Den offentlige sektor

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den offentlige sektor"

Transkript

1 Den offentlige sektor 1. Gennemsigtighed i det offentliges forbrug I Venstres Ungdom mener vi, i forhold til det offentliges forbrug og dets dertilhørende skatteopkrævninger, at vi som borgere er berettiget til at vide, hvad vores penge bliver brugt til. Derfor mener vi, at kommunerne skal være underlagt et krav om, at offentliggøre deres administration af borgernes penge på en måde, så den gængse danske borger kan forstå og følge med i, hvordan kommunen administrerer vedkommendes penge. Stillet af Lasse Lilholt - Støttet af Mini-LSK i VURS 2. Afliv begrebet Udkantsdanmark De seneste år har danske politikere, medier og befolkning ukritisk taget ordet Udkantsdanmark til sig. VU mener ikke, at der er grundlag for at stemple smukke egne af Danmark som taberområder. Fjernliggende områder er ikke svage i sig selv og skal derfor ikke betegnes negativt. Hvis Danmark i fremtiden vil opleve vækst, har vi i særdeleshed brug for landområderne ikke er sat på kontanthjælp. VU ønsker derfor, at begrebet Udkantsdanmark i fremtiden bliver brugt med større omtanke og mere positiv klang! Stillet af Karina Vincents - Støttet af Mini-LSK i VURS 3. Afskaf udligningsreformen Venstres Ungdom vil gerne afskaffe udligningsordningen kommunerne imellem. Dette forvridende socialistiske instrument dræber ethvert incitament til at yde en ekstra indsats. De dygtige initiativer bliver straffet, og dovne kommunalpolitikere bliver belønnet for deres uduelighed. Denne betonsocialistiske omfordeling er dybt uliberal. Derfor mener Venstres Ungdom, at udligningsreformen straks bør afskaffes. Stillet af Daniel Oxholm (VU Birkerød), Lasse Lilholt, Morten Dahlin, Nanna Østergaard, Morten Christensen (VU Birkerød), Adam Tejs Jørring (VU Hørsholm-Fredensborg) og Rikke Salomonsen (VU Birkerød), støttet af mini-lsk i VU Nordsjælland.

2 4. Kommunal differentiering I Venstres Ungdom mener vi, at det bør være op til kommunerne selv at bestemme over flest mulige midler. Dette giver i højere grad kommunerne mulighed for at imødekomme lige netop de behov, som de forskellige befolkningsgrupper har. Derudover giver det mulighed for, at kommunerne kan differentiere og tiltrække nye borgere. VU Frihed til forskellighed Indstillet af Maria Knudsen, vedtaget af mini LSK Gladsaxe 5. VU går ikke ind for en mediumstor stat Der har på det sidste været en del misforståelser vedr. Venstres Ungdoms holdning til statens størrelse. Skal den være mediumstor, Nanosmall, ekstralarge eller supersize? Venstres Ungdom gør derfor op med diverse undren og fejltagelser. Staten skal være mindst mulig, basta. Stillet af Lasse Holt og Mikael Milhøj, VU København Connor Petersen (VU Ballerup), Tom Arens, Sara Rønning-Bæk, Kim Stig Andersen, Sanne Wass, Maja Pasieczy (VU København) og Sara Ekknud (VU Odense), vedtaget på mini-lsk i VU København. 6. Bevar udvalgsstyret i kommunerne Ligesom Folketinget består af politiske udvalg, er det også helt naturligt at kommunalbestyrelserne er opbygget på samme måde. Intet peger på, at andre styreformer vil fungere bedre, hvorfor det vil være uhensigtsmæssigt at afsætte tid, ressourcer og skattepenge på at ændre hele det kommunale system. Udvalgsstyret giver kommunalbestyrelsesmedlemmerne mulighed for at beskæftige sig med netop det fagområde, som deres viden og interesseområde spænder over, ligesom

3 udvalgsstyret også giver bedre muligheder for fordybelse og opnåelse af politisk ekspertise indenfor hvert enkelt område. Det er sund fornuft at anvende de politiske ressourcer differentieret alt efter, hvad der er behov for, frem for at lade samtlige diskussioner foregå i plenum. Udvalgsstyret stemmer derfor perfekt overens med Venstres Ungdoms målsætninger om effektivitet, viden og hensigtsmæssig ressourceanvendelse i den enkelte kommunalbestyrelse. Stillet af Connor O Hanlon Petersen, Kristian Kurlink, Paul Knudsen og Ida Svane Grevlund. Vedtaget på Mini-LSK i VU Lyngby. 7. Kommuner skal forpligtes til at samarbejde for at spare penge I dag har kommunerne intet incitament til at samarbejde på tværs omkring fælles kommunale anliggender såsom vedligeholdelse af veje og udbygning af infrastruktur generelt. Dette er på trods af, at det ofte i længden vil være pengebesparende at indlede tværkommunale samarbejder, idet det giver mulighed for langsigtet planlægning samt erfaringsudveksling. I det lange løb vil det derfor være i alles interesse, herunder både skatteborgerne og kommunen selv, hvis den af Venstres Ungdom ønskede udliciteringspligt blev suppleret med en samarbejdspligt, i de tilfælde hvor det kan betale sig. Stillet af Connor O Hanlon Petersen, Kristian Kurlink, Paul Knudsen og Ida Svane Grevlund. Vedtaget på Mini-LSK i VU Lyngby. Erhvervs- og Arbejdsmarkedspolitik 8. Afskaf feriepengesystemet VU hylder folks frie valg, så derfor bør vi selv kunne bestemme, hvordan vores ferier skal finansieres. Vi ønsker feriepengesystemet erstattet med et system, hvor man løbende får udbetalt, hvad der svarer til de nuværende feriepenge.

4 I det nuværende bureaukratiske system kan man miste sine surt tjene penge ved blot at indsende en erklæring for sent. Denne umyndiggørelse af borgerne ønsker vi stoppet! Stillet af: Connor Petersen (VU Ballerup), Tom Arens, Sara Rønning-Bæk, Kim Stig Andersen, Sanne Wass, Maja Pasieczny (VU København) og Sara Ekknud (VU Odense) Christian Merrild, Anne Bæk, Chris Bahnsen og Daniel Borup Jakobsen. Vedtaget på LSK Aalborg og mini-lsk i VU København. 9. Afskaf efterlønnen I Danmark er der for mange mennesker i den arbejdsdygtige alder, der spiller golf, sejler i lystjolle, eller på anden måde snolder deres fritid op. Det er uhensigtsmæssigt for den danske økonomi at lade denne ubalance fortsætte. Derfor mener VU, at efterlønnen skal afskaffes. Stillet af Lasse Lilholt - Støttet af Mini-LSK i VURS 10. Revurdering af førtidspensionister Alt for mange unge danskere bliver unødvendigt parkeret på førtidspension. Unge kan komme på førtidspension i en alder af 30 år og fortsætte med det, til de er gamle nok til at modtage folkepension. Det er fuldstændig uacceptabelt! Det koster samfundet mange millioner kroner, som vi overhovedet ikke har råd til. For det andet gør det intet godt for de mennesker, som ender på førtidspension. Mange af dem har selv en interesse i at komme tilbage på arbejdsmarkedet, men de har intet incitament til at søge arbejde, når der er mulighed for livslang offentlig forsørgelse. I Venstres Ungdom foreslår vi, at alle på førtidspension, med mulighed for at komme tilbage på arbejdsmarkedet, mindst hvert tredje år skal have revurderet deres situation og eventuelt fratages deres førtidspension.

5 Stillet af: René Lund Hansen, Charlotte Højen, Mark Amelung og Ole Thomsen. Vedtaget på LSK Aalborg.

6 Europapolitik 11. Tyrkiet i EU? Nej tak! Danmark og de øvrige EU-lande vil gøre sig klogt i ikke at lade Tyrkiet blive medlem af EU. Alle de positive sider, som David Cameroun og andre naive mennesker kan finde om Tyrkiet, bliver totalt overskygget af de negative sider, som Tyrkiet har hængende på sig. Vi ser bl.a. den dag i dag, at hjemmesider som wordpress.com og youtube.com er lukket, fordi der på hjemmesiderne har været sider, der har omtalt Abdullah Gül fornærmende. Tyrkiet kan derudover gøre krav på mere end 84 mia. kr. årligt bare for landbrugsstøtten, dette vil i værste fald få EU s budgetter til at bryde sammen. Derfor skal Tyrkiet ikke med i EU. Stillet af Connor O Hanlon Petersen, vedtaget på Mini-LSK i VU Lyngby 12. Stop rejsecirkusset Det er velkendt, at EU bruger mange penge på rejsecirkusset mellem Bruxelles og Strasbourg. Sådan som aftalen lyder, skal der afholdes 12 plenum møder om året i Strasbourg. Denne aftale er skrevet ind i traktaten, og er blevet bevaret gennem talrige traktatfornyelser. Vi i VUgår ind for, at det skal være muligt at foretage mindre ændringer i den nuværende EU-traktat således, at vi får effektiviseret EU samt sparet, hvor der spares kan. Vi anser det ikke som værende nødvendigt, at man venter til næste traktat, som med stor sandsynlighed ligger langt ude i fremtiden. Det er ikke kun de store summer et sådan rejsecirkus koster, der er problemet. Der er også de miljømæssige hensyn med korteger af lastbiler, som fragter EU-parlamentsmedlemmernes dokumenter m.m. frem og tilbage. Stillet af Niclas Milthers på vegne af EU-gruppen 13. Mere indflydelse til Europa-Parlamentet VU Ønsker at EU-parlamentet skal have større kontrol over kommissærerne i EU.

7 Sådan som det ser ud nu, så kan en kommissær kun fyres, hvis parlamentet udsteder et mistillidsvotum til hele kommissariatet. Dette har vi vurderet ikke er en holdbar løsning. Ved at vælte hele kommissariatet gør det, at det arbejde der bliver ført bliver sat på standby indtil der er blevet valgt nye kommissærer. Derfor ønsker vi, at parlamentet bliver tildelt den nødvendige magtbeføjelse der gør, at de kan fyre de kommissærer, som ikke forvalter deres embede efter kriterierne. Stillet af Niclas Milthers på vegne af EU-gruppen Klima- energi og miljøpolitik 14. Forslag om rimelig fordeling af spildevandsafgifter Med de store regnmængder der af og til falder, ses det, at landets kloakker visse steder er overbelastede. Det giver problemer, da der flyder store mængder spildevand ud, hvor det volder skade og besvær. Dette kan afhjælpes ved at etablere nedsivningsanlæg(faskiner), der leder regnvand ned i jorden frem for i kloakkerne, hvor det ikke behøver at ledes hen. Stort set alle borgere betaler spildevandsafgifter, da rensning af spildevand er forbundet med udgifter til kommunernes rensningsanlæg. Hvis der indføres en fordeling af afgiftsbetalingen, sådan at grundejere med nedsivningsanlæg ikke skal betale så høj en spildevandsafgift, kan man motivere folk til at belaste kloakkerne mindre og tilgodese miljøet. Stillet af: Alexander Forsberg (VU Hørsholm-Fredensborg), støttet af mini-lsk i VU Nordsjælland. 15. Vi vil ha grønlands olie! Venstres Ungdom mener, at den olie der kan udvindes ved Grønlandskyst tilhører det danske folk. Derfor er vi uenige i den aftale Folketinget har lavet med det grønlandske selvstyre. Venstres Ungdom kan ikke acceptere at Danmark får modregnet det årlige bloktilskud på omkring kroner. Herefter tilfalder alle indtægter det

8 grønlandske folk. Dette mener VU ikke er rimeligt idet Danmark har betalt bloktilskud til Grønland siden 1954 hvor Grønland fik status som et amt. Danske penge - dansk olie! Stillet af Mads Søby, støttet af mini-lsk Nordsjælland

9 Kultur 16. Kulturministeriet skal nedlægges Da kulturministeriet udelukkende varetager overflødige funktioner, der i stedet burde løses på privat, frivilligt initiativ uden skattefinansiering, mener VU, at dette bør nedlægges. Merete Andersen VU KBH, Lasse Lilholt, Nanna Jensen VU KBH, Mads Olsen, Jannie Møberg Mikkelsen VU Slagelse, Morten Dahlin VU Greve/Solrød, vedtaget af mini-lsk VU København, mini LSK Gladsaxe, Mini-LSK Østjylland, Mini-LSK VURS og af mini LSK-Odense Monarki og Religion 17. Afskaf kongehuset Alle skal være lige for loven - dette er et grundprincip for liberale VU'ere. Derfor bør et kongehus være direkte modstridende med VU's holdninger. Vi går ind for lige muligheder, og ingen skal være født ind i en særlig position. Reklameværdi, turistmagneter og deslige bør ikke retfærdiggøre noget, der er moralsk forkert. Stillet af Camilla Olsen VU Birkerød, Peter Mikkelsen VU Helsingør, Mads Søby VU Hillerød og Nanna Østergaard VU Gladsaxe, Støttet af Mini-LSK Østjylland 18. Afskaf al kirkeskat I Venstres Ungdom mener vi, at religion er en privat sag, og det bør derfor heller ikke være op til staten at opkræve skatter til én bestemt religion. En eventuel betaling til et trossamfund/religion bør ske på frivillig basis til den enkelte enhed. Stillet af Mette Marie Nielsen, vedtaget af mini LSK Gladsaxe Partipolitik

10 19. Ingen ministerbiler til Pia K og CO Dansk Folkeparti har de seneste 9 år påvirket regeringen til at gennemføre flere af partiets mærkesager. Dansk Folkepartis indflydelse har eksempelvis medført beklagelige tiltag, som ældrecheck, overbeskyttende regler for dyrevelfærd, samt en urimelig stram udlændingepolitik. Samarbejdet er på nuværende tidspunkt allerede for tæt, hvilket får ideen om ministerposter til Dansk Folkeparti til at virke skræmmende. Der eksisterer intet værdifællesskab mellem Venstre og Dansk Folkeparti, hvorfor Venstres Ungdom aldrig vil bakke op om regeringsposter til Pia og CO. Stillet af Jakob Engel-Schmidt, Landsformand for Venstres Ungdom. Støttet af VU Nordsjælland. 20. VU til DFU: Kom nu ind i kampen! VU mener at den gennemsnitlige DFU ers holdninger er dybt usympatiske. Derfor tager VU skarpt afstand til DFU s menneskesyn og deres groteske politiske overbevisning. Derudover anbefaler vi Bente Kronborg at deltage noget mere i den offentlige debat, da hun gør det liberale Danmark en kæmpe tjeneste, hver gang hun udtaler sig. Stillet af Nilab Rona, VU Vestegnen, Jens Husted VU Århus og Morten Dahlin VU Greve/Solrød, vedtaget af mini-lsk VU København. Retspolitik 21. Begræns ekspropriation Grundloven har mange gode rettigheder, såsom ytringsfrihed, foreningsfrihed og den ukrænkelige ejendomsret. Den sidste er dog lidt et tvist, da staten ved lov om ekspropriation kan gå ind og beslutte at tage ejendom fra det enkelte menneske. Dog skal grundejeren modtage erstatning. Det er desværre et faktum, at denne erstatning ikke er tidssvarende, og kun svarer til en pris som er beregnet ud fra et kvadratmeterantal. Det er også et faktum at denne erstatning absolut ikke dækker tabet på et eventuelt salg af bolig, grundet dårligere beliggenhed og tab på størrelsen af grunden.

11 Derfor mener VU, at ekspropriation kun skal ske, i meget begrænset omfang og at grundejere skal få en mere fair betaling for det tab de er blevet påført. Stillet af Mads Groth, vedtaget af mini LSK Gladsaxe 22. Frihed til at vælge dit eget kæledyr Det er ikke statens opgave at bestemme, hvilke kæledyr danskerne skal eje. På trods af stor mediehysterikampagne, skal man ikke forbyde 13 hunderacer. Derfor mener Venstres Ungdom, at alt dette hysteri skal stoppe, og at man skal lade hundene være. Vi skal selv have lov til at bestemme, hvilke kæledyr vi vil have. Nanna Østergaard Connor Petersen (VU Ballerup), Tom Arens, Sara Rønning-Bæk, Kim Stig Andersen, Sanne Wass, Maja Pasieczy (VU København) og Sara Ekknud (VU Odense), René Lund Hansen, Ole Thomsen og Mark Amelung. Vedtaget på LSK Aalborg, mini-lsk i VU København og Mini-LSK Sønderjylland 23. Flysikkerheden skal normaliseres VU mener at hysteriet omkring flysikkerhed er gået for vidt. Almindelige lovlydige borgere bliver i for høj grad mistænkeliggjort og kriminaliseret. VU opfordrer derfor til at verdens nationer tager en slapper i lufthavnen. Stillet af Nanna Østergaard, Jakob Harritz VU Viborg, Emma Holst VU Favrskov, Steffen Møller VU Ringkøbing-Skjern, Christian Merrild VU Aalborg, Jeppe Madsen VU Holstebro, Søren Kirkegaard VU Herning og Morten Dahlin VU Greve/Solrød Støttet af Mini-LSK Midt/Vest i Herning 24. Liberalisér knivloven Den for nyligt vedtagne knivlov er et udtryk for formynderisk og magtliderlig tankegang. Loven rammer uskyldige mennesker som fiskere, håndværkere og spejdere. Derfor mener VU, at knivloven skal liberaliseres.

12 Merete Andersen VU KBH, Ida Svane Grevlund, Nanna Jensen VU KBH, Jannie Møberg Mikkelsen VU Slagelse, Joakim Sørensen VU Gentofte/Hellerup, Jacob Kristensen VU KBH, Morten Dahlin VU Greve/Solrød, vedtaget af mini-lsk VU København, støttet af integrations- og retsgruppen 25. Ryd op efter dig selv, din mor arbejder her ikke Det danske samfund er efterhånden ved at gå til i ligegyldige love og regler, der er lavet som reaktion på tilfældige enkeltsager. Dette ønsker vi i Venstres Ungdom at forhindre. Det danske samfund skal befries fra de tåbelige loves stramme greb, og derfor bør politikerne rydde op i deres selvskabte rod. Derfor mener Venstres Ungdom, at der skal fjernes to love, hver gang, der vedtages én. Således hindrer vi det regelrytteri, der hersker i det danske samfund. Stillet af Mathias Schlippé, VU Århus og Katrine Høgh, VU Randers 26. Frit valg for brug af solarier Danskernes helbred er deres eget ansvar, og så længe de er bekendt med risiciene ved brug af solarier, bør det være deres eget valg, om de vil udsætte sig selv for disse. Venstres Ungdom vil derfor tage kraftig afstand fra ethvert forbud mod solarier. Drift af solarier er et godt liberalt erhverv, og ejerne af solcentrene skal ikke fratages deres levebrød med et forbud. 27. Forslag om afskaffelse af nedrivningstilladelser Som reglerne er i dag, skal man som ejer af et hus have nedrivningstilladelse fra den respektive kommune, hvis man ønsker at rive et hus ned. Vi foreslår at denne bestemmelse afskaffes, da man som retmæssig ejer af et hus skal have lov til at rive det ned, trods andres mening om bevaringsværdighed. Stillet af: Alexander Forsberg (VU Hørsholm-Fredensborg), støttet af mini-lsk i VU Nordsjælland. 28. Præventive anholdelser skal afskaffes VU går ind for frihed i allerhøjeste grad. Vi sætter det som en af de højeste menneskerettigheder. Derfor mener VU, at det er helt forkert, at du kan blive anholdt, fordi

13 politiet tror, at du har i sinde at begå en forbrydelse. Dette kan nemt misbruges i situationer som demonstrationer og andre forsamlinger. Dette underminerer kraftigt vores krav om frihed. Der er også stor fare for, at præventive anholdelser vil afholde visse politiske minoriteter fra at deltage i en demonstration. Vi ønsker derfor muligheden for en præventiv anholdelse fjernet. Man skal ikke bøde for noget, som andre kunne tro, at man vil gøre. De positive menneskerettigheder skal afskaffes FN's menneskerettighedserklæring består af 30 rettigheder, hvoraf en stor del er positive rettigheder. Der kan bl.a. nævnes retten til bolig, retten til mad og retten til arbejde. Venstres Ungdom anerkender ikke disse som universelle rettigheder - derimod er det blot velfærdsgoder, som forudsætter en stor offentlig sektor. De positive rettigheder legitimerer en krævermentalitet i befolkningen og tjener kun socialistiske formål, idet de omhandler frihed til noget og ikke frihed fra noget. De eneste reelle universelle rettigheder er de negative frihedsrettigheder, da de sikrer individets frihed fra tvang, undertrykkelse og uretfærdighed. Stillet af Ida Svane Grevlund, vedtaget af integrations- og retsgruppen. Støttet af Politisk Udvalg. 29. Venstre må genopfinde sin værdipolitik Det kan diskuteres hvorvidt Venstre har ført en tilfredsstillende økonomisk politik eller ej, men på det værdi- og retspolitiske område har Venstre så absolut fejlet til den helt store guldmedalje. Siden regeringsskiftet i 2001 er det gået den gale vej for den almindelige danskers retssikkerhed som eksempler kan nævnes indførelse af terrorlovgivningen, lømmelpakken, den øgede brug af offentlig overvågning samt magtoverdragelsen fra domstolene til politiet. Skylden ligger ikke kun hos Dansk Folkeparti, men kan også findes i populisme, frygt for det ukendte, ideologisk forfald og ikke mindst magtbegær. Resultatet er, at Enhedslisten nu har politisk monopol på at forsvare retssikkerheden. Venstre må genfinde de liberale rødder sammen med respekten for de grundlovssikrede rettigheder jo før, jo bedre. Stillet af Ida Svane Grevlund, vedtaget af integrations- og retsgruppen..støttet af Politisk Udvalg.

14 30. Politiet må ikke stoppe fredelige demonstrationer I løbet af det seneste år har vi set, at politiet har forbudt flere fredelige demonstrationer uden tilstrækkelige begrundelser herfor. Bl.a. blev Den Republikanske Grundlovsbevægelse forhindret i at demonstrere for afskaffelse af kongehuset på Amalienborg slotsplads, ligesom ekstreme højreorienterede bevægelser heller ikke får lov til at bruge deres demokratiske ret til at samle sig på offentlige steder. Politifolk udtalte i begge tilfælde, at de frygtede for de forbipasserendes reaktion på demonstrationen. I de gode gamle dage anså politiet det for deres opgave at beskytte demonstranterne, uanset deres holdninger og baggrunde, så længe de opførte sig fredeligt. Nu er det åbenbart også et krav, at omverdenen skal reagere med sindsro på demonstranternes budskaber. Dette er en dybt forkastelig og udemokratisk udvikling, hvorfor politiet betingelsesløst bør forpligtes til at beskytte alle fredelige demonstranter i stedet for at nægte dem at forsamle sig offentligt. Stillet af Ida Svane Grevlund, vedtaget af integrations- og retsgruppen. Støttet af Politisk Udvalg. 31. Afskaf blasfemiparagraffen! I Danmark hævder vi at have ytringsfrihed, at kunne sige hvad vi vil i det offentlige rum. Men dette er dog langtfra tilfældet, for i Danmark findes der stadig en paragraf (blasfemiparagraffen)der forbyder individets ret til at håne samt at drive spot imod enhver religion, gudsdyrkelse mv. Denne paragraf skal ifølge, vores kirkeminister, være med til at beskytte den religiøse følelse. Dog mener Venstres Ungdom at denne paragraf bør afskaffes, da paragraffen forbyder at ytre sig fuldt ud. Selvom man har stærke meninger skal man, som så mange andre, have lov til at ytre sig. Derfor: afskaf blasfemiparagraffen! Stillet af Connor O Hanlon Petersen, vedtaget af integrations- og retsgruppen. Støttet af Politisk Udvalg.

15 32. Omvendt bevisførelse Der er i forbindelse med indførelsen af lømmelpakken og knivloven, blevet indført omvendt bevisførelse. Det betyder, at i stedet for at man er uskyldig til det modsatte er bevist, er man nu skyldig til det modsatte er bevist. Det er et skred i retssikkerheden, som ikke kan accepteres. Det bryder med det fundamentale grundlag for et hvilket som helst demokrati. Derfor mener VU som den frihedselskende organisation vi er, at det omgående skal afskaffes! Stillet af Nicolai Fiil, 33. Ghettoer bør ikke dæmoniseres Folketingspolitikere såvel som lokalpolitikere er meget optaget af at rydde de såkaldte ghettoer og i stedet sikre en mere bæredygtig beboersammensætning i områderne. Venstres Ungdom mener, at dette fokus er grundlæggende forkert. Ghettoer er ikke et problem i sig selv problemet er i stedet de dårligt integrerede indvandrere. Graden af integration kan ikke måles på indvandreres bopæl, men derimod på tilknytning til arbejdsmarkedet og danskkundskaber. Derfor bør den politiske indsats dreje sig omkring at få folk væk fra passiv forsørgelse, frem for at tvinge bestemte grupper til at flytte væk. Stillet af Ida Svane Grevlund, vedtaget af integrations- og retsgruppen

16 Social, Sundhed og Personlig Frihed 34. Indfør symbolsk brugerbetaling på lægebesøg Vi mener, at danskernes helbred er deres eget ansvar. Derfor må det også være danskerne selv, der betaler, når de har behov for at gå til lægen Mens den gennemsnitlige dansker besøger sin læge 7,5 gange om året, så er det kun 3 gange for en tilsvarende svensker. Grunden til dette skyldes, at svenskerne skal betale 150 kr. pr. lægebesøg, og at danskerne bare render til læge, fordi det er omkostningsfrit. Den gratis lægekonsultation fører derfor til et enormt ressourcespild. Ydermere vil denne løsning desuden være med til at forkorte ventetiden for de, der har brug for læge. Derfor mener Venstres Ungdom, at der skal indføres et symbolsk beløb på lægebesøg. Stillet af: Sara Ekknud, Rene Sejer Nielsen, Line Lykke Madsen (VU Odense) - støttet af LSK Odense Charlotte Højen, René Lund Hansen, Christian Jørgensen og Ole Thomsen. Vedtaget på LSK Aalborg 35. Ja tak til hjemmelavede madpakker Debatten af madpakkeordninger har igennem det sidste års tid haft den kedelige konsekvens, at det i dag er ildeset, hvis børn har en hjemmelavet madpakke med i børnehave eller skole de steder hvor det overhovedet er tilladt! Det synes vi, i Venstres Ungdom, er dybt forkasteligt. Forældre kan sagtens finde ud af at smøre en sund madpakke til deres børn, og det skal de ikke forhindres i. Stillet af Ole Thomsen, René Lund Hansen, Charlotte Højen og Christian Jørgensen. Vedtaget på LSK Aalborg.

17 36. Afskaf offentlige tilskud til høreapparater Tilskuddet til høreapparater presser kunstigt prisen op på høreapparater. Da producenter er klar over, at det offentlige i Danmark betaler en så stor del, er det med til at presse prisen urimeligt langt op. Det har dermed den konsekvens, at det offentlige betaler en overpris til producenterne. Ydermere er det op til den enkelte at prioritere sit helbred, og hvilke hjælpemidler denne ønsker. Høreapparater kunne eventuelt finansieres gennem en sundhedsforsikring for at aflaste den enkelte person rent økonomisk. Markedet skal bestemme prisen på høreapparater, og ikke kunstigt reguleres af det offentlige og private producenter. Stillet af Christian Jørgensen, Ole Thomsen og René Lund Hansen. Vedtaget på LSK Aalborg 37. Afskaf rygeloven Rygeloven er i fuldstændig i strid med den liberalistiske ideologi. Det bør være op til den enkelte restaurationsindehaver etc. at bestemme, hvorvidt der må ryges på vedkommendes beværtning. Dette er direkte i strid med den private ejendomsret. Udbud og efterspørgsel sikrer, at der også ville være beværtninger etc. til ikke-rygere, hvilket kan ses på det faktum, at der bliver færre og færre rygere. Derfor bør vi afskaffe rygeloven! Stillet af Martin Grøn Larsen, Maria Oien, Casper Mønsted og Mads Duedahl, VU Aalborg 38. Afskaf boligstøtte I Venstres Ungdom mener vi, at borgerne ikke skal bo i boliger, som de reelt ikke har råd til. Det giver ikke mening, at nogle får støtte, mens andre ingen får, blot fordi de har valgt en bolig, der passer til deres økonomi. Støtten vrider boligmarkedet skævt, og tilskynder økonomisk uansvarlighed blandt landets lejere. Stillet af: Christian Merrild, Anne Bæk, Chris Bahnsen, Daniel Borup Jakobsen og Trine Kiel. Vedtaget på LSK Aalborg.

18 39. Drop børnechecken og dobbelt SU! Det er ikke statens opgave at hjælpe til finansiering af danskernes børn. Hvis man vælger at sætte børn i denne verden, så vælger man også at betale for barnet. Det kan aldrig blive statens opgave at brødføde folks mange børn via børnechecken og give studerende dobbelt SU-klip. Det er folks eget ansvar, at skulle betale for deres børn. Derfor mener Venstres Ungdom, at børnecheck og dobbelt SU-klip skal afskaffes! Stillet af: Frederik Bang (VU Gribskov), Mikail Filikci (VU Lyngby) og Sara Ekknud (VU Odense), støttet af Mini-LSK i VU Nordsjælland. 40. Ledere, ikke læger De ledere der styrer de danske hospitaler i dag, er ikke uddannede ledere, men uddannet inden for medicin. Læger har deres daglige gang på de danske hospitaler, hvor de bruger deres faglige kompetencer inden for medicin. Så derfor skal de uden tvivl være med til at sparre med de uddannede ledere, der skal lede vores hospitaler. VU går derfor ind for, at det er ledere og ikke læger, der leder de danske hospitaler. Stillet af Daniel Oxholm (VU Birkerød), Morten Christensen (VU Birkerød), Adam Tejs Jørring (VU Hørsholm-Fredensborg) og Rikke Salomonsen (VU Birkerød), støttet af mini-lsk i VU Nordsjælland. 41. Ingen aldersgrænser I en liberal verden baseret på privat ejendomsret bør der ikke eksistere aldersgrænser på f.eks. køb af spiritus mv. Det bør ikke være staten, der bestemmer, om 17-årige må tage på bar eller ej. Det bør ikke være staten, der bestemmer, om 16-årige må købe stærk spiritus i supermarkedet eller ej. Det må være op til de enkelte supermarkeder, barer mv. at tage moralsk stilling til, om de mener, de skal sælge deres produkt til folk i forskellige aldre. Det er ikke statens opgave.

19 Stillet af Lasse Holt og Mikael Milhøj, VU København. Vedtaget af mini-lsk VU København 42. Børn er ikke en menneskeret Det er ikke en menneskeret at få børn hverken om man er mand eller kvinde. Derfor går Venstres Ungdom ind for, at staten ikke giver nogle tilskud til fertilitetsbehandlinger, hverken om situationen er terminal eller midlertidig, eller om den er opstået gennem sygdom, eller er selvforskyldt. Stillet af: Gabriel Thorndal-Jensen, Anne-Sophie Weiersøe Fusager, Lea Stentoft, ordfører for Social-, Sundheds, og kommunalpolitik og Pernille Vandborg. Støttet af Social og Sundhedog kommunaludvalget år og offentlig klient Venstres Ungdom tror ikke på, at mennesker automatisk bliver svagelige, fordi de fylder 67 år. Derfor mener vi, at de automatiske overførsler, som pensionsalderen medfører, bør afskaffes, og kun tildeles de, som virkelig har brug for dem. Stillet af Jakob Engel-Schmidt, Landsformand for Venstres Ungdom. Støttet af VU Nordsjælland. Fri hash i en coffeeshopmodel I Danmark skal der være frihed til at træffe ukloge valg - ganske som det er tilfældet i forhold til andre skadesstoffer som cigaretter og alkohol. Det må være den enkelte, der selv tager ansvar for sit liv og de konsekvenser, en uklog livsstil måtte føre med sig. VU støtter dog den hollandske model med en mere kontrolleret adgang til hash. Dette vil flytte salget af hash væk fra kriminelle miljøer og skabe arbejdspladser, og garantere at produktet er frit for andre tilsætningerstoffer end hash.

20 Det er ikke op til staten, at bestemme om den enkelte skal bruge hash, alkohol eller cigaretter. Det skal foregå i frihed under ansvar for sig selv. Stillet af: Gabriel Thorndal-Jensen, Anne-Sophie Weiersøe Fusager, Lea Stentoft, ordfører for Social-, Sundheds- og kommunalpolitik og Pernille Vandborg. Støttet af Social og Sundhedog kommunaludvalget. RED: Vedtages denne resolution frafalder den gældende resolution fra 2008: Fri hash i en coffee-shop model Udenrigs-, udviklings- og sikkerhedspolitik 44. Afskaf hjemmeværnet I Venstres Ungdom mener vi, at borgerne betaler i dyre domme for alskens såkaldt velfærd. Vi mener ikke, at Hjemmeværnet er en del af dette, og det kan ikke være rigtigt, at vores skattekroner skal gå til et utrænet pseudoforsvar, hvis fornemste opgave er at dirigere trafikken. Derfor skal Hjemmeværnet afskaffes og fjernes fra det offentlige budget! Stillet af Sarah Roed, VU Randers 45. STØT DEN GRØNNE REVOLUTION Venstres Ungdom anerkender ikke det nylige valgresultat, der faldt ud til fordel for det iranske præstestyre. Godt nok var der demokratisk valg med opstillingsmuligheder for oppositionspolitikere, men i realiteten behandledes disse på en måde, der er totalt uacceptable i en demokratisk valgproces. Således blev adskillige oppositionspolitikere fængslet med højst diskutable grunde, og flere forsvandt sågar sporløst op til valget. VU forstår det iranske folks frustrationer over det undertrykkende regime og støtter den grønne revolutions bestræbelser for modernisering og demokratisering i Iran og foreslår, at den danske regering tager klart stilling i sagen.

Grafik:Emma Arfelt Redaktion: isak Krab Koed, Daniel Borup Jakobsen, Nanna Østergaard, Rasmus Vangby Tekst og redigering: Andreas Oxholm

Grafik:Emma Arfelt Redaktion: isak Krab Koed, Daniel Borup Jakobsen, Nanna Østergaard, Rasmus Vangby Tekst og redigering: Andreas Oxholm 03 Redaktørens klumme 04 Formanden har ordet 05 Interview med Stop krigen mod Libyen 09 Krigen i Libyen v. Isak Krab Koed 13 Duellen Kan liberalismen gradbøjes 18 Reportage fra Introkurset 20 Hvis jeg

Læs mere

Vedtaget på Venstres Ungdoms landsstævne i Viborg d. 14.-16. september 2012

Vedtaget på Venstres Ungdoms landsstævne i Viborg d. 14.-16. september 2012 Resolutioner 2012 Vedtaget på Venstres Ungdoms landsstævne i Viborg d. 14.-16. september 2012 Den offentlige sektor Stop prestigeprojekter der må være grænser for galskaben! Det er ved at blive mere og

Læs mere

Skrevet af Andreas Oxholm, redaktør på Liber

Skrevet af Andreas Oxholm, redaktør på Liber 03 Redaktørens klumme 04 Formanden har ordet 05 Succesfuld Summercamp en reportage 06 Tema: LIBER åbner 2020-pakkerne 11 Et Landsstævne i verdensklasse 12 Tema: Interview med Ellen Thrane Nørby 14 Duellen:

Læs mere

Fremtid i frihed og fællesskab

Fremtid i frihed og fællesskab Venstres Landsmøde 2006 Fremtid i frihed og fællesskab Afstemningsoplæg til nyt principprogram for Venstre Oktober 2006 Afstemningsoplæg til nyt principprogram for Venstre er sendt til: Venstres delegerede

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

Liber. Læs om Seasteading. Mød en VU er. Bliv klogere på VU s politik

Liber. Læs om Seasteading. Mød en VU er. Bliv klogere på VU s politik Liber Læs om Seasteading Mød en VU er Bliv klogere på VU s politik Redaktøren har ordet Indholdsfortegnelse Forside...,1 Indholdsfortegnelse...2 Redaktøren har ordet...2 Landsformanden har ordet...3 Seasteading

Læs mere

Den offentlige sektor. Intet er gratis

Den offentlige sektor. Intet er gratis Den offentlige sektor Intet er gratis Venstres Ungdom ønsker øget brugerbetaling på en række offentlige tilbud. Dette kunne eksempelvis være lån af bøger på biblioteket, teaterbesøg, lægebesøg osv. Vi

Læs mere

105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1

105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1 Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1 105. møde Tirsdag den 9. september 2014 kl. 9.20 Dagsorden 1) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 200: Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven.

Læs mere

NYT STORT INTERVIEW MED AHMED AKKARI. Hultgrens Hjørne: ALDRIG MERE MÅNEDENS REKORD MANGE DFU ERE ER KANDI- DATER TIL EP-VALGET

NYT STORT INTERVIEW MED AHMED AKKARI. Hultgrens Hjørne: ALDRIG MERE MÅNEDENS REKORD MANGE DFU ERE ER KANDI- DATER TIL EP-VALGET Vender 180 på en tallerken: Maj 2014 NYT REKORD MANGE DFU ERE ER KANDI- DATER TIL EP-VALGET 2014 Side 12-18 STORT INTERVIEW MED AHMED AKKARI Side 6-8 Hultgrens Hjørne: ALDRIG MERE Side 1864 9-10 MÅNEDENS

Læs mere

Marxismens gode sider og kapitalismens værste

Marxismens gode sider og kapitalismens værste Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 204 Offentligt Fra: Niels Jørn Krog Organisation: Adresse: Svalerodsvej 5 Postnr: 9800 Hjørring EMail: svalerodsvej5@stofanet.dk Telefon: midl. 82432782-98902345 mob.61713146

Læs mere

Problemformulering. Teori og Empiri

Problemformulering. Teori og Empiri 1 Motivation Jeg vil med mit projekt beskrive konflikten mellem regler og rettigheder på familiesammenføringsområdet. Regeringen har givetvis skærpet reglerne for at undgå, at mennesker af fremmed herkomst

Læs mere

83. møde. Onsdag den 27. april 2011 (D) 1

83. møde. Onsdag den 27. april 2011 (D) 1 Onsdag den 27. april 2011 (D) 1 83. møde Onsdag den 27. april 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene

Læs mere

Grafik:Emma Arfelt Redaktion: isak Krab Koed, Daniel Borup Jakobsen, Nanna Østergaard, Rasmus Vangby Tekst og redigering: Andreas Oxholm

Grafik:Emma Arfelt Redaktion: isak Krab Koed, Daniel Borup Jakobsen, Nanna Østergaard, Rasmus Vangby Tekst og redigering: Andreas Oxholm 03 Redaktørens klumme 04 Formanden har ordet 05 Valgkampens skæve citater 06 Danmark skal have en ny regering - igen 07 Min første valgkamp 08 Formandskandidaterne 12 Næstformandskandidaterne 16 Kandidater

Læs mere

Disse forslag blev af PP konferencen 9. marts sendt videre til årsmødet:

Disse forslag blev af PP konferencen 9. marts sendt videre til årsmødet: Disse forslag blev af PP konferencen 9. marts sendt videre til årsmødet: 3.1.1 ÆF 3.1.7 ÆF 3.1.8 ÆF 3.1.11 ÆF 3.1.15 ÆF 3.1.16 ÆF 3.1.20 ÆF 3.1.22 ÆF 3.1.24 ÆF 3.1.28 ÆF 3.1.29 ÆF 3.1.30.a ÆF 3.1.32 ÆF

Læs mere

Europæiske Sociale Forum. ESF i Malmø blev afviklet betænkeligt tæt på dette blads deadline. Vi følger derfor først op på forummet i næste nummer.

Europæiske Sociale Forum. ESF i Malmø blev afviklet betænkeligt tæt på dette blads deadline. Vi følger derfor først op på forummet i næste nummer. Europæiske Sociale Forum ESF i Malmø blev afviklet betænkeligt tæt på dette blads deadline. Vi følger derfor først op på forummet i næste nummer. Nr. 13 1. oktober 2008 Nye roller Hvad er Enhedslistens

Læs mere

Vi vælger fællesskabet

Vi vælger fællesskabet Folketingsvalg 2015: Vi vælger fællesskabet I Enhedslisten går vi til valg for at trække Danmark i en solidarisk og grøn retning. I dette valgnummer kan du læse om vores mærkesager, kandidater og alle

Læs mere

demokrati Opgaver på www.undervisningsavisen.dk

demokrati Opgaver på www.undervisningsavisen.dk En undervisningsavis fra og 2005 demokrati Elever vil ha indflydelse Stemmer fra gaden Medier og magt Det nye danmarkskort EU - muligheder og begrænsninger Demokrati i andre lande Opgaver på www.undervisningsavisen.dk

Læs mere

DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPTEMBER 2003. Hvis vi havde. mandater...

DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPTEMBER 2003. Hvis vi havde. mandater... DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPTEMBER 2003 0 Hvis vi havde mandater... Det Radikale udspil til finanslov for 2004 INDLEDNING: VILJE TIL REFORM 3 KAPITEL 1: HVIS VI HAVDE 90 MANDATER 4 1.1 ALLE

Læs mere

Danmark i et større perspektiv

Danmark i et større perspektiv Danmark i et større perspektiv Det Danmark jeg drømmer om Anders Samuelsen 1. udgave, 1. oplag, 2015 Layout Jette Tosti Trykt hos Skive Offset ApS www.liberalalliance.dk Indhold 4 10 13 17 21 25 INDLEDNING

Læs mere

L 221 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven, børnefamilieydelsesloven og ejendomsavancebeskatningsloven.

L 221 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven, børnefamilieydelsesloven og ejendomsavancebeskatningsloven. Page 1 of 99 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 221 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven, børnefamilieydelsesloven og

Læs mere

Dagpenge. Et spørgsmål om tryghed, solidaritet og faglig styrke

Dagpenge. Et spørgsmål om tryghed, solidaritet og faglig styrke Dagpenge Et spørgsmål om tryghed, solidaritet og faglig styrke Den bedste tryghed skabes ved at der er arbejde og uddannelse til alle. Dette opnås bedst gennem en grøn omstilling af økonomien, hvor vækst

Læs mere

Ingen velfærd uden menneskeværd

Ingen velfærd uden menneskeværd Den Alternative Velfærdskommission Ingen velfærd uden menneskeværd Redaktion: Birthe Gamst og Lole Møller Socialpolitisk Forlag Ingen velfærd uden menneskeværd Redaktion: Birthe Gamst Lole Møller Illustrationer:

Læs mere

Radikal Dialog. I dette nr.: 2Marts 2004. Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg. Leder af Jesper Gronenberg. Kandidatpræsentation:

Radikal Dialog. I dette nr.: 2Marts 2004. Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg. Leder af Jesper Gronenberg. Kandidatpræsentation: 2Marts 2004 Den Radikal Dialog Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg I dette nr.: Leder af Jesper Gronenberg Kandidatpræsentation: Naser Khader Tema om kommunalreform Fotos fra RUKs 100års

Læs mere

85. møde. Torsdag den 30. april 2015 (D) 1

85. møde. Torsdag den 30. april 2015 (D) 1 Torsdag den 30. april 2015 (D) 1 85. møde Torsdag den 30. april 2015 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 40: Forespørgsel til fødevareministeren og ministeren for børn, ligestilling,

Læs mere

Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014

Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014 Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014 Indledning Folkebevægelsen er den konsekvente EU-modstand. Det gør, at vi har blikket rettet mod vores endemål, der er

Læs mere

Forslag. Lov om et professionelt forsvar

Forslag. Lov om et professionelt forsvar UP - lovforslag nr. L 1 Folketingets Ungdomsparlament 2011 Fremsat den 10. december 2010 af 8. g, Brøndbyvester Skole 1. Danmark skal have et stående professionelt forsvar. 2. Folk, der optages i forsvaret,

Læs mere

3. møde. Torsdag den 7. oktober 2010 (D) 1. Forespørgsel nr. F 1 (Om ældres betaling for ydelser på plejehjem).

3. møde. Torsdag den 7. oktober 2010 (D) 1. Forespørgsel nr. F 1 (Om ældres betaling for ydelser på plejehjem). Torsdag den 7. oktober 2010 (D) 1 Forespørgsel nr. F 1 (Om ældres betaling for ydelser på plejehjem). 3. møde Torsdag den 7. oktober 2010 kl. 10.00 Dagsorden 1) Indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse:

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte. Årsrapport 2006. www.udsatte.dk

Rådet for Socialt Udsatte. Årsrapport 2006. www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte Årsrapport 2006 www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte Rådet for Socialt Udsatte skal være talerør for hjemløse, stofmisbrugere, prostituerede, sindslidende, alkoholmisbrugere

Læs mere

84. møde. Tirsdag den 6. maj 2014 (D) 1. Af Martin Henriksen (DF) m.fl. (Fremsættelse 14.01.2014. 1. behandling 14.03.2014. Betænkning 10.04.2014).

84. møde. Tirsdag den 6. maj 2014 (D) 1. Af Martin Henriksen (DF) m.fl. (Fremsættelse 14.01.2014. 1. behandling 14.03.2014. Betænkning 10.04.2014). Tirsdag den 6. maj 2014 (D) 1 84. møde Tirsdag den 6. maj 2014 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgetime med statsministeren. 2) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 35: Forespørgsel til statsministeren om

Læs mere

18. møde. Torsdag den 13. november 2014 (D) 1

18. møde. Torsdag den 13. november 2014 (D) 1 Torsdag den 13. november 2014 (D) 1 18. møde Torsdag den 13. november 2014 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til klima-, energi- og bygningsministeren om

Læs mere