Oberstløjtnant Helge Bruhn og frue fotograferet ved terrassedøren fra havesalen en gang i mellemkrigsårene (Det Kongelige Bibliotek).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oberstløjtnant Helge Bruhn og frue fotograferet ved terrassedøren fra havesalen en gang i mellemkrigsårene (Det Kongelige Bibliotek)."

Transkript

1 Bibliotekspioneren Jørgen Banke ( ) forestod i en årrække kurser på Hindsgavl for folk fra aftenskolens og ungdomsskolens verden, og han var som han har skildret det i sine erindringer meget begejstret for mødestedet (Elfelt fot., Det Kongelige Bibliotek). Ildsjælen bag Hindsgavl som nordisk mødested fra begyndelsen af 1920 erne til efter 2. verdenskrig var oberstløjtnant Helge Bruhn, der derfor også stadig med fuld ret har sit malede portræt hængende i slottets stuer. Det var af stor betydning, at mange fremtrædende personligheder havde kastet deres kærlighed til stedet og glædede sig til at stille op foran et publikum på Hindsgavl. Og endelig var der jo, mente Helge Bruhn, den stil og hjemlige tone, som Foreningen Norden havde forsøgt at introducere, og som i reglen har bevirket, at deltagerne er kommet til at føle sig mere som gæster i et herregårdshjem end som gæster i et større pensionat eller hotel. Endelig spillede det ifølge Helge Bruhn en stor rolle, at der fra Hindsgavl var så let adgang til Sønderjylland noget, der med Lillebæltsbroens åbning i 1935 blev endnu lettere, men som jo ikke mindst i Hindsgavls første år som mødested havde en særlig stemning over sig i betragtning af, at Nordslesvig først i 1920 var kommet tilbage til Danmark. 9 En af folkebibliotekssagens foregangsmænd, bibliotekskonsulent Jørgen Banke, har i sine erindringer, der udkom i 1946, skildret en række kurser, han selv havde stået i spidsen for på Hindsgavl i mellemkrigsårene, og han indrømmede gerne, at de havde en sådan mindeglans over sig, at han havde svært ved at beskrive dem uden at forfalde til den rene romantik. 144

2 Kurserne var beregnet for medlemmer af Dansk Aften- og Ungdomsskoleforening, altså lærere i fritidsundervisningen, og kurserne blev gerne afsluttet med foreningens årsmøde. Jørgen Banke beskriver bl.a., hvordan han af Helge Bruhn fik overladt hele komplekset i de otte dage, kurset varede, og hvordan han havde ordnet alt med indkvarteringslister, skemaer og ordensregler, før deltagerne kom: Jeg følte mig som herremand i de otte dage, Regine [hans kone] og jeg flyttede ind i et stort værelse med udsigt over parken. På solfyldte morgener så man lærerne ile ned gennem parken til et forfriskende morgenbad, inden de gik til morgenbordet, fortæller Jørgen Banke uden at røbe en af grundene nemlig den nærliggende, at slottet langtfra rummede badefaciliteter til de mange gæster, ja før 2. verdenskrig slet ikke varmt vand på noget værelse. Men lærerne nød de herlige omgivelser, både ude og inde, og det var ifølge Jørgen Banke næsten en overvindelse at kalde til undervisningstimer, når man så, hvor glade deltagerne var for stedet: Vi skulle nemlig ind i en foredragssal, som var lav og mørk, hedder det videre, men lærerne var jo ikke for godt vant hjemme fra forsamlingshusene, og Her på det vidunderlige Hindsgavl var foredragssalen indrettet i et forhenværende hønsehus, der dog var gjort i stand, så det fuldt ud svarede til de fleste af landets forsamlingshuse. For mange sommergæster har det været fristende at udnytte bademulighederne i Lillebælt lige neden for slotsparken. Billedet her er taget i forbindelse med en kammermusikuge i august 1966 (Poul Olsen fot., Odense Stadsarkiv). Oberstløjtnant Helge Bruhn og frue fotograferet ved terrassedøren fra havesalen en gang i mellemkrigsårene (Det Kongelige Bibliotek). 145

3 146

4 Vi vender atter i år tilbage til Hindsgavl Slot og til Fænø Sund. Vi mødes atter til arbejdsdage, men får dog tid til en festlig stund. Går rejsen siden til andre strande, vi glemmer aldrig det skønne syn af Hindsgavl kranset af blanke vande: vort mødested på det grønne Fyn. Olaf Holst 147

5 I 1932 fik indrettet et bibliotek i et af de østlige værelser i hovedfløjen, hvor der også historisk havde været et. Man sang dog ifølge Jørgen Banke altid morgensangen ude i parken, og Det var altid gribende højtideligt for mig, når de mange klare lærerrøsters toner steg op under de gamle bøge mod en blå, solfyldt himmel Vi blev som uskyldige menneskebørn, der sang livets og landets pris i den skære morgen, hvor dugperlerne som tusinde diamantgryn lå over plæner og blomster og fortalte, at det mindste liv frydede sig. Der er sikkert endnu mange lærere og lærerpar landet over, der mindes morgensangen under bøgene på Hindsgavl. Når dagens timer var til ende, samledes vi i havesalen til selskabelighed og underholdning. 10 Status før 2. verdenskrig I 1932 fik man takket være fondstilskud mulighed for at indrette et bibliotek på Hindsgavl og valgte at gøre det i et af de østlige værelser i hovedfløjen. Kgl. bygningsinspektør Knud Lehn Petersen, Odense, tegnede de reoler, der blev opsat i biblioteket, og en komité med selveste biblioteksdirektør Thomas Døssing i spidsen fik til opgave at forsyne biblioteket med en bogsamling, der skulle afpasses efter det klientel, som nu benyttede slottet. Samme år 1932 blev der indlagt elektrisk lys på slottet, hvor man ellers havde måttet klare sig med stearinlys og petroleumslamper. Men i enkelte lysekroner bibeholdt man dog i første omgang for stemningens skyld levende lys. Endelig hører det med i billedet, at selskabet i de første år efter sin overtagelse af Hindsgavl udførte betydelige forbedringsarbejder i den tilgroede og misligholdte park med støtte fra Landbrugsministeriet og Ny Carlsbergfondet. 11 I løbet af de første ti år af selskabets levetid lykkedes det kun én gang for selskabet at udbetale 4 % i udbytte. Nogle år var der halvt udbytte til aktionærerne, 148

6 149

7 150

8 men i flere år var der direkte underskud og derfor slet intet udbytte. Faldende indtægter fra skovdriften og øgede vedligeholdelsesomkostninger som følge af forøget brug af og slid på slottet var væsentlige forklaringer på, at aktionærernes investeringer nu tydeligt havde fået den ideelle karakter, der mere eller mindre hele tiden havde ligget i kortene. Helge Bruhn mente ganske vist, at der kunne være en mulighed for fremtidigt udbytte, hvis man forsøgte at udnytte Hindsgavl til kursus, husholdningsskole eller lignende en større del af året. Noget sådant havde man også drøftet i aktieselskabets bestyrelse, men her stødte man på den store vanskelighed, at der i så fald skulle installeres centralvarme på slottet. Det ville være en bekostelig affære, som selskabet på daværende tidspunkt under ingen omstændigheder havde råd til. På samme måde var det med en mulig udvidelse, så antallet af gæster til de forskellige arrangementer kunne sættes op også det var indtil videre udtryk for ønsketænkning. Ti år efter dannelsen af aktieselskabet havde mange aktionærer overdraget eller testamenteret deres aktier til Foreningen Norden. Ikke underligt, når aktierne i forvejen højst gav et minimalt udbytte. Overdragelserne betød, at foreningen i 1933 stod med en aktiebeholdning på omkring 40 % af selskabskapitalen. Det fjernede naturligvis en del af presset for at frembringe overskud til fordeling til aktionærerne, men det betød også, at forpligtelsen til at vedligeholde ejendommen i stigende grad blev Foreningen Nordens netop et af de problemer, man havde forsøgt at undgå ved at lade et aktieselskab købe ejendommen. I midten af 1930 erne fortsatte renoveringsarbejderne. Man fik bl.a. fuldført ombygningen af Kavalerfløjen, så der nu også var indrettet gæsteværelser på 1. salen, ligesom man i den såkaldte vægterfløj længst mod vest blev færdige med indretning af foredragssal og skoleherberg. Endelig blev forholdene i parken yderligere forbedret, og der blev plantet omkring 800 nye træer og buske, givetvis efter den plan, som havearkitekt I.P. Andersen havde slået stregerne til et par år tidligere. I aktieselskabets bestyrelse var der i slutningen af 1930 erne tydelig tilfredshed med de resultater, der 151

9 Gipsafstøbning af relief af Bertel Thorvaldsen ( ) pryder rummet over døren. Her er det Natten, oprindeligt udført i Trapperummet på Hindsgavl med de karakteristiske ioniske søjler er sat i stand mange gange i de seneste årtier. I slutningen af 1960 erne fornyedes trappeløbet efter tegninger af arkitekt Steen Eiler Rasmussen. var nået efter ca. 15 års virksomhed. Man havde fået en smuk ramme om Foreningen Nordens virksomhed, og man kunne år for år glæde sig over nærmest at have fuldt optaget fra en gang i maj til en gang i september. Man vidste imidlertid godt, at der ude i fremtiden lå store moderniseringsbehov og ventede. I første omgang var det nødvendigt at få indlagt rindende vand på alle værelser, hvad der langtfra var, og så måtte spørgsmålet om et centralvarmeanlæg udskydes endnu længere. 12 Direktøren for aktieselskabet fra dets grundlæggelse og til december 1945, oberstløjtnant Helge Bruhn, var i hele dette forløb blevet den samlende figur for alle, der mødte op til møder og kurser på slottet, og som det fremgår af en dagbladsartikel fra 1935, kunne de årlige gæster egentlig være godt tjent med det: Og hvert år sker det under, at en række af de mest forvænte og stridbare individualister fra samtlige Nordens lande smilende underkaster sig den fra morgenstunden entusiastiske, kasernemuntre, utrættelige og uundværlige husfader, oberstløjtnant Bruhns hustugt. Der var noget trygt ved den patriarkalske ledelse, oberstløjtnanten stod for

10 Den tyske besættelse Alle fremtidsplaner blev imidlertid væltet omkuld den 9. april 1940 om morgenen, da tyske tropper overskred den danske grænse og snart også nåede frem til Middelfart, hvor byens borgmester og politimester henviste det tyske militær til indkvartering på Hindsgavl. Dette forhold vakte ikke ligefrem jubel i aktieselskabets bestyrelse, der givetvis fandt, at det havde været mere nærliggende for byen at henvise militæret til at bruge nogle af de kommunale bygninger. Men ligesom så mange andre måtte man blot forsøge at få det bedst mulige ud af situationen ved så vidt muligt at sikre, at slottet ikke led voldsom overlast, og samtidig at gøre de danske myndigheder opmærksomme på, at når de havde henvist tyskerne til indkvartering i selskabets private ejendom, så måtte man også være forberedt på Tyske soldater i hestevogne på gårdspladsen foran avlsbygningerne på Hindsgavl (Middelfart Museum). 153

11 Da tyskerne den 29. august 1943 afvæbnede de tilbageværende dele af det danske militær, blev officererne fra de jysk-fynske garnisoner i nogle uger interneret på Hindsgavl. Her er nogle af dem fotograferet i slotsparken under interneringen (Odense Stadsarkiv). et eventuelt erstatningsansvar. Foreningen Norden fik under krigen et stærkt stigende medlemstal, så set fra aktieselskabets side blev der ikke problemer med lejebetalingen, når foreningen ellers kunne disponere over selskabets ejendom. I første omgang var der imidlertid spærret for adgangen til Hindsgavl, og først omkring 1. april 1941 lykkedes det efter en anmodning fra Foreningen Nordens og A/S Hindsgavls side at få den tyske beslaglæggelse hævet og få de tyske soldater overført til ledige lokaler i Middelfart. Der havde i alt været indkvarteret en styrke, der varierede mellem 140 og 250 mand. Tre lokale håndværkere samt et par af aktieselskabets folk gennemgik få uger senere slottet og konstaterede nøgternt, at et års brug af Hindsgavl til kaserne for skiftende hold soldater har medført megen forringelse og ødelæggelse i disse til kasernebrug så lidet egnede forhold. Meget måtte fornys i de rum, mandskabet havde benyttet, og en samlet opgørelse over de bygningsmæssige skader beløb sig til knap kr., eller rundt regnet to års normalomsætning for aktieselskabet, hvortil kom, at der også var store mangler i de beholdninger af køkken- og sengeudstyr, selskabet havde rådet over forud for beslaglæggelsen. 14 I løbet af nogle måneder lykkedes det at få en vis orden på erstatningsspørgsmålet, og somrene 1941, 1942 og 1943 kunne derfor gennemføres på nogenlunde normal vis selvfølgelig var gæsterne også på Hindsgavl nødt til at medbringe rationeringsmærker hjemmefra, og selvfølgelig var det nu småt med tilrejsende fra de andre nordiske lande. Aktieselskabet benyttede imidlertid perioden efter den første indkvartering til at søge kapitalgrundlaget for dets virke udvidet ved en indsamling, og det viste sig snart, at det på en tid, hvor besindelsen på det nationalt danske var i højsædet, også var muligt at skaffe midler til et nordisk formål som istandsættelse og renovering på Hindsgavl. Med bestyrelsesformanden for aktieselskabet, Chr.H. Olesen, i spidsen og med god hjælp fra nationalbankdirektør C.V. Bramsnæs, der tidligere havde været socialdemokratisk finansminister, og som var mangeårigt bestyrelsesmedlem i Foreningen Norden, lykkedes det hurtigt at indsamle godt kr. 154

12 155

13 Ytringsfrihedens grænse Hindsgavl dannede igennem mange år ramme om Det konservative Folkepartis sommerkurser, og før og under 2. verdenskrig var det den sønderjyske folketingsmand, redaktør A. Svensson, der stod for ledelsen af kurserne, hvor man nød godt af stedets enestående miljø og afsondrethed fra omverdenen. Således også i 1941, hvor blandt andet mange af partiets ledende folk skulle holde foredrag. Aftenerne skulle så bruges mere frit til almindelig politisk diskussion noget, der nok kunne være brug for i en tid, hvor store, offentlige møder led under, at talerne ikke kunne udtrykke sig frit. I stedet brugte partierne dagligstuemøder, hvor man havde nogenlunde styr på deltagerne og deres nationale indstilling. I 1940 var den førende konservative politiker stadig folketingsmand J. Christmas Møller, der som helt ung havde været med i kampen for at få Sønderjylland tilbage til Danmark. Han havde dengang ligesom Svensson været såkaldt Flensborgmand og altså fortaler for, at Flensborg trods tysk flertal ved afstemningen i 1920 skulle med til Danmark. Nu var situationen nærmest den modsatte, for Svensson og andre frygtede for en tysk annektering af Nordslesvig. Christmas Møller var derimod tvunget helt ud af den politiske verden. Først måtte han gå af som handelsminister på grund af sin åbenmu ndethed på offentlige møder, og efter nytår 1941 havde han tillige været nødt til at opgive sit folketingsmandat og søgte i stedet at hutle sig igennem som sagførerfuldmægtig. Men den politiske verden mister ikke taget i sine gamle cirkusheste, og Christmas Møller deltog i en del af Hindsgavlkurset i sommeren Det kom her til et sammenstød, da flere krævede, at han med sine markante synspunkter skulle tage ordet. Det var Svensson imidlertid stærk modstander af han skulle ikke nyde noget af problemer i Sønderjylland med baggrund i en omgåelse af Christmas Møllers reelle taleforbud og selv om mange af Christmas Møllers venner i partiet forsøgte at få ændret afgørelsen, stod den ved magt. Christmas Møller viste sin loyalitet over for Svensson og skrev i stedet i sin dagbog om hændelsen, at Svensson var rasende og ville tage af sted den næste dag. Det havde Christmas Møller dog forhindret, og derefter gik det meget pænt: Men jeg skulle aldrig være taget til Hindsgavl. Og i et brev til sin kone talte Christmas Møller ligefrem om vildt oprør i urbane former. Ytringsfriheden havde snævre grænser under besættelsen. Hindsgavl blev et af de steder, hvor man så det demonstreret i praksis. Og isolationen bed på politikeren Christmas Møller, der bare ni måneder senere flygtede sammen med familien til England. For Svenssons vedkommende betød intermezzoet, at han trak sig tilbage fra kursusarbejdet. Men da Christmas Møller i 1945 vendte hjem fra England, var mislyden fra 1941 hurtigt glemt. Nu var de to gamle venner enige om, at det både var farligt og dumt at gå efter en bid af det sønderslagne Tyskland: Grænsen ligger fast!

14 Den konservative politiker John Christmas Møller ( ) var i mange år et stridens tegn både som konservativ partileder fra slutningen af 1920 erne og til 1939 og som minister og folketingsmand Efter vanskelige år i London blev Christmas Møller udenrigsminister i befrielsesregeringen 1945 og kom hurtigt igen i centrum af den politiske debat. Han udtalte sig tit på en måde, som traditionelle borgerlige vælgere ikke kunne støtte (Odense Stadsarkiv). 157

15 158

16 Heraf blev de godt kr. direkte tillagt aktiekapitalen, der dermed nåede op på kr., mens resten af pengene i de følgende år blev brugt på forskellige istandsættelses- og forbedringsarbejder. Forholdet til Middelfart Kommune havde normalt været godt, men i krigens første år var der visse mislyde. Spørgsmålet om den første beslaglæggelse af slottet til de tyske tropper er allerede nævnt, og da kommunen nogenlunde samtidig havde givet tilladelse til opførelse af en ferieby for Dansk FolkeFerie ved Øksenrade Skov godt en kilometer sydøst for Hindsgavl, var det på tale inden for aktieselskabets bestyrelse at protestere. Da det kom til stykket, fastholdt man ikke protesten, og i 1942 var der ligefrem grundlag for en slags forsoningsmøde mellem parterne. Nu fik beboerne i feriebyen adgang til Hindsgavls park en eller to gange om ugen men ligesom andre måtte de dog stadig og hver gang anmode om tilladelse hertil. Foreningen Norden og aktieselskabet vogtede på uberørtheden i området og havde etableret forskellige afspærringer. Middelfarts borgere havde således heller ikke almindelig adgang til badning på Hindsgavls kyststrækning, og det blev der ikke lavet om på i denne omgang. Til gengæld lovede byens repræsentanter at bistå med at få etableret en lokalforening i Middelfart inden for Foreningen Norden, så alt i alt var man kommet et lille skridt nærmere hinanden. Nogle år senere udvidede aktieselskabet sin bestyrelse og sørgede ved den lejlighed for også at inddrage repræsentanter for Middelfart Kommune. 16 Da den danske regering den 29. august 1943 sagde nej til det tyske ultimatum om bl.a. at indføre dødsstraf for sabotage og efterfølgende ophørte med at fungere, indførte den tyske værnemagt militær undtagelsestilstand i det besatte Danmark. Det betød også en brat afslutning på sæsonen på Hindsgavl. Samtidig overfaldt værnemagten resterne af den danske hær, og de officerer fra den danske hær, der hørte til i det jysk-fynske område, blev fra den 6. september 1943 og seks uger frem interneret på Hindsgavl, inden tyskerne løslod dem. Ved denne lejlighed var der tale om henved 150 danske officerer samt 30 menige, hvortil kom en tysk vagtstyrke på 40 mand. I vinteren stillede man fra Hindsgavls side lokaler til rådighed i kortere perioder for Den danske Andelshøjskole og Snoghøj Gymnastikhøjskole, der begge var blevet beslaglagt, men i sommeren 1944 kunne et tilnærmelsesvis normalt program gennemføres. Freden varede imidlertid ikke længe efter sæsonens afslutning, for den 9. september kom tyskerne igen. I første omgang blev de i knap to uger, og fra den 9. november i fire uger, men da opløsningen nærmede sig hjemme i Tyskland, beslaglagde værnemagten Hindsgavl igen fra 16. marts 1945 nu til tuberkuloselazaret for soldater. Mange af patienterne døde på Hindsgavl, og de indlagtes tilstand var sådan, at både patienter og plejepersonale fik lov at blive helt frem til 159

17 Arkitekten og forfatteren Steen Eiler Rasmussen ( ) var allerede fra 1924 lektor i byplanlægning ved Kunstakademiet og fra 1938 til sin afgang i 1968 professor i bygningskunst sammesteds. Han havde desuden egen arkitektvirksomhed og var som stærkt nordisk interesseret i en årrække med til at præge renoverings- og ombygningsarbejderne på Hindsgavl (Det Kongelige Bibliotek). den 7. september Derefter tog aktieselskabets folk med det samme fat på at desinficere bygningerne, men inden dette arbejde var fuldendt, rykkede en del af det britiske regiment Royal Dragoons ind på slottet, hvor de var indtil begyndelsen af november. Derefter var der risiko for, at slottet ville blive brugt til indkvartering af nogle af de flere hundrede tusinde tyske flygtninge, der endnu opholdt sig i Danmark, men faren drev over bl.a. takket være hjælp fra Middelfarts borgmester og kort efter nytår 1946 fik aktieselskabet igen rådighed over sin ejendom. 17 Hindsgavl renoveres Da aktieselskabet i forsommeren 1946 så tilbage på de sidste to krigsår, var det et trist syn, der blev oprullet. Ganske vist betød beslaglæggelserne ikke så store egentlige ødelæggelser, men de bevirkede et meget stort slid og omfattende tilgrisning og tilsmudsning af gulve og vægge og en almindelig forgrimmelse af alle rum, hvilket var så meget beklageligere, som huset nyligt var blevet istandsat. Tyskerne, som var der længst og i størst antal, havde brugt Hindsgavl som lazaret, hvad der havde været til fordel for det. Der blev også i stort omfang anvendt sivsko som fodbeklædning for at skåne gulvene. Englænderne var mere mobile end de syge tyskere, og deres tilsvining af slottet stod i forhold dertil. Stuerne og værelserne frembød et meget sørgmodigt og tilsølet skue, da de drog bort. Den første istandsættelse efter krigsbegivenhederne blev samtidig introduktionen af en ny arkitekt på Hindsgavl, idet en af landets førende arkitekter, professor Steen Eiler Rasmussen, der allerede var indvalgt i aktieselskabets bestyrelse, nu også begyndte at optræde i en udførende rolle. Det var således ham, der valgte farver og tapeter til istandsættelsen i foråret 1946, og trods valutarestriktionerne lykkedes det ham bl.a. at fremskaffe en del svenske stiltapeter med motiver fra 1700-tallets slutning fra Stockholm. I det hele taget skiftede det indre i hovedbygningen nu karakter: De stærkt brogede og mørke farver i træværket er afløst af lyse og lette, således at rummene nu får deres farvepræg af tapeterne og ikke så meget af træværket. Og der var, fastslog formanden for bestyrelsen, stor tilfredshed med renoveringen: I sin nye skikkelse er Hindsgavl efter alles mening skønnere end nogen sinde og præges af en lys og let stemning, som ikke kan undgå at gøre indtryk

18 Øverst: Salonen på Hindsgavl Slot midt i 1900-tallet (Middelfart Museum). Nederst: Havesalen på Hindsgavl Slot midt i 1900-tallet (Middelfart Museum). 161

19 Modsatte side: Maleriet, der pryder væggen mellem Rosa stue og Biblioteket er af ukendt oprindelse og motiv, men er formodentlig malet af J.C. Richard i 1847 og kunne forestille Niels Basse Fønss hustru, Louise. Det modsvares på den anden side af døren af et maleri af netop Niels Basse Fønss med identisk ramme også fra 1847.

20 163

21 På det økonomiske område blev belastningen ved renoveringen til at overskue, for i 1949 var det statslige udvalg for indkvarteringserstatning omsider færdig med sagen om beslaglæggelserne af Hindsgavl. Aktieselskabet fik dels skadeserstatning og dels erstatning for mistede lejeindtægter i det tidsrum, slottet havde været beslaglagt, til sammen godt kr. Året efter den af Steen Eiler Rasmussen ledede renovering gik man også ud for at indsamle nye bidrag til udvikling af Hindsgavl for på den måde at skabe muligheder for vækst. Tanken om at få slottet gjort tjenligt til helårsbrug ved etablering af et centralvarmeanlæg dukkede nu op igen, men noget sådant forventede man stadig ikke at kunne finansiere over driften. En opgørelse fra sommeren 1950 viser i øvrigt, at Foreningen Norden nu stort set var eneaktionær i Hindsgavl, idet kun 25 aktier à 500 kr. af den samlede aktiekapital på kr. nu var på private hænder. Da der samtidig var et betydeligt personsammenfald mellem Foreningen Nordens ledende organer og bestyrelsen for aktieselskabet, var der begge steder fuld klarhed over, at man havde et stort ansvar for Hindsgavls fremtidige vedligeholdelse og drift. 19 Genoptagelse af aktiviteterne og nødvendige fornyelser I sommeren 1946 kom kursus- og mødeaktiviteterne på Hindsgavl lidt senere i gang end vanligt på grund af renoveringsarbejderne, men derefter kom arbejdet hurtigt tilbage i den vante gænge med belægning på slottet hvert år fra maj til september/oktober. Mindre fornyelser blev løbende gennemført, men det var et stort skridt, der blev taget, da man i 1953 omsider fik sikret håndvaske og rindende vand (koldt!) på alle værelser. Elektriske vandvarmere forbedrede dog situationen, formentlig ikke mindst i de fælles baderum. En oversigt over aktiviteterne på Hindsgavl i sommeren 1955 viser, at stedet blev brugt stort set uafbrudt fra den 2. maj til den 1. oktober til i alt 29 kursus- og mødeophold med i alt 145 kursusdage. Syv af kurserne var arrangeret af Foreningen Norden selv, et kursus var foreningen medarrangør af, og et ophold var arrangeret af en af foreningens lokalafdelinger. Typisk var Foreningen Nordens aktiviteter samlet midt på sommeren, mens andre arrangører i særlig grad havde mulighed for at leje sig ind i for- og eftersommeren. Hindsgavls inspektør kunne i 1955 berette om i alt gæster, og den gennemsnitlige belægning havde været på omkring 87 gæster pr. dag. De fremmødte repræsenterede ikke kun nordisk engagerede foreningsmennesker. Her var aftenskolefolk, fagforeningsfolk, funktionærorganisationer og forskellige grupper af offentlige ledere. Endelig var der også et bredt udsnit af folk fra det politiske spektrum således at den tværpolitiske opbakning, som Foreningen Norden havde nydt siden sin stiftelse, tydeligvis også genspejledes i gæstelisten fra Hindsgavl. Ca. ¼ af deltagerne mødte til Foreningen Nordens egne aktiviteter, og 14 % af årets samlede deltagerantal var fra de øvrige nordiske lande. Ud over de her nævnte aktiviteter åbnede Hindsgavl også gerne dørene for enkeltstående besøg af foreninger, og når de blev talt med, var det tæt ved mennesker, der på et år besøgte slottet, der i sæsonen havde knap 20 ansatte. 20 I august 1955 gennemførtes som det efterhånden var blevet skik og brug et par velbesøgte kammermusikuger. Det var noget, som fortsatte i mange år, og som havde et trofast publikum. Men selv den slags kunne ikke gennemføres, uden at man tydeligt mærkede tidens udvikling i arrangementerne, hvad en beskrivelse fra 1974 vidner om: Er vejret godt den sidste dag, bliver tusinder af stearinlys anbragt i græsset. Det ser fantastisk ud, når de bliver tændt ved mørkets komme. 164

22 Sommerglæderne ved det konservative højskolekursus på Hindsgavl i juni 1948 omfattede også kortspil i haven (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Odense Stadsarkiv). Kammermusikugerne på Hindsgavl samlede i en årrække et begrænset, men trofast og interesseret publikum her et billede fra 1966 (Poul Olsen fot., Odense Stadsarkiv). Mange havde gode minder med hjem fra Hindsgavl givetvis også disse deltagere i Det Kooperative Fællesforbunds stævne i sommeren 1947 (Friedrich Bornkessel fot., Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv). 165

23 Ved genåbningen af Hindsgavl den 2. maj 1977 efter omfattende renoverings- og nyindretningsarbejder fangede pressefotografen i sin linse arkitekten, professor Steen Eiler Rasmussen, der selv fotograferede ved begivenheden (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Odense Stadsarkiv). 166

24 Apoteosen af en dansk herregård Når man arbejder med Hindsgavls nyere historie, møder man hurtigt navnet Steen Eiler Rasmussen ( ). Det er i sig selv ikke så underligt, for som arkitekt, byplanlægger, forfatter, pædagog og debattør var han i særklasse. Mærkeligt nok færdiggjorde Steen Eiler Rasmussen aldrig nogen uddannelse efter at være blevet udlært som murersvend. Han gik et par år på Kunstakademiets bygningstekniske skole, men blev meget tidligt opslugt af den praktiske verden uden for akademiet. Som 21- årig vandt han sammen med en kollega førstepræmier i hele tre arkitektkonkurrencer en bebyggelsesplan og to byplaner og det blev da også som specialist i byplanlægning, at han først slog sit navn fast. Fra 1924 var han lektor i byplanlægning og fra 1938 professor i bygningskunst, og både i det københavnske område hvor han var en af hovedmændene bag den såkaldte Fingerplan, der på afgørende vis kom til at præge hovedstadsområdets udvikling i anden halvdel af det 20. århundrede og ud over landet fungerede han som byplanmæssig rådgiver. I 1945 blev han medlem af bestyrelsen for A/S Hindsgavl, og der er næppe tvivl om, at han allerede da havde et nært personligt kendskab til stedet. Han var ganske vist ikke specialist i renovering, men hans arkitekturhistoriske og håndværksmæssige indsigt fejlede ikke noget. Året efter ledede han en større istandsættelse af Hindsgavls hovedbygning og gjorde herunder en del for at lysne helhedsindtrykket i rummene, bl.a. ved indkøb af lyse tapeter i 1700-tals stil. De kom nu til at dominere rummene i stedet for mørkt træværk. Både dette og de senere renoveringsarbejder, Steen Eiler Rasmussen og hans tegnestue stod for i hovedbygningen og sidefløjene, var præget af stor veneration for det gamle, og en af hans tidligere medarbejdere har fortalt, at Steen Eiler Rasmussen undertiden selv brugte Hindsgavl som en slags refugium. Det var, mens Steen Eiler Rasmussen var aktiv i eget tegnestuefællesskab, at der f.eks. kom rindende vand og centralvarme i hovedbygningen på Hindsgavl, men det var nok først og fremmest andre istandsættelser, han selv prægede i 1959 kom der også lysere og festligere farver i flere af hovedbygningens rum, og i blev vestibulens trappeparti fornyet efter tegninger af Steen Eiler Rasmussen selv. Men meget af det, som hans tegnestue forestod i 1970 erne og fremefter, blev først lavet, da han selv havde trukket sig ud af det daglige arbejde. Man tog dog alligevel den gamle mester med på råd, når der skulle træffes større beslutninger. I begyndelsen af 1960 erne holdt Steen Eiler Rasmussen et større bygningshistorisk foredrag om Hindsgavl ved en sammenkomst på stedet. Foreningen Norden fastholdt foredraget på bånd og fik det også skrevet ud, så man kunne gemme de vise ord i arkivet. Det var tydeligt, at Steen Eiler Rasmussen var meget betaget af stedet, og han fastslog da også, at Jeg kender ikke nogen anden bygning, der har en så rig rummusik som Hindsgavl. Han kunne let se, at der måske var sparet hist og her ved opførelsen, og at man på nogle områder havde haft dygtigere fagfolk til opførelsen end på andre. Han var også helt bevidst om, at den, der havde stået for det praktiske arbejde ved opførelsen, nok havde lånt fra andre fynske herregårde, ikke mindst Krengerup, men helheden på Hindsgavl og det storslåede bastionsagtige anlæg når man så det fra havesiden fandt han utrolig karakterfuld. Så trods de fejl, han let kunne finde, sluttede han med at betegne Hindsgavl som apoteosen (guddommeliggørelsen) af en dansk herregård. Meget højere kunne han vist ikke nå!

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

MØDER OG KONFERENCER

MØDER OG KONFERENCER MØDER OG KONFERENCER INDHOLD LADEN... 5 STALDENE...7 SLOTTET... 9 HINDSGAVL...11 TEKNISKE FACILITETER SAMT LOKALEOVERSIGT... 12 SYDFLØJ KOSTALDEN RESTAURANT DEN HVIDE DAME RESTAURANT LOUISE HOVEDBYGNING

Læs mere

Et bidrag til Udvikling Fyns og Østfyns Museers ide-konkurrence om formidling af historien om Nyborg som kongeby i middelalderen.

Et bidrag til Udvikling Fyns og Østfyns Museers ide-konkurrence om formidling af historien om Nyborg som kongeby i middelalderen. Margrethetårnet Et bidrag til Udvikling Fyns og Østfyns Museers ide-konkurrence om formidling af historien om Nyborg som kongeby i middelalderen. Mit forslag handler om, hvordan vi får fysiske rammer til

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Spændende lyssætning side 18

Spændende lyssætning side 18 Nr. 16 December 2009 Spændende lyssætning side 18 Fuldautomatisk ESD-system øger sikkerheden i sommerlandet side 10 Få en optimal motorløsning side 28 Horsens vand side 14 I forbindelse med renoveringen

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2013 Spisning På generalforsamlingen i marts 2013, havde vi forsøgt med mad før generalforsamlingen. Det var en succes, som de der deltog mente, vi skulle fortsætte med. Vi fortsætter derfor

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Oplevet og skrevet af: Tove Thorlacius, hold Feb. OOAB 2 Indledning. Jeg er studerende på 7. semester, og har pga. uddannelse

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

Historien om Strandingsmuseet

Historien om Strandingsmuseet Historien om Af Gert Normann, talsmand for s Venner bygger primært på fundene fra de to britiske orlogsskibe, HMS St. George og HMS Defence, som forliste ved Thorsminde juleaften 1811, hvorved næsten 1400

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

VED BOOKING AF LA TOUR Vinbladet Vandværksvej 11-13 5690 Tommerup 6475 2284 vinbladet@vinbladet.dk

VED BOOKING AF LA TOUR Vinbladet Vandværksvej 11-13 5690 Tommerup 6475 2284 vinbladet@vinbladet.dk VED BOOKING AF LA TOUR Vinbladet Vandværksvej 11-13 5690 Tommerup 6475 2284 vinbladet@vinbladet.dk BESØGSADRESSE Teglgårdsparken 2 DK-5500 Middelfart AT MØDES CENTRALT PÅ EN NY MÅDE Selv den mest tålmodige

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

CHARLOTTENLUND SLOT BYGNINGSTEGNINGER JUNI 2015

CHARLOTTENLUND SLOT BYGNINGSTEGNINGER JUNI 2015 CHARLOTTENLUND SLOT BYGNINGSTEGNINGER JUNI 2015 2 NYE LEJERE TIL CHARLOTTENLUND SLOT OG OMKRINGLIGGENDE BYGNINGER Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) søger nye lejere til Charlottenlund Slot

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

konventum lo-skolens konferencecenter - et særligt sted

konventum lo-skolens konferencecenter - et særligt sted konventum lo-skolens konferencecenter - et særligt sted Originalitet, mangfoldighed, æstetik og kvalitet... Med grundigt forankrede værdier fremstår Konventum Lo-skolens konferencecenter som et kvalitetsmættet

Læs mere

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Jeg har i år fået mulighed for at få sløjd i 7.klasse, så denne klasse nu har haft sløjd siden 5.klasse. Tidligere havde de kun i 5-6

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor.

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor. Chatollet Jeg husker mit barndomshjem som et meget stille sted. Der var ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget til mig om at være stille, eller at stemningen var trykket. Det

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Nyt træhus på gammel grund. TEMA: Nybyggeri. Side 14-19. OK Gulve Gulve og Gardiner til erhverv og private

Nyt træhus på gammel grund. TEMA: Nybyggeri. Side 14-19. OK Gulve Gulve og Gardiner til erhverv og private Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis søndag 4. oktober 2015 TEMA: Nybyggeri Nyt træhus på gammel grund Side 14-19 NYT FRITIDSHUS Lilje-huset A/S C.F. Tietgens Boulevard 32 5220 Odense SØ tlf. 66 14 46

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 2. december 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

Da Øster Hornum fik sin børnehave

Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Støvring Kommune blev dannet 1. april 1970, var der kun en børnehave i Støvring, nemlig Doktorvænget, som lå tæt på stationen. I såvel Suldrup som Øster Hornum var

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Ny webmaster på Missionsforbundets hjemmeside.

Ny webmaster på Missionsforbundets hjemmeside. Nyhedsmail december 2014 Nyt bestyrelsesmedlem i KIT Missionsforbundet har fået nyt bestyrelsesmedlem i KIT, Kirkernes Integrations Tjeneste. Posten har i en årrække været beklædt af Bjarne Nederby Jessen,

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Med den voksende jødeforfølgelse i 30 ernes Tyskland steg behovet for jødisk udvandring. De fleste lande, inklusiv Danmark, var dog ikke villige til

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 1 OM PROJEKT GADEKLOG 3 PRESSEMEDDELELSE 3 EVALUERING AF PROJEKT GADEKLOG PÅ N. ZAHLE SEMINARIESKOLE 4 DE HJEMLØSES SANG 5 ELEVERNES

Læs mere

På børnehjem i Uganda

På børnehjem i Uganda På børnehjem i Uganda For Hanne Eriksen gik en gammel drøm i opfyldelse, da hun i september i år rejste til Uganda for at være frivillig på et børnehjem. Her er lidt om det, hun fortalte en grå novemberdag

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Unik central beliggenhed

Unik central beliggenhed Unik central beliggenhed Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Rødt A: Pantone 187 - CMYK 0, 100, 100, 30 Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Velkommen til Tivoli Congress Center Vi er

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Velkommen til denne dags konference om folkekirkens styringsstruktur. Jeg har set frem til den med glæde

Læs mere

Ophold. på hotel koldingfjord i afslappende omgivelser

Ophold. på hotel koldingfjord i afslappende omgivelser Ophold på hotel koldingfjord i afslappende omgivelser Smuk beliggenhed Imponerende arkitektur Hotel Koldingfjord ligger midt i den smukkeste natur omkranset af 25 ha fredskov og direkte ned til Kolding

Læs mere

Et aktivt liv på sin egen måde

Et aktivt liv på sin egen måde Artikel i Muskelkraft nr. 4, 2005 Et aktivt liv på sin egen måde Om et halvt år flytter 29-årige Marc Jørgensen hjemmefra og ind i sit eget hus en opfyldelse af et af hans mål i livet Af Jane W. Schelde

Læs mere

Fradrag for arbejdsværelse i hjemmet

Fradrag for arbejdsværelse i hjemmet - 1 Fradrag for arbejdsværelse i hjemmet Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En del lønmodtagere har enten hjemmearbejdsplads eller har udover en arbejdsplads hos arbejdsgiveren etableret en

Læs mere

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974.

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegård Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard ligger i smukke omgivelser vest for Rye landsby og gårdens jorde strækker sig mod vest til og

Læs mere

Dansk Ammoniakfabrik. Af Rikke Kristensen

Dansk Ammoniakfabrik. Af Rikke Kristensen Dansk Ammoniakfabrik Af Rikke Kristensen Grundlæggelsen I 1902 grundlagde P. Korsgaard en ammoniakfabrik i Nyborg. Fabrikken blev anlagt på det daværende nye havneareal, og selve byggeriet blev i oktober

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Alle kan få brug for et råd

Alle kan få brug for et råd Alle kan få brug for et råd U-turns rådgivning er også åben for fædre, mødre, kærester, bonusforældre, søskende og andre mennesker, som er tæt på unge med rusmiddelproblemer, og som har behov for støtte.

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

2. Hvad lavede Churchill-klubben?

2. Hvad lavede Churchill-klubben? 2. Hvad lavede Churchill-klubben? Churchill-klubben gjorde hvad de kunne for at drille og genere tyskerne. De stjal tyske våben og ødelagde tyske skilte. De prøvede at ødelægge motoren på parkerede tyske

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

Mariehjemmenes historie

Mariehjemmenes historie 42 Mariehjemmenes historie Redigerede uddrag fra www.mariehjem.dk Mariehjemmene er historien om en stærk og socialt indigneret kvinde, der med den kapital, som hendes pensionsopsparing tillod, ønskede

Læs mere

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage Løgumkloster Refugium Busrejse til Harzen 10. 17. juni 2011 med forberedende dage på

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 3. december 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster Huset fortæller Odense adelige Jomfrukloster På afstand et homogent anlæg, men tæt på er der spor fra forskellige byggeperioder. Med udgangspunkt i bygningen kan man fortælle arkitekturhistorie fra middelalder

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Ginnerup Arkitekter vender tilbage til Ceres

Ginnerup Arkitekter vender tilbage til Ceres Ginnerup Arkitekter vender tilbage til Ceres Tegnestuens medarbejdere har besøgt Sundhedscenteret Ceres, for at gense renoveringen og indretningen af den historiske bygning, da den blev omdannet fra bryggeri

Læs mere

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 Herre Jesus Kristus. Forbarm dig over mig synder. Styrk mig til at tage imod din fred og til at bringe den ind i verden.

Læs mere

Ulriksholm. med et kongeligt vingesus

Ulriksholm. med et kongeligt vingesus Ulriksholm med et kongeligt vingesus TEKST: METTE BACHER FOTO: JOE MORTENSEN Udsigten fås ikke bedre end på godset Ulriksholm, der ligger syd for Munkebo på Fyn. Man kører langs med Kerteminde Fjord, og

Læs mere

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen Metodeopgave Denne opgave har jeg valgt at inddele i tre afsnit: Erik Dahlbergs rolle Karl X Gustavs rolle Corfitz Ulfelds rolle Jeg vil undersøge og diskutere hver af de tre personers roller i overgangen

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

råderet og godtgørelse

råderet og godtgørelse 2012 råderet og godtgørelse Forbedringsarbejder Forandringsarbejder Indendørs og udendørs Installationsretten Godtgørelse Individuelle moderniseringer almen boligorganisation aarhus Indhold: Om råderet

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015 AAB Afdeling 16 april 2015 Beretning 2014 Afdeling 16 Almene boliger Det bliver stadig mere kompliceret at administrere vores afdeling. Administration udsender mange cirkulærer som afdelingsbestyrelserne

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Tornegården Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Solbakken II Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014 AAB Afdeling 16 april 2014 Beretning 2013 Afdeling 16 Almene boliger Tilsynsmyndigheder har for tiden stor fokus på de almene boliger inklusiv Boligforeningen AAB. Denne forøgede fokus har medført mange

Læs mere