LC 90 VISUAL LC 90 UV LED-hærdelampe Indbygnings- og Batterimodel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LC 90 VISUAL LC 90 UV LED-hærdelampe Indbygnings- og Batterimodel"

Transkript

1 BRUGSANVISNING LC 90 VISUAL LC 90 UV LED-hærdelampe Indbygnings- og Batterimodel Læs brugsanvisningen for sikker og hensigtsmæssig brug af udstyr LC 90 1 Versionsdato:

2 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. Generelt 3 2. Pakkens indhold 4 3. Produktets opbygning 4 4. Tilslutning af håndstykket 5 5. Ibrugtagning 6 6. Hygiejne og sikkerhedsudstyr 7 7. Klinisk anvendelse 7 8. Desinfektion og rengøring 8 9. Linseudskiftning Reservedele og forbrugsvarer Lysmåler (købes separat) Service/Reparation Bortskaffelse Tekniske data 10 LC 90 2 Versionsdato:

3 1. Generelt LC 90 er beregnet til hærdning af dentalt kompositmateriale i mundhulen (i henhold til EN ISO patientdel klasse I). Ifølge standarden er der en maksimum for output ved bølgelængder imellem 190 nm og 385 nm på 200 mw/cm 2, og for output over 515 nm er maksimumværdien 100 mw/ cm 2. Fra 400 nm til 515 nm indikerer standarden ingen krav til størrelse af output. OBS: Udstråling af enhver bølgelængde er lig med energi, og energi der påtrykkes en tand er lig med varme i tanden. Lysta har valgt at separere visuelt og UV-lys i to forskellige håndstykker, da en kombination af begge dele i samme håndstykke giver bl.a. følgende uheldige effekter: 1. Alle hærdninger foretages med UV, også i de tilfælde hvor materialet ikke kræver UV. 2. På grund af UV-diodens kortere levetid er det uhensigtsmæssigt at anvende den der, hvor det ikke er påkrævet. På længere sigt vil det sige, at UV-delen ikke mere er aktiv. 3. Med en bredspektret diode er det ikke umiddelbart muligt for brugeren at fastslå, hvor meget lys der er til rådighed i de forskellige områder (visuelt/uv). 4. Da UV-lys kræver særligt sikkerhedsudstyr, vil sikkerhedsudstyr være nødvendigt for alle behandlinger. LC 90 har indbygget timer-styret konstantstrømsgenerator, der driver en højeffekt (3W) blå lysdiode/uv-diode. Dominant bølgelængde for LC 90 VISUAL er ca. 465 nm. Dominant bølgelængde for LC 90 UV er 400 nm. Dagens forventning til kompositlamper er, at de skal kunne hærde al slags plast. Faktum er, at lyshærdende komposit har fra starten været baseret på fotoinitiatoren kamferkinon, og er det fortsat. Kamferkinon har en absorptionsevne i det visuelle område med en dominant på 465 nm, og den har en absorptionsevne i UV-området på 250 nm. Visse nyere kompositter anvender en anden fotoinitiator, der er dominant ved nm. Anvendelse af UV-lys skal ske ved stor forsigtighed (http://www.dmi.dk/dmi/uvstraaling_og_uv-indeks-5.pdf). UV-dioder udsender koncentreret UV-lys, som ikke er synligt. Man SKAL undgå at se direkte ind i UV-dioden. Der skal anvendes øjenbeskyttelse hos behandler, personale og patient (briller med UV-blok). UV kan have en skadelig effekt på hud og slimhinder og i visse tilfælde være direkte skadeligt (kræftfremkaldende). UV-udstyr skal kun anvendes af personer med viden om UV-lys. Lysta står kun inde for produkterne, såfremt de originale dele anvendes som beskrevet. Der ydes 12 mdr. garanti på fabrikationsfejl mod oplysning af serienr. og købsdato. Det er vigtigt, at instruktionerne i brugsanvisningen følges. LC 90 3 Versionsdato:

4 2. Pakkens indhold LC 90 VISUAL (systemnr ) består af følgende dele: Art.nr. Antal Betegnelse Håndstykke VISUAL LC 90 kabel Hygiejneposer LC 90 hætte Hærdetester Brugsanvisning LC 90 UV (systemnr ) består af følgende dele: Art.nr. Antal Betegnelse Håndstykke UV LC 90 kabel Hygiejneposer LC 90 hætte Hærdetester Brugsanvisning Visual UV LC 90 VISUAL + LC 90 UV (systemnr ) består af følgende dele: Art.nr. Antal Betegnelse Håndstykke VISUAL Håndstykke UV LC 90 kabel Hygiejneposer LC 90 hætte Hærdetester Brugsanvisning 3. Produktets opbygning Håndstykkets kapsling består af en plastskal, der er limet sammen og kan derfor ikke adskilles uden plastskallen går tabt. Forrest sidder en linse der beskytter effektdioden og samtidig transmitterer lyset fra dioden, der er fastgjort til et kølesystem, der strækker sig igennem håndstykket. I midten ligger en konstantstrømsgenerator med aktiveringsswitch og dioder, der angiver driftsinformation. Bagerst sidder et push/pull stik til strømforsyningen. Stikket anvendes også til programmering af håndstykkets mikroprocessor, der styrer afviklingen af cyklus. LC 90 4 Versionsdato:

5 24 V AC ind 4. Tilslutning af håndstykket Kablet tilsluttes en spændingskilde, 8-24 VDC (normalspænding) (SELV), i eksisterende unit og må kun tilsluttes en medicinsk godkendt transformator. Kabelstikket klikkes ind i håndstykket med en aksial bevægelse. Bemærk rillen i håndstykket skal passe med den aflange tap på stikdelen. Adskillelse gøres ved at trække i stikdelen, væk fra håndstykket (stikket skal ikke roteres). Alternativ til DC-forsyning AC-DC Converter 24 V DC ud I tilfælde hvor 8-24 DC ikke er umiddelbart tilgængeligt, har Lysta fremstillet en AC-DC converter. Converteren kan placeres valgfrit med adgang til afkøling. Batteridrift (købes separat) Lysta kan, som ekstraudstyr, levere en batteriløsning, der består af en batteripakke og en oplader. Når batteriet er opladet (se instruktion, der følger med opladeren) og stikket monteret, er håndstykket klar til brug. Det vil fungere på samme måde som ved opkobling LC 90 5 Versionsdato:

6 til lysnettet. Forskellen er blot, at når polymeriseringslampen ikke bruges, anbefales det, at batteritilslutningen fjernes, da standby-driften vil dræne batteriet. Et nyt og opladet batteri har en kapacitet på 450 +/- 10% eksponeringer af 20 sekunder ved maks. effektafgivelse. 5. Ibrugtagning Begge håndstykker (LC 90 VISUAL og LC 90 UV) arbejder med tre forskellige lysstyrker, et pilotlys og to hærdelysstyrker. LC 90 VISUAL / LC 90 UV Når den forreste lysdiode (stand by) lyser grønt er lampen klar til brug. Når knappen trykkes ned og holdes nede, kommer et svagt lys (pilotlys). Når knappen slippes, går lampen over i cyklus 1 og ON-dioden blinker gult. Cyklus kan afbrydes ved endnu ét tryk på knappen. Cyklus 1: Tryk på knappen én gang for Softcure, dvs. reduceret effekt i 20 sekunder. Lysdiode ON (gul) blinker med korte glimt. Cyklus 2: Tryk på knappen to gange (inden for et sekund) for Aftercure. Lampen lyser svagt i et kort øjeblik og går derefter på fuld effekt i 20 sekunder. Lysdiode ON (gul) blinker med lange glimt. Akustisk signal: Håndstykket har indbygget en lydgiver, der lyder ved start, efter 10 sekunder og ved slut. Lydgiveren klikker gennem hele cyklus, hvert sekund. Ved start Hvert sekund Ved 10 sekunder Cyklus slut Beep Tik Beep Beeeeep Temperaturbeskyttelse Under drift stiger temperaturen i håndstykket. Det indbyggede kølesystem, der beskytter lysdioden og sikrer konstant lyseffekt, overvåges konstant. Ved overophedning skifter den gule diode farve til rød. Hvis temperaturen er for høj, kan lampen ikke aktiveres, før temperaturen er faldet. Overophedning kan forekomme ved mange på hinanden følgende cyklusser (ca. 15 cyklusser på maks. effekt). Håndstykket er klar igen, når dioden ophører med at lyse rødt. Det anbefales at udføre en hærdetest (beskrives i separat brugsanvisning for hærdetester), inden håndstykket anvendes humant. LC 90 6 Versionsdato:

7 6. Hygiejne og sikkerhedsudstyr Håndstykket er fremstillet i plast og tåler ikke autoklavering (IP tæthed 50). Derfor er der udviklet en engangshygiejnepose til at trække over håndstykket. Posen er fremstillet i et miljøvenligt materiale, der ikke forstyrre det blå lys. Når posen anvendes korrekt, kan håndstykkets IP tæthed betragtes som 65 (se tekniske data og DS/EN A1:2002). Ud over det hygiejnemæssige er der derfor også en sikkerhedsmæssig fordel ved at bruge overtræksposer. Posen trækkes over håndstykket. Posens samling skal ikke sidde hen over linsen. Beskyttelseshætten monteres efterfølgende. Sørg for, at det sidder stabilt. Er hætten for stor kan den trimmes med en saks. Formålet ved beskyttelseshætten er at beskytte operatørens øjne fra udstråling fra lampen (både UV- og VISUALversioner). Det er vigtigt at undgå at se ind i det blå lys. Derfor har vi både pilotlys og beskyttelseshætte. Hygiejneposen og beskyttelseshætten er engangsartikler og skal kasseres efter hver patient som inficeret engangsmateriale. 7. Klinisk anvendelse Håndstykket er designet, således at det kan komme til alle steder i mundhulen. Linsen og håndstykkets størrelse betyder, at man kan komme til bagerst i tandsættet. Når LC 90 VISUAL lampens cyklus 2 anvendes, må linsen under ingen omstændigheder komme i kontakt med tanden, men holdes i en afstand på min. 5mm. OBS: Hvis lampen kommer meget tæt på tanden, må eksponeringstiden ikke overstige 20 sekunder (fuld effekt). Lampens lysenergi vil opvarme tanden! LC 90 7 Versionsdato:

8 Lysets udstråling ligger meget massivt i et område med en diameter på 5 mm og ca mm ud fra linsens overflade. Ved en fissurforsegling skal afstanden være mm. Hærdetider Vi anbefaler, at man laver alle hærdninger på lavt niveau under opbygning af en fyldning, og, når fyldningen er færdig opbygget, afsluttes med en hærdning med en cyklus på højt niveau (LC 90 VISUAL). 8. Desinfektion og rengøring Håndstykket er fremstillet af komposit polymert stof. Vi anbefaler desinfektion med etanolbaserede væsker uden denatureringsmidler som acetone. Håndstykket skal tørres af og må aldrig nedsænkes i væsker. Håndstykket kan ikke autoklaveres eller rengøres i opvaskemaskine. Kablet er fremstillet af silikone og kan rengøres på samme måde som håndstykket. Vi anbefaler pudring af kablet med talkum for at opnå en smidig overflade. 9. Linseudskiftning Det er vigtigt, at man dagligt sikrer sig, at linsen er ren og sidder stabilt. For eksempel skal man være særlig opmærksom, at UV-lyset i LC 90 UV vil ælde linse og plast omkring dioden over tid. Hvis linsen bliver beskadiget, skal lampen sendes til service. Reparation/service er ikke mulig for bruger/kunden. Service kan kun udføres på et kvalificeret værksted. Det er nødvendigt at skifte plastdelene ved service. 10. Reservedele og forbrugsvarer Hygiejneposer (500 stk.) LC 90 hætte (10 stk.) Linse LC 90 kabel Hærdetester Lysmåler Batteri lysmåler Batteri håndstykke Batterilader Håndstykke VISUAL Håndstykke UV AC-DC converter LC 90 8 Versionsdato:

9 11. Lysmåler (købes separat) Lysmåling af kompositlamper er meget vanskelligt at udføre korrekt og kræver kostbart udstyr. Lysta har derfor valgt at fremstille en elektronisk lysmåler kun beregnet for LC 90 VISUAL. Målingen præsenteres i 10 trin fra 600 mw/cm 2 til 2400 mw/cm 2, kalibreret op imod et kaloriemeter. Den målte lysmængde er energimængden, der havner i tanden, når tanden belyses. Bemærk, at det er vigtigt under opbygningen af en tand, at man ikke overstiger 600 mw/cm 2. Energien ophobes i tanden, og kan kun komme bort igennem tandens rod. Linsen placeres over den hvide plet på lysmeterets underdel. Håndstykket holdes vinkelret og aktiveres. Lysmeteret aktiveres ved at holde den sorte knap nede. Den grønne lysdiode i øverste højre hjørne indikerer, at meterets batteri er i orden. Foretag en måling af både højt og lavt lysoutput. Hvis man løfter håndstykket fra den hvide plet, vil man se, hvordan energien falder. Denne måling kan foretages jævnligt ved dagens begyndelse. Hvis der er ændringer fra tidligere målinger, anbefales det, at der foretages en hærdetest. 12. Service/Reparation Håndstykket kan kun repareres på specialværksteder af personer, der er autoriseret af Lysta. Garantien bortfalder, hvis apparatet åbnes eller forsøges repareret af ikke autoriserede personer. Vedr. garantisager er det vigtigt at oplyse, hvor og hvornår lampen er købt. Kontakt fabrikken, hvis der er tvivl: Lysta A/S web Gammelgaardsvej 102 DK-3520 Farum tlf fax Bortskaffelse Når produktet kasseres, skal det bortskaffes efter de lokale regler for bortskaffelse af elektronisk udstyr. LC 90 9 Versionsdato:

10 14. Tekniske data Forsyning: 8-24 VDC (SELV), rød ledning = +, sort ledning = 0 (maks. spænding 30 VDC (vil øge lyseffekten og tabseffekten og forkorte levetiden)) Effekt: Maks. 4,5 W Patientsikkerhedsklasse: Klasse I (EN ISO ) IP Klasse: 50 uden hygiejnepose 65 med hygiejnepose (SS IEC 529) Begrænsning i brug: Som udgangspunkt (ved stuetemperatur) kan håndstykket køre ca. 15 cyklusser (à 20 sekunder) i træk ved fuld effekt, før termoføleren lukker ned. Når termoføleren har været aktiv, varer det ca. 3 minutter før håndstykket kan være aktiv igen. Kredsløbet har en indbygget strømsikring (Polyfuse), der beskytter unitten mod interne fejl i håndstykket. Data på stråling (VISUAL): Ved maksimum output: 0,5 W fordelt på Ø 5 mm (intensitet ca mw/cm 2 ). Dominant bølgelængden er 465 nm (blåt lys). Udstråling med standardoptik: ca. 45º. Data på stråling (UV): Ved maksimum output: 0,04 W fordelt på Ø 5 mm (intensitet ca. 200 mw/cm 2 ). Dominant bølgelængden er nm (UV-lys). Udstråling med standardoptik: ca. 45º. Håndstykker: Vægt: Længde uden kabel: Største diameter: Materiale Linse Materiale Kabel: Diameter: Ledere: Længde: Vægt: Stik: 53g 165mm 20mm Polymer Polycarbonat Færdig konfektioneret i den ene ende Ø 6mm, Farve: Dentalgrå, Materiale: Silikone 2 stk. 0,14 1,5 m (standard) 45g Farve: Grå, Materiale: Polycarbonat AC-DC Converter: Input 24 VAC 0 +10% Output 24 VDC Maks. 5 W Sikring T315 ma Dimensioner (LxBxH): 50 x 25 x 26 mm Hygiejneposer: Engangsprodukt Svejste, rivbare plastposer Folietykkelse 0,06 mm Lysdæmpning ved 465 nm: 5% LC Versionsdato:

Hygienist 2416 Ultralydstandrenser Indbygningsmodel

Hygienist 2416 Ultralydstandrenser Indbygningsmodel BRUGSANVISNING Hygienist 2416 Ultralydstandrenser Indbygningsmodel Hygienist 2416 Ultralydstandrenser 1 Print date: 05-10-2009 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. Generelt 3 2. Pakkens indhold 3 3. Produktopbygning

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

VM 9100 RM. Brugsanvisning

VM 9100 RM. Brugsanvisning VM 9100 RM Brugsanvisning 1 Kære kunde Vi vil gerne takke dig for at købe dette produkt samt den tillid du viser vores virksomhed. For optimal brug af alle produktets fordele, har vi opsummeret en række

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Brugsanvisning. XXL-Rehab Plejeseng I HMI-nr.: 40937 XXL-Rehab Plejeseng II HMI-nr.: 42269. Side 1. Scan QR koden og læs mere om produktet

Brugsanvisning. XXL-Rehab Plejeseng I HMI-nr.: 40937 XXL-Rehab Plejeseng II HMI-nr.: 42269. Side 1. Scan QR koden og læs mere om produktet Brugsanvisning Scan QR koden og læs mere om produktet XXL-Rehab Plejeseng I HMI-nr.: 40937 XXL-Rehab Plejeseng II HMI-nr.: 42269 Side 1 Indhold Introduktion...... 3 2 Formål, Anvendelsesområde... 3 3 Generelle

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

Oversættelse af original manual Push & Pull B

Oversættelse af original manual Push & Pull B Oversættelse af original manual Push & Pull B DK Push & Pull B 1 Rev. 2 / 03-2011 Push & Pull B: A < 10,0 m 2 Push & Pull B 2 Rev. 2 / 03-2011 M8 x 40mm Push & Pull B 3 Rev. 2 / 03-2011 VIGTIGT: Brug ikke

Læs mere

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com Varenummer: 08090695 Version: 02.01 www.devi.com Før du går i gang Tilslutning og grundopsætning af Devireg 550 termostater skal udføres af en autoriseret el-installatør. Ukorrekt installation og grundopsætning

Læs mere

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Installations og brugervejledning en oversættelse af den originale engelske version uden ansvar. 1. Funktioner Ren sinus spænding (THD mindre end 3 %) ved ren R

Læs mere

Brugervejledning. KanMed AB Sverige. Art. Nr. BW-50-073/10 2007-05-28

Brugervejledning. KanMed AB Sverige. Art. Nr. BW-50-073/10 2007-05-28 Brugervejledning Art. Nr. BW-50-073/10 2007-05-28 0413 Advarsel! Læs venligst denne vejledning grundigt. Forkert brug af patientvarmeudstyr kan skade patienten. Producent: KanMed AB Sverige Indhold KanMed

Læs mere

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning tekniske hjelpemidler TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning Rigedalen 41 4626 Kristiansand Postboks 8343 4676 Kristiansand Tlf. +47 38 14 48 00 Fax +47 38 14 48 70 rehab@varodd.no www.varodd.no Artikelnummer:

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

D413,579; D413,867; D421,031; D472,568; D472,910;D473,573; D473,574; D474,215;

D413,579; D413,867; D421,031; D472,568; D472,910;D473,573; D473,574; D474,215; Wayne-Dalton Europe Noter vedr. Installation, Brug og Vedligeholdelse 1 Rue Maurice Hollande 51100 Reims, France +33-(0)3-26-09-19-20 Modeller: E3763-433 Dækket af et eller flere af de følgende patenter

Læs mere

Nucleus CR110 fjernbetjening Brugervejledning

Nucleus CR110 fjernbetjening Brugervejledning Nucleus CR110 fjernbetjening Brugervejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Advarsel (kan forårsage personskade) Mulig sikkerhedsrisiko og alvorlige negative reaktioner.

Læs mere

AF-3210 Manual til løbebånd

AF-3210 Manual til løbebånd AF-3210 Manual til løbebånd 1 Tak Tak fordi du købte dette produkt. Produktet vil hjælpe dig med at træne dine muskler på korrekt måde og forbedre din form - og alt dét under hjemlige forhold. Implicit

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model:

230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Røg- og varmealarm Betjeningsvejledning 230 VAC netdrevne alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Kompatibel 2SFW, 2SFWR, 3SFW og 3SFWR Alarmer fra Kidde Danmark øger sikkerheden i hjemmet. Læs

Læs mere

Premium og Smart sikkerhedssystem for komfurer. Brugs- og monteringsvejledning Version 3.01

Premium og Smart sikkerhedssystem for komfurer. Brugs- og monteringsvejledning Version 3.01 Premium og Smart sikkerhedssystem for komfurer Brugs- og monteringsvejledning Version 3.01 Dansk Indhold 1. Indledning... 4 2. Advarsler... 5 3. Beskrivelse af sikkerhedssystemet til komfurer... 7 4.

Læs mere

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X4L L = med lithium batteri ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere

OPVASKEMASKINE DW 6814

OPVASKEMASKINE DW 6814 OPVASKEMASKINE DW 6814 152988 36/0 BRUGSANVISNING DK Indholdsfortegnelse For brugeren Vigtig sikkerhedsinformation 3 Beskrivelse af maskinen 4 Betjeningspanel 5 Før brug 6 Indstilling af vandblødgøringsanlægget

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER

INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER Indholdsfortegnelse OVERSIGT... 3 INSTALLATION... 5 KONTROLPANELSFUNKTIONER... 12 INVERTER START-UP OG DRIFT... 15 KOMMUNIKATION... 16 VEDLIGEHOLDELSE...

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Leica CV5030. Dækglasautomat

Leica CV5030. Dækglasautomat Leica CV5030 Dækglasautomat Betjeningsvejledning Leica CV5030 Best.-nr. 14 0478 80103 RevE V 3.0, dansk - 04/2013 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring Baby Unit Parent Unit Gratulerer! Vi takker for tilliden ved dit valg af SuperNOVA Digital Babycall, modell FD- D3. Apparatet er et kvalitetsprodukt, udviklet for optimal sikkerhed og komfort, baseret

Læs mere

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014 1 23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500 Version januar 2014 Brug vores app's til Android og iphone til betjening af enheden!

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING Tak, fordi du har valgt Contour -systemet til måling af blodsukker! Vi er stolte over, at du har valgt os til at hjælpe dig i behandlingen af din diabetes.

Læs mere