Brugs- og monteringsvejledning: TT20 + TT20Bazic + TT20R +TT20S + TT20RS + TT20SA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugs- og monteringsvejledning: TT20 + TT20Bazic + TT20R +TT20S + TT20RS + TT20SA"

Transkript

1 Brugs- og monteringsvejledning: TT20 + TT20Bazic + TT20R +TT20S + TT20RS + TT20SA CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) LRV (Schweiz) Opfylder BImSchV 1+2 NS3058-1/

2 Tillykke med Deres nye brændeovn. Vi takker Dem, for valget af en TermaTech brændeovn, og ønsker Dem mange hyggelige og varme stunder fremover. Før ovnen tages i brug, bør De læse brugs- og monteringssvejledningen, således at De er bekendt med gældende lovkrav samt anvisningerne mht. vedligeholdelse. Herved sikres, at produktet fungerer efter hensigten og at De får maksimalt udbytte af Deres investering mange år frem. Installationsvejledning... Side 2 Fyringsvejledning. Side 5 Vedligehold.... Side 6 Garanti og reklamationsbestemmelser. Side 7 Gode råd Side 8 Driftsforstyrrelser... Side 9 Tekniske specifikationer... Side 11 INSTALLATIONSVEJLEDNING Ovnen er beregnet til intermitterende forbrænding. Den er ikke beregnet til at fyre over om natten. Ved at følge vejledningen nedenfor under Fyringsvejledning opnås den bedste og mest miljøvenlige forbrænding. Brændeovnen leveres klar til montering (eventuelt skal røgstudsen påskrues) og skal tilsluttes skorstenen med et røgrør. Forbindelsen mellem ovn og skorsten skal, så vidt muligt, monteres i et lige stykke (med så få bøjninger som muligt) og som minimum vandret, men helst stigende fra ovnen mod skorstenen. Samlinger skal være tætte. Husk der skal være mulighed for at rense røret (evt. renselem på røret) Hvis ovnen skal monteres med bagudgang gøres følgende: Den runde, påsvejste eller påskruede afdækningsplade bag på ovenen fjernes. Herefter fjernes den udskæring, der findes på strålepladen (den tynde mallemplade). Dette gøres bedst med en skruetrækker / mejsel eller tang. Pas på ikke at tabe pladen nem mellem bagplade og ovn! Endeligt fjernes det påskruede røgdæksel, hvorefter føgstudsen kan monteres. Husk at fastegøre røgdækslet i toppen af ovnen inden ibrugtagning. Enhver uautoriseret ændring af brændeovnen, vil blive betragtet som en konstruktionsændring og derved bortfalder garantien og sikkerheden sættes ligeledes på spil. I lågen på Deres TT ovn sidder en fjeder, som gør, at lågen lukker i af sig selv, når De slipper håndtaget. Denne lukkeanordning er ikke noget krav i DK og må derfor gerne fjernes. I det nederste hængsel fjernes splitten med linsehovedet, hvorved spændingen tages af fjederen. Dette gøres nemmest ved brug af en lille skruetrækker og en skævbider. 2

3 Nationale og europæiske normer Alle til enhver tid gældende lokale forordninger, inklusive dem der henviser til nationale og europæiske standarder, skal overholdes ved installation af brændeovnen. Kontakt Deres lokale forhandler for videre råd og vejledning i forbindelse med montering. Informer Deres skorstensfejer, inden De tager Deres brændeovn i brug. Det skal sikres, at der er tilstrækkelig med luft til forbrændingen i ovnen, herved skal der tages hensyn til tætlukkende vinduer og døre, som kan forhindre tilførsel af luft til forbrændingen. Sikkerhedshenvisninger Overfladen på ovnen samt greb, håndtag, glasrude, røgrør m.m. opvarmes kraftigt, når ovnen er i brug. Berøring af disse dele, uden nødvendig beskyttelse (Handske eller andet beskyttende materiale) kan medføre forbrænding. Husk at gøre børn opmærksomme på denne fare og sørg for at holde dem fra brændeovnen, når denne er i brug. TermaTech tilbyder til dette formål forskellige gitre til beskyttelse af børnene. (Spørg Deres forhandler) Tilladt i brændeovnen Der må udelukkende anvendes tørt og rent træ til forbænding i brændeovnen. Maksimal størrelse på brændestykker, der anvendes i ovnen er op til 30 cm i længden og 10 cm i diameter. Der må kun anvendes tørt brænde. Forbrænding af affald, kunststof og andre behandlede eller imprægnerede materialer er forbudt, da dette er meget miljøskadeligt. Desuden vil ovnen og skorstenen tage skade af disse materialer. Der er fare for udledning af sundhedsskadelige stoffer som også kan føre til naboklager. Tørt og rent brænde indeholder maksimalt 20% vand, hvilket opnås ved udendørs lagring i mellem 1år (blødt træ) og 2 år (hårdt træ). Træet skal ved lagringen kunne få luft, så fugten kan forsvinde fra træet. Brænde er ikke beregnet til at fyre natten over. Luk aldrig helt ned for lufttilførslen, lad i stedet ilden gå ud og tænd op igen når De har brug for det. Der advares mod at lukke helt for lufttilførslen. Brændeovnen kan kun brænde fornuftigt og miljøvenligt, hvis der er tilstrækkeligt med luft i forbrændingen. Rengøring og kontrol Brændeovnen og røgrør bør hvert år, kontrolleres og rengøres. Skorstenen skal ligeledes rengøres af skorstensfejeren, som fastlægger de nødvendige intervaller for rengøring / fejning. Brændeovnen bør kontrolleres af en fagmand ca. 1 gang pr. år. Forbrændingsluft Forbrændingsluft er en forudsætning for en god og ren forbrænding. Luften tages normalt fra det rum brændeovnen er monteret i. Det 3

4 kan dog, i særlige tilfælde, være nødvendigt at sørge for ekstra luft i rummet, hvor ovnen er placeret. Dette kan f.eks. gøres ved at montere en luftventil i rummets ydervæg. Luftventiler, som tilfører nødvendig forbrændingsluft, skal holdes fri for blokeringer. En emhætte, i samme rum eller tæt på brændeovnen, kan også have negativ indvirkning på forbrændingen (i værste tilfælde kan det føre til røggasser i rummet, selv med lukket brændeovnslåge). Derfor må brændeovn og emhætte i ovennævnte tilfælde, aldrig være i brug samtidig. TT20 serien fås med forbrændingsluftstuds. Spørg Deres forhandler for nærmere oplysninger. Stillefødder (gælder ikke TT20 Bazic) De medleverede stillefødder anvendes, hvis gulvet er skævt eller hvis De ønsker en optisk svævende ovn. Disse skrues i ovnen nedefra. Pladen der ligger på risten: Den medleverede plade, med 4 huller, skal ligge på risten i brandkammeret. Denne sikrer den reneste forbrænding. Når De ønsker at tømme aske ud af brandkammeret, fjernes pladen og de skubber/ fejer asken ned i askeskuffen. Afstand til brændbart materiale: Ovnen skal opstilles på et ikke brændbart underlag. Dette underlag skal som minimum, dække 150 mm til hver side af ovnen, samt 300 mm foran ovnen. Til brændbart materiale, som brændbare vægge, møbler mv., gælder af sikkerhedsmæssige hensyn, følgende minimumsafstande: Uisoleret Røgrør 150 mm bag ovnen til brændbart materiale (b:338mm) (tegning 2) 350 mm til siden for ovnen til brændbart materiale (tegning 2) 125 mm ved hjørneopstilling 45 (a:493mm+b:348mm) (tegning 1) 1000 mm foran ovnen til brændbart materiale Tegning 1 Tegning 2 Isoleret Røgrør 100 mm bag ovnen til brændbart materiale. (b:288mm) (tegning 4) 350 mm til siden for ovnen til brændbart materiale. (tegning 4) 100 mm ved hjørneopstilling 45 (a:457mm+b:323mm) (tegning 3) 1000 mm foran ovnen til brændbart materiale. 4

5 350 mm til siden for ovnen til brennbart materiale. (tegning 4) 100 mm ved hjørneopstilling 45 (a:457mm+b:323mm) (tegning 3) 1000 mm foran ovnen til brennbart materiale. Tegning 33 Tegning 4 Afstand til ikke brændbare materialer: Herfor gælder ingen lovkrav, men det anbefales, at der er minimum mm bag - og til siderne af ovnen, således at ovnen kan komme af med varmen. Desuden letter denne afstand også rengøringen af, og omkring, ovnen. Avstand til ikke brennbart materiale /Afstand til brannmur 50 mm bak ovnen til ikke brennbart materiale. 150mm til siden for ovnen til ikke brennbart materiale. Krav til skorstenen: Skorstenen skal have en sådan højde, at trækforholdene er i orden og Krav røgen til skorsteinen ikke generer. Et godt træk i skorstenen er afgørende for, at ovnen Skorsteinen virker bør efter ha hensigten slik høyde og at brænder trekkforholdene så miljøvenligt er tilfredsstillende som muligt. og Højden røyken ikke på skorstenen er til sjenanse skal for typisk omgivelsene. være på En minimum god trekk i 3,5 skorsteinen m. målt er fra ovnens avgjørende top for og at til ovnen toppen virker af skorstenen. etter hensikten og brenner så miljøvennlig som Skorstenen mulig. Høyden skal på have skorsteinen en minimumslysning bør være på 3,5 Ø150mm m målt fra (indvendig ovnens topp mål og til i toppen skorstenen!). av skorsteinen for å gi en optimal trekk. Skorstenen skal være forsynet med en let tilgængelig renselem. Alle samlinger Skorsteinen og skal tilslutningssteder ha en lysåpning på skal minimum være tætte Ø150 og mm skorstenen (innvendig mål skal i kunne yde et træk på minimum 1,2mm vandsøjle (12Pa). skorsteinen). Det er muligt at tilslutte brændeovnen på skorstene, som samtidig benyttes Skorsteinen til skal andet være formål. forsynt Dog med skal en lett de konkrete tilgjengelig forhold feieluke. vurderes Alle skjøter af og installatør tilslutningssteder og / eller skal skorstensfejer. være tette, og skorsteinen bør kunne yte en trekk på minimum 1,2 mm vannsøyle (12 Pa). Hvis ovnen skal monteres med bagudgang gøres følgende: Den Det er runde, mulig påsvejste å koble peisovnen eller påskruede, til en skorstein afdækningsplade, som samtidig benyttes bag på til annet ovnen, formål. Allikevel fjernes. skal Herefter de konkrete fjernes forholdene udskæring, vurderes der av installatør findes på strålepladen og/eller skorsteinsfeier. (den tynde mellemplade) Pas på ikke at tabe udskæringen ned mellem bagplade og ovn! Dette gøres bedst med en skruetrækker Hvis / ovnen mejsel skal eller monteres tang. med bakuttak, gjøres følgende: den runde, Endeligt fjernes det påskruede røgdæksel, hvorefter røgstudsen kan påsveisede eller påskrudde dekkplaten bak på ovnen fjernes. Deretter fjernes monteres. Husk den utstansede, at fastgøre runde røgdækslet platen som i toppen finnes på af ovnen, stråleplaten inden (den ibrugtagning. tynne mellomplaten). Dette gjøres best med en skrutrekker, meisel eller tang. Pass Krav på å ikke til gulvet: miste den lille platen ned mellom bakplaten og ovnen! Underlaget skal kunne bære ovnens samt evt. skorstenens vægt. Skorstensfejeren: Når Deres nye ovn er monteret, skal installationen anmeldes hos den lokale skorstensfejer. Skorstensfejeren skal syne installationen inden ibrugtagning samt rense skorstenen fremover. 5

6 FYRINGSVEJLEDNING Første gang der fyres: Første gang der fyres i ovnen, skal der fyres forsigtigt, da alle materialer skal vænnes til varmen. Den Senotherm lak ovnen er lakeret med, vil hærde op de første gange der fyres, og kan derved godt afgive nogle lugtgener. Sørg derfor for god udluftning. Lakken er blød indtil den er hærdet op. Vær derfor forsigtig og undgå berøring af lakken. Brug af ovnen: Nedenfor er gennemgået den fremgangsmåde, der er anvendt ved ovnens afprøvning / godkendelse. Det er denne fremgangsmåde, der på den givne skorsten, fører til den bedste forbrænding. Brændemængde og spjældindstilling kan varieres efter det individuelle behov for opvarmning og den konkrete skorstens træk. På Deres nye TT20 / TT20R/TT20 Bazic/TT20S/TT20RS er arbejdet med styring af lufttilførsel forenklet, så der findes kun ét greb/ spjæld (lige under lågen). Mellem den venstre position og midterpositionen, har De det normale område, hvor De styrer lufttilførslen. Ingen lufttilførsel=venstre position og maksimal lufttilførsel=midterpositionen. Til hjælp ved optænding, kan styringsgrebet/spjældet presses lidt nedad og skubbes helt til højre. Denne opstartshjælp tilfører lidt luft nedefra og sørger for hurtigere optænding. Efter få minutter sættes luftstyringsgrebet/spjældet tilbage til normal position (mellem venstre og midterposition) Optænding og løbende påfyring ved EN-afprøvning. 1. Spjældet/opstartsanordningen kan åbnes (grebet presses ned og skubbes til højre i få minutter ved optænding. Læg ca. 10 optændingspinde (dia. 2-3 cm) ind i bunden af ovnen, stablet på kryds og tværs som et bjælkehus. Læg 2 optændingsblokke i midten og antænd dem. 2. Luk lågen på klem, så der er en åbning på ca. 2-3 cm. Lad ovnen stå sådan i ca minutter før De lukker lågen helt. Bliv ved ovnen så længe lågen står på klem. 3. Når bålet er brændt ned til gløder (der er ikke flere flammer), åbnes lågen forsigtigt, så asken ikke hvirvles med ud. Spred forsigtigt gløderne ud med en ildrager, så de ligger i et jævnt lag. 4. Læg 2-3 stykker brænde i ovnen, ca. 1,6 til 2,0 kg i alt. Styk kerne lægges begge i bunden af ovnen og parallelt med ovnens forside, med lige stor afstand til ovnens sider og med en indbyrdes afstand på ca. 1 cm. Det forreste stykke antændes bedst, hvis det har en kløvet side, der vendes ud mod lågen og en ned i gløderne. Luk lågen helt til, med det samme. 6

7 5. Grebet/spjældet åbnes, så det er ca. 2/3 åbent (mellem venstre og midterposition) og efter ca. 2 minutter stilles spjældet, så det står ca. 1/3 åben. Hvor meget spjældet præcis skal stå åben kan variere med den enkelte skorstens træk, men flammerne skal nu stabilisere sig til et roligt brændende bål. 6. Når brændet er brændt ned til gløder (efter ca. 1 time), startes forfra fra pkt. 4. VEDLIGEHOLDELSE benyt altid originale reservedele Vedligeholdelse og rengøring af ovnen bør kun foretages når ovnen er kold. Den daglige vedligeholdelse indskrænker sig til et minimum, men en gang årligt bør ovnen vedligeholdes grundigt. Brændkammeret skal renses for aske og sod, og lågehængslerne og lukketøjet bør smøres med kobberfedt. Overfladen vedligeholdes ved at børste den med en blød, langhåret børste eller ved at bruge støvsugeren med børste. Ovnen kan også støves af med en støvekost. Husk altid: kun når ovnen er kold. Pakninger kan godt umiddelbart se pæne ud, de falder imidlertid sammen i varmen og mister dermed evnen til at holde ovnen tæt. Pakninger bør skiftes efter behov, da det er væsentligt for en god forbrænding og en ren rude, at ovnen er tæt. Isoleringspladerne i brændkammeret der er knækket eller slidt kan let skiftes, da de er løst monteret. Materialet der er anvendt hedder Vermiculite og er et porøst, men særdeles velegnet isoleringsmateriale. Det betyder ikke noget for ovnens effektivitet at isoleringen revner. Den bør dog udskiftes, når slitagen overstiger halvdelen af den oprindelige tykkelse. Maling af ovnen med Senotherm-spray kan dække pletter eller små ridser fra kedler eller andet. Større skader skal slibes ned med fint ståluld, støvsuges og derefter sprayes. Dåsen skal rystes meget kraftigt og sprayes på med en afstand på cm. Det er meget vigtigt, at ovnen er ude af drift og helt kold, før De bruger sprayen pga. brandfare. For at ovnens lakerede overflader skal holde sig pæne mange år frem i tiden, bør De forsøge at undgå berøring af de lakerede overflader når ovnen er varm. Sørg for rigelig udluftning når der anvendes spraymaling. Glas skal normalt ikke vedligeholdes udover rengøring. Dette gøres lettest ved at anvende TermaTech s glasrens. Husk anvend kun glasrens når ovnen er kold. Originale reservedele der pga. slitage skal udskiftes, findes hos Deres forhandler. Af hensyn til pasform etc. bør der kun anvendes originale reservedele fra TermaTech. Reklamationsret på produktet er efter gældende lovgivning. Ved konstatering af afvigelser skal brugen indstilles straks, og for- 7

8 handleren kontaktes. (Se afsnit om garanti og reklamationsret). Bortskaffelse af glasset i Deres brændeovn må ikke bortskaffes med almindeligt glas affald da, det er keramisk glas. 5 ÅRS GARANTI* / REKLAMATIONSRET Ved konstatering af afvigelser / fejl, skal brugen indstilles straks, og forhandleren kontaktes. *5 Års garanti TermaTech yder, forudsat normal drift, 5 års garanti på materialeog fabrikationsfejl, på den bærende konstruktion, ekskl. brændkammer. Brændkammerdele der ikke er dækket af garantien: Brændkammer, Støbejernsdele (bund, låge og rist), Isoleringsmateriale (vermiculite-plader), Røgvenderplader, Glas, pakninger samt lukkemekanismen / håndtaget. Udvendige dele der ikke er dækket af garantien: Lakerede plader/overflader, stenbeklædninger, kakler, beton og glas samt lukkemekanismen / håndtaget Garantien dækker ikke fejl, som skyldes: brugs og monteringsvejledningen ikke er fulgt at monteringen er forkert udført overophedning / nedbrydning af materialerne, forårsaget af anvendelse af f.eks. forkert type brænde, energikoks eller for stor mængde brænde at produktet er sluttet til en skorsten med dårligt træk, f.eks. for korte eller utætte skorstene at produktet er placeret eller har været placeret/opbevaret i uopvarmede eller fugtige omgivelser at produktet er misligholdt og ikke vedligeholdt iht. Anvisningerne al normalt slitage på sliddele / forbrugsdele samt lakken tilsvarende omstændigheder, som ikke skyldes materiale eller fabrikationsfejl. Nedenstående mindre afvigelser, som ikke kan ligge til grund for reklamation, kan forekomme i produktet: Naturligt forekommende variationer i farvenuancerne og marmoreringen på fedtsten, sandsten og andre sten beklædninger. Lyde der opstår under forbrændingen er normale, disse opstår når metal udvider sig / trækker sig sammen. Foreligger der fejl, som er omfattet af denne garanti, ved leverancen til kunden, eller opstår sådanne fejl under garantiperioden, påtager TermaTech A/S sig at sende en passende erstatningskomponent omkostningsfrit, for at afhjælpe fejlen. Nogen yderligere forpligtelse for TermaTech A/S, til at afhjælpe fejlen, f.eks. i form af montering af erstatningskomponenten, foreligger ikke. 8

9 Køber har desuden, ud over retten til erstatningskomponenten, ikke ret til erstatning for hverken direkte eller indirekte skader. Reparationer af fejl eller udskiftning af dele på produktet, forlænger ikke produktets eller den udskiftede komponents garanti løbetid. Der påbegyndes ej heller en ny garantiperiode, hverken for produktet eller den udskiftede komponent. Udover ovenstående garantiregler, har forbrugeren også de rettigheder, der fremgår af den tvungne forbrugerretslige lovgivning Anmeldelse af eventuelle fejl og mangler skal foretages overfor den sælger, der har solgt produktet. Køberen skal i så fald kunne bevise at produktet er købt hos sælgeren og hvornår det er købt, f.eks. i form af en faktura/købskvittering. Køberen skal angive typebetegnelse og produktionsnummer, som er angivet på produktet. Hvis køberen ønsker at påberåbe sig en fejl, skal sælgeren underrettes inden for rimelig tid, hvilket vil sige inden for 14 dage efter, at fejlen er konstateret. GODE RÅD Optænding efter længere pause Hvis ovnen ikke har været anvendt gennem længere tid, bør skorstenen undersøges for eventuel blokering inden optænding. Desuden er det en god idé at fjerne eventuelt støv fra brændeovnen, da det kan lugte ved optænding efter længere tids pause. Skorstensbrand I tilfælde af skorstensbrand, skal brændeovnens låger, skuffer og spjæld omgående lukkes til, for at afbryde ilt forsyningen. Relevante myndigheder m.v. tilkaldes om nødvendigt. Ovnen må først anvendes igen efter besigtigelse af skorstensfejeren. Optændingsbrænde er betegnelsen for fintkløvet småtræ/pinde, der er ca. 20 cm lange og har en diameter på 2-3 cm. Træ som birk, bøg, eg, ask, elm, nåletræer samt frugttræer er alle velegnede til at kløve op til brænde. Affaldsprodukter som trykimprægneret træ, spånplader, farvede brochurer eller glittet papir må ikke anvendes i en brændeovn. De udvikler saltsyre eller tungmetaller til stor skade for både ovnen og miljøet. Brænde bør have en diameter på 7-9 cm og højst være ca 30 cm langt, da det ellers kommer for tæt på ovnens sider (ved DSafprøvningen er anvendt brænde med en længde på 28 cm). Det vigtigste for en god forbrænding er, at træet er tørt (en fugtighed på 15-20%). Er brændet for vådt, er det svært at få til at brænde, skorstenstrækket udebliver, det oser meget og det giver en ringere udnyttelse, da vand først skal fordampes. Endvidere kan det give skader på ovn og skorsten i form af glanssod og tjærebelægninger. 9

10 Dette kan i værste fald føre til skorstensbrand. Er brændet alt for tørt, vil det brænde for hurtigt. Ofte frigives gasserne i træet hurtigere end de kan forbrænde og en del går uforbrændte op gennem skorstenen. Dette giver også en ringere udnyttelse og skader miljøet. Der er altså tale om en balance, som dog er rimelig let at finde med lidt øvelse. Se også nedenfor under opbevaring. Biobriketter kan anvendes, men udvikler megen aske og støv. Påfyld max. 2 kg. pr. time. Energikoks må ikke anvendes, da det er meget svovlholdigt, hvilket slider hårdt på ovn, skorsten og miljøet. Levetiden på ovn og skorsten vil blive væsentligt reduceret ved brug af denne brændselsform og reklamationsretten på produktet bortfalder. Opbevaring af brændet er bedst under tag, dog samtidig med god udluftning, f.eks. i en carport eller under et halvtag. Stil gerne træet på en palle eller lignende, så det er fri af jorden. Frisk træ, som er savet og kløvet skal lagres i ca. 1-2 år på denne måde, indtil træets fugtighed er nede på 15-20%. Asken kan smides i skraldespanden til dagrenovation. Asken bør altid være afkølet i 1-2 døgn, før den smides i skraldespanden, da der ellers fortsat kan være gløder, som kan antænde affald eller skraldepose. Regulerings- og røgspjæld: Hvis et sådant er monteret i skorstenen, må det maksimalt lukke for 80% af lysningsarealet i skorstenen. DRIFTFORSTYRRELSER Hvis der skulle opstå problemer med brugen af ovnen, kan årsagen måske findes herunder. Hvis ikke, er De altid velkommen til at kontakte Deres forhandler. Ovnen er svær at styre - den brænder for hurtigt. Hvis ovnen er ny, kontroller da at brugs- og monteringsvejl. er fulgt. Er ovnen mere end 1 år eller har den været brugt kraftigt, skal pakningerne eventuelt skiftes. Sidder pakningerne for længe, bevirker varmen, at pakningerne mister deres evne til at holde ovnen tæt. Kontroller at askeskuffen er lukket helt i. Hvis der er meget kraftigt træk i skorstenen, kan det være nødvendigt at montere et spjæld i denne. Ovnen trækker dårligt efter installationen. Kontroller at brugs- og monteringsvejl. er fulgt. Specielt er det forholdene omkring skorstenen, som kan give anledning til problemer. Er diameter og længde i orden, er den tæt, er røgrør og overgange tætte? Er renselemmen tæt? Eventuelt må en skorstensfejer kontak- 10

11 tes for at afhjælpe problemet, da skorstenen kan være tilstoppet. Røg og sodlugt Dette kan skyldes vindnedslag i skorstenen og sker oftest i bestemte vindretninger. Skorstenen er eventuelt for kort i forhold til tagrygningen eller træer kan være vokset op og danner turbolens. Husk ikke at åbne lågen imens der er flammer. Ovnen er svær at få til at brænde og går måske ud. Her kan der være en række årsager. De mest typiske er: Spjældet er ikke nok åbent. Brændet er for vådt. Trækket i skorstenen er for lille, eller den er eventuelt tilstoppet eller utæt. Glødelaget var for lille/udglødet og gav ikke varme nok til at antænde brændestykkerne. Der kan eventuelt gives lidt opstartsluft til bålet, ved at åbne spjældet (presses ned og skubbes til højre), for igen at få ovnen i gang. Herefter skal spjældet lukkes igen (tilbage i position mellem venstre og midten) Afhængig af problemet kan det være nødvendigt at kontakte forhandleren eller en skorstensfejer. Glasset soder til. Træet er for fugtigt. Manglende træk i skorstenen. Kontroller at spjældet ikke er lukket. Lågen lukkes for tidligt ved optænding (punkt 3 afsnit 2). Tekniske specifikationer TT20 TT20R TT20Bazic Nominel ydelse 5 kw 5 kw 5kW Højde: 1053mm 1053mm 958mm Bredde: 478mm 531mm 478mm Dybde: 419mm 419mm 419mm vægt: ca. 120kg ca. 124kg ca. 100kg TT20S +SA TT20RS Nominel ydelse: 5 kw 5 kw Højde: 1088mm 1088mm Bredde: 470mm 531mm Dybde: 419mm 419mm vægt: ca. 177kg ca. 200kg Røgstudsens diameter er: 150mm Middelværdier ved afprøvning af TT20: Røggastemperatur 273 C Røggasmasseflow 4,0 g/s Virkningsgrad 83,4% Røgtræk 12 Pa 11

12 Montage- und Bedienungsanleitung TT20 + TT20Bazic + TT20R + TT20S + TT20RS + TT20SA Geprüft und zugelassen nach: CE - EN BimSchV 1+2 DIN+, 15A, LRV (CH) Regensburger, Stuttgarter, Münchener, Aachener NS

13 Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen Kaminofen und danken Ihnen, dass Sie sich für einen Ofen von TermaTech entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viele gemütliche und wohlig warme Stunden mit Ihrem neuen Kaminofen! Vor der Inbetriebnahme des Ofens lesen Sie bitte diese Montageund Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um sich mit den gesetzlichen Bestimmungen und den Pflege- und Wartungsanleitungen vertraut zu machen. Auf diese Weise kann gewährleistet werden, dass der Ofen optimal funktioniert und Sie viele Jahre lang von Ihrer Investition profitieren können. Zusammen mit Ihrem Ofen wurde diese Anleitung mitgeliefert. Aufstellhinweise Seite 13 Heizanleitung Seite 17 Wartung & Pflege. Seite 18 Garantie & Reklamationsbestimmungen.. Seite 19 Tipps & Ratschläge.. Seite 21 Betriebsstörungen..... Seite 21 Technische Daten Seite 23 Aufstellhinweise Der Kaminofen ist anschlussfertig montiert (der Stutzen muss eventuell noch angeschraubt werden) und muss mit einem Verbindungsstück an den bestehenden Hausschornstein angeschlossen werden. Das Verbindungsstück soll möglichst kurz, geradlinig, waagerecht oder steigend sein. Verbindungen sind abzudichten. Wenn der Kaminofen hinten angeschlossen werden soll, folgen Sie bitte diese Hinweise: Die runde (angeschraubte oder angeschweißte) Abdeckplatte, die hinten am Ofen (von hinten gesehen) befestigt ist, muss entfernt werden. Danach entfernen Sie die runde Platte in der mittleren Rückwand (die dünne Strahlschutzplatte). Vorsicht! Lassen Sie die Platte nicht herunterfallen, es ist schwer diese wieder heraus zu nehmen. Die Platte entferne Sie am besten mit einem flachen Schraubenzieher oder mit einer Zange. Zum schluß entfernen Sie die innere (angeschraubte) Abdeckplatte. Danach kann der Rauchstutzen montiert werden. Achtung: Die abgeschraubte Abdeckplatte muss oben angeschraubt werden, bevor Sie den Ofen in Betrieb nehmen Nationale und Europäische Normen, örtliche und baurechtliche Vorschriften sowie feuerpolizeiliche Bestimmungen sind einzuhalten. Informieren Sie daher vorher Ihren Bezirksschornsteinfegermeister. Es ist sicherzustellen, dass die für die Verbrennung benötigte Luftmenge ausreichend ist. Hierauf ist besonders bei dichtschließenden Fenstern und Türen (Dichtlippe) zu achten. Die Schornsteinberechnung erfolgt nach DIN EN bzw. DIN 13

14 EN mit dem dieser Anleitung zugefügten Wertetripel. Prüfen Sie vor dem aufstellen, ob die Tragfähigkeit der Unterkonstruktion dem Gewicht Ihres Kaminofens standhält. Bei unzureichender Tragfähigkeit müssen geeignete Maßnahmen (z.b. Platte zur Lastverteilung) getroffen werden, um diese zu erreichen. Allgemeine Sicherheitshinweise Durch den Abbrand von Brennmaterial wird Wärmeenergie frei, die zu einer starken Erhitzung der Oberflächen, der Feuerraumtüren, der Tür- und Bediengriffe, der Sichtfensterscheibe, der Rauchrohre und ggf. der Frontwand des Ofens führt. Die Berührung dieser Teile ohne entsprechende Schutzkleidung oder Hilfsmittel (hitzebeständige Handschuhe oder andere Betätigungsmittel) ist zu unterlassen. Machen Sie Kinder auf diese Gefahren aufmerksam und halten Sie sie während des Heizbetriebes von der Feuerstätte fern. Zulässige Brennstoffe Zulässiger Brennstoff ist Scheitholz mit einer Länge von 30cm und einem Durchmesser von 10 cm. Es darf nur luftgetrocknetes Scheitholz verwendet werden. Die Verfeuerung von Abfällen und insbesondere Kunststoff ist laut Bundesimmissions-schutzgesetz verboten. Darüber hinaus schadet dies der Feuerstätte und dem Schornstein und kann zu Gesundheitsschäden und aufgrund der Geruchsbelästigung zu Nachbarschaftsbeschwerden führen. Luftgetrocknetes Scheitholz mit maximal 20% Wasser wird durch eine mindestens einjährige (Weichholz) bzw. zweijährige Trockenzeit (Hartholz) erreicht. Holz ist kein Dauerbrand-Brennstoff, so dass ein Durchheizen der Feuerstätte mit Holz über Nacht nicht möglich ist. Betrieb mehrerer Feuerstätten Beim Betrieb mehrerer Feuerstätten in einem Aufstellraum oder in einem Luftverbund ist für ausreichend Verbrennungsluftzufuhr zu sorgen. Reinigung und Überprüfung Der Kaminofen, Rauchgaswege und Rauchrohre sollten jährlich evtl. auch öfter, z.b. nach der Reinigung des Schornsteines nach Ablagerungen untersucht und ggf. gereinigt werden. Der Schornstein muss ebenfalls regelmäßig durch den Schornsteinfeger gereinigt werden. Über die notwendigen Intervalle gibt Ihr zuständiger Schornsteinfegermeister Auskunft. Der Kaminofen sollte jährlich durch einen Fachmann überprüft werden. Bauarten Bei Kaminöfen mit selbstschließenden Feuerraumtüren ist ein Anschluss an einen bereits mit anderen Öfen und Herden belegten Schornstein möglich, sofern die Schornsteinbemessung gem. EN dem nicht wiederspricht. 14

15 Kaminöfen mit selbstschließenden Feuerraumtüren müssen außer beim Anzünden, beim Nachfüllen von Brennstoff und der Entaschung unbedingt mit geschlossenem Feuerraum betrieben werden, da es sonst zur Gefährdung anderer, ebenfalls an den Schornstein angeschlossener Feuerstätten und zu einem Austritt von Heizgasen kommen kann. Kaminöfen ohne selbstschließende Sichtfenstertüren, müssen an einen eigenen Schornstein angeschlossen werden. Der Betrieb mit offenem Feuerraum ist nur unter Aufsicht statthaft. Für die Schornsteinberechnung ist DIN EN bzw. DIN EN anzuwenden. Der Kaminofen ist eine Zeitbrand-Feuerstätte. Verbrennungsluft Da Kaminöfen raumluftabhängige Feuerstätten sind, die Ihre Verbrennungsluft aus dem Aufstellraum entnehmen, muss der Betreiber für ausreichende Verbrennungsluft sorgen. Bei abgedichteten Fenstern und Türen (z.b. in Verbindung mit Energiesparmaßnahmen) kann es sein, dass die Frischluftzufuhr nicht mehr gewährleistet ist, wodurch das Zugverhalten des Kaminofens beeinträchtigt werden kann. Dies kann Ihr Wohlbefinden und unter Umständen Ihre Sicherheit beeinträchtigen. Ggf. muss für eine zusätzliche Frischluftzufuhr, z.b. durch den Einbau einer Luftklappe in der Nähe des Kaminofens oder Verlegung einer Verbrennungsluftleitung nach außen oder in einen gut belüfteten Raum (ausgenommen Heizungskeller), gesorgt werden. Insbesondere muss sichergestellt bleiben, dass notwendige Verbrennungs-Luftleitungen während des Betriebes der Feuerstätte offen sind. Dunstabzugshauben, die zusammen mit Feuerstätten im selben Raum oder Raumluftverbund installiert sind, können die Funktion des Ofens negativ beeinträchtigen (bis hin zum Rauchaustritt in den Wohnraum, trotz geschlossener Feuerraumtür) und dürfen somit keinesfalls gleichzeitig mit dem Ofen betrieben werden. Für die TT20 Serie von TermaTech gibt es die Möglichkeit für Frischluftzufuhr direkt zur Verbrennung. Fragen Sie hierzu Ihren Händler. Stellfüße Die mitgelieferten Stellfüße, können von unten in den Ofen (Seitlich) geschraubt werden, wenn der Boden unter dem Ofen schief ist, oder wenn Sie möchten, dass der Ofen optisch schwebt Platte über Rost Im Feuerraum liegt eine Stahlplatte mit 4 Löchern, diese soll auf/ über dem Rost liegen um die optimalen Heizbedingungen zu erreichen. Wenn Sie Asche aus dem Feuerraum haben möchten, dann nehmen Sie diese Platte raus, damit Sie die Asche in den Aschekasten schieben / fegen können. Brandschutz Brandschutz im Strahlungsbereich 15

16 Im Strahlungsbereich des Sichtfensters dürfen im Abstand von 100 cm keine brennbaren Bauteile und Möbel aufgestellt werden. Dieser Abstand kann auf 40 cm verringert werden, wenn zwischen Feuerstätte und brennbaren Bauteilen ein beidseitiges belüftetes Strahlschutzblech aufgestellt wird. Die Feuerstätte darf nicht verändert werden! Brandschutz ausserhalb des Strahlungsbereichs Sicherheitsabstände zu brennbaren Bauteilen 150 mm hinter dem Ofen (Zeichnung 2) 350 mm zur Seite (Zeichnung 2) 125 mm bei Eckaufstellung 45 (Zeichnung 1) 1000 mm foran ovnen til brændbart materiale Zeichnung 1 Zeichnung 2 Die Mindestabstände zu brennbaren Bauteilen und Möbeln sind auf dem Geräteschild angegeben und dürfen nicht unterschritten werden. Zu brennbaren Bauteilen (Wände) und Möbeln ist ein Mindestabstand von 15 cm. hinten / 35 cm. seitlich einzuhalten, um ausreichend Wärmeschutz zu gewähren. Bodenmaterial unter dem Ofen: Vor den Feuerungsöffnungen von Feuerstätten für feste Brennstoffe sind Fussböden aus brennbaren Baustoffen durch einen Belag aus nichtbrennbaren Baustoffen zu schützen. Der Belag muss sich nach vorn auf mindestens 50 cm und seitlich auf mindestens 30 cm über die Feuerungsöffnung hinaus erstrecken. Hinweis bei Schornsteinbrand Wird falscher oder zu feuchter Brennstoff verwendet, kann es aufgrund von Ablagerungen im Schornstein zu einem Schornsteinbrand kommen. Verschließen Sie sofort alle Luftöffnungen am Ofen und informieren Sie die Feuerwehr. Nach dem ausbrennen des Schornsteines diesen vom Fachmann auf Risse bzw. Undichtigkeiten überprüfen lassen. Nennwärmeleistung Die Nennwärmeleistung des Ofens beträgt 5,0 kw. Sie wird bei einem Mindestförderdruck von 12 Pa erreicht. 16

17 Anschluss: Die TermaTech Öfen können wahlweise von oben oder hinten angeschlossen werden. HEIZANLEITUNG Beim ersten Anheizen: Das erste Anheizen muss behutsam erfolgen, da sich die Werkstoffe noch an die Hitze gewöhnen müssen. Die Senotherm-Lackierung des Ofens härtet bei den ersten Heizvorgängen aus, welches möglicherweise zu Geruchs beeinträchtigungen führen kann. Sorgen Sie daher für ausreichende Belüftung. Da der Lack am Anfang sehr weich ist, vermeiden Sie bitte Berührung mit dem Lack, weil dieser sonst beschädigt werden kann. Anheizen und laufendes Nachlegen Nachstehend ist die optimale Vorgehensweise beschrieben. Diese Vorgehensweise führt beim jeweiligen Schornstein zur bestmöglichen Verbrennung. Die Menge des Brennmaterials und die Einstellung des Luftreglers können den individuellen Heizbedürfnissen sowie dem Zug des jeweiligen Schornsteins entsprechend variiert werden. An Ihrem TT20 gibt es nur eine Luftregulierung. Zwischen der linken Position und der mittleren Position, haben Sie den normalen Betriebsbereich. Beim Anheizen, können Sie diesen Griff / Luftregulierung nach unten drücken und weiter nach rechts schieben, um Anheizhilfe zu leisten, dadurch wird eine kleine Menge Luft von unten in das Feuer zugeführt. Nach wenigen Minuten stellen Sie den Regler wieder in die Betriebsposition (zwischen linke und mittlere Position) 1. Die Anheizanordnung (verschiebbarer Griff unter der Tür) kann bei Bedarf, für wenige Minuten, nach unten und dann nach rechts geschoben werden, um Anheizhilfe / Primärluft zuzuführen. 2. Stapeln Sie etwa 1,6 bis 2,0 kg trockenes, fein gespaltenes Holz kreuz und quer auf den Boden des Feuerraums. Legen Sie zwei Anzünder in die Mitte und zünden Sie sie an. 3. Lassen Sie die Tür etwa 1-2 cm offen stehen (angelehnt) in den ersten etwa 5-10 Minuten unter Ihrer Überwachung. Die Luftregulierung sollte entweder in der mittleren Position oder für kurze Zeit auf der rechten Position stehen, um ekstra Luft zuzuführen. Nach etwa 10 Minuten können Sie die Tür schliessen und den Türgriff ganz zumachen. Stellen Sie die Luftregulierung so ein, dass sie etwa 2/3 offen ist (Zwischen linke und mittlere Position). 4. Bei Bedarf kann der Luftregler während des Anheizens gedrosselt werden. 5. Wenn der Feuerhaufen nur noch glüht (keine offenen Flammen), öffnen Sie die Tür vorsichtig, so dass die Asche nicht hinausgewirbelt wird. Verteilen Sie die Glut mit einem Feuerhaken, so dass diese eine gleichmäßige Schicht bildet. 6. Legen Sie 2 bis 3 Holzscheite in den Ofen, insgesamt etwa 1,6 bis 17

18 2,0 kg. Die Scheite sind im Abstand von etwa 1 cm neben einander auf dem Boden des Ofens, parallel zur Vorderseite und mit gleich großem Abstand zu den Ofenseiten zu platzieren. Der vordere Scheit entzündet sich am leichtesten, wenn dabei eine gespaltete Seite jeweils in Richtung Tür und nach unten in die Glut zeigt. Schließen Sie danach sofort die Tür. 7. Den Luftregler zu etwa 2/3 öffnen. Genau wie viel sie geöffnet sein muss, ist von dem Zug im Schornstein abhängig. Die Flammen sollten sich jedoch zu einem gleichmäßig brennenden Feuer stabilisieren. Wenn die Flammen senkrecht und ganz ruhig stehen, gibt es zu wenig Luft (turbulenz), und Sie müssen die Luftregulierung ein bisschen mehr Öffnen. 8. Wenn das Brennmaterial zu Glut heruntergebrannt ist (nach etwa 1 Stunde), wird der Vorgang ab Punkt 6 wiederholt. Asche Die Asche können Sie mit der Müllabfuhr entsorgen. Achten Sie darauf, dass keine Glut in der Asche ist, die die Mülltonne anzünden könnte. Deshalb sollte die Asche mindestens 1-2 Tage abkühlen, bevor sie weggeschafft wird. WARTUNG & PFLEGE nur Originalersatzteile verwenden Der Ofen sollte nur in kaltem Zustand gewartet und gereinigt werden. Der Kaminofen, Rauchgaswege und Rauchrohre sollten jährlich evtl. auch öfter, z.b. nach der Reinigung des Schornsteines nach Ablagerungen untersucht und ggf. gereinigt werden. Der Schornstein muss ebenfalls regelmäßig durch den Schornsteinfeger gereinigt werden. Über die notwendigen Intervalle gibt Ihr zuständiger Schornsteinfegermeister Auskunft. Der Kaminofen sollte jährlich durch einen Fachmann überprüft werden. Die Oberfläche wird mit einem weichen, langborstigen Besen oder mit dem Borstenaufsatz des Staubsaugers gereinigt. Der Ofen kann auch mit einem trockenen, weichen Tuch oder einem Staubwedel abgestaubt werden. Achtung: Nur bei kaltem Ofen durchführen! Dichtungen können zwar unmittelbar gut und intakt aussehen; mit der Zeit fallen sie jedoch durch die Hitze in sich zusammen und verlieren dadurch die Fähigkeit, den Ofen dicht zu halten. Dichtungen sollten nach Bedarf erneuert werden, da die Dichtigkeit des Ofens für eine gute Verbrennung und eine saubere Scheibe von entscheidender Bedeutung ist. Isolationsmaterial, das beschädigt oder abgenutzt ist, lässt sich leicht erneuern, da die Teile lose montiert sind. Beim eingesetzten Material, Vermiculite, handelt es sich um ein poröses, jedoch äußerst geeignetes Isolationsmaterial. Risse haben auf die Effektivität des Ofens keinen Einfluss. Das Isolationsmaterial sollte jedoch ausgetauscht werden, wenn durch die Abnutzung nur noch die Hälfte der ursprünglichen Stärke vorhanden ist. 18

19 Lackierung des Ofens mit Senotherm-Spray lässt kleinere Flecken oder durch Wasserkessel etc. verursachte Kratzer verschwinden. Bei größeren Beschädigungen sind die Stellen zunächst mit feiner Stahlwolle abzuschleifen, abzusaugen und anschließend zu besprühen. Vorher die Spraydose kräftig schütteln. Das Auftragen der Farbe erfolgt im Abstand von cm. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass der Ofen nicht in Betrieb und absolut kalt ist, bevor Sie das Spray verwenden, da sonst Brandgefahr besteht. Um die ansprechende Optik der lackierten Ofenoberflächen viele Jahre lang zu erhal ten, sollten diese möglichst nicht berührt werden, wenn der Ofen heiß ist. Glas bedarf in der Regel außer der Reinigung keiner besonderen Pflege. Zur einfachen Reinigung empfiehlt sich der Glasreiniger von TermaTech. Entsorgung - Glas Die Glasscheibe in Ihrem Kaminofen, ist aus keramisches Glas und darf deswegen nicht mit normalem Glas Abfall entsorgt werden. Originalersatzteile, die wegen Abnutzung ausgetauscht werden müssen, erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler. Aus Gründen der Passform etc. sind ausschließlich Originalersatzteile von TermaTech zu verwenden. Renovierung vom ganzen Ofen kann durch Ihren Fachhändler vermittelt werden. Eine Renovierung besteht aus Sandstrahlung, Spritzen, Auswechslung der Steine und Dichtungen, auch beim Glas. Das Reklamationsrecht für das Produkt richtet sich nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen. Im Fall einer Feststellung von Abweichungen ist der Betrieb des Ofens sofort einzustellen und der Fachhändler zu verständigen. 5 JAHRE GARANTIE* / REKLAMATIONSBESTIMMUNGEN Bei Feststellung von Abweichungen / Fehlern, muss die Anwendung sofort eingestellt und der Händler sofort kontaktiert werden. *5 Jahre Garantie TermaTech gewährt, unter Voraussetzung normalen Betriebes, 5 Jahre Garantie auf Material- und Fabrikationsfehler, auf die tragende Konstruktion, ausschließlich der Brennkammer. Brennkammerteile die von der Garantie nicht umfasst sind: Die Brennkammer, Teile aus Gusseisen, (Gussboden, Tür und Rost), Isoliermaterial (Vermiculiteplatten), Rauchleitplatten, Glas, Dichtungen, sowie der Schließmechanismus / der Griff. Äußere Teile die von der Garantie nicht umfasst sind: Lackierte Platten/Oberflächen, Steinverkleidungen, Kacheln, Beton und Glas sowie der Schließmechanismus / der Griff. 19

20 Die Garantie umfasst keine Fehler aufgrund von folgenden Ursachen: -Dass die Gebrauchs- und Montageanweisung nicht befolgt wurde -Dass die Montage falsch ausgeführt wurde -Überhitzung / Abbau des Materials, verursacht durch die Anwendung von z.b. falschem Brennholz, Energiekoks, Kohle, Kohlebriketts oder einer zu großen Menge Brennholz. Bei Verwendung von Holzbriketts, niemals mehr als 3 kg. Je Stunde verwenden. -Dass das Produkt an einen Schornstein mit schlechtem Luftzug, z.b. zu kurze oder undichte Schornsteine angeschlossen ist -Dass das Produkt in nicht erhitzen/nicht beheizten oder feuchten Umgebungen platziert ist oder platziert/aufbewahrt wurde -Dass das Produkt nicht ordnungsgemäß gewartet oder nicht den Anweisungen entsprechend gewartet wurde -Jeglicher, üblicher Verschleiß von Verschleißteilen / Verbrauchsteilen bzw. Ersatzteilen sowie der Lack -Entsprechende Umstände, welche nicht an Material- oder Herstellungsfehlern liegen Die untenstehenden, geringeren Abweichungen, welche keine Grundlage für eine Reklamation ergeben, können beim Produkt auftreten: -Natürlich vorkommende Variationen der Farbnuancen und der Marmorierung des Specksteines, dem Sandstein und anderen Steinverkleidungen. -Geräusche, welche während der Verbrennung auftreten, sind normal, diese entstehen bei der Erweiterung / der Kontraktion von Metall. Liegt bei Lieferung ein Fehler vor, welcher von dieser Garantie umfasst ist, oder entstehen solche Fehler während der Garantiezeit, schickt TermaTech A/S kostenlos ein passendes Ersatzteil/Ersatzkomponente, um den Fehler zu beheben. Es liegt keine weitere Verpflichtung für TermaTech A/S vor, den Fehler zu beheben, z.b. in Form einer Montage des Ersatzteiles. Der Käufer hat über das Recht auf ein Ersatzteil hinaus, kein Recht auf Ersatz für weder direkte oder indirekte Schäden. Reparaturen von Fehlern oder Austausch von Teilen des Produktes, verlängern weder die Garantiezeit des Produktes noch die Garantiezeit der ausgetauschten Komponente. Es beginnt auch keine neue Garantiezeit, weder für das Produkt, noch für die ausgetauschte Komponente. Über die obengenannten Garantieregeln hinaus, hat der Verbraucher ebenfalls die Rechte, die von der vorschriftlichen verbraucherrechtlichen Gesetzgebung hervorgehen. Anmeldung Eventueller Fehler und Mängel müssen gegenüber dem Verkäufer gemacht werden, welcher das Produkt verkauft hat. Der Käufer muss in diesem Fall beweisen, dass das Produkt bei dem Verkäufer gekauft wurde, sowie wann es gekauft wurde, z.b. 20

Brugs- og monteringsvejledning. TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef)

Brugs- og monteringsvejledning. TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef) Brugs- og monteringsvejledning TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef) Denne installations og brugsvejledning med tilhørende

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico. Version 2, 30/08-2014

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico. Version 2, 30/08-2014 Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico Version 2, 30/08-2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-pejseindsats Vi håber og tror, at den vil give dig mange varme stunder. Men før du rigtig

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning. Pejseindsatse, Lotus H470W H570W. (Lotus H470W, H570W) Version 4, 23/08-2014

Monterings- og brugsvejledning. Pejseindsatse, Lotus H470W H570W. (Lotus H470W, H570W) Version 4, 23/08-2014 Monterings- og brugsvejledning Pejseindsatse, Lotus H470W H570W (Lotus H470W, H570W) Version 4, 23/08-2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-pejseindsats Vi håber og tror, at den vil give dig mange

Læs mere

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind.

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind. 15.09.2011 Montageanleitung zum Einbau der Speck und Speichersteine in Scan-line 820, 830 und 80. Heta empfiehlt, die Montage des Ofens von zwei Personen vorzunehmen. Mit den Steinen vorsichtig umgehen,

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 Telefax 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk Website: http://rais.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FLAME. Brugsvejledning

FLAME. Brugsvejledning FLAME Brugsvejledning 10.2004 1 2 Indholdsfortegnelse Dansk Brugsvejledning Placering af løsdele...5 Montering og brugsvejledning...6 Fyringsvejledning...7 Generelt om fyring...8 Skorstenen...9 Brændeovnens

Læs mere

Scan-Line 10/20/30 20B/30B. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan-Line 10/20/30 20B/30B. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Betjeningsvejledning Scan-Line 10/20/30 20B/30B www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis

Læs mere

WIKING Cubic. Brugsvejledning Bedienungsanleitung Bruks- og monteringsveiledning Bruks- och monteringsanvisning Manuale di istruzioni

WIKING Cubic. Brugsvejledning Bedienungsanleitung Bruks- og monteringsveiledning Bruks- och monteringsanvisning Manuale di istruzioni WIKING Cubic Brugsvejledning Bedienungsanleitung Bruks- og monteringsveiledning Bruks- och monteringsanvisning Manuale di istruzioni 05.12.2006/97-9537 Dansk Brugsvejledning Placering af løsdele...3 Monterings-

Læs mere

Vejledning 1. Afmonter lågen a. Bauartfjederen afmonteres ved hjælp af en tang eller en skruetrækker ved enten at vride eller skubbe fjederen ud.

Vejledning 1. Afmonter lågen a. Bauartfjederen afmonteres ved hjælp af en tang eller en skruetrækker ved enten at vride eller skubbe fjederen ud. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51096 Udskiftning af sekskantet håndtagsstang: Nedenfor er beskrevet hvorledes håndtagsstangen på din Aduro 7 udskiftes. Arbejdshandsker kan med fordel anvendes.

Læs mere

Scan Line 25 og 25 S. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan Line 25 og 25 S. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Scan Line 25 og 25 S Betjeningsvejledning www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De

Læs mere

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 5-1 Indbygningsvejledning www.aduro.dk / www.aduro.no Installation af pejseindsatsen Du må gerne selv installere din pejseindsats det kan dog anbefales at tage din skorstensfejer med på råd. Du kan

Læs mere

Betjeningsvejledning. Scan-Line 400 410/411 og 420. www.heta.dk

Betjeningsvejledning. Scan-Line 400 410/411 og 420. www.heta.dk Betjeningsvejledning Scan-Line 400 410/411 og 420 www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig

Læs mere

I 30/65. Brugsvejledning Gebrauchsanweisung Bruksanvisning Bruksveiledning User's Manual 20.12.2010 / 97-9642

I 30/65. Brugsvejledning Gebrauchsanweisung Bruksanvisning Bruksveiledning User's Manual 20.12.2010 / 97-9642 I 30/65 Brugsvejledning Gebrauchsanweisung Bruksanvisning Bruksveiledning User's Manual 20.12.2010 / 97-9642 Indholdsfortegnelse, dansk Tegninger.................................. 4-6 Installationsvejledning.........................

Læs mere

I 30/55. Brugsvejledning Gebrauchsanweisung Bruksanvisning Bruksveiledning 20.12.2010 / 97-9637. www.hwam.com

I 30/55. Brugsvejledning Gebrauchsanweisung Bruksanvisning Bruksveiledning 20.12.2010 / 97-9637. www.hwam.com I 30/55 Brugsvejledning Gebrauchsanweisung Bruksanvisning Bruksveiledning 578 006 20.12.2010 / 97-9637 www.hwam.com Indholdsfortegnelse, dansk Tegninger... 4-6 Installationsvejledning... 7 Montering og

Læs mere

Brugsvejledning Aduro 2

Brugsvejledning Aduro 2 Brugsvejledning Aduro 2 Ecolabel - Sintef 110-0256 - EN 13240 www.aduro.dk - 1 - Tillykke med din nye Aduro brændeovn! For at få mest mulig glæde og nytte af din nye Aduro-brændeovn, er det vigtigt, at

Læs mere

OURA SERIEN BETJENINGSVEJLEDNING

OURA SERIEN BETJENINGSVEJLEDNING OURA SERIEN BETJENINGSVEJLEDNING www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De følger nedenstående

Læs mere

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger 5 1.8.4.1 Opgave A Marker hoved- og bisætninger i nedenstående tekst med HS og BS! 1. Muren mellem øst- og vestsektoren i Berlin blev bygget den 13. august 1961. 2. Vestberlinerne og vesttyskerne kunne

Læs mere

Aduro 9 Brugsvejledning Ecolabel - Sintef 110-0332 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 9 Brugsvejledning Ecolabel - Sintef 110-0332 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 9 Brugsvejledning Ecolabel - Sintef 110-0332 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no Tillykke med din nye Aduro brændeovn! For at få mest mulig glæde og nytte af din nye Aduro brændeovn, er det vigtigt,

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO 10. marts 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Monterings og Brugervejledning

Monterings og Brugervejledning Monterings og Brugervejledning Version 3 den 4 november 2006, ifølge den nye fælles Europæiske norm DS/EN 13240 For Svendsen Pejse type: Svendsen 3. Indledning / vigtig. Det er en vanskelig beslutning

Læs mere

Information vedrørende tysk ejendomsforbehold

Information vedrørende tysk ejendomsforbehold Information vedrørende tysk ejendomsforbehold Når I som virksomhed sælger på kredit til tyske virksomheder, skal I være opmærksom på, at det samlede udestående ofte helt må afskrives, hvis en køber går

Læs mere

Varde Thurø 11. Installations og Brugervejledning. 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK

Varde Thurø 11. Installations og Brugervejledning. 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK Varde Thurø 11 Installations og Brugervejledning 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK 1 2 Tillykke med Deres nye brændeovn Varde Ovne A/S er et dansk firma, der har specialiseret sig i funktionelle, miljørigtige

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

Forskrift for brug af brændeovne m.v.

Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift nr. 1/2009 Teknik og Miljø Baggrund 1. Som hjælp til borgerne, har Sønderborg Kommune udarbejdet denne forskrift. Den indeholder regler for korrekt brug

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Der, die, Deutsch. Grammatik & strategibog. Uddrag fra. Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk.

Der, die, Deutsch. Grammatik & strategibog. Uddrag fra. Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk. r r r r n r r r r r r n r r n r r n n r r r r r r n r Uddrag fra Der, die, Deutsch Grammatik & strategibog Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk. GYLDENDAL Kan downloades på: www.filer.gyldendal.dk/

Læs mere

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk Minigrammatik Oversigter fra Artikler (kendeord) 1 Artikler danner bestemte eller ubestemte former af substantiver (navneord). De viser også, hvilket køn et substantiv har, om det er ental eller flertal,

Læs mere

Scan-Line 100/95 BETJENINGSVEJLEDNING. www.heta.dk

Scan-Line 100/95 BETJENINGSVEJLEDNING. www.heta.dk Scan-Line 100/95 BETJENINGSVEJLEDNING www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De følger

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Netværkstræf / Netzwerktreffen Skabende kunst / Billedhuggerkunst Skabende kunst / Billedhuggerkunst Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Wir treffen uns.. Vi mødes.. 6. Februar

Læs mere

Lastsikring Revideret europæisk standard - EN 12195-1

Lastsikring Revideret europæisk standard - EN 12195-1 Lastsikring Revideret europæisk standard - EN 12195-1 Er vi på vej mod ensartede regler i EU? TUR CHAUFFØRKONFERENCE 2010 Faaborg den 10. maj 2010 International Transport Danmark. Lyren 1. DK-6330 Padborg.

Læs mere

Flygtningelejren i Oksbøl 1945 1949

Flygtningelejren i Oksbøl 1945 1949 Flygtningelejren i Oksbøl 1945 1949 Mindesten fra den tyske flygtningelejr i Oksbøl. Til minde om ofrene fra 1945 1949. Tyske soldater stiger ud af bilen. Tonsvis af mad Vi har undersøgt hvor meget kost

Læs mere

OBS! På huse med stråtag SKAL skorstenspiben føres mindst 80 cm. over tagryg.

OBS! På huse med stråtag SKAL skorstenspiben føres mindst 80 cm. over tagryg. Spørgsmål & Svar sp: Hvor høj skal en skorsten være? sv: I det nugældende Bygningsreglement er der ikke angivet en mindstehøjde i cm. Der opereres med et "funktionskrav" som siger at en skorsten skal have

Læs mere

Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland. Keld Buciek

Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland. Keld Buciek Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland Keld Buciek HH De tre hovedtyper tyske parker: Nationalparke sind Ruheräume der Natur und Erholungsräume für den Menschen, die letzten Landschaften Deutschlands,

Læs mere

Soul Kitchen Die Bruderbeziehung

Soul Kitchen Die Bruderbeziehung Læs citatet fra scene 19 og overvej, hvordan illias i scenen er usikker og forsøger at virke overbevisende. Hvordan viser han det sprogligt? Understreg det i teksten. Illias: Yasu Malaka Zinos: Illias

Læs mere

Sauerkraut. Sanghæfte. danske sange på tysk. Dirk-Uwe Wendrich & Eberhard von Oettingen

Sauerkraut. Sanghæfte. danske sange på tysk. Dirk-Uwe Wendrich & Eberhard von Oettingen & Sauerkraut Sanghæfte danske sange på tysk Dirk-Uwe Wendrich & Eberhard von Oettingen Forelskelsessang - Liebeslied Tekst: Jens Rosendal (1981) Musik: Per Warming (1987) Du kamst wie Du, ganz ohne Schein

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

Monteringsvejledning C 750 C 750A. www.contura.eu

Monteringsvejledning C 750 C 750A. www.contura.eu Monteringsvejledning C 750 C 750A www.contura.eu 62 CERTIFIKAT PRÆSTATIONSERKLÆRING Nr. C750 / C750A-CPR-130612-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Serienummer Tiltænkt anvendelse Brændsel Brændeovn

Læs mere

Anleitung für Handwerksfirmen zur Benutzung von Krak

Anleitung für Handwerksfirmen zur Benutzung von Krak Anleitung für Handwerksfirmen zur Benutzung von Krak 1. Gehen Sie auf die Internetseite www.krak.dk 2. Geben Sie in das Feld Hvad (=Was) den Suchbegriff Haandvaerkere ein. Klicken Sie auf das Feld Søg

Læs mere

MK TRÆ Birkevej 26-3320 Skævinge Telefon: +45 48 25 27 95 - Fax: +45 48 25 27 87 e-mail: mktrae@mktrae.dk www: www.mktrae.dk

MK TRÆ Birkevej 26-3320 Skævinge Telefon: +45 48 25 27 95 - Fax: +45 48 25 27 87 e-mail: mktrae@mktrae.dk www: www.mktrae.dk Fakta: (Kilder: Skovforeningen, Skov og Naturstyrelsen, Bolius, Forbrugerstyrelsen, Teknologisk Institut, Miljøstyrelsen/Grøntansvar, Træ er miljø) Der bruges tre mål for brændemængder: To for stablet

Læs mere

Brugsanvisning / Instructions / Gebrauchsanweisung

Brugsanvisning / Instructions / Gebrauchsanweisung Brugsanvisning / Instructions / Gebrauchsanweisung DK DK Brugsanvisning Skal læses inden stempelkanden tages i brug. Vores absolutte klassiker, den kendte termokande designet af Erik Magnussen i 1977,

Læs mere

Gode Råd og vejledninger. Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene

Gode Råd og vejledninger. Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene Gode Råd og vejledninger Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene Gode råd og vejledninger Generelt Det til enhver tid gældende Bygningsreglement skal respekteres nøje. Underlaget for dette afsnit er BR08,

Læs mere

Monteringsvejledning C 586W. www.contura.eu

Monteringsvejledning C 586W. www.contura.eu Monteringsvejledning C 586W www.contura.eu 14 CERTIFIKAT EC-overensstemmelseser klæring Producent navn Adresse Produktionssted NIBE AB/Contura Box 134, Skulptörvägen 10, SE-285 23 Markaryd Markaryd, Sweden

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

SKS 150 SKS 200 SKS 260

SKS 150 SKS 200 SKS 260 SKS 150 SKS 200 SKS 260 Brugermanual User manual Bedienungsanleitung Scandomestic A/S Thrigesvej 2 DK-8600 Silkeborg T + 45 7242 5571 F + 45 8622 5571 scandomestic.dk Dansk....Page 3 English...Page 8 Deutch...Page

Læs mere

ELEMENTPEISER. Element model: Nominell effekt: Effekt: [ min - max ] Virkningsgraden: Vekt: Røystuds:

ELEMENTPEISER. Element model: Nominell effekt: Effekt: [ min - max ] Virkningsgraden: Vekt: Røystuds: Element model: Nominell effekt: Effekt: [ min - max ] Virkningsgraden: Vekt: Røystuds: Linear S / 600 5 kw 4,2-6,5 kw 80 kg Linear M / 700 7 kw 4,9-9,1 kw 95 kg Linear L / 800 10 kw 7-13 kw 110 kg Linear

Læs mere

StålSkorSten til pilleovne

StålSkorSten til pilleovne Stålskorsten til pilleovne Model varde Pl400 skorstenspakken består af: i H A B C Startfod 1 x 2,0 m pejserør 1 x 0,9 m isoleret startelement D G 444 cm D 1 x 1,0 m isoleret element E 1 x 0-10 graders

Læs mere

14. Forholdsord med dativ

14. Forholdsord med dativ ØVELSE 5 Lav sætninger efter følgende mønster. (Husk at aus og bei styrer dativ!) ❿ Ich - die Schweiz - ein Rechtsanwalt. Ich stamme aus der Schweiz und arbeite bei einem Rechtsanwalt. 1. Jochen - das

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Øvelsesterræn

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Øvelsesterræn FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Velkommen Willkommen Welcome Oksbøl Skydeog Øvelsesterræn Oksbøl Schiess- und Truppenübungsgelände The Oksbøl Firing Range and Training Grounds Historie Oksbøl

Læs mere

Textmining Einführung und Übersicht

Textmining Einführung und Übersicht Textmining Einführung und Übersicht Dept. Informatik 8 (Künstliche Intelligenz) Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Informatik 8) Textmining Einführung 1 / 10 Textmining Kurzfassung Gigantische

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

MILJØRIGTIGE BRÆNDEOVNE I DANSK DESIGN

MILJØRIGTIGE BRÆNDEOVNE I DANSK DESIGN 2014/201 MILJØRIGTIGE BRÆNDEOVNE I DANSK DESIGN DEN NYE APP FRA VARDE SE OVNEN I DIT HJEM FØR DU KØBER! Hos VARDE ved vi, at den helt rigtige brændeovn skal have den bedste placering i dit hjem og aldrig

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Samstag 4. Juli 2015 Sonntag 5. Juli 2015

Samstag 4. Juli 2015 Sonntag 5. Juli 2015 Mitglieds-Nr. 11-0496 Genehmigungs-Nr. SH/HH/MV 030407-2015 73. Internationale Volkswandertage Volkswandergruppe Tarp e.v. Samstag 4. Juli 2015 Sonntag 5. Juli 2015 11. Fahrradwanderung Wander-Strecken:

Læs mere

TYPISCH DEUTSCH TYPISCH DÄNISCH? TYPISK DANSK TYPISK TYSK?

TYPISCH DEUTSCH TYPISCH DÄNISCH? TYPISK DANSK TYPISK TYSK? SMiK-Projekt Ergebnisse aus der SMiK-Fragebogenuntersuchung TYPISCH DEUTSCH TYPISCH DÄNISCH? TYPISK DANSK TYPISK TYSK? Resultater fra SMiK-spørgeskemaundersøgelsen Erla Hallsteinsdóttir Hrsg. von Red.

Læs mere

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten. PANNEX BIO 18 Trinløs modulerende VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.dk Tak fordi De valgte PANNEX BIO 18 pillebrænder fra VVS

Læs mere

Hammer Inspiration www.hammercarpets.com

Hammer Inspiration www.hammercarpets.com Hammer Inspiration Indhold / Contents / Inhalt 3 Retro 12 Cosmopolitan 21 Botany 27 Expressions 34 Urban 42 Stripes & Squares 47 Nature 52 Folklore 58 Ornaments 66 Potpourri COLORTEC DESIGNS: Retro, Cosmopolitan,

Læs mere

dk GB de prolonging summer» Outdoor way of life

dk GB de prolonging summer» Outdoor way of life dk GB de morso living prolonging summer» morsø Forno Outdoor way of life morsø udeovn 2 3 DK Opstillings- og betjeningsvejledning 5 UK Instructions for Installation and Use 13 DE Aufstellungs- und Bedienungsanleitung

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

StålSkorSten MonteringSanviSning

StålSkorSten MonteringSanviSning Stålskorsten Monteringsanvisning 02 indhold 04 Før du går i gang 05 Klassificering Ø150 mm 10 Lovkrav 11 Skorstenens højde 12 Rensning/skorstensfejning 13 Topmontering 15 Bagudmontering 16 Brændsel 17

Læs mere

4500 Serien 4600 Serien 5000 Serien 6000 Serien

4500 Serien 4600 Serien 5000 Serien 6000 Serien Opstillings- og betjeningsvejledning 4500 Serien 4600 Serien 5000 Serien 6000 Serien DS godkendt MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com Til lykke

Læs mere

Stålskorsten Monteringsanvisning

Stålskorsten Monteringsanvisning Stålskorsten Monteringsanvisning Indholdsfortegnelse: Klassificering Ø100/Ø150 mm s. 3 Anvendelse s. 4 Klassificering Ø200 mm s. 6 Lovkrav s. 8 Skorstenens højde s. 9 Rensning/skorstensfejning s. 10 Opstilling

Læs mere

StålSkorSten til brændeovne

StålSkorSten til brændeovne Stålskorsten til brændeovne Model varde V350 H G skorstenspakken består af: A B 1 x 1,5 m pejserør 1 x 0,9 m isoleret startelement C F C 1 x 1,0 m isoleret element D 1 x 0-10 graders loftkrave med gummipakning

Læs mere

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE Ko m bi ke dle r Randersvej/Drejøvej 14 9500 Hobro Tlf. 9852 1000 Fax 9852 3500 info@titanheating.dk www. titanheating.dk Træpillefyr D15P, D20P, D30P og D45P Er bygget

Læs mere

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement for småhuse 1998

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement for småhuse 1998 Pejse og brændeovne Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 8 en række byggetekniske

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg Netværkstræf / Netzwerktreffen Vikingetid og Middelalder Vikingetid og Middelalder Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg Program Programm Kl. 11.30-12.00 Velkomst & Frokost

Læs mere

Dänisch. Praktisches Lehrbuch. Langenscheidt. Der Standardkurs für. Selbstlerner. orientiert sich an B1

Dänisch. Praktisches Lehrbuch. Langenscheidt. Der Standardkurs für. Selbstlerner. orientiert sich an B1 Langenscheidt Praktisches Lehrbuch Dänisch Der Standardkurs für Selbstlerner orientiert sich an B1 Inhaltsverzeichnis Wegweiser......................................................... 3 Abkürzungen.......................................................

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

2 2 14 1035x458x3 ID no.: XXXX 12

2 2 14 1035x458x3 ID no.: XXXX 12 ID no.: XXXX ID no.: XXXX Sehr geehrter Kunde, herzlichen Glückwunsch mit Ihrem neuen Möbel. Jedes Holzstück im Möbel ist ein Stück der Natur, das selbst nach dem Fällen und Aufschneiden eine Eigenart

Læs mere

StålSkorSten MonteringSanviSning

StålSkorSten MonteringSanviSning Stålskorsten Monteringsanvisning indhold 04 Før du går i gang 05 Klassificering Ø150 mm 10 Lovkrav 11 Skorstenens højde 12 Rensning/skorstensfejning 13 Topmontering 15 Bagudmontering 16 Brændsel 17 Reklamationsret

Læs mere

VET QUALIFICATION SYSTEM 2 LÄNDER - 1 AUSBILDUNG. Ist eine dänisch-deutsche Verbundausbildung Maurer/-in möglich?

VET QUALIFICATION SYSTEM 2 LÄNDER - 1 AUSBILDUNG. Ist eine dänisch-deutsche Verbundausbildung Maurer/-in möglich? VET QUALIFICATION SYSTEM 2 LÄNDER - 1 AUSBILDUNG Ist eine dänisch-deutsche Verbundausbildung Maurer/-in möglich? I. Die Arbeitsgruppe Maurer/-in a) Gruppenbild der Arbeitsgruppe b) Leitfragen der Arbeitsgruppe

Læs mere

KUGLEGRILL 56 CM BRUGSANVISNING. Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2005 HP Værktøj A/S

KUGLEGRILL 56 CM BRUGSANVISNING. Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2005 HP Værktøj A/S M O D E L 8695 1 86951 KUGLEGRILL 56 CM Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark 2005 HP Værktøj A/S Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne vejledning må ikke gengives,

Læs mere

Panorama & panorama xl Pejseindsats. Betjeningsvejledning. Opstillings og. www.heta.dk

Panorama & panorama xl Pejseindsats. Betjeningsvejledning. Opstillings og. www.heta.dk Panorama & panorama xl Pejseindsats Opstillings og Betjeningsvejledning www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye pejseindsats, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres

Læs mere

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker.

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker. Havepejs Manual (OBS! Gem den til senere brug.) Model M120 Nødvendigt værktøj (ej inkl.) ADVARSEL FARE! Havepejsen er KUN til udendørs brug. Fyr aldrig op i havepejsen, og lad den aldrig nedkøle, indendørs

Læs mere

På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse

På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse Fahrerflucht Temaer: Anders sein, Fahrerflucht, Flüchtling, Schuld, Gewissen På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse Data om tv-udsendelsen:

Læs mere

CHRISTEL-SEYFARTH.DK

CHRISTEL-SEYFARTH.DK all rights reserved by Christel Seyfarth. Christel Seyfarth art knits Christel Seyfarth designer hånd- og maskinstrik i unika design. Hendes farvestrålende strik er inspireret af den storslåede natur på

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Sophisticated. design

Sophisticated. design Sophisticated design 2. 1. 3. 1. 79000/12 Vitrine/China cabinet/vitrine - 2. 79000/114 Reolsystem/Wall system/regalsystem - 3. 79083 Sofabord/Coffee table/couchtisch storage de luxe Tanken bag Quadra har

Læs mere

11711 DK 11/04 LIN Monteringsanvisning murgrill art.nr 11711 Læs monterings- og brugsanvisningen grundigt igennem, inden du tager din Landmann-Grill i brug. Anvendes grillen efter foreskrifterne, er funktionsforstyrrelser

Læs mere

Anhänge der VO (EG) Nr. 883/04. Bilag til forordning (EF) nr. 883/04. Emneblad nr. 6 / Themenblatt Nr. 6. - Danske og tyske særbestemmelser -

Anhänge der VO (EG) Nr. 883/04. Bilag til forordning (EF) nr. 883/04. Emneblad nr. 6 / Themenblatt Nr. 6. - Danske og tyske særbestemmelser - Emneblad nr. 6 / Themenblatt Nr. 6 Padborg, 22.08.2011 Bilag til forordning (EF) nr. 883/04 - Danske og tyske særbestemmelser - Anhänge der VO (EG) Nr. 883/04 - Die dänischen und deutschen Sonderbestimmungen

Læs mere

Idékatalog Ideenkatalog

Idékatalog Ideenkatalog jung zusammen 2015 Idékatalog Ideenkatalog Forslag fra workshopsne i Leck & Aabenraa // Vorschläge des Workshops Landtag Schleswig-Holstein 31-07-2015 På jung zusammen 2015 var der syv workshopgrupper,

Læs mere

Model: UF50G UF100G UF50GCP UF100GCP

Model: UF50G UF100G UF50GCP UF100GCP Model: UF50G UF100G UF50GCP UF100GCP CIF 45 - CIF 125 CIF 47 - CIF 127 Brugsvejledning DK 3 Users manual UK 7 Bedienungsanleitung D 11 112-110202 1 1 DK Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner 3 Udpakning

Læs mere

Fødevareoplevelser blandt tyske kystturister i Danmark Anette Therkelsen, TRU, Aalborg Universitet

Fødevareoplevelser blandt tyske kystturister i Danmark Anette Therkelsen, TRU, Aalborg Universitet Fødevareoplevelser blandt tyske kystturister i Danmark Anette Therkelsen, TRU, Aalborg Universitet 1. Introduktion 2. Undersøgelsens formål 3. Datagrundlag 4. Resultater o madoplevelsens relative betydning

Læs mere

KONTROL AF AFTRÆK OG SKORSTENE

KONTROL AF AFTRÆK OG SKORSTENE KONTROL AF AFTRÆK OG SKORSTENE Skorstene Kedler med gasblæseluftbrændere er altid tilsluttet en skorsten, der enten er muret eller af metal. Andre kedler med åbent forbrændingskammer kan også være tilsluttet

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Vordingborg Bad. plejeanvisninger

Vordingborg Bad. plejeanvisninger Vordingborg Bad Montage og plejeanvisninger Montagevejledning af dit bad arrangement. Før du påbegynder montage af dine bad skabe, så pak dem ud og gå for synlige skader. Skader på allerede monterede skabe

Læs mere

Nutzen Sie das Potenzial grenzübergreifender Kooperationen. Udnyt potentialet i samarbejdet på tværs af grænsen.

Nutzen Sie das Potenzial grenzübergreifender Kooperationen. Udnyt potentialet i samarbejdet på tværs af grænsen. Nutzen Sie das Potenzial grenzübergreifender Kooperationen. Udnyt potentialet i samarbejdet på tværs af grænsen. European Regional Development Fund Investing in your future Unsere Angebote 2012 auf einen

Læs mere

Stålskorsten Monteringsanvisning

Stålskorsten Monteringsanvisning Stålskorsten Monteringsanvisning Januar 2015 Januar 2015-5631 Skorstens montering.indd 2 21/01/15 10.42 Indholdsfortegnelse: Klassificering Ø80-Ø150 mm s. 3 Anvendelse s. 5 Klassificering Ø200 mm s. 8

Læs mere

Monteringsanvisning Aduro Robust stålskorsten

Monteringsanvisning Aduro Robust stålskorsten Monteringsanvisning Aduro Robust stålskorsten Monteringsanvisning Det er vigtigt, at du læser denne monteringsanvisning grundigt igennem, inden du begynder med monteringen af din nye skorsten. Er der tvivlsspørgsmål

Læs mere

Programm Freitag den 10. juli 2015

Programm Freitag den 10. juli 2015 Programm Freitag den 10. juli 2015 10.50 Uhr Konzert am Schlosswall. Die Sønderborg-Garde sorgt für Unterhaltung, während sich die Reiter auf dem Platz vor dem Sønderborg Schloss versammeln 11.30 Uhr Der

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

30.09.2011. Fælggodkendelser

30.09.2011. Fælggodkendelser Fælggodkendelser TÜV godkendelse Hvad er TÜV? TÜV er en uafhængig anerkendt instans, der har hjemmel til at udstede certifikater om en given kvalitet på stort set alt, lige fra medicinsk udstyr, elektriske

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

VIA 500 VIA 16000 Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning

VIA 500 VIA 16000 Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning 500 16000 Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning 500 16000 Bedienungs- und Wartungsanleitung Model / Modell BA-VI02-01 01/2003 JS 500 16000 Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning 500 16000 Bedienungs-

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Newsletter / Nyhedsbrev nr. 2, 01.09.2010 Liebe Leser!

Newsletter / Nyhedsbrev nr. 2, 01.09.2010 Liebe Leser! Newsletter / Nyhedsbrev nr. 2, 01.09.2010 Liebe Leser! Nach dem Ende der Sommerferien in Deutschland und Dänemark möchte Nu hvor sommerferien i både Danmark og Tyskland er forbi, vil projektet das Projekt

Læs mere

Rønne Svømmehal er sjov og hygge for hele familien. Vandet er 28 grader.

Rønne Svømmehal er sjov og hygge for hele familien. Vandet er 28 grader. Velkommen i Bornholms største svømmehal! Rønne Svømmehal er sjov og hygge for hele familien. Vandet er 28 grader. Moderne bassiner I Rønne Svømmehal har vi 3 moderne bassiner: > Et almindeligt svømme-

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

LHN S NYHEDSMAGASIN - EN LANDBOFORENING DER RYKKER 8. Å R G A N G - N R. 3 / 10. Christiansborg flytter sig langsomt

LHN S NYHEDSMAGASIN - EN LANDBOFORENING DER RYKKER 8. Å R G A N G - N R. 3 / 10. Christiansborg flytter sig langsomt 8. Å R G A N G - N R. 3 / 10 TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE LHN S NYHEDSMAGASIN LANDWIRTSCHAFTLICHER HAUPTVEREIN FÜR NORDSCHLESWIG - EN LANDBOFORENING DER RYKKER Christiansborg flytter sig langsomt 2 Bioafgrøder

Læs mere