Forord. Vi skriver i dag 2012, der er således gået over 30 år siden udgivelsen. Det gøres nemmest ved at sende mig en e- mail til:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord. Vi skriver i dag 2012, der er således gået over 30 år siden udgivelsen. Det gøres nemmest ved at sende mig en e- mail til:"

Transkript

1 Forord Denne slægtsbog Min Slægt fik Rasmus Anton Rasmussen udgivet i Det har været et virkeligt stort stykke arbejde, ikke kun at skrive bogen, men også at gennemgå alle de gamle kirkebøger, så der er tilbragt mange timer på landsarkivet i Viborg, og i landets kirker. Anton - som han blev kaldt - blev født den 20. juli 1898, og han døde den 27. marts Han blev således lige knap 92 år. Anton havde han i sine sidste år, sin veninde Frida Jørgensen (moder til tidligere byggematador Axel Juhl- Jørgensen) som han havde mange fornøjelige timer med. Jeg har læst bogen med stor glæde, - det er jo rart at kende sine rødder men jeg syntes også, at det vil være rart at kunne følge med i slægten fremover. Vi skriver i dag 2012, der er således gået over 30 år siden udgivelsen. Med andre ord, så vil være ærgerligt, hvis den ikke bliver ført videre.! Det er derfor vigtigt at jeg modtager opdateringer - fra alle familierne - så jeg kan holde bogen ved lige. Men det er også vigtigt, at i skriver til mig, HVIS der er faktuelle fejl/mangler, skrivefejl, stavefejl, eller hvad ved jeg. Det tager ikke langt tid at lave en ændring - elektronisk. Det gøres nemmest ved at sende mig en e- mail til: frost.dk Eller skrive til Kim Frost, Kringsager 52, 6000 Kolding God fornøjelse med læsningen Kim Rasmussen Frost [1]

2 Anton Rasmussen MIN SLÆGT Niels Peter Rasmussens og Mette Kirstine Rasmussens for og efterslægt ISBN VINDERUP BOGTRYKKERI A/S 1981 [2]

3 1. Mine forældre Og mit hjem Far Far, Niels Peter Rasmussen, blev født den 1. juni 1869 i landsbyen Thorup i Hedensted sogn som den yngste af seks søskende, og han døde på Vejle amts sygehus den 18. november Han blev altså 72 år gammel. Hans forældre var gårdmand Rasmus Jensen og hustru Ane Nielsen. Egentligt hed hun Ane Nielsdatter, og det tyder på en moderne indstilling, at hun kaldte sig Nielsen, det var ikke almindeligt i de tider. Af fars søskende døde to som børn og én som ung, alle af tuberkulose, og ingen af den overlevede ham. Far voksede op i Thorup og gik i skole i Hedensted, hvor sønderjyden Nis Rasmussen Kjær dengang var førstelærer, og han følte sig hele livet stærkt knyttet til Thorup og Hedensted, så det var ganske naturligt, at han blev begravet på Hedensted kirkegård på slægtens gamle gravplads. [3]

4 GÅRDEN Fars fødegård er en lille gård i Thorup by. Den hed oprindeligt Rindbæklund, men dette navn gik efterhånden i glemmebogen, og da fars søster Nielsine Rasmussen havde overtaget gården efter bedstefar, kaldte hun den Kærminde Fra min barndom husker jeg, at den bestod af tre bindingsværklænger: stuehus mod nord, stalde med vest og lade mod øst. Også stuehuset var af bindingsværk, lige til det nuværende blev bygget i 1913, efter bedstefars død. I det gamle stuehus var der hvidskurede, sandstrøede gulve dog vistnok ikke i opholdsstuen og sovekammeret. I Bryggerset var der stenpikning. På hver side af indgangsdøren var der en balje med et stort myrtetræ i hver, husker jeg. I dette gamle stuehus blev far og hans søskende født, her voksede de op, og her udåndede de tre af dem. Det var rammen om familien i sorg og glæde. Her holdt de deres fester, her gæstedes de af døden. Den sidste store familiebegivenhed, der fandt sted i det gamle stuehus, var bedstefars begravelse den 18. februar Da liget var båret ud til rustvognen i gården, husker jeg at far holdt en tale, hvori han betegnede bedstefar som en god Dansk mand. Kort efter forsvandt det gamle stuehus med alle minderne om slægtens liv og travle arbejde. SLÆGTEN Fars slægt var både på fædrene og mødrenes side bønder, der som andre bønder på den tid levede af gårdens produkter. Et travlt liv har det været: de har tilberedt jorden, slået høet, høstet kornet uden alle e moderne maskiner, vi har nu. De har brygget og bagt, de har selv kærnet deres smør og selvtilberedt hørren, så de kunne få fint lærred deraf. De har klippet får, kartet ulden, spunden og strikket kort sagt udført alt det arbejde, man dengang selv udførte i hjemmene. Og kan man slutte noget af f.eks. hvilke faddere de havde til deres børn, så har de været agtede og velanskrevne bønder, vore aner på fars side. Hans fædrene slægt boede i Hedensted sogn og i hvert fald meget langt tilbage i Thorup by, og hans mødres slægt boede i Urlev i Bjerre herred. Det, jeg har kunnet finde om disse, kan man læse om i næste kapitel. [4]

5 SKOLEGANG Som sagt gik far i Hedensted skole, og han omtalte altid førstelæreren der, Nis Rasmussen Kjær, med stor hengivenhed og respekt. Lærer Kjær var, som sagt sønderjyde, født i Hoptrup i Han blev udvist fra Sønderjylland efter krigen i 1864, kom til Hedensted i 1871 og var så lærer der, til han i 1910 blev pensioneret. Han var, efter fars udsagn, en meget dygtig lærer. Ejendommeligt var det, at det altid regnede, når skolen i lærer Kjærs tid skulle på udflugt, så når man om sommeren manglede regn, sagde madam Kjær: Far, skal du et snart ha æ bø en i æ skow?. Og når de kom i skoven, regnede det altid! Mens førstelæren således var den samme i hele fars skoletid, skiftede andenlærerne hyppigt. Blandt disse var den senere enelærer gennem mange år i Store Dalby skole Hans Andreas Andersen. Lærer Andersen var vestjyde, fra Varde- egnen, og hans sprog vakte drengenes opmærksomhed. Når de f.eks. fortalte, at der var født en kalv derhjemme, spurgte han ikke om, hvilken farve den havde, men han sagde: Hwa lød hå den? Far var sikkert meget dygtig i skolen. Han har fortalt, at han aldrig havde en danmarkshistorie eller geografibog, man han kunne huske, hvad der blev fortalt i skolen. Hvad angår geografi, havde han et helt europakort langs skolevejen mellem Hedensted og Thorup. Her lå Tyskland, derovre England, og nede i engene der Holland og Belgien o.s.v. Trods de manglende skolebøger var der intet i vejen med fars skolekundskaber. Der tror jeg, at alle, der kendte ham må indrømme, og det bekræftedes mange gange, da han siden kom i sogneråd, skolekommissionen m.v. Fars begavelse viste sig også deri, at han var ualmindeligt dygtig til at holde lejlighedstaler og andre taler. Han talte aldrig efter manuskript, men han havde en evne til at fange folks interesse, når han talte. Jeg husker således, da jeg den 1. november 1913 kom til at tjene på gården Dallykke! I Brå, hvorledes min madmoder næste morgen roste far netop for en tale, han havde holdt ved et guldbryllup den 1. november. Det var Hans Rasmussen Hans Fynbo og Grethe, der havde guldbryllup, og far havde talt så gribende om, hvorledes Hans måtte forlade Grethe dagen efter brylluppet og trække i soldatertrøjen og drage ud i krigen. Og selv glemmer jeg aldrig den tale, far holdt ved mit bryllup, hvor han fortalte min brud, at hun ikke kunne stole på mig, for jeg havde lovet ham en ny lade, når jeg blev stor, [5]

6 men han fik ingen, og jeg havde sagt, at jeg i hvert fald aldrig ville gifte mig med en lærerinde og Laura var jo netop lærerinde UNGDOMSÅR OG GIFTERMÅL Da far i 1883 var blevet konfirmeret, kom han til landvæsenet. Jeg mindes aldrig at have hørt tale om, at han nogle sinde har tænkt sin en anden beskæftigelse. Et faktum er det også, at far var en meget dygtig og interesseret landmand. Han tjente som ung forskellige steder, bl. A. vistnok 7 år hos sin moster og onkel, Ane Kirstine og Niels Jensen i Nørre Aldum. (Se senere) Fars tid som tjenestekarl blev afbrudt af soldatertjenesten som infanterist ved 10. Bataillon i Fredericia og i vinteren af et ophold på Vinding Højskole, hvis forstander var den kendte højskolemand H. Rosendal, der for øvrigt lige efter fars højskolevinter, i 1892, flyttede fra Vinding for at blive forstander på Grundtvigs Højskole i Lyngby. Dette højskoleophold fik stor betydning for far. Han talte altid derom med stor glæde, og når han på så smuk en måde kunne gøre sig gældende i sogneråd, skolekommission og andre steder, hvor han fik sit virke, hang det sikkert sammen med, at han den vinter på Vinderup Højskole fik opfrisket sine skolekundskaber, og med, at højskoleopholdet ikke blot prægede hans livssyn, men også virkede igangsættende. Det sidste sted, far tjente, var på Sønder Aldumgård, og der traf han bl. a. en af gårdens daglejere, husmand Rasmus Rasmussen, der boede på Sønder Aldum mark. Og dennes ældste datter, Mette Kirstine Rasmussen, tjente i nabogården hos gdr. Søren Mortensen, og hende lærte far også at kende, og den 2. november 1897 blev hun hans brud og siden hans trofaste livsledsagerinde gennem 44 år. Efter brylluppet flyttede de ind i den lille ejendom på Spettrup mark, hvor de boede i 21 år, og hvor alle vi fem børn blev født. Ejendommen var kun på 3½ td. land, så far måtte de første år ud i dagleje, mens mor, foruden at passe os børn, også måtte tage sig af både jord og kreaturer. Men i 1909 købte far jord fra gården Duelund, hvorefter der var ca. 12. td. land til ejendommen. Nu behøvede far ikke mere at arbejde som daglejer, nu var der nok at arbejde med herhjemme, og vi børn blev efterhånden så store, at vi kunne begynde at gøre nytte, og det fik vi lov til også fordi far blev medlem af husmandsbrugskommissionen og derfor ofte skulle bort. [6]

7 I SOGNERÅDET De havde ikke boet i Spettrup i ret mange år, før far blev valgt ind i Urlev- Stenderup sogneråd som Repræsentant for husmændene. Men først havde han været den ledende kraft ved oprettelsen af Urlev- Stenderup husmandsforening, og det var vel kun naturligt, at hans kalds fæller valgte han ind i sognerådet vistnok i 1906 som den første husmand i dette råd. Og jeg tror, at de fik en god repræsentant i far. Han var på dette tidspunkt tilsluttet Det radikale Venstre, som var stiftet i Før havde han været venstremand, tilknyttet Venstrereformpartiet I.C. Christensens parti men skuffelsen over dennes kovending i forsvarsspørgsmålet førte ham over til de radikale. Senere under jordlovsforhandlingerne i 1919, gik han over til Socialdemokratiet, og som socialdemokrat var han i 1929 erne medlem af Hatting- Thorsted sogneråd. Far var meget interesseret i kommunalpolitik. Jeg mindes fra min barndom, at der altid lå love på hans natbord. Dem læste han i, inden han faldt i søvn. Jeg ser tydeligt for mig, hvordan de begyndte: Vi, Christian den Niende, konge til Danmark o.s.v. gøre vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Jo, far satte sig grundigt ind i tingede, og han blev respekteret, både i Urlev- Stenderup sogneråd dengang og senere i Hatting- Thorsted sogneråd. Han var også i skolekommissionen i Urlev- Stenderup, og jeg syntes, at det var så rart at have far med til eksamen. Jeg syntes, at han vidste lige så meget som præsten både om dansk og historie og de andre fag, vi blev hørt i - ikke mindst i regning, som vistnok var fars yndlingsfag. Fars interesse for kommunale sager er åbenbart gået i arv til hans efterkommere. Af hans sønner har Niels været medlem af Hatting- Thorsted sogneråd, valgt af socialdemokratiet, og hans søn igen, Niels Henning, har været medlem af Tune sogneråd og, efter kommunalreformen , af Greve byråd, hvor han var viseborgmester, valgt af Det konservative Folkeparti, og jeg har været medlem af Sahl sogneråd i 12 år og af Ringkjøbing amtsråd fra 1956 til Karl derimod har aldrig været i sognerådet, skønt han var lige ved, hvorimod han på en måde fortsatte fars arbejde i husmandsbevægelsen i Hedensted husmandsforening, Hatting herreds kredsforening og Vejle amts Husmandsforeninger. Også Niels har været aktiv indenfor husmandsbevægelsen. [7]

8 I HUSMANDSBEVÆGELSEN Som før omtalt var far medstifter af Urlev- Stenderup husmandsforening, og i mange år var han foreningens formand. Der, kan man sige, begyndte hans egentlige livsgerning. I 1910 blev han medlem af De samvirkende jydske Husmandsforeningers hovedbestyrelse, og i denne bestyrelse sad han til I 1912 var han med til at stifte Vejle amts Husmandsforeninger. Han skriver selv i foreningens jubilæumsskrift i 1937: Da jeg i året 1910 blev valgt ind i De samvirkende Jydske Husmandsforeningers bestyrelse som bestyrelsesmedlem for Vejle amt, savnede jeg fra første færd en nøjere forbindelse mellem amtets lokale husmandsforeninger, idet jeg mente, det var af stor betydning for arbejdet i det hele taget, at de lokale foreningers repræsentanter kom sammen en gang imellem og drøftede såvel foreningsanliggender som andre problemer af faglig og social art Far blev denne forenings første formand og virkede som sådan i fire år, fra Senere, fra 1927 til 1931 blev han igen formand. Herom skriver Hans Jacob Hansen, Taulov, i nævnte jubilæumsskrift: Der var omkring 1927 kommet en del indre vanskeligheder, hvor det så ud til, at amts foreningen var ved at dele sig, og det skal siges, at N. P. Rasmussen, da han overtog formandspladsen for anden gang, overtog en forening, som til dels var i opløsning, men under hans rolige og besindige ledelse udjævnede den meningsforskel, der var til stede, og i 1931, da Chr. Strårup blev formand, var det gode forhold igen oprettet OPRETTELSE AF NYE HUSMANDSBRUG Blandt husmandsbevægelsens programpunkter var også oprettelse af nye husmandsbrug, og siden den første lov om oprettelse af husmandsbrug i 1899 blev vedtaget af rigsdagen, er der over hele landet oprettet tusinder af husmandsbrug, heraf flere hundrede i Vejle amt. Ved loven af 1899 blev der i hvert amt nedsat en såkaldt Husmandsbrugskommission. I Vejle amt blev far medlem af denne sammen med A. N. Kjærgaard, Vonsild, der var formand, og Chr. Nielsen, Jerlev. Da A. N. Kjærgaard døde i 1925, blev far af daværende landbrugsminister Bording udnævnt til formand, og det var han så til sin død. Hans søn Niels fik så denne plads, til Husmandsbrugskommissionerne opløstes omkring [8]

9 Far var meget interesseret i arbejdet i Husmandsbrugskommissionen, som han mente var af overordentlig stor samfundsmæssig betydning. Han glædede sig, når han så unge landmænd tage fat på deres eget brug, og når han så børn vokse op i disse hjem under sunde og gode forhold. Når parcellerne fra en udstykning ved lodtrækning var blevet delt mellem de heldige ansøgere, samlede far dem ved et kaffebord, og i en tale lykønskede han dem med det nye, der nu var deres, og hvor de nu skulle bygge og bo og lægge deres arbejde, og han endte altid med at citere Skjoldborgs vers: Vi vil bygge nye huse, Nye hjem fra strand til strand, Med de hundred tusind haver, Smykket skal du stå, vort land. Dette vers, som nu står på gravstenen på Hedensted kirkegård, hvor far og mor hviler side om side, udtrykker faktisk fars livsmål og stræben. MOR Mor, Mette Kirstine Rasmussen, blev født den 14. februar 1875 på Sønder Aldum mark, Stenderup sogn. Der havde bedstefar et lille husmandssted på 6 tdr. land (vistnok), og her voksede mor op sammen med sine fem søskende alle seks var piger og selvom bedstefar var daglejer på Sønder Aldumgård, har der ikke været særlig gode kår økonomisk set i dette hjem, der dog på alle andre områder var et udmærket hjem. Mor har således fortalt, at hun som lille pige vistnok ca. 10 år gammel, - hver dag måtte til ørelæge i Horsens, hvortil der i hvert fald var over en gammel dansk mil (7½ km). Hver anden dag gik hun til stationen i Stenderup og tog derfra med Juelsminde toget til Horsens og tilbage igen. Men det var der ikke råd til hver dag, så hver anden dag gik hun både frem og tilbage den lange vej til Horsens, men så fik hun også, den dag hun gik hele vejen, en toøre med, så hun kunne købe sig en toøres- kage i Horsens. Kagen blev købt hos en bager i Thonbodage, for der havde mor opdaget, fik man de største to øres kager. Ikke sært, at mor hele livet igennem var et meget nøjsomt menneske. Hun krævede i hvert fald kun meget lidt til [9]

10 sig selv, men hun undte andre at have det godt, og hun havde ondt af dem, der måtte savne, og hun harmedes, når nogen led uret. Mor og hendes tre ældste søskende gik i Stenderup skole til lærer Nielsen, en lærer, som mor satte meget højt (han var vist også en meget dygtig lærer). Hun blev således engang meget vred, da far sagde om en eller anden: Hans knæer vender indad ligesom Stenderup degns De to yngste i søskendeflokken, Marie og Rasmine, gik i Brå skole, der var blevet bygget, lige før Marie skulle begynde skolegangen. Far og mor lærte, som sagt hinanden at kende, da de begge tjente i Sønder Aldum. Da var livet for dem som for andre tjenestekarle og tjenestepiger, som de dengang kaldtes, et liv med meget arbejde og få fornøjelser. Man arbejdede fra tidlig morgen til sen aften alle søgnedage, ja også om søndagen, i hvert fald i høstens tid. Og pigerne havde det værst, for de skulle malke gårdens køer ikke blot om morgenen, før den egentlige arbejdstid begyndte, men også om middagen, når karlene sov til middag, og om aftenen efter aftensmaden. Der var ikke megen fritid, og der var få fornøjelser. Far og mor har fortalt, at de kun en eneste gang om året vistnok ved juletid var til fest, hvor der dansedes i storstuen hos en husmand, der ligesom bedstefar var daglejer på Sønder Aldumgård. Mor var altså fra ung af vant til arbejde, og alle dage var hun flittig og arbejdsom. Far var jo ikke meget hjemme. I deres ægteskabs første dage gik han ud som daglejer for at tjene det nødvendige til familiens ophold, og siden fik han meget at gøre uden for hjemmet i det offentliges tjeneste, bl. a. i sogneråd og Husmandsbrugskommissionen. For mors vedkommende betød det, at hun måtte tage sig af alt det derhjemme: børn og dyr, hus og bedrift. Jo, mor havde meget om ørene, men aldrig beklagede hun sig. Efterhånden som vi børn voksede til, måtte vi også hjælpe til, og det tog vi sandelig ingen skade af tværtimod! Var far meget ude, så var mor altid hjemme. Jeg mindes kun en eneste gang, hun var borte en fire- fem dage. Da var hun på husmandsrejse i Salling og på Fur med husmand Jens Peder Møller, Thorum i Salling, som fører. I de dage måtte vi klare os selv, og selvom der kom fjer på rødgrøden, gik det såmænd meget godt, men mor havde jo også tilrettelagt og forberedt det hele på allerbedste måde. Jeg husker endnu, hvor stor en glæde det var, da mor endelig kom hjem igen. [10]

11 En dag i juni måned 1950 skulle mor sammen med Niels og signe til Hedensted, og mor ville så gerne have nogle blomster med til fars grav. Mens hun var i færd med at skære disse blomster af, faldt hun pludselig sammen, ramt af en hjerneblødning. Hun levede en uges tid efter dette, men hun havde mistet talens brug og kunne ikke synke mad eller drikke, og den 28. juni udåndede hun, mens vi børn stod omkring hendes leje. Et jævnt og muntert, virksomt liv var endt. En mindesten Far og mor blev begge begravet i slægtens gamle familiegravsted på Hedensted kirkegård. Efter fars død rejstes en mindesten med følgende indskrift: Kommissionsformand NIELS PETER RASMUSSEN, Torsted * Husmandsbevægelsens og jordudstykningens utrættelige forkæmper. Vi vil bygge nye huse, Nye hjem fra strand til strand, Med de hundred tusind haver, Smykket skal du stå, vort land. Husmænd i Vejle amt rejste i taknemmelighed dette minde. Og nedenunder står der så ganske kort om mor: KIRSTINE RASMUSSEN * [11]

12 Hjem, hjem, mit kære hjem Da for og mor blev gift, den 2. november 1897, overtog de den lille ejendom på Spettrup mark. Der var oprindeligt kun knap 4 tdr. land til ejendommen, men selv om far var meget ude, blev den snart et mønsterlandbrug, der ofte blev besøgt, f. eks. Af rejsende husmænd og husmandskoner. Her var ikke megen plads til at begynde med: Et lille køkken med gammeldags bagerovn og et åbent ildsted til at koge på, to små stuer og et meget lille soveværelse, så lille, at der kun kunne stå to senge med en meget smal gang imellem. Der var så lavt til loftet, at jeg som lille dreng ved hjælp af mors paraply kunne gå og prikke huller i gipsloftet i stuen, hvad der selvfølgelig blev strengelig forbudt. Men jeg husker endnu, hvor fristende det var. Huset var en vinkelbygning af bindingsværk med brune stolper og gule firkanter, hvor stuelængen vendte nord- syd og staldlængen øst- vest, og i selve vinkelhjørnet var laden, der kun bestod af et enkelt korngulv og en smal tærskeplads. (Man tærskede jo med plejl i de tider). Huset lå op ad en gravhøj, og staldens sydside og vestgavlen var gravet ind i højens sider. Oven på højen var der lidt have med bl. a. to æbletræer. Senere, vistnok i 1904, da familiens størrelse krævede mere plads, blev soveværelset slået sammen med den ene stue til ét soveværelse, korngulvet blev til storstue, og der blev bygget en fritliggende lade af træ. Den blev bygget af morbror Jens, der var tømmer og gift med mors søster, moster Hansine. I 1909 blev der solgt jord fra gården Duelund, og far købte en 8-9 tdr. land. Nu fik vi heste, først to islændere og senere to russiske heste, og der blev bygget en hestestald til vestenden af laden, og i forbindelse med laden blev der bygget et kammer, hvor vi drenge flyttede ind. I 1918 solgte far og mor denne ejendom og flyttede til Ørnstrup mark, hvor de købte en mindre ejendom ( Dalhjem ), og der boede de til omkring 1930, da de byggede et hus i nærheden af Torsted kirke, hvor de så boede til deres død. Da far døde, flyttede min broder Niels og hans kone, Signe, ind i dette hus, og mor fik en lille, hyggelig lejlighed ovenpå, hvor hun boede i sine sidste år. Niels bor endnu i dette hus. [12]

13 2. Fars forslægt Store Jørgen Store Jørgen og hans efterkommere Fars slægt kan ikke føres så langt tilbage som mors, men takket være den omstændighed, at Hedensted kirkebog er en af de kirkebøger, der går længst tilbage i tiden den er påbegyndt allerede i 1640 kan vi dog føre denne gren af vor slægt tilbage til tiden omkring På den tid levede der i Hedensted by en mand, der blev kaldt store Jørgen. Han hed altså Jørgen, men hvad han hed til efternavn, ved man ikke, men jeg gætter på, at han hed Jørgen Lauritsen, og at hans far hed Laurits, for hans søn hed Laurits Jørgensen. Måske var store Jørgen en broder til den Rasmus Lauritsen, der døde i Hedensted den 23. december 1653 og blev begravet den 26. december. Ved sin død var Rasmus Lauritsen en mand på 77år, Hans kone hed Johanne, og hun døde i Da står der nemlig i kirkebogen (under døde): 23. august Johan(ne), Rasmus Lauritsens hustru her i byen Store Jørgen døde den 27. juli 1647 og blev begravet den 29. juli. Laurits Jørgensen Det er ikke meget vi sikkert ved om store Jørgen, men vi ved dog, at han havde en søn, der hed Laurits Jørgensen. Laurits Jørgensen boede vistnok i Hedensted og hans kone hed Abelone. Hun nævnes ved en barnedåb den 10. maj som Apelone Lauritz Jørgensenssøns Laurits Jørgensen og Abelone blev sikkert gift ca. år 1654, og de havde i hvert fald følgende børn: [13]

14 1. Jørgen, der for at citere kirkebogen: bleff fød her udj byen den 30. juli 1655 og bleff christnet søndagen nest effter d.v.s. søndag den 5. august. 2. Mads (i kirkebogen Matz ), født i Hedensted den 27. november Laurits Jørgensen døde i november måned 1682, og den 25. november dette år blef Lauritz Jørgensenssøn, store Jørgens søn, her af byen begrafn, som der står i kirkebogen. Fra Hedensted til Torup På Torupgård Som før nævnt blev Laurits Jørgensens søn Jørgen født her udj byen altså i Hedensted, hvor familien jo så dengang boede. Men siden flyttede de til Torup, også i Hedensted sogn. Hvornår dette skete, om allerede Jørgen Lauritsen flyttede til Torup, ved jeg ikke, men hans søn, der hed Laurits Jørgensen som hans bedstefar, boede i hvert fald i Torup, hvor han i 1760 havde Torupgård i fæste under Williamsborg, og hans søn Rasmus Lauritsen fik gården i fæste i 1769 og købte den til fri eje i Torupgård var i familiens eje til Men, tilbage til Laurits Jørgensen altså store Jørgens sønnesøns søn, - der blev født omkring år Han var gift, men jeg ved ikke med hvem, og de havde flere børn: 1. Jørgen Lauritsen, der blev døbt den 24. januar Rasmus Lauritsen, døbt 1. maj Det er ham, der fører vor slægtslinie videre. (Se nedenfor) 3. Birgitte Kirstine Lauritsdatter, døbt 30. juni Hun blev båret til dåben af hans kones moder. Men hvem var det? 4. Mette Lauritsdatter, døbt palmesøndag Kirsten Lauritsdatter. Hun blev døbt den 27. maj 1742, men døde som spæd og blev begravet den 24. juni 1742, 4 uger gammel ætat 4 uger, som der står i kirkebogen. 6. Rasmus Lauritsen, døbt 8. juni Blev begravet den 11. juni samme år. Ætat 5 uger. [14]

15 Rasmus Lauritsen Rasmus Lauritsen overtog, som sagt, i 1769 fæstegården i Torup efter sin far. Han var da 34 år gammel, men først 7 år senere giftede han sig med Kirsten Hansdatter fra Lille Dalby. De blev trolovede fredag den 20. september 1776 og ægteviede mandag den 14. oktober samme år. Kirsten Hansdatter var datter af Hans Andersen i Lille Dalby (se nedenfor) Hun blev formedelst svaghed hjemmedøbt tirsdag den 2. august 1757, og den 7. august blev barnet i sin dåbspagt konfirmeret d.v.s. fremstillet i kirken. Rasmus Lauritsen og Kirsten Hansdatter havde følgende børn: 1. Laurits Rasmussen, der blev hjemmedøbt 2. juledag Men nu kommer noget mærkeligt: I kirkebogen står, at han døde allerede i januar 1779, 5 uger gammel, og blev begravet den 25. januar. En kendsgerning er det imidlertid, at han er med på mandtalslisten af 1. juli 1787, 9 år gammel. 2. Hans Rasmussen, hjemmedøbt 2. påskedag den 16. april Lehne Cathrine Rasmusdatter, hun blev også hjemmedøbt. Hun blev fremstillet i kirken den 4. maj 1783, og døde, da hun var 4½ år gammel. Hun blev begravet den 20. juli Zidsel Marie Rasmusdatter, født 3. juni 1783, hjemmedøbt, fremstillet i kirken den 10. juli. Også hun døde som lille, 13 uger og 2 dage gammel, og blev begravet den 4. september Jens Rasmussen, født 1786, var i kirke den 6. august dette år, men døde i en alder af 3 måneder, og blev begravet den 26. november Forældrene mistede altså 3 børn i løbet af 16 måneder. 6. Lehne Cathrine Rasmusdatter, født Var i kirke efter hjemmedåb den 14. oktober Jens Rasmussen. Han må være født i året 1790, idet han hjemmedøbt som alle hans søskende var i kirke den 2. maj dette år. Da det er ham, der fortsætter vor gren af slægten, hører vi mere om ham senere. Kirsten Hansdatter døde i Torup den 16. april 1803 i en alder af 50 år. Hun blev begravet den 22. april og betegnes som aftægtskone. [15]

16 Rasmus Lauritsen døde 21 år senere, den 11. juni Han blev begravet den 17. juni og betegnes som aftægtsmand i Torup Kirsten Hansdatters aner Desværre har jeg ikke kunnet hendes slægt længere tilbage end til hendes bedsteforældre. Hendes farfar, der boede i Lille Dalby, hed Anders Hansen, og stort mere har jeg ikke kunnet finde om ham. Heller ikke, hvem han var gift med, eller hvornår de er blevet gift, har jeg kunnet få oplyst. Men de havde iflg. Hedensted kirkebog nogle børn, og da den ældste af disse efter hvad jeg har fundet ud af er født i 1707, er de nok blevet gift omkr. År De børn, jeg har fundet er: 1. Mette, hjemmedøbt i Lille Dalby den 27. marts Maren, døbt 17. oktober 1708 af hr. Christian i Ølsted. Denne datter blev åbenbart kun 1½ år gammel, idet hun blev begravet den 1. april Rasmus, døbt 14. juni Anne, døbt 4. marts Hans, døbt 7. februar Han blev fader til Kirsten Hansdatter. 6. Maren, døbt 15. december 1720 Af disse børn er det selvfølgeligt Hans Andersen, Kirsten Hansdatters far, der har vor interesse. Han blev torsdag den 3. juli 1755 trolovet med Sidsel Marie Jensdatter fra Hedensted, og de blev copulerede (viede) tirsdag den 5. august samme år. Sidsel Marie Jensdatter var datter af gårdmand Jens Due i Rimmerslund, og hun blev døbt den 6. oktober Jens Due døde for øvrigt den 26. juni 1797, så han må være blevet meget gammel. Af folketællingslisten af 1. juli 1787 fremgår det, at Sidsel Marie var Hans Andersens anden hustru, men hvem han har været gift med før, ved jeg ikke. Hans Andersen og Sidsel Marie boede i Lille Dalby; han har sikkert overtaget faderens gård der. Af børn havde de foruden Kirsten, der var den ældste. 1. Mette, der var i kirke den 16. marts 1760, men nok er død som lille, da det næste barn fik samme navn: 2. Mette, i kirke den 22. august [16]

17 3. Inger Kathrine, døbt 9. november Jens, født Mette Marie, der må være født i 1771; det fremgår af folketællingslisten af Karen, døbt 6. februar Rasmus, døbt 15. december Hans Andersen døde i maj 1792, 75 år gammel. Han blev begravet den 31. maj. Sidsel Marie Jensdatter døde den 11. marts Sidste slægtsled på Torupgård Rasmus Lauritsens og Kirsten Hansdatters søn Jens blev, som sagt, født i Torup i året Ved hans fremstilling i Hedensted kirke den 2. maj 1790 var der blandt fadderne flere familiemedlemmer, således hans moster Mette Hans Daatter, der var gift med Niels Møller i Svends mølle. Hun var hans gudmoder. Desuden Jens Rasmussens hustru Birgitte Lauritz Daatter i Hedensted, i Lille Dalby (hans moster). Jens Rasmussen blev konfirmeret i Hedensted kirke den 3. april 1806, og han har nok været hjemme i sin børnelærdom, for kirkebogen tilføjer: forklaring meget god Den 6. oktober 1821 stod hans bryllup i Hedensted kirke. Da blev Jens Rasmussen, ungkarl og gårdmand i Torup gift med pigen Johanne Magdalene Jens Datter af Torup Han var 31 år, hun 25, og de var blevet trolovede den 9. august samme år. En af troloverne var brudgommens broder Lars (Laurits) Rasmussen. Jens Rasmussen døde allerede et par år efter, den 20. oktober 1823, og han blev begravet den 26. oktober samme dag, som den yngste søn i dette kortvarige ægteskab, Jens Jensen, blev døbt. Ved det skifte, der den 30. april 1824 på herredskontoret i Hornssyld blev foretaget efter afgangne indsidder Jens Rasmussen i Torup, viste det sig, at han efter at skifteretsomkostningerne var trukket fra efterlod sig 26 rigsdaler 5 mark og 5 skilling til deling mellem hans to sønner: Rasmus 1 ¾ år, og Jens ½ år. Skifterettens protokol viser for øvrigt, at hverken enken, Johanne Magdalene Jensdatter eller hendes lavsværge Jens Nielsen (hendes far?) kunne skrive, medens de to børns værge Christian Rasmussen selv kunne skrive sit navn. [17]

18 Da Jens Rasmussen i skifterettens protokol betegnes som indsidder har han nok ikke ejet Torupgård, men han og hans familie har sikkert boet på gården hos hans broder Lars (eller Laurits) Rasmussen, der ved skøde af 12. februar 1809 havde overtaget gården efter faderen Rasmus Laursen (eller Lauritsen) Stavemåden tog man ikke så strengt på dengang. Laurits Rasmussen solgte så i 1823 gården til en Hans Nielsen, hvorved den gik ud af vor slægts eje. På Rindbæklund Den unge enke En dag i efteråret 1823 flyttede så den unge enke Johanne Magdalene Jensdatter med sine to små drenge, Rasmus og Jens fra Torupgård til den mindre naboejendom Rindbæklund, hvor hendes forældre boede, og som så i over hundrede år blev familiens hjemsted. Men hvem var i grunden denne Johanne Magdalene Jensdatter? Før fik vi at vide, at hun var af Torup, men egentligt var hun født i Grumstrup i Vedslet sogn (nu i Gedved kommune) i året 1796 som datter af husmand Jens Nielsen og hustru Maren Jensdatter Aagaard. Egentlig hed hun Johanne Malene Jensdatter, for i Vedslet kirkebog læser vi: 1796, den 2. marts: inddøbt Jens Nielsens og Maren Jens Datter Aagaards barn i Grumstrup, kaldet Johanne Malene. Vidner: hr. Fischer *1), Jacob Hildebrandt *2), Gundorphe fra Nissomgård *3), provstinde Hildebrand *4), Ellen Ebbesdatter. Fremstillet i kirken Dom: Mia p: Pasha *5) *1) Antagelig en præst. Måske Jens Henrik Fischer, der på dette tidspunkt var præst i Veggerslev (ved Grenå) og senere kom til Vindblæs- Dalbyover (Ved Mariager). *2) Sikkert en søn af sognepræsten i Torrild- Vedslet, provst Johannes Thorsen Conradsen Hildebrandt, der var præst i dette sogn i 40 år, fra 1758 til 1798, da han tog sin afsked. (Wiberg: Præstehistorie, III. Bind, side 361). *3) I Hylke sogn. *4) Hun hed Anna Cathrine Spandet og var provstens anden Hustru. (Wibergs Præstehistorie). [18]

19 *5) søndag efter påske. Da en arkivar på Landsarkivet i Viborg så denne fadderliste, udbrød han; Hvem var dog det, der havde så fornem faddere Jeg var helt stolt over af kunne fortælle, at det var min oldemor. I året 1800 eller der omkring flyttede Jens Nielsen og hans familie fra Grumstrup til Hedensted sogn, og kirkebogen der meddeler, at Johanne Magdalene Jensdatter blev konfirmeret i Hedensted kirke søndagen efter påske 1811 og tilføjer: født i Grumstrup, 15 år, summa meget godt. Familien slog sig i hvert fald ret snart efter ankomsten til sognet ned i Torup, hvor gården Rindbæklund vistnok i året 1802 flyttedes ud på Torup mark. I gårdens tilbagestående bygninger midt i Torup by har familien åbenbart fundet husly, for den 10. juli 1804 tilskødede Rindbæklunds ejer, Peder Jensen Ullerup, det mig tilhørende sted, som bemeldte Jens Nielsen nu bebor til Jens Nielsen. Det, Jens Nielsen fik dengang, var Rindbæklunds gamle bygninger og toften eller som der står i Bjerre og Hatting herreders skøde- og panteprotokol: sted og hartkorn 7 skp. 2 fj., og hele herligheden kostede 500 rigsdaler. Jens Nielsen købte senere både i 1804 og i 1810 mere jord til ejendommen fra Anders Winther i Hedensted, og endelig fik han i 1813 skøde fra proprietær Kier til Ørumgård på andel i Hedensted kirke og kirkejord samt kirke-, og kvægtiende item (samt) kongekorntiende af gårdens hartkorn der nu var 1 td. 1 skp. Og 1/8 ald. Og her var det så Johanne Magdalene Jensdatter slog sig ned med sine to små drenge i 1823 i hendes hjem faktisk. Året efter, den 19. juni 1824, giftede hun sig igen. Denne gang med Christian Jensen, der i kirkebogen betegnes som ungkarl hjemme i Hedensted, 24 år gammel. Hun var 28 år. Samtidigt overtog Christian Jensen Rindbæklund, og der blev oprettet eftægtskontrakt for Jens Nielsen og hans hustru, der boede på gården, til de døde. Christian Jensen udvidede også bedriften, idet han den 1. maj 1830 lejede nogle tørveskifter i Gretberg i 100 år altså til 1. maj Disse tørveskrifter hører nu til ejendommen. ( 100 års leje er evig eje ) I begge sine ægteskaber havde Johanne Magdalene Jensdatter børn. I første ægteskab to, nemlig 1. Rasmus Jensen, født 20. juli Min farfar, der jo omtales senere. 2. Jens Jensen, født 8. oktober Han fik et husmandssted på Hedensted mark og blev gift med Christiane Mathilde Rebekka Jensdatter fra Ørum, hvor [19]

20 hun blev født den 30. januar Hendes forældre var gårdmand Jens Mikkelsen og hustru Malene Pedersdatter. Jens Jensen og Christiane Jensdatter havde i hvert fald ét barn, en søn: Jens Christian Jensen, der blev født på Hedensted mark den 22. februar I Hendes andet ægteskab var der følgende børn: 1. Jens Peter Christensen, født 14. august (Forældrene mente dog, at han var født den 16. august, men jordemoderen sagde den 14.) 2. Johanne Marie Christensdatter, født 17. maj Hun blev den 17. november 1854 gift med gårdmand Niels Jacob Thomsen i Thorup, og de havde dl. A. disse 3 drenge: a. Christian Nielsen, der fik en gård i Ørum. b. Thomas Nielsen, der havde et husmandssted i Thorup. c. Peter Nielsen, der fik fødegården i Thorup, og som skænkede tårn uret til Hedensted kirke. 3. Maren Christensdatter, født den 11. juni 1832,blev den 6. november 1863 gift med enkemand Christoffer Olesen, husmand på Thorup mark. Hun var hans 3. hustru. 4. Karen Christensdatter, født 18. april Hun døde den 21. april 1836, to år gammel. Johanne Magdalene Jensdatter døde den 30. december 1878, 82 år gammel. I kirkebogen betegnes hun som Gårdmand Rasmus Jensens moder. Hun omtaltes af sine børnebørn (far og faster Sine) som en meget bestemt dame for at sige det mildt. Men hun havde jo heller ikke altid haft det let i livet. Johanne Magdalene Jensdatters forslægt Om denne slægt ved vi, at hendes far- fars far hed Jørgen Nielsen og boede i Rimmerlund i Hedensted sogn. Han må være født omkring år 1680, for han blev begravet den 23. februar, og hans alder opgives da til 68 år. Den 22. juni 1710 blev Jørgen Nielsen gift med Hylleborg Isacsdatter, der også må være født omkring 1680, for i Hedensted kirkebog læser vi: Den 9. maj 1751 blev Hylleborre Isacsdatter af Rimmerslund begravet æt. (alder) 70 år Hvem hendes [20]

så vil være ærgerligt, hvis den ikke bliver ført videre.!

så vil være ærgerligt, hvis den ikke bliver ført videre.! Forord Denne slægtsbog Min Slægt fik Rasmus Anton Rasmussen udgivet i 1981. Det har været et virkeligt stort stykke arbejde, ikke kun at skrive bogen, men også at gennemgå alle de gamle kirkebøger, så

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

No. 52 Niels Hansen Knudsen

No. 52 Niels Hansen Knudsen Niels Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 104 Hans Nielsen og nr. 105 Karen Nielsen, født Andersdatter Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen, nr. 26 Søren Dahl

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen. Ane Cathrine Pedersdatter Veie En hyrdepige med sit horn Forældre Børn : nr. 142 Peder Pedersen Veie og nr. 143 Maren Eskilsdatter. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed

Aage Rudolf Poulsen. Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed JP 154-0008 Rasmus Pedersen, Bederslev Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed Født:????? Død: før 20-4-1749 KB Bederslev er mangelfuld i perioden 1740-1749:

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred.

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Om slægtens forfader Hans Hovgaard (født 1645, død 1728) bonde på Hovgaarden i Ring siden 1669. Historier og citater om slægten. I det følgende

Læs mere

No. 65 Anne Margrethe Nielsdatter

No. 65 Anne Margrethe Nielsdatter Anne Margrethe Nielsdatter Anne Margrethe Nielsdatter var alenepige indtil sit 49. år, da hun blev gift. Hun havde indtil da været tjenestepige det meste af sit liv og puklet for andre Forældre : nr. 130

Læs mere

No. 33. : Anne Margrethe Andersdatter. Husmoder i 1800-tallet

No. 33. : Anne Margrethe Andersdatter. Husmoder i 1800-tallet Anne Margrethe Andersdatter Husmoder i 1800-tallet Forældre Børn : nr. 66 Anders og nr. 67 Else Jensdatter. : Ane Magrethe, Else Marie, Niels, Jens (16) og Christen Navn Født Døbt Faddere Gift Stilling

Læs mere

Side 1 af 7 1709 96b Trolovet Niels Christenen og Maren Nielsdatter i Oens 1709 96b Trolovet Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter i Bottrup 1709 96b Copuleret Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

Hedensted-Store Dalby sogn Viede Hanne Vinter Henriksen 2015 År Folie Begivenhed Tekst b Trolovet

Hedensted-Store Dalby sogn Viede Hanne Vinter Henriksen 2015 År Folie Begivenhed Tekst b Trolovet Side 1 af 6 -Store Dalby sogn 1773-1800 Viede 1773 1b Trolovet Mikkel Christensen Ladefoged på Tirsbæk og Jesper Hansens enke Anne Sørensdatter i 1773 1b Trolovet Niels Olesen Snedker og Anne Sørensdatter

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e.

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. (E-M) 1767 Søndag den 6 September ELSE døbt, Hans Møllers liden Datter i Errindlev, som blev båret til Dåben af Forvalter Holst på Højbygård, hans Kæreste. Faddere:

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 JP 142-1624 Frederik Enevoldsen, Østrup Frederik Enevoldsen født ca 1624 KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 Dend Onsdag effter Juel var Friderich Envolsen begraffven

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Niels Pedersen Skou og Bodild Nielsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Jensen Skouf & Maren Lauridsdatter Niels Pedersen

Læs mere

Generation IV Ane nr. 16/17. Indholdsfortegnelse. Kort overblik 2. Tidsbillede 3. Søren Pedersen og Maren Jespersdatter 6

Generation IV Ane nr. 16/17. Indholdsfortegnelse. Kort overblik 2. Tidsbillede 3. Søren Pedersen og Maren Jespersdatter 6 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Søren Pedersen og Maren Jespersdatter 6 Oversigt over kildemateriale 10 Kildemateriale 12 Peder Sørensen / Anne M. Pedersdatter Jesper Olsen & Maren

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a (E-K) (E-KA) 1785 den 20 Februar DORTHE døbt, Christen Dues datter af Errindlev båren af Peder Dalls Hustru i Bjernæs. Fadderne: Mads Ottesen, Rasmus

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I)

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) Mosegård Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) 1765 Dom: 20 a` Trinitatis = Søndag den 20 Oktober MAREN døbt, Rasmus Johansens liden Datter af Sjælstofte, som blev båret til Dåben af Hans

Læs mere

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006 Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup lørdag d. 29. juli 2006 Mit navn er Leif Bruhn Andersen. Jeg er barnebarn af Ane Marie s storebror, bedst kendt som Snedker Peter Andersen Postadresse: Krogshave

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen 1. generation 1. Laura Martine Jensine Nielsen, datter af Gårdejer Villads Laurids Johan Nielsen og Ane Marie Christensen, blev født den 9 Nov. 1897 i Ferslev Sogn, Fleskum Herred, 1 blev døbt den 24 Maj

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby. Født ca 1731. KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12

Aage Rudolf Poulsen. JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby. Født ca 1731. KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12 JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby Født ca 1731 KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12 16 Dec Sepul Gaardm: og Enkemand Lars Hansen Bødker af Margaard 66 Aar Side 1 af 16 KB Nørre Åby

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Folketælling Grene 1850

Folketælling Grene 1850 Elkjær, 1. familie, et aftægtshus Jens Pallesen, 57, g, Hoven, aftægtsmand Karen Sofie Andersdatter, 63, g, sognet, hans kone Elkjær, 2. familie, en gård Christen Nielsen, 33, g, sognet, gårdmand og husfader

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

No. 17 Nielssine Christine Jensen

No. 17 Nielssine Christine Jensen Nielssine Christine Jensen Forældre Børn : nr. 34 Jens Andreas Knudsen og nr. 35 Maren Johansen : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

Folketællinger Brændgaard

Folketællinger Brændgaard Folketællinger 1787 1940: 1770 Jens Eriksen selvejerbonde. 1787- Peder Laursen, 42 år, gift, husbond, selvejerbonde. Kirsten Gregersdatter, 44 år, gift, madmoder. Anne Jensdatter, 21 år, tjenestepige.

Læs mere

Øksendrup Kirke , opslag

Øksendrup Kirke , opslag Nicolay Olsen blev født i 1762, og det har desværre ikke været muligt at finde hans fødsel i kirkebøgerne. Det kan være ham, der er opført i en kirkebog fra Frørup Kirke, men jeg er ikke sikker, og derfor

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen

Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen 14. maj 2013 Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen Denne fortælling handler om mine oldeforældre på min farmors side Else og Jens Larsen fra Odsherred. Elses fødsel Else blev født i Nørre

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 568 og BK Lars Larsen, Sundbylille. Udklip side 301 fra Hjørlunde Sogns Historie af C.

Helga Poulsens aner. BK 568 og BK Lars Larsen, Sundbylille. Udklip side 301 fra Hjørlunde Sogns Historie af C. BK 568 og BK 732-1621 Lars Larsen, Sundbylille Udklip side 301 fra Hjørlunde Sogns Historie af C. Carstensen 1878: Side 1 af 9 Lars Larsen født ca 1621. KB foreligger først fra 1645, se endvidere dokument

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn Kirkeby. 1. fam. Hans Jørgen Bang, 60, E1, Husbonde, sognepræst Else Marie Helt, 26, U, Husholderske Jens Pedersen, 28, U, Tjenestekarl Lauge Christensen, 35, U, Tjenestekarl Hans Christensen, 19, U, Tjenestekarl

Læs mere

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags.

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Niels Rasmussen Jyde findes 1670. Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Møllegade 73 boel nr. 51Gl. boel 30 før 1772 30 Thomas Jebsen findes i 1586 til 1591 I 1612 skylder han sit tiendekorn

Læs mere

Ahnentafel for Anders Christiansen

Ahnentafel for Anders Christiansen Ahnentafel for Anders Christiansen First Generation 1. Anders Christiansen was born on 29 Jan 1801 in Mildahl, Jerslev Sogn. He was christened on 19 Mar 1801 in Jerslev, Hjorring, Denmark. He died on 28

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere

1.1.1.9 CLAUS JENSEN. Aner. Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen - Rasmus Jensen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CLAUS JENSEN "1

1.1.1.9 CLAUS JENSEN. Aner. Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen - Rasmus Jensen. Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CLAUS JENSEN 1 CLAUS JENSEN Aner Maren Nielsdatter - Jens Peder Rasmussen - Rasmus Jensen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave CLAUS JENSEN "1 1.1.1.9 Claus Jensen 3 1.1.1.9.1 Rasmus Jensen 7 1.1.1.9.1.1 Klaus August

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

Han er hjemmedøbt d. 27 maj og fremstillet i Bågø kirke d. 30 juni 1867.

Han er hjemmedøbt d. 27 maj og fremstillet i Bågø kirke d. 30 juni 1867. Ane 10. Hans Chr. Johansen Skrædder. Født 26. maj 1867 Død 1. januar 1930, 62 år gammel Ane 11. Abeline Dorthea Andersen Jordemoder Født 19. okt. 1864 Død 12. maj 1946, 81 år gammel Hans Chr. Johansen

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen Ca. 1615 - efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen 1. Generation 1. Laust Bertelsen 1, 2, 3 blev født cirka 1615 og døde efter 1690. Andre navne for Laust var Laurids

Læs mere

Jens Peder Rasmussen

Jens Peder Rasmussen Jens Peder Rasmussen Maren Nielsdatter ældste søn Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave JENS PEDER RASMUSSEN "1 Jens Peder Rasmussen *1786-1834 Marens ældste søn Jens Peder Rasmussen blev født 21. marts

Læs mere

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen(1859-1917) og hustru Karen Marie

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke kilde "Frederiksborg": 272. Andreas Jensen f. 1694, Udlejre, Døbt 11/02 1694, Ølstykke, Adresse Ølstykke, Stilling Gmd. Egebjerggaard, g. (1) 31/03 1723, i

Læs mere

Rødbyvej Nr. 6. Matr. 3

Rødbyvej Nr. 6. Matr. 3 Rødbyvej Nr. 6. Matr. 3 (E-A) Hans Due født 16??, død 1735. Hans Hansen Due født ca. 1710, død 13-5-1767. hustru Anna Jensdatter født?, død 1759. (E-AA) 1773 Mandagen den 4 Januar Trol: Mogens Hansen Due

Læs mere

Fæste / ejerskab med interessante relationer:

Fæste / ejerskab med interessante relationer: Gårdmandsfamilier på Svinø: Grd. nr.: Mtr. nr.: Gårdens navn: Ved udskiftningen 1802 3: Efter Svinøbogens oversigt over mænd på Svinø: Fæste / ejerskab med interessante relationer: På tidspunktet for Rasmus

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Peder Andreasen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK Peder Andreasen, Ølstykke BK 38-1740 Peder Andreasen, Ølstykke kilde "Frederiksborg": 138. Peder Andreasen f. 1740, Ølstykke, Døbt 27/11 1740, Ølstykke, Adresse Ølstykke, Stilling Gdr. Egebjerg, g. (1) 25/09 1768, i Ølstykke, Inger

Læs mere

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup 1 kirkebog 1666-1720 - viede Viede, mangler en side med slutning af 1693, 1694 og begyndelsen 1695. Kursiv angiver usikkerhed om ordet. Og en streg at jeg ikke kan læse teksten Den sidste kolonne angiver

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke. KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9

Helga Poulsens aner. BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke. KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9 BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9 Dom: 15. à Trinit (17/9): blef Niels Larsens Barn i Udlejre Christnet og kaldt Ole. Præstens Hustru bar hannem. Faddere: Anders

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1840 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet Hand P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter mikrofilm af folketællingen

Læs mere

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca Møllegade 76 Boel 55 Viet den 24. jan. 1706. Jens Rasmussen * 1679 i Holm Botil Christens * ca. 1677 Deres børn Jens døde feb. 1760. 1. Rasmus Jensen * maj. 1706, gift den 3. nov. 1740 med Ellen Thomasdatter

Læs mere

1.3. Mette Olesdatter. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter. Eva Kristensen Marts udgave METTE OLESDATTER "1

1.3. Mette Olesdatter. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter. Eva Kristensen Marts udgave METTE OLESDATTER 1 Mette Olesdatter Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave METTE OLESDATTER "1 METTE OLESDATTER "2 Mette Olesdatter *1789-1880 Mette Olesdatter blev født den 1. november

Læs mere

Møllegade 62 boel nr. 50 Trolsgaard

Møllegade 62 boel nr. 50 Trolsgaard Møllegade 62 boel nr. 50 Trolsgaard 1612 1625 Klaus Jacobsen. 1610 skylder han noget af sin tiende, man siger at han er aldeles forarmet. I 1617 står han anført med gæld på 3 mark. Viet i Nordborg. Enkemand

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

Side 1 af 58. 1700 3b Døbt

Side 1 af 58. 1700 3b Døbt 1699 3b Begravet Peder Sørensen i Stubberup 1700 3b Døbt Jacob Hansen Husmand i Merring - Karen 1700 3b Begravet Jacob Hansen Husmands datter i Merring Karen 1700 3b Døbt Mads Pedersen Kjærgård - Kirsten

Læs mere

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer Grønholtvej 21 Kollerisgård Matrikelnummer Matr. Nr. 5a, og 31 Grønholt by, Grønholt sogn. Gården var oprindelig gård nr. 9. Matr.nr. 5 a er på 273.316 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde

Læs mere

Astrid og S.P. Jensen

Astrid og S.P. Jensen Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer Redigeret af John Lykkegaard Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer udgivet 2006 udgivet som e-bog 2011 S. P. Jensen og Forlaget Mine Erindringer Redigeret af John

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 22-1766 Ole Hansen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK 22-1766 Ole Hansen, Ølstykke BK 22-1766 Ole Hansen, Ølstykke Kilde Lundsteen: Noter: Ane #10 i "Slægten fra Stagetorn i Oppe-Sundby sogn". Omtalt s. 30 i bogen "Trævlerødder". Ved skifte 1841 står der at alt er afstået til svigersønnen

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 516, BK 1136 og BK Lars Madsen, Lille Rørbæk

Helga Poulsens aner. BK 516, BK 1136 og BK Lars Madsen, Lille Rørbæk BK 516, BK 1136 og BK 1464-1577 Lars Madsen, Lille Rørbæk Fra dokument 1577 Lars Madsen er hentet følgende: Lars Madsen #1405 født omkr. 1577, (søn af Mads #75570) boede Lille Rørbæk, stilling Frydendalgård,

Læs mere

far til Nancys aner 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603].

far til Nancys aner 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603]. 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603]. 2. generation (Forældre) 2. Laurits Christian Larsen [35602], søn af Anders August

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1 Mand Jens Pedersen 1 Født Omkr 1781 2 Dåb 7 Jan. 1781 Søndersted, Merløse, Holbæk 3 Død 7 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Begravet 9 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Ægteskab

Læs mere

No. 26 Søren Dahl Knudsen

No. 26 Søren Dahl Knudsen Søren Dahl Knudsen Forældre: nr. 52 Niels Hansen Knudsen og nr. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Børn: Thora Knudsen, nr. 13 Mette Kirstine Knudsen, Ane Knudsen, Nielsine Knudsen, Elna Sørine Knudsen,

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a.

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. (E-C) (E-CA) 1768 Onsdag 27 Juni Trol: Ungkarl, Christen Hansen Due født ca. 1745. Cop: XX Pigen, Anna Hansdatter? heraf Byen. Født ca. 1746. Sponsorer:

Læs mere

Matr.nr. 13-b - V. Egede By

Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. (1808) Status (1808) 1808: Matr.nr. 13-b, Vester Egede Fæstehus med jord Ejer: Gisselfeld Kloster Jordareal 1808: 19.640 Alen 2 = 7.700 m 2 1950: Ca. 7 ha. 2015: 1.399

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

1.3.1 MADS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter - Mads Jensen. Eva Kristensen Marts udgave MADS JENSEN "1

1.3.1 MADS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter - Mads Jensen. Eva Kristensen Marts udgave MADS JENSEN 1 MADS JENSEN Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter - Mads Jensen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave MADS JENSEN "1 Mads Jensen *1817-1886 1. Mads Jensen Mads blev født den 10. maj 1817 i Esbøll, han

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen 1834-1919 KB Hørby (Holbæk) 1834 op 26 nr 9 Anders Jeppesen født 17/7 Født: 17. Juli 1834, Anders Jeppesen, døbt i Kirken 29. Juli, Forældre: Gmd Jeppe Christensen og Hustr Mette Jensdr. af Uglerup KB

Læs mere

#2071s [Ny] søn KB: C273B (Dalbyover)-12 (1/6) (1814) S.6-7 Nr.3 AO opslag 6 Bil:5230-32 F: Ægte 22. Mai 1814. Side 2 af 5

#2071s [Ny] søn KB: C273B (Dalbyover)-12 (1/6) (1814) S.6-7 Nr.3 AO opslag 6 Bil:5230-32 F: Ægte 22. Mai 1814. Side 2 af 5 9. marts 2006: Vores 3. dag ud af 4 på Landsarkivet i Viborg. Efter mere end en uge på familie/slægts interview fra tønder i syd til Støvring i nord. Torsdag morgen 9. Marts 2006 klokken er lidt i 9:00.

Læs mere

Hjørnegården gennem 100 år.

Hjørnegården gennem 100 år. Hjørnegården gennem 100 år. I 1894 købte Jacob Rasmussen, husmandssøn fra Munkebo, Hjørnegården for penge tjent som kreaturhandler. Hans hustru var Gertrud Marie Andersen, gårdmandsdatter fra Martofte.

Læs mere

Lykke Mathilde Hansen

Lykke Mathilde Hansen Christen Christensen født før kirkebog og begravet uden angivelse af alder KB Stoense 1757-1775, 1762 (opslag 43) Christen Christensen begravet 11/12 D 11 Xber Christen Christensen af Stoense Side 1 af

Læs mere