ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer"

Transkript

1 AS ipad for let øvede modul 10 ipad og computer Indledning I dette modul gennemgås nogle af de muligheder, der er for samspil mellem computeren og ipad'en. På ipad'en findes app'en itunes Store. Det er en sædvanlig Apple-butik, hvor du kan købe musik, film og lydbøger. På en computer kan man installere programmet itunes. Det giver adgang til itunes Store, men samtidig giver programmet mulighed for at hente musik, TV-udsendelser, pod-casts, film og bøger enten fra itunes Store, fra en cd eller DVD eller fra internettet. I dette modul kaldes app'en på ipad'en for itunes Store, mens programmet på computeren kaldes for itunes. For ikke at spilde undervisningstid, skal du have itunes installeret hjemmefra, og du skal have lagt (mindst) en CD med musik ind. I dette modul skal man være opmærksom på, hvornår man skal se på/bruge ipad'en, og hvornår man skal bruge computeren. Afsnit 1 Dette modul gennemgår udelukkende samspillet mellem ipad'en og computeren, og kommer derfor ikke ind på de mange muligheder, der findes i itunes. 1. Installer programmet itunes på computeren. Der sker hele tiden ændringer i apps og deres virkemåde, derfor er det ikke sikker, at dine skærmbilleder svarer 100% til de viste, og nogle gange er det helt anderledes. 2. itunes kan se således ud, her er kun venstre side af skærmbilledet 3. Yderst til højre er adgang til itunes Store. Prøv at trykke på den og se 4. Disse symboler skifter mellem musik, video mv. Prøv selv. Flere af siderne bag symbolerne er tomme, indtil der lægges musik, film, bøger butikken. Det svarer fuldstændig til det, m.v. ind. du ser på app'en 5. På dette skærmbillede vises Musikskærmen. Og man kan se toppen itunesstore på af nogle af de CD'er, der er lagt ind. Se evt. ved en medkursist, hvordan ipad'en. det ser ud. Side 1

2 Godkendelse af ipad'en Afsnit 2 Hvis ipad'en og computer er godkendt, springes dette over, gå til pkt Åbn itunes på computeren og sørg for, at computeren er sluttet til internettet. 2. Slut ipad og computer sammen med kablet. 3. Vent et øjeblik, indtil dette billede kommer frem på computeren: 4. Et øjeblik senere kommer dette billede frem på ipad'en: Tryk på Godkend Teksten er Installer enhed eller evt. Godkend enhed. 5.Computeren og ipad er nu forbundet, og på computeren spørges, hvad der skal ske med ipad'en. Vælg Foretag intet. Bemærk: I nogle tilfælde kommer denne menu ikke frem. 6. Gå til itunes. 7. Computeren skal have lov til at bruge oplysningerne på ipad'en. 8. Vælg Fortsæt. Side 2

3 9. I en række billeder byder computeren velkommen til din ny ipad: 10. Vælg Indstil som ny ipad. 11. Der er forklaringer til nogle af teksterne. Vælg Introduktion. Side 3

4 Resume-skærmen Afsnit 3 1. Når godkendelses-proceduren er slut, vises Resume-skærmen. 2. Her er de kendte symboler, samt et enkelt nyt, nemlig kassen til højre for de tre prikker. 3. Det viser, at en ipad er tilsluttet computeren. Ved at trykke på symbolet kommer man til Resume-skærmen. 4. Dette symbol er skub-ud-symbol, det skal bruges, når ipad og computer skal kobles fra hinanden. 5. Til venstre er en række muligheder, som gennemgås senere. 6. Det øverste grå felt til højre viser en række oplysninger om ipad'en, bl.a. serienummer og opdateringer. (De grå felter er fjernet i denne kopi) Desuden kan ipad'ens indhold gendannes fra en sikkerhedskopi. Side 4

5 Sikkerhedskopiering på ipad 7. ipad'en kan indstilles til at sikkerhedskopiere automatisk, det er beskrevet i modul 4, hvordan det gøres på ipad'en. (Vælg Indstillinger, icloud og Sikkerhedskopiering.) 8. I icloud sikkerhedskopieres det vigtigste, dvs. fotos, mail, facebook etc., når ipad'en er sluttet til en strømforsyning og Wi-Fi samt låst. 9. Man kan selv foretage en sikkerhedskopiering ved at trykke på Sikkerhedskopier nu. 10. icloud er et lager i skyen. Sikkerhedskopiering via computer 11. Man kan også styre sikkerhedskopieringen fra Resume-skærmen på computeren. Det foregår fra det midterste grå felt. 12. I venstre side kan man vælge at sikkerhedskopiere til icloud eller at sikkerhedskopiere en komplet kopi på computeren. Sikkerhedskopien kan også krypteres med en adgangskode. 13. I højre side kan man vælge at Sikkerhedskopiere nu eller at Gendanne sikkerhedskopi. Fint, hvis der sker noget med ipad'en. Indstillinger 14. Man kan ligeledes ændre nogle indstillinger fra Resume-skærmen på computeren. Det foregår fra det nederste grå felt. 15. Standard er, at itunes (automatisk) åbnes, når ipad'en tilsluttes. 16. Det kan være praktisk at sætte mærke i feltet Synkroniser med denne ipad via Wi-Fi. Det medfører, at synkronisering sker uden at det er nødvendigt at tilslutte ipad'en med kabel. 17. Nederst er der mulighed for at vælge Administrer musik og videoer manuelt. Mange foretrækker dette, så man selv kan bestemme, hvad der skal synkroniseres. Side 5

6 De øvrige styreskærme Afsnit 4 1. Til venstre er der en række styreskærme, sorteret under overskriften Indstillinger. 2. Nedenunder På min enhed kan man se, hvad der er gemt på ipad'en. Mærkværdigvis vises fotos ikke her. 3. De fleste muligheder vil være tomme, indtil der er gemt noget på ipad'en. Prøv både mulighederne ved Indstillinger og På min enheder. 4. Under Indstillinger, vælg Apps. De forskellige hjemmeskærme på ipad'en vises, og man kan flytte rundt på hjemmeskærmene. 5. Det skulle også være muligt at flytte de forskellige apps ved at trække i dem. Men det fungerer tilsyneladende ikke med mus. 6. Når resultatet er tilfredsstillende, vælges Synkroniser nederst til højre på skærmen. ---ooo0ooo--7. For at komme videre, skal der være gemt musik i itunes. Overfør en CD med musik til itunes Afsnit 5 1. Når itunes er åbnet, og der lægges en CD i CD-skuffen, spørger din computer, om CD'en skal kopieres med itunes eller et andet program. 2. Vælg itunes. 3. Og kopieringen starter automatisk. 4. Skærmbilledet viser de CD'er, som er overført til itunes på computeren: Side 6

7 5. Ved at trykke på albumbilledet af CD'en, startes afspilningen. 6. Man kan i linjen lige over CD-albumbillederne skifte mellem Sange, Album m.v. 7. Nogle af CD'erne er vist med albumbilleder. Itunes kan hente disse i en database. 8. Højreklik på albummet: 9. Vælg Hent albumbilleder. Hvis billedet er i databasen, overføres det. Musik-styreskærm Afsnit 6 1. Når itunes er åbnet og ipad og computer er koblet sammen, kan man i itunes vælge mellem forskellige styreskærme. Det fungerer både med Wi-Fi og sammenkobling med kablet, selv om det kan tage lidt tid med Wi-Fi. Derfor anbefales, at man i det følgende kobler ipad og computer sammen med kablet. 2. De forskellige muligheder ved Indstillinger (afsnit 4), fungerer på stort set samme måde. Derfor arbejdes i det følgende udelukkende med muligheden Musik. 3. Vælg derfor Musik. Side 7

8 4. Dette skærmbillede viser et eksempel på et musikbibliotek. 5. Når man skal overføre musikken til ipad'en, skal den synkroniseres, og man skal sætte en række flueben. a. Der skal først og fremmest sættes flueben ud for Synkroniser musik, (vandret pil). b. Derefter skal man vælge (lodret pil), om hele musik-biblioteket skal synkroniseres, eller udelukkende valgte spillelister, kunstnere, album og genrer. c. Har man sat flueben ved Valgte spillelister, skal man nedenunder vælge, hvad der skal synkroniseres (spillelister, genrer, kunstnere og/eller album). d. Og til sidst trykkes på Synkroniser, (lodret lys pil). 6. Mens synkroniseringen sker, er der en lille tekst for oven i midten på computerskærmen. Den viser, hvor langt ipad'en er i synkroniseringen. Stregen nedenunder kører med skiftevis sort og grå. 7. Husk igen skub-ud-symbolet, når du fjerner ipad'en, hvis den er sluttet til med kabel. Side 8

9 Slet musik fra ipad'en 8. Musik slettes på ipad'en ved at holde fingeren et øjeblik på albummet, indtil slette-x-et fremkommer. Tryk på det for at slette albummet. 9. Men man skal naturligvis først fjerne synkroniserings-fluebenet ud for det pågældende album i itunes på computeren. Ellers er man lige vidt næste gang der synkroniseres. Hente fotos fra ipad'en Afsnit 7 1. Man kan ikke overføre film, podcasts mv. fra ipad til computer. Man er nødt til at hente det forskellige én gang til fra internettet. 2. Derimod kan man med en lille omvej hente fotos og optagne videoer fra ipad til computer. Man kan, som vist i modul 3, sende fotos via mail, men der er begrænsninger på, hvor mange og hvor store mails man kan sende. 3. Her vises, hvordan det gøres med billedbehandlingsprogrammet Picasa. 4. Åbn Picasa og slut ipad'en til computeren med et kabel. 5. Vælg Importer og derefter ipad på faldlisten. 6. Fotos fra ipad'en hentes ind, men det kan tage relativt lang tid. 7. Rul ned på siden til dette viser sig: 8. Kontroller, at billederne gemmes i den ønskede mappe, f.eks. overmappen Mine billeder og i undermappen f.eks. mapper: Date taken, dvs. den dag, de forskellige fotos er taget. Men vælg selv det mest hensigtsmæssige. Side 9

10 9. Og efter kopiering Lad kortet være. Medmindre man ønsker at slette alle fotos på ipad'en. 10. Til sidst vælger du Importer alle (lys pil). 11. Picasa kan ikke lide videoer i sit bibliotek, men de hentes sammen med fotos. Man skal blot særskilt gå ind i mappen og finde videoer (de kan kendes på efternavnet :.MOV) Men med ovennævnte procedure overføres de sammen med fotos. De findes i mappen Mine billeder. Man kan derpå flytte videoerne til en særskilt mappe og afspille dem derfra. 12. Fotos skal sikkert sorteres nærmere på computeren, f.eks. efter optagedato, optagested eller emne. E:\iPad ios \Modul 10 ipad og computer\modul 10 ios8.odt Copyright 2014 Arne Slagor & Karin Pedersen Side 10

ipad for let øvede, modul 5 Facebook

ipad for let øvede, modul 5 Facebook 17112014AS ipad for let øvede modul 5 Indledning Dette kursus er meget omfattende, selv om det kun dækker en mindre del af mulighederne i. Hvis du ikke har kendskab til, kan du med fordel bruge 2 kursusgange

Læs mere

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning 23012015AS ipad for let øvede modul 8 Underholdning på ipad Indledning I dette modul vil vi beskæftige os med nogle af de muligheder, der er for at læse på ipad'en. Aviser/dagblade Vi har i modul 2 vist,

Læs mere

ipad for begyndere, modul 3

ipad for begyndere, modul 3 27122014AS ipad for begyndere modul 3 E-mail elektronisk post Generelt om mails E-mails er i princippet det samme som et brev. Det kan indeholde både tekst og fotos, og en email kan det samme. Først og

Læs mere

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning 12052014AS ipad for let øvede modul 8 Underholdning på ipad Læsning I dette modul vil vi beskæftige os med nogle af de muligheder, der er for at læse på ipad'en. Aviser/dagblade Vi har i modul 2 vist,

Læs mere

ipad for begyndere, modul 4

ipad for begyndere, modul 4 14112014AS Apps Til gavn og glæde Introduktion Apps er programmer, som er på ipad'en fra ny eller som du installerer. De gør det muligt at arbejde med de funktioner, du har brug for. ipad'en kommer med

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

ipad for begyndere, modul 3

ipad for begyndere, modul 3 10052014AS ipad for begyndere modul 3 E-mail elektronisk post Generelt om mails E-mails er i princippet det samme som breve. Ligesom et brev kan indeholde både tekst og fotos, kan en e-mail det samme.

Læs mere

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske Navn: Uni-login: Uni-login kode: Office365 email: Kan udfyldes for at hjælpe med at huske UNI-LOGIN @undervisning.kk.dk Version 4 Side 1 Indledning Velkommen til denne vejledning i Office 365, som introducerer

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

ipod Oversigt over funktioner

ipod Oversigt over funktioner ipod Oversigt over funktioner 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 4 ipod i grundtræk 5 Kast et blik på ipod 5 Bruge betjeningspanelet til ipod 7 Slå betjeningspanelet på ipod fra 8 Bruge menuerne på ipod 9

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Den komplette guide til OS X Mavericks... 11 Daniel Riegels. KAPITEL ET... 13 Hurtigt i gang med din Mac

INDHOLDSFORTEGNELSE. Den komplette guide til OS X Mavericks... 11 Daniel Riegels. KAPITEL ET... 13 Hurtigt i gang med din Mac INDHOLDSFORTEGNELSE Den komplette guide til OS X Mavericks... 11 Daniel Riegels KAPITEL ET... 13 Hurtigt i gang med din Mac Skrivebordet... 14 Docken... 15 Alle dine programmer i Launchpad... 16 Topmenuen...

Læs mere

ipad Brugerhåndbog Til ios 6.1-software

ipad Brugerhåndbog Til ios 6.1-software ipad Brugerhåndbog Til ios 6.1-software Indholdsfortegnelse 7 Kapitel 1: ipad i grundtræk 7 Oversigt over ipad 8 Tilbehør 9 Knapper 11 Bakke til SIM-kort 12 Statussymboler 13 Kapitel 2: Introduktion 13

Læs mere

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen Lær din mac at kende Poul Erik Larsen Indholdsfortegnelse 03 Mac en udvendigt 04 Skrivebordet 05 Æble-menuen 06 Finder-menuen 07 Arkiv-menuen 08 Dock 10 Hvilket styresystem? 11Systemindstillinger 11 Generelt

Læs mere

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11

SkoleKom. Begyndervejledning. Tilpasset FirstClass version 11 SkoleKom Begyndervejledning Tilpasset FirstClass version 11 1 Om SkoleKom... 3 1.1 Download og installation af FirstClass-programmet... 4 1.2 Log på SkoleKom... 5 1.3 Dit SkoleKom-skrivebord... 5 1.4 Sådan

Læs mere

PETER JENSEN. itunes. itunes VERSION 10 VERSION 10

PETER JENSEN. itunes. itunes VERSION 10 VERSION 10 itunes VERSION 10 PETER JENSEN itunes VERSION 10 Alt om Apples populære program Til pc, Mac, ipod, ipad og iphone Musik, videoer, bøger og meget mere PETER JENSEN itunes VERSION 10 itunes version 10 1.

Læs mere

Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner

Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner Onsdag d. 24. september bliver der gennemført en større opdatering af Professionel Hjernetræning. Der kommer nogle nye funktioner, og andre steder

Læs mere

iphoto Introduktion Lær iphoto at kende, og find ud af, hvordan du importerer og organiserer dine fotografier samt opretter et lysbilledshow og en

iphoto Introduktion Lær iphoto at kende, og find ud af, hvordan du importerer og organiserer dine fotografier samt opretter et lysbilledshow og en iphoto Introduktion Lær iphoto at kende, og find ud af, hvordan du importerer og organiserer dine fotografier samt opretter et lysbilledshow og en bog. 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 3 Velkommen til iphoto

Læs mere

Byd velkommen kursus i dukapc.

Byd velkommen kursus i dukapc. 1 Byd velkommen kursus i dukapc. Præsenter dig (jer) selv og din baggrund for at undervise. Skriv dit Navn og e-mail adresse op på tavlen Fortæl om kursusstedet Toiletforhold Tidsplan Pauser Kaffe Rygning

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

ipad Brugerhåndbog Til ios 5.1-software

ipad Brugerhåndbog Til ios 5.1-software ipad Brugerhåndbog Til ios 5.1-software Indholdsfortegnelse 9 Kapitel 1: Overblik over ipad 9 Oversigt 10 Knapper 12 Bakke til Micro-SIM-kort 12 Hjemmeskærmen 16 Bruge Multi-Touch-skærmen 18 Kapitel 2:

Læs mere

OS X Mavericks Godt i gang med Mac

OS X Mavericks Godt i gang med Mac DANIEL RIEGELS OS X Mavericks Godt i gang med Mac INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... Daniel Riegels KAPITEL ET... Hurtigt i gang med din Mac Skrivebordet... 10 Docken... 11 Alle dine programmer i Launchpad...

Læs mere

DESIGN-PARTNER VEJLEDNING. af Vivian Høxbro. og Jubbe Netterstrøm

DESIGN-PARTNER VEJLEDNING. af Vivian Høxbro. og Jubbe Netterstrøm DESIGN-PARTNER VEJLEDNING af Vivian Høxbro og Jubbe Netterstrøm FORORD 29. april 2014 Design-Partner er udviklet med specielt henblik på den professionelle strikdesigner. Ved hjælp af Design-Partner er

Læs mere

Hjemmeside på SkoleKom

Hjemmeside på SkoleKom Hjemmeside på SkoleKom 1 Om vejledningen Har din lærer givet tilladelse, kan du nu lave din helt egen personlige hjemmeside på SkoleKom. En hjemmeside på SkoleKom er let at gå til, og har du arbejdet lidt

Læs mere

ipad Brugerhåndbog Til ios 7 (oktober 2013)

ipad Brugerhåndbog Til ios 7 (oktober 2013) ipad Brugerhåndbog Til ios 7 (oktober 2013) Indholdsfortegnelse 7 Kapitel 1: ipad i grundtræk 7 Oversigt over ipad 9 Tilbehør 9 Multi-Touch-skærm 10 Knappen Vågeblus til/fra 10 Knappen Hjem 11 Lydstyrkeknapperne

Læs mere

VELKOMMEN TIL WINDOWS MOVIE MAKER VIDEO- REDIGERINGS- PROGRAM

VELKOMMEN TIL WINDOWS MOVIE MAKER VIDEO- REDIGERINGS- PROGRAM VELKOMMEN TIL WINDOWS MOVIE MAKER VIDEO- REDIGERINGS- PROGRAM Jens Honoré 2005 Indhold Indledning...3 Arbejdsfladen...3 Funktionsbeskrivelse overordnet set...4 Overførsel af film fra kamera til computer...5

Læs mere

Installationsvejledning Family Tree Maker

Installationsvejledning Family Tree Maker Side 1 af 10 Først og fremmest tillykke med din nye version, oversat til dansk af undertegnede. Håber du bliver lige så glad for alle dens muligheder, som så mange over hele verden er blevet det. Installation

Læs mere

PC Kursus I. P. Schmidt. Grundkursus.

PC Kursus I. P. Schmidt. Grundkursus. PC Kursus I. P. Schmidt Grundkursus. Start. Det er ikke svært. Det er sjovt! Kabale. Vi skal til at lægge kabale. Nogle vil nok undre sig over, at vi skal til at spille spil! Grunden til dette er, at det

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Godt i gang med Android tablet... Indledning KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed Første gang... 8 Tilknyt Google-konto... 9 Sikkerhedskopiering... 10 Hjemmeskærmen...

Læs mere