Integrering af solelektricitet i landsbyer i Mali

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Integrering af solelektricitet i landsbyer i Mali"

Transkript

1 Integrering af solelektricitet i landsbyer i Mali Forbedring af sundhed, uddannelse og sociale forhold via brug af vedvarende energi Evaluering af Danida-finansieret projekt gennemført af Nordvestjysk Folkecenter for Vedvarende Energi i samarbejde med Mali-Folkecenter i Bamako, Mali Karl Vogt-Nielsen, CASA Juni 2004

2

3 Integrering af solelektricitet i landsbyer i Mail Forbedring af sundhed, uddannelse og sociale forhold via brug af vedvarende energi Evaluering af Danida-finansieret projekt gennemført af Nordvestjysk Folkecenter for Vedvarende Energi i samarbejde med Mali-Folkecenter i Bamako, Mali Juni 2004 Karl Vogt-Nielsen Center for Alternativ Samfundsanalyse Linnésgade København K Telefon Telefax Hjemmeside:

4 Integrering af solelectricitet i landsbyer i Mali Forbedring af sundhed, uddannelse og sociale forhold via brug af vedvarende energi CASA, juni 2004 ISBN Elektronisk udgave: ISBN De anvendte fotos i evalueringsrapporten er optaget i tilknytning til evalueringen dog er fotos side 11, 35, 41 og 47 øverst venligst stillet til rådighed af Nordvestjysk Folkecenter for Vedvarende Energi (som har optaget disse en måneds tid efter evalueringsbesøget).

5 Indholdsfortegnelse 1 Projektet i korthed Mali Demokrati og organisering i landsbyer Projektets baggrund Mange dårligt fungerende solcelleanlæg Lokal involvering skal sikre driften Forbedrede levevilkår Lokal jobskabelse Konklusioner og anbefalinger Konklusion Anbefalinger Conclusions and recommendations Conclusions Recommendations Evalueringens omfang og indhold Evalueringskriterier Anvendte metoder Præstation de konkret gennemførte tiltag Problemfelter/barrierer i projektet Opmærksomheden omkring projektets fordele Betalingen for vandet Forkerte informationer om prisen på vandtankene Prøvepumpning afslørede begrænset kapacitet i borehullerne Effektivitet projektets formål og deres opfyldelse Nye muligheder og afhjælpning af fattigdom i landsbyerne Strøm til vandforsyning Vandpumpe Lys i klasseværelser Aftenlys på landsbyens plads Uddannelse af voksne i læsning/skrivning/regning Forbedring af sundhedstilstanden i de 3 landsbyer Køleskab i klinikken Lys i klinikken Vandforsyning Øget bæredygtighed i landsbyen Træning af kvinder i salg af vand Uddannelse af vedligeholdelsesteam Skabelse af en vidensbase for solcelleelektricitet i Mali...41 CASA,

6 8 Projektets indvirkning og effekter Brug af vedvarende energi inden for sundhed og uddannelse Involveringen af lokale kræfter i projektet Reduktion i afvandringen fra landsbyerne ind til byerne Forbedringer i sundhedsbehandling og reduktion af sygdomme og dødelighed Øget mulighed for at reducere analfabetisme og øgede muligheder for småvirksomhed (micro-business) Forøgelse af vandproduktionen for at sikre vand til mindre gartnerier Lokale job via vedligeholdelse af det installerede udstyr Andre registrerede effekter af projektet Relevans og nytteværdi for landsbyerne Nytteværdien på sigt CASA,

7 Forord Denne evaluering omfatter et Danida-finansieret projekt igangsat juni 2000, med projekttitlen Integreret solelektricitet i Maliske landsbyer. Via installation af solceller i landsbyer uden strømforsyning, samt etablering af en lokal solskole til uddannelse af lokale landelektrikere havde projektet 4 hovedformål: at reducere fraflytning af unge mennesker fra landsbyerne til større byer ved lokalt at skabe nye muligheder og afhjælpe fattigdom at forbedre sundhedsforholdene at bidrage til en bæredygtig udvikling at skabe en vidensbase for solenergi i Mali. Evalueringen er baseret på materiale, som er modtaget af Nordvestjysk Folkecenter for vedvarende Energi (FC) og fra Mali-Folkecenter (MFC), der har haft ansvaret for projektets gennemførelse i Mali. Dette materiale udgjorde sammen med projektbeskrivelsen grundlaget for planlægning og gennemførelse af et besøg i Mali (i april 2004), herunder en 5 dags rundtur til en række af de landsbyer, som er involveret i projektet. Evalueringen er primært kvalitativ, baseret på lokale interview med landsbyens traditionelle og administrative ledelse, sundhedspersonale, skolelærere, kvindegrupper, ungdomsledere, lokale projektledere, medlemmer af vedligeholdelsesgrupperne og den regionale udviklingsgruppe i kommunen samt almindelige indbyggere i landbyerne. CASA,

8

9 1 Projektet i korthed Projektet er koncentreret om 3 landsbyer Niamala, Tabacoro og Zambala som ligger i Sikasso-regionen i det sydlige Mali (Vestafrika). Endvidere er 10 andre landsbyer inddraget i projektet. Projektets nærmere indhold og gennemførelse blev planlagt i tæt samarbejde med landsbyerne. Endvidere er udvælgelsen af landsbyer og gennemførelsen planlagt i samarbejde med en lokal udviklingsorganisation, der er en privat sammenslutning af beboere, som stammer fra landsbyer i kommunen, og som har fået en uddannelse og bor i større byer. Projektet er støttet af Danida med 2,36 mio. DKK ( ). Hver af de 3 landsbyer skulle bidrage med 1,5 mio. FCFA ( DKK eller ) som medfinansiering samt med arbejdskraft, lokale materialer etc. for at dokumentere deres forpligtelse i projektet og for at sikre deres deltagelse i, og i sidste instans, deres medejerskab til projektet. Samlet er blevet installeret 76 solcellepaneler fordelt på 22 bygninger/anlæg. I hver af de tre centrale landsbyer Niamala, Tabacoro og Zambala er følgende installeret: 2 stk. 60 watt solcellepaneler, 1 laderegulator, 2 batterier, 6 lysarmaturer og afbrydere i klasseværelserne i den lokale skolebygning. Installationerne blev gennemført i stk. 60 watt solcellepaneler, 2 laderegulatorer, 1 lav-energi køleskab, 6 batterier og lysarmaturer i diverse rum i den lokale klinik og fødestue. Lys blev installeret i 2001 og køleskab i 2002/2003. CASA,

10 1 stk. 60 watt solcellepanel, 1 laderegulator, 1 batteri, batterikasse og 2 18 watt lysstofrør på landsbyens centrale plads. Installationen blev gennemført i stk. 60 watt solcellepaneler, Danfoss dykpumpe, inverter, vandtank på 12 kubikmeter og to forskellige tappesteder opmuret i cement og hver med to tappehaner. Vandtanken er forsynet med overløbsrør med henblik på vanding. Installationen blev gennemført i januar/februar Herudover har ti andre landsbyer i Sikasso-regionen fået installeret lys i landsbyskolen, inklusiv 1 stk. 60 watt solcellepanel, laderegulator og batteri, i løbet af Som et centralt aspekt i projektet er endvidere oprettet en soltræningsskole i den ene af landsbyerne (Tabacoro). Sigtet hermed var via en kombination af teoretisk og praktisk uddannelse at etablere en gruppe af primært unge lokale landsbybeboere som lokale landelektrikere, der kan vedligeholde solcelleanlæggene og det tilhørende udstyr. Installationen af solcelleanlæggene skal ses som redskab til at opnå forbedringer og udviklingspotentiale i landsbyernes samlede livsvilkår. Derfor er der i evalueringen lagt vægt på at evaluere effekten af installationerne. Det har været hensigten, at installationen af elektricitet via solcellepanelerne og det tilhørende udstyr især skulle medvirke til at reducere fraflytningen af unge mennesker fra landsbyerne ved lokalt at skabe nye (indtægts)muligheder og afhjælpe fattigdom. Endvidere var det målet at forbedre sundhedsforholdene og bidrage til en bæredygtig udvikling. Endelig var det sigtet at skabe en vidensbase for solenergi i Mali. For at sikre projektets bæredygtighed efter dets afslutning er der i projektet lagt stor vægt på lokal involvering i og medejerskab til såvel projektet i sig selv som til anlæggenes etablering, vedligeholdelse og drift. 1.1 Mali Mali ligger i Vestafrika. Landet har ikke kystforbindelse. Det støder op til Algier, Niger, Burkina Faso, Elfenbenskysten, Guinea, Senegal og Mauretanien. Hovedstaden er Bamako. CASA,

11 Nedenfor en række nøgletal hentet fra Verdensbankens statistik 2001: Befolkning 11.1 mio. Befolkningssandel i byer 32% Areal 1.24 mio. km 2 Befolkning per km 2 9 Befolkningsvækst 2,4% Forventet levetid Antal børn pr. kvinde 6 BNP pr. indbygger 41 år 230 US$ Andel af befolkning, der lever for under 1 US$ pr. dag 73% Analfabetisme (% af befolkning på 15 år og derover) 74% Adgang til rent vand 65% Spædbørnsdødelighed (< 1 år) 14% Børnedødelighed (1-5 år) 23% Andel kvinder, der dør under fødsler 0,6% Andel fødsler overvåget af jordmødre 24% Offentlig udgifter til uddannelse Offentlig udgifter til sundhedsvæsen International bistand International bistand 2,8% of BNP 2,2% of BNP 13,9% of BNP 32 US$ pr. indbygger 1.2 Demokrati og organisering i landsbyer Et væsentligt aspekt ved projektet er, at det tager afsæt i det lokale demokrati og sociale organisering i landsbyerne med henblik på at sikre projektet bæredygtighed. I det sydlige Mali respekteres den traditionelle magtstruktur, som er yderst vigtig i beslutningsprocesser. En landsby består af en række familiebosteder. Hver landsby har en høvding, som kommer fra den familie, der grundlagde landsbyen, og han har 5-10 rådgivere til sin hjælp. Med den nuværende udvikling i Mali bliver de lokale myndigheders rolle stadig mere vigtig for det daglige liv i den enkelte landsby, da beslutninger foretaget i den lokale kommune kan have store konsekvenser for landsbyen. I nogle tilfælde (som i Zambala) varetager høvdingen selv de administrative funktioner knyttet til de lokale myndigheder. Men ofte som i Tabacoro delegerer den traditionelle høvding noget af magten og beslutningskompe- CASA,

12 tencen til en anden person kaldet den administrative chef/høvding og denne varetager derefter mange af de daglige gøremål og beslutninger. Normalt bliver større beslutninger truffet ved at byens ældste sammenkaldes til et møde (normalt den ældste mand fra hver familie i landsbyen). Men ofte deltager også de personer, som vil blive påvirket af beslutningen. Det kan f.eks. være skolelæreren, sundhedspersonale, medlemmer fra kvindegruppen, unge etc. Ved mødet får alle mulighed for at fremføre deres synspunkter, idet ordet gives hele vejen rundt efter alder. På denne måde søges opnået en rimelig konsensus, som kan accepteres af alle. Som en særlig organisation eksisterer der ofte i tilknytning til kommuner en form for privat udviklingsorganisation, som består af tidligere beboere fra kommunens landsbyer. Det er personer, som har opnået en uddannelse og et job, som giver dem mulighed for at støtte eller medvirke til projekter og tiltag, der fremmer udviklingen i kommunens landsbyer. Landsbyens økonomi Skolen og sundhedsklinikken i hver landsby finansieres ved en kombination af landsbystøtte og brugerbetaling. Såvel børn som voksne skal betale for undervisning og en konsultation hos lægen betales der også for. Skolelærere, lægen og jordmoderen er ansat af landsbyen. Landsbyerne har en indtægt fra salg af bomuld, da hver familie betaler en vis del af deres bomuldsindtægt som en form for landsbyskat. Alle landsbyens organisationer er involveret i prioriteringen af, hvad disse midler skal bruges til. Solcellerne, der driver vandforsyningen i Zambala CASA,

13 2 Projektets baggrund Projektet blev ifølge FC etableret som et resultat af, at Ibrahim Togola maliansk elev (trainee) på FC foranstaltede, at Mali s præsident, Alpha Konnare, officielt inviterede forstander Preben Maegaard og Jane Kruse fra FC til Mali i december 1998 for at drøfte landdistrikters fremtidige energiforsyning i Mali. Præsidenten udtrykte på mødet ønske om, at landbefolkningen blev boende i landdistrikterne for at passe markerne og producere fødevarer og derved undgå indflytning til byerne. Han udtrykte ønske om lys til landsbyers skoler, så de voksne kunne undervises i aftentimerne. Videre ønskede han lys til polioklinikkerne i landsbyer, rent vand samt mulighed for lys på landsbyens samlingssted. Ved besøg i 3 landsbyer, gav landsbyernes ledere udtryk for præcis de samme behov i deres landsbyer, som præsidenten havde udtrykt. Da FC s repræsentanter kom til Danmark, blev Mali s energiminister, professor Yoro Diakite, inviteret til Danmark, hvor der blev afholdt en række møder med politikere og med Danida. Det førte til et projektforslag, hvor solelektricitet var midlet til at opnå de ønsker, der var givet udtryk for i Mali. En ansøgning blev indgivet til Danida, som i maj 2000 besluttede at støtte projektet. 2.1 Mange dårligt fungerende solcelleanlæg En afgørende forudsætning for at opfylde de basale behov i landsbyerne for rent vand, uddannelse og bedre sundhedsforhold er energi, men elektricitetsforsyningen i Mali er yderst sparsom. Ifølge en statusrapport fra det tyske GTZ 1 har kun små 10% af befolkningen adgang til elektricitet. I landområder er det under 1%. Den samlede installerede effekt i Mali var i 2001 på 140 MW. Den gennemsnitlige produktionspris for strøm angives i 2001 til ca. 115 øre/kwh. Vandkraft koster 8 øre/kwh, vindkraft 61 øre/kwh og dieseldrevne isolerede ledningsnet koster 157 øre/kwh. Der er ikke oplysninger om pris på solcelleelektricitet. Der er årligt i gennemsnit soltimer med en daglig intensitet på 6 kwh/m 2 i Mali, hvorfor solenergi er oplagt som mulig kilde for el-produktion. 1 GTZ (Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit) er en international samarbejdsorganisation, som støtter omkring udviklingsprojekter i 130 lande under bemyndigelse af den tyske regering. CASA,

14 Ifølge en vejledning, som MFC har udarbejdet til kommuner i marts , blev de første solcelleanlæg installeret i Mali i slutningen af 1970erne. I dag er installeret over 600 solcelledrevne vandpumper. Hertil kommer et ukendt antal privatejede anlæg, som typisk benyttes til drift af lys og fjernsyn i områder uden el-forsyning. Anlæggene til vandpumper varierer i effekt fra 0,3 kw til 6 kw dog med langt hovedparten af anlæggene i området fra 1-2,5 kw. Imidlertid fungerer 40% af solcelleanlæggene ikke tilfredsstillende til trods for, at de lokale myndigheder og befolkningen anser dem for meget vigtige for den sociale og økonomiske udvikling i landsbyen. 2.2 Lokal involvering skal sikre driften I nærværende projekt er der derfor lagt stor vægt på en kombination af anlægsetablering og tilhørende lokal involvering og uddannelse af personer, som kan forestå den løbende drift og vedligeholdelse af anlæggene for at sikre projektets bæredygtighed. Udvælgelsen af landsbyer, som har skullet bidrage med lokal medfinansiering, er således sket via en eksisterende udviklingsforening, som typisk fungerer i tilknytning til de enkelte kommuner i Mali. Udviklingsforeningen består af personer, som stammer fra kommunen, men som har fået en uddannelse og et vellønnet job i hovedstaden Bamoko. Disse foreninger påtager sig et løbende ansvar for, at der foregår en vis udvikling i deres hjemlandsbyer og nyder stor respekt og anerkendelse lokalt. Formålet med at inddrage foreningen har således været at bidrage til at sikre en tilstrækkelig lokal opbakning til og involvering i projektet samt medejerskab til anlæggene i den enkelte landsby. Projektet omfatter primært 3 landsbyer i den sydlige del af Mali. Som base for den lokale uddannelse af landelektrikere er oprettet en soltræningsskole i den ene af landsbyerne. Sigtet hermed er at uddanne primært unge lokale landsbybeboere i installation og vedligeholdelse af solcelleanlæggene. 2 Guide de participation communautaire pour la mise en Œuvre du project Pedash Volet Pnud fem dans les regions de Koulikoro, se Segou et Mopti. Mali-Folkecenter, marts CASA,

15 De involverede landsbyer: Projektet foregår i kommunen Koumantou i den sydlige del af Mali i Sikasso-regionen. Kommunen omfatter 36 landsbyer, hvoraf de tre indgår som centrale i projektet og ti andre landsbyer er tilknyttet. Hver landsby har typisk en til to tusinde indbyggere. De tre landsbyer er Zambala, Niamala og Tabacoro. Endelig har de enkelte organisationer og beboerne i de enkelte landsbyer været involveret i de konkrete løsninger. Ikke mindst placering af en lysstander på en af byens samlingspladser samt af tappesteder for vand. Som det er normalt for vandprojekter, indføres der betaling for brug af det rene vand. Organiseringen heraf foregår endvidere efter lokal beslutning. 2.3 Forbedrede levevilkår Projektets baggrund er en række umiddelbare behov for forbedring af levevilkår. Urent vand betyder mange sygdomme ikke mindst blandt børn. Indbyggerne har hidtil fået vand fra åbne brønde og fra brønde med hånd- og fodpumper. Ved at erstatte en hånd/fodpumpe med en solcelledrevet elpumpe lukkes brønden for forurening oppefra og oppumpningsdybden sænkes hermed sikres der rent drikkevand. Forbedrede forhold på klinikken betyder mere sikker behandling og lyset på pladsen betyder mulighed for større social kontakt på tværs af landsbyens familier og øget sikkerhed for især kvinder efter mørkets frembrud. Operationsstuen i Tabacoro lyset på klinikken har forbedret behandlingsforholdene efter mørkets frembrud betragteligt CASA,

16 Aftenlys på skolen giver mulighed for undervisning af voksne, hvor ikke mindst kvinderne har behov for basale kundskaber for at drive deres microbusiness mere selvstændigt. Samlet betyder de 4 delprojekter i hver landsby ikke alene en række væsentlige forbedringer i levevilkårene, men projektet påvirker også hele landsbyens selvværd og anseelse, hvilket kan have en afsmittende effekt på hele regionen for forståelsen af udvikling og forbedringer, herunder sammenhængen mellem rent vand og sundhed. 2.4 Lokal jobskabelse En væsentlig baggrund for projektet var ved hjælp af vedvarende energi at skabe en række lokale job, der kan medvirke til at fastholde unge i landsbyen frem for fraflytning til de større byer. Dette skulle opnås ved at uddanne lokale indbyggere, der fremover skal stå for vedligeholdelsen af de installerede anlæg, hvilket endvidere skal sikre anlæggenes drift på længere sigt. Endvidere var det ønsket, at vandforsyningen kunne blive af et omfang, så der var vand tilovers til drift af mindre gartnerier, som ligeledes indebar lokale indtjeningsmuligheder for unge. Som i andre ulande fungere de større byer som magneter på unge, der har vanskeligt ved at klare sig lokalt, og hvor storbyernes liv lokker. Håbet om et rigtig job trækker mange unge til Bamako, hvor det imidlertid er stadig vanskeligere at klare dagen og vejen, hvorfor kriminalitet breder sig. Der er ligeledes en vis udflytning til nabolandene i jagt på sæsonprægede job her. Projektet har således som primært formål at skabe en udvikling i landsbyerne, som de unge finder attraktiv, og hvor de kan se en fremtid for sig selv, hvorved de unge i højere grad kan fastholdes i landsbyen. CASA,

17 Storbyens liv lokker de unge fra landsbyerne men det bliver stadig vanskeligere at klare dagen og vejen her CASA,

18

19 3 Konklusioner og anbefalinger 3.1 Konklusion Projektets overordnede mål vil først kunne verificeres om nogle år, men umiddelbart peger alle pile fra evalueringen på, at projektet vil have de tilsigtede effekter. Det er via projektets planlægning, organisering og gennemførelse lykkedes at kombinere udnyttelsen af lokal vedvarende energi med en række lokale forbedringer på sundheds-, undervisnings- og det sociale område i de involverede landsbyer. Disse forbedringer betyder et samlet løft, som har haft stor betydning for levevilkårene i landsbyerne og påvirker hermed de unges muligheder og dermed interesse for at forblive i landsbyen frem for at flytte til de større byer. Projektet er et skoleeksempel på, hvorledes forskellige udviklingsaspekter kan indfries i landsbyområder ved at sammentænke løsninger på energi-, vand-, uddannelses- og sundhedsområdet og samtidig oprette lokale job. Et vigtigt aspekt i projektet har været at sikre projektets bæredygtighed på sigt ved at uddanne lokale teknikere som en integreret del af installationen af de pågældende anlæg. Denne kombination af praktisk funderet uddannelse, træning og løbende kontrol og opfølgning, kombineret med selve installationen af projektets anlæg må betegnes som en stor succes og hovedansvarlig for, at projektet kan køre videre på egen hånd. Projektet er samtidig et skoleeksempel på, hvordan man ved at inddrage lokalbefolkningen i beslutningsprocessen helt fra projektets planlægning kan opnå et vigtigt medejerskab til projektet, hvilket anses for en væsentlig årsag til projektets succes. Evalueringen peger entydigt på en meget stor tilfredshed med projektet hos alle parter i de enkelte landsbyer. Den eneste kritik, der er blevet fremført som led i evalueringen er, at indbyggerne forventede, at den solcelledrevne vandforsyning ville være større end den faktisk er blevet. Der var oprindeligt planlagt en større vandproduktion fra de brønde, der fik installeret solcelledrevne elpumper, men målinger i projektets indledning afslørede, at brøndenes kapacitet ikke kunne klare den først planlagte vandproduktion, hvis udtørring skulle undgås. Derfor blev produktionskapaciteten bevidst sat lavere end først planlagt. Dette har haft som effekt, at vandproduktionen fra den landsbybrønd, der nu er forsynet med en solcelledrevet pumpe, ikke er så stor som først antaget. Der CASA,

20 er derfor ikke så meget vand i overskud til mindre gartneridrift. Hvis der i forlængelse af projektet kan skaffes midler hertil, vil ombygning af yderligere en vandbrønd dog kunne fordoble produktionen. Projektet er primært gennemført via lokal arbejdskraft. Alle, der har arbejdet i projektet er malianere og aflønnet efter lokale lønforhold på nær fieldkoordinatoren, der er vesterlænding, men har været aflønnet som de øvrige lokale ledere. De to lokale ledere har været på trainee-ophold i vedvarende energi i et år hos FC i Danmark inden projektets start. En af de lokale teknikere har været på et 3 måneders træningsforløb på FC i Danmark. Den erhvervede erfaring forbliver derved i Mali. Der er ikke foretaget nogen sammenligning med andre tilsvarende projekter, men det er evaluators opfattelse, at Danida har fået meget udvikling for pengene i dette projekt. 3.2 Anbefalinger Anbefalingerne koncentrerer sig om to aspekter: Hvilke tiltag kan/bør gøres i de involverede landsbyer? Hvordan kan erfaringerne fra projektet udnyttes i nye projekter? Tiltag i de involverede landsbyer Det anbefales at finde en løsning på behovet for vand til mindre gartnerier. Dette kan formentlig ikke løses via den eksisterende vandproduktion fra solenergien, da kapaciteten af vandboringerne, der benyttes hertil er fuldt udnyttet. I stedet kan f.eks. overvejes muligheden af at koble en soldrevet pumpe på åbne brønde i kombination med en mere simpel form for lagring af vandet end de relativt dyre vandtårne. Imidlertid vil sådanne tiltag ikke kunne gennemføres uden yderligere støtte udefra. Uddannelsen af personerne i vedligeholdelsesgrupperne har gjort disse ivrige for at lære mere, herunder mere basal viden. Det bør undersøges, om et samarbejde med landsbyskolen kan etableres, så der kan oprettes en form for parallel til aftenundervisningen af kvinderne. Solskolen kan stå for den tekniske viden med løbende opfølgning til landelektrikerne specielt ved hands-on erfaringer. Ligeledes videre- og nyuddannelse af de involverede personer, samt fortsat træning i vedligeholdelse af de etablerede solcelleanlæg. Projektet har udløst en mulighed for at kvinder kan få aftenundervisning på landsbyens skole. Dette har været en stor succes, men imidlertid eksisterer der en række barrierer, som hindrer kvinder i at følge eller få undervisningen. Det bør overvejes, hvilke tiltag, der kan fremme flere kvinders mulig- CASA,

21 heder for at få undervisning. Problemerne er bl.a., at der mangler lærere, og at mange kvinder ikke må gå gennem landsbyerne i mørke. Den kompetence, som vedligeholdelsesgruppen de uddannede landelektrikere har opnået, kan eventuelt udnyttes til andre formål, end alene at omfatte det udstyr, som indgår i projektet. Det kan f.eks. være i tilknytning til de private anlæg, der er i landsbyerne i kommunen. Det anbefales at undersøge, hvor mange sådanne anlæg der er, og om det er muligt at koble dem på som et forretningsområde for vedligeholdelsesgrupperne. Nye projekter Solskolen har via projektet dokumentet sin berettigelse, og MFC har allerede overvejelser om, hvorvidt den kan fortsætte som en regional skole, herunder i et samarbejde på tværs af landegrænserne i Vestafrika til især Burkina Faso, Ghana, Togo og Côte d Ivoire. Dette forekommer umiddelbart som en konstruktiv idé, da konceptet med teoretisk uddannelse kombineret med praktisk uddannelse via inddragelse i den konkrete installation af anlæg er meget central for, at tiltag af denne karakter sikres bæredygtighed på sigt. Behovet for udbygninger som i dette projekt er enormt i hele Vestafrika, og solskolen kan være en glimrende base for sådanne tiltag. Det bør overvejes, om erfaringerne fra projektet kan udnyttes til at løse problemet med de mange dårligt fungerende solenergianlæg til vandproduktion i Mali. Er der f.eks. mulighed for via et nyt Danida-projekt at udnytte vedligeholdelsesgrupperne som afsæt for en rejsende genopbygningsgruppe, der i kombination med solskolen får opbygget den lokale kompetence, der kan sikre en lokal vedligeholdelse af de mange dårligt fungerende anlæg. Et sådant projekt vil ikke være så tungt på anlægssiden (da anlæggene allerede står der), men have vægten på uddannelse og selvforvaltning. Selvom projektet har solenergi som indgangsvinkel, har projektet haft store sidegevinster for uddannelse, kapacitetsopbygning, sundhed og fastholdelse af unge i landsbyerne. MFC bør overveje at fortsætte og yderligere forstærke samarbejdet med andre lokale NGO er, der arbejder på sundheds- og uddannelsesområdet for at udnytte erfaringerne fra projektet optimalt. Solelektricitet vil dermed kunne få en central rolle som et værktøj, der sikrer mulighederne for at gennemføre uddannelse og sundhedsforbedringer. CASA,

22

23 4 Conclusions and recommendations 4.1 Conclusions It will not be possible to verify the overall goals of the project until some years, but immediately the evaluation seems to point out, that the project will fulfil all the deliberated goals. Through the planning, organization and accomplishment of the project, it has been succeeded to combine use of renewable energy with a row of local improvements within health care, education and social development in the involved villages. These improvements means an entire boost, which have had great importance for the living conditions in the villages, hereby also, effecting the possibilities for the young people in the villages. The young people now have more interest in staying in the village instead of moving to bigger cities. The project is an object lesson in how different development aspects can be fulfilled in villages by combining solutions within energy, clean water, education and health care and creating new local jobs at the same time. An important aspect in the project has been to ensure the long term sustainability of the project by education of local technicians as an integrated part at the installation of the equipment. This combination of a practically founded education, trainee and running control and follow-up combined with the installation of the equipment, must be considered as a great success, being responsible for, that the project will go on, on its own hands, in the coming years. At the same time, the project is a school example of, how the involvement of the local population in the decision making from the initial planning process, can obtain an important joint ownership to the project, which is seen as an very important explanation of the success of the project. The evaluation points out very clearly, that all parts of inhabitants in the villages are very satisfied with the project. The only negative criticism raised during the evaluation is, that the local people expected, that the sun powered water supply would be bigger than it actually turned out to be. From the start of the project, a bigger water production from the wells with sun powered electric pumps was expected. Due to the initial test pumpings, it was however revealed, that the capacity of the wells was not able to give the planned water production. Otherwise the CASA,

24 wells might dry out in the dry season. Therefore the production capacity was deliberately reduced compared to the original planned production. The effect is, that the water production from that village well, which is now supplied with a sun powered pump, is lower than presumed initially. The amount of surplus water for gardening has therefore minimized. However, if it is possible to raise money in continuation of the project, conversion of an additional water well might double the sun powered water production. The project has primarily been carried out by use of local labour. All people working in the project, has been Malians paid in accordance to local wages unless the field coordinator who is westerner, but he has been paid as the other local leaders. The two local leaders have been on a trainee curse in renewable energy at the Folkecenter in Denmark for one year before the project was started. One of the local technicians have also been on a 3 months trainee curse in Denmark. The gained experience from the project will therefore be kept in Mali. There has not been performed a comparison study with similar projects, but it is the opinion of the external evaluator, that Danida has got a lot of development for the money in this project. 4.2 Recommendations The recommendations will concentrate on two aspects: What could/should be done in the involved villages? How can the experiences from the project be utilised in new projects? Initiatives in the villages It is recommended to find a solution on the water needs for gardening. This should probably not be fulfilled via the existing sun power production of water as the capacity is fully used. In stead another sun powered water pump might be used in one of the open wells combined with a simple water tank system (e.g. an open pool). This will probably only be possible by raising another donation for a project. The education of the maintenance people have made them eager to learn more, including more basic learning. If possible, a co-operation with the village school could be arranged as a parallel to the education of women. The sun power school might be responsible for the technical knowledge with out-of-school education for the maintenance people especially through hands-on experiences. The school might also be used for further training as CASA,

Lys over Mali. Af Preben Maegaard

Lys over Mali. Af Preben Maegaard Lys over Mali Af Preben Maegaard Siden oprettelsen af Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi i 1983 har det været en vigtig del af centrets mange aktiviteter, at gennemføre vedvarende energiprojekter

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

4. Oktober 2011 EWIS

4. Oktober 2011 EWIS 4. Oktober 2011 EWIS EWIS 1.Hvad betyder EWIS 2.Historien bag bestemmelserne 3.Implementering i Part M / 145 4.Konklusion Hvad er EWIS Electrical Wiring Interconnection System Men i denne sammenhæng: Særlig

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 1 2 TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 Fritidsordningspladser 200 Skolefaciliteter 250 Fig. 4.8 Š Basisscenarium,

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks.

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks. Fra: Finn Alsgren [mailto:finn.alsgren@norwin.dk] Sendt: 18. juni 2012 13:23 Til: Arne Graae Jensen Cc: Bruno Andersen Emne: FW: Godkendt dansk 750 kw mølle - Kan leveres som ny - Kan holdes under 80m

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Tilskud via Lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder - Status og forventninger Rønne, Bornholm 19. november 2012 Oversigt Introduktion til

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR kort status

2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR kort status Konkrete tiltag og erfaringer fra 2 kommuner + lidt mere Kapitler i fortællingen 1. Der var engang fortællingen om fantastiske Føns 2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1.

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. Effektiv træning Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. december 2010 Dean Fixsen Dean Fixsen er leder af The National Implementation Research

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen LÆR DANSK / LEARN DANISH Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen november 2014 / november 2014 LÆR DANSK Udenlandske statsborgere,

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

Medlemmer. Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering. Medlemmet i centrum

Medlemmer. Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering. Medlemmet i centrum Medlemmer Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering Medlemmet i centrum Lidt om os Kort runde Hvilken organisation kommer I fra? Hvor mange medlemmer har I? Hvordan arbejder I med loyalitet?

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Test-en-elbil Afslutningskonference 23. Juni 2014 Trafikstyrelsen

Test-en-elbil Afslutningskonference 23. Juni 2014 Trafikstyrelsen Test-en-elbil Afslutningskonference 23. Juni 2014 Trafikstyrelsen Jeannette Møller Jørgensen JMJ@energinet.dk Forskningskoordinator Energinet.dk Om Energinet.dk 23. juni 2014 Test-en-elbil 2 Et elsystem

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Cookie direktivet Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Af specialkonsulent Karen Gjølbo og fuldmægtig Vibeke Hansen Program Kort status på gennemførelsen

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010

ÅRSREGNSKAB 2009. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. Tonny Thierry Andersen. Koncernøkonomidirektør. 4. februar 2010 ÅRSREGNSKAB 2009 Pressemøde 4. februar 2010 Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Koncernøkonomidirektør Årets resultat 2009: Overskud trods den største realøkonomiske tilbagegang i

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

Statusrapport. Building capacity of small scale farmers through water harvesting and vegetable production

Statusrapport. Building capacity of small scale farmers through water harvesting and vegetable production Minipuljen: BILAG 14 Skema til Statusrapport (Version gældende fra 2006) Udfyldes af Projektrådgivningen J.nr.: Modtaget : Statusrapport Ansøgende organisation: Indsatsens titel: Land: Denmark Lesotho

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

Ingeniører uden Grænser Skt. Annæ Plads 16, 1. ASF Dansk Folkehjælp Industriparken 4

Ingeniører uden Grænser Skt. Annæ Plads 16, 1. ASF Dansk Folkehjælp Industriparken 4 TEREJA II Projektbeskrivelse om forbedrede sanitære forhold på udvalgte skoler i det nordlige Tanzania i forbindelse med hygiejneundervisningsprogram for skolebørn Ingeniører uden Grænser Skt. Annæ Plads

Læs mere

nr. 27 5. januar 2010 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet

nr. 27 5. januar 2010 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet nr. 27 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet Lilleskolerne undersøger, hvad der er gået galt. Opdateret tilskudsberegner på hjemmesiden. Finanslov vedtaget 17. december.

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations

Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations ft her Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations older Professor Brian Vinter Niels Bohr Institute KU ft her Automatic Code Orchestration from Descriptive Implementations Prototypin

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer

Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer Strategisk ressourcestyring i staten - elementer og udfordringer Carsten Rohde E-mail cr.acc@cbs.dk SAS Institute 5. maj 2011 Agenda: 1. Økonomistyringsudfordringen i statens virksomheder? 2. Økonomistyringsopgaver

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Arbejdskraftundersøgelsen

Arbejdskraftundersøgelsen Arbejdskraftundersøgelsen Indholdsfortegnelse Hvad er Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)?... 1 Resultaterne... 2 Hvilke ad-hoc moduler er der i AKU?... 2 Serviceopgaver og tillægsundersøgelser... 3 Deltager

Læs mere

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde 10.00-10.10 Velkomst og godkendelse af dagsorden 10.10-11.00 Status for INSPIRE-direktivforslaget og relaterede emner Direktivforslag (status på aktiviteter)

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv Energi i fremtiden i et dansk perspektiv AKADEMIERNAS ENERGIDAG 27 august 2010 Mariehamn, Åland Afdelingschef Systemanalyse Risø DTU Danmark Verden står overfor store udfordringer Danmark står overfor

Læs mere

Report on the 1 st National Workshop in Denmark

Report on the 1 st National Workshop in Denmark : Development of sustainable heat markets for biogas plants in Europe Project No: IEE/11/025/SI2.616366 Report on the 1 st National Workshop in Denmark Forbedret udnyttelse af varme fra Biogasanlæg Tirsdag

Læs mere

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi

Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Indsigt og udsyn med Informationsteknologi Michael E. Caspersen Institut for Datalogi og Center for Scienceuddannelse Aarhus Universitet 40 år Datalære, Edb, Datalogi, It, Service og kommunikation, Programmering

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL til Passata Light ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL Berit Eika, professor, MD, Ph.D. r 2. linje i overskriften til Passata Light

Læs mere

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne Birgitte Hoffmann DTU Management De gode spørgsmål Hvorfor inddrage borgerne i håndteringen af regnvand? Hvilke forskellige roller kan borgerne spille?

Læs mere

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk

Den gode User Experience. Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Den gode User Experience Mathilde Hoeg mathildehoeg Michelle Andreassen ITAddiction Blogs: QED.dk Agenda Hvad er brugeroplevelse (UX)? Hvad er en user experience designer? Hvad er brugervenlighed(usability)?

Læs mere

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com

Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark. Marketingpakker. arrow.com Corporate Enterprise Computing Solutions Denmark Marketingpakker arrow.com Marketing Services Danmark Marketingpakker Arrow ECS marketing har sammensat en række Marketingpakker, som gør det nemt for dig

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere