Foreningsbladet i Gjern

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningsbladet i Gjern"

Transkript

1 Foreningsbladet i Gjern Nr 129 marts, april, maj 2015 side 1

2 REDAKTIONELT/INDHOLDSFORTEGNELSE Dette nummer af Gjern Stafetten er samlet af: Margaret Skovsen, Herredsvejen 2, 8883 Gjern, , For yderligere information kan du kontakte kasserer og medlemsansvarlig: Hilda Sørensen, Amerikavej 17, , Stafetten kan også læses på og Deadline: mandag 11. maj, bliver omdelt uge 22 og dækker juni, juli og august. Til indlæg, hvortil der ønskes tegninger eller billeder, bedes disse også medsendt som separate filer. Kommende deadlines: 11. maj 3. august 9. november 8. februar Indholdsfortegnelse: GJERN LOKALRÅD side 3-5 GJERN IDRÆTSFORENING side 6-9 GJERN IF LØBEKLUBBEN side 10 SANKT HANS UDVALGET side GJERN SKOLE side GJERN BORGERFORENING side STAFETTEN side 26 SPEJDERNE side INDRE MISSION side 36 SØHØJLANDETS KIRKE side SOGNEKIRKEN I GJERN OG SKANNERUP side 43 side 2

3 GJERN LOKALRÅD Almennyttigt udviklingsselskab for Gjern by og omegn Gjern By - afvikling eller udvikling? Spørgsmålet er enkelt: Vil vi acceptere afvikling af Gjern by eller vil vi kæmpe for en fortsat udvikling af byen? Det er et sørgeligt syn med de mange tomme huse og belægningen på vejen og fortovet er meget dårlig og ligner noget der er kastet ned fra en flyvemaskine. Gjerns gamle bycenter er udfordret af flyt- ning af køb- mand, lukning af et hotel og tidligere autoværk sted med tilknyttede boli- ger. Disse bygninger står nu tomme med nogle meget uheldige signaler til potentielle huskøbere. Fra at være en driftig midtby, henligger den nu som forladt. Det vil vi i Gjern Lokalråd gerne gøre noget ved. Vi har derfor taget initiativ til at søsætte et nyt projekt, der forhåbentligt kan gøre noget ved det noget triste syn, der møder én i det gamle bycenter. Gjern Lokalråd ønsker at styrke udviklingen i Gjern og omegn og vil derfor arbejde for at etablere et borgerdrevet almennyttigt udviklingsselskab. Målet er at skabe en organisatorisk, økonomisk og juridisk ramme for borgernes og det lokale erhvervslivs arbejde med udvikling af området. Når selskabet er på plads, skal det varetage borgernes ønsker til udvikling af byrummet, rekreative arealer, tomme bygninger, byfornyelse, sociale og kulturelle mødesteder m.v., som gør Gjern til et attraktivt lokalområde, hvor også nye borgere ønsker at bosætte sig. Gjern Lokalråd har ansøgt Ministeriet for By Bolig og Landdistrikter (MBBL) Landdistriktspuljen forsøgsprojekter 2015 om projektstøtte. Ansøgningen er udarbejdet efter drøftelse mellem Gjern borgerforening, arbejdsgruppen for Gjerningsstedet (et påtænkt kulturhus), Gjern Kultur - og Idrætscenter, Gjern Idrætsforening, Gjern LokalTV, Gjern Natur og Gjern Lokalråd, som side 3

4 GJERN LOKALRÅD alle bakkede op om projektets idé. Første skridt er etablering af selskabet og stiftelse af et repræsentantskab. Repræsentantskabet skal derefter danne det kommende Gjern Almennyttige Udviklingsselskabs forretningsudvalg som forventes at komme til at bestå af en række professionelle personer indenfor jura, finansiering, revision og projektudvikling. Et repræsentantskab af lokale foreninger, erhverv og institutioner skal sætte rammerne for Udviklingsselskabets virke. Finansiering af Udviklingsselskabets projekter forventes at ske gennem borgerandelstegning, privat finansiering, fundraising - offentlige og private m.v. Formålet med et udviklingsselskab: at sikre den videre udvikling af Gjern, hvor de kommunale bevillinger ikke slår til den ønskede udvikling i Gjern. at danne en almennyttig økonomisk/juridisk enhed, der skal arbejde for udvikling af Gjern. at indsamle midler hos borgerne og fundraise midler fra kommune, centrale fonde m.v. arbejde sammen med borgerforening, Lokalråd, Gjerningstedet, Gjern Kultur-og Idrætscenter, erhvervsliv m.v. om, hvilken udvikling der skal være i Gjern og hvad udviklingsselskabet skal anvende Udviklingsselskabetsmidler til. Udviklingsselskabet kan tage sig af alle former for udvikling i Gjern, lige fra indretning af grønne områder med borde og bænke, stiforløb omkring byen til opkøb af tomme bygninger. Information på Borgermøde Gjern Lokalråd vil fortælle meget mere om dette initiativ på det fælles Borgermøde mandag d. 30. marts. Vi håber, der kommer mange for at høre om og bakke det nye tiltag op. Vi er sikre på, at vi er mange der gerne vil have udvikling frem for afvikling i Gjern by og omegn. Følg med på: gjern-lokalraad.silkeborgkommune.dk side 4

5 GJERN LOKALRÅD Borgermøde i Gjern, den 30.marts 2014 Gjern Lokalråd inviterer alle medborgere i Gjern og omegn til en debat om hvordan og i hvilken retning, vi ønsker Gjern skal udvikle sig. Vi vil gerne præsentere byens nye fælles hjemmeside: Det første område, vi vil arbejde med, er "Teglværksgrunden" For enden af Teglværksvej, har kommunen afsat kr. i år og kr. i Der er en plan for området, men der er stadig plads til gode ideer. Vi håber dog at punktet: "Byudvikling i Gjern" vil tiltrække rigtig mange medborgere. Efter at Spar er flyttet og hotellet sat til salg, er vores gamle bymidte mildest talt ved at se lidt død ud. Vi synes det er vigtigt at bevare en levende og aktiv midte til glæde for os alle, men bestemt også for at præsentere Gjern bedst muligt overfor gæster og eventuelle ny-tilflytter. Vi har alle en interesse i, at byen vedbliver at være attraktiv og boligpriserne dermed forbliver rimelige. Vi håber at se rigtig mange af Jer d. 30 marts kl i Gjern Kultur- og Idrætscenter. Gjern Lokalråd. side 5

6 GJERN-IF Gjern IF starter løbende hold op til forår/sommer sæsonen For alle hold er følgende gældende: Man har lov at gå til to gange prøvetræning i opstartsfasen. Ønsker man herefter stadig at gå på det pågældende hold har man pligt til at melde sig til samt betale via inden tredje træning. Der skal oprettes en profil pr. medlem. Man kan således ikke nøjes med at oprette en profil som benyttes af hele familien. Der sendes ikke girokort ud og det er den aktives eget ansvar at melde til samt betale. Skulle man have brug for hjælp, er man velkommen til at kontakte Berit Kvist på Vi kan ikke drive en idrætsforening uden penge. Derfor vil vi appellere til alle medlemmer om at få betalt. Vi ønsker fortsat at have et bredt udbud af hold i Gjern IF og for at dette skal være muligt kræver det at medlemmerne betaler deres kontingenter. Bestyrelsen side 6

7 GJERN-IF Fodbold Fitness for kvinder Så er vi snart klar til opstart Overvejer du om det er noget for dig? Tænker du at fodbold ikke lige er din stærke side? Det skal ikke forhindre dig i at prøve det er nemlig ikke en forudsætning. Formålet er at få rørt sig samtidig med at vi har det sjovt. Konceptet går på at vi mødes en gang om ugen til træning bestående af: 1-2 fitness øvelser (styrke) Et par grundlæggende fodboldøvelser (motorik) Fodbold spil på to mål for at få lidt sved på panden (kondition) Så ryd kalenderen en time om ugen, find sport tasken frem og hank op i en god veninde/kollega/nabo og prøv det det skal nok blive sjovt Vi begynder først i april, når udesæsonen skydes i gang. Det præcise tidspunkt meldes ud senere. Hvis du vil vide mere er du velkommen til kontakt mig (Gitte Kaalund). Mobil: Mail: Facebook: Gjern Fodbold Fitness Materialerne fra DBU er klar venter bare på at komme på græs side 7

8 GJERN-IF Zumba Så har vi fornøjelsen af igen, at kunne præsentere Zumba i Gjern IF. Det starter op torsdag d. 29 januar kl I gymnastik salen på Gjern Skole Det er de to dygtige og uddannede instruktører Daiva Pedersen og Juanita Jumuad Tinning Som står for holdet. Pris. 300 kr for 10 gange. Tilmeldingen og betaling sker på Så få sved på panden og et smil på læben, til dejlige latinamerikanske toner. Og tag endelig naboen med. side 8

9 GJERN-IF side 9

10 GJERN-IF LØBEKLUBBEN Nyt fra løbeklubben Endnu et år er gået i Gjern løbeklub. Jeg takker vores aktive løbere for et super år med mange fantastiske og flotte ruter som jeg ikke selv ville have fundet. Vi ønsker stadig, at få så mange som muligt med ud at løbe - uanset ambitionsniveau, træningsform eller alder, der er plads til alle. Det er et uformelt og hyggeligt løbefælleskab. Vi løber mange forskellige ruter og distancer, alt fra 4-15 km. Det er frivilligt, hvor ofte man ønsker at deltage og der er ingen kontingentbetaling. Hver onsdag kl og fredag kl løber vi fra hallen. Søndag kl mødes vi nede ved idrætsanlægget på Sportsvej. Det er også nu løbeformen kan bygges godt op til Gjern Dayz løbet der afholdes søndag den 27. September Her har vi i år 4 ruter: 4 km, 8 km og 21 km samt en trail løb på km. Til alle jer der kan løbe og lide det, vil jeg byde jer velkommen. Men husk at komme omklædt. Søndag den 12.4 kan man løbe i en god sags tjeneste ved også at samle lidt affald i naturen: Start Herredsvejen 2 kl med kaffe/rundstykker og fra kl grillpølser & popcorn samme sted, se mere på side 20. På gensyn. Helle Søndergaard Gjern Løbeklub side 10

11 SANKT HANS-UDVALGET Sankt Hans festuge 2015 i Gjern Søndag den 14. juni Onsdag den 17. juni Torsdag den 18. juni: Fredag den 19. juni: Lørdag den 20. juni: Tirsdag den 23. juni: Kirkekoncert, i Gjern kirke Bankospil, masser af gevinster Fællesspisning GKIC, tilmelding hos Torben. Efterfølgende byvandring, for alle os der vil høre om og opleve Gjern. Alkoholfri ungdomsfest i teltet, for dem under 18. Morgenbord til hele byen i teltet, familiedag med masser af gratis fornøjelser, fodboldstævne og om aftenen middag og stort bal i det festprydede telt. Sankt Hans aften med bål, taler, sang og musik. Vi glæder os til at se jer og håber, at I vil bakke op om arrangementerne! Sankt Hans udvalget side 11

12 SANKT HANS-UDVALGET Vil du også hjælpe til? Hvert år får vi hjælp af mange borgere i Gjern, det er vi meget glade for, men vi kan altid bruge flere, så kan du: Bage en kage Hjælpe med at sætte telt op Passe grillen eller boden i 1½ time én af dagene Skrive en invitation Hjælpe med at dække bord eller pynte op Sætte lys op Passe hoppeborgen Finde de bedste priser på køletrailer og/eller plastskeer Være med til at sælge billetter Arrangere en fodbold turnering Kommer med gode/nye ideer Hvis du også vil hjælpe til at gøre byfesten endnu bedre, så kontakt Paw på eller Helga på Eller skriv en mail til Eller scan koden med din mobil. Til gengæld lover vi, at du ikke skal lave mere, end du har lyst til og mulighed for. For selv en lille hjælp er meget værd for os og hele Gjern. side 12

13 SANKT HANS-UDVALGET Fællesspisning og byvandring 18. juni I samarbejde med Gjern Kultur-og Idrætscenter, som siden efteråret har arrangeret fællesspisning for hele byen og omegn, bliver der også arrangeret fællesspisning torsdagen den 18. juni. Fællesspisning er fra 17:00 til 19:00, I bestemmer selv, hvornår I kommer og spiser, der vil være dækket op til alle tilmeldte. Så kom og få en bid mad sammen med din nabo, veninde, forældre eller bare alle os andre. Bindende tilmelding den 15. juni på telefon eller med angivelse af antal personer. Pris og menu kommer senere. Efter fællesspisning er det muligt at deltage i en fælles byvandring, hvor Gjern Lokalhistoriske Arkiv fører os alle sammen rundt, mens de fortæller sjove, spændende og anderledes historier om det dejlige område, vi bor i. Vi forventer at turen tager ca. 90 min, barnevogne kan sagtens være med samt ældre eller børn, som kan følge normal afslappet gang. Hvis du sidder i kørestol og gerne vil med, men mangler en til at skubbe, så kontakt os endeligt - det kan vi hjælpe med. side 13

14 SANKT HANS-UDVALGET Ungdomsfest i teltet 19/6 Så skal der være fest! Det er på tide, de unge viser de voksne, hvordan man fester under den skønne danske sommerhimmel. Derfor inviterer Sankt Hans udvalget til ungdomsfest i teltet fredag den 19 juni. Festen starter kl. 19:00 og vi lukker teltdøren kl. 0:30. Aldersgruppe 6. klasser til og med 17 år. Der er voksne i baren og vagter i indgangen hele aftenen. Vi udskænker ikke alkohol og tillader ikke medbragte drikkevarer. Du kommer heller ikke ind, hvis du er påvirket af alkohol ved ankomst. Forældre ingen adgang i teltet det er de unge, der fester! Entreen er 50 kr. og billetter vil kunne købes i Gjern Eurospar, eller via mobil betaling. Salg ved døren 60 kr., indtil der er udsolgt. Der bliver fornuftige priser i baren og der kan købes sodavand, alkoholfri drinks, chips, popcorn og pølser med brød i pølsevognen. Nu når alt det praktiske er fortalt er der kun tilbage at sige: Kom! Tag dine venner under armen og vær med til dans, musik, hygge og alle tiders sommerfest i det smukke pyntede telt. Om ikke andet, så slipper du for dine forældre i de timer. side 14

15 SANKT HANS-UDVALGET Festaften i teltet 20. juni Det er ikke kun ungerne, der skal feste. Det skal vi voksne selvfølgelig også. Så vi gentager successen fra de sidste mange år og inviterer til fest i teltet på sportspladsen. Alle er mere end velkomne til festen, billetter kan købes i Gjern Eurospar eller hos billetsælgerne i lokalområdet. Er du ny i byen, har du ikke deltaget før, eller kender du ikke rigtig nogen, der skal med til festen. Skal det ikke holde dig tilbage, vi skal nok finde et fantastisk bord til dig. Det er en fest for alle, og vi skal nok få en fantastisk fest ud af det sammen. Så kom og være med til lækkert mad, skøn musik og alle tiders selskab. Du kan også samle venner, familie, kollegaer eller cykelholdet og selv arrangere et bord. Alt du skal gøre er at give os besked om, hvor mange, der gerne ville sidde sammen. Konceptet ligner sig selv: Fælles spisning i teltet, hovedret og dessert - menuen er hemmelig lidt endnu. Der kommer skøn live musik og dansegulvet er åbent til den lyse morgen. Baren er i teltet, der er nok at drikke, med og uden alkohol, og pølsevognen er spækket med frankfurtere sidst på aftenen. Så kom og vær med til at spise, danse og hygge i den smukke sommer aften. side 15

16 GJERN SKOLE I skrivende stund venter vi endnu på en afgørelse om en ny skoleleder. Første runde gav trods mange ansøgere ikke noget resultat. Man er nu i gang med anden runde, hvortil der heldigvis også er et pænt antal ansøgere. Jeg vil dog lige lave et lille tilbageblik. Fredag d. 28. nov. skulle der tages afsked med en vellidt og højt værdsat skoleleder. Det blev gjort med maner, lige fra morgenstunden med afhentning i limousine tilsat champagne. Så gik det ellers slag i slag hele dagen sluttende med afskedsreception om eftermiddagen. side 16

17 GJERN SKOLE Vi gamle lærere var så heldige at få lov til at være med. Det var en fin oplevelse, ikke mindst da alle skolens elever kom ind og sang skolens sang, skrevet af en af skolens lærere til 50 års jubilæet. I får her 1. vers, så kan vi fortsætte en anden gang. Måske er der et barn i nærheden, som kan synge den for jer. Gjern er vores skole tavle, bord og stole, læse, skrive, regne male og tegne. Skolen er for alle Trine, Jens og Kalle. Liv og glade dage Har I set mage! Jaah, for det er rart, når alle er sammen, i frikvarter, i timer og leg, og tryghed, fællesskab er jo rammen med plads til alle de andre og mig. Vi kan tælle til ti lære sprog: You and me løbe tur i det fri synge glad melodi og det er skønt, vi osse får fri. Vi håber og ønsker, at Gjern Skole får en lige så nærværende, positiv og dygtig skoleleder, som den vi har sagt farvel til og ønsket alt godt i det nye liv. Bodil Dahl-Nielsen side 17

18 side 18 Her kan din annonce stå

19 side 19

20 GJERN BORGERFORENING/GJERN NATUR Affaldsindsamling i Gjern Sæt kryds i kalenderen søndag 12. april 2015, for der skal vi ud og rydde op i vores smukke natur. Mødested: Herredsvejen 2 hos Margaret Skovsen. Vi mødes kl til kaffe og rundstykker. Herefter udlevering af skraldesække og ruter og så går I så længe, I har lyst. Der er også mulighed for at løbe en affaldstur i skoven i samarbejde med Gjern Løbeklub. Gjern Borgerforening tænder op i grillen og har popcornene klar fra kl. 11:30. Så er der en grillpølse med brød til alle affaldsindsamlere, samt popcorn til børn og barnlige sjæle. Gjern Borgerforening og Gjern Natur vil sammen stå for salg af øl og sodavand til meget rimelige priser. side 20

21 GJERN BORGERFORENING Medlemskab Her finder du de oplysninger, du skal bruge for at blive medlem af Gjern Borgerforening. Er du allerede medlem, men har glemt at tilmelde dig PBS, sker dette års betalingen ikke automatisk. Du skal derfor selv indbetale igen for at fortsætte dit medlemsskab. Og evt. tilmelde dig PBS Et årsmedlemsskab af Gjern Borgerforening koster: 50 kr. for enkeltpersoner 100 kr. for en husstand 150 kr. for virksomheder Et årsmedlemskab går fra maj til april. Sådan bliver du medlem: 1. Betal i din netbank til vores konto i Sparekassen Kronjylland, reg. nr. 6113, konto nr Husk venligst at skrive din adresse. Scan med smartphone og send tilmeldingsmail 2. Eller send en mail til med: Navn, adresse, post nr. og hvilken medlemstype du ønsker (person, husstand eller virksomhed). Samt teksten: "Ja tak til PBS tilmelding" (opkræves første gang i 2016). 3. Alternativt kan du ringe til formand Paw Rosenvard på tlf: og få hjælp. side 21

22 GJERN BORGERFORENING Konfirmations flagning Gjern Borgerforening er med til at fejre byens smukke, unge mennesker, der bliver konfirmeret her i sognet. Så hvert år sætter vi flag op i byen på de dage, hvor der er konfirmation i Gjern, Skannerup og Søhøjlandets kirke. Det er en tradition, vi er meget galde for, for det er en festdag, ikke kun de involverede, men for os alle sammen. Et stort tillykke til dette års konfirmander fra Gjern Borgerforening. side 22

23 GJERN BORGERFORENING Sponsor til udvidelse og vedligehold Gjern Borgerforening har holdere i lygtepælene, hvor vi pynter op til jul, informere om blandt andet Rap i Bækken samt sankthans og flager i forbindelse med fx konfirmationer. Holderne har vi, fordi vi tidligere har fået store og små sponsorater af lokale borgere og erhvervsdrivende. Sponsoraterne fik vi til både holderne og til julebelysning. Holderne er på plads og bruges flittigt. Det er ikke lykkes os at få julelysene på plads. Vi har arbejdet på det, men det er simpelthen for dyrt at få det koblet på lygtepælene, og vi har endnu ikke fundet en anden holdbar løsning. Har du en god ide, hører vi den meget gerne. Vi mangler stadig at sætte et skilt op, hvor de enkelte sponsorer fremgår. Det får vi gjort i løbet af i år. Holderne og flagene bliver som nævnt flittigt brugt, så de trænger til vedligeholdelse. Oven i det, har vi desværre mistet nogle af holderne i forbindelse med nytåret. De er blevet sprunget i stykker. Ydermere vil vi gerne udvide antallet af holdere og flag, så vi også kan pynte op ud af Hornvej. Derfor søger vi sponsorater til vedligeholdelse og udvidelse af flagalleen. Store som små sponsorater er mere end velkommen. Send en mail til og så aftaler vi de nærmer detaljer. side 23

24 GJERN BORGERFORENING Udlejning til medlemmer Gjern Borgerforening har udlejning af forskellige effekter til fester og andre arrangementer. Det er kun medlemmer af Gjern Borgerforening der kan leje borgerforeningens effekter. Medlemspriser 5 m Flagstænger m. flag 30 kr. pr. stk. pr. døgn Beslag til flagstænger 20 kr. pr. stk. pr. døgn Lyskæder, inkl. pærer 25 kr. pr. stk. pr. døgn Stor grill 100 kr. pr. stk. pr. døgn Køleskab 260L 25 kr. pr. døgn Kummefryser 185L 25 kr. pr. døgn Popcorn maskine* 250 kr. pr. døgn Sluch Ice maskine** 250 kr. pr. døgn Flagallé i Gjern by 500 kr. pr. dag (kl solnedgang) Toiletvogn 500 kr. per døgn Kontakt Jan Petersen på tlf: Borgerforeningen har en hoppepude, som medlemmer af Borgerforeningen kan låne gratis på eget ansvar til privat brug, den skal selv afhentes og afleveres igen. *Inkl. Kræmmerhuse, popcorn og fedt til ca. 30 personer. **Inkl. Saft til 6 liter, med sugerør og glas til ca. 40 personer. Saft: Hindbær, Sport, Filur, Cola eller Ice blue. side 24

25 GJERN BORGERFORENING Bestyrelsen i Gjern Borgerforening Formand: Paw Rosenvard, Tingbakken 13, tlf: Næstformand: Michelle Quitzau, Borgergade 6, tlf: Kasserer: John Dascher, Ellerupvej 41, tlf: Sekretær: Camilla H. Hansen, Højholt 26, tlf: Udlejning: Jan Pedersen Hornvej 27, tlf: Medlem: Kuno Nørskov, Tingbakken 82, tlf: Medlem: Frede Madsen, Tingbakken 11, tlf: Vi kan altid bruge nye hjælpere - vil du i bestyrelse, være fast hjælper eller blot give en lille hånd nu og da - så tøv ikke med at kontakte os - sammen gør vi Gjern området til et godt sted at være. side 25

26 STAFETTEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I STAFETTEN 2015 Mandag den Til generalforsamlingen var 5 fremmødte, hvoraf de 4 var bestyrelsesmedlemmer og bladets redaktør. 1. Formand Dinner bød velkommen og Erik Pedersen blev valgt som dirigent. 2. Margaret har i 2014 fået lavet 4 flotte blade. Trykning og udbringning er tilfredsstillende, så det har været et år uden problemer. 3. Hilda Sørensen fremlagde et afbalanceret regnskab med et lille overskud, derfor kan foreningen også det kommende år undgå prisstigninger. Regnskabet blev godkendt. 4. Ændring af 7 stk 4. Det besluttes at der fra 2016 indvarsles til Generalforsamling i Stafetten. Dette rettes i vedtægterne. 5. I bestyrelsen var Anita, Hilda og Mona på valg og de modtog alle genvalg. Suppleanterne Kirsten Secher og Anne Marie Krogh, modtog også begge genvalg. 6. Revisorer blev Torben Poulsen og Ella Johnsen. Suppleant Erik Pedersen og Peter Sehested. Alle 4 modtog genvalg. 7. Indmeldelsesgebyr og kontingent på 250 kr. forsætter uændret. Referent Mona Lundsgård Efter generalforsamlingen ser Stafettens bestyrelse således ud: Redaktør Margaret Skovsen Formand Dinner Kasserer Hilda Sørensen Sekretær Anita Andersen Mona Lundsgård side 26

27 Du finder byens solarie i kælderen under Gjern Kultur- og Idrætscenter Åbningstider: Hverdage kl Lørdage kl side 27

28 SPEJDERNE Støt spejdernes Landslotteri - så støtter du det frivillige arbejde hos Gjern spejderne. Spejderne sælger i Februar - marts - pris 20,- Se straks om du har vundet! side 28

29 SPEJDERNE Juletropturen Et gammelt ord siger at julen varer lige til påske, så kan vi vist lige nå at se et par billeder fra juletropturen til Ryekol. 2 stolte honningkage bagere, Cecilie og Maria præsenterer det flotte bagværk. Sander og Sissel klipper julehjerter. side 29

30 SPEJDERNE Det kræver sin spejder at arbejde med den varme bolsjemasse, der har en temperatur på 153 grader. Nytårsparaden Vejret var med spejderne på årets Nytårsparade i Amerika, Gjern Bakker i midten af januar. Traditionelle spejderfærdigheder som kort og kompas, knob og reb og bålmad blev udøvet af de friske spejdere. Aftensmaden blev tilberedt og indtaget i bålhytten ved Trollbjerg. Desserten, flødeskumslagkage blev nydt i petroleumslampens skær. En stemningsfuld gudstjeneste i Skannerup Kirke, oplyst af levende lys, afsluttede en dejlig aktiv spejderdag. side 30

31 SPEJDERNE Lige om lidt er der også ulve i Gjern, her er ihvertfald en flok ulve fra Gjern Spejderne klar til at indtage Gjern Bakker I gamle dage gik spejderne jo i korte bukser udover stubmarkerne hele året. Det gør Rasmus "Rask" Christensen stadigvæk. side 31

32 SPEJDERNE De mindste deltagere på nytårsparaden var bæverne, og de ved godt at med den rigtige beklædning kan man sagtens klare en dag i frost og kulde. Hos Hobbitterne, de store seniorspejdere, er rigtig beklædning lidt mere sparsom end hos Bæverne. side 32

33 SPEJDERNE Thea pisker fløde til aftenens dessert - lagkagen. I pandelampens skær og siddende på jordgulvet blev primimaden nydt til sidste bid. side 33

34 SPEJDERNE Ved gudstjenesten i Skannerup Kirke tændte børnene et lys for et godt ny spejder år. Mødetider, spejderhytten, Svostrupvej 5. Bævere kl. Onsdag Ulveunger kl. Tirsdag Spejdere fra 5. kl. Torsdag Seniorspejdere Mandag Roverspejdere Mødes efter aftale Ledermøde 2. torsdag i måneden side 34

35 SPEJDERNE Kalenderkryds Grupperåds-ledermøde 5/2 Turnering bæver-ulve-spejder-senior 8-9/5-15 Spejder-senior-rover sommerlejr 4/7-11/7 Bæver-ulve sommerlejr 6/7-8/7 Sommersamling- Spejder for en dag 22/8-23/8 Sponsorcykelløb 1/9 Juletroptur / familietur 6-8/11 Bæverleder Ove Jørgensen Bæverleder Ulrik Knold Ulveleder Ellen Christiansen Ulveleder Solveig Pedersen Ulveleder Jens E. Kristoffersen Tropleder spejderne Per Villadsen Tropleder spejderne Thore Nielsen Tropleder spejderne Asbjørn Merstrand Nørder Niels Sørensen Depot Frank Thuesen Gruppeleder Susanne Thuesen Grupperådsformand Erling Lemming Kasserer Birgitte Garne side 35

36 side 36 INDRE MISSION Program for Gjern IM Tors 5. februar kl Fællesspisning og fælles bibelkreds Tilmelding senest mandag på eller / Tors 19. februar kl Skumringstime Tors 26. februar kl Relation til Gud og min næste bl.a ud fra Kol ved regionsleder i IM Thorkild Vad. Derefter generalforsamling Tors 5. marts kl Kredsens forårsmøde i Gjern ved pastor Lars Morthorst Christiansen, Brandstrup Derefter kredsens årsmøde Tors 19. marts kl Fællesmøde med Søhøjlandes Kirke ved Robert Bladt Tors 26. marts kl Fællesspisning - Hans Jørgen Østerby synger og deler tanker med os. Tilmelding senest mandag på eller / Tirs. 14. april kl Kredscafe i Voel Tors 16. april kl Miss. Arne Nørgaard Tors 23. april kl Soldatervennerfest i Voel Tors 30. april kl Gåtur og varme hveder hos Inger-Lis og Søren Winther Sørensen, Hjarddalsvej 19. Sammen med Søhøjlandets Kirke maj Seniorlejr på Kjelsø Tors 21. maj kl Sognepræst Maibrit Fabech, Gjern Tors 28. maj kl Kirkens Sociale Arbejde i Silkeborg ved Ulla Kristensen, Skannerup

37 SØHØJLANDETS KIRKE Program for arrangementer i Søhøjlandets Kirke. Marts Mandag d. 2. marts kl Fredag d marts Søndag d. 15. marts kl Tirsdag d. 17. marts kl Torsdag d. 19. marts kl Søndag d. 22. marts kl Søndag d. 29. marts kl April Fredag d. 3. april kl Søndag d. 5. april kl Tirsdag d. 7. april kl Lørdag d. 18. april kl Tirsdag d. 22. april kl Søndag d. 26. april kl Maj Mandag d. 4. maj kl Søndag d. 10. maj kl Søndag d. 17. maj kl Tirsdag d. 19. maj kl Søndag d. 24. maj kl Søndag d. 31. maj kl Spaghettigudstjeneste Menighedslejr på Virksundlejren, Livøvej 5, Virksund Gudstjeneste v. Mirjam S. Madsen med inspiration fra hendes rejse til Indien. Tema: Diakoni. International Worship, Østergade 27b Fællesmøde med Gjern IM v. Robert Bladt, generalsekretær i KFS. Sted: Østergade 27b Gudstjeneste Gudstjeneste (palmesøndag) Gudstjeneste (langfredag) Gudstjeneste (påskedag) Spaghettigudstjeneste Generalforsamling på Klippen International Worship, Østergade 27b Love Works Gudstjeneste v. Dorte Sandvad og Martin Lauritsen. Sted: Østergade 27. Spaghettigudstjeneste Konfirmationsgudstjeneste Gudstjeneste International Worship, Østergade 27b Gudstjeneste (pinsedag) Gudstjeneste v. Tune In Alle gudstjenester og andre arrangementer er åbne for alle, der har lyst til at være med. Med mindre andet er nævnt afholdes gudstjenesterne i Gjern Kultur- og Idrætscenter. Se mere på Der kan bestilles transport til arrangementerne pa? eller For mere information: Kontakt præst i Søhøjlandets Kirke, Jo?n Poulsen, Højholt 16 Gjern, tlf: eller side 37

38 SØHØJLANDETS KIRKE Stort hul i rådhusets bankboks Ombygningen af den nederste etage af det gamle rådhus i Gjern er i fuld gang. Undervejs støder vi på gamle lokalhistoriske fænomener, som da der blev skåret et hul i bankboksens 40 cm tykke betonvæg, så der fremover fx kan serveres frokost ud til det caféområde, som bliver dannet omkring den tidligere trappeopgang. Tilsvarende er der lavet et hul til en dør i beskyttelsesrummets lige så tykke vægge, så der kan blive to udgange fra samlingsrummet, hvilket er nødvendigt, for at brandmyndighederne er tilfredse. Arbejdet skrider godt frem gennem en blanding af frivillige kræfter og håndværkere, som hyres til de nødvendige dele af arbejdet. Planen er stadig at nå i mål og kunne tage de nye lokaler i brug til maj/juni. Se fotos fra ombygningen her på siderne. Der arbejdes i Rådhuskælderen: side 38

39 SØHØJLANDETS KIRKE side 39

40 SØHØJLANDETS KIRKE Gudstjenester på engelsk Her til foråret er Søhøjlandets Kirke begyndt på at holde engelske forsamlinger én gang i måneden. Vi kalder samlingerne International Worship. Her synges der engelske sange, samtalen foregår på engelsk, prædiken bliver holdt på engelsk osv. Alle er hjertelig velkomne til at være med, uanset om engelsk er éns modersmål, eller man bare har lyst til at bruge sit engelsk på den måde. Vi begynder kl 19:30, og mødes i Gjern Missionshus, Østergade 27b The 20th of January. Speaker: Rev. Jón Poulsen, Gjern Theme: Gal 1 The 17th of February. Speaker: Rev. Jón Poulsen, Gjern Theme: Gal 2 The 17th of March Speaker: Arne H. Pedersen, Voel Theme: Gal 3 The 21st of April Speaker: Rev. Jón Poulsen, Gjern Theme: Gal 4 The 19th of May Speaker: Jim Pfrogner, Viborg Theme: Gal 5 The 16th of June Speaker: Jim Pfrogner, Viborg Theme: Gal 6 side 40

41 SØHØJLANDETS KIRKE Tune In - Kirke for teenagere Et par gange om måneden mødes en flok teenagere for at hygge sig sammen. Hver gang er der et tema på programmet, som en voksen præsenterer og bringer i spil. Emnerne varierer, men har ofte noget med tro og identitet at gøre. Mirjam Søndberg-Madsen og Dorthe Sandvad er ledere for Tune In. Det er en åben klub, som betyder, at alle fra 7. til 9. klasse er velkomne til at være med. For program og kontaktoplysninger til lederne, gå til kirkens hjemmeside shkirke.dk, og klik videre på Tune In. Søhøjlandets Kirke vil være en del af Guds kirke i Søhøjlandet. En aktiv kirke i lokalområdet med udgangspunkt i Gjern, Voel og Skannerup. En kirke, som samler mennesker til et fællesskab omkring forkyndelse, nadver og lovsang. et sted, som udfordrer mennesker til tro og til et liv i efterfølgelse af Jesus Kristus. en kirke med god plads til hele familien og til alle aldersgrupper. en åben og nærværende kirke, som gør en positiv forskel i lokalområdet. side 41

Foreningsbladet i Gjern

Foreningsbladet i Gjern Foreningsbladet i Gjern Nr 125 marts, april, maj 2014 side 1 REDAKTIONELT/INDHOLDSFORTEGNELSE Dette nummer af Gjern Stafetten er samlet af: Margaret Skovsen, Herredsvejen 2, 8883 Gjern, 86 87 56 75, margaret.skovsen@mail.tele.dk

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Gjern Missionshus Østergade 27B 8883 Gjern 1 2 Mandag 9. kl. 20 Tirsdag 10. kl. 10 (bemærk tidspunktet) Onsdag 11. kl. 20 Torsdag 12. kl. 20 Fredag 13. kl.

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012 yhedsbrev December - Januar - Februar 2012 Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10 FDF SÆSLV Indhold FDF-Info Side 3 yt fra Kredslederen Side 4 yt fra Bestyrelsen

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Juni 2015

Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn ÅRETS BYFEST 2015 Den 23. 27. juni afholdes der byfest i Krejbjerg. Tirsdag den 23. juni kl. 18.30 Cykeltur til Nymølle kl. 20.00

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

Velkommen. Et eller begge telte vil være åbne hver dag, når aktiviteterne begynder. I tilfælde af dårligt vejr vil teltene være opvarmede.

Velkommen. Et eller begge telte vil være åbne hver dag, når aktiviteterne begynder. I tilfælde af dårligt vejr vil teltene være opvarmede. Program for Sports- og byfesten i Fåborg 8. maj - 16. maj 2015 På festpladsen bydes der på Velkommen Is og pølser Slik Sluch ice Pommes frites Pølsemix Bar med øl, vand og spiritus Frisklavet kaffe Dartspil

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Sydfyns Single- og Venskabsklub www.svendborgsingleklub.dk OBS!! Af hensyn til danseaftner på Skærven i Nyborg, er klubaftnerne fremover flyttet til 3. fredag i måneden April 2013 Søndag den 7. april kl.

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 Evt. ændringer forbeholdes. Alle arrangementer er kun for foreningens medlemmer. Køge Borger- og Haandværkerforening Stiftet 24. januar 1847 Kontaktpersoner : Formand : Murermester

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

SPRØJTEN. April - Maj 2014 MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD.

SPRØJTEN. April - Maj 2014 MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD. TELEFONLISTE For DUI LEG og VIRKE STRUER AFD. Formand Flemming Karlsen 86 95 08 86 / 23 61 39 95 fkarlsen@email.dk Kasserer Helle Jeppesen 69 14 69 34 / 30 27 06 86 havremarken6@gmail.com Sekretær Dorte

Læs mere

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1 Kort byfestprogram Borbjerg - løbet Pladespil Bilorienteringsløb Friluftsgudstjeneste Familiedag Kæledyrsudstilling flagkonkurrence Gadedysten Fodboldkampe Stjerne for

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

pattegris Petanque Rafling Hoppeborg Herre/Damefrokost Og meget meget Mere

pattegris Petanque Rafling Hoppeborg Herre/Damefrokost Og meget meget Mere Cykelløb Helstegt pattegris Petanque Bob Årets borger Ansigts maling Banko Soft ice Rafling Hoppeborg Herre/Damefrokost Og meget meget Mere Program Tirsdag 17/6 Kl. 18.30 Kl. 19.00 Kl. 19.00 Onsdag 18/6

Læs mere

Referat fra møde i initiativgruppen for GAU Den 28. Maj 2015 i Gjern Kultur- og Idrætscenter kl. 1900.

Referat fra møde i initiativgruppen for GAU Den 28. Maj 2015 i Gjern Kultur- og Idrætscenter kl. 1900. Referat fra møde i initiativgruppen for GAU Den 28. Maj 2015 i Gjern Kultur- og Idrætscenter kl. 1900. Tilstede: Johannes Berggren Gjerningsstedet, Jørgen Møller GKIC, Gjern Lokalråd: Vagn Brostrup Jensen,

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Foreningsbladet i Gjern. Nr 122 juni, juli, august 2013. Sankt Hans byfest. side 1

Foreningsbladet i Gjern. Nr 122 juni, juli, august 2013. Sankt Hans byfest. side 1 Foreningsbladet i Gjern Nr 122 juni, juli, august 2013 Sankt Hans byfest side 1 REDAKTIONELT/INDHOLDSFORTEGNELSE Dette nummer af Gjern Stafetten er samlet af: Margaret Skovsen, Herredsvejen 2, 8883 Gjern,

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

Velkommen til byfest i Vester Nebel

Velkommen til byfest i Vester Nebel Velkommen til byfest i Vester Nebel Så er det byfesttid i Vester Nebel, og på de følgende sider vil programmet kunne findes. Byfesten afholdes i år: torsdag den 12. juni søndag den 15. juni 2014 Byfestprogrammet

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Lig til Sankt Hans! R E V Y Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Marts 2009 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk 16. marts Generalforsamling 21. - 22. marts Maleriudstilling

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

NRUI Sports- og Byfest 2013

NRUI Sports- og Byfest 2013 NRUI Sports- og Byfest 2013 Program for Sports- og Byfesten 2013 Søndag den 25/8 kl. 14,00 Opstilling af telt Teltet skal rejses, borde stole, bar, køkken, lys m.m. skal opstilles, så vi glæder os til

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Serup Borgerforening

Serup Borgerforening Serup Borgerforening Program for: Serup Sommerfest 22. & 23. august 2014 Med forbehold for ret til ændringer og overraskelser Støt vores annoncører - de støtter os! Lavpris benzin Viborgvej 87 Skægkær

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 «Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder... 3 Facebook.3 Julefrokost..3 Madklub..3 Sommerfest 4 TDC (Tour de Chambres)..4 Vi har

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 100. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. 100-års jubilæum. Som sagde i min velkomst

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

52 årg. Januar marts april 2015 nr. 1

52 årg. Januar marts april 2015 nr. 1 VAMDRUP 52 årg. Januar marts april 2015 nr. 1 Bestyrelsen Pr. 18 Februar 2014. Formand: E-mail: Lars Lynggaard Jensen Ahornvej 6 6580 Vamdrup Mobil: 28 68 40 12 lalyje@gmail.com Næstformand: Hugo Høyrup

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Storstrømmen. Nr. 1 MAJ 2011 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS

Storstrømmen. Nr. 1 MAJ 2011 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Storstrømmen Nr. 1 MAJ 2011 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Et nyhedsbrev Hvorfor nu det? Som en af de eneste kredse i Parkinsonforeningen, har Storstrømmens Kreds ikke tidligere

Læs mere

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften Juni 2014 1 2 3 Ti Forældrekaffe SFO 4 5 To Grundlovsdag Stafet for Livet 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 On Dimission 9. klasse 26 To Grill-aften 27 Fr Sidste skoledag 28 29 30

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT Ny tilmeldingsprocedure: I forbindelse med digitaliseringen og den nye hjemmeside er der ændret på måden at tilmelde sig. På hjemmesiden under Event kan du se alle

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 22. april 2015

Referat fra generalforsamling den 22. april 2015 Referat fra generalforsamling den 22. april 2015 1. Indledning med andagt v/dagmar Bjerregaard 2. Valg af dirigent a. Kaj Ove Søe blev valgt. 3. Bestyrelsens beretning og visioner i punktform a. Året der

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK KØBENHAVN KARATENYT København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK Uden frivillige går det ikke Dejligt - nu er det igen dagen, hvor der er træning, og om et par dage er det igen tid til at tage en frisk gi

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Hvordan får vi flere børnefamilier med i missionshuset eller hvordan får vi startet en børneklub? Børnefamilier bliver der færre og færre af i vores

Hvordan får vi flere børnefamilier med i missionshuset eller hvordan får vi startet en børneklub? Børnefamilier bliver der færre og færre af i vores Hvordan får vi flere børnefamilier med i missionshuset eller hvordan får vi startet en børneklub? Børnefamilier bliver der færre og færre af i vores missionshuse rundt om i regionen. Her er jeres forslag

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Nyhedsbrev. Ny bestyrelse konstitueret KRAGELUND FORSAMLINGSHUS. Ny Bestyrelse. Koncerter. Renovering. Kragelunds venner. Udlejningen.

Nyhedsbrev. Ny bestyrelse konstitueret KRAGELUND FORSAMLINGSHUS. Ny Bestyrelse. Koncerter. Renovering. Kragelunds venner. Udlejningen. KRAGELUND FORSAMLINGSHUS Nyhedsbrev Å R G A N G 3, N U M M E R 2 D A T O : 3 1. D E C E M B E R 2 0 0 6 I DETTE NUMMER Ny Bestyrelse Koncerter Renovering Kragelunds venner Udlejningen Sponsorere Aktivitets

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Februar 2015

Krejbjerg - Nyt Februar 2015 Krejbjerg - Nyt Februar 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn FASTELAVNSFEST Så er det igen tid til at slå katten af tønden. Der holdes fastelavnsfest i forsamlingshuset søndag d. 15. februar

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev vinter 2014 Vinteren går på hæld og vi begynder at glæde os over de små forårstegn. Heldigvis har vinteren ikke været slem i år. Der har kun været få dage, hvor det

Læs mere

VNI BYFEST I VESTER NEBEL

VNI BYFEST I VESTER NEBEL VNI BYFEST I VESTER NEBEL 11. juni 14. juni 2015 Velkommen til byfest i Vester Nebel Så er det byfesttid i Vester Nebel, og på de følgende sider vil programmet kunne findes. Byfesten afholdes i år: torsdag

Læs mere

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010 Laugposten 19. årgang nr. 01-2010 Standerhejsning Den nye bestyrelse Laugposten følger tiden Afholdte ture Nye forslag til aktiviteter Standerhejsning og generalforsamling d. 10 april Vejret var kun en

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere