VHM Nyt. Quilt med Kulør. ...vi har den gode historie! Indhold. Nr. 4 marts 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VHM Nyt. Quilt med Kulør. ...vi har den gode historie! Indhold. Nr. 4 marts 2006"

Transkript

1 VHM Nyt...vi har den gode historie! Nr. 4 marts 2006 Quilt med Kulør Den internationale quiltudstilling ColorCouleurColoreKulör kommer nu til Danmark. Udstillingen består af 50 udvalgte håndarbejder og samler quilt fra 19 lande. Udstillingen med den danske undertitel Kulør kan som det eneste sted i Danmark ses på Vendsyssel historiske Museum fra fredag den 7. april. til og med mandag den 5. juni. De store håndarbejder blev første gang udstillet på International Quilt Market and International Quilt Festival i Houston, Texas, USA. (Fortsættes side 3) Artfabrik af Laura Wasilowski, USA Indhold Quilt med Kulør side 1 Arkæologikursus side 2 Byggeriet side 3 Bronzestøbere studerede Ulvkærlurerne side 4 Moselig på vej til skolerne side 4 Nyt fra skoletjenesten side 5 Opfriskning af kirkesalen side 5 Fra konen på landet side 7 Nyt fra Historisk Arkiv side 9 Da Hjørring fik sin ny biograf side 9 Museerne på Toppen side 12 Eksperimentarium side 14 Museerne på Toppen er en messe værd side 15 Kalender side 16 1

2 Annonce: Går du med en amatørarkæolog i maven? ved arkæolog Torben Nilsson Introduktion til arkæologi På Vendsyssel historiske Museum fortælles løst og fast om arkæologens hverdag indendørs og i felten. Der vises lysbilleder fra arkæologiske udgravninger, og der bliver mulighed for at se arkæologiske fund. Hvordan spores de arkæologiske fund i landskabet? Hvordan foregår en arkæologisk udgravning? Hvad sker der med de arkæologiske fund bag museets mure, og hvad anvendes de arkæologiske informationer til? Amatørarkæologernes rolle i arkæologien? Hvordan kommer man i gang som amatørarkæolog? 16. marts kl Med arkæologen i felten Vi tager på arkæologisk rekognoscering (feltvandring) et sted i Vendsyssel, hvor markoverfladen på et større areal gennemsøges for oldsager og genstande fra historisk tid. Fundene tages med ind på museet, hvor de rengøres og med arkæologens hjælp dateres og analyseres. Deltagerne sørger selv for transport. Lørdag den 25. marts kl Sted: Vendsyssel historiske Museum Museumsgade Hjørring Kursus nr Pris: kr. 230,- Tilmelding: LOF Ny Hjørring eller REDAKTION Vendsyssel historiske Museum Morten S. Nielsen Museumsgade Hjørring Tlf.: Næste nummer af VHM Nyt udkommer maj Deadline for stof til dette nummer vil være 15. April. 2

3 LOF Ny Hjørring M. Kabelsvej 62 Lønstrup, 9800 Hjørring Tlf.: (bedst mellem og 18.00) (Quilt med Kulør - fortsat) Den internationale quiltudstilling er blevet en årligt tilbagevendende begivenhed, arrangeret af Husqvarna - Viking siden Hvert år vælges et tema, som deltagerne skal udtrykke i deres værker. Alle kan deltage. Til denne udstilling blev der indsendt 161 værker fra 19 forskellige lande, heraf blev 50 udvalgt som deltagere i konkurrencen. Det er fjerde gang Vendsyssel historiske Museum har den glæde at kunne vise resultatet af Husqvarna - Vikings store konkurrence, og museet håber lige som tidligere, at mange benytter den enestående lejlighed til at se de smukke håndarbejder, før udstillingen til efteråret opløses. On The Grid af Joanell Connolly, USA Byggeriet her og nu I flere af bygningerne er der i løbet af det sidste par måneder sket forbedringer i forbindelse med museets renovering I Historisk Arkivs bygning i Museumsgade 2 er trappe-opgangen blevet malet, der er blevet sat nye lamper op og lagt nyt gulv. I loftsetagen bliver de tidligere magasiner omdannet til kontorer for arkivets personale. I Museumsgade 3, som blev taget i brug for 3-4 måneder siden, er der stadig nok at se til med at indrette billetsalg, cafe, museumsbutik og turistinformation, så både vi og vore gæster føler sig godt tilpas. Her har vi fået de hårde hvidevarer på plads med køleskab, fryser, komfur og opvaskemaskine og rengøringsrum med vaskemaskine. I Turistinformationen ventes der på nyt brochuremateriale og gerne masser af gæster. Her overvejer man i øjeblikket, hvilket inventar der skal anskaffes for at præsentere informationsmaterialet bedst muligt. Bygningen i Skolegade, der nu 3

4 rummer personalets frokoststue, har fået et hårdt tiltrængt køkken med vand, køleskab og opvaskemaskine. Bronzestøbere studerede Ulvkærlurerne af Torben Nilsson, arkæolog. Forud for Stavanger Europæisk Kulturby 2008 er det planlagt at støbe kopier af to norske bronzelurer fundet ved Revheim syd for Stavanger. Det er meningen, at Jens Chr. Kloster fra Højskole i Tromsø vil anvende lurkopierne i musikalske indslag i forbindelse med kulturbyarrangementet. Støbearbejdet er lagt i hænderne på det danske støberi Bronzestøberiet Leif Jensen ApS fra Bagsværd, der har forestået talrige vanskelige støbearbejder i ind- og udland. Revheim-lurerne er nært beslægtede med Ulvkærlurerne fundet ved Hirtshals, så da Bronzestøberiet skulle i gang med støbetekniske studier forud for de komplicerede lurstøbninger, var det oplagt at lægge vejen forbi Vendsyssel historiske Museum for at tage Ulvkærlurerne i nærmere øjesyn. Det skete 31. oktober, hvor Pia Jensen fra Bronzestøberiet samt hendes mand Steen Balle nøje undersøgte de ca år gamle lurer i forsøget på at aflure bronzealderstøberens teknik. Moselig på vej til skolerne af Torben Nilsson, arkæolog. Torben Nilsson med et kranium fundet i en vendsysselsk mose. Kraniet, der formentlig stammer fra en yngre kvinde, kommer nu på rundtur til skolerne i vandreudstillingen om menneskeofringerne i oldtidens moser. Arkæologisk afsnit er nu, i samarbejde med skoletjenesten, på vej med tre nye vandre-udstillinger til skolerne i Ny Hjørring Kommune til brug i skoleåret Det bliver tre gode, men vidt for- 4

5 skellige historier. Den ene handler om ofringen af mennesker i oldtidens moser. Den anden historie handler om dendrokronologi, en måleteknik der anvendt på egetræs årringe i heldige tilfælde kan afgøre, hvilket forår eller efterår træet er fældet. For arkæologien er dateringsmetoden meget værdifuld, når egetræ dukker op i arkæologiske sammenhænge. Så kan hele det arkæologiske fund ofte dateres meget præcist. Den tredje historie fokuserer på et af nutidens teknologisk sorte huller ; mobiltelefonen der sættes i historisk perspektiv. Nyt fra skoletjenesten Som ovenfor nævnt vil Vendsyssel historiske Museum i årets løb være klar med fire nye vandreudstillinger, som skoletjenesten kan tilbyde skolerne i de fire kommuner bag skoletjenesten. Herudover er skoletjenesten som noget nyt gået ind i arbejdet med de 0-6 årige. Denne aldersgruppe er kommunerne forpligtet til at udarbejde læreplaner for. Her forsøger man gennem temaet Naturen og naturfænomenerne at imødekomme bekendtgørelsens krav og håber at kunne tilbyde kurser til den der arbejder med de mindste børn. I lighed med tidligere år har omkring halvdelen af samtlige skolesøgende børn benyttet sig af skoletjenestens tilbud om temadage mv. i løbet af I alt over 5000 besøg, og der er tale om en mindre stigning i antallet af elever. På lejrskolen i Mosbjerg har der været over 1100 overnatninger. Opfriskning af kirkesalen af Hanne Billeschou Juhl I efteråret 2005 gennemgik Nordjyllands Amts Konserveringsværksted (NAK) udstillingen i museets kirkesal. Udstillingen blev lavet i 1984 og har altså nu 22 år på bagen. Udstillingen er stadig aktuel og tidssvarende i sin udtryksform, men den trængte til en opfriskning. Støvet havde i årenes løb lagt sig som et jævnt gråt lag over alle genstande både i og uden for montrerne. Vendsyssel historiske Museum er som de øvrige statsanerkendte kulturhistoriske museer i Nordjyllands Amt tilknyttet det regionale 5

6 konserveringsværksted. Nordjyllands Amts Konserveringsværksted er beliggende centralt i Vodskov ved Hammer Bakker. Vi har ikke vores daglige gang på museet, men kommer der ofte i kortere eller længere perioder. Ud over at konservere og restaurere museumsgenstande giver NAK råd og vejledning i spørgsmål om, hvordan museerne bedst passer på deres genstande. Det kan f. eks dreje sig om, hvordan man kan forhindrer, at rummet bliver for tørt eller for fugtigt. Hvordan man sikrer sig mod lysets skadelige virkning. Hvordan tingene hænges op og hvordan genstandene udstilles og magasineres, så de tager mindst skade. Desuden yder vi også assistance ved optagning af genstande ved arkæologiske udgravninger. Dåbsfad før og efter fjernelse af kobberslør. Gennemgangen og rengøringen af kirkesalen blev ikke blot udført ud fra et formidlingsmæssigt synspunkt, men også ud fra et bevaringsmæssigt synspunkt, da støv er skadeligt for genstandene, og det derfor er vigtigt, at museumsgenstandene rengøres med jævne mellemrum. Arbejdet strakte sig over 2 uger, og alle flader og genstande blev rengjort og gennemgået. Der blev opstillet et stillads, så det var muligt at nå helt op til de øverste figurer og spindelvævet i loftet. De bemalede træfigurer blev rengjort med pensel og støvsuger. Det er et langsommeligt arbejde, og det er vigtigt at gå forsigtigt til værks, da malingslaget er skrøbeligt og kan sidde løst. Efter rengøring stod farverne mere klare. Genstande af sølv og messing blev pudset. Et udstillet dåbsfad af messing var i sin tid blevet loddet. Dette havde medført, at kobberet i messingen havde udfældet sig på overfladen, og fadet fremstod, som var det lavet af kobber. Efter en grundig pudsning står messingfadet nu gyldent og skinnende igen. Den udstillede messehagel blev støvsuget. For at gøre dette så 6

7 skånsomt som muligt, lægges en netramme over tekstilet, mens der støvsuges. Afskalninger på montrerne blev retoucheret, så de næsten ser nymalede ud. Også de udstillede modeller og plancher blev frisket op. Med vatpind blev tagene på alle Nordjyllands kirker rengjort og de, der trængte, malet. Museet har planer om at lave nye tekster til udstillingen. Med nye tekster vil udstillingen fremstå så godt som ny igen. I forbindelse med rengøringen blev der lavet en skadesinventering. Alle genstande blev gennemgået for Detalje af bemalet figur før rensning. skader og deres bevaringstilstand registreret. Samtidig blev der foretaget en klimaundersøgelse over en længere periode. I forbindelse med bemalet træ er det vigtigt, at luftfugtigheden er stabil, og at den hverken er for høj eller for lav. Svingninger i luftfugtigheden bevirker, at malinglaget skydes af, da træ og maling arbejder forskelligt. Vi holder løbende øje med klimaet på museet, så der kan gøres en indsats, inden skaderne bliver for store. Fra konen på landet af Kirsten M. Larsen På husmandsstedet i Mosbjerg har der været livlig aktivitet og familieforøgelse allerede fra årets begyndelse. Tidligere end normalt er der kommet lam. Kirsten fulgte de glædelige begivenheder på nærmeste hold og nedskrev oplevelserne i sin dagbog. Højen Mosbjerg d. 1/1 Nytårsmorgen udenfor i sneen lå et lille nyfødt lam, moderfåret var førstegangsfødende. Førstegangsfødende får kan godt være usikre på fødslen. Erik tog lammet med ind i stuehuset og varmede det i håndvasken med meget tempereret vand hvor han gradvis øgede temperaturen. 7

8 Han gnubbede det godt for at få gang i blodcirkulationen, det fik varmen og blev tørt på badeværelsesgulvet. Lammet kom i bås sam- Der var koldt ude i sneen nytårs morgen, så det var godt at komme ind i halmen. men med moderen, og Erik hjalp det i gang med at malke hende det gik godt, og i dag d. 20/1 er hun et flot lille gimmerlam. Den 10/1 blev der igen født et lam i sneen. Den 12/1 kom endnu et lam, som blev sat i fårehuset sammen med moderen, og her gik det godt med at få den første modermælk. Den 14/1-15/1 blev der atter født lam i sneen, men de var født for tidligt. De var små og skrøbelige, og deres tandkød lå som en hinde omkring tænderne. De blev gnubbet varme, så de overlevede, og sat ind i fårehuset. Erik hjalp med at få den første altafgørende råmælk fra fåret. Den 19/1 fødte et tredjegangsfødende også ude i sneen. Det blev sat i fårehuset og så fint ud. En halv times tid senere ville Erik se til fåret, da lå der et lam mere, altså tvillinger. Det nye lam så meget sølle ud, og Erik tog det med ind ved 22 tiden og varmede og gnubbede det i håndvasken og varmede håndklæder, som han lagde over det på badeværelsesgulvet. Han malkede koen og moderfåret, varmede mælken med varmt vand og gav lammet sutteflaske. Senere klokken var der liv i det, og det kom på benene og ud til moder-fåret. Det første lam blev fjernet. Det havde det godt og havde fået mælk. Moderen var jo tredjegangsfødende, og hun havde masser af mælk i begge patter. Lammet var ene om patterne og fik godt med mælk fra begge. Det andet lam blev sat ind igen, og de trives nu godt begge to. Den 19/1 blev der strøet godt i fårehuset, da det var ved at være fugtigt, fårene havde trådt meget sne med ind. De får hø og ensilage hver dag. Hesten får ensilage ved huset på marken. Malkekoen Mathilde har lidt mælk endnu, ca. 2 l, men skal snart stå gold, da den skal have kalv til april. Den bliver kun malket om morgenen, mest for at der skal være mælk til de små lam, hvis moderen svigter. Grisene blev leveret til slagtning d. 6/1. Grisestien skal kalkes, og midt i februar kommer der nye grise. Fårene har fået sprøjtet selen ind, som dyrlægen har anbefalet da det måske er på grund af mangel på selen, at nogle af dem har født for tidligt. 8

9 Sidste nyt! Besøgstallet for alle museets afdelinger er nu opgjort og er for besøgende. Nyt fra Historisk Arkiv Historisk Arkiv har udgivet endnu tre hjørringhistorier. Sesil Andersen har skrevet om Forsamlingsbygningen i Østergade, Vendelbohus og Vendsyssel Tidendes redaktør Vilhelm Carlsen. Med de 3 numre har arkivet nu udgivet 23 historier. De 3 historier kan sammen med deres forgængere fås kvit og frit på Historisk Arkivs læsesal. Genoptryk af Hæfter I skriftserien Hæfter fra Historisk Arkiv er 3 numre genoptrykt. Det er skriftseriens nr. 1 Tre generationer Friis på Vendsyssel historiske Museum en bibliografi om J.J. Lønborg Friis, Holger Friis og Palle Friis. Ved Per Lysdahl Nr 2. Om Hjørring købstad en litteraturliste, af Ruth Hedegaard, og nr. 7 Historien om huset i Skovstræde af Landry Christensen. En samlet oversigt over Historisk Arkivs og Vendsyssel historiske Museums udgivelser kan ses på Hvordan byen fik sin nye biograf - og andre fortællinger fra Hjørring Ovenstående er titlen på hæfte nr. 13 i serien Hæfter fra Historisk Arkiv, som udkommer i den nærmeste fremtid. Hæftet rummer en samling erindringsskitser skrevet af Mogens Heiselbæk. Han blev født i 1932 og voksede op i Hjørring, hvor han boede med sin familie i Kongensgade. Som ung blev han uddannet til dyrlæge og flyttede senere til Gørding ved Esbjerg. Hvordan byen fik sin nye biograf og andre fortællinger fra Hjørring rummer i alt fem fortællinger fra Heiselbæks barndomstid i Hjørring især fra besættelsestiden og årene umiddelbart derefter, han var da 8-15 år gammel. Heiselbæk nedskrev fortællingerne omkring 1980, og de kan, ifølge forfatteren selv, ikke betragtes som historisk kildemateriale som 9

10 sådan, idet der er tale om litterært bearbejdede erindringsskitser. De Det gamle Biograftheater i Søndergade nr. 5 omkring Historisk Arkiv, B fleste af de begivenheder, der beskrives er virkelige nok, men for at give historierne kraft er de suppleret med lidt fri fantasi, f.eks. er mindst én af de personer, der optræder i fortællingerne, opdigtet. Historierne, der er skrevet med udpræget vid og lune, giver dog alligevel et godt indtryk af miljøet og stemningen i Hjørring i 1940 erne, set fra drengehøjde. Man kan for eksempel læse om, hvorfor det var bedst for mindre drenge at holde sig fra Svanelunden under besættelsen, og ikke mindst fra de balloner, man kunne finde bestemte steder i buskadset dernede men som ikke var rigtige balloner. Man kan læse om forskellige, dels sande og dels nok knap så sande, begivenheder i forbindelse med købstadsjubilæet i 1943, om arrestationen af politiet i 1944 samt om mange, mange andre små og store begivenheder. Ikke mindst kan man i detaljer læse om, hvordan det var at være biografgænger i Hjørring i 1940 erne: Dengang havde kulturen også trange forhold. Det lokale, der af det offentlige var bygget efter datidens normer og kaldtes biografen, gjorde sit til, at Charles Darwin igen fik ret i sin tese, at kun den stærke går fri Det var et lokale, der i sin enkelhed bestod af nogle nøgne vægge, som var malet grønne, og hvor der nede i bunden af det stærkt skrånende gulv var fastgjort et lærred, som en osende kakkelovn, i højre side, havde sværtet betydeligt, således at billedet blev meget uklart i denne side Ca. 15 rækker længere tilbage - der kunne sidde 10 på hver række - var der en væg med sort filt, hvori der fandtes tre huller: Et til biografens eneste kinomaskine Ligeledes var der et hul til et lysbilledapparat, hvor byens handlende til musik og med sang af Victor Cornelius fremviste deres nye produkter, produkter, der enten blev vist skævt eller vist på hovedet. Det sidste hul brugtes kun for operatørens skyld, for at han kunne se, hvem der var i biografen. Kinomaskinen var af den gode gammeldags, larmende slags med kulbuelys, og som skulle justeres mange gange under en forestilling, for ellers forsvandt lyset ganske af sig selv, men når det skete, sendte det velopdragne, kulturelle publikum en mand op i operatørrummet for at meddele, at nu manglede de billeder, og så blev der skruet på stængerne - og der blev lys - under syden, brusen og sprutten. Døren til operatørrummet stod altid åben under 10

11 forestillingerne både sommer og vinter, for kulstængerne osede ganske forfærdeligt under forbrændingen. Gas-Jensen passede maskinen i operatørrummet. Han havde det velklingende navn, fordi han læste gasmålere af i byen Der skulle skiftes spole mindst tre gange under en forestilling, og så blev lyset tændt og dørene presset op under overvindelse af det af ventilationsanlægget fremkaldte vacuum, og en strøm af frisk luft væltede ind og fik folks normale kulører til at vende tilbage På fugtige aftener kunne det dog have den skavank med al den smækken op og i med dørene, at der satte sig et fugtigt lag på ruderne mellem sal og operatørrum, og det krævede mere lys, og så kunne man høre helt ned i salen, at maskine og Gas-Jensen gjorde deres yderste for at gennemføre forestillingen. En gang imellem forbarmede kontrolløren - Svendefatter - sig over publikum og maskine og beordrede folk på den bageste række op at stå, og ved hjælp af en stige, der af samme grund var anbragt under et stolesæde, tørrede han ruder af midt under forestillingen. Vi var så godt indlevet i den proces, at vi tog det som noget naturligt, og en gang imellem gjorde vi det selv, når vi syntes, at billederne blev for slørede. Samtlige fortællinger i hæftet er suppleret med billeder fra Historisk Arkivs billedsamling. Ungdomsorganisationer og skoleelever går i procession gennem Hjørring i anledning af 11

12 byens 700 års købstadsjubilæum, 31. marts Historisk Arkiv, B Politibetjent Johannes Grønbech fotograferet ved dyrskue i Hjørring i slutningen af 1930 erne. Historisk Arkiv, B Museerne på Toppen af Mogens Thøgersen Samarbejdet Museerne på Toppen blev etableret i januar 2004 mellem Bangsbo Museum, Læsø Museum, Skagen By- og Egnsmuseum og Vendsyssel historiske Museum. Fra januar 2005 har også Sæby Museum og Try Museum tilsluttet sig samarbejdet, der således nu omfatter alle kulturhistoriske, statsanerkendte museer i Vendsyssel. Samarbejdet har hidtil mest koncentreret sig om erfaringsudveksling og om praktisk samarbejde vedr. markedsføring og formidling. Tilsammen har de 6 museer godt 20 forskellige udstillingssteder, som kan indgå i en fælles markedsføring. Der har været tale om fælles annoncering, fælles rabatbillet og senest om et koordineret forsøg med gratis adgang til de 6 museer i uge 40 og 41 / Der er desuden aftalt fælles medvirken ved Forårsmessen i Aalborg Kongres- og Kulturcenter i foråret Det er ikke aktiviteter, som museerne har ret meget økonomi til, og en række af aktiviteterne er da også kun gennemført i kraft af en bevilling fra Nordjyllands Amts museumspulje på kr Sideløbende med ovenstående initiativer er der sket en kortlægning af netop museernes markedsføring med henblik på at rationalisere denne og ensrette rabatordninger, aldersgrænser m.v. Endelig har der været omfattende drøftelser af mulighederne for mere vidtgående samarbejder med henblik på rationalisering og på i kraft heraf - at styrke de enkelte museer, som således bedre vil kunne samle sig om at bruge kræfterne på mere relevante opgaver. I et sådant klynge-samarbejde vil de i øvrigt selvstændigt fungerende museer kunne støtte hinanden til fælles gavn. Samarbejdsmulighederne mellem de seks kulturhistoriske museer, som ligger samlet inden for en velafgrænset egn med fælles kultur- 12

13 historie, er næsten uendelige. Et sådant samarbejde kan på en række områder, især af praktisk art, også tænkes udstrakt til de to statsanerkendte kunstmuseer, som ligger inden for samme egn. Også de øvrige museer, der ligger inden for samme område, kan tænkes inddraget i samarbejdet, helt eller delvist. Da alle de deltagende museer også fungerer som lokalarkiver, vil samarbejdet helt naturligt også komme til at omfatte arkivområdet og dermed også kunne udstrækkes til de øvrige lokalarkiver i landsdelen. Her er det kun muligt at nævne en række eksempler på de mulige samarbejder. Når det gælder det faglige samarbejde, vil der med stor sikkerhed kunne opnås en rationalisering og et fagligt kvalitetsløft ved en faglig specialisering og koordinering de 6 museer imellem. Behandlingen af en række af de myndighedssager, som museerne varetager efter den seneste museumslov, vil også kunne rationaliseres. Hertil kommer en fortsat udvikling af de faglige netværk inden for de 6 museers forskellige medarbejdergrupper, til gavn for den faglige udvikling. Mulighederne for praktisk samarbejde er utallige, og også her kan der blot nævnes nogle få eksempler: fælles bogføring, fælles edb-medarbejder, både teknisk og med henblik på hjemmeside, fælles markedsføring og produktudvikling, fællesindkøb, fælles formidlingsprojekter etc. etc. Ud over afdækning af de mange muligheder er det her vigtigt at fokusere på, hvordan og på hvilke vilkår sådanne samarbejder kunne etableres er det f.eks. mest hensigtsmæssigt, at museerne fordeler opgaverne imellem sig, eller er det mere praktisk i det lange løb at etablere en eller flere fællesfunktioner til at varetage de fælles opgaver? De 6 museer har været enige om at søge at få kortlagt de mange praktiske og faglige samarbejdsmuligheder, som der er. En sådan kortlægning er langt hen ad vejen en forudsætning for udviklingen af det videre samarbejde. De 6 museer ansøgte derfor i december måned Nordjyllands Amts museumsudviklingsforum om midler til i en periode at ansætte en fælles medarbejder, som i samarbejde med de enkelte museer kunne gennemføre en sådan kortlægning. Museumsudviklingsforum bevilgede det ansøgte, så der nu er økonomi til en medarbejder i ca. 4 måneder. Projektet tænkes gennemført i løbet af foråret og forsommeren og forventes afsluttet med en samlet rapport og forslag til igangsætning 13

14 af fremtidige samarbejder. Ud over den iøjnefaldende nytte og glæde, som Museerne på Toppen kan have af projektet, vil det også kunne være til inspiration og gavn for andre museer, som overvejer et tilsvarende klynge-samarbejde. Eksperimentarium Ny børnevenlig formidling af naturkræfternes spil på klinten. VHM Strandfogedgården har fået bevilget kr. af Nordjyllands Amts Museums-pulje til etablering af et eksperimentarium om Rubjerg Knude. I løbet af 2006 er det planen at illustrere og anskueliggøre områdets mægtige naturkræfter gennem modeller og maskiner. Havstrøm - fyrets fald Meningen er gennem leg og udforskning at vise børn i alle aldre, hvordan naturkræfterne udspiller sig i området omkring Rubjerg Knude fyr, og gøre ofte svært tilgængelig viden fra støvede bøger til sjove og lærerige oplevelser. Leg gletscher Modellen viser, hvordan det så ud for år siden, da isen stod lige nord for Danmark. Ved Rubjerg er der først aflejret et lerlag. Da isen rykkede tættere på, blev der aflejret et sandlag over dette. Det er disse lag, der har dannet Rubjerg Knude, da de i frossen tilstand blev skubbet op i næsten lodret stilling af den frem- Man vil bl.a. kunne se en model af Vendsyssel, der viser, hvor stor en del af landet der førhen stak op over havoverfladen, og i et bassin vises hvad der sker, når sandet transporteres af vandet. 14

15 rykkende gletscher. stikker sit gule hoved op af sandet. Museerne på Toppen er en messe værd I perioden 31. marts til 2. april deltager Museerne på Toppen på Forårsmessen i Ålborg. Der vil her blive lejlighed til at møde repræsentanter fra museerne, som gerne fortæller om selve samarbejdet, men også gerne om, Påske på Strandfogedgården Der er påskelege for hele familien, når Strandfogedgården holder åbent i påsken. Prøv den gamle skik trille påskeæg, hvor vi maler hårdkogte æg og triller dem ned ad den lille bakke på gårdspladsen. Hvem kan ramme flest æg, uden at ens eget æg går i stykker? På gården kan børnene hilse på Rubjergs påskelam, og de voksne kan købe hjemmelavet lammespegepølse og røget lammefilet. Påskesøndag kl er der mulighed for at komme på tur med naturvejleder Laus Gro-Nielsen, hvor vi kigger efter forårstegn i det smukke landskab. Hør også om forårstegn i lyrik og digte. Der er nemlig få ting, der har inspireret digtere så meget, som de første strofer fra lærken, eller når den lille ukuelige følfod hvad de enkelte museer kan byde på af gode oplevelser. Vi står parate på standen i underetagen, hvor der vil være små 15

16 Kalender Forår og sommer smagsprøver af søsterkage, kandis, jødekager mm. En lille Quiz vil der også være at finde. På gensyn på Messen Året ud: Sct. Knuds Kilde år Jubilæumsudstilling. VHM Hjørring august: Fantastiske Fossiler i Nordjylland VHM Hjørring 7.april 5.juni: Quilt med Kulør International Quiltudstilling: ColorCouleurColoreKulör VHM Hjørring 30. april : Historiens Dag - Børns leg i historien I museumshaven i Hjørring leger vi som i gamle dage. I Strandfogedgården i Rubjerg er der forskellige aktiviteter fra vikingetiden Nærmere omtale i dagspressen 15. maj:- 30. september: Vogne fra Vendsyssel Udstillingen åbner på Børglum Kloster. Vogne, slæder og kaner fra VHM, bl. a. vognen, som H. C. Andersen kørte i på sin tur til Skagen. VHM Børglum 15. maj oktober: Bunkermuseet Hirtshals 10. Batteri I skoleferien omvisninger mandag-torsdag kl. 14. VHM Hirtshals 15. maj September: Strandfogedgården VHM Rubjerg Desuden åben i påsken april 24. maj- 30. september: Udstillingen: Exners Tegnestue - Helhed og detalje - udvalgte byggerier VHM Hjørring 24. maj: Kulturnat Museumshaven syder af aktivitet og mennesker VHM Hjørring Nærmere omtale senere 25. maj : Åben hus arrangement 16 VHM Hjørring Nærmere omtale senere 11. juni: FBL og Museumsforeningen: Udflugt til Hobro og Mariager Nærmere omtale senere Vendsyssel historiske Museum Museumsgade 3, 9800 Hjørring Tlf: Fax: Hjemmeside: Åbent hele året 1. okt. 30. apr. ma-fr kl , lør kl maj 30. sept. Alle dage kl Historisk Arkiv Museumsgade 2, 9800 Hjørring Tlf.: Fax: Hjemmeside: Hele året: Ti, ons og tors kl jan april og 1. sept dec. også åben tors kl samt 1. lørdag i måneden kl Lukket: 1. maj, 5. juni, og 31. dec. VHM - Hirtshals Museum Sophus Thomsensgade 6, 9850 Hirtshals Tlf: Hjemmeside: 16. juni-15. sep.: Man-fre kl samt lør kl sept.-15. juni: Man - tors kl samt fre kl Bunkermuseet Hirtshals Kystvejen, 9850 Hirtshals Hjemmeside: 15. maj- 31. okt.: Man - fre kl VHM - Mosbjerg Jerupvej Sindal Tlf: Hjemmeside: Åbent hele året: Alle dage kl VHM - Strandfogedgården Langelinje 2, Rubjerg, 9480 Løkken Tlf: Hjemmeside:www.vhm.dk/vhmjtg.htm 15. maj - 30.juni og 21. august 30. sep: Tors -sø kl

VHMKalender2011. januar. januar februar marts april. Lørdagsåbent på Historisk Arkiv Lørdag den 8. januar

VHMKalender2011. januar. januar februar marts april. Lørdagsåbent på Historisk Arkiv Lørdag den 8. januar januar Lørdagsåbent på Historisk Arkiv Lørdag den 8. januar Her vil være rig mulighed for at hente hjælp til slægtsforskning hos medlemmer af Slægtshistorisk Forening. Ud over generel hjælp og vejledning

Læs mere

VHM Nyt. ...vi har den gode historie!

VHM Nyt. ...vi har den gode historie! VHM Nyt...vi har den gode historie! ISSN: 1902-1380 Nr. 11 maj 2008 15.000 år gammelt hvalribben fundet i Vendsyssel På billedet ses finderen, Jan Klitgaard fra Mygdal, med det store ribben. Læs mere på

Læs mere

VHM Kalender. Januar Februar Marts April. Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk

VHM Kalender. Januar Februar Marts April. Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk 2015 VHM Kalender Januar Februar Marts April Vendsyssel Historiske Museum Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk JANUAR Lørdag den 3. januar Lørdagsåbent på Historisk Arkiv Benyt dig af muligheden

Læs mere

VHM Nyt. ...vi har den gode historie!

VHM Nyt. ...vi har den gode historie! VHM Nyt...vi har den gode historie! Nr. 7 november 2006 Stor samling tømrer-snedkerværktøj til VHM Forhenværende tømrer Henry Christensen Damhus fra Hjørring har til museet foræret sin store samling af

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2013 Referencenummer: 23015 Navn naturvejleder: Jakob Kofoed Navn nærmeste leder: Vendsyssel Historiske Museum Arbejdssted: Museets afdelinger i Mosbjerg, Rubjerg og

Læs mere

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver Center for Undervisningsmidler, Esbjerg Lærervejledning Brug af arkæologi-kassen og opgaver Lærervejledningens indhold: Fælles Mål Om materialet Fakta om arkæologi og oldtiden 4 forskellige opgaver: Opgave

Læs mere

VHM Nyt...vi har den gode historie!

VHM Nyt...vi har den gode historie! VHM Nyt...vi har den gode historie! nr. 2 august 2005 Høsten er i hus se side 2 Høstdag i Mosbjerg side 1 Vipper springe over klinge side 2 Fra Museumsforeningen side 3 Fra konen på landet side 4-5 Stendag

Læs mere

VHM Nyt. Æblelund i Mosbjerg Af Per V. Nielsen, Skoletjenesten. ...vi har den gode historie!

VHM Nyt. Æblelund i Mosbjerg Af Per V. Nielsen, Skoletjenesten. ...vi har den gode historie! VHM Nyt...vi har den gode historie! Nr. 8 april 2007 Æblelund i Mosbjerg Af Per V. Nielsen, Skoletjenesten I efteråret beskrev vi planerne for etablering af en æblelund i Mosbjerg. Ønsket var at få et

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

VHMnyt. Bunkermuseet og Hirtshals Fyr i tæt samarbejde. Affald med historisk værdi. Efterlysning af skraldemandstøj

VHMnyt. Bunkermuseet og Hirtshals Fyr i tæt samarbejde. Affald med historisk værdi. Efterlysning af skraldemandstøj VHMnyt MAJ 2009... vi har den gode historie NR. 15 Bunkermuseet og Hirtshals Fyr i tæt samarbejde Affald med historisk værdi Efterlysning af skraldemandstøj Indhold Forord Redaktionen...........................................

Læs mere

VHMkalender. September - Oktober - November - December

VHMkalender. September - Oktober - November - December VHMkalender September - Oktober - November - December 2015 LIVE UDGRAVNING September Hvad finder de i mosen? I september og muligvis noget af oktober graver arkæologerne, ved Sidsel Wåhlin igen i Svennum

Læs mere

REGION NORDJYLLAND. Museer

REGION NORDJYLLAND. Museer REGION NORDJYLLAND Museer FREDERIKSHAVN: Frederikshavns Kunstmuseum Parallelvej 14 9900 Frederikshavn T: 9845 9080 kunstmuseum@frederikshavn.dk http://www.frederikshavnkunstmuseum.dk/index.php/ HJØRRING:

Læs mere

VHM Nyt. ...vi har den gode historie! Nr. 10 marts 2008. Førsteudgaven af Vendsysseldragten er kommet på museum Birthe Jensen, projektansat, VHM

VHM Nyt. ...vi har den gode historie! Nr. 10 marts 2008. Førsteudgaven af Vendsysseldragten er kommet på museum Birthe Jensen, projektansat, VHM VHM Nyt...vi har den gode historie! ISSN: 1902-1380 Nr. 10 marts 2008 Førsteudgaven af Vendsysseldragten er kommet på museum Birthe Jensen, projektansat, VHM Museet har som gave modtaget den første kopi

Læs mere

PRIVAT OVERNATNING. i Hjørring og Sindal. Sov godt i

PRIVAT OVERNATNING. i Hjørring og Sindal. Sov godt i PRIVAT OVERNATNING i Hjørring og Sindal Sov godt i Velkommen til Hjørring og Sindal... Hvis du mangler et sted at sove, så er der i Hjørring og Sindal mange muligheder for privat indkvartering. Værter

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Ølsted strand v. Runde Bakke

Ølsted strand v. Runde Bakke Ølsted strand v. Runde Bakke Beretning over den arkæologiske forundersøgelse af matr. 15a Ølsted By, Ølsted Gennemført d. 15. oktober 2008 (NFHA2772) Af: Pernille Pantmann Beretningens identifikation Museumsnr.:

Læs mere

STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN

STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN Oplæg til diskussion af mulighederne for at styrke Strandby som et attraktivt sted for befolkning og turisme -med baggrund i områdets righoldige historie og fund

Læs mere

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Den korte udgave: Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Vi blev gift 24 nov. 2011 Vi holdt ferie i feb. 2011 (for første gang i rigtig mange år for Morten) hvor vi tog en uge til Tenerife -

Læs mere

Tips om insekter i hjemmet

Tips om insekter i hjemmet Tips om insekter i hjemmet Har du fået ubudne gæster i form af insekter i dit hjem, er rengøring på insekternes yndlingssteder ofte nok, og du kan gøre meget for at forebygge insektangreb. Mange af de

Læs mere

Lolland-Falsters Historiske Samfund

Lolland-Falsters Historiske Samfund Lolland-Falsters Historiske Samfund Program 2014 Årsmødet i Lolland Falsters Historiske Samfund afholdes tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00 på Sukkertoppen, Saxkjøbing Sukkerfabrik Aftenen indledes med

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Der er i år lavet en besøgsanalyse. Den er foretaget af Landsskuets medarbejdere, på alle 3 dage, i tidsrummet fra kl. 13.00-17.00.

Der er i år lavet en besøgsanalyse. Den er foretaget af Landsskuets medarbejdere, på alle 3 dage, i tidsrummet fra kl. 13.00-17.00. Hvordan kan det være, at når vi kommer dertil på året, hvor der skal afholdes generalforsamling i Landsskuet, så har vi kun positive ting at berette om.---- For det første vil jeg sige, at der som sædvanlig

Læs mere

Her var vikinger. Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark

Her var vikinger. Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark Uanset om man er ung eller gammel, dyrker idræt eller "bare" har brug for en gåtur, så hjælper både ophold i naturen og bevægelse på sundheden. Når skov og

Læs mere

Sådan passer du på din lejlighed

Sådan passer du på din lejlighed Sådan passer du på din lejlighed Kære beboer Som beboer har du ansvaret for at passe godt på din lejlighed. Når du flytter, skal den være i samme stand, som da du flyttede ind (bortset fra almindeligt

Læs mere

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Nøglehus Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Flinterup Forsamlingshus er et nøglehus, dvs. at man lejer hele huset uden vært eller personale, og det er derfor tilladt at ryge indendørs, hvis

Læs mere

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente!

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Brøruphus, den 20. februar 2015 NYHEDSBREV Kære forældre! Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Skolerejsen

Læs mere

OPLEV NATUREN I BALLERUP

OPLEV NATUREN I BALLERUP Me at v Kra 01 OPLEV NATUREN I BALLERUP Naturvejlederen forår 2015 Oplev Ballerups natur på 8 forskellige ture og arrangementer med naturvejlederen. Arrangementerne er gratis, men enkelte kræver tilmelding.

Læs mere

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT Hvordan det begyndte Menighedsplejen ved Diakonisser i Odense begyndte sit virke i vinteren 1880/81 på initiativ af pastor Johannes Møller.

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2012 Referencenummer: 23015 Navn naturvejleder: Navn arbejdsgiver: Arbejdssted: Jakob Kofoed Vendsyssel Historiske Museum Museets afdelinger i Mosbjerg, Rubjerg og Hirtshals

Læs mere

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Af Lis Andersen, museumsinspektør, Den antikvariske Samling Ribe - Danmarks ældste by - gemmer på meget store mængder af vores

Læs mere

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik.

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et MEGA godt emne det har været sjovt! Patrick Stistrup 6. klasse Indhold - Hvad har vi

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

Vejledning for ankomst og afrejse Hangar A

Vejledning for ankomst og afrejse Hangar A Vejledning for ankomst og afrejse Hangar A Opdateret 1. november 2013 Denne vejledning SKAL læses/bruges i forbindelse med besøg i Hangar A. Dokumentet ligger i Hangar A, men læs den inden du tager afsted

Læs mere

Kære læser Dette er en tekstboks dem vil du kunne finde mange af. Forfatter: Nicklas Kristian Holm Brødsgaard.

Kære læser Dette er en tekstboks dem vil du kunne finde mange af. Forfatter: Nicklas Kristian Holm Brødsgaard. Kolofon Kære læser Dette er en tekstboks dem vil du kunne finde mange af. Forfatter: Nicklas Kristian Holm Brødsgaard. Billeder: også Nicklas Kristian Holm Brødsgaard. Denne bog er skrevet i 2014. Forlag

Læs mere

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Nu om dage har stort set alle et digitalt fotografiapparat af den ene eller den anden slags, og det koster stort set intet at tage et billede. Anderledes var det før i

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Kabinen. Sådan gør du: Værktøjet skal være i orden

Kabinen. Sådan gør du: Værktøjet skal være i orden Kabinen Sådan gør du: Kabinen er et godt sted at starte når du vil gøre din bil ren, så kan den nemlig tørre, mens du vasker og polerer resten af bilen. Tørre! ja for der skal noget fugt til, for at få

Læs mere

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA HVORFOR HAVE ET GODT INDEKLIMA? FORDI VI MENNESKER OPHOLDER OS INDENDØRE 90 % AF TIDEN, OG INDEKLIMAET HAR DERFOR STOR BETYD- NING FOR VORES SUNDHED, KOMFORT

Læs mere

- fra bar mark til museumsmontre-

- fra bar mark til museumsmontre- - fra bar mark til museumsmontre- JEG ER ARKÆOLOG er et computerbaseret læringsspil om arkæologi og naturvidenskab. I spillet kan man spille seks forskellige baner. Alle baner er baseret på virkelige arkæologiske

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum

Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum Historisk Arkiv, Vendsyssel Historiske Museum På Historisk Arkiv sørger vi for at gemme alt hvad der kan tænkes, at fortælle eftertiden om fortiden og nutiden.

Læs mere

Arrangementer for børn

Arrangementer for børn Varde Bibliotek tlf. 75221088 Rådhusstræde 2 6800 Varde biblioteket@vardebib.dk Arrangementer for børn Bibliotekerne i Varde Kommune Januar-juli 2013 Læs mere på www.vardebib.dk Arrangementer for børn

Læs mere

GASMUSEET 2001 BERETNING FOR ÅR 2001 FOR GASMUSEET & GASHISTORISK SELSKAB.

GASMUSEET 2001 BERETNING FOR ÅR 2001 FOR GASMUSEET & GASHISTORISK SELSKAB. GASMUSEET 2001 BERETNING FOR ÅR 2001 FOR GASMUSEET & GASHISTORISK SELSKAB. Beretning 2001 Der er sket meget det sidste år. Vi har fået en ny organisationsstruktur for Gasmuseet og en venne/støtteforening

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf Sorø Kunstmuseum Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf På en flot sommerdag i juni drager Byens Netværk af sted til Sorø for at besøge Sorø Kunstmuseum, der for nylig har

Læs mere

Næsten så godt som hjemme...

Næsten så godt som hjemme... Næsten så godt som hjemme... TeaterHotellet udvider med 12 hotel lejligheder Nyindrettede og indflytningsklare, lækre møbler, lyse rum, elevator og central beliggenhed. TeaterHotellet som er kendt for

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Social inclusion på Kulturen, Lund SVERIGE

Social inclusion på Kulturen, Lund SVERIGE Social inclusion på Kulturen, Lund SVERIGE Social inclusion på Kulturen, Lund I perioden 23. marts til den 30. april 2009 opholdt jeg mig seks uger ved Kulturen, Lund( Sverige) Målet med opholdet var at

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

- de originale rustikke håndbankede Vindø GulvTegl

- de originale rustikke håndbankede Vindø GulvTegl - de originale rustikke håndbankede Vindø GulvTegl Gule håndbankede med flammer Håndbankede GulvTegl fra Vindø Teglværk ved Mariager Fjord er en direkte fortsættelse af flere århundreders tradition for

Læs mere

Projekt Besættelsestidens Han Herred

Projekt Besættelsestidens Han Herred Læs i dette nyhedsbrev Projekt Besættelsestidens Han Herred stormøde på Sanden Bjerggaard tirsdag 9. april kl. 19.00 Hyggeeftermiddag på Bratskov i Brovst torsdag 21. marts kl. 14.00 Besættelsestidens

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg

5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg 5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg Isbjerge, nordlys, bygdebesøg og hundeslæde Det er sammen med meget andet, hvad der kan opleves på turen.

Læs mere

Et landbrugsemne i matematik

Et landbrugsemne i matematik Et landbrugsemne i matematik Lavet af Christian Lund Tallerupskolen mail@chrlund.dk Frank Erichsen bedre kendt som Bonderøven bor på Kastaniegården på Djursland. Her dyrker han jorden og plejer sine dyr

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

TEKNISK KRAVSPECIFIKATION SKOLE. Programkoder

TEKNISK KRAVSPECIFIKATION SKOLE. Programkoder Rengøringsservice på skoler og SFO mv. i skal udføres i henhold til nedenstående kvalitetsbeskrivelser i form af rengøringssystemet programmeret rengøring. Hvert enkelt lokale er tildelt et program i form

Læs mere

Karen Blixens gardiner

Karen Blixens gardiner Karen Blixens gardiner Karen Blixen museet ved Rungsted Kyst har til huse i forfatterens private hjem på Rungstedlund. Stuerne står som i forfatterens tid, og de er blandt andet kendt for de altid smukke

Læs mere

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Fest for mellemtrinnet. Så er det blevet tiden for den årlige store begivenhed for eleverne i 4., 5. og 6. klasse. Der er fest! Torsdag d.

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011 Holbæk Arkæologiklub Generalforsamling 2011 Nyhedsbrev nytår 2012 Bestyrelsesmøde Bestyrelsen havde oprindeligt planlagt at holde møde den 5. december, men på grund af andre mødeaktiviteter måtte det flyttes

Læs mere

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen:

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen: MEDLEMSBLADET BYD VEN/-INDE/GÆST Der er ved begyndelsen af september måned mere end 20.000 mennesker, der fra nær og fjern har taget turen til Tønder for at se Kunstmuseets særudstilling om møbelarkitekten

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

ARV. Luciaoptog. www.furbib.dk. barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner. klassikere brætspil rim & remser sanglege

ARV. Luciaoptog. www.furbib.dk. barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner. klassikere brætspil rim & remser sanglege Luciaoptog Nattergalen skal findes sæsonprogram børn efterår 2015 furesø bibliotek & borgerservice Zebra-ze-ze ARV Brætspilscafé Mis med de blå øjne R barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner

Læs mere

Uge-dag Tidsrum Aktivitet Sted Med-arbejder: Lærkebo Lærkebo 11.30-12-15 13.30 14.15. Ditte 11.30 12.15 Holdmotion

Uge-dag Tidsrum Aktivitet Sted Med-arbejder: Lærkebo Lærkebo 11.30-12-15 13.30 14.15. Ditte 11.30 12.15 Holdmotion 10.15 11.00 11.30-12-15 13.30 14.15 Styrketræning Poppelbos kælder 13.30 14.30 Motion for borgere med KOL 10.15-11.00 Stavgang / Walk and talk om det vi går forbi Udendørs Desuden er alle medlemmer naturligvis

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Forældrebrev 12. april 2013

Forældrebrev 12. april 2013 Forældrebrev 12. april 2013 1. Anden uge i lockouten Så sluttede den anden uge i lockouten. 0.-1. klasse har også i denne uge modtaget undervisning fra Bettina mandag, tirsdag og fredag. SFO en har været

Læs mere

I hvor mange år har du været boligejer?

I hvor mange år har du været boligejer? Nyt hus I hvor mange år har du været boligejer? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 24% 21% 12% 13% 11% 9% 5% 5% 1% 3 år eller mindre 4-5 år 6-10 år 11-15 år 16-20 år 21-30 år 31-40 år 41-50 år

Læs mere

Folkemusikseminar. i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping. www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf.

Folkemusikseminar. i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping. www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf. Folkemusikseminar i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf. 3082 5010 Velkommen 2014 til Folkemusikseminar Folkemusikseminaret i St.

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Lad klassen opleve. Hvolris Jernalderlandsby. En anden tid - et andet tempo

Lad klassen opleve. Hvolris Jernalderlandsby. En anden tid - et andet tempo Lad klassen opleve Hvolris Jernalderlandsby En anden tid - et andet tempo Hvolris Jernalderlandsby En anden tid - et andet tempo I 1960`erne fandt og udgravede man de første arkæologiske spor efter vores

Læs mere

(CP). 1. (30 MAR 31 MAR

(CP). 1. (30 MAR 31 MAR Referat af bestyrelsesmøde i FN Museet d. 2. maj 2012, kl. 15.00. Mødet blev afviklet i Veteranhjemmet, Frøslevlejren. Til stede var: Jens Søndergaard (JS), Gert T. Knudsen (GTK), Per A. Rasmussen (PAR),

Læs mere

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling ? Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling Laurits hus 1. Hvor sover Laurits? A. På gulvet ved ildstedet B. På bordet, der kan klappes sammen. C. På en bænk langs væggen 2. Sover Gertrud i en seng?

Læs mere

Klubblad Januar Juli 2015

Klubblad Januar Juli 2015 Klubblad Januar Juli 2015 Åbningstider i klubben Mandag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Tirsdag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Onsdag: 13.00-18.00 Torsdag: 13.00-18.00 Fredag: 13.00-17.00

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMJU.

Nyhedsbrev fra DMJU. Nyhedsbrev fra DMJU. 2. årgang nr. 6 december 2011 Billedet vises med tilladelse fra my1287 I denne søde juletid: Vi ønsker os nye tog under træet og på skinnerne.. Kontaktperson nyhedsbrev: Gert Frikke

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Hvad skal du lave i sommerferien?

Hvad skal du lave i sommerferien? H.C. Andersen paraden Møntergården Fyns Kunstmuseum Hvad skal du lave i sommerferien? Få rabat på flere oplevelser Besøg flere af Odense Bys Museer og spar på entréen. Vis din billet købt til fuld pris

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: University of Kent at Canterbury Land: Storbritannien Periode: Fra:

Læs mere

Udstillingen gennemføres i overensstemmelse med omstående udstillingsvedtægt.

Udstillingen gennemføres i overensstemmelse med omstående udstillingsvedtægt. UDSTILLINGSAFTALE Mellem udstillingssted: Espen Brandt-Møller. Produktionsskolen MultiCenter Syd Afdeling: Vandtårnet. Hollandsgaard 20. 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 82 19 08 Mob: 29 26 30 09 Mail: espen@multicentersyd.dk

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg.

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg. Andre aktiviteter Mette Slyngborg Bestyrelsesposter Esbjerg Kommunes Byfond (2008-). Esbjerg Daghøjskole (1996-99) Tillidshverv TR på Sydvestjyske Museer for Dansk Magisterforening Faglige netværk ICOM

Læs mere

På børnehjem i Uganda

På børnehjem i Uganda På børnehjem i Uganda For Hanne Eriksen gik en gammel drøm i opfyldelse, da hun i september i år rejste til Uganda for at være frivillig på et børnehjem. Her er lidt om det, hun fortalte en grå novemberdag

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Design Ure Smykker Messen Info

Design Ure Smykker Messen Info DESIGN URE SMYKKER MESSEN 2016 INFO Side 1 / 18 Design Ure Smykker Messen Info Side 2 Hvor og hvornår Side 3 Generelt om stande Side 4 Parkering Side 5 Opstilling og nedtagning Side 6 Priser, vilkår og

Læs mere

Hvordan ville det være at dumpe ned i Kvostedgården og blive en del af familien/husholdet for en kort stund?

Hvordan ville det være at dumpe ned i Kvostedgården og blive en del af familien/husholdet for en kort stund? Forløb 2 Story-line på Kvostedgården Dansk Historie Titel : Vær en del af familien/husholdet på Kvostedgården anno 1800 Fag : Dansk Historie Klassetrin : 4. 6. klasse, normalklasser/specialklasser Årstid

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud 2014-2015 Museet Ribes Vikinger Læringstilbud Museet Ribes Vikinger Oplev Ribes spændende historie fra år 700 til år 1700. Rundvisning Tilpasses den enkelte gruppe Museet Ribes Vikinger er placeret på

Læs mere

Årets gang 2014. Projekter

Årets gang 2014. Projekter Årets gang 2014 Rekord år for Knivholt Der blev sat ny besøgsrekord idet ikke færre end godt 80.000 registrerede gæster har været på Knivholt og forhåbentlig har en fantastisk oplevelse. Der har været

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Det Danske Spejderkorps Peter Wessel Gruppe Rosevej 64 9900 Frederikshavn

Det Danske Spejderkorps Peter Wessel Gruppe Rosevej 64 9900 Frederikshavn Det Danske Spejderkorps Peter Wessel Gruppe Rosevej 64 9900 Frederikshavn Råsigvej 62 9970 Jerup Kørselsvejledning: Tog: Skagensbanen, af ved trinbrættet på Rimmen station, gå mod (syd) Frederikshavn ca.

Læs mere

50 BO BEDRE Nr. 1 2014. Af Marina Lykkesteen. Foto Andreas Mikkel Hansen

50 BO BEDRE Nr. 1 2014. Af Marina Lykkesteen. Foto Andreas Mikkel Hansen Hjem med sjæl Den gamle 1800-tals patriciervilla i oprindelig stand nord for København var umiddelbart ikke, hvad Helle Holstein og hendes familie havde forestillet sig som deres minimalistisk og stramt

Læs mere

Alt hvad I skal vide som arrangører i Kulturnatten 2015

Alt hvad I skal vide som arrangører i Kulturnatten 2015 Alt hvad I skal vide som arrangører i Kulturnatten 2015 Vi forventer, at I som arrangør er indforstået med nedenstående deadlines og kriterier. Har I spørgsmål, så er I selvfølgelig velkomne til at kontakte

Læs mere

Oktober måneds nyhedsbrev til forældre 9.X vandt i regionen og skal til DM i Skills

Oktober måneds nyhedsbrev til forældre 9.X vandt i regionen og skal til DM i Skills Oktober måneds nyhedsbrev til forældre 9.X vandt i regionen og skal til DM i Skills Roskilde Tekniske Skole var vært ved SKILLS Stafetten for 9. klasser 1.-4. oktober 2013. Arrangementet hedder Skills

Læs mere