Brugermanual. til webbrugerflade

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugermanual. til webbrugerflade 4664-064-01"

Transkript

1 Brugermanual til webbrugerflade DHP-R

2 2 Danfoss

3 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 5 2 Forbindelse til en computer Forudsætninger Tilslutning ved hjælp af den præ-konfigurerede router Direkte forbindelse IP nummer Websiderne Log in Varmepumpeovers Alarmer Driftstilstand Varmepumpe Varmekontrol Vandhanekontrol Slavepumper Køling Shuntgrupper 16 4 Databaser 17 5 Servicelog 19 6 Systemindstillinger 21 7 Oprettelse af en systemoversigt Billedfil Værdier Tip 24 8 Internetforbindelse Internetforbindelse ved hjælp af den præ-konfigurerede router Forbindelse til et eksisterende netværk DHCP Fast IP nummer Gateway og DNS Port omdirigering Ny internetforbindelse Routeren Port forward og NAT Portalserveren Modemforbindelse Forudsætninger Indstillinger i WM HPC Fjernforbindelse Eksempel fra Windows XP Alarm distribution indstillinger Alarm distribution indstillinger SMS indstillinger Manuel overstyring Danfoss 3

4 4 Danfoss

5 1 Introduktion WM HPC kontrolsystemet har et webbaseret brugerinterface. Det gør det muligt for en almindelig webbrowser at blive benyttet som grafisk brugerinterface, og det tillader adgang fra fjernlokationer. Alt det, der kan gøres vha. af operatørpanelet, kan også gøres via webinterfacet. Ekstra funktioner, som f.eks. systemoversigt, databaser og alarmdistribution via eller SMS, findes kun i webinterfacet. Denne manual skal benyttes som et supplement til brugermanualen for kontrolsystemet. Da indstillingerne er de samme som i operatørpanelet, bliver deres funktion og betydning ikke forklaret igen. I stedet er kapitel 3 brugt til at forklare, hvor man finder ting og bruger dem i web brugerinterfacet. For at komme ind på websiderne, skal computeren være tilsluttet WM HPC enheden. Kapitel 2 beskriver, hvordan dette gøres vha. den præ-konfigurerede router, der fås som tilbehør. Kapitlet beskriver også, hvordan der laves en direkte forbindelse, hvis der ikke er nogen router tilgængelig. Kapitel 8 beskriver, hvordan varmepumpen forbindes til et lokal netværk eller til Internettet, og kapitel 9 diskuterer, hvordan der forbindes vha. et modem Danfoss 5

6 6 Danfoss

7 2 Forbindelse til en computer 2.1 Forudsætninger For at kunne åbne websiderne til en WM HPC kræves der en webbrowser. Brug Internet Explorer 5.5 eller en nyere version, Mozilla Firefox 2.0 eller nyere eller Netscape 9.0 eller nyere. Java script skal være aktiveret. Der kræves også Sun Java Runtime Environment, hvilket kan downloades fra hvis det ikke allerede er installeret. For at websiderne skal virke ordentligt, skal webbrowser funktionen til caching af siderne deaktiveres. Caching reducerer netværkstrafikken, da webbrowseren ikke vil downloade sider, hvis de allerede er på harddisken, hvilket er uhensigtsmæssigt, når du vil se opdaterede læsninger. Vælg i Internet Explorer: Tools Internet Options General Settings Every time a page is visited For at sætte en direkte forbindelse op skal en PC bruger bevilliges tilstrækkeligt med rettigheder til at kunne ændre netværksindstillingerne Danfoss 7

8 2.2 Tilslutning ved hjælp af den præ-konfigurerede router Der kan købes en præ-konfigureret router sammen med varmepumpen. Dette gør proceduren for tilslutning af en varmepumpe nemmere. Formålet med en router er at fordele netværkstrafikken mellem det lokale netværk, hvor varmepumpen er tilsluttet, og internettet. Routeren begrænser trafikken, der ledes fra internettet, og beskytter i nogen grad varmepumperne fra at blive overdynget med trafik. Routeren har en WAN port, der er forbundet til en udgang med bredbåndsmodem eller et bredbåndsnetværk. Routeren har også 4 netværksudgange til tilslutning af varmepumper. Hvis det ikke er tilstrækkeligt med fire, kan der benyttes en netværksomskifter til at tilslutte ekstra lokale netværk. Der er tilsluttet et netværkskabel mellem netværksudgangen på en WM HPC og en fri udgang på routeren. Hvis der er mere end én varmepumpe, skal deres netværksadresser ændres, så de ikke alle har samme adresse. Standardindstillingen er Hvis der kun er én varmepumpe, er det ikke nødvendigt at ændre denne adresse; ellers skal nummer 94 ændres til 101 for den første pumpe, 102 for den næste osv. Dette kan gøres på hver pumpes operatørpanel. Gå til menuen Systemindstillinger og vælg NetvÆrk. Her kan IP nummeret ændres til Styreenheden skal genstartes, inden den nye indstilling virker. Der er også en kommando for dette under Systemindstillinger. Når routeren og kablerne er installeret, og netværksadresserne er sat korrekt op, er det muligt at browse til varmepumperne, hvis der er en PC på stedet. På de fleste kontor- og hjemmenetværk, bruges DHCP til at løfte byrden af administrerende netværksadresser fra brugeren. Med DHCP styres dette automatisk. Den prækonfigurerede router har DHCP, så det eneste der skal gøres, er at tilslutte et netværkskabel fra PC en til en fri port på routeren. Når routeren er tændt, og VM HPC i varmepumpen har startet op, så de grønne statuslys er tændt, skal den gule lysdiode mærket med LINK også tændes. Når der er trafik på netværket, skulle den grønne LAN blinke. For at browse til en varmepumpe startes der en browser, hvor der skrives (eller det IP nummer der er sat op i varmepumpen) i adressefeltet. Login-siden skulle derefter blive synlig. Vælg sprog ved at klikke på det tilsvarende mærke. Computeren vil huske dette valg til næste gang (vha. af en coo- 8 Danfoss

9 kie). Klik så på Login og indtast det brugernavn og password, der er opgivet på weblicens dokumentet. Normalt bruges adgangsniveau (bruger) operatør. 2.3 Direkte forbindelse Hvis der ikke bruges en præ-konfigureret router, skal du læse dette kapitel. Det forklarer, hvordan man kommer ind i en varmepumpe fra en PC på stedet. Når der sættes en direkte forbindelse op, forbindes der et netværkskabel direkte fra VM HPC til en PC. Det er også muligt med en direkte forbindelse, når PC en og VM HPC er tilsluttet samme kontakt. Netværkskablet, et Ethernet kabel med RJ45 konnektorer, forbindes til netværkssoklen på øverste højre side af VM HPC enheden. Den anden ende forbindes til PC en eller en kontakt. Hvis den er forbundet til en PC, kræves der muligvis et såkaldt krydskabel, men nyere computere håndterer ofte både krydsede og lige kabler. Når der forbindes til en kontakt, bør der bruges et almindeligt lige kabel. Hvis både WM HPC og PC en eller kontakten er tændt, bør det gule Link-lys på VM HPC være tændt. Det grønne LAN lys blinker, når der er trafik på netværket. Hvis Link-lyset ikke lyser op, skal kabeltypen og forbindelsen kontrolleres, og det skal kontrolleres, om begge sider har strømtilførsel. Lyset tændes ikke, før WM HPC er startet rigtigt, og det grønne statuslys har været tændt, hvilket tager lidt tid efter der er tændt for strømmen IP nummer WM HPC har en standard IP adresse på , når den kommer fra fabrikken. En IP adresse er en adresse, der bruges på Internettet, så computere kan finde hinanden. Den har også en standard subnet maske opsætning på Subnet masken definerer, hvor mange andre adresser der er på samme netværk eller vej. Jo flere nuller, der er i slutningen af subnet masken ( i binær form), jo større er subnettet, og jo flere computere er der på samme sub-netværk. Computere på samme vej er nemme at nå, bare gå ud på græsplænen og råb til dem. Netværksindstillingerne kan revideres og ændres vha. af operatørpanelet. Kontrollér dem, hvis du har en formodning om, at de ikke længere er sat til fabriksstandard. For at en computer skal kunne kommunikere med en WM HPC, er det ikke nok blot at tilslutte den med et kabel. Den skal også være klar over, at den er på samme netværk. Derfor skal du give PC en et IP nummer og en netværksmaske, så den tilhører samme subnet. Hvordan det skal gøres, afhænger af det anvendte operativsystem, men forskellene mellem de forskellige Windows versioner er ikke ret store. I denne manual er der brugt billeder fra en engelsk version af Windows XP Danfoss 9

10 Først skal du finde computerens netværksindstillinger (Start -> Kontrolpanel -> Netværk og modem tilslutninger) Så skal du vælge det netværkskort, hvortil kablet er blevet tilsluttet (Tilslutning til lokalt netværk). Åbn vinduet med egenskaber for netværkskortet, vælg Internet Protocol (TCP/ IP), og klik på indstillinger. Sandsynligvis kontrolleres valgmuligheden Retrieve an IP-address automatically. Det er den oftest benyttede valgmulighed på lokal- og virksomhedsnetværk. For at lave en direkte tilslutning, skal vi kontrollere valgmuligheden Use the following IP-address. Ved IP-adressen indtastes De tre første tal skal være de samme som i WM HPC, og det sidste skal være forskelligt. Dette vil placere dem på samme vej, men med forskellige husnumre. Netværksmasken skal være Standard Gateway kan efterlades tom. Klik på OK for at aktivere den ændrede indstilling. Senere vil du skulle ændre indstillingerne tilbage ved at kontrollere Retrieve an IP-address automatically og trykke på OK. Ellers vil computeren ikke virke på et almindeligt netværk. 10 Danfoss

11 3 Websiderne 3.1 Log in Den første webside, der vises, når du indtaster IP nummeret i webbrowseren, er login siden. Start med at vælge det sprog, du vil bruge, ved at klikke på det tilsvarende flag. Dette valg gemmes som en cookie på din computer. Din computer vil huske det, men det påvirker ikke andre brugere. Klik derefter på Login for at logge på. Der er tre forskellige faste brugere med forskellige kompetenceniveauer. Med View som dit brugernavn kan du kun se på indstillinger og læsninger, men ikke redigere i noget. Operatøren er det normale brugerniveau, og du har tilladelse til at ændre alle indstillinger. Config er det højeste niveau, og det giver brugeren rettigheder til også at opgradere softwaren i WM HPC, slette alle indstillinger og andre lige så drastiske skridt. Standard passwordene er printet på det papir, der følger med webside licensen. 3.2 Varmepumpeovers. Når der er logget på, vises siderne for selve styresystemet. Der er en liste øverst, hvor du kan læse navn og adresse for installationerne og se alarmstatus og aktuel tid. Alarmen og tidsinformationen opdateres ca. hvert 10. sekund Danfoss 11

12 På venstre side er der en række menuer. Den aktuelt valgte menu er markeret med rødt. Når du først logger på, vil dette være en oversigt over varmepumpen. De viste billeder kommer fra en varmepumpe, der er konfigureret som en master. I en varmepumpe, der er konfigureret som en slave, vil de menuer, der ikke er relevante, være skjulte, men de tilbageværende menuer vil se ud på samme måde. Øverst i oversigtsmenuen er status for masterpumpen og for slave varmepumperne vist med små ikoner. Ved at holde musen over et ikon kan du se, hvad symbolet betyder. Hvis varmepumpen er blokeret af alarmer, kan du også se, hvor mange A og B alarmer, den har. Under ikonerne er der vist en liste over temperaturer og andre vigtige signaler for at give en oversigt over varmepumpens status. 3.3 Alarmer Der er to menuer, der har med alarmer at gøre, ligesom i operatørpanelet. Aktive alarmer oplister alle de aktive alarmer og giver mulighed for at kvittere for enkelte alarmer eller alle alarmer på en gang. For at kvittere for en enkelt alarm skal du klikke på den og derefter klikke på Kvittér. For at kvittere for alle alarmer skal du klikke på knapper over alarmlisten. I begge tilfælde kan der indtastes en signatur på op til tre cifre, ligesom i operatørpanelet. Alarm og hændelse er en kronologisk ordnet liste over alarmer, hændelser, fejl og meddelelser. Alarmer vises med en rød baggrund, når de bliver aktive, og med en grøn baggrund, når de bliver inaktive eller er bekræftet. Meddelelser 12 Danfoss

13 vises med blå, hændelser med hvid og fejl (fejlhændelser internt i WM HPC) er markeret med en gul baggrund. Checkboksene over listen kan bruges til at vælge, hvilke informationer der skal vises i listen. Kvittering af alarmer virker præcis som i menuen Aktive alarmer. 3.4 Driftstilstand I menuen Driftstilstand kan du få adgang til indstillinger omkring hvordan varmepumpen, det generelle styresystem og ethvert installeret ekspansionsmodul bør virke. Det er her du kan tænde og slukke for varmepumpen. Ændringer, der er foretaget, gemmes ikke før der klikkes på Save knappen Danfoss 13

14 3.5 Varmepumpe Menuen Varmepumpe har to tabuleringer: Status og Indstillinger. Status viser den aktuelle betjeningstilstand og temperaturerne for varmepumpen. Temperaturerne vises ikke kun ved hjælp af tal, men er også illustreret grafisk med bjælker for at give et hurtigt overblik. Målingerne opdateres hvert 10. sekund. Indstillinger åbner en side med indstillinger for varmepumpen. Som på alle websiderne vil ændringer ikke blive gemt, før der klikkes på Save. 3.6 Varmekontrol Siden for varmekontrol har også tabulatortaster. Status viser den aktuelle status og har øverst en illustration af varmeintegralen. Der er markeret startværdier for forskelligt antal varmepumper og ekstra opvarmning. I Indstillinger er der et stort antal indstillinger, som i operatørpanelet kan findes i menuerne Varme, Tilskudsvarme, Varmestop og SaltovervÅgning under Indstillinger. Indstillingerne er de samme, men der er nogle forskelle. Kurver er ét eksempel. I operatørpanelet redigeres hvert sæt af koordinatorer i en kurve som numeriske værdier. I web interfacet vises en kurve grafisk og redigeres ved at trække rundt om brudpunkterne i kurven. For at ændre et punkt i en kurve skal 14 Danfoss

15 du holde museknappen over punktet, trykke venstre museknap ned og flytte punktet dertil, hvor du ønsker det, inden du slipper knappen. Mens du flytter punktet, bliver det rødt, og koordinaterne vises nederst til venstre. Når punkterne er blevet flyttet, skal du huske at trykke på gem. Denne side er opdelt i flere sektioner vha. linier, og hver sektion har sin egen gem-knap. Gemknappen gemmer kun de indstillinger, der hører til den pågældende sektion. Indstillingerne for et ugeskema virker på samme måde som i operatørpanelet. Der er et antal indstillingerne, der kan foretages, men de vises ikke, før aktiverings-checkboksen er afkrydset. Derefter kan der vælges start- og stop-tider samt ugedage. 3.7 Vandhanekontrol Menuen Vandhanekontrol har ikke mindre en tre tabuleringer. Den første viser både indstillinger og status for den grundlæggende varmtvandsfunktion. TWC-tabuleringen viser status og indstillinger for et TWC-modul. Næsten nederst på siden under overskriften Ingen aktiveret er der en liste over installerede, men ikke aktiverede TWC moduler. Der er kun tilladt et TWC modul i Danfoss 15

16 systemet, så denne liste skal enten indeholde et modul, eller være tom. For at aktivere et modul i listen skal du klikke på aktiver. For at deaktivere et aktiveret modul skal du trykke på deaktiver knappen for neden. WCS tabuleringen indeholder indstillinger for et WCS-modul og en lignende måde at aktivere og deaktivere WCS moduler. 3.8 Slavepumper Websiden for slavepumper viser en liste over alle varmepumperne i anlægget. Først i listen er der altid selve masterpumpen, separeret fra de andre. Nedenunder er slavepumperne. Til højre for hver slavepumpe er der en kontrolboks. Det er ikke nødvendigt at aktivere en slavepumpe; den vil begynde at virke, så snart den er tilsluttet. Når boksen krydses af, og der trykkes på gem, meddeles kontrolsystemet, at denne slavepumpe skal være en permanent del af anlægget. Hvis masteren taber forbindelsen med slaven, vil den udløse en alarm. Hvis du bevidst ønsker at fjerne en varmepumpe eller har brug for at udskifte en WM HPC i en slave pumpe, skal du først fjerne afmærkningen og gemme pumpen i listen for at undgå alarm. 3.9 Køling Menuen for køling har tabuleringerne: Status og Indstillinger. Under Indstillinger er alle de indstillinger, der findes under Indstillinger AfkØling i operatørpanelet. Der er også metoder til at installere og afinstallere et HPC CM - kølemodul Shuntgrupper Menuen for shunts har ikke mindre en ni tabuleringer; en for hver shuntgruppe med dens indstillinger, og en med en liste af ikke-aktiverede shunt moduler. Det er under denne sidste tabulering, du kan vælge, hvilken shuntgruppe et tilsluttet shunt-modul tilhører. 16 Danfoss

17 4 Databaser Når du klikker på menuen Databaser, udfoldes der 3 nye menuer, en for sekund databasen, en for minut databasen og en for time databasen. Uanset hvilken database der vælges, ser webinterfacet ud på samme måde. Du kan vælge at vise op til tre loggede værdier samtidigt. Hvilke værdier, der kan vælges, afhænger af den valgte database. I time databasen har nogle værdier præfikserne Mean, Max eller Min. Dette indikerer, at værdier, der er vist, er en middelværdi eller den højeste eller laveste værdi af hver time. Værdier uden præfikser er øjeblikkelige værdier. I sekund- og minut-databaserne er alle værdier øjeblikkelige værdier. Du kan også vælge mængden af data, der skal vises, i form af en procentdel af hele databasen. Hvis du kun vil se den nyeste historik, skal du vælge en lavere procentdel. Dette gør også dataene hurtigere at indlæse. Du kan vælge, om hver graf skal vises med sin egen Y akse, eller om alle graferne skal bruge en almindelig skala. Hvis du sammenligner tre temperaturer, er det bedre at have en almindelig Y-akse. Klik på opdater for at indlæse kurven, der svarer til de valg du har foretaget. Kurven skalerer automatisk akserne til at vise hele kurven. For at zoome in på en bestemt del af kurven skal du holde venstre museknap ned og trække ned og til højre. Det genererede rektangel angiver det område, hvor der vil blive zoomet ind. Når museknappen slippes, tegnes kurven igen med den nye skalering. For at zoome ud skal du bruge musen til at tegne i den modsatte retning, eller klikke på nulstil for at komme tilbage til standard viewet Danfoss 17

18 Afkrydsningsfelterne over kurven kan bruges til at skjule en valgt kurve. Download database knappen øverst kan bruges til at downloade databasen i et tekstformat. Denne fil kan importeres til f.eks. et Microsoft Excel eller Open- Office regneark. 18 Danfoss

19 5 Servicelog Når du klikker på menuen Servicelog, vises der et lille redigeringsvindue til notater. Hvad det bruges til, er op til brugeren, men den foreslåede anvendelse er at notere planlagt eller udført vedligeholdelse og ændrede indstillinger. Disse noter vil så altid følge varmepumpen og er tilgængelige, uanset hvorfra man får adgang til web interfacet Danfoss 19

20 20 Danfoss

21 6 Systemindstillinger Menuen Systemindstillinger udfolder seks nye menuer. Kommunikation vil blive forklaret i kapitlet om netværk og modem indstillinger. Her starter vi med menuen System, som har fem tabuleringer. Den første tabulering Information viser nogle informationer omkring styresystemet, som f.eks. versionsnumre for den software, der bruges i WM HPC. Det er også på denne side, at det interne ur kan indstilles. Uret bruges til at tidsstemple alarmer og værdier i databaserne, og naturligvis for de funktioner der kontrolleres af et ugeskema. Præsentation tabuleringen indeholder indstillinger om anlæggets navn og adresse. Disse vises øverst på websiden og er en del af informationerne, der sendes ud i alarm s. I tabuleringen Kodeord kan du finde passwordene for både displayet og de forskellige brugerniveauer af websiderne. Filmanager indeholder et værktøj til at downloade og uploade filer fra/til WM HPC. Af særlig interesse er knappen Backup. Den downloader alt, der er nødvendigt for at skabe en fuld backup, til PC en. Sørg for, at du gemmer backup en i dens egen folder, fordi der er flere filer, der downloades, men kun én, der kan omdøbes. Dette er bundtfilen, der indeholder informationer om de andre filer, der er en del af backup en. For at gendanne fra en backup skal du bruge Upload pakke knappen og vælge bundtfilen, der er oprettet, da backup en blev lavet. Denne fil skal placeres i samme folder som de andre filer fra backup en. At gendanne en backup tager noget tid, da systemet skal genstartes efter hver uploaded fil. Overskrifter til højre viser trinene for processen, og de vil blive grønne én efter én. Når alting er klart, bliver hele vinduet grønt. Hvis der er en fejl undervejs, vil vinduet i stedet blive rødt, og der vil blive vist en fejlmeddelelse Danfoss 21

22 Længere nede på siden fremgår overskriften Applikationsinit sammen med tre knapper. WM HPC har en forudsætning for at skabe en lokal kopi af alle indstillinger. Hvis indstillingerne ændres senere og forværres, kan de gemte indstillinger re-aktiveres. Disse indstillinger er gemt i filen appinit.ini i WM HPC. De tre knapper bruges til at oprette og slette filen eller til at gendanne indstillingerne fra filen. Kloning af systemet er det samme som at tage en backup, men i stedet for at gemme alle indstillingerne, hentes appinit.ini filen. Det betyder, at du skal sørge for, at appinit.ini filen er opdateret, når der laves en klon. Kloner bruges, når du vil kopiere indstillinger fra en varmepumpe til en anden, uden at overskrive vigtige informationer, som f.eks. netværksindstillinger, passwords samt navn og adresse. Den sidste tabulering Init gør det muligt for dig at slette og nulstille ting. Den første knap på siden nulstiller alle indstillinger, undtagen basisindstillinger som netværksindstillinger og passwords, til fabriksstandardindstillingerne. Længere nede er der knapper til at tømme databaser og alarmloggen, og til at slette oversigts baggrundsbilledet. 22 Danfoss

23 7 Oprettelse af en systemoversigt Du kan skabe dit eget systemoversigtsbillede i WM HPC. Det vil blive det øverste menu element og vil fremgå på den første side, der vises ved login. Formålet er at give en god og klar oversigt over anlæggets status. 7.1 Billedfil Det første, der skal gøres, når der skabes en oversigt, er at finde et baggrundsbillede. Normalt vil du gerne have en skematisk oversigt over anlægget, som ikke er for proppet eller fyldt med tekst. Billedet skal være af en type, som en webbrowser kan håndtere, så som GIF, JPG, eller PNG. Billedet skal være af en størrelse, der passer i browserens vindue. Omkring 700 x 400 pixels er en fornuftig størrelse. Billedfilen må ikke være for stor, ikke mere end 64 Kbit. For at uploade skal du bruge filstyreren (beskrevet i kapitel 6). Sæt Brugerfil i den øverste drop down combo boks og klik på Upload fil (fra pc). Vælg den forberedte billedfil og klik på Åben. Filen vil blive uploadet og styresystemet vil genstarte. Når det er gjort, vil vinduet blive grønt, men det tager ca. et minut. 7.2 Værdier Næste trin er at placere virkelige værdier i baggrundsbilledet. Dette gøres i Skab oversigt menuen. Du vil se den oploadede fil i baggrunden, og længere nede værktøjerne til at placere værdier. Hver placeret værdi kaldes en label. Fri etiket knappen vælger en ubrugt label Danfoss 23

24 Trin to er at tilknytte et objekt til labelen. Objektet kan være en kanal (en målt eller kalkuleret værdi), et parameter (en indstilling) eller en alarm. Vælg et objekt fra den lange liste af alle objekter i systemet. Det tredje trin, indstil feedback kanal, kan altid efterlade på ingen. (For digitale output kan den samme kanal vælges som feedback kanalen. Dette vil få teksten til at fremstå med en grøn baggrund, når output er tændt.) I trin fire og fem skal du vælge, hvordan værdien skal vises. For at placere labelen på billedet skal du blot klikke, hvor du ønsker at placere den. Hvis du ønsker at flytte den, skal du klikke igen. Når du er tilfreds, klikker du på Gem knappen. For at få vist oversigten skal du have sat Tilføj til at se menu til Ja under overskriften Oversigtsindstil Tip Du kan vælge en allerede placeret label ved at klikke på den. Det er så muligt at flytte den eller ændre andre indstillinger. Hvis en label er for lang til at passe pænt på baggrundsbilledet, er det muligt at dele den i to labels. På den første skal du vælge kun at vise navnet, og derefter placere en ny label med samme objekt under den, idet der kun vises værdi og enhed. 24 Danfoss

25 8 Internetforbindelse Forbindelse direkte til en varmepumpe på sitet er godt under opstarten samt under installation. Men hovedpunktet for webteknologi er de distance parallelforbindende egenskaber, og for at få det skal varmepumpen forbindes til et netværk, Internettet eller et modem. Dette kapitel beskriver, hvordan den forbindes til Internettet. 8.1 Internetforbindelse ved hjælp af den præ-konfigurerede router En forudsætning for at forbinde en varmepumpe til Internettet er, at der er en Internetforbindelse installeret. Dette kunne være en bredbåndsudgang eller et bredbåndsmodem. Dette er et abonnement, som ejeren eller administratoren af bygningen er nødt til at erhverve. En hurtig forbindelse er ikke nødvendig, da der kun er små mængder af data som skal overføres. Den prækonfigurerede router gør det nemt at forbinde varmepumpen til Internettet. Routeren er konfigureret til at omdirigere port 80 på og til En omdirigeret port vil være tilgængelig fra Internettet. Med den prækonfigurerede router og netværksadresserne valgt som beskrevet i denne manual, skal ingen indstillinger ændres. Kapitel 9 beskriver, hvordan varmepumpen skal findes på Internettet vha. portalserveren. 8.2 Forbindelse til et eksisterende netværk Hvis varmepumpen skal tilsluttes til et eksisterende netværk, f.eks. en industriel bygning, er der ikke brug for den præ-konfigurerede router. Varmepumpen kunne i stedet tilsluttes en eksisterende router. Netværkadministratoren vil træffe beslutning om netværksindstillingerne. Sektionerne nedenfor giver en indsigt i, hvad disse indstillinger er, og hvad de gør DHCP Når en computer er forbundet til et netværk, bekymrer du dig normalt ikke om IP numre og andre komplikationer. Det vil normalt bare virke alligevel. Dette er takket være en protokol kaldet DHCP, og at der er en DHCP server i netværket. Via DHCP tildeles computerne og andet udstyr automatisk netværksindstillinger fra DHCP serveren, hvilket bevarer spor af adresser og netværksmasker. DHCP kan aktiveres i WM HPC. Netværksindstillingerne er tilgængelige i menuen Kommunikation under tabuleringen Lan/dns. Afkryds blot i afkrydsningsboksen for DHCP, gem og genstart systemet. Dette kan også gøres fra operatørpanelet under menuen Systemindstillinger. Problemet ved at bruge DHCP i en varmepumpe er, at du er nødt til at kende IP nummeret for at åbne websiderne. Du kan bruge operatørpanelet til at læse IP nummeret, men der er ingen garanti for, at DHCP serveren ikke vil give den et andet IP nummer senere Danfoss 25

26 I nogle tilfælde kan netværksadministratoren sætte DHCP serveren op til altid at give varmepumpen samme nummer, men dette er ikke den mest almindelige måde at løse dette problem på Fast IP nummer Den mest almindelige måde at forbinde en varmepumpes styresystem, samt andet udstyr med indbyggede webservere til et lokalt netværk, er at få netværksadministratoren til at tildele et fast IP nummer til udstyret. I dette tilfælde bruges DHCP ikke. I stedet sættes IP nummeret og netværksmasken, som netværksadministratoren anbefaler. Dette kan gøres i Kommunikation under tabuleringen Lan/dns fra operatørpanelet Gateway og DNS Hvis der ikke bruges DHCP, skal gateway og DNS indstillingerne også indstilles manuelt. Gateway er porten ud til Internettet. Alle informationer, der skal sendes til en adresse uden for det lokale netværk, sendes via gateway, som ved hvordan de videresendes. DNS er adressen til en server, der kan oversætte navne (URL), som f.eks. www. google.com <http://www.google.com>, til IP adresser. Hvis en SMTP er anvist til at gøre det muligt at sende alarmer som s, gøres dette oftest vha. URL. Dette vil ikke virke, medmindre der er sat et korrekt IP nummer til en fungerende DNS server. Der kan indstilles op til 3 adresser, men den 2. og den 3. er blot back-up i tilfælde af, at den første ikke virker. I det lokale netværk bør netværksadministratoren vide, hvilke adresser der skal sættes Port omdirigering For at kunne browse varmepumpen udefra det lokale netværk, er netværksadministratoren nødt til at åbne porte i routeren, så http anmodninger udefra forbindes til det korrekte lokale IP nummer. Hvis der er mere end én webserver, f.eks. mere end én varmepumpe, som ikke er tilgængelig udefra, skal routeren vide, hvordan den skal differentiere mellem dem. Den nemmeste måde er via port omdirigering. Dette betyder at forskellige portnumre bruges til forskellige servere. I webbrowseren skal du så skrive et kolon og portnummeret efter IP nummeret, som :8080. Netværksadministratoren kan give flere informationer om, hvilket IP nummer der skal bruges udefra. 8.3 Ny internetforbindelse Den præ-konfigurerede router er der for at gøre det nemt at tilslutte en varmepumpe til Internettet. Hvis du stadig vælger at bruge en anden router, eller af 26 Danfoss

27 en anden grund har brug for at konfigurere en router, forklares der kort nogle basis koncepter herunder Routeren Der bør altid være en router mellem varmepumpen og Internettet. Routeren er en enhed med en forbindelse ud til Internettet eller WAN (Wide Area Network) og flere forbindelser til et lokalt netværk. Det virker som en gateway, en DHCP server og nogle gange som en DNS server. Når routerens WAN port er forbundet til et bredbåndsmodem eller en bredbåndsudgang, vil den få netværksindstillingerne til dette netværk via DHCP. En on-site computer kan forbindes til en af de lokale netværksporte. Det lokale netværk har oftest adresser, der starter med eller Det er specielle adresser, som kun bruges på lokale netværk og aldrig ud på Internettet. De fleste routere har indbyggede websider, så du kan browse dem samt se og ændre indstillingerne. Du kunne f.eks. se IP nummeret, der er brugt på WAN netværket, eller ændre indstillinger for det lokale netværk. Varmepumperne, der er forbundet til det lokale netværk, bør tildeles faste IP numre. Det sidste sæt af cifre i IP adressen bør være unikke, og du skal sørge for at bruge et nummer, der ikke allerede bruges eller automatisk tildeles af DHCP serveren. I router manualen kan du se, hvilken adressen der kan bruges som gateway. Det er oftest en adresse, der ender med.1 eller Port forward og NAT Når varmepumpen forbindes til det lokale netværk med en PC, skal du skrive dens IP nummer som en adresse i webbrowseren. Når man går ind i varmepumpen uden for WAN, skal routerens adresse bruges. Routeren skal også være åbnet op for at lade browserens anmodning få adgang til det rette udstyr indvendigt. Dette gøres vha. NAT (Network Address Translation) og Port Forwarding. Når der browses, bruges protokollen, der kaldes http. HTTP overføres vha. TCP og IP protokoller. HTTP bruger TCP port 80 som standard. Port forwarding tabellen for routeren skal være sat op, så port 80 sendes til varmepumpens IP nummer. Hvis der er mere end én varmepumpe, eller andre webservere på netværket, har du brug for en router, der understøtter port redirect. Du kan så definere, at en bestemt port, som 8001, skal omdirigeres til port 80 på et bestemt lokalt IP nummer. For at få adgang udefra skal du skrive WAN adressen for routeren fulgt af :8001. Ikke alle routere har denne funktion. Den præ-konfigurerede router er konfigureret, så port 8001 er forbundet til :80 lokalt, 8002 til :80, osv. Portalserveren bruger det lokale IP nummer til at identificere, hvilken port den skal bruge udefra. Hvis andre porte eller IP numre er blevet konfigureret, skal porten også indstilles manuelt i portalserveren Danfoss 27

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Application Note: AN-Z05

Application Note: AN-Z05 Application Note: AN-Z05 Opsætning af zense PC-boks og LAN router for kommunikation via internettet. Indledning Dette dokument beskriver et eksempel på opsætning af PC-boksen, model PLM-2110ULT, til brug

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Åbning af porte og UPnP

Åbning af porte og UPnP Åbning af porte og UPnP Denne guide har til formål at hjælpe dig med at åbne for porte i din router og/eller aktivere UPnP. Det kan være nødvendigt at åbne porte i ens router hvis man for eksempel anvender

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0 MANUAL Præsentation af Temperaturloggerdata Version 2.0 Indholdsfortegnelse FORORD...3 INTRODUKTION...3 KRAV OG FORUDSÆTNINGER...3 INSTALLATION...4 OPSÆTNING...8 PROGRAMOVERBLIK...10 PROGRAMKØRSEL...11

Læs mere

IP Modul report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse:

IP Modul  report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse: IP Modul E-mail report / Netværks software manual 1.0 Funktions beskrivelse: IP modulet anvendes til generering af e-mail alarm fra Fronti alarm-centraler samt fjernstyring af Fronti alarm-centraler via

Læs mere

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse

Netteknik 1 Byg et netværk med SO-HO router Øvelse Netværk med Ethernet-kabler på SOHO router HOLD NUMMER: Beskrivelse Denne øvelse opbygger og tester trinvis et fysisk netværk med 2 Pc er, en SO-HO router, en Internetadgang samt diverse Ethernet-kabling.

Læs mere

Installation af Oracle 10g Release 2 database

Installation af Oracle 10g Release 2 database Installation af Oracle 10g Release 2 database Oracle 10g database indeholder databasesoftware, enterprise manager, SQL*Plus m.m., HTML DB (i dag kendt som Application Express) og tilhørende HTTP Server

Læs mere

QUICK MANUAL - HUAWEI E3276

QUICK MANUAL - HUAWEI E3276 Indhold Forberedelse af mobile WiFi... 3 Fejlfinding... 5 Hvis installationen mislykkes... 5 Hvis du ikke kan oprette forbindelse til internettet via dit modem... 5 Hvis det tager lang tid, før modemmet

Læs mere

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Indholdsfortegnelse 1. Sådan finder du frem til, hvilken Windows version din computer har. Først klikker du på nede i venstre hjørne, derefter vælger du På den

Læs mere

Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows

Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows 2017 Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows NewTech IT Norgesvej 17 6100 Haderslev Tlf. 79 306 153 info@newtechit.dk www.newtechit.dk 29-04-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Første

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og brug af

Læs mere

Digital Video Recorder Brugermanual

Digital Video Recorder Brugermanual Digital Video Recorder Brugermanual Til analog og AHD systemer Dansk 1. Installer harddisk 4/8/16 kanals DVR Harddiskoptager - Manual / Quickguide Punkt 1: Punkt 2: Løsn skruerne og fjern låget fra DVR'en.

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Trådløs sikkerhed Windows XP

Trådløs sikkerhed Windows XP 8 trins guide til øget sikkerhed i dit trådløse netværk (Windows XP). Denne guide gælder for det trådløse modem Billion BiPAC 5200GR3. Med hjælp fra denne guide kan du registrere de computere, som du ønsker

Læs mere

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET «Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET 1 Generelt EDB-NETVÆRK: Der er installeret et edb-net, der er tilsluttet Internettet. Det betyder, at du fra din pc kan få forbindelse til

Læs mere

Billion. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3. Revision 1.0DK. Dato: 22 maj, 2008. Side 1 af 1. Revision: V1.

Billion. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3. Revision 1.0DK. Dato: 22 maj, 2008. Side 1 af 1. Revision: V1. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3 Revision 1.0DK Dato: 22 maj, 2008 Side 1 af 1 Fejlbeskrivelse Billion Visse brugere med Windows XP og en BIPAC 5200G Router kan miste forbindelsen

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Installation... 2 - Enkeltbruger

Læs mere

Manual til administration af online booking

Manual til administration af online booking 2016 Manual til administration af online booking ShopBook Online Med forklaring og eksempler på hvordan man konfigurerer og overvåger online booking. www.obels.dk 1 Introduktion... 4 1.1 Formål... 4 1.2

Læs mere

Opkobling af COMFORT:NET til internettet 1. Registrering via ezr home.de

Opkobling af COMFORT:NET til internettet 1. Registrering via ezr home.de 1. Registrering via ezr home.de 1. Indtast www.ezr home.de i din foretrukne internet browser. (windows explorer, Microsft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox etc.) Nedenstående interface vises. Klik dernæstt

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Programmering af CS7050 TCP/IP modul

Programmering af CS7050 TCP/IP modul Comfort CSx75 Programmering af CS7050 TCP/IP modul Introduktion CS7050 TCP-IP modulet er en fuldt integreret enhed, som tilbyder nye funktioner til Comfort seriens centraler i form af TCP/IP Ethernet forbindelse

Læs mere

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre:

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre: Kom godt i gang Tillykke med købet af Valtronics Trådløst IP kamera. Denne quickmanual kan bruges til alle Valtronics IP kameraer. Kameraet giver mulighed for at fjenovervåge steder via sin mobiltelefon

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

1 Tilslut ADSL-kabel til ADSL-linieforbindelse I

1 Tilslut ADSL-kabel til ADSL-linieforbindelse I Produktoplysninger A B C D E F G H I J K L M N O P A: Strømindikator B: Indikator for LAN-port C: Indikator for LAN-port D: Indikator for LAN-port E: Indikator for LAN-port 4 F: Indikator for ADSL-data

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg cvr 27652328 Tlf. 62 20 11 20 Fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Installation... 2 - Enkeltbruger

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Brugermanual. Wolfgang Wi-Fi Repeater

Brugermanual. Wolfgang Wi-Fi Repeater Brugermanual Wolfgang Wi-Fi Repeater Tak fordi du har valgt at købe en Wolfgang Wi-Fi Repeater. Vi opfordrer dig til at læse denne manual igennem inden produktet tages I brug. Information I denne brugervejledning

Læs mere

Tilslutningsvejledning

Tilslutningsvejledning Side 1 af 5 Tilslutningsvejledning Understøttede operativsystemer Ved hjælp af cd'en Software og dokumentation kan du installere printersoftwaren på følgende operativsystemer: Windows 8 Windows 7 SP1 Windows

Læs mere

4/8/16 kanals DVR. Forbind strøm- og datakabel til harddisken som vist på det venstre billede herunder.

4/8/16 kanals DVR. Forbind strøm- og datakabel til harddisken som vist på det venstre billede herunder. 1. Installer harddisk Bemærk: Vær sikker på, at du kun bruger en kompatibel harddisk (kan købes på www.cinema-shop.dk). Beregn størrelsen på harddisken ud fra hvor længe du ønsker at kunne gå tilbage og

Læs mere

Opsætning af ASUS Router

Opsætning af ASUS Router Opsætning af ASUS Router I dette dokument vil vi forsøge at guide dig igennem opsætning af din nye ASUS router, trin for trin. Pak først routeren ud af æsken og stil den et centralt sted i lejligheden

Læs mere

Multiguide til C903IP

Multiguide til C903IP Multiguide til C903IP Om IP kameraer For at kunne installere et IP kamera er det vigtigt at vide, at der finder flere forskellige slags IP adresser: - Den eksterne IP adresse har du fået tildelt af din

Læs mere

UniLock System 10. Manual til COM Server CV72. Version 1.0 Revision 020610

UniLock System 10. Manual til COM Server CV72. Version 1.0 Revision 020610 UniLock System 10 Manual til COM Server CV72 Projekt PRJ149 Version 1.0 Revision 020610 COM Server CV72 giver mulighed for at tilslutte RS485 direkte til et 10Mbps Ethernet. I stedet for at kommunikere

Læs mere

Router U270 funktionsbeskrivelse

Router U270 funktionsbeskrivelse Router U270 funktionsbeskrivelse Dashboard På oversigtssiden (Dashboard) kan brugeren se informationer om forskellige indstillinger og tilslutninger til routeren, for eksempel IP adresse, MAC adresser,

Læs mere

Vejledning, teknik, tips and tricks

Vejledning, teknik, tips and tricks Vejledning, teknik, tips and tricks Indhold 1 AUHRA pålogning og startside... 1 2 Ofte stillede spørgsmål og kendte fejl... 4 2.1 Har din computer adgang til AU s netværk og adm. systemer?... 4 2.2 Kan

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af stregkodefil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 5 Indlæsning af datafil i scanneren... 7 Brug af scanneren... 8 Sådan scanner du... 8 Sådan

Læs mere

Quick guide. Secvest alarm (FUAA50010) Quick guiden er en hjælp til at gøre standard opsætningen nemmere.

Quick guide. Secvest alarm (FUAA50010) Quick guiden er en hjælp til at gøre standard opsætningen nemmere. Quick guide Secvest alarm (FUAA50010) Quick guiden er en hjælp til at gøre standard opsætningen nemmere. Hvis der ønskes yderligere eller avancerede indstillinger henvises til installatør- eller brugervejledningen

Læs mere

BiPAC 7402R2. ADSL2+ VPN Firewall-router. Kom hurtigt i gang

BiPAC 7402R2. ADSL2+ VPN Firewall-router. Kom hurtigt i gang BiPAC 7402R2 ADSL2+ VPN Firewall-router Kom hurtigt i gang Billion BiPAC 7402R2 ADSL2+ VPN Firewall-router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og brug

Læs mere

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang

BIPAC 6600. Kombineret firewall og router til bredbånd. Kom hurtigt i gang BIPAC 6600 Kombineret firewall og router til bredbånd Kom hurtigt i gang Billion BIPAC 6600 Bredbånd Firewall Router Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

Opdatering af Windows XP

Opdatering af Windows XP Opdatering af Windows XP For at sikre computeren mest muligt er det en god idé at opdatere sit styresystem jævnligt. Det anbefales, at man mindst en gang om ugen kontrollerer for opdateringer til sit styresystem,

Læs mere

KONTAKT. Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse.

KONTAKT. Sådan kommer du på nettet med din Fullrate forbindelse. KONTAKT www.fullrate.dk/kontakt Finder du ikke svar på dine spørgsmål via denne vejledning, på vores hjemmeside eller forum er du meget velkommen til at skrive til os. Kundeservice: kundeservice@fullrate.dk

Læs mere

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk.

Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Guide til opsætning og sikring af trådløst netværk. Jeg vil kort komme ind på hvad man skal og hvad man helst ikke skal gøre når man skal opsætte sit trådløse netværk. Jeg vil tage udgang i en DI-624 fra

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

DI-824VUP+ Før du går i gang. 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver. DI-824VUP+ 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver

DI-824VUP+ Før du går i gang. 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver. DI-824VUP+ 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver Dette produkt kan installeres med brug af en hvilken som helst aktuel webbrowser, dvs. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. Før du går i gang DI-824VUP+ 1. Tak fordi du har købt denne router,

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Ruko Security Master Central Database

Ruko Security Master Central Database Ruko Security Master Central Database RSM benytter en central database, til at udveksle låsesystemer mellem Ruko og låsesmeden. Udvekslingen sker via Internettet, så det er derfor nødvendigt at have en

Læs mere

BIPAC-5100 / 5100W. Trådløs ADSL-router. Kom hurtigt i gang

BIPAC-5100 / 5100W. Trådløs ADSL-router. Kom hurtigt i gang BIPAC-5100 / 5100W Trådløs ADSL-router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-5100 / 5100W ADSL Router Bemærk Hvis du vil have mere udførlige instruktioner i konfigurationen og brugen af den trådløse ADSL Firewall

Læs mere

3. Menuen Start -> Programs -> OpenVPN åbnes, og "My Certificate Wizard" vælges:

3. Menuen Start -> Programs -> OpenVPN åbnes, og My Certificate Wizard vælges: Opsætning af VPN forbindelse til DRC En VPN forbindelse gør det muligt for en hjemmecomputer, eller en bærbar computer, at få adgang til DRCs interne lokalnet fra en vilkårlig internetforbindelse. Forudsætninger

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

Netværks opsætning af IP modulet:

Netværks opsætning af IP modulet: Netværks opsætning af IP modulet: Installer vcomsetup til ip modul.exe fra den modtagne Mini CD. Efter installation start VCOM programmet Sørg for at enheden er tilsluttet netværket og vælg Search Registrer

Læs mere

Kvikguide. YouSee Bredbånd

Kvikguide. YouSee Bredbånd Kvikguide YouSee Bredbånd Følgende dele er med i kassen Modem Strømforsyning Netværkskabel Modemkabel (bemærk, at de hvide beskyttelseshætter skal fjernes inden brug) Signalfordeler (skal kun bruges, hvis

Læs mere

Kvikguide. YouSee Bredbånd

Kvikguide. YouSee Bredbånd Kvikguide YouSee Bredbånd Følgende dele er med i kassen Modem Strømforsyning Netværkskabel Sådan tilslutter du modemmet Det er vigtigt, at du venter med at tænde for strøm og computer til alle kabler er

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder.

Læs mere

- City - gør det selv installation. - Vejledninger -

- City - gør det selv installation. - Vejledninger - - City - gør det selv installation - Vejledninger - Ver. 1.94 Side 1 Indholdsfortegnelse: Installationsguide... 3 IPTV, Analogt/Digitalt TV og Radio... 3 Internet over 10 Mbit/s... 3 Internet op til 10

Læs mere

Godt i gang med.. TDC Webtekst. 13-06-2013 version 2.0

Godt i gang med.. TDC Webtekst. 13-06-2013 version 2.0 Godt i gang med.. TDC Webtekst www.tdcwebtekst.dk www.tdcwebtekst.dk/ny Indholdsfortegnelse Hvad er TDC Webtekst... 4 Før du går i gang... 4 Krav til PC en... 4 Java... 4 ADSL... 5 Internet browser...

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Indhold Generelt... 1 Windows tidligere versioner... 1 Windows 10... 2 Apple Mac... 2 Log på... 2 Rediger dokumentet... 2 Tilføj et

Læs mere

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang

BIPAC-7500G g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-7500G 802.11g ADSL VPN Firewall-router med 3DES-accelerator Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil

Læs mere

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Version 5.0 Af Jesper Skou Jensen og Mads Udengaard Sørensen 1 Start installationen 1 1 Indledning Denne vejledning gennemgår opsætning af Sektornet

Læs mere

Hvis du ønsker at tilgå Internet trådløst, skal du selv anskaffe dette udstyr. Det kaldes ofte et access point eller en trådløs router.!

Hvis du ønsker at tilgå Internet trådløst, skal du selv anskaffe dette udstyr. Det kaldes ofte et access point eller en trådløs router.! Internetopkobling Afd. 45 Som beboer på Afd 45, har du mulighed for at opnå Internetforbindelse gennem et stik i lejemålet. Denne vejledning gennemgår, hvordan du sørger for din PC eller Mac er korrekt

Læs mere

PacketFront fiberboks

PacketFront fiberboks Kom godt i gang med PacketFront fiberboks med indbygget router 27-10-2011 08:42:06 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon

Læs mere

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL2+ Modem / Router. Kom hurtigt i gang

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL2+ Modem / Router. Kom hurtigt i gang BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL2+ Modem / Router Kom hurtigt i gang BiPAC 7202/7202G (802.11g) ADSL2+Modem/ Router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG1311 router

Kom godt i gang med. Tilgin HG1311 router Kom godt i gang med Tilgin HG1311 router Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

Inden du går i gang. For Mozilla Firefox brugere. For Internet Explorer brugere

Inden du går i gang. For Mozilla Firefox brugere. For Internet Explorer brugere Side 1 af 8 Inden du går i gang For at kunne bruge Alm. Brand Netbank skal du enten bruge Internet Explorer eller Mozilla Firefox. Vi understøtter ikke brug af Google Chrome, og vi kan derfor ikke garantere,

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Kvikguide. Fullrate Bredbånd via kabel-tv-stik. WT24 Coax Router

Kvikguide. Fullrate Bredbånd via kabel-tv-stik. WT24 Coax Router Kvikguide Fullrate Bredbånd via kabel-tv-stik WT4 Coax Router Følgende dele er med i kassen Router Strømforsyning Netværkskabel Routerkabel (bemærk, at de hvide beskyttelseshætter skal fjernes inden brug)

Læs mere

FULLRATE BREDBÅND. via kabel-tv-stik. Kvikguide. WT24 Coax Router

FULLRATE BREDBÅND. via kabel-tv-stik. Kvikguide. WT24 Coax Router FULLRATE BREDBÅND via kabel-tv-stik Kvikguide WT24 Coax Router 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kassen indeholder...5 Sådan tilslutter du routeren...6 Sådan får du adgang til internettet...8 Vigtig info om koder

Læs mere

IBI/CTS opbygning af grafiske brugerflader på centrale anlæg...3 Stikordsregister...39

IBI/CTS opbygning af grafiske brugerflader på centrale anlæg...3 Stikordsregister...39 44164 INDHOLDSFORTEGNELSE IBI/CTS opbygning af grafiske brugerflader på centrale anlæg...3 Stikordsregister...39 2-39 Rekv. 7 Prod. 29-11-2005-14:07 Ordre 10723 EFU Indledning IHC Control Viewer giver

Læs mere

HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION - AXIS KAMERA

HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION - AXIS KAMERA Team Mobbis +45 3325 5858 www.mobbis.com info@mobbis.com HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION - AXIS KAMERA 2.6. HSYCO/ALARMS MANAGER INSTALLATION AXIS KAMERAER Team Mobbis anbefaler AXIS som leverandør af

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

et netværk, så du kan dele filer og inter netforbindelse.

et netværk, så du kan dele filer og inter netforbindelse. M A N U A L N I - 7 0 7 5 1 3 1 P A K N I N G E N S I N D H O L D 4 T E K N I S K E S P E C I F I K AT I O N E R 4 A N V E N D E L S E 4 H A R D W A R E I N S TA L L AT I O N 5 K O N F I G U R AT I O N

Læs mere

Hurtig Start Guide 1

Hurtig Start Guide 1 Hurtig Start Guide 1 Kamera Tilslutnings Diagram Telefon Tablet OBS: I den indledende opsætning, tilslut kameraet til routeren med Ethernet kablet, følg derefter de næste trin 2 1. Installer Reolink APP

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router

Brugervejledning til trådløs router Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra EnergiMidt Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Aktivering af det

Læs mere

SMARTair trådløs. Trin-for-trin guide

SMARTair trådløs. Trin-for-trin guide SMARTair trådløs Trin-for-trin guide Indholdsfortegnelse Hvordan opretter man et trådløst system... 3 Nulstille HUB en (Reset).... 3 Klargøring af hub version 5.0x... 4 Klargøring af hub version 6.0x...

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

BIPAC-5100S. ADSL-Modem/Router. Kom hurtigt i gang

BIPAC-5100S. ADSL-Modem/Router. Kom hurtigt i gang BIPAC-5100S ADSL-Modem/Router Kom hurtigt i gang Billion BIPAC-5100S ADSLModem/Router Bemærk Hvis du vil have mere udførlige instruktioner i konfigurationen og brugen af den trådløse ADSL Firewall Router,

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router TRE BRE booklet 120x120 router TILGIN HG2301 rev04.indd 1

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router TRE BRE booklet 120x120 router TILGIN HG2301 rev04.indd 1 Kom godt i gang med Tilgin HG2301 router 25517 - TRE BRE booklet 120x120 router TILGIN HG2301 rev04.indd 1 28-10-2011 09:47:43 Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks.

Læs mere

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 98-2. udgave

Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 98-2. udgave Opsætning af SONOFON Bredbånd via FWA Windows 98-2. udgave Før denne guide kan gennemgås, skal du have haft besøg af en SONOFON certificeret installatør, som har opsat din sender/modtager og installeret

Læs mere

Forbindelsesstyring Brugervejledning

Forbindelsesstyring Brugervejledning Forbindelsesstyring Brugervejledning Udgave 1.0 DA 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Sådan fikser du din netværks forbindelse hurtigt

Sådan fikser du din netværks forbindelse hurtigt 2017 Sådan fikser du din netværks forbindelse hurtigt NewTech IT Norgesvej 17 6100 Haderslev Tlf. 79 306 153 info@newtechit.dk www.newtechit.dk 29-04-2017 Indholdsfortegnelse Sådan fikser du din netværks

Læs mere

DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem

DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem Resumé: Beskrivelse af program (DRFLive) til dynamisk visning af resulter fra DRF Stævnesystem Forfatter: Claus Hulstrøm Dato: 15. januar 2010

Læs mere

Nexus IP Quickguide. Til alle Nexus VW og FW modeller

Nexus IP Quickguide. Til alle Nexus VW og FW modeller Nexus IP Quickguide Til alle Nexus VW og FW modeller Indhold 1.0 Første Opsætning... 3 1.1 FYSISK TILSLUTNING... 3 1.2 FIND KAMERAET... 3 1.3 LOG PÅ KAMERAET MED INTERNET EXPLORER 11... 4 2.0 Udvidet forklaring

Læs mere

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router

Kom godt i gang med. Tilgin HG2301 router Kom godt i gang med Tilgin HG2301 router Tillykke med din nye router Du har valgt at tilslutte en router til din fiberboks. Det er en rigtig god idé! Routeren giver dig nemlig mulighed for at have mere

Læs mere

Installation af Bilinfo på Windows

Installation af Bilinfo på Windows Installation af Bilinfo på Windows Eksempler i denne vejledning er taget fra Windows 7 og Internet Explorer 8 Download det nødvendige program. Gå ind på www.bilinfo.dk/download Klik på download ud for:

Læs mere

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 September 2015 Indhold Kontaktoplysninger... 1 VIGTIGT... 2 Opdatering af trejdepartssoftware... 2 Opdatering til version 6.1.0.... 2 1. Backup af databasen... 3

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Modem set forfra eller oppefra. MO251V2 Sweex Wireless ADSL 2/2+ modem/router 54 Mbps Annex A

Dansk version. Introduktion. Modem set forfra eller oppefra. MO251V2 Sweex Wireless ADSL 2/2+ modem/router 54 Mbps Annex A MO251V2 Sweex Wireless ADSL 2/2+ modem/router 54 Mbps Annex A Introduktion Sweex Wireless ADSL 2/2+ modem/router 54 Mbps Annex A må ikke udsættes for usædvanligt høje temperaturer. Anbring ikke apparatet

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Det gratis WordPress blog værktøj er vokset gennem årene til et fuldgyldigt CMS-system content management system). WordPress har forenklet processen

Læs mere

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router. Kom hurtigt i gang

BiPAC 7402VL/VGL/VGP. VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router. Kom hurtigt i gang BiPAC 7402VL/VGL/VGP VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router Kom hurtigt i gang Billion VoIP/(802.11g) ADSL2+ Router Bemærk Se online-vejledningen, hvis du vil have mere udførlig vejledning i konfiguration og brug

Læs mere