Den offentlige sektor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den offentlige sektor"

Transkript

1 Den offentlige sektor 1. Gennemsigtighed i det offentliges forbrug I Venstres Ungdom mener vi, i forhold til det offentliges forbrug og dets dertilhørende skatteopkrævninger, at vi som borgere er berettiget til at vide, hvad vores penge bliver brugt til. Derfor mener vi, at kommunerne skal være underlagt et krav om, at offentliggøre deres administration af borgernes penge på en måde, så den gængse danske borger kan forstå og følge med i, hvordan kommunen administrerer vedkommendes penge. Stillet af Lasse Lilholt - Støttet af Mini-LSK i VURS 2. Afliv begrebet Udkantsdanmark De seneste år har danske politikere, medier og befolkning ukritisk taget ordet Udkantsdanmark til sig. VU mener ikke, at der er grundlag for at stemple smukke egne af Danmark som taberområder. Fjernliggende områder er ikke svage i sig selv og skal derfor ikke betegnes negativt. Hvis Danmark i fremtiden vil opleve vækst, har vi i særdeleshed brug for landområderne ikke er sat på kontanthjælp. VU ønsker derfor, at begrebet Udkantsdanmark i fremtiden bliver brugt med større omtanke og mere positiv klang! Stillet af Karina Vincents - Støttet af Mini-LSK i VURS 3. Afskaf udligningsreformen Venstres Ungdom vil gerne afskaffe udligningsordningen kommunerne imellem. Dette forvridende socialistiske instrument dræber ethvert incitament til at yde en ekstra indsats. De dygtige initiativer bliver straffet, og dovne kommunalpolitikere bliver belønnet for deres uduelighed. Denne betonsocialistiske omfordeling er dybt uliberal. Derfor mener Venstres Ungdom, at udligningsreformen straks bør afskaffes. Stillet af Daniel Oxholm (VU Birkerød), Lasse Lilholt, Morten Dahlin, Nanna Østergaard, Morten Christensen (VU Birkerød), Adam Tejs Jørring (VU Hørsholm-Fredensborg) og Rikke Salomonsen (VU Birkerød), støttet af mini-lsk i VU Nordsjælland.

2 4. Kommunal differentiering I Venstres Ungdom mener vi, at det bør være op til kommunerne selv at bestemme over flest mulige midler. Dette giver i højere grad kommunerne mulighed for at imødekomme lige netop de behov, som de forskellige befolkningsgrupper har. Derudover giver det mulighed for, at kommunerne kan differentiere og tiltrække nye borgere. VU Frihed til forskellighed Indstillet af Maria Knudsen, vedtaget af mini LSK Gladsaxe 5. VU går ikke ind for en mediumstor stat Der har på det sidste været en del misforståelser vedr. Venstres Ungdoms holdning til statens størrelse. Skal den være mediumstor, Nanosmall, ekstralarge eller supersize? Venstres Ungdom gør derfor op med diverse undren og fejltagelser. Staten skal være mindst mulig, basta. Stillet af Lasse Holt og Mikael Milhøj, VU København Connor Petersen (VU Ballerup), Tom Arens, Sara Rønning-Bæk, Kim Stig Andersen, Sanne Wass, Maja Pasieczy (VU København) og Sara Ekknud (VU Odense), vedtaget på mini-lsk i VU København. 6. Bevar udvalgsstyret i kommunerne Ligesom Folketinget består af politiske udvalg, er det også helt naturligt at kommunalbestyrelserne er opbygget på samme måde. Intet peger på, at andre styreformer vil fungere bedre, hvorfor det vil være uhensigtsmæssigt at afsætte tid, ressourcer og skattepenge på at ændre hele det kommunale system. Udvalgsstyret giver kommunalbestyrelsesmedlemmerne mulighed for at beskæftige sig med netop det fagområde, som deres viden og interesseområde spænder over, ligesom

3 udvalgsstyret også giver bedre muligheder for fordybelse og opnåelse af politisk ekspertise indenfor hvert enkelt område. Det er sund fornuft at anvende de politiske ressourcer differentieret alt efter, hvad der er behov for, frem for at lade samtlige diskussioner foregå i plenum. Udvalgsstyret stemmer derfor perfekt overens med Venstres Ungdoms målsætninger om effektivitet, viden og hensigtsmæssig ressourceanvendelse i den enkelte kommunalbestyrelse. Stillet af Connor O Hanlon Petersen, Kristian Kurlink, Paul Knudsen og Ida Svane Grevlund. Vedtaget på Mini-LSK i VU Lyngby. 7. Kommuner skal forpligtes til at samarbejde for at spare penge I dag har kommunerne intet incitament til at samarbejde på tværs omkring fælles kommunale anliggender såsom vedligeholdelse af veje og udbygning af infrastruktur generelt. Dette er på trods af, at det ofte i længden vil være pengebesparende at indlede tværkommunale samarbejder, idet det giver mulighed for langsigtet planlægning samt erfaringsudveksling. I det lange løb vil det derfor være i alles interesse, herunder både skatteborgerne og kommunen selv, hvis den af Venstres Ungdom ønskede udliciteringspligt blev suppleret med en samarbejdspligt, i de tilfælde hvor det kan betale sig. Stillet af Connor O Hanlon Petersen, Kristian Kurlink, Paul Knudsen og Ida Svane Grevlund. Vedtaget på Mini-LSK i VU Lyngby. Erhvervs- og Arbejdsmarkedspolitik 8. Afskaf feriepengesystemet VU hylder folks frie valg, så derfor bør vi selv kunne bestemme, hvordan vores ferier skal finansieres. Vi ønsker feriepengesystemet erstattet med et system, hvor man løbende får udbetalt, hvad der svarer til de nuværende feriepenge.

4 I det nuværende bureaukratiske system kan man miste sine surt tjene penge ved blot at indsende en erklæring for sent. Denne umyndiggørelse af borgerne ønsker vi stoppet! Stillet af: Connor Petersen (VU Ballerup), Tom Arens, Sara Rønning-Bæk, Kim Stig Andersen, Sanne Wass, Maja Pasieczny (VU København) og Sara Ekknud (VU Odense) Christian Merrild, Anne Bæk, Chris Bahnsen og Daniel Borup Jakobsen. Vedtaget på LSK Aalborg og mini-lsk i VU København. 9. Afskaf efterlønnen I Danmark er der for mange mennesker i den arbejdsdygtige alder, der spiller golf, sejler i lystjolle, eller på anden måde snolder deres fritid op. Det er uhensigtsmæssigt for den danske økonomi at lade denne ubalance fortsætte. Derfor mener VU, at efterlønnen skal afskaffes. Stillet af Lasse Lilholt - Støttet af Mini-LSK i VURS 10. Revurdering af førtidspensionister Alt for mange unge danskere bliver unødvendigt parkeret på førtidspension. Unge kan komme på førtidspension i en alder af 30 år og fortsætte med det, til de er gamle nok til at modtage folkepension. Det er fuldstændig uacceptabelt! Det koster samfundet mange millioner kroner, som vi overhovedet ikke har råd til. For det andet gør det intet godt for de mennesker, som ender på førtidspension. Mange af dem har selv en interesse i at komme tilbage på arbejdsmarkedet, men de har intet incitament til at søge arbejde, når der er mulighed for livslang offentlig forsørgelse. I Venstres Ungdom foreslår vi, at alle på førtidspension, med mulighed for at komme tilbage på arbejdsmarkedet, mindst hvert tredje år skal have revurderet deres situation og eventuelt fratages deres førtidspension.

5 Stillet af: René Lund Hansen, Charlotte Højen, Mark Amelung og Ole Thomsen. Vedtaget på LSK Aalborg.

6 Europapolitik 11. Tyrkiet i EU? Nej tak! Danmark og de øvrige EU-lande vil gøre sig klogt i ikke at lade Tyrkiet blive medlem af EU. Alle de positive sider, som David Cameroun og andre naive mennesker kan finde om Tyrkiet, bliver totalt overskygget af de negative sider, som Tyrkiet har hængende på sig. Vi ser bl.a. den dag i dag, at hjemmesider som wordpress.com og youtube.com er lukket, fordi der på hjemmesiderne har været sider, der har omtalt Abdullah Gül fornærmende. Tyrkiet kan derudover gøre krav på mere end 84 mia. kr. årligt bare for landbrugsstøtten, dette vil i værste fald få EU s budgetter til at bryde sammen. Derfor skal Tyrkiet ikke med i EU. Stillet af Connor O Hanlon Petersen, vedtaget på Mini-LSK i VU Lyngby 12. Stop rejsecirkusset Det er velkendt, at EU bruger mange penge på rejsecirkusset mellem Bruxelles og Strasbourg. Sådan som aftalen lyder, skal der afholdes 12 plenum møder om året i Strasbourg. Denne aftale er skrevet ind i traktaten, og er blevet bevaret gennem talrige traktatfornyelser. Vi i VUgår ind for, at det skal være muligt at foretage mindre ændringer i den nuværende EU-traktat således, at vi får effektiviseret EU samt sparet, hvor der spares kan. Vi anser det ikke som værende nødvendigt, at man venter til næste traktat, som med stor sandsynlighed ligger langt ude i fremtiden. Det er ikke kun de store summer et sådan rejsecirkus koster, der er problemet. Der er også de miljømæssige hensyn med korteger af lastbiler, som fragter EU-parlamentsmedlemmernes dokumenter m.m. frem og tilbage. Stillet af Niclas Milthers på vegne af EU-gruppen 13. Mere indflydelse til Europa-Parlamentet VU Ønsker at EU-parlamentet skal have større kontrol over kommissærerne i EU.

7 Sådan som det ser ud nu, så kan en kommissær kun fyres, hvis parlamentet udsteder et mistillidsvotum til hele kommissariatet. Dette har vi vurderet ikke er en holdbar løsning. Ved at vælte hele kommissariatet gør det, at det arbejde der bliver ført bliver sat på standby indtil der er blevet valgt nye kommissærer. Derfor ønsker vi, at parlamentet bliver tildelt den nødvendige magtbeføjelse der gør, at de kan fyre de kommissærer, som ikke forvalter deres embede efter kriterierne. Stillet af Niclas Milthers på vegne af EU-gruppen Klima- energi og miljøpolitik 14. Forslag om rimelig fordeling af spildevandsafgifter Med de store regnmængder der af og til falder, ses det, at landets kloakker visse steder er overbelastede. Det giver problemer, da der flyder store mængder spildevand ud, hvor det volder skade og besvær. Dette kan afhjælpes ved at etablere nedsivningsanlæg(faskiner), der leder regnvand ned i jorden frem for i kloakkerne, hvor det ikke behøver at ledes hen. Stort set alle borgere betaler spildevandsafgifter, da rensning af spildevand er forbundet med udgifter til kommunernes rensningsanlæg. Hvis der indføres en fordeling af afgiftsbetalingen, sådan at grundejere med nedsivningsanlæg ikke skal betale så høj en spildevandsafgift, kan man motivere folk til at belaste kloakkerne mindre og tilgodese miljøet. Stillet af: Alexander Forsberg (VU Hørsholm-Fredensborg), støttet af mini-lsk i VU Nordsjælland. 15. Vi vil ha grønlands olie! Venstres Ungdom mener, at den olie der kan udvindes ved Grønlandskyst tilhører det danske folk. Derfor er vi uenige i den aftale Folketinget har lavet med det grønlandske selvstyre. Venstres Ungdom kan ikke acceptere at Danmark får modregnet det årlige bloktilskud på omkring kroner. Herefter tilfalder alle indtægter det

8 grønlandske folk. Dette mener VU ikke er rimeligt idet Danmark har betalt bloktilskud til Grønland siden 1954 hvor Grønland fik status som et amt. Danske penge - dansk olie! Stillet af Mads Søby, støttet af mini-lsk Nordsjælland

9 Kultur 16. Kulturministeriet skal nedlægges Da kulturministeriet udelukkende varetager overflødige funktioner, der i stedet burde løses på privat, frivilligt initiativ uden skattefinansiering, mener VU, at dette bør nedlægges. Merete Andersen VU KBH, Lasse Lilholt, Nanna Jensen VU KBH, Mads Olsen, Jannie Møberg Mikkelsen VU Slagelse, Morten Dahlin VU Greve/Solrød, vedtaget af mini-lsk VU København, mini LSK Gladsaxe, Mini-LSK Østjylland, Mini-LSK VURS og af mini LSK-Odense Monarki og Religion 17. Afskaf kongehuset Alle skal være lige for loven - dette er et grundprincip for liberale VU'ere. Derfor bør et kongehus være direkte modstridende med VU's holdninger. Vi går ind for lige muligheder, og ingen skal være født ind i en særlig position. Reklameværdi, turistmagneter og deslige bør ikke retfærdiggøre noget, der er moralsk forkert. Stillet af Camilla Olsen VU Birkerød, Peter Mikkelsen VU Helsingør, Mads Søby VU Hillerød og Nanna Østergaard VU Gladsaxe, Støttet af Mini-LSK Østjylland 18. Afskaf al kirkeskat I Venstres Ungdom mener vi, at religion er en privat sag, og det bør derfor heller ikke være op til staten at opkræve skatter til én bestemt religion. En eventuel betaling til et trossamfund/religion bør ske på frivillig basis til den enkelte enhed. Stillet af Mette Marie Nielsen, vedtaget af mini LSK Gladsaxe Partipolitik

10 19. Ingen ministerbiler til Pia K og CO Dansk Folkeparti har de seneste 9 år påvirket regeringen til at gennemføre flere af partiets mærkesager. Dansk Folkepartis indflydelse har eksempelvis medført beklagelige tiltag, som ældrecheck, overbeskyttende regler for dyrevelfærd, samt en urimelig stram udlændingepolitik. Samarbejdet er på nuværende tidspunkt allerede for tæt, hvilket får ideen om ministerposter til Dansk Folkeparti til at virke skræmmende. Der eksisterer intet værdifællesskab mellem Venstre og Dansk Folkeparti, hvorfor Venstres Ungdom aldrig vil bakke op om regeringsposter til Pia og CO. Stillet af Jakob Engel-Schmidt, Landsformand for Venstres Ungdom. Støttet af VU Nordsjælland. 20. VU til DFU: Kom nu ind i kampen! VU mener at den gennemsnitlige DFU ers holdninger er dybt usympatiske. Derfor tager VU skarpt afstand til DFU s menneskesyn og deres groteske politiske overbevisning. Derudover anbefaler vi Bente Kronborg at deltage noget mere i den offentlige debat, da hun gør det liberale Danmark en kæmpe tjeneste, hver gang hun udtaler sig. Stillet af Nilab Rona, VU Vestegnen, Jens Husted VU Århus og Morten Dahlin VU Greve/Solrød, vedtaget af mini-lsk VU København. Retspolitik 21. Begræns ekspropriation Grundloven har mange gode rettigheder, såsom ytringsfrihed, foreningsfrihed og den ukrænkelige ejendomsret. Den sidste er dog lidt et tvist, da staten ved lov om ekspropriation kan gå ind og beslutte at tage ejendom fra det enkelte menneske. Dog skal grundejeren modtage erstatning. Det er desværre et faktum, at denne erstatning ikke er tidssvarende, og kun svarer til en pris som er beregnet ud fra et kvadratmeterantal. Det er også et faktum at denne erstatning absolut ikke dækker tabet på et eventuelt salg af bolig, grundet dårligere beliggenhed og tab på størrelsen af grunden.

11 Derfor mener VU, at ekspropriation kun skal ske, i meget begrænset omfang og at grundejere skal få en mere fair betaling for det tab de er blevet påført. Stillet af Mads Groth, vedtaget af mini LSK Gladsaxe 22. Frihed til at vælge dit eget kæledyr Det er ikke statens opgave at bestemme, hvilke kæledyr danskerne skal eje. På trods af stor mediehysterikampagne, skal man ikke forbyde 13 hunderacer. Derfor mener Venstres Ungdom, at alt dette hysteri skal stoppe, og at man skal lade hundene være. Vi skal selv have lov til at bestemme, hvilke kæledyr vi vil have. Nanna Østergaard Connor Petersen (VU Ballerup), Tom Arens, Sara Rønning-Bæk, Kim Stig Andersen, Sanne Wass, Maja Pasieczy (VU København) og Sara Ekknud (VU Odense), René Lund Hansen, Ole Thomsen og Mark Amelung. Vedtaget på LSK Aalborg, mini-lsk i VU København og Mini-LSK Sønderjylland 23. Flysikkerheden skal normaliseres VU mener at hysteriet omkring flysikkerhed er gået for vidt. Almindelige lovlydige borgere bliver i for høj grad mistænkeliggjort og kriminaliseret. VU opfordrer derfor til at verdens nationer tager en slapper i lufthavnen. Stillet af Nanna Østergaard, Jakob Harritz VU Viborg, Emma Holst VU Favrskov, Steffen Møller VU Ringkøbing-Skjern, Christian Merrild VU Aalborg, Jeppe Madsen VU Holstebro, Søren Kirkegaard VU Herning og Morten Dahlin VU Greve/Solrød Støttet af Mini-LSK Midt/Vest i Herning 24. Liberalisér knivloven Den for nyligt vedtagne knivlov er et udtryk for formynderisk og magtliderlig tankegang. Loven rammer uskyldige mennesker som fiskere, håndværkere og spejdere. Derfor mener VU, at knivloven skal liberaliseres.

12 Merete Andersen VU KBH, Ida Svane Grevlund, Nanna Jensen VU KBH, Jannie Møberg Mikkelsen VU Slagelse, Joakim Sørensen VU Gentofte/Hellerup, Jacob Kristensen VU KBH, Morten Dahlin VU Greve/Solrød, vedtaget af mini-lsk VU København, støttet af integrations- og retsgruppen 25. Ryd op efter dig selv, din mor arbejder her ikke Det danske samfund er efterhånden ved at gå til i ligegyldige love og regler, der er lavet som reaktion på tilfældige enkeltsager. Dette ønsker vi i Venstres Ungdom at forhindre. Det danske samfund skal befries fra de tåbelige loves stramme greb, og derfor bør politikerne rydde op i deres selvskabte rod. Derfor mener Venstres Ungdom, at der skal fjernes to love, hver gang, der vedtages én. Således hindrer vi det regelrytteri, der hersker i det danske samfund. Stillet af Mathias Schlippé, VU Århus og Katrine Høgh, VU Randers 26. Frit valg for brug af solarier Danskernes helbred er deres eget ansvar, og så længe de er bekendt med risiciene ved brug af solarier, bør det være deres eget valg, om de vil udsætte sig selv for disse. Venstres Ungdom vil derfor tage kraftig afstand fra ethvert forbud mod solarier. Drift af solarier er et godt liberalt erhverv, og ejerne af solcentrene skal ikke fratages deres levebrød med et forbud. 27. Forslag om afskaffelse af nedrivningstilladelser Som reglerne er i dag, skal man som ejer af et hus have nedrivningstilladelse fra den respektive kommune, hvis man ønsker at rive et hus ned. Vi foreslår at denne bestemmelse afskaffes, da man som retmæssig ejer af et hus skal have lov til at rive det ned, trods andres mening om bevaringsværdighed. Stillet af: Alexander Forsberg (VU Hørsholm-Fredensborg), støttet af mini-lsk i VU Nordsjælland. 28. Præventive anholdelser skal afskaffes VU går ind for frihed i allerhøjeste grad. Vi sætter det som en af de højeste menneskerettigheder. Derfor mener VU, at det er helt forkert, at du kan blive anholdt, fordi

13 politiet tror, at du har i sinde at begå en forbrydelse. Dette kan nemt misbruges i situationer som demonstrationer og andre forsamlinger. Dette underminerer kraftigt vores krav om frihed. Der er også stor fare for, at præventive anholdelser vil afholde visse politiske minoriteter fra at deltage i en demonstration. Vi ønsker derfor muligheden for en præventiv anholdelse fjernet. Man skal ikke bøde for noget, som andre kunne tro, at man vil gøre. De positive menneskerettigheder skal afskaffes FN's menneskerettighedserklæring består af 30 rettigheder, hvoraf en stor del er positive rettigheder. Der kan bl.a. nævnes retten til bolig, retten til mad og retten til arbejde. Venstres Ungdom anerkender ikke disse som universelle rettigheder - derimod er det blot velfærdsgoder, som forudsætter en stor offentlig sektor. De positive rettigheder legitimerer en krævermentalitet i befolkningen og tjener kun socialistiske formål, idet de omhandler frihed til noget og ikke frihed fra noget. De eneste reelle universelle rettigheder er de negative frihedsrettigheder, da de sikrer individets frihed fra tvang, undertrykkelse og uretfærdighed. Stillet af Ida Svane Grevlund, vedtaget af integrations- og retsgruppen. Støttet af Politisk Udvalg. 29. Venstre må genopfinde sin værdipolitik Det kan diskuteres hvorvidt Venstre har ført en tilfredsstillende økonomisk politik eller ej, men på det værdi- og retspolitiske område har Venstre så absolut fejlet til den helt store guldmedalje. Siden regeringsskiftet i 2001 er det gået den gale vej for den almindelige danskers retssikkerhed som eksempler kan nævnes indførelse af terrorlovgivningen, lømmelpakken, den øgede brug af offentlig overvågning samt magtoverdragelsen fra domstolene til politiet. Skylden ligger ikke kun hos Dansk Folkeparti, men kan også findes i populisme, frygt for det ukendte, ideologisk forfald og ikke mindst magtbegær. Resultatet er, at Enhedslisten nu har politisk monopol på at forsvare retssikkerheden. Venstre må genfinde de liberale rødder sammen med respekten for de grundlovssikrede rettigheder jo før, jo bedre. Stillet af Ida Svane Grevlund, vedtaget af integrations- og retsgruppen..støttet af Politisk Udvalg.

14 30. Politiet må ikke stoppe fredelige demonstrationer I løbet af det seneste år har vi set, at politiet har forbudt flere fredelige demonstrationer uden tilstrækkelige begrundelser herfor. Bl.a. blev Den Republikanske Grundlovsbevægelse forhindret i at demonstrere for afskaffelse af kongehuset på Amalienborg slotsplads, ligesom ekstreme højreorienterede bevægelser heller ikke får lov til at bruge deres demokratiske ret til at samle sig på offentlige steder. Politifolk udtalte i begge tilfælde, at de frygtede for de forbipasserendes reaktion på demonstrationen. I de gode gamle dage anså politiet det for deres opgave at beskytte demonstranterne, uanset deres holdninger og baggrunde, så længe de opførte sig fredeligt. Nu er det åbenbart også et krav, at omverdenen skal reagere med sindsro på demonstranternes budskaber. Dette er en dybt forkastelig og udemokratisk udvikling, hvorfor politiet betingelsesløst bør forpligtes til at beskytte alle fredelige demonstranter i stedet for at nægte dem at forsamle sig offentligt. Stillet af Ida Svane Grevlund, vedtaget af integrations- og retsgruppen. Støttet af Politisk Udvalg. 31. Afskaf blasfemiparagraffen! I Danmark hævder vi at have ytringsfrihed, at kunne sige hvad vi vil i det offentlige rum. Men dette er dog langtfra tilfældet, for i Danmark findes der stadig en paragraf (blasfemiparagraffen)der forbyder individets ret til at håne samt at drive spot imod enhver religion, gudsdyrkelse mv. Denne paragraf skal ifølge, vores kirkeminister, være med til at beskytte den religiøse følelse. Dog mener Venstres Ungdom at denne paragraf bør afskaffes, da paragraffen forbyder at ytre sig fuldt ud. Selvom man har stærke meninger skal man, som så mange andre, have lov til at ytre sig. Derfor: afskaf blasfemiparagraffen! Stillet af Connor O Hanlon Petersen, vedtaget af integrations- og retsgruppen. Støttet af Politisk Udvalg.

15 32. Omvendt bevisførelse Der er i forbindelse med indførelsen af lømmelpakken og knivloven, blevet indført omvendt bevisførelse. Det betyder, at i stedet for at man er uskyldig til det modsatte er bevist, er man nu skyldig til det modsatte er bevist. Det er et skred i retssikkerheden, som ikke kan accepteres. Det bryder med det fundamentale grundlag for et hvilket som helst demokrati. Derfor mener VU som den frihedselskende organisation vi er, at det omgående skal afskaffes! Stillet af Nicolai Fiil, 33. Ghettoer bør ikke dæmoniseres Folketingspolitikere såvel som lokalpolitikere er meget optaget af at rydde de såkaldte ghettoer og i stedet sikre en mere bæredygtig beboersammensætning i områderne. Venstres Ungdom mener, at dette fokus er grundlæggende forkert. Ghettoer er ikke et problem i sig selv problemet er i stedet de dårligt integrerede indvandrere. Graden af integration kan ikke måles på indvandreres bopæl, men derimod på tilknytning til arbejdsmarkedet og danskkundskaber. Derfor bør den politiske indsats dreje sig omkring at få folk væk fra passiv forsørgelse, frem for at tvinge bestemte grupper til at flytte væk. Stillet af Ida Svane Grevlund, vedtaget af integrations- og retsgruppen

16 Social, Sundhed og Personlig Frihed 34. Indfør symbolsk brugerbetaling på lægebesøg Vi mener, at danskernes helbred er deres eget ansvar. Derfor må det også være danskerne selv, der betaler, når de har behov for at gå til lægen Mens den gennemsnitlige dansker besøger sin læge 7,5 gange om året, så er det kun 3 gange for en tilsvarende svensker. Grunden til dette skyldes, at svenskerne skal betale 150 kr. pr. lægebesøg, og at danskerne bare render til læge, fordi det er omkostningsfrit. Den gratis lægekonsultation fører derfor til et enormt ressourcespild. Ydermere vil denne løsning desuden være med til at forkorte ventetiden for de, der har brug for læge. Derfor mener Venstres Ungdom, at der skal indføres et symbolsk beløb på lægebesøg. Stillet af: Sara Ekknud, Rene Sejer Nielsen, Line Lykke Madsen (VU Odense) - støttet af LSK Odense Charlotte Højen, René Lund Hansen, Christian Jørgensen og Ole Thomsen. Vedtaget på LSK Aalborg 35. Ja tak til hjemmelavede madpakker Debatten af madpakkeordninger har igennem det sidste års tid haft den kedelige konsekvens, at det i dag er ildeset, hvis børn har en hjemmelavet madpakke med i børnehave eller skole de steder hvor det overhovedet er tilladt! Det synes vi, i Venstres Ungdom, er dybt forkasteligt. Forældre kan sagtens finde ud af at smøre en sund madpakke til deres børn, og det skal de ikke forhindres i. Stillet af Ole Thomsen, René Lund Hansen, Charlotte Højen og Christian Jørgensen. Vedtaget på LSK Aalborg.

17 36. Afskaf offentlige tilskud til høreapparater Tilskuddet til høreapparater presser kunstigt prisen op på høreapparater. Da producenter er klar over, at det offentlige i Danmark betaler en så stor del, er det med til at presse prisen urimeligt langt op. Det har dermed den konsekvens, at det offentlige betaler en overpris til producenterne. Ydermere er det op til den enkelte at prioritere sit helbred, og hvilke hjælpemidler denne ønsker. Høreapparater kunne eventuelt finansieres gennem en sundhedsforsikring for at aflaste den enkelte person rent økonomisk. Markedet skal bestemme prisen på høreapparater, og ikke kunstigt reguleres af det offentlige og private producenter. Stillet af Christian Jørgensen, Ole Thomsen og René Lund Hansen. Vedtaget på LSK Aalborg 37. Afskaf rygeloven Rygeloven er i fuldstændig i strid med den liberalistiske ideologi. Det bør være op til den enkelte restaurationsindehaver etc. at bestemme, hvorvidt der må ryges på vedkommendes beværtning. Dette er direkte i strid med den private ejendomsret. Udbud og efterspørgsel sikrer, at der også ville være beværtninger etc. til ikke-rygere, hvilket kan ses på det faktum, at der bliver færre og færre rygere. Derfor bør vi afskaffe rygeloven! Stillet af Martin Grøn Larsen, Maria Oien, Casper Mønsted og Mads Duedahl, VU Aalborg 38. Afskaf boligstøtte I Venstres Ungdom mener vi, at borgerne ikke skal bo i boliger, som de reelt ikke har råd til. Det giver ikke mening, at nogle får støtte, mens andre ingen får, blot fordi de har valgt en bolig, der passer til deres økonomi. Støtten vrider boligmarkedet skævt, og tilskynder økonomisk uansvarlighed blandt landets lejere. Stillet af: Christian Merrild, Anne Bæk, Chris Bahnsen, Daniel Borup Jakobsen og Trine Kiel. Vedtaget på LSK Aalborg.

18 39. Drop børnechecken og dobbelt SU! Det er ikke statens opgave at hjælpe til finansiering af danskernes børn. Hvis man vælger at sætte børn i denne verden, så vælger man også at betale for barnet. Det kan aldrig blive statens opgave at brødføde folks mange børn via børnechecken og give studerende dobbelt SU-klip. Det er folks eget ansvar, at skulle betale for deres børn. Derfor mener Venstres Ungdom, at børnecheck og dobbelt SU-klip skal afskaffes! Stillet af: Frederik Bang (VU Gribskov), Mikail Filikci (VU Lyngby) og Sara Ekknud (VU Odense), støttet af Mini-LSK i VU Nordsjælland. 40. Ledere, ikke læger De ledere der styrer de danske hospitaler i dag, er ikke uddannede ledere, men uddannet inden for medicin. Læger har deres daglige gang på de danske hospitaler, hvor de bruger deres faglige kompetencer inden for medicin. Så derfor skal de uden tvivl være med til at sparre med de uddannede ledere, der skal lede vores hospitaler. VU går derfor ind for, at det er ledere og ikke læger, der leder de danske hospitaler. Stillet af Daniel Oxholm (VU Birkerød), Morten Christensen (VU Birkerød), Adam Tejs Jørring (VU Hørsholm-Fredensborg) og Rikke Salomonsen (VU Birkerød), støttet af mini-lsk i VU Nordsjælland. 41. Ingen aldersgrænser I en liberal verden baseret på privat ejendomsret bør der ikke eksistere aldersgrænser på f.eks. køb af spiritus mv. Det bør ikke være staten, der bestemmer, om 17-årige må tage på bar eller ej. Det bør ikke være staten, der bestemmer, om 16-årige må købe stærk spiritus i supermarkedet eller ej. Det må være op til de enkelte supermarkeder, barer mv. at tage moralsk stilling til, om de mener, de skal sælge deres produkt til folk i forskellige aldre. Det er ikke statens opgave.

19 Stillet af Lasse Holt og Mikael Milhøj, VU København. Vedtaget af mini-lsk VU København 42. Børn er ikke en menneskeret Det er ikke en menneskeret at få børn hverken om man er mand eller kvinde. Derfor går Venstres Ungdom ind for, at staten ikke giver nogle tilskud til fertilitetsbehandlinger, hverken om situationen er terminal eller midlertidig, eller om den er opstået gennem sygdom, eller er selvforskyldt. Stillet af: Gabriel Thorndal-Jensen, Anne-Sophie Weiersøe Fusager, Lea Stentoft, ordfører for Social-, Sundheds, og kommunalpolitik og Pernille Vandborg. Støttet af Social og Sundhedog kommunaludvalget år og offentlig klient Venstres Ungdom tror ikke på, at mennesker automatisk bliver svagelige, fordi de fylder 67 år. Derfor mener vi, at de automatiske overførsler, som pensionsalderen medfører, bør afskaffes, og kun tildeles de, som virkelig har brug for dem. Stillet af Jakob Engel-Schmidt, Landsformand for Venstres Ungdom. Støttet af VU Nordsjælland. Fri hash i en coffeeshopmodel I Danmark skal der være frihed til at træffe ukloge valg - ganske som det er tilfældet i forhold til andre skadesstoffer som cigaretter og alkohol. Det må være den enkelte, der selv tager ansvar for sit liv og de konsekvenser, en uklog livsstil måtte føre med sig. VU støtter dog den hollandske model med en mere kontrolleret adgang til hash. Dette vil flytte salget af hash væk fra kriminelle miljøer og skabe arbejdspladser, og garantere at produktet er frit for andre tilsætningerstoffer end hash.

20 Det er ikke op til staten, at bestemme om den enkelte skal bruge hash, alkohol eller cigaretter. Det skal foregå i frihed under ansvar for sig selv. Stillet af: Gabriel Thorndal-Jensen, Anne-Sophie Weiersøe Fusager, Lea Stentoft, ordfører for Social-, Sundheds- og kommunalpolitik og Pernille Vandborg. Støttet af Social og Sundhedog kommunaludvalget. RED: Vedtages denne resolution frafalder den gældende resolution fra 2008: Fri hash i en coffee-shop model Udenrigs-, udviklings- og sikkerhedspolitik 44. Afskaf hjemmeværnet I Venstres Ungdom mener vi, at borgerne betaler i dyre domme for alskens såkaldt velfærd. Vi mener ikke, at Hjemmeværnet er en del af dette, og det kan ikke være rigtigt, at vores skattekroner skal gå til et utrænet pseudoforsvar, hvis fornemste opgave er at dirigere trafikken. Derfor skal Hjemmeværnet afskaffes og fjernes fra det offentlige budget! Stillet af Sarah Roed, VU Randers 45. STØT DEN GRØNNE REVOLUTION Venstres Ungdom anerkender ikke det nylige valgresultat, der faldt ud til fordel for det iranske præstestyre. Godt nok var der demokratisk valg med opstillingsmuligheder for oppositionspolitikere, men i realiteten behandledes disse på en måde, der er totalt uacceptable i en demokratisk valgproces. Således blev adskillige oppositionspolitikere fængslet med højst diskutable grunde, og flere forsvandt sågar sporløst op til valget. VU forstår det iranske folks frustrationer over det undertrykkende regime og støtter den grønne revolutions bestræbelser for modernisering og demokratisering i Iran og foreslår, at den danske regering tager klart stilling i sagen.

Vedtaget på Venstres Ungdoms landsstævne i Aalborg d. 24.-26. september 2010

Vedtaget på Venstres Ungdoms landsstævne i Aalborg d. 24.-26. september 2010 Resolutioner 2010 Vedtaget på Venstres Ungdoms landsstævne i Aalborg d. 24.-26. september 2010 Den offentlige sektor Gennemsigtighed i det offentliges forbrug I Venstres Ungdom mener vi, i forhold til

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener.

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener. Principprogram I Radikal Ungdom er vi sjældent enige om alt. Vi deler en fælles socialliberal grundholdning, men ellers diskuterer vi alt. Det er netop gennem diskussioner, at vi udvikler nye ideer og

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Tale til åbningsdebatten, 6. oktober 2016 Jakob Ellemann-Jensen, politisk ordfører, Venstre DET TALTE ORD GÆLDER

Tale til åbningsdebatten, 6. oktober 2016 Jakob Ellemann-Jensen, politisk ordfører, Venstre DET TALTE ORD GÆLDER Tale til åbningsdebatten, 6. oktober 2016 Jakob Ellemann-Jensen, politisk ordfører, Venstre DET TALTE ORD GÆLDER Der findes mange forskellige ambitioner i denne verden. Nogen ambitioner er gode, andre

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 37

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 37 Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 37 Overskrifter - Støjberg: Ekstraordinær europæisk situation retfærdiggør ændring af Schengen-regler - Løkke gør parallelsamfund og udlændinge til prioritet - Venstre

Læs mere

Løb 3, 50m Frisvømning Damer, Finaler år Plac.Navn Født Point FINA Opnået Status Klub

Løb 3, 50m Frisvømning Damer, Finaler år Plac.Navn Født Point FINA Opnået Status Klub Side: 1 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point uden mellemtider Stævne navn: Speedo Cup 2008 Stævne by: Randers Arrangør: Randers Svømmeklub Neptun Overdommer: Ole W. Jørgensen Benny Larsen Stævneleder:

Læs mere

Løb 17, 100m Frisvømning Damer, Finaler 15-16 år Plac.Navn Født Point FINA Opnået Status Klub

Løb 17, 100m Frisvømning Damer, Finaler 15-16 år Plac.Navn Født Point FINA Opnået Status Klub Side: 1 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point uden mellemtider Stævne navn: Speedo Cup 2008 Stævne by: Randers Arrangør: Randers Svømmeklub Neptun Overdommer: Ole W. Jørgensen Benny Larsen Stævneleder:

Læs mere

Børns rettigheder. - Bilag 3

Børns rettigheder. - Bilag 3 Børns rettigheder - Bilag 3 Artikel 1: Aldersgrænsen for et barn I børnekonventionen forstås et barn som et menneske under 18 år. Artikel 2: Lige rettigheder for alle Børnekonventionens rettigheder gælder

Læs mere

STORT FLERTAL AF DANSKERNE ØNSKER FORBUD MOD EKSPROPRIATION TIL PRIVATE FORMÅL

STORT FLERTAL AF DANSKERNE ØNSKER FORBUD MOD EKSPROPRIATION TIL PRIVATE FORMÅL STORT FLERTAL AF DANSKERNE ØNSKER FORBUD MOD EKSPROPRIATION TIL PRIVATE FORMÅL Catinet har for CEPOS i perioden den 27. april til 5. maj 2009 gennemført en undersøgelse blandt 1.071 danskere om ekspropriation.

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 2. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1869,8 10 3741,6 20 2 Bredstrup-Pjedsted 1 1858,2 8 3703,4 14 3 Viborg 1 1843,6 5 3690,2 13 4 Kolding 1 1843,5 5 3686,9 9 5 Helle 1 1824,2 2 3632,1

Læs mere

Folkehøring. Folketinget samler mini-danmark til Folkehøring om EU på Christiansborg. Christiansborg februar 2017

Folkehøring. Folketinget samler mini-danmark til Folkehøring om EU på Christiansborg. Christiansborg februar 2017 Folkehøring Christiansborg 25.-26. februar 2017 Folketinget samler mini-danmark til Folkehøring om EU på Christiansborg Derfor holder Folketinget Folkehøringen Hvad er en folkehøring? Hvordan er deltagerne

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af asyl- og udlændingepolitikken

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af asyl- og udlændingepolitikken Beslutningsforslag nr. B 13 Folketinget 2014-15 Fremsat den 21. oktober 2014 af Martin Henriksen (DF), Christian Langballe (DF), Peter Skaarup (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF) og Søren Espersen (DF) Forslag

Læs mere

Dit Demokrati: OPGAVER TIL FILMEN RETTIG HEDER

Dit Demokrati: OPGAVER TIL FILMEN RETTIG HEDER Dit Demokrati: OPGAVER TIL FILMEN RETTIG HEDER RETTIGHEDER INDHOLD INTRO (ARK1) 1. Før du ser filmen 2. Mens du ser filmen 3. Efter du har set filmen TJEK DIN FORSTÅELSE (ARK2) 1. Hvor står det skrevet?

Læs mere

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med.

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med. Overborgmesteren TALE Tale til Overborgmesteren Anledning 1. maj 2014 Sted - Dato 1. maj 2014 Taletid Bemærkninger til arrangementet Ca. 10 min Kære alle sammen Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat

Læs mere

Politikordbog. Folkehold: Folk, der arbejder for andre folk. Altså folk, der bliver holdt af andre folk.

Politikordbog. Folkehold: Folk, der arbejder for andre folk. Altså folk, der bliver holdt af andre folk. Politikordbog Adlen: Det var de folk, der mente, at de var specielle i forhold til særdeles bønderne. Det var dem, som havde næstmest magt i landet før Grundloven. Andelsforeninger: Når man er medlem af

Læs mere

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 38

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 38 Overskrifter Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 38 - Støjberg afviser bredt forlig om udlændingepolitikken - DF vil afsætte en halv million til at optælle indvandrere - Regeringen og Dansk Folkeparti lander

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

UM 50M Junior og Ungdom. Vestereng Skydebaner

UM 50M Junior og Ungdom. Vestereng Skydebaner UM 5M 29 Junior og Ungdom Vestereng Skydebaner www.skytteunion.dk 1 6 liggende Herrejunior 1 Nicolai Espersen Ballerup 99 98 97 98 94 97 583 29x 583 Finale 12,1 685,1 2 Alexander Helleskov Trehøje 98 98

Læs mere

DM RIFFEL 15 METER INDIVIDUELT OG HOLD DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2014 i Herning S08

DM RIFFEL 15 METER INDIVIDUELT OG HOLD DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2014 i Herning S08 DM RIFFEL 15 METER INDIVIDUELT OG HOLD 2014 Resultatliste Danmarksmesterskab 2014 i Herning DANSK SKYTTE UNION 1 30 stående m/støtte Ungdom U13 1 Victor Thomsen Viborg 98 100 100 298 14x 2 Oliver Alexis

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2015 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2015 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1871,8 10 1871,8 10 2 Viborg 1 1846,6 8 1846,6 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1845,2 6 1845,2 6 4 Kolding 1 1843,4 4 1843,4 4 5 Helle 1 1807,9 2 1807,9 2

Læs mere

Løb 1, 100m Frisvømning Damer, Indledende 17 år og ældre: Maj A. Jacobsen, S

Løb 1, 100m Frisvømning Damer, Indledende 17 år og ældre: Maj A. Jacobsen, S Side: 1 Licens til Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Vendsyssel Cup 2012 Stævne by: Hjallerup Arrangør: Overdommer: Johnni Olesen & Allan Thorup Svenningsen Stævneleder: Flemming Mikkelsen

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1878,1 10 1878,1 10 2 Kolding 1 1852,4 8 1852,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1846,0 6 1846,0 6 4 Hvidovre SF 1 1839,9 4 1839,9 4 5 Viborg 1 1835,7 2 1835,7

Læs mere

pågældende personer står til rådighed for arbejdsmarkedet og dermed har ret til kontanthjælp?

pågældende personer står til rådighed for arbejdsmarkedet og dermed har ret til kontanthjælp? Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 354 Offentligt Talepapir Arrangement: Ministerens tale til samråd om beskæftigelse Hvornår: den 27. april 2016 DET TALTE ORD GÆLDER

Læs mere

Menneskerettighederne

Menneskerettighederne 1 Menneskerettighederne Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder www.visdomsnettet.dk 2 MENNESKERETTIGHEDERNE De Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder Den 10. december

Læs mere

Løb 1, 100m Frisvømning Damer, Finaler 16 år og ældre: Maj A. Jacobsen, S68 58.87 1998-11-01

Løb 1, 100m Frisvømning Damer, Finaler 16 år og ældre: Maj A. Jacobsen, S68 58.87 1998-11-01 Side: 1 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Vendsyssel Cup 2011 Stævne by: Hjallerup Arrangør: Svømmeklubben Søhesten Overdommer: Niels Arp Nielsen & Allan Thorup Svenningsen Stævneleder: Flemming Mikkelsen

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Vejledning om ytringsfrihed

Vejledning om ytringsfrihed Inspirationsnotat nr. 22 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 23. oktober 2013 Vejledning om ytringsfrihed Anbefalinger Hovedudvalget bør drøfte, hvordan kommunen eller regionen får tilvejebragt en grundlæggende

Læs mere

Ændringsforslag til resolutionsforslag modtaget inden Landsmødet 2014

Ændringsforslag til resolutionsforslag modtaget inden Landsmødet 2014 Ændringsforslag til resolutionsforslag modtaget inden Landsmødet 0 0-0-0 Indhold C Arbejdsmarked, erhvervspolitik og offentlig sektor... C Radikale Venstre nedsætter udvalg til udarbejdelse af program

Læs mere

Løb 1, 4X50m Brystsvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub

Løb 1, 4X50m Brystsvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 16 november 2014 Tid: 16:26:27 Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: 2. Seriestævne 2014/2015 Stævne by: Aabybro Arrangør: Svøm Region Nordjylland & Aabybro IF Svømning Overdommer:

Læs mere

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874 TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og velfærd generelt. 22. 31. oktober 2010 Public 56874 Metode Feltperiode: 22. 31. oktober 2010 Målgruppe: Repræsentativt

Læs mere

Løb 1, 4X50m Butterfly Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac.Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub

Løb 1, 4X50m Butterfly Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac.Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub Side: 1 Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: 4. Seriestævne 2008/2009 Stævne by: Aalborg Arrangør: Svøm Region Nord og Aalborg Svømmeklub Overdommer: Lene N. Nielsen Stævneleder: Peter

Læs mere

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig.

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig. Grundlovstale Mike Legarth 5.juni 2014 165 år. Det er en gammel institution, vi fejrer i dag, og jeg bliver glad hvert år, når jeg dagen inden Grundlovsdag læser, hvad Grundloven egentlig har betydet for

Læs mere

Ane Wintoniak-Bendtsen Kloden brænder 19-01-2010. Kloden brænder

Ane Wintoniak-Bendtsen Kloden brænder 19-01-2010. Kloden brænder Kloden brænder I december, nærmere beskrevet d. 7., går startskuddet til FN s klimatopmøde i Danmarks hovedstad, København, hvor ministre og embedsmænd fra omkring 193 lande samt et stort antal organisationer

Læs mere

Replique, 5. årgang Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson.

Replique, 5. årgang Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Replique, 5. årgang 2015 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe.

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker eller folk Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker: - parenteserne betyder, at ordet mennesker kan droppes. Mennesker

Læs mere

Danmark på rette kurs. grundloven og kongeriget. frihed og tryghed. vi står vagt om de svage. verdens bedste sundhedsvæsen. dansk skik og brug

Danmark på rette kurs. grundloven og kongeriget. frihed og tryghed. vi står vagt om de svage. verdens bedste sundhedsvæsen. dansk skik og brug grundloven og kongeriget frihed og tryghed vi står vagt om de svage verdens bedste sundhedsvæsen dansk skik og brug et trygt land uden terrorisme Danmark på rette kurs et troværdigt og stærkt forsvar danmark

Læs mere

C-Nyt Gladsaxe. Det handler om frihed!

C-Nyt Gladsaxe. Det handler om frihed! C-Nyt Gladsaxe Vi har for at beholde magten måtte give afkald på borgerlige kerneområder som den personlige frihed og lavere skatter. Blot for at se at Dansk Folkeparti årligt kræve deres pris for at støtte

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL ALBERT WOODFOX, USA 1) Hvorfor sidder Albert Woodfox i fængsel? 2) Hvorfor sidder Albert Woodfox i isolationsfængsel? 3) Mener du, at det er retfærdigt at sætte Albert Woodfox i isolationsfængsel

Læs mere

Danmarks Badminton Forbund

Danmarks Badminton Forbund Herre Single U18 - Kvalifikation 1/3 * 1 Hillerød Afb 3 Nikolaj ALBRECTSEN Birkerød 4 ovs 5 Christoffer VESTERGAARD Nr. Broby Nikolaj ALBRECTSEN Christoffer VESTERGAARD 15/5 15/9 6 ovs Afb 7 Anders THOMSEN

Læs mere

Løb 1, 4X50m Brystsvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub

Løb 1, 4X50m Brystsvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub Side: 1 Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: 2. Seriestævne 2010/2011 Stævne by: Hjørring Arrangør: Svøm Region Nord og Svømmeklubben S 68 Overdommer: Niels Arp-Nielsen Stævneleder: Henning

Læs mere

Tekniske specifikationer: De oprindelige spørgsmålsnumre skal med i rapporteringen (SPSS inkl. Vægte)

Tekniske specifikationer: De oprindelige spørgsmålsnumre skal med i rapporteringen (SPSS inkl. Vægte) Danskernes tryghed Endeligt skema DK2004-283 X:\Kunder og Job\Kunder\Advice Analyse\Ordrer\DK2004-283\Dk2004-283\Endeligt skema.doc Last printed: 06-12-2004 10:44 Tekniske specifikationer: De oprindelige

Læs mere

Løb 1, 4X50m Rygsvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub

Løb 1, 4X50m Rygsvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub Side: 1 Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: 3. Seriestævne 2012/2013 Stævne by: Aars Arrangør: Svøm Region Nordjylland & Aars Svømmeklub Overdommer: Allan Thorup Svenningsen Stævneleder:

Læs mere

retssikkerhed AdvokAtrådets program 2009

retssikkerhed AdvokAtrådets program 2009 retssikkerhed Advokatrådets program 2009 BEHOV FOR ØGET RETSSIKKERHED Balancen mellem hensynet til at beskytte borgerne mod overgreb fra staten og hensynet til terrorbekæmpelse har ændret sig markant.

Læs mere

RYGELOVEN OG PASSIV RØG

RYGELOVEN OG PASSIV RØG 30 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse KAPITEL 3: RYGELOVEN OG PASSIV RØG for og imod regler for rygning www.op-i-røg.dk 31 Kapitel 3: Indhold Kapitlet gennemgår den gældende lov for det røgfri

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,3 millioner mennesker. Over en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Hanne, Dan og Sofie - hvem

Hanne, Dan og Sofie - hvem Hanne, Dan og Sofie hvem? Tidligere MF ere løber med al omtalen forud for valget til EU-parlamentet. Således kender kun hver tredje topkandidaten fra S Dan Jørgensen. Bedst kendt er Bendt Bendtsen (K),

Læs mere

Integration. Indledning. Rettigheder og pligter. Uddannelse og læring

Integration. Indledning. Rettigheder og pligter. Uddannelse og læring Integration Indledning Radikal Ungdom har en vision om et samfund bestående af demokrati og åbenhed, hvor mennesker uanset etnisk oprindelse, religion, seksuel orientering og politisk overbevisning kan

Læs mere

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Hvert år mødes vi for at fejre grundloven vores forfatning. Det er en dejlig tradition. Det er en fest for demokratiet. En fest for vores samfund.

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1880,0 10 9417,5 50 2 ÅRK 1 1853,1 8 9249,2 32 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1850,0 4 9248,0 30 4 Viborg 1 1850,7 6 9240,4 28 5 Hvidovre SK 1 1840,7 2 9181,3

Læs mere

Nej til SU-nedskæringer

Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Regeringen har meldt ud, at der skal spares 2 mia. kr. på SU en og at studerende skal hurtigere igennem deres uddannelser. Det betyder, at den kommende SU-reform

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Aalborg Skyttekreds 15 meter riffelstævne, den oktober 2016

Aalborg Skyttekreds 15 meter riffelstævne, den oktober 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 118658 Liva Møller 01-548 Vilsted Skf. 200/10 200/11 400/21 G 2 118344 Emil Hedemann 01-513 Vester Hassing Skf. 199/11 200/14 399/25 S 3 103891 Simon Houen Jensen 01-513

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

Vær med. Mangfoldighedsprojektet 2006-2010o

Vær med. Mangfoldighedsprojektet 2006-2010o Vær med Mangfoldighedsprojektet 2006-2010o Integration Det handler om at være med. Alle skal have lejlighed til at deltage i arbejdslivet og samfundslivet og gøre sig gældende - uanset ens sociale og etniske

Læs mere

Folkebevægelsen mod EUs første forslag til finanslov

Folkebevægelsen mod EUs første forslag til finanslov www.folkebevaegelsen.dk Folkebevægelsen mod EUs første forslag til finanslov 19,4 milliarder ekstra på budgettet! 2007 Folkebevægelsen mod EUs første forslag til finanslov 19,4 milliarder ekstra på budgettet!

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af navneloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af navneloven 2008/1 BTL 107 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 2. april 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af navneloven

Læs mere

15. maj 2013. Ændring i reglerne om støttetid

15. maj 2013. Ændring i reglerne om støttetid Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte Att.: Marianne Gjevert Petersen Bredgade 43 1260 København K 15. maj 2013 Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af SU-loven, lov om befordringsrabat

Læs mere

2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE

2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE Budgettale Budgettale frem mod budgetforhandlingerne for 2018 September 2017 VENSTRE I AARHUS KOMMUNE Det talte ord er gældende Vækst i Aarhus og fremtidige investeringer Kommune - udspil til budget 2018

Læs mere

U-17 STÆVNE Mesterrække og A-række

U-17 STÆVNE Mesterrække og A-række U-17 STÆVNE Mesterrække og A-række 4.-5. september 2010 Herresingle U17 M Pulje 1 Afb 1 Frederik Jeppesen Ikast 2 Simon Ginnerup Andersen * 3 Mathias Nielsen Sportsefterskolen SINE 1-2 W.O. (2) 1-3 W.O.

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1877,6 10 1877,6 10 2 Viborg 1 1849,4 8 1849,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1844,1 5 1844,1 5 4 Hvidovre SK 1 1844,1 5 1844,1 5 5 ÅRK 1 1842,1 2 1842,1

Læs mere

Oplæg ved medlemsmøde 30/ om ENHEDSLISTENS PROGRAM vedtaget på årsmødet 2014

Oplæg ved medlemsmøde 30/ om ENHEDSLISTENS PROGRAM vedtaget på årsmødet 2014 Oplæg ved medlemsmøde 30/9 2014 om ENHEDSLISTENS PROGRAM vedtaget på årsmødet 2014 I det tidligere - og ret lange program - blev ordet revolution nævnt 29 gange! I denne nye version kun 2 gange! Jeg vil

Læs mere

Grundlovstale 2014 Cafe Liv, Høng

Grundlovstale 2014 Cafe Liv, Høng Jeg hedder Morten Løvschall, er formand for Handicaprådet i Holbæk, formand for LEV i Holbæk og sidder i hovedbestyrelsen og forretningsudvalget for LEV på landsplan. Men vigtigst af alt er jeg far til

Læs mere

VEDTAGNE UDTALELSER PÅ DUFS DELEGERETMØDE 2016

VEDTAGNE UDTALELSER PÅ DUFS DELEGERETMØDE 2016 VEDTAGNE UDTALELSER PÅ DUFS DELEGERETMØDE 2016 Dansk Ungdoms Fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø Telefon 39 29 88 88 E-mail:duf@duf.dk www.duf.dk UDTALELSE 1 Et Danmark uden barrierer i samfundslivet

Læs mere

Danmark. Kongehuset Folketing. Bolig. Regering. Fritid. Statsminister. Helligdage. Religion. Grundloven. Regioner. Sundhed. Kommune.

Danmark. Kongehuset Folketing. Bolig. Regering. Fritid. Statsminister. Helligdage. Religion. Grundloven. Regioner. Sundhed. Kommune. Bolig Kongehuset Folketing Helligdage Fritid Regering Statsminister Religion Sundhed Danmark Grundloven Regioner Arbejde Kommune Uddannelse Familie Skat 1 Danmark Danmark er et lille land i Europa. Der

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Så går vi tilbage til sag 1 på dagsordenen, som er et forslag fra Liberal Alliance: Ændring i Feriekalenderen. Og der skal jeg bede om indtegnet under Lotte Cederskjold,

Læs mere

Løb 1, 4X50m Frisvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac.Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub

Løb 1, 4X50m Frisvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac.Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub Side: 1 Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: 1. Seriestævne 2010/2011 Stævne by: Hjallerup Arrangør: Svøm Region Nord og Overdommer: Bent Rask Stævneleder: Flemming Mikkelsen Løb 1, 4X50m

Læs mere

Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet og

Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet og 1 af 5 05-02-2014 13:03 Kære Generalforsamling! I dag markerer vi endnu et Konservativt arbejdsår. Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet

Læs mere

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF).

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). 1. Velkommen til KØF 2012 Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). Dejligt at vi kan samle så mange til debat om kommunernes økonomiske udfordringer. Det er en god tradition.

Læs mere

RESULTATLISTE Vilsted Stævnet 15m 2015

RESULTATLISTE Vilsted Stævnet 15m 2015 RESULTATLISTE Vilsted Stævnet 15m 2015 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 108748 Kathrine Jakobsen 01-513 Vester Hassing Skf. 200/07 200/10 400/17 2 88272 Melissa Andreasen 01-211 Østerild

Læs mere

2008/1 BTL 57 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 4. december Betænkning.

2008/1 BTL 57 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 4. december Betænkning. 2008/1 BTL 57 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2018 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 4. december 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

Indendørs FITA. Afholdt af Randers BL den 02-12-2006 i Randers

Indendørs FITA. Afholdt af Randers BL den 02-12-2006 i Randers Indendørs FITA Afholdt af Randers BL den 02-12-2006 i Randers Resultatliste for: Compound Elite 1 1A Martin Damsbo Brande 292 295 587 47 13 2 8A Per Knudsen Broager Bueskyttelaug 292 291 583 43 17 3 11C

Læs mere

BØRNEKONVENTIONEN. FNs Konvention om Barnets Rettigheder GADENS BØRN

BØRNEKONVENTIONEN. FNs Konvention om Barnets Rettigheder GADENS BØRN BØRNEKONVENTIONEN FNs Konvention om Barnets Rettigheder 1 GADENS BØRN Børn og unge i hele verden har ret til at overleve, blive beskyttet og udvikle sig. Det fastslår Børnekonventionen konventionen om

Læs mere

Budgettale 2016 Dansk Folkeparti Århus

Budgettale 2016 Dansk Folkeparti Århus 1. Budgettale 2016 Dansk Folkeparti Århus Kære Byråd, kære Borgmester Jeg vil prøve at redegøre for hvad Dansk Folkeparti, mener om de budgetforhandlinger vi nu er startet på. At få udstukket et råderum

Læs mere

Der har udviklet sig en tradition for at fremsætte politiske erklæringer ved 1.behandlingen af budgettet her i kommunen.

Der har udviklet sig en tradition for at fremsætte politiske erklæringer ved 1.behandlingen af budgettet her i kommunen. 1 Der har udviklet sig en tradition for at fremsætte politiske erklæringer ved 1.behandlingen af budgettet her i kommunen. Budgettet i Gentofte er på mere end 3 milliarder kroner. Dette til trods for at

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde

Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Høringssvar fra Dansk Institut for Internationale Studier til udkast til forslag til lov om internationalt udviklingssamarbejde Målsætning Ad 1, stk. 1: DIIS sætter pris på intentionerne om at præcisere

Læs mere

ER S + SF "LOVLIGT" UNDSKYLDT I AT FØRE "BLÅ POLITIK"?

ER S + SF LOVLIGT UNDSKYLDT I AT FØRE BLÅ POLITIK? 1 Kommentar ER S + SF "LOVLIGT" UNDSKYLDT I AT FØRE "BLÅ POLITIK"? Intro: Den røde regering tegner fremover til kun at ville føre blå politik. Men nu raser debatten om, hvorvidt man er lovligt undskyldt

Læs mere

Bilag 3. Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013. Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU?

Bilag 3. Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013. Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU? Bilag 3 Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013 Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU? Ole: Jamen det har jeg en positiv holdning til. Altså de udfordringer vi står overfor

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Til lovforslag nr. L 184 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 20. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Udvidelse af ordningen

Læs mere

Myter og fakta om de danske apoteker

Myter og fakta om de danske apoteker Danmarks Apotekerforening Myter og fakta om de danske apoteker 1. Danskerne har længst til apoteket i Europa. Nej. Danskerne har 3,8 km til nærmeste apotek, og det er 90 procent af danskerne tilfredse

Læs mere

De rigeste flygter fra den offentlige velfærd

De rigeste flygter fra den offentlige velfærd De rigeste flygter fra den offentlige velfærd Danskere som tjener over 50.000 om måneden fravælger i stigende grad offentlige tilbud som skoler og hospitaler til fordel for private. Samtidig svinder deres

Læs mere

RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE

RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE Når man stifter familie, følger nye behov. Et samfund, der stiller sig i vejen for, at disse behov kan opfyldes, stiller sig i vejen for, at familier kan stiftes og trives.

Læs mere

Danmarks Badminton Forbund. F3317 Bil Søn 09:40. F3318 Bil Søn 09:40. 1-2 2295 Ølg Lør 13:30 1-3 2308 Ølg Lør 14:00 2-3 2328 Ølg Lør 15:00

Danmarks Badminton Forbund. F3317 Bil Søn 09:40. F3318 Bil Søn 09:40. 1-2 2295 Ølg Lør 13:30 1-3 2308 Ølg Lør 14:00 2-3 2328 Ølg Lør 15:00 Herresingle U19 M Herresingle U19 M Pulje 1 1 Kasper Nielsen Taastrup TIK 2 Mathias Knudsen Erritsø 3 Jesper Ahrends Brøndby BK 4 Lasse Bolbroe Roskilde BC59 Herresingle U19 M Pulje 2 5 Mikkel Engstrøm

Læs mere

Politisk åbningstale. Lad mig uddybe, hvad det er, der hidser mig op. Hvad det er for smædekampagner, vi ikke skal finde os i:

Politisk åbningstale. Lad mig uddybe, hvad det er, der hidser mig op. Hvad det er for smædekampagner, vi ikke skal finde os i: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Politisk åbningstale Kære delegerede, observatører, gæster og medarbejdere: Hjertelig velkommen! Velkommen til

Læs mere

Debat om de fire forbehold

Debat om de fire forbehold Historiefaget.dk: Debat om de fire forbehold Debat om de fire forbehold Rollespil hvor modstandere og tilhængere af Danmarks fire EUforbehold diskuterer fordele og ulemper ved dansk EU-medlemskab uden

Læs mere

Resultater. for Hanstholm løbet 2005

Resultater. for Hanstholm løbet 2005 Resultater for Hanstholm løbet 2005 RESULTATER - : KVINDER 4.2 KM 327 EMMA LEU HANSTHOLM 20.40 11 0.00 3 424 LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 24.36 9 0.00 8 336 KRISTINA MADSEN THISTED 29.39 12 0.00 24 426 KATHARINA

Læs mere

Principprogram. Europæisk Ungdoms værdier

Principprogram. Europæisk Ungdoms værdier Principprogram Europæisk Ungdoms værdier Fred Den første og grundlæggende værdi for Europæisk Ungdom Danmark tager udgangspunkt i idéen og målsætningen om, at ingen europæiske lande længere hverken bør

Læs mere

Emner/temaer, problemstillinger, opgivelser og lærerstillede spørgsmål til prøven med selvvalgt problemstilling i samfundsfag.

Emner/temaer, problemstillinger, opgivelser og lærerstillede spørgsmål til prøven med selvvalgt problemstilling i samfundsfag. Emner/temaer, problemstillinger, opgivelser og lærerstillede spørgsmål til prøven med selvvalgt problemstilling i samfundsfag Emner/temaer Elevemne/Problemstillinger Opgivelser Lærerstillede spørgsmål

Læs mere