FOTOGRAFER / PHOTOGRAPHERS:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOTOGRAFER / PHOTOGRAPHERS:"

Transkript

1

2

3

4 FOTOGRAFER / PHOTOGRAPHERS: Svein Hertel-Aas (2, 10, 32, 40, 41, 44, 54, 55, 56, 64), Agnete Schlichtkrull (5, 6, 15, 27, 60), Carsten Snejbjerg (5, 6), Adam Mørk (28), HBG UK Ltd. (37), Åke Lindman (41), Philips (48-49), Mads Andersen (50-51), Københavns Bymuseum (53, 54, 55, 57), Jens Panduro (63) Denne trykssag er trykt på Papyrus Cyclus Office, der er et naturligt hvidt og 100 % returfiberbaseret papir. Papiret er mærket med Svanen (Nordisk Ministerråds miljømærke). This booklet is printed on Papyrus Cyclus Office, a naturally white and 100 % recycled paper. The paper is classified as Swan Ecolabel by the Nordic Council. 2 / Henning Larsen Architects 2007

5 INDHOLD CONTENTS 2007 Arkitektur med hjertet 2007 Architecture at heart...4 Arkitekturen under forandring Architecture in change...6 En rose i Damaskus A rose in Damascus...8 Byudvikling på vandet Urban development on the water...14 Et loop i ørkenen A loop in the desert...18 Invitation til åbenhed Invitation to openness...22 Projekter Projects...26 Scala Scala 28 Sydporten Sydporten 30 Kay Fiskers Plads Kay Fisker s Square 31 Rådhus i Viborg Town hall in Viborg 32 Børnehave Bernts Have Kindergarten Bernts Have 34 Russian House Russian House 35 JBC Dublin JBC Dublin 36 Faculties of Arts University of Plymouth Faculties of Arts University of Plymouth 37 Woodlands Woodlands 38 King Abdullah Financial District King Abdullah Financial District 39 Uppsala Konsert och Kongress Uppsala Concert and Congress Hall 40 Carlsberg Carlsberg 42 Jåttå Videregående Skole Stavanger Vocational High School 43 Milano Hospital Milan Hospital 44 Umeå Kunstcampus Umeå Arts Campus 46 Würth Arts Centre Würth Arts Centre 47 Design: Transitions II Transitions II 48 Design: Kronborg Konference Kronborg Conference 50 Ombygning Vesterbrogade 76 Reconstruction Vesterbrogade Årets projekter Projects of the year...58 Henning Larsen Architects 2007 Henning Larsen Architects Medarbejdere Employees...62 Indhold Contents / 3

6 2007 ARKITEKTUR MED HJERTET 2007 ARCHITECTURE AT HEART Arkitektur er en vigtig ramme for alle menneskers liv. Det gælder i Vejle, Damaskus og Reykjavik. Når børn går i skole og uddanner sig, er det vigtigt, at det sker i rammer, hvor der er mulighed for at blive inspireret. Når vi går på arbejde, spiller omgivelserne en stor rolle for arbejdsmiljøet. Den måde en bygning forholder sig til omgivelserne på, er vigtig for en bys liv. Det ansvar må arkitekter tage på sig. Arkitekturen er en vigtig aktør i samfundet, og det fordrer et engagement i verden. Det gælder arkitektvirksomheder og den enkelte arkitekt. Ansvaret stiller store krav til fagligheden og det personlige engagement. Henning Larsen Architects arbejder fuldt ud i en global verden og 75 % af årets omsætning er hentet uden for Danmark. Vores praksis og tradition for at arbejde i åben dialog med projekternes kulturelle kontekst giver et godt fundament for det møde med andre kulturer, som er en del af hverdagen. Nettoomsætningen er vokset med Net turnover has increased by 66 % Antallet af medarbejdere er vokset med Staff has increased by 30 % Samlet årlig omsætning fra internationale projekter Total turnover from international projects 75 % 2007 har været et meget travlt og frodigt år for Henning Larsen Architects. Den internationale strategi har rigtig fået fat. Årets omsætning er vokset markant, og vi har fået mange nye, dygtige og engagerede medarbejdere. Året har budt på mange nye samarbejdspartnere fra andre fagområder og forskningsverdenen. Åbenhed er afgørende i vores arbejde. Det er vigtigt, at en bygherre får pladsen til at engagere sig, og at samarbejdet i de tværfaglige teams bygger på respekt for de forskellige kompetencer og holdninger. Denne åbenhed skaber gode relationer og har betydet, at mange af Henning Larsen Architects lokale samarbejdspartnere er blevet internationale samarbejdspartnere. Hos Henning Larsen Architects vil vi have hjertet med, når vi arbejder. Det er der, de faglige ambitioner finder næring og udfordring. Mette Kynne Frandsen, adm. direktør 4 / Henning Larsen Architects 2007

7 Arkitekturen er en vigtig aktør i samfundet, og det fordrer et engagement i verden Architecture is a major presence in society and that requires a commitment to the world Mette Kynne Frandsen, adm. direktør / CEO Architecture is an important aspect in everyone s life. This applies in Vejle, Damascus and Reykjavik. When children go to school and learn, it is important that the settings are inspirational to the children. When at work, our surroundings play a major part in the working environment. The way a building relates to its surroundings is vital to urban life. Architects must assume this responsibility. Architecture is a major presence in society and that requires a commitment to the world. This concerns both architectural firms and each individual architect, and the responsibility calls for high professionalism and a personal dedication. Henning Larsen Architects works fully in a global world and 75 % of the annual turnover derives from outside Denmark. Our custom and tradition of working in open dialogue with the cultural context of the projects provide a firm basis for the encounter with other cultures that is part of our everyday life has been a very busy and prolific year for Henning Larsen Architects. The international strategy has got a firm hold. The annual turnover has grown considerably and we have many new, talented and committed employees. The past year involved many new collaborating partners from other professions and from the research world. Openness is of the essence in our work. It is important that the client is given room to commit and that the collaboration in the interdisciplinary teams is based on respect for the various qualifications and approaches. This openness results in good relations and has turned several of Henning Larsen Architects local collaborating partners into international partners. At Henning Larsen Architects we put our hearts into the projects. That is where the professional ambitions are nourished and challenged. Mette Kynne Frandsen, CEO 2007 Arkitektur med hjertet 2007 Architecture at heart / 5

8 Den globale klimaudfordring vil ændre arkitekturen The global climate challenge will change architecture Louis Becker, direktør / Director 6 / Henning Larsen Architects 2007

9 ARKITEKTUREN UNDER FORANDRING ARCHITECTURE IN CHANGE I 2007 var verdens klimaproblemer på alles læber. Nobels Fredspris gik til forkæmpere for miljøet, og Danmark fik sin første klimaminister. I arkitektverdenen kom bæredygtighed øverst på dagsordenen. Drømmen om luft og lys ændrede arkitekturen og skabte modernismen. Den globale klimaudfordring vil ændre arkitekturen på samme måde. Bæredygtigheden vil forandre byplanlægning, arkitektur og design for altid, siger arkitekt Louis Becker, direktør hos Henning Larsen Architects. Arkitektur har altid været mere end funktionelle og smukke rum. Bæredygtigheden er en ny dimension. Hos Henning Larsen Architects opfattes begrebet som en udfordring med flere aspekter. Der er hensynet til klimaet og de fremtidige generationer. Der er hensynet til projekters sociale profil. Teknologien udvikler sig hele tiden og gør det lettere at implementere bæredygtige løsninger. Jorden kan ikke holde til, at vi fortsætter ad samme spor. Vi skal kunne være her om 50 år også. Det handler om, hvordan vi bruger ressourcerne, og hvordan vi planlægger vores byer, siger Louis Becker. Vi arbejder blandt andet med flere projekter, hvor bygningerne ikke bare bruger, men faktisk genererer energi. Det er nogle spændende perspektiver. For at kunne arbejde med bæredygtighed skal man have kendskab til den mest opdaterede viden. Alle medarbejdere hos Henning Larsen Architects deltager i et efteruddannelsesforløb. Løbende er der workshops og inspirationsforedrag med nogle af verdens førende på området. Den globale udfordring er blevet en del af den arkitektfaglige udfordring, siger Louis Becker. Som arkitekter kan vi bidrage med at indarbejde bæredygtige løsninger i projekterne. In 2007 the climatic issues of the world were the talk of the town. Environmentalists were awarded the Nobel Peace Prize, and in Denmark our first minister of climate and energy was appointed. In the architectural world sustainability became top of the list. The dream of air and light changed architecture and created modernism. The global climate challenge will change architecture in the same way. Sustainability will change urban planning, architecture and design forever, says Architect Louis Becker, Director of Henning Larsen Architects. Architecture has always been more than functional and beautiful spaces. Sustainability adds another dimension. Henning Larsen Architects perceives the concept as a challenge of many aspects. It is the consideration of the climate and the future generations. It is the consideration of the social profile of the projects. Technology develops all the time, making it easier to implement sustainable solutions. Earth does not last if we continue our current pace. It has to be there for us in 50 years as well. It is all about how we apply our resources and how we plan our cities, Louis Becker says. At present we are working on several projects with structures that do not only consume, but actually generate energy. These are intriguing perspectives. To be able to work with sustainability you need to be updated on the latest knowledge in the field. All employees at Henning Larsen Architects participate in an educational programme. Workshops and inspirational lectures from prominent experts are also part of the programme. The global challenge has become part of the professional challenge to architects, says Louis Becker. We contribute to incorporate sustainable solutions in the projects. Arkitekturen under forandring Architecture in change / 7

10 EN ROSE I DAMASKUS A ROSE IN DAMASCUS Det er ikke hver dag, at Henning Larsen Architects vinder en international arkitektkonkurrence uden at tegne en eneste skitse. Men det skete med Massar Children s Discovery Centre. I et felt af internationale stjernearkitekter, der bl.a. talte Zaha Hadid, løb Henning Larsen Architects med sejren og er nu ved at tegne et opdagelsescenter, der skal stimulere syriske børn til at uddanne sig. Konkurrencen foregik som interviews over tre dage i Damaskus, og NGO en Massar ønskede ikke et færdigt projekt præsenteret, men en strategi for projektet og det rigtige team at samarbejde med. It is not everyday business to Henning Larsen Architects to win an international architectural competition without producing a single drawing. But that is exactly what happened with the Massar Children s Discovery Centre. In a field of international star architects, among others Zaha Hadid, Henning Larsen Architects won the competition and has now embarked on the task of making a discovery centre that aims at stimulating Syrian children to get an education. The competition was a three-day interview sequence in Damascus, and the NGO Massar did not request a presentation of a finished project, but a project strategy and the right team for the collaboration. 8 / Henning Larsen Architects 2007

11 En rose i Damaskus A rose in Damascus / 9

12 Formen skaber skygge og naturlig ventilation i bygningen The shape provides shade and natural ventilation in the building Anne Marie Galmstrup, arkitekt og associeret / Architect and Associate 10 / Henning Larsen Architects 2007

13 Udgangspunktet for konkurrencen var capacity building. Idéen er at udvikle et projekt på tværs af kulturer med en gensidig læreproces og forståelse, der involverer både brugere, organisationen og teamet, fortæller arkitekt Anne Marie Galmstrup. Læringen trækkes helt ind i design- og projekteringsfasen. Opdagelsescentret har fundet inspirationen til sin smukke form i en særlig syrisk rose. Byggegrunden har i mange år været et stort tomrum midt i Damaskus, og det har krævet et usædvanligt projekt. I Damaskus har man talt om, at byens hjerte var revet ud. Derfor er et projekt med fokus på de kommende generationer som skabt til stedet, siger Anne Marie Galmstrup. Fra starten havde vi et tæt samarbejde med ingeniørerne fra Buro Happold, og mens vi ledte efter muligheder for at mindske behovet for køling, blev vi opmærksomme på de muligheder, en struktur som en rose kan skabe. Vi havde et ønske om at arbejde med passivt design. Formen skaber skygge og naturlig ventilation i bygningen. Det er en kompleks struktur, og det tætte samarbejde med de britiske ingeniører har gjort det muligt at tænke konkrete løsninger ind tidligt i designfasen. I centrets midte vil børnene kunne mødes, dele deres viden og udvikle nye ideer sammen, fortæller Anne Marie Galmstrup. Bygningen er vævet sammen med den omkringliggende park. Det er et kulturelt tæppe. Parken er skabt i samarbejde med Martha Schwartz Landscape Architects. Det kreative udviklingsprojekt og samarbejdet mellem de forskellige parter har været så interessant, at Harvard Business School har gjort projektet til genstand for et studie. The competition basis was capacity building. The concept is to develop a transcultural project with a mutual process of learning and understanding that involves both users, the organisation and the team, Architect Anne Marie Galmstrup explains. Learning is incorporated into the design and planning stages. The beautiful shape of the discovery centre is inspired by a special Syrian rose. For many years the building site has been lying as a large void in the centre of Damascus, and it has called for an extraordinary project to fill it. In Damascus they said that the heart of the city had been torn out. This is why a project focusing on future generations is cut out for the site, Anne Marie Galmstrup says. From the very beginning we were in close collaboration with the engineers from Buro Happold, and by the time we were searching for measures to reduce the cooling requirements, we became aware of the possibilities that lie in the structure of a rose. We wished to work with passive design. The shape provides shade and natural ventilation in the building. The structure is complex, and the close teamwork with the British engineers has made it possible to incorporate specific solutions at an early stage in the design. In the heart of the centre, the children may meet, share knowledge and together develop new ideas, says Anne Marie Galmstrup. The building is interwoven with the surrounding park. It s a cultural carpet. The park is created in collaboration with Martha Schwartz Landscape Architects. The creative development project and the teamwork of the involved parties have been so interesting that Harvard Business School is now using the project as a topic of study. En rose i Damaskus A rose in Damascus / 11

14 MASSAR CHILDREN S DISCOVERY CENTRE, SYRIEN Massar Children s Discovery Centre er et opdagelsescenter for børn. Det skal ligge på en central grund i Damaskus. Bygherre: Massar Bruttoareal: Opdagelsescenter: m² Park: m² Opgaveform: Førstepræmie i international konkurrence Team: Henning Larsen Architects, Buro Happold Engineering, Martha Schwartz Landscape Architects og Geoffrey Barnett Associates MASSAR CHILDREN S DISCOVERY CENTRE, SYRIA Massar Children s Discovery Centre is a centre dedicated to the interaction and learning of children. It will be located on a central site in Damascus. Client: Massar Gross floor areal: Discovery centre: 14,000 m² Park: 170,000 m² Type of assignment: First prize in international competition Team: Henning Larsen Architects, Buro Happold Engineering, Martha Schwartz Landscape Architects and Geoffrey Barnett Associates 12 / Henning Larsen Architects 2007

15 En rose i Damaskus A rose in Damascus / 13

16 14 / Henning Larsen Architects 2007 Det flydende hotel i Københavns havn er et forslag, som Henning Larsen Architects har lavet i samarbejde med Multiconsult og LMG Marin. Hotellet er CO ² -neutralt, og bygningens energiforbrug er reduceret med 70 %. The floating hotel in the Copenhagen harbour is a proposal that Henning Larsen Architects designed in collaboration with Multiconsult and LMG Marin. The hotel is carbon neutral and the building s energy consumption is reduced with 70 %.

17 København skal udvikles yderligere, så havnen og havet kommer mere i spil, når der skal bygges nyt Copenhagen needs to be further developed for the harbour and the sea to attract more focus when new structures are built Peer Teglgaard Jeppesen, direktør / Director BYUDVIKLING PÅ VANDET URBAN DEVELOPMENT ON THE WATER Københavns udvikling er til debat. Hvordan skal byen udvikle sig? Som arkitekt er det svært ikke at drømme om den by, man bor og arbejder i. Hvordan kan man være med til at gøre den til et bedre sted at være? Henning Larsen Architects har været med til at præge byen og prioriterer et engagement i Københavns udvikling højt. Et af de projekter, som virksomheden har udviklet, er et hotel på vandet i Københavns havn. Bygningen står på bunden. Det er sket i samarbejde med LMG Marin fra Norge og Multiconsult. Ambitionen er, at hotellet kan byde de første gæster velkommen under FN s klimatopmøde i København i december Hotellet bliver et mønstereksempel i brugen af bæredygtig teknologi. En placering ved vandet er meget attraktiv. Her er lys, luft og udsigt. Bygger man på vandet, giver det forskellige muligheder for energirigtige løsninger, fortæller direktør Peer Teglgaard Jeppesen, Henning Larsen Architects. Ved at inddrage LMG Marins viden om at bygge på vandet peger vi på nogle helt nye muligheder for at udvikle byen. En bygning, der står på havbunden, kan bl.a. bruge vandet til køling og varmekilde. Det er også en attraktiv løsning for placeringer, hvor man må tage hensyn til vandgennemstrømningen og vandmiljøet. På et senere tidspunkt kan bygningen flyttes og følge med byens udvikling. The development of Copenhagen is at issue. How is the city to be developed? As an architect it is difficult not to dream about the city that you live and work in. How can you become part of making it a better place to stay? Henning Larsen Architects has influenced the city and prioritises committing to the development of Copenhagen. One of the projects that the company has designed is a hotel on the water in the Copenhagen harbour. The building stands on the bottom. The project is designed in collaboration with LMG Marin from Norway and Multiconsult. The ambition is to welcome the first guests to the hotel during the UN Climate Summit in Copenhagen in December The hotel will become a prime example of the use of sustainable technology. A location by the water is very attractive. There is light, air and a view. Building on water provides several opportunities for energy efficient solutions, Peer Teglgaard Jeppesen, Director at Henning Larsen Architects, says. By incorporating LMG Marin s knowledge of building on water we define entirely new possibilities for developing the city. A building standing on the bottom of the sea can, among others, use water as a source of cooling and heating. Additionally, this is an attractive solution for locations where you need to consider water flow and environment. Later, the building can be moved and keep up with the development of the city. Byudvikling på vandet Urban development on the water / 15

18 16 / Henning Larsen Architects 2007

19 BYGNINGEN BRUGER BL.A. Passiv solvarme Solvarmepaneler til varmt vand Solceller Dagslysoptimering Varmegenvinding Havvandskøling Havvandsvarme Regnvandsanlæg Vindkraft Balanceret ventilation Behovsstyret belysning LED-belysning Højisolerede konstruktioner AMONG OTHERS THE BUILDING USES: Passive solar heating Solar heating panels for hot water Solar cells Daylight optimisation Heat recovery Seawater cooling Seawater heating Rainwater retrieval Wind power Balanced ventilation Demand lighting LED lighting High-level insulation constructions hotel Tidligere opfattede man havnen som byens bagindgang, som udelukkende blev brugt til at transportere gods ind og ud af byen. Havnen var en arbejdsplads, som man ikke udnyttede rekreativt, siger Peer Teglgaard Jeppesen. København skal udvikles yderligere, så havnen og havet kommer mere i spil, når der skal bygges nyt. Vi skal diskutere, hvor meget og hvordan der kan bygges i selve havneområdet. Kan centrum forstærkes ved udbygning i havnen, og kan der laves nye øer, der strækker sig fra centrum ud i havet? Kan vi finde svarene på Københavns udfordringer i en blå fingerplan?. København kan se frem til et projekt, der viser hvad vi kan i Danmark. Henning Larsen Architects vil med dette projekt samle erfaringerne med miljørigtigt byggeri i én bygning. Previously you considered the harbour as the back entry of the city, which was solely used for transporting goods in and out of the city. The harbour was a work place and it wasn t used recreationally, Peer Teglgaard Jeppesen stresses. Copenhagen needs to be further developed for the harbour and the sea to attract more focus when new structures are built. We need to discuss how much and how we can build in the harbour area. Do we strengthen the city centre by extending it to the harbour, and is it possible to make new islands that stretch from the city centre into the sea? Do we fi nd the answers to the Copenhagen challenges in a blue fi nger plan? Copenhagen may look forward to a project that will demonstrate our capabilities in Denmark. With this project Henning Larsen Architects puts its experience of environmentally sound building practice into one building. Byudvikling på vandet Urban development on the water / 17

20 ET LOOP I ØRKENEN A LOOP IN THE DESERT Et spektakulært loop på kanten af ørkenen, der vokser ud af ørkensandets duvende, bløde form, er Henning Larsen Architects forslag til et kulturhus i Dhahran i den østlige del af Saudi-Arabien. På kanten af ørkenen ligger verdens største olieproducent, Saudi Aramco. I 2013 har virksomheden 75-årsjubilæum og vil i den anledning åbne et kulturhus med et eksperimentarium for børn, bibliotek, museum, udstillinger og en masse andre tilbud. Byen skal med dette projekt sættes på verdenskortet. Henning Larsen Architects samarbejder med den saudiarabiske tegnestue Omrania & Associates. Ørkenen med de bølgende sandklitter, der altid er i bevægelse, er et poetisk landskab, der gør et stort indtryk. Det har været inspirationen til dette projekt, fortæller arkitekt Jacob Kurek. I bygningen er åbenhed og interaktion nøgleord. Fra lang afstand vil den lyse op som et vartegn for Dhahran. På nært hold vil man få et indblik i de aktiviteter, der fi nder sted i huset. A spectacular loop growing out of the undulating, soft shapes of the sand at the desert boundary that is the Henning Larsen Architects proposal for a cultural centre in Dhahran in eastern Saudi Arabia. At the rim of the desert lies the globally leading oil production company, Saudi Aramco. In 2013 the company celebrates its 75th anniversary and on that occasion they plan to open a cultural centre comprising a children s experimentarium, library, museum, exhibitions and a variety of other offers. With this project, the city will be put on the map. Henning Larsen Architects collaborates with the Saudi Arabian architectural practice Omrania & Associates. The desert with the undulating sand dunes always in motion is a poetic landscape that leaves a signifi cant impression. It has been the inspiration of this particular project, explains Architect Jacob Kurek. Openness and interaction are keywords of the building. From a distance it will shine like a landmark of Dhahran. Up close you will get a glimpse of the inside and the activities taking place within the building. 18 / Henning Larsen Architects 2007

21 SAUDI ARAMCO CULTURAL CENTRE, SAUDI-ARABIEN Saudi Aramco Cultural Centre er et konkurrenceforslag til kulturhus i Dhahran i det østlige Saudi-Arabien. Bygherre: Saudi Aramco Bruttoareal: m² Opgaveform: Inviteret international konkurrence Team: Henning Larsen Architects, Omrania & Associates, COWI og Marianne Levinsen Landskab SAUDI ARAMCO CULTURAL CENTRE, SAUDI-ARABIA Saudi Aramco Cultural Centre is a competition proposal for a cultural centre in Dhahran in eastern Saudi Arabia. Client: Saudi Aramco Gross floor area: 55,000 m² Type of assignment: Invited international competition Team: Henning Larsen Architects, Omrania & Associates, COWI and Marianne Levinsen Landskab Et loop i ørkenen A loop in the desert / 19

22 Når man bygger i ørkenen er der en række helt særlige forhold, man skal forholde sig til. Temperaturerne kan nå op over 50 grader celsius. Luftfugtigheden er meget høj. Projektet har fundet inspiration til løsningerne i traditionelt arabisk byggeri og ældre byer. Skygge og køling af temperaturen med vand er fx indarbejdet i bygningen. Ambitionen for designet er at skabe en bygning, der bruger så lidt energi som muligt. I Mellemøsten anvendes størstedelen af en bygnings energiforbrug på aircondition. Det er vigtigt at minimere behovet og kombinere det med teknologiske løsninger. Selve loopet fungerer fx som et termisk system, der lagrer kulde om natten og køler bygningen, når det er nødvendigt. Desuden er solenergi en væsentlig energikilde. Vi håber, at bygningen vil drage folk til sig og med sin åbenhed inspirere dem til at modtage ny viden. Derfor er vi glade for, at Saudi Aramco ikke bare har lagt et højt ambitionsniveau for arkitekturen, men også for bæredygtigheden. Det er et vigtigt tema at sætte på dagsordenen, siger Jacob Kurek. When building in the desert there are several specific conditions to consider. The temperatures occasionally exceed 50 degrees Celsius. Humidity is extremely high. The project has found inspiration to its solutions in the traditional Arabian building tradition and in older cities. Shading and water cooled temperature are eg incorporated in the building. The design ambition is to make a building that consumes as little energy as possible. In the Middle East most of the energy consumption inside buildings is employed for air conditioning. It is of importance to reduce the requirements for energy in a combination with technological solutions. The loop, for example, is functioning as a thermal system storing coolness during the night for daytime cooling when required. Also solar energy is an essential energy source. We hope that the building will attract people and with its openness be an inspiration to seek more knowledge. We are therefore pleased that Aramco has not only insisted on a high level of architectural ambition, but of sustainable ambition as well. This is an important topic to put on the agenda, says Jacob Kurek. Projektet har fundet inspiration til løsningerne i traditionelt arabisk byggeri og ældre byer The project has found inspiration to the solutions applied in the traditional Arabian building tradition and in older cities Jacob Kurek, arkitekt og associeret / Architect and Associate 20 / Henning Larsen Architects 2007

23 Et loop i ørkenen A loop in the desert / 21

24 SPIEGEL, TYSKLAND Spiegels nye hovedsæde skal ligge på Ericusspitze i HafenCity i Hamborgs inderhavn. Bygherre: ABG Allgemeine Bauträgergesellschaft mbh & Co. og Spiegel Group Bruttoareal: m² Opgaveform: Førstepræmie i international konkurrence Team: Henning Larsen Architects og Arup SPIEGEL, GERMANY Spiegel s new headquarters will be located on Ericusspitze in HafenCity in Hamburg s inner harbour. Client: ABG Allgemeine Bauträgergesellschaft mbh & Co. and Spiegel Group Gross floor area: 50,000 m² Type of assignment: First prize in international competition Team: Henning Larsen Architects and Arup INVITATION TIL ÅBENHED INVITATION TO OPENNESS Spiegel Group er en af Tysklands mest kendte medievirksomheder. I august 2007 vandt Henning Larsen Architects den internationale arkitektkonkurrence om at tegne et nyt hovedsæde i Hamborg. Vinderprojektet skal ligge på Ericusspitze i byens inderhavn. Det bliver et markant bygningsværk i Hamborgs havn, hvor også det nye koncerthus tegnet af Herzog & de Meuron, Elbphilharmonie, skal ligge. Ved den første aflevering var dommerkomitéen meget kritiske over for vores forslag, som de ikke mente svarede på opgaven, fortæller arkitekt og associeret The Spiegel Group is one of Germany s most well-known media corporations. In August 2007 Henning Larsen Architects won the international architectural competition for designing their new headquarters in Hamburg. The winning project will be located on Ericusspitze in the city s inner harbour. It will become a significant building in the Hamburg harbour where also the new concert hall designed by Herzog & de Meuron, Elbphilharmonie, will be located. When we submitted our competition proposal, the jury was very critical and didn t feel it matched the assignment, Architect and Associate Ulrik Raysse says. 22 / Henning Larsen Architects 2007

25 Invitation til åbenhed Invitation to openness / 23

26 Dette projekt overbeviser med sin byrumsmæssige kvalitet. Det har en inviterende gestus This project convinces with its urban quality. It has a welcoming gesture Dommerkomitéen / The jury Ulrik Raysse. Vi havde tegnet et moderne mediehus, der åbner sig mod omverdenen. Vi havde lagt vægt på fleksibilitet i indretningen for at gøre det muligt for de mange forskellige redaktioner at samarbejde på tværs. De skal jo for første gang samles under samme tag. Dommerkomitéen fik dog øje på kvaliteterne i forslaget. Ambitionerne i HafenCity er tårnhøje. Det gælder arkitekturen, og det gælder hensynet til miljøet. Det spillede en afgørende rolle i valget af vinderprojektet. Dette projekt overbeviser med sin byrumsmæssige kvalitet. Det har en inviterende gestus, der vil binde Hamborgs havn og centrum sammen i et arkitektonisk højdepunkt, skrev dommerkomitéen. De smalle bygningskroppe er som skabt til en naturlig ventilation. Dobbeltfacaden betyder, at man også på 13. sal kan åbne et vindue. Det er med til at regulere indeklimaet og skaber tilfredse brugere. Den bedst mulige udnyttelse af lysforholdene, termiske anlæg til at lagre overskydende kulde og varme, solcelleanlæg på taget og en vifte af andre tiltag er med til at minimere bygningens energiforbrug betydeligt. Allerede en uge efter sejren holdt vi det første byggemøde. Processen er forceret, for der er kun kort tid til at bygge huset. Vi skal hurtigt i jorden, og det stiller krav til os om at optimere processerne og holde fast i fokus, fortæller Ulrik Raysse. Når Spiegels nye hovedsæde i 2010 står færdigt samtidig med byens nye koncerthus, får byen to nye, fremtrædende bygningsværker. We have designed a modern media building that opens to the surrounding world. We have put emphasis on the flexibility of the arrangement to help the many different editorial offices to collaborate across the organisation. It is the first time they will all be united under the same roof. However, the jury saw the qualities of the proposal. Ambitions in HafenCity are major. These concern architecture and the consideration for the environment. This played a crucial part when selecting the winning project. This project convinces with its urban quality. It has a welcoming gesture that will unite Hamburg s harbour and city centre in an architectural culmination, the jury wrote. The narrow building structures are perfect for natural ventilation. The double façade makes it possible to open a window even on the 13th floor. This helps regulating the indoor climate as well as making the users content. The best possible exploitation of natural lighting, thermal systems for storing excess cold and heat, solar cell installations on the roof and a number of other initiatives are all part of minimising the building s energy consumption considerably. Just a week after the victory we had the first site meeting. The process is hastened since there is only a short period of time to build the house. We need to get moving and that requires us to optimise the processes and maintain our focus, Ulrik Raysse stresses. In 2010 when Spiegel s new headquarters and the city s new concert hall are completed, the city will boast two new remarkable buildings. 24 / Henning Larsen Architects 2007

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

New Hospital & New Psychiatry Bispebjerg

New Hospital & New Psychiatry Bispebjerg The Bispebjerg Construction Project EUHPN, October 2012 Hospital plan for the Capital Region A major restructuring project of the Danish hospital structure is now taking place. Each of the 5 regions develops

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

COMPACT CITY OG BÆREKRAFT

COMPACT CITY OG BÆREKRAFT NORSK PLANMØTE 2010 COMPACT CITY OG BÆREKRAFT HVOR TETT VIL VI BO? JENS KVORNING PROFESSOR CENTER FOR BYPLANLÆGNING KUNSTAKADEMIETS ARKITEKTSKOLE KØBENHAVN TÆTHED FYSISK TÆTHED EN FORUDSÆTNING FOR BÆREDYGTIGHED

Læs mere

DONG Energy. Photobook

DONG Energy. Photobook DONG Energy Photobook DA Om Duba-B8 Duba-B8 A/S er blandt de førende i norden indenfor totalindretning af kontormiljøer. Vores indretningskoncepter er skræddersyede og bygger på rådgivning og analyse af

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser.

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser. dk uk grundlagt i 1988 Kiranto Foods A/S blev grundlagt i 1988 af nuværende ejer og administrerende direktør Anders Toft. Ét enkelt agentur samt mange års viden og erfaring fra levnedsmiddelsektoren var

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

SOLENERGIDAGEN 2005 Integration of Architectural Values in the Solar Cells of Tomorrow

SOLENERGIDAGEN 2005 Integration of Architectural Values in the Solar Cells of Tomorrow SOLENERGIDAGEN 2005 Integration of Architectural Values in the Solar Cells of Tomorrow Ellen Kathrine Hansen Assiciate Professor, Architect The Aarhus School of Architecture Research project, solar cells

Læs mere

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings

The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings The effects of occupant behaviour on energy consumption in buildings Rune Vinther Andersen, Ph.D. International Centre for Indoor Environment and Energy Baggrund 40 % af USA's samlede energiforbrug sker

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

With AARHUS. Hvilken rolle spiller TRÆ i fremtidens Aarhus? Dansk Træforening

With AARHUS. Hvilken rolle spiller TRÆ i fremtidens Aarhus? Dansk Træforening With AARHUS Hvilken rolle spiller TRÆ i fremtidens Aarhus? Dansk Træforening Stadsarkitekt Stephen Willacy 28. maj 2015 Bæredygtighed 360 Miljø Social/samfund - Økonomi Business Region AARHUS GOVERNANCE

Læs mere

Sports journalism in the sporting landscape

Sports journalism in the sporting landscape Sports journalism in the sporting landscape - Blind spots of the journalists Foto: Bjørn Giesenbauer/Flickr Play the Game 2013 Aarhus, 30 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies/Play

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

ARKITEKTUR KUNST. - En udvidelse af KUNSTEN - Museum of Modern Art Aalborg

ARKITEKTUR KUNST. - En udvidelse af KUNSTEN - Museum of Modern Art Aalborg ARKITEKTUR KUNST - En udvidelse af KUNSTEN - Museum of Modern Art Aalborg Præsentation. Arkitektur og Design. 2009 Aalborg Universitet. Arkitektur Ba5-9 Camilla Ulfkjær Ammitzbøll Dorte Skou Lauge Andersen

Læs mere

PR day 7. Image+identity+profile=branding

PR day 7. Image+identity+profile=branding PR day 7 Image+identity+profile=branding A few definitions Public Relations is the planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and understanding between an organisation and it s public.

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Søsterhotellerne i Fredericia

Søsterhotellerne i Fredericia Hotellet ved lillebælt Søsterhotellerne i Fredericia Tel. +45 7592 1855 www.postgaarden.dk Hotellet i city Vi hygger om vore gæster We always spoil our guests På Hotel Postgaarden og Hotel Medio sørger

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Kandidatuddannelsen i Informationsvidenskab - Aalborg 2 respondenter 5 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 40% Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? I hvilken grad har uddannelsen

Læs mere

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 1 2 TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 Fritidsordningspladser 200 Skolefaciliteter 250 Fig. 4.8 Š Basisscenarium,

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

YDERST PRÆSENTABELT KONTOR MED BYGGERET TIL LOGISTIK/LAGER Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup Sag 132443 (NIT)

YDERST PRÆSENTABELT KONTOR MED BYGGERET TIL LOGISTIK/LAGER Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup Sag 132443 (NIT) YDERST PRÆSENTABELT KONTOR MED BYGGERET TIL LOGISTIK/LAGER Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup Sag 132443 (NIT) BELIGGENHED Byggeret til ca. 12.000 m² logistik/lager Rigtig god infrastruktur med 15-20 minutter

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

PORCELAIN BULB WITH GLOWING PLEATS

PORCELAIN BULB WITH GLOWING PLEATS PORCELAIN BULB WITH GLOWING PLEATS After spending several years removing from our homes any signs of decoration, heavy textiles and patterns to achieve a clean, Nordic look, the more decorative southern

Læs mere

Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI

Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI Rødsand laboratoriet et samarbejde mellem KU, Femern & DHI Ulrik Lumborg DHI Rødsand laboratoriet I 2012 var det erkendt at Rødsand lagune ville være et fokusområde i forbindelse med etableringen af Femernforbindelsen

Læs mere

hansen facadeentreprenøren HSHansen Projekt: Novozymes - Bagsværd, København

hansen facadeentreprenøren HSHansen Projekt: Novozymes - Bagsværd, København hansen facadeentreprenøren HSHansen Projekt: Novozymes - Bagsværd, København Novozymes Bagsværd, København Copenhagen, Denmark Det falder naturligt at Novosymes som verdens førende inden for bioinnovation

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities.

Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities. Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities. Rapid Urbanization! Between 2014 and 2050 India is projected to add 404 million urban dwellers and China

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

netværk: : Integrerede lavenergiløsninger til nye bygninger

netværk: : Integrerede lavenergiløsninger til nye bygninger LavEByg-netv netværk: : Integrerede lavenergiløsninger til nye bygninger Status strategiudvikling for: Ventilationsanlæg Lavenergikoncepter Delområde: Ventilationsanlæg Beskrivelse af delområdet Ventilationsanlæg,

Læs mere

Betina Simonsen Man. Director Development Centre UMT the secretariat of.

Betina Simonsen Man. Director Development Centre UMT the secretariat of. Betina Simonsen Man. Director Development Centre UMT the secretariat of Lifestyle & Design Cluster 2 min. background: -A cluster since 2002, originally for wood and furniture -Merge into lifestyle and

Læs mere

NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL

NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL RAMBOLL GROUP Leading engineering, design and consultancy company Founded in Denmark in 1945 13,000 experts 300 offices in

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

YNKB TEMA 6. Adventure Playgrounds Copenhagen 2003

YNKB TEMA 6. Adventure Playgrounds Copenhagen 2003 YNKB TEMA 6 YNKB TEMA 6-2003 Baldersgade 70 st tv DK 2200 N tlf +45 35851037 fax +45 35851837 www.ynkb.dk ISSN 1602-2815 Adventure Playgrounds Copenhagen 2003 The idea for adventure playgrounds originated

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

EFFEKTIVT OG MODERNE KONTORHUS Thurahs Alle 2, 2630 Taastrup Sag 162131 (AW)

EFFEKTIVT OG MODERNE KONTORHUS Thurahs Alle 2, 2630 Taastrup Sag 162131 (AW) EFFEKTIVT OG MODERNE KONTORHUS Thurahs Alle 2, 2630 Taastrup Sag 162131 (AW) BELIGGENHED Ejendommen får en central placering i Høje Taastrup med blot 450 meter til Høje Taastrup Station DK Høje Taastrup

Læs mere

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter TROMSØ 2015 Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter 18-06-2015 Nordic Centre for Welfare and Social Issues 1 Nordisk Ministerråd Blandt verdens

Læs mere

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag:

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag: Page 1 of 2 Hansen, Gitte Fra: Brøndum, Jette Sendt: 19. oktober 2009 13:34 Til: 'chris@jorgensen.com' Cc: Brøndum, Jette Emne: VS: Testcenter til vindmøller Niels Christian Jørgensen: Forslag Opførelse

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

FOREBYGGELSE AF ARBEJDSULYKKER I DONG OIL & GAS

FOREBYGGELSE AF ARBEJDSULYKKER I DONG OIL & GAS FOREBYGGELSE AF ARBEJDSULYKKER I DONG OIL & GAS I-BAR Arbejdsmiljø Topmøde 26. oktober 2016 Jacob Heinricy Jensen, Head of QHSE, DONG Oil & Gas Introduktion DONG Oil & Gas og vores nuværende performance

Læs mere

PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA

PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA Kort om Rambøll Vores udgangspunkt Rekruttering og kompetencer i forhold Til Ramboll Fundamentals og værdier Om projektledelse i Rambøll Project Excellence Jobfamilier;

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

YDERST PRÆSENTABEL EJENDOM MED BYGGERET TIL YDERLIGERE OP TIL M² KONTOR/PRODUKTION/LAGER Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup Sag (NIT)

YDERST PRÆSENTABEL EJENDOM MED BYGGERET TIL YDERLIGERE OP TIL M² KONTOR/PRODUKTION/LAGER Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup Sag (NIT) YDERST PRÆSENTABEL EJENDOM MED BYGGERET TIL YDERLIGERE OP TIL 12.000 M² KONTOR/PRODUKTION/LAGER Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup Sag 132443 (NIT) BELIGGENHED Rigtig god infrastruktur med 15-20 minutter

Læs mere

The story of Friluftsfrämjandet a non-profit Outdoor association, educate group leaders 1892 Urbanisation Physical activities as healthcare, a ski organization 1900 Railway expansion Healthier children

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

Supermarkeder og Smart Grid muligheder for fleksibelt elforbrug

Supermarkeder og Smart Grid muligheder for fleksibelt elforbrug Supermarkeder og Smart Grid muligheder for fleksibelt elforbrug Torben Funder-Kristensen Refrigeration and Air Conditioning Controls 1 Department (slide master) www.danfoss.com Agenda Cold Food Chain Trends

Læs mere

Der var engang 70érne avn i 80érne industrien flytter København i 00 erne opsving København i 00érne København i 2009 Cop 15 København 2010 København 2010 Klimatilpasningsplanen København The Copenhagen

Læs mere

Agenda. Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer. Muligheder

Agenda. Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer. Muligheder Smart City i et energimæssigt perspektiv Frank Elefsen, Teknologichef Teknologisk Institut Agenda Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer Muligheder Hvad er Smart City? Definition fra European

Læs mere

Decommissioning Development Project in Esbjerg. Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark

Decommissioning Development Project in Esbjerg. Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark Decommissioning Development Project in Esbjerg Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark 1 Background More than 7000 off-shore constructions world wide More than 600 off-shore

Læs mere

FLOTTE LYSE STORRUMSKONTORER I KREATIVT MILJØ Slotsgade 2, 1., 2200 København N Sag 13701A (TG)

FLOTTE LYSE STORRUMSKONTORER I KREATIVT MILJØ Slotsgade 2, 1., 2200 København N Sag 13701A (TG) FLOTTE LYSE STORRUMSKONTORER I KREATIVT MILJØ Slotsgade 2, 1., 2200 København N Sag 13701A (TG) BELIGGENHED DK Kreativt miljø på Nørrebro med gåafstand til indre by. Området udmærker sig ved de mange

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Shoppingcenter Field s Copenhagen Title Fashion is cool. Attitude is everything City / Country Copenhagen / Denmark Categori C Advertising

Shoppingcenter Field s Copenhagen Title Fashion is cool. Attitude is everything City / Country Copenhagen / Denmark Categori C Advertising Shoppingcenter Field s Copenhagen Title Fashion is cool. Attitude is everything City / Country Copenhagen / Denmark Categori C Advertising Campaign idea The fashion campaign was based on a celebration

Læs mere

Methods to increase qualifications for energy savings in buildings

Methods to increase qualifications for energy savings in buildings Methods to increase qualifications for energy savings in buildings By Iben Østergaard The Danish government has a goal 2025 decrease 25 % RE from 19 to 30 % One tool is the national Knowledge Centre for

Læs mere

UDSIGT TIL ØRESUND TÆT PÅ METRO & LUFTHAVN. Amager Strandvej 390, 2. sal, 2770 Kastrup Sag 125985/206 (TG)

UDSIGT TIL ØRESUND TÆT PÅ METRO & LUFTHAVN. Amager Strandvej 390, 2. sal, 2770 Kastrup Sag 125985/206 (TG) UDSIGT TIL ØRESUND TÆT PÅ METRO & LUFTHAVN Amager Strandvej 390, 2. sal, 2770 Kastrup Sag 125985/206 (TG) BELIGGENHED DK Lejemålene er attraktivt beliggende tæt på motorvej, Metro, og lufthavnen. Der er

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen Telephone: /

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen   Telephone: / Annex 01.01 Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, 24 th April 2013 at 15.00-20.00 in the Meetery, AADK, Fælledvej 12, 2200 Copenhagen N Agenda Status Time (proposed) Annex Comments 1. Welcome and approval

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

LIEBHAVERI I SMUKT PAKHUS Strandgade 4, 1401 København K Sag 138281 (NIT)

LIEBHAVERI I SMUKT PAKHUS Strandgade 4, 1401 København K Sag 138281 (NIT) LIEBHAVERI I SMUKT PAKHUS Strandgade 4, 1401 København K Sag 138281 (NIT) BELIGGENHED Ejendommen har en yderst central beliggenhed med ca. 300 meter til Metrostationen Kort og nem afstand til måde City

Læs mere

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction

KALK- OG TEGLVÆRKSFORENINGEN. CPR Sustainable Construction CPR Sustainable Construction 1 Tommy Bisgaard - Direktør i Kalk- og Teglværksforeningen - Formand for DS 417 (CEN TC350 & 351) - Formand for miljøkomiteen i TBE & CU (keramiske industrier i Europa) - Medlem

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics Navn på universitet i udlandet: Tartu University Land: Estonia Periode: Fra: 02.2012 Til: 06.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

COACH NETWORK MEETING

COACH NETWORK MEETING COACH NETWORK MEETING Tommerup d. 1 The presentation: Split into 4 parts: Who am i? Pre Post Ask questions anytime 2 Who am i? 23 years old Started my career in Vildbjerg Svømmeklub in 2010 Became assistant

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Venka Simovska Katrine Dahl Madsen Lone Lindegaard Nordin Forskning i sundhedsfremmende og bæredygtig

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Internationaliseringen af dansk byggeri

Internationaliseringen af dansk byggeri Internationaliseringen af dansk byggeri Bygherreforeningens Årskonference 2007: Hvordan foregår internationaliseringen hos de rådgivende ingeniører Steffen Gøth Udviklingsdirektør 1 Indhold Rammebetingelser

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

KONTORLEJEMÅL MED UDSIGT OVER H.C. ØRSTEDSPARKEN Nørre Farimagsgade 11, 3. th. & 3. tv., 1364 København K Sag 99773 (NRL)

KONTORLEJEMÅL MED UDSIGT OVER H.C. ØRSTEDSPARKEN Nørre Farimagsgade 11, 3. th. & 3. tv., 1364 København K Sag 99773 (NRL) KONTORLEJEMÅL MED UDSIGT OVER H.C. ØRSTEDSPARKEN Nørre Farimagsgade 11, 3. th. & 3. tv., 1364 København K Sag 99773 (NRL) BELIGGENHED DK Herskabelig ejendom på hjørnet af Nørre Farimagsgade og Turesensgade.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

GLOBAL. Friis & Moltke Design

GLOBAL. Friis & Moltke Design GLOBAL Friis & Moltke Design GLOBAL Friis & Moltke Design DK: Global er et modulært siddesystem, udviklet til professionelt brug, blandt andet inden for sundheds- og undervisningssektoren. Systemet, som

Læs mere

KONTORHUSET KASTRUP ATRIUM Skøjtevej 27, 2770 Kastrup Sag (HT)

KONTORHUSET KASTRUP ATRIUM Skøjtevej 27, 2770 Kastrup Sag (HT) KONTORHUSET KASTRUP ATRIUM Skøjtevej 27, 2770 Kastrup Sag 169633 (HT) BELIGGENHED DK Domicilmulighed tæt på motorvej, Metro, og lufthavnen Området byder på hyggelig fiskehavn, frokostrestauranter, Den

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere