Skakklubben Centrum Nr. 7 - September 2003

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skakklubben Centrum Nr. 7 - September 2003"

Transkript

1 Nr. 7 - I dette nummer: Referat fra generalforsamlingen Klubbens regnskabr 1. runde af klubturneringen Lynturneringer neringer Pokalfinalen Bestyrelsen anno 2003 Jens Nielsen- Brian Isaksen - Poul G. Jensen - Søren Peter Nielsen - Carsten Ovesen

2 Skakklubben Centrum Bestyrelse: Formand Brian Isaksen Jakob Gejsings Vej Esbjerg Næstformand Poul G. Jensen Rosenvej Varde Kasserer Jens Nielsen Storegade Esbjerg Sekretær Søren Peter Nielsen Nørregade tv Esbjerg Medlem Carsten Ovesen E. Hansens Vej 6 1. th Esbjerg Klubbladsredaktion: Redaktør Søren Peter Nielsen Nørregade tv Esbjerg Assistent Allan Kaarsberg Peder Gydes Vej Esbjerg e-post redaktionelt: Turneringsledere: Mesterklassen Jens Nielsen Basisklassen Brian Isaksen Hans Nissen Pokalen Jens Nielsen Ole Bønnelykke I øvrigt: Tilmeldinger Brian Isaksen Fritidshuset Telefonen må kun anvendes i nødstilfælde Kontingenter Seniorer kr. 525,- Juniorer u/20 kr. 280,- Pensionister kr. 400,- Kontingentet betales over 3 rater 1/2, 1/5, og 1/11. Indmeldelse Kan ske ved henvendelse til bestyrelsen Prisen for indmeldelse udgør 50 % af kontingentsatsen. Artikler, partier, vitser, tegninger, stillinger, billeder, forslag, ris eller ros må meget gerne afleveres til klubbladsredaktionen. Reklamer kan, efter aftale med Jens Nielsen, indleveres til redaktøren ved deadline til næstkommende klubblad. Her træffes vi også: Brian Isaksen Søren Peter Nielsen Allan Kaarsberg Klubbens hjemmeside e-post: e-post: e-post: eller 2

3 Blinkende advarselslamper Af Brian Isaksen Kun 20 med i Efterårsturneringen! Jeg mindes ikke, vi før er startet med så lavt et deltagerantal i en klubturnering. Hvor mange hold, vi kan risikere at tilmelde den kommende holdturnering, er dermed også blevet et åbent spørgsmål. Kan vi komme op på fire igen? Eller skal vi nøjes med tre, måske et fjerde som firemandshold? I løbet af de næste par uger får jeg overblik. * Vores weekendturnering så sidste år kun 18 deltagere, men vi laver den igen i år, i oktober. En aflysning ville være et dårligt signal at sende og det er jo en rigtig hyggelig lille turnering. Indbydelsen skulle gerne følge i næste nummer af klub- og Skakbladet. * Sæt kryds i kalenderen 20. september. Der får vi besøg af dansk skaks grand old man og ikon, Bent Larsen! Larsen, en af verdens absolut bedste i storhedsperioden i slutningen af 60 erne og begyndelsen af 70 erne, lægger ud med et forhåbentligt veloplagt foredrag, og derefter udfordrer han 20 til simultan. Alt sammen i Musikhuset med start kl. 12, gratis adgang for alle. Simultanopgøret vil fortrinsvist blive for skoleskakspillere, begyndere og let-øvede! Alle opfordres til at overvære foredraget. En Larsen i topform er Danmarks suverænt bedste skakforedragsholder gå ikke glip af denne oplevelse! Arrangementet bliver i Esbjerg Skak Unions regi. * Jeg skal endnu en gang minde om vagterne alle vagter bedes møde kl ! * 3

4 4 Skakklubben Centrum Ordinær generalforsamling 2003 Mandag d. 25. august blev Centrums årlige generalforsamling afholdt i klubbens lokaler. Der var kun 12 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer, hvilket godt kunne være bedre. Aftenen forløb i god ro og orden, hvilket ikke mindst skyldes den kyndige ledelse af Lars Lindhard som dirigent. Formandens beretning blev med det samme godkendt af forsamlingen. Det samme gjorde kassererens beretning, her var dog et par bemærkninger. Karsten Mørk spurgte til den fastsatte værdi på kr. under Aktiver der hedder materialer og bøger. Han ville gerne have uddybet, hvordan man er nået frem til tallet kr., og hvorfor det var det samme beløb som sidste år. Herefter havde Allan Kaarsberg et spørgsmål til kassereren angående udgiftsposten porto og gebyr, hvorfor denne er steget så kraftigt det sidste års tid. Jens kom med uddybende forklaringer på begge spørgsmål, hvorefter kassererens beretning også blev godkendt. 4. punkt på dagsordenen var fastsættelse af kontingent. Kassereren foreslog en stigning på 45 kr. om året, hvilket primært skyldes en stigning på 40 kr. til DSU. Stigningen blev enstemmigt vedtaget af de fremmødte. Herefter er kontingentet : 525 kr. for alm. medlemmer 400 kr. for pensionister og 280 kr. for juniorer. 5. punkt på dagsordenen var indkomne forslag. Her var der to forslag som der skulle stemmes om. a/ Der skal bruges gennemslag i alle klasser i klubturneringen /Allan Kaarsberg. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. b/ Indkaldelse til Centrums generalforsamling kan fremtidigt ske pr. / Poul G. Jensen. Her var der 13 stemmer for 2 imod og en undlod at stemme.

5 6. punkt valg Formand: Brian Isaksen Bestyrelsesmedlem: Carsten Ovesen Sekretær: Søren Peter Nielsen 1. suppleant til bestyrelsen: Rene Bæk Pedersen 2. suppleant til bestyrelsen: Karsten Mørk Rekvisitforvalter: Poul G. Jensen Revisor: Johan G. Jensen Turneringsudvalg: Jens Nielsen, Brian Isaksen Turneringskomite: Jørn Hansen, Lars Lindhard, Bent Radoor 1. suppleant til komiteen: Jean B. Mikkelsen Hans Nissen-pokalen: Jens Nielsen, Ole Bønnelykke Festkomite: Allan Kaarsberg, Søren Peter Nielsen, Egon Thøgersen Esbjerg Skak Union: Brian Isaksen, Jens Nielsen Avisreferent: Brian Isaksen Klubbladsredaktører: Allan Kaarsberg, Søren Peter Nielsen Bibliotekar: Allan Kaarsberg 7. punkt Formanden havde en glædelig hilsen fra Børge Clausen. Han er lige blevet opereret i sit andet øje og det skulle være gået godt. Han regner derfor med at spille med i forårsturneringen igen og han vil gerne spille holdkampe. Herfra skal der lyde et held og lykke til Børge, som vi alle glæder os til at se i klubben igen. Der blev også foreslået, at alle der har vagt på klubaftenen skal hjælpe til, både før og efter klubaftenen med div. forberedelser og oprydning. Karsten Mørk foreslog at de kommende holdledere i samråd med bestyrelsen skal lave sæsonens styrkeliste. Til sidst blev der udråbt et trefoldigt længe leve for Centrum. Michael Christensen 5

6 6 Skakklubben Centrum Regnskab Skakklubben Centrum Indtægter Kontingent , ,00 Indskud 5.250, ,00 Indskud Hans Nissen 430,00 240,00 Weekend EMT 2.340, ,00 Præmier hold 800,00 - Tilskud Esbjerg K 3.200, ,98 Renteindtægt 142,26 137,01 Salg not. Hæfte 20,00 - Annoncer klubblad 1.970, ,00 Salg af øl,vand,kaffe , , , ,25 Indkøb (8.505,75) ,25 Indtægter ej reg ,00 120,00 Fester 306,00 - Indtægter i alt , ,24 Udgifter Ktg. Til DSU , ,50 Ktg. Til DSU støtteforening 100,00 100,00 Ktg. Til EUF 500,00 250,00 Holdgebyr 800,00 900,00 Rejseudgift 1 hold 2.729, ,00 Rejseudgift øvrige hold 1.961, ,50 Trykning klubblad 5.001, ,00 Trykning programmer mm 200,00 265,00 Papir,tavler,kuverter mm 820,50 180,00 Porto,bankgebyr 1.659, ,00 Annoncer 1.065,00 198,75 Forsikringer 1.006, ,00 Pokaler,graveringer 1.087,00 293,50 Repræsentation, gaver 1.536,50 - Junioraktivitet 550,00 -

7 Præmier EMT 1.875,00 Præmier klubt 2.240, ,00 DSU rating afgift 1.600,00 Annoncer indgået 1.970,00 Ktg indgået ,00 - T-shirts til præmier 765,00 - Afskrevet kontingent 5.130,00 Udgifter i alt , ,25 Årets resultat 7.589,99 861,99 Aktiver Kasse 2.598, ,50 Bank Sydbank , ,81 Bank BG Bank 7.014, ,26 Bank Nr. Nebel 256,51 - Giro 2.039, ,51 Skyldig Kontingent 2.190, ,00 Dansk Skaksalg 36,50 36,50 Materialer+bøger , ,00 I alt , ,58 Passiver Egenkapital Overført fra tidligere år , ,59 Skyldige omkostninger 612,00 Årets resultat 5.369,99 861,99 I alt , ,58 Esbjerg, den 23. august 2003 Jens Nielsen (kasserer) Brian Isaksen (formand) 7

8 Revisionens bemærkninger: Vi har revideret regnskabet for året 2002/2003 for Skakklubben Centrum Esbjerg. Ved revisionen har vi foretaget en afstemning af aktiver og passiver, vi har afstemt kontingentindtægter med klubbens medlemslister, og vi har endvidere foretaget en stikprøvevis gennemgang af bilagene. Vi har herunder påset, at de modtagne offentlige tilskud er korrekt behandlet, og anvendt i overensstemmelse med loven, således at klubben har opfyldt tilskudsbetingelserne. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Vi anser årsregnskabet for aflagt i henhold til lovgivningens krav, og at det giver et retvisende billede af klubbens resultat, af aktiver og passiver, samt af klubbens økonomiske stilling. Esbjerg, den 23. august 2003 Jørn Hansen (revisor) Lars Lindhard (revisor) Vognmand Jens Arne Christensen Kongevej Gram Privat * Mobil Bud- og distributionskørsel 8

9 Søges Medarbejder til redaktionen med kundskaber udi partiindtastningens svære kunst. Henvendelse: redaktionen Husk! Vagtholdene stiller kl Skakbøger kan lånes i klubben Hendvendelse Allan Kaarsberg Søges ChessBase ekvilibrist. Henvendelse: redaktionen Har du fået en (ny) adresse, Så skriv til redaktionen: Klubbens hjemmeside: 9

10 God start Festugeturneringen - Århus 2003 af Iver Poulsen Formen topper Den traditionelle festugeturnering i Århus var i år samtidig Århus Skakklubs 100 års jubilæum. For 20 år siden tilbage i starten af 1980 erne spillede jeg i nogle få år for Århus Skakklub, vandt klubmesterskab og lavede høje scorer på divisionsholdet. Da jeg jo havde et rimeligt tilfredsstillende resultat i Vesterhavsturneringen at se tilbage på, besluttede jeg at tage til Århus. Medvirkende var også muligheden for at møde en IM eller måske bare en FM (FIDE-mester). Der deltog i alt 22 spillere i mesterklassen, langt de fleste havde væsentlig mere i rating end mine I første runde mødte jeg så FM Jesper Lauridsen med rating Jeg skulle have sort, som desværre kun er min næstbedste farve! I Vesterhavsturneringen scorede jeg kun sølle tre remiser i fire partier med sort, så jeg frygtede da det værste. Men jeg fik hurtigt en fin stilling, og efter 22 træk tilbød han remis, da var vi på vej ind i et dobbelt tårnslutspil (evt. med en springer), hvor jeg stod lidt bedre. I anden runde vandt jeg med hvid over Martin Matthiesen (2252), som ellers skulle være en solid spiller. Det hjalp lidt, at han valgte en variant, som jeg kender relativt godt. Derfor fik jeg fornøjelsen at skulle spille sort mod IM Steffen Pedersen i tredje runde. Noget overraskende holdt jeg remis, selv om jeg sikkert ikke stod særligt godt efter åbningen. Jeg forsøgte mig med en Stonewall-opstilling, hvid angreb med h3 og g4, senere kom så e-bonden til e4. Men noget konkret fik hvid aldrig, og til sidst var der et lige dronningeslutspil. 10

11 I fjerde runde skal jeg møde svenskeren IM Emil Hermansson, så turneringen har allerede være en helt ubeskrivelig oplevelse. Min gevinst: Hvid: Iver Poulsen Sort: Martin Matthiesen, 1968 Siciliansk Schwesnikov. 1.e4, c5 2.Sf3, Sc6 3.d4, cxd4 4.Sxd4, Sf6 5.Sc3, e5 6.Sdb5, d6 7.Lg5, a6 8.Sa3, b5 9.Lxf6, gxf6 10.Sd5, f5 11.c3, Lg7 12.exf5, Lxf5 13.Sc2, Sce3, Le6 15.Ld3, f , Ta7 17.a4, bxa4? Bedre er 17.-Se7 18.Sxe7,Txe7 19.axb5,axb5 20.Lxb5,d5 21.Ta6,f4. 18.Txa4, e4?! Et bedre forsøg var 18.-a5!? 19.Sf4, Lc8 20.Lc4+, Kh8 21.Se6, Lxe6 22.Lxe6, Se7 23.Dh5, f4 24.Sf5, e3 25.Sxg7, Kxg7 26.Txf4, Txf4 27.Dg5+, Kh8 28.Dxf4, exf2 29.Txf2? m k m l j m h ma am gcm m m m m m m m K m m G m m G m JAG m m m L OK, men 29.Dxf2! trækker simpelthen stikket ud "hvis du ser et godt træk så led efter et bedre" 29.-, Sc6 30.Ld5, Se5 31.Df8+, Dxf8 32.Txf8+,Kg7 33.Td8, Sd3 34.b3, Te7 35.h3, h5 36.Txd6, Te1+ 37.Kh2, h4 38.Td7+, Kf6 39.Tf7+, Ke5 40.Lc4, Td1 41.Td7 Sort opgav. 11

12 Pokalfinalen Kan man komme i fængsel for tyveri af denne slags? af Steffen Jørgensen Poul G. fik kamp til stregen Efter slaget om Nordafrika sagde Sir Winston Churchill i en tale "This is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning". Løst oversat betyder det noget i retningen af "Dette er ikke enden. Det er ikke engang begyndelsen til enden. Men det er måske slutningen på begyndelsen". Dette meget berømte citat passer nok ganske godt på min skakkarriere, forstået på den måde, at min nuværende skakindstilling må og skal ændres radikalt. Min tidligere holdning "slutspil er kedeligt" holder ikke længere. Så nu er begyndelsen slut, og det næste kapitel, som også vil indeholde slutspilsteknik, kan begynde. Efter det følgende parti finalen i årets Hans Nissen Cup vil flere nok have tilbøjelighed til at give mig ret i, at jeg vil have godt af at lære et par basale slutspilsteknikker. I forrige nr. af klubbladet sagde Poul G., at man altid ville få mindst en chance i de partier der spilles i vores klubturnering. Meget mod min vilje fik han ret i sin profeti, og Poul var da heller ikke sen til at gribe chancen da den kom. Men det var lidt ligesom sidst vi mødtes tyveri en sensommeraften Partiet forfra: Hvid: Steffen Jørgensen Sort: Poul G. Jensen 1.e4!? Engang spillede jeg altid 1.e4 som førstetræk i mine hvide partier. Men på grund af skakspilleres stigende tilbøjelighed til at spille siciliansk er 1.e4 efterhånden en sjældenhed i mine hvide partier. Som regel spiller jeg det udelukkende hvis jeg er temmelig overbevist om at min modstander ikke sva- 12

13 rer med 1...c5. I dette tilfælde havde Poul G. en uge tidligere, i forbindelse med lodtrækningen af farver, sagt at han uanset hvad spillede 1...b5 i førstetrækket! Det var jeg godt klar overat han ikke ville gøre nu, men så havde jeg da et psykologisk overtag! 1...c6!? Dette kom som et chok. Jeg havde regnet med at Poul ville spille sit "sædvanlige" Alekhines forsvar, hvor jeg havde forberedt en lille detalje, nemlig at lokke ham ind i Blackmar-Diemer gambitten, som kunne fremkomme efter 1.e4 Sf6 2.Sc3 d5 3.d4!? Nu stod jeg bare på bar bund! 2.d4 Sf6 med invitation til Alekhine. På trods af, at jeg havde regnet med at Poul ville spille Alekhine, kom jeg frem til, at jeg ville prøve at spille et parti uden dybere teorikendskab. Derfor: 3.Sc3 d6 4.h3?! Noget slapt spillet, men idéen bag det var, at udviklingen af sorts hvidfeltede løber nu bliver hæmmet. 4...Da5?! Jeg forstod ikke umiddelbart idéen med dette træk. Hvis Poul planlagde et eller andet på b2 skulle han da være velkommen til det! 5.Ld2 Db6 6.Sf3 g6 Poul ville alligevel ikke spille 6...Dxb2 da hvid kommer til at stå ganske udmærket efter 7.Tb1 Da3 8.Tb3 Da5 9.Lc4 7.Lc4 Lg7 8.Lb Dc7 Dronningen har nu brugt 3 træk på at komme fra d8 til c7. Det kan ikke være sorts bedste plan. 10.Lf4 b5 Her overvejede jeg e5 længe, men ville lige sikre mod b5-b4 først. 11.a3 a6 12.De2 Sbd7 dmcm jfm m kbgaia amag ham mam m m m GAI m GCH mbma GAmEGAm J m mdl Hvis ikke hvid spiller e5 nu, gør sort det i næste træk. Derfor: 13.e5!? dxe5 14.dxe5 Se8 15.De3 e6 16.Tfe1 c5 17.Tad1 Lb7 18.Se4 Sxe5 Bedre er nok 18 c4 19.Sxe5 Lxe5 20.Lxe5 Dxe5 21.Sxc5 Dxe3 22.Txe3 dm mbjfm mcm mama am mamam mah m m m m m m GCm J ma GAm GAm m mdm L Her tilbød jeg Poul remis. Jeg vidste, at jeg stod godt og øjnede chancen for at 13

14 komme tidligt hjem. Men Poul afslog hurtigt tilbuddet. Hvid har fordel i kraft af sine udviklede officerer, men Poul kunne jo ikke bruge remis til noget, da pokalen så ville havne i mine hænder 22...Lc6?! Her brugte jeg alt for lang tid. Jeg overvejede at ofre springeren for e- og f-bonden med 23.Sxe6 fxe6 24.Lxe6+, men vurderede at det ikke ville være tilstrækkeligt. Jeg må have været alt for fokuseret på løberskakken på e6, så jeg så desværre ikke at 24. Txe6! i stedet for 24. Lxe6 ville vinde 2 bønder pga. afdækkerskakken. Surt, men hvids stilling er dog stadig bedst. 22 Lc8 havde været bedre. 23.Ted3 Sf6 24.Td6 Tfc8? Poul må have blundet lidt her eller også spillede han lidt for hurtigt, da jeg ikke havde meget tid tilbage på klokken. Ikke et træk der normalt kendetegner Pouls spil. 25.Sxe6 fxe6 26.Lxe6+ Kg7 27.Lxc8 Txc8 Status efter afbytningen: 2 bønder og tårn for to lette. Det burde være rigeligt til at sikre mindst remis, som ville gøre mig til pokalmester. 28.f3 Udelukkende spillet for at holde springeren i defensiven. Det havde måske været bedre at placere det ene tårn i e-linien Kf7 29.Te1 a5?? Koster en officer, og giver hvid klar gevinststilling. 30.Tee6 Ld7 31.Txf6+ Ke7 Her overvejede jeg at spille c3, så sorts tårn ikke kom med i spil, men valgte at fjerne sorts løber og spille med 2 ekstra bønder i et slutspil. 32.Txd7+ Kxd7 mdm m m m mfm ma m m Jam gam m m m m m m G m m ma GAm GAm m m m L 33.Tf7+?? De to spørgsmålstegn betyder ikke at hvid taber her, men jeg burde have spillet c3 og erkende at tårnslutspil ikke er min stærke side. Efter c3 ser jeg ingen aktive muligheder for sort Ke6 34.Txh7 Txc2 35.Tg7 Kf6 36.Ta7 Jeg føler her et voldsomt tidspres - måske ikke tynget så meget af uret pt. men psykologisk, da Poul næsten spillede a tempo a4 37.Tb7 Txb2 38.Kh2 Ke5 39.Kg3 Kd4 40.Tc7 Tb3 41.Kg4 Txa3 42.Kg5 Tc3 43.Ta7 Tc6 Gennem de seneste 5 træk er hvids fordel fuldstændig væk og ikke bare har sort udlignet, han har raget fordelen til sig. Så hurtig kan en sejr smides væk i skak. De sidste hvide træk er bare krampetrækninger, som forvandler en af bønderne længe før hvid. 44.h4 Kc3 45.h5 gxh5 46.Kxh5 Kb2 47.Ta5 Tc5+ 48.Kh6 og hvid opgiver 0 1. Ærgerligt når den nu så længe lå til mit højreben. 14

15 Klubturneringen 1. runde af Allan Kaarsberg To af klubbens passiver Efterårsturneringen startede 1. september med fuldt program i begge klasser, dog var der afbud i mesterklassen mellem Kim Sørensen og John Hansen, og i basisklassen blev partierne mellem Flemming Larsen-Karsten Mørk og Rene Henriksen-Torben Christiansen, udsat. Til forskel fra tidligere, vil alle partier i turneringen blive offentliggjort. Jeg vil dog ikke kommentere partierne, det overlader jeg trygt til de implicerede, men man behøver ikke mere at bruge tid på at skrive partierne rent, det gør vi på redaktionen. Det er ret overkommeligt når der som i denne turnering kun er 10 partier pr. aften. Her følger partierne fra 1. runde Mesterklassen: Hvid : Bønnelykke, Ole Sort: Nielsen, Søren Peter ECO B01 1.e4 d5 2.exd5 Dxd5 3.Sc3 Da5 4.Lc4 Sf6 5.d4 Lf5 6.Sf3 e Lb4 8.Ld2 c6 9.a3 Lxc3 10.Lxc3 Dc7 11.Se Ld3 Lxd3 13.Dxd3 Sd5 14.f4 f5 15.Tae1 Sd7 16.Sxd7 Dxd7 17.Te5 Sf6 18.Dc4 Sd5 19.Ld2 Tad8 20.c3 g6 21.Tfe1 b5 22.De2 Sc7 23.Le3 a6 24.g3 Kf7 25.c4 Tfe8 26.Lf2 h5 27.Tc5 Dd6 28.Df3 Tb8 29.Txc6 Dd7 30.c5 b4 31.Td6 Dc8 32.a4 a5 33.Te5 Sd5 34.c6 Tb6 35.Texd5 exd5 36.Dxd5+ Te6 37.Td7+ Kf6 38.Td8 Dc7 39.Dd7 Dxd7 40.cxd7 Ke7 41.Ta8 Tbd6 42.Txa5 Kxd7 43.Tb5 h4 44.Txb4 hxg3 45.hxg3 Ta6 46.d5 Ted6 47.Td4 Kc8 48.Le1 Tdb6 49.Lc3 Kd7 50.Kf2 Kd6 51.Lb4+ Kd7 52.Lc3 Kd6 53.Ke3 Tb3 54.Kd3 1-0 Jeg kom direkte fra Izudin, hvor jeg havde hjulpet ham med at sætte internetforbindelsen op. Det honorerede han med ved at spille passivt og lade mig komme i fordel. Jeg forventer ikke at få mange point i denne turnering, så da Izo tilbød remis, slog jeg til med det samme. 15

16 Hvid: Kaarsberg, Allan Sort: Bihorac, Izudin ECO E91 1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 d6 5.Sf3 Lg4 6.Le Le3 Sbd7 8.Dc2 e5 9.d5 Te8 10.Td1 b6 11.b4 a5 12.a3 axb4 13.axb4 Sf De7 15.Ta1 1/2-1/2 Et parti mellem Jens og Poul G. er efterhånden en af klassikerne. Spændende til sidste træk. I dette års udgave havde Jens Poul på krogen, men Poul kan altså stadig det der med at klemme sig ud af selv de sværeste situationer, et godt eksempel er jo årets pokalfinale mellem Steffen og Poul! Hvid: Nielsen, Jens Sort: Jensen, Poul G. ECO D32 1.d4 d5 2.c4 e6 3.Sc3 c5 4.cxd5 exd5 5.Sf3 Sf6 6.g3 c4 7.Lg2 Le Lf4 Sc6 10.Se5 Le6 11.Sxc6 bxc6 12.b3 cxb3 13.Dxb3 Dd7 14.Tab1 Sh5 15.Le3 Tac8 16.Db7 Tc7 17.Da6 Lh3 18.Tb3 Lxg2 19.Kxg2 f5 20.f4 Ld6 21.Ld2 Sf6 22.Tfb1 De7 23.Tb7 Se4 24.Txc7 Lxc7 25.Dd3 Tb8 26.Txb8+ Lxb8 27.Sxe4 Dxe4+ 28.Dxe4 dxe4 29.Lb4 Kf7 30.Kf2 Ke6 31.Ke1 e3 32.Kd1 Kd5 33.Lc5 a6 34.Kc2 Kc4 35.Kb2 Lc7 36.Kc2 La5 37.La7 Lc3 38.d5 cxd5 39.Lxe3 d4 40.Lf2 g6 41.Lg1 Le1 42.Kd1 Lb4 43.Kc2 Lc5 44.Lf2 Lb4 45.Lg1 h5 46.Lf2 a5 47.Lg1 h4 48.Lf2 hxg3 49.hxg3 Lc3 50.Kd1 d3 51.exd3+ Kxd3 52.Lb6 a4 53.Lg1 Ld2 54.Lf2 Le3 55.Le1 Lc5 56.Kc1 Ke2 57.La5 Lf2 58.Kb2 Lxg3 59.Ka3 Lxf4 60.Kxa4 Le3 61.Kb5 g5 62.a4 g4 63.Lb6 Lxb6 0-1 Hvid: Desevac, Damir Sort: Kwapinski, Leszek ECO C47 1.e4 Sf6 2.Sc3 d5 3.exd5 Sxd5 4.Lc4 Sxc3 5.Df3 e6 6.dxc3 Sc6 7.Lf4 Ld6 8.Td1 De7 9.Lxd6 cxd6 10.Dg Dxd6 Dh4 12.Le2 Td8 13.Sf3 Df6 14.Dg3 Txd1+ 15.Lxd1 b6 16.Le2 Lb7 17.Dg5 Dxg5 18.Sxg5 Se5 19.Sf3 16

17 Sxf3+ 20.Lxf3 Lxf3 21.gxf3 e5 22.Ke2 Td8 23.Td1 Txd1 24.Kxd1 f5 25.Ke2 Kf7 26.Kd3 Kf6 27.Kc4 Kg5 28.Kd5 Kf4 29.b4 b5 30.c4 bxc4 31.b5 Kxf3 32.Kxe5 f4 33.a4 g5 34.a5 Kxf2 35.b6 axb6 36.axb6 Ke2 37.b7 f3 38.b8D f2 39.Db5 f1d 40.Dxc4+ Kf2 41.Dxf1+ Kxf1 42.Kf5 h6 43.h3 Kf2 44.c4 Kg3 45.c5 Kxh3 46.c6 g4 47.c7 g3 48.Kf4 g2 49.c8D+ Kh2 50.Dc2 Kh1 51.De4 Kh2 52.De2 Kh1 53.Dh5+ Kg1 54.Kg3 Kf1 55.Dd1# 1-0 Basisklassen: Hvid: Jørgensen, Frede Sort: Ovesen, Carsten ECO A04 1.Sf3 c5 2.e3 g6 3.d4 cxd4 4.exd4 Sf6 5.Le2 d Se4 7.Sbd2 Lf5 8.Sxe4 dxe4 9.Se5 a6 10.c3 f6 11.Sc4 Lg7 12.Lf4 b5 13.Sd2 e5 14.dxe5 fxe5 15.Le3 Sd7 16.a4 Sf6 17.axb5 axb5 18.Lxb5+ Ld7 19.Lxd7+ Sxd7 20.Sxe4 Txa1 21.Dxa Td1 Da8 23.f3 Dxa1 24.Txa1 Sf6 25.Sxf6+ Txf6 26.Lf2 Tf4 27.Lg3 Tc4 28.Te1 Tc5 29.Te4 Td5 30.Te1 g5 31.c4 Tc5 32.b3 h5 33.Td1 Lf6 34.Kf1 h4 35.Lf2 Tc6 36.Ke2 Te6 37.Ke3 Tb6 38.Td3 Le7 39.Ke4 Te6 40.Td5 Lf6 41.Le1 Tb6 42.b4 Le7 43.b5 Lf6 44.Lc3 Kh7 45.Lxe5 Lxe5 46.Txe5 Kg6 47.Kd5 Kf6 48.h3 Tb7 49.Te1 Td7+ 50.Kc5 Td2 51.b6 Txg2 52.Tb1 1-0 Hvid: Jensen, Henning Sort: Thøgersen, Egon ECO A41 1.Sf3 d6 2.d4 e6 3.e4 e5 4.dxe5 dxe5 5.Dxd8+ Kxd8 6.Sxe5 Lb4+ 7.Ld2 Lxd2+ 8.Sxd2 Sf6 9.Sxf Hvid: Pedersen, Andreas B. Sort: Pedersen, Rene B. ECO C50 1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lc4 d6 4.Sc3 Sf Le7 6.d3 Lg4 7.Lg5 Sd4 8.Lxf6 Lxf6 9.Sd5 b5 10.Sxf6+ Dxf6 11.h3 Sxf3+ 12.gxf3 Lxf3 13.Lxb5+ Ke7 14.Dd2 Dg6+ 15.Kh2 Dg2# 0-1 Storegades Cykel- og Knallertservice Storegade Esbjerg Telefon

18 Klubliv Efterårssæssonen er i gang af Allan Kaarsberg Izudin, lynskakekvilibrist Så er vi atter på banen. Den første klubaften var der kun mand der kiggede forbi, vel mest for at hilse på. Der blev heller ikke spillet meget skak den dag. Det blev der til gengæld den næste mandag, d. 11/8, hvor en lille snes folk mødte op, dels for at overvære pokalfinalen mellem Steffen Jørgensen og Poul Grydholt Jensen (se andetsteds i dette nummer) og dels for at spille en lille lynturnering. Det lykkedes redaktionen at få fingrene i rundeskemaet så resultatet kan foreviges. Izudin revancherede sig for det magre udbytte i Vesterhavsturneringen ved at gøre rent bord - 7 point og smæk til alle. Ole besatte andenpladsen og Jan nr. 3. Vi skylder også lige at nævne at Izudin deltog i Esbjerg Skakforenings lynmesterskab tirsdag d. 12/8. Kun et enkelt nederlag blev det til, men da det var til Torsten Lindestrøm, så rakte det kun til andenpladsen efter Torsten. Den følgende mandag var folk atter på banen, sultne efter at få flyttet brikkerne. En ny lynturnering blev afviklet og denne gang var det Ole der satte sig tungt på førstepladsen. Redaktionen må, med skam at melde, indrømme at navnet på indehaveren af andenpladsen er forsvundet i tågerne, men Jens blev i hvert fald nr. 3 og det honorerer vi ved at bringe et mere eller mindre vellignende foto af de herrer. Slagtermester Kaj Madsen KRONPRINSENSGADE 97 Telefon

19 RÅDHUSKROEN ESBJERG P C - B A N K NEMT BEKVEMT S ydbanks PC-bank er din personlige filial af Sydbank, installeret på din PC derhjemme Kom ind og hør nærmere BILLIGT 19

20 Program runde i Efterårsturneringen SPN + Kim Sørensen + Karsten Mørk runde i Efterårsturneringen CO + Ole Bønnelykke + Frede Jørgensen Hængepartier JN + Flemming L. Larsen + Andreas B. Pedersen runde i Efterårsturneringen PGJ + Leszek Kwapinski + Rene B. Pedersen runde i Efterårsturneringen SPN + Damir Desevac + Egon Thøgersen Efterårsferie - eventuelt hængepartier BI + John Hansen + Rene Henriksen Hans Nissen Pokal CO + Izudin Bihorac + Torben Christiansen runde i Efterårsturneringen JN + Kim Sørensen + Flemming L. Larsen Ølgod - Centrum 1 SPN + hvem der er der hvis 2. holdet er hjemme Hængepartier PGJ + Ole Bønnelykke + Karsten Mørk runde i Efterårsturneringen SPN + Leszek Kwapinski + Frede Jørgensen Centrum 1 - Viby BI + hvem der er der! 20 Sidste frist for indlevering af materiale er den 25/9

Viborg Hærvejsturnering af Poul Søndergaard. Bestyrelsen i Viborg skakklub: Formand: Poul Søndergaard tlf. 8661-0170 E-mail: psoendergaard@tdcadsl.

Viborg Hærvejsturnering af Poul Søndergaard. Bestyrelsen i Viborg skakklub: Formand: Poul Søndergaard tlf. 8661-0170 E-mail: psoendergaard@tdcadsl. Bestyrelsen i Viborg skakklub: Formand: Poul Søndergaard tlf. 8661-0170 E-mail: psoendergaard@tdcadsl.dk Kasserer: Paul Erik Pedersen tlf. 8664-7422 E-mail: pep@dddgruppen.dk Sekretær: Tom Porsgaard tlf.

Læs mere

2006 nr. 3. Klubblad for Birkerød Skakklub 2006 Nr. 3

2006 nr. 3. Klubblad for Birkerød Skakklub 2006 Nr. 3 2006 nr. 3 Klubblad for Birkerød Skakklub 2006 Nr. 3 1 Den Røde Løber opbygge, med start forrige år hos Arne og sidste år hos Bent Guldborg. Med venlig hilsen Jesper LÆS I DETTE NUMMER OM: - Overraskelser

Læs mere

Moderne mesterpartier

Moderne mesterpartier Moderne mesterpartier 2 Forlaget Bedre til skak Indhold [Sidetal i indholdsfortegnelsen svarer til den trykte bog og ikke til denne korte netudgave] Indledning... 6 Kapitel 1: Spasskij. 9 Kapitel 2: Fischer..

Læs mere

Nr. 2 August 2007. Furesø. Skakklub

Nr. 2 August 2007. Furesø. Skakklub Nr. 2 August 2007 Furesø Skakklub Side 2 August 2007 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 KM i Hurtigskak 2007...2 Skakkens Dag...2 KM2007 tabeller...3 Klubmesterens partikommentarer.4 Holdskak...6

Læs mere

Nr. 2 Ap A ril l 200 0 6

Nr. 2 Ap A ril l 200 0 6 Nr. 2 April 2006 Side 2 April 2006 APR MAJ Ti. 4/4 Klubmesterskab, 8. R. Ti. 11/4 Klubmesterskab-udsat (Påskeugen) Ti. 18/4 Klubmesterskab-udsat + 9. R Ti. 25/4 Klubmesterskab, 9/10. R. Ti. 2/5 Generalforsamling

Læs mere

Skakklubben Centrum. Nr. 3 -Juni/Juli 2006. I dette nummer:

Skakklubben Centrum. Nr. 3 -Juni/Juli 2006. I dette nummer: I dette nummer: Lederen ESF s weekendturnering Ølgodturneringen Optakt til Vesterhavsturneringen Fragmenter Nr. 3 - Poul Grydholt Jensen vinder af Ølgod Enkeltmandsturnering på deling med Benny Damborg

Læs mere

Skakklubben Centrum. Nr. 6 - December 2006. I dette nummer:

Skakklubben Centrum. Nr. 6 - December 2006. I dette nummer: I dette nummer: Lederen Holdturneringen Cykelskak Partiafdelingen Nr. 6 - Holdturneringen er i gang. Ole Bønnelykke giver de sidste instrukser til Gunnar og Iver inden det går løs SKAKKLUBBEN Skakklubben

Læs mere

Skakklubben Centrum Nr. 3 - April 2003

Skakklubben Centrum Nr. 3 - April 2003 Nr. 3 - I dette nummer: Holdturneringen færdigspillet Slutstillinger for alle hold Klubturneringen Hovedbrud - Løsningen Egon Thøgersen Dagens mand i Erritsø Skakklubben Centrum Bestyrelse: Formand Brian

Læs mere

S K A K N Y T. november 2003 december MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB

S K A K N Y T. november 2003 december MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB S K A K N Y T 27.oktober Nr.107 november 2003 december MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB Indhold: Side 3 : Midtvejs / forårshalvåret v/ NF Side 4-7 : Medlemsnyt Side 9 : Parti : Arne Rasmussen, Søndersø

Læs mere

Dansk Skak Unions Støtteforening Årsmeddelelse 2012

Dansk Skak Unions Støtteforening Årsmeddelelse 2012 Dansk Skak Unions Støtteforening Årsmeddelelse 2012 ~ 1 ~ Generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Skak Unions Støtteforening, lørdag d. 30. marts 2013 kl. 18.00 på spillestedet for

Læs mere

kakbladet Alexander Grischuk Verdens stærkeste lynskakspiller Ungdoms-VM Anands vej til VM DM-indbydelse Medlemsblad for Dansk Skak Union 2008 /1

kakbladet Alexander Grischuk Verdens stærkeste lynskakspiller Ungdoms-VM Anands vej til VM DM-indbydelse Medlemsblad for Dansk Skak Union 2008 /1 2008 /1 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union Alexander Grischuk Mandag den 14. januar 2008 Verdens stærkeste lynskakspiller Ungdoms-VM Anands vej til VM DM-indbydelse kakbladet ISSN 0037-6043 104.

Læs mere

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * Februar 2009 * 58. årgang

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * Februar 2009 * 58. årgang HVIDOVRE SKAKBLAD Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * Februar 2009 * 58. årgang Sune Berg vender tilbage mandag d. 16. marts til underholdning og simultan pæne præmier af Danske Bank, Hvidovre

Læs mere

Forandring på vej Vesterhavsturneringen Wiltons evigtgrønne Indkaldelse til generalforsamling Giv slutspillet en chance Politiken Cup 2004

Forandring på vej Vesterhavsturneringen Wiltons evigtgrønne Indkaldelse til generalforsamling Giv slutspillet en chance Politiken Cup 2004 Skakklubben Centrum I dette nummer: Forandring på vej Vesterhavsturneringen Wiltons evigtgrønne Indkaldelse til generalforsamling Giv slutspillet en chance Politiken Cup 2004 Nr. 4 - Morten Andersen Revolverskak

Læs mere

fribonden? oktober 2010 årgang 2, nr. 1

fribonden? oktober 2010 årgang 2, nr. 1 fribonden? oktober 2010 årgang 2, nr. 1 fribonden damhusskakklub.dk oktober 2010, årgang 2, nr. 1 Skakblad for Damhus Skakklub Højnæsvej 63 2610 Rødovre klubaften tirsdag Formand: Ernst M. Hansen telefon

Læs mere

Medlemsblad for Haderslev Skakklub 48.årgang 2014/15. Nr. 1

Medlemsblad for Haderslev Skakklub 48.årgang 2014/15. Nr. 1 Medlemsblad for Haderslev Skakklub 48.årgang 2014/15 Nr. 1 BONDEFANGEREN - holder fast, hvor andre slipper. 48. årgang... nr. 1, august 2014 Haderslev Skakklub... mandag kl. 18.45 Spillested:... VUC Sønderjylland,

Læs mere

LARSENs Nordjyske Mindeturnering 2012

LARSENs Nordjyske Mindeturnering 2012 LARSENs Nordjyske Mindeturnering 2012 International Seniorturnering, 15. - 21. oktober 2012 Arrangeret af Aalborg Skakring ved: og Turneringen er sponseret af: Aalborg Events - Det Obelske Familiefond

Læs mere

Skørping Skakklub. løst og fast omkring. September 2014. 41. årgang, nr. 1

Skørping Skakklub. løst og fast omkring. September 2014. 41. årgang, nr. 1 løst og fast omkring Skørping Skakklub September 2014 41. årgang, nr. 1 Forsidestillingen, hvor hvid er i trækket, er indsendt af Søren Hauge, der var meget begejstret over hvids afslutning på kampen.

Læs mere

Interne træk. Juni 2004 årgang 40, nr. 4

Interne træk. Juni 2004 årgang 40, nr. 4 Interne træk Juni 2004 årgang 40, nr. 4 Interne træk hjem.get2net.dk/skak/rodovre_skakklub juni 2004, årgang 40, nr. 4 Skakblad for Rødovre Skakklub Højnæsvej 63 2610 Rødovre klubaften tirsdag og torsdag

Læs mere

Det var værre end jeg troede

Det var værre end jeg troede BENT LARSEN Det var værre end jeg troede Bør reglerne forbyde hurtigspil? Måske ligefrem fastsætte et minimum af tidnødsdramaer pr. turnering? Publikum elsker jo disse orgier, hvor det hele drejer sig

Læs mere

2012 /3. kakbladet. Medlemsblad for Dansk Skak Union DM 2012. Sune Berg Hansen. Onsdag den 30. maj 2012. Danmarksmesterskabet XtraCon-Skakligaen

2012 /3. kakbladet. Medlemsblad for Dansk Skak Union DM 2012. Sune Berg Hansen. Onsdag den 30. maj 2012. Danmarksmesterskabet XtraCon-Skakligaen 2012 /3 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union DM 2012 Sune Berg Hansen Onsdag den 30. maj 2012 Danmarksmesterskabet XtraCon-Skakligaen kakbladet ISSN 0037-6043 108. årgang, nr. 3, 2012. Udgivet af

Læs mere

kakbladet Sasikirans danske skaksommer Vesterhavsturneringen Politiken Cup Medlemsblad for Dansk Skak Union 2003 / 7 Mandag den 13.

kakbladet Sasikirans danske skaksommer Vesterhavsturneringen Politiken Cup Medlemsblad for Dansk Skak Union 2003 / 7 Mandag den 13. 2003 / 7 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union Sasikirans danske skaksommer Mandag den 3. oktober 2003 Vesterhavsturneringen Politiken Cup kakbladet ISSN 0037-6043 99. årgang, nr. 6, 2003. Årgangen

Læs mere

Interne træk fribonden. juni 2009 årgang 45, nr. 4. Rødovre Skakklub. Vanløse Skakklub. Damhus Skakklub

Interne træk fribonden. juni 2009 årgang 45, nr. 4. Rødovre Skakklub. Vanløse Skakklub. Damhus Skakklub Interne træk fribonden juni 2009 årgang 45, nr. 4 Rødovre Skakklub + Vanløse Skakklub Damhus Skakklub Interne træk rodovreskakklub.dk juni 2009, årgang 45, nr. 4 Skakblad for Rødovre Skakklub Højnæsvej

Læs mere

SK68-nyt. Nr. September 2004, årgang 29. Ole Alkærsig Klubmester - igen. Arne Matthiesen nr. 5 i Aarhus Chess Summer. AUS idrætsdag.

SK68-nyt. Nr. September 2004, årgang 29. Ole Alkærsig Klubmester - igen. Arne Matthiesen nr. 5 i Aarhus Chess Summer. AUS idrætsdag. September 2004, årgang 29 SK68-nyt Nr. Information om klubben 2 Ole Alkærsig Klubmester - igen Arne Matthiesen nr. 5 i Aarhus Chess Summer AUS idrætsdag Allan Holst UM Kamplederkursus Nyt fra formanden

Læs mere

RØDOVRE SKAK KLUB. Nr10/11 Oktober -November 1989. 26. Argang. Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset

RØDOVRE SKAK KLUB. Nr10/11 Oktober -November 1989. 26. Argang. Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset RØDOVRE SKAK KLUB INTERNE TRÆK Nr10/11 Oktober -November 1989 0 26. Argang Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset INTERNE TRÆK PROGRAM-ÆNDRING. Grundet Kommunevalget

Læs mere

HVIDOVRE SKAKBLAD. Nr. 1 og 2 ved Hvidovre Skakklubs årlige KlubLynMesterskab. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 3 * September 2013 * 62.

HVIDOVRE SKAKBLAD. Nr. 1 og 2 ved Hvidovre Skakklubs årlige KlubLynMesterskab. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 3 * September 2013 * 62. HVIDOVRE SKAKBLAD Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 3 * September 2013 * 62. årgang Nr. 1 og 2 ved Hvidovre Skakklubs årlige KlubLynMesterskab side Indhold: 2-3 Formandens kommentar 4-7 Klubmesterskabet

Læs mere

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 33.årgang, nr. 1. 2009

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 33.årgang, nr. 1. 2009 Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 33.årgang, nr. 1. 2009 HERNING SKAKKLUB http://www.herningskakklub.dk/ Herning Skakklub har spillelokaler i Vestervangskolens kantine. Der spilles hver mandag aften

Læs mere

Juniorledere. Redaktør

Juniorledere. Redaktør Juni 2004 Viborg skakklub Bestyrelsen Formand: Poul Søndergaard poulskakfu@hotmail.com tlf. 8661-0170 (mobil 5094-0231) Kasserer: Ejner Bank Andreasen 8335@bogpost.dk tlf. 8662-6883 Bjarne Nielsen bnielsen@post11.tele.dk

Læs mere

kakbladet Sandra de Blecourt Dalsberg udnævnt til W M efter OL i Torino Medlemsblad for Dansk Skak Union 2006 /5 Mandag den 3.

kakbladet Sandra de Blecourt Dalsberg udnævnt til W M efter OL i Torino Medlemsblad for Dansk Skak Union 2006 /5 Mandag den 3. 2006 /5 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union Mandag den 3. juli 2006 Sandra de Blecourt Dalsberg udnævnt til WM efter OL i Torino kakbladet ISSN 0037-6043 102. årgang, nr. 5, 2006. Årgangen omfatter

Læs mere

Bjørnen. Indhold: Medlemsblad for Herning Skakklub 39.årgang, nr. 1. 2015. Mindeord Holdturnering 2014/2015 Kommende Turneringer

Bjørnen. Indhold: Medlemsblad for Herning Skakklub 39.årgang, nr. 1. 2015. Mindeord Holdturnering 2014/2015 Kommende Turneringer Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 39.årgang, nr. 1. 2015 Indhold: Mindeord Holdturnering 2014/2015 Kommende Turneringer HERNING SKAKKLUB http://www.herningskakklub.dk/ Herning Skakklub har spillelokaler

Læs mere

kakbladet Sune Berg Hansen Syv gange... DM i Svendborg Divisionsturneringen Bundesligaen Hold-VM for seniorer EM i Israel

kakbladet Sune Berg Hansen Syv gange... DM i Svendborg Divisionsturneringen Bundesligaen Hold-VM for seniorer EM i Israel 2015 /3 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union DM Syv gange... Sune Berg Hansen Onsdag den 3. juni 2015 DM i Svendborg Divisionsturneringen Bundesligaen Hold-VM for seniorer EM i Israel kakbladet ISSN

Læs mere

løst og fast omkring Skørping Skakklub

løst og fast omkring Skørping Skakklub løst og fast omkring Skørping Skakklub. årgang nr. Juli Tordenkilen inspireret af sommervejret har forsidediagrammet denne gang et navn! Lidt hjælp: De sorte løbere er formidable, men da hvids brikker

Læs mere

SPRINGEREN Aug. 2010. Nr. 1. Medlemsblad for Vojens Skakklub. Læs bagsiden først!

SPRINGEREN Aug. 2010. Nr. 1. Medlemsblad for Vojens Skakklub. Læs bagsiden først! Nr. 1 SPRINGEREN Aug. 2010 Medlemsblad for Vojens Skakklub Læs bagsiden først! Redaktionelt Al begyndelse er svær. Det må den nye redaktør sande. Men kampen med edb-programmet har foreløbig resulteret

Læs mere

S K A K N Y T. December 2008 31.årg. MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB. Indhold:

S K A K N Y T. December 2008 31.årg. MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB. Indhold: S K A K N Y T November Nr.126 December 2008 31.årg. MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB Indhold: Side 3 Side 4-5 Side 6-13 Side 15-17 Side 18 Side 19 Side 20-21 Side 22 Side 23 Side 24 : Indkaldelse: GENERALFORSAMLING

Læs mere

S K A K N Y T TØNDER SKAKKLUB MEDLEMSBLAD FOR. Nr. 145 oktober 2013 36. årg.

S K A K N Y T TØNDER SKAKKLUB MEDLEMSBLAD FOR. Nr. 145 oktober 2013 36. årg. S K A K N Y T MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB Nr. 145 oktober 2013 36. årg. S K A K N Y T Redaktionen: Søren Rødgaard Henriksen Niels Falsig Tlf : 2273 0489 Mail.: skak@sbrh.dk Tlf.: 5346 7225 Mail.: falsigniels@hotmail.com

Læs mere

Mette Dalsgaard Larsen dalsgaardlarsen@webspeed.dk tlf. 8662-3211 Morten Fabrin fabrintjele@mail.dk tlf. 8799-0022

Mette Dalsgaard Larsen dalsgaardlarsen@webspeed.dk tlf. 8662-3211 Morten Fabrin fabrintjele@mail.dk tlf. 8799-0022 Formand: Poul Søndergaard skak@psoendergaard.dk tlf. 81-0170 (mobil 5094-0231) Kasserer: Ejner Bank Andreasen 8335@bogpost.dk tlf. 82-883 Bjarne Nielsen bnielsen@post11.tele.dk tlf. 8799-7901 Mette Dalsgaard

Læs mere

- holder fast, hvor andre slipper... Medlemsblad Haderslev Skakklub 49. årgang 2015/16. Nr. 1

- holder fast, hvor andre slipper... Medlemsblad Haderslev Skakklub 49. årgang 2015/16. Nr. 1 - holder fast, hvor andre slipper... Medlemsblad Haderslev Skakklub 49. årgang 2015/16 Nr. 1 1 BONDEFANGEREN - holder fast, hvor andre slipper... 49. årgang.nr. 1, august 2015 Haderslev Skakklub mandag

Læs mere

kakbladet Kasimdzhanov Medlemsblad for Dansk Skak Union 2004 /6 Mandag den 23. august 2004

kakbladet Kasimdzhanov Medlemsblad for Dansk Skak Union 2004 /6 Mandag den 23. august 2004 2004 /6 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union VM 2004 Mandag den 23. august 2004 Kasimdzhanov kakbladet ISSN 0037-6043 100. årgang, nr. 6, 2004. Årgangen omfatter 8 numre. Udgivet af Dansk Skak Union

Læs mere

Februar 2015 Nr. 5. Sæson 2014-2015. 40. Årgang

Februar 2015 Nr. 5. Sæson 2014-2015. 40. Årgang Februar 2015 Nr. 5 Sæson 2014-2015 40. Årgang Skanderborg Skakklub Klublokaler: Skanderborg Sundhedscenter Sygehusvej 7 8660 Skanderborg Tlf.: 86 52 31 77 Klubaftener: Tirsdage - fra kl. 18.30 (i perioden

Læs mere

kakbladet Magnus Carlsen EM for landshold World Mind Games Senior-VM Medlemsblad for Dansk Skak Union Nordmand nummer et på verdensranglisten 2012 /1

kakbladet Magnus Carlsen EM for landshold World Mind Games Senior-VM Medlemsblad for Dansk Skak Union Nordmand nummer et på verdensranglisten 2012 /1 2012 /1 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union Magnus Carlsen Mandag den 30. januar 2012 Nordmand nummer et på verdensranglisten EM for landshold World Mind Games Senior-VM kakbladet ISSN 0037-6043

Læs mere

Caïssa. Glædelig Jul! Godt Nytår! December 2014 66. årgang nr. Medlemsblad for GSF-Caïssa. ttttttttttttttttttttttttttttttt

Caïssa. Glædelig Jul! Godt Nytår! December 2014 66. årgang nr. Medlemsblad for GSF-Caïssa. ttttttttttttttttttttttttttttttt Medlemsblad for GSF- December 2014 66. årgang nr. 368 ttttttttttttttttttttttttttttttt Glædelig Jul! Godt Nytår! GM Jens Kristiansen spiller simultan mod 10 mand. Vinder 8, remis mod 1 og taber 2 Side 2

Læs mere

kakbladet K41 Scandinavian Open Hold-EM seniorer Copenhagen Chess Challenge WGM Tania Sachdev Medlemsblad for Dansk Skak Union 2009 /5

kakbladet K41 Scandinavian Open Hold-EM seniorer Copenhagen Chess Challenge WGM Tania Sachdev Medlemsblad for Dansk Skak Union 2009 /5 2009 /5 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union WGM Tania Sachdev Mandag den 22. juni 2009 K41 Scandinavian Open Hold-EM seniorer Copenhagen Chess Challenge kakbladet ISSN 0037-6043 105. årgang, nr.

Læs mere

kakbladet Allan Stig Rasmussen tog GM-norm Politiken Cup Vesterhavsturnerinen World Open Medlemsblad for Dansk Skak Union 2006 /7

kakbladet Allan Stig Rasmussen tog GM-norm Politiken Cup Vesterhavsturnerinen World Open Medlemsblad for Dansk Skak Union 2006 /7 2006 /7 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union Mandag den 25. september 2006 Allan Stig Rasmussen tog GM-norm Politiken Cup Vesterhavsturnerinen World Open kakbladet ISSN 0037-6043 102. årgang, nr.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * April 2011 * 60. årgang

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * April 2011 * 60. årgang HVIDOVRE SKAKBLAD Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * April 2011 * 60. årgang BENT O. PEDERSEN Vinder af EFTERÅRSTURNERINGEN 2010 1 Formandens kommentar: Jeg har været formand for klubben i godt

Læs mere

fribonden? juni 2011 årgang 2, nr. 4

fribonden? juni 2011 årgang 2, nr. 4 fribonden? juni 2011 årgang 2, nr. 4 fribonden damhusskakklub.dk juni 2011, årgang 2, nr. 4 Skakblad for Damhus Skakklub Højnæsvej 63 2610 Rødovre klubaften tirsdag Formand: Ernst M. Hansen telefon 44

Læs mere

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 34.årgang, nr. 3. 2010

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 34.årgang, nr. 3. 2010 Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 34.årgang, nr. 3. 2010 HERNING SKAKKLUB http://www.herningskakklub.dk/ Herning Skakklub har spillelokaler i Vestervangskolens kantine. Der spilles hver mandag aften

Læs mere

kakbladet Peter Leko VM-kandidat Medlemsblad for Dansk Skak Union 2004 /7

kakbladet Peter Leko VM-kandidat Medlemsblad for Dansk Skak Union 2004 /7 2004 /7 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union Peter Leko VM-kandidat Mandag den 11. oktober 2004 kakbladet ISSN 0037-6043 100. årgang, nr. 7, 2004. Årgangen omfatter 8 numre. Udgivet af Dansk Skak

Læs mere

Skakhåndbogen Afsnit 3 SKAKSPILLETS REGLER

Skakhåndbogen Afsnit 3 SKAKSPILLETS REGLER spilleren selv eller hans modstander standse uret og tilkalde dommeren. Dommeren kan idømme straf til den spiller som fejlplacerede brikkerne. 7.4 Hvis det under et parti opdages at der er fuldført et

Læs mere

NDKALDELSE TIL ORDINÆRT DELEGERETMØDE - 2. HOVEDKREDS. Dagsorden

NDKALDELSE TIL ORDINÆRT DELEGERETMØDE - 2. HOVEDKREDS. Dagsorden Forside: NDKALDELSE TIL ORDINÆRT DELEGERETMØDE - 2. HOVEDKREDS Lørdag d. 5. april 2003 kl. 13.00 Grønnegades Kaserne, bygn. 10, Næstved 1. Valg af dirigent Dagsorden 2. Formandens beretning 3. Regnskab

Læs mere

kakbladet Skak i Danmark Norge Tjekkiet Italien Rusland Argentina Medlemsblad for Dansk Skak Union 2004 /8 Mandag den 29.

kakbladet Skak i Danmark Norge Tjekkiet Italien Rusland Argentina Medlemsblad for Dansk Skak Union 2004 /8 Mandag den 29. 2004 /8 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union Mandag den 29. november 2004 Skak i Danmark Norge Tjekkiet Italien Rusland Argentina kakbladet ISSN 0037-6043 100. årgang, nr. 8, 2004. Årgangen omfatter

Læs mere

flotte come-back Bent Kølvigs KLUB RØDOVRE SKAK Politiken d.13/lo:

flotte come-back Bent Kølvigs KLUB RØDOVRE SKAK Politiken d.13/lo: RØDOVRE SKAK KLUB Nr. 3 l.november 14.årgang Politiken d.13/lo: Bent Kølvigs flotte come-back Hvidovre Skakklubs stærkt, besatte jubilæumsmeøterskab blev overraskende en tredelt sejr for Jacob Øst Hansen,

Læs mere

Jyderup Skakklub. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2.

Jyderup Skakklub. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2. Tirsdag, den 16.december 2014 mødtes vi ved skakbrætterne på vort spillested Tornved Skolen, Jyderup Afdeling, B fløjen. Vi var fuldt hold, men

Læs mere

Skakbladet. t+vt-+l+ OoO-VoOo -W-+oM-+ +-+-N-+- -+bp-+-+ P-N-Q-+- -Pp+-PpP +k+r+-+r

Skakbladet. t+vt-+l+ OoO-VoOo -W-+oM-+ +-+-N-+- -+bp-+-+ P-N-Q-+- -Pp+-PpP +k+r+-+r Skakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union Marts 00 VM-finalen afgjort af nerver og tidnød Finalematchen i FIDE's knockout-vm i Moskva blev et udmærket billede på skakspillets ny identitet som actionmættet

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Skørping Skakklub. løst og fast omkring. Marts 2014. 40. årgang, nr. 3

Skørping Skakklub. løst og fast omkring. Marts 2014. 40. årgang, nr. 3 løst og fast omkring Skørping Skakklub Marts 2014 40. årgang, nr. 3 Forsidediagrammet er indsendt af Søren Hauge, der har løst fordringen mat i 6 træk. Løsning side 20 Læs nærmere i bladet: Langelands

Læs mere

kakbladet Anand Verdensmester VM-matchen Anand-Topalov Pokalfinalen Liechtenstein Open Match på Sophiendal Gods Medlemsblad for Dansk Skak Union

kakbladet Anand Verdensmester VM-matchen Anand-Topalov Pokalfinalen Liechtenstein Open Match på Sophiendal Gods Medlemsblad for Dansk Skak Union 2010 /6 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union Verdensmester Anand Mandag den 9. august 2010 VM-matchen Anand-Topalov Pokalfinalen Liechtenstein Open Match på Sophiendal Gods kakbladet ISSN 0037-6043

Læs mere

Holdskak: Fuldt hus i vores klublokaler!

Holdskak: Fuldt hus i vores klublokaler! Holdskak: Fuldt hus i vores klublokaler! Det har været småt med holdskakopdateringer på det seneste, bl.a. pga. sygdom, men nu starter vi op igen, og hvilken bedre dag end denne? Helt sensationelt spillede

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Medlemsblad for Haderslev Skakklub 48. årgang 2014/15. Nr.9

Medlemsblad for Haderslev Skakklub 48. årgang 2014/15. Nr.9 Medlemsblad for Haderslev Skakklub 48. årgang 2014/15 Nr.9 BONDEFANGEREN - holder fast, hvor andre slipper... 48. årgang... nr. 9, april 2015 Haderslev Skakklub... mandag kl. 18.45 Spillested:.. VUC Syd,

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

februar 2010 Nr. 4 Sæson 2009-2010 35. Årgang

februar 2010 Nr. 4 Sæson 2009-2010 35. Årgang februar 2010 Nr. 4 Sæson 2009-2010 35. Årgang Skanderborg Skakklub Klublokaler: Skanderborg Sundhedscenter Sygehusvej 7, 8660 Skanderborg Tlf.: 86 52 31 77 Klubaftener: Tirsdage - fra kl. 19.00 (i perioden

Læs mere

Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds. Regnskab for 2005 Budget for 2006

Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds. Regnskab for 2005 Budget for 2006 Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds Regnskab for 2005 Budget for 2006 Bestyrelsen for 8. hovedkreds i 2005: Formand 1.1.2005-31.12.2005 Jan T. Mortensen, Allerød Kasserer 1.1.2005-31.12.2005 Verner Christensen,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

NOVEMBER 2000. Indhold: 26. ÅRGANG

NOVEMBER 2000. Indhold: 26. ÅRGANG 26. ÅRGANG NOVEMBER 2000 85 Indhold: Information Holdkampe 2000-2001 Referater fra holdturneringen Efterårsturneringen Partier fra klubturneringen Spilletid i klubturneringen På vejen igeeen...! Kvalifikation

Læs mere

kakbladet Til skak i skolen XtraCon-Skakligaen Jetsmark danmarksmester Tata Steel Chess Øbro Nytår Medlemsblad for Dansk Skak Union 2011 /2

kakbladet Til skak i skolen XtraCon-Skakligaen Jetsmark danmarksmester Tata Steel Chess Øbro Nytår Medlemsblad for Dansk Skak Union 2011 /2 2011 /2 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union Til skak i skolen Mandag den 28. marts 2011 XtraCon-Skakligaen Jetsmark danmarksmester Tata Steel Chess Øbro Nytår kakbladet ISSN 0037-603 107. årgang,

Læs mere

kakbladet Henrique Mecking Wijk aan Zee Senior-DM Doping og skak Vestens rivaler Skakhistorie tilbage i topskak Medlemsblad for Dansk Skak Union

kakbladet Henrique Mecking Wijk aan Zee Senior-DM Doping og skak Vestens rivaler Skakhistorie tilbage i topskak Medlemsblad for Dansk Skak Union 2009 /3 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union Henrique Mecking tilbage i topskak Mandag den 30. marts 2009 Wijk aan Zee Senior-DM Doping og skak Vestens rivaler Skakhistorie kakbladet ISSN 0037-6043

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Bestyrelsen for 8. hovedkreds i 2001:

Bestyrelsen for 8. hovedkreds i 2001: Regnskab for 2001 Budget for 2002 Bestyrelsen for 8. hovedkreds i 2001: Formand 1.1.2001-31.12.2001 Torben Teimer Olsen, Sydkysten Kasserer 1.1.2001-31.12.2001 Verner Christensen, Sydkysten Sekretær 1.1.2001-31.12.2001

Læs mere

Blåbærvej 48, DK-8471 Sabro, Danmark. hhell@tdk.dk. 7812. Poul Helweg Mikkelsen I PR Ystad Allehandas T. 1905. #2 c+ 11+8

Blåbærvej 48, DK-8471 Sabro, Danmark. hhell@tdk.dk. 7812. Poul Helweg Mikkelsen I PR Ystad Allehandas T. 1905. #2 c+ 11+8 7812. Poul Helweg Mikkelsen I PR Ystad Allehandas T. 1905 #2 c+ 11+8 Subscription fee for 1999 (Scandinavian members): DKK 175 Europe: DEM 50 Outside Europe: USD 35 Payments to postal account: Copenhagen

Læs mere

kakbladet Skakfest på Rådhuspladsen Dansk Skoleskak 50 år Aarhus Chess Summer IM-skak i Horsens Capablanca i København

kakbladet Skakfest på Rådhuspladsen Dansk Skoleskak 50 år Aarhus Chess Summer IM-skak i Horsens Capablanca i København 2010 /7 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union Skakfest på Rådhuspladsen Dansk Skoleskak 50 år Mandag den 20. september 2010 Aarhus Chess Summer IM-skak i Horsens Capablanca i København kakbladet ISSN

Læs mere

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00 GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 202, KL. 8.00 PROGRAM 8.00-ca.9:00: 9:00-ca.20:30: 20:00-ca.20:30: 20:30-ca.22:30: Generalforsamling Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

Læs mere

Referat af FU-møde i Hjallese. Dagsorden: Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00. Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen

Referat af FU-møde i Hjallese. Dagsorden: Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00. Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen Referat af FU-møde i Hjallese. Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00 Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen Afbud: Hans Milter Pedersen Dagsorden: 1. Godkendelse af referat

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 37.årgang, nr. 3. 2013

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 37.årgang, nr. 3. 2013 Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 37.årgang, nr. 3. 2013 HERNING SKAKKLUB http://www.herningskakklub.dk/ Herning Skakklub har spillelokaler i Vestervangskolens kantine. Der spilles hver mandag aften

Læs mere

KLUB RØDOVRE SKAK. Nr.7 påsken 79 15.årgang

KLUB RØDOVRE SKAK. Nr.7 påsken 79 15.årgang RØDOVRE SKAK KLUB Nr.7 påsken 79 15.årgang RØDOVRE ST.AilIGI 3.DIVISION Til divisionsafslutningen på Valhøj skole ankom vore spillere med flossede ner..rerog dirrende hænder. Vi vidste at med et 3-5 nederlag

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 36.årgang, nr. 3. 2012

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 36.årgang, nr. 3. 2012 Bjørnen Medlemsblad for Skakklub 36.årgang, nr. 3. 2012 HERNING SKAKKLUB http://www.herningskakklub.dk/ Skakklub har spillelokaler i Vestervangskolens kantine. Der spilles hver mandag aften kl. 19.00-24.00.

Læs mere

JuleNytårsFastelavnsfrokosten

JuleNytårsFastelavnsfrokosten HVIDOVRE SKAKBLAD Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * Februar 2007 * 56. årgang JuleNytårsFastelavnsfrokosten lørdag den 13. februar blev en rigtig hyggelig dag for deltagerne. Torben Henriksen

Læs mere

REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008

REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008 REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008 25. juni 2008 kl. 19:00 på, DAGSORDEN: 1. Godkendelse af referater 2. Formandens beretning v/formanden 3. Regnskab, Budget og Satser v/ Kassereren. 4.

Læs mere

Skanderborg Skakklub. Generalforsamling. 30. april 2013 kl 19.00

Skanderborg Skakklub. Generalforsamling. 30. april 2013 kl 19.00 Skanderborg Skakklub Generalforsamling 30. april 2013 kl 19.00 1. Valg af dirigent Kai Munk valgt med applaus. Han takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

April 2015 Nr. 6. Sæson 2014-2015. 40. Årgang

April 2015 Nr. 6. Sæson 2014-2015. 40. Årgang April 2015 Nr. 6 Sæson 2014-2015 40. Årgang Skanderborg Skakklub Klublokaler: Skanderborg Sundhedscenter Sygehusvej 7 8660 Skanderborg Tlf.: 86 52 31 77 Klubaftener: Tirsdage - fra kl. 18.30 (i perioden

Læs mere

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk KHO-nyt Medlemsblad for Københavns Harmoniorkester Årgang 10 Marts 2011 Nummer 25 Dagsorden. Regnskabet 2010 Resultatopgørelse i hovedtal Detaljeret Resultatopgørelse. Balance pr. 31.12.2010. Revisionspåtegning.

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Tornved Skakklub att/jens Lundberg Slagelsevej 33 4450 Jyderup Tlf: 59277938 E-mail: jelu@post9.tele.dk

Tornved Skakklub att/jens Lundberg Slagelsevej 33 4450 Jyderup Tlf: 59277938 E-mail: jelu@post9.tele.dk att/ Jyderup, den 4.11.1998 & Kalundborg Folkeblad Jyderup Sektion Holdturneringen 1998-99 Vi er netop startet på sæsonens første holdkamp, som blev spillet ude mod Holbæk Skakklub i A-rækken. Trods stor

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse:

DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: DDGUs generalforsamling d. 19. marts 2014 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: Valdemarsgade 41, 5. sal 1665 København V (hos Søren Lindgreen) Fremmødte: Søren Lindgreen, Sinus Frank, Arne Mejlholm,

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

kakbladet Jakob Vang Glud Danmarks topscorer ved Skak-OL 28 sider om OL i Istanbul Seniorskak Jule-quiz Medlemsblad for Dansk Skak Union 2012 /6

kakbladet Jakob Vang Glud Danmarks topscorer ved Skak-OL 28 sider om OL i Istanbul Seniorskak Jule-quiz Medlemsblad for Dansk Skak Union 2012 /6 2012 /6 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union Onsdag den 28. notember 2012 Jakob Vang Glud Danmarks topscorer ved Skak-OL 28 sider om OL i Istanbul Seniorskak Jule-quiz kakbladet ISSN 0037-6043 108.

Læs mere

Nyt fra Bestyrelsen Af Anders Haarup. Indhold i dette blad. Side 01 Side 02

Nyt fra Bestyrelsen Af Anders Haarup. Indhold i dette blad. Side 01 Side 02 Indhold i dette blad 1. Indholdsfortegnelse. 2. Nyt fra bestyrelsen. 3. Fantastisk sejr i holdturneringen: Århus III - Skanderborg II : 0-8!! 4. Turneringstabel Mester. 5. Ærgerligt nederlag: Skanderborg

Læs mere

August 2011. hvem der synes, at bridge er et værre kællinge-spil. hvem der mener, at Jesper Salomonsen var lidt vattet i juni måned

August 2011. hvem der synes, at bridge er et værre kællinge-spil. hvem der mener, at Jesper Salomonsen var lidt vattet i juni måned Klubblad August 2011 AALBORG SKAKFORENING AF 1889 Så prøver vi med et klubblad igen! Du sidder nu og læser i Aalborg Skakforenings klubblad for august 2011. Det er næsten uendeligt længe siden, der sidst

Læs mere

FAABORG SKAKKLUBS GENERALFORSAMLING 27. APRIL 2015 - REFERAT

FAABORG SKAKKLUBS GENERALFORSAMLING 27. APRIL 2015 - REFERAT DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. Ole Hald blev enstemmigt valgt til dirigent af de 13 fremmødte medlemmer. Ole konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt 2. Formanden aflægger beretning.

Læs mere

THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB

THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB 2696. Georg Thomas 2 PR Magasinet 8-12-1946 Mat i to træk 11+11 THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB Ansvarshavende redaktør: JAN MORTENSEN ISSN 0105-0117 * Vol. 5 Juli 1984 Nr. 35 Dom i THEMA DANICUMs

Læs mere

Julespecialudgaven af Problemhjørnet 3. december 2014

Julespecialudgaven af Problemhjørnet 3. december 2014 Julespecialudgaven af Problemhjørnet 3. december 2014 Her kommer julespecialudgaven af Problemhjørnet inklusive en julequiz med 10 spørgsmål. Det er nok at angive nr. på dit svar som f.eks. 3B, samt hovedvarianterne

Læs mere

SPRINGEREN. Aug. 2012. Nr. 2. Medlemsblad for Vojens Skakklub. Læs bagsiden først!

SPRINGEREN. Aug. 2012. Nr. 2. Medlemsblad for Vojens Skakklub. Læs bagsiden først! Nr. 2 SPRINGEREN Aug. 2012 Medlemsblad for Vojens Skakklub Læs bagsiden først! Redaktionelt Vojens Skakklubs hjemmeside er den vigtigste informationskilde om klubben og aktiviteterne. Den opdateres flere

Læs mere