Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual"

Transkript

1 Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Læs venligst denne brugervejledning før produktet tages i brug Kom i gang på 1-2-3: KVIK-GUIDE 1: Sørg for at hovedtelefonerne er ladet op og slukkede. 2: Hold den store midterste knap på siden af hovedtelefonerne inde (ca. 7 sek.) indtil LED-lyslampen blinker skiftevis rødt og blåt (parrings). 3: Aktiver Bluetooth-funktionen på din mobiltelefon eller enhed og søg efter ny enhed. Find AL3 på listen og tryk forbind. Spørges der om en PIN-kode tryk: 0000

2 Tak fordi du valgte at købte AL3 Trådløse Høretelefoner fra Miiego. Produktet anvender Bluetooth trådløs teknologi. Nyd og lyt til musik trådløst! Håndfri kommunikation Indbygget mikrofon. Tal i telefon. Nyttig genopladningsfunktion Tal i telefon Lyt til musik Om Miiego AL3: AL3 Wireless Headphones fra Miiego er et Stereo Bluetooth trådløst headset kompatibelt med følgende Bluetooth profiler: A2DP Advanced Audio Distribution Profile AVRCP Audio/Video Remote Control Profile HSP Headset Profile HFP Hands free Profile Du kan lytte til musik og tale i telefon trådløst ved at bruge AL3. Det kræver blot at din enhed har Bluetooth.

3 Produkt overblik og Trådløs Bluetooth teknologi Med Bluetooth teknologi kan du nemt og enkelt høre musik trådløst. Bekvemt og frit uden irriterende ledninger. Du kan også bruge dit headset til at tale i telefon, da det har en indbygget mikrofon. Bluetooth er en teknologisk standard for trådløs radiokommunikation inden for korte afstande. Teknologien gør det muligt at forbinde kompatible enheder uden brug af kabler. Ved en Bluetooth-forbindelse (klasse II) må der højst være 10 meter mellem headset og den anden enhed. Forbindelsen kan dog blive udsat for interferens pga. hindringer, f.eks. vægge, eller fra andre elektroniske enheder. Der kan være begrænsninger forbundet med brugen af Bluetooth-teknologi i visse områder. Kontakt de lokale myndigheder eller tjenesteudbyder. Dette headset kan tilsluttes en Bluetooth kompatibel mobiltelefon, PDA, PC, musikafspiller f.eks Mp3/Mp4 eller tablet. Trin til Bluetooth funktioner: Kom godt i gang 1. Oversigt Højre ørepude: 2. Opladning af hovedtelefonerne 1) Multifunktionsknap (MFK): Tænd/sluk headsettet, besvar og afslut opkald, afvis opkald, mute, stemmestyrede opkald, genkald til sidste nummer, pause og genoptag 2) Hovedbøjle 3) tast: lydstyrke ned 4) < tast : forrige sang 5) + tast: lydstyrke op 6) LED lys-indikator 7) > tast : næste sang 8) Indbygget mikrofon 9) Opladnings-port til mini-usb kabel Før du begynder at bruge dette Bluetooth headset første gang, anbefaler vi, at du oplader batteriet fuldstændig 100 % for at opnå den bedste udnyttelse af batteriet. Batteriet er et Lithium-Polymer batteri. Næste gang Når LED- lysindikatoren begynder at blinke rødt ca. hvert 30. sekund, er batteriet ved at løbe før for strøm. Du vil da også høre bip i headsettet. Oplad da batteriet.

4 Opladning af headset med det medfølgende USB-kabel: Trin 1: Indsæt USB-opladningskablet i din USB port på f.eks. din PC. Trin 2: Indsæt opladningskablet i opladnings-porten på headsettet. Når LED-lampen lyser rødt oplades headsettet. Når LED-lampen ikke længere lyser rødt er headsettet opladet. Trin 3: Det tager ca. 2-3 timer at oplade headsettet helt. NOTE: Af produkt- og sikkerhedsmæssige årsager brug kun det medfølgende USB-kabel til opladning af headsettet. Brug af andre typer opladere/kabler kan være farligt og kan medføre, at en evt. godkendelse eller garanti bortfalder. Vedrørende det indbyggede genopladelige batteri i headsettet: Enheden får strøm fra et indbygget genopladeligt batteri i headsettet. Selvom batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har det en begrænset levetid. Batteriets kapacitet og levetid forringes, hvis det opbevares i varme eller kolde omgivelser. Forsøg altid at opbevare batteriet mellem 15 C og 25 C. En enhed med et varmt eller koldt batteri kan midlertidigt gå ud af drift, selvom det er fuldt opladet. Batteriers funktionsdygtighed forringes væsentligt ved temperaturer et stykke under 0 C. Advarsel: Brænd ikke batterier, da de kan eksplodere. Batterier kan også eksplodere, hvis de er beskadiget. Batterier skal destrueres i henhold til gældende regler. Indlever batterier til genbrug, hvor det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet. Almindelig brug 1. Tænd / sluk headsettet Funktion Handling LED lysindikator Tænd Sluk Hold MFKknappen inde i 3-4 sek., og slip når den blå lampe blinker. Hold MFKknappen inde i 3-4 sek., og slip når den røde lampe blinker. Det blå lys blinker hurtigt hvert 5 sek. Blink stopper. Lyset slukkes.

5 2. Forbind med Bluetooth enhed Funktion Handling LED lysindikator Forbinde/ Parre headsettet Sluk headsettet. Hold MFK-knappen inde i ca. 7 sek., og slip den når det røde og blå lys blinker skiftevis. Det røde og blå lys blinker skiftevis. Note: Fobindelses/parre- indstillingen varer ca. 2 minutter. Hvis ikke headsettet er parret med en Bluetooth-enhed inden for de 2 min., vil det gå i standby. Gentag ovenstående procedure for at forsøge igen. Forbindelse/parring til mobiltelefon med Bluetooth Sørg for at din mobiltelefon har en Bluetooth-funktion, som kan bruges. Visse parringsprocedurer mellem mobiltelefonen og headsettet kan variere afhængig af mobiltelefonens model og type og dens indstillinger. Venligst referer til manualen til din mobiltelefon for yderligere information omkring Bluetooth-indstillinger for denne. Følg nedenstående trin: a) Anbring mobiltelefonen (Bluetooth-enheden) inden for en rækkevide af 1 meter fra headsettet. b) Indstil headsettet i parrings. (se tidl. afsnit: Sådan forbindes/parres headset ) c) Start og tilslut/aktiver Bluetooth-funktionen på mobiltelefonen og udfør proceduren til parring med ny Bluetooth-enhed. Søg efter ny Bluetooth-enhed. Når søgningen er afsluttet fremkommer AL3 på listen over genkendte Bluetooth-enheder på mobiltelefonens display. Vælg da AL3 (som er headsettet) på listen og tryk vælg AL3 for at tilslutte/forbinde til headsettet. (se mobiltelefonens manual for yderligere information omkring mobiltelefonens parring med ny Bluetooth-enhed). d) Hvis der skal angives en adgangskode* på displayet, skal du skrive 0000, og efterfølgende evt. trykke OK eller Bekræft. e) Du vil nu muligvis på mobiltelefonens display få følgende besked: Vil du godkende enheden, så den kan oprette forbindelse automatisk?. Vælg JA, så vil parring fremover ske automatisk når begge enheder er inden for en rækkevidde af 10 m. fra hinanden, tændte og mobiltelefons Bluetooth-funktion er aktiveret. f) Hvis der spørges: Opret forbindelse til AL3 vælg JA. g) Når forbindelsen/parringen er succesfuldt udført, vil LED-lys lampen på højre side af headsettet blinke 2 gange blåt hvert 4. sekund. Så er headsettet tilsluttet mobiltelefonen og klar til brug. *Adgangskode kan evt. også være Passkey, PIN-kode eller Pin-nummer. Tip: Hvis du vil tilslutte/parre andre Bluetooth-enheder, skal du gentage trin a-g ovenfor for hver enhed. Note: Hvis forbindelsen/parringen ikke er udført succesfuldt, forsøg da igen ved at slukke og tænde headsettet, og genudfør trin a-g som anført ovenfor.

6 1) Forbindelse/Parring til Bluetooth-sender Du kan høre musik trådløst i headsettet ved at forbinde/parre det med en Bluetoothsender, som kan tilkobles din Mp3/Mp4-afspiller, ipod eller lign. En Bluetooth-sender kaldes også Bluetooth Transmitter eller - Dongle. Udfør følgende trin: a. Anbring Bluetooth-senderen inden for en rækkevide af 1 m. fra headsettet. b. Indstil headsettet i parrings. (Se tidl. afsnit: Sådan forbindes/parres headset ) c. Tænd Bluetooth-senderen. Den vil nu søge efter en Bluetooth-enheder automatisk, og påbegynde forbindelsen/parringen til headsettet. d. Når headsettet kræver en PIN/Adgangskode, skal Bluetooth-senderen automatisk besvare med e. Når forbindelsen/parringen er succesfuldt udført, vil LED-lys lampen på højre side af headsettet blinke 2 gange hvert 4. sekund. Så er headsettet tilsluttet Bluetoothsenderen og klar til brug. Note: 1. Forbindelses-/parringskoden til AL3 er altid 0000, så headsettet kan ikke forbindes/parres med en Bluetooth-sender eller enhed, som ikke har en kode der er: Hvis forbindelsen/parringen ikke kan udføres succesfuldt efter flere forsøg som angivet ovenfor trin a-e, søg da hjælp i manualen til din Bluetooth-sender eller dennes udbyder.

7 3. Foretag opkald med headsettet Funktion Status på headset Handling Indikationstone Stemmestyret opkald (kræver mobiltlf. understøtter dette) Standby Tryk og hold MFKknappen inde i 3 sek., og slip når du hører indikationstonen. Genkald til seneste nummer Standby Tryk på MFK-knappen 2 gange Lydstyrke op Opkalds Kort eller langt tryk på + tasten Når max. lydstyrke nås: Du Du Lydstyrke ned Opkalds Kort eller langt tryk på - tasten Intet Besvar opkald Den ringer Kort tryk på MFKknappen Afvis opkald Den ringer Tryk og hold MFKknappen inde i 2 sek., og slip når du hører indikationstonen. Afslut opkald Opkalds Kort tryk på MFKknappen Skift samtalen mellem headset og mobiltelefon Opkalds Tryk og hold MFKknappen inde i 2 sek., og slip når du hører indikationstonen. Bemærkninger: Ikke alle mobiltelefoner understøtter alle de listede funktioner ovenfor. Venligst se mobiltelefonens betjeningsvejledning for yderligere info. På nogle mobiltelefoner kan det, når du trykker accepter opkald på telefonen, forekomme, at samtalen sendes til mobiltelefonen og ikke headsettet. For at få samtalen i headsettet, skift da samtale via din mobiltelefon eller hold MFKknappen på headsettet inde i 2 sek. indtil du hører indikationstonen DU. Venligst se betjeningsvejledningen til din mobiltelefon for yderligere information.

8 4. Afspil musik Når headsettet forbindes til din mobiltelefon (med Bluetooth) eller Bluetooth-sender, som understøtter A2DP, kan du lytte til musik trådløst gennem dit headset. Funktion Status på headset Handling Indikationstone Lydstyrke op Afspiller musik Kort eller langt tryk på + tasten Når max. lydstyrke nås: Du Du Lydstyrke ned Afspiller musik Kort eller langt tryk på - tasten Intet Pause Afspiller musik Hurtigt tryk på MFK-knappen Genoptag sang Pause Hurtigt tryk på MFK-knappen Forrige sang Afspiller musik Tryk på < tasten Næste sang Afspiller musik Tryk på > tasten Bemærkninger: For nogle mobiltelefoner (f.eks. iphone): Når der afspilles musik fra telefonen, vil musikken automatisk i første omgang blive spillet ud af mobiltelefonens højttaler. Du skal da vælge afspil lyd via Bluetooth under indstillinger i telefonens musikafspiller-indstillinger, og så vælge AL3 under enhedslisten. Da vil musikken blive afspillet i headsettet. Venligst se betjeningsvejledningen til din mobiltelefon for yderligere information. Når lydstyrken i headsettet er indstillet på maksimum eller minimum vil du høre en indikationstone: Du Du. For at du kan benytte de fjernkontrollerede styringsknapper på højre side af headsettet til at justere lydstyrke og vælge forrige eller næste sang, skal din mobiltelefon eller Bluetooth-sender enhed understøtte AVRCP. Venligst se betjeningsvejledningen til din mobiltelefon eller Bluetooth-sender for yderligere information.

9 Pleje og vedligeholdelse Venligst læs de følgende instruktioner nøje, og følg dem i praksis. De vil hjælpe dig til at få det meste og bedste ud af produktet og desuden overholde de sikkerheds- og garantimæssige forhold, der er gældende for produktet. For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for regn eller fugt. Anbring desuden ikke tændte levende lys ovenpå eller i nærheden af apparatet. For at forebygge brand og fare for elektrisk stød må der aldrig anbringes genstande indeholdende væsker, såsom vaser eller lignende, oven på apparatet. Batteriet, der er installeret i apparatet, og headsettet i særdeleshed må ikke udsættes for kraftig kulde eller varme, f.eks. solskin, ild eller lignende. Til kunder i Europa: Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske produkter (Gælder for den Europæiske Union og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer) Symbolet på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet til modtagelse og oparbejdning af elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere information om genindvindingen af dette produkt kan fås hos myndighederne, det lokale renovationsselskab eller butikken, hvor produktet blev købt. Forsøg ikke at adskille produktet, da det kan ødelægge det og være farligt. Brug ikke kemikalier eller rengøringsmidler til at rengøre headsettet. Hvis det bliver beskidt, kan det tørres over med en tør klud. Skrap ikke i overfladen på headsettet med skarpe genstande Sluk apparatet når det ikke er i brug Anbring ikke noget tungt på produktet og tryk ikke hårdt på den, da enheden kan blive deform ved længere tids opbevaring sådan. Bør opbevares utilgængeligt for børn og dyr. Advarsel Af trafiksikkerhedsmæssige hensyn bør headsettet ikke bruges i trafikken. Hvis du oplever ubehag ved brug af dette produkt, skal du straks holde op med at bruge det. Kontakt din forhandler, hvis problemet fortsætter. Hvis du lytter til denne enhed med høj lydstyrke, kan det påvirke din hørelse. Udvis altid agtpågivenhed. Det anbefales kraftigt, at benytte et moderat lydniveau, når produktet benyttes. Ansvarsfraskrivelse: Miiego ApS eller andre kan ikke holdes ansvarlig for skader af nogen art forårsaget som direkte eller indirekte følge af benyttelse af dette produkt. Vi påtager os intet ansvar for information der lækkes under Bluetooth-kommunikation. Mikrobølger der udsendes fra en Bluetooth-enhed kan påvirke elektronisk medicinsk udstyr. Sluk denne enhed og alle andre Bluetooth-enheder på følgende steder: i nærheden af automatiske døre og brandalarme, hvor der findes brændbare gasarter, på hospitaler, tog, fly eller tankstationer. Tilslutning til alle Bluetooth-enheder kan ikke garanteres. En enhed med Bluetooth -funktion skal overholde standarden fastsat af Bluetooth SIG og være godkendt. Mærket Bluetooth og Bluetooth-logoerne tilhører Bluetooth SIG., Inc. Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.

10 Ofte stillede spørgsmål (SP=Spørgsmål SV=Svar) Hvad betyder det når den røde lampe på headsettet lyser? Batteriet er ved at løbe tør for strøm, det skal genoplades. Hvorfor lyser den røde lampe ikke når jeg oplader headsettet? a) Sørg for at USB-opladningskablet er sat ordentlig i både headset og computer/oplader, og at der er tændt for sidstnævnte. ELLER: b) Du har ikke brugt headsettet i lang tid, så batteriet kan udtørre. Du skal derfor oplade headsettet i ca. 30 minutter, før den røde lampe vil begynde at lyse. Hvor lang afstand kan jeg have headset og mobiltelefon eller Bluetooth-sender fra hinanden og stadig have forbindelse? Ifølge Bluetooth-standarden for Class2, kan der opnås forbindelse op til 10 meter. Det varierer dog under forskellige forhold, og kan derfor aldrig garanteres. Hvorfor kan min mobiltelefon når den søger efter nye Bluetooth-enheder ikke finde headsettet (AL3)? Mobiltelefonen vil ikke finde headsettet, hvis ikke både mobiltelefon og headset er sat til at være under indstillingen forbindelses/parrings-. Sørg for at headsettet er under forbindelses/parrings, og at enhederne er inden for 1 meter fra hinanden under forbindelsen/parringen. Hvorfor kan jeg ikke høre noget i headsettet? a) Sørg for at headsettet er tændt. b) Sørg for at lydstyrken ikke er for lav eller på mute. Skru evt. op via mobiltelefonen eller knapperne på siden af headsettet. c) Sørg for at der er oprettet korrekt forbindelse mellem headset og mobiltelefon (eller din Bluetooth-sender enhed). d) Sørg for at afstanden mellem headset og mobiltelefon (eller din Bluetooth-sender enhed) ikke er for stor (under 10 m.) Hvorfor er lyden i headsettet ikke tydelig under samtalen? a) Sørg for at mobiltelefonen har stærkt signal. b) Sørg for at afstanden mellem headset og mobiltelefon ikke er for stor. Hvorfor kan jeg ikke kontrollere via funktionsknapperne på siden af headsettet (pause, forrige/næste sang og lydstyrke), når jeg hører musik? Disse funktioner kræver, at din mobiltelefon eller Bluetooth-sender enhed understøtter CP(Audio/Video Remote Control profile). (Se manualen for din enhed for nærmere information omkring dette).

11 Specifikationer Kommunikationssystem Kompatibel Bluetooth specifikation version 2 Bluetooth profil Headset, Håndfri, HSP/ HFP/ A2DP/ AVRCP Frequency Range: GHz GHz Max kommunikationsrækkevidde Direkte synslinje ca. 10 meter Tale- og afspilningstid: Standby tid: Batteri: Opladningstid: Dimensioner Vægt Musik: Op til 5 timer* Samtale: Op til 7 timer* Op til 150 timer* Indbygget genopladeligt lithium-polymer batteri Ca. 2-3 timer* 95*70*35 mm. Ca. 45g *Tiderne angivet ovenfor kan variere under forskellige forhold, afhængig af f.eks. temperaturer, headsettet (batteriets) brug/anvendelse, opbevaring og alder. Note: Dette Bluetooth stereo headset er gennemtestet og overholder strålingsgrænserne for et klasse B digitalprodukt i henhold til FCC reglernes sektion15. Disse grænser er indført for at sikre rimelig beskyttelse mod skadelig udstråling ved installation i beboelse. Apparatet skaber, anvender og kan udstråle energi ved radio -frekvenser og kan, hvis det ikke installeres og bruges i henhold til vejledningen, forårsage udstråling som kan forstyrre radiokommunikation. Der kan ikke garanteres at forstyrrelser ikke vil forekomme i en given installation. Apparatet overholder FCC reglernes sektion 15. Betjening sker under følgende to forudsætninger: (1) Apparatet må ikke have skadelig udstråling og (2) Apparatet skal acceptere eventuel indstråling, herunder stråling som kan forstyrre dets funktion. Køb ekstra tilbehør til dit headset her:

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087. Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet.

Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087. Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet. Trådløst headset Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087 Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet. Indhold 1. Advarsler 1.1 Genbrugsoplysninger for kunder i Europa 1.2 Lithium-ion-batteri

Læs mere

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM

COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM COMPANION 20 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM Tab 6, 12 Tab 5, 11 Tab 4, 10, Tab 3, 9, 15 Tab 2, 8, 14 Oplysninger om sikkerhed og regler Dansk Vær venlig at læse denne brugervejledning Tag dig tid til at følge

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler. Brugervejledning

Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler. Brugervejledning Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler Brugervejledning Sikkerhedsinformation Læs venligst denne vejledning Tag dig tid til at følge denne brugervejledning omhyggeligt. Den vil hjælpe dig til at installere

Læs mere

Plantronics Explorer 200-serien Brugervejledning

Plantronics Explorer 200-serien Brugervejledning Plantronics Explorer 200-serien Brugervejledning Velkommen Tillykke med dit nye headset fra Plantronics. Denne brugervejledning indeholder instruktioner om, hvordan du installerer og bruger Plantronics

Læs mere

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Dansk Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Indhold Side Introduktion til Comfort Digisystem 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollér høreapparatets indgang 5 Sådan

Læs mere

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2)

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) 2.4. udgave DA Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Indholdsfortegnelse Kom godt i gang 3 Binding og tilslutning 5 Konfigurer din sensor 7 Find din sensor

Læs mere

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods.

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods. FAQ Generel information om Leitz mobilladere: 1. Hvor længe holder 3-i-1 lader/transportable USB lader: Alle Leitz ladere er traditionelle batterier som typisk anvendes i laptops, smartphones og lignende

Læs mere

Moov/Navman Spirit Serien. Hardware-vejledning

Moov/Navman Spirit Serien. Hardware-vejledning Moov/Navman Spirit Serien Hardware-vejledning Vigtig sikkerhedsinformation LÆS OMHYGGELIGT NEDENSTÅENDE INDEN INSTALLATION AF PRODUKTET I BILEN Dette er et alarmsymbol. Det bruges til at advare dig om

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning IndHOLDsfortegnelse SÅDAN TILSLUTTER DU Sådan tilslutter du din Stofa boks Før du går i gang: Du må først slutte strøm til dit tv, din Stofa boks og dit modem, når

Læs mere

Doro Liberto 820. Dansk

Doro Liberto 820. Dansk Doro Liberto 820 Dansk 9 10 15 1 2 8 7 11 12 16 17 3 13 18 4 6 14 5 Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk

Læs mere

Brugervejledning til kamera

Brugervejledning til kamera Brugervejledning til kamera Læs denne vejledning, herunder sikkerhedsreglerne, før du tager kameraet i brug. Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse denne vejledning. Gem vejledningen, så du

Læs mere

Brugervejledning Nokia Lumia 925

Brugervejledning Nokia Lumia 925 Brugervejledning Nokia Lumia 925 3.0. udgave DA Psst... Denne vejledning er ikke den eneste... Der findes en brugervejledning på din telefon den har du altid med dig, når du har brug for den. Swipe til

Læs mere

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning Kom godt i gang med Zaptor Brugervejledning Fold ud og få et hurtigt overblik over din Zaptor tilslutning (med kort) Zaptor-boks (med kort) ETHERNET Computer USB RF-IN Switch er kun nødvendig hvis du har

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Quick start guide Snabbstartsguide Veiledning til hurtig oppstart Pika-aloitusopas Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Οδηγίες ταχείας εκκίνησης Hurtig start

Læs mere

maps + more Brugermanual Dansk

maps + more Brugermanual Dansk maps + more Brugermanual Dansk Oktober 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Brugervejledning. Packard Bell EasyNote TE - 1

Brugervejledning. Packard Bell EasyNote TE - 1 Brugervejledning Packard Bell EasyNote TE - 1 I NDHOLDSFORTEGNELSE Start af computeren 4 Trådløs forbindelse... 4 Registrering... 5 Softwareinstallation... 6 Gendannelse... 6 Har du problemer?... 7 Grundlæggende

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 5140. 9230238 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 5140. 9230238 1. udgave Brugervejledning til Nokia 5140 9230238 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NPL-5 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA Brugervejledning 9362080 4. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHL-10 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra

Læs mere

GOLF 7 Bruger manual

GOLF 7 Bruger manual ruger manual GOLF 7 INDHOLD Sikkerhedsforeskrifter Produkt introduktion Basale funktioner Kalibretion Funktioner og menuer Hovedmenu Navigator Satellit signal modtagelse Musik Radio Indstillinger RDS

Læs mere

Brugervejledning Lumia med Windows Phone 8.1 Update 2

Brugervejledning Lumia med Windows Phone 8.1 Update 2 Brugervejledning Lumia med Windows Phone 8.1 Update 2 1.0. udgave DA Om denne brugervejledning Denne vejledning er brugervejledningen til din softwareudgave. Vigtigt: Du kan finde vigtige oplysninger om

Læs mere

GT-I9000. Brugervejledning

GT-I9000. Brugervejledning GT-I9000 Brugervejledning Sådan bruges vejledningen Tak, fordi du har købt denne mobiltelefon fra Samsung. Denne telefon giver dig mobilkommunikation i høj kvalitet og underholdning baseret på Samsungs

Læs mere

OMNI 10 OMNI 20 ADAPT

OMNI 10 OMNI 20 ADAPT OMNI 10 OMNI 20 ADAPT DA/ BETJENINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion 1 Medfølgende tilbehør 2 Vigtige sikkerhedsoplysninger 3 Kontroller på den øverste del og knapkontroller 5 Kontroller på

Læs mere

Cat S50 Smartphone Brugervejledning MIL SPEC

Cat S50 Smartphone Brugervejledning MIL SPEC Cat S50 Smartphone Brugervejledning MIL SPEC Læs brugervejledningen, inden du går videre Sikkerhedsforanstaltninger Læs sikkerhedsforholdsreglerne nøje for at sikre, at du bruger mobiltelefonen rigtigt.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia X6-00

Brugervejledning til Nokia X6-00 Brugervejledning til Nokia X6-00 5.4. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 6 Om enheden 7 Netværkstjenester 8 Kom godt i gang 10 Taster og dele 10 Indsætning af SIM-kortet og batteriet

Læs mere

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55

BeoVision 11. BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 BeoVision 11 BeoVision 11 40 BeoVision 11 46 BeoVision 11 55 Kære kunde Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af Bang & Olufsen produktet samt tilsluttet udstyr. Vi forventer, at

Læs mere