ffi*#-w###x$ewsn#*nxw. velmødt Home sogneforening. Horne. ÅgNINesilDER JULEN 2tltlg. Nyt landsmesterskab til Home i latket

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Zocn@ ffi*#-w###x$ewsn#*nxw. velmødt Home sogneforening. Horne. ÅgNINesilDER JULEN 2tltlg. Nyt landsmesterskab til Home i latket"

Transkript

1 38. årgang nr.86 ltlovjdec.2008,u:!lt -/t-r r ll}lllv {f---- Juleoptog med Varde Garden i spidsen. Starten går fra Home Hallens parkeringsplads og derefter rundt i byen. Vade Garden slutter af med julemusik ræd Homelund Plejecenter. Fra Sognehytten uddeles slikposertil alle bøm. velmødt Home sogneforening ffi*#-w###x$ewsn#*nxw - Gør det med et smil... Horne ÅgNINesilDER JULEN 2tltlg Onsdag Torsdag Fredag Onsdag Torsdag Lukket Dagli'Brugsen Home, Homelund 17, 6800 Varde Nyt landsmesterskab til Home i latket

2 DAN.EL A/S AUT. EL-INSTALLATØR TONNESEN HORNE Døgnvagt l 66 EL-INSTALLATIONER INDUSTRJ &LANDBRUG PLC & PC STYRJNGER videoovervåcnrnc SALG & REP EL.MOTOR.E SALG & REP PUMPER' BL,I[,SE& GEAR SALG & nnp nånob HvTDEvARE OSKAR's AUTOVÆRKSTED DIN LOKALEAUTO PARTNER Tømrer- / snedkerarbejde Vinduer, døre og inventar m.m. Malle Maskinsnedkeri v/ snedkermester Jan Dick TIf. 28 7A Strømgårds EL - Service Vi tilbydcr alt lige fra alm. service, nybyggeri, industri, landbrug til hvidcvarer m.m. Døgnv agt pe ilf W70 Mobiltlf [iner Strømgård Hvid Vr. Iljerremosevej 27, Horne Pedersen & Nielsen Hornelund 49 b Bilflf tt ,- Horne ftrå Tørnrerforretning Ttf t4 o AOLIQBIQQEBI rrrslurrrr. INDUSTStayqqESI ////t gts /////. LANDaBvesByeqEBr //Ft#tf$.i///. P8I'rTDSHASE. qepa8agt'onsaeaejde. PEoJE <TEBrNQAF ByQqEBT Tømrerm.: Knud Lund Hansen, Ing.: Morlen Henneberg, Ndr. Bounumvej Ølgod Tll Fax STøT VORE ANNONCøRER - DE STøTTER OS

3 Vi ønsker alle vore kunder en glædelig jul samt et godt nytår. Pensonalet i Daqli' Bruqsen Home 1pf ffi#,t'lffi-håilry3 TVLA+VEEEAFTEN for olle generotiorcr i Horne Hollen fr"edog den lg.december 2æ8 Kl K K Kl K Velkomst Lucio - optog rned børn fro ftlyretuen Dons omkring juletreet Uddelirg cf slikposer Underholdning for børn Lotteri med flotte premier Få et spil kort eller billord Der kan l<øbes gløgg, ableskiver og kaffe Afterren slutter Deltogergebyr: 30 kroner Vises i Horne l,{ollen f,åonge juløhilsner fro HGF, Sognef oreningen, SPejderne og HIF DET SKER I BRUGSEN lgen i år kan alle bøm mellem 0-12 år aflevere deres iulestrømpe i Brugsen inden den 30. november. Husk at sætte navn og alder på. Der er ingen, der ved, hvor mange gange julemanden kommer forbi, så du skal huske at kigge iden næsten hverdag. Tnaditionen tro vil Bestyrelsen stå med gløgg og æbleskiver i Brugsen efter juleopto. get den 21. december, hvor der er også mulighed for at få et kig ud og se vores nye lager.

4 DET ÅRLrcE JULEMARKED på nonnelund afholdes i årsøndag den 7. december kl frmefr Kom og værmed tilen rigig hyggelig eftermiddag. Alle de fine ting, der er fremstillet i årets løb, kan købes. Der kan også købes kaffe med brød for 20 kr. JULEBADMINTON Der er mulighed for at spille badminton Homelunds Venner å#m juledag itidsrummet fra kl Home Hallen er åben for alle, der har lyst til lidt motion. Obsl lngen badminton 4. juledag pga. kommunemesterskab i håndbold. cavetde HIF/Badminton Glæd et familiemedlem og køb et flot indpakket gavekort til Home Aftenskole. Beløbets størelse bestemmer du. Kan bestilles fta 7. december og er selvfølgelig gældende i 5 år. Home Afienskole V/Henriette Nielsen VESTJYSKE FORTÆLLERE Vestjyske Fortælleæ er på gaden. I årets udgave har Leif søndenskov skrevet om Robert fra Tistrup. Robert rcjste som ung til Grønland for at arbejde og bbv der. Robert er bror til tvlary Hansen, qi med udgangspunkt i en rejse som Mary og Leif har taget til Grønland for at besøge ham, har Leif skrevet om Roberts liv, som det har formet sig på øen. Bogen har 17 fortællinger, er på 162 sider og koster 138,50 kr. ffi#hl,ilffi-ltå* ry

5 TRÆNING FOR OLDBOYS OG VETERANER Vi starter træningen øw Torcdag den 1. januar 2009 kl Hereftertræning hver lørdag kl Nye såvelsom gamle spillere ervelkomne. Gunner Ditlevsen, holdleder HORNE SOGNEFORENING. GENERALFORSAMLING Home Sogneforening aftolder generalfonsamling Tirsdag den 27. januar 2009 kl på Horne Kro Dagsorden ifølge vedhgteme Forslag skal være formanden (Bent Knudsen) i hænde senest 14 dage før. Home FAMILIE & FRITID - PROGRAM 2()fiI Vi har planlagt følgende anangementer efier nytå: Forkælelses'aften hos WOMAN i Øgod ifebruar. Fdsør Mona Jørgensen anangerer en spændende afien med bl.a. overskrifteme: hår- og hudpleje, gode rad og forkælelse i en mørk tid. Ølsmagning og rundvisning på Ølgod Bryghus i marts. Vi får et stykke mad og smager på 4 fonskellige øl idet hyggelige bryghus' lvlele om anangementeme i næste udgave af Home Posten. Glædelig julog godt nytår. Familie & Fritid, Home/lvlona B. Petersson Jrbqavcrm kdcrvl s lvlohclo hor xon-xeposr g Hs rxnonc"onen

6 HORNELUNDS VENNER Siger 1000 tak til Støtteforeningen for midlet dergjorde det muligt at indkøbe 50 nye højskolesangbøger. Den ny højskolesangbog indeholder 166 ny sange og er en kærkommen gave. Nogle af de ny sange prøver vi at stifte bekendbkab med til vore sangaftner den 2. onsdag i hver måned. Sangbøgeme, som får til huse på Homelund Plejecenter, kan udlånes Ul passende lejligheder indenfor sognets grænser' Homerunds venner MQderæ,hlee t f*orwe Pewslow.stforewvwg Mawd,age EL. L+.oo 1. december Ema Vesterqård 8. december Bekendtoøres senere 15. december Grefte Jensen. Ølood JUL 5. ianuar Geom Drcesen, Ansaoer 12. ianuar Siva ved Lone Hansen, Siq 19. ianuar Elisabeth Haqtino. Skovlund 26. ianuar Ema Vestemård 2. fubruar Bente Laura Pagaard, Ølgod 9. februar Erlinq Thomsen, Varde - kioledamen 16. februar Generalfosamlinq 23. februar Lone Kielsen - undedyner 2. marts Christian oo Frede - harmonika 9. marts Karen Schmidt. [4eidal v. Holstebro 16. marts Niels Aqe Thomsen. lærcr i Hoven 23. marb Aftlutninq Ilo*ne ICro G o de s e ls knb s/mo dc Io kalc r. Hyggehg lcrostue og krohøve..w #"*,iffi3ffi'l#ffi-?x"' På Horne Kro - er mnden altid go' W lcverer også mad ud af huset Vi ses hilsen Kirsten & Kurt nre v

7 HORNE OG THORSTRUP MENIGHEDSRÅD NVITERER TIL Højskoledag lørdag den 17. januar 2009 Vi begynderdagen lrl 9.30 med gudstjeneste ithorstrup Kirke ved sognepræstannette Wnter Hdensted fra Abend. Direkte efter gudstjenesten kører vi til Sig Hotel, hvor der bliver serveret formiddagskaffe. Bagefter skal vi tilbringe en munter time rned Annette Vinter Hedensted, som også er sygehuspræst og foædragsholder. Annette er kendt fia radioens udsendelser "Tak for kafie" og "Forbllertimen". I forednaget: "Hvad rager naboen os" eller "Hånden på hjertet. Hvorfor har vi det så skidt, når vi kunne have det så godt?" får du virkelig rørt lattermuskleme, når der bliver stillet skarpt på alle vi utilfredse, men til gengæld ret så selvtilfredse middelklasse danskeæ. Middagen serueres efter forednaget og mens vi spiser hrdig vil den næste kunstner gørc sig klar. Vi har engageret Thomas Kiellerup, Esbierg til at komme og underholde os. Thomas Kjellerup er visesanger og tnoubadour. Hans særkende er de enkle, stemningsfulde tekster og de smukke og utroligt iørefaldende melodier. Den vestjyske sangskdvens ftlosofi har været klar fra starten af: "En god sang kan ikke overhørcs. Den har sit eget liv, og finder selv vej til publikum - med tiden..." Prisen for hele denne dag er 180 kr., som inkluderer foredrag og koncert samt formiddagskaffe m. rundstykker, middag samt en kop kaffe med småkage. Ddkkevarer skal købes ekstra. Tilmelding senest den 7. januar 2009 til Maja AEen, Thorstrup tlf eller Ruth Jensen, tlf Vi håber på, at rigtig mange har lyst til at få rørt lattermuskleme og smurt ørcgangene. Velmødt. Julcgavcrne kobcr vl B lvl.hcllg hor HORNEPOSTENS ANM)NCORER ry 7

8 HORNF MENIGHEDSRÅD Åfw Home Nlenighedsdd består i den nye valgperiode at Wlly WulffVandborg, Ruth Jensen, Bente Dinesen, Linda Alberben, Morten og Ka[a Greve. Sidstnævnte er ny i menighedsr,ådet. Henneberg I KALENDEREN "r"+e Sangaften 8. marb 2009 Vi gentagersuccesen fra foråret Knud Bagger kommer igen og synger og spiller sange & salmer fra den nye høiskolesarqbog, f''lærmerc omtale i næste nummer af Home Posten. 6$r På vegne afde anangerende foreningerllene Jensen Tistrup OPfff C. B. Lange Opti ker & kontakuinseoptiker Storegade 23, 6862 Tistrup 11t Åbningstider: man., tirs., tors.: onsdag: fredag: lørdag:lukket Lundagervej 44 o Horne.58fl1 Varde Tlf o Mob.: 23l o tt EoIt 6 { 6 o osc e I at o- Julcaarnmc k.barvl æhf.h.lh hor HORNEPOSTENS IHHoHcbnEn

9 FIBERNET I HORNE Vil vi have fibemettet til Horne, så skal vi selv gøre noget for det. Herunder er der kort beskrevet hvad fibemettet er, og hvad det kan. Fibernettet Du kan surfe på intemettet med lysets hastighed, leje og se videofilm i DVD-kvalitet, når det passer dig, downloade musik og tung grafik fna intemettet uden ventetid. Med en fiberbaseret bredbåndsforbindelse er du altid på neftet, og din telefon er aldrig optaget. Højhastighedsforbindelser: Ved fiberbaseret bredbånd anvendes en teknologi, der giver hastigheder langt over 100 Mbit/s. lfølge lt- og Telestyrelsen er det udelukkende forbindelserover 2 MbiUs, der kan betegnes som højhastighedsforbindelser. Fremtiden er optiske kabler: Et optisk kabel er fyldt med tynde,glastråde. Hver enkelt tråd kan overføre mange millioner lysglimt i sekundet. Hvert lille glimt kan være en lille bid af din telefonsamtale eller af din +mail. Fodelen ved optiske kabler er, at der kan sendes begge veje, uden problemer. De optiske kabler vil i nær fiemtid blive lige så naturlig en del af installationen i bygninger som el, vand og kloak er i dag. Sydenergi har allerede nedgravet mange steder, men Horne mangler stadig, dette kan vi selv være med til at ændre, hvis interessen er stor nok. Man kan vise forhåndsinteresse ved at henvende sig til nedenstående. Vi modtager 400 kr. for hver brtråndsinteresse der, når muligheden er der, bliver koblet på fibemettet. Disse penge skal tilftlde en forening eller lign. I dette titfælde har vi valgt at pengene tilfalder Home ldrætspark. Dette skal være en opfordring til at tilmelde sig som interesseret, det kan gøres på Sydeneryi.dk eller ved at kontakte Viggo Dinesen eller Kurt Burkarl CAFETERIT &rw;ft'æt"p" v i$å+$b.w Mødelokaler op til ca. 100 pers. v/lisbefi Stig. Ølgodvei 33. Home Vorde Julegav.mo k.bcrvl scht.he$q hos HonNEPosrENs ANNoNcbRER

10 PRÆMIEWHIST I HORNEHALLE}I Spilledage i 2008/09: September: OKoben Novemben Decemben Januar: L Februan % N Marts: April 14+27;, lrlai: ', Juni: 8. Torvedagstdvalget IDRÆT OM DAGEN SIGER TAK til Andrea Christiansen for sponsoredng af måtter til brug ved gymnastikken. Andrea og Glenn har flere butikker i Blåvand og Henne. Både kioskenog kr. butikkeme er kendte, og er et besøg værd. Endnu en tak for måtteme. De vartiltrængte. Med venlig hilsen fral ldræt om dagen STøTTEFORENINGENS GENERALFORSAMLING Home Støttefurening har aftoldt ordinær generalforsamling. En generalfonsamling som forhller, at der også i år har været en lille tilbagegang i antal bankospillere, der besøger vore bankospil. At rygeloven har sin andel i det faldende tal er nok svaret på det, men så har vi også fået mange tilkendegivelser på at luften er blevet langt mere behagelig i hallen efierfølgende. Nu mangler vi baæ, at flere får øjnene op for det rcne miljø og komme til bankospil i Home Hallen. I er alle velkomne. Og lige br en ordens skyld, så afholder vi Bankospil hvertorsdag kl Støtteforeningens formand gennem 10 år Leif Sønderskov ønskede ikke at tage mod genvalg, og bestyrelsen ser efter konstitueringen således ud: Formand: Marianne Holm, næsthrmand: John KrNiansen, kasseren Erik Sørcnsen, sekmtær Else Made Madsen, øvrige medlemmer Eva Plauborg, lnger Hansen og Verner Pedersen. Home Th' til banko i Hornehallen hver torsdag kl og støt lokalsamfundet. 10ry Banlæklubben Juboerctaa k bcrvl 3 lvl.belio hos ron-reposrexs mxowcbnen

11 HÅNDBOLD I HORNE HALLEN Søndag den 14. december Kl U12 drenge C Kl U14 piger C Kl U14 drenge B Kl U14 pigera Kl U16 drenge A, Team Nord Kl Serie 2 damer Tirsdag den Kt KÆw 16. december Serie 1 damer FODBOLD - PLACERINGSOVERSIGT EFTERÅR 2()(lS Hold Pulje Placering Point l.plads Status Serie 3 26 e (12) 15 BoHklubben Klitten lalwejs Serie e (10) 5 JBS {fsluttet y'eteraner (8) 31 Tishup \fsluttet U 17 Drenge 2 44a 4 (6) 15 Varde lf {alweis U 15 Drenge 2 56C 5 (6) 7 Ølqod lf lalweis U 13 Drenge (6) I EFB Halwejs Kvinder Cll (8) I Ansager lf {ftluttet U 15 Drenge C1ll (6) 12 Filskov lf Aftluttet J 15 Piger Bll (6) 15 Billund lf Afsluttet J 13 Drenge C2l (7) I Billund lf Afrluttet J 13 Piger B/ (8) 16 Nordenskov lf Atuluttet J l2pioer Ctl (8) 4 Grindsted lf Afsluttet J 11 Drenge B/ (e) 30 NURI \bluttet J 11 Drenge Cli (e) 23 Ouhup B \bluttet J 11 Piser Ctr (7) 4 Kvong lf \fsluttet Resultater for de yngste hold er ikke ofontliggjorte af hensyn til JBU's ønske om mindre focus på resultaterne. ffinnnk Storegade 25 ' 6862 Tistrup.llf sydbank.dk iijffilrs!#lffign,l- ry 11

12 Åners UNcDoMSSPTLLER 2oos q$ Årets ungdomsspiller 2008 har udviklet sig helt enormt de seneste år inden for sportån under Home lf, og ses nu stort set altid på stadion eller i hallen i gang med divense aktiviteter. Åæts ungdomsspiller 2008 har mange jem i ilden, idet der spilles fodbold om sommeren + ekstra hæning for at dygtiggørc sig og spilles håndbold om vinteren + ekstra kreds træning i Rødding + trænerkusus i Skjeml/idebæk. Ved siden af fodbolden og håndbolden bliver der tid til at spille billard og amerikansk tudbold. Der ud over er personen hjælpetræner i håndbold og mangler der en hjælpende hånd i badminton, jamen så kan det da også lige lade sig gøre. Hvem siger, at ungdommen anno 2008 er sløv... Ud over alt det sportslige skal årets ungdomsspiller passe skolegangen og fritidsjobbet. Arets ungdomsspiller er meget,ambitiøs og seriøs med sin sport, men glemmer ikke samtidig at være en god kammerat og et godt forbillede for andre unge. Diverse bænere gg personer omkring - hører vi kun rosende ord ta. Arets ungdomsspiller 2008 er helt fortjent Morten Mortensen. Åners nnvl æos Åreb navn 2008 er et stort foreningsmenneske og en person hvor stærkt. Årets navn har gennem mange år gjort tjeneste i Home sorn forcningsmenneske, hjæf pet inspirator, samarbejdspartner og ftem for alt en stor personlighed, som alle trygt kan gå til - unge som gamle. Man bliver i godt humør i dit selskab - det er alle gode egenskaber, som kendetegner årcb navn Du er en ildsjæl - det du brænder for, brænder du 1007o fur - du er meget alsidig og er der nogen, der fortjener ros, så er du typen, der uden omsvøb siger det til vedkommende på en nærværende og velmenende måde. Du sætter en ære i at sørge for at dine medmennesker har det godt - du er en dgtig social hyggeonkel. Du har efterhånden igennem mange år gjort en stor indsats i for:skellige foreninger og bestyrelser og de, der i denne sammenhæng har arbejdet sammen med dig, vil alle give mig rct i, at du er den stille og rolige, behagelige og efiertænksomme og ikke mindst kompromissøgende person. I Home lf har vi stor glæde af din hjælp især i og omkring krcketbanen, men du går heller ikke af vejen for at hjælpe i forbindelse med fodboldkampe eller hvor der ellers er brug for hjælp. Fysikken er lille, men personligheden er stor. Som ordsproget sigen En lille og vågen er bedre end en stor og doven. Du er sbdig, du er stejl, du har dine særheder og så er du en Jensen. Areh navn 2008 er uden omsvøb lille Jes Jensen. w fællesskabet står 12 JuboayGtnr kabc. vl s.lytohelio hos xon-reposrer s mnolc"øne n

13 NIOGFYRRETWENDE REVY I Vi står nu på brsklen til ldrætsforeningens 50 ende revy, som jeg trcr, mange vil kunne glæde sig til. Det er faktisk lidt mærkelig at bnke sig, at man er nået så langt, eller utroligt skulle man tilføje. Men nu ikke mere snak, for jeg har lige overværet den 49 ende revy af slagsen, som var en blanding af genoplevelser om sindsoprivende episoder, hvor man kunne sige, at lidt overddvelser fremmer forståelsen. - Nå det var nu ikke så slemt i år, men der skal alligeveltilføjes, at flere numre var over middel, enkelte endda over dette. Når man lytter til kommentarer under og efrer revyen, var der delte meninger om videe klippene. Var der for mange? Var de for lange? Eller var de tilpasset? Dvs. skal det vææ linjen fremover? Ja selvfølgelig skal de med, men det kan blive bedre. Dette flow mellem numre på scenen og video må godt ha' en snært af lidt mere smæld, som kan gi 'det kik,som får 6n til at flytte sig helt frem på stolen. Når man ved, hvor kaotisk det kan være i timeme op til en rery, så synes jeg, lige fra instruktør, Kurt Burkarl til suffløren klarede jer dgtig godt, og flere af aktøreme bliver bedre med alderen, ja det gør I faktisk alle sammen. Man skal være varsom med at udpege og nævne numæ fra en revy, men jeg synes at hyldesbangen til Theodor var rigtig go' og det, sammen med numret "Høstfestens dans" var højdepunkter for mig, og jeg kunne ikke efterfølgende lade være med at synge med på aflutningssangen i revyen. Tak for i aften. REVY NUMMER 49 Leif Så gik den en gang til, og det gik, som det skulle. Der var en masse fantastiske publikummer og et revyhold, der endnu engang leverede en gang underholdning, der fik lattercn og klapningen igang. Jeg vil sige tak til hele holdet for indsatsen, der til trods for mit engang imellem vrede udfald under øvningeme lykkedes til publikums fulde tilftedshed. Det erdet, derhller. Også en tak til alle de øvrige, der er uundværlige. Dette g*lder også de, der efter revyen er behjælpelige med oprydningen i hallen. Tak til Niels Age for din hjælp til undertegnede. Vi ser ftem til næste åns 50 åns jubilæumsrevy. lnstruktøren. ry VINTERSFONT KRÆMMERGADE 9.VARDE TLF Julcqrwrnc kabct vl rclyl.b.fio hor rton-neposrers lnnorcbnen 13

14 LANDSMESTRE IGEN il(mw Kroketholdet som i sommer spillede i M2 fik en beskeden sejr over Ølgod, da de spillede om amtsmesterskabet. Men da de i Vildbjerg spillede om landsmesterskabet, vandt de alle kampene. Holdet har vundet fire af de fem landsmesterskaber, som de har deltaget i - et meget flot resultat. Og næste sæson spiller de i den bedste række nemlig M1. Stort tillykke med det fine æsultat - holdet er Anny Ladefoged og Jens Henning Gydesen Margit Gydesen og Karsten Ladefoged Kroketudvalget KROKETUDVALGET Kroketudvalget siger mange tak til vore sponsorer for det, I har ydet til os ved opførelsen af den ny toilethytte ved Hytten. Tak til: Torvedagsudvalget Sdr. Malle Maskinstation TistrupBounum Smede & Maskinfonetning Jensen Byg Stark i Ølgod Home Tømrcrfonetning Honle Mureme På vegne af kroketudvalget, Karen Linding 14 *.,f"t-h33+"ff'l"t3l"åffxpl.' ry

15 HORNE ANDELSKASSE TRAFIKSIKRER ELEVER Alle eleverne på Home Skole fik før efterårsferien nye refleksveste sponseret åf HomeAndelskasse Den mørke tid nærmer sig, og demed bliver det endnu mere vigtigt for fodgængere og cyklister at være synlige i tnafikken. Det gælder ikke mindst for bøm og unge. Derfor har Home Andelskasse sponseret nye refleksveste til alle eleveme på Home Skole. - Jeg tror, alle, der har prøvet at køre bil, når det er mørkt, ved, hvor svært det kan være at se fodgængere og cyklister. Med refleksvestene kan eleveme blive set og komme sikkert i skole eller hvor de nu skal hen, og det er vi glade for at medvi*e til, fortæller Otto Heiselberg, direktør i Home Andelskasse. Motion med veste på De gule veste med de vandrette refleksstriber og 'Home Andelskasse" trykt på ryggen blev udleveret i forbindelse med Skolemes Motionsløb den sidste dag før efterårsfeden. Og det var et flot syn, da eleveme løb af sted iklædt vestene. - Nu var der jo dagslys, da motionsløbet blev afviklet, så stængt taget var det nok ikke nødvendigt at have refleksveste på. Men det så virkeligt godt ud, og det var dejligt at se bømene være så begejstrede og interesserede i at motionere, siger CIto Heiselberg, der håber, at bømene vil være lige så glade for at bruge vestene i den kommende tid. I l^ lrsi TØMRER Østpanken 24. 6E}40 Oksbøl 3tf / 75 PEI OEI sl6 Julegaverne kober vi selvlolqeliq hos HoRNEPOSTENS annorucbren 15

16 4H HAR POSITIVE PROBLEMER!!! Og måske står løsningen rundt om i hjemmene i Home og omegn. Vi er seks voksne piger, som geme vil lære unge at sy, f.eks. deres eget tøj, puder til værclser o.l. Sidste sæson havde vi den glæde, at 19 piger troftst kom hver anden tinsdag hele sommercn. MEN vi har kun ån symaskine, og harderforfået lov at låne men vi vilgeme have vores egne, så viogså selv kan passe på dem. Derfor har eller 6n du kender, en brugt symækine stående som aldrig bliver brugt, så kontakt 6n nedenstående. Vi vil meget geme hente den hos dig. Er den måske lidt defekt, gør det noget, for NIELS ølgmrd har lovet at sponsere sin arbejdskrafi og viden til at og reparcre maskineme efter bedste evne. Poulsen, tlf eller Linda Albertsen, tlf HORNE 4H TAKKER Efter et veloverstået årsmøde vil Horne 4H hermed rette en stortak til nedennævnte personer, fonetninger og erhvervsdrivende for deres velvillige støtte, og sponsering af gevinster til vort bankospil Hom+Vittarp Maskinfonetning TistrupBounum Smede og Maskinfonetning Cykelhandler S.A. Østerberg Home Kro Home Hallens Cafeteria Andelskassen, Home Dagli'brugsen, Home Sydbank, Tistrup Oskars Autoværksted Home Autoværksted v/john Borg MekanikerAnders Jensen Sa<ofonien vfl-isbeth Stig Home tømæfonetning Vinduespudser Fnank Hansen Stark, Ølgod Home Murene Jøms Malkemaskine Service Dan-Ela/s Henne strand Bounum Maskinstation Sdr. Malle Maskinstation Bounum Produkt Lotte Andenen Strømgårds El-service Lise Mogensen Tove og Torben Ellegaad Home 4H ønsker alle en frr*ænsj[*t samt et &"æfua" med tak for det gamle 16 tf iffifih&#,t'l,.tk$*er tff

17 4H ÅRSMøDE Første fredag i oktober holdt vi i Home 4H vores ånsmøde, hvor alle får uddelt deres nåle og beviser på, at de har fuldført den opgave, de har arbejdet med hele sommeren. som noget nyt havde syholdet lavet en lille modeopvisning, hvor de præsenterede dercs fpalgner. fier var mange flotte ting: selskabskjoler, bluser, nederdele, hatte, nattøjog håndklæder flot pyntet med navn. I skarp konkunence med Beach Party havde vi håbet, at æ. 50 deltagere ville komme være med. surprise. Der kom 91. FLor. Rigtig mange havde lavet flotte udstillinger, r der var præmier til de bedste. stor hk til alle jer, der deltog og var med til at gøre aftenen til en dejlig og fesilig afen tak til Else Made der svang tryllestaven, så der blev kaffe, sodavand og brød til kaf,fen spillede vi banko om alle de dejlige gevinster skænket af sognets fonetnin-, erhrcrvsdrivende og privatpersoner. Tusind tak alle sammen. dag som den er der saft-susemig noget ved at være med i Home 4H. 4H hilsen Jefte og Marinus Transport i vest - så er vi bedst! Alt i transport udføres medi r Tipladsbiler o Fodertankbiler o Kreatur- og Grisetransport r Containere - store som små Leveringsdygtige i: r Sand, Grus, Vejmatedaler, Slaggerog Chanpignonmuld Ring vi finder altid en løsning Vognmandsfirmaet SV.AA. JENSEN,/ s2 Bi Tff Fax Jubgaverne kober vi selvfoloelio hos HoRNEposrENs anhoncbnen 17

18 TistruplHorne lf's juniorer foran ån af can campingpladsens swimmingpools i deres ens fritidsdragter. JUNIORER TIL STÆVNE I ITALIEN Tistrup/Home lf's juniorer deltog i efterårsferien i et intemationalt stævne ved Gardasøen i Norditalien. Planlægningen havde staet på i månedsvis. Spilleme havde ydet en stor indsats med at skaffe penge til turen, så stor var spændingen, da dagen for vores afreise mod ltalien oprandt. Vi var 15 spillere og 5 voksne, som med spænding begyndte voæs fodboldrejse lørdag den 11. oktober fra Torvet i Tistrup. Vi havde også været heldige at opnå flot sponsorstøtte fna Skjem Bank, Svane Entrepdse, Primo Plastog Jeld Wen. En stortak til dem for, at de på flot vis havde bidraget til, at dette blev muligt for os! Forplejningen undervejs til Gardasøen havde andre sponseret. Vi havde blandt andet fået mad og drikkevarerfra følgende virksomheder i nærområdet: Esbjerg Mejeri, Konditorbageren itistrup, Dagli' Brugsen Tistrup, Axforts Bageriog Dagli' Brugsen i Home. Vi havde derudover indkøbt ens fritidsdragter via en fordelagtig aftale med Sportsmaster ivarde, så vi også udenforfodboldbanen kunne frcmstå anstændige og ensartede. Turen dertil var lang og tang med en propfyldt bus, men humøret og spændingsniveauet var højt, og alle glædede sig til at nå ftem. Efter lidt brvining omkdng vejfinding, hvor cheftræner Kennet Høi måtte hæde i karakter, nåede vi den campingplads, som de næste dage skulle udgøre vores base. Vi blev indlogeret i4 bungalows og havde sål* des meget fine forhold på en kæmpestor campingplads, hvor vejret tilmed viste sig fra sin allerbedste efterårs-side med temperaturer på mellem 20 og 25 grader i dagtimeme! Jubgåycrnc k bctylsclvt hclighos HOBNEFOSTENS ANNONCORER

19 Mandag skulle vi spille vore første to kampe, der desvæne blev til et sviende nededag (til et fynsk hold, som normalt spiller i eliteserien) på 7-0 og dog en sejr. Tirsdag skulle vi spille 1 kamp, hvor vi egentlig spillede udmærket, men hvor slutresultat bød på åt nederlag (grundet "mæser af fejlskøn fta dommeren'). Tinsdag aften var vi derfor næsten sikre på, at vi ikke kunne gå videre i tumeringen, men alligevel var spændingen forud for vores sidste kamp alligevel intakt, for der skulle vi møde vore "ærkerivalef fra Sole (som var det hold vi kørte i bus med undervejs). Denne kamp blev meget intens, og vi må da også klart være udråbt til moralske vindere selv om slutresultatet blev et skuffende 0-0. Således færdige med det sportslige på turen kunne vi nu for alvor slappe af og nyde Norditalien. Dette gjorde vi bl.a. ved at tage en tur til Verona på sightseeing og ved at spise lækker italiensk pizza. Torsdag morgen startede vorcs lange hjemrcjse, og det var et hold trætte spillere, der tidligt fnedag morgen steg ud af bussen på Torvet i Tistrup. En masse sportslige og sociale oplevelser rigere. Alt i alt havde de 15 spillere og vi 5 voksne en rigtig hyggelige, spændende og sjov rejse, som på sigt givetvis vil betyde meget for de sociale relationer på holdet. VI HAVDE ÅETNT HUS Sognearkiræt i Home havde åbent hus lørdag den 8. november fra kl Det var et led iarkivemes Dag for hele landet. Vi bød på kaffe og rundstykker til de fremmødte og havde en hyggelig formiddag. Der blev spurgt ind til mange ting, og nostalgien ftk ftit udløb. Et par af gæsteme havde endda nogle gamle billeder med, med navne på personeme på billedeme, ting som er vigtig for opdatering af vor husstands registrcring. Vi er i tiden ved at klargøre til itægistrering. Når registreringen er klarct, vil man være i stand til at søge på matrikel ql peconer på lntemettet, en go' ting at kunne gøre, hvis man er igang rned slægtsforskning mm. Man er velkommen til at besøge arkivet i arkivets åbningstid, som er den førcte og tredje onsdag i hver måned fra kl Der er dog lukket i skolemes ferier. Home Sognearkiv hartil huse i kælderen på Home Skole, Mælkevejen 1 Home Sognearkivileif Sønderskov OBS Mange nye Winther- Raleigh cykler på lager KOM OG SE - KOM OG PRøV Så får du den cykel, der passer dig. Vi ses Horne Cykelfonetning Garagen Fåborg Svend Aage Østerberg vl/illy Pilgaard Ttf Ttf Julegaverne kober vi selvlolgelig hos HORNEPOSTENS ANNONCøRER 19

20 Vælg de holdbare løsnlnger: r Llmprodukter af høl kvalitet r Totalløsnlnger. Punktllg leverlng. Konkurrencedygtlge prlrer r Kvallflceret teknlsk rådglvnlng r Undervisning i korrekt valg og brug af klæbertoffer. 40 års erfarlng PKI SuqE/y AIS Tlt: 76 24o 240 Væøbafi vej 29 Fu: o39 7æo Fred dcb w.pki.dk, pkifåpø.d< 20 Jubg.vcrnr kabcr vl s.lyt.hclh hos }ORNEPOSTENS ANNONCbRER

21 fdtlg - Gør det med et smil... Husk vi har åben alle ugens dage fra 8-18 Dagli'Brugsen Horneo Hornelund 17, 6800 Varde mmffi PRIMO DAI\IMARI( A/S DK 862 Tistrup Denmark Tel.: Fax if-iu'#+.,fx"tk.$ler" tf 21

22 Horne spejdere på sommerleir i 1943 i Laven ved Silkeborgsøeme Fonest f.v.: Kristian Sørensen, Rotbøl og Otto, som tiente ved Horne. Midterste række f.v.: Hans Kristian Lauridsen, Home, Edk Deigaard, Deigård,?, fra Ølgod, Svend Aage Møller, A$p, Peder Sørensen, Horne og Kai Kdstiansen, Snorup. Bagerste række f.v.: Aksel, tjente ved Horne og bror til Otto, Jens Overgaard Bak, stiftede KFUM-spejdertruppen i Home, Børge Ladefoged, Tistrup og Niels Ktistian Mortensen, Vester Bjenemose. Billedet er afleveret af Hans Kdstian Lauridsen :::::1:T:,".. s Den første spejdertrup i Home er startet i begyndelsen af 2. verdenskrig, i 1941, fortæller fhv. rådgivende ingeniør Hans Kdstian Lauridsen, Varde. Han var dengang år og søn af slagter Magdahl Lauridsen. Truppen blev startet af Jens Bach, søn af barber Bach, Home. Familien kom fra Ølgod, hvor Jens Bach havde værct spejder. De startede en stykker og havde spe.jdermøder i Jens Bachs mor, Margrethes systue, som hun ryddede en gang ugentlig for sytøj, så de kunne være der. Senere fik de spejderlokale i den gamle degnebolig som lå syd for kirken, indtil tyskeme under krigen tog boligen. Degneboligen var blevet købt af H. K. Lauridsens far. Julegaverne kober vi selvlolgelig hos HORNEPOSTENS ANNONCORER

23 Hans Kristian Lauridsen fortæller om fure til Malle Plantage, lejre i Hodde ved Varde Å, om et nåfløb, hvor spejdeme fik en forskrækkelse så en ai de mindste faldt i Åen, om en sommerlejr i 1943 i Laven ved Silkeborgsøeme og om den årlige spejderfest iskolens gymnastiksal for at tjene lidt penge, indtil også den blev beslaglagt af tyskeme. Efter konfirmationen, hvor han kom itømmerlære itistrup, fortsatte han med at hjælpe lidt nårspejdeme skulle på lejr, Jens Bach blev senere præst. Home-Tistrup Trup I midten af 40+me blev der indledt et samarbejde med Tistrup, og truppen kom til at hedde Hom+Tistrup trup. Vistnok fordi antallet af spejdeæ faldt eller fordi det kneb med ledere. Bakken Strebel startede som spejder i 1946 eller 47. Tropsleder var Juhl, som var kontormand hos installatør Norup. Hans Jensen (gift med Selma Rex), var patruljeføer. Spejdermødeme blev holdt hos William Rix i Fruerlund. Bakken Shebøl fortæller bl.a. om en sommerlejr i Rønde. Der var godt gang i det, alle fra klassen var med, og der var 4 patruljer. Opblomstringen varede 5-6 år. En patruljebog fia 1952 fortæller om et meget aktivt spejderliv. Ledeme rejste, og det faldt fta hinanden. Blandt spejdeme nævnes Ove Rix, Bakken Stæbø, Peder Rasmussen og Erik Windfeldt. Horne-Tistrup trup genstartet 1. august 1958 Skrædder Jørgen Jørgensen, Aulum, får æren for genshrten i Jørgen Jørgensen fortæller, at han havde været grøn spejder i Outrup, og efter at han var flyttet til Home, blev han klar over, at der var nogle drcnge i Home, som var interesserede i at blive spejdere. Og med lærer Svend Aage Vesterbye og uddeler Axel Pedensen som hjælpere, lik de startet en gruppe. Med Jøryen Jørgensen som tropsleder og Ame Jochumsen som en ivrig tropsfører lik spejdeme en god start. Ame gik meget op i det og var spe.ider til fingerspidseme, og han forlangte nærmest militærisk præcision af spejdeme. Han gjorde bl.a. meget ud af, at de gik i takt, når de trak med kænen. Sådan furtæller Hugo Andersen og Villy Schønning Madsen, som var med fna starten. Patruljemødeme blev holdt på loftet på mejeriet i den ende, som vendte ud mod skolen. Unibrmen startede de med en skjorte, og så syede deres mor et par korte bukser til dem. Og de var glade hver gang de fik et nyt stykke uniform. Det fortæller Hans Jørgen og Niels Peder Mikkelsen. De husker den første tur til Nørholm skov, hvor de gik ad Gl. Landevej over Mejls til Sig, hvorde ovemaftede i høet på en gård. Den første lejr de deltog i var i Adum. De havde to telte med, og de husker at de var på natpatrulje i en skov, og at de blev "kyst" ganske gevaldig. Opgaven var, fortæller Fonsættes.""... Jubqawrne kobcrvl sclylab.lb hos xon-xeposrex s arnoncbnen 23

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret april 2014 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret marts 2013 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Indhold: * Sdr. Vium: Byttemarked * Dagli Brugsen: Generalforsamling

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt ARRILD NYT Infobrevet No. 1. - 4. kvartal 2011 Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt Nyt infobrev til alle i Arrild sogn Som et nyt tiltag i Arrild sogn, vil støtteforeningen for Arrild

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Landsmesterskaber 2015

Landsmesterskaber 2015 DGI Bordtennis Landsmesterskaber 2015 i Indbydelse og Information Vil du vide mere om DGI bordtennis - så klik ind på: www.dgi.dk/bordtennis i Kære bordtennisspiller! Vil Du há spænding, humor, kammeratligt

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Juni 2015

Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn ÅRETS BYFEST 2015 Den 23. 27. juni afholdes der byfest i Krejbjerg. Tirsdag den 23. juni kl. 18.30 Cykeltur til Nymølle kl. 20.00

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011 Nyheder og informationer fra Osted Idrætsforening Side 1 af 6 Indhold 1. JULETRÆSFEST I OSTEDHALLEN... 1 2. LBS LANDSBADMINTONSTÆVNE I EFTERÅRSFERIEN... 2 3. DGI BADMINTONSTÆVNE FOR + 60 ERE... 2 4. LOPPEMARKED

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015

HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015 HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015 Informationer Stenstrup Dagcenter: Åbent hverdage kl. 10-15 Afbud ved kørsel: Ring til Vester Skerninge Bilerne på tlf. 6224 2048 Øvrige afbud gives til Dagcenter:

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Skjern Badmintonklub

Skjern Badmintonklub Skjern Badmintonklub OPSTARTSFOLDER 2012/13 Velkomst! Velkommen til en ny sæson i Skjern Badmintonklub. I denne sæson har vi flere spændende ting på programmet. Blandt andet en klubtur til Denmark Open

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

meget til at se Jer alle og håber på lige så stor opbakning til vores arrangementer, som de foregående år.

meget til at se Jer alle og håber på lige så stor opbakning til vores arrangementer, som de foregående år. Sportsuge 2014 uge 23 Så skal vi igen ha samlet hele byen og alle generationer til Sportsugen i Horne. Vi glæder os rigtig meget til at se Jer alle og håber på lige så stor opbakning til vores arrangementer,

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Julemanden skal vækkes.

Julemanden skal vækkes. Bladet For Rørbæk & Opland - November 2005-15. årgang Julemanden skal vækkes. Lørdag d. 10. December kl. 10.30, så han kan nå at blive vågen til han skal ud med de mange gaver. Kom og hjælp med at vække

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

nene fra Andst. Jeg undrer mig blot over, at den skriftlige tilkendegivelse

nene fra Andst. Jeg undrer mig blot over, at den skriftlige tilkendegivelse Af Rikke Ulbrandt Henriksen. Siden nytår har 6. klasse på ABC været igennem en turbulent tid. I februar stod de på de skrå brædder til skolefesten, men efter succesen er klassen næsten halveret. Årsagen

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Referat af. bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg.

Referat af. bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg. NEWFOUNDLANDKLUBBEN DANMARK Specialklub under Dansk Kennelklub Stiftet 10. september 1967 Referat af bestyrelsesmøde søndag den 23. november 2008 kl. 10.00 på Loddenhøj i Nyborg. Til stede var Anne Søndergaard

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Velkommen. Et eller begge telte vil være åbne hver dag, når aktiviteterne begynder. I tilfælde af dårligt vejr vil teltene være opvarmede.

Velkommen. Et eller begge telte vil være åbne hver dag, når aktiviteterne begynder. I tilfælde af dårligt vejr vil teltene være opvarmede. Program for Sports- og byfesten i Fåborg 8. maj - 16. maj 2015 På festpladsen bydes der på Velkommen Is og pølser Slik Sluch ice Pommes frites Pølsemix Bar med øl, vand og spiritus Frisklavet kaffe Dartspil

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

»Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august. www.haderupcamping.dk

»Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august. www.haderupcamping.dk »Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august www.haderupcamping.dk Mødeprogram: Torsdag den 25. juli 10.00 Bibeltime v/ sognepræst Morten Mouritzen, Vinding Emne: Kald og kraft Jer 1,1-19

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 11. juni 2014. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde. Fraværende Kjeld Pedersen

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 11. juni 2014. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde. Fraværende Kjeld Pedersen Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 11. juni 2014. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Fraværende Kjeld Pedersen Mødepunkt 1 Sag: Synsudskrifter (945) - Fåborg Sogn Fåborg kirke Fåborg

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Sæby HK håndbold for alle. InvItatIon. Nyhed. Sæby HK SprInteren. - med hele familien i hallen. Fredag den 1. november kl. 19.00 i Sæby Fritidscenter

Sæby HK håndbold for alle. InvItatIon. Nyhed. Sæby HK SprInteren. - med hele familien i hallen. Fredag den 1. november kl. 19.00 i Sæby Fritidscenter Nyhed - håndbold for alle... SÆBY HK InvItatIon Sæby HK SprInteren - med hele familien i hallen Fredag den 1. november kl. 19.00 i Sæby Fritidscenter velkommen til FamILIeaFten med CyKeLSponSorLøb Fredag

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 23. årgang Marts 2015 Nummer 1 Harmonika koncert i Høje Taastrup Kirke Så er det forår! Forårsmatiné Harmonikakoncert Generalforsamling Spil Op Café Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR.3 SIDEN SIDST FK

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR.3 SIDEN SIDST FK Højmarkskolen Højmarksvej 16 6670 Holsted tlf: 79 96 51 60 hoejmarkskolen@vejenkom.dk www.hoejmarkskolen.skoleintra.dk KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR.3 KALENDER FOR : NOVEMBER

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Denne artikel er fra Horneposten nov.- dec. 2006 Nu nærmer vi os igen en sammenlægning af kommuner. Jeg fik en forespørgsel fra Kurt Vig, om jeg måske kunne skrive

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Side 16. Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods

Side 16. Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods Side 16 December kvartal 2014 12. Årgang Medlemsblad Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods Side 2 Side 15 Bestyrelse og udvalg. Formand: Kaj Pedersen Bøjden Landevej 2, Bøjden Telf.: 6260 1718 Mobil:

Læs mere

VI ER RØDE VI ER HVIDE

VI ER RØDE VI ER HVIDE VI ER RØDE VI ER HVIDE DANMARK SKAL MED TIL EM I FODBOLD 2016 På det nye landshold glimter fremtidens stjerner. Med 24 hold i slutrunden og en gunstig pulje i kvalifikationen har Danmark alle muligheder

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1 Kort byfestprogram Borbjerg - løbet Pladespil Bilorienteringsløb Friluftsgudstjeneste Familiedag Kæledyrsudstilling flagkonkurrence Gadedysten Fodboldkampe Stjerne for

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L KONTAKT 12/13 nr. A P R I L Indhold: Aktuelt i april s. 2 Fritternyt s. 3 4.a syr slanger s. 3 Besøg af Vejen Musiksko le s. 4 8.årgang i Odense s. 4 A-dage i E 3 s. 5 Foredrag med forfatter s. 6 Skolefest

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Uge-dag Tidsrum Aktivitet Sted Med-arbejder: Lærkebo Lærkebo 11.30-12-15 13.30 14.15. Ditte 11.30 12.15 Holdmotion

Uge-dag Tidsrum Aktivitet Sted Med-arbejder: Lærkebo Lærkebo 11.30-12-15 13.30 14.15. Ditte 11.30 12.15 Holdmotion 10.15 11.00 11.30-12-15 13.30 14.15 Styrketræning Poppelbos kælder 13.30 14.30 Motion for borgere med KOL 10.15-11.00 Stavgang / Walk and talk om det vi går forbi Udendørs Desuden er alle medlemmer naturligvis

Læs mere

www.tistrupfestuge.dk

www.tistrupfestuge.dk 5. august - 9. augu st www.tistrupfestuge.dk 1 Forord Tistrup Festuge er inden længe inde for rækkevide. Vi har i år sammensat et program som vi håber alle kan være med til. Der vil i år bla. være minitri,

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S - 1 - Indhold: Side 3 Lodsedler 4 Mikro-/Mini, Mærkedage mikro/mini 5 Afbud og mødeknapper 6 Mikro-/Miniprogram 7 Mikro/mini: Vigtige datoer 8 Juniorprogram 9

Læs mere

Velkommen til byfest i Vester Nebel

Velkommen til byfest i Vester Nebel Velkommen til byfest i Vester Nebel Så er det byfesttid i Vester Nebel, og på de følgende sider vil programmet kunne findes. Byfesten afholdes i år: torsdag den 12. juni søndag den 15. juni 2014 Byfestprogrammet

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

52 årg. Januar marts april 2015 nr. 1

52 årg. Januar marts april 2015 nr. 1 VAMDRUP 52 årg. Januar marts april 2015 nr. 1 Bestyrelsen Pr. 18 Februar 2014. Formand: E-mail: Lars Lynggaard Jensen Ahornvej 6 6580 Vamdrup Mobil: 28 68 40 12 lalyje@gmail.com Næstformand: Hugo Høyrup

Læs mere

Taksationsprotokol anno 1845 til anno 1880.

Taksationsprotokol anno 1845 til anno 1880. Brandtaksationer i Øster Horne herred, Ribe amt. Af John Bach Thygesen - Ølgod d. 4. januar 2013 INDEX til arkivalieronline.dk http://www.sa.dk/ao/andre/brandforsikring.aspx Taksationsprotokol anno 1845

Læs mere

Program for Landdistrikternes Uge

Program for Landdistrikternes Uge Program for Landdistrikternes Uge For 16. gang afholdes i Sønderho Landdistrikternes Uge 11. til 18. oktober 2015 Søndag d. 11. oktober. Kl. 9.30: Gudstjeneste i Sønderho Kirke. Arrangør: Nordby og Sønderho

Læs mere

DANEHOFGARDEN LINKS OMKRING CALELLA M.M. RIGTIG PROGRAM I SPANIEN TUR!!! GOD TUR. Danehofgarden i Kroatien Ungarn 2006 2008

DANEHOFGARDEN LINKS OMKRING CALELLA M.M. RIGTIG PROGRAM I SPANIEN TUR!!! GOD TUR. Danehofgarden i Kroatien Ungarn 2006 2008 LINKS OMKRING CALELLA M.M. www.calella-oktoberfest.com Om oktoberfesten i Calella www.inside.danehofgarden.dk Her kan man se nyt om turen mens vi er af sted. www.portaventura.co.uk/theme-park Her skal

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

BORDTENNIS Landsmesterskaber 2015

BORDTENNIS Landsmesterskaber 2015 BORDTENNIS Landsmesterskaber 2015 Landsmesterskaberne afholdes igen i denne sæson samlet for alle spillere fredag/søndag d. 10. 12. april 2015 i Vejen Idrætscenter. Deltagelse er kun mulig med overnatning

Læs mere

NYHEDSBREV FOR MEDLEMMERNE AF DUI-LEG og VIRKE ØLSTYKKE AFDELING NYHED. lektiecafé. Den 1. time. I forbindelse med oprettelse

NYHEDSBREV FOR MEDLEMMERNE AF DUI-LEG og VIRKE ØLSTYKKE AFDELING NYHED. lektiecafé. Den 1. time. I forbindelse med oprettelse SBREV April 2013 SBREV FOR MEDLEMMERNE AF DUI-LEG og VIRKE ØLSTYKKE AFDELING Sommerlukket Vi holder lukket for vores ugentlige aktiviteter fra og med mandag den 24. juni. Efter sommerferien starter vi

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere