Velkommen i Visby Børnehus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen i Visby Børnehus"

Transkript

1 En dag på legepladsen Velkommen i Visby Børnehus Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i Visby Børnehus og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier, pædagogiske principper og pædagogiske læreplaner på vores hjemmeside:

2 Målsætning At skabe en hverdag hvor barnet føler sig set, hørt og værdsat. Hvor omsorg og nærvær skaber tryghed og giver barnet mod til at være netop den, det er. Det er vigtigt, at barnet oplever sig som ligeværdigt, unikt og i besiddelse af forskellige færdigheder. Der skabes gode deltagelsesbetingelser for alle børn, så de føler sig betydningsfulde og som en vigtig del af et fællesskab. Personale 1 Daglig pædagogisk leder Småbørnsgruppen 2 pædagoger 1 pædagogmedhjælper Børnehavegruppen 2 pædagoger 1 pædagogmedhjælper Tilkaldevikarer Visby Børnehus Er en filial af Løgumkloster Områdeinstitution og et dagtilbud til børn i alderen 0-6 år. Adresse Enklavevej 4a, Visby, 6261 Bredebro Tlf.nr Pladstyper Småbørns/børnehavegruppen heltidspladser og 7 deltidspladser (max. 7 timer pr. dag. fra 7.45 til 14.45) Åbningstider Mandag - torsdag: 6.15 til Fredag: 6.15 til Der vil i perioder være tilknyttet praktikanter og jobtræningspersoner. Områdebestyrelse/forældreråd Der er valgt en områdebestyrelse for Løgumkloster Områdeinstitution. Medlemmer af områdebestyrelsen kan ses på vores hjemmeside: Børnehuset har valgt et forældreråd medlemmer af den kan ses på hjemmesiden: Tavshedspligt Hele personalegruppen har tavshedspligt om alt, hvad de får kendskab til via deres arbejde med børn og forældre. Tavshedspligten ophører ikke ved stillingsophør.

3 Småbørnsgruppen Småbørnsgruppen kaldes Spirerne Vi har vores egen legeplads, vores eget grupperum, aktivitetsrum og sanserum/ legerum. Køkken/alrum er fælles med børnehavegruppen. Vi prioriterer meget, at børnene har mulighed for at bevæge sig og styrke deres sansemotoriske udvikling, derfor har vi indrettet rummene med motorikredskaber og moduler og benytter også skolens idrætssal en formiddag om ugen. Læring og udvikling Småbørnene lærer og udvikler sig i trygge omgivelser og i tæt samspil med hinanden og med omsorgsfulde voksne. De deles derfor ofte op i små grupper ved samling, spisning og aktiviteter. Småbørnsgruppen vil indgå i husets øvrige fællesskab og aktiviteter ud fra børnenes egne behov og ud fra en vurdering, som personalet foretager. Børnehavegruppen Børnehavegruppen har i lighed med småbørnsgruppen deres egen legeplads, grupperum, tumlerum. Køkken og alrum er fælles med småbørnsgruppen. Desuden benyttes skolens idrætssal flere gange om ugen. Gruppeopdelinger Her tager vi også udgangspunkt i at børn lærer bedst, når de trives og er i overskuelige og trygge rammer, hvor det enkelte barn har mulighed for at blive set og anerkendt. Vi prioriterer derfor så vidt muligt en opdeling i mindre grupper under hensyntagen til alder og udviklingsniveau ved samling, spisning, ture ud af huset og ved aktiviteter. Gruppernes navne veksler mellem Boblerne (overgangsgruppen fra småbørn til børnehavegruppen), Brumbasserne, Troldene. Glidende Overgange Da vi er en integreret institution med småbørnsgruppe og børnehavegruppe har vi mulighed for især at have fokus på en tryg og glidende overgang fra det ene tilbud til det næste. Overgangen kan forberedes over længere tid alt afhængig af barnets egen parathed. Der er oprettet en lille overgangsgruppe fra småbørnsgruppen til børnehavegruppen. Denne gruppe hedder Boblerne og kan bl.a. bestå af kommende oprykkere fra småbørnsgruppen og nyligt oprykkede børn i børnehavegruppen. Gruppens størrelse vil variere mellem 6-8 børn. Aktiviteter I begge afdelinger planlægges aktiviteter, der tilgodeser børns læring og udvikling indenfor de 6 kompetenceområder: Alsidig personlig udvikling Social udvikling Sprog Krop og bevægelse Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier derudover arrangerer vi i samarbejde med forældrerådet sommerfest, bedsteforældredag, forældrekaffedage og arbejdsdage på legepladsen. Dagsrytme i Børnehuset kl Fælles åbning for småbørn og børnehavebørn For at vi har mulighed for at komme ud af huset om formiddagen eller deltage i andre aktiviteter vil vi gerne have at børnene møder senest ved 9-tiden. Vi har dog forståelse for børn og forældres individuelle behov og derfor kan senere mødetidspunkter aftales med personalet. Kl til 7.00 Fælles morgenmåltid på stuen. Dog kun for de børn, der ikke kan nå at spise, inden de skal hjemmefra. Børnehuset giver morgenmaden. Småbørnene spiser deres morgenmåltid på småbørnsstuen.. Kl. 9 Samling +mellemmåltid. Planlagte aktiviteter Kl Frokost ( medbragt madpakke). Derefter er vi på legepladsen. Kl Frugt. Vi har en frugtordning, som forældrene kan vælge at være med i. Efter frugt er der leg og småaktiviteter, medens børnene hentes.

4 Opstart, aflevering, afhentning Vi lægger vægt på en langsom og tryg indkøring af barnet, hvor vi aftaler med forældrene, hvordan denne skal forløbe. Børn og forældre er forskellige, derfor vil der også være forskellige måder, hvorpå denne indkøring finder sted og varigheden vil også være forskellig. Personalet, barnet og forældrene får lagt starten til en god kontakt inden barnet for alvor starter i gruppen. Det er naturligt for barnet at blive ked af det, når det skal sige farvel til forældrene. Vi er der for at støtte børn og forældre i sådanne situationer. En snak om, hvordan barnets dag er gået er vigtig og den har vi selvfølgelig tid til. Er I selv forhindret i at hente jeres barn, bedes I give besked til børnehaven om, hvem der henter. Forældresamtaler Småbørnsgruppen Trivselssamtaler efter ca. 3 6 mdr. eller efter behov. Inden oprykning til børnehavegruppen. kontaktpædagoger fra småbørnsgruppen/børnehavegruppen deltager. Børnehavegruppen 4½ år trivselssamtaler 5 6 år førskolesamtaler. Der er altid mulighed for at få en samtale, hvis behovet opstår både hos forældre og personale. Sovetid Fra kl. ca For småbørnene er der mulighed for at sove indendørs på madrasser og udendørs i barnevogn. Vi har dyner og puder i begrænset omfang. Forældrene skal selv medbringe sengelinned, barnevogne, fluenet og regnslag. I barnevognen skal der være monteret en godkendt sele. Der er individuelle behov hos børnene for sutter, puder og klude. Disse må gerne medbringes til middagssøvnen, men vi vil gerne opfordre forældrene til at de lægges i garderoben ved ankomsten. Hvis et behov for sutten opstår, henter vi den til barnet. For børnehavebørnene er der mulighed for at sove indendørs på madrasser. Madpakke/frugt Børnene skal selv medbringe madpakke. Vi har en madog måltidspolitik, som vi forventer, bliver overholdt og vi vil gerne opfordre forældrene til at give børnene gode spisevaner ved at give dem en sund madpakke med. Vi har en forældrebetalt frugtordning i Børnehuset. Der betales kr. 60,- pr. måned. Beløbet opkræves over forældrebetalingen. Der betales for 12 måneder. Desuden har vi en forældrebetalt maddag en gang om måneden. Den koster 25. kr. Forældrerådet står for opkrævning. Påklædning/skiftetøj Forældrene skal selv medbringe bleer og skiftetøj til børnene. Giv dem praktisk tøj på og tøj, som de kan bevæge sig i. Regntøj og støvler eller andet overtrækstøj skal altid være til rådighed i institutionen. Vi opfordrer forældrene til at rydde op i garderoben hver dag sammen med jeres børn, inden I går hjem. Der må intet stå på gulvet af hensyn til rengøringen. Om fredagen skal garderoben være helt ryddet. Husk navn i sko og tøj og husk at opbevare skiftetøjet i en taske eller stofpose. På legepladsen er cykelhjelme forbudt og ligeledes snore i overtrækstøj og lange tørklæder på grund af faren for at hænge fast, når børnene klatrer eller rutsjer. Fødselsdage Vi holder gerne fødselsdag for barnet her i Børnehuset. Flaget hejses. Der dækkes fødselsdagsbord med flag og lys og vi synger fødselsdagssange. Forældrene bestemmer selv, hvad de vil medbringe i den anledning. Dog skal retningslinjerne i Område Løgumklosters mad- og måltidspolitik overholdes. Ferie Fælles feriepasning i Humlebo i Bredebro vil være i følgende perioder: Før påske: og Fredag efter Kr. Himmelfartsdag Uge 29 og Jul/nytår Åbningstiden kan i fællespasningen ændres til Hvis der er arbejdedokumenteret behov derfor.

5 Legetøj Børnene må gerne medbringe legetøj hver fredag. Vi påtager os ikke ansvaret for det medbragte legetøj. Af hensyn til støjniveauet og plads må der ikke medbringes stort legetøj og legetøj, der larmer. Samtidig beder vi også om, at legetøjet ikke medbringes i en plasticpose. Plastikposer er farligt legetøj for børn. Sygdom og fravær Er jeres barn syg eller holder fridag bedes I give besked til Børnehuset inden kl Bliver barnet syg i institutionen giver vi straks besked til forældrene eller andre efter aftale, så barnet kan hentes. Ved smitsomme børnesygdomme giver vi forældrene besked via opslagstavlen. Det er derfor vigtigt at I ringer til os, når I har fået konstateret en smitsom sygdom hos lægen. Tønder Kommune har lavet en pjece vedr. smitsomme sygdomme, som udleveres ved start i institutionen. Vi følger retningslinjerne i denne. Medicin gives normalt ikke i børnehuset. Lægen vil i langt de fleste tilfælde kunne ordinere en dosis svarende til 2 x daglig. Kun i særlige tilfælde gives lægeordineret medicin medbragt i original emballage, som fra lægelig side skal være forsynet med tydelig oplysning om barnets navn, dato, medicinens art og den ordinerede dosis. Oprydning ude/inde. Inden børnene går hjem, skal de rydde de ting op, de har leget med. Dette gælder både ude og inde. Vi vil gerne bede forældrene hjælpe med at dette bliver overholdt. Informationer På opslagstavlerne fortælles der om dagens forskellige aktiviteter og rundt i huset er der masser af billeder, historier, der dokumenterer vores pædagogiske arbejde. Vi har en digital skærm, hvor der vises billeder fra forskellige aktiviteter Der udsendes nyhedsbrev ca. hver 2. måned om stort og småt i Børnehuset, aktiviteter osv. På opslagstavlen hænger der referat fra bestyrelsesmøderne, feriesedler til afkrydsning, besked vedr. sygdomme osv. Sidst men ikke mindst er samarbejdet med forældrene vigtigt. Et godt samarbejde mellem pædagoger og forældre er en nødvendig forudsætning for alles trivsel. Samarbejdet skal indeholde: et godt kendskab til hinanden en ærlig og åben dialog gensidig respekt. Som udgangspunkt forventer vi, at enhver varetager den opgave, der ligger i at være henholdsvis forældre og pædagog. Forventninger: Fra personale til forældre: Forstår og efterlever at børn også har behov for ferie og fridage. Har de praktiske ting omkring barnet i orden. Giver dem praktisk tøj på efter vejrforhold. Overholder aftaler og tidspunkter. Deltager i arrangementer. Ser det som deres hovedansvar at opdrage børnene. Stresser ned inden afhentning af børnene. Tømmer og rydder op i garderoben sammen med børnene inden de går hjem hver dag. Er loyale overfor huset og udviser respekt for normer og regler. At forældrene respekterer institutionens mad- og måltidspolitik og giver børnene en sund og varieret madpakke med. At forældrene giver besked om eventuelt fravær. At forældrene holder børnene hjemme under sygdom. Har respekt for fagligheden i personalegruppen, og spørger hvis der er noget man undrer sig over. Har respekt for, at der også er andre børn tilstede.

6 Fra forældre til personale: Åbenhed og ærlighed. Give tryghed og omsorg. Gensidig samarbejdsvilje. Accept/respekt for forældrenes værdier Information begge veje. Tid til aflevering/afhentning fra pædagogens side. Kærlige og trygge rammer. Kende børnenes behov. Tid til en nødvendig snak. Professionelt personale (kurser/udvikling). Den daglige nære kontakt mellem forældrene og personalet er vigtig. Vi har altid tid til en snak om barnets trivsel og hvordan dagen er gået. Det er vigtigt at eventuelle problemstillinger bliver taget op straks og bliver afsluttet på en god måde. Vi ønsker jeres barn/børn et dejligt ophold i Visby Børnehus og vi glæder os til at samarbejde med jer. Venlig hilsen Personalet i Visby Børnehus

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution.

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution. Indhold Velkommen... 2 Tøjhushavens Børnehus... 2 Ansatte i Tøjhushavens Børnehus... 2 Åbningstider... 2 Økonomi... 2 Barnets start... 3 Aflevering og afhentning... 3 Forældresamtaler... 3 Samarbejde:...

Læs mere

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18 2 Garderoben 20 Mad og drikke 23 Fest 26 Ferie og fri 28 Sygdom 29 Forældresamarbejde

Læs mere

Velkommen Egebjergvang 72 og 74 Tlf. 44 77 18 90 Email: inst-egebjerg3@balk.dk

Velkommen Egebjergvang 72 og 74 Tlf. 44 77 18 90 Email: inst-egebjerg3@balk.dk Velkommen Egebjergvang 72 og 74 Tlf. 44 77 18 90 Email: inst-egebjerg3@balk.dk OM BØRNEHUSET Ved Skoven Børnehuset ligger i et spændende, nybygget boligområde med mange forskellige bebyggelser og rekreative

Læs mere

Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922

Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922 Velkomstfolder Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922 1 Velkommen i Lindehuset Vi vil gerne være et sted hvor alle, uanset færdigheder, kulturbaggrund eller tro føler

Læs mere

Velkommen i Smilehullet

Velkommen i Smilehullet Velkommen i Smilehullet Vi ønsker kommende børn og deres forældre velkommen til Den Integrerede Institution Smilehullet Denne pjece vil give et lille indblik i Smilehullets hverdag, værdier, traditioner,

Læs mere

D.I.I. Kælkebakken. Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79. Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 anda@bu.aarhus.

D.I.I. Kælkebakken. Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79. Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 anda@bu.aarhus. D.I.I. Kælkebakken. 0 3 år Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79 Email: Hjemmeside: lrz@aarhus.dk www.dagtilbudaarhus.dk Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 Email: anda@bu.aarhus.dk

Læs mere

E-Mail birst@aarhus.dk Denne adresse kan ikke bruges til akutte beskeder, da den kun tjekkes ca. 1 gang dagligt.

E-Mail birst@aarhus.dk Denne adresse kan ikke bruges til akutte beskeder, da den kun tjekkes ca. 1 gang dagligt. Velkommen til Trekløveret Med denne pjece ønsker vi at give jer et billede af livet i Trekløveret samt nogle praktiske informationer. Trekløveret er en integreret institution med børn i alderen 0-6 år

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

Børnehuset Kroghøj Jordhøjvej 1 3550 Slangerup 47351420. Kontor: 30695960. Brumbasserne: 30695952. Sommerfugle 30695957.

Børnehuset Kroghøj Jordhøjvej 1 3550 Slangerup 47351420. Kontor: 30695960. Brumbasserne: 30695952. Sommerfugle 30695957. Børnehuset Kroghøj Jordhøjvej 1 3550 Slangerup 47351420 Kontor: 30695960 Brumbasserne: 30695952 Sommerfugle 30695957 Myggene: 30695946 Larverne: 30695956 Mail: bh-kroghoej@frederikssund.dk Åbningstid:

Læs mere

Velkommen til Nr. Søby Børnehave

Velkommen til Nr. Søby Børnehave Velkommen til Nr. Søby Børnehave Hej. Børn og voksne siger velkommen til dig og din familie Vores adresse: Nr. Søby børnehave Stoholmvej 26 7840 Højslev Telefonnumre: Hoved nr. 9915 7450 Kontor 9915 7451

Læs mere

VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE

VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE 1 Indholdsfortegnelse Kære forældre... 3 Dagtilbuddet Christiansbjerg.... 4 Bodøgården... 4 De ydre rammer... 4 Haven... 5 Havens pædagogiske målsætning... 5 Tryghed,

Læs mere

Velkommen til Eventyrhulens side

Velkommen til Eventyrhulens side Velkommen til Eventyrhulens side Her på siden håber vi at du kan finde oplysninger og svar på en stor del af det der rører sig når dit barn enten snart skal starte, eller allerede går i børnehaven. Skulle

Læs mere

Distriktet ved Tuse Næs

Distriktet ved Tuse Næs Distriktet ved Tuse Næs Årsplan 2014 I Distriktet ved Tuse Næs, udarbejder hver afdeling en gang om året en årsplan som følger skoleåret. Den er tænkt som et arbejdsredskab for os selv og en oversigt for

Læs mere

Va l l ø B ø r n e h u s

Va l l ø B ø r n e h u s Va l l ø B ø r n e h u s Velkommen Med denne folder vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Vallø Børnehus. Når jeres barn starter i institution, er der meget at forholde sig til, og der er mange

Læs mere

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

Velkommen til Institutionen Midtby. Børnehuset Langelinie WEBUDGAVE BØRN OG UNGE

Velkommen til Institutionen Midtby. Børnehuset Langelinie WEBUDGAVE BØRN OG UNGE Velkommen til Institutionen Midtby Børnehuset Langelinie BØRN OG UNGE Velkommen til Institutionen Midtby Institutionen Midtby består af 6 huse, 4 børnehaver og 3 vuggestuer. Tilsammen en institution med

Læs mere

Hjerm Dagtilbud. VELKOMMEN TIL Dagplejen i Hjerm TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Hjerm Dagtilbud. VELKOMMEN TIL Dagplejen i Hjerm TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Hjerm Dagtilbud VELKOMMEN TIL Dagplejen i Hjerm TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Velkommen Du og dit barn bydes hermed hjertelig velkommen til Dagplejen i Hjerm. Hjerm Dagpleje er en del af Struer Kommunes

Læs mere

Samsøgade 21 9740 Jerslev. Tlf.nr. 9945 4720. inge.hove@99454545.dk

Samsøgade 21 9740 Jerslev. Tlf.nr. 9945 4720. inge.hove@99454545.dk Velkommen til Børnehaven Livstræet Samsøgade 21 9740 Jerslev Tlf.nr. 9945 4720 Mail: Hjemmeside: inge.hove@99454545.dk www.bhlivstraeet.dk Børnehaven Livstræet består af to nabo huse: Grenen og Kvisten,

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have Gerlevvej 3 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 10 01 E-mail: 37344@buf.kk.dk 1 Inholdsfortegnelse Inholdsfortegnelse... 2 Kære forældre... 3 Børnehusets ansatte... 4 Børnehusets

Læs mere

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave.

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave. Kære forældre Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til. Vi glæder os til at modtage jeres barn og til at samarbejde med jer. I prioriterer vi udelivet, legen og den motoriske udvikling højt.

Læs mere

En kristen institution

En kristen institution En kristen institution Med denne folder ønsker vi, at informere om vores børnehus. I ønskes derfor rigtig hjerteligt velkommen til et aktivt og levende hus, hvor børnene er i centrum. Børnehuset Noas Ark

Læs mere

BØRNEHUSET UDSIGTEN Forældrefolder 2015 / 2016

BØRNEHUSET UDSIGTEN Forældrefolder 2015 / 2016 BØRNEHUSET UDSIGTEN Forældrefolder 2015 / 2016 1 2 Indholdsfortegnelse Velkommen i Børnehuset Udsigten side 3 Afslutning for skolebørn side 4 Andre informationer side 4 Bleer side 4 Beskeder side 4 Dagsrytme

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen Velkommen til Børnehuset I Børnehuset er der ansat 14 pædagoger og 7 medhjælpere. Vi har i perioder nogle personer i løntilskud. Leder er: Maiken Toftholm Afdelingsleder er: Pia Kammersgaard Vi er en ny

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Vores adresse: Tendrup Hovvej 7A, 8543 Hornslet Vores tlf.nr.: 87 53 57 90 Vores åbningstid: mandag torsdag 6.30 17.00, fredag 6.30 16.00 Jeres

Læs mere

Vuggestuen Sydvesten. - En del af dagtilbud Sofiendal. Pædagogisk profil og læreplaner.

Vuggestuen Sydvesten. - En del af dagtilbud Sofiendal. Pædagogisk profil og læreplaner. Vuggestuen Sydvesten - En del af dagtilbud Sofiendal isk profil og læreplaner. 2012 PÆDAGOGISK PROFIL VUGGESTUEN SYDVESTEN 2012 Organisering og normering Vuggestuen Sydvesten er en del af dagtilbud Sofiendal,

Læs mere

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkomstpjece for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Trige Velkomstpjece Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkommen til Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Spørring Vi vil gerne byde jeres familie velkommen

Læs mere

Skovlund Børnehus. Virksomhedsplan 2010/11. Børnehusets mål er at skabe et sammenhængende miljø, hvor store og små lærer at respektere hinanden.

Skovlund Børnehus. Virksomhedsplan 2010/11. Børnehusets mål er at skabe et sammenhængende miljø, hvor store og små lærer at respektere hinanden. Skovlund Børnehus Virksomhedsplan 2010/11 Børnehusets mål er at skabe et sammenhængende miljø, hvor store og små lærer at respektere hinanden. Nørremarken 9 6823 Ansager Tlf. 75292447 www.skovlundbornehus.dk

Læs mere

Virksomhedsplan 2013

Virksomhedsplan 2013 Virksomhedsplan 2013 0 Indholdsfortegnelse: 2. Præsentation af børnehaven... side 2 Åbningstider... side 2 Vi kan træffes på... side 2 Personale... side 3 En typisk dag i børnehaven... side 3-4 Sikkerhedsregler...

Læs mere

Luther udflytterbørnehave, Østerbrogården. Forældrefolder. Praktisk guide til hverdagen i børnehaven i alfabetisk orden.

Luther udflytterbørnehave, Østerbrogården. Forældrefolder. Praktisk guide til hverdagen i børnehaven i alfabetisk orden. Luther udflytterbørnehave, Østerbrogården Forældrefolder Praktisk guide til hverdagen i børnehaven i alfabetisk orden Nickolai Thoms Afhentning Børnene kan afhentes ved bussen mellem kl.15.30 og 15.45.

Læs mere

Velkommen i dagplejen

Velkommen i dagplejen Velkommen i dagplejen - et rart sted at være og lære 1 - et rart sted at være og lære Lay out: Vejen Kommune Tekst: Dagtilbud & Skole, Dagplejen Fotos: Dagplejen Tryk: Vejen Kommune Udgivet: 2 Januar 2014

Læs mere