Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver"

Transkript

1 Center for Undervisningsmidler, Esbjerg Lærervejledning Brug af arkæologi-kassen og opgaver Lærervejledningens indhold: Fælles Mål Om materialet Fakta om arkæologi og oldtiden 4 forskellige opgaver: Opgave 1: Tidslinje - tid og kronologi Opgave 2: Billedlotteri - Hvad har tingene været brug til? Opgave 3: Registrering af fund Opgave 4: Samtaleark om Ertebølletiden Museet for Varde By og Omegn Skoletjenesten Lundvej Varde Telefon: att. Skoletjenesten 1

2 Lærervejledning Læs her først! Oversigt til læreren Når vi ser konkret på fortiden gennem fund og kilder, er vi inde i hjertet i historieundervisningen. Gennem dette materiale bliver fortiden gjort interessant, nærværende og autentisk. Materialet er udviklet til primært brug i klasse men selve genstandene kan sagtens anvendes helt op i overbygningen. Fælles mål Materialet understøtter faghæftets formål for historie ud fra en række punkter: Kronologi Kanonpunktet Ertebølletiden i historiekanonen Indsigt i menneskers livsvilkår gennem tiderne Historisk identitet Koblingen mellem fortid, nutid og fremtid Materialer understøtter trinmål for 4. klassetrin ud fra følgende punkter: Fortælle om spor fra fortiden i lokalområdet Etablere en tidsfrise Fortælle om sammenhænge mellem materielle kår og hverdagsliv Opsøge viden om fortiden i forskellige typer medier 2

3 Center for Undervisningsmidler, Esbjerg Lærervejledning Brug af arkæologi-kassen og opgaver Hvorfor er dette materiale så godt? Det er meget vigtigt at eleverne får oplevelsen af den levede historie og at historie er spændende og nærværende. Det opstår naturligt, når man arbejder med genstande i historieundervisningen. Ud over genstandene indeholder kassen en række aktiviteter, som kan bruges i sammenhæng med genstandene. Her kan nævnes: Spil Opgaver Genstande Fortælle-ark Oplæsningsbøger Bøger til inspiration Måleredskaber til arkæologens arbejde, herunder fundregistrering Der er ingen særlig rækkefølge at anvende de forskellige aktiviteter i, ligesom de forskellige aktiviteter i høj grad kan benyttes uafhængigt af hinanden. Det er dog vigtigt for at få størst muligt udbytte, at læreren bruger tid på at orientere sig i materialet og alle dets anvendelsesmuligheder. Endelig er man altid velkommen til at kontakte Museet for Varde By og Omegn eller Center for Undervisningsmidler for tips, ideer eller vejledning god fornøjelse! Museet for Varde By og Omegn Skoletjenesten Lundvej Varde Telefon: att. Skoletjenesten 3

4 Lærervejledning Opgaver i arkæologikassen Opgave 1: Tidslinje Fag: historie Eleverne ser på genstandende og placerer dem i tid på en tørresnor/tidslinje. Kronologisk forståelse. Opgave 2: Billedlotteri Fag: historie I denne opgave kan eleverne lære at forbinde de arkæologiske fund med det, de oprindeligt har været brugt til. Redskabsforståelse forståelse for tings brug og forfald. Opgave 3: Mit fund Fag: dansk, matematik, billedkunst, historie Eleverne kan registrere fundene ligesom på en udgravning. Opgaver med mål og vægt. Datering/kronologisk forståelse. Tegning: overfør en rumlig genstand til papir. Skriv en historie om mit fund. Opgave 4: Samtale-ark om Ertebølle-tiden Brug samtalearket til at få en dialog med klassen om, hvordan det var at leve i Ertebølle-tiden. 4

5 Lærervejledning Opgave 1 Tidslinje - tid og kronologi Du skal bruge: Tørresnor Klemmer Laminerede ark til tidslinjen Eventuelt kataloget over oldsagerne Hvad gør I? Sammen med eleverne placerer du de laminerede ark på tidslinjen med klemmerne. Formål? Kronologisk forståelse. Flere forslag Du kan lege at 1 meter er 100 år. For hvert store skridt, I går, går I 100 år tilbage i tiden. Efter 1 skridt er I tilbage hvor børnenes oldeforældre blev født. Efter 5 skridt er I tilbage i middelalderen. Efter 10 skridt er I i Vikingetiden. Efter 20 skridt er det Jernalder (Romerriget). Efter 30 skridt er I i Bronzealderen. Efter 50 skridt er det Bondestenalder. Efter 60 skridt er I Ertebølle-jægere. Det er 120 skridt siden isen forsvandt, og de første jægere kom hertil. 5

6 Lærervejledning Opgave 2: Billedlotteri Hvad har tingene været brugt til? Du skal bruge: De laminerede ark til billedlotteriet. Oldsagerne i kassen. Hvad gør I? Sammen med eleverne placerer du oldsagerne på de laminerede ark hvor I synes, de hører til. Oldsagerne kan høre til flere steder. En pilespids hører f.eks. til både på flinthugning (fremstilling af redskaber i flint) og på jagt-billedet. Du kan vælge de genstande og billeder, du syntes er relevant i undervisningen. Facit? Der er ingen facitliste - men på næste side er arkæologernes forslag til, hvilke oldsager du kan placere på hvilke billeder. I kataloget findes en lille beskrivelse af oldsagernes brug, som du evt. kan tage udgangspunkt i. Formål? Oldsagerne i kassen er alle ødelagte i forhold til, da de var i brug. Økserne og pilene var skæftet, potten var hel og ikke i skår. Gennem billedlotteriet får du en snak med elverne om, hvad tingene engang har været brugt til, og hvordan de så ud i brug. 6

7 Billede Tema Oldsager Tid Flint-hugning Økser Knive Pilespidser af flint Stenalder Jagt Fældning og tilhugning af træ Høst Pilespids, Dolk af flint Fække-kniv af flint Økser af flint Økser af bronze Mejsler af flint Flint-segl Flækkekniv af flint Stenalder Bondestenalder Bronzealder Bondestenalder Bål Madlavning Ildstål Ildsten Økser (til brænde) Potte-skår med madskorpe Potteskår Skår fra kogekar Jydepotte-skår Bondestenalder Bronzealder Jernalder Jernalder, Middelalder, Historisk tid. Ostefremstilling Rester af si (potteskår med hul) Bronzealder Jernalder Garn / Tøj Ten-vægt Bondestenalder Bronzealder Jernalder Smedning Slagge fra udvinding af jern og smedningen Jernalder Krig Stridsøkser Dolk Økser Bondestenalder Bronzealder 7

8 Lærervejledning Opgave 3: Registrering af fund Du skal bruge: Oldsagerne Et hæfte med A4-ark Mit fund til hver elev. De kan kopieres fra de laminerede ark, eller printes fra eller Hver elev skal bruge blyant og lineal. Du kan vælge at bruge vægt, skydelære og magnet. Tværfagligt forløb Denne opgave egner sig til fagene dansk, matematik, historie, billedkunst. Hvad gør I? Liste over fund Lad eleverne udfylde et skema for hver ting, præcis som arkæologerne. Inddel klassen i grupper på 3-5 elever. Lad hver gruppe vælge 4-6 ting fra kassen. Eleverne udfylder Liste over fund med de ting, de har valgt. Fundnummeret finder eleverne på hver oldsag i kassen. På arkæologi-sprog kaldes genstande for x, og de får et x-nummer Eleverne kan datere tingene ud fra kataloget. 8

9 Lærervejledning Hvad gør i? Fundbeskrivelse Lad hver elev vælge én oldsag, som de skal beskrive. Hver genstand skal beskrives, så arkæologen kan bruge det til sin rapport. Husk at skrive fundnummer på, så beskrivelsen kan bruges sammen med listen over fund. Det er vigtigt at beskrive oldsagen nøje. Skriv om tingen er fin eller grov, om den er glat eller ru, om den er lavet af flint eller ler, asymmetrisk eller symmetrisk, og om der er særlige kendetegn ved tingen... Det er en god idé at tegne tingen også. Hvis I har mulighed for det kan eleven tage et billede, printe det ud og klistre det på forsiden. Når I daterer, kan I bruge tidslinjen på tørresnoren. Det er en god idé at datere både til periode (stenalder, bronzealder, jernalder) og til årstal (eksempelvis 1500 f.kr.) afhængig af klassetrin. Formål? Når arkæologer graver ting ud, bliver de taget med hjem på museet. Det er vigtigt at vide, præcis hvor hver ting er fundet i udgravningsfeltet, derfor får tingene et nummer. Det er også vigtigt at holde styr på tingene hjemme på museets magasin. Og endelig bruger arkæologer tingene til at datere fundet ud fra, altså til at bestemme hvilken tidsperiode fundet er fra. 9

10 Lærervejledning Opgave 4: Samtaleark om ertebølletiden Du skal bruge: Samtalearkene Evt. oldsagerne fra kassen Hvad gør I? Sæt eleverne i en rundkreds på gulvet, ude i skoven eller et andet sted, hvor I får ro til samtalen. Stil eleverne et spørgsmål, og lad dem først selv svare på, hvordan de tror, det var. Brug svarene til at uddybe elevernes svar, eller korrigere dem, hvis nødvendigt. Du kan også vælge at læse svaret op til sidst, inden du går videre til næste spørgsmål. Brug eventuelt billederne fra tidslinjen mens du snakker. Forslag til at bruge oldsagerne under samtalen: I snakker om urskoven. Tag en sleben økse op, og vis den til eleverne. Den var sat på et træskaft. Og så fældede de urskoven med sådan nogen. Hvor tit tror I, de skulle slibes? Hvordan blev de slebet? (i vand og sand datidens sandpapir). 10

11 Lærervejledning I snakker om jagt. Find den lille pilespids. Snak om, hvordan man er nødt til at være mange bueskyttere, hvis man skal dræbe en urokse med sådan en lille pil. I snakker om urskoven. Find en flint-økse. Fortæl, at den har haft træ-skaft på. Vis, hvordan man har fældet træer med den. Snak om, hvor tit øksen mon er gået i stykker, og hvad man så har gjort - hugget den op på ny eller smidt den væk. Formål? Landskabet og livsvilkårene var ganske anderledes for 6000 år siden. Det er meningen, at samtalen ud fra arket skal give eleverne en forestilling om, hvordan det var at leve dengang. 11

12 Fakta om arkæologi og oldtiden 12

13 Fakta om arkæologi og oldtiden 13

14 Fakta om arkæologi og oldtiden 14

15 Fakta om arkæologi og oldtiden 15

16 Fakta om arkæologi og oldtiden 16

17 Fakta om arkæologi og oldtiden 17

18 Besøg en arkæologisk udgravning Se arkæologen arbejde Det vil være oplagt at kombinere arbejdet med arkæologikassen med et besøg på en arkæologisk udgravning, eller det lokale museum. Der er arkæologer på de fleste lokale museer. Kontakt jeres lokale museum og hør om de har en udgravning i gang, som I må komme og besøge. 18

skal mit barn lære Historie?

skal mit barn lære Historie? Velkommen til samarbejde Hvordan kan vores børn lære mere i skolen? Hvorfor skal mit barn lære Historie? Tekst af Birgit Knudsen aktive forældre hjemmearbejde Dansk Matematik Engelsk Naturfag Praktisk-musiske

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

Klenodier på spil. Genstande på Nationalmuseet

Klenodier på spil. Genstande på Nationalmuseet Klenodier på spil Genstande på Nationalmuseet Bødlens økse Den måde, mennesker gennem tiden har levet og tænkt på, præger de genstande, de efterlader sig. Alle genstande er en del af en eller flere større

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1

Indholdsfortegnelse. Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemformulering... 2 Metode... 3 Teori... 4 Hvad skal skolen danne til?... 4 Material dannelse... 4 Formal dannelse... 5 Kategorial dannelse... 6 Hvordan opstår læring?...

Læs mere

Rejsen til NU. Rejsen til NU. Fra 6 år UNDERVISNINGSMATERIALE. undervisningsmateriale fra ZeBU

Rejsen til NU. Rejsen til NU. Fra 6 år UNDERVISNINGSMATERIALE. undervisningsmateriale fra ZeBU 2013 Rejsen til NU Fra 6 år UNDERVISNINGSMATERIALE indholdsfortegnelse Introduktion til læreren... Om forestillingen... Workshops... 3 4 5 At åbne for kunstnerisk oplevelse... 6 Filosofisk samtale, til

Læs mere

Penge! Af Bjørn Ousland. På dansk ved Flemming Møldrup

Penge! Af Bjørn Ousland. På dansk ved Flemming Møldrup Penge! Af Bjørn Ousland På dansk ved Flemming Møldrup Pædagogisk vejledning Udarbejdet af Pædagogisk konsulent Marianne Skovsted Pedersen VIACFU Bogen er inspireret af film og tegneserie og historien forløber

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

Forældresamarbejde. Den 23. januar 2014

Forældresamarbejde. Den 23. januar 2014 Den 23. januar 2014 Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG undervisningsforløbet Cool Uden Røg Formål Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning, identitet og selviscenesættelse. Formålet med forløbet

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen

Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen Samarbejde som nøglen til ro og arbejdsglæde i klassen Af Mette Stange, konsulent 34 Jeg vil i denne artikel redegøre for hvorfor ro, samarbejde og engagement hænger sammen med en stærk fællesskabskultur

Læs mere

Børn lærer sproget af deres forældre

Børn lærer sproget af deres forældre Børn lærer sproget af deres forældre Når børn bruger sproget i leg og andet samvær med andre børn og voksne øver de sig i at anvende sproget målrettet, kreativt og præcist sproget automatiseres. Børn lærer

Læs mere

Værktøjskassen Skole-hjem samtalen og hjemmebesøget. Få nydanske forældre som medspillere

Værktøjskassen Skole-hjem samtalen og hjemmebesøget. Få nydanske forældre som medspillere Værktøjskassen Skole-hjem samtalen og hjemmebesøget Få nydanske forældre som medspillere Værktøjskasser til vellykket skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Dette er en af fem værktøjskasser til lærere,

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Hvad er det, du siger -4

Hvad er det, du siger -4 Hvad er det, du siger -4 Dine ord skaber Mål: Børn indser, at det, vi siger, gør noget i os selv, andre og den verden, vi lever i. Ord bliver ofte til handling. At sige gode og positive ord skaber noget

Læs mere

Hvad skal vi med skolen? -om samfund og skole før,nu og i fremtiden

Hvad skal vi med skolen? -om samfund og skole før,nu og i fremtiden Lærervejledning Hvad skal vi med skolen? -om samfund og skole før,nu og i fremtiden Denne lærervejledning skal være en hjælp for læreren til at bruge hæfterne om skolehistorie: Hvad skal vi med skolen?

Læs mere

Godt i gang med Tegn på læring

Godt i gang med Tegn på læring Godt i gang med Tegn på læring Fem gode råd DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Fem gode råd I guiden her finder I fem gode råd om hvordan I kommer godt i gang med at bruge redskabet Tegn på læring. De fem råd

Læs mere

KYS DET NU, DET SATANS LIV!

KYS DET NU, DET SATANS LIV! SKOLEMATERIALE KYS DET NU, DET SATANS LIV! TIL LÆRERNE. Skolematerialet til 'Kys det nu, det satans liv' har to overordnede formål: 1) At inspirere og levendegøre elevernes nysgerrighed i forhold til de

Læs mere

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Følgende ideer er ment som praktiske og konkrete ting, man kan bruge i matematik-undervisningen i de yngste klasser. Nogle af aktiviteterne kan bruges til

Læs mere

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri SKAB IDÉER Et spil om lokalt iværksætteri SPILMANUAL FOR DIG, DER SÆTTER SPILLET I GANG GENERELT Spillet består af en spilmanual, en spilleplade og 13 øvelseskort. Derudover har du denne spilmanual, som

Læs mere

Indblik og udsyn. Kun til gennemsyn - ikke til undervisning. Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog NYESTE TID 1918-2010

Indblik og udsyn. Kun til gennemsyn - ikke til undervisning. Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog NYESTE TID 1918-2010 Indblik og udsyn NYESTE TID 1918-2010 Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog Indblik og udsyn Historie for 9. klasse Lærerens håndbog Forlaget Meloni 2010 System: Indblik og udsyn Til systemet hører

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

Evaluering kort og godt

Evaluering kort og godt Evaluering kort og godt Om målsætning, dokumentation & elevplaner Dette hæfte er et supplement til filmen "Når evaluering er læring Kan bestilles til alle lærere i grundskolen Dette hæfte er et supplement

Læs mere