THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB"

Transkript

1 2696. Georg Thomas 2 PR Magasinet Mat i to træk THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB Ansvarshavende redaktør: JAN MORTENSEN ISSN * Vol. 5 Juli 1984 Nr. 35 Dom i THEMA DANICUMs flertræksturneringer 1981 og 1982 Dommer: Lars Larsen Spærrefrist 1. okt Aret 1981 bød på fire flertrækkere ma ka Lc e s u Lø s e Li g, I 19.3;_: kern der syv flertrækkere. Nr (to s~illingsæ~drir.ger) og 2005 (d~al) måtte jeg se bort fra. Pr-æmie n tildeles Forhåbentlig vil denne I'or-mideb Le "søslar.ge-r-blive beundret af mange Walther Jørgensen PR Thema Dani cum nr-colemver.ner- i ir:d- og udland. 1 Lh2+ K:'3 2 De3+ KgC: 3 :Jgl+ Kf) 4 Dfl+ Kg4 5 De2+ Tf3 G Jec+ Tf5 7 Sd7. Trækker sort nu med Sh7 er der nat i få 2261' 7+13 træk. Jerfor 7 - Kf3. Ved stadig gentagelhe af 5-træks tempomanøvren 8 Dej+ Kg2 9 Dgl+ Kf3 1C Dfl+ Kg4 11 De~+ Tf3 12 JeG+ ~f5 spiller hvid kcngen t~l dl, hvorved so:n:: tvinges til bondetræk. Sort holder længst ud, når a+b ønde r-rie efterhånden bortslås på a3. Trækket c5-c4 (som må udføres, før den sidste bonde be:ræder a3) fcrhaler ned yderligere to t r-æk, idet rivi d kan t v i nge s til a; slå bonden. Da DeSxc4+ strander på Sfll!' må det ske fra f1 når sort i t empone ncv r'e n oe s va r-er- Dfl+ med Ke4. (Sort må vente med Ke4, indtil hvid konge har forladt dækr~nger af d2, ellers d3+!). Ved bedste modspil kan sort først tvinges Lil at trække med Sh7 efter 224 Kdl, og s å følger mat i to t r-æk, En s åd ar: rekord må man bø~e sig for. 1. hædr ende cmt a Le 1640afC.J.R. Samrr.elius: Ke2 Tg1 '='hl Sd4 Be3 Bg2 - ;zg) :;: s 11':5~.1173fS Bf7 Bg4 BgG Bhll..ov. 1 Kfl r.3 2 gxti3+ 3 hxg4+ 4 gxh Tg8+ 8 ':xe;f\d/t+ 9 Sf5. En flot "stille" afslutning på en festlig trappo~arch. Men for en excelsior er den dobbelte forvandling på g8 dog en svaghe:l.. 2. hædrende omtale 2075 af \'J. Speckman:-i, tilegnet Jan Mortensen: Kc4 Ba5 Ba6 Rr7 - Ka8 Sc8 Bc5Bc6 Sc7. 5t. 1 e8t Kb8 2 Kxc5 Ka'I 3 Txc8 Kxa6 4 r>xc7 5 ':.'a'u; 1 - Ka7? T'x cf Kxa6 3 ".'xc7 4 Txc6 5 Tc.6i. M.i.norforvandling og kamæleonekko, en god præstation trods den lidt brutale indledning. 3. hædrende orr.lalc 1546Vaf S.~.Tolstoj: ~d7 Tc5 Lfl Le3 Sc2 Ba2 Bf5 Be;4 Bg7 - Kbl Ba3 Bb2-3;;5 Be6 Bf6 Bg5. lit. 1 g8l Kxa2 2 Lc4+ 3 Lcxe6 4 Lxa?;t; 1 - e5 : ;,e2 e4 3 L8c4 4 L~d)i'; 1 - exf5 2 Sxa3+ 3 Ld4. En "hjernev :"ide r-" rr.od tre gode va r iant.e r.

2 50 TREMA DANICUM nr , Herbert Hultberg Schackvårlden I/1943 4t F.Metzenauer 1 PR Schwalbes l:a gruppturn t J.Vladimirov 2 PR Loschinskij-Mem t LIKARTADE ELLER OLIKARTADE PARADER? Av Herbert Hultberg, Sverige I problem, som man raknar till analogigruppen (romare, dresdner, hamburgare, schweizare m.fl.) ar i rege1 (doch - se nedan!) paraden i forsoksspelet o ch i losningen av s amma art. Som ex. se 2697, en romare som forbereder en dresdner: dresdnerforsok 1 cil?se3! (direkt gard), r-on.ar= forsok 1 e4? fxe4! (gard bonde slår bonde) och Lbsn,: 1 c7 f4 2 e4 fxe3 e.p. (gard bonde slår bonde) och den goda forsvararen Sfl ar nu ur spel, varfor dresdner-spelet fortsatter med 3 cll Le6 (direkt gard) 4 Sb5t. Så vitt jag forstår, var paradernas likartade natur mer eller mindre en tyst konvention. Men det uppenbarade sig inom gruppen - och då.'.'ramst bland dresdner-problem med olikartade parader. Se Kd8? Lh4 J1 Kf8? Txf2! (I b åo a fallen ar paraderna I'å ngsling av vs. Loan. 1 c) (2 Db4+) Th4 2 Kd8 Te4 (direkt gard) 3 Dd5t; 1 - Lxf2 2 Kf8 Lc5 (gard linjeavskarning) 3 Dc7t. For många år sedan foreslogs i Schwalbe att man skulle markera skillnaden mellan problem med likartade och olikartade parader (garder) genom att kalla de senare "fri" form ("fri" rorr.ar-e, "fri" dresdner), ett gott forslag, som t yv år r' dock inte i någon hogr-e grad godtagits. Vad som når-mas t foranlett dessa rader ar 2699, en ståtlig trefaldig blockad-romare, dessutom i cyklisk form, med losn. 1 La6 (2 De4+) Th5 2 Sb5 Tf5 3 Sxf7i; 1 - Dxb2 2 Ke7 Dd4 3 Df4t; 1 - Tfl 2 Lc8 Txf6 3 Txd5i. Overallt i losningen ar paraderna direkt gard. Så ar aven fallet i i'orsoksspelen 1 Sb5? Tfl! och 1 Ke7? Dd3!, men efter 1 Lc8 år tyvarr paraden inte direkt gard utan bortslag av matt-hotande pjas 1 - Txh6! vilket i det for ovrigt harmoniska samnanr.anget ar st or-andc. Många teoretiker (bl.a.jan Knoppø j ) raknar den "fria" formen som något av andre klass, men nar den nu'finns (parentetiskt kan påpekas, att det i regel ej alls ar så svårt att t'r-ams t å Lj a t.ex. en "fri" dresdner som en "akta") och av många problemskapare accepteras (t.ex. av Erich Zepler) får man naturligv~s rakna med den. Vad man daremot har svårare att små lt a år "blandform" sorr;i 2699, det cykliska spelet till trots. THEMA DANICUM nr. 35 TEMAER OG KUNSTLOVE VI. ved Lars Larsen Man kan som bekendt trække en ko til vandet, men ikke tvinge den til at drikke. Forhåbentlig er min artikel i oktober 1983 blevet læst af mange. Min kommentarkonkurrence i samme artikel samlede tre deltagere, idet jeg fik alle løsninger og interessante svar fra Leif Schmidt og Svend Aaholst, den sidste i samarbe.)demed Iver Pedersen. Hermed løsninger og kommentarer Lh2 2 Sc Ke6+/ Kg4+ 2 Sf4/Sef6t; 1 - g4/se5 2 Sxe7I Sg3i; ~= Te6/Sd4 2 Sdb/Sef6~e understregede matter-er dobbeltskakker. Mine deltagere påviser, at 1 - Ke6+ uden Bd7 ville kræve 2 Sdf6i. Men de ser ikke, at Bd7 bevirker skinspillet 1 - Ke6 2 Sc7t. Derved har forfatteren opnået en-1ille buket med seks dobbeltskakker Kongen ud i ildlinien: 1 Kb5 med truslerne 2 Lc5+ og (1 - Th4) 2 Lf c6+ 2 Kxc4 ThL+ 3 Lf4t; : - Tb8+ 2 Kc6 Tb6+ 3 Lxbo r. At vi her ser modelmatter, nævner Losni ngerne ikke. De fortier ligeledes truslen 2 Lc5+, sorr:fremtvinges efter 1 - Th5. Leif svarer ;igtigt: opgaven er en forenkling af nr. 1086, januar Han tilføjer, at opgaven er en version, og at der var tilegnet Ludvig Col Li j n, Td8 truer 2 Thd5 3 TSdtt. 1 - Sg5/Se5/Sd2/Sd4 2 TxS. Modelmatternes antal, to, forøges ikke af Th5's skiftende placeringer. Varianten 1 - Sh4 2 gxh4 er ligegylciig. Leif har ret i, at den hvide bonde kunne være sparet, hvis forfatteren havde skubbet alle brikkerne et felt til højre, dog r.iedhvidt Tg Ec2, den f'ne, skjulte t.r-u asel:' ";'xe3d4xe3 3 Dc41 nævnes ikke i FIDE-album! 1 - Sf3 2 Da2+ Ke4 3 Ld3t; 1 - Sc6 2 Tc5+ bxc5 3 Lc4t. Alle andre varianter er i denne vanskelige bøhmer udenomssnak, r.eks. 1 - Sfl 2 Dg2+ og 1 - d3 2 Dxd3+. Desværre er det ikke modelmatterne, men i højeee grad "snakken", der har fanget deltagernes opmærksomhed. Leif:"En rigtig hjernevrider!... Gad vide, omjeghar fået alt det væsentlige med". Svend Aaholst mener, at et par dobbeltmatter i bivarianterne "trækker gevaldigt fra". Bemærk: det er vigtigt at spille trusselsvarianten helt ud. Ved nr beskrev jeg den "metode", som vi genfinder i nr. 2427: Når sort slår en brik, fremtvinger hvid en modelmat. 1 Lc7 truer 2 Dc6+ Lxc6 3 Ld Lxe2 2 Sd6+ 3 Db2t; 1 - gxf5 2 Lf3+ 3 e6t; 1 - Sxf2 2 Sg3+ 3 e6t eller 3 Dxf2t!! Denne sensationelle dobbeltmat, afsløret af Aaholst, er aldeles Ødelæggende. I sin præmierede form var opgaven desuden uløselig; den havde en sort Bg7, hvilket hindrer 1 - gxf4 2 Lf3+ Kxf5 3 Df6t. Dette påviste deltagerne, og de så også modelmatterne. Derimod kunne de ikke beskrive temaet i nr Hvid truer efter 1 Sd8 med et stille træk, 2 Lf3, som afskærer en sort brik, Th3. Nå, sådan, tænker sort. Jeg skal da gerne hjælpe dig med at spærre: 1 - d3 (2 Lf3? e4!). På grund af sorts hjælpsomhed kan hvid nu med et andet stille træk udnytte den. sorte spærring. Temaet optræder i tre varianter: 1 - d3/sg3/se3 2 Le4/Ld5/Sd2. To af disse varianter overså Svend Aaholst, som (derfor) fandt opgaven "meget tynd". Leif mener, at Sbl og Sfl gør opgaven vanskeligere. Disse to springere - vigtige for temaet - manglede, ligesom Bg4, i den oprindelige version (der så havde 1 - Thl 2 Lxhl); 1 - Th2 2 Lg2; 1 - Txh6/'I'h5 Le4/Ld5; 1- Tb3 2 Ke8. Her spørger Leif, orr:2 - Tb3xb7 3 Sxb7/ LfBI er en minor-dual. Dette er vist et fortidigt begreb.!øvrigt vil jeg kraftigt slå til lyd for, at man ved tretrækkere kun taler om dualer ved hvids andettræk. Ligeson der er forskel på biløsning og dual, bør man skelne mellem dual og dobbeltrnat.mange uønskede, men uundgåelige bivarianter har dobbelt matsætning, som kor.iponistenend ikke gider reparere. Derved understreger han netop, at varianten er ligegyldig, jfr. Prytz' artikel om kunstlovene. Hæftes betegnelsen 51

3 52 TREMA DANICUM nr. 35 "dual" på sådant affald, får opgaven let et ufortjent stempel som ukorrekt. I 2427 har vi lige set en ødelæggende dobbeltmat. Efter offentliggørelsen af nr. 2414, oktober 1983, kom en unøjagtighed til syne i truslen 2 Tc8+ 3 Td4t. Fejlen er da ganske uvæsentlig; det kan ikke være rigtigt at kalde den en dual. Mit sidste spørgsmål side 174: Hvorledes supplerer eller modsiger opgaverne de øvrige tretrækkere..?. krævede svaret: de udskiller sig ved en smuk, stille trussel. Det gælder også mesterværket nr Jeg nød opgaven første gang i 1958 under et ophold hos en bekendt i København. Da jeg i sommeraftenen gik hjem gennem gaderne efter et besøg hos Walther Jørgensen, fordøjede jeg indtrykkene fra selskabstone og tretrækskunst, mens den russiske Sputnik svævede hen under himlens blå De tre deltagere synes ikke at have bemærket skinspillet 1 - Th8+ 2 Lf8+ 3 Tc3t og 1 - Le5+ 2 Ld6+. 1 Tb3 truer koldblodigt 2 Le7! (Th8+ 3 Tc8n. 1 - Th8+ 2 Tc8+ 3 Lf8t; 1 - Le5+ 2 Tc7+ 3 Ld61';1 - Sb4 2 Lxb4 Ke4 3 Txe61'; 1- Lf8 2 Lxf8; 1 - Lf6 2 'I'xe o+' Kc4 3 Te5t; 2 - Kxc5 3 Dc61' eller Tc61', en ubetydelig dobbeltmat. Aaholst: "Fine varianter, men de to dualer trækker fra". Jeg ser ingen dualer. Da 2430 reproduceredes i THE PROBLEMIST, glædede redaktør Matthews sig over forførelsen 1 Lf4? Le3! skønt også 1 - Ld4! parerer. Det er ikke en fejl ved opgaven, for dens ide er modelmatter - som Matthews ikke nævnte. Lad os se, hvor meget disse få brikker kan fremtrylle. 1 Le5? Ld4! 1 Lb8? Lg3! 2 Db2 Lf2. 1 Ld6 truer 2 Dc7 Lxa7 3 Dc61';nu følger to varianter med du a l f orh i n dr i nq : 1 ~.Lc5 2 LbB, -/ Lxa? 3 Dg2/Dxa71', men ikke 2 Lxc5? 1 - Lg3, og nu ikke 2 LbB, men 2 Lc5 3 Dg2t. Mine tre deltagere påviste modelmatter, men ikke dualforhindring. Trods Akerbloms forgænger, nr i april 1984, side 42, mener jeg at 2430 fortjener sin præmie. Akerblom har glemt prikken over i'et. For at opnå løberblokaden på h7 må 2676 forvente løserens hjælpsomhed: 1 LeG Le2 2 Df7 Lxh7 3 Df6 ;t. Endnu kedeligere: 1 - Lg4 2 Lg8 giver os ingen modelmat på h7. Forbavsende, at den svenske mester ikke satte den sorte løber på c2. Det lille minus, at nøglebrikken står i slag, kan man nemt bære over med, bl.a. fordi det er svært at finde det rigtige felt til brikken. At kassere eller tilgive er et vanskeligt spil. Det erfarer man, nårman løser nr På mig virkede opgaven overvældende. Meget længe gik jeg i stå ved 1 Sh4, inden den subtile trussel 2 Kxf7 dagedes for mig. 1 - f4/tb4/b4 2 De4+/Dxb5+/Dxc4; 1 - Txc3/Db8/ T2e4 2 Dxc3+/Dd6+/Dd5+; 1 - Td4/ Th2/Lh3 2 Dxd4+/De3+/Dxe2+; 1 - Lf3/Lxg3/Sd4 2 Dxf5+/Dxg3+/Sxc4+. At 1 - Da8, 1 - Tce4 og 1 - Sf3 medfører dualer, "das sollte niemand erregen", skriver Die Schwalbe. "Uoverskuelig, rodet", siger Leif. Han har dog kun fundet fem af de elleve hvide dronningetræk. Svend Aaholst angiver otte dronningeofre og skriver: "meget fint spil, men dualen efter 1 - DaB trækker fra". Jeg skal til sin tid underrette jer om opgavens skæbne i turneringen, og jeg h[ber i næste nummer at kunne bringe en korrektion af nr Svend har placeret de otte tretrækkere i følgende rangorden: 2424, 2429, 2430, 2425, 2427' 2428, 2431 og 2~26. Denne sidste er min favorit. Apropos Leifs spørgsmål ved 2430 orr.nøglebrik, der står i slag, kan jeg anbefale læseren, at tage julinummeret 1983 og se lidt på Om der.ne skrev dommeren Tuxen i ARSSKP:FTET: "spillet er fint, men nøglen (1 Tf3) udelukker fra præmiering". Få næste side finder vi Tuxens opgave, nr. 2392, med ugarderede skakker i diagrammet. Dommeren Rasch ~Jielse;-i f'r-cmhæve oe opgavens kunstneriske niveau, men indrørr.mede,at nøglen (1 Th1) "ikke er allerbedst". Et par år forinden havde Tuxen i SKAKBLADE'J'korrnr.enteret en solid, dansk tretrækker således: "Bortset fra det effektfulde førstetræk er det mig vanskeligt at sige noget godt om denne opgave, der forekommer mig antikveret". Kan vi konkludere, at THEMA DA!ilCUM nr. 35 nøglen og det øvrige indhold skal "klæde hinanden"? I Karl Rubens tid fik en uortodoks totrækker af Hannemann i NA TIONALTIDENDE livlige kommentarer, bl.a. denne: "FY, FY! Skak i 1. træk; men der findes sukker i bunden". Se nu nr. 2359, kommenteret i januar 'l'ilsyneladendeblot et dronningeoffer, efterfulgt af en springerskak.!!vormange løsere så oon modelmatterne og mit "b7" med Larsen-task? "Dem får vi jo ingen points for", tænker løseren. Nej, desværre svigter løserreglerne forfatternes intentioner her. Derfor var det udrnær-ke t, at Enggren påpegede "sukkeret i bunden", så det problemmæssige fik "points". Det er også udmærket, at en slet nøgle kritiseres af løserne. I 1941 brillerede jeg i SKAKBLADET med en tretrækker, der banalt indledte med 1 e8d. Thomas roste indholdet og sluttede: "... men den skrækkelige nøgle ødelægger helhedsindtrykket". Da denne retfærdige kritik havde naget mig i 28 år, omarbejdede jeg opgaven og fjernede skrækkens årsag. At jeg dog ikke ganske har aflagt hvalpemanererne, viser 270D.?708. Lars Larsen Original SØnderborg (DK)?f a4? Le5! 1 Df8? Lf6! 1 g8j. Hensigten med dette nor.st r-umer at modbevise Jans påstand, at man umuligt kan opnå syv Lzoervar-Lant crmed sort Lal og sort Ke6. På st andcn vakler, men holder, takket være en lille, trist dual efter 1 - Le5. 53 Rekordforsøg har oftest en grim nøgle og vækker derfor mishag hos løserne, der - som Grasemann udtrykte det - "hellere ser to saltomortaler med strakte knæ end tre med bøjede" Lars Larsen 820, Parallele f 9+5 I 1948 viste jeg Tuxen nr og præsenterede den som en bøhmer. Han så mistroisk på de hvide bønder, men nikkede bifaldende til 1. træk: 1 Sc6 Sf2 2 Sb4+ 3 Sb71'; 1 - Kxc6? abd/l+ 3 Se4f; 1 - Se2 2 Dhl+ Kxc5/Kxe6 3 Sb7/f8St; 1 - Kxc5 2 Sb7 +Kd5 3 Sb4t. Tuxenkunne ikke lide opgaven; han stod af, allerede da jeg rørte a-bonden. Hage derimod kalder opgaven "smuk og original". I gruppen af tretrækkere med dette officersmateriale er opgaven vistnok den eneste, der viser fem modelmatter med springer. Visse traditionelle synsmåder, ukendte for almindelige løsere, lægges til grund, når forfatteren indarbejder nøglen. At røve et flugtfelt uden kompensation er en iøjnefaldende synd, men fejlen synes grovere i en totrækker end i en tretrækker. Det ser vi i april-nr. 1984, hvor førstetrækket dadles i 2679, men ikke i I bøhmere, f.eks. hos Havel, forekommer et såc ant rov ikke sjældent. Jet tilgiver man, når nøglebrikken iøvrigt står pænt placeret. I 1944 deltog Eigil Pedersen med en bøhmer i AC\B:O:JDER-SKAK's turnering. Spillet var nydeligt, men nøglen slog stilfærdigt en bonde. Det ville

4 54 THEMA DANICUM nr. 35 dommeren, K.A.K.Larsen, ikke godkende. Sammenlign nr. 2119, oktober Det kan måske diskuteres, om det i vore stressede tider er klogt at irritere/trætte løseren med en særlig skjult nøgle. Han skulle gerne bevare lysten/tiden til at se alle enkelthederne. Svend Thomsen skrev engang, at en en passantopgave er altid letløst. Gælder dette f.eks i april 1984? Hvis den travle løser ud fra en intuitiv forventning om noget smart kun ser et minut på 2611 og derpå kradser hovedvarianten ned - og iler til næste opgave, så har forfatter og løser faktisk ikke mødt hinanden Lars Larsen Tilegnet K.A.K.Larsen 60 år 7103, Skakbladet 1956/6 2f Lad os se, hvordan de to parters møde forløb ved I løsningen i SKAKBLADET stod blot 1 Dxf7 samt K.A. K.Larsens lakoniske kommentar: "vanskelig". Tiden har sandelig bekræftet dette udsagn. Endnu i dag, 28 år efter opgavens offentliggørelse, har ingen afsløret de tematiske finesser, som skiller opgaven fra papirkurven. Skinspil: 1 - Lf6/Lh7 2 Td5/Sxf7#; 1 - Th7/ Sd5/Sc6 2 Dxe5/Lxe5/Dd7f.. Du vil let konstatere; at disse fem matter ændres i løsningen, idet 2 Td5 f. nu forbindes med 1 - Sd5, og 2 Sxf7f. kommer efter 1 - LxD+. Ruchlis. Opgaven er typisk for sin tid. Selv en Bo Lindgren kan ikke rette indvendinger mod nøglen. Bf7 er tematisk nødvendig, da 1 - Lf7+ absolut ikke må kunne ske før 1. træk. Hvis man tænkte sig, at løserturneringen ville give 6 point for hver rapport, der indeholdt disse oplysninger inclusive alle løsningsmatter, og med lignende betingelser ved opgaver med komplicerede tematiske forførelser - og kun et point for angivelse af nøgle! - så ville løserne komme på skolebænken til glæde for alle parter. Og nu skal vi altså på skolebænken i en ny kommentar-runde! "Lektierne" er :neget lettere denne gang Werner Speckmann 2 PR Schwalbe 125 TT 10947, Die Schwalbe f. 4+2 Løberen indleder i Men hvor går den hen? Hvor dygtig er den sorte springer til at yde fortsat forsvar? Lars Larsen The Problerdst t THEMA DANICUM nr Lars Larsen Originalversion I 2704 og 2705 begynder vi med et spriilgertræk-:-dukan ikke undgå at nævne et problembegreb i forbindelse med varianterne er mere økonomisk end 2704 og har endda en pæn variant mere. Alligevel valgte jeg nr Hvorfor mon? Lars Larsen Original 2 f. 8+6 Hvad vil du kalde temaet i 2706? Er det ligegyldigt, i hvilken rækkefølge de få varianter noteres? Løsninger/svar til: LARS LARSEN Grundtvigs Alle 27, 2.tv Sønderborg Senest 20. juli Kompositionsøvelse nr. 44 ved Jan Mortensen Gerhard Kaiser 566, Die Schwalbe 1961/2-3 2f. 7+8 Konstruer en 2f. med to selvspærringer, der udføres af sort konge. Et temaeksempel er Efter 1 Le7 kan sort parere truslen 2 LgSf. ved kongetrækkene 1 - Ke4 og 1 - Ke Ke4 besvares med 2 Df3f., idet det udnyttes, a~ Lc6 er afspærret. Tilsvarende 1 - Ke3 2 Dd4f. med afspærring af Lg1. I 2707 giver førstetrækket de to flugtfelter; dette er et ekstra r~ffinement, som ikke er forlangt i det stillede tema. Opgaver til JAN MORTEN SEN senest 1. september HJÆLP! HJÆLP! Lidt af en katastrofe er sket for os, idet vor skrivemaskine er brudt sammen. Som bekendt købte vi en rebuil t (istandsat) maskine med et års garanti. De første år fungerede den udmærket, men så begyndte reparationerne at komme. FØrst i april i år (750 kr.), og nu en på kr. Bestyrelsen mener ikke det kan betale sig at ofre mere på den maskine, så vi må nødvendigvis investere i en ny til ca kr. Da vor kassebeholdning har svært ved at klare en sådan udgift, appellerer vi til vore medlemmer om Økonomisk støtte. Store og små bidrag modtages med taknemmelighed. Bidragydere: Willy Enggren lægger for med kr. og Leif Schmidt med 500 kr. Giro Willy Enggren.

5 56 TREMA DANICUM nr F.Ketov 3 HO e.æ. TT Na Smenu t E.Lebedkin & V.Udartsev 3 HO e.æ. TT Na Smenu t 9 +9 Den forvandlede på brættet ved Jan Mortensen løber To næsten identiske opgaver (Ketov og Lebedkin + Udartsev) delte 3. hædrende omtale i Na Smenus tematurnering. Det foreskrevne tema var dog ikke forvandlet løber på brættet! 1 Tf4 truer 2 Dd4;i, hvor dronningen bevarer dækningen af feltet d6. Men sort kan på forhånd afskære dækningslinien d4-d6 ved at anbringe en sort brik på d Ld5 2 Sd31; 1 - Sd5 2 Te4t; 1 - d5 2 Dc7t. I alle tre varianter udnyttes blokaden af flugtfeltet d5. I 2708 er der forførelsen Le7? truer 2 Dd6, og her dækker den hvide dronning feltet d4 fra d6. De samme tre parader som før forudafskærer dæknings linien, men nu kommer nye hvide svartræk: 1 - Ld5 2 Db21; 1 - Sd5 2 Sxc4;i; 1 - d52dxe3t. Igen udnyttes blokaderne af d5. Men 1 - Sf7! I 2709 er forførelsen 1 f7? Le6! med samme trussel og spil som i 2708, undtagen 1 - d5 2 Te6t viser i tvillingform en næsten cyklisk matveksel. A) 1 f5 truer 2 De5t; 1 - Lxd4 2 Sf4t; 1 - exd6 2 Dxd6t; 1 - Sc4(Te2) 2 S8c7r. I B) er løsningen 1 Dxg7. Trussel som i A). 1 - Lxd4 2 Dxd4;i (i denne variant skulle matten være Dxd6, hvis cyklen var i orden); 1 - exd6 2 ~f6;l; 1 - Sc4(Te2) 2 S6c7t fandt jeg i bogen Schachmatnaja KompozitSlJav Donbas se. ile-:" er kun angivet første og sidste(!) trækket. 1 Ta8 3 Kxg3t. Jeg må indrømme, at jeg har svært ved at se meningen med den. 1 - Tb3/c3/d3/e3/f3 2 L/d/e/d/exT; 1 - Tal 2 Txa1; 1 - Lxe6 2 Txa3; 1 - Lf7 2 Lxf7 3 g8s;i. Officersfangst er jo frenstillet utallige gange før og langt mere elegant. Kan nogen hjælpe med en forklaring? THEMA DANICUM n~. Jb 2712 viser spil med to løberbatterier. 1 Df2 truer 2 Te8t. I to varianter er der valve (samtidigt åbning og spærring for samme sorte brik): 1 - d6/d5 2 Ld5/Le6t. Det andet batteri giver mat i varianterne 1 - Te5,f5/De6,f6 2 Lc7/Lxa5;l. I alle disse fire varianter må aftræksbrikken afskære en sort linie i mattrækket løses ved 1 Le5 Txe5 2 Dd6 Te- 3 Dxf Lxg5 2 hxg5 Txe5 3 Sxd Lxe5 2 Dee{ L- 3 Dxe4+. Dommeren, den altid venlige E.Boswell, uddelte 4 præmier, 9 hædrende omtaler, 6 rosende omtaler og 5 omtaler. Altså ialt 24 udmærkelser ud fra 52 korrekte opgaver. Stillingen i denne opgave betegnede han som hæslig, hvad man nok kan give ham ret i! !l.. Wirtanen viser en opstilling af de sorte tårne og løbere, der kaldes orgelpiber (organ pipes). Den findes ofte i totrækkere og her ser man normalt 4 Grimshawskæringspunkter med tilsammen fire matter. I en tretrækker kan man som her få sort konge og orgelpibeopstillingen længere fra hinanden (2714 viser den højst opnåelige afstand); til gengæld mangler skæringspunkterne på f3 og g3, forstået på den måde, at træk hertil ikke parerer truslen. 1 Sb4 truer 2 Ta2 + Sxa2 3 Dxa2;i. 1 - Lg2 2 Kxg7 Lg2-+ 3 Lg4 ;i; 1 - Lf2 2 Kxf7 Lf2-+ 3 Lf5t; 1 - Tg2 2 SxdS; 1 - Tf2 2 Kxe løses ved i' La7 tr 2 DhS. 1 - Lg6 forudspærrer for Th4, når denne flytter til h7. 2 Dd8. 1- Lf5 2 Sb7 (igen forudspærring for Th4). 1 - Th5 2 Se2 Tf5 3 Le4;1; 1 - Th6 2 Db6. Bivarianter 1 - gxh3 2 Lf3; 1 - bxc4 2 e4. I 2716 er sort efter 1 Tal i træktvang. Kun den Tii1ld1) forvandlede løber kan flytte. Begge dens træk er direkte selvbindinger. 1 - Lxc2 2 Db2 og sort er påny i træktvang: 2 - cxb2 3 Lb41. Den anden variant er analog: 1 - Lxe2 2 Tf2 exf2 3 Lh6t D.N.Kapralos 4 OMT. Brit. Chess Fed. 64. turn S Erkki A.Wirtanen 6 RO Brit. Chess Fed. 20. turn ;i Laszl6 Apr6 2-3 HO Ungarsk Skakforbund Magyar Sakkelet 1973/ A.S.Kakovin 4 HO Zheleznodorozhnik H.H.Kamstra 2 RO De Waarheid J.G.Dorochov 3 PR Schachmaty vsssh P.Strigunov 2. ~omandoe pervenstvo ?717. N.I.Bjelik 2 HO Sotsialistitscheskij Donbass # B: +sdgl ;t ;i ;

6 58 THEMA DANICUM nr Unto Heinonen 1 PR Erkki Heinonen 50- årsturnering Jacobus Haring 5 RO 800 Aniversario de Vitoria-Gasteiz 21- B: Be7-e Dante Rizetti 6 HO 800 Aniversario de Vitoria-Gasteiz 2717 viser i tretræksform en Grimshaw, fulgt af to ofre af hvid dronning. 1 Lb7 Tb4 2 Dc5+ dxc5 3 Le51-; 1 - Lb4 2 Dc4+ dxc4 3 Se21-. I diagramstillingen i 2718 ligger tre matter klar efter sorte selvblokader: 1- Sxc5 2 Td4;i; 1 - bxc4 2 Lg2;i; 1 - e5 2 Se3;i. I tre forførelser optræder de tre mat træk skiftevis som trussel, men pareres hver især af et af de sorte træk, der danner forspil let: 1 Ld4? tr 2 Sxe3/ men 1 - Sxc5! 1 Se4? tr 2 Td4;t, men 1 ~ bxc4! 1 Tf4? tr 2 Lg2;t,men 1 - e5! En fjerde forførelse med en helt ny trussel virkeliggør forspilsmatterne: 1 Sh5? tr 2 Sf4;i,men 1 - Lc7! Løsningen er 1 Se2! med samme trussel og samme spil som sidstnævnte forførelse. Den spanske by Vitoria-Gasteiz fejrede i årsdagen for sin grundlæggelse. I den anledning udskrev Federaci6n ~lavesa de Ajedrez en problemturnering for totrækkere med A.F.Argilelles som dommer. To opgaver fra denne turnering hører hjemme i denne artikel er en tvilling, men kun den første halvdel har en forvandlet løber! 1 Df5 tr 2 Dxe s- 2 c57; 1 - Sc5 2 dxc5++1-; 1 - Sc7 2 c5t; 1 - Tg4 2 Dd51-; 1 - Lg4 2 Sxe4;1. I B er løsningen 1 Dxe4 med samme trussel. Der er tre matændringer: 1 - S- 2 DeU; 1 - Tg4 2 Dd51-; 1 - Lg4 2 Dc6;i viser Dobbs-temaet. To hvide brikker (her de to springere) er bundet. Hver af dem frigøres i en variant og to andre varianter fremkommer ved slag af de to bundne brikker med bindingsbrikkerne. Disse slag giver naturligvis skak, og hvid sætter mat ved at flytte en brik imellem (krydsskak). 1 hxg7 tr 2 Lh Se3 2 Sf31-; 1 - Th8 2 Sg41-; 1 - Lxd4+ 2 Le31-; 1 - Txf6+ 2 Lf4++;t. I 2721 truer l Lg8? straks mat ved 2 Le61-. Sort kan dog parere ved 1 - g5 2 Kxh5 Sxg3 og nu er det hvid, der bliver mat i stedet! For at skaffe hvid konge et smuthul starter vi i stedet med 1 Lxg7! men efter Bruno Fargette 1 - Tal 2 Lg8? bliver 2 PR Wilhelm Hagemann hvid stadigvæk na t, dog memorial to træk senere: 2 - g;5+ 3 Kxh5 Sxg3+ 4 Kh6 'l'h11-. Vi må derfor forbedre hv i ds andettræk: 2 Ld4! der skaber et nyt 1ufthul for hvid konge, denne gang på g7. Nu følger 2 - f2 3 LgB g5+ 4 Kxh5 Sxg3+ 5 Kh6 Th1+ 6 Kg7! Sh5+ 7 Kf7 Tf3 8 Lh7+ Kf4 9 Le5;t. THEMA DANICUM nr. 35 ORIGINALOPGAVER Herbert Ahues Bremen (D) 2f August Jenssen Narvik (N) 2f. 4+4 Arthur Madsen? (DK) Fritz Hoffmann Weissenfels (DDR) V.Kopajev & E.Leun (SU) Originalopgaver sendes til: JAN MORTENSEN,Hovmarken 24, Fløng, DK-2640 Hedehusene. Danmark. Løsninger og korrektioner sendes til: WILLY ENGGREN.Vigerslev Alle tv. DK-2500Valby, Danmark. (Frist: 5/6 1984). 59 Edv. af Hallstrom (&I') 21- svr-y V.V.Kozhagin Mogadan (SU) 21- B: Kc2-a3, Ba5-e2 6tl Hendrik Prins Flemming SØrensen Acsliedrecht (NL) Arhus (DK) # f. 4+2

7 60 THEMA DANICUM nr. 35 THEMA DANICUM nr A.Bylj evskij Uljanovsk (SU) Hilding Froberg Handen (S) Filip Petersen KØbenhavn (DK) Gyorgy Bakcsi Budapest (H) Nikolaj Budkov Klepiki (SU) Christopher J.Feather Stanford (GB) 3f f f. 5+6 H2f. B: Sd2-a3 5+8 H21' Duplex 5+5 H2f Valentin F.Rudenko Dnjeropetrovsk (SU) Herbert Hultberg Stockholm (S) Lars Larsen SØnderborg (DK) Bertil Gedda Geteborg (S) Gideon Husserl 274~. Alumot (IL) 'I'apan i Tikkanen Iisalmi (SF) 3f f ' 5+10 H21 D: '::'e5-g5 5+9 H2-pat Zerostilling S+4 H2f A: +hsd6 B: +sbf6 C: Kd7-e7 J: Se6-a6 Orlinski Szczepan Szczekociny (P) Per Grevlund Tilegnet Georg Thomas 75 år Aalborg (DK) N.Ivanovskij Archangelsk (SU) Teooo Mantta Chris~er Jonsson & Tii~gnet Sinikka og Manfred Nieroba Kari Valtonen Manne Persson (S+D) T~rku/Abo (SF) Mora (S) S5f. 8+7 S7f S7f. 5+3 H2f & H21' ? '-:2f.B: Sg3-f5 4+6

8 62 THEMA DANICUM nr. 35 THEMA DANICUM nr Zivko Janevski & Christofor S.Animitsa Anders Lundstrom Selo Kremenjovka Harald Grubert (YU+S) (SF) Stadtroda (DDR) LØSNINGER til nr. 3.1, januar 1984 ved WILLY ENGGREN (MN). Primaopgave (SA). Øvelse 40 med reciprokt spil. Opgaven er en del beslægtet med følgende svenske mesterværk (LL): Gustav Jonsson 1 PR Magasinet 1939 H31' l 3+6 H31' Duplex 3+3 :131'B: Lb3-h6 3+3 Ralf Beinhorn Syke-Barrien (D) Hennin{2:Dysted Vejle (DK) H3-pat Duplex 2+3 Serie-H61' 5+4 Gino Mentasti 27SS. Busalla (:) HU circe Nikita M.Plaksin & Andrej N.Kornilov (SU) 3+2 Sidste 13 enkelttræk?, Monokrom ~ Ct...t-c.ii._ Lennart Larsson Lerum (S) Serie-H51' 2 løsninger 3+4 Verner Skovlund Odense (DK) Hjælpedobbeltpat i 6 træk Lasalo Apro: 1 eln Dxf2! 1 f4? Sf3! 1 Tf4 truer 2 Le5 eller Lb41' Biløsninger: 1 Sxd3 og 1 Db8+ 255L. E.M.Bogdanov: 1 Dd6 træktvang. 1 Dg6? Txc4! Skinspillet mangler svar på Txe4. v i r-ker-ret tynd (SA). Intet af interesse. Pladsspild (LL). hbe5 bør bevilges permission(bb).mulighederne kunne være udnyttet bedre (JBl A.Byljevskij: 1 Kg) truer 2 b7t. 1 Lxf3? Sd5! Nyde 1ig(SA). Sådan noget møj! (LS). Meget beskedent indhold. Med Lg2 på h; kunne Bg6 spares: 1 Kfl. Tb1 trist (LL). Svagt -Tbl, og nøglen ligger ligefor (MN). De salige russiske mestre fra årene ~angler gode arvta~ere (BB) Fr i t z Hoffmann: 1 Dc6 truer 2 De6t 2 ~atændringer ved batteriveksel mec skift fra enkelt til en-passantslag (forf.). Ganske fiks (LL). Indholdet for tyndt! Skinspillet kan ikke redde opgaven (SA). Lille e.p.-spil (MN). ~atændringer, men førstetrækket giver sig selv p.g.a. c3-c2 (GB). 1 Db4? e6! (JR).?557. Zivko Janevski: 1 ebj tr~er 2 Dxb8t Tynd opgave - matforan~ringer til trods. Jualspil efter 1 - Tb2 (JB). Grov nøgle og grove mat t r-æ«og dualer (SA). :O:nplat opgave. Du alen på Tb2 burde i det mindste være undgået (TC). ~re ændrede ~atter ef~er 1 - Td7/Sc8/~d8. 2j58. Lars Larsen: 1 Lxg6 truer 2 Te~t En herlig blanding af fortsat forsvar',t ema A og t errab, en bid.java, krydret med ekstra pikanterier. Overlegent bedste 2-cr! ( BB). Godt 21' 10+9 Løsning: 1 Sd8 truer 2 Txd5;i Pjotr L.Makarenko: 1 Db1 truer2de4;i. 1 Kg4? hxg6! Frigørelse af sd, som giver 3 varianter. Dalton? (SA). Den frigjarte dronning frigør Sd5. Ret tynd (LL). Skakprovoka t:ionved hvic dronnings lange udfald (MN). Igen en.i.d ef'at> tig russer (BB). ~aget bedre end de foregående fra Sovjet (LS) Paavo Markkola: 1 Td3 truer 2 Tc31'. 1 Td2? Te5! 1 Tdl? Lf4! 1 Txd7? Lc7! Fortsat angreb? (forf.). Nydelig Grimshaw på e5 (MN). Konstruktionen diskrinlnerer både Dh6 og Sa2 for at få forsøgene Td2 og Tdl med (BB) B. Mudta: 1 La2 truer 2 Sce2;i. 5 matter med hsc3 (forf.). 1 - Kxd4 burde give bindingsmat (LL,SA). =ndholdsrig, ne n enkel (BB). A pricewinner? (LV) Filip Petersen: 1 g8s truer 2 Sf6;i De tre hovedvarianter på samme felt, ligeledes de tre mattræk, jfr. øvelse 38 samt artiklen Larsen-task (forf.). Larsen-temaet begået af Petersen, rent dansk arbejde (SA). Ikke særlig imponerende (BB).

9 64 THEMA DANICUM nr. 35 TREMA DANICUM nr Efren Petite: 1 Sc7 truer 2 Td5 eller Te47. 1 Sd6? Sxb4! Den fjerne hs røber løsningen (MN). Dobbelt trussel i et overlæsset og mindreværdigt problem (BB). Dualen 1- Txc6 2 Sxc6/ Td5 (truslens ene gren) Ødelægger en ellers udmærket opgave (SA) Flemming Sørensen: 1 Sxb7 træktvang. Dual 1 - b5 2 Lxa5/c67. Denne udmærkede Ruchlis Ødelægges desværre af dualen på 1 - b5 (LL) Chr. S.Animitsa: 1 Sg5 Kxg5 2 Dh6+. Du a l.e r 2 Dh2/ Lc7/Ld Kg3 2 Sh3 1 - Ke5 2 Dc1 1 - Ke3 2 De1+ Desuden biløsninger: 1 Ld2+ Kg3 2 Df1, 1 - Ke5 2 Dh2+~ller 1 Lb6 Kg3 2 Ld5, 1 - Ke5 2 Dh2(1'). ~ så stor materialeforskel er det svært at opnå entydigt spil (LL). Primitiv kongestjerne (BB). Maximum 3+2+2=7 points Eyj6lfur O.Eyj6lfsson: 1 Df5 d3+ 2 Dxc Ld6 2 Lxd6 1 - L- 2 Da5+ Men "forførelsen" 1 La6 som skulle strande på 1- Ka5 er en bi løsning! 1 La6 Ka5 2 Lb7/Lc Edgar Holladay: 1 e7 Kxg6 2 e8d+ Kf6 3 Dd7 Kg6 4 De Ke6 2 e8d+ Kd5 3 Db5+ Ke6 4 Db7. 1 g7? Kxe6! Asymmetrisk bogæ t av=opgave (Y) med switchbacks af sk og hvidt r-undløb fra e'i (forf.). Holladay' sk symmetri med righoldigt spil (MN). Er dette problemkunst, så har jeg totalt misforstået alt (BB). Denne dualfyldte "opgave" hører hjemme i "lærebog ~sl~tspil for begyndere" (SA). 1 - Kf6 2 e8d Kg7 3 Df7+, Bertil Gedda. Forsøg: 1 Lxc4? axb3! 1 Tb5/Tb6/ Tb7/Tb8? Tb4! Løsning: 1 Tb4 træktvang. 1 - d3/d-/t- 2 Tb2+ axb3t 1 - Txb4(ff) 2 Dbit Txb1t 1 - Kd3 2 Kb1 Dxfit Overraskende dobbeltbinding (BB). Meget elegant opgave fra vor dygtige svenske ven. Bravo! (SA) K.Potschtarev & J.Fokin: 1 e7 truer 2 ebd/t+ Dxe8t 1 - Tc3 2 Kxf6+ Tg Tc2 2 Kxf5+ Tg Df8/Dxe7 2 Dg7+ Dxg7#. Det sorte tårn spærrer løberlinierne. God! (MN). To ganske fikse varianter bærer opgaven (SA). 25'(0.N.Lenta: 1 Dh8+ 2 Dd8+ 3 Dd4+ 4 Dxf4+ 5 Dh4+ 6 Dh6+ 7 Kh1 'l'xh67.biløsning: 2 Sc2 3 S2d4+ Ke4 4 Dh7+ 5 Sb5 6 Sd6+ 7 Dh6 Txh6#, 3 - Kf6 4 Dh6+ 5 Kh1 (o.a.) Txh6#. 4+3 points Toma Garai: 1 Dd4 Sa3 i f1t Tc27 1 De3 S4a5 2 f1l Tg5t. Garai borger for kvalitet (TC). Den hl bliver aktiveret ved differentierede underforvandlinger (MN). Bra, Garai! (BB). Tiltalende, men en gensidig spærring, altså med løsninger 1 Dd4 og 1 Td4, var dog at foretrække (LL) Gideon Husserl: A. 1 Kd6 e8l 2 Ke7 bxc8st B. 1 Kd6 bxc8t 2 Kxd7 exd8dt C. 1 Kd6 exd8t 2 Kc7 b8dt D. 1 Kc6 b8l 2 Kb7 exd8st. Denne alforvandling af begge bønd erhar begejstret adskillige løsere. Ingen synes dog at have bemærket, at sk står på 4 forskellige matfelter! - Fantastisk forvandlingsorgie. Det cykliske regnestykke klapper (næsten), men det trækker vel fra, at Kd6 indleder tre gange (LL). 2573, Christer Jonsson: 1 Lg4 Sa3 2 Le2 Le47 1 Tg5 1d3 2 Td5 Sa57. Modelmatter (JB). Hver sort bindingsofficer frigør dobbelt (MN). Obligatorisk og letløst (BB). Modeller og 'god Økonomi (LL) Carl-Erik Lind: 1.o-o-o Sa6 2 Td7 TbSt 1 TbS! Sg6 2 TdS TeU 1 Kf8 Sh6 2 Te8 Tf7t. Sikkert kun ny som trilling (MN). A og B er udmærkede. C kunne jeg godt have undværet (Sf\).Tre modelmatter og kamæleonekko. Utrolig enkelt udført (83) Manne Persson: 1 - Th2 2 Lc4 Th5t 1 - Ld1 2 Te5 Lb3t 1 exd2 Ld6 2 Lc4 Lxe4t 1 gxf3 Sa3 2 Te5 Txd37. Hvid frigør i skinspillet, sort i løsningen. Godt tema! (MN). Et nyt bidrag i diskussionen om skønhed i slagorgier. Imponerer mig med de ændrede matter efter Lc4 og Te5 (LL). LØber- og tårnafbytning (SA). Vel værd et studium (BB) Soroka & Fedorovitsch: A. 1 Sd5 Lc3 2 Kxc4 Se57 B. 1 Se2 Tc3+ 2 Kd4 Sxf3t. Selv om redaktionen havde tilføjet sbbb undgik vi ikke bi løsning i B: 1 Kd4 Txc3 2 Lc2 Sf37. - Håber, at opgaven, som ellers er smuk, kan korrigeres (LL). 2+1 points Tapani Tikkanen: A. 1 Dh8 c6+ 2 Ka8 c77 B. 1 hxg4 Th8 2 Dh1 c6t. Elegant ide i økonomisk udførelse (SÅ). sd må i de yderste hjørner for ikke at forstyrre (MN). Langtskydende liniefigurer i et prægtigt problem (BB). Sehr schon (LV-T) Kjell Widlert: 1 De4 Txb2 2 Sc5 Se51 1 Td3 De6 2 Lf2 Sd2#. Fortræffelig. Her viser De6 og Td3 netop den gensidige Holzhausenspærring, som jeg efterlyste ved den beslægtede nr At spærringerne i 2578 finder sted på forskellige felter, bliver opgaven ikke ringere af (LL). Interessante træk på bindingslinien mod.og væk fra sk (MN). Intet særlig nyt her (BB). Vanskelig. Bravo! (SA) Nils C.G.van Dijk: 1 d6 Txd6 2 Th4 T7g6 3 Thf4 Tge6i 1 Tf4 Txd7 2 Thf7 T7d6 3 T7f5 The6# 1 Kf4 Tg3 2 Te7 Thg6 3 T7e5 T6g4# 1 Tf6 Tg5+ 2 Ke6 Tf5 3 Te7 Thxf6# I de to første løsninger ses samme nat bi LLodc,men med tårnene på modsat plads (forf.). Er dette en svaghed? Fortrinlig. Gennemarbejdet. (LL). Forunderligt, at der i denne stilling er et 4-foldigt ekko (MN) Radu Dragoescu: 1 Sb7 Td8 2 Td7 Te5 3 Ld6 Dc5 pat. Forsøget med st til a4 går ikke (MN) N.Gheran & A.Lundstr8m: 1 'rxd6(th8)ta8+ 2 Da2 Th8 3 Sf4 Ta8 4 Lxg5(Th8) Thi# 1 Db1 Tg1 2 Lg3 Tc1 3 b6 Th1 4 Txd6(Th8) Ta8# Biløsning: 1 Te2 Tg1+ 2 Dd1 Tg8 3 Sb4 o.a. Tg1 4 Ta2+ Txd p R.J.Millour: 1 Te1 Txb6 2 Txb6 Kd Tc7 2 d7 Kxe6t 1 - Txd6 2 g5 Kf Txc5 2 Txe4+ Kxe41. Storslået! st og sk-kors i e amme retning (MN). Morsom afveksling med en minimummer (SÅ). 1 d7+? Kxe6! 1 Ta5? Txb6! 1 f8s? Tc7! 1 e7? Txd6! 1 g5? Txc5! (forf.) L.Makaronets: Uløselig. Den tiltænkte løsning: 1 Gb1 (truer 2 Gf51) Ld3/Sd3/Td3 2 Gb7/Sc4/Gxg57 strander på Lc8! Kan repareres med +sbb7 (SA) Nikita Plaksin: Fordringen skal være seriep~t i 22 træk, circe, altså 22 hvide serietræk, hvorefter sort ikke kan trække! Vi kludrede med at over ;ætte "SP22,circe". Opgaven udg&r af løserturneringen. Forfatterens løsning er: 2 a8t 4 Td6 7 a8t 9 Txe5(Be7) ~3 ast 15 Txf4(Bf7) 20 a8t 22 Txg3(Bg7) pat. Flere løsere gør opmærksom på, at opgaven har dua l er, idet træk og kan ombyttes. - Unøjagtigheden kunne afhjælpes ved hba2-+a3, men så har hvid kun et træk (SC). Umulig stilling, skriver GT, men dette er jo circe! Bevis udbedes Verner Skovlund: 1 b8t fxe1t 2 Td8 Txe5 3 hbd 1'e1 4 Dc3+ bxc3t; 2 - Txa1 3 Txd3 Txf1 4 Tc3+ bxc3t; 1 - fxe1s/l/d 2 Lxd3+/ Tc1/Tc1 Sxd3/Lc3/Dxe57. Dual 1 - fxe1t 2 Dxb5+ Kd4 3 Sc6+ Ke3 4 Tb1 Txb1t (JB), og biløsning: 1 b8d fxe1d/t 2 Dbxb5+ Kd4 3 Dd6+ Ke3 4 Tb1 D/Txb11 (på 1 - fxe1d også 4 Tci) - biløsningen kun fundet af LS Irwin L.Stein: 1 b4 2 b xcs 5 cbl 8 Lxc2 11 Kxg4 12 Kh5 14 Txa3 16 Txb7 17 Ta7 19 bsl 20 La7 22 Lxe5 23 Lxf6 24 Lg7 27 fxgsl 30 Kh8 31 Lch7 Lxg7t. Der er imidlertid utallige bi løsninger

10 66 og 17 træk er nok: 5 c8d/t 6 D/Txc2 9 Kxg4 10 Txf6 11 Th6 12 'l'h413 Kh5 16 e8s 17 Sf6 Sxf6;t (SC,EM). TM sender bl.a. en løsning i 29 træk med 3 S-forvandlinger! - Efter en sådan ynk gider man ikke rigtig lede efter forf's løsning (SC). Kun JB og EM f'andtdenne, men EM var alene om at score max.: 4+3+3=10 points Viktor Syzonenko: Magisk bræt må som angivet i bilaget være 64 magiske felter. Forf. henviser til jub.turn. A.H.Kniest 75 år - den er udskrevet i feenschach nr. 61, aug c1s(hs) e4(sb) 2 Sc2(hS) Sa1 (ss) 3 Kd4 Ke6 4 d2(h8) Kd6 pat. Der er dog adskillige bi løsninger f.eks. 1 c1d(hd) Dxe1(sD) 2 Kd4 Kf4 3 Da5(hD) Kf3 4 dxe2(hb) Kf4 pat. Max =10 p. Det magiske bræt synes at være det samme som den "dobbelt kamæleon" vi havde som nr Forvirringen breder sig endnu mere. Legaliteten blæser vi på Michel Caillaud: Løsning: 1 c5xb6 e.p.;t.de sidste træk kan kun have været 1 b7-b5 Dd6-a6+ 2 Kb5-c4 Lb3-a4+ 3 Ka6-b5 Sc6-b8+ 4 Kb5-a6, ikke 1 b6-b5 Db7-a6+ 2 Kb5-c4 Lb3-a4+ 3 Ka4-b5 Lc4-b3+ med retro-perpetual. Der kan ikke være slået en brik på a4, da der så mangler et bondeslag. Sådanne opgaver har nu ingen værdi og bør forbydes! (88). Heri er jeg bestemt ikke enig! Max. 1+3 p. THEMA DANICUM nr. 35 LØSER LISTE MAXIMUM 118/354(8) Steen Christensen 111/ 6 8 Iver Pedersen 108/ 86 6 Leif Schmidt / 13 6 Ernst Mortensen 90/317 7 Svend Aaholst 87/285 4 Jørgen Børner, Norge.. 85/388 3 Teppo M!ntta, Finland. 83/263 2 K.Valtonen, Finland... 81/215 2 Georg Thomas 80/365 6 G.Schiller, DDR.".". 72/376 3 N.Budkov, Sovjet /332 3 Thorwald Christiansen. 64/ 66 4 M.Nieroba, BRD 63/215 Lars Larsen 62/370(5) L.Vigh-Tarsonyi, Rum.. 60/219 H.Dysted. "" "..."" 58/ 5(5) Armand Welde, Norge... 55/253(1) K.Thrane... 54/ 0(3) Bjarne Blikeng, Norge. 52/ 6(3) Karen Frydendahl 48/ 88 R.Beinhorn, BRD 47/119(1) A.Binderup 36/381(2) A.Tipsmark 33/135(1) Jørgen og Kurt Aaholst 27/351 L.Vitale, Italien... 22/299 STEEN CHRISTENSEN blev bedste løser, skarpt fulgt af Iver Pedersen, men der kan jo ske meget, inden året er omme. Løserpræmier uddeles til Steen Christensen, Iver Pedersen, Leif Schmidt, H.Dysted, K.Thrane og Bjarne Blikeng, der alle passerede 400 points. THEMA DANICUM nr LITTERATU RAN M ELDELSER ved Jan Mortensen Arne Mangs: DIE KUNST DES MATTSET ZENS, Wilhelm Goldmann Verlag i serien Goldmann Ratgerber. ISBN DM 7, sider kacheret. Forfatteren til bogen døde kort tid, før den udkom. Ved ombytning af bogstaverne i forfatternavnet kommer man frem til (Herbert) Grasemann, der tidligere har udgivet flere problemsamlinger. Denne bog er et udvalg af 250 opgaver fra tidsrummet De, der kender Grasemanns bøger, vil her genfinde hans levende stil, hvor opgavernes indhold er forklaret på en letforståelig nåde, hvor de for de fleste læsere uforståelige fagudtryk er undgået, eller i hvert f'aldforklaret. En del udenomssnak har der også været plads til. Kort sagt, en bog, som såvel begynderen og eksperten kan have glæde af. Vi bringer en enkelt opgave fra bogen med forfatterens kommentarer i uforkortet, men oversat form. (NB! De fleste kommentarer er endnu mere omfattende) Hans Peter Rehm Tribuna ludu Comins Mansfield 4 PR The Problemist ;t 14+8 Chessays I - Cedric C.Lytton: DECEPTIVE CHESS PROBLEMS, ISBN i1. 16 sider, rødt kartonomslag. Bestilles hos: G.P.Jelliss, 1 GibsonDrive, Rugby, CV21 4LJ, Warwickshire, England. Dette er det første hefte i en serie, som udgiveren af fantasiskak-tidsskriftet CHESSICS agter at udsende. Det omfatter 29 opgaver af den type, der kan narre selv den erfarne løser. Ved DSK's januar-møde blev 2761 demonstreret, og det lykkedesvtrkeligde tilstedeværende løsere at overse forfatterens løsning. Nu kan læserne se om de kan gøre det bedre! (Løsning side 69). Opgaverne er udførligt forklaret og kommenteret Josef Breuer 593, Die Welt ;t 4+13 HJERNEVRIDEREN ved Jan Mortensen Den tyske avis DIE WELT har også en skakspalte, der redigeres af Hans Klilver.Ofte udskrives der løserturneringer, og i den 32. turnering, påsken 1959 viste 2759 sig som overordentlig vanskelig. Opstillingen Ka5 Sb4 Bb5 Sb6 Dc5 er typisk for forfatteren, han har lavet adskillige opgaver med dette skema. LØSNING SIDE 69. 9;t Efter inderen 1 La2! b3 2 cxb3 Kd5 3 b4+ Ke5 følger en fuldstændig peri-inder (omgåelsesinde~) 4 Lb1 5 Ld3 6 Lh7! 7 Lg8+ 8 Kf7! Kd5 9 Kf6. Med så let hånd omgås den nutidige komponistgeneration med de klassiske ideer! Teknisk msst er-s kao gør det muligt! R.C.McWilliam Schiffs with Everything ;t 14+11

11 68 Chessays 2 - Robert McWilliam: SCHIFFS WITH EVERYTHING, ISBN f1. 16 sider, orange kartonomslag. Bestilling samme sted som Chessays 1. En historisk og systematisk gennemgang af Schiffmann-temaet og dets kombination med andre temaer. Indeholder 64 opgaver, deriblandt adskillige originalbidrag. Indeholder en oversigt over de mulige aspekter af temaet. Mange af disse er endnu ikke fremstillet, så der er stadigvæk mulighed for at frembringe noget nyt med dette tema er en originalopgave fra bogen (komponeret 1980). Vi erindrer om definitionen på Schiffmann. Sort parerer en hvid trussel ved at selvbinde en af sine brikker, idet hvid, hvis han udfører truslen atter frigør den bundne sorte brik indirekte, således at den er i stand til at forhindre matten løses ved 1 Tb5 tr 2 Le4#. Tre sorte selvbindinger på e3 viser Schiffmann: 1 - Dxe3 2 Sd3~; 1 - Lxe3 2 f4#; 1 - Sxe3 2 Dxf5#. De to hvide batterier sælter derudover mat i fem andre varianter Dennison Nixon 1302, Feenschach 1952/6-7 H3# Robert Meignant & Kjell Widlert: L S PIECES NEUTRES, Suppl~ment au n 8 de Rex Multiplex. ISSN FF (porto incl.) 98 sider, hvidt kartonomslag. Bestilles hos: Rex Multiplex, Denis Blondel, 22 all~e des Bouleaux, F La Queue en Brie, Frankrig. THEMA DANICUM nr. 35 De neutrale brikker blev opfundet af T.R.Dawson i 1912, men forblev relativt upåagtede, indtil de l vore dage har fået en renaissance, ikke mindst takket være eksperterne på dette område P.A.Petkow og K.Gandev. Bogen bringer 100 udvalgte opgaver fra hele dette tidsrum. Der er meget u di'e r-j ige kommentarer, så man får et virkeligt indblik i både hvordan brikkerne trækker og hvilke muligheder for interessante ideer de giver. En artikel om neutrale brikker findes iøvrigt i THEMA DANICUM, april 1978, side? f'or-mode s at være den første hjælpemat i 3 med neutral alforvandling. Alle bønderne er neutrale. For at kunne sætte mat, kræves det, at mattrækket på en eller anden måde er irreversibelt, dvs. at modparten ikke kan ophæve matten ved at flytte den neutrale brik. 1 f1nd g8nl 2 NLc4 c8ns 3 clnt NDxc4# H.V.Tuxen HO Tijdschr. van der Nedcrl. Schaakbond , juni u 9+8 Leif C. Schmidt: TUXENS SKAKOPGAVER 166 s. kart. Tryk: Walther JØrgensen, H ndelsvej 64, 2.th. DK-2450 København SV. Pris 50 kr. (excl. porto). Bestilling kan rettes til ovenstående adresse. Jørgensen og Schmidt har gjort det igen~ ::iennegang en bog af vor store totrækskomconist H.V.Tuxen. Bogen indledes -med et helsides THEMA DANICUM nr Løsning til hjernevrideren side 66 fotografi af Tuxen og derefter skriver Tuxens datter Elise Trier Tuxen 31 side om "privatpersonen Tuxen", og Leif Schmidt 7 sider om "problemisten Tuxen". Endnu nogle artikler om Tuxen som problemist cg formand for Dansk Skak Union fra forskellige tidsskrifter følger. Derefter får Tuxen selv ordet med en række artikler. Bogen slutter af med et udvalg af Tuxens opgaver, flest totrækkere, men også en del direkte opgaver i flere træk. En hel del af opgaverne er miniaturer, som Tuxen beskæftigede sit: med i sine sidste år. Disse var til glædeformange, bl.a. i SKAK BLADETs spalter, men hører ikke til den vægtigste del af Tuxens produktion. Men mange sværvægtere er med, ikke mindst Tuxens fremstillinger af hans egen opfindelse, Java-terr:aet.Artiklerne er instruktive og belyser en række temaer, dervardktuelle i 30'erne og 40' erne. Forsiden er prydet med en tegning af en Buddalignende figur, der referer til Tuxens ophold cå Java. Bogen kan anbefales, ikke alene som en samling af Tuxens kunst, men også som lærebog i en række totrækstemaer stammer fra en artikel i DSK' s medlemsblad okt. 194L, hvor Tuxen bragte en løserturnering med 6 af sine vanskeligste totrækkere. Ldsn~ng 1 Cxf3 tr?xel#. 1 - Lxf3+ (Ke,Ld3,LcW) 2 Dfr.:;,Cxe~) Sxf3 (?xew, Forsaget l Sc4+ :<a42 Sc6 strander Då 2 - Sb 1 ~ - Løs er: 1 Sc6+ Ka6 2 Sxd7 Kb( ) + Kc8!1 Dc6 ~ Kd8 5 Sb7+ Kc8, og nu er den ocr'nd~iige ops ti11ing ct nyt sted! 6 Sbf.+ a xb - Ke7 6 DfEi+? Sc4+..Der LØSUI~G?IL 2 1 si:s.e67 l e). Georg Thomas 75 årl Forfatteren til titelopgaven 2696 Georg Thomas fyldte 75 år den~ maj. I april 1979 bragte THEMA DANICUM en hyldest i anledning af 70-års dagen, og vi skal derfor i denne omgang nøjes med at Ønske HJERTELIG TILLYKKE med det runde årstal. Løsningen er 1 SeS truer 2 Tf5t. Springertræk til d4 forhindrer truslen, men spærrer samtidigt for både Ta4 og Tal, således at to matmuligheder opstår: 2 Txe4~ og 2 Dd5t. Men hver af de to springertræk åbner samtidigt for Da2, så kun et mattræk besvares: 1 - Sbd4 2 ~xe4t; 1 - Scd4 2 Dd5t. Desuden er der to bivarianter 1 - Se3 2 f4t med selvspærring og 1 - e6 2 Dg7t med blokade. Men der er mere end det i opgaven! Hvorfor skal Sf6 netoo til es i førstetrækket? Ja et ligegyldigt træk med soringeren, f.eks. Sh7 strander p8 1- d5! Forhindrer vi dette forsvar ved 1 Sd5!? så mangler vi en mat i den ene temavariant 1 - Scd4! :;g foruclgarderervi flugtfeltet d6 ved 1 Sxe4!? mangler vi en mat i den anden temavariant 1 - Sbd4! Tilbage bliver kun 1 Se8~ igen med foruddækning af flugtfeltet. For terminologikyndige: Fortsat angreb sammenkoblet med Herpai.

12 Filip Petersen Original KØbenhavn (DK) u Filip Petersen Original KØbenhavn (DK) 2' Lars Larsen Original SØnderborg (DK) 2t 8+9 THEMA DANICUM nr. 35 Kompositionsøvelse nr. 42 udskrevet i nr. 32, side 174 ved Jan Mortensen Det stillede tema lød Nowotny med hvid dronning som offerbrik, hvor der desuden fremkommer to andre varianter med tårn og Løb er, der besvares med mat med den hvide dronning er et klart og tydeligt eksempel, der samtidigt er meget Økonomisk. 1 Dc5 Txc5 2 Ta3t; 1 - Lxc5 2 Txc4t. Dette var Nowotnyen. 1 - Lf4 2 Db4t; 1 - Tb7 2 Dxc4t.. Samme forfatters 2766 viser også det stillede tema med en del flere brikker. 1 Df4 Txf4 2 Te 3t; 1 - Lxf4 2 Txd4t; 1 - Txh7 2 De4t. Og nu lader vi forfatteren få ordet: Ud over disse Ønskede temavarianterharjeg indarbejdet yderligere to varianter med udnyttelse af Nowotnyspærringen: 1 - Sxe6 2 Lxf5t med udnyttelse af spærringen for tårnet og 1 - Txd8 2 Sclt med udnyttelse af løberspærringen. Denne ide kalder jeg udvidet Nowotny. Men måske findes der en endnu bedre betegnelse? Igen lader vi forfatteren selv tale: Fornem Nowo t ny : Hvid afskærer i første træk sort Tog L: 1 De6 truer 2 D/Le5t, n.e n temanatterne, som udnytter disse spærringer, kan først realiseres, når sort ved at slå offerbrikken giver sig en ny svækkelse, f.eks. blokade, linieilbning eller dækslip. 1 - Txe6 2 Sf5t; 1 - Lxe6 2 Sc6t. Desuden Grimshaw: l-tf4 2 De3t; l-lf4 2Sf31". Og tre andre varianter efter Lxb5, Sc4 og Lxd?. Sin vane tro har Lars Larsen også lavet en tretrækker: Sc3 truer 2 g4+ 3 fxg4t. 1 - Lxc3 2 Dd1iTxd4 3 Tf6t; 2 - Lxd4 3 gljt; 2 - Ld2 3 Df6t;? -Tc6 3 Dg4 t. Bivarianter: 1 - Tc6 2 Txc6; Lars Larsen Original SØnderborg (DK) 3t 9+"1 Tf4 2 gxt. Der indkom kun disse fire opgaver (samt en ukorrekt tretrækker), men trods alt finder vi resultatet tilfredsstillende. THEMA DANICUM nr COMINS MANSFIELD DØD af Jan Mortensen Comins Mansfield 1 PR Ill. Western Weekly News 1912 Den 28. marts døde en af verdens mest fremtrædende totrækskomponister, Comins Mansfield, i en alder af næsten 88 år. Mansfield er født 14. juni 1896 i Witheridge, North Devon, England, og lærte at spille skak som 9-årig. Han fik interesse for skakoogaver ved at studere en række artikler i BRITISH CHESS MAGAZINE i 1910: "A Classification o f Two-rtovers" og publicerede året efter sin første skakopgave. Endnu et år senere opnåede han sin fdrste turneringsudmærkelse, IGood Campanion tiden kom han i t'or-o i ridelec med Alain C.White, der 2-F senere, i 1936, udgav en samling af Mansfields opgaver i den røde juleserie: "A Genius of the Twc-Mover" er den første opgave i denne Comins Mansfield bog. Senere skrev Mansfield selv bogen "Adventures in Composition", nærmest en lærebog i TT Chess Correspondent 1 PR e.æ. konstruktion af skakopgaver. Den udkom først i 1947 Overbrook Press serien (en slags fortsættelse af juleserien) i 1944 og blev genoptrykt i I 19L3 udkornogså en samling af 182 nyere opgaver: "The Modern Two-~ove Chess Composition". Opgaverne er konmenteret af Brian Earley, n.e get udførligt, nen desværre er den engelske notation anvendt, noget der ellers sjældent forekorrrreri prcblemskakbøger. 277 findes i denne bog og Brian Harleys koomentar lyde:r omtrent således: Tema: tre sorte brikker er bundne og frigøres skiftevis. I matstillingen udnyttes bindingen af de te resterende brikker. Dette var turneringens foreskrevne tema. BindinEen af den sorte dronning udnyttes i a"le tre m;tstillnger. Konstruktion: Slato;i førstetrækket 2f er den eneste mu Lighod og den var.szeligo rekordfremstilling må være en undskyldning herfor. Ba4 er naturligvis anbragt for at forhindre 2 Sb3t i temavar ianterne. Sh6 :"orhindrer bih'sni r.g =-- Lxf:;" 1 txcl truer 2 TxdSt. l - Sdt 1 PR De Waarheid Comins Mansfield 2 Se2t; 1 - Se3 2 Se6i; 1 - Sx~7 2 Sf3t. 1451, ri:ansfielclvar en af grundlæggerne af der: oritiske problemskakforening, Britjsh C11essProblen Scciety cg v a : i to år dens præsident. Han delt for første i ~IDEs Problerrkommissions i Fira~ (k8~missi~nens 3. mdde) og blev her 1. vicepræsident. Ved mødet i Tel Av i v 4 blev han D:~2c0ident o;rfortsatte i dette embede t r; I '1Iiesbader!1959 L1dfcirtes titlen.i nter-rat i orri PIDE-mestcr for crcblemskak, honoris causa. Mansfield blev sanmen med fenandre fremtrædende orcb"enister (Cheron, E'l.Le r-mar:, Eartong, Herbstman og KiLping) udnævnt herti.j.aret efter blev t lt elt i LocLingen koblet sammer:med antallet af opgaver i FIDE-albu:nmerne og d2 stcrmesterti':;lenir:df0rtes i 1972 (:nødei 2f

13 72 THEMA DANICUM nr. j5 Pula) varmansfield en af de fire, der fik denne fornemme titel (de tre andre var Kasparjan, Loschinskij og Visserman). Stormestertitlen i problemskak er kun tildelt få problemister og er ikke så udvandet som stormestertitlen i kampskak. Da Mansfield trak sig tilbage som præsident i 1971 udnævntes han til ærespræsident og livsvarigt medlem af kommissionen. Også hans eget land påskønnede hans indsats i problemskak, idet han i den kongelige nytårs-æresliste i 1976 op~åede belønningen Member of the British Empire (:v!re). Samme år udkom en ny samling af Mansfields opgaver, 200 ialt: B.P.Barnes: "CominsMansfield :V1BE: Chess Problemsofa Grandmaster". Personligt har jeg truffet Mansfielc'ved mange problemkommissionsmøde r- og lærte ham at kende som en venlig og beskeden person, en sand engel3k gentleman. Man kan ikke kalde Vansfield produktiv som komponist. Ialt har han komponeret godt 1000 opgaver, ca. en om måneden. Hans stil har været konstant gennem alle årene, få opgaver med forførelsesspil, men derimod dyrkning af de traditionelle elementer, binding og frigørelse, krydsskak og ikke mindst batterier. Der er ikke mange af Mansfields opgaver, hvori der ikke forekommer et batteri. Den sidste opgave 2771 viser en Nowotny med flugtfel-t-.-3atteriet affyres tre gange. 1 Dc7 tr 2 Le5/ Lxc5~. 1 - Kxd5 2 Sf4t; l - Dxc7 2 Sclf; 1 - 'l'xa32 Sb4t; 1 - Txd8 2 Dxc5;. Fejl og rettelser ved Willy Enggren 1478V. Cheylan & Widlert (juli 81, side 157): Korrektionen er biløselig: 1 Ta7/Ta8 tr.? Ja6t. 1 - Tb4/Ta4? Dc6~ (SC) V.F.Udartsev (juli 1982): Forf. fjerner dualen ved at tilføje ssh2 (7+5) B.E. de Ilaas(oktober 1983): Forf. fjerner b1løsnlngerne ved sbg3-st. Løsninger uændrede Olson & Gedda (okt. :983): Forfatterne kor-r i.ger-er ved at ombytte hsfl med en hl E.S.Ribeiro (okt. 1983): Forf. kan ikke lide de "sorte dualer" 1 Gd3 Gxa2/Ga6/Gc6? Ta6~ og korrigerer derfor s~l~des: s~d6-sb, +sba5, +~Bc6. Lars Larsen gør b 1.a. opmær-ks ort på nogle fejl i april 1984: 2636: Sorts e;endrivelserer byttet--oiii. 1 Tdl? c xd-t ; l Dg4? Lxb2! 2685: :!. - Dxg4+ besvares ikke :neddet "banale" 2 Dxgll,men med 2 Txg : To af skakkerne f'remko:nmer efter l--i<'.f2, nemlig Ke5+ og Dc2+. DSK's sommermøde 1984 Svend Aatolst har været så venlig at invitere os t~l dette års sommerndde, der finder sted: Fredag den 20. juli kl. 19,30 hos Svend Aaholst, Øksen 7, Tåstrup ALLE ER VELKOVMEN! DANSK SKAKPROBLEM KLUB Formand/Faglig redaktør: JAN MORTENSEN.Hovmarken 24, Fløng, DK-2640Hedehusene, Danmark. Tlf Kasserer/Løsningsredaktør: WILLYENGGREN.Vigerslev Alle tv., DK-2500Valby, Danmark. Tlf Post9iro (Pris 1984: 100kr.) Bestyrelsesmedlem/Teknisk redaktør: LEIF C. SCHMIDT. Rådmand Billesvej 25, DK-2610Rødovre, Danmark. Tlf Bestyrelsesmedlem/Bladforsendelse: SVENDAAHOLST, Øksen 7, DK-2630Tåstrup. Danmark. Tlf Bestyrelsesmedlem: PERGREVLUND.Gøttrupvej 70, DK-9220Aalborg Øst, Danmark. Tlf Bibliotekar: HOLGERHELLEDIE,Graven 14, Skjoldelev. DK-8471Sabro, Danmark. Tlf

Grundlæggende kendetegn ved slutspil

Grundlæggende kendetegn ved slutspil Hvad kendetegner så slutspilfasen i skak? De grundlæggende kendetegn er 1. Kongerne spiller en vigtig og aktiv rolle i slutspilfasen Den aktive konge 1-5 2. Fribønders betydning øges betydelig i slutspillet

Læs mere

Skakopgaver for mestre

Skakopgaver for mestre Skakopgaver for mestre Kongediplom Forlaget Bedre til skak Indhold Indledning...... Test 1: Test 2: Test 3: Test 4: Test 5: Test 6: Test 7: Test 8: Test 9: Test 10: Hvilken åbning?.. Åbningsfælder. Udvikling.....

Læs mere

Fribonden (1) Hvid i trækket skaber en fribonde: 1. b6, axb6 ( 1. -, cxb6 2. a6 og vinder) 2. c6!, bxc6 3. a6 og hvid vinder.

Fribonden (1) Hvid i trækket skaber en fribonde: 1. b6, axb6 ( 1. -, cxb6 2. a6 og vinder) 2. c6!, bxc6 3. a6 og hvid vinder. Fribonden (1) En bonde, som ikke har nogen fjendtlig bonde foran sig, hverken på samme linje eller de to tilstødende linjer kaldes en fribonde. Den kan kun hindres i at avancere ved hjælp af officerer

Læs mere

Jacob Aagaard stormester med turneringssejr i Arco, Italien. En hurtig rapport fra Tyskland af Jacob Aagaard.

Jacob Aagaard stormester med turneringssejr i Arco, Italien. En hurtig rapport fra Tyskland af Jacob Aagaard. Jacob Aagaard stormester med turneringssejr i Arco, Italien. En hurtig rapport fra Tyskland af Jacob Aagaard. Da tyve ratingpoint for lidt åbenbart var vigtigere end at jeg har haft den tredjebedste sæson

Læs mere

Mester i kongernes spil

Mester i kongernes spil Mester i kongernes spil 3 Forlaget Bedre til skak Indhold Indledning... 6 Kapitel 1: Åbningsspil 9 Kapitel 2: Midtspil 11 Kapitel 3: Slutspil. 13 Kapitel 4: Centrum og udvikling. 15 Kapitel 5: Rokade og

Læs mere

Moderne mesterpartier

Moderne mesterpartier Moderne mesterpartier 2 Forlaget Bedre til skak Indhold [Sidetal i indholdsfortegnelsen svarer til den trykte bog og ikke til denne korte netudgave] Indledning... 6 Kapitel 1: Spasskij. 9 Kapitel 2: Fischer..

Læs mere

Skole Skak Lærerens Håndbog

Skole Skak Lærerens Håndbog Skole Skak Lærerens Håndbog Side: 1 Indholdsfortegnelse Skakskolen 3 Grundlæggende regler Generelt 4 Grundlæggende teknik Generelt 5 Åbningsspillet i skak Generelt 6 Taktik 1 Generelt 7 Taktik 2 Generelt

Læs mere

GLADSAXE SKAKFORENINGS 80-ÅRSJUBILÆUMSTURNERING 2013 BULLETIN NR. 4. Partikommentarer: Kaare Vissing Andersen / Fotos: Alex Madsen

GLADSAXE SKAKFORENINGS 80-ÅRSJUBILÆUMSTURNERING 2013 BULLETIN NR. 4. Partikommentarer: Kaare Vissing Andersen / Fotos: Alex Madsen GLADSAXE SKAKFORENINGS 80-ÅRSJUBILÆUMSTURNERING 2013 BULLETIN NR. 4 Partikommentarer: Kaare Vissing Andersen / Fotos: Alex Madsen 4. RUNDE spillet den 23. april 2013 Mester-gruppen Thomas Grotkjær, Solrød

Læs mere

Bindinger. En bundet brik kan ikke længere medregnes som forsvarer af en anden truet brik eller som angriber af modstanderens brikker.

Bindinger. En bundet brik kan ikke længere medregnes som forsvarer af en anden truet brik eller som angriber af modstanderens brikker. indgår i arsenalet af muligheder for taktisk spil. Først og fremmest benyttes den hæmmede bevægelighed til at angribe den bundne brik med flere brikker, indtil modparten ikke længere er i stand til at

Læs mere

Interne træk. december 2006 årgang 43, nr. 2. - og bagefter spillede de skak på dugen

Interne træk. december 2006 årgang 43, nr. 2. - og bagefter spillede de skak på dugen Interne træk december 2006 årgang 43, nr. 2 - og bagefter spillede de skak på dugen Interne træk rodovreskakklub.dk december 2006, årgang 43, nr. 2 Skakblad for Rødovre Skakklub Højnæsvej 63 2610 Rødovre

Læs mere

Nyhedsbrev Chess House august 2011

Nyhedsbrev Chess House august 2011 Nyhedsbrev Chess House august 2011 Chess House Sommerskak 2011 CH Sommerskak blev afviklet som en 7 runders Schweizer-turnering i dagene 27. juni 3. juli med 20 deltagere. Torben Kyhl Sørensen (ego) var

Læs mere

GLADSAXE SKAKFORENINGS 80-ÅRSJUBILÆUMSTURNERING 2013 BULLETIN NR. 2. Partikommentarer: Kaare Vissing Andersen / Fotos: Alex Madsen

GLADSAXE SKAKFORENINGS 80-ÅRSJUBILÆUMSTURNERING 2013 BULLETIN NR. 2. Partikommentarer: Kaare Vissing Andersen / Fotos: Alex Madsen GLADSAXE SKAKFORENINGS 80-ÅRSJUBILÆUMSTURNERING 2013 BULLETIN NR. 2 Partikommentarer: Kaare Vissing Andersen / Fotos: Alex Madsen 2. RUNDE spillet den 9. april 2013 Mester-gruppen Henrik Mortensen, Horsens

Læs mere

Ernst Bindzus dansk mester! Tæt og nervepirrende opgør ved DM i skak for blinde og svagtseende 2012

Ernst Bindzus dansk mester! Tæt og nervepirrende opgør ved DM i skak for blinde og svagtseende 2012 Ernst Bindzus dansk mester! Tæt og nervepirrende opgør ved DM i skak for blinde og svagtseende 2012 Spillerne levede igen op til mine forventninger om et godt og spændende mesterskab, da DM i skak blev

Læs mere

NORDALS SKOLESKAK KLUB. Side 24

NORDALS SKOLESKAK KLUB. Side 24 Hvid spiller derfor: 1.Kb2!, g3 Heller ikke andre bondetræk er stort bedre: 1..., f3 2.Db8, f2 3.Df4 og sort er færdig 1..., h2 2.Dg2, g3 3.Df3, Kh3 4.Kc2 osv. og iøvrigt heller ikke kongetræk: 1..., Kg3

Læs mere

20. marts 2016 DWSU s medlemsblad, 2016 / 05 SKAKPOSTEN. Henrik-Christian

20. marts 2016 DWSU s medlemsblad, 2016 / 05 SKAKPOSTEN. Henrik-Christian 20. marts 2016 DWSU s medlemsblad, 2016 / 05 SKAKPOSTEN IT AINT OVER (2) IT AIN T OVER Sådan nynnede Jesper flere gange under sit parti mod Mic, først nede med en bonde, så oppe med en kvali og siden under

Læs mere

Viborg Hærvejsturnering af Poul Søndergaard. Bestyrelsen i Viborg skakklub: Formand: Poul Søndergaard tlf. 8661-0170 E-mail: psoendergaard@tdcadsl.

Viborg Hærvejsturnering af Poul Søndergaard. Bestyrelsen i Viborg skakklub: Formand: Poul Søndergaard tlf. 8661-0170 E-mail: psoendergaard@tdcadsl. Bestyrelsen i Viborg skakklub: Formand: Poul Søndergaard tlf. 8661-0170 E-mail: psoendergaard@tdcadsl.dk Kasserer: Paul Erik Pedersen tlf. 8664-7422 E-mail: pep@dddgruppen.dk Sekretær: Tom Porsgaard tlf.

Læs mere

Bondeslutspil (2) Copyright 23.10.2007 by Dansk Skoleskak - Pædagogisk Udvalg 1. udgave Side: 1

Bondeslutspil (2) Copyright 23.10.2007 by Dansk Skoleskak - Pædagogisk Udvalg 1. udgave Side: 1 Når bønderne er låste K + 2B mod K+B Ventetræk Skab en fribonde K+B mod K+B (Ikke fastlagte) K+2B mod K+2B K+2B mod K Flere Bønder Side: 1 Når bønderne er låste (1) Hvid trækker Blokerede bønder. Den konge

Læs mere

2006 nr. 3. Klubblad for Birkerød Skakklub 2006 Nr. 3

2006 nr. 3. Klubblad for Birkerød Skakklub 2006 Nr. 3 2006 nr. 3 Klubblad for Birkerød Skakklub 2006 Nr. 3 1 Den Røde Løber opbygge, med start forrige år hos Arne og sidste år hos Bent Guldborg. Med venlig hilsen Jesper LÆS I DETTE NUMMER OM: - Overraskelser

Læs mere

Skidt eller kanel. -+t+-+l+ +-+-O-Vo -O-O-+o+ T-MpPo+o+-B-P-+ +-+-+-+pp-+b+pp. +-R-+r+k

Skidt eller kanel. -+t+-+l+ +-+-O-Vo -O-O-+o+ T-MpPo+o+-B-P-+ +-+-+-+pp-+b+pp. +-R-+r+k BENT LARSEN Skidt eller kanel Var gevinsten fortjent? Var det held? I hvert fald sjovt, at det kan lade sig gøre, og med ufortjente halve og hele point vinder man mange flere turneringer! Amerikansk turist:

Læs mere

Kære alle! 14. juni 2014

Kære alle! 14. juni 2014 Kære alle! 14. juni 2014 Løsning på Opgave nr. 2: 1. Lc6 som dækker b5 der truer nu Da7# Der er nu 2 Grimshaw-træk: Hvis sort trækker 1. Tb6 følger Da3# Hvis sort trækker 1. Lb6 følger elegant b8s# (andre

Læs mere

Nr. 2 August 2007. Furesø. Skakklub

Nr. 2 August 2007. Furesø. Skakklub Nr. 2 August 2007 Furesø Skakklub Side 2 August 2007 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 KM i Hurtigskak 2007...2 Skakkens Dag...2 KM2007 tabeller...3 Klubmesterens partikommentarer.4 Holdskak...6

Læs mere

Gul serie: Dette hæfte tilhører: Navn: Klasse:

Gul serie: Dette hæfte tilhører: Navn: Klasse: er derfor at fjerne springeren fra e6! Lad os forsøge: 30.Sf4+, Sxf4 31.b6, Se6 32.Kb5 (ikke b7 pga. Sc5+ som set før), Sd8 og sort vinder. Alt dette så hvid, hvorfor han opgav. DEN GULE SPRINGER Side

Læs mere

Holdskak: 1. runde (19. oktober)

Holdskak: 1. runde (19. oktober) Holdskak: 1. runde (19. oktober) Inden du læser runderapporterne fra mig og Lars, brug 5-10 min. på at løse disse skakopgaver som alle er fra denne runde: Odense 1 vs. Frem 3, bræt 3: Thor Bendix Jesper

Læs mere

Bestyrelsen i Viborg skakklub:

Bestyrelsen i Viborg skakklub: Bestyrelsen i Viborg skakklub: Formand: Poul Søndergaard tlf. 8661-0170 E-mail: psoendergaard@tdcadsl.dk Kasserer: Paul Erik Pedersen tlf. 8664-7422 E-mail: pep@dddgruppen.dk Sekretær: Tom Porsgaard tlf.

Læs mere

Bjørnen. Medlemsblad for Herning Skakklub 33.årgang, nr. 3. 2009. Indhold:

Bjørnen. Medlemsblad for Herning Skakklub 33.årgang, nr. 3. 2009. Indhold: Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 33.årgang, nr. 3. 2009 Indhold: Referat fra Generalforsamling 4-by turnering Amtsmesterskab 2009 Partier fra Amtsmesterskabet 2009 DM i Silkeborg 2009 Holstebro

Læs mere

April 1976 TOTRÆKSKAVALKADE

April 1976 TOTRÆKSKAVALKADE THEMA DANICUM Nr. 2 April 1976 1. årg. REDAKTION: Videnskabelig redaktør: Løsningsredaktør: (Løsningsfrist: 6/5) Teknisk redaktør: ISSN olo5-oll7 JAN MORTENSEN, Set. Olavsalle 44 DK-2630 Tåstrup, Danmark,

Læs mere

Skakhåndbogen Afsnit 3 SKAKSPILLETS REGLER

Skakhåndbogen Afsnit 3 SKAKSPILLETS REGLER spilleren selv eller hans modstander standse uret og tilkalde dommeren. Dommeren kan idømme straf til den spiller som fejlplacerede brikkerne. 7.4 Hvis det under et parti opdages at der er fuldført et

Læs mere

Nr. 2 Ap A ril l 200 0 6

Nr. 2 Ap A ril l 200 0 6 Nr. 2 April 2006 Side 2 April 2006 APR MAJ Ti. 4/4 Klubmesterskab, 8. R. Ti. 11/4 Klubmesterskab-udsat (Påskeugen) Ti. 18/4 Klubmesterskab-udsat + 9. R Ti. 25/4 Klubmesterskab, 9/10. R. Ti. 2/5 Generalforsamling

Læs mere

THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB

THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB 3495. Svend Christensen 1404, Arbejder-Skak 1944/10 Mat i to træk 9+9 THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB Ansvarshavende redaktør: JAN MORTENSEN ISSN 0105-0117 * Vol. 6 Oktober 1986 Nr. 44 WALTHER JØRGENSEN

Læs mere

THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM

THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM 7643. Magasinet 1941 #4 c+ 3+4 Subscription fee for 1999 - (Scandinavian members): DKK 175 Europe: DEM 50 Outside Europe: USD 35 Payments to postal account: Copenhagen 640-3867 THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM

Læs mere

ISSN0105-0117. (Original-opgaver) DK-2640Hedehusene.Danmark. Tlf. I02l 164663.

ISSN0105-0117. (Original-opgaver) DK-2640Hedehusene.Danmark. Tlf. I02l 164663. THEMA DANICUM Nr. 8 (24) Oktober 1981 Vol. 3 REDAKTION: ISSN0105-0117 Faglig redaktør: JAN MORTENSEN,Hovmarken 24, Fløng (-opgaver) DK-2640Hedehusene.Danmark. Tlf. I02l 164663. Løsningsredaktør: WILLYENGGREN.Vigerslev

Læs mere

ISSN0105-0117. (Qriainal-ooaaver) DK-2640Hedehusene,Danmark, Tlf. (02)164663.

ISSN0105-0117. (Qriainal-ooaaver) DK-2640Hedehusene,Danmark, Tlf. (02)164663. THEMA DANICUM Nr. 7 (23) Juli 1981 Vol. 3 REDAKTION: ISSN0105-0117 Faglig redaktør: JAN MORTENSEN,Hovmarken 24, Fløng (Qriainal-ooaaver) DK-2640Hedehusene,Danmark, Tlf. (02)164663. Løsningsredaktør: WILLY

Læs mere

SKAKKlUB RØDOVRE PROGRAM:

SKAKKlUB RØDOVRE PROGRAM: INTERNE TRÆK RØDOVRE SKAKKlUB NR. 1 FEBRUAR 1990 27.ÅRGANG PROGRAM: 20. februar: Vinterturnering. 27. februar: KSU-Holdkampe: I-holdet oversidder. II-holdet ude mod Amager III III-holdet hjemme mod Lyngby-Virum.

Læs mere

Konge og bonde mod Konge (1)

Konge og bonde mod Konge (1) Konge og bonde mod Konge (1) Konge og bonde mod konge er en god idet at kunne mestre i forbindelse med slutspil. Vi skal derfor se en række stillinger som skal kunne spilles korrekt. Vi starter med nedenstående

Læs mere

51 E84 Friis, Carsten Bank Frantsen, Tom 2106 ½:½ (Fynsmesterskabet 2010) c4! 26. g3 xc1 27. xc1 xe4 28. a7 d5 29.

51 E84 Friis, Carsten Bank Frantsen, Tom 2106 ½:½ (Fynsmesterskabet 2010) c4! 26. g3 xc1 27. xc1 xe4 28. a7 d5 29. 51 E84 Friis, Carsten Bank 2326 - Frantsen, Tom 2106 ½:½ (Fynsmesterskabet ) 4-2- 1. d4 f6 2. c4 d6 3. c3 g6 4. e4 g7 5. f3 O-O O 6. e3 c6 7. ge2 a6 8. d2 b8 9. O-O-O O b5 10. cxb5 axb5 11. d5 b4 12. dxc6

Læs mere

7729. Svend Jørgensen Arbejder-Skak 1932. #2 c+ 5+1

7729. Svend Jørgensen Arbejder-Skak 1932. #2 c+ 5+1 7729. Svend Jørgensen Arbejder-Skak 1932 #2 c+ 5+1 Subscription fee for 1999 (Scandinavian members): DKK 175 Europe: DEM 50 Outside Europe: USD 35 Payments to postal account: Copenhagen 640-3867 THEMA

Læs mere

THEMA DANICUM GEORG THOMAS 2# 12+9 REDAKTION: Nr. 6 April 1979 Vol. 2

THEMA DANICUM GEORG THOMAS 2# 12+9 REDAKTION: Nr. 6 April 1979 Vol. 2 THEMA DANICUM Nr. 6 April 1979 Vol. 2 REDAKTION: ISSN0105-0117 Faglig redaktør: JAN MORTENSEN, Hovmarken24, Fløng, (Original-opgaver) DK-2640Hedehusene,Danmark.Tlf. (03)164663 Løsningsredaktør: WILLYENGGREN,

Læs mere

Kl K ub b Bl B ad No 1 2014

Kl K ub b Bl B ad No 1 2014 Klub Blad No 1 2014 Førsteholdet i Mesterrækken v/jens Madsen På en grå regnvejrssøndag i oktober, nærmere bestemt 27.10.2013 tog 1. holdet hul på sæsonens holdturnering, da vi gæstede Lemvig. Efter sidste

Læs mere

Dansk Skak Unions Støtteforening

Dansk Skak Unions Støtteforening Dansk Skak Unions Støtteforening Årsmeddelelse 2009 Generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Skak Unions Støtteforening, lørdag d. 3. april 2010 kl. 18.00 på spillestedet for DM i skak,

Læs mere

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 4 * November 2008 * 57. årgang

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 4 * November 2008 * 57. årgang HVIDOVRE SKAKBLAD Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 4 * November 2008 * 57. årgang Dennis Jørgensen, Allerød Skakklub, blev vinder af Danske Bank Weekendturnering oktober 2008. Julelyn tirsdag den

Læs mere

1, Kd7 2.Kb5 2.Kc5 Kc7 2, Kc7 3.Kc5, Kd7 4.Kb6 1, Kf7 2.Kc5, Kg6 3.Kc6! 3.Kd6 Kf5 3, Kg5 4.Kd7, Kf5 5.Kd6

1, Kd7 2.Kb5 2.Kc5 Kc7 2, Kc7 3.Kc5, Kd7 4.Kb6 1, Kf7 2.Kc5, Kg6 3.Kc6! 3.Kd6 Kf5 3, Kg5 4.Kd7, Kf5 5.Kd6 A) 1, Kd7 2.Kb5, der truer med at besætte nabofeltet b6 (du så vel, at 2.Kc5 besvares med Kc7 og remis). Sort må nu spille 2, Kc7. Hvid svarer med 3.Kc5, Kd7 4.Kb6 og vinder. B) 1, Kf7 2.Kc5, Kg6 Pas på!

Læs mere

ET STORT TILLYKKE. 7480. J.A. Broholm "320 DanskeSkakopgaver" 1902. S#3 c+ 6+7

ET STORT TILLYKKE. 7480. J.A. Broholm 320 DanskeSkakopgaver 1902. S#3 c+ 6+7 7480. J.A. Broholm "320 DanskeSkakopgaver" 1902 S#3 c+ 6+7 Subscriptionfee for 1998 (Scandinavianmembers): DKK 175 Europe: DEM 50 Outside Europe: USD 35 Paymentsto postal account: Copenhagen640-3867 THEMA

Læs mere

THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB. 6699. Johs. Pedersen Vejle Social-Demokrat 1932-01-02

THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB. 6699. Johs. Pedersen Vejle Social-Demokrat 1932-01-02 6699. Johs. Pedersen Vejle Social-Demokrat 1932-01-02 #3 c+ 11+9 Subscription fee for 1996 (Scandinavian mernbers): DKK 150. Europc: DEM 45. Outside Europe: USD 30. Payments to postal account: Copenhagen

Læs mere

THEMA OANICUM ULDALER. '. lr. 8 Dktober 1979 Vol. 2

THEMA OANICUM ULDALER. '. lr. 8 Dktober 1979 Vol. 2 THEMA OANICUM '. lr. 8 Dktober 1979 Vol. 2 HtUAKllON: ISSN 0105-0117 Faglig redaktør: JAN MORTENSEN,Hovmarken 24, Fløng, (Original-opgaver) DK-2640Hedehusene, Danmark, Tlf. (03) 16 46 63 Løsningsredaktør:

Læs mere

Interne træk. Marts 2004 årgang 40, nr. 3. Den nye formand hedder Per Kühlmann

Interne træk. Marts 2004 årgang 40, nr. 3. Den nye formand hedder Per Kühlmann Interne træk Marts 2004 årgang 40, nr. 3 Den nye formand hedder Per Kühlmann Interne træk hjem.get2net.dk/skak/rodovre_skakklub marts 2004, årgang 40, nr. 3 Skakblad for Rødovre Skakklub Højnæsvej 63 2610

Læs mere

SK68-nyt. Nr.2. December 2004, årgang 29. Klubblad for Skakklubben af 1968

SK68-nyt. Nr.2. December 2004, årgang 29. Klubblad for Skakklubben af 1968 December 2004, årgang 29 SK68-nyt Klubblad for Skakklubben af 1968 Nr.2 Information Europacup: SK68 bedste nordiske nation! Heltene var om klubben 2 Europacup! 3 Prestigeopgør 14 Quo usque tandem 18 5.-holdets

Læs mere

29. august 2015 DWSU s medlemsblad, 2015 / 11 SKAKPOSTEN. Torben-Christian Ordrup, 18. august 2015

29. august 2015 DWSU s medlemsblad, 2015 / 11 SKAKPOSTEN. Torben-Christian Ordrup, 18. august 2015 29. august 2015 DWSU s medlemsblad, 2015 / 11 SKAKPOSTEN IT AIN T OVER until the fat lady sings. I operaen fortsætter de altid til den bitre ende. I skak sker det kun sjældent, fordi der enten tages remis

Læs mere

Skakklubben Centrum Nr. 7 - September 2003

Skakklubben Centrum Nr. 7 - September 2003 Nr. 7 - I dette nummer: Referat fra generalforsamlingen Klubbens regnskabr 1. runde af klubturneringen Lynturneringer neringer Pokalfinalen Bestyrelsen anno 2003 Jens Nielsen- Brian Isaksen - Poul G. Jensen

Læs mere

Skakolympiade for blinde på hotel "Le Royal Méridien" Chennai Indien, 9. - 20. August 2012

Skakolympiade for blinde på hotel Le Royal Méridien Chennai Indien, 9. - 20. August 2012 Skakolympiade for blinde på hotel "Le Royal Méridien" Chennai Indien, 9. - 20. August 2012 Til olympiaden for blinde og svagtseende havde Danmarks Blindeskak udtaget følgende 4 spillere: Bræt 1: Ernst

Læs mere

Klubblad for Vejlby-Risskov Skakklub

Klubblad for Vejlby-Risskov Skakklub Klubblad for Vejlby-Risskov Skakklub Nr. 2 2003 Silver edition Danmarks royale skakblad Eksklusivt interview med Mary Donaldson på side 12. Vejlby Risskov Skakklub spiller hver mandag kl. 19.00 i Vejlby

Læs mere

Skørping Skakklub. løst og fast omkring. September 2014. 41. årgang, nr. 1

Skørping Skakklub. løst og fast omkring. September 2014. 41. årgang, nr. 1 løst og fast omkring Skørping Skakklub September 2014 41. årgang, nr. 1 Forsidestillingen, hvor hvid er i trækket, er indsendt af Søren Hauge, der var meget begejstret over hvids afslutning på kampen.

Læs mere

RO-O-OKADEN. Legehjørnet

RO-O-OKADEN. Legehjørnet RO-O-OKADEN Legehjørnet Sæsonen er startet og det blev endnu engang med en tidshandicapturnering hvor formålet er i hvert part i at tilgodese den svagere part, med rigtig meget ekstra tid. Vinder i år

Læs mere

En god idé for at løse en 3-trækker er at starte med at lade sort trække først. Så dukker der altid nogle idéer op.

En god idé for at løse en 3-trækker er at starte med at lade sort trække først. Så dukker der altid nogle idéer op. Problemskak 3 trækkere 13. september 2016 I de foregående artikler har vi beskæftiget os med 2-trækkere med tilhørende temaer og skakstudier. Jeg vender tilbage til dem på et tidspunkt, men i denne artikel

Læs mere

Skakklubben CentrumHusk!

Skakklubben CentrumHusk! Husk! Sæsonen begynder 8. august I dette nummer: Lederen Esbjerg Weekend K-skaklandskamp Klubturneringen slut Hurtigskak i Kolding Caissa-arrangement Vesterhavsturneringen... og ikke ret meget mere Nr.

Læs mere

ISSN0105-0117. (Original-opgaver) DK-2640Hedehusene,Danmark, Tlf. (02)164663.

ISSN0105-0117. (Original-opgaver) DK-2640Hedehusene,Danmark, Tlf. (02)164663. THEMA DANICUM i~r.27,juli 1982 Nr. 3 Vol. 4 REDAKTION: ISSN0105-0117 Faglig redaktør: JAN MORTENSEN,Hovmarken 24, Fløng (Original-opgaver) DK-2640Hedehusene,Danmark, Tlf. (02)164663. Løsningsredaktør:

Læs mere

Mette Dalsgaard Larsen dalsgaardlarsen@webspeed.dk tlf. 8662-3211 Morten Fabrin fabrintjele@mail.dk tlf. 8799-0022

Mette Dalsgaard Larsen dalsgaardlarsen@webspeed.dk tlf. 8662-3211 Morten Fabrin fabrintjele@mail.dk tlf. 8799-0022 Formand: Poul Søndergaard poulskakfu@hotmail.com tlf. 8661-0170 (mobil 5094-0231) Kasserer: Ejner Bank Andreasen 8335@bogpost.dk tlf. 8662-6883 Bjarne Nielsen bnielsen@post11.tele.dk tlf. 8799-7901 Mette

Læs mere

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * Februar 2009 * 58. årgang

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * Februar 2009 * 58. årgang HVIDOVRE SKAKBLAD Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * Februar 2009 * 58. årgang Sune Berg vender tilbage mandag d. 16. marts til underholdning og simultan. Pæne præmier af Danske Bank, Hvidovre.

Læs mere

THEMA DANICUM. 6626. K.A.K. Larsen Skakbladet 1929 #2 C+ 8+8

THEMA DANICUM. 6626. K.A.K. Larsen Skakbladet 1929 #2 C+ 8+8 6626. K.A.K. Larsen Skakbladet 1929 #2 C+ 8+8 Subscription fee for 1996 (Scandinavian members): DKK 150. Europe: DEM 45. Outside Europe: USD 30. Payments to postal account: Copenhagen 640-3867. THEMA DANICUM

Læs mere

Furesø Skakklubs 75 års jubilæumsdag i november på Ellegården

Furesø Skakklubs 75 års jubilæumsdag i november på Ellegården Nr. 3 December 28 Furesø Skakklubs 75 års jubilæumsdag i november på Ellegården Side 2 December 28 Nekrolog over en Hædersmand! Onsdag, den 23. juli 28 døde vores ældste æresmedlem, Richard Kofoed, lige

Læs mere

ISSN0105-0117. (Oriuinal-ooqaven DK-2640Hedehusene.Danmark. Tlf. I02l 164663

ISSN0105-0117. (Oriuinal-ooqaven DK-2640Hedehusene.Danmark. Tlf. I02l 164663 THEMA DANICUM Nr. 5.Ianua r 1981 Vol. 3 REDAKTION: ISSN0105-0117 Faglig redaktør: JAN MORTENSEN,Hovmarken 24, Fløng (Oriuinal-ooqaven DK-2640Hedehusene.Danmark. Tlf. I02l 164663 Løsningsredaktør: WILLY

Læs mere

THEMA DANICUM. Henrik Juel 60 år ved Leif Schmidt. 9540. Henrik Juel HO 10 TT. Phenix 1998 3+0. Illegal Cluster

THEMA DANICUM. Henrik Juel 60 år ved Leif Schmidt. 9540. Henrik Juel HO 10 TT. Phenix 1998 3+0. Illegal Cluster 9540. Henrik Juel HO 10 TT. Phenix 1998 Illegal Cluster Tilføj skdtlsb 3+0 B: Lc6~b7 Subscription fee for 2005: Scandinavian members: DKK 200 Europe: EURO 28 Outside Europe: USD 35 SWIFT-BIC: DABADKKK

Læs mere

THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM

THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM 9773. Ernests Gize 2 PR Arbejder-Skak 1957 #3 C+6+11 Subscription fee for 2005: Scandinavian members: DKK 200 Europe: EURO 28 Outside Europe: USD 35 SWIFT-BIC: DABADKKK!BAN: DK95 3000 0006 4038 67 THEMA

Læs mere

THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB. :wag.:r.a: s);5j'i::kt:åi<ue::a.:ra RYSKA:c;\~$81.lt~'it':~.'en'gti:"1~f1gf'f3.>": cmora (s)

THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB. :wag.:r.a: s);5j'i::kt:åi<ue::a.:ra RYSKA:c;\~$81.lt~'it':~.'en'gti:1~f1gf'f3.>: cmora (s) 5537. Georg Thomas Magasinet 1939 Mat i 2 træk 8+6 Subscription fee for 1993: DKK 150,00. Payments to postal account: Copenhagen 6 40 38 67. THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB ISSN 0105-0117 * Vol. 9

Læs mere

Nr. 5 5 Ok O tober

Nr. 5 5 Ok O tober Nr. 5 Oktober 2005 Side 2 Oktober 2005 Redaktørens Ord Af Kasper Damm Dette nummer indeholder lidt om holdskak, en god artikel om Monrad turneringen, diverse styrkelister, en lille opfølgning på Vanløse

Læs mere

DANICUM ROKADE-OPGAVER MED HVID K-D-S DANSK SKAKPROBLEM KLUB. ved Hanspeter Suwe, Winsen in Holstein IDI

DANICUM ROKADE-OPGAVER MED HVID K-D-S DANSK SKAKPROBLEM KLUB. ved Hanspeter Suwe, Winsen in Holstein IDI 5095.Jørgen Møller 3 PR Nuova Rivista 5. betingelsest. 1890-91 DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB Mat i 3 træk 1o+12 Subscription fee for 1991: DKK130,00. Payments to postal account: Capenhagen 6403867. ROKADE-OPGAVER

Læs mere

Skakklubben Centrum Nr December 2003

Skakklubben Centrum Nr December 2003 Nr. 10 - I dette nummer: Klubturneringen Holdturneringen Kasparov i København Den døde læge Hans Nissen Cup V erdens bedste på lynvisit Skakklubben Centrum Bestyrelse: Formand Brian Isaksen Jakob Gejsings

Læs mere

7126. Iver Pedersen Die Schwalbe 1928. #2 c+ 8+10

7126. Iver Pedersen Die Schwalbe 1928. #2 c+ 8+10 7126. Iver Pedersen Die Schwalbe 1928 #2 c+ 8+10 Subscr iption fee for 1997 (Scandinavian members): DKK 150 Europe: DEM 45 Outside Europe: USD 30 Payments to postal account: Copenhagen 640-3867 THEMA DANICUM

Læs mere

Dette nummer: Flot artikel af Nikolai Skousen om comebacket i ØBRO!

Dette nummer: Flot artikel af Nikolai Skousen om comebacket i ØBRO! Skakforeningen ØBRO Rosenvængets Allé 31 2100 København Ø Telefon: 35 26 15 87 Giro: 1 09 52 42 Klubaften: Mandag 19-24 Juniorer: Mandag og onsdag 15.30-18.30 Internet: www.oebroskak.dk 62. årgang Nummer

Læs mere

Nr. 4 Oktober 1978 Vol. 2 RE~JAK'l'ION: Faglig redaktør: (Original-opgaver) Løsningsredaktør: (Løsningsfrist

Nr. 4 Oktober 1978 Vol. 2 RE~JAK'l'ION: Faglig redaktør: (Original-opgaver) Løsningsredaktør: (Løsningsfrist THEMA DANICUM Nr. 4 Oktober 1978 Vol. 2 RE~JAK'l'ION: Faglig redaktør: (-opgaver) Løsningsredaktør: (Løsningsfrist Teknisk redaktør: J.P. Toft & B.B. Jensen ISSN olo5-oll 7 JAN MORTENSEN, Hovmarken 24,

Læs mere

Blåbærvej 48, DK-8471 Sabro, Danmark. hhell@tdk.dk. 7812. Poul Helweg Mikkelsen I PR Ystad Allehandas T. 1905. #2 c+ 11+8

Blåbærvej 48, DK-8471 Sabro, Danmark. hhell@tdk.dk. 7812. Poul Helweg Mikkelsen I PR Ystad Allehandas T. 1905. #2 c+ 11+8 7812. Poul Helweg Mikkelsen I PR Ystad Allehandas T. 1905 #2 c+ 11+8 Subscription fee for 1999 (Scandinavian members): DKK 175 Europe: DEM 50 Outside Europe: USD 35 Payments to postal account: Copenhagen

Læs mere

THEMA DANICUM. Dom i THEMA DANICUMs årsturnering for 2-matter 1983 DANSK SKAKPROBLEM KLUB

THEMA DANICUM. Dom i THEMA DANICUMs årsturnering for 2-matter 1983 DANSK SKAKPROBLEM KLUB 3738.Verner Skovlund 1-2 PRSkakbladet 1958/3 Selvmat i to træk 11+9 THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB Ansvarshavende redaktør: JAN MORTENSEN ISSN 0105-0117 * Vol. 6 Juli 1987 Nr. 47 Dom i THEMA DANICUMs

Læs mere

THEMA DANICUM. 6526. C. Dahl Nordisk Skaktidende1878. #2 c+ 10+9

THEMA DANICUM. 6526. C. Dahl Nordisk Skaktidende1878. #2 c+ 10+9 6526. C. Dahl Nordisk Skaktidende1878 #2 c+ 10+9 Subscription fee for 1996 (Scandinavianmembers): DKK 150. Europe: DEM 45. Outside Europe: USD 30. Paymentsto postal account: Copenhagen640-3867. THEMA DANICUM

Læs mere

Chess House Nyhedsbrev Juni 2012

Chess House Nyhedsbrev Juni 2012 Chess House Nyhedsbrev Juni 2012 Ny bestyrelse Siden det sidste nyhedsbrev har vi holdt generalforsamling den 29. marts og valgt en ny bestyrelse. Niels Bøye, Lars Noe, Gert Madsen og Martin Matthiesen

Læs mere

Andre udødelige partier

Andre udødelige partier Andre udødelige partier 3 Forlaget Bedre til skak Indhold [Sidetal i indholdsfortegnelsen svarer til den trykte bog og ikke til denne korte netudgave] Indledning... 6 Kapitel 1: Zukertort.. 9 Kapitel 2:

Læs mere

THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB

THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB 2953. Poul Hage HO Nationaltidende 1940-05-12 Mat i tre træk 6+9 THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB Ansvarshavende redaktør: JAN MORTENSEN ISSN 0105-0117 * Vol. 5 Ae,ril 1985 Nr. 38 WILLY ENGGREN Problem/øsere

Læs mere

Hvad foregår der deroppe under kuplen?

Hvad foregår der deroppe under kuplen? Foto: tr BENT LARSEN Hvad foregår der deroppe under kuplen? Uanset om man regner to træk eller otte eller endnu flere træk frem, har man samme problem som computerne: bedømmelsen af de stillinger, som

Læs mere

S K A K N Y T. Jubilæumsnummer TØNDER SKAKKLUB MEDLEMSBLAD FOR. Nr. 150 Januar 2015 37. årg.

S K A K N Y T. Jubilæumsnummer TØNDER SKAKKLUB MEDLEMSBLAD FOR. Nr. 150 Januar 2015 37. årg. S K A K N Y T Jubilæumsnummer MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB Nr. 150 Januar 2015 37. årg. S K A K N Y T Redaktionen: Søren Rødgaard Henriksen Niels Falsig Tlf : 2273 0489 Mail.: skak@sbrh.dk Tlf.: 5346

Læs mere

8. juli 2015 DWSU s medlemsblad, 2015 / 8 SKAKPOSTEN

8. juli 2015 DWSU s medlemsblad, 2015 / 8 SKAKPOSTEN 8. juli 2015 DWSU s medlemsblad, 2015 / 8 SKAKPOSTEN SOMMER-SKAK! Siden sidste udgivelse af SKAK- POSTEN har redaktionen ligget underdrejet. Der har været meget at se til i den glade sommerog studentertid.

Læs mere

RØDOVRE SKAK KLUB. Nr10/11 Oktober -November 1989. 26. Argang. Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset

RØDOVRE SKAK KLUB. Nr10/11 Oktober -November 1989. 26. Argang. Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset RØDOVRE SKAK KLUB INTERNE TRÆK Nr10/11 Oktober -November 1989 0 26. Argang Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset INTERNE TRÆK PROGRAM-ÆNDRING. Grundet Kommunevalget

Læs mere

kakbladet Vladimir Malakhov Topseedet i Politiken Cup Pokalfinalen Morelia / Linares DM-oprykkeren Medlemsblad for Dansk Skak Union 2007 /5

kakbladet Vladimir Malakhov Topseedet i Politiken Cup Pokalfinalen Morelia / Linares DM-oprykkeren Medlemsblad for Dansk Skak Union 2007 /5 2007 /5 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union Vladimir Malakhov Topseedet i Politiken Cup Mandag den 25. juni 2007 Pokalfinalen Morelia / Linares DM-oprykkeren kakbladet ISSN 0037-6043 103. årgang,

Læs mere

8586. Harry Petterson Arbejder-Skak1939

8586. Harry Petterson Arbejder-Skak1939 8586. Harry Petterson Arbejder-Skak1939 #2 f c+ 4+3 Subscriptionfee for 2002 (Scandinavianmembers): DKK 175 Europe: EURO 25 Outside Europe: USD 35 Paymentsto postal account: Copenhagen640-3867 THEMA DANICUM

Læs mere

Bestyrelsen i Viborg skakklub:

Bestyrelsen i Viborg skakklub: Bestyrelsen i Viborg skakklub: Formand: Poul Søndergaard tlf. 8661-0170 E-mail: psoendergaard@tdcadsl.dk Kasserer: Paul Erik Pedersen tlf. 8664-7422 E-mail: pep@dddgruppen.dk Sekretær: Tom Porsgaard tlf.

Læs mere

Dansk Skak Unions Støtteforening Årsmeddelelse 2012

Dansk Skak Unions Støtteforening Årsmeddelelse 2012 Dansk Skak Unions Støtteforening Årsmeddelelse 2012 ~ 1 ~ Generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Skak Unions Støtteforening, lørdag d. 30. marts 2013 kl. 18.00 på spillestedet for

Læs mere

Kvadratet (1) Hvid trækker

Kvadratet (1) Hvid trækker (1) Bondens kvadrat dannes af fire hjørner. Bondens eget felt (h6) er det første hjørne, bondens forvandlingsfelt er det næste (h1), hvorefter de to sidste hjørner bliver (c6 og c1), da der jo er tale

Læs mere

THEMA DANICUM. 5406. H.V.Amtz 175, Ill. Familie-Journal 6/5 1888

THEMA DANICUM. 5406. H.V.Amtz 175, Ill. Familie-Journal 6/5 1888 5406. H.V.Amtz 175, Ill. Familie-Journal 6/5 1888 Mat i 2 træk 9+8 Subscription fee for 1993: DKK 150,00. Payments to postal account: Copenhagen 6 40 38 67. THEMA DANICUM ISSN 0105-0117 * Vol. 9 Oktober

Læs mere

Løsninger på Julequiz 2015

Løsninger på Julequiz 2015 Løsninger på Julequiz 2015 4. januar 2016 Kære alle! Tidsfristen for indsendelse af løsninger til Julequizen er udløbet, og der er modtaget 4 løsninger, som alle er rigtige. Der er derfor blevet trukket

Læs mere

TVILLINGER MED FORSKELLIGE FÆDRE!

TVILLINGER MED FORSKELLIGE FÆDRE! THEMA DANICUM Nr. 8 Oktober 1977 Vol. 1 REDAKTION: Faglig redaktør: (Original-opgaver) Løsningsredaktør: (Løsningsfrist 5/11) Teknisk redaktør: (Bladforsendelse) ISSN olo5-oll7 JAN MORTENSEN, Set. Olavs

Læs mere

THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM. 6853. Otto Meisting 1 PR Jemtlands Tidning 1886

THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM. 6853. Otto Meisting 1 PR Jemtlands Tidning 1886 6853. Otto Meisting 1 PR Jemtlands Tidning 1886 THEMA DANICUM #3 c+ 8+6 Subscription fee for 1997 (Scandinavian members): DKK 150. Europe: DEM 45. Outside Europe: USD 30. Payments to postal account: Copenhagen

Læs mere

THEMA DANICUM KAVALKADE DANSK SKAKPROBLEM KLUB. ved Jan Mortensen. 4366. Einar Knudsen 3300, Skakbladet 193112

THEMA DANICUM KAVALKADE DANSK SKAKPROBLEM KLUB. ved Jan Mortensen. 4366. Einar Knudsen 3300, Skakbladet 193112 4366. Einar Knudsen 3300, Skakbladet 193112 Mat i 4 træk 4+5 KAVALKADE ved Jan Mortensen THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB Ansvarshavende redaktør: JAN MORTENSEN ISSN 0105-0117 * Vol. 7 Juli 1989 Nr.

Læs mere

THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB

THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB 5015. Kaare Vissing THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB Mat i 4 træk 6+5 Subscription fee for 1991: DKK 130,00. Payments to postal account: Copenhagen 6 40 38 67. SCHACKPROBLEMET - 3-DRAGARENS UTVECKLING

Læs mere

Nr. 1 Januar 1978 KNUD HANNEMANN 75 ARI

Nr. 1 Januar 1978 KNUD HANNEMANN 75 ARI THEMA DANICUM Nr. 1 Januar 1978 Vol. 2 REDAKTION: Faglig redaktør: (Original-opgaver) Løsningsredaktør: OBS! NY ADRESSE (Løsningsfrist 5/2) Teknisk redaktør: (Bladforsendelse) ISSN olo5-ol17 JA;'.MORTENSEN'

Læs mere

Side 2 Juni Æresmedlem. Indholdsfortegnelse

Side 2 Juni Æresmedlem. Indholdsfortegnelse Nr. 3 Juni 2006 Side 2 Juni 2006 Indholdsfortegnelse Æresmedlem 2 Klubmester 2006 Mit første... 3 KM i hurtigskak tabel 5 KM i hurtigskak artikel 6 Sæsonprogram 8 Pokalturneringen 10 KM 2006 tabeller 12

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Frederiksberg Skakforening Nyhedsbrev, april Opgave 1 Sort trækker - mat i 3 træk (2 løsninger)

Indholdsfortegnelse. Frederiksberg Skakforening Nyhedsbrev, april Opgave 1 Sort trækker - mat i 3 træk (2 løsninger) Opgave 1 Sort trækker - mat i 3 træk (2 løsninger) Opgave 2 Hvid trækker - mat i 2 træk Indholdsfortegnelse Holdturneringen 2014/15 - Resultatet... 2 FS vinter spil-når-du-vil... 3 FS lynmester 2015...

Læs mere

fribonden? oktober 2010 årgang 2, nr. 1

fribonden? oktober 2010 årgang 2, nr. 1 fribonden? oktober 2010 årgang 2, nr. 1 fribonden damhusskakklub.dk oktober 2010, årgang 2, nr. 1 Skakblad for Damhus Skakklub Højnæsvej 63 2610 Rødovre klubaften tirsdag Formand: Ernst M. Hansen telefon

Læs mere

Det rigtige svar er A.

Det rigtige svar er A. Løsninger på julequiz en 5. januar 2015 Tidsfristen for indsendelse af løsninger til julequiz en er udløbet, og en vinder er fundet: Palle Henriksen havde 9 rigtige ud af 10, og han vandt derfor den udsatte

Læs mere

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * Februar 2009 * 58. årgang

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * Februar 2009 * 58. årgang HVIDOVRE SKAKBLAD Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * Februar 2009 * 58. årgang Sune Berg vender tilbage mandag d. 16. marts til underholdning og simultan pæne præmier af Danske Bank, Hvidovre

Læs mere

Interne træk. april 1996 årgang 32, nr. 4. God sommerferie!

Interne træk. april 1996 årgang 32, nr. 4. God sommerferie! Interne træk april 1996 årgang 32, nr. 4 God sommerferie! Interne træk april 1996, årgang 32, nr. 4 Skakblad for Rødovre Skakklub Redaktion: Jens Bager Brøndby Nordvej 111, 3.h 2605 Brøndby Bjørn Enemark

Læs mere

Skak-regler. Inhold Förmål med spillet Forberedelset Flytning av brikkerne. Flyttning af hver enkel brik

Skak-regler. Inhold Förmål med spillet Forberedelset Flytning av brikkerne. Flyttning af hver enkel brik 1 / 5 29.7.2008 10:54 Skak regler Inhold Förmål med spillet Forberedelset Flytning av brikkerne Flyttning af hver enkel brik - Kongen - Dronningen - Tårnet - Løberen - Springeren - Bonden Spillet Skakmat

Læs mere

kakbladet Alexander Grischuk Verdens stærkeste lynskakspiller Ungdoms-VM Anands vej til VM DM-indbydelse Medlemsblad for Dansk Skak Union 2008 /1

kakbladet Alexander Grischuk Verdens stærkeste lynskakspiller Ungdoms-VM Anands vej til VM DM-indbydelse Medlemsblad for Dansk Skak Union 2008 /1 2008 /1 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union Alexander Grischuk Mandag den 14. januar 2008 Verdens stærkeste lynskakspiller Ungdoms-VM Anands vej til VM DM-indbydelse kakbladet ISSN 0037-6043 104.

Læs mere