LÆSØ KIRKENYT LÆS BL.A. OM: Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 20. årgang, nr. 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LÆSØ KIRKENYT LÆS BL.A. OM: Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 20. årgang, nr. 5"

Transkript

1 LÆSØ KIRKENYT Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 20. årgang, nr. 5 LÆS BL.A. OM: Læsø kirker har fået nyt logo Kirkesangerne taler ud Natkirke og pilgrimsvandring Filmkræs med Kaj Munk Spillemandsmesse m.m. Marts - April - Maj -Juni 2014

2 Øen med det tynde slør 2 Lige siden jeg kom til Læsø, har jeg grundet over øens spiritualitet. Den vælder op i tide og i utide, når jeg kigger ned i vandet, der rinder i de mange grøfter og grave, der omkranser veje og stier. På dette sted er naturen og Gud forbundet. Det er ikke noget, der tales om. Kilden er der bare. Vi ved, at den flyder nedenunder vores fødder. I januar var jeg ude at rejse. Jeg var tilbage i mit gamle spor i Sydindien og fik lejlighed til at besøge et dialogcenter, som Danmission har etableret. Quo Vadis hedder det. Jeg har ikke været der siden 2005, hvor jeg var inviteret til indisk bryllup i den lutherske kirke i byen Thiruvannamalai. Dengang var det eneste, som var på stedet, en lille rød murstensbygning med stråtag på. Temmelig tarvelig forekom den mig dengang. Men nu er der skudt adskillige bygninger og en frodig have op omkring den røde murstenshytte. Går man ind i hytten, bemærker Den røde meditationshytte på Quo Vadis man, at der står bøger fra forskellige religiøse traditioner på hylderne. Bhagavad Gita står side om side med Bibelen. Der er udskårne træfigurer, billeder på væggene, afskårne blomster ligger i sirlige mønstre på gulvet. En olielampe brænder i mørket. I den røde hytte holdes der meditation hver søndag aften for dem, der har lyst at være med. På Quo Vadis kan man godt gå rundt i lang tid, uden at vide at man befinder på et kristent sted. Er det et tempel, er det et ashram eller er det en kirke? Gennem årene har mange mennesker gået rundt og undret sig. En australsk dame ringede hjem og fortalte, at hun mest af alt opfattede det som et kristent sted. Lederen af dialogcenteret Quo Vadis, præsten Joshua Peter mener at formålet med centeret er at vise en folkelig side af den indiske spiritualitet. Mange vesterlændinge drages mod det multireligiøse Indien i en søgen efter hinduisme eller buddhisme. Men, siger han, det, som de i virkeligheden søger, er spiritualitet. Spiritualitet findes i alle religioner. Løsrevet fra dogmer og regler; erfaringsnær og følsom som ånden nødvendigvis må være. Spiritualitet er f. eks, når jeg oplever mig forbundet med naturen. Når jeg lader mit øje dvæle ved de krogede,

3 Øen med det tynde slør majestætiske træer eller beundrer en solnedgangs farvepanorama. At jeg fornemmer, at der er sjæl og ånd til stede allevegne uanset om jeg er der. Det var der før mig, og det vil være der efter mig. Jeg er sat her, fordi Gud vil have mig til at indgå i denne store sammenhæng, fordi Han synes, at jeg passer ind. Og Han ønsker alle mennesker det bedste. Hvorfor skulle Han ellers give os sådan en smuk og fantastisk verden, som vi kan udfolde os i? Med taknemmelighed og evighedsperspektiv i sindet kan jeg vende hjem til min lille sammenhæng på Læsø. For her er et tyndt slør imellem det himmelske og det jordi- ske. Vi er på et helligt sted et såkaldt thin place som man siger inden for den keltiske tradition. Her kan vi mærke energien i vandet og overtage den. Her kan vi se det guddommeliges aftryk, fordi det er indlejret i omgivelserne og griber ind i vores måde at leve på. Kreativitet og fantasi. Enkelhed og langsomhed. Gamle sæder, som gentages, fordi de er værd at gentage. Rytme, rødder og relationer. De tre R er ethvert moderne stresset menneske jager. Tør du tro, at der ingen modsætning er? At Gud er den, der vander din have og folder blomsterne ud? Eva Bernhagen Læsø øen med det tynde slør 3

4 Nyt fra menighedsrådet Østerby nye graverhus Efter et mangeårigt ønske fra Østerby Menighedsråd og nu Læsø Menighedsråd og vel ikke mindst fra kirkens personale er det blevet en realitet med nye og funktionelle faciliteter for kirke og kirkegårdspersonalet. Overvejelser er gået mellem ændring og eventuel udvidelse af det gamle kapel eller opførelse af nyt graverhus, hvor valget blev nyt graverhus vest for kirkegården. Huset blev tegnet, ændringer blev foretaget, og 28/ havde Østerby Kirke besøg af provst, arkitekt, fredningsnævn m.m., før den endelige byggetilladelse kunne komme i hus. 15/9 var soklen færdigstøbt, så nu var placeringen synlig, og husets størrelse kunne fornemmes. Byggeriet gik hurtigt fremad, og allerede 13/10 var det parat til rejsegilde, men håndværkerne havde ikke tid, så der venter dem stadig en lille indvielsesceremoni. 20. januar 2014 var huset afleveringsklart: Et flot og godt stykke arbejde med kontorplads og frokost rum samt gode toiletforhold til kirkens personale og kirkens gæster. Nyt fyr. Det gamle og udtjente oliefyr i kapellet, der blev installeret omkring , er slukket, og et nyt og mere energi og miljøvenligt fyr har også fået en plads i den nye bygning. 3/2 blev dagen, hvor graver Birgitte Melchjorsen overtog nøglen og påbegyndte flytning fra tårnkammeret med de få kvadratmeter og de få varmegrader til de nye faciliteter, som hun sammen med det øvrige kirke og kirkegårdspersonale sikkert bliver glad for. Tilbage står udvendig kalkning og maling, som udføres til foråret, når væggene er tjenlige dertil. Hele byggeriet inklusiv det nye fyr har kostet kr. Vi ønsker Østerby Kirke og kirkens brugere hjertelig tillykke med det nye graverhus. Elmer Haaber 4

5 Nyt fra menighedsrådet INDVENDIG RENOVERING AF BYRUM KIRKE Efter en meget grundig forberedelse, hvor adskillige specialister er konsulteret og arbejdsopgaverne detaljeret beskrevet, er planen for indvendig renovering af Byrum kirke så langt fremme, at håndværkerne kan begynde. Bænkene flyttes ud for at blive istandsat og malet, løst puds på murværket fjernes, og der pudses op på ny. Herefter bliver hele murværket kalket. Renoveringen er meget omkostningstung og kan kun delvis finansieres for egen opsparing. Menighedsrådet har derfor søgt og opnået et større lån i Stiftet for at gennemføre projektet. Kirken bliver lukket mandag d. 24. februar, og vi forventer, at den vil stå klar igen den 1. december Olav Juul. Nyt logo! Kirkerne på Læsø har fået en ansigtsløftning. I det nye logo bliver alle tre kirker nævnt under ét nemlig: "Læsø Kirker." Vi har i PR arbejdsgruppen prioriteret, at folkekirkens eget nye logo - korset med de mange små symboler udenom - skal stå side om side med et billede af Læsø. For vi er en del af den store sammenhæng, der kaldes Folkekirken. Det var et bevidst valg at få øen med i logoet - på den måde understreger vi, at kirken er over det hele og ikke kun i selve kirkebygningerne. Det er tanken, at logoet skal være synligt på al information og oplysning, der går ud fra kirken, fortæller næstformand Jørgen Toftlund. Kig efter logoet Et logo er med til at skabe fællesskab og sammenhængskraft indadtil i organisationen imellem medarbejdere og frivillige, og forhåbentlig vil det også skabe synlighed og genkendelse udadtil, blandt de mennesker, som vi er kirke for. Når jeg går i Brugsen iført min jakke, der bærer logoet bagpå, så er jeg med til at styrke bevidstheden om kirken. Jeg signalerer, at vi er der som invitation til et kristent fællesskab og at folk må bruge os, slutter Jørgen Toftlund. 5

6 6 Nyt fra menighedsrådet Pænt farvel til Inge Jespersen Efter godt og vel 25 år som afløser for skiftende kirkesangere har Inge Jespersen valgt at stoppe. Læsø Menighedsråd er Inge en dyb og ærlig tak skyldig for de utallige tjenester, som hun gennem de mange år har udført på smuk og værdig vis. Velkommen til Preben Mikkelsen Ved årsskiftet tiltrådte Preben Mikkelsen som Inge Jespersens efterfølger. Preben har med stor glæde sunget i Kirkekoret i et par år og fik sin ilddåb ved tre gudstjenester i et rap hen over nytår. Samarbejdet mellem ham og vores kirkemusikere fungerer rigtig godt, så det er meget glædeligt, at menighedsrådet nu kan hilse Preben Mikkelsen velkommen som ny medarbejder. Jens Ydegaard takker af Jens Ydegaard har anmodet om sin afsked og fratrædelse af sin graverstilling ved Vesterø Kirke med udgangen af marts med begrundelse i opnået pensionsalder. Jens Ydegaard har været ansat siden d. 1. august 2006 og hans arbejdssted har hovedsageligt været Vesterø Kirke og kirkegård. Vores gravere arbejder sammen i et team, så de skiftes til at tage weekendtjenester og løser mange af de udendørs opgaver i fællesskab. I alle årene har Jens udført arbejdsopgaverne utrolig omhyggeligt og meget samvittighedsfuldt og vist stort engage- ment. I næste kirkeblad vil der komme interview med Jens Ydegaard. BK Sangen har altid fyldt meget I over 25 år har mange kirkegængere betragtet Inge Jespersen, Østerby, som en institution i institutionen. Hun var en periode fuldtidsansat ved Østerby Kirke og har i mange år været afløser i alle tre kirkesogne, hvilket har medført samarbejde med fire kvindelige og tre mandlige organister udover afløsere fra fastlandet. Som kirkesanger har Inge i højeste grad opfyldt de krav, der kræves til stillingen og har således været dybt estimeret ikke alene på grund af sin sangstemme - men også på grund af den ærbødighed hun har udvist i forhold til sin gerning. For en del af os er det også med vemod, at vi ikke længere skal opleve hende på pladsen ved organistens side.

7 Kirkesangerne taler ud. Inge har nemlig formået at sætte et aftryk af ro og tryghed, når hun som professionel var til stede i kirkerummet. Det være sig ved gudstjenester i al almindelighed, ved festlige kirkelejligheder eller ved begravelser. Hun har altid udstrålet glæde i sit job tillige med kompetence og en vis æstetik. Selv udtrykker hun, at hun har følt det som et kald at kunne få lov til at medvirke til, at gudstjenesten blev holdt på en god og ordentlig måde. Ro og styrke Derfor har jeg også følt mig ydmyg, selvom jeg har skullet udføre arbejdet med professionalisme og har ofte under præludiet bedt: Det er til ære for dig, Gud og ikke for mig, at jeg er her ligesom jeg, når jeg har gået foran en kiste til en grav, har sendt en bøn opad. Det har givet mig en ro og styrke fra Gud til at fuldføre min del af den sidste afsked også under dybe tragedier og stor sorg, siger den afgåede kirkesangerafløser eftertænksomt. I Inges arbejdsstue står der et elorgel med to manualer. Dette samt fordelen ved at kunne læse noder har været til stor gavn, når nye salmemelodier skulle indøves. Sang og musik har altid fyldt meget i mit liv og har faktisk været en væsentlig del af min opvækst, idet min mor sang meget, også i situationer hvor der måske ikke var så meget at synge for. Det var hendes dejlige måde at skabe kræfter til at komme videre på, fortæller Inge, der gerne efterlever den evne. Når Inge Jespersen ser tilbage på de mange år, hun har været i kirkens tjeneste, er det med gode minder omkring mange af dem, hun har arbejdet sammen med i kirkelig regi. Det er nu en epoke, der er slut, men Inge følte, at nu var tiden der til at slutte og lade nye kræfter komme til. Savner man hendes sangstemme og hendes friske måde at være på, er hun stadig fuldt til stede ved Plejehjemmets mandagssang, hvor hun gennem årene har sat sine livsbekræftende spor. Jeg er taknemmelig over at kunne få lov at bruge min sangstemme, for det er mit halve liv, siger Inge. I sangen og musikkens verden er der ingen grænser ment på den måde, at der altid er plads til ord og toner i alle livets facetter. KM Lysinstallation lavet af Elmer Haaber til Kyndelmisse. Kan ses i Østerby kirke. 7

8 Kirkesangerne taler ud... Glad Grundtviganer Når man har fået den gudbenådede gave at have en god sangstemme, så har man også forpligtelse til at bruge den. Derom er øens nye kirkesangerafløser, Preben Mikkelsen, Byrum, overhovedet ikke i tvivl. Preben, der elsker at synge og lade sin kraftfulde barytonstemme komme til udfoldelse, fik for alvor sin ilddåb ved gudstjenesterne nytårsaften og nytårsdag, hvor udfordringerne stod i kø for at blive løst. Jeg var selv tilfreds med resultatet, takket være den opbakning jeg fik primært fra Grethe (Havnhøj), der er organistafløser, og da det klingede helt godt for os, fik vi endda overskud til at vove os ud i et par duetter. Jeg trives godt med at synge i kirkerummet. Vi har et åbent samarbejde, og jeg har det godt med alle i kirken ligesom jeg nyder at være medlem af kirkekoret med fællesskab omkring sangen og med Kasper som dirigent, fortæller Preben. Apropos Nytårsduetterne så kan vi her fra kirkebladet tilføje, at Preben og Grethes sang og spil gav mange verbale roser fra de tilstedeværende. Især sangen Gå i mørket med lyset, der blev fremført under nadveren i piano (svagt og dæmpet), var særlig smuk. Her måtte Preben beherske sin stemme og er glad for, det lykkedes. At synge giver mig en indre glæde og tilfredsstillelse, og kan man nå ud til tilhørerne og sætte små aftryk af glæde hos dem, så falder det rigtig i hak. For via toner og tekst kan man jo komme hele følelsesregistret rundt, mener Preben. Udover sangstemmen, føler Preben også, at der er andre faktorer, der spiller ind i jobbet som kirkesanger. Jeg er et troende menneske ikke på nogen måde dybt religiøs men vel nærmest en glad grundtvigianer. Havde jeg ikke været troende, havde jeg heller ikke påtaget mig opgaven dels fordi jeg gerne vil have hjertet med i det, jeg synger dels for at kunne medvirke ved altergang og anden liturgi. 8

9 Det for børn På spørgsmålet til, hvordan Preben har det med at medvirke ved begravelser, er svaret, at det hele er så nyt endnu, og at der i hans korte tid som afløser heldigvis ikke har været så mange. Men det har jeg selvfølgelig også haft oppe og vende, for jeg har efter mine 26 år på skolen og mit aktive fritidsliv fået et stort netværk. Yderligere bor vi i et lille samfund, hvor det til sammenligning med en storby, altid vil være sværere at håndtere den sidste afsked heldigvis for det styrker bare tanken om, at vi kommer hinanden ved, konkluderer Preben. Allerede om et par dage skal jeg medvirke ved en tidligere kollegas begravelse, men når jeg står der som professionel, er min vigtigste opgave at være med til at give de efterladte en mindeværdig afsked med deres kære afdøde. Så kan jeg, når jeg kommer hjem få tid til eftertanke og lade følelserne komme frem. Sorrig og glæde de vandre til hobe, men heldigvis er de glade stunder i Guds hus i flertal, og der er ingen tvivl om, at Prebens entusiasme omkring hans afløser job er stor. KM Babysalmesang - for børn op til 2 år og deres voksne Vi synger og leger med babyerne i deres tempo i det fantastiske kirkerum i ca. 40 min. Herefter går vi i Kirkensgaard til hygge og snacks. Datoer: 5. marts, 19.marts, 2. april, 16. april, 30. april, 14. maj 2014 Vel mødt, Grethe og Kasper Englebixen - Musikalsk legestue for de 2-5 årige i følgeskab med en danseglad voksen m/k. Sang, musik og leg med bibelske helte og heltinder Datoer: 13. marts, 27. marts, 10. april, 24. april, 8. maj samt medvirker ved børnegudstjeneste fredag d. 23. maj 2014 Kom og vær med! 9

10 27. april 21. april 2. Påskedag 20. april Påskedag 18. april Langfredag 17. april Skærtorsdag 13. april Palmesøndag Susanne Fabriti Syng Påsken ind april Børnekirke 6. april Mariæ Bebudelse Line Hage 23. marts 3. s. i fasten Østerby kirke 30. marts Midfaste Line Hage Vesterø Kirke 21. marts Forårsjævndøgn 16. marts 2. s. i fasten 9. marts 1. s. i fasten 2014 marts, april, maj og juni Gudstjenester Susanne Fabri-tius Kirkensgaard

11 29. juni 2. s..e. trin. 22. juni 1. s..e. trin. 19. Juni Aftenandagt 15. juni Trinitatis søndag 9. juni 2. Pinsedag 8. juni Pinsedag 1. juni 6. s. e. påske 29. maj Kr. himmelfarts dag Marie Kirketerp Carsten Bøgh Kresten Christensen Spillemandsmesse Lone Kirkelund 25. maj 5. s. e. påske Konfirmation 18. maj 4. s. e. påske L. Kirkelund Konfirmation 16. maj St. Bededag 23. maj Børnekirke Konfirmation 10. maj Konfirmation 11. maj 3. s. e. påske maj 2. s. e. påske Marie Kirketerp Carsten Bøgh Have-andagt

12 Forårs og sommerk Søndag den 23. marts Koncert med Side by Side, Dronninglund. Koret, for hvem sangen er en urkraft og et must, har en stor kollektiv sangglæde og en fin stemmeteknisk kunnen. Vesterø Kirke kl Entre: 30 kr. Torsdag den 1. maj Forårskoncert Vi synger os glade i masser af forårssange og får mulighed for at nyde lokale sang og musikindslag. Derom nærmere i Læsø-Posten. Vesterø Kirke kl Fri entre. Fredag den 13. juni Glad og festlig klassisk koncert. Kgl. Operasanger Guido Paevatalu, akkompagneret af trioen Dolcemente på henholdsvis fløjte, violin og cello underholder med smukke arier fra kendte operaer som Tryllefløjten, Figaros Bryllup, Don Juan, Carmen, Barberen i Sevilla og Traviata.Et brag af en koncert med store navne, som det er lykkes at få til Læsø. Østerby Kirke kl Entre: 100 kr. Mandag den 23. juni Sct. Hans arrangement Mangfoldigheden blomstrer her på øen, når det gælder lokale sangere og musikere. Da Rungwald / Ditlevsen, som med stor succes plejer at være på Sct. Hans aften, er optaget i år, bliver underholdningen derfor med lokale kræfter. Man kan se frem til et spændende og meget varieret program hvori også fællessange indgår med fokus på Midsommervisen. Vesterø Kirke kl Fri entre.

13 oncerter 2014 Torsdag den 3. juli Jeanett Ulrikkeholm synger og spiller smukke og romantiske danske, franske og engelske kærlighedssange gennem tiderne. Østerby Kirke kl. 20 Entre: 40 kr. Søndag den 3. august Klassisk guitarkoncert med Peter Howard Jensen der regnes blandt de bedste guitarister fra sin generation og som har optrådt i de største koncertsale verden over. Vesterø Kirke kl Entre: 75 kr. Lørdag den 16. august Koncert med Fangekoret fra Vridsløselille Koret betegnes som kriminalforsorgens største succes indenfor resocialisering. Nuværende og tidligere fanger fortæller i ord og toner deres historier i Østerby Kirke kl Entre: 100 kr. Lørdag den 6. september Fairfolk spiller en spændende buket af folkrock numre fra mange lande. Vesterø Kirke kl Entre: 75 kr.

14 Det ske Den 9. marts 2014 afholder Folkekirkens Nødhjælp landsindsamling Indsamlingen d. 9. marts støtter Folkekirkens Nødhjælps arbejde for bekæmpelse af sult blandt verdens fattigste. Vi sætter fokus på Etiopien for at markere 30-året for den værste sultkatastrofe i nyere tid, hvor omkring en million mennesker døde. Vi vil vise, at selvom klimaet er barsk og vilkårene svære, er der sket fremskridt i Etiopien siden. Det går den rigtige vej, men den positive udvikling skal op i fart. Natkirke i Vesterø Vi skal for første gang have Natkirke på Læsø, og det bliver fredag d. 21. marts i Vesterø kirke. Vi åbner kl med taizé workshop ledet af Birgitte Møbjerg. kl er der andagt med lystænding, taizésang og nadver ved Præst Line Hage. Fra kl er kirken åben for enhver, der ønsker at høre musik, tænde et lys, skrive en bøn eller blot kigge ind for at drikke en kop kaffe. Vi ses i mørket Den etiopiske bjergbonde Derebew Mekonen har pløjet sin stenede mark og gjort klar til at så. Hvis regnen altså kommer. Den korte forårsregn udeblev, så såsæden ikke spirede, men blev svedet af solen. Bliv indsamler d. 9. marts og vær med til at støtte kampen mod sult. Meld dig hos Indsamlingslederne: Judith Christensen(Østerby) Tlf Jørgen Toftlund (Byrum) Tlf Bodil Kessler (Vesterø) Tlf FILMKRÆS: Af Kaj Munks Ordet. I januar var det 70 år siden, vor store digterpræst, Kaj Munk, blev likvideret af tyskerne. Det vil vi til Filmkræs aften, torsdag den 3. april kl.19 i Kirkensgaard markere ved at vise Kaj Munks store gennembrudsdrama Ordet fra 1925, der blev filmatiseret af Carl Th.Dreyer med premiere i Dagmar bio i

15 Det sker i sognet - April Handlingen udspilles i et vestjysk miljø præget af modsætni n g e n m e l l e m grundtvigianisme og Indre Mission og skildrer menneskets tro på mirakler. Vi er i 1920`erne med gårdejer Borgen og hans familie som centrum. Ældste søn, Mikkel, er lykkelig gift med Inger, som han har to døtre sammen med. Den yngste, Anders, må ikke gifte sig med sin Anne, hvis far tilhører Indre Mission, og den mellemste søn, Johannes, lever i sin egen verden, lider af vrangforestillinger og præsenterer sig som Jesus af Nazaret. Da Inger dør under endnu en fødsel, får Johannes en rolle i spillet, som kun kan kaldes mirakuløs. Preben Lerdorff Rye leverer en original og uforglemmelig præstation som Johannes, der ikke vil acceptere de grænser, som dikteres af de rettroende i begge vestjyske menigheder. Figuren kan ( jf. Gyldendals Filmguide) ses som et for studie til den Jesus skikkelse, Dreyer drømte om at lave en film om især når Rye i starten prædiker for de vantro fra en klit top med kunstigt ekko på stemmen. Det afsluttende mirakel, hvor barnets og dårens tro forener sig, har fået skeptiske sjæle overbevist om styrken i Dreyers version. Andre vil mene, at scenen er filmens alvorligste anstødssten. Spændende diskussions materiale til Filmkræs-aftenens efterfølgende debat.) Filmen var som Kaj Munks oprindelige skuespil særdeles kontroversiel, men fik en god publikums og anmeldersucces. Ordet modtog en Bodil for bedste film og for bedste mandlige og kvindelige hovedrolle samt den fik Guldløven ved filmfestivalen i Venedig i En film, der er værd at se og senere debattere med en lille appetitlig anretning til. KM Syng Påsken ind i Østerby Kirke Palmesøndag den 13. april kl Kom og se den flotte påskedug, som der gerne må trædes på.. Sang eftermiddag på plejehjemmet Tirsdag d. 22. april kl i selskab med præst Susanne Fabritius, der synger for på de kendte og elskede Kai Normann Andersen sange. 15

16 Det sker i sognet - April/Maj Pilgrimsvandring med ånd og krop Må vi give fysisk udtryk for vores kristne tro eller skal den være en privatsag, vi skal holde for os selv? Hvad med det at gå til gudstjeneste, bære barnet til døbefonten, stå ved alteret som konfirmand eller brudepar eller bære kisten med vores afdøde kære ind i kirken? Er det ikke et fysisk udtryk for vores kristne tro? Inden for de sidste år har pilgrimsvandring grebet mange på en ny måde uden at kaste vrag på Luthers forståelse af troens indre udtryk. Med både krop og ånd er gudstjenesten flyttet uden for. I fællesskab med andre mærker kroppen luften, solens varme, regnens væde, synet af den skabte og forunderlige natur. Ånden begejstres og reflekterer over det at være til. Og man behøver ikke at gå mange dages og kilometers pilgrimsvandring til fjerne og eksotiske helligsteder, men kan sagtens finde mening i at vandre i den skønne og meget get varierende danske natur og finde rasteplads i vores smukke kirkebygninger. Pilgrimsvandring søndag d. 27. april kl med udsendelse fra Havnekirken i Vesterø ISRAEL AFTENER onsdag den 30. april og torsdag den 1. maj Tidl. Generalsekretær for Ordet og Israel, Per Weber, vil holde to oplysende og interessante møder i Østerby Missionshus kl Første aften vil emnet være Israel: Guds tjener og næste aften Israel i aviserne og hos profeterne. Efter kaffepausen vil ægteparret Weber ved begge møder fortælle noget aktuelt fra Israel, hvor de har rejst de sidste 50 år. Andagt Kr. himmelfarts dag ved Carsten Bøgh. Vi går uden for torsdag d. 29. maj og fejrer foråret og befrielsen med sang og foredrag. Det er kl ved Kirkensgaard. 16

17 Det sker i sognet - Juni/Juli Fredagsklubberne i Vesterø og Østerby - klub for børn fra 4 år og opefter Fredage fra kl Bodil Kessler (Vesterø) Lillian Olsen (Østerby) Vi glæder os til at se dig! SPILLEMANDSMESSE i Østerby kirke d. 15. juni kl Den juni vil Læsø genlyde af folkedans og folkedansemusik, når sammenslutningen af folkedansere i Vendsyssel afholder Sommerstævne i Østerby. Dansk folkemindesamling har gennem 70 erne beskrevet ca. 100 melodier komponeret og videreført af generationers spillemænd på Læsø. Lørdag eftermiddag kl afholdes selve opvisningen ved sommerstævnet. Det starter med et optog fra Campingpladsvej og ned til havneplads på Østerby havn, hvor der bliver danset. Sommerstævnet afsluttes med en Spillemandsmesse i Østerby kirke søndag kl ved præst Kresten Christensen. Musikken leveres af et stort orkester på ca. 20 deltagere bestående af fem musikere fra Læsø og en større gruppe fra Fladstrandspillemændene og andre fra det øvrige Vendsyssel. PM Lejr Fredag 2. - lørdag 3. maj Weekendlejr på Gammelgaard Syng solen ned Aften-andagt Onsdag den 2. juli kl (første gang) med musikledsagelse på havnene i Østerby og Vesterø. Kom og syng en sang eller en salme, lyt til en refleksion og bed med på Fadervor, mens du lader aftenstemningen gribe dig. 17

18 Meddelelser - Dåb Velkommen til menigheden ønskes følgende, som er døbt i: Byrum kirke: : Emilie Malling Thomsen Præstevikarer Marts - April - Maj - Juni Line Hage, Randers Susanne Fabritius, Køge Lone Kirkelund, Lendum Carsten Bøgh, Hadsund Kresten Christensen, Fredericia Marie Kirketerp, Gug Døde Vi har i december 2013, januar, februar 2014 måttet tage afsked med: Læsø Kirkenyt udgives af Læsø Menighedsråd Redaktion: Olav Juul, Eva Bernhagen (ansv.)kirsten Melchjorsen og Elmer Haaber : Anna Margrethe Rasmussen : Svend Strøm Jensen : Preben Vinther : Henny Work Rasmussen : Bent Reiersen- Møgelgaard : Laila Remmer : Lis Storm Johannsen : Harald Thuesen Ebba Pedersen Lissen Jensen Henry Melchior Larsen Korte indlæg og meddelelser er meget velkomne til næste kirkeblad. De skal være redaktionen i hænde Senest den 15. maj du kan også følge os på facebook.: laesoekirker.dk 18

19 Adresser Sognepræst: Eva Bernhagen Holmelundsvej 6, Byrum, 9940 Læsø Tlf Ved sognepræstens ferie og fridage: Vesterø præstegård, Strandvejen 10. Tlf Organist: Kasper Køhl Jensen Tlf Kirkesanger: Christina Christoffersen Tlf Menighedsrådsformand: Olav Juul Gaarn Larsen, Juelsmindevej 2, Byrum. Tlf Mail: Vesterø: Kirkegårdskontor, Præstevejen 37, Vesterø, 9940 Læsø, tlf Byrum: Kirkegårdskontor, Hovedgaden 50, Byrum, 9940 Læsø Tlf Graver: Astrid Petersen - træffes efter aftale. Se under kirkegårdskontor. Fridag: mandag Kirkeværge: Karsten Petersen Stoklundvejen 8, Byrum Tlf Østerby: Kirkegårdskontor, Østerbyvejen 75, 9940 Læsø Tlf ell e mail: Graver: Birgitte Melchiorsen Tlf. se under kirkegårdskontor Fridag: mandag. Kirkeværge: Andreas Haaber, Krogen 2, Østerby Tlf Graver: Jens Ydegaard Tlf. se under kirkegårdskontor Fridag: mandag Kirkeværge: Karl-Dieter Kessler Holmbækvej 10, Vesterø Tlf

20 Kirkelig vejviser FØDSEL Jordemoderen foretager sædvanligvis fødselsanmeldelsen. Hvis fødslen er sket uden jordemoder, skal forældrene anmelde den, inden der er gået 14 dage på borger.dk. Er forældrene ikke gift kan "Omsorgs- og ansvarserklæring" (medfører fælles forældremyndighed) udfyldes med NemlD på borger.dk. Bliver omsorgs- og ansvarserklæring for barnet ikke indgivet senest 14 dage efter fødslen indleder Statsforvaltningen en faderskabssag. DÅB Aftales i god tid med sognepræsten. Ved dåb skal der være 2-5 faddere, der selv skal være døbt og mindst have nået konfirmationsalderen. og der skal IKKE anvendes navngivning via borger.dk NAVNGIVNING UDEN DÅB Forældrene navngiver barnet med NemID på inden seks måneder fra fødslen. NAVNEÆNDRING Der udfyldes, betales og indsendes a n s ø g n i n g m e d N e m I D p å Ansøgningen bliver automatisk sendt til den myndighed (sogn eller kommune) som skal behandle ansøgningen. Der kan søges om ændring af eget eller eget barns navn. Det er dog en forudsætning, at ansøger har forældremyndigheden over det barn, der ansøges om navneændring for og at anden forælder medsignerer med sit NemID. En navnændring koster 500 kr. beløbet skal være indbetalt inden sagsbehandlingen kan begynde og uanset om ansøgningen kan imødekommes eller ej. DØDSFALD, BEGRAVELSE/BISÆTTELSE For at træffe aftale om bisættelse og begravelse i folkekirken kontaktes den stedlige præst som hidtil. Dødsanmeldelsen vedlægges afdødes navneeller dåbsattest, evt. vielsesattest med ægtefællens dåbs- eller navneattest. Herefter anmelder pårørende eller en b e d e m a n d d ø d s f a l d e t v i a ATTESTER Attester udskrives ikke længere automatisk medmindre der er tale om dåb eller vielse i folkekirken. Er der brug for en fødselsattest eller attest efter en navneændring eller navngivning af eget barn, kan den rekvireres med NemID på BESØG AF PRÆSTEN: Sognepræsten står naturligvis altid til rådighed og tager gerne ud, hvis der ønskes besøg. Aftale træffes ved at ringe til præsten Kirketaxi Læsø Til alle gudstjenester eller kirkelige aktiviteter kan der bestilles Kirke-taxi. Enhver kan gøre brug af kirke taxi, til den kirkelige aktivitet du måtte ønske:gudstjeneste,sogneaften m.m. Taxien er gratis, kirken betaler den fulde udgift. Velkommen til at benytte dette tilbud! Bestilling på tlf til Læsø Taxi som gerne betjener dig!

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

Marts - August 2015 55. ÅRGANG

Marts - August 2015 55. ÅRGANG Marts - August 2015 55. ÅRGANG Johannes Larsen: To svaner i en dam. 1916. Billedet er venligst stillet til rådighed af Johannes Larsen Museet, Kerteminde. Genåbning af Undløse kirke Søndag den 15. marts

Læs mere

Carl Nielsen - 1865-1931

Carl Nielsen - 1865-1931 Kirkens aktiviteter af Torben Møllenbach Teatertur Teaterturen sidste år var en fantastisk tur ud i det moderne teater med fantastisk flot skuespil i to små stykker af Samuel Beckett. I skrivende stund

Læs mere

2016 oktober november december

2016 oktober november december 2016 oktober november december Praktisk information Samtale Sognepræsten står altid til rådighed for en samtale. Man kan henvende sig, når man har behov for at tale med et andet menneske i fortrolighed.

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS Kirkebladet Tibirke Sogn November - December 2015 MEDITATIONS- OG MUSIK- GUDSTJENESTE TORSDAG D. 19. NOVEMBER KL. 20.00 TIBIRKE KIRKE Der vil være tid til stilhed og refleksion. Enkle meditative tekster

Læs mere

En uge af en landsbypræsts dagbog

En uge af en landsbypræsts dagbog En uge af en landsbypræsts dagbog Jég har verdens bedste arbejde. Men det er også et krævende job de fleste af døgnets vågne timer beskæftiger jeg mig med min præstegerning. Jeg har virket i disse to prægtige

Læs mere

Kirkenyt. GUDSTJENESTER September - december 2015

Kirkenyt. GUDSTJENESTER September - december 2015 Kirkenyt GUDSTJENESTER September - december 2015 Jungshoved Allerslev 14. s. e. trin. 6. sep. Ingen 10.30 Høstgudstjeneste 15. s. e. trin. 13. sep. 10.30 Høstgudstjeneste Ingen 16. s. e. trin. 20. sep.

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Tamara Rosanes til sommerfest Ny præst I Bårse og Beldringe Kildegudstjeneste Meditationsandagter Familiegudstjeneste m.m Juni September 2014 Kære Bårse- og Beldringe

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10.

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.5. 1 Maj 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 10. maj 5. søndag efter påske Kl. 11.00 Præst fra Døvemenigheden Døvegudstjeneste Torsdag den 14. maj

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 Kirke og Sogn På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 2 KIRKE OG SOGN KIRKE OG SOGN 3 Infoside Kirkekontoret, Sognegården, Kirketorvet 2, 8310 Tranbjerg 86 29 57 33 Mandag-fredag kl. 10.00 13.00 Torsdag

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag Tekst. Matt. 07-11-2016 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2016. Tekst. Matt. 5,13-16 Vi er fælles om livet og om det at være mennesker. Vi er fælles om at smage livet med alle dets nuancer af surt og sødt, af

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

SCT. OLAI SOGN PROGRAM 2013 / 2014 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE

SCT. OLAI SOGN PROGRAM 2013 / 2014 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Søndagscafé i sct. olai sognegård SCT. OLAI SOGN PROGRAM 2013 / 2014 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE indholdsfortegnelse Dato Emne Side 8. september

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

2. søndag efter påske I. Sct. Pauls kirke 14. april 2013 kl Salmer: 408//434/219/482//662/439/667/675 Uddelingssalme: se ovenfor: 667

2. søndag efter påske I. Sct. Pauls kirke 14. april 2013 kl Salmer: 408//434/219/482//662/439/667/675 Uddelingssalme: se ovenfor: 667 1 2. søndag efter påske I. Sct. Pauls kirke 14. april 2013 kl. 10.00. Salmer: 408//434/219/482//662/439/667/675 Uddelingssalme: se ovenfor: 667 Åbningshilsen Vi er i påsketiden. Vi lever os ind hvad det

Læs mere

I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G. i Gl. Havdrup Kirke

I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G. i Gl. Havdrup Kirke I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G i Gl. Havdrup Kirke Denne folder er ment som en hjælp til at se kirken på en anden måde. Ikke blot som en fin bygning vi som turister

Læs mere

Juni - Juli - August KIRKE BLADET. Gislev & Ellested Sogne. Årgang 64

Juni - Juli - August KIRKE BLADET. Gislev & Ellested Sogne. Årgang 64 Juni - Juli - August Gislev & Ellested Sogne KIRKE BLADET Årgang 64 Nr. 3-2014 Glædelig pinse 2 Hvad er pinse egentlig. De fleste kender fortællingerne, der hører julen og påsken til, men hvad med pinse.

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Jule-gudstjeneste ,00 - Brændkjærkirken

Jule-gudstjeneste ,00 - Brændkjærkirken Jule-gudstjeneste 241214 14.45 + 16,00 - Brændkjærkirken Prædiken af: sognepræst Ole Pihl Bibeltekster: Es 9,1-6a, Luk 2,1-14 Salmer: DDS 94 Det kimer nu DDS 117 En rose så jeg skyde DDS 120 - Glade jul

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 50. årg. 2013 September Oktober November Velkommen til vores nye organist Med stor glæde kan vi nu byde Lone Vandt velkommen som vores nye organist

Læs mere

nyt 40. årgang Nr Marts - April - Maj Fortsættes på side 2

nyt 40. årgang Nr Marts - April - Maj Fortsættes på side 2 IRKE nyt Den sorte præstekjole! Præstekjolen har været til diskussion mange gange. Er det virkelig nødvendigt, at du ser så kedelig ud, bliver jeg tit spurgt. Men der er en grund til, at præsten har den

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

Kirkens aktiviteter Til de kommende konfirmander At gå til præst

Kirkens aktiviteter Til de kommende konfirmander At gå til præst Kirkens aktiviteter af Torben Møllenbach Til de kommende konfirmander Til efteråret begynder en ny sæson med at gå til præst for de elever i de nye 7. klasser. Og man skal til at finde ud af, om det er

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 51. årg. 2014 Når Pinsesolen danser! Præst og præstevikar Pinse Ferietid og gudstjenster Midsommersang Friluftsgudstjeneste Juni Juli August

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

Oue Valsgaards kirkeblad juni - august 2015 Valsgaard kirke

Oue Valsgaards kirkeblad juni - august 2015 Valsgaard kirke Kirkebladet Oue Valsgaards kirkeblad juni - august 2015 Valsgaard kirke Kirken har mange vinkler og perspektiver. Nutidig bøn til nutidig Forårskoncert Herre Vor Gud, himmelske far Vi takker dig for den

Læs mere

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August IRKE nyt God sommer! 40. årgang Nr. 3 2013 Juni - Juli - August Konfirmand 2014? Jeg har nu åbnet for indskrivning af kommende konfirmander bosiddende i enten Kullerup eller Vindinge Sogn. Det vil sige,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer:

LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer: LÆSØ KIRKENYT Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 20. årgang, nr. 1 I dette nummer: Præstens input Nyt fra menighedsrådet Danske kirkedage Byrum kirkegård Det sker Kirkelig information Marts

Læs mere

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 1 13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 Åbningshilsen Efter højmessen sørger en af vore frivillige for kirkefrokost, så

Læs mere

4. søndag i advent II Sct. Pauls kirke 20. december 2015 kl. 10.00. Salmer: 123/90/76, v.1 og v.7/78//86/439/71/93

4. søndag i advent II Sct. Pauls kirke 20. december 2015 kl. 10.00. Salmer: 123/90/76, v.1 og v.7/78//86/439/71/93 1 4. søndag i advent II Sct. Pauls kirke 20. december 2015 kl. 10.00. Salmer: 123/90/76, v.1 og v.7/78//86/439/71/93 Åbningshilsen Den sidste søndag inden jul. Fire lys tændt, fylde, klar. Ja, og risengrød

Læs mere

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej.

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 15. december 2013 Kirkedag: 3.s.i advent/b Tekst: Luk 1,67-80 Salmer: SK: 87 * 12 * 76 * 89 * 90,2 * 88 LL: 87 * 70 *78 * 123 (Luciagudstj) Vi kender sikkert

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Sommeren er tiden, hvor vi kan glæde os over naturens farvestrålende sommerfugle - her ses dagpåfugleøje. Foto: Bent Thøgersen Første maj Mig først! Tilbage i

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr.5 september/oktober 2012 21.årg. Ham takker alle vi med sang. For alt, hvad han har givet, For hvad han vokse lod i vang,

ORØ KIRKEBLAD. Nr.5 september/oktober 2012 21.årg. Ham takker alle vi med sang. For alt, hvad han har givet, For hvad han vokse lod i vang, ORØ KIRKEBLAD Nr.5 september/oktober 2012 21.årg. Ham takker alle vi med sang For alt, hvad han har givet, For hvad han vokse lod i vang, For ordet og for livet. En tid til eftertanke en tid til at takke:

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 Padesø Kirke en sommerdag PRÆSTEN præster som ferieafløsere i Padesø Kirke. Før Padesø Kirkedistrikts omdannelse til sogn havde præsten i Veflinge og

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

ASKOV SOGN k i r k e b l a d M a rt s - M a j 2 0 1 5

ASKOV SOGN k i r k e b l a d M a rt s - M a j 2 0 1 5 ASKOV SOGN kirkeblad Marts - Maj 2015 Påske»Tag det sorte kors fra graven«, lyder det i én af Grundtvigs salmer. Og i dets sted kan man plante blomster og håb til fremtiden. Fordi Jesus opstod fra dødens

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

15 RITUALER SMÅ OG STORE

15 RITUALER SMÅ OG STORE 102 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 15 RITUALER SMÅ OG STORE En måde at opretholde følelsesmæssige bånd til den døde er at gennemføre ritualer store som små. Sorg rummer stor kreativitet

Læs mere

PRÆDIKEN SØNDAG DEN 9. JANUAR SEH VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL Tekster: Sl. 84; rom. 12,1-5; Luk. 2,41-52 Salmer: 750,308,69,140,355

PRÆDIKEN SØNDAG DEN 9. JANUAR SEH VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL Tekster: Sl. 84; rom. 12,1-5; Luk. 2,41-52 Salmer: 750,308,69,140,355 PRÆDIKEN SØNDAG DEN 9. JANUAR 2011 1.SEH VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL. 10.15 Tekster: Sl. 84; rom. 12,1-5; Luk. 2,41-52 Salmer: 750,308,69,140,355 Jeg er din barndoms gade Jeg er dit væsens rod. Jeg er

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Det danske bibelselskab Dåb og livsstil

Det danske bibelselskab Dåb og livsstil Bilag 4: YouGov-spørgeskema Det danske bibelselskab Dåb og livsstil Målgruppe: Danskere forældre med børn under 18 år Baggrundsspørgsmål: Køn Alder Geografi Uddannelse PDL Husstandsindkomst PDL Børns alder

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

LOKALBLADET FOR VESTERMOSE 30. ÅRGANG NR. 1 Januar 2010

LOKALBLADET FOR VESTERMOSE 30. ÅRGANG NR. 1 Januar 2010 LOKALBLADET FOR VESTERMOSE 30. ÅRGANG NR. 1 Januar 2010 AKTIVITETER I IDRÆTSFORENINGEN 2009 VESTERMOSE IF VESTERMOSE SKOLE VESTSJÆLLANDS UNGDOMSKLUB SØNDERUP, NORDRUP OG GUDUM SOGNE Sogneguiden Kirkeadresser

Læs mere

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 1 Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Glædelig pinse. Den

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31.

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Den bedste og den sværeste højtid. Pinse betyder 50. 50 dage efter påskedag. 50 dage efter Jesu opstandelse. Så længe tog det

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Syng dig glad! Marts - April - Maj 2015 Der findes ikke noget bedre end inden en landskamp at synge sammen med et fyldt stadion Der er et yndigt land eller Nytårsaften

Læs mere

Kirkenyt. GUDSTJENESTER Marts - juni 2016

Kirkenyt. GUDSTJENESTER Marts - juni 2016 Kirkenyt GUDSTJENESTER Marts - juni 2016 Jungshoved Allerslev Midfaste 6. mar. Ingen 9.00 Jesper Bo Blomgren Marie Bebudelse 13. mar. 10.30 9.00 Palmesøndag 20. mar. 14.00 Konfirmandernes gudstj. 10.30

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; ; 192(alterg.); 7

10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; ; 192(alterg.); 7 10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; 300-332; 192(alterg.); 7 Lad os alle bede: Kære hellige ånd, vi beder dig tale til vores hjerte, så vi ser, hvad der rummes

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

ASKOV SOGN k i r k e b l a d D e c e m b e r 2 0 1 3 - F e b ru a r 2 0 1 4

ASKOV SOGN k i r k e b l a d D e c e m b e r 2 0 1 3 - F e b ru a r 2 0 1 4 ASKOV SOGN kirkeblad December 2013 - Februar 2014 Glædelig Jul Københavns tidligere biskop, Erik Norman Svendsen, udgav for nogle år siden en rigtig fin bog om vores danske salmebog:»syng for livet«. Han

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 34. årgang Nr. 4 December 2014 Hyggeklubben holder juleferie fra d. 4. december, vi begynder igen d. 15. januar kl. 13.00. Bemærk det nye mødetidspunkt.

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg KIRKEBLADET 53. ÅRGANG NR. 2 KIRKEBLADET NAUR MENIGHEDSRÅD 2016-2020 Kenn Nørgaard Rasmussen formand præstegårds- og kirkehusudvalg Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Kirke & Sogn aunslev BovEnSE 44. årgang nr. 3 JUnI - SEPTEMBEr 2014

Kirke & Sogn aunslev BovEnSE 44. årgang nr. 3 JUnI - SEPTEMBEr 2014 Kirke & Sogn aunslev bovense 44. årgang nr. 3 JUNI - SEPTEMBER 2014 Kære konfirmander Kære faddere, familie Kære konfirmationsgæster Flaget er hejst. Her ved kirken og rundt omkring i sognet. Her er fest.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. De ord kan sættes som overskrift over julen. Gaven er Guds. Julen

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø kirkegård en forårsdag. 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø kirkegård en forårsdag. 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 14. årgang Foråret 2012 Nr. 2 Padesø kirkegård en forårsdag MENIGHEDSRÅDSVALG 2012 Der er valg til menighedsrådet i år, det er der hvert fjerde år. Arbejdet i et menighedsråd er mangfoldigt,

Læs mere