Vejledning til GSM alarm sender

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til GSM alarm sender"

Transkript

1 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic

2 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind aldrig 230VAC direkte over relæerne Ingen stærkstrøm i boksen. For reparation, kontakt altid SSI v/svane Electronic ApS på Ved levering indeholder pakken følgende: Indbygget antenne Printkort i plastkasse Vejledning Programmering software på cd eller dvd Forudsætning før tilslutning og brug Eksisterende GSM 900/1800 netværk SIM-kortet fra en operatør med en god modtagelse på det planlagte sted 13V strømforsyning Beskrivelse af udstyr / teknisk specifikation: Beskrivelse FVK22 Vox er en GSM telefon sender med indbygget GSM mobil sender, udviklet for fremsendelse af forud defineret oplysninger på GSM-netværket. Denne enhed giver brugeren besked om status for tyverialarm, eller andre enheder tilsluttet til senderen for at informere dig. Denne FVK22 Vox er en universelt enhed, der gør det muligt blandt andet at sende SMS besked og eller talebesked i forbindelse med et passende alarmsystem, og kan sende besked via systemets status (via SMS). Fjernbetjening: (fjernbetjening af apparater via SMS). Nødopkald - I tilfælde af ulykke eller sygdom, er det muligt at kontakte personer der kan hjælpe de syge. Midlertidigt alarm system. Varmestyring i forbindelse med sommerhus installation via indbygget relæer. Anden teknisk kontrol af maskiner eller lign.

3 Tekniske specifikationer Strømforsyning 11 til 14VDC Maksimalt strøm forbrug 400 ma 2 opto-galvanisk isolerede indgange Lydoptagelse på 60 sekunder Overvåget indgangs spænding 5-15V AC / DC 2 sekunder minimum aktiverings tid Temperaturområde - 0 til kontrollerbare udgange Relæ udgange 3A / 125V AC eller 3A / 30V DC Modul SIMCON SIM (GSM 900/1800) standard bånd i Danmark Mål (uden antenne) - 90x70x18 mm Forbindelser printkort 3 GND (0), 13 VDC strømforsyning In1, In2 - Alarm indgange Aktivering til 0V (GND) Err - fejl-udgang (skifter ved dårlig GSM signal eller svigt af GSMmodul) O1, O2 Relæ-udgange: Udgang 1: NO1 - C1 - NC1 Udgang 2: NO2 - C2 - NC2

4 Idriftsættelse Installer ikke FVK22 Vox i en metal kasse uden en ekstern antenne. Den med leverede antenne er kun til plastkasse, en metal kasse vil udelukke signal til enheden, så bestil en udvendig antenne, og placer denne så højt som muligt. 4!!! Advarsel!!! Under installationen, skal du slukke sender, og fjerner SIM-kortet fra enheden. Sørg for, at alle elektriske forbindelser er tilsluttet korrekt, og med de korrekte terminaler. Det er også nødvendigt at deaktivere den automatiske PIN-kodeanmodning på SIM-kortet eller at sætte PIN-kode til Monter ALDRIG SIM-kortet, medens der er strøm på, afbryd knappen (DC POWER eller / og batteri) Derefter kan du indsætte SIM-kortet i henhold SIM-kortet, og tilslut strømforsyningen ved hjælp af terminal stik 0V og 13 V.

5 5 Aktivering FVK22 Vox 1. Indsæt SIM-kortet i SIM-kortholderen. 2. Slut programmering kablet til "Prog" stik og til den frie COM-port på computeren. 3. Tænd for strømforsyningen. Den røde LED på opkald starter ved 0,5 sekund blinke interval. 4. Start programmet "Programmer_FVK22Vox_DK.exe. Nærmere beskrivelse af dette i kapitel 9 i denne vejledning. 5. Efter konfiguration på PC, vente, indtil programmet er helt gemt i hukommelsen (RED LED) var blinker igen regelmæssigt i 0,5 sekunder-rytme. 6. Fjerne forbindelsen af programmerings kablet fra "Prog"-forbindelse. Start opkald ved at slukke for strømforsyningen igen - efter cirka 5 sekunder, skal du slutte enheden igen med strømforsyningen. 7. Følgende system signaler finder sted i begyndelsen: RØD LED lyser konstant, GRØN LED 1 sekund for kort. Efter registrering på GSM netværket, blinker grøn LED hvert 3. sekund kort. Efter startsekvensen slukkes den røde LED. Hvis ikke opkald sker efter 60 sekunder efter GSM-netværket er blevet registreret, skal du fjerne strømforsyningen, skal du kontrollere dit SIM-kort indstillinger (PINkode eller pinkode "0000") og den korrekte placering af SIM-kort i slot - så du slutter strømforsyningen til igen med sender og vente på startsekvensen. Når den røde LED er slukket, kan du bruge GSM-sender FVK22 Vox. STATUS signaler af lysdioder GRØN LED: (ved SIM kort holder) 1 x søgning i sekundet - et GSM-netværk 1 x hvert 3. sekund - registreret i GSM- netværket, RØD LED: Lyser konstant - under startsekvensen, kalder SMS afsendelse Langsomt blinkende (0,5 per sekund) - I programmerings niveau forbind enheden er tilsluttet via programmering kabel hurtige flash (0,2 pr. sekund) - data fra PC overføres til hukommelsen i afstemningen enheden GUL LED: Lyser gult for at vise niveau på modtaget signal. Flere gule LED viser bedst signal.

6 6 SMS Status Tjener som kontrol af FVK22 Vox - status: Enhed kan periodisk sende en status SMSbesked til mobiltelefoner, og give forskellige oplysninger. Til denne tekst, kan du angive det interval i dage, skal du angive den tid, i timer, og de telefonnumre der skal modtage disse. Beskeden indeholder følgende oplysninger: Status for indgange Status resultater Styrken af GSM-signalet (0-9) Status af strømforsyning i V Hvis du bestiller en opdateret status besked uden for det afgrænsede periode, skal der sendes en SMS med teksten "?" I et "Tel.nr. SMS til status "oprettes mobiltelefon numre til enhed. Derefter vil du modtage en status SMS-besked, som beskrevet ovenfor. Desuden vil en status SMS også sendes, hvis du har strømfejl i systemet eller hvis batteri og strømforsyning svigter. Fjernkontrol Denne FVK22 Vox er udstyret med 2 relæ udgange, som via GSM-netværket med SMS, eller simpelt telefonopkald kan kontrolleres. Ved første aktivering af relæ er status indstillet til NO, belastninger er max. 3A / 125V AC eller 3A / 30V DC tilladt. De mobil numre, som modtager beskeder, og til at kontrollere relæer bliver kontrolleret via PC-program. SMS udløst af indgange Efter aktivering af indgang og / eller nulstilles, er det muligt at sende en SMS-besked med oplysninger om det til 1-8 numre. De relevante telefonnumre kan programmeres individuelt for hver indgang. Hvis ingen beskeder ønskes skal telefon nummer ruden være tomme.

7 7 Tale Talen gør det muligt for videregivelse af oplysninger til alle telefonnumre (ikke bare mobil telefonnumre) - kun udløst af en aktivering af de 2 indgange. Advarsler såsom strømsvigt og de-aktivering af indgange, vil kun blive sendt via SMS. Hvis det ikke er muligt at forbinde inden 20 sekunder vil opkald til næste registrerede nummer foregå. Når enheden har forsøgt at ringe til alle numre, bliver der automatisk igen sendt til alle de foregående som ikke svarede før. Indtaling af tale beskeder. Der er 2 lydoptagelse af talebeskeder muligt, en for hver indgang. Optag besked hver for sig, og for hver indgang - alle talebeskeder medtages for at sikre den funktion, selvom ikke alle bliver brugt. 1. Sørg for, at ingen indgang aktiveres eller deaktiveres i programmering, og at ingen opkald kan rettes til enheden under processen.. 2. Tilslut forsyningen og vent på enhed er klar (RØD LED er ikke aktiv), på dette tidspunkt kan du ikke programmere fra PC. 3. Tryk og hold Rec-knappen og indtal budskab for indgang 1. Kun når den røde LED lyser op, starter du tale beskeden - slip Rec-knappen. 4. Tryk og hold Rec-knappen og indtal beskeden for indgang 2 - slip Rec-knappen. Ved optagelse, skal du ikke holde pause imellem optagelse længere end 5 sekunder! Skriv teksten, inden optagelse af talen til enheden for at kunne afslutte processen hurtigt. At slette alle beskeder skal du trykke på slet (erase) knappen i 5 sekunder. Den samlede længde af tale er 60 sekunder, den maksimale optage tid for en enkelt besked er maksimum 40 sekunder. Hvis den røde LED slukker under optagningen, har du overskredet den maksimale indspil lings tid. Du skal gentage hele optagnings proceduren med en passende tilpasset, kortere besked. Indtalte meddelelse på 60 sekunder forbliver i hukommelsen, selv i tilfælde af strømafbrydelse!

8 8 Programmering af FVK22 Vox Start af programmet Kopier programmet fra CD / DVD i en mappe på din harddisk og genstarte programmet. Hvordan kommunikerer programmet Bemærk følgende standard indstillinger for den serielle port du bruger. Efter opstart af programmet, er det nødvendigt at fastsætte passende COM-port for kommunikation med GSM sender. Her kan du se hele indholdet af vinduerne. Gemme og åbne projekter direkte fra programmet FVK22 Vox, det er også muligt at læse en konfiguration. Her kan du starte en overførslen til senderen.

9 9 Opsætning af software SMS besked Indtast telefonnumre der skal modtage besked fra indgangene og indskriv teksten der ønskes sendt via SMS besked, hver indgang behandles separat. Talebesked Indtast telefonnumre der skal modtage talebesked fra indgangene, hver indgang behandles separat. Indgange kan aktivere ved enten NO eller NC. Ved SMS og talebesked til samme telefon nummer kommer normalt SMS først og herefter ringes der til telefonen med tale beskeden.

10 10 Opsætning af software Status SMS kan sendes hver dag eller i time intervalg til valgte telefon numre. Udgang 1 Udgang 2 SMS aktivering af relæ udgange med personlig besked for tilkobling og frakobling Hvis ikke tid vælges skifter relæ hver gang TIL FRA TIL FRA osv. Ved valg af tid skifter relæet den ønskede tid og vender tilbage til FRA. Hvert relæ har tekst for aktivering og deaktivering.

11 11 Opsætning af software Udgang kan aktiveres med direkte indringning til SIM kort nummeret. Hvis ikke tid vælges skifter relæ hver gang TIL FRA TIL FRA osv. Ved valg af tid skifter relæet den ønskede tid og vender tilbage til FRA. Ved indringning kontrolleres telefon nummer og hvis det forefindes på listen med de 64 numre aktiveres relæet.

12 12 Opsætning af software Indtast telefonnumre der skal modtage besked og aktivere relæer. De 2 udgange behandles hver for sig, og separat telefon numre. Kun aktivering hvis telefon nummer er korrekt og tekst følges 100% ellers ingen aktivering. Teksten bestemmer om hvilken funktion der skal være på relæ.

13 13 Opsætning af software Overblik af software. Husk com port opsætning. Slette: Sletter alle data i billede. Gem: Gemmer filen under navn. Hent: Henter gemt fil. Læs: Læser data fra sender. Send: Sender data til sender.

14 14 Før du sender du kontrollere følgende: programmering er tilsluttet Rød LED lyser i 0,5 sekund interval Under transmission, afbryde strømmen, være opmærksom på strømforsyningen og sørg for, at der ikke ringes til enheden. Programmeringen er ikke komplet, hvis den afsendende har lukket området igen. Efter fjernelse af programmerings kabel og genstarte systemet er en automatisk overførsel af status SMS til de definerede telefonnumre. Gem konfigurationen Du kan gemme din konfiguration til enhver tid ved at klikke på Gem (med passende filnavne) på en disk. Du kan åbne en konfiguration, ved at vælge et projekt fil på en disk. Glem ikke at du skal overføre konfiguration til sender. I øjeblikket kan en eksisterende sender af sikkerhedsmæssige årsager ikke kan læses. Com port opsættes efter behov på hver enkelt maskine. Notes / Garanti Vi tilbyder 24 måneder garanti for dette produkt købt hos SSI. For at gøre dette, skal du holde den relevante faktura til at bevise, at der er tale om en garanti krav til dette. Garantien dækker ikke skader forårsaget af naturkræfter og deres virkning, forkert håndtering eller ødelæggelse eller manipulation af tredjeparter. Skader som følge af forkert eller falsk materiale teknologier i produktionsprocessen vil blive korrigeret gratis i garantiperioden. Dette kan ske ved reparation eller udskiftning af en tilsvarende eller højere kvalitet. Garantien dækker ikke skader, fejl, tab eller omkostninger som følge af: a / forkert håndtering, manipulering af uautoriserede servicecentre destruktion eller skader på grund af force majeure eller andre uforudsete begivenheder, ufuldstændig eller forkert monteret SSI sendt til reparation i tilfælde af skader på grund af uhensigtsmæssige anlæg som er fastsat i den manuel

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014 1 23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500 Version januar 2014 Brug vores app's til Android og iphone til betjening af enheden!

Læs mere

BRUGER MANUAL DK. Mobeye RØG Detektor CM2400 Mobeye Varme Detektor CM2400H

BRUGER MANUAL DK. Mobeye RØG Detektor CM2400 Mobeye Varme Detektor CM2400H BRUGER MANUAL DK Mobeye RØG Detektor CM2400 Mobeye Varme Detektor CM2400H Attention! Meget vigtigt. Denne brugervejledning indeholder vigtige retningslinjer for installation og brugen af Mobeye enheden

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic

SSIHuset Svane Electronic -03- FC-300PLUS Hybrid tyverialarm 3 trådløse zoner + 8 trådførte zoner Ny model FC-300PLUS SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 7, Gråmose, DK-744 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk Tillykke

Læs mere

HouseGuard GSM-alarm (basis)

HouseGuard GSM-alarm (basis) HouseGuard GSM-alarm (basis) Dansk manual www.houseguard.dk Side 0 af 51 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN

Læs mere

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Tekniske data: Styres ved hjælp af simple SMS-beskeder via din

Læs mere

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015 2 3 Tillykke med dit nye HomeSecure BASIC alarmsystem. I denne manual finder du informationer om alarmsystemets funktioner, installationsprocedure og betjening. Det er vigtigt, at du først gennemlæser

Læs mere

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual SmartGSM-alarmsystem dansk manual Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 8 MENUSYSTEMER... 8 TRIN

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

Garantibevis og brugervejledning For Alarmsystem AL-01 & AL-02.

Garantibevis og brugervejledning For Alarmsystem AL-01 & AL-02. Garantibevis og brugervejledning For Alarmsystem AL-01 & AL-02. Kære bruger. Velkommen til en introduktion i brugen af Birkegårdens Alarmsystem. Husk: Dette er en helt ny nem måde at sikre dit hjem på,

Læs mere

GSM Alarm System Brugervejledning

GSM Alarm System Brugervejledning VAGTMESTER.DK boligalarmer & overvågning GSM Alarm System Brugervejledning Indholdsfortegnelse 02 Lær dit system at kende 05 Installation af kontrolpanel 06 Funktionsstatus af kontrolpanel 08 Tre måder

Læs mere

HomeSecure GSM AD 003 version nr. 01

HomeSecure GSM AD 003 version nr. 01 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 5 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 6 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 7 TILSLUT GSM ANTENNEN OG SIRENE

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Original Brugsanvisning for Snoos App Alarm og Start Kit Version 01-2014. www.snoos.dk

Original Brugsanvisning for Snoos App Alarm og Start Kit Version 01-2014. www.snoos.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Info... 4 System krav / Forudsætninger for anvendelse af Snoos App Alarm:... 4 Kassens indhold:... 5 Snoos startkit består af:... 5 Tekniske specs:... 5 Forudsætninger

Læs mere

Intelligent Alarm System Brugermanual

Intelligent Alarm System Brugermanual Intelligent Alarm System Brugermanual Indholdsfortegnelse Basisfunktioner 2 Grundlæggende funktioner 3 Konfiguration 3 Strømadapter 3 Fjernbetjening 4 Trådløs, magnetisk dørdetektor 4 Trådløs PIR (infrarød)

Læs mere

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com Varenummer: 08090695 Version: 02.01 www.devi.com Før du går i gang Tilslutning og grundopsætning af Devireg 550 termostater skal udføres af en autoriseret el-installatør. Ukorrekt installation og grundopsætning

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 BT-103 GSM / SMS Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1 Tillykke med din nye GSM hjemmealarm. Du har købt en moderne, højteknologisk

Læs mere

Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL. Alarm- og Sikkerhedssystem. Page 2. Indholdsfortegnelse

Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL. Alarm- og Sikkerhedssystem. Page 2. Indholdsfortegnelse Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL Alarm- og Sikkerhedssystem Page 2 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION 1.1 Indholdet i pakken 1.2 Features 1.3 Anbefalinger 1.4 Advarsler 2. OVERSIGT

Læs mere

DK1.1 STARTVEJLEDNING PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed STARTVEJLEDNING

DK1.1 STARTVEJLEDNING PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed STARTVEJLEDNING DK1.1 PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed Velkommen Tak fordi du har valgt SkyEye GPS sporing med en Lommy Blue GPS-enhed. Din nye GPS sporings-enhed

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

PROFI MASTER manual Til systemadministrator

PROFI MASTER manual Til systemadministrator PROFI MASTER manual Til systemadministrator Indhold: 1 Lysdioder og symboler... 3 2 Betjening af systemet... 5 2.1 Tilkobling... 5 2.2 Frakobling... 6 2.3 Overfaldsalarm... 6 2.4 Alarmstop... 6 2.5 Deltilkobling...

Læs mere

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 www.houseguard.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 OVERSIGT OVER HOUSEGUARD PRO KONTROLPANEL... 5 TRIN 1: MONTERING AF SIM KORT.... 6 TRIN 2: OPSTART AF

Læs mere

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0 SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0 1 INDEN ALARMSYSTEMET TAGES I BRUG... 2 VIGTIGT AT VIDE INDEN DU GÅR IGANG... 2 FORBEREDELSE AF TRÅDLØSE ENHEDER... 2 OVERVEJELSER OMKRING PLACERING AF

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk Bruger manual Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 Formålet med denne brugervejledning...3 Generel

Læs mere

Valtronics alarmsystem

Valtronics alarmsystem Valtronics alarmsystem Brugermanual Valtronics Alarmsystem VT- 1188-B 1 VELKOMMEN Tillykke med dit nye alarmsystem fra Valtronics ApS. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang.

Læs mere