En guide til større succes med dine internationale partnere.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En guide til større succes med dine internationale partnere."

Transkript

1 En guide til større succes med dine internationale partnere.

2 Hvad er en Partnerhåndbog? er en visualisering af virksomhedens strategi for, hvordan den ønsker, at de internationale partnerskaber skal være. Formålet med en partnerhåndbog er at synliggøre værdien af samarbejdet for partneren. Det er ikke tilstrækkeligt, at partneren skaber værdi for den producerende virksomhed, partneren skal også vide, at der bliver skabt værdi for ham. Det er ikke nødvendigt, at værdien skabes lige nu, det vil ofte være tilstrækkeligt at godtgøre, at værdien skabes på længere sigt. Men den mere langsigtede værdi kan være svær at få øje på for partneren. Derfor må der skabes et overblik, som kan tydeliggøre det for ham, og det er her partnerhåndbogen kommer ind. Inden du identificerer en ny partner på et givent marked, og inden du som virksomhed går i gang med forhandlingerne, skal du gøre dig nogle overvejelser om den strategi, din virksomhed vil følge på det givne marked. Udarbejdelsen af en partnerhåndbog sikrer, at du kommer omkring alle de elementer, der er vigtige at tage stilling til, inden en partner udvælges og implementeres på et nyt marked. 2

3 Hvorfor skal vi have en partnerhåndbog? Alt for mange virksomheder har ikke forberedt sig tilstrækkeligt på det fremtidige partnerskab, når de går ind i det. Det gælder både i relation til udvælgelsen af partnere og i relation til, hvad virksomheden selv kan tilbyde. Det er ofte svært at kræve noget af et partner uden at ville give noget igen. Der er flere eksempler på virksomheder, som tilbyder partneren en stak brochurer, en prisliste og et telefonnummer, de kan ringe på hvis de vil noget. Det er ikke godt nok! Denne minimumsløsning fører ofte til, at ingen får noget ud af det. Så skal man have fat i de bedste samarbejdspartnere, er det bydende nødvendigt, at man selv er en attraktiv partner. Alt for få virksomheder arbejder aktivt med at styre deres position internationalt. Typiske eksempler på dette er: Der udarbejdes ikke planer for partnernes aktiviteter på markederne Producenten stiller ikke krav til partneren Den producerende virksomheden rådgiver ikke om kunder og salg og giver kun meget ringe support til partneren. Mange virksomheder har med andre ord ikke en strategi eller køreplan for salget på det internationale marked, og de kommunikerer og diskuterer derfor heller ikke dette med eventuelle partnere. En øget bevidsthed omkring, hvilke initiativer virksomheden støtter sig til, vil oftest føre til et øget salg. Udviklingen af en partnerhåndbog er derfor ikke en teoretisk øvelse, men et praktisk stykke grundarbejde som skal skabe fundamentet for det øgede salg! 3

4 Hvad skal partnerhåndbogen bruges til? Det er håndbogens mål at sikre en struktureret, ensartet og målrettet metode til at udvælge, opstarte og videreudvikle partnerrelationer med forhandlere, distributører og agenter. Derudover vil partnerhåndbogen også fungere som en struktureret metode til at sikre, at partneren giver feedback om kunder og markedsudviklingen til virksomheden. En viden som er afgørende for virksomheden, hvis den ønsker en langsigtet succes på det internationale marked. Formålet med partnerhåndbogen er, at: Tiltrække attraktive partnere Demonstrere værdiskabelsen i samarbejdet Stille krav til partnere Demonstrere seriøsitet og professionalisme Danne baggrund for forhandling Sikre stigende salg Hurtigere implementering af samarbejdet Forventningsafstemning Større kontrol på markedet. 4

5 De indledende overvejelser Inden virksomheden kan gå i gang med den konkrete udformning af partnerhåndbogen, skal han/hun tage stilling til følgende centrale spørgsmål. Hvad vil vi gøre for at være en attraktiv samarbejdspartner? Hvad er målet for det pågældende marked? Hvilke funktioner skal partneren udføre og hvordan? Hvordan vil vi støtte ham i hans arbejde? Hvilke krav og ønsker har vi til en samarbejdspartner? Hvordan kan vi sikre en effektiv kommunikation? Disse spørgsmål skal i princippet gerne være besvaret, inden man påbegynder udarbejdelsen af håndbogen, da de vil have stor indflydelse på udformningen af den. 5

6 Forretningskoncept Strategi, mål og værdigrundlag Kunder og målgruppe Markedet og branchen Produkter til eksport Partner Funktionsanalyse Partner krav Partner profil Support og partner værdi Samarbejdet Partnerinformation Budget Projektoversigt Aktivitetsplan Konkurrent og kunder 6

7 Forretningskoncept Strategi, mål og værdigrundlag Kunder og målgruppe Markedet og branchen Produkter til eksport Partner Funktionsanalyse Partner krav Partner profil Support og partner værdi Samarbejdet Partnerinformation Budget Projektoversigt Aktivitetsplan Konkurrent og kunder består som udgangspunkt i tre dele: 1. Forretningskonceptet er en generel introduktion til partneren om virksomhedens strategi, mål, ambitioner, kunder, markeder og eksportprodukter. 2. Partneren. Når du som virksomhed har valgt, hvilket markeder du vil trænge ind på, bliver den næste opgave at få identificeret og udvalgt den rigtige partner. Der skal opstilles krav til partneren, en partnerprofil skal udarbejdes, og virksomheden skal overveje, hvilken support, der skal ydes til partneren. 3. Samarbejdet struktureres i form af en businessplan. Businessplanen bliver styrepinden for det kontinuerlige samarbejde med partneren. Businessplanen vil bestå af en række elementer, som skal sikre en effektiv markedsbearbejdning. s 3. del er således den mest dynamiske del af partnerhåndbogen. 7

8 Målet med at beskrive forretningskonceptet er: At give partneren en gennemgående forståelse for virksomheden og dens omverden At skabe en fælles forståelse af markedet At give input til fastlæggelsen af marketingmiks At danne fundamentet for partnerudvælgelsen. Nedenfor ses elementerne i del 1: Forretningskoncept Strategi, mål og værdigrundlag Kunder og målgruppe Markedet og branchen Produkter til eksport 8

9 Strategi, mål og værdigrundlag Forretningskoncept Strategi, mål og værdigrundlag Kunder og målgruppe Markedet og branchen Produkter til eksport Under dette punkt skal virksomheden kort beskrive historiske milesten, overordnet strategi og mål. Det er også vigtigt, at den potentielle partner introduceres til virksomhedens strategi, ambitioner, mål og værdigrundlag. Det sikrer en fælles forventning til vækst, investeringer, hvorledes der kommunikeres og lignende. Fokus kunne være på følgende spørgsmål: Hvilken forretning ønsker vi at drive? Hvad er vores formål? Hvad er vores mål (financielle som ikke-finansielle) Matcher vores mål vores partners mål? Producentens mål Partnerens mål Fælles mål 9

10 Strategi, mål og værdigrundlag eksempel: Forretningskoncept Strategi, mål og værdigrundlag Kunder og målgruppe Markedet og branchen Produkter til eksport Strategy Use and further develop our existing position in the urology and surgery segments in order to address overlapping segments within general ultrasound through a high degree of market presence and relation-based integration with the distributors. The International Distributor/Sales Department will secure optimum exposure on the product line in all countries through distributor management with focus on investment in the latest demo equipment and establishment of local reference centres within the frame of the consolidated >company name< strategy. This will be supported by securing the International Sales Team as well as the distributors with a high level of knowledge within all commercial and clinical aspects of the ultrasound business. Following this, the distributors will be exposed to a more strict and continuous budget/target follow up combined with motivation, monitoring and codevelopment of focused and niche-oriented local sales & marketing activities. Frequent meetings with the distributors will be conducted, and close relations will be further developed in order to support the above. Finally, value adding must be part of the strategy in order to address other segments than our core products permit. Mission: >company name< develop, manufacture and market medical solutions for urology and surgery ultrasound and sterilization. Strongly founded in our core competencies we serve supplementary segments in selected markets. Vision: We exceed market growth and progressively strengthen our leadership by market creative solutions recognized as best in class in caring for our customers needs and their patients quality of life. Partner Guide 10

11 Strategi, mål og værdigrundlag eksempel 2: Forretningskoncept Strategi, mål og værdigrundlag Kunder og målgruppe Markedet og branchen Produkter til eksport Values Passionately Progressive We are... Seeing things beyond the limit Creatively identifying (creating) customer needs Outperforming competitors through constant improvements and flexibility Setting challenging goals Strive one step higher Taking calculated risks Proud of our achievements Passionate what we do and how we do it Having fun at work Attention to Accountability We are Keeping our promises We follow up on each other Loyal to each other, our company, partners and customers Decisive Credible Pro-active in our approach Committed to our work Saying what we do and doing what we say Responsive Results oriented Constantly Caring We are Attentive to each other, our customers and our partners Direct, open and respectful in the way we communicate Sincere Involved & Insightful We are Actively listening to each other and our customers Understanding our customers fundamental and future demands Understand and build on our differences Learning from our mistakes and improving Partner Guide 11

12 Kunder og målgruppe Forretningskoncept Strategi, mål og værdigrundlag Kunder og målgruppe Markedet og branchen Produkter til eksport For at partneren kommer så godt fra start som muligt på markedet, er det vigtigt at give partneren information om virksomhedens kunder og målgruppe. Virksomheden har sædvanligvis en mangeårig erfaring i at sælge produkterne og har derfor en indgående viden om, hos hvilke kundegrupper produktet skaber den største værdi. Denne viden skal videregives til partneren, da der ofte vil være flere sammenfald mellem de nationale kundetyper, og de kunder, som vil købe virksomhedens produkter på de udenlandske markeder. Virksomheden bør give et overblik over virksomhedens kundegrupper og synliggøre, hvor produktet skaber værdi for kunden. Det er her vigtigt, at virksomheden gør sig helt klart, hvad det er, den gør anderledes eller bedre end konkurrenterne, og får dette kommunikeret til partneren. Hvad, der skaber værdi, vil være forskellige fra kundegruppe til kundegruppe. I det efterfølgende vil være et eksempel på et oversigtsskema samt en beskrivelse af en af de udvalgte kundetyper. 12

13 Kunder og målgruppe - eksempel Forretningskoncept Strategi, mål og værdigrundlag Kunder og målgruppe Markedet og branchen Produkter til eksport Customer Groups Key Account Customer The independent Public customer Our reference Customer The private Customer The Small independent The Impossible High Tech Freak Hospital Ownership Public Public Public Private Private Public/Private Buying Power Strong Relatively Strong Middle Small Strong Decision making Decentraliz ed with doctors as influence. Demo is important Decentralize d with doctors as influence. Demo is important Centralized and made in cooperation with supplier. Demo is important Centralize d and direct negotiatio n with the user. Demo is important Centralized and direct negotiation with the user. Demo is not important! Mostly decentralized and heavy negotiations. Demo is not avoidable! Technical Features Varies Varies Varies Varies Limited demand Very high demand Application Features High demand High demand High demand Medium demand Limited demand Limited demand Price No crucial importance Important Very important Important Very Important Very Important Quality Very important Very important Very important Relatively important important Very important Service Very important Very important Very important Important Not important Important Partner Guide 13

14 Kunder og målgruppe eksempel 2 Forretningskoncept Strategi, mål og værdigrundlag Kunder og målgruppe Markedet og branchen Produkter til eksport 1. Key Account customer Organizational Relations: This is a public hospital with a high buying Power. Decisions are usually decentralised but with influence of the doctors. A demonstration of the Strong Selling Points is extremely important. Product / Pricing: The demand for high technological features on the scanner and for the applications varies from customer to customer but for all those customers >company< is part of the product need assessment. Multiple applications is the keyword for this group of customers. The price is not of crucial importance, but this customer will expect some kind of discount for upgrading or purchasing more units. Quality is important as this customer has many units from >company< and this customer is dependent on a high level of service plus fast delivery. A service contract is relevant. Purchasing Relations: The buying frequency is high for this customer, who always buys several units (transducers and sometimes scanners) from >company< and upgrades the systems constantly. A good relationship >company< s distributor is very important for the customer. He knows that he is dependant on the distributor for good service, training and after sales support. Fast delivery can be a decisive factor for getting the order! Soft Factors: The relationship to >company< is not as relevant as the relationship to the distributor but in some cases the customer needs >company< for supporting seminars in a specific application. Image of >company< has little importance. Partner Guide 14

15 Markedet og branchen Forretningskoncept Strategi, mål og værdigrundlag Kunder og målgruppe Markedet og branchen Produkter til eksport Det anbefales at lave en kort beskrivelse af den branche eller industri den producerende virksomheds produkter henvender sig til. Specielt, når der er tale om et nicheprodukt, er det vigtigt at tydeliggøre dette for partneren, så forventningerne til salget af produkterne er realistiske. I det efterfølgende er forskellige eksempler på, hvordan producerende virksomheder har valgt at beskrive branchen og/ eller markedet. >company name< engineers and sells equipment and complete batching plants for the concrete industry. >company name< offers service and spare parts for all >company name< plants which is a key advantage to our customers. BUSINESS AREAS Part I >company name< supplies equipment for production of: Block and paving stones Building elements Precast concrete goods Ready-mix concrete High silos a conspicuous landmark 15

16 Markedet og branchen eksempel: Forretningskoncept Strategi, mål og værdigrundlag Kunder og målgruppe Markedet og branchen Produkter til eksport The market for ultrasound The ultrasound market worldwide is dominated by a number of very strong suppliers as shown in the figure below. The market is characterized by complete competition and oligopolistic with the group of strong dominating companies, a number of small to medium size companies and many newcomers trying to enter the growing market. Product technology is complex, and the market is differentiated in the sense that there is a wide range of specialized customers with different needs (mostly product related). There are many ways to segment the market for medical diagnostic ultrasound systems, because of the numerous competitors, the wide range of products, and the numerous fields of different medical applications/specialties where the same supplier can compete with one particular model in the different applications. World Total Ultrasound market = $3.878 (mio.) GE 20% Toshiba 12% Hitachi 6% Esaote 4% Medison 3% Shimadzu 2% Sonosite 2% Other 22% B-K 2% Other 2% Phillips (ATL/Agilent) 20% Siemens (Acuson) 19% Aloka 8% Partner Guide 16

17 Markedet og branchen eksempel 2: Forretningskoncept Strategi, mål og værdigrundlag Kunder og målgruppe Markedet og branchen Produkter til eksport 17

18 Produkter til eksport Forretningskoncept Strategi, mål og værdigrundlag Kunder og målgruppe Markedet og branchen Produkter til eksport Fokus er vigtigt, når eksport opstartes. Så formlen til succes er ikke nødvendigvis forbundet med at sælge alle virksomhedens produkter på eksportmarkedet fra dag et. Derfor er en af de første opgaver, virksomheden står overfor inden en eksport kan opstartes, at udvælge de produkter, der skal eksporteres. Virksomheden bør stille sig følgende spørgsmål i forbindelse med udvælgelsen af eksportprodukter: Er der et internationalt kundebehov for produktet? Er der behov for produkttilpasninger? Har virksomheden ressourcer til at gennemføre disse tilpasninger? Hvilket behov er der for produktdokumentation på eksportmarkedet? Hovedreglen er, at man som oftest udvælger de produkter til eksport, som virksomheden generelt har haft størst succes med eller som virksomheden med succes har solgt til internationale (danske) kunder. 18

19 Produkter til eksport eksempel: Forretningskoncept Strategi, mål og værdigrundlag Kunder og målgruppe Markedet og branchen Produkter til eksport Pro Focus 2202 The Pro Focus is a scalable ultrasound scanner that comes in three different versions: Yellow: This is the specialized edition of Pro Focus, our high-end, color scanner. Blue: The blue version is the high-end black and white version of the Pro Focus. Green: Our high-end general purpose color scanner. The ProFocus brings together the broad range of features and options of a general-purpose radiology scanner and the specialized ultrasound possibilities users need, all in one system. Strong points of ProFocus: Excellent image quality Multifrequency and broad bandwidth Contrast and Tissue Harmonic imaging Full range of Doppler functions High Doppler sensitivity Integrated 3D Freeze zoom Cardiac Package including M-Mode and CW Doppler Instant image archiving DICOM Store, Print and Worklist Intuitive, customizable keyboard Essential setups and measurements for precise volume studies Dedicated biopsy attachments Integrates with your surgical rack Split-screen Picture in Picture Palm Control Unit Partner Guide 19

20 Produkter til eksport eksempel 2: Forretningskoncept Strategi, mål og værdigrundlag Kunder og målgruppe Markedet og branchen Produkter til eksport 20

21 Forretningskoncept Produkter til eksport eksempel 3: Strategi, mål og værdigrundlag Kunder og målgruppe Markedet og branchen Produkter til eksport Products Our products: Container Handling: In feed tables Unscramblers Conveyors Fillers: Rotofill Mini and Rotofill Max for almost all types of liquid products primarily up to 50 pc. / min. Level fillers, which is easy and incredibly stabile machine type especially for certain product types. Consultancy & Projection Cappers: Capping both Pres on and screw caps. Handles the most common cap types. Our TWKS is very flexible and handles especially most type of caps (also asymmetrical with sorting demand). Possibilities for filling the bottle inside the machine(filling nossels placed inside the capping machine using starwheel.) as monoblock. Consulting sparring partner As industrial consultants, it is >company name< job to work as a reliable sparring partner with small as well as big customers, when making tailor-made solutions or perhaps the future planning, and in this connection draw up a machine budget, taking into consideration the economy and the flexibility on the basis of the individual customer's needs and demands 5 Projection of complete plants We have through all 41 years gathered a great know-how, which naturally is to the benefit of our customers when we are undertaking tailor-made projection of complete installations, in which cases the product drawing is carried out on modern AutoCAD-equipment. Our construction department are modeling in INVENTOR but are capable of handling a numerous of different 3D formats. 7 21

22 Forretningskoncept Strategi, mål og værdigrundlag Kunder og målgruppe Markedet og branchen Produkter til eksport Partner Funktionsanalyse Partner krav Partner profil Support og partner værdi Samarbejdet Partner information Budget Projektoversigt Aktivitetsplan Konkurrent og kunder består som udgangspunkt i tre dele: 1. Forretningskonceptet er en generel introduktion til partneren om virksomhedens strategi, mål, ambitioner, kunder, markeder og eksportprodukter. 2. Partneren. Når du som virksomhed har valgt, hvilket markeder du vil trænge ind på, bliver den næste opgave at få identificeret og udvalgt den rigtige partner. Der skal opstilles krav til partneren, en partnerprofil skal udarbejdes, og virksomheden skal overveje, hvilke support, der skal ydes til partneren. 3. Samarbejdet struktureres i form af en businessplan. Businessplanen bliver styrepinden for det kontinuerlige samarbejde med partneren. Businessplanen vil bestå en række elementer som skal sikrer at viden om partneren, budgetter, kunder, konkurrenter og aktivitet gives til den eksporterende virksomhed. 22

23 Udvælgelsen af partnere på det internationale markeder er afgørende for din virksomheds succes, da ansvaret for den succesfulde indtrængen på et marked herved overlades til en ekstern partner. Det er således af stor betydning, hvem du vælger at alliere dig med. Mange virksomheders partnernetværk er imidlertid bygget mere eller mindre tilfældigt op. Ofte har virksomheden deltaget på messer og udstillinger, hvor de har fået henvendelser fra personer eller virksomheder, som ønsker at repræsentere dem i et givent land. Et sådant tilfældigt møde har ofte ført til, at denne person/virksomhed er blevet den danske virksomheds partner. Det forkerte valg af partner koster som hovedregel virksomheden minimum tre år i markedet. For at sikre det rigtige partnervalg er det nødvendigt at gribe hele partnerudvælgelsesprocessen mere systematisk, velovervejet og struktureret an. Nedenfor ses elementerne i del 2 af : Partner Funktionsanalyse Partner krav Partner profil Support og partner værdi 23

24 Funktionsanalyse Partner Funktionsanalyse Partner krav Partner profil Support og partner værdi Virksomheden skal fastlægge arbejdsfordelingen i salgskanalen. Det vil sige fastlægge, hvilke funktioner virksomheden selv ønsker at varetage og hvilke funktioner, den ønsker partneren i det pågældende land skal varetage. Til denne proces anbefales det at gennemføre en funktionsanalyse. Funktionsanalysen er baseret på følgende regel: Alle de funktioner, virksomheden mener, at den er bedst til at udføre, bør udføres af virksomheden og alle de funktioner, virksomheden mener, at partneren er bedst til at udføre, bør udføres af partneren. Det er specielt vigtigt, at de funktioner, som er af stor vigtighed for kunden, udføres på den mest optimale og effektive måde. 24

25 Funktionsanalyse hvordan? Partner Funktionsanalyse Partner krav Partner profil Support og partner værdi Trin 1: Først fastlægges, hvilke funktioner, der skal varetages for at kunne betjene kunden optimalt. I den første kolonne i tabellen neden for er der fremhævet nogle funktioner, som det kunne være relevante at få varetaget i samarbejdet. Virksomheden udvælger og tilføjer de funktioner, der vil være relevante at have i den første kolonne. Trin 2: Dernæst vurderes, hvilke funktioner virksomheden vil være bedst til at udføre, hvilke partneren vil være bedst til at udføre, og hvilke funktioner det vil være bedst at udføre i fællesskab. Funktioner Udføres af partner Udføres af virksomhed Udføres af virksomhed og partner SALG Identifikation af potentielle kunder Pleje af eksisterende kunder Præsentationer for potentielle kunder Definition af nye projekter Demonstrationer MARKETING Mailings Artikler Roadshow Messer DISTRIBUTION OG LOGISTIK Lagerføring Levering Import PRODUKTION Forberede installation Opstart af produktion Test hos kunden ADMINISTRATION Bogføring Finansering Budgetter 25

26 Funktionsanalyse - eksempel: Partner Funktionsanalyse Partner krav Partner profil Support og partner værdi ROLES IN PARTNERSHIP FUNCTION Sale - Investigative sale - KAM (Key Account Management) - Sales support in store - Network / relations Marketing - Chain sales promotion - Trade marketing - Branding - ATL / BTL Distribution and logistic - Import etc. - Stocking of product - Delivery Production Administration - Financing etc. - Accounting etc. - Other administrative tasks PERFORMED BY PARTNER x x x x x (x) x x x x x x x x PERFORMED BY PRODUCER x x ASSISTANCE FROM PRODUCER x x 26

27 Funktionsanalyse - skabelon: Partner Funktionsanalyse Partner krav Partner profil Support og partner værdi Virksomhed Partner Kunde Salgskanal Functions Performed by partner Performed by producer Performed by partner and producer SALE MARKETING DISTRIBUTION AND LOGISTIC PRODUCTION ADMINISTRATION 27

28 Partnerkrav hvordan? Partner Funktionsanalyse Partner krav Partner profil Partner værdier Support Når virksomheden har fastlagt, hvilke funktioner partneren skal varetage på markedet, skal der på baggrund af disse udvalgte funktioner opstilles nogle krav til den ønskede partner. Dvs. de fastlagte funktioner partneren skal varetage omformuleres nu til nogle konkrete krav til partneren. Til dette bruges samme opdeling af grupper, som under funktionsanalysen. Virksomheden skal med udgangspunkt i funktionsanalysen opstille de krav, som virksomheden har til den potentielle partner. Det er her væsentligt, at virksomheden ikke opstiller krav til nogle funktioner som den mener det kunne være dejligt, at partneren er i stand til at udføre. Det er altafgørende, at virksomheden kun medtager de krav, som er absolut nødvendige for at partneren vil kunne agere succesfuldt på markedet. Opstiller du for mange krav, vil det vanskeliggøre processen med at finde egnede kandidater og samtidig medføre en betydelig omkostningsforøgelse. Derfor bør du være meget selektiv i udvælgelsen af krav. Når man opstiller kravene, er det vigtigt at holde sig for øje, at disse er fair og afbalancerede. Mindst lige så vigtigt er det dog at bruge tid på at forklare partneren, de krav der stilles ham, så man er sikker på at denne forstår disse. 28

29 Partnerkrav - eksempel: Partner Funktionsanalyse Partner krav Partner profil Support og partner værdi PARTNER REQUIREMENTS SALE Partner must manage investigative sale and KAM of the most important customers Partner must provide sales support in store through own or external sales force Partner has a broad network and strong relations to key customers on the market MARKETING Partner must ensure agreements of chain marketing, including among other things trade marketing Partner must manage branding of the companies products Partner must manage marketing of the brand through ATL- and BTL activities Partner must manage logistic tasks from import to stocking and distribution/delivery to all customers/wholesalers DISTRIBUTION AND LOGISTIC ADMINISTRATION Partner must finance purchase and sale of goods, manage accounting/administration and other administrative tasks in the country 29

30 Partnerkrav skabelon: Partner Funktionsanalyse Partner krav Partner profil Support og partner værdi PARTNER REQUIREMENTS SALE MARKETING DISTRIBUTION AND LOGISTIC ADMINISTRATION 30

31 Partnerprofil hvordan? Partner Funktionsanalyse Partner krav Partner profil Support og partner værdi Med afsæt i funktionsanalysen og kravspecifikationen for partneren er det nu muligt at udarbejde en partnerprofil. For at sikre overblikket kan man med fordel opdele partnerprofilen i følgende fire områder: General Standing: Krav relateret til kunderne, markedet og industrien. Sales and Marketing: Krav relateret til salgs- og marketingaktiviteter, så som opsøgende salg, opbygning af relationer og salgsplanlægning. Financial: Krav relateret til kreditværdighed, investeringsvillighed og finansiering. Organization: Krav relateret til faktorer som organisationens størrelse, sprog og ledelsens engagement. 31

32 Partnerprofil eksempel: Partner Funktionsanalyse Partner krav Partner profil Support og partner værdi PARTNER PROFILE GENERAL STANDING SALES AND MARKETING Knowledge of beverage industry (alcoholic and/or non-alcoholic) or complementary products in portfolio Access to customer base in the sales channels on trade Established distribution/logistic set up to import, stock and delivery products to the market Company reputation on the market - recommended by key customers i.e. major retailers, wholesalers, purchasing network, etc. Established business relation with major off trade Key Account (retailers) Established business relation with on trade High level of marketing skills within marketing activities such as ATL/BTL, POS, Trade Marketing, etc. Dedicated relevant sales resources on trade, including in-selling & sales support Dedicated relevant sales resources off trade, including in-selling & sales support Access to event organisation and execution in on-trade channel On time reporting to manufacturer of market & consumer information, sales and budget, etc. Business planning and execution skills FINANCIAL Credit worthiness to be accepted by credit insurance company (Atradius) Realistic expectations to value activity cost and profit margins Willingness to invest in the market ORGANIZATI ON Skills in financing, accounting and other administrative tasks Language skills - local and English Access to network and relations to relevant stakeholders (authorities, trade partners, service providers, etc.) Owner/top management involvement and dedication National coverage 32

33 Partnerprofil eksempel 2: Partner Funktionsanalyse Partner krav Partner profil Support og partner værdi Partner Profile Requirements: Our partner must have an in-depth knowledge about or cooperation with minimal one of the main segments (food, pharma, chemical/technical or cosmetic) Our partner should be able to communicate in English The organization must be able to handle consulting, sales, installation and service Our partner must have knowledge about technical sales Our partner must have experience with sales, installation and service on single machines and eventually also on entire production lines Our partner can not sell, install or make service on competing products Our partner must be willing to formulate business plans and forward market, customer and competitor information to the company. Wishes: Minimum 3 employees in the organization Preferable the partner is establish in all regions of the country Preferable the partner has his own service set-up The partner can have complementary product in his port folio

34 Partnerprofil eksempel 3: Partner Funktionsanalyse Partner krav Partner profil Support og partner værdi Typical profile of the local partner Our partner must be specialized in distribution of medical equipment. Expertise and experience in Diagnostic Imaging equipment and/or Urology and/or surgical equipment is a must. Our partner must possess and document experience in sales, marketing and prove technical and clinical skills Our partner must have experience in managing governmental and private tenders, and experiences negotiating with local authorities. Our partner must be financially strong (documented, references). When entering the distributor business agreement with us, our partner must invest and purchase sufficient demo equipment to cover the territory and be in a position to fulfil the agreed targets. Our partner must posses and document that he has sufficient staff and/or sub dealers to cover the designated territory and further the company must have a location and an organisation permitting easy market access to the entire country. It is a must that communication can be done in English on management level (e.g. service and marketing managers as well as clinical application staff). Our partner must allocate the necessary human resources in the company and secure that these are trained in our products (sales / marketing / technical / clinical). Our partner must have experience in product registration if applicable in the country. Our partner must have its own service and after sales department/network. Our partner must follow the corporate strategy. Our partner may be a previous distributor for other ultrasound brands, or selling non competing ultrasound brands. Partner Guide 34

35 Partnerprofil skabelon Partner Funktionsanalyse Partner krav Partner profil Support og partner værdi PARTNER PROFILE GENERAL STANDING SALES AND MARKETING FINANCIAL ORGANIZA- TION 35

36 Partnersøgning Partner Funktionsanalyse Partner krav Partner profil Support og partner værdi Når virksomheden har fastlagt partnerprofilen, kan den egentlige søgning efter mulige partneremner begynde. I nogle tilfælde anbefales det, at virksomheden vælger at alliere sig med en lokal konsulent eller med handelsafdelingen på den danske ambassade i landet. I andre tilfælde vil virksomheden have så meget kendskab til landet, at egne ansatte vil kunne gennemføre den første afsøgning af markedet. Den eksterne part, som ønskes hyret til at foretage screeningen, skal klædes ordentlig på. Succesen afhænger af, at dette gøres på en fornuftig og seriøs måde. Virksomheden bør udlevere forretningskonceptet og partnerprofilen til den eksterne part. Derudover skal virksomheden tydeliggøre, hvilke informationer, den ønskes om potentielle partnere. Virksomhedens forretningskoncept Partnerprofilen Information ønsket om partneren Briefing af ekstern konsulent eller ambassade Informationsprofil på potentielle partneremner DI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT Andre produkter i porteføljen? Andre firmaer der repræsenteres? Markedsfører virksomheden egne produkter? Kundesegmenter der betjenes? Har virksomheden et after sales set-up? Antal sælgere? Finansiel styrke etc. Detaljeret diskussion og fastlæggelse af "dybden" af information sammenholdt med pris. Gennem en diskussion og forhandling med den pågældende eksterne part (ambassade, konsulent etc.) bør den endelige "dybde" af den information, som virksomheden ønsker tilvejebragt, fastlægges. Handelsattachéerne fra de forskellige ambassader er ofte i Danmark. Der kan her arrangeres møde med dem, hvor man præsenterer dem for forretningskonceptet, partnerprofilen og informationskravet i detaljer. Det vigtigt, at handelsattachéerne bliver klædt ordentligt på og opnår forståelse for virksomheden og dens specifikke krav. 36

37 Support og partner værdi Partner Funktionsanalyse Partner krav Partner profil Support og partner værdi Når du peger på en person, vender tre af fingrene tilbage mod dig selv! Stiller man som producent krav til sin partner, skal man også være villig til at give denne support. Så skal man have fat i de bedste samarbejdspartnere, er det bydende nødvendigt, at man selv også er en attraktiv partner. Ligesom enhver virksomhed skal skabe værdi for kunderne, skal den også skabe værdi for partnerne. Det er vigtigt at gøre det attraktivt at bidrage til afsætningen af virksomhedens produkter og services. Der kan skabes værdi på mange måder, og det er vigtigt, at man arbejder effektivt mod at skabe værdi for sin partner. Du skal som virksomhed fastlægge hvilken support eller værdi, du ønsker at give din partner. Du vil kunne give partneren support/værdi på flere områder. Nedenfor er vist eksempler på områder, hvor du kan vælge at yde support. Udbudsforberedelse Besøgsrapporter Tjeklister Kalkulations-modeller Kundeviden CRM System Kalkulations-systemer Extranet Elektronisk katalog Lagerstyring Salgstræning Produkttræning Forhandling Marketing It træning Salgs backup Deltagelse i messer Demo-udstyr Personale Konkurrentviden Service management 37

Større succes med dine internationale partnere

Større succes med dine internationale partnere Større succes med dine internationale partnere Anna Marie Dyhr Ulrich Syddansk Universitet Ringsted Kongrescenter d. 17. November 2011 Succesfulde partnerskaber er baseret på: Fælles opfattelse af mål

Læs mere

Partner Management Guidelines

Partner Management Guidelines Partner Management Guidelines Hvorfor skal vi have en PMG? Vores mål Midlet til at nå målet Tiltrække de rette partnere Demonstrere professionalitet Fundamentet for forhandling Hurtigere og mere målrettet

Læs mere

Internationale partnerskaber skaber salg!

Internationale partnerskaber skaber salg! Internationale partnerskaber skaber salg! GLOBAL BUSINESS DAY 12.JUNI 2009 Anna Marie Dyhr Ulrich Hvorfor er virksomhedens valg af agenter og distributører ofte præget af tilfældigheder?? TYPISKE SITUATIONER:

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk Page 1 Agenda Berendsen Textile Service who we are How do we use the transponders The future Page 2 You have most probably used our products,

Læs mere

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist Velkommen Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist 1 Agenda Fra backup til restore produkt Politikstyret Backup Live Demo 2 IBM XIV Snapshots - Næsten uden begrænsninger Snapshot

Læs mere

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Om NNIT A/S Hvem er NNIT A/S (kort!) Hvem er NNIT A/S Agenda Introduktion Hvad er Globeshare?

Læs mere

Fra konsensus- til performancekultur

Fra konsensus- til performancekultur Fra konsensus- til performancekultur Erfaringer med at udvikle en organisation November 2012 Forretningsområder Parallelimport af medicin i EU Salg af generiske lægemidler i EU Orifarm - en international

Læs mere

Recycling with care we think about the future

Recycling with care we think about the future Recycling with care we think about the future At RC Plastic, we recycle everything and have been doing so for 30 years RC Plast A/S was founded in 1984 with the aim of collecting factory waste from the

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

German Services for Danish Investors

German Services for Danish Investors wwwpwcde wwwpwcdk German Services for Danish Investors Our Services Your Benefits Your Situation Din Situation You are a Danish entrepreneur planning to expand to Germany? Or you are already operating

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark

DIRF IR strategi og implementering. 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark DIRF IR strategi og implementering 15 Marts 2011, Michael von Bulow, IR, Danmark Agenda Vores værdier IR og organisationen Planning wheel IR politik Aktiviteter & Output & KPI Udfordringer 2 Our five values

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk

Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk. 12 meter 7 personer. Copyright Soulaima Gourani, soulaimagourani.dk VELKOMMEN The investment in time and energy creating a network will only be worth while if you are genuinely interested in the people in it sustaining it for purely selfish reasons won t work VELKOMMEN

Læs mere

Markedsføring IV e-business

Markedsføring IV e-business Markedsføring IV e-business Målet for 5. lektionsgang Tilgang til udvikling: strategi & implementering Opbygning Fremtiden for EC Opgaven Dias 1 - Markedsføring IV - 5. Lektionsgang - Andy Skovby Hvorfor

Læs mere

Medlemmer. Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering. Medlemmet i centrum

Medlemmer. Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering. Medlemmet i centrum Medlemmer Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering Medlemmet i centrum Lidt om os Kort runde Hvilken organisation kommer I fra? Hvor mange medlemmer har I? Hvordan arbejder I med loyalitet?

Læs mere

Revit Server og Clarity løsninger

Revit Server og Clarity løsninger Revit Server og Clarity løsninger Peter Tranberg AEC Systemkonsulent NTI CADcenter A/S pt@nti.dk Reidar Ristesund Senior systemkonsulent bygg/bim NTI CADcenter A/S rer@ntinestor.no Agenda Autodesk - Revit

Læs mere

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagens Internationale Konkurrenceevne DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagen Capacity 20 år som hovedstadens investerings- og erhvervsfremmeorganisation med to formål: 1. At udvikle en region

Læs mere

Agenda. Henrik Mejnhardt Nielsen Nordic Product Manager, Microsoft Commercial Actebis Computer

Agenda. Henrik Mejnhardt Nielsen Nordic Product Manager, Microsoft Commercial Actebis Computer Agenda 1. Hvem er distributøren Actebis? 2. Licensing Reseller Handbook 3. Licensoverblik 4. Software Assurance 5. Licenssalg eksempel 6. eopen og MVLS (samt VLSC) 7. Salgsværktøj CLOSER 8. Hvis der bliver

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master 1 Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master I Straticator kan man på sin egen konto automatisk følge erfarne investorers handler, så når de handler, så handles der automatisk på ens

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

Hvis incidents er dyre og besværlige...

Hvis incidents er dyre og besværlige... Hvis incidents er dyre og besværlige... 2013-03 DKKNS Page 1 Transition Management Agenda Hvem er Coloplast? Hvem er jeg? Transition management basics Transition i Coloplast Ifølge Gartner er årsagen til

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers

Erhvervslivets mediationsdag Siemens A/S 2015 siemens.com/answers Siemens tilgang til tvistløsning siemens.com/answers En af Danmarks største teknologivirksomheder Etableret i Danmark i 1893 Ansatte 2014: ca. 7.200 Heraf ~1.500 ingeniører & R&D Omsætning 2014: DKK 26,1

Læs mere

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Business Model Genertion

Business Model Genertion Business Model Genertion Some Business Model definitions Porter s the essence of formulating competitive strategy is relating a company to its environment BusinessModelGeneration A business model describes

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

Business Partner Kick Off Tirsdag den 25. januar 2011. 2011 IBM Corporation

Business Partner Kick Off Tirsdag den 25. januar 2011. 2011 IBM Corporation Business Partner Kick Off Tirsdag den 25. januar 2011 Ulla Theil, direktør, BPO IBM Danmark Email: theil@dk.ibm.com Agenda Tak for et godt 2010 Hvad sker i markedet i 2011 IBM s 2011 marketing agenda

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Nu hedder Unigate Innovation:

Nu hedder Unigate Innovation: Nu hedder Unigate Innovation: Af Claus Holm Hvorfor nyt navn... Skabe sammenhæng mellem navn og profil Tydeliggøre vores fremadrettede vækst strategi Det nye navn signalerer nogle af de værdier vi står

Læs mere

LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015

LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015 LIFE projekt praktik fra Usserød Å Naturstyrelsens informationsmøde Odense 11. juni 2015 Case historien Usserød Å, kort Projektverdenen ifølge LIFE Kontrakten med LIFE Hvorfor er planen så vigtig? Hvad

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

HR portalen har fået en ansigtsløftning... Af Anita Lindhart, HR-chef. Må ikke kopieres eller fjernes!

HR portalen har fået en ansigtsløftning... Af Anita Lindhart, HR-chef. Må ikke kopieres eller fjernes! Uge 45 - nr. 371 PRESS RELEASE (openpr.com) Eurofins partners with leading US certification firm, SCS, for Indoor Air Quality Certification In a landmark move to better serve European customers with interest

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

FREMTIDENS UNDERLEVERANDØR

FREMTIDENS UNDERLEVERANDØR 19. marts 2015 FREMTIDENS UNDERLEVERANDØR STRATEGISK VÆRDIKÆDE UDVIKLING SÅDAN UDVIKLER DU SAMMEN MED KUNDERNE Benny Madsen bm@valcon.dk +45 2027 8280 INDHOLD KORT OM VALCON STATUS PÅ VÆRDIKÆDEUDVIKLING

Læs mere

IT Service Management - the ITIL approach

IT Service Management - the ITIL approach IT Service Management - the ITIL approach Mikael M. Hansen mhansen@cs.aau.dk 2.2.57 Mikael M. Hansen Page 1 TOC Mine indlæg Dagens program: IT Service Management Alternativerne ITIL

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

VisitAarhus konferencen 2012

VisitAarhus konferencen 2012 VisitAarhus konferencen 2012 Cruise Copenhagen Network En masse millarder grunde Scandic Hotel Aarhus December 3, 2012 Målsætning Agenda Fede Tider Københavnske Udfordringer CCN s Set-Up Aarhus 7.5 min.

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden Application Applicants Institution Institution name ViS, Vuxenutbildning i samverkan Institution type Adult Education Association Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country

Læs mere

Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan. Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013

Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan. Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013 Security as a Service hvorfor, hvornår og hvordan Gorm Mandsberg, gma@dubex.dk Aarhus, 13.06.2013 SecaaS hvorfor, hvornår og hvordan hvad Hvorfor.. Hvornår.. Hvordan.. Disclamer: Dubex er MSSP og leverer

Læs mere

Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger

Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger Temadag Emballage Industrien & Plast Industrien Vibeke Bagger Maj 2008 Agenda Det Norske Veritas Hvad kræver kunderne? Hvorfor bruge en standard?

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Rejseplanen status og udvikling. Birgitte Woolridge, Product Manager, blw@rejseplanen.dk

Rejseplanen status og udvikling. Birgitte Woolridge, Product Manager, blw@rejseplanen.dk Rejseplanen status og udvikling Birgitte Woolridge, Product Manager, blw@rejseplanen.dk Agenda Rejseplanen facts&figures Hvorfor kan Rejseplanen ikke bare vise, når bussen ikke kommer??!! Nye ting på Rejseplanen

Læs mere

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering Torben Storgaard HerbertNathan & Co ERP - realisér morgendagens gevinster + Leveringstid Omkostninger Kundeservice + + Hvem er brugere af ERP i dag? @

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Ole Nielsen - CEO / Owner

Ole Nielsen - CEO / Owner Ole Nielsen - CEO / Owner Experience: Description Management Sales Logistic projecting Logistic advisory service Company owner YEAR 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Udvælg din russiske partner med omhu! Gl. Vindinge d. 02.02.09 Anna Marie Dyhr U.

Udvælg din russiske partner med omhu! Gl. Vindinge d. 02.02.09 Anna Marie Dyhr U. Udvælg din russiske partner med omhu! Gl. Vindinge d. 02.02.09 Anna Marie Dyhr U. EN CASE En dansk mindre fremstillingsvirksomhed Har mere eller mindre tilfældig eksport til ca. 20 lande Bruger forhandlere

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Solutions Day. IT Service Management. Globeteam ITSM

Solutions Day. IT Service Management. Globeteam ITSM Solutions Day IT Service Globeteam ITSM Indhold IT Service Introduktion til ITSM og ITIL Angrebsvinkel til ITIL Case - Kriminalforsorgen ITSM værktøjer Afrunding Hans Christian Holst ITSM konsulent hch@globeteam.com

Læs mere

Hospitalslogistik VEJEN TIL EN BEDRE SERVICE OG STØRRE EFFEKTIVITET

Hospitalslogistik VEJEN TIL EN BEDRE SERVICE OG STØRRE EFFEKTIVITET Hospitalslogistik VEJEN TIL EN BEDRE SERVICE OG STØRRE EFFEKTIVITET Hospitalslogistik Ekstern logistik.wmv Fokus på logistik Udfordringer - mål Overordnede tiltag Forudsætninger hvad skal være på plads

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Udfordringen Top down Lederskab visioner Buttom up Fakta om Informi GIS 90 medarbejdere Full-size IT hus; salg/rådgivning/

Læs mere