Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual"

Transkript

1 Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Læs venligst denne brugervejledning før produktet tages i brug Kom i gang på 1-2-3: KVIK-GUIDE 1: Sørg for at hovedtelefonerne er ladet op og slukkede. 2: Hold den store midterste knap på siden af hovedtelefonerne inde (ca. 7 sek.) indtil LED-lyslampen blinker skiftevis rødt og blåt (parrings). 3: Aktiver Bluetooth-funktionen på din mobiltelefon eller enhed og søg efter ny enhed. Find AL3 på listen og tryk forbind. Spørges der om en PIN-kode tryk: 0000

2 Tak fordi du valgte at købte AL3 Trådløse Høretelefoner fra Miiego. Produktet anvender Bluetooth trådløs teknologi. Nyd og lyt til musik trådløst! Håndfri kommunikation Indbygget mikrofon. Tal i telefon. Nyttig genopladningsfunktion Tal i telefon Lyt til musik Om Miiego AL3: AL3 Wireless Headphones fra Miiego er et Stereo Bluetooth trådløst headset kompatibelt med følgende Bluetooth profiler: A2DP Advanced Audio Distribution Profile AVRCP Audio/Video Remote Control Profile HSP Headset Profile HFP Hands free Profile Du kan lytte til musik og tale i telefon trådløst ved at bruge AL3. Det kræver blot at din enhed har Bluetooth.

3 Produkt overblik og Trådløs Bluetooth teknologi Med Bluetooth teknologi kan du nemt og enkelt høre musik trådløst. Bekvemt og frit uden irriterende ledninger. Du kan også bruge dit headset til at tale i telefon, da det har en indbygget mikrofon. Bluetooth er en teknologisk standard for trådløs radiokommunikation inden for korte afstande. Teknologien gør det muligt at forbinde kompatible enheder uden brug af kabler. Ved en Bluetooth-forbindelse (klasse II) må der højst være 10 meter mellem headset og den anden enhed. Forbindelsen kan dog blive udsat for interferens pga. hindringer, f.eks. vægge, eller fra andre elektroniske enheder. Der kan være begrænsninger forbundet med brugen af Bluetooth-teknologi i visse områder. Kontakt de lokale myndigheder eller tjenesteudbyder. Dette headset kan tilsluttes en Bluetooth kompatibel mobiltelefon, PDA, PC, musikafspiller f.eks Mp3/Mp4 eller tablet. Trin til Bluetooth funktioner: Kom godt i gang 1. Oversigt Højre ørepude: 2. Opladning af hovedtelefonerne 1) Multifunktionsknap (MFK): Tænd/sluk headsettet, besvar og afslut opkald, afvis opkald, mute, stemmestyrede opkald, genkald til sidste nummer, pause og genoptag 2) Hovedbøjle 3) tast: lydstyrke ned 4) < tast : forrige sang 5) + tast: lydstyrke op 6) LED lys-indikator 7) > tast : næste sang 8) Indbygget mikrofon 9) Opladnings-port til mini-usb kabel Før du begynder at bruge dette Bluetooth headset første gang, anbefaler vi, at du oplader batteriet fuldstændig 100 % for at opnå den bedste udnyttelse af batteriet. Batteriet er et Lithium-Polymer batteri. Næste gang Når LED- lysindikatoren begynder at blinke rødt ca. hvert 30. sekund, er batteriet ved at løbe før for strøm. Du vil da også høre bip i headsettet. Oplad da batteriet.

4 Opladning af headset med det medfølgende USB-kabel: Trin 1: Indsæt USB-opladningskablet i din USB port på f.eks. din PC. Trin 2: Indsæt opladningskablet i opladnings-porten på headsettet. Når LED-lampen lyser rødt oplades headsettet. Når LED-lampen ikke længere lyser rødt er headsettet opladet. Trin 3: Det tager ca. 2-3 timer at oplade headsettet helt. NOTE: Af produkt- og sikkerhedsmæssige årsager brug kun det medfølgende USB-kabel til opladning af headsettet. Brug af andre typer opladere/kabler kan være farligt og kan medføre, at en evt. godkendelse eller garanti bortfalder. Vedrørende det indbyggede genopladelige batteri i headsettet: Enheden får strøm fra et indbygget genopladeligt batteri i headsettet. Selvom batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har det en begrænset levetid. Batteriets kapacitet og levetid forringes, hvis det opbevares i varme eller kolde omgivelser. Forsøg altid at opbevare batteriet mellem 15 C og 25 C. En enhed med et varmt eller koldt batteri kan midlertidigt gå ud af drift, selvom det er fuldt opladet. Batteriers funktionsdygtighed forringes væsentligt ved temperaturer et stykke under 0 C. Advarsel: Brænd ikke batterier, da de kan eksplodere. Batterier kan også eksplodere, hvis de er beskadiget. Batterier skal destrueres i henhold til gældende regler. Indlever batterier til genbrug, hvor det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet. Almindelig brug 1. Tænd / sluk headsettet Funktion Handling LED lysindikator Tænd Sluk Hold MFKknappen inde i 3-4 sek., og slip når den blå lampe blinker. Hold MFKknappen inde i 3-4 sek., og slip når den røde lampe blinker. Det blå lys blinker hurtigt hvert 5 sek. Blink stopper. Lyset slukkes.

5 2. Forbind med Bluetooth enhed Funktion Handling LED lysindikator Forbinde/ Parre headsettet Sluk headsettet. Hold MFK-knappen inde i ca. 7 sek., og slip den når det røde og blå lys blinker skiftevis. Det røde og blå lys blinker skiftevis. Note: Fobindelses/parre- indstillingen varer ca. 2 minutter. Hvis ikke headsettet er parret med en Bluetooth-enhed inden for de 2 min., vil det gå i standby. Gentag ovenstående procedure for at forsøge igen. Forbindelse/parring til mobiltelefon med Bluetooth Sørg for at din mobiltelefon har en Bluetooth-funktion, som kan bruges. Visse parringsprocedurer mellem mobiltelefonen og headsettet kan variere afhængig af mobiltelefonens model og type og dens indstillinger. Venligst referer til manualen til din mobiltelefon for yderligere information omkring Bluetooth-indstillinger for denne. Følg nedenstående trin: a) Anbring mobiltelefonen (Bluetooth-enheden) inden for en rækkevide af 1 meter fra headsettet. b) Indstil headsettet i parrings. (se tidl. afsnit: Sådan forbindes/parres headset ) c) Start og tilslut/aktiver Bluetooth-funktionen på mobiltelefonen og udfør proceduren til parring med ny Bluetooth-enhed. Søg efter ny Bluetooth-enhed. Når søgningen er afsluttet fremkommer AL3 på listen over genkendte Bluetooth-enheder på mobiltelefonens display. Vælg da AL3 (som er headsettet) på listen og tryk vælg AL3 for at tilslutte/forbinde til headsettet. (se mobiltelefonens manual for yderligere information omkring mobiltelefonens parring med ny Bluetooth-enhed). d) Hvis der skal angives en adgangskode* på displayet, skal du skrive 0000, og efterfølgende evt. trykke OK eller Bekræft. e) Du vil nu muligvis på mobiltelefonens display få følgende besked: Vil du godkende enheden, så den kan oprette forbindelse automatisk?. Vælg JA, så vil parring fremover ske automatisk når begge enheder er inden for en rækkevidde af 10 m. fra hinanden, tændte og mobiltelefons Bluetooth-funktion er aktiveret. f) Hvis der spørges: Opret forbindelse til AL3 vælg JA. g) Når forbindelsen/parringen er succesfuldt udført, vil LED-lys lampen på højre side af headsettet blinke 2 gange blåt hvert 4. sekund. Så er headsettet tilsluttet mobiltelefonen og klar til brug. *Adgangskode kan evt. også være Passkey, PIN-kode eller Pin-nummer. Tip: Hvis du vil tilslutte/parre andre Bluetooth-enheder, skal du gentage trin a-g ovenfor for hver enhed. Note: Hvis forbindelsen/parringen ikke er udført succesfuldt, forsøg da igen ved at slukke og tænde headsettet, og genudfør trin a-g som anført ovenfor.

6 1) Forbindelse/Parring til Bluetooth-sender Du kan høre musik trådløst i headsettet ved at forbinde/parre det med en Bluetoothsender, som kan tilkobles din Mp3/Mp4-afspiller, ipod eller lign. En Bluetooth-sender kaldes også Bluetooth Transmitter eller - Dongle. Udfør følgende trin: a. Anbring Bluetooth-senderen inden for en rækkevide af 1 m. fra headsettet. b. Indstil headsettet i parrings. (Se tidl. afsnit: Sådan forbindes/parres headset ) c. Tænd Bluetooth-senderen. Den vil nu søge efter en Bluetooth-enheder automatisk, og påbegynde forbindelsen/parringen til headsettet. d. Når headsettet kræver en PIN/Adgangskode, skal Bluetooth-senderen automatisk besvare med e. Når forbindelsen/parringen er succesfuldt udført, vil LED-lys lampen på højre side af headsettet blinke 2 gange hvert 4. sekund. Så er headsettet tilsluttet Bluetoothsenderen og klar til brug. Note: 1. Forbindelses-/parringskoden til AL3 er altid 0000, så headsettet kan ikke forbindes/parres med en Bluetooth-sender eller enhed, som ikke har en kode der er: Hvis forbindelsen/parringen ikke kan udføres succesfuldt efter flere forsøg som angivet ovenfor trin a-e, søg da hjælp i manualen til din Bluetooth-sender eller dennes udbyder.

7 3. Foretag opkald med headsettet Funktion Status på headset Handling Indikationstone Stemmestyret opkald (kræver mobiltlf. understøtter dette) Standby Tryk og hold MFKknappen inde i 3 sek., og slip når du hører indikationstonen. Genkald til seneste nummer Standby Tryk på MFK-knappen 2 gange Lydstyrke op Opkalds Kort eller langt tryk på + tasten Når max. lydstyrke nås: Du Du Lydstyrke ned Opkalds Kort eller langt tryk på - tasten Intet Besvar opkald Den ringer Kort tryk på MFKknappen Afvis opkald Den ringer Tryk og hold MFKknappen inde i 2 sek., og slip når du hører indikationstonen. Afslut opkald Opkalds Kort tryk på MFKknappen Skift samtalen mellem headset og mobiltelefon Opkalds Tryk og hold MFKknappen inde i 2 sek., og slip når du hører indikationstonen. Bemærkninger: Ikke alle mobiltelefoner understøtter alle de listede funktioner ovenfor. Venligst se mobiltelefonens betjeningsvejledning for yderligere info. På nogle mobiltelefoner kan det, når du trykker accepter opkald på telefonen, forekomme, at samtalen sendes til mobiltelefonen og ikke headsettet. For at få samtalen i headsettet, skift da samtale via din mobiltelefon eller hold MFKknappen på headsettet inde i 2 sek. indtil du hører indikationstonen DU. Venligst se betjeningsvejledningen til din mobiltelefon for yderligere information.

8 4. Afspil musik Når headsettet forbindes til din mobiltelefon (med Bluetooth) eller Bluetooth-sender, som understøtter A2DP, kan du lytte til musik trådløst gennem dit headset. Funktion Status på headset Handling Indikationstone Lydstyrke op Afspiller musik Kort eller langt tryk på + tasten Når max. lydstyrke nås: Du Du Lydstyrke ned Afspiller musik Kort eller langt tryk på - tasten Intet Pause Afspiller musik Hurtigt tryk på MFK-knappen Genoptag sang Pause Hurtigt tryk på MFK-knappen Forrige sang Afspiller musik Tryk på < tasten Næste sang Afspiller musik Tryk på > tasten Bemærkninger: For nogle mobiltelefoner (f.eks. iphone): Når der afspilles musik fra telefonen, vil musikken automatisk i første omgang blive spillet ud af mobiltelefonens højttaler. Du skal da vælge afspil lyd via Bluetooth under indstillinger i telefonens musikafspiller-indstillinger, og så vælge AL3 under enhedslisten. Da vil musikken blive afspillet i headsettet. Venligst se betjeningsvejledningen til din mobiltelefon for yderligere information. Når lydstyrken i headsettet er indstillet på maksimum eller minimum vil du høre en indikationstone: Du Du. For at du kan benytte de fjernkontrollerede styringsknapper på højre side af headsettet til at justere lydstyrke og vælge forrige eller næste sang, skal din mobiltelefon eller Bluetooth-sender enhed understøtte AVRCP. Venligst se betjeningsvejledningen til din mobiltelefon eller Bluetooth-sender for yderligere information.

9 Pleje og vedligeholdelse Venligst læs de følgende instruktioner nøje, og følg dem i praksis. De vil hjælpe dig til at få det meste og bedste ud af produktet og desuden overholde de sikkerheds- og garantimæssige forhold, der er gældende for produktet. For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for regn eller fugt. Anbring desuden ikke tændte levende lys ovenpå eller i nærheden af apparatet. For at forebygge brand og fare for elektrisk stød må der aldrig anbringes genstande indeholdende væsker, såsom vaser eller lignende, oven på apparatet. Batteriet, der er installeret i apparatet, og headsettet i særdeleshed må ikke udsættes for kraftig kulde eller varme, f.eks. solskin, ild eller lignende. Til kunder i Europa: Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske produkter (Gælder for den Europæiske Union og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer) Symbolet på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet til modtagelse og oparbejdning af elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere information om genindvindingen af dette produkt kan fås hos myndighederne, det lokale renovationsselskab eller butikken, hvor produktet blev købt. Forsøg ikke at adskille produktet, da det kan ødelægge det og være farligt. Brug ikke kemikalier eller rengøringsmidler til at rengøre headsettet. Hvis det bliver beskidt, kan det tørres over med en tør klud. Skrap ikke i overfladen på headsettet med skarpe genstande Sluk apparatet når det ikke er i brug Anbring ikke noget tungt på produktet og tryk ikke hårdt på den, da enheden kan blive deform ved længere tids opbevaring sådan. Bør opbevares utilgængeligt for børn og dyr. Advarsel Af trafiksikkerhedsmæssige hensyn bør headsettet ikke bruges i trafikken. Hvis du oplever ubehag ved brug af dette produkt, skal du straks holde op med at bruge det. Kontakt din forhandler, hvis problemet fortsætter. Hvis du lytter til denne enhed med høj lydstyrke, kan det påvirke din hørelse. Udvis altid agtpågivenhed. Det anbefales kraftigt, at benytte et moderat lydniveau, når produktet benyttes. Ansvarsfraskrivelse: Miiego ApS eller andre kan ikke holdes ansvarlig for skader af nogen art forårsaget som direkte eller indirekte følge af benyttelse af dette produkt. Vi påtager os intet ansvar for information der lækkes under Bluetooth-kommunikation. Mikrobølger der udsendes fra en Bluetooth-enhed kan påvirke elektronisk medicinsk udstyr. Sluk denne enhed og alle andre Bluetooth-enheder på følgende steder: i nærheden af automatiske døre og brandalarme, hvor der findes brændbare gasarter, på hospitaler, tog, fly eller tankstationer. Tilslutning til alle Bluetooth-enheder kan ikke garanteres. En enhed med Bluetooth -funktion skal overholde standarden fastsat af Bluetooth SIG og være godkendt. Mærket Bluetooth og Bluetooth-logoerne tilhører Bluetooth SIG., Inc. Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.

10 Ofte stillede spørgsmål (SP=Spørgsmål SV=Svar) Hvad betyder det når den røde lampe på headsettet lyser? Batteriet er ved at løbe tør for strøm, det skal genoplades. Hvorfor lyser den røde lampe ikke når jeg oplader headsettet? a) Sørg for at USB-opladningskablet er sat ordentlig i både headset og computer/oplader, og at der er tændt for sidstnævnte. ELLER: b) Du har ikke brugt headsettet i lang tid, så batteriet kan udtørre. Du skal derfor oplade headsettet i ca. 30 minutter, før den røde lampe vil begynde at lyse. Hvor lang afstand kan jeg have headset og mobiltelefon eller Bluetooth-sender fra hinanden og stadig have forbindelse? Ifølge Bluetooth-standarden for Class2, kan der opnås forbindelse op til 10 meter. Det varierer dog under forskellige forhold, og kan derfor aldrig garanteres. Hvorfor kan min mobiltelefon når den søger efter nye Bluetooth-enheder ikke finde headsettet (AL3)? Mobiltelefonen vil ikke finde headsettet, hvis ikke både mobiltelefon og headset er sat til at være under indstillingen forbindelses/parrings-. Sørg for at headsettet er under forbindelses/parrings, og at enhederne er inden for 1 meter fra hinanden under forbindelsen/parringen. Hvorfor kan jeg ikke høre noget i headsettet? a) Sørg for at headsettet er tændt. b) Sørg for at lydstyrken ikke er for lav eller på mute. Skru evt. op via mobiltelefonen eller knapperne på siden af headsettet. c) Sørg for at der er oprettet korrekt forbindelse mellem headset og mobiltelefon (eller din Bluetooth-sender enhed). d) Sørg for at afstanden mellem headset og mobiltelefon (eller din Bluetooth-sender enhed) ikke er for stor (under 10 m.) Hvorfor er lyden i headsettet ikke tydelig under samtalen? a) Sørg for at mobiltelefonen har stærkt signal. b) Sørg for at afstanden mellem headset og mobiltelefon ikke er for stor. Hvorfor kan jeg ikke kontrollere via funktionsknapperne på siden af headsettet (pause, forrige/næste sang og lydstyrke), når jeg hører musik? Disse funktioner kræver, at din mobiltelefon eller Bluetooth-sender enhed understøtter CP(Audio/Video Remote Control profile). (Se manualen for din enhed for nærmere information omkring dette).

11 Specifikationer Kommunikationssystem Kompatibel Bluetooth specifikation version 2 Bluetooth profil Headset, Håndfri, HSP/ HFP/ A2DP/ AVRCP Frequency Range: GHz GHz Max kommunikationsrækkevidde Direkte synslinje ca. 10 meter Tale- og afspilningstid: Standby tid: Batteri: Opladningstid: Dimensioner Vægt Musik: Op til 5 timer* Samtale: Op til 7 timer* Op til 150 timer* Indbygget genopladeligt lithium-polymer batteri Ca. 2-3 timer* 95*70*35 mm. Ca. 45g *Tiderne angivet ovenfor kan variere under forskellige forhold, afhængig af f.eks. temperaturer, headsettet (batteriets) brug/anvendelse, opbevaring og alder. Note: Dette Bluetooth stereo headset er gennemtestet og overholder strålingsgrænserne for et klasse B digitalprodukt i henhold til FCC reglernes sektion15. Disse grænser er indført for at sikre rimelig beskyttelse mod skadelig udstråling ved installation i beboelse. Apparatet skaber, anvender og kan udstråle energi ved radio -frekvenser og kan, hvis det ikke installeres og bruges i henhold til vejledningen, forårsage udstråling som kan forstyrre radiokommunikation. Der kan ikke garanteres at forstyrrelser ikke vil forekomme i en given installation. Apparatet overholder FCC reglernes sektion 15. Betjening sker under følgende to forudsætninger: (1) Apparatet må ikke have skadelig udstråling og (2) Apparatet skal acceptere eventuel indstråling, herunder stråling som kan forstyrre dets funktion. Køb ekstra tilbehør til dit headset her:

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH /1

Nokia Bluetooth Headset BH /1 Nokia Bluetooth Headset BH-204 5 3 6 7 8 9253164/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette HS-84W-produkt er i overensstemmelse med de vigtigste krav og andre relevante bestemmelser

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH /2

Nokia Bluetooth Headset BH /2 Nokia Bluetooth Headset BH-207 1 4 3 5 6 7 8 9253617/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at dette produkt HS-86W overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794

Din brugermanual NOKIA HS-12W http://da.yourpdfguides.com/dref/824794 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-12W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Motorcykelhjelm med Generation II Bluetooth kompatibelt mini headset. Manual

Motorcykelhjelm med Generation II Bluetooth kompatibelt mini headset. Manual Motorcykelhjelm med Generation II Bluetooth kompatibelt mini headset Hvad er Bluetooth? Manual Bluetooth headsettet er en transportabel headsetløsning, der baserer på trådløs Bluetooth teknologi. Trådløs

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH /1

Nokia Bluetooth Headset BH /1 Nokia Bluetooth Headset BH-100 6 7 9 8 10 9255558/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-78W overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Nokia Wireless Headset HS-26W /1

Nokia Wireless Headset HS-26W /1 Nokia Wireless Headset HS-26W 3 1 7 4 2 5 6 8 9 9253919/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-26W overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

WOOFit HEADPHONES. Brugermanual

WOOFit HEADPHONES. Brugermanual WOOFit HEADPHONES Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

JABRA STEP WIRELESS. Brugermanual. jabra.com/stepwireless. jabra

JABRA STEP WIRELESS. Brugermanual. jabra.com/stepwireless. jabra L jabra Brugermanual jabra.com/stepwireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke ejet af GN Netcom A/S. Alle andre inkluderede varemærker tilhører de respektive

Læs mere

SLAMMERS TRÅDLØSE HOVEDTELEFONER BRUGSANVISNING

SLAMMERS TRÅDLØSE HOVEDTELEFONER BRUGSANVISNING Alle varemærker tilhører de respektive ejere. Med mindre andet er angivet, betyder henvisningen til disse varemærker ikke, at varemærkeejeren er affilieret med KitSound eller anbefaler de nævnte produkter.

Læs mere

Hello! Smart Business Bluetooth Headset BRUGER MANUAL

Hello! Smart Business Bluetooth Headset BRUGER MANUAL Hello! Smart Business Bluetooth Headset BRUGER MANUAL Kære AWEI-bruger, Tak fordi du valgte AWEI produkt. Introduktion Tak fordi du købte modellen AWEI-A990BL smart Bluetooth stereo høretelefoner. Venligst

Læs mere

Bluetooth-høretelefoner med aktiv støjreduktion

Bluetooth-høretelefoner med aktiv støjreduktion Bluetooth-høretelefoner med aktiv støjreduktion Brugermanual Brugermanualen forklarer de forskellige features og funktioner i dine høretelefoner for at sikre en optimal brugeroplevelse. Produkt-specifikationer:

Læs mere

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning

Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning Nokia Trådløst headset (HS-55W) Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-55W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

JABRA MOVE WIRELESS. Brugermanual. jabra.com/movewireless

JABRA MOVE WIRELESS. Brugermanual. jabra.com/movewireless Brugermanual jabra.com/movewireless 1. VELKOMMEN...3 2. ÆSKENS INDHOLD... 4 3. SÅDAN BÆRES DE...5 3.1 JUSTERBARE I HØJDEN 4. SÅDAN OPLADES DE... 6 4.1 BATTERISTATUS 5. SÅDAN TILSLUTTES HOVEDTELEFON- ERNE...7

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-900 Brugervejledning 9248116 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-25W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

Jabra revo Wireless. Brugsvejledning. jabra.com/revowireless

Jabra revo Wireless. Brugsvejledning. jabra.com/revowireless Jabra revo Wireless Brugsvejledning jabra.com/revowireless 1. Velkommen...3 2. OVERSIGT... 4 3. sådan bæres det...5 3.1 Justerbart i højden 3.2 sammenklappelige hængsler 4. sådan oplades det...7 4.1 Batteristatus

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103 Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-103 9209961 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-121W overholder de væsentligste krav og øvrige

Læs mere

Jabra. Talk 15. Brugervejledning

Jabra. Talk 15. Brugervejledning Jabra Talk 15 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE TAK... 2 OM DIT JABRA TALK 15... 2 HEADSETTETS FUNKTIONER........................... 3 KOM GODT I GANG.... 4 OPLAD DIT HEADSET.... 4 TÆND/SLUK FOR HEADSETTET...

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-57W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

Dansk Manual. Oversigt 1: Justerbar bøjle. LED indikator. Opladning. b) I brug

Dansk Manual. Oversigt 1: Justerbar bøjle. LED indikator. Opladning. b) I brug Dansk Manual Oversigt 1: Justerbar bøjle 4: LED indikator a) Opladning LED indikator Rød LED er tændt Rød LED er slukket b) I brug LED indikator Rød og blå LED blinker på skift Blå LED blinker hvert 3.

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA

Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning. 9239252 2. udgave DA Nokia Bluetooth-headset (HS-36W) Brugervejledning 9239252 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-36W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-500 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-500 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-500 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-39W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH /2

Nokia Bluetooth-headset BH /2 Nokia Bluetooth-headset BH-102 1 2 3 4 45 46 7 8 10 119 9207247/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-107W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

WOOFit HEADPHONES. Brugermanual

WOOFit HEADPHONES. Brugermanual WOOFit HEADPHONES Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning 9203661 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-96W overholder de væsentlige

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-211 9204666/2

Nokia Bluetooth Headset BH-211 9204666/2 Nokia Bluetooth Headset BH-211 1 2 5 4 7 8 3 6 11 9 10 9204666/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-99W overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111 Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med et Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-111 kan du håndtere opkald håndfrit og høre din yndlingsmusik, når du er på farten.

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HS-11W) 9235346 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-11W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

Jabra. Talk 5. Brugervejledning

Jabra. Talk 5. Brugervejledning Jabra Talk 5 Brugervejledning 1 INDHOLDSFORTEGNELSE TAK...2 OM JABRA TALK 5...2 HEADSETFUNKTIONER...2 KOM I GANG...3 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK HEADSETTET...4 PARRING MED DIN TELEFON...5 BÆR

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-503

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-503 Brugervejledning til Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-503 9203666 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-95W overholder de væsentlige krav

Læs mere

Artone 3 Bluetooth Max

Artone 3 Bluetooth Max ARTONE KOMMUNIKATIONSLØSNINGER DK BRUGSVEJLEDNING Artone 3 Bluetooth Max Introduktion Artone 3 teleslynge er udviklet til at etablere en forbindelse med Bluetooth kompatible mobiltelefoner. Når Artone

Læs mere

SIKKERHEDSMEDDELELSER

SIKKERHEDSMEDDELELSER BRUGER MANUAL SIKKERHEDSMEDDELELSER Læs venligst følgende anbefalinger før du bruger Bluetooth højttaleren. Hold den tør og tag den ikke med til fugtige steder for at undgå, at produktets indre kredsløb

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning til det trådløse

Læs mere

Jabra. Sport Coach. special edition. Brugervejledning

Jabra. Sport Coach. special edition. Brugervejledning Jabra Sport Coach special edition Brugervejledning 2015 GN Audio A/S (GN Netcom A/S). Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Audio A/S (GN Netcom A/S). Alle andre

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

JABRA move Wireless. Brugermanual. jabra.com/movewireless

JABRA move Wireless. Brugermanual. jabra.com/movewireless JABRA move Wireless Brugermanual jabra.com/movewireless 1. velkommen...3 2. Æskens indhold... 4 3. sådan bæres de...5 3.1 Justerbare i højden 4. sådan oplades de... 6 4.1 Batteristatus 5. Sådan tilsluttes

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-101 9206520/1

Nokia Bluetooth-headset BH-101 9206520/1 Nokia Bluetooth-headset BH-101 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 10 9206520/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-94W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

JABRA HALO FUSION. Brugermanual. jabra.com/halofusion

JABRA HALO FUSION. Brugermanual. jabra.com/halofusion Brugermanual jabra.com/halofusion 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive ejere.

Læs mere

JABRA speak 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA speak 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA speak 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2013 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

COMET ÆGTE TRÅDLØSE ØRETELEFONER

COMET ÆGTE TRÅDLØSE ØRETELEFONER Advarsel: Undgå beskadigelse af din hørelse ved aldrig at lytte ved høj lydstyrke i længere perioder ad gangen. Af hensyn til din sikkerhed bør du altid være opmærksom på dine omgivelser, når du anvender

Læs mere

RACE BLUETOOTH ØRETELEFONER BRUGSANVISNING

RACE BLUETOOTH ØRETELEFONER BRUGSANVISNING ADVARSEL: Undgå beskadigelse af din hørelse ved aldrig at lytte ved høj lydstyrke i længere perioder ad gangen. Af hensyn til din egen sikkerhed bør du være opmærksom på omgivelserne, når du anvender disse

Læs mere

MIAMI TRÅDLØS HØJTTALER

MIAMI TRÅDLØS HØJTTALER Alle varemærker tilhører de respektive ejere. Med mindre andet er angivet, betyder henvisningen til disse varemærker ikke, at varemærkeejeren er affilieret med KitSound eller anbefaler de nævnte produkter.

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1

Nokia Bluetooth Headset BH-303 9200767/1 Nokia Bluetooth Headset BH-303 7 8 610 611 66 612 69 613 9200767/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-79W overholder de væsentlige krav og

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

MYJACK AUX-IN BLUETOOTH-MODTAGER BRUGSANVISNING. Du bedes venligst sørge for, at denne emballage bortskaffes på ansvarlig måde.

MYJACK AUX-IN BLUETOOTH-MODTAGER BRUGSANVISNING. Du bedes venligst sørge for, at denne emballage bortskaffes på ansvarlig måde. Smid ikke lithium-ion-batterier ud med almindeligt husholdningsaffald. Aflever dem til et batteriindsamlingssted. Du bedes venligst sørge for, at denne emballage bortskaffes på ansvarlig måde. Alle varemærker

Læs mere

CARBON TRÅDLØSE ØRETELEFONER

CARBON TRÅDLØSE ØRETELEFONER Advarsel: Undgå beskadigelse af din hørelse ved aldrig at lytte ved høj lydstyrke i længere perioder ad gangen. Af hensyn til din egen sikkerhed bør du være opmærksom på omgivelserne, når du anvender disse

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH /2

Nokia Bluetooth-headset BH /2 Nokia Bluetooth-headset BH-212 1 2 3 5 4 6 7 8 119 9209767/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-112W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-801 Brugervejledning. 9253978 1. udgave

Nokia Bluetooth-headset BH-801 Brugervejledning. 9253978 1. udgave Nokia Bluetooth-headset BH-801 Brugervejledning 9253978 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-64W overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1

Nokia Bluetooth-headset BH-105 9215203/1 Nokia Bluetooth-headset BH-105 1 4 2 3 5 6 7 8 9 9215203/1 10 11 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-105 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

TRAIL TRÅDLØSE ØRETELEFONER TIL SPORTSBRUG. kitsound.co.uk BRUGSANVISNING

TRAIL TRÅDLØSE ØRETELEFONER TIL SPORTSBRUG. kitsound.co.uk BRUGSANVISNING kitsound.co.uk Alle varemærker tilhører de respektive ejere. Med mindre andet er angivet, betyder henvisningen til disse varemærker ikke, at varemærkeejeren er affilieret med KitSound eller anbefaler de

Læs mere

NOVA TRÅDLØSE ØRETELEFONER

NOVA TRÅDLØSE ØRETELEFONER Advarsel: Undgå beskadigelse af din hørelse ved aldrig at lytte ved høj lydstyrke i længere perioder ad gangen. Af hensyn til din egen sikkerhed bør du være opmærksom på omgivelserne, når du anvender disse

Læs mere

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Brugervejledning jabra.com/pro935 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive

Læs mere

BOOMBAR + BLUETOOTH-HØJTTALER BRUGSANVISNING

BOOMBAR + BLUETOOTH-HØJTTALER BRUGSANVISNING Alle varemærker tilhører de respektive ejere. Med mindre andet er angivet, betyder henvisningen til disse varemærker ikke, at varemærkeejeren er affilieret med KitSound eller anbefaler de nævnte produkter.

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH /1

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH /1 Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-214 6 1 2 3 4 5 7 8 9 11 12 10 13 14 15 9214021/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-214 overholder de væsentligste krav og øvrige

Læs mere

JABRA SPORT PACE WIRELESS

JABRA SPORT PACE WIRELESS L BrugerManual jabra.com/sportpace 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive ejere.

Læs mere

Jabra. Sport Pulse. special edition. Brugermanual

Jabra. Sport Pulse. special edition. Brugermanual Jabra Sport Pulse special edition Brugermanual 2014 GN Audio A/S (GN Netcom A/S). Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Audio A/S (GN Netcom A/S). Alle andre varemærker

Læs mere

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual

DENVER BPB-100C. Instruktionsmanual DENVER BPB-100C Instruktionsmanual BRUGSANVISNING 1. Sikkerhedsforanstaltninger 1) Brug eller opbevar ikke enheden i høj temperatur eller farligt sted. 2) Udsæt ikke enheden for regn. 3) Undlad venligst

Læs mere

Flite SHB4405. Brugervejledning. Registrer dit produkt, og få support på:

Flite SHB4405. Brugervejledning. Registrer dit produkt, og få support på: Flite SHB4405 Brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på: www.philips.com/support Contents 1 Vigtige sikkerhedsinstruktioner 2 Høresikkerhed 2 Generelle oplysninger 2 2 Dine trådløse Bluetoothhovedtelefoner

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Bluetooth-headset Nokia BH-216 9215311/2

Bluetooth-headset Nokia BH-216 9215311/2 Bluetooth-headset Nokia BH-216 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 9215311/2 11 12 13 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-216 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK Tillykke med dit køb af GIZMO VIBE 5XS fra GIZMOWANNAHAVES! Før brug anbefaler vi at lade batteriet 100% op inden brug. Dette tager 2-3 timer. Hurtig start Det er let at komme i gang du skal blot følge

Læs mere

TRÅDLØS MUSIK-ADAPTER 2

TRÅDLØS MUSIK-ADAPTER 2 Alle varemærker tilhører de respektive ejere. Med mindre andet er angivet, antyder dette ikke, at varemærkeindehaveren på nogen måde er tilknyttet KitSound, eller at denne anbefaler produkterne i denne

Læs mere

Nokia-stereoheadset WH /1

Nokia-stereoheadset WH /1 Nokia-stereoheadset WH-500 5 6 7 1 2 3 4 8 9211094/1 2009 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet for Nokia Original Accessories er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

JABRA SPORT coach wireless

JABRA SPORT coach wireless JABRA SPORT coach wireless Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Jabra SPEAK 510 BRUGERVEJLEDNING

Jabra SPEAK 510 BRUGERVEJLEDNING Jabra SPEAK 510 BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFOrTEGNELSE VELKOMMEN... 2 JABRA speak 510 OVERSIGT... 3 TILSLUTNING... 5 SÅDAN BRUGES JABRA SPEAK 510.... 8 SUPPORT.... 11 Tekniske specifikationer... 12 1 VELKOMMEN

Læs mere

JABRA EVOLVE 65. Brugermanual. jabra.com/evolve65

JABRA EVOLVE 65. Brugermanual. jabra.com/evolve65 Brugermanual jabra.com/evolve65 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave

Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave Brugervejledning til det trådløse clip-on headset (HS-3W) 9356693 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-3W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Headsæt med Bluetooth-funktion MEDION E83047 (MD 86751)

Headsæt med Bluetooth-funktion MEDION E83047 (MD 86751) Headsæt med Bluetooth-funktion MEDION E83047 (MD 86751) Betjeningsvejledning Indhold Om denne brugsanvisning... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne brugsanvisning... 2 Korrekt anvendelse... 3

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH /1

Nokia Bluetooth-headset BH /1 Nokia Bluetooth-headset BH-106 2 1 4 6 3 5 7 8 9 9215216/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-106 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO Model: HN13549 Vejledning Funktioner 1. INFO/MENU 2. ALARM 3. NULSTIL 4. VÆLG 5. MODE 6. SCAN 7. VENSTRE ( ) 8. HØJRE ( ) 9. BÆREGREB 10. DOT-MATRIX

Læs mere

Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) udgave

Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) udgave Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) 9311709 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-4W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på BT2600 BT2650B. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på   BT2600 BT2650B. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips BT2600 BT2650B Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed 2 2 Din bærbare højttaler

Læs mere

RIBBONS BLUETOOTH ØRETELEFONER

RIBBONS BLUETOOTH ØRETELEFONER Alle varemærker tilhører de respektive ejere. Med mindre andet er angivet, betyder henvisningen til disse varemærker ikke, at varemærkeejeren er affilieret med KitSound eller anbefaler de nævnte produkter.

Læs mere

VoiceLink Brugervejledning

VoiceLink Brugervejledning VoiceLink Brugervejledning Indhold Indhold VoiceLink 3 Medfølger leverancen 4 Tilsigtet brug 5 Generelle bemærkninger om sikkerhed 6 Før du starter 7 Anvende VoiceLink 10 Vedligeholdelse og behandling

Læs mere

Jabra Speak 450 for Cisco

Jabra Speak 450 for Cisco Jabra Speak 450 for Cisco BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen...2 OVERBLIK over...3 FORBINDELSE...5 sådan bruges...7 SUPPORT...8 Tekniske specifikationer...9 1 Velkommen Tak fordi du har købt.

Læs mere

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Brugervejledning. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Brugervejledning jabra.com/pro935 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de respektive

Læs mere

3. Lær din Bluetooth Speakerphone at kende For at bruge din speakerphone, så følg følgende enkle trin:

3. Lær din Bluetooth Speakerphone at kende For at bruge din speakerphone, så følg følgende enkle trin: Brugermanual 1. Bluetooth Speakerphone Denne praktiske Bluetooth Speakerphone er specielt designet til at brugeren kan nyde friheden ved trådløs kommunikation. Brug den på et skrivebord som konferencetelefon

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning

Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning Nokia trådløst håndfrit bilmonteringssæt (HF-6W) Betjeningsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-6W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Jabra. Elite 65t. Brugervejledning

Jabra. Elite 65t. Brugervejledning Jabra Elite 65t Brugervejledning 2017 GN Audio A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et varemærke tilhørende GN Audio A/S. Bluetooth navnet, mærket og logoerne er registrerede varemærker, som ejes

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-headset BH-218

Brugervejledning til Nokia Bluetooth-headset BH-218 Brugervejledning til Nokia Bluetooth-headset BH-218 1.0. udgave 2 Om dit headset Med et Nokia Bluetooth-monoheadset BH-218 kan du håndtere opkald nemmere end nogensinde før. Hvis du vil besvare et opkald,

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Jabra. Evolve 75e. Brugervejledning

Jabra. Evolve 75e. Brugervejledning Jabra Evolve 75e Brugervejledning 2017 GN Audio A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et varemærke tilhørende GN Audio A/S. Bluetooth navnet, mærket og logoerne er registrerede varemærker, som ejes

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-36W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere