Oberstløjtnant Helge Bruhn og frue fotograferet ved terrassedøren fra havesalen en gang i mellemkrigsårene (Det Kongelige Bibliotek).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oberstløjtnant Helge Bruhn og frue fotograferet ved terrassedøren fra havesalen en gang i mellemkrigsårene (Det Kongelige Bibliotek)."

Transkript

1 Bibliotekspioneren Jørgen Banke ( ) forestod i en årrække kurser på Hindsgavl for folk fra aftenskolens og ungdomsskolens verden, og han var som han har skildret det i sine erindringer meget begejstret for mødestedet (Elfelt fot., Det Kongelige Bibliotek). Ildsjælen bag Hindsgavl som nordisk mødested fra begyndelsen af 1920 erne til efter 2. verdenskrig var oberstløjtnant Helge Bruhn, der derfor også stadig med fuld ret har sit malede portræt hængende i slottets stuer. Det var af stor betydning, at mange fremtrædende personligheder havde kastet deres kærlighed til stedet og glædede sig til at stille op foran et publikum på Hindsgavl. Og endelig var der jo, mente Helge Bruhn, den stil og hjemlige tone, som Foreningen Norden havde forsøgt at introducere, og som i reglen har bevirket, at deltagerne er kommet til at føle sig mere som gæster i et herregårdshjem end som gæster i et større pensionat eller hotel. Endelig spillede det ifølge Helge Bruhn en stor rolle, at der fra Hindsgavl var så let adgang til Sønderjylland noget, der med Lillebæltsbroens åbning i 1935 blev endnu lettere, men som jo ikke mindst i Hindsgavls første år som mødested havde en særlig stemning over sig i betragtning af, at Nordslesvig først i 1920 var kommet tilbage til Danmark. 9 En af folkebibliotekssagens foregangsmænd, bibliotekskonsulent Jørgen Banke, har i sine erindringer, der udkom i 1946, skildret en række kurser, han selv havde stået i spidsen for på Hindsgavl i mellemkrigsårene, og han indrømmede gerne, at de havde en sådan mindeglans over sig, at han havde svært ved at beskrive dem uden at forfalde til den rene romantik. 144

2 Kurserne var beregnet for medlemmer af Dansk Aften- og Ungdomsskoleforening, altså lærere i fritidsundervisningen, og kurserne blev gerne afsluttet med foreningens årsmøde. Jørgen Banke beskriver bl.a., hvordan han af Helge Bruhn fik overladt hele komplekset i de otte dage, kurset varede, og hvordan han havde ordnet alt med indkvarteringslister, skemaer og ordensregler, før deltagerne kom: Jeg følte mig som herremand i de otte dage, Regine [hans kone] og jeg flyttede ind i et stort værelse med udsigt over parken. På solfyldte morgener så man lærerne ile ned gennem parken til et forfriskende morgenbad, inden de gik til morgenbordet, fortæller Jørgen Banke uden at røbe en af grundene nemlig den nærliggende, at slottet langtfra rummede badefaciliteter til de mange gæster, ja før 2. verdenskrig slet ikke varmt vand på noget værelse. Men lærerne nød de herlige omgivelser, både ude og inde, og det var ifølge Jørgen Banke næsten en overvindelse at kalde til undervisningstimer, når man så, hvor glade deltagerne var for stedet: Vi skulle nemlig ind i en foredragssal, som var lav og mørk, hedder det videre, men lærerne var jo ikke for godt vant hjemme fra forsamlingshusene, og Her på det vidunderlige Hindsgavl var foredragssalen indrettet i et forhenværende hønsehus, der dog var gjort i stand, så det fuldt ud svarede til de fleste af landets forsamlingshuse. For mange sommergæster har det været fristende at udnytte bademulighederne i Lillebælt lige neden for slotsparken. Billedet her er taget i forbindelse med en kammermusikuge i august 1966 (Poul Olsen fot., Odense Stadsarkiv). Oberstløjtnant Helge Bruhn og frue fotograferet ved terrassedøren fra havesalen en gang i mellemkrigsårene (Det Kongelige Bibliotek). 145

3 146

4 Vi vender atter i år tilbage til Hindsgavl Slot og til Fænø Sund. Vi mødes atter til arbejdsdage, men får dog tid til en festlig stund. Går rejsen siden til andre strande, vi glemmer aldrig det skønne syn af Hindsgavl kranset af blanke vande: vort mødested på det grønne Fyn. Olaf Holst 147

5 I 1932 fik indrettet et bibliotek i et af de østlige værelser i hovedfløjen, hvor der også historisk havde været et. Man sang dog ifølge Jørgen Banke altid morgensangen ude i parken, og Det var altid gribende højtideligt for mig, når de mange klare lærerrøsters toner steg op under de gamle bøge mod en blå, solfyldt himmel Vi blev som uskyldige menneskebørn, der sang livets og landets pris i den skære morgen, hvor dugperlerne som tusinde diamantgryn lå over plæner og blomster og fortalte, at det mindste liv frydede sig. Der er sikkert endnu mange lærere og lærerpar landet over, der mindes morgensangen under bøgene på Hindsgavl. Når dagens timer var til ende, samledes vi i havesalen til selskabelighed og underholdning. 10 Status før 2. verdenskrig I 1932 fik man takket være fondstilskud mulighed for at indrette et bibliotek på Hindsgavl og valgte at gøre det i et af de østlige værelser i hovedfløjen. Kgl. bygningsinspektør Knud Lehn Petersen, Odense, tegnede de reoler, der blev opsat i biblioteket, og en komité med selveste biblioteksdirektør Thomas Døssing i spidsen fik til opgave at forsyne biblioteket med en bogsamling, der skulle afpasses efter det klientel, som nu benyttede slottet. Samme år 1932 blev der indlagt elektrisk lys på slottet, hvor man ellers havde måttet klare sig med stearinlys og petroleumslamper. Men i enkelte lysekroner bibeholdt man dog i første omgang for stemningens skyld levende lys. Endelig hører det med i billedet, at selskabet i de første år efter sin overtagelse af Hindsgavl udførte betydelige forbedringsarbejder i den tilgroede og misligholdte park med støtte fra Landbrugsministeriet og Ny Carlsbergfondet. 11 I løbet af de første ti år af selskabets levetid lykkedes det kun én gang for selskabet at udbetale 4 % i udbytte. Nogle år var der halvt udbytte til aktionærerne, 148

6 149

7 150

8 men i flere år var der direkte underskud og derfor slet intet udbytte. Faldende indtægter fra skovdriften og øgede vedligeholdelsesomkostninger som følge af forøget brug af og slid på slottet var væsentlige forklaringer på, at aktionærernes investeringer nu tydeligt havde fået den ideelle karakter, der mere eller mindre hele tiden havde ligget i kortene. Helge Bruhn mente ganske vist, at der kunne være en mulighed for fremtidigt udbytte, hvis man forsøgte at udnytte Hindsgavl til kursus, husholdningsskole eller lignende en større del af året. Noget sådant havde man også drøftet i aktieselskabets bestyrelse, men her stødte man på den store vanskelighed, at der i så fald skulle installeres centralvarme på slottet. Det ville være en bekostelig affære, som selskabet på daværende tidspunkt under ingen omstændigheder havde råd til. På samme måde var det med en mulig udvidelse, så antallet af gæster til de forskellige arrangementer kunne sættes op også det var indtil videre udtryk for ønsketænkning. Ti år efter dannelsen af aktieselskabet havde mange aktionærer overdraget eller testamenteret deres aktier til Foreningen Norden. Ikke underligt, når aktierne i forvejen højst gav et minimalt udbytte. Overdragelserne betød, at foreningen i 1933 stod med en aktiebeholdning på omkring 40 % af selskabskapitalen. Det fjernede naturligvis en del af presset for at frembringe overskud til fordeling til aktionærerne, men det betød også, at forpligtelsen til at vedligeholde ejendommen i stigende grad blev Foreningen Nordens netop et af de problemer, man havde forsøgt at undgå ved at lade et aktieselskab købe ejendommen. I midten af 1930 erne fortsatte renoveringsarbejderne. Man fik bl.a. fuldført ombygningen af Kavalerfløjen, så der nu også var indrettet gæsteværelser på 1. salen, ligesom man i den såkaldte vægterfløj længst mod vest blev færdige med indretning af foredragssal og skoleherberg. Endelig blev forholdene i parken yderligere forbedret, og der blev plantet omkring 800 nye træer og buske, givetvis efter den plan, som havearkitekt I.P. Andersen havde slået stregerne til et par år tidligere. I aktieselskabets bestyrelse var der i slutningen af 1930 erne tydelig tilfredshed med de resultater, der 151

9 Gipsafstøbning af relief af Bertel Thorvaldsen ( ) pryder rummet over døren. Her er det Natten, oprindeligt udført i Trapperummet på Hindsgavl med de karakteristiske ioniske søjler er sat i stand mange gange i de seneste årtier. I slutningen af 1960 erne fornyedes trappeløbet efter tegninger af arkitekt Steen Eiler Rasmussen. var nået efter ca. 15 års virksomhed. Man havde fået en smuk ramme om Foreningen Nordens virksomhed, og man kunne år for år glæde sig over nærmest at have fuldt optaget fra en gang i maj til en gang i september. Man vidste imidlertid godt, at der ude i fremtiden lå store moderniseringsbehov og ventede. I første omgang var det nødvendigt at få indlagt rindende vand på alle værelser, hvad der langtfra var, og så måtte spørgsmålet om et centralvarmeanlæg udskydes endnu længere. 12 Direktøren for aktieselskabet fra dets grundlæggelse og til december 1945, oberstløjtnant Helge Bruhn, var i hele dette forløb blevet den samlende figur for alle, der mødte op til møder og kurser på slottet, og som det fremgår af en dagbladsartikel fra 1935, kunne de årlige gæster egentlig være godt tjent med det: Og hvert år sker det under, at en række af de mest forvænte og stridbare individualister fra samtlige Nordens lande smilende underkaster sig den fra morgenstunden entusiastiske, kasernemuntre, utrættelige og uundværlige husfader, oberstløjtnant Bruhns hustugt. Der var noget trygt ved den patriarkalske ledelse, oberstløjtnanten stod for

10 Den tyske besættelse Alle fremtidsplaner blev imidlertid væltet omkuld den 9. april 1940 om morgenen, da tyske tropper overskred den danske grænse og snart også nåede frem til Middelfart, hvor byens borgmester og politimester henviste det tyske militær til indkvartering på Hindsgavl. Dette forhold vakte ikke ligefrem jubel i aktieselskabets bestyrelse, der givetvis fandt, at det havde været mere nærliggende for byen at henvise militæret til at bruge nogle af de kommunale bygninger. Men ligesom så mange andre måtte man blot forsøge at få det bedst mulige ud af situationen ved så vidt muligt at sikre, at slottet ikke led voldsom overlast, og samtidig at gøre de danske myndigheder opmærksomme på, at når de havde henvist tyskerne til indkvartering i selskabets private ejendom, så måtte man også være forberedt på Tyske soldater i hestevogne på gårdspladsen foran avlsbygningerne på Hindsgavl (Middelfart Museum). 153

11 Da tyskerne den 29. august 1943 afvæbnede de tilbageværende dele af det danske militær, blev officererne fra de jysk-fynske garnisoner i nogle uger interneret på Hindsgavl. Her er nogle af dem fotograferet i slotsparken under interneringen (Odense Stadsarkiv). et eventuelt erstatningsansvar. Foreningen Norden fik under krigen et stærkt stigende medlemstal, så set fra aktieselskabets side blev der ikke problemer med lejebetalingen, når foreningen ellers kunne disponere over selskabets ejendom. I første omgang var der imidlertid spærret for adgangen til Hindsgavl, og først omkring 1. april 1941 lykkedes det efter en anmodning fra Foreningen Nordens og A/S Hindsgavls side at få den tyske beslaglæggelse hævet og få de tyske soldater overført til ledige lokaler i Middelfart. Der havde i alt været indkvarteret en styrke, der varierede mellem 140 og 250 mand. Tre lokale håndværkere samt et par af aktieselskabets folk gennemgik få uger senere slottet og konstaterede nøgternt, at et års brug af Hindsgavl til kaserne for skiftende hold soldater har medført megen forringelse og ødelæggelse i disse til kasernebrug så lidet egnede forhold. Meget måtte fornys i de rum, mandskabet havde benyttet, og en samlet opgørelse over de bygningsmæssige skader beløb sig til knap kr., eller rundt regnet to års normalomsætning for aktieselskabet, hvortil kom, at der også var store mangler i de beholdninger af køkken- og sengeudstyr, selskabet havde rådet over forud for beslaglæggelsen. 14 I løbet af nogle måneder lykkedes det at få en vis orden på erstatningsspørgsmålet, og somrene 1941, 1942 og 1943 kunne derfor gennemføres på nogenlunde normal vis selvfølgelig var gæsterne også på Hindsgavl nødt til at medbringe rationeringsmærker hjemmefra, og selvfølgelig var det nu småt med tilrejsende fra de andre nordiske lande. Aktieselskabet benyttede imidlertid perioden efter den første indkvartering til at søge kapitalgrundlaget for dets virke udvidet ved en indsamling, og det viste sig snart, at det på en tid, hvor besindelsen på det nationalt danske var i højsædet, også var muligt at skaffe midler til et nordisk formål som istandsættelse og renovering på Hindsgavl. Med bestyrelsesformanden for aktieselskabet, Chr.H. Olesen, i spidsen og med god hjælp fra nationalbankdirektør C.V. Bramsnæs, der tidligere havde været socialdemokratisk finansminister, og som var mangeårigt bestyrelsesmedlem i Foreningen Norden, lykkedes det hurtigt at indsamle godt kr. 154

12 155

13 Ytringsfrihedens grænse Hindsgavl dannede igennem mange år ramme om Det konservative Folkepartis sommerkurser, og før og under 2. verdenskrig var det den sønderjyske folketingsmand, redaktør A. Svensson, der stod for ledelsen af kurserne, hvor man nød godt af stedets enestående miljø og afsondrethed fra omverdenen. Således også i 1941, hvor blandt andet mange af partiets ledende folk skulle holde foredrag. Aftenerne skulle så bruges mere frit til almindelig politisk diskussion noget, der nok kunne være brug for i en tid, hvor store, offentlige møder led under, at talerne ikke kunne udtrykke sig frit. I stedet brugte partierne dagligstuemøder, hvor man havde nogenlunde styr på deltagerne og deres nationale indstilling. I 1940 var den førende konservative politiker stadig folketingsmand J. Christmas Møller, der som helt ung havde været med i kampen for at få Sønderjylland tilbage til Danmark. Han havde dengang ligesom Svensson været såkaldt Flensborgmand og altså fortaler for, at Flensborg trods tysk flertal ved afstemningen i 1920 skulle med til Danmark. Nu var situationen nærmest den modsatte, for Svensson og andre frygtede for en tysk annektering af Nordslesvig. Christmas Møller var derimod tvunget helt ud af den politiske verden. Først måtte han gå af som handelsminister på grund af sin åbenmu ndethed på offentlige møder, og efter nytår 1941 havde han tillige været nødt til at opgive sit folketingsmandat og søgte i stedet at hutle sig igennem som sagførerfuldmægtig. Men den politiske verden mister ikke taget i sine gamle cirkusheste, og Christmas Møller deltog i en del af Hindsgavlkurset i sommeren Det kom her til et sammenstød, da flere krævede, at han med sine markante synspunkter skulle tage ordet. Det var Svensson imidlertid stærk modstander af han skulle ikke nyde noget af problemer i Sønderjylland med baggrund i en omgåelse af Christmas Møllers reelle taleforbud og selv om mange af Christmas Møllers venner i partiet forsøgte at få ændret afgørelsen, stod den ved magt. Christmas Møller viste sin loyalitet over for Svensson og skrev i stedet i sin dagbog om hændelsen, at Svensson var rasende og ville tage af sted den næste dag. Det havde Christmas Møller dog forhindret, og derefter gik det meget pænt: Men jeg skulle aldrig være taget til Hindsgavl. Og i et brev til sin kone talte Christmas Møller ligefrem om vildt oprør i urbane former. Ytringsfriheden havde snævre grænser under besættelsen. Hindsgavl blev et af de steder, hvor man så det demonstreret i praksis. Og isolationen bed på politikeren Christmas Møller, der bare ni måneder senere flygtede sammen med familien til England. For Svenssons vedkommende betød intermezzoet, at han trak sig tilbage fra kursusarbejdet. Men da Christmas Møller i 1945 vendte hjem fra England, var mislyden fra 1941 hurtigt glemt. Nu var de to gamle venner enige om, at det både var farligt og dumt at gå efter en bid af det sønderslagne Tyskland: Grænsen ligger fast!

14 Den konservative politiker John Christmas Møller ( ) var i mange år et stridens tegn både som konservativ partileder fra slutningen af 1920 erne og til 1939 og som minister og folketingsmand Efter vanskelige år i London blev Christmas Møller udenrigsminister i befrielsesregeringen 1945 og kom hurtigt igen i centrum af den politiske debat. Han udtalte sig tit på en måde, som traditionelle borgerlige vælgere ikke kunne støtte (Odense Stadsarkiv). 157

15 158

16 Heraf blev de godt kr. direkte tillagt aktiekapitalen, der dermed nåede op på kr., mens resten af pengene i de følgende år blev brugt på forskellige istandsættelses- og forbedringsarbejder. Forholdet til Middelfart Kommune havde normalt været godt, men i krigens første år var der visse mislyde. Spørgsmålet om den første beslaglæggelse af slottet til de tyske tropper er allerede nævnt, og da kommunen nogenlunde samtidig havde givet tilladelse til opførelse af en ferieby for Dansk FolkeFerie ved Øksenrade Skov godt en kilometer sydøst for Hindsgavl, var det på tale inden for aktieselskabets bestyrelse at protestere. Da det kom til stykket, fastholdt man ikke protesten, og i 1942 var der ligefrem grundlag for en slags forsoningsmøde mellem parterne. Nu fik beboerne i feriebyen adgang til Hindsgavls park en eller to gange om ugen men ligesom andre måtte de dog stadig og hver gang anmode om tilladelse hertil. Foreningen Norden og aktieselskabet vogtede på uberørtheden i området og havde etableret forskellige afspærringer. Middelfarts borgere havde således heller ikke almindelig adgang til badning på Hindsgavls kyststrækning, og det blev der ikke lavet om på i denne omgang. Til gengæld lovede byens repræsentanter at bistå med at få etableret en lokalforening i Middelfart inden for Foreningen Norden, så alt i alt var man kommet et lille skridt nærmere hinanden. Nogle år senere udvidede aktieselskabet sin bestyrelse og sørgede ved den lejlighed for også at inddrage repræsentanter for Middelfart Kommune. 16 Da den danske regering den 29. august 1943 sagde nej til det tyske ultimatum om bl.a. at indføre dødsstraf for sabotage og efterfølgende ophørte med at fungere, indførte den tyske værnemagt militær undtagelsestilstand i det besatte Danmark. Det betød også en brat afslutning på sæsonen på Hindsgavl. Samtidig overfaldt værnemagten resterne af den danske hær, og de officerer fra den danske hær, der hørte til i det jysk-fynske område, blev fra den 6. september 1943 og seks uger frem interneret på Hindsgavl, inden tyskerne løslod dem. Ved denne lejlighed var der tale om henved 150 danske officerer samt 30 menige, hvortil kom en tysk vagtstyrke på 40 mand. I vinteren stillede man fra Hindsgavls side lokaler til rådighed i kortere perioder for Den danske Andelshøjskole og Snoghøj Gymnastikhøjskole, der begge var blevet beslaglagt, men i sommeren 1944 kunne et tilnærmelsesvis normalt program gennemføres. Freden varede imidlertid ikke længe efter sæsonens afslutning, for den 9. september kom tyskerne igen. I første omgang blev de i knap to uger, og fra den 9. november i fire uger, men da opløsningen nærmede sig hjemme i Tyskland, beslaglagde værnemagten Hindsgavl igen fra 16. marts 1945 nu til tuberkuloselazaret for soldater. Mange af patienterne døde på Hindsgavl, og de indlagtes tilstand var sådan, at både patienter og plejepersonale fik lov at blive helt frem til 159

17 Arkitekten og forfatteren Steen Eiler Rasmussen ( ) var allerede fra 1924 lektor i byplanlægning ved Kunstakademiet og fra 1938 til sin afgang i 1968 professor i bygningskunst sammesteds. Han havde desuden egen arkitektvirksomhed og var som stærkt nordisk interesseret i en årrække med til at præge renoverings- og ombygningsarbejderne på Hindsgavl (Det Kongelige Bibliotek). den 7. september Derefter tog aktieselskabets folk med det samme fat på at desinficere bygningerne, men inden dette arbejde var fuldendt, rykkede en del af det britiske regiment Royal Dragoons ind på slottet, hvor de var indtil begyndelsen af november. Derefter var der risiko for, at slottet ville blive brugt til indkvartering af nogle af de flere hundrede tusinde tyske flygtninge, der endnu opholdt sig i Danmark, men faren drev over bl.a. takket være hjælp fra Middelfarts borgmester og kort efter nytår 1946 fik aktieselskabet igen rådighed over sin ejendom. 17 Hindsgavl renoveres Da aktieselskabet i forsommeren 1946 så tilbage på de sidste to krigsår, var det et trist syn, der blev oprullet. Ganske vist betød beslaglæggelserne ikke så store egentlige ødelæggelser, men de bevirkede et meget stort slid og omfattende tilgrisning og tilsmudsning af gulve og vægge og en almindelig forgrimmelse af alle rum, hvilket var så meget beklageligere, som huset nyligt var blevet istandsat. Tyskerne, som var der længst og i størst antal, havde brugt Hindsgavl som lazaret, hvad der havde været til fordel for det. Der blev også i stort omfang anvendt sivsko som fodbeklædning for at skåne gulvene. Englænderne var mere mobile end de syge tyskere, og deres tilsvining af slottet stod i forhold dertil. Stuerne og værelserne frembød et meget sørgmodigt og tilsølet skue, da de drog bort. Den første istandsættelse efter krigsbegivenhederne blev samtidig introduktionen af en ny arkitekt på Hindsgavl, idet en af landets førende arkitekter, professor Steen Eiler Rasmussen, der allerede var indvalgt i aktieselskabets bestyrelse, nu også begyndte at optræde i en udførende rolle. Det var således ham, der valgte farver og tapeter til istandsættelsen i foråret 1946, og trods valutarestriktionerne lykkedes det ham bl.a. at fremskaffe en del svenske stiltapeter med motiver fra 1700-tallets slutning fra Stockholm. I det hele taget skiftede det indre i hovedbygningen nu karakter: De stærkt brogede og mørke farver i træværket er afløst af lyse og lette, således at rummene nu får deres farvepræg af tapeterne og ikke så meget af træværket. Og der var, fastslog formanden for bestyrelsen, stor tilfredshed med renoveringen: I sin nye skikkelse er Hindsgavl efter alles mening skønnere end nogen sinde og præges af en lys og let stemning, som ikke kan undgå at gøre indtryk

18 Øverst: Salonen på Hindsgavl Slot midt i 1900-tallet (Middelfart Museum). Nederst: Havesalen på Hindsgavl Slot midt i 1900-tallet (Middelfart Museum). 161

19 Modsatte side: Maleriet, der pryder væggen mellem Rosa stue og Biblioteket er af ukendt oprindelse og motiv, men er formodentlig malet af J.C. Richard i 1847 og kunne forestille Niels Basse Fønss hustru, Louise. Det modsvares på den anden side af døren af et maleri af netop Niels Basse Fønss med identisk ramme også fra 1847.

20 163

21 På det økonomiske område blev belastningen ved renoveringen til at overskue, for i 1949 var det statslige udvalg for indkvarteringserstatning omsider færdig med sagen om beslaglæggelserne af Hindsgavl. Aktieselskabet fik dels skadeserstatning og dels erstatning for mistede lejeindtægter i det tidsrum, slottet havde været beslaglagt, til sammen godt kr. Året efter den af Steen Eiler Rasmussen ledede renovering gik man også ud for at indsamle nye bidrag til udvikling af Hindsgavl for på den måde at skabe muligheder for vækst. Tanken om at få slottet gjort tjenligt til helårsbrug ved etablering af et centralvarmeanlæg dukkede nu op igen, men noget sådant forventede man stadig ikke at kunne finansiere over driften. En opgørelse fra sommeren 1950 viser i øvrigt, at Foreningen Norden nu stort set var eneaktionær i Hindsgavl, idet kun 25 aktier à 500 kr. af den samlede aktiekapital på kr. nu var på private hænder. Da der samtidig var et betydeligt personsammenfald mellem Foreningen Nordens ledende organer og bestyrelsen for aktieselskabet, var der begge steder fuld klarhed over, at man havde et stort ansvar for Hindsgavls fremtidige vedligeholdelse og drift. 19 Genoptagelse af aktiviteterne og nødvendige fornyelser I sommeren 1946 kom kursus- og mødeaktiviteterne på Hindsgavl lidt senere i gang end vanligt på grund af renoveringsarbejderne, men derefter kom arbejdet hurtigt tilbage i den vante gænge med belægning på slottet hvert år fra maj til september/oktober. Mindre fornyelser blev løbende gennemført, men det var et stort skridt, der blev taget, da man i 1953 omsider fik sikret håndvaske og rindende vand (koldt!) på alle værelser. Elektriske vandvarmere forbedrede dog situationen, formentlig ikke mindst i de fælles baderum. En oversigt over aktiviteterne på Hindsgavl i sommeren 1955 viser, at stedet blev brugt stort set uafbrudt fra den 2. maj til den 1. oktober til i alt 29 kursus- og mødeophold med i alt 145 kursusdage. Syv af kurserne var arrangeret af Foreningen Norden selv, et kursus var foreningen medarrangør af, og et ophold var arrangeret af en af foreningens lokalafdelinger. Typisk var Foreningen Nordens aktiviteter samlet midt på sommeren, mens andre arrangører i særlig grad havde mulighed for at leje sig ind i for- og eftersommeren. Hindsgavls inspektør kunne i 1955 berette om i alt gæster, og den gennemsnitlige belægning havde været på omkring 87 gæster pr. dag. De fremmødte repræsenterede ikke kun nordisk engagerede foreningsmennesker. Her var aftenskolefolk, fagforeningsfolk, funktionærorganisationer og forskellige grupper af offentlige ledere. Endelig var der også et bredt udsnit af folk fra det politiske spektrum således at den tværpolitiske opbakning, som Foreningen Norden havde nydt siden sin stiftelse, tydeligvis også genspejledes i gæstelisten fra Hindsgavl. Ca. ¼ af deltagerne mødte til Foreningen Nordens egne aktiviteter, og 14 % af årets samlede deltagerantal var fra de øvrige nordiske lande. Ud over de her nævnte aktiviteter åbnede Hindsgavl også gerne dørene for enkeltstående besøg af foreninger, og når de blev talt med, var det tæt ved mennesker, der på et år besøgte slottet, der i sæsonen havde knap 20 ansatte. 20 I august 1955 gennemførtes som det efterhånden var blevet skik og brug et par velbesøgte kammermusikuger. Det var noget, som fortsatte i mange år, og som havde et trofast publikum. Men selv den slags kunne ikke gennemføres, uden at man tydeligt mærkede tidens udvikling i arrangementerne, hvad en beskrivelse fra 1974 vidner om: Er vejret godt den sidste dag, bliver tusinder af stearinlys anbragt i græsset. Det ser fantastisk ud, når de bliver tændt ved mørkets komme. 164

22 Sommerglæderne ved det konservative højskolekursus på Hindsgavl i juni 1948 omfattede også kortspil i haven (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Odense Stadsarkiv). Kammermusikugerne på Hindsgavl samlede i en årrække et begrænset, men trofast og interesseret publikum her et billede fra 1966 (Poul Olsen fot., Odense Stadsarkiv). Mange havde gode minder med hjem fra Hindsgavl givetvis også disse deltagere i Det Kooperative Fællesforbunds stævne i sommeren 1947 (Friedrich Bornkessel fot., Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv). 165

23 Ved genåbningen af Hindsgavl den 2. maj 1977 efter omfattende renoverings- og nyindretningsarbejder fangede pressefotografen i sin linse arkitekten, professor Steen Eiler Rasmussen, der selv fotograferede ved begivenheden (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Odense Stadsarkiv). 166

24 Apoteosen af en dansk herregård Når man arbejder med Hindsgavls nyere historie, møder man hurtigt navnet Steen Eiler Rasmussen ( ). Det er i sig selv ikke så underligt, for som arkitekt, byplanlægger, forfatter, pædagog og debattør var han i særklasse. Mærkeligt nok færdiggjorde Steen Eiler Rasmussen aldrig nogen uddannelse efter at være blevet udlært som murersvend. Han gik et par år på Kunstakademiets bygningstekniske skole, men blev meget tidligt opslugt af den praktiske verden uden for akademiet. Som 21- årig vandt han sammen med en kollega førstepræmier i hele tre arkitektkonkurrencer en bebyggelsesplan og to byplaner og det blev da også som specialist i byplanlægning, at han først slog sit navn fast. Fra 1924 var han lektor i byplanlægning og fra 1938 professor i bygningskunst, og både i det københavnske område hvor han var en af hovedmændene bag den såkaldte Fingerplan, der på afgørende vis kom til at præge hovedstadsområdets udvikling i anden halvdel af det 20. århundrede og ud over landet fungerede han som byplanmæssig rådgiver. I 1945 blev han medlem af bestyrelsen for A/S Hindsgavl, og der er næppe tvivl om, at han allerede da havde et nært personligt kendskab til stedet. Han var ganske vist ikke specialist i renovering, men hans arkitekturhistoriske og håndværksmæssige indsigt fejlede ikke noget. Året efter ledede han en større istandsættelse af Hindsgavls hovedbygning og gjorde herunder en del for at lysne helhedsindtrykket i rummene, bl.a. ved indkøb af lyse tapeter i 1700-tals stil. De kom nu til at dominere rummene i stedet for mørkt træværk. Både dette og de senere renoveringsarbejder, Steen Eiler Rasmussen og hans tegnestue stod for i hovedbygningen og sidefløjene, var præget af stor veneration for det gamle, og en af hans tidligere medarbejdere har fortalt, at Steen Eiler Rasmussen undertiden selv brugte Hindsgavl som en slags refugium. Det var, mens Steen Eiler Rasmussen var aktiv i eget tegnestuefællesskab, at der f.eks. kom rindende vand og centralvarme i hovedbygningen på Hindsgavl, men det var nok først og fremmest andre istandsættelser, han selv prægede i 1959 kom der også lysere og festligere farver i flere af hovedbygningens rum, og i blev vestibulens trappeparti fornyet efter tegninger af Steen Eiler Rasmussen selv. Men meget af det, som hans tegnestue forestod i 1970 erne og fremefter, blev først lavet, da han selv havde trukket sig ud af det daglige arbejde. Man tog dog alligevel den gamle mester med på råd, når der skulle træffes større beslutninger. I begyndelsen af 1960 erne holdt Steen Eiler Rasmussen et større bygningshistorisk foredrag om Hindsgavl ved en sammenkomst på stedet. Foreningen Norden fastholdt foredraget på bånd og fik det også skrevet ud, så man kunne gemme de vise ord i arkivet. Det var tydeligt, at Steen Eiler Rasmussen var meget betaget af stedet, og han fastslog da også, at Jeg kender ikke nogen anden bygning, der har en så rig rummusik som Hindsgavl. Han kunne let se, at der måske var sparet hist og her ved opførelsen, og at man på nogle områder havde haft dygtigere fagfolk til opførelsen end på andre. Han var også helt bevidst om, at den, der havde stået for det praktiske arbejde ved opførelsen, nok havde lånt fra andre fynske herregårde, ikke mindst Krengerup, men helheden på Hindsgavl og det storslåede bastionsagtige anlæg når man så det fra havesiden fandt han utrolig karakterfuld. Så trods de fejl, han let kunne finde, sluttede han med at betegne Hindsgavl som apoteosen (guddommeliggørelsen) af en dansk herregård. Meget højere kunne han vist ikke nå!

Byvandring til Vi reddede jøderne

Byvandring til Vi reddede jøderne Byvandring til Vi reddede jøderne 1. Eksercerhuset På Sdr. Boulevard ligger eksercerhuset, som i dag huser OB Bordtennis, men som i mange år var en del af Odense Kaserne. Under besættelsen var kasernen

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Sct. Kjeld. Inden afsløringen:

Sct. Kjeld. Inden afsløringen: Sct. Kjeld Inden afsløringen: Når vi tænker på en ikon, så vil mange af os have et indre billede af, hvordan en ikon ser ud. Hvis vi kunne se disse billeder ville de være forskellige. Ud fra hvad vi tidligere

Læs mere

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL April 2013 BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL Det er første gang, at jeg skal aflægge beretning for grundejerforeningen Teglgården og det endda på bestyrelsens vegne. Det vil jeg

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5 Under jorden Jørgen Hartung Nielsen Under jorden Sabotør-slottet, 5 Under Jorden Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2011 Illustrationer: Preben Winther Tryk:

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Ap.G. 4,7-12

mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Ap.G. 4,7-12 Fra det gamle testamente: Luk retfærdighedens porte op, jeg vil gå ind og takke Herren! Her er Herrens port, her går de retfærdige ind! Jeg takker dig, for du svarede mig og blev min frelse. Den sten,

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

SKOVFOGEDEN OG BONDENS BOLIG

SKOVFOGEDEN OG BONDENS BOLIG SKOVFOGEDEN OG BONDENS BOLIG HØRHAVEGÅRDEN HAR BÅDE FUNGERET SOM BOLIG FOR SKOVFOGEDEN OG SOM AVLSGÅRD, HVORFOR DER KAN FINDES FÆLLES TRÆK MED BÅDE SKOFVOGEDBOLIGEN OG BONDEHUSET. I FØLGENDE AFSNIT UNDERSØGES

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2014 Tuborgfondet Vi har, i anledning af husets 90 års fødselsdag den 18. marts 2015, søgt Tuborgfondet om tilskud til nye stole og borde. Som I jo alle ved, har Tuborgfondet imødekommet vores

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

På børnehjem i Uganda

På børnehjem i Uganda På børnehjem i Uganda For Hanne Eriksen gik en gammel drøm i opfyldelse, da hun i september i år rejste til Uganda for at være frivillig på et børnehjem. Her er lidt om det, hun fortalte en grå novemberdag

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Noget at samles om. 46 Nørholm Forsamlingshus

Noget at samles om. 46 Nørholm Forsamlingshus Nørholm forsamlingshus Noget at samles om Nørholm Forsamlingshus er ikke som forsamlingshuse er flest. Huset skiller sig ud ved sin særlige arkitektur, men er også anderledes, fordi det har gennemgået

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2014 Bording.docx. 30-11-2014 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2014 Bording.docx. 30-11-2014 side 1 30-11-2014 side 1 Prædiken til 1.søndag i advent 2014. Tekst. Matt. 21,1-9. Bording. I sommerferien gik jeg en aften hen af fortovet på Kürfürstendamm i Berlin, ikke så langt fra den sønderbombede ruin

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru.

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Hver uge plejede han at køre ud i sit rige for at se til, at alt gik,

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Et ønske gik i opfyldelse

Et ønske gik i opfyldelse Et ønske gik i opfyldelse Tre måneder er gået, siden Bjørn, Sara og Pernille besluttede at køre deres forældregruppe videre på egen hånd. I dag ser fremtiden lysere ud end meget længe Når man sender et

Læs mere

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser.

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. I Thomas B. Thriges Gades hjulspor Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. Turen begynder ved Ruinen bag rådhuset. 1. I forbindelse

Læs mere

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden.

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden. 1 Sådan går der mange mange år. 1 Alle de væsener En gang for mange mange år siden blev skabt et væsen uden ben. Den måtte være i vandet, ellers kunne den ikke komme rundt. Så blev skabt en med 2 ben,

Læs mere

Røvergården. Evald Tang Kristensen

Røvergården. Evald Tang Kristensen Røvergården Evald Tang Kristensen Der var engang en pige, der ville giftes, men hun ville lige godt kun have en mand med rødt hår og rødt skæg. Omsider kom der også sådan en frier, og hun sagde ja. Han

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden.

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden. Kære Gud og far Nu bliver det påske. Festen for foråret. Festen for dit folks udfrielse af Ægypten Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Han forlod sin himmel og blev ét med os i

Læs mere

Hele Danmarks mødested

Hele Danmarks mødested Hele Danmarks mødested Respekt, transparens og mangfoldighed er det fundament, vi bygger vores servicekultur på. Vi vil favne alle og gøre vores yderste for, at mødet med Nyborg Strand bliver mindeværdigt,

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

I en atmosfære af luksus i Odense

I en atmosfære af luksus i Odense I en atmosfære af luksus i Odense Stilen er enkel og minimalistisk, men Majse Hansen er en farverig pige, og det går igen på de multistribede vægge, der giver The Hair Company i Odense masser af personlighed.

Læs mere

Den bunder i mangel på en interesseforening for slægtsforskere bosat i Storkøbenhavn. Det er det første forsøg på at finde ligesindede i området.

Den bunder i mangel på en interesseforening for slægtsforskere bosat i Storkøbenhavn. Det er det første forsøg på at finde ligesindede i området. TIL LYKKE MED DE FYRRE ÅR Ovenfor ses kopi af en efterlysning i det nu ophørte blad Hvem forsker hvad, årgang 1976. Heri kunne slægtsforskere efterlyse anesammenfald hos andre læsere, idet man opgav, hvad

Læs mere

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder...

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder... 1 af 10 24-07-2011 16:55 For første gang i mange år blev der igen afholdt Sct. Hans fest i Ilskov. Borgerforeningen og Ilskov FDF havde indbudt store som små til at møde op ved FDF Hytten & den nye sø

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne

Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne Sag 4: Udtalelse fra MTM vedr. forslag fra Enhedslisten om restaurering af rådhusklokkerne Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Sag fra Magistraten for

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Kolding Miniby. I Geografisk Have Åben 1. maj -1. oktober kl. 10-18

Kolding Miniby. I Geografisk Have Åben 1. maj -1. oktober kl. 10-18 Kolding Miniby I Geografisk Have Åben 1. maj -1. oktober kl. 10-18 Christian 4 Vej 23 6000 Kolding Tlf.: 75 54 08 21 6 5 7 4 2 3 1 1: Sct. Jørgens Hospital 2: Crome & Goldschmidt 3: Sct. Nicolaj Kirke

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt D. 19.912 kl. 13.30. Vi kontaktede institutionen

Læs mere

Besættelsen set fra kommunens arkiver

Besættelsen set fra kommunens arkiver Side 1 Frederikshavn by, ligesom så mange andre danske byer, er fyldt med efterladenskaber fra 2. verdenskrig, der alle vidner om tiden fra 1940-1945 under besættelsen. Det store befæstningsområde som

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Talemanuskript til brug for samråd vedrørende Limfjordsforbindelsen

Talemanuskript til brug for samråd vedrørende Limfjordsforbindelsen Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 228 Offentligt Side 1 af 9 Talemanuskript til brug for samråd vedrørende Limfjordsforbindelsen Spørgsmål R, S og T

Læs mere

4. s. e. trin. I 2017 Ølgod 9.00 og Bejsnap

4. s. e. trin. I 2017 Ølgod 9.00 og Bejsnap I tegneserien Radiserne spørger Nuser engang Trine, hvorfor hun er blevet psykolog. Hun svarer, at det er fordi hun har talent for at se andres fejl. Hvad så med dine egne, spørger Nuser. Ja, dem har jeg

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Der var ved sidste års begyndelse store planer for en nyindretning af arkivlokalerne på 1. salen i Bregninge, og ommøbleringen var faktisk påbegyndt med flytningen af nogle store

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010

Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010 Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010 Nytårsaften er det skik at se tilbage på året, der gik. Selv kan jeg ikke gøre det, uden først og fremmest at sige tak, når jeg mindes al den venlighed og opmærksomhed,

Læs mere

HAVEHISTORISK SELSKAB

HAVEHISTORISK SELSKAB Beretning fra Havehistorisk Selskabs udflugt til Sydsjælland lørdag 6. juni 2015. Programmet for udflugten indeholdt - ud over oplysninger om planter og haver - også plads til supplement af vores kulturhistorisk

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Statsminister Buhl i radioen 2. september 1942

Statsminister Buhl i radioen 2. september 1942 Statsminister Buhl i radioen 2. september 1942 Da Stauning døde i maj 1942, overtog Vilhelm Buhl statsministerposten. Den 2. september 1942 holdt han en radiotale, hvis indhold kom til at præge resten

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

er kom en tid, hvor Regitse ikke kunne lade være med at græde. Pludselig en dag sad hun i skolen og dryppede tårer ud over sit kladdehæfte.

er kom en tid, hvor Regitse ikke kunne lade være med at græde. Pludselig en dag sad hun i skolen og dryppede tårer ud over sit kladdehæfte. Hos regnormene er kom en tid, hvor Regitse ikke kunne lade være med at græde. Pludselig en dag sad hun i skolen og dryppede tårer ud over sit kladdehæfte. Hun gik i første klasse, og selv om hun allerede

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Bålfest Bålfest deltager vi traditionelt i hvert år, i det forgangne år kom vi ved arrangementet igennem med stor succes,der var bred forældre opbakning af både børnehave forældre,

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

Dette hellige evangelium skriver evangelisten. Menighedssvar

Dette hellige evangelium skriver evangelisten. Menighedssvar Forklaringsgudstjeneste for konfirmander Søndag den 27. oktober i Skibet kirke Prædiken Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Menighedssvar Da kom Peter til Jesus og spurgte:»herre, hvor

Læs mere

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 side 9 manden Navn: Lars Henriksen Bopæl: Humlebæk Alder: 50 Firma: Oldenborg Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 Stilladsudd: ERFA 1 og 2, Faldsikring Tillidshverv:

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Alle kan få brug for et råd

Alle kan få brug for et råd Alle kan få brug for et råd U-turns rådgivning er også åben for fædre, mødre, kærester, bonusforældre, søskende og andre mennesker, som er tæt på unge med rusmiddelproblemer, og som har behov for støtte.

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

På dansk ved Ida Farver

På dansk ved Ida Farver På dansk ved Ida Farver LØRDAG DEN 31. AUGUST Nogle gange tror jeg, min mor er hjernedød. Nogle gange ved jeg, hun er det. Som i dag. Dramaet startede her i morges, da jeg henkastet spurgte hende, om ikke

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen

St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen Aftenens taler ved Randbøldal Borgerforenings Skt. Hans Bål, var pastor ved Randbøl Kirke, Helle Pahus, der her forøger at få styr

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

En af tæppeklubbens stiftere fortæller om sin interesse for tæppekunsten

En af tæppeklubbens stiftere fortæller om sin interesse for tæppekunsten Tæpper: en videnskab og en lidenskab En af tæppeklubbens stiftere fortæller om sin interesse for tæppekunsten Tekst & foto: JAN ANDERSEN Det er en videnskab og en lidenskab. Så kort kan kærligheden til

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

Prædiken til konfirmation 26. april kl & 11.00

Prædiken til konfirmation 26. april kl & 11.00 1 749 - I østen stiger solen op 419 - O Gud hør min bøn 70 - Du kom til vor runde jord 478 - vi kommer til din kirke, Gud 721 - Frydeligt med jubelkor Prædiken til konfirmation 26. april kl. 9.30 & 11.00

Læs mere

Prædiken til 1. søndag i advent, Matt 21, tekstrække. Urup Kirke Søndag d. 30. november 2014 kl Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 1. søndag i advent, Matt 21, tekstrække. Urup Kirke Søndag d. 30. november 2014 kl Steen Frøjk Søvndal. 1 Urup Kirke Søndag d. 30. november 2014 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag i advent, Matt 21,1-9. 1. tekstrække Salmer DDS 74: Vær velkommen, Herrens år DDS 70: Du kom til vor runde

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Distriktsledelsesmøde Der var undtagelsestilstand i Odense, udgangsforbud. Alt lå stille undtaget livsvigtige institutioner; vi gik sommetider ned og stod

Læs mere