Forord. Vi skriver i dag 2012, der er således gået over 30 år siden udgivelsen. Det gøres nemmest ved at sende mig en e- mail til:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord. Vi skriver i dag 2012, der er således gået over 30 år siden udgivelsen. Det gøres nemmest ved at sende mig en e- mail til:"

Transkript

1 Forord Denne slægtsbog Min Slægt fik Rasmus Anton Rasmussen udgivet i Det har været et virkeligt stort stykke arbejde, ikke kun at skrive bogen, men også at gennemgå alle de gamle kirkebøger, så der er tilbragt mange timer på landsarkivet i Viborg, og i landets kirker. Anton - som han blev kaldt - blev født den 20. juli 1898, og han døde den 27. marts Han blev således lige knap 92 år. Anton havde han i sine sidste år, sin veninde Frida Jørgensen (moder til tidligere byggematador Axel Juhl- Jørgensen) som han havde mange fornøjelige timer med. Jeg har læst bogen med stor glæde, - det er jo rart at kende sine rødder men jeg syntes også, at det vil være rart at kunne følge med i slægten fremover. Vi skriver i dag 2012, der er således gået over 30 år siden udgivelsen. Med andre ord, så vil være ærgerligt, hvis den ikke bliver ført videre.! Det er derfor vigtigt at jeg modtager opdateringer - fra alle familierne - så jeg kan holde bogen ved lige. Men det er også vigtigt, at i skriver til mig, HVIS der er faktuelle fejl/mangler, skrivefejl, stavefejl, eller hvad ved jeg. Det tager ikke langt tid at lave en ændring - elektronisk. Det gøres nemmest ved at sende mig en e- mail til: frost.dk Eller skrive til Kim Frost, Kringsager 52, 6000 Kolding God fornøjelse med læsningen Kim Rasmussen Frost [1]

2 Anton Rasmussen MIN SLÆGT Niels Peter Rasmussens og Mette Kirstine Rasmussens for og efterslægt ISBN VINDERUP BOGTRYKKERI A/S 1981 [2]

3 1. Mine forældre Og mit hjem Far Far, Niels Peter Rasmussen, blev født den 1. juni 1869 i landsbyen Thorup i Hedensted sogn som den yngste af seks søskende, og han døde på Vejle amts sygehus den 18. november Han blev altså 72 år gammel. Hans forældre var gårdmand Rasmus Jensen og hustru Ane Nielsen. Egentligt hed hun Ane Nielsdatter, og det tyder på en moderne indstilling, at hun kaldte sig Nielsen, det var ikke almindeligt i de tider. Af fars søskende døde to som børn og én som ung, alle af tuberkulose, og ingen af den overlevede ham. Far voksede op i Thorup og gik i skole i Hedensted, hvor sønderjyden Nis Rasmussen Kjær dengang var førstelærer, og han følte sig hele livet stærkt knyttet til Thorup og Hedensted, så det var ganske naturligt, at han blev begravet på Hedensted kirkegård på slægtens gamle gravplads. [3]

4 GÅRDEN Fars fødegård er en lille gård i Thorup by. Den hed oprindeligt Rindbæklund, men dette navn gik efterhånden i glemmebogen, og da fars søster Nielsine Rasmussen havde overtaget gården efter bedstefar, kaldte hun den Kærminde Fra min barndom husker jeg, at den bestod af tre bindingsværklænger: stuehus mod nord, stalde med vest og lade mod øst. Også stuehuset var af bindingsværk, lige til det nuværende blev bygget i 1913, efter bedstefars død. I det gamle stuehus var der hvidskurede, sandstrøede gulve dog vistnok ikke i opholdsstuen og sovekammeret. I Bryggerset var der stenpikning. På hver side af indgangsdøren var der en balje med et stort myrtetræ i hver, husker jeg. I dette gamle stuehus blev far og hans søskende født, her voksede de op, og her udåndede de tre af dem. Det var rammen om familien i sorg og glæde. Her holdt de deres fester, her gæstedes de af døden. Den sidste store familiebegivenhed, der fandt sted i det gamle stuehus, var bedstefars begravelse den 18. februar Da liget var båret ud til rustvognen i gården, husker jeg at far holdt en tale, hvori han betegnede bedstefar som en god Dansk mand. Kort efter forsvandt det gamle stuehus med alle minderne om slægtens liv og travle arbejde. SLÆGTEN Fars slægt var både på fædrene og mødrenes side bønder, der som andre bønder på den tid levede af gårdens produkter. Et travlt liv har det været: de har tilberedt jorden, slået høet, høstet kornet uden alle e moderne maskiner, vi har nu. De har brygget og bagt, de har selv kærnet deres smør og selvtilberedt hørren, så de kunne få fint lærred deraf. De har klippet får, kartet ulden, spunden og strikket kort sagt udført alt det arbejde, man dengang selv udførte i hjemmene. Og kan man slutte noget af f.eks. hvilke faddere de havde til deres børn, så har de været agtede og velanskrevne bønder, vore aner på fars side. Hans fædrene slægt boede i Hedensted sogn og i hvert fald meget langt tilbage i Thorup by, og hans mødres slægt boede i Urlev i Bjerre herred. Det, jeg har kunnet finde om disse, kan man læse om i næste kapitel. [4]

5 SKOLEGANG Som sagt gik far i Hedensted skole, og han omtalte altid førstelæreren der, Nis Rasmussen Kjær, med stor hengivenhed og respekt. Lærer Kjær var, som sagt sønderjyde, født i Hoptrup i Han blev udvist fra Sønderjylland efter krigen i 1864, kom til Hedensted i 1871 og var så lærer der, til han i 1910 blev pensioneret. Han var, efter fars udsagn, en meget dygtig lærer. Ejendommeligt var det, at det altid regnede, når skolen i lærer Kjærs tid skulle på udflugt, så når man om sommeren manglede regn, sagde madam Kjær: Far, skal du et snart ha æ bø en i æ skow?. Og når de kom i skoven, regnede det altid! Mens førstelæren således var den samme i hele fars skoletid, skiftede andenlærerne hyppigt. Blandt disse var den senere enelærer gennem mange år i Store Dalby skole Hans Andreas Andersen. Lærer Andersen var vestjyde, fra Varde- egnen, og hans sprog vakte drengenes opmærksomhed. Når de f.eks. fortalte, at der var født en kalv derhjemme, spurgte han ikke om, hvilken farve den havde, men han sagde: Hwa lød hå den? Far var sikkert meget dygtig i skolen. Han har fortalt, at han aldrig havde en danmarkshistorie eller geografibog, man han kunne huske, hvad der blev fortalt i skolen. Hvad angår geografi, havde han et helt europakort langs skolevejen mellem Hedensted og Thorup. Her lå Tyskland, derovre England, og nede i engene der Holland og Belgien o.s.v. Trods de manglende skolebøger var der intet i vejen med fars skolekundskaber. Der tror jeg, at alle, der kendte ham må indrømme, og det bekræftedes mange gange, da han siden kom i sogneråd, skolekommissionen m.v. Fars begavelse viste sig også deri, at han var ualmindeligt dygtig til at holde lejlighedstaler og andre taler. Han talte aldrig efter manuskript, men han havde en evne til at fange folks interesse, når han talte. Jeg husker således, da jeg den 1. november 1913 kom til at tjene på gården Dallykke! I Brå, hvorledes min madmoder næste morgen roste far netop for en tale, han havde holdt ved et guldbryllup den 1. november. Det var Hans Rasmussen Hans Fynbo og Grethe, der havde guldbryllup, og far havde talt så gribende om, hvorledes Hans måtte forlade Grethe dagen efter brylluppet og trække i soldatertrøjen og drage ud i krigen. Og selv glemmer jeg aldrig den tale, far holdt ved mit bryllup, hvor han fortalte min brud, at hun ikke kunne stole på mig, for jeg havde lovet ham en ny lade, når jeg blev stor, [5]

6 men han fik ingen, og jeg havde sagt, at jeg i hvert fald aldrig ville gifte mig med en lærerinde og Laura var jo netop lærerinde UNGDOMSÅR OG GIFTERMÅL Da far i 1883 var blevet konfirmeret, kom han til landvæsenet. Jeg mindes aldrig at have hørt tale om, at han nogle sinde har tænkt sin en anden beskæftigelse. Et faktum er det også, at far var en meget dygtig og interesseret landmand. Han tjente som ung forskellige steder, bl. A. vistnok 7 år hos sin moster og onkel, Ane Kirstine og Niels Jensen i Nørre Aldum. (Se senere) Fars tid som tjenestekarl blev afbrudt af soldatertjenesten som infanterist ved 10. Bataillon i Fredericia og i vinteren af et ophold på Vinding Højskole, hvis forstander var den kendte højskolemand H. Rosendal, der for øvrigt lige efter fars højskolevinter, i 1892, flyttede fra Vinding for at blive forstander på Grundtvigs Højskole i Lyngby. Dette højskoleophold fik stor betydning for far. Han talte altid derom med stor glæde, og når han på så smuk en måde kunne gøre sig gældende i sogneråd, skolekommission og andre steder, hvor han fik sit virke, hang det sikkert sammen med, at han den vinter på Vinderup Højskole fik opfrisket sine skolekundskaber, og med, at højskoleopholdet ikke blot prægede hans livssyn, men også virkede igangsættende. Det sidste sted, far tjente, var på Sønder Aldumgård, og der traf han bl. a. en af gårdens daglejere, husmand Rasmus Rasmussen, der boede på Sønder Aldum mark. Og dennes ældste datter, Mette Kirstine Rasmussen, tjente i nabogården hos gdr. Søren Mortensen, og hende lærte far også at kende, og den 2. november 1897 blev hun hans brud og siden hans trofaste livsledsagerinde gennem 44 år. Efter brylluppet flyttede de ind i den lille ejendom på Spettrup mark, hvor de boede i 21 år, og hvor alle vi fem børn blev født. Ejendommen var kun på 3½ td. land, så far måtte de første år ud i dagleje, mens mor, foruden at passe os børn, også måtte tage sig af både jord og kreaturer. Men i 1909 købte far jord fra gården Duelund, hvorefter der var ca. 12. td. land til ejendommen. Nu behøvede far ikke mere at arbejde som daglejer, nu var der nok at arbejde med herhjemme, og vi børn blev efterhånden så store, at vi kunne begynde at gøre nytte, og det fik vi lov til også fordi far blev medlem af husmandsbrugskommissionen og derfor ofte skulle bort. [6]

7 I SOGNERÅDET De havde ikke boet i Spettrup i ret mange år, før far blev valgt ind i Urlev- Stenderup sogneråd som Repræsentant for husmændene. Men først havde han været den ledende kraft ved oprettelsen af Urlev- Stenderup husmandsforening, og det var vel kun naturligt, at hans kalds fæller valgte han ind i sognerådet vistnok i 1906 som den første husmand i dette råd. Og jeg tror, at de fik en god repræsentant i far. Han var på dette tidspunkt tilsluttet Det radikale Venstre, som var stiftet i Før havde han været venstremand, tilknyttet Venstrereformpartiet I.C. Christensens parti men skuffelsen over dennes kovending i forsvarsspørgsmålet førte ham over til de radikale. Senere under jordlovsforhandlingerne i 1919, gik han over til Socialdemokratiet, og som socialdemokrat var han i 1929 erne medlem af Hatting- Thorsted sogneråd. Far var meget interesseret i kommunalpolitik. Jeg mindes fra min barndom, at der altid lå love på hans natbord. Dem læste han i, inden han faldt i søvn. Jeg ser tydeligt for mig, hvordan de begyndte: Vi, Christian den Niende, konge til Danmark o.s.v. gøre vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Jo, far satte sig grundigt ind i tingede, og han blev respekteret, både i Urlev- Stenderup sogneråd dengang og senere i Hatting- Thorsted sogneråd. Han var også i skolekommissionen i Urlev- Stenderup, og jeg syntes, at det var så rart at have far med til eksamen. Jeg syntes, at han vidste lige så meget som præsten både om dansk og historie og de andre fag, vi blev hørt i - ikke mindst i regning, som vistnok var fars yndlingsfag. Fars interesse for kommunale sager er åbenbart gået i arv til hans efterkommere. Af hans sønner har Niels været medlem af Hatting- Thorsted sogneråd, valgt af socialdemokratiet, og hans søn igen, Niels Henning, har været medlem af Tune sogneråd og, efter kommunalreformen , af Greve byråd, hvor han var viseborgmester, valgt af Det konservative Folkeparti, og jeg har været medlem af Sahl sogneråd i 12 år og af Ringkjøbing amtsråd fra 1956 til Karl derimod har aldrig været i sognerådet, skønt han var lige ved, hvorimod han på en måde fortsatte fars arbejde i husmandsbevægelsen i Hedensted husmandsforening, Hatting herreds kredsforening og Vejle amts Husmandsforeninger. Også Niels har været aktiv indenfor husmandsbevægelsen. [7]

8 I HUSMANDSBEVÆGELSEN Som før omtalt var far medstifter af Urlev- Stenderup husmandsforening, og i mange år var han foreningens formand. Der, kan man sige, begyndte hans egentlige livsgerning. I 1910 blev han medlem af De samvirkende jydske Husmandsforeningers hovedbestyrelse, og i denne bestyrelse sad han til I 1912 var han med til at stifte Vejle amts Husmandsforeninger. Han skriver selv i foreningens jubilæumsskrift i 1937: Da jeg i året 1910 blev valgt ind i De samvirkende Jydske Husmandsforeningers bestyrelse som bestyrelsesmedlem for Vejle amt, savnede jeg fra første færd en nøjere forbindelse mellem amtets lokale husmandsforeninger, idet jeg mente, det var af stor betydning for arbejdet i det hele taget, at de lokale foreningers repræsentanter kom sammen en gang imellem og drøftede såvel foreningsanliggender som andre problemer af faglig og social art Far blev denne forenings første formand og virkede som sådan i fire år, fra Senere, fra 1927 til 1931 blev han igen formand. Herom skriver Hans Jacob Hansen, Taulov, i nævnte jubilæumsskrift: Der var omkring 1927 kommet en del indre vanskeligheder, hvor det så ud til, at amts foreningen var ved at dele sig, og det skal siges, at N. P. Rasmussen, da han overtog formandspladsen for anden gang, overtog en forening, som til dels var i opløsning, men under hans rolige og besindige ledelse udjævnede den meningsforskel, der var til stede, og i 1931, da Chr. Strårup blev formand, var det gode forhold igen oprettet OPRETTELSE AF NYE HUSMANDSBRUG Blandt husmandsbevægelsens programpunkter var også oprettelse af nye husmandsbrug, og siden den første lov om oprettelse af husmandsbrug i 1899 blev vedtaget af rigsdagen, er der over hele landet oprettet tusinder af husmandsbrug, heraf flere hundrede i Vejle amt. Ved loven af 1899 blev der i hvert amt nedsat en såkaldt Husmandsbrugskommission. I Vejle amt blev far medlem af denne sammen med A. N. Kjærgaard, Vonsild, der var formand, og Chr. Nielsen, Jerlev. Da A. N. Kjærgaard døde i 1925, blev far af daværende landbrugsminister Bording udnævnt til formand, og det var han så til sin død. Hans søn Niels fik så denne plads, til Husmandsbrugskommissionerne opløstes omkring [8]

9 Far var meget interesseret i arbejdet i Husmandsbrugskommissionen, som han mente var af overordentlig stor samfundsmæssig betydning. Han glædede sig, når han så unge landmænd tage fat på deres eget brug, og når han så børn vokse op i disse hjem under sunde og gode forhold. Når parcellerne fra en udstykning ved lodtrækning var blevet delt mellem de heldige ansøgere, samlede far dem ved et kaffebord, og i en tale lykønskede han dem med det nye, der nu var deres, og hvor de nu skulle bygge og bo og lægge deres arbejde, og han endte altid med at citere Skjoldborgs vers: Vi vil bygge nye huse, Nye hjem fra strand til strand, Med de hundred tusind haver, Smykket skal du stå, vort land. Dette vers, som nu står på gravstenen på Hedensted kirkegård, hvor far og mor hviler side om side, udtrykker faktisk fars livsmål og stræben. MOR Mor, Mette Kirstine Rasmussen, blev født den 14. februar 1875 på Sønder Aldum mark, Stenderup sogn. Der havde bedstefar et lille husmandssted på 6 tdr. land (vistnok), og her voksede mor op sammen med sine fem søskende alle seks var piger og selvom bedstefar var daglejer på Sønder Aldumgård, har der ikke været særlig gode kår økonomisk set i dette hjem, der dog på alle andre områder var et udmærket hjem. Mor har således fortalt, at hun som lille pige vistnok ca. 10 år gammel, - hver dag måtte til ørelæge i Horsens, hvortil der i hvert fald var over en gammel dansk mil (7½ km). Hver anden dag gik hun til stationen i Stenderup og tog derfra med Juelsminde toget til Horsens og tilbage igen. Men det var der ikke råd til hver dag, så hver anden dag gik hun både frem og tilbage den lange vej til Horsens, men så fik hun også, den dag hun gik hele vejen, en toøre med, så hun kunne købe sig en toøres- kage i Horsens. Kagen blev købt hos en bager i Thonbodage, for der havde mor opdaget, fik man de største to øres kager. Ikke sært, at mor hele livet igennem var et meget nøjsomt menneske. Hun krævede i hvert fald kun meget lidt til [9]

10 sig selv, men hun undte andre at have det godt, og hun havde ondt af dem, der måtte savne, og hun harmedes, når nogen led uret. Mor og hendes tre ældste søskende gik i Stenderup skole til lærer Nielsen, en lærer, som mor satte meget højt (han var vist også en meget dygtig lærer). Hun blev således engang meget vred, da far sagde om en eller anden: Hans knæer vender indad ligesom Stenderup degns De to yngste i søskendeflokken, Marie og Rasmine, gik i Brå skole, der var blevet bygget, lige før Marie skulle begynde skolegangen. Far og mor lærte, som sagt hinanden at kende, da de begge tjente i Sønder Aldum. Da var livet for dem som for andre tjenestekarle og tjenestepiger, som de dengang kaldtes, et liv med meget arbejde og få fornøjelser. Man arbejdede fra tidlig morgen til sen aften alle søgnedage, ja også om søndagen, i hvert fald i høstens tid. Og pigerne havde det værst, for de skulle malke gårdens køer ikke blot om morgenen, før den egentlige arbejdstid begyndte, men også om middagen, når karlene sov til middag, og om aftenen efter aftensmaden. Der var ikke megen fritid, og der var få fornøjelser. Far og mor har fortalt, at de kun en eneste gang om året vistnok ved juletid var til fest, hvor der dansedes i storstuen hos en husmand, der ligesom bedstefar var daglejer på Sønder Aldumgård. Mor var altså fra ung af vant til arbejde, og alle dage var hun flittig og arbejdsom. Far var jo ikke meget hjemme. I deres ægteskabs første dage gik han ud som daglejer for at tjene det nødvendige til familiens ophold, og siden fik han meget at gøre uden for hjemmet i det offentliges tjeneste, bl. a. i sogneråd og Husmandsbrugskommissionen. For mors vedkommende betød det, at hun måtte tage sig af alt det derhjemme: børn og dyr, hus og bedrift. Jo, mor havde meget om ørene, men aldrig beklagede hun sig. Efterhånden som vi børn voksede til, måtte vi også hjælpe til, og det tog vi sandelig ingen skade af tværtimod! Var far meget ude, så var mor altid hjemme. Jeg mindes kun en eneste gang, hun var borte en fire- fem dage. Da var hun på husmandsrejse i Salling og på Fur med husmand Jens Peder Møller, Thorum i Salling, som fører. I de dage måtte vi klare os selv, og selvom der kom fjer på rødgrøden, gik det såmænd meget godt, men mor havde jo også tilrettelagt og forberedt det hele på allerbedste måde. Jeg husker endnu, hvor stor en glæde det var, da mor endelig kom hjem igen. [10]

11 En dag i juni måned 1950 skulle mor sammen med Niels og signe til Hedensted, og mor ville så gerne have nogle blomster med til fars grav. Mens hun var i færd med at skære disse blomster af, faldt hun pludselig sammen, ramt af en hjerneblødning. Hun levede en uges tid efter dette, men hun havde mistet talens brug og kunne ikke synke mad eller drikke, og den 28. juni udåndede hun, mens vi børn stod omkring hendes leje. Et jævnt og muntert, virksomt liv var endt. En mindesten Far og mor blev begge begravet i slægtens gamle familiegravsted på Hedensted kirkegård. Efter fars død rejstes en mindesten med følgende indskrift: Kommissionsformand NIELS PETER RASMUSSEN, Torsted * Husmandsbevægelsens og jordudstykningens utrættelige forkæmper. Vi vil bygge nye huse, Nye hjem fra strand til strand, Med de hundred tusind haver, Smykket skal du stå, vort land. Husmænd i Vejle amt rejste i taknemmelighed dette minde. Og nedenunder står der så ganske kort om mor: KIRSTINE RASMUSSEN * [11]

12 Hjem, hjem, mit kære hjem Da for og mor blev gift, den 2. november 1897, overtog de den lille ejendom på Spettrup mark. Der var oprindeligt kun knap 4 tdr. land til ejendommen, men selv om far var meget ude, blev den snart et mønsterlandbrug, der ofte blev besøgt, f. eks. Af rejsende husmænd og husmandskoner. Her var ikke megen plads til at begynde med: Et lille køkken med gammeldags bagerovn og et åbent ildsted til at koge på, to små stuer og et meget lille soveværelse, så lille, at der kun kunne stå to senge med en meget smal gang imellem. Der var så lavt til loftet, at jeg som lille dreng ved hjælp af mors paraply kunne gå og prikke huller i gipsloftet i stuen, hvad der selvfølgelig blev strengelig forbudt. Men jeg husker endnu, hvor fristende det var. Huset var en vinkelbygning af bindingsværk med brune stolper og gule firkanter, hvor stuelængen vendte nord- syd og staldlængen øst- vest, og i selve vinkelhjørnet var laden, der kun bestod af et enkelt korngulv og en smal tærskeplads. (Man tærskede jo med plejl i de tider). Huset lå op ad en gravhøj, og staldens sydside og vestgavlen var gravet ind i højens sider. Oven på højen var der lidt have med bl. a. to æbletræer. Senere, vistnok i 1904, da familiens størrelse krævede mere plads, blev soveværelset slået sammen med den ene stue til ét soveværelse, korngulvet blev til storstue, og der blev bygget en fritliggende lade af træ. Den blev bygget af morbror Jens, der var tømmer og gift med mors søster, moster Hansine. I 1909 blev der solgt jord fra gården Duelund, og far købte en 8-9 tdr. land. Nu fik vi heste, først to islændere og senere to russiske heste, og der blev bygget en hestestald til vestenden af laden, og i forbindelse med laden blev der bygget et kammer, hvor vi drenge flyttede ind. I 1918 solgte far og mor denne ejendom og flyttede til Ørnstrup mark, hvor de købte en mindre ejendom ( Dalhjem ), og der boede de til omkring 1930, da de byggede et hus i nærheden af Torsted kirke, hvor de så boede til deres død. Da far døde, flyttede min broder Niels og hans kone, Signe, ind i dette hus, og mor fik en lille, hyggelig lejlighed ovenpå, hvor hun boede i sine sidste år. Niels bor endnu i dette hus. [12]

13 2. Fars forslægt Store Jørgen Store Jørgen og hans efterkommere Fars slægt kan ikke føres så langt tilbage som mors, men takket være den omstændighed, at Hedensted kirkebog er en af de kirkebøger, der går længst tilbage i tiden den er påbegyndt allerede i 1640 kan vi dog føre denne gren af vor slægt tilbage til tiden omkring På den tid levede der i Hedensted by en mand, der blev kaldt store Jørgen. Han hed altså Jørgen, men hvad han hed til efternavn, ved man ikke, men jeg gætter på, at han hed Jørgen Lauritsen, og at hans far hed Laurits, for hans søn hed Laurits Jørgensen. Måske var store Jørgen en broder til den Rasmus Lauritsen, der døde i Hedensted den 23. december 1653 og blev begravet den 26. december. Ved sin død var Rasmus Lauritsen en mand på 77år, Hans kone hed Johanne, og hun døde i Da står der nemlig i kirkebogen (under døde): 23. august Johan(ne), Rasmus Lauritsens hustru her i byen Store Jørgen døde den 27. juli 1647 og blev begravet den 29. juli. Laurits Jørgensen Det er ikke meget vi sikkert ved om store Jørgen, men vi ved dog, at han havde en søn, der hed Laurits Jørgensen. Laurits Jørgensen boede vistnok i Hedensted og hans kone hed Abelone. Hun nævnes ved en barnedåb den 10. maj som Apelone Lauritz Jørgensenssøns Laurits Jørgensen og Abelone blev sikkert gift ca. år 1654, og de havde i hvert fald følgende børn: [13]

14 1. Jørgen, der for at citere kirkebogen: bleff fød her udj byen den 30. juli 1655 og bleff christnet søndagen nest effter d.v.s. søndag den 5. august. 2. Mads (i kirkebogen Matz ), født i Hedensted den 27. november Laurits Jørgensen døde i november måned 1682, og den 25. november dette år blef Lauritz Jørgensenssøn, store Jørgens søn, her af byen begrafn, som der står i kirkebogen. Fra Hedensted til Torup På Torupgård Som før nævnt blev Laurits Jørgensens søn Jørgen født her udj byen altså i Hedensted, hvor familien jo så dengang boede. Men siden flyttede de til Torup, også i Hedensted sogn. Hvornår dette skete, om allerede Jørgen Lauritsen flyttede til Torup, ved jeg ikke, men hans søn, der hed Laurits Jørgensen som hans bedstefar, boede i hvert fald i Torup, hvor han i 1760 havde Torupgård i fæste under Williamsborg, og hans søn Rasmus Lauritsen fik gården i fæste i 1769 og købte den til fri eje i Torupgård var i familiens eje til Men, tilbage til Laurits Jørgensen altså store Jørgens sønnesøns søn, - der blev født omkring år Han var gift, men jeg ved ikke med hvem, og de havde flere børn: 1. Jørgen Lauritsen, der blev døbt den 24. januar Rasmus Lauritsen, døbt 1. maj Det er ham, der fører vor slægtslinie videre. (Se nedenfor) 3. Birgitte Kirstine Lauritsdatter, døbt 30. juni Hun blev båret til dåben af hans kones moder. Men hvem var det? 4. Mette Lauritsdatter, døbt palmesøndag Kirsten Lauritsdatter. Hun blev døbt den 27. maj 1742, men døde som spæd og blev begravet den 24. juni 1742, 4 uger gammel ætat 4 uger, som der står i kirkebogen. 6. Rasmus Lauritsen, døbt 8. juni Blev begravet den 11. juni samme år. Ætat 5 uger. [14]

15 Rasmus Lauritsen Rasmus Lauritsen overtog, som sagt, i 1769 fæstegården i Torup efter sin far. Han var da 34 år gammel, men først 7 år senere giftede han sig med Kirsten Hansdatter fra Lille Dalby. De blev trolovede fredag den 20. september 1776 og ægteviede mandag den 14. oktober samme år. Kirsten Hansdatter var datter af Hans Andersen i Lille Dalby (se nedenfor) Hun blev formedelst svaghed hjemmedøbt tirsdag den 2. august 1757, og den 7. august blev barnet i sin dåbspagt konfirmeret d.v.s. fremstillet i kirken. Rasmus Lauritsen og Kirsten Hansdatter havde følgende børn: 1. Laurits Rasmussen, der blev hjemmedøbt 2. juledag Men nu kommer noget mærkeligt: I kirkebogen står, at han døde allerede i januar 1779, 5 uger gammel, og blev begravet den 25. januar. En kendsgerning er det imidlertid, at han er med på mandtalslisten af 1. juli 1787, 9 år gammel. 2. Hans Rasmussen, hjemmedøbt 2. påskedag den 16. april Lehne Cathrine Rasmusdatter, hun blev også hjemmedøbt. Hun blev fremstillet i kirken den 4. maj 1783, og døde, da hun var 4½ år gammel. Hun blev begravet den 20. juli Zidsel Marie Rasmusdatter, født 3. juni 1783, hjemmedøbt, fremstillet i kirken den 10. juli. Også hun døde som lille, 13 uger og 2 dage gammel, og blev begravet den 4. september Jens Rasmussen, født 1786, var i kirke den 6. august dette år, men døde i en alder af 3 måneder, og blev begravet den 26. november Forældrene mistede altså 3 børn i løbet af 16 måneder. 6. Lehne Cathrine Rasmusdatter, født Var i kirke efter hjemmedåb den 14. oktober Jens Rasmussen. Han må være født i året 1790, idet han hjemmedøbt som alle hans søskende var i kirke den 2. maj dette år. Da det er ham, der fortsætter vor gren af slægten, hører vi mere om ham senere. Kirsten Hansdatter døde i Torup den 16. april 1803 i en alder af 50 år. Hun blev begravet den 22. april og betegnes som aftægtskone. [15]

16 Rasmus Lauritsen døde 21 år senere, den 11. juni Han blev begravet den 17. juni og betegnes som aftægtsmand i Torup Kirsten Hansdatters aner Desværre har jeg ikke kunnet hendes slægt længere tilbage end til hendes bedsteforældre. Hendes farfar, der boede i Lille Dalby, hed Anders Hansen, og stort mere har jeg ikke kunnet finde om ham. Heller ikke, hvem han var gift med, eller hvornår de er blevet gift, har jeg kunnet få oplyst. Men de havde iflg. Hedensted kirkebog nogle børn, og da den ældste af disse efter hvad jeg har fundet ud af er født i 1707, er de nok blevet gift omkr. År De børn, jeg har fundet er: 1. Mette, hjemmedøbt i Lille Dalby den 27. marts Maren, døbt 17. oktober 1708 af hr. Christian i Ølsted. Denne datter blev åbenbart kun 1½ år gammel, idet hun blev begravet den 1. april Rasmus, døbt 14. juni Anne, døbt 4. marts Hans, døbt 7. februar Han blev fader til Kirsten Hansdatter. 6. Maren, døbt 15. december 1720 Af disse børn er det selvfølgeligt Hans Andersen, Kirsten Hansdatters far, der har vor interesse. Han blev torsdag den 3. juli 1755 trolovet med Sidsel Marie Jensdatter fra Hedensted, og de blev copulerede (viede) tirsdag den 5. august samme år. Sidsel Marie Jensdatter var datter af gårdmand Jens Due i Rimmerslund, og hun blev døbt den 6. oktober Jens Due døde for øvrigt den 26. juni 1797, så han må være blevet meget gammel. Af folketællingslisten af 1. juli 1787 fremgår det, at Sidsel Marie var Hans Andersens anden hustru, men hvem han har været gift med før, ved jeg ikke. Hans Andersen og Sidsel Marie boede i Lille Dalby; han har sikkert overtaget faderens gård der. Af børn havde de foruden Kirsten, der var den ældste. 1. Mette, der var i kirke den 16. marts 1760, men nok er død som lille, da det næste barn fik samme navn: 2. Mette, i kirke den 22. august [16]

17 3. Inger Kathrine, døbt 9. november Jens, født Mette Marie, der må være født i 1771; det fremgår af folketællingslisten af Karen, døbt 6. februar Rasmus, døbt 15. december Hans Andersen døde i maj 1792, 75 år gammel. Han blev begravet den 31. maj. Sidsel Marie Jensdatter døde den 11. marts Sidste slægtsled på Torupgård Rasmus Lauritsens og Kirsten Hansdatters søn Jens blev, som sagt, født i Torup i året Ved hans fremstilling i Hedensted kirke den 2. maj 1790 var der blandt fadderne flere familiemedlemmer, således hans moster Mette Hans Daatter, der var gift med Niels Møller i Svends mølle. Hun var hans gudmoder. Desuden Jens Rasmussens hustru Birgitte Lauritz Daatter i Hedensted, i Lille Dalby (hans moster). Jens Rasmussen blev konfirmeret i Hedensted kirke den 3. april 1806, og han har nok været hjemme i sin børnelærdom, for kirkebogen tilføjer: forklaring meget god Den 6. oktober 1821 stod hans bryllup i Hedensted kirke. Da blev Jens Rasmussen, ungkarl og gårdmand i Torup gift med pigen Johanne Magdalene Jens Datter af Torup Han var 31 år, hun 25, og de var blevet trolovede den 9. august samme år. En af troloverne var brudgommens broder Lars (Laurits) Rasmussen. Jens Rasmussen døde allerede et par år efter, den 20. oktober 1823, og han blev begravet den 26. oktober samme dag, som den yngste søn i dette kortvarige ægteskab, Jens Jensen, blev døbt. Ved det skifte, der den 30. april 1824 på herredskontoret i Hornssyld blev foretaget efter afgangne indsidder Jens Rasmussen i Torup, viste det sig, at han efter at skifteretsomkostningerne var trukket fra efterlod sig 26 rigsdaler 5 mark og 5 skilling til deling mellem hans to sønner: Rasmus 1 ¾ år, og Jens ½ år. Skifterettens protokol viser for øvrigt, at hverken enken, Johanne Magdalene Jensdatter eller hendes lavsværge Jens Nielsen (hendes far?) kunne skrive, medens de to børns værge Christian Rasmussen selv kunne skrive sit navn. [17]

18 Da Jens Rasmussen i skifterettens protokol betegnes som indsidder har han nok ikke ejet Torupgård, men han og hans familie har sikkert boet på gården hos hans broder Lars (eller Laurits) Rasmussen, der ved skøde af 12. februar 1809 havde overtaget gården efter faderen Rasmus Laursen (eller Lauritsen) Stavemåden tog man ikke så strengt på dengang. Laurits Rasmussen solgte så i 1823 gården til en Hans Nielsen, hvorved den gik ud af vor slægts eje. På Rindbæklund Den unge enke En dag i efteråret 1823 flyttede så den unge enke Johanne Magdalene Jensdatter med sine to små drenge, Rasmus og Jens fra Torupgård til den mindre naboejendom Rindbæklund, hvor hendes forældre boede, og som så i over hundrede år blev familiens hjemsted. Men hvem var i grunden denne Johanne Magdalene Jensdatter? Før fik vi at vide, at hun var af Torup, men egentligt var hun født i Grumstrup i Vedslet sogn (nu i Gedved kommune) i året 1796 som datter af husmand Jens Nielsen og hustru Maren Jensdatter Aagaard. Egentlig hed hun Johanne Malene Jensdatter, for i Vedslet kirkebog læser vi: 1796, den 2. marts: inddøbt Jens Nielsens og Maren Jens Datter Aagaards barn i Grumstrup, kaldet Johanne Malene. Vidner: hr. Fischer *1), Jacob Hildebrandt *2), Gundorphe fra Nissomgård *3), provstinde Hildebrand *4), Ellen Ebbesdatter. Fremstillet i kirken Dom: Mia p: Pasha *5) *1) Antagelig en præst. Måske Jens Henrik Fischer, der på dette tidspunkt var præst i Veggerslev (ved Grenå) og senere kom til Vindblæs- Dalbyover (Ved Mariager). *2) Sikkert en søn af sognepræsten i Torrild- Vedslet, provst Johannes Thorsen Conradsen Hildebrandt, der var præst i dette sogn i 40 år, fra 1758 til 1798, da han tog sin afsked. (Wiberg: Præstehistorie, III. Bind, side 361). *3) I Hylke sogn. *4) Hun hed Anna Cathrine Spandet og var provstens anden Hustru. (Wibergs Præstehistorie). [18]

19 *5) søndag efter påske. Da en arkivar på Landsarkivet i Viborg så denne fadderliste, udbrød han; Hvem var dog det, der havde så fornem faddere Jeg var helt stolt over af kunne fortælle, at det var min oldemor. I året 1800 eller der omkring flyttede Jens Nielsen og hans familie fra Grumstrup til Hedensted sogn, og kirkebogen der meddeler, at Johanne Magdalene Jensdatter blev konfirmeret i Hedensted kirke søndagen efter påske 1811 og tilføjer: født i Grumstrup, 15 år, summa meget godt. Familien slog sig i hvert fald ret snart efter ankomsten til sognet ned i Torup, hvor gården Rindbæklund vistnok i året 1802 flyttedes ud på Torup mark. I gårdens tilbagestående bygninger midt i Torup by har familien åbenbart fundet husly, for den 10. juli 1804 tilskødede Rindbæklunds ejer, Peder Jensen Ullerup, det mig tilhørende sted, som bemeldte Jens Nielsen nu bebor til Jens Nielsen. Det, Jens Nielsen fik dengang, var Rindbæklunds gamle bygninger og toften eller som der står i Bjerre og Hatting herreders skøde- og panteprotokol: sted og hartkorn 7 skp. 2 fj., og hele herligheden kostede 500 rigsdaler. Jens Nielsen købte senere både i 1804 og i 1810 mere jord til ejendommen fra Anders Winther i Hedensted, og endelig fik han i 1813 skøde fra proprietær Kier til Ørumgård på andel i Hedensted kirke og kirkejord samt kirke-, og kvægtiende item (samt) kongekorntiende af gårdens hartkorn der nu var 1 td. 1 skp. Og 1/8 ald. Og her var det så Johanne Magdalene Jensdatter slog sig ned med sine to små drenge i 1823 i hendes hjem faktisk. Året efter, den 19. juni 1824, giftede hun sig igen. Denne gang med Christian Jensen, der i kirkebogen betegnes som ungkarl hjemme i Hedensted, 24 år gammel. Hun var 28 år. Samtidigt overtog Christian Jensen Rindbæklund, og der blev oprettet eftægtskontrakt for Jens Nielsen og hans hustru, der boede på gården, til de døde. Christian Jensen udvidede også bedriften, idet han den 1. maj 1830 lejede nogle tørveskifter i Gretberg i 100 år altså til 1. maj Disse tørveskrifter hører nu til ejendommen. ( 100 års leje er evig eje ) I begge sine ægteskaber havde Johanne Magdalene Jensdatter børn. I første ægteskab to, nemlig 1. Rasmus Jensen, født 20. juli Min farfar, der jo omtales senere. 2. Jens Jensen, født 8. oktober Han fik et husmandssted på Hedensted mark og blev gift med Christiane Mathilde Rebekka Jensdatter fra Ørum, hvor [19]

20 hun blev født den 30. januar Hendes forældre var gårdmand Jens Mikkelsen og hustru Malene Pedersdatter. Jens Jensen og Christiane Jensdatter havde i hvert fald ét barn, en søn: Jens Christian Jensen, der blev født på Hedensted mark den 22. februar I Hendes andet ægteskab var der følgende børn: 1. Jens Peter Christensen, født 14. august (Forældrene mente dog, at han var født den 16. august, men jordemoderen sagde den 14.) 2. Johanne Marie Christensdatter, født 17. maj Hun blev den 17. november 1854 gift med gårdmand Niels Jacob Thomsen i Thorup, og de havde dl. A. disse 3 drenge: a. Christian Nielsen, der fik en gård i Ørum. b. Thomas Nielsen, der havde et husmandssted i Thorup. c. Peter Nielsen, der fik fødegården i Thorup, og som skænkede tårn uret til Hedensted kirke. 3. Maren Christensdatter, født den 11. juni 1832,blev den 6. november 1863 gift med enkemand Christoffer Olesen, husmand på Thorup mark. Hun var hans 3. hustru. 4. Karen Christensdatter, født 18. april Hun døde den 21. april 1836, to år gammel. Johanne Magdalene Jensdatter døde den 30. december 1878, 82 år gammel. I kirkebogen betegnes hun som Gårdmand Rasmus Jensens moder. Hun omtaltes af sine børnebørn (far og faster Sine) som en meget bestemt dame for at sige det mildt. Men hun havde jo heller ikke altid haft det let i livet. Johanne Magdalene Jensdatters forslægt Om denne slægt ved vi, at hendes far- fars far hed Jørgen Nielsen og boede i Rimmerlund i Hedensted sogn. Han må være født omkring år 1680, for han blev begravet den 23. februar, og hans alder opgives da til 68 år. Den 22. juni 1710 blev Jørgen Nielsen gift med Hylleborg Isacsdatter, der også må være født omkring 1680, for i Hedensted kirkebog læser vi: Den 9. maj 1751 blev Hylleborre Isacsdatter af Rimmerslund begravet æt. (alder) 70 år Hvem hendes [20]

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1840 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet Hand P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter mikrofilm af folketællingen

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a.

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. (E-C) (E-CA) 1768 Onsdag 27 Juni Trol: Ungkarl, Christen Hansen Due født ca. 1745. Cop: XX Pigen, Anna Hansdatter? heraf Byen. Født ca. 1746. Sponsorer:

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Aneliste for Mogens Fischer

Aneliste for Mogens Fischer Aneliste for Mogens Fischer 1 Mogens Fischer, født 14.2.1938, Øster Stillinge, Stillinge sogn, Sorø amt. Her er jeg i Øster Stillinge fotograferet sammen med min lillebror: Erling, som nogle måneder senere

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte Ord fra - Kirkebøger og folketællinger 2 Overskrift Tekst spalte Om ord i kirkebøger og folketællinger Mange af de ord, man møder i kirkebøger og folketællinger kan være svære at læse af forskellige grunde.

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar JACOB JENSEN, født 18. nov. 1792 i Nørre Urup ved Grindsted, Ribe amt, død 14. nov. 1864 i Odderup, Aadum, begravet 22. nov. 1864. Jacob er ejer

Læs mere

Folketælling Lourup 1

Folketælling Lourup 1 Folketælling Lourup 1787 Familie: alder: husstand: ægtestand erhverv: 1. Niels Nielsen 50 husbond 2. ægteskab landbrug, gårdbeboer An Madsdatter 40 madmoder 1. -------- Niels Nielsen 20 børn af 1. ugift

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

NB! Der er IKKE læst korrektur

NB! Der er IKKE læst korrektur NB! Der er IKKE læst korrektur Rød skrift betyder tvivl om tydningen Røde X er betyder at teksten ikke kunne læses Stavemåden er ensrettet og til dels moderne Død:18.apr 1841 Beg:25.apr 1841 15 år Far:

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt.

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. CHRISTEN JOHANSEN Husstand: Svendborg, Vindinge, Skellerup, 1834, 17, Skjellerup Bye, En gaard Kildenavn : Hans Hintzesen Alder : 37

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs 1 Nakkebølle skifteprotokol I, 1733-1784 Peder Rasmussen, ungkarl, Vester Åby, I-1, 15-09-1733 helbror Mads Rasmussen helsøster Maren Rasmusdatter ~ Anders Rasmussen helsøster Anne Rasmusdatter halvbror

Læs mere

Uddrag af min slægts historie 2014

Uddrag af min slægts historie 2014 Kaj Egon Hansen: Uddrag af min slægts historie 2014 Mine forældre: Jutta Aksel Udskrift fra min hjemmeside: http://www.kajegon.dk/ Rev. 6. januar 2014 Aner til Kaj Egon HANSEN Indholdsfortegnelse. Aner....

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen Ejendom 14 Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen 1799 Hans Jensen 1802 Thomas Christensen ~ F.D. 1804 Christen Sørensen 1816 Søren Mikkelsen ~ F.D. 1823 Christen Sørensen 1831 F.S. Søren Christensen 1843

Læs mere

Lutmann og Alexander Danmark

Lutmann og Alexander Danmark 25. august 2014 Lutmann og Alexander Danmark Vores nyeste barnebarn har mange spændende forfædre, og her vil jeg skrive om et par af dem, som fik det usædvanlige og flotte navn Danmark. Familiesammenhæng

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet.

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. 2 Om Østergård i Sejrup Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. Matr. Nr. 6 Seirup. Østergård Man hører første gang om fæsteren

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro

Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro Sydthy Egnshistoriske Arkiv fik i efteråret tilsendt et lille hæfte med tekst og melodi: Er du bange for

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Klæstrup Folio nr. 61 Løbe nr. 34 Matr. nr. 34 a 1. Lars Christian Johansen, skøde fra Christen Andersen på huset matr.

Læs mere

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 Hej igen Uffe! I fortsættelse af behagelig telefonsamtale med dig d.d., samt din ordre til mig ( Så kære Leif: du må ta' kontakt

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Niels Christian Jensen, * 01.07.1811 i Ingstrup, døbt 01.09.1811. Forældre Jens NIelsen Jægerum og Johanne Christensdatter,Ved vielsen står en stiftsøn af Niels Christensen, Jaegerum

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Slægten fra Grønninglund i Eskelund i Brørup sogn

Slægten fra Grønninglund i Eskelund i Brørup sogn 3. generation (Børnebørn) 4. Hans Pedersen Smed (Peder Hansen 3, Hans 1 ) blev født den 20 Okt. 1765 i Brørup og døde i 1831 i Brørup i en alder af 66 år. Hans Pedersens faddere ved dåben: Anne Andersdatter

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Margit Gunhild Sofia Albin

Margit Gunhild Sofia Albin Margit Gunhild Sofia Albin D en 25. Juli 1915 blev Margit født i Bjuv, 15 km fra Helsingborg. Når hun i dag fortæller om sin barndom i Sverige, er det livet i Småland, der med drømmende blik og malerisk

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Dorthe Bejerholm ( d. 19-05-1786-29-04-1870 )

Dorthe Bejerholm ( d. 19-05-1786-29-04-1870 ) Dorthe Bejerholm ( d. 19-05-1786-29-04-1870 ) En kort levnedsskildring af Birgit Larsen, Hedehusene 2005 birgit.jes@get2net.dk Dorthe Bejerholm 12 (3/5). På side 137 i slægtsbogen er Dorthe nævnt som datter

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010.

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. H vor mange gange har jeg ikke fået spørgsmålet fra familie, venner og interesserede, om vores slægt kan

Læs mere

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814 1777 d. 24 aug. havde Hans Thomsen og Maren Christensdatter af Hissel en søn til dåben navnlig Hans. Båren af mandens ældste datter Kirsten Hansdatter. Faddere vare Las Christensen, Jesper Nielsen, Peder

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Slægten fra Gyldenholm

Slægten fra Gyldenholm Slægten fra Gyldenholm 1. generation Gyldenholms stuehus Gyldenholms gårdsplads 1. Jens Madsen; 1,2 I Asnæs by lå vest for den gamle kirkegård en gård, som beboedes af Niels Jensen og hans hustru Else

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

15. oktober 1898 fik hun en lillesøster Agnes Emilie. Familien var inden da flyttet til nr. 13 i samme gade. 5

15. oktober 1898 fik hun en lillesøster Agnes Emilie. Familien var inden da flyttet til nr. 13 i samme gade. 5 ELLEN KRISTINE JENSEN. Født: 12/5 1897. Fødested: Budolfi sogn, Hornum herred, Ålborg amt. Død: 26/2 1986 i Slagelse. Begravet på Slagelse Kirkegård. Forældre: Charles Georg Jensen (1876 -?) 1 og Ane Helene

Læs mere

Døde Svostrup-Grønbæk 1795-1813

Døde Svostrup-Grønbæk 1795-1813 Andersdatter Byrial, Se Byrial Andersdatter dødfødt pige Andersdatter dødfødt pige, uægte Andersdatter Hvass, Ane Kirstine Død: Beg:25.apr 1813 Død: 6.apr 1802 Beg:11.apr 1802 Se Hvass 0 år Far: husbeboer

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Alfred og Marie, min farfar og farmor. Ane 4 og 5.

Alfred og Marie, min farfar og farmor. Ane 4 og 5. Alfred og Marie, min farfar og farmor. Ane 4 og 5. Alfred og Marie med Viggo Farfar Holger Alfred Hansen, normalt kaldet Alfred, er født i Damløkkehus i Otterup d. 5. juni 1895. Forældrene er Hans Laurids

Læs mere

Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Oksbøl 2

Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Oksbøl 2 Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Oksbøl 2 Oksbøl Søndergade Oksbøl Østergade Oksbølvej Povlsvej Præstegårdsvej Svarretoft Tvedgårdvej Tvendalvej Denne bog er blevet til ud fra de indsamlede

Læs mere

Hans Peter Larsen (21. oktober 1873 17. juni 1957) REF 13063 i Boerne.exe

Hans Peter Larsen (21. oktober 1873 17. juni 1957) REF 13063 i Boerne.exe Hans Peter Larsen (21. oktober 1873 17. juni 1957) REF 13063 i Boerne.exe (skrevet af hans sønnedatter Inge Bredsig Larsen, 2012-12-19) 1873-10-21 Hans Peter Larsen (HPL) bliver født på Helnæs, en ø/halvø

Læs mere

geneablog.keep-smiling.dk fra Geneablog Biersted lj1ttmilirttn ~lægtn~intnrir ~altrtt - ~Hkrbnrg

geneablog.keep-smiling.dk fra Geneablog Biersted lj1ttmilirttn ~lægtn~intnrir ~altrtt - ~Hkrbnrg fra Biersted lj1ttmilirttn ~lægtn~intnrir ~altrtt - ~Hkrbnrg UDARBEJDET 1985 T R O L O V E L S E. Trolovelsen kendtes allerede middelalderen og var en ægteskabsstiftende handling. Efterhånden fik den kirkelige

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

HISTORIEN OM PEDER FISCHER

HISTORIEN OM PEDER FISCHER HISTORIEN OM PEDER FISCHER Jeg vil her skrive en lille historie om min far Peder Fischer. Han blev født den 1. september 1883 på Kristiansgård, Løve mark, Gierslev sogn, Løve herred Holbæk amt. Denne tegning

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Bønder i Nordjylland. Hun var datter af politibetjent Frederik Petersen og hustru Emma Petersen (særskilt anetavle).

Bønder i Nordjylland. Hun var datter af politibetjent Frederik Petersen og hustru Emma Petersen (særskilt anetavle). Proband 1 Hans Frederik Rasmus Overgaard blev født 8. november 1891 i Vor Frue Sogn, Aalborg, og døbt 25. december 1891 i Vor Frue Kirke. Faddere: Gartner N. C. Poulsen og hustru, købmand P. C. Christensen

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Kvostedgårdens Historie

Kvostedgårdens Historie Kvostedgårdens Historie Tillæg: Om at bygge et hus Kvostedgårdens historie Kvostedgården som den ser ud på Hjerl Hede er næsten 200 år gammel. Den har navn efter den lille by Kvosted mellem Skive og Viborg,

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Slægtsbog for. Gerda Sørensen

Slægtsbog for. Gerda Sørensen Slægtsbog for Gerda Sørensen (1921-2008) Tre søstre Else, Inger og Gerda i 1999. Et ufuldendt studie af Jan Løve Østerbye oktober 2008 Forord Foranlediget af moster Ingers 100 års fødselsdag og Benediktes

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie.

Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie. Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie. Frederikke Christiane Christensdatter. født 28-2 1823 i Odense. Skt. Knud Kirkebog 1822-27, opslag

Læs mere

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Nu om dage har stort set alle et digitalt fotografiapparat af den ene eller den anden slags, og det koster stort set intet at tage et billede. Anderledes var det før i

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

Folketælling 1870 for Ejsing Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1870 for Ejsing Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1870 for Ejsing Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Hans P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen

Læs mere

Mine erfaringer med søgning i lægdsruller. Sommer 2007

Mine erfaringer med søgning i lægdsruller. Sommer 2007 Mine erfaringer med søgning i lægdsruller Sommer 2007 Hvorfor søge i lægdsruller?: A. I 2 sogne på Sjælland (Glumsø og Køng) var kirkebøgerne fra før 1814 brændt, sammen med præstegårdene, således at jeg

Læs mere

Mosbækvej 29 (matr. 4ø) gennem tiderne. Af Poul Rosenbeck

Mosbækvej 29 (matr. 4ø) gennem tiderne. Af Poul Rosenbeck Mosbækvej 29 (matr. 4ø) gennem tiderne. Af Poul Rosenbeck Ejendommen har gennem flere generationer været ejet af samme slægt og var engang den største gård i Skivum, men er senere blevet udstykket. Den

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha.

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Denne gård bliver ligesom Klostergård udskilt fra Staarupgaard 1719 og er på ca.2 tdr. hartkorn eller ca. 120 tdr. land. Følgende

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

D O M. Retten i Viborg har den 22. marts 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSd- 1876/2011).

D O M. Retten i Viborg har den 22. marts 2013 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. BS SKSd- 1876/2011). D O M afsagt den 10. april 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Hans-Jørgen Nymark Beck, Elisabeth Mejnertz og Gitte Kuhlwein (kst.)) i ankesag V.L. B 0913 13 D (advokat Paul Björn, Randers)

Læs mere

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12. Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.1920 Dette billede er taget i forbindelse med deres guldbryllup

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Et familienetværk i Varde

Et familienetværk i Varde 1 Et familienetværk i Varde Min mor er født 1908 i Varde, hvor hendes forældre boede fra ca. 1907 til ca. 1917. Her blev de gode venner med familien Sørensen Kreilgaard, hvor hustruen, Maren Kreilgaard,

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Søstrene Knudsen Damernes Magasin i Thyregod

Søstrene Knudsen Damernes Magasin i Thyregod Søstrene Knudsen Damernes Magasin i Thyregod Å r s s k r i f t 1 0 v. museumsinspektør Mette Vibjerg Hansen, Give-Egnens Museum Sammenligningen mellem Søstrene Knudsens forretning i Thyregod og den danmarkskendte

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Opgavesæt til Gruppe 2: Jens Rasmussen, den gamle træskomager, er netop afgået ved døden efter et langt godt liv som træskomager.

Læs mere

Weitemeyers Kilde 2011:2. Emnerne for foreningens efterårsarrangementer. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde 2011:2. Emnerne for foreningens efterårsarrangementer. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Emnerne for foreningens efterårsarrangementer Vognserup, ca. 1945 N.V.E., ca. 1940 2011:2 Svinninge Lokalhistoriske Arkivs årskalender

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

HORNS herred: LENDUM sogn: Brødeled, Diget, Fælget (Fællet), Kobbersbro, Lille Bonden, Løth, Råsig, Våne.

HORNS herred: LENDUM sogn: Brødeled, Diget, Fælget (Fællet), Kobbersbro, Lille Bonden, Løth, Råsig, Våne. MIN SLÆGT FRA VENDSYSSEL Jens Vagner Jensens hjemmeside Denne side giver en oversigt over min slægt. Alle mine fundne aner er fra Vendsyssel især Hjørring amt. Bag oversigten ligger et stort indsamlet

Læs mere