26. årgang April 2015 Nr. 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "26. årgang April 2015 Nr. 5"

Transkript

1 Fredslyset i InSide årgang April 2015 Nr. 5

2 Gildemester: Peder Spørring, Chr. Eriksens Vej 11, 8450 Hammel mail: Gildeskatmester: Ruth Føns, Skanderborgvej 280, 8472 Sporup mail: Gildekansler: Kirsten Hilton, Vestervang 20,4 th Aarhus C mail: Spejdercenter Engedalen: Møllevangen 4, 8450 Hammel Centerleder: Gildet Vicevært: Lars Svensson Gruppeledere 2013/15: Gruppe 1: Carsten Lund Gruppe 2: Elisabeth Arenfalk Gruppe 3: Birgit Vestergaard Nielsen Gruppe 4: Jytte Kronvold Gruppe 5: Annette Horup Gruppe 6: Peder Spørring Webmaster Alex Ravn Distriktsgildemester for Østjysk Distriktsgilde: Erling Kjer, Fyrrebakken 10, 8450 Hammel SCT. GEORGS GILDERNE i DANMARK Landsgildemesteren: Helmut Werth Landsgildekansleren: Johan Evensen Landsgildeskatmesteren: Paula Mikkelsen International Sekretær: Anne Haastrup-Nielsen Uddannelses Sekretær: Peter Skræ PR Sekretær: Vakant Daglig kontorleder: Kirsten Christensen Landsgildekontorets adresse er: Sct. Georgs Gilderne i Danmark, Mikkel Bryggers Gade 1, 1460 København K Telefon: og mail: GAMMEL-UGLEN udkommer 6 gange årligt (OPLAG: 65 eksemplarer) Nr. 1 Den 15. august via gruppelederne nr. 2 til 6 ved møderne i oktober, december, februar, april og juni. Redaktion: Alex Hilton, Vestervang 20,4 th., 8000 Århus C Tryk: Erling Kjer Næste nummer af GAMMEL-UGLEN udkommer: -3. juni Deadline - uden aftale - er den 21. maj Læs også om Gildet på: 2

3 Gildemesteren har ordet: Lyset bryder frem. Det er forår alting klippes ned. Påskeblomst hvad vil du her: Mange dejlige sange synger vi her, hvor lyset bryder frem. Foråret springer ud, anemonerne blomster og alt grønnes. Vi går en dejlig tid i møde, vi har brug for solens lys som gør, at livet er livet vær. Kære Gildebror og Gine: Som Benny Andersen skriver. Når forårssolen skinner, bliver jeg ung, varm, glad, da lever jeg! Det er nu du skal ud og se/høre al livet i naturen, det er som et eventyr, op af den frosne jord vælter livet frem til gavn for os mennesker, dyr og fugle. Ruth og jeg har lige været på Rødding Højskole, hvor emnet var Lys i mørket En god optakt til lyset i foråret efter den mørke vinter: Hvem skabte lyset først. Lys i mørket er et kursus, som ikke vender det blinde øje til mørket i os, mellem os og ude i verden, men et kursus, der først og fremmest handler om lyset, fortalte højskolens forstander, Mads Rykind-Eriksen. Han fortalte i et eksistensfilosofisk foredrag med titlen Mytens lys og livets oplysning tage sit udgangspunkt i den nordiske mytologi. Det var et spændende foredrag, hvor han kom omkring Odin- Thor- Loke og alle de andre guder i den Nordiske mytologi. Hvor Balder var gud for lyset og Frej var gud for solskin og regn. Vi var selvfølgelig omkring skabelsesberetningen, hvor der i Bibelen står, at Gud skabte lyset på dag 1. Grundtvig har jo også skrevet mange gode salmer om lyset: f.eks. Den signede dag med fryd vi ser af havet os opkommer; den lyse på himlen mer og mer, os alle til lyst og fromme! Jens Rosendal har også skrevet mange sange om livet: f.eks. Som solskin over mark og hav, som forårsblæst og gyldent rav. Eller sangen: Du kom med alt det der var dig, hvor han skriver om foråret der sprængte hver en spærret vej, blomster åbnede sig og så, at nu blev himlen stor og blå. At livet det er livet værd på trods af tvivl og stort besvær. 3

4 I anledning af Carl Nielsens 150 år fødsel, var vi også omkring hans værker, hvor han jo bl.a. har skrevet melodien til Solen er så rød mor. Vi havde også besøg af Morten Grundwald, som fortale om hans liv med Olsen Banden og hans sidste film "Stille hjerte som førte til en snak med overskriften, for samtalen om Når lyset slukkes om den ulykkelige lægefrue, som sagde Jeg har bestemt jeg vil leve, så jeg vil også bestemme hvornår jeg vil dø. Livet er glæde, vær glad i åbningstiden! Ja livet det er livet værd på trods af tvivl og stort besvær. Gildernes Højskole slutter jo netop af på Rødding Højskole i juni måned, hvor Charlotte, Bodil, Erling og jeg arbejder med emnet Åndsfrihed Spejdercenter Engedal er igen i år lejet ud til kommunen, der er aftalt 2 dage om ugen, tirsdag og onsdag kl. 9 til 14:00, starter tirsdag d. 7. april og slutter onsdag d. 24. juni. Ny Folder: Alex H. og gildeledelsen arbejder nu på, at vi får vores egen infofolder om SGG- Hammel. Gildeting: Tak til alle jer der sagde ja til, at tage et år mere i gildeledelsen og i de mange forskellige udvalg. Orienteringen fra udvalg viste stort engagement og stor aktivitet, som fortsætter ind i 2015, hvor vi nu er i gang med forberedelserne til Favrskovløbet i weekenden d april. Pøt Mølle løb d. 19. april, samt STORT loppemarked lørdag d. 30. maj. Hermed ønsket om et lyst og livsgivende forår. Gildehilsen Peder 4

5 Kontingent Tiden er nu inde til betaling af kontingent for 1. halvår Beløbene er uændret i forhold til 2. halvår Kontingentet 1. halvår: kr. 400,00 Beløbet bedes indbetalt til gildets konto i Sparekassen Kronjylland, Hammel afdeling. Konto Husk at oplyse navn/navne ved indbetalingen. Sidste frist for indbetaling er den 30. april Ved betaling via pengeinstitutoverførsel er det unødvendigt at få pengeinstituttet til at sende en særskilt meddelelse om overførslen. Det er spild af papir, da de ikke bruges til noget. Afregninger vedrørende arrangementer m.v. kan også ske til ovenstående konto med oplysning om, hvilket møde eller hvilken gruppe der er indbetaler. Yderlige oplysninger kan altid sendes til mail: Gildehilsen Ruth 5

6 Hermed en tak for julegaven fra SOS Vilnius. MGH Charlotte 6

7 Landsgildet: Sct. Georgs Gilderne på Folkemødet Som meddelt i sidste nummer så får Landsgildet en stadeplads på Folkemødet 2015, på Bornholm. Gildernes stadeplads er med et telt på 3 x 12 meter, opstillet på Kæmpestranden ved Allinge. Folkemødet finder sted d juni 2015 og der kan læses meget mere på hjemmesiden: folkemoedet/sider/folkemoedet.aspx Der er lejet et sommerhus på Stampen ved Rønne med plads til 6 personer og LGL vil være repræsenteret alle dage. Der er nedsat en projektgruppe, som indtil videre består af LGL. På Folkemødet skal der holdes 4 events, som nærmere er beskrevet på Folkemødets hjemmeside og til det vil LGL anmode om gode ideer, samt forslag til øvrige aktiviteter og udsmykning af teltet. Hovedemnet for Gildernes deltagelse er: Aktive voksne skaber fremtiden i den frivillige verden, samt Frivillighedscharter 2013, så de forhåbentlig mange input LGL modtager, skal dreje sig om disse emner. Der forventes godt deltagere til Folkemødet, så Sct. Georgs Gilderne har en enestående lejlighed til at gøre reklame for vores arbejde. Forslag og gode idéer må meget gerne fremsendes til kontoret. Spørgsmål om Folkemødet kan i øvrigt altid rettes til Sct. Gildernes kontor. Med stor gildehilsen Johan LGK 7

8 Sct. Georgs Gildet i Hammel Pøt Mølleløbsudvalget Der var rigtig god tilmelding til løbet i år. Fra KFUM var der fra Thorsø 4 patruljer, fra Ulstrup 1 patrulje, fra Hammel 8 patruljer og 6 patruljer fra DDS Hammel. I alderen 6 8 år: mikro/bæver var der 31 spejdere og mini/ulve: 9 11 år var der 50, så i alt 81 spejdere fordelt i 19 patruljer. Løbets Tema var i år Spejdere i byen. Her skulle spejderne løse forskellige opgaver på de 6 poster. På den måde synliggjorde vi spejderlivet i byen, da mange naturligvis har set patruljerne på vej til posterne. Tak til alle fremmødte, spejdere og gildebrødre for indsatsen og ved afslutningen i Engedal kunne vi nyde rigtig mange dejlige kager tilsat duften fra lejrbålet. En dejlig dag med høj sol og en smule vind. Resultatet i OPGAVER blev: Mikro/bæver: Pandabjørne fik en 1. plads med Koalabjørne på 2. pladsen. Begge patruljer fra KFUM Hammel Mini/Ulve: Bøfler fra KFUM Hammel fik en 1. plads med Høge KFUM Hammel og Elge DDS Hammel på en delt 2. plads. Turn-out: Mikro/bæver: Snog fra DDS Hammel Mini/ulve: Bøfler fra KFUM Hammel Med gildehilsen Jytte Kronvold Løbs koordinator 8

9 Forårets UDFLUGTSTUR - vi kører i bus gennem det Midtjyske landskab til.: Rosernes By, Mariager Udover den idylliske bymidte med bindingsværksbygninger, de brostensbelagte gader og et væld af roser, har den også en lang og interessant historie som Danmarks mindste købstad. Vi mødes ONSDAG den 6 maj kl på parkeringspladsen ved FAKTA pris per person kr.100,00 Husk madpakken og drikkevarer Tilmelding gruppevis til: Lisbeth den 27.april telefon:

10 FRILUFTSGILDEHAL 3. JUNI KL Gruppe 3 inviterer til gildehal og underholdning ved bålet. Aftenens traktement serveres indendørs. Prisen for aftenen er 60,00 kr. Tilmelding til Birgit VN senest den 28. maj på tlf eller mail Med gildehilsen Gruppe 3 10

11 KALENDERSIDEN ÅRSPROGRAM for Hammel-Gildet DATO EMNE Ansvarlig 6. maj Udflugten Gr juni Friluftsgildehal Gr. 3 Øvrige arrangementer. 11. maj Arbejdsdag i Engedalen fra kl. 09: maj Indsamling og klargøring til loppemarked 30. maj Loppemarkedet Program for Østjysk Distriktsgilde maj Distriktsgildeting Odder 25. aug. Distriktsgildemøde/hal m indsættelse Hammel 26. okt. Fellowship-Day Århus 25. nov. Fredslyset modtages Skanderborg 1. dec. Distriktsrådsmøde Hadsten Naturlaug Steen Blicher Søndag den 3. maj 2015: Siim Skov og bydelen Kildebjerg i Ry Onsdag den 27. maj 2015: Planlægningsmøde Søndag den 31. maj 2015: Pramdragerstien ved Bjerringbro Søndag den 23. august 2015: Skovene på Kalø samt Slotsruinen 11

12 Når det igen er slut på en dejlig dag i Engedalen PØT MØLLELØBET 2015 I næste nummer Kan du læse: Om livet de sidste 12 måneder i gildets 6 grupper. Om nogle opgaveløsninger på årets Favrskovløb Om nogle opgaveløsninger på årets Pøt Mølleløb Om episoder på årets loppemarked Og hvad der ellers er af nyheder omkring livet i gildet 12

25. årgang December 2013 Nr. 3

25. årgang December 2013 Nr. 3 25. årgang December 2013 Nr. 3 Gildemester: Hans Jensen, Kløvervej 12, 8450 Hammel - 86 96 94 60 mail: post@hans-jensen.dk Gildeskatmester: Ruth Føns, Skanderborgvej 280, 8472 Sporup - 86 96 88 08 mail:

Læs mere

MÅNEDSBREV. September. Oktober. Nummer 8 46. årgang September 2013. Næste måneds aktiviteter. Denne måneds aktiviteter.

MÅNEDSBREV. September. Oktober. Nummer 8 46. årgang September 2013. Næste måneds aktiviteter. Denne måneds aktiviteter. MÅNEDSBREV Nummer 8 46. årgang September 2013 Denne måneds aktiviteter September Distriktsgildehal Mandag den 2. september 2013 kl. 19:00 I Spejderhytten. Næste måneds aktiviteter Oktober Fellowship Day

Læs mere

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 61. årgang Nr.: 5 August 2014

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 61. årgang Nr.: 5 August 2014 Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE 61. årgang Nr.: 5 August 2014 Aktivitetsgruppen byder på en aften med karakterdanser Jette Buchwald onsdag d. 5. november - se invitationen side 3. Referat

Læs mere

SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8

SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8 SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8 ARRANGEMENTER I APRIL/MAJ 2013 ALLE Onsdag den 15. maj kl. 19:00 på Poulholm i Viborg: Distriktsgildeting. 1. GILDE Mandag den 22. april kl.

Læs mere

Denne måneds aktiviteter Næste måneds aktiviteter Klovnerier..

Denne måneds aktiviteter Næste måneds aktiviteter Klovnerier.. MÅNEDSBREV Nummer 3 45. årgang Marts 2012 Marts Denne måneds aktiviteter Gildeting tirsdag den 20. marts kl. 19:00 i Spejderhytten. NB: Er flyttet fra Kirkecenteret OBS! Ta service og bestik med som sædvanlig.

Læs mere

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 68. ÅRGANG NR. 3 APRIL 2010

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 68. ÅRGANG NR. 3 APRIL 2010 MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 68. ÅRGANG NR. 3 APRIL 2010 2. GILDE Onsdag d. 21. april kl. 19.30. Sct. Georgs gildehal med 6. og 9. Gilde i Fredenskirken. Vært 9. Gilde. 4. GILDE Fredag

Læs mere

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 71. ÅRGANG NR.2 MARTS 2013

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 71. ÅRGANG NR.2 MARTS 2013 MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 71. ÅRGANG NR.2 MARTS 2013 1./7. GILDE Mandag d. 18. marts kl. 19.30. Gildeting i Langenæs. Afbud til Birgitte og Jan. 2. GILDE Mandag den 25. marts kl. 19.

Læs mere

Nr. 1 Januar 2009 42. årgang. Godt nytår

Nr. 1 Januar 2009 42. årgang. Godt nytår Nr. 1 Januar 2009 42. årgang Godt nytår Centrum januar 2009 Side 2 Gildemester: Jytte Mikkelsen Nørregade 29, 2. tv., 8300 Odder Telefon 86 55 32 55 Skatmester: Linda Svendsen Pilevænget 27, 8300 Odder

Læs mere

Nye gilder Landsgildeting 2011 SOS-børnebyerne

Nye gilder Landsgildeting 2011 SOS-børnebyerne NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Nye gilder Landsgildeting 2011 SOS-børnebyerne Sct. Georg LANDSGILDETING 2011 Februar 2011 78. ÅRGANG 1 Landsgildeledelsen Landsgildemester Lone Erkmann

Læs mere

Nr. 9 Oktober 2008 41. årgang. Årets sidste frilandstomat?

Nr. 9 Oktober 2008 41. årgang. Årets sidste frilandstomat? Nr. 9 Oktober 2008 41. årgang Årets sidste frilandstomat? Centrum oktober 2008 Side 2 Gildemester: Jytte Mikkelsen Nørregade 29, 2. tv., 8300 Odder Telefon 86 55 32 55 Skatmester: Linda Svendsen Pilevænget

Læs mere

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 73. ÅRGANG NR. 4 MAJ 2015

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 73. ÅRGANG NR. 4 MAJ 2015 MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 73. ÅRGANG NR. 4 MAJ 2015 1./7. GILDE Tirsdag d. 5. maj. Stadsgildeting (se Herolden). Tilmelding til Birgitte og Jan Lørdag d. 30. maj. Stadsgildets tur til

Læs mere

Velkommen i gildets ledelse Gildernes Højskole 2012-13 Violence against women

Velkommen i gildets ledelse Gildernes Højskole 2012-13 Violence against women NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Velkommen i gildets ledelse Gildernes Højskole 2012-13 Violence against women Sct. Georg Juni 2012 79. ÅRGANG 3 Landsgildeledelsen Landsgildemester

Læs mere

Nr. 2 40. årgang Feb-Apr. 2015 GODT NYTÅR 2015. 1. Ry Gruppes blad

Nr. 2 40. årgang Feb-Apr. 2015 GODT NYTÅR 2015. 1. Ry Gruppes blad Nr. 2 40. årgang Feb-Apr. 2015 GODT NYTÅR 2015 1. Ry Gruppes blad STAMMEN Gruppeblad for 1. Ry Gruppe og F.R.Y.S. som er gruppens støtteforening. Bladet udkommer 7 gange årligt, i et oplag på 300 eksemplarer.

Læs mere

kalenderen Torsdag den 6. marts 2008 kl. 19:00 Gildeting i Spejderhytten

kalenderen Torsdag den 6. marts 2008 kl. 19:00 Gildeting i Spejderhytten Marts 2008 Centrum marts 2008. Side 2 kalenderen Torsdag den 6. marts 2008 kl. 19:00 Gildeting i Spejderhytten Onsdag den 23. april 2008 kl. 19:00 Sct. Georgs Aften i Spejderhytten Vi siger tillykke med

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015 2. Gilde har mistet en tapper kriger - gildebroder Ejvinds kone, Karen, har fået fred. Karen beklagede sig aldrig

Læs mere

Fellowshipday Landsgildeting 2011 Spejdernes Lejr 2012

Fellowshipday Landsgildeting 2011 Spejdernes Lejr 2012 NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Fellowshipday Landsgildeting 2011 Spejdernes Lejr 2012 Sct. Georg Oktober 2011 78. ÅRGANG 5 Landsgildeledelsen Landsgildemester Lone Erkmann Munkebanken

Læs mere

Sct. Georg. Højskoledag på Vallekilde Højskole Tid til forandring Bloddonorerne Flygtningeindsamlingen NUMMER. December 2003 70.

Sct. Georg. Højskoledag på Vallekilde Højskole Tid til forandring Bloddonorerne Flygtningeindsamlingen NUMMER. December 2003 70. NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Højskoledag på Vallekilde Højskole Tid til forandring Bloddonorerne Flygtningeindsamlingen Sct. Georg December 2003 70. ÅRGANG 6 LANDSGILDELEDELSEN

Læs mere

Sct. Georg. TRÆF 2007 Gourmetmiddag på bål Spejderjubilæum 2007 Distriktsforum NUMMER. Februar 2007 74. ÅRGANG

Sct. Georg. TRÆF 2007 Gourmetmiddag på bål Spejderjubilæum 2007 Distriktsforum NUMMER. Februar 2007 74. ÅRGANG Sct. Georg NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK TRÆF 2007 Gourmetmiddag på bål Spejderjubilæum 2007 Distriktsforum Februar 2007 74. ÅRGANG 1 LANDSGILDELEDELSEN Landsgildemester Hanne Borgstrøm

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK. Sct. Georg. April 2007 NUMMER 74. ÅRGANG

MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK. Sct. Georg. April 2007 NUMMER 74. ÅRGANG NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Sct. Georg April 2007 74. ÅRGANG 2 LANDSGILDELEDELSEN Landsgildemester Hanne Borgstrøm Ruskær 15, st. tv., 2610 Rødovre Tlf.: 36 75 94 85 E-mail: lgm@sct-georg.dk

Læs mere

Sct. Georg. Rummelighed En gang spejder - altid spejder Gildernes Højskole NUMMER. August 2010 77. ÅRGANG

Sct. Georg. Rummelighed En gang spejder - altid spejder Gildernes Højskole NUMMER. August 2010 77. ÅRGANG NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Rummelighed En gang spejder - altid spejder Gildernes Højskole Sct. Georg August 2010 77. ÅRGANG 4 Landsgildeledelsen Landsgildemester Lone Erkmann

Læs mere

LINTRUP UNGDOMS- og GYMNASTIKFORENING

LINTRUP UNGDOMS- og GYMNASTIKFORENING LINTRUP UNGDOMS- og GYMNASTIKFORENING 33. årgang nr. 1 April 2014 Svaleholdet klar til gymnastikopvisningen Aktiviteter i Lintrup 2014 Bestyrelsen 2014 Formand: Lene N. Hansen Vimtrupvej 4 6660 Lintrup

Læs mere

SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK VESTVOLD GILDET

SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK VESTVOLD GILDET Overskrift 9,4 fortsætter 18,1 Tekst indrykket venstre/højre 1 cm. lederen 12 pkt. Bundrude 19,5 cm 49. årgang 1. Okt. Nr. 10 2011 Dit Valg Livet er fuldt af muligheder og efterfølgende valg for den enkelte.

Læs mere

København Hvidovre. Februar 2014

København Hvidovre. Februar 2014 Februar 2014 København Hvidovre om sædvanlig er jeg i tvivl om, hvad jeg skal skrive, for jeg har to virkelig gode ting jeg kunne bruge. Derfor har jeg besluttet at bruge begge. Steen gav mig disse visdomsord:

Læs mere

Liljen. 65. årg September 2013 Nr. 9

Liljen. 65. årg September 2013 Nr. 9 Liljen 65. årg September 2013 Nr. 9 Svampe skyder frem I denne blæst falder en del blade af Menneskelig lykke frembringes ikke så meget af de store lykketræf, der sjældent sker, som af de små ting, man

Læs mere

Sct. Georg. Dragedag Læderskildpadder og solkomfurer Sct. Georgs Gildernes 75 års jubilæum Kaffepauserne er de bedste NUMMER. December 2007 74.

Sct. Georg. Dragedag Læderskildpadder og solkomfurer Sct. Georgs Gildernes 75 års jubilæum Kaffepauserne er de bedste NUMMER. December 2007 74. NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Dragedag Læderskildpadder og solkomfurer Sct. Georgs Gildernes 75 års jubilæum Kaffepauserne er de bedste Sct. Georg December 2007 74. ÅRGANG 6 Landsgildeledelsen

Læs mere

Liljen. 66. årg Januar 2014 Nr. 1. Det nye år er nået, Med et det gamle er gået! Den mørke tid går på held! Snart igen blomster omkring os, i et væld!

Liljen. 66. årg Januar 2014 Nr. 1. Det nye år er nået, Med et det gamle er gået! Den mørke tid går på held! Snart igen blomster omkring os, i et væld! Liljen 66. årg Januar 2014 Nr. 1 Det nye år er nået, Med et det gamle er gået! Den mørke tid går på held! Snart igen blomster omkring os, i et væld! Lolland Falster Distrikt 2013-2014 DGM: Lis Mølvig Henriksen

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 6 November 2014 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51

Læs mere

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 62. årgang Nr.: 2 Februar 2015

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 62. årgang Nr.: 2 Februar 2015 Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE 62. årgang Nr.: 2 Februar 2015 Der indkaldes herved til generalforsamling i Bygildet Torsdag d. 9. april 2015 kl. 19 i Gildehuset med følgende dagsorden:

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere