Integrering af solelektricitet i landsbyer i Mali

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Integrering af solelektricitet i landsbyer i Mali"

Transkript

1 Integrering af solelektricitet i landsbyer i Mali Forbedring af sundhed, uddannelse og sociale forhold via brug af vedvarende energi Evaluering af Danida-finansieret projekt gennemført af Nordvestjysk Folkecenter for Vedvarende Energi i samarbejde med Mali-Folkecenter i Bamako, Mali Karl Vogt-Nielsen, CASA Juni 2004

2

3 Integrering af solelektricitet i landsbyer i Mail Forbedring af sundhed, uddannelse og sociale forhold via brug af vedvarende energi Evaluering af Danida-finansieret projekt gennemført af Nordvestjysk Folkecenter for Vedvarende Energi i samarbejde med Mali-Folkecenter i Bamako, Mali Juni 2004 Karl Vogt-Nielsen Center for Alternativ Samfundsanalyse Linnésgade København K Telefon Telefax Hjemmeside:

4 Integrering af solelectricitet i landsbyer i Mali Forbedring af sundhed, uddannelse og sociale forhold via brug af vedvarende energi CASA, juni 2004 ISBN Elektronisk udgave: ISBN De anvendte fotos i evalueringsrapporten er optaget i tilknytning til evalueringen dog er fotos side 11, 35, 41 og 47 øverst venligst stillet til rådighed af Nordvestjysk Folkecenter for Vedvarende Energi (som har optaget disse en måneds tid efter evalueringsbesøget).

5 Indholdsfortegnelse 1 Projektet i korthed Mali Demokrati og organisering i landsbyer Projektets baggrund Mange dårligt fungerende solcelleanlæg Lokal involvering skal sikre driften Forbedrede levevilkår Lokal jobskabelse Konklusioner og anbefalinger Konklusion Anbefalinger Conclusions and recommendations Conclusions Recommendations Evalueringens omfang og indhold Evalueringskriterier Anvendte metoder Præstation de konkret gennemførte tiltag Problemfelter/barrierer i projektet Opmærksomheden omkring projektets fordele Betalingen for vandet Forkerte informationer om prisen på vandtankene Prøvepumpning afslørede begrænset kapacitet i borehullerne Effektivitet projektets formål og deres opfyldelse Nye muligheder og afhjælpning af fattigdom i landsbyerne Strøm til vandforsyning Vandpumpe Lys i klasseværelser Aftenlys på landsbyens plads Uddannelse af voksne i læsning/skrivning/regning Forbedring af sundhedstilstanden i de 3 landsbyer Køleskab i klinikken Lys i klinikken Vandforsyning Øget bæredygtighed i landsbyen Træning af kvinder i salg af vand Uddannelse af vedligeholdelsesteam Skabelse af en vidensbase for solcelleelektricitet i Mali...41 CASA,

6 8 Projektets indvirkning og effekter Brug af vedvarende energi inden for sundhed og uddannelse Involveringen af lokale kræfter i projektet Reduktion i afvandringen fra landsbyerne ind til byerne Forbedringer i sundhedsbehandling og reduktion af sygdomme og dødelighed Øget mulighed for at reducere analfabetisme og øgede muligheder for småvirksomhed (micro-business) Forøgelse af vandproduktionen for at sikre vand til mindre gartnerier Lokale job via vedligeholdelse af det installerede udstyr Andre registrerede effekter af projektet Relevans og nytteværdi for landsbyerne Nytteværdien på sigt CASA,

7 Forord Denne evaluering omfatter et Danida-finansieret projekt igangsat juni 2000, med projekttitlen Integreret solelektricitet i Maliske landsbyer. Via installation af solceller i landsbyer uden strømforsyning, samt etablering af en lokal solskole til uddannelse af lokale landelektrikere havde projektet 4 hovedformål: at reducere fraflytning af unge mennesker fra landsbyerne til større byer ved lokalt at skabe nye muligheder og afhjælpe fattigdom at forbedre sundhedsforholdene at bidrage til en bæredygtig udvikling at skabe en vidensbase for solenergi i Mali. Evalueringen er baseret på materiale, som er modtaget af Nordvestjysk Folkecenter for vedvarende Energi (FC) og fra Mali-Folkecenter (MFC), der har haft ansvaret for projektets gennemførelse i Mali. Dette materiale udgjorde sammen med projektbeskrivelsen grundlaget for planlægning og gennemførelse af et besøg i Mali (i april 2004), herunder en 5 dags rundtur til en række af de landsbyer, som er involveret i projektet. Evalueringen er primært kvalitativ, baseret på lokale interview med landsbyens traditionelle og administrative ledelse, sundhedspersonale, skolelærere, kvindegrupper, ungdomsledere, lokale projektledere, medlemmer af vedligeholdelsesgrupperne og den regionale udviklingsgruppe i kommunen samt almindelige indbyggere i landbyerne. CASA,

8

9 1 Projektet i korthed Projektet er koncentreret om 3 landsbyer Niamala, Tabacoro og Zambala som ligger i Sikasso-regionen i det sydlige Mali (Vestafrika). Endvidere er 10 andre landsbyer inddraget i projektet. Projektets nærmere indhold og gennemførelse blev planlagt i tæt samarbejde med landsbyerne. Endvidere er udvælgelsen af landsbyer og gennemførelsen planlagt i samarbejde med en lokal udviklingsorganisation, der er en privat sammenslutning af beboere, som stammer fra landsbyer i kommunen, og som har fået en uddannelse og bor i større byer. Projektet er støttet af Danida med 2,36 mio. DKK ( ). Hver af de 3 landsbyer skulle bidrage med 1,5 mio. FCFA ( DKK eller ) som medfinansiering samt med arbejdskraft, lokale materialer etc. for at dokumentere deres forpligtelse i projektet og for at sikre deres deltagelse i, og i sidste instans, deres medejerskab til projektet. Samlet er blevet installeret 76 solcellepaneler fordelt på 22 bygninger/anlæg. I hver af de tre centrale landsbyer Niamala, Tabacoro og Zambala er følgende installeret: 2 stk. 60 watt solcellepaneler, 1 laderegulator, 2 batterier, 6 lysarmaturer og afbrydere i klasseværelserne i den lokale skolebygning. Installationerne blev gennemført i stk. 60 watt solcellepaneler, 2 laderegulatorer, 1 lav-energi køleskab, 6 batterier og lysarmaturer i diverse rum i den lokale klinik og fødestue. Lys blev installeret i 2001 og køleskab i 2002/2003. CASA,

10 1 stk. 60 watt solcellepanel, 1 laderegulator, 1 batteri, batterikasse og 2 18 watt lysstofrør på landsbyens centrale plads. Installationen blev gennemført i stk. 60 watt solcellepaneler, Danfoss dykpumpe, inverter, vandtank på 12 kubikmeter og to forskellige tappesteder opmuret i cement og hver med to tappehaner. Vandtanken er forsynet med overløbsrør med henblik på vanding. Installationen blev gennemført i januar/februar Herudover har ti andre landsbyer i Sikasso-regionen fået installeret lys i landsbyskolen, inklusiv 1 stk. 60 watt solcellepanel, laderegulator og batteri, i løbet af Som et centralt aspekt i projektet er endvidere oprettet en soltræningsskole i den ene af landsbyerne (Tabacoro). Sigtet hermed var via en kombination af teoretisk og praktisk uddannelse at etablere en gruppe af primært unge lokale landsbybeboere som lokale landelektrikere, der kan vedligeholde solcelleanlæggene og det tilhørende udstyr. Installationen af solcelleanlæggene skal ses som redskab til at opnå forbedringer og udviklingspotentiale i landsbyernes samlede livsvilkår. Derfor er der i evalueringen lagt vægt på at evaluere effekten af installationerne. Det har været hensigten, at installationen af elektricitet via solcellepanelerne og det tilhørende udstyr især skulle medvirke til at reducere fraflytningen af unge mennesker fra landsbyerne ved lokalt at skabe nye (indtægts)muligheder og afhjælpe fattigdom. Endvidere var det målet at forbedre sundhedsforholdene og bidrage til en bæredygtig udvikling. Endelig var det sigtet at skabe en vidensbase for solenergi i Mali. For at sikre projektets bæredygtighed efter dets afslutning er der i projektet lagt stor vægt på lokal involvering i og medejerskab til såvel projektet i sig selv som til anlæggenes etablering, vedligeholdelse og drift. 1.1 Mali Mali ligger i Vestafrika. Landet har ikke kystforbindelse. Det støder op til Algier, Niger, Burkina Faso, Elfenbenskysten, Guinea, Senegal og Mauretanien. Hovedstaden er Bamako. CASA,

11 Nedenfor en række nøgletal hentet fra Verdensbankens statistik 2001: Befolkning 11.1 mio. Befolkningssandel i byer 32% Areal 1.24 mio. km 2 Befolkning per km 2 9 Befolkningsvækst 2,4% Forventet levetid Antal børn pr. kvinde 6 BNP pr. indbygger 41 år 230 US$ Andel af befolkning, der lever for under 1 US$ pr. dag 73% Analfabetisme (% af befolkning på 15 år og derover) 74% Adgang til rent vand 65% Spædbørnsdødelighed (< 1 år) 14% Børnedødelighed (1-5 år) 23% Andel kvinder, der dør under fødsler 0,6% Andel fødsler overvåget af jordmødre 24% Offentlig udgifter til uddannelse Offentlig udgifter til sundhedsvæsen International bistand International bistand 2,8% of BNP 2,2% of BNP 13,9% of BNP 32 US$ pr. indbygger 1.2 Demokrati og organisering i landsbyer Et væsentligt aspekt ved projektet er, at det tager afsæt i det lokale demokrati og sociale organisering i landsbyerne med henblik på at sikre projektet bæredygtighed. I det sydlige Mali respekteres den traditionelle magtstruktur, som er yderst vigtig i beslutningsprocesser. En landsby består af en række familiebosteder. Hver landsby har en høvding, som kommer fra den familie, der grundlagde landsbyen, og han har 5-10 rådgivere til sin hjælp. Med den nuværende udvikling i Mali bliver de lokale myndigheders rolle stadig mere vigtig for det daglige liv i den enkelte landsby, da beslutninger foretaget i den lokale kommune kan have store konsekvenser for landsbyen. I nogle tilfælde (som i Zambala) varetager høvdingen selv de administrative funktioner knyttet til de lokale myndigheder. Men ofte som i Tabacoro delegerer den traditionelle høvding noget af magten og beslutningskompe- CASA,

12 tencen til en anden person kaldet den administrative chef/høvding og denne varetager derefter mange af de daglige gøremål og beslutninger. Normalt bliver større beslutninger truffet ved at byens ældste sammenkaldes til et møde (normalt den ældste mand fra hver familie i landsbyen). Men ofte deltager også de personer, som vil blive påvirket af beslutningen. Det kan f.eks. være skolelæreren, sundhedspersonale, medlemmer fra kvindegruppen, unge etc. Ved mødet får alle mulighed for at fremføre deres synspunkter, idet ordet gives hele vejen rundt efter alder. På denne måde søges opnået en rimelig konsensus, som kan accepteres af alle. Som en særlig organisation eksisterer der ofte i tilknytning til kommuner en form for privat udviklingsorganisation, som består af tidligere beboere fra kommunens landsbyer. Det er personer, som har opnået en uddannelse og et job, som giver dem mulighed for at støtte eller medvirke til projekter og tiltag, der fremmer udviklingen i kommunens landsbyer. Landsbyens økonomi Skolen og sundhedsklinikken i hver landsby finansieres ved en kombination af landsbystøtte og brugerbetaling. Såvel børn som voksne skal betale for undervisning og en konsultation hos lægen betales der også for. Skolelærere, lægen og jordmoderen er ansat af landsbyen. Landsbyerne har en indtægt fra salg af bomuld, da hver familie betaler en vis del af deres bomuldsindtægt som en form for landsbyskat. Alle landsbyens organisationer er involveret i prioriteringen af, hvad disse midler skal bruges til. Solcellerne, der driver vandforsyningen i Zambala CASA,

13 2 Projektets baggrund Projektet blev ifølge FC etableret som et resultat af, at Ibrahim Togola maliansk elev (trainee) på FC foranstaltede, at Mali s præsident, Alpha Konnare, officielt inviterede forstander Preben Maegaard og Jane Kruse fra FC til Mali i december 1998 for at drøfte landdistrikters fremtidige energiforsyning i Mali. Præsidenten udtrykte på mødet ønske om, at landbefolkningen blev boende i landdistrikterne for at passe markerne og producere fødevarer og derved undgå indflytning til byerne. Han udtrykte ønske om lys til landsbyers skoler, så de voksne kunne undervises i aftentimerne. Videre ønskede han lys til polioklinikkerne i landsbyer, rent vand samt mulighed for lys på landsbyens samlingssted. Ved besøg i 3 landsbyer, gav landsbyernes ledere udtryk for præcis de samme behov i deres landsbyer, som præsidenten havde udtrykt. Da FC s repræsentanter kom til Danmark, blev Mali s energiminister, professor Yoro Diakite, inviteret til Danmark, hvor der blev afholdt en række møder med politikere og med Danida. Det førte til et projektforslag, hvor solelektricitet var midlet til at opnå de ønsker, der var givet udtryk for i Mali. En ansøgning blev indgivet til Danida, som i maj 2000 besluttede at støtte projektet. 2.1 Mange dårligt fungerende solcelleanlæg En afgørende forudsætning for at opfylde de basale behov i landsbyerne for rent vand, uddannelse og bedre sundhedsforhold er energi, men elektricitetsforsyningen i Mali er yderst sparsom. Ifølge en statusrapport fra det tyske GTZ 1 har kun små 10% af befolkningen adgang til elektricitet. I landområder er det under 1%. Den samlede installerede effekt i Mali var i 2001 på 140 MW. Den gennemsnitlige produktionspris for strøm angives i 2001 til ca. 115 øre/kwh. Vandkraft koster 8 øre/kwh, vindkraft 61 øre/kwh og dieseldrevne isolerede ledningsnet koster 157 øre/kwh. Der er ikke oplysninger om pris på solcelleelektricitet. Der er årligt i gennemsnit soltimer med en daglig intensitet på 6 kwh/m 2 i Mali, hvorfor solenergi er oplagt som mulig kilde for el-produktion. 1 GTZ (Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit) er en international samarbejdsorganisation, som støtter omkring udviklingsprojekter i 130 lande under bemyndigelse af den tyske regering. CASA,

14 Ifølge en vejledning, som MFC har udarbejdet til kommuner i marts , blev de første solcelleanlæg installeret i Mali i slutningen af 1970erne. I dag er installeret over 600 solcelledrevne vandpumper. Hertil kommer et ukendt antal privatejede anlæg, som typisk benyttes til drift af lys og fjernsyn i områder uden el-forsyning. Anlæggene til vandpumper varierer i effekt fra 0,3 kw til 6 kw dog med langt hovedparten af anlæggene i området fra 1-2,5 kw. Imidlertid fungerer 40% af solcelleanlæggene ikke tilfredsstillende til trods for, at de lokale myndigheder og befolkningen anser dem for meget vigtige for den sociale og økonomiske udvikling i landsbyen. 2.2 Lokal involvering skal sikre driften I nærværende projekt er der derfor lagt stor vægt på en kombination af anlægsetablering og tilhørende lokal involvering og uddannelse af personer, som kan forestå den løbende drift og vedligeholdelse af anlæggene for at sikre projektets bæredygtighed. Udvælgelsen af landsbyer, som har skullet bidrage med lokal medfinansiering, er således sket via en eksisterende udviklingsforening, som typisk fungerer i tilknytning til de enkelte kommuner i Mali. Udviklingsforeningen består af personer, som stammer fra kommunen, men som har fået en uddannelse og et vellønnet job i hovedstaden Bamoko. Disse foreninger påtager sig et løbende ansvar for, at der foregår en vis udvikling i deres hjemlandsbyer og nyder stor respekt og anerkendelse lokalt. Formålet med at inddrage foreningen har således været at bidrage til at sikre en tilstrækkelig lokal opbakning til og involvering i projektet samt medejerskab til anlæggene i den enkelte landsby. Projektet omfatter primært 3 landsbyer i den sydlige del af Mali. Som base for den lokale uddannelse af landelektrikere er oprettet en soltræningsskole i den ene af landsbyerne. Sigtet hermed er at uddanne primært unge lokale landsbybeboere i installation og vedligeholdelse af solcelleanlæggene. 2 Guide de participation communautaire pour la mise en Œuvre du project Pedash Volet Pnud fem dans les regions de Koulikoro, se Segou et Mopti. Mali-Folkecenter, marts CASA,

15 De involverede landsbyer: Projektet foregår i kommunen Koumantou i den sydlige del af Mali i Sikasso-regionen. Kommunen omfatter 36 landsbyer, hvoraf de tre indgår som centrale i projektet og ti andre landsbyer er tilknyttet. Hver landsby har typisk en til to tusinde indbyggere. De tre landsbyer er Zambala, Niamala og Tabacoro. Endelig har de enkelte organisationer og beboerne i de enkelte landsbyer været involveret i de konkrete løsninger. Ikke mindst placering af en lysstander på en af byens samlingspladser samt af tappesteder for vand. Som det er normalt for vandprojekter, indføres der betaling for brug af det rene vand. Organiseringen heraf foregår endvidere efter lokal beslutning. 2.3 Forbedrede levevilkår Projektets baggrund er en række umiddelbare behov for forbedring af levevilkår. Urent vand betyder mange sygdomme ikke mindst blandt børn. Indbyggerne har hidtil fået vand fra åbne brønde og fra brønde med hånd- og fodpumper. Ved at erstatte en hånd/fodpumpe med en solcelledrevet elpumpe lukkes brønden for forurening oppefra og oppumpningsdybden sænkes hermed sikres der rent drikkevand. Forbedrede forhold på klinikken betyder mere sikker behandling og lyset på pladsen betyder mulighed for større social kontakt på tværs af landsbyens familier og øget sikkerhed for især kvinder efter mørkets frembrud. Operationsstuen i Tabacoro lyset på klinikken har forbedret behandlingsforholdene efter mørkets frembrud betragteligt CASA,

16 Aftenlys på skolen giver mulighed for undervisning af voksne, hvor ikke mindst kvinderne har behov for basale kundskaber for at drive deres microbusiness mere selvstændigt. Samlet betyder de 4 delprojekter i hver landsby ikke alene en række væsentlige forbedringer i levevilkårene, men projektet påvirker også hele landsbyens selvværd og anseelse, hvilket kan have en afsmittende effekt på hele regionen for forståelsen af udvikling og forbedringer, herunder sammenhængen mellem rent vand og sundhed. 2.4 Lokal jobskabelse En væsentlig baggrund for projektet var ved hjælp af vedvarende energi at skabe en række lokale job, der kan medvirke til at fastholde unge i landsbyen frem for fraflytning til de større byer. Dette skulle opnås ved at uddanne lokale indbyggere, der fremover skal stå for vedligeholdelsen af de installerede anlæg, hvilket endvidere skal sikre anlæggenes drift på længere sigt. Endvidere var det ønsket, at vandforsyningen kunne blive af et omfang, så der var vand tilovers til drift af mindre gartnerier, som ligeledes indebar lokale indtjeningsmuligheder for unge. Som i andre ulande fungere de større byer som magneter på unge, der har vanskeligt ved at klare sig lokalt, og hvor storbyernes liv lokker. Håbet om et rigtig job trækker mange unge til Bamako, hvor det imidlertid er stadig vanskeligere at klare dagen og vejen, hvorfor kriminalitet breder sig. Der er ligeledes en vis udflytning til nabolandene i jagt på sæsonprægede job her. Projektet har således som primært formål at skabe en udvikling i landsbyerne, som de unge finder attraktiv, og hvor de kan se en fremtid for sig selv, hvorved de unge i højere grad kan fastholdes i landsbyen. CASA,

17 Storbyens liv lokker de unge fra landsbyerne men det bliver stadig vanskeligere at klare dagen og vejen her CASA,

18

19 3 Konklusioner og anbefalinger 3.1 Konklusion Projektets overordnede mål vil først kunne verificeres om nogle år, men umiddelbart peger alle pile fra evalueringen på, at projektet vil have de tilsigtede effekter. Det er via projektets planlægning, organisering og gennemførelse lykkedes at kombinere udnyttelsen af lokal vedvarende energi med en række lokale forbedringer på sundheds-, undervisnings- og det sociale område i de involverede landsbyer. Disse forbedringer betyder et samlet løft, som har haft stor betydning for levevilkårene i landsbyerne og påvirker hermed de unges muligheder og dermed interesse for at forblive i landsbyen frem for at flytte til de større byer. Projektet er et skoleeksempel på, hvorledes forskellige udviklingsaspekter kan indfries i landsbyområder ved at sammentænke løsninger på energi-, vand-, uddannelses- og sundhedsområdet og samtidig oprette lokale job. Et vigtigt aspekt i projektet har været at sikre projektets bæredygtighed på sigt ved at uddanne lokale teknikere som en integreret del af installationen af de pågældende anlæg. Denne kombination af praktisk funderet uddannelse, træning og løbende kontrol og opfølgning, kombineret med selve installationen af projektets anlæg må betegnes som en stor succes og hovedansvarlig for, at projektet kan køre videre på egen hånd. Projektet er samtidig et skoleeksempel på, hvordan man ved at inddrage lokalbefolkningen i beslutningsprocessen helt fra projektets planlægning kan opnå et vigtigt medejerskab til projektet, hvilket anses for en væsentlig årsag til projektets succes. Evalueringen peger entydigt på en meget stor tilfredshed med projektet hos alle parter i de enkelte landsbyer. Den eneste kritik, der er blevet fremført som led i evalueringen er, at indbyggerne forventede, at den solcelledrevne vandforsyning ville være større end den faktisk er blevet. Der var oprindeligt planlagt en større vandproduktion fra de brønde, der fik installeret solcelledrevne elpumper, men målinger i projektets indledning afslørede, at brøndenes kapacitet ikke kunne klare den først planlagte vandproduktion, hvis udtørring skulle undgås. Derfor blev produktionskapaciteten bevidst sat lavere end først planlagt. Dette har haft som effekt, at vandproduktionen fra den landsbybrønd, der nu er forsynet med en solcelledrevet pumpe, ikke er så stor som først antaget. Der CASA,

20 er derfor ikke så meget vand i overskud til mindre gartneridrift. Hvis der i forlængelse af projektet kan skaffes midler hertil, vil ombygning af yderligere en vandbrønd dog kunne fordoble produktionen. Projektet er primært gennemført via lokal arbejdskraft. Alle, der har arbejdet i projektet er malianere og aflønnet efter lokale lønforhold på nær fieldkoordinatoren, der er vesterlænding, men har været aflønnet som de øvrige lokale ledere. De to lokale ledere har været på trainee-ophold i vedvarende energi i et år hos FC i Danmark inden projektets start. En af de lokale teknikere har været på et 3 måneders træningsforløb på FC i Danmark. Den erhvervede erfaring forbliver derved i Mali. Der er ikke foretaget nogen sammenligning med andre tilsvarende projekter, men det er evaluators opfattelse, at Danida har fået meget udvikling for pengene i dette projekt. 3.2 Anbefalinger Anbefalingerne koncentrerer sig om to aspekter: Hvilke tiltag kan/bør gøres i de involverede landsbyer? Hvordan kan erfaringerne fra projektet udnyttes i nye projekter? Tiltag i de involverede landsbyer Det anbefales at finde en løsning på behovet for vand til mindre gartnerier. Dette kan formentlig ikke løses via den eksisterende vandproduktion fra solenergien, da kapaciteten af vandboringerne, der benyttes hertil er fuldt udnyttet. I stedet kan f.eks. overvejes muligheden af at koble en soldrevet pumpe på åbne brønde i kombination med en mere simpel form for lagring af vandet end de relativt dyre vandtårne. Imidlertid vil sådanne tiltag ikke kunne gennemføres uden yderligere støtte udefra. Uddannelsen af personerne i vedligeholdelsesgrupperne har gjort disse ivrige for at lære mere, herunder mere basal viden. Det bør undersøges, om et samarbejde med landsbyskolen kan etableres, så der kan oprettes en form for parallel til aftenundervisningen af kvinderne. Solskolen kan stå for den tekniske viden med løbende opfølgning til landelektrikerne specielt ved hands-on erfaringer. Ligeledes videre- og nyuddannelse af de involverede personer, samt fortsat træning i vedligeholdelse af de etablerede solcelleanlæg. Projektet har udløst en mulighed for at kvinder kan få aftenundervisning på landsbyens skole. Dette har været en stor succes, men imidlertid eksisterer der en række barrierer, som hindrer kvinder i at følge eller få undervisningen. Det bør overvejes, hvilke tiltag, der kan fremme flere kvinders mulig- CASA,

21 heder for at få undervisning. Problemerne er bl.a., at der mangler lærere, og at mange kvinder ikke må gå gennem landsbyerne i mørke. Den kompetence, som vedligeholdelsesgruppen de uddannede landelektrikere har opnået, kan eventuelt udnyttes til andre formål, end alene at omfatte det udstyr, som indgår i projektet. Det kan f.eks. være i tilknytning til de private anlæg, der er i landsbyerne i kommunen. Det anbefales at undersøge, hvor mange sådanne anlæg der er, og om det er muligt at koble dem på som et forretningsområde for vedligeholdelsesgrupperne. Nye projekter Solskolen har via projektet dokumentet sin berettigelse, og MFC har allerede overvejelser om, hvorvidt den kan fortsætte som en regional skole, herunder i et samarbejde på tværs af landegrænserne i Vestafrika til især Burkina Faso, Ghana, Togo og Côte d Ivoire. Dette forekommer umiddelbart som en konstruktiv idé, da konceptet med teoretisk uddannelse kombineret med praktisk uddannelse via inddragelse i den konkrete installation af anlæg er meget central for, at tiltag af denne karakter sikres bæredygtighed på sigt. Behovet for udbygninger som i dette projekt er enormt i hele Vestafrika, og solskolen kan være en glimrende base for sådanne tiltag. Det bør overvejes, om erfaringerne fra projektet kan udnyttes til at løse problemet med de mange dårligt fungerende solenergianlæg til vandproduktion i Mali. Er der f.eks. mulighed for via et nyt Danida-projekt at udnytte vedligeholdelsesgrupperne som afsæt for en rejsende genopbygningsgruppe, der i kombination med solskolen får opbygget den lokale kompetence, der kan sikre en lokal vedligeholdelse af de mange dårligt fungerende anlæg. Et sådant projekt vil ikke være så tungt på anlægssiden (da anlæggene allerede står der), men have vægten på uddannelse og selvforvaltning. Selvom projektet har solenergi som indgangsvinkel, har projektet haft store sidegevinster for uddannelse, kapacitetsopbygning, sundhed og fastholdelse af unge i landsbyerne. MFC bør overveje at fortsætte og yderligere forstærke samarbejdet med andre lokale NGO er, der arbejder på sundheds- og uddannelsesområdet for at udnytte erfaringerne fra projektet optimalt. Solelektricitet vil dermed kunne få en central rolle som et værktøj, der sikrer mulighederne for at gennemføre uddannelse og sundhedsforbedringer. CASA,

22

23 4 Conclusions and recommendations 4.1 Conclusions It will not be possible to verify the overall goals of the project until some years, but immediately the evaluation seems to point out, that the project will fulfil all the deliberated goals. Through the planning, organization and accomplishment of the project, it has been succeeded to combine use of renewable energy with a row of local improvements within health care, education and social development in the involved villages. These improvements means an entire boost, which have had great importance for the living conditions in the villages, hereby also, effecting the possibilities for the young people in the villages. The young people now have more interest in staying in the village instead of moving to bigger cities. The project is an object lesson in how different development aspects can be fulfilled in villages by combining solutions within energy, clean water, education and health care and creating new local jobs at the same time. An important aspect in the project has been to ensure the long term sustainability of the project by education of local technicians as an integrated part at the installation of the equipment. This combination of a practically founded education, trainee and running control and follow-up combined with the installation of the equipment, must be considered as a great success, being responsible for, that the project will go on, on its own hands, in the coming years. At the same time, the project is a school example of, how the involvement of the local population in the decision making from the initial planning process, can obtain an important joint ownership to the project, which is seen as an very important explanation of the success of the project. The evaluation points out very clearly, that all parts of inhabitants in the villages are very satisfied with the project. The only negative criticism raised during the evaluation is, that the local people expected, that the sun powered water supply would be bigger than it actually turned out to be. From the start of the project, a bigger water production from the wells with sun powered electric pumps was expected. Due to the initial test pumpings, it was however revealed, that the capacity of the wells was not able to give the planned water production. Otherwise the CASA,

24 wells might dry out in the dry season. Therefore the production capacity was deliberately reduced compared to the original planned production. The effect is, that the water production from that village well, which is now supplied with a sun powered pump, is lower than presumed initially. The amount of surplus water for gardening has therefore minimized. However, if it is possible to raise money in continuation of the project, conversion of an additional water well might double the sun powered water production. The project has primarily been carried out by use of local labour. All people working in the project, has been Malians paid in accordance to local wages unless the field coordinator who is westerner, but he has been paid as the other local leaders. The two local leaders have been on a trainee curse in renewable energy at the Folkecenter in Denmark for one year before the project was started. One of the local technicians have also been on a 3 months trainee curse in Denmark. The gained experience from the project will therefore be kept in Mali. There has not been performed a comparison study with similar projects, but it is the opinion of the external evaluator, that Danida has got a lot of development for the money in this project. 4.2 Recommendations The recommendations will concentrate on two aspects: What could/should be done in the involved villages? How can the experiences from the project be utilised in new projects? Initiatives in the villages It is recommended to find a solution on the water needs for gardening. This should probably not be fulfilled via the existing sun power production of water as the capacity is fully used. In stead another sun powered water pump might be used in one of the open wells combined with a simple water tank system (e.g. an open pool). This will probably only be possible by raising another donation for a project. The education of the maintenance people have made them eager to learn more, including more basic learning. If possible, a co-operation with the village school could be arranged as a parallel to the education of women. The sun power school might be responsible for the technical knowledge with out-of-school education for the maintenance people especially through hands-on experiences. The school might also be used for further training as CASA,

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Lys over Mali. Af Preben Maegaard

Lys over Mali. Af Preben Maegaard Lys over Mali Af Preben Maegaard Siden oprettelsen af Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi i 1983 har det været en vigtig del af centrets mange aktiviteter, at gennemføre vedvarende energiprojekter

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Gusset Plate Connections in Tension

Gusset Plate Connections in Tension Gusset Plate Connections in Tension Jakob Schmidt Olsen BSc Thesis Department of Civil Engineering 2014 DTU Civil Engineering June 2014 i Preface This project is a BSc project credited 20 ECTS points written

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis

Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis Morten Skovgaard Olsen Gennemsnitstemperatur i Arktis Alle dele af kryosfæren påvirkes Havis Havis Økosystemer Feedbacks Katey Walter Anthony, UAF Muligheder og udfordringer

Læs mere

IKEAs bæredygtighedsstrategi 2020 transport som centralt element

IKEAs bæredygtighedsstrategi 2020 transport som centralt element Miljø, klima og forretningsudvikling i godstransport 24. Oktober 2013 IKEAs bæredygtighedsstrategi 2020 transport som centralt element Sustainability Manager, IKEA Jonas Engberg Visionen At skabe en bedre

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Lys over Mali Solceller til Malis skoler. Folkecenter for Renewable Energy www.folkecenter.net Mali Folkecenter www.malifolkecenter.org.

Lys over Mali Solceller til Malis skoler. Folkecenter for Renewable Energy www.folkecenter.net Mali Folkecenter www.malifolkecenter.org. Lys over Mali Solceller til Malis skoler Ligesom det var samfundet, der i sin tid sørgede for, at befolkningen i industrilandene fik adgang til elektricitet, kan man ikke forvente, at de fattigste af alle

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet

1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet 1. Formål og mål med indførelsen af værktøjet Afdæk og fastlæg, hvad der driver projektet Identificer langsigtede virksomhedsmål Fastlæg implementeringens centrale leverancer Prioriter og planlæg delmål

Læs mere

Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student)

Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

COACH NETWORK MEETING

COACH NETWORK MEETING COACH NETWORK MEETING Tommerup d. 1 The presentation: Split into 4 parts: Who am i? Pre Post Ask questions anytime 2 Who am i? 23 years old Started my career in Vildbjerg Svømmeklub in 2010 Became assistant

Læs mere

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Program Intro om Systemafgrænsning og brug af LCA med fokus på kobling mellem arealindtag og

Læs mere

Ledersession for ældreomsorgs-,

Ledersession for ældreomsorgs-, Ledersession for ældreomsorgs-, sundhedschefer Agenda High Impact Leadership Behaviors Self-Assessment Tool Which of these factors do you want to focus on? Which do you not find important? Improvement

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Godtgørelse: Hvad skal det til for?

Godtgørelse: Hvad skal det til for? Godtgørelse: Hvad skal det til for? Oversigt Argumenter for Regel 62.1 Eksempel 1 Eksempel 2 Argumenter imod Diskussion 2 Argumenter for Sejlsport afvikles i naturen på baner, som ikke kan lukkes Der forekommer

Læs mere

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter TROMSØ 2015 Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter 18-06-2015 Nordic Centre for Welfare and Social Issues 1 Nordisk Ministerråd Blandt verdens

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU ANSØGER KUBIS OG CBS ØKONOMISK / JURIDISK ANSVARLIG KUBIS v Hans Kristian Mikkelsen PROJEKTBESKRIVELSE OG TIDSPLAN 19. TITEL (100 tegn) Levende læring Udvikling af biblioteksfaglig digitale læringsobjekter

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering Digital revolution Torben Stolten Thomsen Projektleder og kvalitetskonsulent Medlem af NMC ekspertpanelet 2014-2015 tt@hansenberg.dk Telefon 79320368 eller 21203610 Dagens tema Hvilken revolution? Her

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek English version below Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek Udfyld Sundhedsprocenten Sæt mål og lav en handlingsplan Book tid til Sundhedstjek Log ind på www.falckhealthcare.dk/novo Har du problemer

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

Den vestafrikanske republik, op til Algeriet mod nordøst, Niger mod øst, Burkina Faso, Elfenbenskysten

Den vestafrikanske republik, op til Algeriet mod nordøst, Niger mod øst, Burkina Faso, Elfenbenskysten Mali Alliance MALI Den vestafrikanske republik, Mali, grænser op til Algeriet mod nordøst, Niger mod øst, Burkina Faso, Elfenbenskysten og Guinea mod syd samt Senegal og Mauretanien mod vest. Hovedstaden

Læs mere

ÉN REGION ÉT PROJEKT. Projekt Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft II - 2012-2015

ÉN REGION ÉT PROJEKT. Projekt Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft II - 2012-2015 Tiny Maerschalk Head of International Community v/erhverv Aarhus Flyttet til Danmark i August 1997 Uddannelse: Cand.ling.merc (Belgien) Socialrådgiver (Danmark) Erfaring: Event Coordinator ved International

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Brüel & Kjær cooperation with Turbomeca - France

Brüel & Kjær cooperation with Turbomeca - France Brüel & Kjær cooperation with Turbomeca - France www.bksv.com Brüel & Kjær Sound & Vibration Measurement A/S. Copyright Brüel & Kjær. All Rights Reserved. Turbomeca Turbine manufacturer - France 6,360

Læs mere

Danske Bank Leadership Communication

Danske Bank Leadership Communication Danske Bank Leadership Communication Morten Dal - Chief Communications Advisor Info-netværkskonferencen 7.- 8. oktober Munkebjerg Hotel Vejle 09-10-2013 2 3 3 Agenda slide Background MOVE Feedback reports

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Agenda. Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer. Muligheder

Agenda. Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer. Muligheder Smart City i et energimæssigt perspektiv Frank Elefsen, Teknologichef Teknologisk Institut Agenda Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer Muligheder Hvad er Smart City? Definition fra European

Læs mere

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10

Bachelorprojekt. Forår 2013 DMD10 + Bachelorprojekt Forår 2013 DMD10 +! 1. Om at skrive bachelorprojekt! 2. Typer af bachelorprojekter! 3. To eksempler på DMD-projekter! 4. Overvejelser over samarbejdsformer, proces, sprog! 5. ITUs generelle

Læs mere

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 1 2 TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 Fritidsordningspladser 200 Skolefaciliteter 250 Fig. 4.8 Š Basisscenarium,

Læs mere

Programledelse, Organisatorisk transformation og Gevinstrealisering. Praktiske erfaringer fra Signalprogrammet

Programledelse, Organisatorisk transformation og Gevinstrealisering. Praktiske erfaringer fra Signalprogrammet Programledelse, Organisatorisk transformation og Gevinstrealisering Praktiske erfaringer fra Signalprogrammet Jacob Primault, Manager, Rambøll Management Consulting Master in economics PRINCE2, MSP, MoP

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser.

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser. dk uk grundlagt i 1988 Kiranto Foods A/S blev grundlagt i 1988 af nuværende ejer og administrerende direktør Anders Toft. Ét enkelt agentur samt mange års viden og erfaring fra levnedsmiddelsektoren var

Læs mere

Solcelle Selvbyg Projekt støttet af EnergiNet.dk

Solcelle Selvbyg Projekt støttet af EnergiNet.dk Solcelle Selvbyg Projekt støttet af EnergiNet.dk Jane Kruse Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Folkecenteret, Sdr. Ydby 28. august 2010 I samarbejde med Thy & Mors Energi og NIVE 1-dags solcelle-selvbyg

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

FOKUSGRUPPE TYSKLAND. LOGSTOR Claus Brun

FOKUSGRUPPE TYSKLAND. LOGSTOR Claus Brun FOKUSGRUPPE TYSKLAND LOGSTOR Claus Brun Market overview Customer Segments Contractors End User Consulting Engineer 60% of turnover Main Focus: 1. Price 2. Delivery performance 3. Product Quality 25% of

Læs mere

Kvalitet & evaluering. Tobias Høygaard Lindeberg, ph.d.

Kvalitet & evaluering. Tobias Høygaard Lindeberg, ph.d. Kvalitet & evaluering Tobias Høygaard Lindeberg, ph.d. 1 To spørgsmål Hvad der sker når spørgsmålet om dokumentation er afgørende for, hvad der får status af kvalitet? Et kik i maskinrummet! Hvilke muligheder

Læs mere

DONG Energy. Photobook

DONG Energy. Photobook DONG Energy Photobook DA Om Duba-B8 Duba-B8 A/S er blandt de førende i norden indenfor totalindretning af kontormiljøer. Vores indretningskoncepter er skræddersyede og bygger på rådgivning og analyse af

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation Implementing SNOMED CT in a Danish region Making sharable and comparable nursing documentation INTRODUCTION Co-operation pilot project between: The Region of Zealand Their EHR vendor - CSC Scandihealth

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen Telephone: /

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen   Telephone: / Annex 01.01 Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, 24 th April 2013 at 15.00-20.00 in the Meetery, AADK, Fælledvej 12, 2200 Copenhagen N Agenda Status Time (proposed) Annex Comments 1. Welcome and approval

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Cultural Family Network

Cultural Family Network Fremsynede danske virksomheder investerer i strategisk fastholdelse Har din virksomhed en fastholdelsesstrategi og et fastholdelsesbudget? Cultural Family Network Det koster en halv million kroner at ansætte

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

PlanEnergi. Independent consultant Established in 1983 Specialised in:

PlanEnergi. Independent consultant Established in 1983 Specialised in: PlanEnergi Independent consultant Established in 1983 Specialised in: - renewable energy - rational use of energy and energy sawing - energy planning - ecological techniques Region 21 The route to CO2-reduction

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

IKT i Danske Byggeøkonomuddannelsen 2013 14 20 01 2014

IKT i Danske Byggeøkonomuddannelsen 2013 14 20 01 2014 IKT i Danske 20 01 2014 IKT i Danske 1. Hvad er IKT, BIM, CCS, A104, IFC, IDM, IFD...? Overordnet tilgang og forklaring af begreberne 2. Nyt samarbejde, forandring og muligheder i nye processer, projektledelse

Læs mere