VHM Nyt. Quilt med Kulør. ...vi har den gode historie! Indhold. Nr. 4 marts 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VHM Nyt. Quilt med Kulør. ...vi har den gode historie! Indhold. Nr. 4 marts 2006"

Transkript

1 VHM Nyt...vi har den gode historie! Nr. 4 marts 2006 Quilt med Kulør Den internationale quiltudstilling ColorCouleurColoreKulör kommer nu til Danmark. Udstillingen består af 50 udvalgte håndarbejder og samler quilt fra 19 lande. Udstillingen med den danske undertitel Kulør kan som det eneste sted i Danmark ses på Vendsyssel historiske Museum fra fredag den 7. april. til og med mandag den 5. juni. De store håndarbejder blev første gang udstillet på International Quilt Market and International Quilt Festival i Houston, Texas, USA. (Fortsættes side 3) Artfabrik af Laura Wasilowski, USA Indhold Quilt med Kulør side 1 Arkæologikursus side 2 Byggeriet side 3 Bronzestøbere studerede Ulvkærlurerne side 4 Moselig på vej til skolerne side 4 Nyt fra skoletjenesten side 5 Opfriskning af kirkesalen side 5 Fra konen på landet side 7 Nyt fra Historisk Arkiv side 9 Da Hjørring fik sin ny biograf side 9 Museerne på Toppen side 12 Eksperimentarium side 14 Museerne på Toppen er en messe værd side 15 Kalender side 16 1

2 Annonce: Går du med en amatørarkæolog i maven? ved arkæolog Torben Nilsson Introduktion til arkæologi På Vendsyssel historiske Museum fortælles løst og fast om arkæologens hverdag indendørs og i felten. Der vises lysbilleder fra arkæologiske udgravninger, og der bliver mulighed for at se arkæologiske fund. Hvordan spores de arkæologiske fund i landskabet? Hvordan foregår en arkæologisk udgravning? Hvad sker der med de arkæologiske fund bag museets mure, og hvad anvendes de arkæologiske informationer til? Amatørarkæologernes rolle i arkæologien? Hvordan kommer man i gang som amatørarkæolog? 16. marts kl Med arkæologen i felten Vi tager på arkæologisk rekognoscering (feltvandring) et sted i Vendsyssel, hvor markoverfladen på et større areal gennemsøges for oldsager og genstande fra historisk tid. Fundene tages med ind på museet, hvor de rengøres og med arkæologens hjælp dateres og analyseres. Deltagerne sørger selv for transport. Lørdag den 25. marts kl Sted: Vendsyssel historiske Museum Museumsgade Hjørring Kursus nr Pris: kr. 230,- Tilmelding: LOF Ny Hjørring eller REDAKTION Vendsyssel historiske Museum Morten S. Nielsen Museumsgade Hjørring Tlf.: Næste nummer af VHM Nyt udkommer maj Deadline for stof til dette nummer vil være 15. April. 2

3 LOF Ny Hjørring M. Kabelsvej 62 Lønstrup, 9800 Hjørring Tlf.: (bedst mellem og 18.00) (Quilt med Kulør - fortsat) Den internationale quiltudstilling er blevet en årligt tilbagevendende begivenhed, arrangeret af Husqvarna - Viking siden Hvert år vælges et tema, som deltagerne skal udtrykke i deres værker. Alle kan deltage. Til denne udstilling blev der indsendt 161 værker fra 19 forskellige lande, heraf blev 50 udvalgt som deltagere i konkurrencen. Det er fjerde gang Vendsyssel historiske Museum har den glæde at kunne vise resultatet af Husqvarna - Vikings store konkurrence, og museet håber lige som tidligere, at mange benytter den enestående lejlighed til at se de smukke håndarbejder, før udstillingen til efteråret opløses. On The Grid af Joanell Connolly, USA Byggeriet her og nu I flere af bygningerne er der i løbet af det sidste par måneder sket forbedringer i forbindelse med museets renovering I Historisk Arkivs bygning i Museumsgade 2 er trappe-opgangen blevet malet, der er blevet sat nye lamper op og lagt nyt gulv. I loftsetagen bliver de tidligere magasiner omdannet til kontorer for arkivets personale. I Museumsgade 3, som blev taget i brug for 3-4 måneder siden, er der stadig nok at se til med at indrette billetsalg, cafe, museumsbutik og turistinformation, så både vi og vore gæster føler sig godt tilpas. Her har vi fået de hårde hvidevarer på plads med køleskab, fryser, komfur og opvaskemaskine og rengøringsrum med vaskemaskine. I Turistinformationen ventes der på nyt brochuremateriale og gerne masser af gæster. Her overvejer man i øjeblikket, hvilket inventar der skal anskaffes for at præsentere informationsmaterialet bedst muligt. Bygningen i Skolegade, der nu 3

4 rummer personalets frokoststue, har fået et hårdt tiltrængt køkken med vand, køleskab og opvaskemaskine. Bronzestøbere studerede Ulvkærlurerne af Torben Nilsson, arkæolog. Forud for Stavanger Europæisk Kulturby 2008 er det planlagt at støbe kopier af to norske bronzelurer fundet ved Revheim syd for Stavanger. Det er meningen, at Jens Chr. Kloster fra Højskole i Tromsø vil anvende lurkopierne i musikalske indslag i forbindelse med kulturbyarrangementet. Støbearbejdet er lagt i hænderne på det danske støberi Bronzestøberiet Leif Jensen ApS fra Bagsværd, der har forestået talrige vanskelige støbearbejder i ind- og udland. Revheim-lurerne er nært beslægtede med Ulvkærlurerne fundet ved Hirtshals, så da Bronzestøberiet skulle i gang med støbetekniske studier forud for de komplicerede lurstøbninger, var det oplagt at lægge vejen forbi Vendsyssel historiske Museum for at tage Ulvkærlurerne i nærmere øjesyn. Det skete 31. oktober, hvor Pia Jensen fra Bronzestøberiet samt hendes mand Steen Balle nøje undersøgte de ca år gamle lurer i forsøget på at aflure bronzealderstøberens teknik. Moselig på vej til skolerne af Torben Nilsson, arkæolog. Torben Nilsson med et kranium fundet i en vendsysselsk mose. Kraniet, der formentlig stammer fra en yngre kvinde, kommer nu på rundtur til skolerne i vandreudstillingen om menneskeofringerne i oldtidens moser. Arkæologisk afsnit er nu, i samarbejde med skoletjenesten, på vej med tre nye vandre-udstillinger til skolerne i Ny Hjørring Kommune til brug i skoleåret Det bliver tre gode, men vidt for- 4

5 skellige historier. Den ene handler om ofringen af mennesker i oldtidens moser. Den anden historie handler om dendrokronologi, en måleteknik der anvendt på egetræs årringe i heldige tilfælde kan afgøre, hvilket forår eller efterår træet er fældet. For arkæologien er dateringsmetoden meget værdifuld, når egetræ dukker op i arkæologiske sammenhænge. Så kan hele det arkæologiske fund ofte dateres meget præcist. Den tredje historie fokuserer på et af nutidens teknologisk sorte huller ; mobiltelefonen der sættes i historisk perspektiv. Nyt fra skoletjenesten Som ovenfor nævnt vil Vendsyssel historiske Museum i årets løb være klar med fire nye vandreudstillinger, som skoletjenesten kan tilbyde skolerne i de fire kommuner bag skoletjenesten. Herudover er skoletjenesten som noget nyt gået ind i arbejdet med de 0-6 årige. Denne aldersgruppe er kommunerne forpligtet til at udarbejde læreplaner for. Her forsøger man gennem temaet Naturen og naturfænomenerne at imødekomme bekendtgørelsens krav og håber at kunne tilbyde kurser til den der arbejder med de mindste børn. I lighed med tidligere år har omkring halvdelen af samtlige skolesøgende børn benyttet sig af skoletjenestens tilbud om temadage mv. i løbet af I alt over 5000 besøg, og der er tale om en mindre stigning i antallet af elever. På lejrskolen i Mosbjerg har der været over 1100 overnatninger. Opfriskning af kirkesalen af Hanne Billeschou Juhl I efteråret 2005 gennemgik Nordjyllands Amts Konserveringsværksted (NAK) udstillingen i museets kirkesal. Udstillingen blev lavet i 1984 og har altså nu 22 år på bagen. Udstillingen er stadig aktuel og tidssvarende i sin udtryksform, men den trængte til en opfriskning. Støvet havde i årenes løb lagt sig som et jævnt gråt lag over alle genstande både i og uden for montrerne. Vendsyssel historiske Museum er som de øvrige statsanerkendte kulturhistoriske museer i Nordjyllands Amt tilknyttet det regionale 5

6 konserveringsværksted. Nordjyllands Amts Konserveringsværksted er beliggende centralt i Vodskov ved Hammer Bakker. Vi har ikke vores daglige gang på museet, men kommer der ofte i kortere eller længere perioder. Ud over at konservere og restaurere museumsgenstande giver NAK råd og vejledning i spørgsmål om, hvordan museerne bedst passer på deres genstande. Det kan f. eks dreje sig om, hvordan man kan forhindrer, at rummet bliver for tørt eller for fugtigt. Hvordan man sikrer sig mod lysets skadelige virkning. Hvordan tingene hænges op og hvordan genstandene udstilles og magasineres, så de tager mindst skade. Desuden yder vi også assistance ved optagning af genstande ved arkæologiske udgravninger. Dåbsfad før og efter fjernelse af kobberslør. Gennemgangen og rengøringen af kirkesalen blev ikke blot udført ud fra et formidlingsmæssigt synspunkt, men også ud fra et bevaringsmæssigt synspunkt, da støv er skadeligt for genstandene, og det derfor er vigtigt, at museumsgenstandene rengøres med jævne mellemrum. Arbejdet strakte sig over 2 uger, og alle flader og genstande blev rengjort og gennemgået. Der blev opstillet et stillads, så det var muligt at nå helt op til de øverste figurer og spindelvævet i loftet. De bemalede træfigurer blev rengjort med pensel og støvsuger. Det er et langsommeligt arbejde, og det er vigtigt at gå forsigtigt til værks, da malingslaget er skrøbeligt og kan sidde løst. Efter rengøring stod farverne mere klare. Genstande af sølv og messing blev pudset. Et udstillet dåbsfad af messing var i sin tid blevet loddet. Dette havde medført, at kobberet i messingen havde udfældet sig på overfladen, og fadet fremstod, som var det lavet af kobber. Efter en grundig pudsning står messingfadet nu gyldent og skinnende igen. Den udstillede messehagel blev støvsuget. For at gøre dette så 6

7 skånsomt som muligt, lægges en netramme over tekstilet, mens der støvsuges. Afskalninger på montrerne blev retoucheret, så de næsten ser nymalede ud. Også de udstillede modeller og plancher blev frisket op. Med vatpind blev tagene på alle Nordjyllands kirker rengjort og de, der trængte, malet. Museet har planer om at lave nye tekster til udstillingen. Med nye tekster vil udstillingen fremstå så godt som ny igen. I forbindelse med rengøringen blev der lavet en skadesinventering. Alle genstande blev gennemgået for Detalje af bemalet figur før rensning. skader og deres bevaringstilstand registreret. Samtidig blev der foretaget en klimaundersøgelse over en længere periode. I forbindelse med bemalet træ er det vigtigt, at luftfugtigheden er stabil, og at den hverken er for høj eller for lav. Svingninger i luftfugtigheden bevirker, at malinglaget skydes af, da træ og maling arbejder forskelligt. Vi holder løbende øje med klimaet på museet, så der kan gøres en indsats, inden skaderne bliver for store. Fra konen på landet af Kirsten M. Larsen På husmandsstedet i Mosbjerg har der været livlig aktivitet og familieforøgelse allerede fra årets begyndelse. Tidligere end normalt er der kommet lam. Kirsten fulgte de glædelige begivenheder på nærmeste hold og nedskrev oplevelserne i sin dagbog. Højen Mosbjerg d. 1/1 Nytårsmorgen udenfor i sneen lå et lille nyfødt lam, moderfåret var førstegangsfødende. Førstegangsfødende får kan godt være usikre på fødslen. Erik tog lammet med ind i stuehuset og varmede det i håndvasken med meget tempereret vand hvor han gradvis øgede temperaturen. 7

8 Han gnubbede det godt for at få gang i blodcirkulationen, det fik varmen og blev tørt på badeværelsesgulvet. Lammet kom i bås sam- Der var koldt ude i sneen nytårs morgen, så det var godt at komme ind i halmen. men med moderen, og Erik hjalp det i gang med at malke hende det gik godt, og i dag d. 20/1 er hun et flot lille gimmerlam. Den 10/1 blev der igen født et lam i sneen. Den 12/1 kom endnu et lam, som blev sat i fårehuset sammen med moderen, og her gik det godt med at få den første modermælk. Den 14/1-15/1 blev der atter født lam i sneen, men de var født for tidligt. De var små og skrøbelige, og deres tandkød lå som en hinde omkring tænderne. De blev gnubbet varme, så de overlevede, og sat ind i fårehuset. Erik hjalp med at få den første altafgørende råmælk fra fåret. Den 19/1 fødte et tredjegangsfødende også ude i sneen. Det blev sat i fårehuset og så fint ud. En halv times tid senere ville Erik se til fåret, da lå der et lam mere, altså tvillinger. Det nye lam så meget sølle ud, og Erik tog det med ind ved 22 tiden og varmede og gnubbede det i håndvasken og varmede håndklæder, som han lagde over det på badeværelsesgulvet. Han malkede koen og moderfåret, varmede mælken med varmt vand og gav lammet sutteflaske. Senere klokken var der liv i det, og det kom på benene og ud til moder-fåret. Det første lam blev fjernet. Det havde det godt og havde fået mælk. Moderen var jo tredjegangsfødende, og hun havde masser af mælk i begge patter. Lammet var ene om patterne og fik godt med mælk fra begge. Det andet lam blev sat ind igen, og de trives nu godt begge to. Den 19/1 blev der strøet godt i fårehuset, da det var ved at være fugtigt, fårene havde trådt meget sne med ind. De får hø og ensilage hver dag. Hesten får ensilage ved huset på marken. Malkekoen Mathilde har lidt mælk endnu, ca. 2 l, men skal snart stå gold, da den skal have kalv til april. Den bliver kun malket om morgenen, mest for at der skal være mælk til de små lam, hvis moderen svigter. Grisene blev leveret til slagtning d. 6/1. Grisestien skal kalkes, og midt i februar kommer der nye grise. Fårene har fået sprøjtet selen ind, som dyrlægen har anbefalet da det måske er på grund af mangel på selen, at nogle af dem har født for tidligt. 8

9 Sidste nyt! Besøgstallet for alle museets afdelinger er nu opgjort og er for besøgende. Nyt fra Historisk Arkiv Historisk Arkiv har udgivet endnu tre hjørringhistorier. Sesil Andersen har skrevet om Forsamlingsbygningen i Østergade, Vendelbohus og Vendsyssel Tidendes redaktør Vilhelm Carlsen. Med de 3 numre har arkivet nu udgivet 23 historier. De 3 historier kan sammen med deres forgængere fås kvit og frit på Historisk Arkivs læsesal. Genoptryk af Hæfter I skriftserien Hæfter fra Historisk Arkiv er 3 numre genoptrykt. Det er skriftseriens nr. 1 Tre generationer Friis på Vendsyssel historiske Museum en bibliografi om J.J. Lønborg Friis, Holger Friis og Palle Friis. Ved Per Lysdahl Nr 2. Om Hjørring købstad en litteraturliste, af Ruth Hedegaard, og nr. 7 Historien om huset i Skovstræde af Landry Christensen. En samlet oversigt over Historisk Arkivs og Vendsyssel historiske Museums udgivelser kan ses på Hvordan byen fik sin nye biograf - og andre fortællinger fra Hjørring Ovenstående er titlen på hæfte nr. 13 i serien Hæfter fra Historisk Arkiv, som udkommer i den nærmeste fremtid. Hæftet rummer en samling erindringsskitser skrevet af Mogens Heiselbæk. Han blev født i 1932 og voksede op i Hjørring, hvor han boede med sin familie i Kongensgade. Som ung blev han uddannet til dyrlæge og flyttede senere til Gørding ved Esbjerg. Hvordan byen fik sin nye biograf og andre fortællinger fra Hjørring rummer i alt fem fortællinger fra Heiselbæks barndomstid i Hjørring især fra besættelsestiden og årene umiddelbart derefter, han var da 8-15 år gammel. Heiselbæk nedskrev fortællingerne omkring 1980, og de kan, ifølge forfatteren selv, ikke betragtes som historisk kildemateriale som 9

10 sådan, idet der er tale om litterært bearbejdede erindringsskitser. De Det gamle Biograftheater i Søndergade nr. 5 omkring Historisk Arkiv, B fleste af de begivenheder, der beskrives er virkelige nok, men for at give historierne kraft er de suppleret med lidt fri fantasi, f.eks. er mindst én af de personer, der optræder i fortællingerne, opdigtet. Historierne, der er skrevet med udpræget vid og lune, giver dog alligevel et godt indtryk af miljøet og stemningen i Hjørring i 1940 erne, set fra drengehøjde. Man kan for eksempel læse om, hvorfor det var bedst for mindre drenge at holde sig fra Svanelunden under besættelsen, og ikke mindst fra de balloner, man kunne finde bestemte steder i buskadset dernede men som ikke var rigtige balloner. Man kan læse om forskellige, dels sande og dels nok knap så sande, begivenheder i forbindelse med købstadsjubilæet i 1943, om arrestationen af politiet i 1944 samt om mange, mange andre små og store begivenheder. Ikke mindst kan man i detaljer læse om, hvordan det var at være biografgænger i Hjørring i 1940 erne: Dengang havde kulturen også trange forhold. Det lokale, der af det offentlige var bygget efter datidens normer og kaldtes biografen, gjorde sit til, at Charles Darwin igen fik ret i sin tese, at kun den stærke går fri Det var et lokale, der i sin enkelhed bestod af nogle nøgne vægge, som var malet grønne, og hvor der nede i bunden af det stærkt skrånende gulv var fastgjort et lærred, som en osende kakkelovn, i højre side, havde sværtet betydeligt, således at billedet blev meget uklart i denne side Ca. 15 rækker længere tilbage - der kunne sidde 10 på hver række - var der en væg med sort filt, hvori der fandtes tre huller: Et til biografens eneste kinomaskine Ligeledes var der et hul til et lysbilledapparat, hvor byens handlende til musik og med sang af Victor Cornelius fremviste deres nye produkter, produkter, der enten blev vist skævt eller vist på hovedet. Det sidste hul brugtes kun for operatørens skyld, for at han kunne se, hvem der var i biografen. Kinomaskinen var af den gode gammeldags, larmende slags med kulbuelys, og som skulle justeres mange gange under en forestilling, for ellers forsvandt lyset ganske af sig selv, men når det skete, sendte det velopdragne, kulturelle publikum en mand op i operatørrummet for at meddele, at nu manglede de billeder, og så blev der skruet på stængerne - og der blev lys - under syden, brusen og sprutten. Døren til operatørrummet stod altid åben under 10

11 forestillingerne både sommer og vinter, for kulstængerne osede ganske forfærdeligt under forbrændingen. Gas-Jensen passede maskinen i operatørrummet. Han havde det velklingende navn, fordi han læste gasmålere af i byen Der skulle skiftes spole mindst tre gange under en forestilling, og så blev lyset tændt og dørene presset op under overvindelse af det af ventilationsanlægget fremkaldte vacuum, og en strøm af frisk luft væltede ind og fik folks normale kulører til at vende tilbage På fugtige aftener kunne det dog have den skavank med al den smækken op og i med dørene, at der satte sig et fugtigt lag på ruderne mellem sal og operatørrum, og det krævede mere lys, og så kunne man høre helt ned i salen, at maskine og Gas-Jensen gjorde deres yderste for at gennemføre forestillingen. En gang imellem forbarmede kontrolløren - Svendefatter - sig over publikum og maskine og beordrede folk på den bageste række op at stå, og ved hjælp af en stige, der af samme grund var anbragt under et stolesæde, tørrede han ruder af midt under forestillingen. Vi var så godt indlevet i den proces, at vi tog det som noget naturligt, og en gang imellem gjorde vi det selv, når vi syntes, at billederne blev for slørede. Samtlige fortællinger i hæftet er suppleret med billeder fra Historisk Arkivs billedsamling. Ungdomsorganisationer og skoleelever går i procession gennem Hjørring i anledning af 11

12 byens 700 års købstadsjubilæum, 31. marts Historisk Arkiv, B Politibetjent Johannes Grønbech fotograferet ved dyrskue i Hjørring i slutningen af 1930 erne. Historisk Arkiv, B Museerne på Toppen af Mogens Thøgersen Samarbejdet Museerne på Toppen blev etableret i januar 2004 mellem Bangsbo Museum, Læsø Museum, Skagen By- og Egnsmuseum og Vendsyssel historiske Museum. Fra januar 2005 har også Sæby Museum og Try Museum tilsluttet sig samarbejdet, der således nu omfatter alle kulturhistoriske, statsanerkendte museer i Vendsyssel. Samarbejdet har hidtil mest koncentreret sig om erfaringsudveksling og om praktisk samarbejde vedr. markedsføring og formidling. Tilsammen har de 6 museer godt 20 forskellige udstillingssteder, som kan indgå i en fælles markedsføring. Der har været tale om fælles annoncering, fælles rabatbillet og senest om et koordineret forsøg med gratis adgang til de 6 museer i uge 40 og 41 / Der er desuden aftalt fælles medvirken ved Forårsmessen i Aalborg Kongres- og Kulturcenter i foråret Det er ikke aktiviteter, som museerne har ret meget økonomi til, og en række af aktiviteterne er da også kun gennemført i kraft af en bevilling fra Nordjyllands Amts museumspulje på kr Sideløbende med ovenstående initiativer er der sket en kortlægning af netop museernes markedsføring med henblik på at rationalisere denne og ensrette rabatordninger, aldersgrænser m.v. Endelig har der været omfattende drøftelser af mulighederne for mere vidtgående samarbejder med henblik på rationalisering og på i kraft heraf - at styrke de enkelte museer, som således bedre vil kunne samle sig om at bruge kræfterne på mere relevante opgaver. I et sådant klynge-samarbejde vil de i øvrigt selvstændigt fungerende museer kunne støtte hinanden til fælles gavn. Samarbejdsmulighederne mellem de seks kulturhistoriske museer, som ligger samlet inden for en velafgrænset egn med fælles kultur- 12

13 historie, er næsten uendelige. Et sådant samarbejde kan på en række områder, især af praktisk art, også tænkes udstrakt til de to statsanerkendte kunstmuseer, som ligger inden for samme egn. Også de øvrige museer, der ligger inden for samme område, kan tænkes inddraget i samarbejdet, helt eller delvist. Da alle de deltagende museer også fungerer som lokalarkiver, vil samarbejdet helt naturligt også komme til at omfatte arkivområdet og dermed også kunne udstrækkes til de øvrige lokalarkiver i landsdelen. Her er det kun muligt at nævne en række eksempler på de mulige samarbejder. Når det gælder det faglige samarbejde, vil der med stor sikkerhed kunne opnås en rationalisering og et fagligt kvalitetsløft ved en faglig specialisering og koordinering de 6 museer imellem. Behandlingen af en række af de myndighedssager, som museerne varetager efter den seneste museumslov, vil også kunne rationaliseres. Hertil kommer en fortsat udvikling af de faglige netværk inden for de 6 museers forskellige medarbejdergrupper, til gavn for den faglige udvikling. Mulighederne for praktisk samarbejde er utallige, og også her kan der blot nævnes nogle få eksempler: fælles bogføring, fælles edb-medarbejder, både teknisk og med henblik på hjemmeside, fælles markedsføring og produktudvikling, fællesindkøb, fælles formidlingsprojekter etc. etc. Ud over afdækning af de mange muligheder er det her vigtigt at fokusere på, hvordan og på hvilke vilkår sådanne samarbejder kunne etableres er det f.eks. mest hensigtsmæssigt, at museerne fordeler opgaverne imellem sig, eller er det mere praktisk i det lange løb at etablere en eller flere fællesfunktioner til at varetage de fælles opgaver? De 6 museer har været enige om at søge at få kortlagt de mange praktiske og faglige samarbejdsmuligheder, som der er. En sådan kortlægning er langt hen ad vejen en forudsætning for udviklingen af det videre samarbejde. De 6 museer ansøgte derfor i december måned Nordjyllands Amts museumsudviklingsforum om midler til i en periode at ansætte en fælles medarbejder, som i samarbejde med de enkelte museer kunne gennemføre en sådan kortlægning. Museumsudviklingsforum bevilgede det ansøgte, så der nu er økonomi til en medarbejder i ca. 4 måneder. Projektet tænkes gennemført i løbet af foråret og forsommeren og forventes afsluttet med en samlet rapport og forslag til igangsætning 13

14 af fremtidige samarbejder. Ud over den iøjnefaldende nytte og glæde, som Museerne på Toppen kan have af projektet, vil det også kunne være til inspiration og gavn for andre museer, som overvejer et tilsvarende klynge-samarbejde. Eksperimentarium Ny børnevenlig formidling af naturkræfternes spil på klinten. VHM Strandfogedgården har fået bevilget kr. af Nordjyllands Amts Museums-pulje til etablering af et eksperimentarium om Rubjerg Knude. I løbet af 2006 er det planen at illustrere og anskueliggøre områdets mægtige naturkræfter gennem modeller og maskiner. Havstrøm - fyrets fald Meningen er gennem leg og udforskning at vise børn i alle aldre, hvordan naturkræfterne udspiller sig i området omkring Rubjerg Knude fyr, og gøre ofte svært tilgængelig viden fra støvede bøger til sjove og lærerige oplevelser. Leg gletscher Modellen viser, hvordan det så ud for år siden, da isen stod lige nord for Danmark. Ved Rubjerg er der først aflejret et lerlag. Da isen rykkede tættere på, blev der aflejret et sandlag over dette. Det er disse lag, der har dannet Rubjerg Knude, da de i frossen tilstand blev skubbet op i næsten lodret stilling af den frem- Man vil bl.a. kunne se en model af Vendsyssel, der viser, hvor stor en del af landet der førhen stak op over havoverfladen, og i et bassin vises hvad der sker, når sandet transporteres af vandet. 14

15 rykkende gletscher. stikker sit gule hoved op af sandet. Museerne på Toppen er en messe værd I perioden 31. marts til 2. april deltager Museerne på Toppen på Forårsmessen i Ålborg. Der vil her blive lejlighed til at møde repræsentanter fra museerne, som gerne fortæller om selve samarbejdet, men også gerne om, Påske på Strandfogedgården Der er påskelege for hele familien, når Strandfogedgården holder åbent i påsken. Prøv den gamle skik trille påskeæg, hvor vi maler hårdkogte æg og triller dem ned ad den lille bakke på gårdspladsen. Hvem kan ramme flest æg, uden at ens eget æg går i stykker? På gården kan børnene hilse på Rubjergs påskelam, og de voksne kan købe hjemmelavet lammespegepølse og røget lammefilet. Påskesøndag kl er der mulighed for at komme på tur med naturvejleder Laus Gro-Nielsen, hvor vi kigger efter forårstegn i det smukke landskab. Hør også om forårstegn i lyrik og digte. Der er nemlig få ting, der har inspireret digtere så meget, som de første strofer fra lærken, eller når den lille ukuelige følfod hvad de enkelte museer kan byde på af gode oplevelser. Vi står parate på standen i underetagen, hvor der vil være små 15

16 Kalender Forår og sommer smagsprøver af søsterkage, kandis, jødekager mm. En lille Quiz vil der også være at finde. På gensyn på Messen Året ud: Sct. Knuds Kilde år Jubilæumsudstilling. VHM Hjørring august: Fantastiske Fossiler i Nordjylland VHM Hjørring 7.april 5.juni: Quilt med Kulør International Quiltudstilling: ColorCouleurColoreKulör VHM Hjørring 30. april : Historiens Dag - Børns leg i historien I museumshaven i Hjørring leger vi som i gamle dage. I Strandfogedgården i Rubjerg er der forskellige aktiviteter fra vikingetiden Nærmere omtale i dagspressen 15. maj:- 30. september: Vogne fra Vendsyssel Udstillingen åbner på Børglum Kloster. Vogne, slæder og kaner fra VHM, bl. a. vognen, som H. C. Andersen kørte i på sin tur til Skagen. VHM Børglum 15. maj oktober: Bunkermuseet Hirtshals 10. Batteri I skoleferien omvisninger mandag-torsdag kl. 14. VHM Hirtshals 15. maj September: Strandfogedgården VHM Rubjerg Desuden åben i påsken april 24. maj- 30. september: Udstillingen: Exners Tegnestue - Helhed og detalje - udvalgte byggerier VHM Hjørring 24. maj: Kulturnat Museumshaven syder af aktivitet og mennesker VHM Hjørring Nærmere omtale senere 25. maj : Åben hus arrangement 16 VHM Hjørring Nærmere omtale senere 11. juni: FBL og Museumsforeningen: Udflugt til Hobro og Mariager Nærmere omtale senere Vendsyssel historiske Museum Museumsgade 3, 9800 Hjørring Tlf: Fax: Hjemmeside: Åbent hele året 1. okt. 30. apr. ma-fr kl , lør kl maj 30. sept. Alle dage kl Historisk Arkiv Museumsgade 2, 9800 Hjørring Tlf.: Fax: Hjemmeside: Hele året: Ti, ons og tors kl jan april og 1. sept dec. også åben tors kl samt 1. lørdag i måneden kl Lukket: 1. maj, 5. juni, og 31. dec. VHM - Hirtshals Museum Sophus Thomsensgade 6, 9850 Hirtshals Tlf: Hjemmeside: 16. juni-15. sep.: Man-fre kl samt lør kl sept.-15. juni: Man - tors kl samt fre kl Bunkermuseet Hirtshals Kystvejen, 9850 Hirtshals Hjemmeside: 15. maj- 31. okt.: Man - fre kl VHM - Mosbjerg Jerupvej Sindal Tlf: Hjemmeside: Åbent hele året: Alle dage kl VHM - Strandfogedgården Langelinje 2, Rubjerg, 9480 Løkken Tlf: Hjemmeside:www.vhm.dk/vhmjtg.htm 15. maj - 30.juni og 21. august 30. sep: Tors -sø kl

Til grupper der vil besøge Vendsyssel Historiske Museum, har vi nogle helt specielle tilbud

Til grupper der vil besøge Vendsyssel Historiske Museum, har vi nogle helt specielle tilbud Til grupper der vil besøge Vendsyssel Historiske Museum, har vi nogle helt specielle tilbud Vendsyssel Historiske Museum har fem afdelinger, og alle steder er der mulighed for, at grupper kan bestille

Læs mere

VHMKalender2011. januar. januar februar marts april. Lørdagsåbent på Historisk Arkiv Lørdag den 8. januar

VHMKalender2011. januar. januar februar marts april. Lørdagsåbent på Historisk Arkiv Lørdag den 8. januar januar Lørdagsåbent på Historisk Arkiv Lørdag den 8. januar Her vil være rig mulighed for at hente hjælp til slægtsforskning hos medlemmer af Slægtshistorisk Forening. Ud over generel hjælp og vejledning

Læs mere

Foto: KWJ JUBILÆUM. VHM Kalender. Januar Februar Marts April. Vendsyssel Historiske Museum Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.

Foto: KWJ JUBILÆUM. VHM Kalender. Januar Februar Marts April. Vendsyssel Historiske Museum Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm. Foto: KWJ 1889-1964 - 2014 VENDSYSSEL HISTORISKE MUSEUM 125 & ARKIV 50 JUBILÆUM 2014 VHM Kalender Januar Februar Marts April Vendsyssel Historiske Museum Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk

Læs mere

VHM Kalender. Januar Februar Marts April. Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk

VHM Kalender. Januar Februar Marts April. Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk 2015 VHM Kalender Januar Februar Marts April Vendsyssel Historiske Museum Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk JANUAR Lørdag den 3. januar Lørdagsåbent på Historisk Arkiv Benyt dig af muligheden

Læs mere

VHMKalender2010. juli august september. Sommeraktiviteter på VHM. i juli og august

VHMKalender2010. juli august september. Sommeraktiviteter på VHM. i juli og august Sommeraktiviteter på VHM i juli og august Husmandsstedet i Mosbjerg Hver dag fra mandag den 28. juni til søndag den 15. august er husmandsstedet i Mosbjerg beboet. I husmandsstedet lever familierne, som

Læs mere

VHM Nyt...vi har den gode historie!

VHM Nyt...vi har den gode historie! VHM Nyt...vi har den gode historie! nr. 1 maj 2005 Jernalderudsmykning på biler I nær fremtid vil Vendsyssel historiske Museums vognpark være forsynet med museets bomærke - eller logo, om man vil. Historien

Læs mere

VHM Nyt. ...vi har den gode historie!

VHM Nyt. ...vi har den gode historie! VHM Nyt...vi har den gode historie! ISSN: 1902-1380 Nr. 11 maj 2008 15.000 år gammelt hvalribben fundet i Vendsyssel På billedet ses finderen, Jan Klitgaard fra Mygdal, med det store ribben. Læs mere på

Læs mere

SKULDERBLADET. I lyst og nød. 23. Årgang nr marts - 1. april 2013 IS

SKULDERBLADET. I lyst og nød. 23. Årgang nr marts - 1. april 2013 IS 23. Årgang nr. 3 1. marts - 1. april 2013 IS 0906-6519 SKULDERBLADET for Nørre Søby og omegn I lyst og nød Når man i denne tid passerer det gamle plejehjem Humlehaven, bliver man let lidt trist til mode

Læs mere

JUBILÆUM. VHM Kalender. September Oktober November December. Vendsyssel Historiske Museum Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.

JUBILÆUM. VHM Kalender. September Oktober November December. Vendsyssel Historiske Museum Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm. 1889-1964 - 2014 VENDSYSSEL HISTORISKE MUSEUM 125 & ARKIV 50 JUBILÆUM 2014 VHM Kalender September Oktober November December Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk SEPTEMBER Tirsdag den 2. september

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 23015 Navn naturvejleder: Jakob Kofoed Navn nærmeste leder: Vendsyssel Historiske Museum Arbejdssted: Museets afdelinger i Mosbjerg, Rubjerg og

Læs mere

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver Center for Undervisningsmidler, Esbjerg Lærervejledning Brug af arkæologi-kassen og opgaver Lærervejledningens indhold: Fælles Mål Om materialet Fakta om arkæologi og oldtiden 4 forskellige opgaver: Opgave

Læs mere

VHM Nyt. ...vi har den gode historie!

VHM Nyt. ...vi har den gode historie! VHM Nyt...vi har den gode historie! Nr. 7 november 2006 Stor samling tømrer-snedkerværktøj til VHM Forhenværende tømrer Henry Christensen Damhus fra Hjørring har til museet foræret sin store samling af

Læs mere

År 1700 f.v.t. 500 f.v.t

År 1700 f.v.t. 500 f.v.t År 1700 f.v.t. 500 f.v.t 1 Bronzealderen Bronzealderen er tiden lige efter bondestenalderen. Den varede fra 1700 f.v.t. til 500 f.v.t og hedder Bronzealderen på grund af det nye metal bronze. Da bronze

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Her er årringe fra de sidste hundrede år. Foto: Malene Bendix.

Her er årringe fra de sidste hundrede år. Foto: Malene Bendix. Side 1 af 5 Undervisningsforløb Årringe fortæller historie Fag Dansk Kan også bruges tværfagligt i: Historie Klassetrin 0.-2. Klasse Beskrivelse Lav en historiebog ud fra årringene i et træ. Hvad er der

Læs mere

Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ)

Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ) Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ) Skrevet af Helle Heidi Jensen Jeg har lige været på lavinehundekursus med min hund Vanilla på 8½ år. Jeg ville helst have deltaget min hund Ginger,

Læs mere

BØRNEKULTUR NYT juni 2013

BØRNEKULTUR NYT juni 2013 BØRNEKULTUR NYT juni 2013 UNGE BØRN FAMILIER Kultur- og Fritidsafdelingen Levende Ungekultur - Levende Byrum Silkeborg Street Festival Lørdag den 24. august bliver en dag fyldt med overraskelser og anderledes

Læs mere

VHM Nyt. Hverdagsstrik - kulturskatte fra et norsk kludebjerg. Sommerudstilling 10. juni - 10. september 2006. ...vi har den gode historie!

VHM Nyt. Hverdagsstrik - kulturskatte fra et norsk kludebjerg. Sommerudstilling 10. juni - 10. september 2006. ...vi har den gode historie! VHM Nyt...vi har den gode historie! Nr. 5 maj 2006 Hverdagsstrik - kulturskatte fra et norsk kludebjerg Sommerudstilling 10. juni - 10. september 2006 Indhold Hverdagsstrik - kulturskatte fra et norsk

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Onsdag den 28.oktober kl. 16 er der reception og pressemøde på Vejle Kunstmuseum, Flegborg 18, 7100 Vejle, for vores

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen

Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen Introduktion Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen (1863-1945) var en af de mest banebrydende kvindelige billedhuggere i Danmark. Den Hirschsprungske

Læs mere

Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen

Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen Introduktion Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen (1863-1945) var en af de mest banebrydende kvindelige billedhuggere i Danmark. Den Hirschsprungske

Læs mere

Narsaq maj 2011. Narsaq i billeder. Tirsdag 3. maj Mellemlanding i Sønder Strømfjord

Narsaq maj 2011. Narsaq i billeder. Tirsdag 3. maj Mellemlanding i Sønder Strømfjord Narsaq i billeder Tirsdag 3. maj Mellemlanding i Sønder Strømfjord Vi tager fra Kastrup tirsdag 3. maj kl. 9.00 mod Narsaq med mellemlanding i Sønder Strømfjord og Narsarsuaq. Kl. 17 lokal tid er vi indkvarteret

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Om Vendsyssel Historiske Museum og Historisk Arkiv (Bilag til stillingsopslag, version 2, 11. december 2014)

Om Vendsyssel Historiske Museum og Historisk Arkiv (Bilag til stillingsopslag, version 2, 11. december 2014) Om Vendsyssel Historiske Museum og Historisk Arkiv (Bilag til stillingsopslag, version 2, 11. december 2014) Mission: Vendsyssel Historiske Museum og Historisk Arkiv skal gennem indsamling, registrering,

Læs mere

Kunstbiblioteket. Anne-Sophie Rasmussen

Kunstbiblioteket. Anne-Sophie Rasmussen Anne-Sophie Rasmussen P.S. Krøyer - Lysets maler Portræt af P.S. Krøyer, Valdemar Poulsen, ca. 1901, Danmarks Kunstbibliotek. 2 P.S. Krøyer Peder Severin Krøyer er en berømt dansk/norsk kunstner, som

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

SeptemberNyt. Planet Emily`s på Øse

SeptemberNyt. Planet Emily`s på Øse Nyhedsbrev nr. 2 S September 2015 35. årg SeptemberNyt UP-COMMING BANDS Planet Emily`s på Øse Forældredøgn Kunst i skov og tunnel Storm P Personlige insekter og postkort Efterskolernes dag Kalender for

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2

Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 7/201 2 Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2 Næstved Kunstforening inviterer til jubilæumsudstilling og fernisering af Jens Bohr Lørdag den 20. oktober

Læs mere

ER DER EN KYLLING I ÆGGET?

ER DER EN KYLLING I ÆGGET? ER DER EN KYLLING I ÆGGET? Et rugeforløb, hvor børnene selv er med til at hente æg i hønsehuset, lægge æggene i rugeskabet, gennemlyse æggene, lægge æggene til klækning i det andet rugeskab og se, når

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård To hustomter fra jernalderen Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet...3 3.

Læs mere

Esrum og det mystiske Møn 3.oktober 2014, 1.udgivelse ved gruppe 2 og 3

Esrum og det mystiske Møn 3.oktober 2014, 1.udgivelse ved gruppe 2 og 3 .oktober 2014, 1.udgivelse ved gruppe 2 og Elever indtager vandrehjem og oplever Danmarks fødsel på Møns Klint Rejsen til Møn Lavet af: Nambahlou D.1/10.2014 Det var en lang rejse. Vi skulle både tage

Læs mere

OLDEMORS, BEDSTEMORS OG MORS BARNDOMSHJEM

OLDEMORS, BEDSTEMORS OG MORS BARNDOMSHJEM OLDEMORS, BEDSTEMORS OG MORS BARNDOMSHJEM Opgaver til Elmuseets Frilandshuse 5. 6. 7. klasse ELMUSEET 2003 DE TRE HUSE Elmuseet har tre huse med udstillinger i. Du kan finde dem på kortet herunder. Nr.

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1879. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

EMNE Dyrs levesteder i byen Byen. Naturhistorisk Museum. Karen Howalt og Ida Marie Jensen, Naturhistorisk Museum

EMNE Dyrs levesteder i byen Byen. Naturhistorisk Museum. Karen Howalt og Ida Marie Jensen, Naturhistorisk Museum EMNE Dyrs levesteder i byen Byen SVÆRHEDSGRAD HVOR LØSES OPGAVEN? PRODUKTION OG COPYRIGHT TEGNINGER Middel (4. - 6. klasse) I Danmarkshallens afsnit De ferske vande Henrik Sell og Karen Howalt, Naturhistorisk

Læs mere

Fabrikken. En historie fra Tidløse. I Tidløselandet ligger Tidløse by. Den er bygget af bløde materialer fra billedkunst og rummer

Fabrikken. En historie fra Tidløse. I Tidløselandet ligger Tidløse by. Den er bygget af bløde materialer fra billedkunst og rummer Fabrikken En historie fra Tidløse 7 Tidløse-historierne bearbejdes i elevernes logbøger, på intranet og som små forløb med brug af multimedie og video. Ideen har bredt sig, og der er ved at opstå nye byer

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde.

Kulturhistorisk Museum i Randers har givet udtryk for stor interesse i deltagelse i et sådant forpligtende museumssamarbejde. GENERELLE BETRAGTNINGER VEDRØRENDE MUSEUMSSAMARBEJDET PÅ DJURSLAND Ved Brita Mosdal og Jakob Vedsted, februar 2008 Museet for Syddjurs og Djurslands Museum er enige i, at det er en god ide, at indlede

Læs mere

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Aars sogn, Aars Herred, Aalborg Amt Stednr. 12.08.14, Sb. nr. Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620.

Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620. Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620. Vi fik den midt i maj måned, og kunne lige nå en enkelt week-end på

Læs mere

Oktober måneds nyhedsbrev til forældre 9.X vandt i regionen og skal til DM i Skills

Oktober måneds nyhedsbrev til forældre 9.X vandt i regionen og skal til DM i Skills Oktober måneds nyhedsbrev til forældre 9.X vandt i regionen og skal til DM i Skills Roskilde Tekniske Skole var vært ved SKILLS Stafetten for 9. klasser 1.-4. oktober 2013. Arrangementet hedder Skills

Læs mere

Velkommen til Ballumhus!

Velkommen til Ballumhus! Hotel Ballumhus Velkommen til Ballumhus! Introduktion Hotel Ballumhus ligger klods op ad Nationalpark Vadehavet, og I bor således lige i nærjeden af fantastiske naturoplevelser - det er bare med at udforske

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Uge-dag Tidsrum Aktivitet Sted Med-arbejder: Lærkebo Lærkebo 11.30-12-15 13.30 14.15. Ditte 11.30 12.15 Holdmotion

Uge-dag Tidsrum Aktivitet Sted Med-arbejder: Lærkebo Lærkebo 11.30-12-15 13.30 14.15. Ditte 11.30 12.15 Holdmotion 10.15 11.00 11.30-12-15 13.30 14.15 Styrketræning Poppelbos kælder 13.30 14.30 Motion for borgere med KOL 10.15-11.00 Stavgang / Walk and talk om det vi går forbi Udendørs Desuden er alle medlemmer naturligvis

Læs mere

Kunstnerhuset KARAVANA. Månedsbrev august 2016

Kunstnerhuset KARAVANA. Månedsbrev august 2016 Kunstnerhuset KARAVANA Ind i kunsten ud i verden Månedsbrev august 2016 Sommerfest på KARAVANA Torsdag d. 25.august var der sommerfest for pårørende i Kunstnerhuset KARAVANA. Vi startede med fernisering

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere

Kirsten Kjeldgaard og den gamle jul i Fjerritslev

Kirsten Kjeldgaard og den gamle jul i Fjerritslev Kirsten Kjeldgaard og den gamle jul i Fjerritslev Den gamle bryggergård midt i byens hjerte har i mere end 50 år været omdrejningspunktet for alle de gode juletraditioner i Jammerbugtens hyggeligste handelsby.

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT Hvordan det begyndte Menighedsplejen ved Diakonisser i Odense begyndte sit virke i vinteren 1880/81 på initiativ af pastor Johannes Møller.

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Et forsinket tillykke til : Ellen med d. 13. august

Et forsinket tillykke til : Ellen med d. 13. august September 2010 September September 2010 2 å er vi atter Så klar er til vi atter skrive klar et til nyt at skrive kapitel et nyt kapitel vores gildehistorie.. i vores gildehistorie.. uppe g hvad skal Og

Læs mere

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Den korte udgave: Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Vi blev gift 24 nov. 2011 Vi holdt ferie i feb. 2011 (for første gang i rigtig mange år for Morten) hvor vi tog en uge til Tenerife -

Læs mere

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom 2016-2 1 Siden sidst. Tirsdag den 19. januar: Foredrag på friskolen i samarbejde med Nutidens Husmødre, Foreningen Norden, Friskolen og Lokalhistorisk Forening.

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet

Vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Nyhedsbrev #3 juni 2015 Nye aktiviteter og oplysninger om at vende tilbage til arbejdsmarkedet Juni Kære alle i Jobbanken i Aarhus Sommeren er begyndt og vi ønsker alle

Læs mere

Dyrskueplads med mangfoldige muligheder

Dyrskueplads med mangfoldige muligheder Dyrskueplads med mangfoldige muligheder Roskilde Kommune, Park- og Vejafdelingen der har været store arrangementer på Dyrskuepladsen siden sidst i 1960erne, og det største antal besøgende var på Roskilde

Læs mere

Hugin og Munin Klubben Midtjylland. Nr. 35 Januar - maj 2016

Hugin og Munin Klubben Midtjylland. Nr. 35 Januar - maj 2016 Hugin og Munin Klubben Midtjylland Nr. 35 Januar - maj 2016 Praktiske oplysninger: Program: I bladet finder du klubbens program for Januar, februar, marts og april 2016 Tilmelding: Find ud af hvad du vil

Læs mere

ASKOV HØJSKOLE MUSEET PÅ SØNDERSKOV

ASKOV HØJSKOLE MUSEET PÅ SØNDERSKOV Arkæologi på Askov 17.09.17 23.09.17 ASKOV HØJSKOLE MUSEET PÅ SØNDERSKOV Arkæologi på Askov I sommeren 2016 fandt tre heldige og ihærdige amatørarkæologer den hidtil største guldskat fra Danmarks vikingetid.

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 16. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 16 Emne: Eventyr side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 16. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 16 Emne: Eventyr side 1 Kursusmappe Uge 16 Emne: Eventyr Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 16 Emne: Eventyr side 1 HIPPY HippHopp Uge16_Eventyr.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 16 l Eventyr Det har sneet, og alt er hvidt. Hipp

Læs mere

Klitsyn i Hjørring Kommune 2015

Klitsyn i Hjørring Kommune 2015 Vendsyssel J.nr. NST-4129-000-00001 Ref. ckjae 10. juli 2015 Klitsyn i Hjørring Kommune 2015 Mårup Kirke, d. 12. maj kl. 9.00 (Lokalnr. 350024) Repræsentant fra grundejerforeningen Strandgården Repræsentant

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Forår og snart påskeferie

Forår og snart påskeferie Forår og snart påskeferie Kalender for marts 2012 marts Aktiviteter Hver uge: Uge 9 27/2 Kunst projekt i kreativ 28/2 Kunst projekt i kreativ Lektiecafe 15.30-16.00 29/2 Kunst projekt i kreativ Lektiecafe

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA Titel på øvelse: Frastødte magneter Deltagere: alle 1. Alle går rundt imellem hinanden i rummet. Husk at fylde hele rummet ud. 2. Man udvælger en person i sine tanker,

Læs mere

Nyhedsbrev Fritidshjemmet Dronen februar 2016

Nyhedsbrev Fritidshjemmet Dronen februar 2016 Nyhedsbrev Fritidshjemmet Dronen februar 2016 www.ib3.kk.dk Gammeltoftgade 19, opg. 27, 1355 København K Tlf.: 33 13 61 41 # 4 E-mail: nicoju@dronen.kk.dk 3.klasse på SMK En flok studerende fra Ålborg

Læs mere

Evaluering Frivilligmessen den 28. september 2012 i Arden Hallerne

Evaluering Frivilligmessen den 28. september 2012 i Arden Hallerne Evaluering Frivilligmessen den 28. september 2012 i Arden Hallerne I forbindelse med Frivilligmessen den 28. september i Arden Hallerne er der sendt et spørgeskema ud til de deltagende frivillige foreninger.

Læs mere

INSPIRATIONSMATERIALE

INSPIRATIONSMATERIALE INSPIRATIONSMATERIALE BANG - Thomas Bang i Esbjerg Kunstmuseums samling INSPIRATION TIL UNDERVISERE I FOLKESKOLEN - Hans værker er overvældende og svære at finde mening i, men et eller andet inviterer

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

AMTSUDSTILLINGEN 1898

AMTSUDSTILLINGEN 1898 KAJ BUCH JENSEN AMTSUDSTILLINGEN 1898 1 ALMUEBØGER 2 Bogreception Fredag den 9. oktober 2015 kl. 14.00-16.00 på Kalundborg Museum Adelgade 23, 4400 Kalundborg AMTSUDSTILLINGEN 1898 Kaj Buch Jensen, f.

Læs mere

Fredagsbrev Århus Friskole fredag d

Fredagsbrev Århus Friskole fredag d Øverst: Surprise fejring i salen af Karins 60 - års dag torsdag formiddag. Karin blev hyldet af hele skolen for sit fantastisk hjertevarme væsen Til venstre: Karin i Lesotho i forrige uge. Stort til lykke

Læs mere

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Fest for mellemtrinnet. Så er det blevet tiden for den årlige store begivenhed for eleverne i 4., 5. og 6. klasse. Der er fest! Torsdag d.

Læs mere

I LÆRE PÅ VÆRFTET. Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse

I LÆRE PÅ VÆRFTET. Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse I LÆRE PÅ VÆRFTET Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse Helsingør Kommunes Museer 2013 Introduktion Velkommen til Helsingør Værftsmuseum. Museet handler

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Nyhedsbrev Marts. På bondegårdstur. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk

Nyhedsbrev Marts. På bondegårdstur. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk På bondegårdstur BEMÆRK Nyhedsbrev Marts DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk

Læs mere

Eleverne digter videre på historien Historie, dansk og kristendomskundskab. Formuleret direkte til læreren

Eleverne digter videre på historien Historie, dansk og kristendomskundskab. Formuleret direkte til læreren Stemmer fra Hulbjerg Eleverne digter videre på historien Historie, dansk og kristendomskundskab. Formuleret direkte til læreren v/ Anette Wilhjelm Jahn Her er forslag til opgaver, der sætter fantasien

Læs mere

Bryrup Vrads. Thailandsk jernbane truck

Bryrup Vrads. Thailandsk jernbane truck Bryrup Vrads Thailandsk jernbane truck 1 Kære medlemmer i VMJK. Nu står sommeren for døren, dog er der problemer med sommer varmen, der er nok derfor, at vejret fra forårsmånederne genudsendes. I det sidste

Læs mere

Aktiviteter Oktober 2015

Aktiviteter Oktober 2015 Aktiviteter Oktober 2015 Thulebakken Thulebakken 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 5339 Åbningstid Mandag til torsdag fra kl. 9.00 15.45 Velkommen til Aktivitetscentret Thulebakken! Aktivitetscentret på Thulebakken

Læs mere

Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog

Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog Reception for årbog 2017 Det er med stor glæde, at vi igen kan invitere vores medlemmer til reception torsdag d. 5. oktober

Læs mere

eksklusivt for Museumsklubbe IDEAL. Ein Gesp Fyns kunstmuseum Kærligheden mellem Carl og Anne Marie Carl nielsen Museet

eksklusivt for Museumsklubbe IDEAL. Ein Gesp Fyns kunstmuseum Kærligheden mellem Carl og Anne Marie Carl nielsen Museet 201a2m Progr eksklusivt for Museumsklubbe ns medlemmer 26.1. h räch Gespräc IDEAL. Ein Gesp Fyns kunstmuseum 8.5. Døden i Landsbyen den Fynske landsby 28.2. Kærligheden mellem Carl og Anne Marie Carl nielsen

Læs mere

VALGFAG Sct. Ibs Skole

VALGFAG Sct. Ibs Skole VALGFAG Sct. Ibs Skole 2017-2018 Valgfag på Sct. Ibs Skole Kære elever og forældre Igen i år udbyder vi en del forskellige frivillige valgfag, som supplement til de obligatoriske fag. Der er valgfag som

Læs mere

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd Spar på energien Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd varme Udnyt varmen rigtigt JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 15,5 14,5 14 9 3,5 2 2 2 3 8 12 14,5 Årligt

Læs mere

VHM Nyt. ...vi har den gode historie! Indhold To arrangementer fra Slægtshistorisk. Nr. 12, august 2008

VHM Nyt. ...vi har den gode historie! Indhold To arrangementer fra Slægtshistorisk. Nr. 12, august 2008 VHM Nyt...vi har den gode historie! ISSN: 1902-1380 Nr. 12, august 2008 Rubjerg Knude har fået sin egen hjemmeside. Læs mere side 3. Indhold To arrangementer fra Slægtshistorisk Forening s. 2 Stenhugning

Læs mere

Historien om gåsen Vandreudstilling fra Greve Museum

Historien om gåsen Vandreudstilling fra Greve Museum Historien om gåsen Vandreudstilling fra Greve Museum Beskrivelse Greve Museums vandreudstilling Historien om gåsen handler om gåsen som husdyr og dens betydning for mennesket fra 1700-tallet og frem til

Læs mere

Digerne ved Digehytten Hvem byggede digerne?

Digerne ved Digehytten Hvem byggede digerne? Digerne ved Digehytten Hvem byggede digerne? Til pædagoger og børn, der gæster Digehytten. Da Ribe diget blev opført i 1911 14, var det både skovarbejdere fra Polen og enkelte lokale arbejdere, der var

Læs mere

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MEDLEMSBLADET KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MUSEUMSBERG FLENSBURG Kunstmuseet i Tønders særudstilling, Kiming, med værker af Inge Lise Westmann fortsætter til Museumsberg i Flensburg.

Læs mere

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn?

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Babys Søvn en guide Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Små børn har behov for meget søvn, men det er bestemt ikke alle, der har lige let ved at overgive

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Siden sidst. Onsdag d. 13. januar. Foredrag ved forfatter Vibeke Nørgård Nielsen om Johannes Larsen o g Island. Foredraget blev ledsaget af dejlige lysbilleder fra

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

På påskebesøg i Kairos Skraldeby

På påskebesøg i Kairos Skraldeby På påskebesøg i Kairos Skraldeby Forfatter og fotograf: Kirsten Graversen Rejser man til Kairo, bør man besøge den autentiske bydel Mokattam, som betyder Skraldebyen. Trods bynavnet er det ikke slum alt

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Aktiviteter Oktober 2015

Aktiviteter Oktober 2015 Aktiviteter Oktober 2015 Thulebakken Thulebakken 6 9000 Aalborg Tlf: 9931 5339 Åbningstid Mandag til torsdag fra kl. 9.00 15.45 Velkommen til Aktivitetscentret Thulebakken! Aktivitetscentret på Thulebakken

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

På børnehjem i Uganda

På børnehjem i Uganda På børnehjem i Uganda For Hanne Eriksen gik en gammel drøm i opfyldelse, da hun i september i år rejste til Uganda for at være frivillig på et børnehjem. Her er lidt om det, hun fortalte en grå novemberdag

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik.

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et MEGA godt emne det har været sjovt! Patrick Stistrup 6. klasse Indhold - Hvad har vi

Læs mere

ISTID OG DYRS TILPASNING

ISTID OG DYRS TILPASNING ISTID OG DYRS TILPASNING - undervisningsmateriale For 12.000 år siden var der istid i Danmark. Den gang levede der dyr her, som var tilpasset klimaet. Mange af disse dyrearter lever ikke mere. På de følgende

Læs mere