Den offentlige sektor

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den offentlige sektor"

Transkript

1 Den offentlige sektor 1. Gennemsigtighed i det offentliges forbrug I Venstres Ungdom mener vi, i forhold til det offentliges forbrug og dets dertilhørende skatteopkrævninger, at vi som borgere er berettiget til at vide, hvad vores penge bliver brugt til. Derfor mener vi, at kommunerne skal være underlagt et krav om, at offentliggøre deres administration af borgernes penge på en måde, så den gængse danske borger kan forstå og følge med i, hvordan kommunen administrerer vedkommendes penge. Stillet af Lasse Lilholt - Støttet af Mini-LSK i VURS 2. Afliv begrebet Udkantsdanmark De seneste år har danske politikere, medier og befolkning ukritisk taget ordet Udkantsdanmark til sig. VU mener ikke, at der er grundlag for at stemple smukke egne af Danmark som taberområder. Fjernliggende områder er ikke svage i sig selv og skal derfor ikke betegnes negativt. Hvis Danmark i fremtiden vil opleve vækst, har vi i særdeleshed brug for landområderne ikke er sat på kontanthjælp. VU ønsker derfor, at begrebet Udkantsdanmark i fremtiden bliver brugt med større omtanke og mere positiv klang! Stillet af Karina Vincents - Støttet af Mini-LSK i VURS 3. Afskaf udligningsreformen Venstres Ungdom vil gerne afskaffe udligningsordningen kommunerne imellem. Dette forvridende socialistiske instrument dræber ethvert incitament til at yde en ekstra indsats. De dygtige initiativer bliver straffet, og dovne kommunalpolitikere bliver belønnet for deres uduelighed. Denne betonsocialistiske omfordeling er dybt uliberal. Derfor mener Venstres Ungdom, at udligningsreformen straks bør afskaffes. Stillet af Daniel Oxholm (VU Birkerød), Lasse Lilholt, Morten Dahlin, Nanna Østergaard, Morten Christensen (VU Birkerød), Adam Tejs Jørring (VU Hørsholm-Fredensborg) og Rikke Salomonsen (VU Birkerød), støttet af mini-lsk i VU Nordsjælland.

2 4. Kommunal differentiering I Venstres Ungdom mener vi, at det bør være op til kommunerne selv at bestemme over flest mulige midler. Dette giver i højere grad kommunerne mulighed for at imødekomme lige netop de behov, som de forskellige befolkningsgrupper har. Derudover giver det mulighed for, at kommunerne kan differentiere og tiltrække nye borgere. VU Frihed til forskellighed Indstillet af Maria Knudsen, vedtaget af mini LSK Gladsaxe 5. VU går ikke ind for en mediumstor stat Der har på det sidste været en del misforståelser vedr. Venstres Ungdoms holdning til statens størrelse. Skal den være mediumstor, Nanosmall, ekstralarge eller supersize? Venstres Ungdom gør derfor op med diverse undren og fejltagelser. Staten skal være mindst mulig, basta. Stillet af Lasse Holt og Mikael Milhøj, VU København Connor Petersen (VU Ballerup), Tom Arens, Sara Rønning-Bæk, Kim Stig Andersen, Sanne Wass, Maja Pasieczy (VU København) og Sara Ekknud (VU Odense), vedtaget på mini-lsk i VU København. 6. Bevar udvalgsstyret i kommunerne Ligesom Folketinget består af politiske udvalg, er det også helt naturligt at kommunalbestyrelserne er opbygget på samme måde. Intet peger på, at andre styreformer vil fungere bedre, hvorfor det vil være uhensigtsmæssigt at afsætte tid, ressourcer og skattepenge på at ændre hele det kommunale system. Udvalgsstyret giver kommunalbestyrelsesmedlemmerne mulighed for at beskæftige sig med netop det fagområde, som deres viden og interesseområde spænder over, ligesom

3 udvalgsstyret også giver bedre muligheder for fordybelse og opnåelse af politisk ekspertise indenfor hvert enkelt område. Det er sund fornuft at anvende de politiske ressourcer differentieret alt efter, hvad der er behov for, frem for at lade samtlige diskussioner foregå i plenum. Udvalgsstyret stemmer derfor perfekt overens med Venstres Ungdoms målsætninger om effektivitet, viden og hensigtsmæssig ressourceanvendelse i den enkelte kommunalbestyrelse. Stillet af Connor O Hanlon Petersen, Kristian Kurlink, Paul Knudsen og Ida Svane Grevlund. Vedtaget på Mini-LSK i VU Lyngby. 7. Kommuner skal forpligtes til at samarbejde for at spare penge I dag har kommunerne intet incitament til at samarbejde på tværs omkring fælles kommunale anliggender såsom vedligeholdelse af veje og udbygning af infrastruktur generelt. Dette er på trods af, at det ofte i længden vil være pengebesparende at indlede tværkommunale samarbejder, idet det giver mulighed for langsigtet planlægning samt erfaringsudveksling. I det lange løb vil det derfor være i alles interesse, herunder både skatteborgerne og kommunen selv, hvis den af Venstres Ungdom ønskede udliciteringspligt blev suppleret med en samarbejdspligt, i de tilfælde hvor det kan betale sig. Stillet af Connor O Hanlon Petersen, Kristian Kurlink, Paul Knudsen og Ida Svane Grevlund. Vedtaget på Mini-LSK i VU Lyngby. Erhvervs- og Arbejdsmarkedspolitik 8. Afskaf feriepengesystemet VU hylder folks frie valg, så derfor bør vi selv kunne bestemme, hvordan vores ferier skal finansieres. Vi ønsker feriepengesystemet erstattet med et system, hvor man løbende får udbetalt, hvad der svarer til de nuværende feriepenge.

4 I det nuværende bureaukratiske system kan man miste sine surt tjene penge ved blot at indsende en erklæring for sent. Denne umyndiggørelse af borgerne ønsker vi stoppet! Stillet af: Connor Petersen (VU Ballerup), Tom Arens, Sara Rønning-Bæk, Kim Stig Andersen, Sanne Wass, Maja Pasieczny (VU København) og Sara Ekknud (VU Odense) Christian Merrild, Anne Bæk, Chris Bahnsen og Daniel Borup Jakobsen. Vedtaget på LSK Aalborg og mini-lsk i VU København. 9. Afskaf efterlønnen I Danmark er der for mange mennesker i den arbejdsdygtige alder, der spiller golf, sejler i lystjolle, eller på anden måde snolder deres fritid op. Det er uhensigtsmæssigt for den danske økonomi at lade denne ubalance fortsætte. Derfor mener VU, at efterlønnen skal afskaffes. Stillet af Lasse Lilholt - Støttet af Mini-LSK i VURS 10. Revurdering af førtidspensionister Alt for mange unge danskere bliver unødvendigt parkeret på førtidspension. Unge kan komme på førtidspension i en alder af 30 år og fortsætte med det, til de er gamle nok til at modtage folkepension. Det er fuldstændig uacceptabelt! Det koster samfundet mange millioner kroner, som vi overhovedet ikke har råd til. For det andet gør det intet godt for de mennesker, som ender på førtidspension. Mange af dem har selv en interesse i at komme tilbage på arbejdsmarkedet, men de har intet incitament til at søge arbejde, når der er mulighed for livslang offentlig forsørgelse. I Venstres Ungdom foreslår vi, at alle på førtidspension, med mulighed for at komme tilbage på arbejdsmarkedet, mindst hvert tredje år skal have revurderet deres situation og eventuelt fratages deres førtidspension.

5 Stillet af: René Lund Hansen, Charlotte Højen, Mark Amelung og Ole Thomsen. Vedtaget på LSK Aalborg.

6 Europapolitik 11. Tyrkiet i EU? Nej tak! Danmark og de øvrige EU-lande vil gøre sig klogt i ikke at lade Tyrkiet blive medlem af EU. Alle de positive sider, som David Cameroun og andre naive mennesker kan finde om Tyrkiet, bliver totalt overskygget af de negative sider, som Tyrkiet har hængende på sig. Vi ser bl.a. den dag i dag, at hjemmesider som wordpress.com og youtube.com er lukket, fordi der på hjemmesiderne har været sider, der har omtalt Abdullah Gül fornærmende. Tyrkiet kan derudover gøre krav på mere end 84 mia. kr. årligt bare for landbrugsstøtten, dette vil i værste fald få EU s budgetter til at bryde sammen. Derfor skal Tyrkiet ikke med i EU. Stillet af Connor O Hanlon Petersen, vedtaget på Mini-LSK i VU Lyngby 12. Stop rejsecirkusset Det er velkendt, at EU bruger mange penge på rejsecirkusset mellem Bruxelles og Strasbourg. Sådan som aftalen lyder, skal der afholdes 12 plenum møder om året i Strasbourg. Denne aftale er skrevet ind i traktaten, og er blevet bevaret gennem talrige traktatfornyelser. Vi i VUgår ind for, at det skal være muligt at foretage mindre ændringer i den nuværende EU-traktat således, at vi får effektiviseret EU samt sparet, hvor der spares kan. Vi anser det ikke som værende nødvendigt, at man venter til næste traktat, som med stor sandsynlighed ligger langt ude i fremtiden. Det er ikke kun de store summer et sådan rejsecirkus koster, der er problemet. Der er også de miljømæssige hensyn med korteger af lastbiler, som fragter EU-parlamentsmedlemmernes dokumenter m.m. frem og tilbage. Stillet af Niclas Milthers på vegne af EU-gruppen 13. Mere indflydelse til Europa-Parlamentet VU Ønsker at EU-parlamentet skal have større kontrol over kommissærerne i EU.

7 Sådan som det ser ud nu, så kan en kommissær kun fyres, hvis parlamentet udsteder et mistillidsvotum til hele kommissariatet. Dette har vi vurderet ikke er en holdbar løsning. Ved at vælte hele kommissariatet gør det, at det arbejde der bliver ført bliver sat på standby indtil der er blevet valgt nye kommissærer. Derfor ønsker vi, at parlamentet bliver tildelt den nødvendige magtbeføjelse der gør, at de kan fyre de kommissærer, som ikke forvalter deres embede efter kriterierne. Stillet af Niclas Milthers på vegne af EU-gruppen Klima- energi og miljøpolitik 14. Forslag om rimelig fordeling af spildevandsafgifter Med de store regnmængder der af og til falder, ses det, at landets kloakker visse steder er overbelastede. Det giver problemer, da der flyder store mængder spildevand ud, hvor det volder skade og besvær. Dette kan afhjælpes ved at etablere nedsivningsanlæg(faskiner), der leder regnvand ned i jorden frem for i kloakkerne, hvor det ikke behøver at ledes hen. Stort set alle borgere betaler spildevandsafgifter, da rensning af spildevand er forbundet med udgifter til kommunernes rensningsanlæg. Hvis der indføres en fordeling af afgiftsbetalingen, sådan at grundejere med nedsivningsanlæg ikke skal betale så høj en spildevandsafgift, kan man motivere folk til at belaste kloakkerne mindre og tilgodese miljøet. Stillet af: Alexander Forsberg (VU Hørsholm-Fredensborg), støttet af mini-lsk i VU Nordsjælland. 15. Vi vil ha grønlands olie! Venstres Ungdom mener, at den olie der kan udvindes ved Grønlandskyst tilhører det danske folk. Derfor er vi uenige i den aftale Folketinget har lavet med det grønlandske selvstyre. Venstres Ungdom kan ikke acceptere at Danmark får modregnet det årlige bloktilskud på omkring kroner. Herefter tilfalder alle indtægter det

8 grønlandske folk. Dette mener VU ikke er rimeligt idet Danmark har betalt bloktilskud til Grønland siden 1954 hvor Grønland fik status som et amt. Danske penge - dansk olie! Stillet af Mads Søby, støttet af mini-lsk Nordsjælland

9 Kultur 16. Kulturministeriet skal nedlægges Da kulturministeriet udelukkende varetager overflødige funktioner, der i stedet burde løses på privat, frivilligt initiativ uden skattefinansiering, mener VU, at dette bør nedlægges. Merete Andersen VU KBH, Lasse Lilholt, Nanna Jensen VU KBH, Mads Olsen, Jannie Møberg Mikkelsen VU Slagelse, Morten Dahlin VU Greve/Solrød, vedtaget af mini-lsk VU København, mini LSK Gladsaxe, Mini-LSK Østjylland, Mini-LSK VURS og af mini LSK-Odense Monarki og Religion 17. Afskaf kongehuset Alle skal være lige for loven - dette er et grundprincip for liberale VU'ere. Derfor bør et kongehus være direkte modstridende med VU's holdninger. Vi går ind for lige muligheder, og ingen skal være født ind i en særlig position. Reklameværdi, turistmagneter og deslige bør ikke retfærdiggøre noget, der er moralsk forkert. Stillet af Camilla Olsen VU Birkerød, Peter Mikkelsen VU Helsingør, Mads Søby VU Hillerød og Nanna Østergaard VU Gladsaxe, Støttet af Mini-LSK Østjylland 18. Afskaf al kirkeskat I Venstres Ungdom mener vi, at religion er en privat sag, og det bør derfor heller ikke være op til staten at opkræve skatter til én bestemt religion. En eventuel betaling til et trossamfund/religion bør ske på frivillig basis til den enkelte enhed. Stillet af Mette Marie Nielsen, vedtaget af mini LSK Gladsaxe Partipolitik

10 19. Ingen ministerbiler til Pia K og CO Dansk Folkeparti har de seneste 9 år påvirket regeringen til at gennemføre flere af partiets mærkesager. Dansk Folkepartis indflydelse har eksempelvis medført beklagelige tiltag, som ældrecheck, overbeskyttende regler for dyrevelfærd, samt en urimelig stram udlændingepolitik. Samarbejdet er på nuværende tidspunkt allerede for tæt, hvilket får ideen om ministerposter til Dansk Folkeparti til at virke skræmmende. Der eksisterer intet værdifællesskab mellem Venstre og Dansk Folkeparti, hvorfor Venstres Ungdom aldrig vil bakke op om regeringsposter til Pia og CO. Stillet af Jakob Engel-Schmidt, Landsformand for Venstres Ungdom. Støttet af VU Nordsjælland. 20. VU til DFU: Kom nu ind i kampen! VU mener at den gennemsnitlige DFU ers holdninger er dybt usympatiske. Derfor tager VU skarpt afstand til DFU s menneskesyn og deres groteske politiske overbevisning. Derudover anbefaler vi Bente Kronborg at deltage noget mere i den offentlige debat, da hun gør det liberale Danmark en kæmpe tjeneste, hver gang hun udtaler sig. Stillet af Nilab Rona, VU Vestegnen, Jens Husted VU Århus og Morten Dahlin VU Greve/Solrød, vedtaget af mini-lsk VU København. Retspolitik 21. Begræns ekspropriation Grundloven har mange gode rettigheder, såsom ytringsfrihed, foreningsfrihed og den ukrænkelige ejendomsret. Den sidste er dog lidt et tvist, da staten ved lov om ekspropriation kan gå ind og beslutte at tage ejendom fra det enkelte menneske. Dog skal grundejeren modtage erstatning. Det er desværre et faktum, at denne erstatning ikke er tidssvarende, og kun svarer til en pris som er beregnet ud fra et kvadratmeterantal. Det er også et faktum at denne erstatning absolut ikke dækker tabet på et eventuelt salg af bolig, grundet dårligere beliggenhed og tab på størrelsen af grunden.

11 Derfor mener VU, at ekspropriation kun skal ske, i meget begrænset omfang og at grundejere skal få en mere fair betaling for det tab de er blevet påført. Stillet af Mads Groth, vedtaget af mini LSK Gladsaxe 22. Frihed til at vælge dit eget kæledyr Det er ikke statens opgave at bestemme, hvilke kæledyr danskerne skal eje. På trods af stor mediehysterikampagne, skal man ikke forbyde 13 hunderacer. Derfor mener Venstres Ungdom, at alt dette hysteri skal stoppe, og at man skal lade hundene være. Vi skal selv have lov til at bestemme, hvilke kæledyr vi vil have. Nanna Østergaard Connor Petersen (VU Ballerup), Tom Arens, Sara Rønning-Bæk, Kim Stig Andersen, Sanne Wass, Maja Pasieczy (VU København) og Sara Ekknud (VU Odense), René Lund Hansen, Ole Thomsen og Mark Amelung. Vedtaget på LSK Aalborg, mini-lsk i VU København og Mini-LSK Sønderjylland 23. Flysikkerheden skal normaliseres VU mener at hysteriet omkring flysikkerhed er gået for vidt. Almindelige lovlydige borgere bliver i for høj grad mistænkeliggjort og kriminaliseret. VU opfordrer derfor til at verdens nationer tager en slapper i lufthavnen. Stillet af Nanna Østergaard, Jakob Harritz VU Viborg, Emma Holst VU Favrskov, Steffen Møller VU Ringkøbing-Skjern, Christian Merrild VU Aalborg, Jeppe Madsen VU Holstebro, Søren Kirkegaard VU Herning og Morten Dahlin VU Greve/Solrød Støttet af Mini-LSK Midt/Vest i Herning 24. Liberalisér knivloven Den for nyligt vedtagne knivlov er et udtryk for formynderisk og magtliderlig tankegang. Loven rammer uskyldige mennesker som fiskere, håndværkere og spejdere. Derfor mener VU, at knivloven skal liberaliseres.

12 Merete Andersen VU KBH, Ida Svane Grevlund, Nanna Jensen VU KBH, Jannie Møberg Mikkelsen VU Slagelse, Joakim Sørensen VU Gentofte/Hellerup, Jacob Kristensen VU KBH, Morten Dahlin VU Greve/Solrød, vedtaget af mini-lsk VU København, støttet af integrations- og retsgruppen 25. Ryd op efter dig selv, din mor arbejder her ikke Det danske samfund er efterhånden ved at gå til i ligegyldige love og regler, der er lavet som reaktion på tilfældige enkeltsager. Dette ønsker vi i Venstres Ungdom at forhindre. Det danske samfund skal befries fra de tåbelige loves stramme greb, og derfor bør politikerne rydde op i deres selvskabte rod. Derfor mener Venstres Ungdom, at der skal fjernes to love, hver gang, der vedtages én. Således hindrer vi det regelrytteri, der hersker i det danske samfund. Stillet af Mathias Schlippé, VU Århus og Katrine Høgh, VU Randers 26. Frit valg for brug af solarier Danskernes helbred er deres eget ansvar, og så længe de er bekendt med risiciene ved brug af solarier, bør det være deres eget valg, om de vil udsætte sig selv for disse. Venstres Ungdom vil derfor tage kraftig afstand fra ethvert forbud mod solarier. Drift af solarier er et godt liberalt erhverv, og ejerne af solcentrene skal ikke fratages deres levebrød med et forbud. 27. Forslag om afskaffelse af nedrivningstilladelser Som reglerne er i dag, skal man som ejer af et hus have nedrivningstilladelse fra den respektive kommune, hvis man ønsker at rive et hus ned. Vi foreslår at denne bestemmelse afskaffes, da man som retmæssig ejer af et hus skal have lov til at rive det ned, trods andres mening om bevaringsværdighed. Stillet af: Alexander Forsberg (VU Hørsholm-Fredensborg), støttet af mini-lsk i VU Nordsjælland. 28. Præventive anholdelser skal afskaffes VU går ind for frihed i allerhøjeste grad. Vi sætter det som en af de højeste menneskerettigheder. Derfor mener VU, at det er helt forkert, at du kan blive anholdt, fordi

13 politiet tror, at du har i sinde at begå en forbrydelse. Dette kan nemt misbruges i situationer som demonstrationer og andre forsamlinger. Dette underminerer kraftigt vores krav om frihed. Der er også stor fare for, at præventive anholdelser vil afholde visse politiske minoriteter fra at deltage i en demonstration. Vi ønsker derfor muligheden for en præventiv anholdelse fjernet. Man skal ikke bøde for noget, som andre kunne tro, at man vil gøre. De positive menneskerettigheder skal afskaffes FN's menneskerettighedserklæring består af 30 rettigheder, hvoraf en stor del er positive rettigheder. Der kan bl.a. nævnes retten til bolig, retten til mad og retten til arbejde. Venstres Ungdom anerkender ikke disse som universelle rettigheder - derimod er det blot velfærdsgoder, som forudsætter en stor offentlig sektor. De positive rettigheder legitimerer en krævermentalitet i befolkningen og tjener kun socialistiske formål, idet de omhandler frihed til noget og ikke frihed fra noget. De eneste reelle universelle rettigheder er de negative frihedsrettigheder, da de sikrer individets frihed fra tvang, undertrykkelse og uretfærdighed. Stillet af Ida Svane Grevlund, vedtaget af integrations- og retsgruppen. Støttet af Politisk Udvalg. 29. Venstre må genopfinde sin værdipolitik Det kan diskuteres hvorvidt Venstre har ført en tilfredsstillende økonomisk politik eller ej, men på det værdi- og retspolitiske område har Venstre så absolut fejlet til den helt store guldmedalje. Siden regeringsskiftet i 2001 er det gået den gale vej for den almindelige danskers retssikkerhed som eksempler kan nævnes indførelse af terrorlovgivningen, lømmelpakken, den øgede brug af offentlig overvågning samt magtoverdragelsen fra domstolene til politiet. Skylden ligger ikke kun hos Dansk Folkeparti, men kan også findes i populisme, frygt for det ukendte, ideologisk forfald og ikke mindst magtbegær. Resultatet er, at Enhedslisten nu har politisk monopol på at forsvare retssikkerheden. Venstre må genfinde de liberale rødder sammen med respekten for de grundlovssikrede rettigheder jo før, jo bedre. Stillet af Ida Svane Grevlund, vedtaget af integrations- og retsgruppen..støttet af Politisk Udvalg.

14 30. Politiet må ikke stoppe fredelige demonstrationer I løbet af det seneste år har vi set, at politiet har forbudt flere fredelige demonstrationer uden tilstrækkelige begrundelser herfor. Bl.a. blev Den Republikanske Grundlovsbevægelse forhindret i at demonstrere for afskaffelse af kongehuset på Amalienborg slotsplads, ligesom ekstreme højreorienterede bevægelser heller ikke får lov til at bruge deres demokratiske ret til at samle sig på offentlige steder. Politifolk udtalte i begge tilfælde, at de frygtede for de forbipasserendes reaktion på demonstrationen. I de gode gamle dage anså politiet det for deres opgave at beskytte demonstranterne, uanset deres holdninger og baggrunde, så længe de opførte sig fredeligt. Nu er det åbenbart også et krav, at omverdenen skal reagere med sindsro på demonstranternes budskaber. Dette er en dybt forkastelig og udemokratisk udvikling, hvorfor politiet betingelsesløst bør forpligtes til at beskytte alle fredelige demonstranter i stedet for at nægte dem at forsamle sig offentligt. Stillet af Ida Svane Grevlund, vedtaget af integrations- og retsgruppen. Støttet af Politisk Udvalg. 31. Afskaf blasfemiparagraffen! I Danmark hævder vi at have ytringsfrihed, at kunne sige hvad vi vil i det offentlige rum. Men dette er dog langtfra tilfældet, for i Danmark findes der stadig en paragraf (blasfemiparagraffen)der forbyder individets ret til at håne samt at drive spot imod enhver religion, gudsdyrkelse mv. Denne paragraf skal ifølge, vores kirkeminister, være med til at beskytte den religiøse følelse. Dog mener Venstres Ungdom at denne paragraf bør afskaffes, da paragraffen forbyder at ytre sig fuldt ud. Selvom man har stærke meninger skal man, som så mange andre, have lov til at ytre sig. Derfor: afskaf blasfemiparagraffen! Stillet af Connor O Hanlon Petersen, vedtaget af integrations- og retsgruppen. Støttet af Politisk Udvalg.

15 32. Omvendt bevisførelse Der er i forbindelse med indførelsen af lømmelpakken og knivloven, blevet indført omvendt bevisførelse. Det betyder, at i stedet for at man er uskyldig til det modsatte er bevist, er man nu skyldig til det modsatte er bevist. Det er et skred i retssikkerheden, som ikke kan accepteres. Det bryder med det fundamentale grundlag for et hvilket som helst demokrati. Derfor mener VU som den frihedselskende organisation vi er, at det omgående skal afskaffes! Stillet af Nicolai Fiil, 33. Ghettoer bør ikke dæmoniseres Folketingspolitikere såvel som lokalpolitikere er meget optaget af at rydde de såkaldte ghettoer og i stedet sikre en mere bæredygtig beboersammensætning i områderne. Venstres Ungdom mener, at dette fokus er grundlæggende forkert. Ghettoer er ikke et problem i sig selv problemet er i stedet de dårligt integrerede indvandrere. Graden af integration kan ikke måles på indvandreres bopæl, men derimod på tilknytning til arbejdsmarkedet og danskkundskaber. Derfor bør den politiske indsats dreje sig omkring at få folk væk fra passiv forsørgelse, frem for at tvinge bestemte grupper til at flytte væk. Stillet af Ida Svane Grevlund, vedtaget af integrations- og retsgruppen

16 Social, Sundhed og Personlig Frihed 34. Indfør symbolsk brugerbetaling på lægebesøg Vi mener, at danskernes helbred er deres eget ansvar. Derfor må det også være danskerne selv, der betaler, når de har behov for at gå til lægen Mens den gennemsnitlige dansker besøger sin læge 7,5 gange om året, så er det kun 3 gange for en tilsvarende svensker. Grunden til dette skyldes, at svenskerne skal betale 150 kr. pr. lægebesøg, og at danskerne bare render til læge, fordi det er omkostningsfrit. Den gratis lægekonsultation fører derfor til et enormt ressourcespild. Ydermere vil denne løsning desuden være med til at forkorte ventetiden for de, der har brug for læge. Derfor mener Venstres Ungdom, at der skal indføres et symbolsk beløb på lægebesøg. Stillet af: Sara Ekknud, Rene Sejer Nielsen, Line Lykke Madsen (VU Odense) - støttet af LSK Odense Charlotte Højen, René Lund Hansen, Christian Jørgensen og Ole Thomsen. Vedtaget på LSK Aalborg 35. Ja tak til hjemmelavede madpakker Debatten af madpakkeordninger har igennem det sidste års tid haft den kedelige konsekvens, at det i dag er ildeset, hvis børn har en hjemmelavet madpakke med i børnehave eller skole de steder hvor det overhovedet er tilladt! Det synes vi, i Venstres Ungdom, er dybt forkasteligt. Forældre kan sagtens finde ud af at smøre en sund madpakke til deres børn, og det skal de ikke forhindres i. Stillet af Ole Thomsen, René Lund Hansen, Charlotte Højen og Christian Jørgensen. Vedtaget på LSK Aalborg.

17 36. Afskaf offentlige tilskud til høreapparater Tilskuddet til høreapparater presser kunstigt prisen op på høreapparater. Da producenter er klar over, at det offentlige i Danmark betaler en så stor del, er det med til at presse prisen urimeligt langt op. Det har dermed den konsekvens, at det offentlige betaler en overpris til producenterne. Ydermere er det op til den enkelte at prioritere sit helbred, og hvilke hjælpemidler denne ønsker. Høreapparater kunne eventuelt finansieres gennem en sundhedsforsikring for at aflaste den enkelte person rent økonomisk. Markedet skal bestemme prisen på høreapparater, og ikke kunstigt reguleres af det offentlige og private producenter. Stillet af Christian Jørgensen, Ole Thomsen og René Lund Hansen. Vedtaget på LSK Aalborg 37. Afskaf rygeloven Rygeloven er i fuldstændig i strid med den liberalistiske ideologi. Det bør være op til den enkelte restaurationsindehaver etc. at bestemme, hvorvidt der må ryges på vedkommendes beværtning. Dette er direkte i strid med den private ejendomsret. Udbud og efterspørgsel sikrer, at der også ville være beværtninger etc. til ikke-rygere, hvilket kan ses på det faktum, at der bliver færre og færre rygere. Derfor bør vi afskaffe rygeloven! Stillet af Martin Grøn Larsen, Maria Oien, Casper Mønsted og Mads Duedahl, VU Aalborg 38. Afskaf boligstøtte I Venstres Ungdom mener vi, at borgerne ikke skal bo i boliger, som de reelt ikke har råd til. Det giver ikke mening, at nogle får støtte, mens andre ingen får, blot fordi de har valgt en bolig, der passer til deres økonomi. Støtten vrider boligmarkedet skævt, og tilskynder økonomisk uansvarlighed blandt landets lejere. Stillet af: Christian Merrild, Anne Bæk, Chris Bahnsen, Daniel Borup Jakobsen og Trine Kiel. Vedtaget på LSK Aalborg.

18 39. Drop børnechecken og dobbelt SU! Det er ikke statens opgave at hjælpe til finansiering af danskernes børn. Hvis man vælger at sætte børn i denne verden, så vælger man også at betale for barnet. Det kan aldrig blive statens opgave at brødføde folks mange børn via børnechecken og give studerende dobbelt SU-klip. Det er folks eget ansvar, at skulle betale for deres børn. Derfor mener Venstres Ungdom, at børnecheck og dobbelt SU-klip skal afskaffes! Stillet af: Frederik Bang (VU Gribskov), Mikail Filikci (VU Lyngby) og Sara Ekknud (VU Odense), støttet af Mini-LSK i VU Nordsjælland. 40. Ledere, ikke læger De ledere der styrer de danske hospitaler i dag, er ikke uddannede ledere, men uddannet inden for medicin. Læger har deres daglige gang på de danske hospitaler, hvor de bruger deres faglige kompetencer inden for medicin. Så derfor skal de uden tvivl være med til at sparre med de uddannede ledere, der skal lede vores hospitaler. VU går derfor ind for, at det er ledere og ikke læger, der leder de danske hospitaler. Stillet af Daniel Oxholm (VU Birkerød), Morten Christensen (VU Birkerød), Adam Tejs Jørring (VU Hørsholm-Fredensborg) og Rikke Salomonsen (VU Birkerød), støttet af mini-lsk i VU Nordsjælland. 41. Ingen aldersgrænser I en liberal verden baseret på privat ejendomsret bør der ikke eksistere aldersgrænser på f.eks. køb af spiritus mv. Det bør ikke være staten, der bestemmer, om 17-årige må tage på bar eller ej. Det bør ikke være staten, der bestemmer, om 16-årige må købe stærk spiritus i supermarkedet eller ej. Det må være op til de enkelte supermarkeder, barer mv. at tage moralsk stilling til, om de mener, de skal sælge deres produkt til folk i forskellige aldre. Det er ikke statens opgave.

19 Stillet af Lasse Holt og Mikael Milhøj, VU København. Vedtaget af mini-lsk VU København 42. Børn er ikke en menneskeret Det er ikke en menneskeret at få børn hverken om man er mand eller kvinde. Derfor går Venstres Ungdom ind for, at staten ikke giver nogle tilskud til fertilitetsbehandlinger, hverken om situationen er terminal eller midlertidig, eller om den er opstået gennem sygdom, eller er selvforskyldt. Stillet af: Gabriel Thorndal-Jensen, Anne-Sophie Weiersøe Fusager, Lea Stentoft, ordfører for Social-, Sundheds, og kommunalpolitik og Pernille Vandborg. Støttet af Social og Sundhedog kommunaludvalget år og offentlig klient Venstres Ungdom tror ikke på, at mennesker automatisk bliver svagelige, fordi de fylder 67 år. Derfor mener vi, at de automatiske overførsler, som pensionsalderen medfører, bør afskaffes, og kun tildeles de, som virkelig har brug for dem. Stillet af Jakob Engel-Schmidt, Landsformand for Venstres Ungdom. Støttet af VU Nordsjælland. Fri hash i en coffeeshopmodel I Danmark skal der være frihed til at træffe ukloge valg - ganske som det er tilfældet i forhold til andre skadesstoffer som cigaretter og alkohol. Det må være den enkelte, der selv tager ansvar for sit liv og de konsekvenser, en uklog livsstil måtte føre med sig. VU støtter dog den hollandske model med en mere kontrolleret adgang til hash. Dette vil flytte salget af hash væk fra kriminelle miljøer og skabe arbejdspladser, og garantere at produktet er frit for andre tilsætningerstoffer end hash.

20 Det er ikke op til staten, at bestemme om den enkelte skal bruge hash, alkohol eller cigaretter. Det skal foregå i frihed under ansvar for sig selv. Stillet af: Gabriel Thorndal-Jensen, Anne-Sophie Weiersøe Fusager, Lea Stentoft, ordfører for Social-, Sundheds- og kommunalpolitik og Pernille Vandborg. Støttet af Social og Sundhedog kommunaludvalget. RED: Vedtages denne resolution frafalder den gældende resolution fra 2008: Fri hash i en coffee-shop model Udenrigs-, udviklings- og sikkerhedspolitik 44. Afskaf hjemmeværnet I Venstres Ungdom mener vi, at borgerne betaler i dyre domme for alskens såkaldt velfærd. Vi mener ikke, at Hjemmeværnet er en del af dette, og det kan ikke være rigtigt, at vores skattekroner skal gå til et utrænet pseudoforsvar, hvis fornemste opgave er at dirigere trafikken. Derfor skal Hjemmeværnet afskaffes og fjernes fra det offentlige budget! Stillet af Sarah Roed, VU Randers 45. STØT DEN GRØNNE REVOLUTION Venstres Ungdom anerkender ikke det nylige valgresultat, der faldt ud til fordel for det iranske præstestyre. Godt nok var der demokratisk valg med opstillingsmuligheder for oppositionspolitikere, men i realiteten behandledes disse på en måde, der er totalt uacceptable i en demokratisk valgproces. Således blev adskillige oppositionspolitikere fængslet med højst diskutable grunde, og flere forsvandt sågar sporløst op til valget. VU forstår det iranske folks frustrationer over det undertrykkende regime og støtter den grønne revolutions bestræbelser for modernisering og demokratisering i Iran og foreslår, at den danske regering tager klart stilling i sagen.

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

Menneskerettighederne

Menneskerettighederne 1 Menneskerettighederne Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder www.visdomsnettet.dk 2 MENNESKERETTIGHEDERNE De Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder Den 10. december

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten 1 1 1 1 1 1 0 1 0 Danske partier fra samfundsfaget.dk Enhedslisten Enhedslisten er et socialistisk parti, der arbejder for et samfund, hvor lighed og solidaritet er i centrum. Partiet blev stiftet i ved

Læs mere

Vær med. Mangfoldighedsprojektet 2006-2010o

Vær med. Mangfoldighedsprojektet 2006-2010o Vær med Mangfoldighedsprojektet 2006-2010o Integration Det handler om at være med. Alle skal have lejlighed til at deltage i arbejdslivet og samfundslivet og gøre sig gældende - uanset ens sociale og etniske

Læs mere

Danske vælgere 1971-2011

Danske vælgere 1971-2011 Danske vælgere 1971-11 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

En friere og rigere verden

En friere og rigere verden En friere og rigere verden Liberal Alliances udenrigspolitik Frihedsrettighederne Den liberale tilgang til udenrigspolitik Liberal Alliances tilgang til udenrigspolitikken er pragmatisk og løsningsorienteret.

Læs mere

Ønsker til en ny grundlov

Ønsker til en ny grundlov Ønsker til en ny grundlov Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 1. februar 2014. Radikale Venstres ønsker til en ny grundlov Radikale Venstre ønsker, at der nedsættes en

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig.

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig. Grundlovstale Mike Legarth 5.juni 2014 165 år. Det er en gammel institution, vi fejrer i dag, og jeg bliver glad hvert år, når jeg dagen inden Grundlovsdag læser, hvad Grundloven egentlig har betydet for

Læs mere

RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE

RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE Når man stifter familie, følger nye behov. Et samfund, der stiller sig i vejen for, at disse behov kan opfyldes, stiller sig i vejen for, at familier kan stiftes og trives.

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OPSAMLING DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE DEN 5. FEBRUAR 2015 INDHOLD Baggrund Program for dialogmødet Opsamling fra paneldebatten Opsamling fra workshoppen Deltagerliste

Læs mere

forslag fra Folkebevægelsen til det danske EU-formandskab

forslag fra Folkebevægelsen til det danske EU-formandskab 11 forslag fra Folkebevægelsen til det danske EU-formandskab Udgiver: Folkebevægelsen mod EU Tordenskjoldsgade 21, st.th., 1055 København N Telefon 35 36 37 40 fb@folkebevaegelsen.dk www.folkebevaegelsen.dk

Læs mere

Resultat Total - Officiel

Resultat Total - Officiel Side af -0-00 Resultat Total - Officiel Stævne navn 4. Seriestævne 00/00 Udskriftsdato marts 00 Stævne by Hjallerup Udskriftstidspunkt 7:4 Arrangør Søhesten og SRV Nord Løb, 4x0m Butterfly, Finaler Sponsor:

Læs mere

Verdens Børns Grundlov

Verdens Børns Grundlov Verdens Børns Grundlov Populariseret og forkortet udgave af FNs Børnekonvention 1 I) Bø r n e k o n v e n t i on e n s rettigheder Artikel 1 Aldersgrænsen for et barn I Børnekonventionen forstås et barn

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL ALBERT WOODFOX, USA 1) Hvorfor sidder Albert Woodfox i fængsel? 2) Hvorfor sidder Albert Woodfox i isolationsfængsel? 3) Mener du, at det er retfærdigt at sætte Albert Woodfox i isolationsfængsel

Læs mere

Brug din stemme - Demokrati og deltagelse O M

Brug din stemme - Demokrati og deltagelse O M Brug din stemme - Demokrati og deltagelse T D A O M K E R I Indhold Vurderingsøvelse der omhandler børn, unge og deltagelse. Eleverne præsenteres for forskellige udsagn som de tager stilling til og efterfølgende

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12.

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets

Læs mere

28 unge mener noget om narkotika

28 unge mener noget om narkotika Tættere på os helt ærligt! 28 unge mener noget om narkotika Tættere på os helt ærligt! Den 19. og 20. september 2006 var 28 unge mennesker sammen i ungdomscafeen Sted1 i Viborg for at snakke narkotika

Læs mere

VERDENSERKLÆRINGEN OM MENNESKERETTIGHEDERNE

VERDENSERKLÆRINGEN OM MENNESKERETTIGHEDERNE Den 10. december 1948 vedtog og offentliggjorde FNs tredie generalforsamling Verdenserklæringen om Menneskerettighederne. Erklæringen blev vedtaget med 48 landes ja-stemmer Ingen lande stemte imod. 8 lande

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Grundlovstale 2014 Cafe Liv, Høng

Grundlovstale 2014 Cafe Liv, Høng Jeg hedder Morten Løvschall, er formand for Handicaprådet i Holbæk, formand for LEV i Holbæk og sidder i hovedbestyrelsen og forretningsudvalget for LEV på landsplan. Men vigtigst af alt er jeg far til

Læs mere

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard Side: 1 Dato: 23 september 212 Tid: 12::23 Oprettet af WinGrodan 1.19.8 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel

Læs mere

Samfundsfag. De merkantile Erhvervsuddannelser. Casebaseret eksamen. Juni 2014. Niveau D. Indhold:

Samfundsfag. De merkantile Erhvervsuddannelser. Casebaseret eksamen. Juni 2014. Niveau D. Indhold: De merkantile Erhvervsuddannelser Juni 2014 Casebaseret eksamen Samfundsfag Niveau D Indhold: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Opgave 6 Samfundsøkonmi Arbejdsmarkedet Velfærdsstaten Miljø og

Læs mere

Fremtidens velfærd. Principper for fremtidens velfærdssamfund. Debatoplæg

Fremtidens velfærd. Principper for fremtidens velfærdssamfund. Debatoplæg Fremtidens velfærd Principper for fremtidens velfærdssamfund Debatoplæg Udgave: 09. juni 2014 1 Indhold Indledning...3 Principper for fremtidens velfærdssamfund...4 1. Overførselssystemet skal sikre den

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Mandag den 29/12 1-15 09:30 16-30 10:30 31-45 11:30 46-47 12:30 Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Herresingle U11 C Pulje 1 1 Nicolai Nordentoft Næsby 2 Simon Harfot Kristiansen Bramming

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Pressemeddelelse Klausuleret til tirsdag den 28. maj 2013 kl. 12 Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Vismændenes oplæg til mødet i Det Økonomiske Råd

Læs mere

Social dumping i telemarketing

Social dumping i telemarketing Social dumping i telemarketing skal stoppes 5 FOTO: Ansatte i telemarketing sidder flere steder tæt sammen. HK kalder arbejdsvilkårene i telemarketing for social dumping. 10 Radikale Venstre vil i dialog

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

Triton Aalborgs Åbne Senior A & B-række turnering

Triton Aalborgs Åbne Senior A & B-række turnering Triton Aalborgs Åbne Senior A & B-række turnering Dato: Søndag den 27. januar 2013 Kl. 09.00 Sted: Triton Aalborg,, Stjernevej 5, 9200 Aalborg SV. Kategorier: Der spilles i alle kategorier i A rækken og

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Sundhedsforsikringer 31. januar 2013

Sundhedsforsikringer 31. januar 2013 Sundhedsforsikringer 31. januar 2013 Hvem har sundhedsforsikringer? Der findes flere rapporter, som har undersøgt karakteristika ved personer med sundhedsforsikringer i. De overordnede resultater er som

Læs mere

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 22 marts 2015 Tid: 14:36:17 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider Stævne navn: 4. Turneringsstævne 14-15 Stævne by: Rødding Arrangør: DGI Sønderjylland Overdommer: Per

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 27. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven 1. Ændringsforslag Socialistisk Folkepartis

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

Middelfart Badminton Klub

Middelfart Badminton Klub Deltagere Allinge-Sandvig, Tejn Julie Messerschmidt (DS+DD+MD) Mathias Christiansen (HD+MD) Miki Jensen (HS+HD+MD) Line Nørgaard (DD+MD) Mikkel K. Østergaard (HS+HD+MD) Nanna Vestergaard (DD+MD) Erritsø

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst

Notat // 19/01/09. Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Nyt lovforslag til styrkelse af den private ejendomsret er for uambitiøst Miljøministeren har sendt et lovforslag om ændring af planloven i høring. Lovforslaget ophæver kommunernes adgang til at ekspropriere

Læs mere

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 SLIKKIOSK ( HOLBERG HALLEN) SLIKKIOSKER OG PØLSEKIOSKER JETTE SCHUBERT 8-13 Stinne Søemosegaard Helle Sigersen 13-18 Tove Madsen Tikkie Hansen 18-23 Carina Jørgensen Anja Brodthagen

Læs mere

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd P7_TA-PROV(2011)0427 Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd Europa-Parlamentets beslutning af 28. september 2011 om menneskerettigheder, seksuel orientering og kønsidentitet

Læs mere

Trusler og vold mod kommunalpolitikere - en vejledning

Trusler og vold mod kommunalpolitikere - en vejledning - en vejledning Marts 2006 Trusler og vold mod kommunalpolitikere - en vejledning Indholdsfortegnelse Forord... 3 Trusler og vold mod kommunalpolitikere i Danmark... 4 Hvordan skal du forholde dig før,

Læs mere

En ærlig Grundlov. Danmarks Riges Grundlov nr. 169 af 5. juni 1953., indvendinger med rødt:

En ærlig Grundlov. Danmarks Riges Grundlov nr. 169 af 5. juni 1953., indvendinger med rødt: www.per-olof.dk email til Per-Olof Johansson Blog En ærlig Grundlov Per-Olof Johansson [Læserbrev trykt i Jyllands-Posten 19.9.1969], på Internet her: En ærlig Grundlov Hjulpet af nutidens teknik har jeg

Læs mere

Samfundsøkonomisk cost-benefit-beregning

Samfundsøkonomisk cost-benefit-beregning Samfundsøkonomisk cost-benefit-beregning Rasmus Højbjerg Jacobsen CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Program Hvem er jeg? Hvad er rationalet bag analyserne?

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet

Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet Anne E. Jensen Sådan arbejder jeg i Europa-Parlamentet Anne E. og Transportkommissær Barrot til første spadestik til den sikre rasteplads i Valenciennes. I baggrunden: Europæiske transportarbejdere. Min

Læs mere

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 159 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark, lov om social pension, lov

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Det talte ord gælder Godaften. Jeg tror, at mange har det ligesom jeg: Nytåret er den tid på året, hvor vi gør status. Hvor vi tænker over

Læs mere

Nej til SU-nedskæringer

Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Regeringen har meldt ud, at der skal spares 2 mia. kr. på SU en og at studerende skal hurtigere igennem deres uddannelser. Det betyder, at den kommende SU-reform

Læs mere

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 TNS Gallup A/S

Læs mere

71, stk. 3? 5. juni 1849.

71, stk. 3? 5. juni 1849. Hvad omhandler Grundlovens 71, stk. 1? Hvad omhandler Grundlovens 71, stk. 3? Den personlige frihed er ukrænkelig. Enhver der anholdes, skal inden 24 timer stilles for en dommer. Hvad omhandler Grundlovens

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning. større frihedsgrader for frie skoler

Forslag til folketingsbeslutning. større frihedsgrader for frie skoler Beslutningsforslag nr. B 6 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af Anni Matthiesen (V), Karen Ellemann (V), Preben Bang Henriksen (V), Kristian Jensen (V), Peter Juel Jensen (V), Alex Ahrendtsen

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

Notat vedr. modeller for kontrolleret udvikling af solcellebranchen i Danmark. Dansk Solcelleforening

Notat vedr. modeller for kontrolleret udvikling af solcellebranchen i Danmark. Dansk Solcelleforening Notat vedr. modeller for kontrolleret udvikling af solcellebranchen i Danmark Dansk Solcelleforening Indledning Skiftende danske regeringer har haft ambitiøse målsætninger for at reducere udledningen af

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Bilag. Forslagsstillernes kommentarer

Bilag. Forslagsstillernes kommentarer Bilag. Forslagsstillernes kommentarer 44C-61C. Fordeling af samfunds indtægter (Morten Blaabjerg) Det er i debattens forløb kommet til at stå klart for undertegnede, at vi må lave en formulering af forslaget

Læs mere

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er helt specielle mennesker.

Læs mere

Vi bekæmper socialt bedrageri

Vi bekæmper socialt bedrageri Vi bekæmper socialt bedrageri Ringsted Kommunes Kontrolgruppe 1 Vi bekæmper socialt bedrageri Hvad er socialt bedrageri Eksempel 1 enlig forsørger, adresseændring Peter og Gitte er gift og har et barn

Læs mere

Etik i politik - et tre-kammersystem for Europa af Mogens Lilleør

Etik i politik - et tre-kammersystem for Europa af Mogens Lilleør Etik i politik - et tre-kammersystem for Europa af Mogens Lilleør Den 17. september 1992 satte Elisabeth Arnold fokus på det væsentlige og meget omtalte problem om den fremtidige udvikling af EF-samarbejdet,-

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Tættere på stueren end nogensinde

Tættere på stueren end nogensinde Tættere på stueren end nogensinde Hver femte vælger, som stemte på V eller K ved seneste valg, mener nu, at Dansk Folkeparti (DF) skal have ministerposter. Kristian Thulesen Dahl er favorit og slår Pia

Læs mere

pas menneskerettigheds RED LIV INDENFOR 24 TIMER TILMELD DIG AMNESTYS MOBILNETVÆRK: WWW.AMNESTY.DK/LIFELINE

pas menneskerettigheds RED LIV INDENFOR 24 TIMER TILMELD DIG AMNESTYS MOBILNETVÆRK: WWW.AMNESTY.DK/LIFELINE menneskerettigheds pas RED LIV INDENFOR 24 TIMER TILMELD DIG AMNESTYS MOBILNETVÆRK: WWW.AMNESTY.DK/LIFELINE SÆT VERDEN I BEVÆGELSE - BLIV MEDLEM AF AMNESTY: WWW.AMNESTY.DK/SUPPORT LÆS MERE OG BLIV AKTIV

Læs mere

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg Direkte telefon 8. december 2014 Dette notat belyser et konkret forslag om obligatorisk minimumspensionsopsparing.

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget, Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 18. april 2011 Grønbog

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. Generalforsamling i (NDV) Norddjurs Vandråd. Tidspunkt: Den onsdag 2. marts 2011 kl. 19.00 Sted: Fjellerup Aktivitetshus, Niels Iuels Plads 3, 8585 Glesborg. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009 Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2008-09 Tillægsbetænkning afgivet af Finansudvalget den 4. december 2008 Tillægsbetænkning over Forslag til finanslov for finansåret

Læs mere

Den danske struktur. Tre niveauer - Stat - Regioner - Kommuner. Strukturreform i 2007-14 amter bliver til 5 Regioner - 271 kommuner blev til 98

Den danske struktur. Tre niveauer - Stat - Regioner - Kommuner. Strukturreform i 2007-14 amter bliver til 5 Regioner - 271 kommuner blev til 98 VALG TIL KOMMUNER OG REGIONER Den danske struktur Tre niveauer - Stat - Regioner - Kommuner Strukturreform i 2007-14 amter bliver til 5 Regioner - 271 kommuner blev til 98 Opgavefordeling Økonomi Kommunerne

Læs mere

Forældrerådet. Generalforsamling den 9. oktober 2014

Forældrerådet. Generalforsamling den 9. oktober 2014 Forældrerådet Generalforsamling den 9. oktober 2014 Dagsorden Valg af referent Valg af dirigent Formanden for forældreråd aflægger beretning Regnskab til orientering Valg af bestyrelse Indkomne forslag

Læs mere

Renoveringsmilliard spildt

Renoveringsmilliard spildt Renoveringsmilliard spildt Halvdelen af renoveringspuljens 1,5 mia. kr. skaber ikke job. Boligejerne, hvoraf flertallet er velstillet, ville alligevel have gjort og betalt arbejdet. Puljen skabte 1.500

Læs mere

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Karsten Hønge (SF) og Christine Antorini (S) m.fl.

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Karsten Hønge (SF) og Christine Antorini (S) m.fl. Til beslutningsforslag nr. B 25 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om sociale klausuler om lærlinge og elever

Læs mere

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 34 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven (Kommunalbestyrelsernes

Læs mere

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE RYGER DU?

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE RYGER DU? SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE RYGER DU? GLOSTRUP PRODUKTIONSHØJSKOLE - TORSDAG DEN 5. MARTS 2009 Dataindsamling ELEVER MED I UNDERØGELSEN RYGER IKKE-RYGER I ALT Antal drenge: 15 20 35 Antal piger: 11 7 18 Elever

Læs mere

Tema Samarbejde: Konflikt og konfliktløsning

Tema Samarbejde: Konflikt og konfliktløsning Tema Samarbejde: Konflikt og konfliktløsning Formålet med temaet er at give eleverne en forståelse for, hvad en konflikt er, og hvordan de kan løse den. Med temaet vil vi opnå, at konflikter ikke bare

Læs mere

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50).

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50). Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Ved Stranden 8 1061 København K Tlf. 33 92 59 00 Fax 33 12 13 78

Læs mere

Kommunalpolitisk Topmøde 2013

Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Kommunalpolitisk Topmøde 2013 Den 21. - 22. marts Program Fremtidens kommunestyre til debat Velkommen til Kommunalpolitisk Topmøde 2013 På vegne af KL s bestyrelse er det en glæde at byde velkommen til

Læs mere

Pengene eller livet? Kristendemokraterne

Pengene eller livet? Kristendemokraterne Pengene eller livet? Kristendemokraterne Pengene eller livet? Naturligvis skal vi have styr på økonomien, men penge er ikke alt. Økonomien skal tjene det gode liv. Kristendemokraterne vender sig mod den

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000 Løbenr. LIGHED - ULIGHED? Aalborg Universitet November 2000 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. De fleste af spørgsmålene besvares

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere