Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual"

Transkript

1 Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Læs venligst denne brugervejledning før produktet tages i brug Kom i gang på 1-2-3: KVIK-GUIDE 1: Sørg for at hovedtelefonerne er ladet op og slukkede. 2: Hold den store midterste knap på siden af hovedtelefonerne inde (ca. 7 sek.) indtil LED-lyslampen blinker skiftevis rødt og blåt (parrings). 3: Aktiver Bluetooth-funktionen på din mobiltelefon eller enhed og søg efter ny enhed. Find AL3 på listen og tryk forbind. Spørges der om en PIN-kode tryk: 0000

2 Tak fordi du valgte at købte AL3 Trådløse Høretelefoner fra Miiego. Produktet anvender Bluetooth trådløs teknologi. Nyd og lyt til musik trådløst! Håndfri kommunikation Indbygget mikrofon. Tal i telefon. Nyttig genopladningsfunktion Tal i telefon Lyt til musik Om Miiego AL3: AL3 Wireless Headphones fra Miiego er et Stereo Bluetooth trådløst headset kompatibelt med følgende Bluetooth profiler: A2DP Advanced Audio Distribution Profile AVRCP Audio/Video Remote Control Profile HSP Headset Profile HFP Hands free Profile Du kan lytte til musik og tale i telefon trådløst ved at bruge AL3. Det kræver blot at din enhed har Bluetooth.

3 Produkt overblik og Trådløs Bluetooth teknologi Med Bluetooth teknologi kan du nemt og enkelt høre musik trådløst. Bekvemt og frit uden irriterende ledninger. Du kan også bruge dit headset til at tale i telefon, da det har en indbygget mikrofon. Bluetooth er en teknologisk standard for trådløs radiokommunikation inden for korte afstande. Teknologien gør det muligt at forbinde kompatible enheder uden brug af kabler. Ved en Bluetooth-forbindelse (klasse II) må der højst være 10 meter mellem headset og den anden enhed. Forbindelsen kan dog blive udsat for interferens pga. hindringer, f.eks. vægge, eller fra andre elektroniske enheder. Der kan være begrænsninger forbundet med brugen af Bluetooth-teknologi i visse områder. Kontakt de lokale myndigheder eller tjenesteudbyder. Dette headset kan tilsluttes en Bluetooth kompatibel mobiltelefon, PDA, PC, musikafspiller f.eks Mp3/Mp4 eller tablet. Trin til Bluetooth funktioner: Kom godt i gang 1. Oversigt Højre ørepude: 2. Opladning af hovedtelefonerne 1) Multifunktionsknap (MFK): Tænd/sluk headsettet, besvar og afslut opkald, afvis opkald, mute, stemmestyrede opkald, genkald til sidste nummer, pause og genoptag 2) Hovedbøjle 3) tast: lydstyrke ned 4) < tast : forrige sang 5) + tast: lydstyrke op 6) LED lys-indikator 7) > tast : næste sang 8) Indbygget mikrofon 9) Opladnings-port til mini-usb kabel Før du begynder at bruge dette Bluetooth headset første gang, anbefaler vi, at du oplader batteriet fuldstændig 100 % for at opnå den bedste udnyttelse af batteriet. Batteriet er et Lithium-Polymer batteri. Næste gang Når LED- lysindikatoren begynder at blinke rødt ca. hvert 30. sekund, er batteriet ved at løbe før for strøm. Du vil da også høre bip i headsettet. Oplad da batteriet.

4 Opladning af headset med det medfølgende USB-kabel: Trin 1: Indsæt USB-opladningskablet i din USB port på f.eks. din PC. Trin 2: Indsæt opladningskablet i opladnings-porten på headsettet. Når LED-lampen lyser rødt oplades headsettet. Når LED-lampen ikke længere lyser rødt er headsettet opladet. Trin 3: Det tager ca. 2-3 timer at oplade headsettet helt. NOTE: Af produkt- og sikkerhedsmæssige årsager brug kun det medfølgende USB-kabel til opladning af headsettet. Brug af andre typer opladere/kabler kan være farligt og kan medføre, at en evt. godkendelse eller garanti bortfalder. Vedrørende det indbyggede genopladelige batteri i headsettet: Enheden får strøm fra et indbygget genopladeligt batteri i headsettet. Selvom batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har det en begrænset levetid. Batteriets kapacitet og levetid forringes, hvis det opbevares i varme eller kolde omgivelser. Forsøg altid at opbevare batteriet mellem 15 C og 25 C. En enhed med et varmt eller koldt batteri kan midlertidigt gå ud af drift, selvom det er fuldt opladet. Batteriers funktionsdygtighed forringes væsentligt ved temperaturer et stykke under 0 C. Advarsel: Brænd ikke batterier, da de kan eksplodere. Batterier kan også eksplodere, hvis de er beskadiget. Batterier skal destrueres i henhold til gældende regler. Indlever batterier til genbrug, hvor det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet. Almindelig brug 1. Tænd / sluk headsettet Funktion Handling LED lysindikator Tænd Sluk Hold MFKknappen inde i 3-4 sek., og slip når den blå lampe blinker. Hold MFKknappen inde i 3-4 sek., og slip når den røde lampe blinker. Det blå lys blinker hurtigt hvert 5 sek. Blink stopper. Lyset slukkes.

5 2. Forbind med Bluetooth enhed Funktion Handling LED lysindikator Forbinde/ Parre headsettet Sluk headsettet. Hold MFK-knappen inde i ca. 7 sek., og slip den når det røde og blå lys blinker skiftevis. Det røde og blå lys blinker skiftevis. Note: Fobindelses/parre- indstillingen varer ca. 2 minutter. Hvis ikke headsettet er parret med en Bluetooth-enhed inden for de 2 min., vil det gå i standby. Gentag ovenstående procedure for at forsøge igen. Forbindelse/parring til mobiltelefon med Bluetooth Sørg for at din mobiltelefon har en Bluetooth-funktion, som kan bruges. Visse parringsprocedurer mellem mobiltelefonen og headsettet kan variere afhængig af mobiltelefonens model og type og dens indstillinger. Venligst referer til manualen til din mobiltelefon for yderligere information omkring Bluetooth-indstillinger for denne. Følg nedenstående trin: a) Anbring mobiltelefonen (Bluetooth-enheden) inden for en rækkevide af 1 meter fra headsettet. b) Indstil headsettet i parrings. (se tidl. afsnit: Sådan forbindes/parres headset ) c) Start og tilslut/aktiver Bluetooth-funktionen på mobiltelefonen og udfør proceduren til parring med ny Bluetooth-enhed. Søg efter ny Bluetooth-enhed. Når søgningen er afsluttet fremkommer AL3 på listen over genkendte Bluetooth-enheder på mobiltelefonens display. Vælg da AL3 (som er headsettet) på listen og tryk vælg AL3 for at tilslutte/forbinde til headsettet. (se mobiltelefonens manual for yderligere information omkring mobiltelefonens parring med ny Bluetooth-enhed). d) Hvis der skal angives en adgangskode* på displayet, skal du skrive 0000, og efterfølgende evt. trykke OK eller Bekræft. e) Du vil nu muligvis på mobiltelefonens display få følgende besked: Vil du godkende enheden, så den kan oprette forbindelse automatisk?. Vælg JA, så vil parring fremover ske automatisk når begge enheder er inden for en rækkevidde af 10 m. fra hinanden, tændte og mobiltelefons Bluetooth-funktion er aktiveret. f) Hvis der spørges: Opret forbindelse til AL3 vælg JA. g) Når forbindelsen/parringen er succesfuldt udført, vil LED-lys lampen på højre side af headsettet blinke 2 gange blåt hvert 4. sekund. Så er headsettet tilsluttet mobiltelefonen og klar til brug. *Adgangskode kan evt. også være Passkey, PIN-kode eller Pin-nummer. Tip: Hvis du vil tilslutte/parre andre Bluetooth-enheder, skal du gentage trin a-g ovenfor for hver enhed. Note: Hvis forbindelsen/parringen ikke er udført succesfuldt, forsøg da igen ved at slukke og tænde headsettet, og genudfør trin a-g som anført ovenfor.

6 1) Forbindelse/Parring til Bluetooth-sender Du kan høre musik trådløst i headsettet ved at forbinde/parre det med en Bluetoothsender, som kan tilkobles din Mp3/Mp4-afspiller, ipod eller lign. En Bluetooth-sender kaldes også Bluetooth Transmitter eller - Dongle. Udfør følgende trin: a. Anbring Bluetooth-senderen inden for en rækkevide af 1 m. fra headsettet. b. Indstil headsettet i parrings. (Se tidl. afsnit: Sådan forbindes/parres headset ) c. Tænd Bluetooth-senderen. Den vil nu søge efter en Bluetooth-enheder automatisk, og påbegynde forbindelsen/parringen til headsettet. d. Når headsettet kræver en PIN/Adgangskode, skal Bluetooth-senderen automatisk besvare med e. Når forbindelsen/parringen er succesfuldt udført, vil LED-lys lampen på højre side af headsettet blinke 2 gange hvert 4. sekund. Så er headsettet tilsluttet Bluetoothsenderen og klar til brug. Note: 1. Forbindelses-/parringskoden til AL3 er altid 0000, så headsettet kan ikke forbindes/parres med en Bluetooth-sender eller enhed, som ikke har en kode der er: Hvis forbindelsen/parringen ikke kan udføres succesfuldt efter flere forsøg som angivet ovenfor trin a-e, søg da hjælp i manualen til din Bluetooth-sender eller dennes udbyder.

7 3. Foretag opkald med headsettet Funktion Status på headset Handling Indikationstone Stemmestyret opkald (kræver mobiltlf. understøtter dette) Standby Tryk og hold MFKknappen inde i 3 sek., og slip når du hører indikationstonen. Genkald til seneste nummer Standby Tryk på MFK-knappen 2 gange Lydstyrke op Opkalds Kort eller langt tryk på + tasten Når max. lydstyrke nås: Du Du Lydstyrke ned Opkalds Kort eller langt tryk på - tasten Intet Besvar opkald Den ringer Kort tryk på MFKknappen Afvis opkald Den ringer Tryk og hold MFKknappen inde i 2 sek., og slip når du hører indikationstonen. Afslut opkald Opkalds Kort tryk på MFKknappen Skift samtalen mellem headset og mobiltelefon Opkalds Tryk og hold MFKknappen inde i 2 sek., og slip når du hører indikationstonen. Bemærkninger: Ikke alle mobiltelefoner understøtter alle de listede funktioner ovenfor. Venligst se mobiltelefonens betjeningsvejledning for yderligere info. På nogle mobiltelefoner kan det, når du trykker accepter opkald på telefonen, forekomme, at samtalen sendes til mobiltelefonen og ikke headsettet. For at få samtalen i headsettet, skift da samtale via din mobiltelefon eller hold MFKknappen på headsettet inde i 2 sek. indtil du hører indikationstonen DU. Venligst se betjeningsvejledningen til din mobiltelefon for yderligere information.

8 4. Afspil musik Når headsettet forbindes til din mobiltelefon (med Bluetooth) eller Bluetooth-sender, som understøtter A2DP, kan du lytte til musik trådløst gennem dit headset. Funktion Status på headset Handling Indikationstone Lydstyrke op Afspiller musik Kort eller langt tryk på + tasten Når max. lydstyrke nås: Du Du Lydstyrke ned Afspiller musik Kort eller langt tryk på - tasten Intet Pause Afspiller musik Hurtigt tryk på MFK-knappen Genoptag sang Pause Hurtigt tryk på MFK-knappen Forrige sang Afspiller musik Tryk på < tasten Næste sang Afspiller musik Tryk på > tasten Bemærkninger: For nogle mobiltelefoner (f.eks. iphone): Når der afspilles musik fra telefonen, vil musikken automatisk i første omgang blive spillet ud af mobiltelefonens højttaler. Du skal da vælge afspil lyd via Bluetooth under indstillinger i telefonens musikafspiller-indstillinger, og så vælge AL3 under enhedslisten. Da vil musikken blive afspillet i headsettet. Venligst se betjeningsvejledningen til din mobiltelefon for yderligere information. Når lydstyrken i headsettet er indstillet på maksimum eller minimum vil du høre en indikationstone: Du Du. For at du kan benytte de fjernkontrollerede styringsknapper på højre side af headsettet til at justere lydstyrke og vælge forrige eller næste sang, skal din mobiltelefon eller Bluetooth-sender enhed understøtte AVRCP. Venligst se betjeningsvejledningen til din mobiltelefon eller Bluetooth-sender for yderligere information.

9 Pleje og vedligeholdelse Venligst læs de følgende instruktioner nøje, og følg dem i praksis. De vil hjælpe dig til at få det meste og bedste ud af produktet og desuden overholde de sikkerheds- og garantimæssige forhold, der er gældende for produktet. For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for regn eller fugt. Anbring desuden ikke tændte levende lys ovenpå eller i nærheden af apparatet. For at forebygge brand og fare for elektrisk stød må der aldrig anbringes genstande indeholdende væsker, såsom vaser eller lignende, oven på apparatet. Batteriet, der er installeret i apparatet, og headsettet i særdeleshed må ikke udsættes for kraftig kulde eller varme, f.eks. solskin, ild eller lignende. Til kunder i Europa: Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske produkter (Gælder for den Europæiske Union og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer) Symbolet på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet til modtagelse og oparbejdning af elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere information om genindvindingen af dette produkt kan fås hos myndighederne, det lokale renovationsselskab eller butikken, hvor produktet blev købt. Forsøg ikke at adskille produktet, da det kan ødelægge det og være farligt. Brug ikke kemikalier eller rengøringsmidler til at rengøre headsettet. Hvis det bliver beskidt, kan det tørres over med en tør klud. Skrap ikke i overfladen på headsettet med skarpe genstande Sluk apparatet når det ikke er i brug Anbring ikke noget tungt på produktet og tryk ikke hårdt på den, da enheden kan blive deform ved længere tids opbevaring sådan. Bør opbevares utilgængeligt for børn og dyr. Advarsel Af trafiksikkerhedsmæssige hensyn bør headsettet ikke bruges i trafikken. Hvis du oplever ubehag ved brug af dette produkt, skal du straks holde op med at bruge det. Kontakt din forhandler, hvis problemet fortsætter. Hvis du lytter til denne enhed med høj lydstyrke, kan det påvirke din hørelse. Udvis altid agtpågivenhed. Det anbefales kraftigt, at benytte et moderat lydniveau, når produktet benyttes. Ansvarsfraskrivelse: Miiego ApS eller andre kan ikke holdes ansvarlig for skader af nogen art forårsaget som direkte eller indirekte følge af benyttelse af dette produkt. Vi påtager os intet ansvar for information der lækkes under Bluetooth-kommunikation. Mikrobølger der udsendes fra en Bluetooth-enhed kan påvirke elektronisk medicinsk udstyr. Sluk denne enhed og alle andre Bluetooth-enheder på følgende steder: i nærheden af automatiske døre og brandalarme, hvor der findes brændbare gasarter, på hospitaler, tog, fly eller tankstationer. Tilslutning til alle Bluetooth-enheder kan ikke garanteres. En enhed med Bluetooth -funktion skal overholde standarden fastsat af Bluetooth SIG og være godkendt. Mærket Bluetooth og Bluetooth-logoerne tilhører Bluetooth SIG., Inc. Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.

10 Ofte stillede spørgsmål (SP=Spørgsmål SV=Svar) Hvad betyder det når den røde lampe på headsettet lyser? Batteriet er ved at løbe tør for strøm, det skal genoplades. Hvorfor lyser den røde lampe ikke når jeg oplader headsettet? a) Sørg for at USB-opladningskablet er sat ordentlig i både headset og computer/oplader, og at der er tændt for sidstnævnte. ELLER: b) Du har ikke brugt headsettet i lang tid, så batteriet kan udtørre. Du skal derfor oplade headsettet i ca. 30 minutter, før den røde lampe vil begynde at lyse. Hvor lang afstand kan jeg have headset og mobiltelefon eller Bluetooth-sender fra hinanden og stadig have forbindelse? Ifølge Bluetooth-standarden for Class2, kan der opnås forbindelse op til 10 meter. Det varierer dog under forskellige forhold, og kan derfor aldrig garanteres. Hvorfor kan min mobiltelefon når den søger efter nye Bluetooth-enheder ikke finde headsettet (AL3)? Mobiltelefonen vil ikke finde headsettet, hvis ikke både mobiltelefon og headset er sat til at være under indstillingen forbindelses/parrings-. Sørg for at headsettet er under forbindelses/parrings, og at enhederne er inden for 1 meter fra hinanden under forbindelsen/parringen. Hvorfor kan jeg ikke høre noget i headsettet? a) Sørg for at headsettet er tændt. b) Sørg for at lydstyrken ikke er for lav eller på mute. Skru evt. op via mobiltelefonen eller knapperne på siden af headsettet. c) Sørg for at der er oprettet korrekt forbindelse mellem headset og mobiltelefon (eller din Bluetooth-sender enhed). d) Sørg for at afstanden mellem headset og mobiltelefon (eller din Bluetooth-sender enhed) ikke er for stor (under 10 m.) Hvorfor er lyden i headsettet ikke tydelig under samtalen? a) Sørg for at mobiltelefonen har stærkt signal. b) Sørg for at afstanden mellem headset og mobiltelefon ikke er for stor. Hvorfor kan jeg ikke kontrollere via funktionsknapperne på siden af headsettet (pause, forrige/næste sang og lydstyrke), når jeg hører musik? Disse funktioner kræver, at din mobiltelefon eller Bluetooth-sender enhed understøtter CP(Audio/Video Remote Control profile). (Se manualen for din enhed for nærmere information omkring dette).

11 Specifikationer Kommunikationssystem Kompatibel Bluetooth specifikation version 2 Bluetooth profil Headset, Håndfri, HSP/ HFP/ A2DP/ AVRCP Frequency Range: GHz GHz Max kommunikationsrækkevidde Direkte synslinje ca. 10 meter Tale- og afspilningstid: Standby tid: Batteri: Opladningstid: Dimensioner Vægt Musik: Op til 5 timer* Samtale: Op til 7 timer* Op til 150 timer* Indbygget genopladeligt lithium-polymer batteri Ca. 2-3 timer* 95*70*35 mm. Ca. 45g *Tiderne angivet ovenfor kan variere under forskellige forhold, afhængig af f.eks. temperaturer, headsettet (batteriets) brug/anvendelse, opbevaring og alder. Note: Dette Bluetooth stereo headset er gennemtestet og overholder strålingsgrænserne for et klasse B digitalprodukt i henhold til FCC reglernes sektion15. Disse grænser er indført for at sikre rimelig beskyttelse mod skadelig udstråling ved installation i beboelse. Apparatet skaber, anvender og kan udstråle energi ved radio -frekvenser og kan, hvis det ikke installeres og bruges i henhold til vejledningen, forårsage udstråling som kan forstyrre radiokommunikation. Der kan ikke garanteres at forstyrrelser ikke vil forekomme i en given installation. Apparatet overholder FCC reglernes sektion 15. Betjening sker under følgende to forudsætninger: (1) Apparatet må ikke have skadelig udstråling og (2) Apparatet skal acceptere eventuel indstråling, herunder stråling som kan forstyrre dets funktion. Køb ekstra tilbehør til dit headset her:

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning 9203661 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-96W overholder de væsentlige

Læs mere

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual

WOOFit HEADPHONE. Brugermanual WOOFit HEADPHONE Brugermanual 1 Tak! Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noice Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK Tillykke med dit køb af GIZMO VIBE 5XS fra GIZMOWANNAHAVES! Før brug anbefaler vi at lade batteriet 100% op inden brug. Dette tager 2-3 timer. Hurtig start Det er let at komme i gang du skal blot følge

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2 Nokia Bluetooth-headset BH-104 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213525/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-104 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

JABRA EVOLVE 65. Brugermanual. jabra.com/evolve65

JABRA EVOLVE 65. Brugermanual. jabra.com/evolve65 Brugermanual jabra.com/evolve65 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Jabra HALO2. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra HALO2. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra HALO2 Brugervejledning www.jabra.com indholdsfortegnelse TAK............................................................ 2 Om.............................................. 2 Headsettets funktioner....................................

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Håndfri Bluetooth-højttaler

Håndfri Bluetooth-højttaler Håndfri Bluetooth-højttaler Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Ved brug af elektriske apparater skal følgende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes for at nedsætte risikoen for brand, elektrisk stød

Læs mere

Backbeat FIT. Brugervejledning

Backbeat FIT. Brugervejledning Backbeat FIT Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken* 4 Parring 5 Oversigt over headset 6 Vær på den sikre side 6 Tag styringen 7 Tænd eller sluk 7 Afspil eller sæt musik på pause 7 Spring

Læs mere

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra Jabra BT2046 jabra BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1 INDHOLDSFORTEGNELSE TAK...2 OM JABRA BT2046...2 HEADSETFUNKTIONER...3 KOM I GANG...3 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK HEADSETTET...4 PARRING MED

Læs mere

Jabra EXTREME FOR PC. jabra. Brugervejledning

Jabra EXTREME FOR PC. jabra. Brugervejledning Jabra EXTREME FOR PC jabra Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK............................................................ 2 Om.................................. 2 OM Jabra LINK 320 USB-ADAPTER..............................

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222

Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222 1.0. udgave DA Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Om dit headset 4 Taster og dele 5 Oplad dit headset 6 Tænd

Læs mere

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning

Plantronics M70. -M90 serien. Brugervejledning Plantronics M70 -M90 serien Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Hvad er der i æsken* 4 Vælg sprog 5 Parring 6 Oversigt over headset 7 Vær på den sikre side 7 Tag styringen 8 Besvar eller afslut et opkald

Læs mere

Jabra EXTREME. jabra. Brugervejledning

Jabra EXTREME. jabra. Brugervejledning Jabra EXTREME jabra Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK...2 OM JABRA EXTREME........................................... 2 HEADSETFUNKTIONER...3 KOM GODT I GANG...4 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK

Læs mere

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods.

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods. FAQ Generel information om Leitz mobilladere: 1. Hvor længe holder 3-i-1 lader/transportable USB lader: Alle Leitz ladere er traditionelle batterier som typisk anvendes i laptops, smartphones og lignende

Læs mere

Plantronics BackBeat 903/906 Brugervejledning

Plantronics BackBeat 903/906 Brugervejledning Plantronics BackBeat 903/906 Brugervejledning Velkommen Tak, fordi du har købt Plantronics BackBeat 903/906-hovedtelefoner. Denne vejledning indeholder instruktioner om, hvordan du installerer og bruger

Læs mere

JABRA DRIVE BRUGERVEJLEDNING

JABRA DRIVE BRUGERVEJLEDNING JABRA DRIVE BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse TAK...2 OM JABRA DRIVE...2 DET KAN DIN JABRA DRIVE...3 SÅDAN TRYKKER DU PÅ KNAPPERNE...4 DET BETYDER LYSINDIKATORERNE...4 KOM GODT I GANG...5 OPLADNING

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Jabra CLIPPER. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra CLIPPER. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra CLIPPER + Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse TAK...2 OM JABRA CLIPPER...2 DETTE GØR JABRA CLIPPER...3 KOM GODT I GANG...4 OPLADNING AF JABRA CLIPPER...4 TÆND/SLUK FOR DIT JABRA CLIPPER....4

Læs mere

M5390 USB USER MANUAL

M5390 USB USER MANUAL M5390 USB USER MANUAL The Jabra brand is wholly owned by GN Netcom. Customer service is provided by GN Netcom,. Please see details below. Australia 61 3 8823 9111 Austria 43 1 403 4134 Canada 1 905 212

Læs mere

Muster. Bluetooth-audio-dongle sæt RXTX2

Muster. Bluetooth-audio-dongle sæt RXTX2 00014102 00014103 Muster Bluetooth-audio-dongle sæt RXTX2 Indhold: - Bluetooth sender-dongle - Bluetooth modtager-dongle - øreproptelefon - 1 x ladekabel USB på mini-usb (til sender eller modtager) - lynvejledning

Læs mere

BackBeat PRO. User Guide

BackBeat PRO. User Guide BackBeat PRO User Guide Contents Hvad er der i æsken 3 Oversigt over headsettet 4 Tænd/sluk 4 ANC (Active Noise Canceling) 4 Afspil eller sæt musik på pause 4 Volumen 4 Valg af nummer 4 Åben mikrofon 4

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger

Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger Nokia-bilsæt med skærm CK-600 Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger 9211373 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-23 overholder de væsentligste krav

Læs mere

Jabra Stone. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra Stone. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra Stone Brugervejledning www.jabra.com indholdsfortegnelse TAK...2 OM DIT JABRA STONE HEADSET...2 DET KAN DIT HEADSET...2 KOM GODT I GANG...4 OPLAD DIT HEADSET...5 TÆND/SLUK FOR HEADSETTET...5 PARRING

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth GPS-modul LD-4W

Brugervejledning til Nokia Bluetooth GPS-modul LD-4W Brugervejledning til Nokia Bluetooth GPS-modul LD-4W 9204131 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr LD-4W overholder de væsentlige krav

Læs mere

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-8W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Jabra TALK BRUGERVEJLEDNING

Jabra TALK BRUGERVEJLEDNING Jabra TALK BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE TAK...2 OM DIT...2 HEADSETTETS FUNKTIONER...3 KOM GODT I GANG...4 OPLAD DIT HEADSET...4 TÆND/SLUK FOR HEADSETTET...5 PARRING AF HEADSETTET MED TELEFONEN....5

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Bluetooth-tilslutninger Bluetooth-profiler Dette system arbejder med Bluetooth trådløs kommunikationsteknologi. Enheder med Bluetooth-funktioner kan uden

Læs mere

PLANTRONICS PULSAR 260

PLANTRONICS PULSAR 260 BRUGERVEJLEDNING PLANTRONICS PULSAR 260 STEREO-BLUETOOTH-HEADSET VELKOMMEN PAKKENS INDHOLD OG FUNKTIONER Denne brugervejledning indeholder oplysninger om opsætning og anvendelse af Plantronics Pulsar 260

Læs mere

Brugervejledning NL200. Bluetooth halsteleslynge

Brugervejledning NL200. Bluetooth halsteleslynge Brugervejledning NL200 Bluetooth halsteleslynge Introduktion Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af halsteleslyngens funktioner. Tillykke med din nye

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

Jabra SOLEMATE BRUGERVEJLEDNING

Jabra SOLEMATE BRUGERVEJLEDNING Jabra SOLEMATE BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN...2 Oversigt over Jabra Solemate....3 Oprettelse af forbindelser...6 afspilning af musik, chat og stemmevejledning...8 support... 12 Tekniske

Læs mere

Jabra CRUISER2. Brugervejledning. www.jabra.com MUTE VOL - VOL + jabra

Jabra CRUISER2. Brugervejledning. www.jabra.com MUTE VOL - VOL + jabra Jabra CRUISER2 VOL - VOL + MUTE jabra Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse TAK...2 Om...2 DET KAN DIN Speakerphone...3 KOM GODT I GANG...4 OPLAD DIN Speakerphone...4 TÆND/SLUK FOR Din speakerphone....5

Læs mere

JABRA BIZ 2400 II. Brugervejledning. jabra.com/biz2400

JABRA BIZ 2400 II. Brugervejledning. jabra.com/biz2400 Brugervejledning jabra.com/biz2400 2015 GN Netcom A/S, GN Netcom US, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

JABRA BIZ 2400 II. Brugervejledning. jabra.com/biz2400

JABRA BIZ 2400 II. Brugervejledning. jabra.com/biz2400 Brugervejledning jabra.com/biz2400 2015 GN Netcom A/S, GN Netcom US, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/ S. Alle andre varemærker heri tilhører

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning. Første ibrugtagning... Side 1. Parrot Audio Suite... Side 6. Generelle oplysninger... Side 10

Brugervejledning. Første ibrugtagning... Side 1. Parrot Audio Suite... Side 6. Generelle oplysninger... Side 10 Brugervejledning Brugervejledning Advarsel mod lytning ved høj lydstyrke Længerevarende lytning til musik ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Det frarådes at bruge høretelefonerne ved maksimal lydstyrke,

Læs mere

BÆR HEADSETTET, SOM DU HAR LYST TIL... 7

BÆR HEADSETTET, SOM DU HAR LYST TIL... 7 USER MANUAL Dansk TAK............................................................ 2 Om Jabra BT3030............................................. 2 HEADSETFUNKTIONER.........................................

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

Brugsanvisning. Olympia Babyalarm MBF 1213 plus

Brugsanvisning. Olympia Babyalarm MBF 1213 plus Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 1213 plus 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 1213 plus hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4.

1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4. 1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4.3 AUDIO KILDER OG PRIORITETER 7 4.4 OPSÆTNING 7 4.5 VOICE MENU

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

FÅ MERE AT VIDE. ML10- og ML12-Bluetooth headset

FÅ MERE AT VIDE. ML10- og ML12-Bluetooth headset FÅ MERE AT VIDE ML10- og ML12-Bluetooth headset SE GODT EFTER OPKALDSKNAP Besvar et opkald, eller afslut det (1 tryk) Genopkald (2 tryk) Start stemmestyret opkald (tryk i 2 sekunder, indtil tonen høres)

Læs mere

Trådløst 2.4G RF Micro Keyboard

Trådløst 2.4G RF Micro Keyboard Trådløst 2.4G RF Micro Keyboard Version 1.2 1 / 11 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. VELKOMMEN... 3 2. PRODUKT BESKRIVELSE... 3 3. PRODUKT INDHOLD... 3 4. PRODUKT OVERBLIK... 4 5. HARDWARE INSTALLATION... 5 5.1.

Læs mere

Avanceret CK-7W-bilsæt Brugervejledning Installationsvejledning

Avanceret CK-7W-bilsæt Brugervejledning Installationsvejledning Avanceret CK-7W-bilsæt Brugervejledning Installationsvejledning 9310691 5. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HF-5 overholder de væsentlige

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-300 Brugervejledning til CarMenu

Nokia-bilsæt CK-300 Brugervejledning til CarMenu Nokia-bilsæt CK-300 Brugervejledning til CarMenu 9207836 1. udgave DA 0434 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af

Læs mere

WOOF it JAM. Startguide

WOOF it JAM. Startguide WOOF it JAM Startguide Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit JAM fra SACKit. Vi håber, at du kommer til at nyde den kraftige krystalklare lyd og de smarte funktioner i din nye WOOFit JAM. Connection indicator

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Dansk Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Indhold Side Introduktion til Comfort Digisystem 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollér høreapparatets indgang 5 Sådan

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Jabra SPORT. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra SPORT. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra SPORT Brugervejledning www.jabra.com Indholdsfortegnelse TAK...2 Om Jabra SPORT...3 Headsettets funktioner...3 INTRODUKTION...5 OPLADNING AF JABRA SPORT...5 TÆND/SLUK FOR JABRA SPORT...5 PARRING

Læs mere

Voyager Edge-serien. Brugervejledning

Voyager Edge-serien. Brugervejledning Voyager Edge-serien Brugervejledning Indhold Hvad er der i æsken 3 Oversigt over headset 4 Vær på den sikre side 4 Oversigt over ladeetui 5 Parring 6 Parring med Bluetooth 6 NFC-parring 6 Par en anden

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

JABRA EXTREME2. Jabra. Brugervejledning

JABRA EXTREME2. Jabra. Brugervejledning JABRA EXTREME2 Jabra Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK............................................................ 2 OM.......................................... 2 HEADSETFUNKTIONER.........................................

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

BT530 BRUGERVEJLEDNING

BT530 BRUGERVEJLEDNING BT530 BRUGERVEJLEDNING Dansk TAK...2 OM JABRA BT530...2 HEADSETFUNKTIONER...3 KOM GODT I GANG...4 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK HEADSETTET...5 PARRING MED TELEFONEN...5 BÆREMÅDE...6 SÅDAN....6

Læs mere

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. DAB2+BT Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Receiver DE10. Dansk

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Receiver DE10. Dansk Comfort Digisystem Brugsanvisning SecureStream Technology Receiver DE10 Dansk Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Side Introduktion Comfort Digisystem 3 Præsentation af Receiver DE10 3 Funktioner Receiver

Læs mere

JBL OnBeat Xtreme. Bluetooth højttalerdock til ipod/iphone/ipad. Betjeningsvejledning

JBL OnBeat Xtreme. Bluetooth højttalerdock til ipod/iphone/ipad. Betjeningsvejledning JBL OnBeat Xtreme Bluetooth højttalerdock til ipod/iphone/ipad Betjeningsvejledning INTRODUKTION JBL OnBeat Xtreme højttalerdock giver din ipod, iphone, ipad eller anden Bluetooth -enhed den ultimative

Læs mere

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482 Universel, professionel lynoplader Håndbog MD 13482 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Fejl... 3 Rengøring og vedligeholdelse... 4 Om dette apparat...

Læs mere

1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4.

1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4. 1. INDLEDNING 3 2. OPLADNING AF SCALA RIDER 5 3. CARDO COMMUNITY PLATFORM 5 4. KOM GODT IGANG 6 4.1 GENERELLE FUNKTIONER 6 4.2 STATUS LYS 6 4.3 AUDIO KILDER OG PRIORITETER 7 4.4 OPSÆTNING 7 4.5 VOICE MENU

Læs mere

Plantronics Explorer 200-serien Brugervejledning

Plantronics Explorer 200-serien Brugervejledning Plantronics Explorer 200-serien Brugervejledning Velkommen Tillykke med dit nye headset fra Plantronics. Denne brugervejledning indeholder instruktioner om, hvordan du installerer og bruger Plantronics

Læs mere

FÅ MERE AT VIDE. BackBeat 903+ Bluetooth -headset

FÅ MERE AT VIDE. BackBeat 903+ Bluetooth -headset FÅ MERE AT VIDE BackBeat 903+ Bluetooth -headset SE GODT EFTER OPKALDSKNAP Besvar et opkald, eller afslut det (1 tryk) Genopkald (2 tryk) Start stemmestyret opkald (tryk i 2 sekunder, indtil tonen høres)

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra Speak 410. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra Speak 410 Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK...3 Produktoversigt...3 OVERSIGT...4 Installation og konfiguration...4 Daglig brug...5 Hvis du får brug for hjælp...6 2 TAK Tak for, at du har købt

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere