En guide til større succes med dine internationale partnere.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En guide til større succes med dine internationale partnere."

Transkript

1 En guide til større succes med dine internationale partnere.

2 Hvad er en Partnerhåndbog? er en visualisering af virksomhedens strategi for, hvordan den ønsker, at de internationale partnerskaber skal være. Formålet med en partnerhåndbog er at synliggøre værdien af samarbejdet for partneren. Det er ikke tilstrækkeligt, at partneren skaber værdi for den producerende virksomhed, partneren skal også vide, at der bliver skabt værdi for ham. Det er ikke nødvendigt, at værdien skabes lige nu, det vil ofte være tilstrækkeligt at godtgøre, at værdien skabes på længere sigt. Men den mere langsigtede værdi kan være svær at få øje på for partneren. Derfor må der skabes et overblik, som kan tydeliggøre det for ham, og det er her partnerhåndbogen kommer ind. Inden du identificerer en ny partner på et givent marked, og inden du som virksomhed går i gang med forhandlingerne, skal du gøre dig nogle overvejelser om den strategi, din virksomhed vil følge på det givne marked. Udarbejdelsen af en partnerhåndbog sikrer, at du kommer omkring alle de elementer, der er vigtige at tage stilling til, inden en partner udvælges og implementeres på et nyt marked. 2

3 Hvorfor skal vi have en partnerhåndbog? Alt for mange virksomheder har ikke forberedt sig tilstrækkeligt på det fremtidige partnerskab, når de går ind i det. Det gælder både i relation til udvælgelsen af partnere og i relation til, hvad virksomheden selv kan tilbyde. Det er ofte svært at kræve noget af et partner uden at ville give noget igen. Der er flere eksempler på virksomheder, som tilbyder partneren en stak brochurer, en prisliste og et telefonnummer, de kan ringe på hvis de vil noget. Det er ikke godt nok! Denne minimumsløsning fører ofte til, at ingen får noget ud af det. Så skal man have fat i de bedste samarbejdspartnere, er det bydende nødvendigt, at man selv er en attraktiv partner. Alt for få virksomheder arbejder aktivt med at styre deres position internationalt. Typiske eksempler på dette er: Der udarbejdes ikke planer for partnernes aktiviteter på markederne Producenten stiller ikke krav til partneren Den producerende virksomheden rådgiver ikke om kunder og salg og giver kun meget ringe support til partneren. Mange virksomheder har med andre ord ikke en strategi eller køreplan for salget på det internationale marked, og de kommunikerer og diskuterer derfor heller ikke dette med eventuelle partnere. En øget bevidsthed omkring, hvilke initiativer virksomheden støtter sig til, vil oftest føre til et øget salg. Udviklingen af en partnerhåndbog er derfor ikke en teoretisk øvelse, men et praktisk stykke grundarbejde som skal skabe fundamentet for det øgede salg! 3

4 Hvad skal partnerhåndbogen bruges til? Det er håndbogens mål at sikre en struktureret, ensartet og målrettet metode til at udvælge, opstarte og videreudvikle partnerrelationer med forhandlere, distributører og agenter. Derudover vil partnerhåndbogen også fungere som en struktureret metode til at sikre, at partneren giver feedback om kunder og markedsudviklingen til virksomheden. En viden som er afgørende for virksomheden, hvis den ønsker en langsigtet succes på det internationale marked. Formålet med partnerhåndbogen er, at: Tiltrække attraktive partnere Demonstrere værdiskabelsen i samarbejdet Stille krav til partnere Demonstrere seriøsitet og professionalisme Danne baggrund for forhandling Sikre stigende salg Hurtigere implementering af samarbejdet Forventningsafstemning Større kontrol på markedet. 4

5 De indledende overvejelser Inden virksomheden kan gå i gang med den konkrete udformning af partnerhåndbogen, skal han/hun tage stilling til følgende centrale spørgsmål. Hvad vil vi gøre for at være en attraktiv samarbejdspartner? Hvad er målet for det pågældende marked? Hvilke funktioner skal partneren udføre og hvordan? Hvordan vil vi støtte ham i hans arbejde? Hvilke krav og ønsker har vi til en samarbejdspartner? Hvordan kan vi sikre en effektiv kommunikation? Disse spørgsmål skal i princippet gerne være besvaret, inden man påbegynder udarbejdelsen af håndbogen, da de vil have stor indflydelse på udformningen af den. 5

6 Forretningskoncept Strategi, mål og værdigrundlag Kunder og målgruppe Markedet og branchen Produkter til eksport Partner Funktionsanalyse Partner krav Partner profil Support og partner værdi Samarbejdet Partnerinformation Budget Projektoversigt Aktivitetsplan Konkurrent og kunder 6

7 Forretningskoncept Strategi, mål og værdigrundlag Kunder og målgruppe Markedet og branchen Produkter til eksport Partner Funktionsanalyse Partner krav Partner profil Support og partner værdi Samarbejdet Partnerinformation Budget Projektoversigt Aktivitetsplan Konkurrent og kunder består som udgangspunkt i tre dele: 1. Forretningskonceptet er en generel introduktion til partneren om virksomhedens strategi, mål, ambitioner, kunder, markeder og eksportprodukter. 2. Partneren. Når du som virksomhed har valgt, hvilket markeder du vil trænge ind på, bliver den næste opgave at få identificeret og udvalgt den rigtige partner. Der skal opstilles krav til partneren, en partnerprofil skal udarbejdes, og virksomheden skal overveje, hvilken support, der skal ydes til partneren. 3. Samarbejdet struktureres i form af en businessplan. Businessplanen bliver styrepinden for det kontinuerlige samarbejde med partneren. Businessplanen vil bestå af en række elementer, som skal sikre en effektiv markedsbearbejdning. s 3. del er således den mest dynamiske del af partnerhåndbogen. 7

8 Målet med at beskrive forretningskonceptet er: At give partneren en gennemgående forståelse for virksomheden og dens omverden At skabe en fælles forståelse af markedet At give input til fastlæggelsen af marketingmiks At danne fundamentet for partnerudvælgelsen. Nedenfor ses elementerne i del 1: Forretningskoncept Strategi, mål og værdigrundlag Kunder og målgruppe Markedet og branchen Produkter til eksport 8

9 Strategi, mål og værdigrundlag Forretningskoncept Strategi, mål og værdigrundlag Kunder og målgruppe Markedet og branchen Produkter til eksport Under dette punkt skal virksomheden kort beskrive historiske milesten, overordnet strategi og mål. Det er også vigtigt, at den potentielle partner introduceres til virksomhedens strategi, ambitioner, mål og værdigrundlag. Det sikrer en fælles forventning til vækst, investeringer, hvorledes der kommunikeres og lignende. Fokus kunne være på følgende spørgsmål: Hvilken forretning ønsker vi at drive? Hvad er vores formål? Hvad er vores mål (financielle som ikke-finansielle) Matcher vores mål vores partners mål? Producentens mål Partnerens mål Fælles mål 9

10 Strategi, mål og værdigrundlag eksempel: Forretningskoncept Strategi, mål og værdigrundlag Kunder og målgruppe Markedet og branchen Produkter til eksport Strategy Use and further develop our existing position in the urology and surgery segments in order to address overlapping segments within general ultrasound through a high degree of market presence and relation-based integration with the distributors. The International Distributor/Sales Department will secure optimum exposure on the product line in all countries through distributor management with focus on investment in the latest demo equipment and establishment of local reference centres within the frame of the consolidated >company name< strategy. This will be supported by securing the International Sales Team as well as the distributors with a high level of knowledge within all commercial and clinical aspects of the ultrasound business. Following this, the distributors will be exposed to a more strict and continuous budget/target follow up combined with motivation, monitoring and codevelopment of focused and niche-oriented local sales & marketing activities. Frequent meetings with the distributors will be conducted, and close relations will be further developed in order to support the above. Finally, value adding must be part of the strategy in order to address other segments than our core products permit. Mission: >company name< develop, manufacture and market medical solutions for urology and surgery ultrasound and sterilization. Strongly founded in our core competencies we serve supplementary segments in selected markets. Vision: We exceed market growth and progressively strengthen our leadership by market creative solutions recognized as best in class in caring for our customers needs and their patients quality of life. Partner Guide 10

11 Strategi, mål og værdigrundlag eksempel 2: Forretningskoncept Strategi, mål og værdigrundlag Kunder og målgruppe Markedet og branchen Produkter til eksport Values Passionately Progressive We are... Seeing things beyond the limit Creatively identifying (creating) customer needs Outperforming competitors through constant improvements and flexibility Setting challenging goals Strive one step higher Taking calculated risks Proud of our achievements Passionate what we do and how we do it Having fun at work Attention to Accountability We are Keeping our promises We follow up on each other Loyal to each other, our company, partners and customers Decisive Credible Pro-active in our approach Committed to our work Saying what we do and doing what we say Responsive Results oriented Constantly Caring We are Attentive to each other, our customers and our partners Direct, open and respectful in the way we communicate Sincere Involved & Insightful We are Actively listening to each other and our customers Understanding our customers fundamental and future demands Understand and build on our differences Learning from our mistakes and improving Partner Guide 11

12 Kunder og målgruppe Forretningskoncept Strategi, mål og værdigrundlag Kunder og målgruppe Markedet og branchen Produkter til eksport For at partneren kommer så godt fra start som muligt på markedet, er det vigtigt at give partneren information om virksomhedens kunder og målgruppe. Virksomheden har sædvanligvis en mangeårig erfaring i at sælge produkterne og har derfor en indgående viden om, hos hvilke kundegrupper produktet skaber den største værdi. Denne viden skal videregives til partneren, da der ofte vil være flere sammenfald mellem de nationale kundetyper, og de kunder, som vil købe virksomhedens produkter på de udenlandske markeder. Virksomheden bør give et overblik over virksomhedens kundegrupper og synliggøre, hvor produktet skaber værdi for kunden. Det er her vigtigt, at virksomheden gør sig helt klart, hvad det er, den gør anderledes eller bedre end konkurrenterne, og får dette kommunikeret til partneren. Hvad, der skaber værdi, vil være forskellige fra kundegruppe til kundegruppe. I det efterfølgende vil være et eksempel på et oversigtsskema samt en beskrivelse af en af de udvalgte kundetyper. 12

13 Kunder og målgruppe - eksempel Forretningskoncept Strategi, mål og værdigrundlag Kunder og målgruppe Markedet og branchen Produkter til eksport Customer Groups Key Account Customer The independent Public customer Our reference Customer The private Customer The Small independent The Impossible High Tech Freak Hospital Ownership Public Public Public Private Private Public/Private Buying Power Strong Relatively Strong Middle Small Strong Decision making Decentraliz ed with doctors as influence. Demo is important Decentralize d with doctors as influence. Demo is important Centralized and made in cooperation with supplier. Demo is important Centralize d and direct negotiatio n with the user. Demo is important Centralized and direct negotiation with the user. Demo is not important! Mostly decentralized and heavy negotiations. Demo is not avoidable! Technical Features Varies Varies Varies Varies Limited demand Very high demand Application Features High demand High demand High demand Medium demand Limited demand Limited demand Price No crucial importance Important Very important Important Very Important Very Important Quality Very important Very important Very important Relatively important important Very important Service Very important Very important Very important Important Not important Important Partner Guide 13

14 Kunder og målgruppe eksempel 2 Forretningskoncept Strategi, mål og værdigrundlag Kunder og målgruppe Markedet og branchen Produkter til eksport 1. Key Account customer Organizational Relations: This is a public hospital with a high buying Power. Decisions are usually decentralised but with influence of the doctors. A demonstration of the Strong Selling Points is extremely important. Product / Pricing: The demand for high technological features on the scanner and for the applications varies from customer to customer but for all those customers >company< is part of the product need assessment. Multiple applications is the keyword for this group of customers. The price is not of crucial importance, but this customer will expect some kind of discount for upgrading or purchasing more units. Quality is important as this customer has many units from >company< and this customer is dependent on a high level of service plus fast delivery. A service contract is relevant. Purchasing Relations: The buying frequency is high for this customer, who always buys several units (transducers and sometimes scanners) from >company< and upgrades the systems constantly. A good relationship >company< s distributor is very important for the customer. He knows that he is dependant on the distributor for good service, training and after sales support. Fast delivery can be a decisive factor for getting the order! Soft Factors: The relationship to >company< is not as relevant as the relationship to the distributor but in some cases the customer needs >company< for supporting seminars in a specific application. Image of >company< has little importance. Partner Guide 14

15 Markedet og branchen Forretningskoncept Strategi, mål og værdigrundlag Kunder og målgruppe Markedet og branchen Produkter til eksport Det anbefales at lave en kort beskrivelse af den branche eller industri den producerende virksomheds produkter henvender sig til. Specielt, når der er tale om et nicheprodukt, er det vigtigt at tydeliggøre dette for partneren, så forventningerne til salget af produkterne er realistiske. I det efterfølgende er forskellige eksempler på, hvordan producerende virksomheder har valgt at beskrive branchen og/ eller markedet. >company name< engineers and sells equipment and complete batching plants for the concrete industry. >company name< offers service and spare parts for all >company name< plants which is a key advantage to our customers. BUSINESS AREAS Part I >company name< supplies equipment for production of: Block and paving stones Building elements Precast concrete goods Ready-mix concrete High silos a conspicuous landmark 15

16 Markedet og branchen eksempel: Forretningskoncept Strategi, mål og værdigrundlag Kunder og målgruppe Markedet og branchen Produkter til eksport The market for ultrasound The ultrasound market worldwide is dominated by a number of very strong suppliers as shown in the figure below. The market is characterized by complete competition and oligopolistic with the group of strong dominating companies, a number of small to medium size companies and many newcomers trying to enter the growing market. Product technology is complex, and the market is differentiated in the sense that there is a wide range of specialized customers with different needs (mostly product related). There are many ways to segment the market for medical diagnostic ultrasound systems, because of the numerous competitors, the wide range of products, and the numerous fields of different medical applications/specialties where the same supplier can compete with one particular model in the different applications. World Total Ultrasound market = $3.878 (mio.) GE 20% Toshiba 12% Hitachi 6% Esaote 4% Medison 3% Shimadzu 2% Sonosite 2% Other 22% B-K 2% Other 2% Phillips (ATL/Agilent) 20% Siemens (Acuson) 19% Aloka 8% Partner Guide 16

17 Markedet og branchen eksempel 2: Forretningskoncept Strategi, mål og værdigrundlag Kunder og målgruppe Markedet og branchen Produkter til eksport 17

18 Produkter til eksport Forretningskoncept Strategi, mål og værdigrundlag Kunder og målgruppe Markedet og branchen Produkter til eksport Fokus er vigtigt, når eksport opstartes. Så formlen til succes er ikke nødvendigvis forbundet med at sælge alle virksomhedens produkter på eksportmarkedet fra dag et. Derfor er en af de første opgaver, virksomheden står overfor inden en eksport kan opstartes, at udvælge de produkter, der skal eksporteres. Virksomheden bør stille sig følgende spørgsmål i forbindelse med udvælgelsen af eksportprodukter: Er der et internationalt kundebehov for produktet? Er der behov for produkttilpasninger? Har virksomheden ressourcer til at gennemføre disse tilpasninger? Hvilket behov er der for produktdokumentation på eksportmarkedet? Hovedreglen er, at man som oftest udvælger de produkter til eksport, som virksomheden generelt har haft størst succes med eller som virksomheden med succes har solgt til internationale (danske) kunder. 18

19 Produkter til eksport eksempel: Forretningskoncept Strategi, mål og værdigrundlag Kunder og målgruppe Markedet og branchen Produkter til eksport Pro Focus 2202 The Pro Focus is a scalable ultrasound scanner that comes in three different versions: Yellow: This is the specialized edition of Pro Focus, our high-end, color scanner. Blue: The blue version is the high-end black and white version of the Pro Focus. Green: Our high-end general purpose color scanner. The ProFocus brings together the broad range of features and options of a general-purpose radiology scanner and the specialized ultrasound possibilities users need, all in one system. Strong points of ProFocus: Excellent image quality Multifrequency and broad bandwidth Contrast and Tissue Harmonic imaging Full range of Doppler functions High Doppler sensitivity Integrated 3D Freeze zoom Cardiac Package including M-Mode and CW Doppler Instant image archiving DICOM Store, Print and Worklist Intuitive, customizable keyboard Essential setups and measurements for precise volume studies Dedicated biopsy attachments Integrates with your surgical rack Split-screen Picture in Picture Palm Control Unit Partner Guide 19

20 Produkter til eksport eksempel 2: Forretningskoncept Strategi, mål og værdigrundlag Kunder og målgruppe Markedet og branchen Produkter til eksport 20

21 Forretningskoncept Produkter til eksport eksempel 3: Strategi, mål og værdigrundlag Kunder og målgruppe Markedet og branchen Produkter til eksport Products Our products: Container Handling: In feed tables Unscramblers Conveyors Fillers: Rotofill Mini and Rotofill Max for almost all types of liquid products primarily up to 50 pc. / min. Level fillers, which is easy and incredibly stabile machine type especially for certain product types. Consultancy & Projection Cappers: Capping both Pres on and screw caps. Handles the most common cap types. Our TWKS is very flexible and handles especially most type of caps (also asymmetrical with sorting demand). Possibilities for filling the bottle inside the machine(filling nossels placed inside the capping machine using starwheel.) as monoblock. Consulting sparring partner As industrial consultants, it is >company name< job to work as a reliable sparring partner with small as well as big customers, when making tailor-made solutions or perhaps the future planning, and in this connection draw up a machine budget, taking into consideration the economy and the flexibility on the basis of the individual customer's needs and demands 5 Projection of complete plants We have through all 41 years gathered a great know-how, which naturally is to the benefit of our customers when we are undertaking tailor-made projection of complete installations, in which cases the product drawing is carried out on modern AutoCAD-equipment. Our construction department are modeling in INVENTOR but are capable of handling a numerous of different 3D formats. 7 21

22 Forretningskoncept Strategi, mål og værdigrundlag Kunder og målgruppe Markedet og branchen Produkter til eksport Partner Funktionsanalyse Partner krav Partner profil Support og partner værdi Samarbejdet Partner information Budget Projektoversigt Aktivitetsplan Konkurrent og kunder består som udgangspunkt i tre dele: 1. Forretningskonceptet er en generel introduktion til partneren om virksomhedens strategi, mål, ambitioner, kunder, markeder og eksportprodukter. 2. Partneren. Når du som virksomhed har valgt, hvilket markeder du vil trænge ind på, bliver den næste opgave at få identificeret og udvalgt den rigtige partner. Der skal opstilles krav til partneren, en partnerprofil skal udarbejdes, og virksomheden skal overveje, hvilke support, der skal ydes til partneren. 3. Samarbejdet struktureres i form af en businessplan. Businessplanen bliver styrepinden for det kontinuerlige samarbejde med partneren. Businessplanen vil bestå en række elementer som skal sikrer at viden om partneren, budgetter, kunder, konkurrenter og aktivitet gives til den eksporterende virksomhed. 22

23 Udvælgelsen af partnere på det internationale markeder er afgørende for din virksomheds succes, da ansvaret for den succesfulde indtrængen på et marked herved overlades til en ekstern partner. Det er således af stor betydning, hvem du vælger at alliere dig med. Mange virksomheders partnernetværk er imidlertid bygget mere eller mindre tilfældigt op. Ofte har virksomheden deltaget på messer og udstillinger, hvor de har fået henvendelser fra personer eller virksomheder, som ønsker at repræsentere dem i et givent land. Et sådant tilfældigt møde har ofte ført til, at denne person/virksomhed er blevet den danske virksomheds partner. Det forkerte valg af partner koster som hovedregel virksomheden minimum tre år i markedet. For at sikre det rigtige partnervalg er det nødvendigt at gribe hele partnerudvælgelsesprocessen mere systematisk, velovervejet og struktureret an. Nedenfor ses elementerne i del 2 af : Partner Funktionsanalyse Partner krav Partner profil Support og partner værdi 23

24 Funktionsanalyse Partner Funktionsanalyse Partner krav Partner profil Support og partner værdi Virksomheden skal fastlægge arbejdsfordelingen i salgskanalen. Det vil sige fastlægge, hvilke funktioner virksomheden selv ønsker at varetage og hvilke funktioner, den ønsker partneren i det pågældende land skal varetage. Til denne proces anbefales det at gennemføre en funktionsanalyse. Funktionsanalysen er baseret på følgende regel: Alle de funktioner, virksomheden mener, at den er bedst til at udføre, bør udføres af virksomheden og alle de funktioner, virksomheden mener, at partneren er bedst til at udføre, bør udføres af partneren. Det er specielt vigtigt, at de funktioner, som er af stor vigtighed for kunden, udføres på den mest optimale og effektive måde. 24

25 Funktionsanalyse hvordan? Partner Funktionsanalyse Partner krav Partner profil Support og partner værdi Trin 1: Først fastlægges, hvilke funktioner, der skal varetages for at kunne betjene kunden optimalt. I den første kolonne i tabellen neden for er der fremhævet nogle funktioner, som det kunne være relevante at få varetaget i samarbejdet. Virksomheden udvælger og tilføjer de funktioner, der vil være relevante at have i den første kolonne. Trin 2: Dernæst vurderes, hvilke funktioner virksomheden vil være bedst til at udføre, hvilke partneren vil være bedst til at udføre, og hvilke funktioner det vil være bedst at udføre i fællesskab. Funktioner Udføres af partner Udføres af virksomhed Udføres af virksomhed og partner SALG Identifikation af potentielle kunder Pleje af eksisterende kunder Præsentationer for potentielle kunder Definition af nye projekter Demonstrationer MARKETING Mailings Artikler Roadshow Messer DISTRIBUTION OG LOGISTIK Lagerføring Levering Import PRODUKTION Forberede installation Opstart af produktion Test hos kunden ADMINISTRATION Bogføring Finansering Budgetter 25

26 Funktionsanalyse - eksempel: Partner Funktionsanalyse Partner krav Partner profil Support og partner værdi ROLES IN PARTNERSHIP FUNCTION Sale - Investigative sale - KAM (Key Account Management) - Sales support in store - Network / relations Marketing - Chain sales promotion - Trade marketing - Branding - ATL / BTL Distribution and logistic - Import etc. - Stocking of product - Delivery Production Administration - Financing etc. - Accounting etc. - Other administrative tasks PERFORMED BY PARTNER x x x x x (x) x x x x x x x x PERFORMED BY PRODUCER x x ASSISTANCE FROM PRODUCER x x 26

27 Funktionsanalyse - skabelon: Partner Funktionsanalyse Partner krav Partner profil Support og partner værdi Virksomhed Partner Kunde Salgskanal Functions Performed by partner Performed by producer Performed by partner and producer SALE MARKETING DISTRIBUTION AND LOGISTIC PRODUCTION ADMINISTRATION 27

28 Partnerkrav hvordan? Partner Funktionsanalyse Partner krav Partner profil Partner værdier Support Når virksomheden har fastlagt, hvilke funktioner partneren skal varetage på markedet, skal der på baggrund af disse udvalgte funktioner opstilles nogle krav til den ønskede partner. Dvs. de fastlagte funktioner partneren skal varetage omformuleres nu til nogle konkrete krav til partneren. Til dette bruges samme opdeling af grupper, som under funktionsanalysen. Virksomheden skal med udgangspunkt i funktionsanalysen opstille de krav, som virksomheden har til den potentielle partner. Det er her væsentligt, at virksomheden ikke opstiller krav til nogle funktioner som den mener det kunne være dejligt, at partneren er i stand til at udføre. Det er altafgørende, at virksomheden kun medtager de krav, som er absolut nødvendige for at partneren vil kunne agere succesfuldt på markedet. Opstiller du for mange krav, vil det vanskeliggøre processen med at finde egnede kandidater og samtidig medføre en betydelig omkostningsforøgelse. Derfor bør du være meget selektiv i udvælgelsen af krav. Når man opstiller kravene, er det vigtigt at holde sig for øje, at disse er fair og afbalancerede. Mindst lige så vigtigt er det dog at bruge tid på at forklare partneren, de krav der stilles ham, så man er sikker på at denne forstår disse. 28

29 Partnerkrav - eksempel: Partner Funktionsanalyse Partner krav Partner profil Support og partner værdi PARTNER REQUIREMENTS SALE Partner must manage investigative sale and KAM of the most important customers Partner must provide sales support in store through own or external sales force Partner has a broad network and strong relations to key customers on the market MARKETING Partner must ensure agreements of chain marketing, including among other things trade marketing Partner must manage branding of the companies products Partner must manage marketing of the brand through ATL- and BTL activities Partner must manage logistic tasks from import to stocking and distribution/delivery to all customers/wholesalers DISTRIBUTION AND LOGISTIC ADMINISTRATION Partner must finance purchase and sale of goods, manage accounting/administration and other administrative tasks in the country 29

30 Partnerkrav skabelon: Partner Funktionsanalyse Partner krav Partner profil Support og partner værdi PARTNER REQUIREMENTS SALE MARKETING DISTRIBUTION AND LOGISTIC ADMINISTRATION 30

31 Partnerprofil hvordan? Partner Funktionsanalyse Partner krav Partner profil Support og partner værdi Med afsæt i funktionsanalysen og kravspecifikationen for partneren er det nu muligt at udarbejde en partnerprofil. For at sikre overblikket kan man med fordel opdele partnerprofilen i følgende fire områder: General Standing: Krav relateret til kunderne, markedet og industrien. Sales and Marketing: Krav relateret til salgs- og marketingaktiviteter, så som opsøgende salg, opbygning af relationer og salgsplanlægning. Financial: Krav relateret til kreditværdighed, investeringsvillighed og finansiering. Organization: Krav relateret til faktorer som organisationens størrelse, sprog og ledelsens engagement. 31

32 Partnerprofil eksempel: Partner Funktionsanalyse Partner krav Partner profil Support og partner værdi PARTNER PROFILE GENERAL STANDING SALES AND MARKETING Knowledge of beverage industry (alcoholic and/or non-alcoholic) or complementary products in portfolio Access to customer base in the sales channels on trade Established distribution/logistic set up to import, stock and delivery products to the market Company reputation on the market - recommended by key customers i.e. major retailers, wholesalers, purchasing network, etc. Established business relation with major off trade Key Account (retailers) Established business relation with on trade High level of marketing skills within marketing activities such as ATL/BTL, POS, Trade Marketing, etc. Dedicated relevant sales resources on trade, including in-selling & sales support Dedicated relevant sales resources off trade, including in-selling & sales support Access to event organisation and execution in on-trade channel On time reporting to manufacturer of market & consumer information, sales and budget, etc. Business planning and execution skills FINANCIAL Credit worthiness to be accepted by credit insurance company (Atradius) Realistic expectations to value activity cost and profit margins Willingness to invest in the market ORGANIZATI ON Skills in financing, accounting and other administrative tasks Language skills - local and English Access to network and relations to relevant stakeholders (authorities, trade partners, service providers, etc.) Owner/top management involvement and dedication National coverage 32

33 Partnerprofil eksempel 2: Partner Funktionsanalyse Partner krav Partner profil Support og partner værdi Partner Profile Requirements: Our partner must have an in-depth knowledge about or cooperation with minimal one of the main segments (food, pharma, chemical/technical or cosmetic) Our partner should be able to communicate in English The organization must be able to handle consulting, sales, installation and service Our partner must have knowledge about technical sales Our partner must have experience with sales, installation and service on single machines and eventually also on entire production lines Our partner can not sell, install or make service on competing products Our partner must be willing to formulate business plans and forward market, customer and competitor information to the company. Wishes: Minimum 3 employees in the organization Preferable the partner is establish in all regions of the country Preferable the partner has his own service set-up The partner can have complementary product in his port folio

34 Partnerprofil eksempel 3: Partner Funktionsanalyse Partner krav Partner profil Support og partner værdi Typical profile of the local partner Our partner must be specialized in distribution of medical equipment. Expertise and experience in Diagnostic Imaging equipment and/or Urology and/or surgical equipment is a must. Our partner must possess and document experience in sales, marketing and prove technical and clinical skills Our partner must have experience in managing governmental and private tenders, and experiences negotiating with local authorities. Our partner must be financially strong (documented, references). When entering the distributor business agreement with us, our partner must invest and purchase sufficient demo equipment to cover the territory and be in a position to fulfil the agreed targets. Our partner must posses and document that he has sufficient staff and/or sub dealers to cover the designated territory and further the company must have a location and an organisation permitting easy market access to the entire country. It is a must that communication can be done in English on management level (e.g. service and marketing managers as well as clinical application staff). Our partner must allocate the necessary human resources in the company and secure that these are trained in our products (sales / marketing / technical / clinical). Our partner must have experience in product registration if applicable in the country. Our partner must have its own service and after sales department/network. Our partner must follow the corporate strategy. Our partner may be a previous distributor for other ultrasound brands, or selling non competing ultrasound brands. Partner Guide 34

35 Partnerprofil skabelon Partner Funktionsanalyse Partner krav Partner profil Support og partner værdi PARTNER PROFILE GENERAL STANDING SALES AND MARKETING FINANCIAL ORGANIZA- TION 35

36 Partnersøgning Partner Funktionsanalyse Partner krav Partner profil Support og partner værdi Når virksomheden har fastlagt partnerprofilen, kan den egentlige søgning efter mulige partneremner begynde. I nogle tilfælde anbefales det, at virksomheden vælger at alliere sig med en lokal konsulent eller med handelsafdelingen på den danske ambassade i landet. I andre tilfælde vil virksomheden have så meget kendskab til landet, at egne ansatte vil kunne gennemføre den første afsøgning af markedet. Den eksterne part, som ønskes hyret til at foretage screeningen, skal klædes ordentlig på. Succesen afhænger af, at dette gøres på en fornuftig og seriøs måde. Virksomheden bør udlevere forretningskonceptet og partnerprofilen til den eksterne part. Derudover skal virksomheden tydeliggøre, hvilke informationer, den ønskes om potentielle partnere. Virksomhedens forretningskoncept Partnerprofilen Information ønsket om partneren Briefing af ekstern konsulent eller ambassade Informationsprofil på potentielle partneremner DI INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT Andre produkter i porteføljen? Andre firmaer der repræsenteres? Markedsfører virksomheden egne produkter? Kundesegmenter der betjenes? Har virksomheden et after sales set-up? Antal sælgere? Finansiel styrke etc. Detaljeret diskussion og fastlæggelse af "dybden" af information sammenholdt med pris. Gennem en diskussion og forhandling med den pågældende eksterne part (ambassade, konsulent etc.) bør den endelige "dybde" af den information, som virksomheden ønsker tilvejebragt, fastlægges. Handelsattachéerne fra de forskellige ambassader er ofte i Danmark. Der kan her arrangeres møde med dem, hvor man præsenterer dem for forretningskonceptet, partnerprofilen og informationskravet i detaljer. Det vigtigt, at handelsattachéerne bliver klædt ordentligt på og opnår forståelse for virksomheden og dens specifikke krav. 36

37 Support og partner værdi Partner Funktionsanalyse Partner krav Partner profil Support og partner værdi Når du peger på en person, vender tre af fingrene tilbage mod dig selv! Stiller man som producent krav til sin partner, skal man også være villig til at give denne support. Så skal man have fat i de bedste samarbejdspartnere, er det bydende nødvendigt, at man selv også er en attraktiv partner. Ligesom enhver virksomhed skal skabe værdi for kunderne, skal den også skabe værdi for partnerne. Det er vigtigt at gøre det attraktivt at bidrage til afsætningen af virksomhedens produkter og services. Der kan skabes værdi på mange måder, og det er vigtigt, at man arbejder effektivt mod at skabe værdi for sin partner. Du skal som virksomhed fastlægge hvilken support eller værdi, du ønsker at give din partner. Du vil kunne give partneren support/værdi på flere områder. Nedenfor er vist eksempler på områder, hvor du kan vælge at yde support. Udbudsforberedelse Besøgsrapporter Tjeklister Kalkulations-modeller Kundeviden CRM System Kalkulations-systemer Extranet Elektronisk katalog Lagerstyring Salgstræning Produkttræning Forhandling Marketing It træning Salgs backup Deltagelse i messer Demo-udstyr Personale Konkurrentviden Service management 37

Partnerstyring GEW 2011 Ringsted

Partnerstyring GEW 2011 Ringsted Partnerstyring GEW 2011 Ringsted 10 minutter: Kort præsentation: Navn Firma Produkt International erfaring Ønsker til workshoppen 2 20 minutter: Giv en kort beskrivelse af din metode/erfaring, når en international

Læs mere

Større succes med dine internationale partnere

Større succes med dine internationale partnere Større succes med dine internationale partnere Anna Marie Dyhr Ulrich Syddansk Universitet Ringsted Kongrescenter d. 17. November 2011 Succesfulde partnerskaber er baseret på: Fælles opfattelse af mål

Læs mere

Partner Management Guidelines

Partner Management Guidelines Partner Management Guidelines Hvorfor skal vi have en PMG? Vores mål Midlet til at nå målet Tiltrække de rette partnere Demonstrere professionalitet Fundamentet for forhandling Hurtigere og mere målrettet

Læs mere

Internationale partnerskaber skaber salg!

Internationale partnerskaber skaber salg! Internationale partnerskaber skaber salg! GLOBAL BUSINESS DAY 12.JUNI 2009 Anna Marie Dyhr Ulrich Hvorfor er virksomhedens valg af agenter og distributører ofte præget af tilfældigheder?? TYPISKE SITUATIONER:

Læs mere

Partnerhåndbogenvejen til bedre salg!

Partnerhåndbogenvejen til bedre salg! Partnerhåndbogenvejen til bedre salg! Anna Marie Dyhr Ulrich Kragerup Gods d. 20. November 2013 Syddansk Universitet Hvad er det vigtigste, hvis eksport skal være en succes? Danmarks Eksportkanon 2013-

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Are you hiring Newcomers?

Are you hiring Newcomers? Are you hiring Newcomers? Newcomer Service offers free support You are welcome to contact Newcomer Service when you wish to: Forward information on life in Esbjerg to attract newcomers Receive advise on

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Vækst gennem eksport Benelux, Irland og UK (Brexit)

Vækst gennem eksport Benelux, Irland og UK (Brexit) TEMADAG Vækst gennem eksport Benelux, Irland og UK (Brexit) Faxe Peter Rosenkrands Slide 1 NØGLETAL Aktivitet: Placering: Etableret: 1959 Ejerskab: Ansatte: 42 Produktion: Kunder: > 300 Ordre produktion

Læs mere

Marketing brochure - CV

Marketing brochure - CV EXECUTIVE CV Marketing brochure - CV Hvad er formålet med en brochure / CV? Identifikation af hvilke værdier produktet / personen kan tilføre en given virksomhed. forretningsmæssig værdiforøgelse Budskabet

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

SAS Corporate Program Website

SAS Corporate Program Website SAS Corporate Program Website Dear user We have developed SAS Corporate Program Website to make the administration of your company's travel activities easier. You can read about it in this booklet, which

Læs mere

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser.

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser. dk uk grundlagt i 1988 Kiranto Foods A/S blev grundlagt i 1988 af nuværende ejer og administrerende direktør Anders Toft. Ét enkelt agentur samt mange års viden og erfaring fra levnedsmiddelsektoren var

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

Danske Bank Leadership Communication

Danske Bank Leadership Communication Danske Bank Leadership Communication Morten Dal - Chief Communications Advisor Info-netværkskonferencen 7.- 8. oktober Munkebjerg Hotel Vejle 09-10-2013 2 3 3 Agenda slide Background MOVE Feedback reports

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT

CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT Agenda 1) Hvad er IoT 2) Hvilke marked? 1) Hvor stor er markedet 2) Hvor er mulighederne 3) Hvad ser vi af trends i dag Hvad er IoT? Defining the Internet of Things -

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Kontorchef Camilla Hesselby 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Witt: Import/distribution af hårde hvidevarer, støvsugere, herunder robot-støvsugere og robotgulvvaskere, og små el-apparater.

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Udvikling af den danske offshore vind kompetence

Udvikling af den danske offshore vind kompetence April 28 2009 Udvikling af den danske offshore vind kompetence Morten Holmager Offshore Center Danmark The copyright of this entire presentation vests by Offshore Center Danmark. All rights reserved. The

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Studieordning del 3,

Studieordning del 3, Studieordning del 3, 2014-2016 Autoteknolog, Valgfri Uddannelseselementer Academy Profession Degree in Automotive Technology Version 0.1 Revideret 19. august 2015 Side 0 af 6 Indhold Studieordningens del

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby Leverandørdialog Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby R2 Group A/S Slide 1 Leverandørdialog 30-01-2008 R2 Group A/S Handels- og distributions-virksomhed (80%) Produktion (20%) Foder og fødevarer

Læs mere

1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet

1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet 1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet Afdæk og fastlæg, hvad der driver projektet Identificer langsigtede virksomhedsmål Fastlæg implementeringens centrale leverancer Prioriter og planlæg delmål

Læs mere

PR day 7. Image+identity+profile=branding

PR day 7. Image+identity+profile=branding PR day 7 Image+identity+profile=branding A few definitions Public Relations is the planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and understanding between an organisation and it s public.

Læs mere

Supplier development så langt kan man nå i samarbejdet mellem kunde og leverandør. Søren Jepsen 13. Juni 2013

Supplier development så langt kan man nå i samarbejdet mellem kunde og leverandør. Søren Jepsen 13. Juni 2013 Supplier development så langt kan man nå i samarbejdet mellem kunde og leverandør. Søren Jepsen 13. Juni 2013 Solar in short Solar is one of Northern Europe s leading technical wholesalers Listed on NASDAQ

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Horizon2020 og Eurostars 04.12.2014

Horizon2020 og Eurostars 04.12.2014 Horizon2020 og Eurostars 04.12.2014 What do we do to promote more international cooperation in Europe? Public R&D Actors needs to support Industry and in particular SMEs in this Challenge, but 89% of the

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

Fra konsensus- til performancekultur

Fra konsensus- til performancekultur Fra konsensus- til performancekultur Erfaringer med at udvikle en organisation November 2012 Forretningsområder Parallelimport af medicin i EU Salg af generiske lægemidler i EU Orifarm - en international

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Green Passenger Ferries

Green Passenger Ferries - Your professional maritime partner Faaborg Værft A/S Værftsvej 7, DK-5600 Faaborg, Tlf: +45 62 61 21 10 www.faaborg-vaerft.dk, fv@faaborg-vaerft.dk Sjövägen delivered to Ballerina AB located in Stockholm,

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

FOKUSGRUPPE TYSKLAND. LOGSTOR Claus Brun

FOKUSGRUPPE TYSKLAND. LOGSTOR Claus Brun FOKUSGRUPPE TYSKLAND LOGSTOR Claus Brun Market overview Customer Segments Contractors End User Consulting Engineer 60% of turnover Main Focus: 1. Price 2. Delivery performance 3. Product Quality 25% of

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS SKM2012.64.SR FORRETNINGSSTED I LUXEMBOURG En dansk udbyder af internet-spil ønsker at etablere et fast forretningssted i Luxembourg: Scenarier:

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA

PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA Kort om Rambøll Vores udgangspunkt Rekruttering og kompetencer i forhold Til Ramboll Fundamentals og værdier Om projektledelse i Rambøll Project Excellence Jobfamilier;

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus International Community er Netværket for udenlandske medarbejdere og deres medfølgende familier i Østjylland Serviceportalen

Læs mere

Der var engang 70érne avn i 80érne industrien flytter København i 00 erne opsving København i 00érne København i 2009 Cop 15 København 2010 København 2010 Klimatilpasningsplanen København The Copenhagen

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic.

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic. General Questions What kind of information do you need before I can start trading? Please visit our webpage www.gaspointnordic.com under the heading How to become a participant Is it possible to trade

Læs mere

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps

Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Lovkrav vs. udvikling af sundhedsapps Health apps give patients better control User Data Social media Pharma Products User behaviour Relatives www Self monitoring (app) data extract Healthcare specialists

Læs mere

Investeringer i Fremtidens Vindervirksomheder. v. Christian Schmidt-Jacobsen CXO-konferencen, PwC, maj 2017

Investeringer i Fremtidens Vindervirksomheder. v. Christian Schmidt-Jacobsen CXO-konferencen, PwC, maj 2017 Investeringer i Fremtidens Vindervirksomheder v. Christian Schmidt-Jacobsen CXO-konferencen, PwC, maj 2017 Axcel er en dansk kapitalfond, der gennem de sidste 23 år har lavet mere end 46 større investeringer

Læs mere

Application form for access to data and biological samples Ref. no

Application form for access to data and biological samples Ref. no Application form for access to data and biological samples Ref. 2016-02 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses: "Skilsmisse og selvvurderet mentalt

Læs mere

www.pwc.dk/bestyrelsesarbejde Bestyrelseskonferencen 2014 10. oktober 2014

www.pwc.dk/bestyrelsesarbejde Bestyrelseskonferencen 2014 10. oktober 2014 www.pwc.dk/bestyrelsesarbejde Bestyrelseskonferencen 2014 10. oktober 2014 Bestyrelsesarbejde i Danmark 2015 2 s årlige lønundersøgelse v/ Claus Høegh-Jensen, Partner, 3 Aflønning af ledelser s lønundersøgelse

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk

The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk The Use of RFID transponders By Klaus Nissen kni@berendsen.dk Page 1 Agenda Berendsen Textile Service who we are How do we use the transponders The future Page 2 You have most probably used our products,

Læs mere

VPN VEJLEDNING TIL MAC

VPN VEJLEDNING TIL MAC VPN VEJLEDNING TIL MAC MAC OS X 1 VPN VEJLEDNING TIL MAC Formålet med en VPN forbindelse er, at du kan tilgå nogle af Aarhus Universitets services hjemmefra, som ellers kun er tilgængelige, når du er på

Læs mere

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik

Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Syddansk Universitet Forskning og udvikling i almindelighed og drivkraften i særdeleshed Bindslev, Henrik Publication date: 2009 Document version Final published version Citation for pulished version (APA):

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Dagens præsentation. Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering Globalisering Møde i Brugerudvalget for Vidensamfundet 6. februar 2014 Peter Bøegh Nielsen Dagens præsentation Udfordringerne ESSnet projektet Measuring Global Value Chains Det fremtidige arbejde med globalisering

Læs mere

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013 Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy Dragør April 29, 2013 Program: 13:30-15:00 Om hvervekampagner 15:00-15:15 Introduktion to Group Work 15:15-16:15 Kaffe / Group

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1

Læs mere

Jobkatalog Udvikling og fastholdelse af medarbejdere

Jobkatalog Udvikling og fastholdelse af medarbejdere Jobkatalog Udvikling og fastholdelse af medarbejdere Lars Moth Baun-Nielsen Group HR - Head of Compensation & Benefits Grundfos Holding A/S Agenda Kort om Grundfos Hvorfor introducerer vi et nyt job katalog

Læs mere

Decommissioning Development Project in Esbjerg. Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark

Decommissioning Development Project in Esbjerg. Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark Decommissioning Development Project in Esbjerg Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark 1 Background More than 7000 off-shore constructions world wide More than 600 off-shore

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER FASE 2 - INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Vi behandler de indkomne ansøgninger hurtigst

Læs mere

Markedsføring IV e-business

Markedsføring IV e-business Markedsføring IV e-business Målet for 5. lektionsgang Tilgang til udvikling: strategi & implementering Opbygning Fremtiden for EC Opgaven Dias 1 - Markedsføring IV - 5. Lektionsgang - Andy Skovby Hvorfor

Læs mere

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen Telephone: /

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen   Telephone: / Annex 01.01 Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, 24 th April 2013 at 15.00-20.00 in the Meetery, AADK, Fælledvej 12, 2200 Copenhagen N Agenda Status Time (proposed) Annex Comments 1. Welcome and approval

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere