Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 Side 1 af 27! $ % &'& * )+ %, -.! Plac. Navn Født Point FINA 100m 200m 300m Opnået Status. &/& -0&'1/'--.!$. &0'.&'-. /' 234 / %&'!'!. -0'/'- /'.1 * 1 '+!$. -./'1&'-00/' -!,(!. -&'' /'.1 - &.&$. - '/.'0./' /. '/(!. -.'/ '-/' 0, 0 '(!. -'1.'/1/' -!1. -'/1 '&&/' * &!. -'/&'&&/'- 0 2(. 1 '/&' /' - * 2(. 1. '1/'&&/'1-0 7 /!+. 1&'/ -'/&/'1& - ) '-/'/&/' &&&. 1-&'/1'1/0/'-. - 8$ & 4 (. 1--'-&'-0 /'&. -

2 Side 2 af 27. $. 1-'&0-' 1-/' & '$&!. 1-'- '&/' '3!. 1&' -'&&/'/// $($!&. 1-'1&.'&/0/'// '(!&. 11'./.'/'//0-4 '!((. 1'..'.1/'/1 0 *- 7 / /&,561!. 1'.'-/'/-1 * 1,56!. / '.0'.-/'/- & 0-165&. /.'0 0'11./'/ & $$!. /0-'&-' 0/'/&& 3$94 %&!.. /0/'. /'//'/0& - %! ) 0 2(,&. /0'01'1-/'/ $ +&. /-' 1/'.1/'1-1 0 %)5 Plac. Navn Født Point FINA 100m 200m 300m Opnået Status! &1'1/'0 & - ; '( './0/'-&1-0 /.&2( 0 -'/0-'0/'0-- 1 '! 0 --'/'&/'0&- 7 - (($ 0 1 -'/10'1./'. *0 & &,& 0 1 -'/1/' /'.- *0*. 2($ '101'/-0/'// 0 %)5

3 Side 3 af 27 0 $& '/ '/&//'// -* $(! '11'/0 /'/ 1-0* %! '1./'/ /'/1 -- '& 0 1&'-0 '&/&/'&0/ -,)( 0 11-'-&-'&-&/'0 -* / 8 0 1'.-1'/'/1-0 1, 0 1.'00-'1/'/11/ ! 0 1.'&0'0.//'//. & $ 0 1-'-'0-0/'// ). : 0 / 1'..'&/'/&&,) 0 0 /0 '.-0'1&/'/.- -* 3! )5 '! 0 /0'&0'./'/./. - *) '!;(,& 0 /0'00/'11/'/0 0-8$ '&!(( 0 /. '/'-1-/'/ 01 2<!! 0 /./' 11'1. /'1 - %)5 / %&,( 0 /&0' 00'-/'1-/ 0-1,56! 0 /&'.'&-./'1- * - %$ 0 /-&'/'&10/' *) & 8%! 0 /--'0/'-.&/'111 -*,94 '$!. 0 /1' /'0/' ! %&1! 0 0 //-'.'/-/'-01 * $ ; $ 0 ; 8$

4 Side 4 af 27 ; Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status. -.- /10'1&'/ 1 -* 8$ 5 -&- /1'1/'1/ / '&!,5! -& / 1'10/'/ & -& /'/1&'/ $&$ -- /1'-&&'1.. 0 & '&3! -/ /0'.11'1/0 *** /1'&& '1 0 0 (' 1 & // '.-&'1/. %)5 '&+=& 1 - /'0-'11 $&,(! 1 /-'01'11. %'5+ 1& //' /'1& / -** 7!3=!& 1& /1/&' '1.0& / $=4(& 1- //-'.'1 *- 1 3! 11 /.' &/'1.0 %.(&> //&/'10'10/ * & 1$!'5(! 111 /1-'0'1 /. $=? 11/ ///0'1&'10& * ( 1/. /1-/'..'1 //,&(! 1/1 //..'/ '1 0/ * ) 31 1/1 /&-'/'1 * 7 $&'! 1/ //'0.'1 / )5

5 Side 5 af 27 $! +) 1/ //&.'.'1 &- - /.:4 & 1. // '1' /1//''-- *-- - 7, 1& ///0'&'-1. **0 & $3! 11 //.'10'-0 0 ;.. 1 // ''-1/ 0 0.( 10 /1/.'-/'--1 0* +:(! 1. /10'&0'-0& // -'.' /.&$( 1 /-&-'11'-/1 - * *) / 3$=$5 1 ///0' '--1 - % 1 /1&.'/1'-/- - /1 3&> /. //1/'0/'-/. -0 )5 /-.:5& /& // 0'- ' /&, /- /10/'/1-'-/ - /. :!! /- /--'1/'-/-0 - / 1 /1&'/&&'-/1. - / +) / 1 /1.0'/.-'-/0-1 3 / /-'/--'-/0-1 +) / /---'11.'-/ (== /. /--'1 ' , 1/ /& /-&'1-' %4) 11 6 /-& /1&-'1//'-&0- -* '&!3!

6 Side 6 af /-1 /-/0'&/&' & 3&&%( /1 /-&0'-0&'-.1 -* ; ;- Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status 36& - /0'&.'1/0 *- +,5-1 /-.'.&/'1/&- * +! / - /.'..'11/ 0*0 8$ 1,& 10- / '01-'1-& /-.' 1'1&-- & $7 1/ //' '10/ ;. '&!$&! 1& ////'00'-& **,! 0 1& /11' '-0 *0 '!,&(/ 1/ // -'0'-1- - *94 3,& 1 /1/'1.'-.- - * &39! 1 /10&'. '-&- - 0 : 2! /- /-0-'1.1'-1/- - /. /00 /1 '/-&'-// - 1! /0. /11'/1'-/ $=$56 /0& /-'/0'-/&0 - ; & /1 /01 //01'/11'-1& -0. ''% /01 /100'11&'-1-0* 0 5 /0 /--&'10'

7 Side 7 af 27 3 /. /1.'/0 ' & 7 $=4& /&0 /-10'1- ' ( /& /-- '-'--0/ - $= /& /&..'&.&'-.. - /! /& /&-'&-'-01/ -- 1 > /-. /-&-'-.' ( /-/ /-10'-./'-.& -- )5 &.; /- /1&/'/& '-&- -..; /- /&'&0'-0& - &0 0 A& /- /&-'& 0' ) 3%! /10 /1-.'1/'-&&0 -* )5 / '&&!$ /1/ /&0'& &'-0-. -** / 6(( /1 /&..'01 ' -0 ) / 3'& /1 /./'.//' ; //,& //1 /-& '&..'- &. 3$94 /1 $ // /.1' '& /- ( /1 /-.'&1/'- & * )5 3&!B! ;$C $ &0-27 Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status. 1&. /0 - * +. 1& /.. - / ;. 1-1 // -

8 Side 8 af 27 1 '(!. 11. / %)4 &. 11 / 0 & '&:. 1 / & *. '. 1/ // 0 $)). /0 /-0 )),%(. /0. // ; 39!8&. /01 /. - 3!15. /0 / - )!. /-. //- 0 / 2(,. //& /1 1,56!. /- /-/- * - 1%(. 0 /& 8 39!4!!. ;$C $ - 27 Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status $/= 0 1 & * / / '( 0 1- / -* 1 &,& 0 1/ /1 * - (($ 0 1 /1 * &! 0 // /1/ *- ; $!. 0 /-& //&. 0

9 Side 9 af 27 0 '!;(,& 0 /-1 //// 0 8$, 0 /1- //1 0 3$94 0 /11 //0& 0* *).&,( 0 /1 /1. 0 //. /1/ - 48 / 1( 0 /. /1 ) /& /- -,)( 0 / /1./ '$! & 0 /&&/ -0* 3!. 3!( 0 0/ /&& 0 %$ 0.- /&& *) +,56 0. /&-0! 0 1/ /0 * )5 7&; Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status $(! --. /&/& (% -1- /- /.7 -/ /&& /.. -! )5 3! - 1- /0/ ) &.2 1/. / 1. $ 1. /00/ - 0 '1 1& / 10 --

10 Side 10 af 27 48,&'%! 1/ /0.0 - *) 35& %! $=%( / ; $! / ) /, /0 1/ & / & /&/ 11& 0 < '&!3! & /- 1& * 42.!3=!& / $!+ / / &&%( /1 1/ -* ;.:4 & /0 11 -* 48 $+.- 1&0-9%4) 7&;- Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status,(!4 ' - /.&. ** ((!== - /.. *0 +! / 11/ / / 8$ 1!/& 1/ / $&,(! 1/ 1 - -

11 Side 11 af 27 & '&!$&! 1 / $&!D& 10 / 0/ - 0 3& /0 11 )5,&(/ /.& 1.& 0 *94 133! /&& &.& /&/ 1 *0 7 3$=$56 / ; / 71( / )5 1 $2! / %! /1 11 0* )5 & ''% //. 11/ - 2. // % < 0 ($ // ; ;3( /. 1&& -0 3,& /& 1/&. - '& /- 1/ - 8 / 1/0 -* 7 / 1! / $=& $94 -.;.. 1-.& - &0 6(( ;$C $ ) $!' ;$C $ )

12 Side 12 af 27 (&&=7 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status!$. -. &'0'/ &'1'/ & / '+!$. 1 &'1/1'1 - *-- 1.&$. 11. /-&'& '11/1 0 -!+. 1 /0' /.'1.. * )5 & 3&&&. /-0 / &'..'1 -& --0 8$ (&&=7 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status '! 0 1&1 /.1'.1 ' /-'..'1. 0 3$94 $(!7 / 0 /& /&' '1. * %! '!7; Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status.7-01 /.'0/'-/ ///-'-&'--1. 0** 8$ / $&$ -/ /&0'-' $=2( -/ //'/&'- / - &0 - $ 100 //.&'-0 '/0. -* & '&+=& 10. /1'1.-'00 -*-. 3! 1& /&-&'..'1&/ - %

13 Side 13 af &1 /1/1'&.'& - 1$!'5(! 1-1 /& 1'0-' / /-/ '&.-' / * $=? 1- /&&'-.'1& 234 3'E! 11/ /- '&-'-0 -.(&> / 11 /&.'..'./ -* 1 '1 1/0 /-.&'/'-/ (2( 1/0 /1'1-' &! 1/- /--0' '-0 )5 $!. +) 1/1 /&- '0 '& & / 1' /'&01 7,&(! 1& /& &' 1.'-.0 ) 35& %! 1 /&/0'1-'0/ -.1&! 1 /&- '0&-'00 $&'! 1 /&/' '. )5 / +:(! / 0 /0' /0'/. / 0 /&/.'.' /& /.00' 0'0 0* & ( /- 101'&1 '.& 0.. /0 // '&&'-0 - %)5 0 1 /0 1&-'10'/- *- +1.& /.1 1.'--0'/ 0

14 Side 14 af 27 /, /. / -&'-/.'1 -* 3! / /. /0.'-&/'0& -0 ) / 6 //- /.-'/0 ' -& 0 7, ;$C7$$ $(! ;$C $ '!7;- Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status,(!4 ' -& /-'-/' ! 1.& /-/'. '00-0 8$ / 36& 1. /-/'&.'--. &39! 1 1&0 /1 '/.' & * : - 133! 11. /&&.'&-'- 0 & + 1 /&&/'0/'..-. $7 1. /./&' /1' 0 - ; 0 2! 1 /&-/'0./'0.- '&!$&! 1 /0&''0-- 3& 10 /0.1'' 1/ * )5 1.& 1 /&/'01-' ** 3 /& /0&'.'. 00.& 7 / 5 /& /...'-'1/ $&!D& / /0 &'1' / *

15 Side 15 af 27 - ''% / 1&&'.' &.; /&. /0'./'-,!. /& /0-0'/1'&&- *0 '! =!& 0 /-. / ' /' %! /-. 11&'-.'- )5.&.& /-. /0. '1.'-- 7 ' /-- /010'/1-' ),& /-/ /&-.'/0' $94 / 7 /- / -'.'-0- * % /!/& /- 1'0&'&.1 * - '& /11 /-.'-.'&/ * & +( /1/ / '1&1' 0 *. $&,(! // 100'00'.1 * 0! // 1.-'&&' -- * $=4& //. 100'&0&' 0 *0* / 34!! / 1./'. '// - * /. / 1'0- '1 - -*0 / A& / /..'.' - -0 ) //.; - 1&'/&.'& - * &0 /1 '&!/$&E 1/1'0&'-0 - * /- 1(! -- 1/1-'// '/ - * $!' ; )

16 Side 16 af 27 Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status!$. & / ;. 1 &. - * - $)) '/(! , 0.&$. 1.&.-0 2(. 1./ & '+!$ &&&. 1&.1 * 8$ / %)4 &. 1&1.. * 1!,(! *- - %&'!'! *0 & 3! // * ). '$&!. 11.& * $($!& * $$!. 11.& * 3$94 '. 11& 0 ** '(! )

17 Side 17 af 27 39!4!!. 1/ / '&:. 1/ $. 1// &!. 1// 01& 0 & )),%( ;. 2(,. 1. 0/ !8&. 1/ 0-0* ;. 1/ 0& 0*0 / / 4 ( / '!((. 1/ // 2(. 1 0 & 0 /1 /&%. 1-0&1 - ) /-! /& 1%(. /. 8 /. ))$&. /0 /& )5 /0 +&. /0... %)5 %&! /. /. / %! ) 1 2(,&. /&1 / 0-8$ 1 1(. /-. - < 1 '&$). /10 /-0 -** )5 1/ ;. /1 /- 3$94

18 Side 18 af 27 11,56!. // /. 0 Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status '( 0 -- &/& &,& 0 1.1/ 0- / '! &. 3$94 - $/= & '!;,& ** 3$94. (($ *- 0! 0 11& 01 ** ;,56! & ** /0 *** *) '! &1 0 *) '& 0 1/ / / ($ & 0 %)5 - '& &.&2( 0 1&..,)( 0 1/ ,56 0 / 0 1 * 39! 0 / & - * '!;(,& 0 / / $ 12 0 /

19 Side 19 af 27.&,( 0 /0. -0 $! / 0 /0 /0 0-1 : 0 / (&> 0 /.- /- -- )5 &,&7! 0 /. //. 0 /&0 / &,56 0 /& // - 0 )5 1!! 0 /-0 //0-0 < %&1! / 0 /-0 /& -- $ ; / 3!( 0 /-0 /- -- /! 0 /-1 // - )5 // $ 0 /- / - 8$ /1, 0 /- / /- %$ 0 /1 /- -* *) /& 8 0 /10 // -** /., 0 /1. /-& -0 3$94,) /0 0 /1- /- 0 3! )5 / 8%! 0 // /-& *,94 1 '&!(( 0 //& /&- 39!+!F 1 0 //1 / ) 1 (!! 0 / / 8 1/ %&,( 0 0& //1/ *-

20 Side 20 af 27 ** ; Plac. Navn Født Point FINA 100m 200m 300m 400m Opnået Status 500m 600m 700m 5 -&'0 '/ /'/& 1'-- 0 &'.1..'-/ 0'/&. --0'0&'& /'/./1'-01 0* 8$ &'.&.'1/ 0'/&&- / '&3! --/'0 -'0- /'/.&/1'-&/ 0 7 &'.-.'11 0'/&00 1 '&!,5! -1' -'11 /'11'-- 0 &'/-.'&. 0'1 - ( -'11'010 /'11.-'1 0 &'.&&.'/11. 0'-& & %'5+ -'00'.. /'11/0-'. - 7 &'..'/10 0'-.1.!3=!& 10 '1&'//1 /'-0-'-0 &'00.'1--. '/. 0 (' 10 ''0.& /'1-0--'1 %)5 &' -.'1 '0 $&,(! 10'-'0 /'1&10-'-/ *0 &'111.'11 '.& 38 1&-'1& '/ /'-/.-' * &'.'10. '0-7, 11 '-0/'/&1 /'-- -'-0 -* &'/-11.'---- '11 :!! 11'&/'/&-. /'-&&/-'.& - &'/.0&.'-... '0/. /,&'%! 1/'-1&'/-& /'-&&-'0- *) &'1/0'//0 '1.& 1/'&.'/.&& /'-01&-' /1 0 &'1&&0' '1/ - '1 1/'&/&'/.&1 /'-00-' 1 48 &'1.10'.. '/ 1&'&'/. /'- 0 -' 0-7 &'1-100'00 '/ ' 01'110 1'..1-'/1/ 7 &'-1& 0'& - '/. 1'.-'/ 1'&-'&- &'-10'1/. '/..- $! / 0'.-'1 1'/&.-'../ ** +) &'--/0'0 '/-&& 3&> /&'-&'/0 1'.-'-. 0

21 Side 21 af 27 )5 &'1 10'1/ '/....&$( /.0' '10/ 1'0.-'/// *) &'-0 0' 1 '10 / 1, /..'---'/.&- 1'---'.1& 9%4) &'-/.-0'11 '100& /.:5& /-&' 1/'1-01 1'-/-'/ &.-0 7.'00'/11'. ** ;- Plac. Navn Født Point FINA 100m 200m 300m 400m Opnået Status 500m 600m 700m ((!== 10'0 '0& /'1-&&-'//1 &'1/.'/0/-0'--00 +,5 1.' /'/--/'1 ---'. & &'&..'1-1/ '1- /,& 11.'1-'/-./'-&--'/.- --* 7 &'/1..'--.0 './. +! 1 11/'0'/ 1/'-0 -'/1-0 8$ &'/11.'--. '.&/ -. 11'-0/'/.///'- --' & 00 &'1/0-0'&. ' &1 3,& & /.&'..'1/&.1'& -'/---.'10'- '--. /1 /&0'.'1-1'0&-'/--.'0'.& '-/ /&' '1-.-1'.-'1/.& 7.'. 0'//./ '- 11 > /- ' 0'1-/1'1-'/./0*.'/&&0'/ ' & Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status.&:!. -& /.''-// - '(!&. 1-- /&'&'-&1 -* 4 / '(!. 1- /-.&'- 0'-&. - 1 %&'!'!. 1- /-& '&0'-& --

22 Side 22 af 27 -!,(!. 11 /-.1'&.1'-0 0 & /&%. / 0 /-0-'0/ '1 ). 3!(&!. /.0 /./.'1'/1 0 )5 0 '(!. /& /.-' /&'/0. * ) 2(. /&& /...'.'1 * 7 3!(&. /1& / -1'/-.'.0 *,94 '3!. // / /'1 ' - 1%(. // /0-'-'.& & Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status / //-&' '-/. -0 '& 0 1/ /-&0'&-/'-011 * / $&2 0 1 /- '- /'-00 * 1,&> 0 1 /-..'& &'- &0 - (&> 0 1& /&-1'.&.'- 0 )5 & ;% 0 1 /&/ '0//'. - < / /&&/'./0'- 1 -* / 0 /0/' &'1-0 1( 0 / /.' '. 0 )5 '!;,& 0 /0 /--'&'/0-3$94.&2( 0 /.& /0.'&'1-1 '&!(( 0 /-& /0&'. '-0 0

23 Side 23 af 27 / $ 0.. 1&1'.0 '&-1 - * ) : 0 ;$C7)- - (&&=7; Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status /&. 00 $ - /. *0 / '&+=& 1&/ //. 1 $=2( 1& //. &0 - $&$ 11 //0 - & 35& %! 1/ / 'E! 1 / ! 1 /1// )5 $=4(& / /1/ 0. /.. /-/ %)5 (2( /./ /-. * 48 3$& /. /-1/ /!7!! /& /-0 )5 1 +) /-0 / ) /& /& 00 &. 0. / ($ 42 - (&&=7;-

24 Side 24 af 27 Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status &39! 1& /1/- - : +,5 1/ /1 / - / 2! /0. /-. 1 '& /.1 /1 & -* -,& /-0 /-. 3$94 & ($ 0 / - ; '.. / ) 0 34!! / * '&!/$&E. 1&/ - * 36& ;$C $ -G '!7 6! Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m Opnået Status $& -/ <,%) 0 /.'/ '/,=. //- '- '- - *8..& - 0 /'-.. <4 0 &/ -1&/ 1'1 3; 1 8!,!;. /-' ' 0 /1/&'10 '.. < ;). 00' /'.. =,!;. -/ -/1 1' / ; /1'1& '1& =, 0 //-0'& '/& =;!;. &'/11 /'& '-. 1 $&;. 111 <%). /11'& '& <;,) 0 /1&'1&0 '0 4=). &&1-01 /' /

25 Side 25 af & ' 1'- - ;15 11 (>?!;. '& '/&0 '/&0 0 / /0' '1-0 3$ 0 /-&1'10 /'1 1& 8! 0 / 1 / 1 1'1 & 3=; //-.'001 '001,,7 0 / 0'-- ' / =; '/. /'/ =,. 01-0& 1'..!7. / - %,5; 0 ///' -& ' -& <*5 0 /-- '&1. '&/ =,=) 0 /'&/ /'/1 ) '/ 0 $; 0 /1 <). '&'1-. '1-. <%, 0 1.'&-0 /'.- 5=. 1 &'-0 1'/// =88. /./ /./ 1'1-& 7; // * 5. '/'/- '/- (%3. /-.'.0 '/// <*5 0 / &' 1 /'1/. =!!;) 0 /1'100 1'10-3; ;$C $ ;?;. '0 &'/ 1 '/ 1!; ;$C $! <. '.'/ '/ 8!!;. ;$C $ 2=) 0 '.'-/- '-/- -G ; 6! Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m Opnået Status 3=% <57 /1/' ' :!3$% / '-- '1.- (% /&/'1- /' /1 6%:; 0/- -. 1' 1 3% -/ *0 3 ; /-&'-& '-& (, / '1& ' &. /0/'1. /'1/0 3!;) //0'1 1'01 / $% 10

26 Side 26 af 27?, /&'.- '.- =33 / -'& '/. :6 /.'.. /'0. 5?< -'0/ 1'. 1 $7: 1-00 (5=) /0'. / '. / 95 / 0'0. '&&- 5 /-'-/. /' 47%3 10'. 1'/ - $& <7 / '.01 '.01 4( //-/' -. '.1 57) /..'&. /'/-0 ) /1/'.- 1'&// & $&% : /'1. '1. A!; /0-'- ' 6% /-'0. /'0& 3,< /.'0 1'&/.. $&(:$! < /- '01 '01 %;% //&&'0/1 '&.1 3 //' &0 /'&1 <; /0'.0 1'//- 0 /% 1/0 - $ (6% /-&' ' <;( /0 ' '0 <7 ; /&-'0& /'&&1 53) /&1'.- 1'/1- %15 1/- -* 88) //0'& '&? ///0' / '-& 8 // 1' 1 /'/- %3 /1'1/& 1'/10& 3% :=; / '. '. :B /'0& '.-/ (2 //1' - /'.10 6:;,!; /&/' 11 1'/& ; 1 -*-!% (%7) /0/'.1. '.1. =;3 /110' ' 10 < = /.'./ /'&. %;,!; /101'&1 1'/0/- $! 10 -* ;6:; //-' 10 ' 10 8<; /- -'--/ '- :,!; /1&'0. /'// 0 (<C3 /0'11/ 1'/01 / 8!!% :!* //'0& '0& 3$58 ///0'&/ '.

27 Side 27 af 27 =; /--'. /'.0 %8 /1/'0 1'/ & 1 +&!% /& - & ;( /1&'& '& 3$; /.-'./ '0 7 /1' /'/ 3) /-0'/1 1'1/- - $&% /. 0- ; /--0'--& '--& % //&'1. '&/ 9* / 1' /'/& :!,! /101'/1 1'1 &/ & '=& /&0 0,!;< /& -'&& '&& 53% /'&/- '1 8D /-.'/-& /'/-. (,= /--1'1. 1'-&. $*5 /- 0 '( <, /10.' - ' - (E /..'& - ' :*% /-0'1&/ /'11-/ //-.'1/ 1'-1 & 0 /% /1/ - $ %2 /1&'1 '1 :7 //-.' '1/ 683 /10.'&- /'10/ :;:; /.1'&-/ 1'-./& 2? 3!%)5! &'&

Side af 43!"!# % &!'()! * &, -."!# Plac. Navn Født Point FINA 00m 200m 300m Opnået Status Klub /// 0..(!#'# (#(..-! /// 0.#(!#/) (! #(!' 2 # "!#! /// 0)-(!) ) ( 00#( ' % 3 ) & ' /// 0!(!0)# (' ##(.-0 %(%

Læs mere

DM: Danmarksmesterskab ØM: Østdansk mesterskab VM: Vestdansk mesterskab

DM: Danmarksmesterskab ØM: Østdansk mesterskab VM: Vestdansk mesterskab Drenge/Herrer langbane fri fri fri DM 0:32,54 0:31,15 0:30,08 0:29,14 0:28,38 0:27,70 0:27,15 0:26,63 0:25,82 0:25,20 0:24,72 ØM 0:33,27 0:31,86 0:30,76 0:29,80 0:29,02 0:28,33 0:27,76 0:27,24 0:26,41

Læs mere

DM: Danmarksmesterskab ØM: Østdansk mesterskab VM: Vestdansk mesterskab

DM: Danmarksmesterskab ØM: Østdansk mesterskab VM: Vestdansk mesterskab Drenge/Herrer langbane fri fri fri ryg ryg ryg bryst bryst bryst indv. DM 0:33,43 0:32,01 0:30,90 0:29,93 0:29,16 0:28,46 0:27,89 0:27,36 0:26,53 0:25,89 0:25,40 ØM 0:34,25 0:32,79 0:31,66 0:30,67 0:29,88

Læs mere

Løb 14, 50m Frisvømning Damer, Finaler Årg Plac. Navn Født Point FINA Opnået Status Klub

Løb 14, 50m Frisvømning Damer, Finaler Årg Plac. Navn Født Point FINA Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 17 november 2013 Tid: 20:45:44 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider Stævne navn: Vestdanske Masters Mesterskab Stævne by: Viborg Arrangør: Dansk Svømmeunion og Viborg

Læs mere

Talentmesterskaberne 2016

Talentmesterskaberne 2016 Talentmesterskaberne 2016 Regionsmesterskaberne i Region Syddanmark Region Syddanmark har hermed fornøjelsen at invitere alle regionens klubber til at deltage i Talentmesterskaberne! HUSK evaluerings-

Læs mere

Løb 1, 200m Frisvømning Damer, Finaler Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub

Løb 1, 200m Frisvømning Damer, Finaler Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub Side: 1 Licens til Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Kravtidsstævne Frederiksberg Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Per Stilling Pedersen Stævneleder: Nanna

Læs mere

1. Elev 6 8 8 8 5 8. 2. Elev 5 8 6 5 8 8. 3. Elev 3 6 5 3 8 8. 4. Elev 7 5 3 7 8 6. 5. Elev 5 3 7 5 6 6. 6. Elev 3 7 5 3 6 5. 7.

1. Elev 6 8 8 8 5 8. 2. Elev 5 8 6 5 8 8. 3. Elev 3 6 5 3 8 8. 4. Elev 7 5 3 7 8 6. 5. Elev 5 3 7 5 6 6. 6. Elev 3 7 5 3 6 5. 7. Faglig læsning og trivsel i tre fag 1.2.b Klassens navn og fagene: Læringsprofiler Skriv point fra 1-10 ud for hver enkelt elev i klassen på baggrund af den fællesvurdering udarbejdet af elev og lærer:

Læs mere

Løb 1, 800m Frisvømning Herrer, Finaler Plac. Navn Født Point FINA 100m 200m 300m 400m Opnået Status Klub 500m 600m 700m

Løb 1, 800m Frisvømning Herrer, Finaler Plac. Navn Født Point FINA 100m 200m 300m 400m Opnået Status Klub 500m 600m 700m Side: 1 Dato: 13 april 2014 Tid: 15:29:46 Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Talent Cup 1. Stævne 2014 Stævne by: Hjallerup Arrangør: Svøm Region Nordj. & Svømmeklubben Søhesten Overdommer:

Læs mere

Hvem bliver klubmester 2015-2016?

Hvem bliver klubmester 2015-2016? Hvem bliver klubmester 2015-2016? Det vil vise sig, når vi i weekenden den 13. og 14. februar 2016 skyder Klubmesterskab 2015-2016 i gang i Støvring Svømmehal. Klubmesteren kåres blandt deltagende damer

Læs mere

ALM BRAND AALBORG CUP

ALM BRAND AALBORG CUP 6-8. november 2015 INGEN KRAVTIDER SUPERFINALER MUSIK, LYS OG STEMNING VERDENSKLASSE BESPISNING SAMLET PRÆMIESUM PÅ 30.000 KR ALM BRAND AALBORG CUP 2015 AALBORG SVØMMEKLUB INDBYDER FOR 26. GANG TIL AALBORG

Læs mere

Plac. Navn Født Point FINA 100m 200m 300m Opnået Status Klub. Plac. Navn Født Point FINA 100m 200m 300m Opnået Status Klub

Plac. Navn Født Point FINA 100m 200m 300m Opnået Status Klub. Plac. Navn Født Point FINA 100m 200m 300m Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 21 marts 2015 Tid: 21:12:39 Oprettet af WinGrodan 1.23.02, Licens til Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider Stævne navn: mesterskaber 2015 Stævne by: Skagen Arrangør:

Læs mere

Talentmesterskaberne

Talentmesterskaberne Talentmesterskaberne Regionsmesterskaberne i Region Syddanmark Breddeudvalget i Region Syddanmark har hermed fornøjelsen at invitere alle regionens klubber til at deltage i Talentmesterskaberne! HUSK evaluerings-

Læs mere

Resultatliste. Bronze- og Sølvturneringen 2010/2011. Første stævne. Lørdag d. 18. september I Seminariets Svømmehal i Esbjerg

Resultatliste. Bronze- og Sølvturneringen 2010/2011. Første stævne. Lørdag d. 18. september I Seminariets Svømmehal i Esbjerg Resultatliste Bronze- og Sølvturneringen 2010/2011 Første stævne Lørdag d. 18. september 2010 I Seminariets Svømmehal i Esbjerg Arrangør: DGI Sydvest Svømning i samarbejde med Side: 1 Resultat Total -

Læs mere

ALM BRAND AALBORG CUP

ALM BRAND AALBORG CUP 8-10. december 2017 INGEN KRAVTIDER SUPERFINALER MUSIK, LYS OG STEMNING VERDENSKLASSE BESPISNING SAMLET PRÆMIESUM PÅ 30.000 KR ALM BRAND AALBORG CUP 2017 AALBORG SVØMMEKLUB INDBYDER FOR 28. GANG TIL AALBORG

Læs mere

Overordnede ranglister. Analytikere

Overordnede ranglister. Analytikere Overordnede ranglister Analytikere Samlet oversigt Analytikere Virksomhed Dansk virksomhed Dansk virksomhed om 5 år Social ansvarlig Consumer value Shareholder value Retskaffen og troværdig Branche A.P.Møller

Læs mere

6. til 8. maj 2011. Odense Universitets Svømmehal

6. til 8. maj 2011. Odense Universitets Svømmehal 6. til 8. maj 2011 Odense Universitets Svømmehal Vi indbyder hermed til H.C. Andersen Swim Cup 2011 fra fredag den 6. maj til søndag den 8. maj 2011 Odense Universitets Svømmehal Campusvej 55 5230 Odense

Læs mere

Image-undersøgelsen 2006

Image-undersøgelsen 2006 Overordnede ranglister Analytikere Samlet oversigt - virksomhed Analytikere: Rangering på forskellige lister Virksomhed Dansk virksomhed Dansk virksomhed om 5 år Virksomheds etik Shareholder value Innovativ

Læs mere

Løb 1, 100m Medley Damer, Finaler Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub

Løb 1, 100m Medley Damer, Finaler Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub Side: 1 Licens til Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: mesterskab 2011 Stævne by: Ikast Arrangør: Overdommer: Sanne Ulriksen Stævneleder: Ole Liltorp Løb 1, 100m Medley Damer, Finaler

Læs mere

For de af jer, der aldrig har prøvet det før, kommer her en forklaring på, hvordan man gør:

For de af jer, der aldrig har prøvet det før, kommer her en forklaring på, hvordan man gør: Kære konkurrence-/elite svømmere Vi har i nåleudvalget besluttet, at I fremadrettet selv skal undersøge, om I har opnået en ny nål. De fleste af jer ved godt, hvad jeres tider er, og når I har svømmet

Læs mere

AALBORG CUP november 2011 AALBORG SVØMMEKLUB INDBYDER FOR 22. GANG TIL AALBORG CUP

AALBORG CUP november 2011 AALBORG SVØMMEKLUB INDBYDER FOR 22. GANG TIL AALBORG CUP AALBORG SVØMMEKLUB INDBYDER FOR 22. GANG TIL AALBORG CUP Aalborg Cup 2011 byder på udfordringer både for senior, junior og årgangssvømmere. Senior og juniorgruppen er slået sammen til én gruppe, så der

Læs mere

Klub Point Total - Total Stævne navn: RegionSyd Turnering 2 Stævne 1 Stævne by: Esbjerg Arrangør: Region Syddanmark og Esbjerg Svømmeklub

Klub Point Total - Total Stævne navn: RegionSyd Turnering 2 Stævne 1 Stævne by: Esbjerg Arrangør: Region Syddanmark og Esbjerg Svømmeklub Side: 1 Tid: 16:02:58 Point Total - Total Stævne navn: RegionSyd Turnering 2 Stævne 1 Stævne by: Esbjerg Arrangør: Region Syddanmark og Esbjerg Svømmeklub Plac. Nr. Indledende Semifinaler Finaler Total

Læs mere

Løb 1, 400m Frisvømning Damer, Finaler Plac. Navn Født Point FINA 100m 200m 300m Opnået Status Klub

Løb 1, 400m Frisvømning Damer, Finaler Plac. Navn Født Point FINA 100m 200m 300m Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 25 maj 2014 Tid: 16:15:22 Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Nålestævne Stævne by: Sæby Arrangør: Sæby Svømmeklub Overdommer: Johnny Olesen Stævneleder: Torben Kristensen

Læs mere

Løb 1, 4X50m Butterfly Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac.Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub

Løb 1, 4X50m Butterfly Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac.Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub Side: 1 Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: 4. Seriestævne 2008/2009 Stævne by: Aalborg Arrangør: Svøm Region Nord og Aalborg Svømmeklub Overdommer: Lene N. Nielsen Stævneleder: Peter

Læs mere

Overordnede ranglister. Erhvervsledere

Overordnede ranglister. Erhvervsledere Overordnede ranglister Erhvervsledere Samlet oversigt CEO's Virksomhed Dansk virksomhed Dansk virksomhed om 5 år Social ansvarlig Consumer value Shareholder value Retskaffen og troværdig Branche A.P.Møller

Læs mere

Løb 1, 200m Frisvømning Damer, Finaler Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub. Løb 2, 200m Frisvømning Herrer, Finaler.

Løb 1, 200m Frisvømning Damer, Finaler Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub. Løb 2, 200m Frisvømning Herrer, Finaler. Oprettet af WinGrodan 1.21.01, Licens til Korsør Sv & Livr. Side: 1 Dato: 07 maj 2013 Tid: 08:21:51 Resultat Pr. klub - Med point og mellemtider Stævne navn: mesterskab Korsør/Slagelse Stævne by: Korsør

Læs mere

Agenda. Velkommen Kontaktmuligheder Præsentation af holdet Landstræner Nick Juba Individuelle interviews Tak for i dag ca. 16.30

Agenda. Velkommen Kontaktmuligheder Præsentation af holdet Landstræner Nick Juba Individuelle interviews Tak for i dag ca. 16.30 Velkommen Agenda Velkommen Kontaktmuligheder Præsentation af holdet Landstræner Nick Juba Individuelle interviews Tak for i dag ca. 16.30 Agenda Velkommen Kontaktmuligheder Præsentation af holdet Landstræner

Læs mere

KRONBORG OPEN JUNI 2016 DM ÅRGANG LANGBANE LØRDAG AFSNIT 3

KRONBORG OPEN JUNI 2016 DM ÅRGANG LANGBANE LØRDAG AFSNIT 3 KRONBORG 2017 OPEN 25. - 28. JUNI 2016 DM ÅRGANG LANGBANE LØRDAG AFSNIT 3 6 1 m a #da K O M M U N I K A T I O N S D E S I G N Velkommen Helsingør Svømmeklub har hermed fornøjelsen at invitere til det traditionsrige

Læs mere

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SYNKRO

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SYNKRO 01.00 - INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT: EMNE: SIDE: 01.00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1-2 02.00 DANMARKS IDRÆTS-FORBUNDS DANMARKS MESTERSKABER (DM) 1 - Arrangement af DM 3 2 - Deltagelse 3 3 - Anmeldelse og startgebyr

Læs mere

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder:

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Side: 1 Licens til Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Løb 1, 4X50m Frisvømning Damer, Finaler

Læs mere

Løb 1, 800m Frisvømning Herrer, Finaler Plac. Navn Født Point FINA 100m 200m 300m 400m Opnået Status Klub 500m 600m 700m

Løb 1, 800m Frisvømning Herrer, Finaler Plac. Navn Født Point FINA 100m 200m 300m 400m Opnået Status Klub 500m 600m 700m Side: 1 Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Talent Cup 1. Stævne Stævne by: Aalborg Arrangør: Svøm Region Nord og Overdommer: Bent Rask Stævneleder: John Larsen Løb 1, 800m Frisvømning

Læs mere

Odense Universitets Svømmehal. 1.juni - 3. juni 2012

Odense Universitets Svømmehal. 1.juni - 3. juni 2012 Odense Universitets Svømmehal 1.juni - 3. juni 2012 Vi indbyder hermed til H.C. Andersen Swim Cup 2012 fra fredag den 1. juni til søndag den 3. juni 2012 Odense Universitets Svømmehal Campusvej 55 5230

Læs mere

Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub

Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub Side: 1 Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Vendsyssel Cup 2012 Stævne by: Hjallerup Arrangør: Overdommer: Johnni Olesen & Allan Thorup Svenningsen Stævneleder: Flemming Mikkelsen Løb

Læs mere

Løb 1, 4X50m Frisvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac.Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub

Løb 1, 4X50m Frisvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac.Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub Side: 1 Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: 1. Seriestævne 2010/2011 Stævne by: Hjallerup Arrangør: Svøm Region Nord og Overdommer: Bent Rask Stævneleder: Flemming Mikkelsen Løb 1, 4X50m

Læs mere

PERSONLIG STORYTELLING. Med Jesper Sylvester

PERSONLIG STORYTELLING. Med Jesper Sylvester PERSONLIG STORYTELLING Med Jesper Sylvester ER MIN HISTORIE RELEVANT ELLER ER DET BARE NOGET JEG BILDER MIG IND - Testen Rollemodellen Har du oplevet, overkommet eller opnået noget, som du gerne vil give

Læs mere

Image-undersøgelsen 2005

Image-undersøgelsen 2005 Overordnede ranglister Analytikere Samlet oversigt - virksomhed Analytikere Virksomhed Dansk virksomhed Dansk virksomhed om 5 år Social ansvarlig Shareholder value Innovativ Branche A. P. Møller - Mærsk

Læs mere

Løb 1, 4X50m Brystsvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub

Løb 1, 4X50m Brystsvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub Side: 1 Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: 2. Seriestævne 2010/2011 Stævne by: Hjørring Arrangør: Svøm Region Nord og Svømmeklubben S 68 Overdommer: Niels Arp-Nielsen Stævneleder: Henning

Læs mere

Løb 1, 100m Frisvømning Damer, Indledende 17 år og ældre: Maj A. Jacobsen, S

Løb 1, 100m Frisvømning Damer, Indledende 17 år og ældre: Maj A. Jacobsen, S Side: 1 Licens til Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Vendsyssel Cup 2012 Stævne by: Hjallerup Arrangør: Overdommer: Johnni Olesen & Allan Thorup Svenningsen Stævneleder: Flemming Mikkelsen

Læs mere

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 22 marts 2015 Tid: 14:36:17 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider Stævne navn: 4. Turneringsstævne 14-15 Stævne by: Rødding Arrangør: DGI Sønderjylland Overdommer: Per

Læs mere

2. Sektionslederens beretning. Beretning er vedhæftet referatet

2. Sektionslederens beretning. Beretning er vedhæftet referatet Referat synkro områdemøde Dato: 27. april 2014 Mødetidspunkt: 10.00-13.00 Mødested: Scandic Kolding Deltagere: Mette Rasmussen, Lene Brink Magnussen, Sofie Brink Magnussen, Vivi Kristiansen, Dorte Stautz

Læs mere

Løb 1, 25m Butterfly Damer, Finaler Årg Plac. Navn Født Point FINA Opnået Status Klub

Løb 1, 25m Butterfly Damer, Finaler Årg Plac. Navn Født Point FINA Opnået Status Klub Oprettet af WinGrodan 1.22.7, Licens til Side: 1 Dato: 12 januar 214 Tid: 12:8:32 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider Stævne navn: Begynderstævne 3 Stævne by: Ikast Arrangør: Overdommer:

Læs mere

Løb 1, 100m Frisvømning Damer, Finaler år Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub

Løb 1, 100m Frisvømning Damer, Finaler år Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub Side: 1 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider Stævne navn: DGI 3. Turneringsstævne 12-13 Stævne by: Bov Arrangør: DGI Sønderjylland Overdommer: Jan Christensen Stævneleder: Marianne

Læs mere

Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider

Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider Side: 1 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider Stævne navn: 1. Turneringsstævne Stævne by: Rødding Arrangør: DGI Sønderjylland Overdommer: Jens W. Pedersen Stævneleder: René Lorenzen

Læs mere

Nykredit Gentofte Open 2015. 25. 27. september. Invitation

Nykredit Gentofte Open 2015. 25. 27. september. Invitation Nykredit Gentofte Open 2015 25. 27. september Invitation Gentofte Svømme Klub har fornøjelsen at invitere din klub til dette enestående stævne for Senior, Junior & Årgangsgrp. 1 & 2 på kortbane Praktiske

Læs mere

SIGMA SWIM Birkerød. indbyder til Rema 1000 Sigma Birkerød Mikro Cup. 4 stævner for de yngste svømmere

SIGMA SWIM Birkerød. indbyder til Rema 1000 Sigma Birkerød Mikro Cup. 4 stævner for de yngste svømmere SIGMA SWIM Birkerød indbyder til Rema 1000 Sigma Birkerød Mikro Cup 4 stævner for de yngste svømmere Praktiske oplysninger Koncept Datoer SIGMA SWIM Birkerød afholder igen en stævnerække for de yngste

Læs mere

Svømmehallerne er placeret ca. 20 min. gang fra hinanden. 2003 og yngre 2001 2002 1999 2000 1998 og ældre

Svømmehallerne er placeret ca. 20 min. gang fra hinanden. 2003 og yngre 2001 2002 1999 2000 1998 og ældre 23 25 JANUAR Dato 23. 25. Januar 2015 Sted afsnit fredag-lørdag-søndag: Aldersgruppe 1-2: Lyngby Svømmehal (langbane), Lundtoftevej 53, Lyngby. Aldersgruppe 3-4: Trongården Svømmehal (kortbane), Trongårdsvej

Læs mere

SIGMA SWIM Birkerød. indbyder til Rema 1000 Sigma Birkerød Mikro Cup. 4 stævner for de yngste svømmere

SIGMA SWIM Birkerød. indbyder til Rema 1000 Sigma Birkerød Mikro Cup. 4 stævner for de yngste svømmere SIGMA SWIM Birkerød indbyder til Rema 1000 Sigma Birkerød Mikro Cup 4 stævner for de yngste svømmere Praktiske oplysninger Koncept Datoer SIGMA SWIM Birkerød afholder igen en stævnerække for de yngste

Læs mere

Svømmehallerne er placeret ca. 20 min. gang fra hinanden. 2002 og yngre 2000 2001 1998 1999 1997 og ældre 07.30. 08.00 09.00 14.

Svømmehallerne er placeret ca. 20 min. gang fra hinanden. 2002 og yngre 2000 2001 1998 1999 1997 og ældre 07.30. 08.00 09.00 14. 24. 26. JANUAR Dato 24. 26. Januar 2014 Sted afsnit fredag-lørdag-søndag: Aldersgruppe 1-2: Lyngby Svømmehal (langbane), Lundtoftevej 53, Lyngby. Aldersgruppe 3-4: Trongården Svømmehal (kortbane), Trongårdsvej

Læs mere

SVØMMELIGA 1. DIVISION 2. DIVISION 3. DIVISION 4. DIVISION

SVØMMELIGA 1. DIVISION 2. DIVISION 3. DIVISION 4. DIVISION SVØMMELIGA 1. DIVISION 2. DIVISION 3. DIVISION 4. DIVISION Klub/startfællesskab Årgang Junior Senior Total DM Hold 2016 Deltog DM Hold 2016 FINA Point Sigma Swim 421,0 1029,5 2761,0 4211,5 Svømmeliga Svømmeliga

Læs mere

SYD CUP 2015 25. - 27. SEPTEMBER

SYD CUP 2015 25. - 27. SEPTEMBER 25. - 27. SEPTEMBER Det er 36. gang Haderslev Svømmeklub inviterer til Syd Cup, og i år er der foretaget nogle ændringer i programmet i forhold til 2014. Vi håber, at det også i år vil blive et stævne

Læs mere

AL Bank - KVIK Årgangs Cup 2. 4. maj 2014. Praktiske oplysninger. Svømmeklubben KVIK Kastrup

AL Bank - KVIK Årgangs Cup 2. 4. maj 2014. Praktiske oplysninger. Svømmeklubben KVIK Kastrup AL Bank - KVIK Årgangs Cup 2. 4. maj 2014 Praktiske oplysninger Svømmeklubben KVIK Kastrup Velkommen til AL Bank - KVIK Årgangs Cup 2014 Svømmeklubben KVIK Kastrup byder hermed velkommen til AL Bank -

Læs mere

www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP,

www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP, www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP, som afvikles den 26. september til den 28. september 2014 Vi håber, at Syd Cup

Læs mere

19th DANISH INTERNATIONAL. - ét af verdens største svømmestævner

19th DANISH INTERNATIONAL. - ét af verdens største svømmestævner 19th DANISH INTERNATIONAL - ét af verdens største svømmestævner 6.- 8. maj 2016 19th DANISH INTERNATIONAL SWIM CUP Den 6. - 8. maj 2016 i Esbjerg, Danmark Esbjerg Svømmeklub byder hermed velkommen til

Læs mere

IKAST SVØMME KLUB NORDEA MIDSOMMERCUP 2013

IKAST SVØMME KLUB NORDEA MIDSOMMERCUP 2013 IKAST SVØMME KLUB HAR FORNØJELSEN AT INDBYDE TIL NORDEA MIDSOMMERCUP 2013 I samarbejde med Nordea har ISK atter den glæde, at kunne indbyde klubberne til Midsommer Cup. 08. 09. juni 2013 Stævnet henvender

Læs mere

SIGMA SWIM. indbyder til Rema 1000 Sigma Mikro Cup. 4 stævner for de yngste svømmere

SIGMA SWIM. indbyder til Rema 1000 Sigma Mikro Cup. 4 stævner for de yngste svømmere SIGMA SWIM indbyder til 4 stævner for de yngste svømmere Praktiske oplysninger Koncept Datoer SIGMA SWIM afholder igen i år en stævnerække for de yngste konkurrencesvømmere. Stævnerækken består af fire

Læs mere

CONCORDIA FORSIKRING CUP

CONCORDIA FORSIKRING CUP Oplysninger til klubberne CONCORDIA FORSIKRING CUP (Thisted Cup) 26. 28. september 2014 Bassin: Stævnet afvikles i 25m bassin 8 baner El-tidtagning med flyvende start. Følg stævnet live på: www.livetiming.dk

Læs mere

28 30 Januar. Dato. Sted. Lyngby Open Google Map. Svømmehallerne er placeret ca. 20 min. gang fra hinanden.

28 30 Januar. Dato. Sted. Lyngby Open Google Map. Svømmehallerne er placeret ca. 20 min. gang fra hinanden. Dato Sted 28 30 Januar afsnit fredag-lørdag-søndag: Aldersgruppe 1-2-3: Lyngby Svømmehal (langbane), Lundtoftevej 53, Lyngby. Aldersgruppe 4-5: Trongården Svømmehal (kortbane), Trongårdsvej 44, Lyngby.

Læs mere

SIGMA SWIM Birkerød. indbyder til Mikroturnering. 3 stævner for de yngste svømmere

SIGMA SWIM Birkerød. indbyder til Mikroturnering. 3 stævner for de yngste svømmere SIGMA SWIM Birkerød indbyder til Mikroturnering 3 stævner for de yngste svømmere Praktiske oplysninger Koncept SIGMA SWIM Birkerød afholder igen en stævnerække for de yngste konkurrencesvømmere, som endnu

Læs mere

Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub Anmtid Code

Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub Anmtid Code 1 Amanda Busk Olesen 2005 344 42.59 1:32.23 2:22.09 3:11.90 Esbjerg Svømmeklub 3:38.22 2 Katrine Bech Poulsen 2004 334 42.48 1:31.45 2:22.21 3:13.78 Esbjerg Svømmeklub 3:16.99 3 Mathilde Østergaard 2004

Læs mere

Løb 1, 4X50m Brystsvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub

Løb 1, 4X50m Brystsvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 16 november 2014 Tid: 16:26:27 Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: 2. Seriestævne 2014/2015 Stævne by: Aabybro Arrangør: Svøm Region Nordjylland & Aabybro IF Svømning Overdommer:

Læs mere

22-24 januar 2016. En super stævneoplevelse med tilbud om overnatning og bespisning.

22-24 januar 2016. En super stævneoplevelse med tilbud om overnatning og bespisning. 22-24 januar 2016 Få et internationalt afsæt til langbanesæsonen ved Arena Lyngby Open. Over tre dage afvikles løb i alle alderskategorier med chance for kontante præmier i finaler og Challenge. En super

Læs mere

Holbæk Youth Festival 8.-10. maj 2015

Holbæk Youth Festival 8.-10. maj 2015 Holbæk Youth Festival 8.-10. maj 2015 Arrangeres i samarbejde med vores Food Partner: Et anderledes svømmestævne for de yngste: Drenge 2001-2006, piger 2003-2008 Korte afsnit, finaler for alle grupper

Læs mere

Agenda. Forældremøde. Stævnestruktur VELKOMMEN TIL SVØMMEVERDENEN

Agenda. Forældremøde. Stævnestruktur VELKOMMEN TIL SVØMMEVERDENEN Agenda Forældremøde 3. Oktober 03 Velkommen til svømmeverdenen Holdkoordinatorer Træningslejrene Sponsorarbejde Fremtiden Stævnestruktur VELKOMMEN TIL SVØMMEVERDENEN Sæsonen bygges op ud fra mesterskabsstruktureren

Læs mere

Rollespil til træning af VBA metoden i relation til familieplanlægning i alkohol- og stofbehandlingen

Rollespil til træning af VBA metoden i relation til familieplanlægning i alkohol- og stofbehandlingen Rollespil til træning af VBA metoden i relation til familieplanlægning i alkohol- og stofbehandlingen Gå sammen to og to og spil nedenstående scenarier igennem med den aldersgruppe, som er relevant for

Læs mere

Løb 101, 100m Brystsvømning Damer, Finaler Sponsor: Bronzeturnering. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub

Løb 101, 100m Brystsvømning Damer, Finaler Sponsor: Bronzeturnering. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 12 september 2015 Tid: 16:28:58 Løb 101, 100m Brystsvømning Damer, Finaler Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: DGI Bronze/Sølvturnering 1 Stævne by: Esbjerg Arrangør: DGI

Læs mere

KENNEL FRIIS 40 Års Jubilæum

KENNEL FRIIS 40 Års Jubilæum KENNEL FRIIS 40 Års Jubilæum Friis Wanda Friis Hetta Friis Lara VA Wanko v. d. Maaraue VA Timo v. Berrekasten VA (A) Lorenzo v. Isidora Friis Kitti Friis Zamba Friis Hetta Friis Dargo Friis Festa Friis

Læs mere

www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP,

www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP, www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP, som i 2011 afvikles den 28. september - 30. september 2012 Vi håber og tror på,

Læs mere

Finaler i alle 50m, 100m og 200m løb. Direkte finale med bedste heat i finaleafsnit i 400m løbene.

Finaler i alle 50m, 100m og 200m løb. Direkte finale med bedste heat i finaleafsnit i 400m løbene. FARUM SVØMMEKLUB Inviterer til stævne, og i år er der endnu flere gode grunde til at komme til Farum Helt nyt spændende stævnekoncept, som tilgodeser alle aldersgrupper Farum Cup 2013 tilbyder i år: De

Læs mere

INDBYDELSE TIL VE ESTKYST CUP 2014 I UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL D. 31. OKTOBER R - 2. NOVEMBER 2014 AR RRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB

INDBYDELSE TIL VE ESTKYST CUP 2014 I UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL D. 31. OKTOBER R - 2. NOVEMBER 2014 AR RRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB INDBYDELSE TIL VESTKYST CUP 2014 I D. UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL 31. OKTOBER - 2. NOVE EMBER 2014 ARRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB Vestkyst Cup 2014 Esbjerg Svømmeklub har hermed fornøjelsen at indbyde til:

Læs mere

Kom og deltag ved det 25. Lyngby Open

Kom og deltag ved det 25. Lyngby Open Kom og deltag ved det 25. Lyngby Open 19. 21. januar 2018 Få et internationalt afsæt til langbanesæsonen ved Arena Lyngby Open. Over tre dage afvikles løb i alle alderskategorier med kontante præmier i

Læs mere

FINA Point Total Damer Stævne navn: Klubmesterskaber Stævne by: Esbjerg Arrangør: Esbjerg Svømmeklub

FINA Point Total Damer Stævne navn: Klubmesterskaber Stævne by: Esbjerg Arrangør: Esbjerg Svømmeklub Side: 1 Dato: 07 december 2013 Tid: 17:25:34 FINA Point Total Damer 1 13 Marie Voigt Lauridsen 1995 Esbjerg Svømmeklub 2293 13, 17, 21, 5 2 27 Simone H. Lauridsen 1999 Esbjerg Svømmeklub 1951 21, 11, 7,

Læs mere

18th DANISH INTERNATIONAL SWIM CUP Den 15. - 17. maj 2015 i Esbjerg, Danmark

18th DANISH INTERNATIONAL SWIM CUP Den 15. - 17. maj 2015 i Esbjerg, Danmark 18th DANISH INTERNATIONAL SWIM CUP Den 15. - 17. maj 2015 i Esbjerg, Danmark Esbjerg Svømmeklub byder hermed velkommen til 18th Danish International Swim Cup et af verdens største svømmestævner! Svømmehallerne

Læs mere

BIRKERØD 7. 9. MARTS 2014

BIRKERØD 7. 9. MARTS 2014 BIRKERØD 7. 9. MARTS 2014 KONCEPT Sigma Swim Birkerød inviterer til stort weekendstævne for årgangssvømmere med finaler, medaljer, pengepræmier, overnatning og bespisning. Formålet med stævnet er at give

Læs mere

januar og som noget nyt Sprint Åben Klasse i alle 50 meter løbene. En super stævneoplevelse med tilbud om overnatning og bespisning.

januar og som noget nyt Sprint Åben Klasse i alle 50 meter løbene. En super stævneoplevelse med tilbud om overnatning og bespisning. 20. 22. januar 2017 Få et internationalt afsæt til langbanesæsonen ved Arena Lyngby Open. Over tre dage afvikles løb i alle alderskategorier med kontante præmier i finalerne - og som noget nyt Sprint Åben

Læs mere

01.00 - INDHOLDSFORTEGNELSE

01.00 - INDHOLDSFORTEGNELSE 01.00 - INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT: EMNE: SIDE: 01.00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1-2 02.00 DANMARKS IDRÆTS-FORBUNDS DANMARKS MESTERSKABER (DM) 1 - Arrangement af DM 3 2 - Deltagelse 3 3 - Anmeldelse og startgebyr

Læs mere

IKAST SVØMME KLUB MIDSOMMERC 2015

IKAST SVØMME KLUB MIDSOMMERC 2015 IKAST SVØMME KLUB HAR FORNØJELSEN AT INDBYDE TIL MIDSOMMERC 2015 6. 7. juni 2015 Stævnet henvender sig til svømmere, der kan lide fest og farver, og er for alle årgange. Der vil være: Perfekte sportslige

Læs mere

Screening af borgerens egen vurdering af livskvalitet med QoL-AD

Screening af borgerens egen vurdering af livskvalitet med QoL-AD Screening af borgerens egen vurdering af livskvalitet med QoL-AD Spørgsmål til den demensnøglepersonen Denne del af spørgeskemaet besvares af den demensnøglepersonen 1. Skriv dato for gennemførelse af

Læs mere

Resultatliste Gruppe 3

Resultatliste Gruppe 3 Region Syd Resultatliste Gruppe 3 Region Syd Turnering Årgangsgruppe 2 og 3 2. stævne Lørdag den 21. november 2009 I Seminariets Svømmehal i Esbjerg Arrangør: Dansk Svømmeunion Region Syd i samarbejde

Læs mere

Kvalifikation til Nordiske Mesterskaber i åbent vand

Kvalifikation til Nordiske Mesterskaber i åbent vand Kvalifikation til Nordiske Mesterskaber i åbent vand Dansk Svømmeunion har besluttet at udtage en trup til Nordiske Mesterskaber (NM) i åbent vand-svømning. Konkurrencerne afvikles på skift i de nordiske

Læs mere

KVIK Årgangs Cup 2016 Det er med stor fornøjelse, at Svømmeklubben KVIK Kastrup byder velkommen til KVIK Årgangs Cup 2016

KVIK Årgangs Cup 2016 Det er med stor fornøjelse, at Svømmeklubben KVIK Kastrup byder velkommen til KVIK Årgangs Cup 2016 KVIK Årgangs Cup 2016 Det er med stor fornøjelse, at Svømmeklubben KVIK Kastrup byder velkommen til KVIK Årgangs Cup 2016 Stævnet giver årgangssvømmere mulighed for at konkurrere under super optimale forhold

Læs mere

DGI FYN STÆVNEHÅNDBOG DGI FYN SVØMNING

DGI FYN STÆVNEHÅNDBOG DGI FYN SVØMNING DGI FYN STÆVNEHÅNDBOG DGI FYN SVØMNING 2015/2016 Indhold Velkommen til sæson 2015/2016... 2 Gruppeinddeling... 3 Stævnekalender 2015/2016... 4 Praktiske oplysninger... 4 Stævnereglement... 5 Generelle

Læs mere

KENNEL FRIIS 40 Års Jubilæum

KENNEL FRIIS 40 Års Jubilæum KENNEL FRIIS 40 Års Jubilæum Friis Wanda Friis Hetta Friis Lara VA Wanko v. d. Maaraue VA Timo v. Berrekasten VA (A) Lorenzo v. Isidora Friis Kitti Friis Zamba Friis Hetta Friis Dargo Friis Festa Friis

Læs mere

Løb 1, 4X50m Frisvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub

Løb 1, 4X50m Frisvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 31 august 2014 Tid: 23:43:27 Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: 1. Seriestævne 2014/2015 Stævne by: Nørresundby Arrangør: Svøm Region Nordjylland & Svømmeklubben Nord

Læs mere

Sådan vælger du det rette numeroskop

Sådan vælger du det rette numeroskop Målet ved at give et nyt numeroskop, er at skabe den perfekte balance mellem det højere selv og det menneskelige selv (numeroskopet), og dermed få disse to enheder til at forene sig, så man lever som sit

Læs mere

Lyngby Svømmeklub Klubmesterskab 2016

Lyngby Svømmeklub Klubmesterskab 2016 Lyngby Svømmeklub Klubmesterskab 2016 Kære svømmere og forældre Klubmesterskaberne bliver igen i år svømmet over tre dage. Alle tre dage bliver stævnet afviklet på Trongården. I år afvikles mesterskabet

Læs mere

DANISH INTERNATIONAL SWIM CUP. 17 th. - ét af verdens største svømmestævner 30. MAJ - 1. JUNI 2014. Sponseret af:

DANISH INTERNATIONAL SWIM CUP. 17 th. - ét af verdens største svømmestævner 30. MAJ - 1. JUNI 2014. Sponseret af: 17 th DANISH INTERNATIONAL SWIM CUP - ét af verdens største svømmestævner 30. MAJ - 1. JUNI 2014 Sponseret af: Esbjerg Svømmeklub har hermed fornøjelsen at indbyde til 17. DANISH INTERNATIONAL SWIM CUP

Læs mere

INTEGRATION AF INDVANDRERE Hvem hører til?

INTEGRATION AF INDVANDRERE Hvem hører til? INTEGRATION AF INDVANDRERE Hvem hører til? Kristina Bakkær Simonsen INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB Motivation til forskningsprojekt I Motivation II Skarp debat om, hvem der hører til (og hvem der ikke hører

Læs mere

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING I ÅBENT VAND

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING I ÅBENT VAND Indhold Dansk Svømmeunions mesterskaber i åbent vand... 2 Generelle bestemmelser... 3 Regler... 3 Arrangement... 3 Deltagelse... 3 Tilmelding, efteranmeldelse og gebyr... 3 Afmelding, udeblivelse og bøde...

Læs mere

KVIK Årgangs Cup 2017

KVIK Årgangs Cup 2017 KVIK Årgangs Cup 2017 Det er med stor fornøjelse, at Svømmeklubben KVIK Kastrup byder velkommen til KVIK Årgangs Cup 2017 Stævnet giver årgangssvømmere mulighed for at konkurrere under super optimale forhold

Læs mere

INDBYDELSE TIL VESTKYST CUP 2016 I UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL D NOVEMBER 2016 ARRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB

INDBYDELSE TIL VESTKYST CUP 2016 I UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL D NOVEMBER 2016 ARRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB INDBYDELSE TIL VESTKYST CUP 2016 I UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL D. 18.-20. NOVEMBER 2016 ARRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB Vestkyst Cup 2016 Esbjerg Svømmeklub har hermed fornøjelsen at indbyde til: Vestkyst

Læs mere

Vest Årgang. Den april Thyhallen. Lerpyttervej 50, 7700 Thisted

Vest Årgang. Den april Thyhallen. Lerpyttervej 50, 7700 Thisted Vest Årgang Den 8. - 10. april 2016 Thyhallen Lerpyttervej 50, 7700 Thisted DELTAGELSE: Ældste årgang: Piger årgang 2002, drenge årgang 2001 Mellemste årgang Piger årgang 2003, drenge årgang 2002 Yngste

Læs mere

Køn: H Race: Border Collie Født: 3/ Farve: Sort M Hvide Aftegn Indavlsgrad: 0% (Beregnet på 3 generationer) HD: A OCD : Fri AD: 0

Køn: H Race: Border Collie Født: 3/ Farve: Sort M Hvide Aftegn Indavlsgrad: 0% (Beregnet på 3 generationer) HD: A OCD : Fri AD: 0 Hundens navn: Jonnikas Alfa Romeo Regnr: DK14814/2011 Køn: H Race: Border Collie Født: 3/5-2011 Farve: Sort M Hvide Aftegn Indavlsgrad: 0% (Beregnet på 3 generationer) HD: A OCD : Fri AD: 0 Hundens far:

Læs mere

Farum Cup 2013 tilbyder i år:

Farum Cup 2013 tilbyder i år: FARUM SVØMMEKLUB Inviterer til stævne, og i år er der endnu flere gode grunde til at komme til Farum Helt nyt spændende stævnekoncept, som tilgodeser alle aldersgrupper Farum Cup 2013 tilbyder i år: De

Læs mere

Gentofte Open på kortbane

Gentofte Open på kortbane Gentofte Svømmeklub inviterer til Gentofte Open på kortbane den 16.-18. september 2016 For årgangsvømmere og junior/seniorsvømmere GENTOFTESWIM.DK Gentofte Svømmekub Adolphsvej 25-2820 Gentofte 39 77 44

Læs mere

BIRKERØD DECEMBER 2016

BIRKERØD DECEMBER 2016 SIGMA SWIM ÅRGANGSCUP 2016 OBS: Tilrettet 17. november 2016 BIRKERØD 2. 4. DECEMBER 2016 KONCEPT Sigma Swim inviterer til stort weekendstævne for årgangssvømmere og yngre med finaler, medaljer, pengepræmier

Læs mere

Danmarks mesterskaber for hold - Svømmeligaen 06. 07. april 2013. Praktiske oplysninger. &Svømmeklubben KVIK Kastrup

Danmarks mesterskaber for hold - Svømmeligaen 06. 07. april 2013. Praktiske oplysninger. &Svømmeklubben KVIK Kastrup Danmarks mesterskaber for hold - Svømmeligaen 06. 07. april 2013 Praktiske oplysninger &Svømmeklubben KVIK Kastrup Velkommen til Danmarks Mesterskaber for hold 2013 Svømmeklubben KVIK Kastrup og Dansk

Læs mere

BESLUTNINGSNOTAT - UDSPRINGSSEKTIONENS OMRÅDEMØDE

BESLUTNINGSNOTAT - UDSPRINGSSEKTIONENS OMRÅDEMØDE BESLUTNINGSNOTAT - UDSPRINGSSEKTIONENS OMRÅDEMØDE Dato: Den 27. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 09.00-12.00 Mødested: Scandic Hotel, Bramdrupdam Deltagere: Christian Koerner (CK), Nomi Mortensen (NM), Pia

Læs mere

A-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2009

A-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2009 A-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2009 Statistik A-kasserne har indberettet medlemmer, der indbetalte efterlønsbidrag pr. 1. september 2009. Indbetalinger af efterlønsbidraget

Læs mere

Onsdag den 17. april Fredag den 19. april Lørdag den 20. april

Onsdag den 17. april Fredag den 19. april Lørdag den 20. april Klubmesterskab Sæson 2012-2013 Onsdag den 17. april Fredag den 19. april Lørdag den 20. april Svømmeskole Konkurrenceafdelingen Masters Boblehold Hvem bliver klubmester 2012-2013 i Herlev Svømning Det

Læs mere

Budgetudvalget for provstierne i Aarhus kommune

Budgetudvalget for provstierne i Aarhus kommune Budgetudvalget for provstierne i Aarhus kommune Til menighedsrådene i Århus Domprovsti, Århus Søndre provsti, Århus Nordre provsti samt Århus Vestre provsti. De 4 provstiudvalg i Aarhus kommune har aftalt,

Læs mere

A6 CUP lørdag den 21. maj og søndag den 22. maj

A6 CUP lørdag den 21. maj og søndag den 22. maj lørdag den 21. maj og søndag den 22. maj Velkommen til A6 Cup 2016 A6 har fornøjelsen af at invitere til A6 Cup Traditionen tro med pengepræmier og heatpræmier El tid/livetiming 1 times pause midt i stævnet

Læs mere