LÆSØ KIRKENYT LÆS BL.A. OM: Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 20. årgang, nr. 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LÆSØ KIRKENYT LÆS BL.A. OM: Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 20. årgang, nr. 5"

Transkript

1 LÆSØ KIRKENYT Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 20. årgang, nr. 5 LÆS BL.A. OM: Læsø kirker har fået nyt logo Kirkesangerne taler ud Natkirke og pilgrimsvandring Filmkræs med Kaj Munk Spillemandsmesse m.m. Marts - April - Maj -Juni 2014

2 Øen med det tynde slør 2 Lige siden jeg kom til Læsø, har jeg grundet over øens spiritualitet. Den vælder op i tide og i utide, når jeg kigger ned i vandet, der rinder i de mange grøfter og grave, der omkranser veje og stier. På dette sted er naturen og Gud forbundet. Det er ikke noget, der tales om. Kilden er der bare. Vi ved, at den flyder nedenunder vores fødder. I januar var jeg ude at rejse. Jeg var tilbage i mit gamle spor i Sydindien og fik lejlighed til at besøge et dialogcenter, som Danmission har etableret. Quo Vadis hedder det. Jeg har ikke været der siden 2005, hvor jeg var inviteret til indisk bryllup i den lutherske kirke i byen Thiruvannamalai. Dengang var det eneste, som var på stedet, en lille rød murstensbygning med stråtag på. Temmelig tarvelig forekom den mig dengang. Men nu er der skudt adskillige bygninger og en frodig have op omkring den røde murstenshytte. Går man ind i hytten, bemærker Den røde meditationshytte på Quo Vadis man, at der står bøger fra forskellige religiøse traditioner på hylderne. Bhagavad Gita står side om side med Bibelen. Der er udskårne træfigurer, billeder på væggene, afskårne blomster ligger i sirlige mønstre på gulvet. En olielampe brænder i mørket. I den røde hytte holdes der meditation hver søndag aften for dem, der har lyst at være med. På Quo Vadis kan man godt gå rundt i lang tid, uden at vide at man befinder på et kristent sted. Er det et tempel, er det et ashram eller er det en kirke? Gennem årene har mange mennesker gået rundt og undret sig. En australsk dame ringede hjem og fortalte, at hun mest af alt opfattede det som et kristent sted. Lederen af dialogcenteret Quo Vadis, præsten Joshua Peter mener at formålet med centeret er at vise en folkelig side af den indiske spiritualitet. Mange vesterlændinge drages mod det multireligiøse Indien i en søgen efter hinduisme eller buddhisme. Men, siger han, det, som de i virkeligheden søger, er spiritualitet. Spiritualitet findes i alle religioner. Løsrevet fra dogmer og regler; erfaringsnær og følsom som ånden nødvendigvis må være. Spiritualitet er f. eks, når jeg oplever mig forbundet med naturen. Når jeg lader mit øje dvæle ved de krogede,

3 Øen med det tynde slør majestætiske træer eller beundrer en solnedgangs farvepanorama. At jeg fornemmer, at der er sjæl og ånd til stede allevegne uanset om jeg er der. Det var der før mig, og det vil være der efter mig. Jeg er sat her, fordi Gud vil have mig til at indgå i denne store sammenhæng, fordi Han synes, at jeg passer ind. Og Han ønsker alle mennesker det bedste. Hvorfor skulle Han ellers give os sådan en smuk og fantastisk verden, som vi kan udfolde os i? Med taknemmelighed og evighedsperspektiv i sindet kan jeg vende hjem til min lille sammenhæng på Læsø. For her er et tyndt slør imellem det himmelske og det jordi- ske. Vi er på et helligt sted et såkaldt thin place som man siger inden for den keltiske tradition. Her kan vi mærke energien i vandet og overtage den. Her kan vi se det guddommeliges aftryk, fordi det er indlejret i omgivelserne og griber ind i vores måde at leve på. Kreativitet og fantasi. Enkelhed og langsomhed. Gamle sæder, som gentages, fordi de er værd at gentage. Rytme, rødder og relationer. De tre R er ethvert moderne stresset menneske jager. Tør du tro, at der ingen modsætning er? At Gud er den, der vander din have og folder blomsterne ud? Eva Bernhagen Læsø øen med det tynde slør 3

4 Nyt fra menighedsrådet Østerby nye graverhus Efter et mangeårigt ønske fra Østerby Menighedsråd og nu Læsø Menighedsråd og vel ikke mindst fra kirkens personale er det blevet en realitet med nye og funktionelle faciliteter for kirke og kirkegårdspersonalet. Overvejelser er gået mellem ændring og eventuel udvidelse af det gamle kapel eller opførelse af nyt graverhus, hvor valget blev nyt graverhus vest for kirkegården. Huset blev tegnet, ændringer blev foretaget, og 28/ havde Østerby Kirke besøg af provst, arkitekt, fredningsnævn m.m., før den endelige byggetilladelse kunne komme i hus. 15/9 var soklen færdigstøbt, så nu var placeringen synlig, og husets størrelse kunne fornemmes. Byggeriet gik hurtigt fremad, og allerede 13/10 var det parat til rejsegilde, men håndværkerne havde ikke tid, så der venter dem stadig en lille indvielsesceremoni. 20. januar 2014 var huset afleveringsklart: Et flot og godt stykke arbejde med kontorplads og frokost rum samt gode toiletforhold til kirkens personale og kirkens gæster. Nyt fyr. Det gamle og udtjente oliefyr i kapellet, der blev installeret omkring , er slukket, og et nyt og mere energi og miljøvenligt fyr har også fået en plads i den nye bygning. 3/2 blev dagen, hvor graver Birgitte Melchjorsen overtog nøglen og påbegyndte flytning fra tårnkammeret med de få kvadratmeter og de få varmegrader til de nye faciliteter, som hun sammen med det øvrige kirke og kirkegårdspersonale sikkert bliver glad for. Tilbage står udvendig kalkning og maling, som udføres til foråret, når væggene er tjenlige dertil. Hele byggeriet inklusiv det nye fyr har kostet kr. Vi ønsker Østerby Kirke og kirkens brugere hjertelig tillykke med det nye graverhus. Elmer Haaber 4

5 Nyt fra menighedsrådet INDVENDIG RENOVERING AF BYRUM KIRKE Efter en meget grundig forberedelse, hvor adskillige specialister er konsulteret og arbejdsopgaverne detaljeret beskrevet, er planen for indvendig renovering af Byrum kirke så langt fremme, at håndværkerne kan begynde. Bænkene flyttes ud for at blive istandsat og malet, løst puds på murværket fjernes, og der pudses op på ny. Herefter bliver hele murværket kalket. Renoveringen er meget omkostningstung og kan kun delvis finansieres for egen opsparing. Menighedsrådet har derfor søgt og opnået et større lån i Stiftet for at gennemføre projektet. Kirken bliver lukket mandag d. 24. februar, og vi forventer, at den vil stå klar igen den 1. december Olav Juul. Nyt logo! Kirkerne på Læsø har fået en ansigtsløftning. I det nye logo bliver alle tre kirker nævnt under ét nemlig: "Læsø Kirker." Vi har i PR arbejdsgruppen prioriteret, at folkekirkens eget nye logo - korset med de mange små symboler udenom - skal stå side om side med et billede af Læsø. For vi er en del af den store sammenhæng, der kaldes Folkekirken. Det var et bevidst valg at få øen med i logoet - på den måde understreger vi, at kirken er over det hele og ikke kun i selve kirkebygningerne. Det er tanken, at logoet skal være synligt på al information og oplysning, der går ud fra kirken, fortæller næstformand Jørgen Toftlund. Kig efter logoet Et logo er med til at skabe fællesskab og sammenhængskraft indadtil i organisationen imellem medarbejdere og frivillige, og forhåbentlig vil det også skabe synlighed og genkendelse udadtil, blandt de mennesker, som vi er kirke for. Når jeg går i Brugsen iført min jakke, der bærer logoet bagpå, så er jeg med til at styrke bevidstheden om kirken. Jeg signalerer, at vi er der som invitation til et kristent fællesskab og at folk må bruge os, slutter Jørgen Toftlund. 5

6 6 Nyt fra menighedsrådet Pænt farvel til Inge Jespersen Efter godt og vel 25 år som afløser for skiftende kirkesangere har Inge Jespersen valgt at stoppe. Læsø Menighedsråd er Inge en dyb og ærlig tak skyldig for de utallige tjenester, som hun gennem de mange år har udført på smuk og værdig vis. Velkommen til Preben Mikkelsen Ved årsskiftet tiltrådte Preben Mikkelsen som Inge Jespersens efterfølger. Preben har med stor glæde sunget i Kirkekoret i et par år og fik sin ilddåb ved tre gudstjenester i et rap hen over nytår. Samarbejdet mellem ham og vores kirkemusikere fungerer rigtig godt, så det er meget glædeligt, at menighedsrådet nu kan hilse Preben Mikkelsen velkommen som ny medarbejder. Jens Ydegaard takker af Jens Ydegaard har anmodet om sin afsked og fratrædelse af sin graverstilling ved Vesterø Kirke med udgangen af marts med begrundelse i opnået pensionsalder. Jens Ydegaard har været ansat siden d. 1. august 2006 og hans arbejdssted har hovedsageligt været Vesterø Kirke og kirkegård. Vores gravere arbejder sammen i et team, så de skiftes til at tage weekendtjenester og løser mange af de udendørs opgaver i fællesskab. I alle årene har Jens udført arbejdsopgaverne utrolig omhyggeligt og meget samvittighedsfuldt og vist stort engage- ment. I næste kirkeblad vil der komme interview med Jens Ydegaard. BK Sangen har altid fyldt meget I over 25 år har mange kirkegængere betragtet Inge Jespersen, Østerby, som en institution i institutionen. Hun var en periode fuldtidsansat ved Østerby Kirke og har i mange år været afløser i alle tre kirkesogne, hvilket har medført samarbejde med fire kvindelige og tre mandlige organister udover afløsere fra fastlandet. Som kirkesanger har Inge i højeste grad opfyldt de krav, der kræves til stillingen og har således været dybt estimeret ikke alene på grund af sin sangstemme - men også på grund af den ærbødighed hun har udvist i forhold til sin gerning. For en del af os er det også med vemod, at vi ikke længere skal opleve hende på pladsen ved organistens side.

7 Kirkesangerne taler ud. Inge har nemlig formået at sætte et aftryk af ro og tryghed, når hun som professionel var til stede i kirkerummet. Det være sig ved gudstjenester i al almindelighed, ved festlige kirkelejligheder eller ved begravelser. Hun har altid udstrålet glæde i sit job tillige med kompetence og en vis æstetik. Selv udtrykker hun, at hun har følt det som et kald at kunne få lov til at medvirke til, at gudstjenesten blev holdt på en god og ordentlig måde. Ro og styrke Derfor har jeg også følt mig ydmyg, selvom jeg har skullet udføre arbejdet med professionalisme og har ofte under præludiet bedt: Det er til ære for dig, Gud og ikke for mig, at jeg er her ligesom jeg, når jeg har gået foran en kiste til en grav, har sendt en bøn opad. Det har givet mig en ro og styrke fra Gud til at fuldføre min del af den sidste afsked også under dybe tragedier og stor sorg, siger den afgåede kirkesangerafløser eftertænksomt. I Inges arbejdsstue står der et elorgel med to manualer. Dette samt fordelen ved at kunne læse noder har været til stor gavn, når nye salmemelodier skulle indøves. Sang og musik har altid fyldt meget i mit liv og har faktisk været en væsentlig del af min opvækst, idet min mor sang meget, også i situationer hvor der måske ikke var så meget at synge for. Det var hendes dejlige måde at skabe kræfter til at komme videre på, fortæller Inge, der gerne efterlever den evne. Når Inge Jespersen ser tilbage på de mange år, hun har været i kirkens tjeneste, er det med gode minder omkring mange af dem, hun har arbejdet sammen med i kirkelig regi. Det er nu en epoke, der er slut, men Inge følte, at nu var tiden der til at slutte og lade nye kræfter komme til. Savner man hendes sangstemme og hendes friske måde at være på, er hun stadig fuldt til stede ved Plejehjemmets mandagssang, hvor hun gennem årene har sat sine livsbekræftende spor. Jeg er taknemmelig over at kunne få lov at bruge min sangstemme, for det er mit halve liv, siger Inge. I sangen og musikkens verden er der ingen grænser ment på den måde, at der altid er plads til ord og toner i alle livets facetter. KM Lysinstallation lavet af Elmer Haaber til Kyndelmisse. Kan ses i Østerby kirke. 7

8 Kirkesangerne taler ud... Glad Grundtviganer Når man har fået den gudbenådede gave at have en god sangstemme, så har man også forpligtelse til at bruge den. Derom er øens nye kirkesangerafløser, Preben Mikkelsen, Byrum, overhovedet ikke i tvivl. Preben, der elsker at synge og lade sin kraftfulde barytonstemme komme til udfoldelse, fik for alvor sin ilddåb ved gudstjenesterne nytårsaften og nytårsdag, hvor udfordringerne stod i kø for at blive løst. Jeg var selv tilfreds med resultatet, takket være den opbakning jeg fik primært fra Grethe (Havnhøj), der er organistafløser, og da det klingede helt godt for os, fik vi endda overskud til at vove os ud i et par duetter. Jeg trives godt med at synge i kirkerummet. Vi har et åbent samarbejde, og jeg har det godt med alle i kirken ligesom jeg nyder at være medlem af kirkekoret med fællesskab omkring sangen og med Kasper som dirigent, fortæller Preben. Apropos Nytårsduetterne så kan vi her fra kirkebladet tilføje, at Preben og Grethes sang og spil gav mange verbale roser fra de tilstedeværende. Især sangen Gå i mørket med lyset, der blev fremført under nadveren i piano (svagt og dæmpet), var særlig smuk. Her måtte Preben beherske sin stemme og er glad for, det lykkedes. At synge giver mig en indre glæde og tilfredsstillelse, og kan man nå ud til tilhørerne og sætte små aftryk af glæde hos dem, så falder det rigtig i hak. For via toner og tekst kan man jo komme hele følelsesregistret rundt, mener Preben. Udover sangstemmen, føler Preben også, at der er andre faktorer, der spiller ind i jobbet som kirkesanger. Jeg er et troende menneske ikke på nogen måde dybt religiøs men vel nærmest en glad grundtvigianer. Havde jeg ikke været troende, havde jeg heller ikke påtaget mig opgaven dels fordi jeg gerne vil have hjertet med i det, jeg synger dels for at kunne medvirke ved altergang og anden liturgi. 8

9 Det for børn På spørgsmålet til, hvordan Preben har det med at medvirke ved begravelser, er svaret, at det hele er så nyt endnu, og at der i hans korte tid som afløser heldigvis ikke har været så mange. Men det har jeg selvfølgelig også haft oppe og vende, for jeg har efter mine 26 år på skolen og mit aktive fritidsliv fået et stort netværk. Yderligere bor vi i et lille samfund, hvor det til sammenligning med en storby, altid vil være sværere at håndtere den sidste afsked heldigvis for det styrker bare tanken om, at vi kommer hinanden ved, konkluderer Preben. Allerede om et par dage skal jeg medvirke ved en tidligere kollegas begravelse, men når jeg står der som professionel, er min vigtigste opgave at være med til at give de efterladte en mindeværdig afsked med deres kære afdøde. Så kan jeg, når jeg kommer hjem få tid til eftertanke og lade følelserne komme frem. Sorrig og glæde de vandre til hobe, men heldigvis er de glade stunder i Guds hus i flertal, og der er ingen tvivl om, at Prebens entusiasme omkring hans afløser job er stor. KM Babysalmesang - for børn op til 2 år og deres voksne Vi synger og leger med babyerne i deres tempo i det fantastiske kirkerum i ca. 40 min. Herefter går vi i Kirkensgaard til hygge og snacks. Datoer: 5. marts, 19.marts, 2. april, 16. april, 30. april, 14. maj 2014 Vel mødt, Grethe og Kasper Englebixen - Musikalsk legestue for de 2-5 årige i følgeskab med en danseglad voksen m/k. Sang, musik og leg med bibelske helte og heltinder Datoer: 13. marts, 27. marts, 10. april, 24. april, 8. maj samt medvirker ved børnegudstjeneste fredag d. 23. maj 2014 Kom og vær med! 9

10 27. april 21. april 2. Påskedag 20. april Påskedag 18. april Langfredag 17. april Skærtorsdag 13. april Palmesøndag Susanne Fabriti Syng Påsken ind april Børnekirke 6. april Mariæ Bebudelse Line Hage 23. marts 3. s. i fasten Østerby kirke 30. marts Midfaste Line Hage Vesterø Kirke 21. marts Forårsjævndøgn 16. marts 2. s. i fasten 9. marts 1. s. i fasten 2014 marts, april, maj og juni Gudstjenester Susanne Fabri-tius Kirkensgaard

11 29. juni 2. s..e. trin. 22. juni 1. s..e. trin. 19. Juni Aftenandagt 15. juni Trinitatis søndag 9. juni 2. Pinsedag 8. juni Pinsedag 1. juni 6. s. e. påske 29. maj Kr. himmelfarts dag Marie Kirketerp Carsten Bøgh Kresten Christensen Spillemandsmesse Lone Kirkelund 25. maj 5. s. e. påske Konfirmation 18. maj 4. s. e. påske L. Kirkelund Konfirmation 16. maj St. Bededag 23. maj Børnekirke Konfirmation 10. maj Konfirmation 11. maj 3. s. e. påske maj 2. s. e. påske Marie Kirketerp Carsten Bøgh Have-andagt

12 Forårs og sommerk Søndag den 23. marts Koncert med Side by Side, Dronninglund. Koret, for hvem sangen er en urkraft og et must, har en stor kollektiv sangglæde og en fin stemmeteknisk kunnen. Vesterø Kirke kl Entre: 30 kr. Torsdag den 1. maj Forårskoncert Vi synger os glade i masser af forårssange og får mulighed for at nyde lokale sang og musikindslag. Derom nærmere i Læsø-Posten. Vesterø Kirke kl Fri entre. Fredag den 13. juni Glad og festlig klassisk koncert. Kgl. Operasanger Guido Paevatalu, akkompagneret af trioen Dolcemente på henholdsvis fløjte, violin og cello underholder med smukke arier fra kendte operaer som Tryllefløjten, Figaros Bryllup, Don Juan, Carmen, Barberen i Sevilla og Traviata.Et brag af en koncert med store navne, som det er lykkes at få til Læsø. Østerby Kirke kl Entre: 100 kr. Mandag den 23. juni Sct. Hans arrangement Mangfoldigheden blomstrer her på øen, når det gælder lokale sangere og musikere. Da Rungwald / Ditlevsen, som med stor succes plejer at være på Sct. Hans aften, er optaget i år, bliver underholdningen derfor med lokale kræfter. Man kan se frem til et spændende og meget varieret program hvori også fællessange indgår med fokus på Midsommervisen. Vesterø Kirke kl Fri entre.

13 oncerter 2014 Torsdag den 3. juli Jeanett Ulrikkeholm synger og spiller smukke og romantiske danske, franske og engelske kærlighedssange gennem tiderne. Østerby Kirke kl. 20 Entre: 40 kr. Søndag den 3. august Klassisk guitarkoncert med Peter Howard Jensen der regnes blandt de bedste guitarister fra sin generation og som har optrådt i de største koncertsale verden over. Vesterø Kirke kl Entre: 75 kr. Lørdag den 16. august Koncert med Fangekoret fra Vridsløselille Koret betegnes som kriminalforsorgens største succes indenfor resocialisering. Nuværende og tidligere fanger fortæller i ord og toner deres historier i Østerby Kirke kl Entre: 100 kr. Lørdag den 6. september Fairfolk spiller en spændende buket af folkrock numre fra mange lande. Vesterø Kirke kl Entre: 75 kr.

14 Det ske Den 9. marts 2014 afholder Folkekirkens Nødhjælp landsindsamling Indsamlingen d. 9. marts støtter Folkekirkens Nødhjælps arbejde for bekæmpelse af sult blandt verdens fattigste. Vi sætter fokus på Etiopien for at markere 30-året for den værste sultkatastrofe i nyere tid, hvor omkring en million mennesker døde. Vi vil vise, at selvom klimaet er barsk og vilkårene svære, er der sket fremskridt i Etiopien siden. Det går den rigtige vej, men den positive udvikling skal op i fart. Natkirke i Vesterø Vi skal for første gang have Natkirke på Læsø, og det bliver fredag d. 21. marts i Vesterø kirke. Vi åbner kl med taizé workshop ledet af Birgitte Møbjerg. kl er der andagt med lystænding, taizésang og nadver ved Præst Line Hage. Fra kl er kirken åben for enhver, der ønsker at høre musik, tænde et lys, skrive en bøn eller blot kigge ind for at drikke en kop kaffe. Vi ses i mørket Den etiopiske bjergbonde Derebew Mekonen har pløjet sin stenede mark og gjort klar til at så. Hvis regnen altså kommer. Den korte forårsregn udeblev, så såsæden ikke spirede, men blev svedet af solen. Bliv indsamler d. 9. marts og vær med til at støtte kampen mod sult. Meld dig hos Indsamlingslederne: Judith Christensen(Østerby) Tlf Jørgen Toftlund (Byrum) Tlf Bodil Kessler (Vesterø) Tlf FILMKRÆS: Af Kaj Munks Ordet. I januar var det 70 år siden, vor store digterpræst, Kaj Munk, blev likvideret af tyskerne. Det vil vi til Filmkræs aften, torsdag den 3. april kl.19 i Kirkensgaard markere ved at vise Kaj Munks store gennembrudsdrama Ordet fra 1925, der blev filmatiseret af Carl Th.Dreyer med premiere i Dagmar bio i

15 Det sker i sognet - April Handlingen udspilles i et vestjysk miljø præget af modsætni n g e n m e l l e m grundtvigianisme og Indre Mission og skildrer menneskets tro på mirakler. Vi er i 1920`erne med gårdejer Borgen og hans familie som centrum. Ældste søn, Mikkel, er lykkelig gift med Inger, som han har to døtre sammen med. Den yngste, Anders, må ikke gifte sig med sin Anne, hvis far tilhører Indre Mission, og den mellemste søn, Johannes, lever i sin egen verden, lider af vrangforestillinger og præsenterer sig som Jesus af Nazaret. Da Inger dør under endnu en fødsel, får Johannes en rolle i spillet, som kun kan kaldes mirakuløs. Preben Lerdorff Rye leverer en original og uforglemmelig præstation som Johannes, der ikke vil acceptere de grænser, som dikteres af de rettroende i begge vestjyske menigheder. Figuren kan ( jf. Gyldendals Filmguide) ses som et for studie til den Jesus skikkelse, Dreyer drømte om at lave en film om især når Rye i starten prædiker for de vantro fra en klit top med kunstigt ekko på stemmen. Det afsluttende mirakel, hvor barnets og dårens tro forener sig, har fået skeptiske sjæle overbevist om styrken i Dreyers version. Andre vil mene, at scenen er filmens alvorligste anstødssten. Spændende diskussions materiale til Filmkræs-aftenens efterfølgende debat.) Filmen var som Kaj Munks oprindelige skuespil særdeles kontroversiel, men fik en god publikums og anmeldersucces. Ordet modtog en Bodil for bedste film og for bedste mandlige og kvindelige hovedrolle samt den fik Guldløven ved filmfestivalen i Venedig i En film, der er værd at se og senere debattere med en lille appetitlig anretning til. KM Syng Påsken ind i Østerby Kirke Palmesøndag den 13. april kl Kom og se den flotte påskedug, som der gerne må trædes på.. Sang eftermiddag på plejehjemmet Tirsdag d. 22. april kl i selskab med præst Susanne Fabritius, der synger for på de kendte og elskede Kai Normann Andersen sange. 15

16 Det sker i sognet - April/Maj Pilgrimsvandring med ånd og krop Må vi give fysisk udtryk for vores kristne tro eller skal den være en privatsag, vi skal holde for os selv? Hvad med det at gå til gudstjeneste, bære barnet til døbefonten, stå ved alteret som konfirmand eller brudepar eller bære kisten med vores afdøde kære ind i kirken? Er det ikke et fysisk udtryk for vores kristne tro? Inden for de sidste år har pilgrimsvandring grebet mange på en ny måde uden at kaste vrag på Luthers forståelse af troens indre udtryk. Med både krop og ånd er gudstjenesten flyttet uden for. I fællesskab med andre mærker kroppen luften, solens varme, regnens væde, synet af den skabte og forunderlige natur. Ånden begejstres og reflekterer over det at være til. Og man behøver ikke at gå mange dages og kilometers pilgrimsvandring til fjerne og eksotiske helligsteder, men kan sagtens finde mening i at vandre i den skønne og meget get varierende danske natur og finde rasteplads i vores smukke kirkebygninger. Pilgrimsvandring søndag d. 27. april kl med udsendelse fra Havnekirken i Vesterø ISRAEL AFTENER onsdag den 30. april og torsdag den 1. maj Tidl. Generalsekretær for Ordet og Israel, Per Weber, vil holde to oplysende og interessante møder i Østerby Missionshus kl Første aften vil emnet være Israel: Guds tjener og næste aften Israel i aviserne og hos profeterne. Efter kaffepausen vil ægteparret Weber ved begge møder fortælle noget aktuelt fra Israel, hvor de har rejst de sidste 50 år. Andagt Kr. himmelfarts dag ved Carsten Bøgh. Vi går uden for torsdag d. 29. maj og fejrer foråret og befrielsen med sang og foredrag. Det er kl ved Kirkensgaard. 16

17 Det sker i sognet - Juni/Juli Fredagsklubberne i Vesterø og Østerby - klub for børn fra 4 år og opefter Fredage fra kl Bodil Kessler (Vesterø) Lillian Olsen (Østerby) Vi glæder os til at se dig! SPILLEMANDSMESSE i Østerby kirke d. 15. juni kl Den juni vil Læsø genlyde af folkedans og folkedansemusik, når sammenslutningen af folkedansere i Vendsyssel afholder Sommerstævne i Østerby. Dansk folkemindesamling har gennem 70 erne beskrevet ca. 100 melodier komponeret og videreført af generationers spillemænd på Læsø. Lørdag eftermiddag kl afholdes selve opvisningen ved sommerstævnet. Det starter med et optog fra Campingpladsvej og ned til havneplads på Østerby havn, hvor der bliver danset. Sommerstævnet afsluttes med en Spillemandsmesse i Østerby kirke søndag kl ved præst Kresten Christensen. Musikken leveres af et stort orkester på ca. 20 deltagere bestående af fem musikere fra Læsø og en større gruppe fra Fladstrandspillemændene og andre fra det øvrige Vendsyssel. PM Lejr Fredag 2. - lørdag 3. maj Weekendlejr på Gammelgaard Syng solen ned Aften-andagt Onsdag den 2. juli kl (første gang) med musikledsagelse på havnene i Østerby og Vesterø. Kom og syng en sang eller en salme, lyt til en refleksion og bed med på Fadervor, mens du lader aftenstemningen gribe dig. 17

18 Meddelelser - Dåb Velkommen til menigheden ønskes følgende, som er døbt i: Byrum kirke: : Emilie Malling Thomsen Præstevikarer Marts - April - Maj - Juni Line Hage, Randers Susanne Fabritius, Køge Lone Kirkelund, Lendum Carsten Bøgh, Hadsund Kresten Christensen, Fredericia Marie Kirketerp, Gug Døde Vi har i december 2013, januar, februar 2014 måttet tage afsked med: Læsø Kirkenyt udgives af Læsø Menighedsråd Redaktion: Olav Juul, Eva Bernhagen (ansv.)kirsten Melchjorsen og Elmer Haaber : Anna Margrethe Rasmussen : Svend Strøm Jensen : Preben Vinther : Henny Work Rasmussen : Bent Reiersen- Møgelgaard : Laila Remmer : Lis Storm Johannsen : Harald Thuesen Ebba Pedersen Lissen Jensen Henry Melchior Larsen Korte indlæg og meddelelser er meget velkomne til næste kirkeblad. De skal være redaktionen i hænde Senest den 15. maj du kan også følge os på facebook.: laesoekirker.dk 18

19 Adresser Sognepræst: Eva Bernhagen Holmelundsvej 6, Byrum, 9940 Læsø Tlf Ved sognepræstens ferie og fridage: Vesterø præstegård, Strandvejen 10. Tlf Organist: Kasper Køhl Jensen Tlf Kirkesanger: Christina Christoffersen Tlf Menighedsrådsformand: Olav Juul Gaarn Larsen, Juelsmindevej 2, Byrum. Tlf Mail: Vesterø: Kirkegårdskontor, Præstevejen 37, Vesterø, 9940 Læsø, tlf Byrum: Kirkegårdskontor, Hovedgaden 50, Byrum, 9940 Læsø Tlf Graver: Astrid Petersen - træffes efter aftale. Se under kirkegårdskontor. Fridag: mandag Kirkeværge: Karsten Petersen Stoklundvejen 8, Byrum Tlf Østerby: Kirkegårdskontor, Østerbyvejen 75, 9940 Læsø Tlf ell e mail: Graver: Birgitte Melchiorsen Tlf. se under kirkegårdskontor Fridag: mandag. Kirkeværge: Andreas Haaber, Krogen 2, Østerby Tlf Graver: Jens Ydegaard Tlf. se under kirkegårdskontor Fridag: mandag Kirkeværge: Karl-Dieter Kessler Holmbækvej 10, Vesterø Tlf

20 Kirkelig vejviser FØDSEL Jordemoderen foretager sædvanligvis fødselsanmeldelsen. Hvis fødslen er sket uden jordemoder, skal forældrene anmelde den, inden der er gået 14 dage på borger.dk. Er forældrene ikke gift kan "Omsorgs- og ansvarserklæring" (medfører fælles forældremyndighed) udfyldes med NemlD på borger.dk. Bliver omsorgs- og ansvarserklæring for barnet ikke indgivet senest 14 dage efter fødslen indleder Statsforvaltningen en faderskabssag. DÅB Aftales i god tid med sognepræsten. Ved dåb skal der være 2-5 faddere, der selv skal være døbt og mindst have nået konfirmationsalderen. og der skal IKKE anvendes navngivning via borger.dk NAVNGIVNING UDEN DÅB Forældrene navngiver barnet med NemID på inden seks måneder fra fødslen. NAVNEÆNDRING Der udfyldes, betales og indsendes a n s ø g n i n g m e d N e m I D p å Ansøgningen bliver automatisk sendt til den myndighed (sogn eller kommune) som skal behandle ansøgningen. Der kan søges om ændring af eget eller eget barns navn. Det er dog en forudsætning, at ansøger har forældremyndigheden over det barn, der ansøges om navneændring for og at anden forælder medsignerer med sit NemID. En navnændring koster 500 kr. beløbet skal være indbetalt inden sagsbehandlingen kan begynde og uanset om ansøgningen kan imødekommes eller ej. DØDSFALD, BEGRAVELSE/BISÆTTELSE For at træffe aftale om bisættelse og begravelse i folkekirken kontaktes den stedlige præst som hidtil. Dødsanmeldelsen vedlægges afdødes navneeller dåbsattest, evt. vielsesattest med ægtefællens dåbs- eller navneattest. Herefter anmelder pårørende eller en b e d e m a n d d ø d s f a l d e t v i a ATTESTER Attester udskrives ikke længere automatisk medmindre der er tale om dåb eller vielse i folkekirken. Er der brug for en fødselsattest eller attest efter en navneændring eller navngivning af eget barn, kan den rekvireres med NemID på BESØG AF PRÆSTEN: Sognepræsten står naturligvis altid til rådighed og tager gerne ud, hvis der ønskes besøg. Aftale træffes ved at ringe til præsten Kirketaxi Læsø Til alle gudstjenester eller kirkelige aktiviteter kan der bestilles Kirke-taxi. Enhver kan gøre brug af kirke taxi, til den kirkelige aktivitet du måtte ønske:gudstjeneste,sogneaften m.m. Taxien er gratis, kirken betaler den fulde udgift. Velkommen til at benytte dette tilbud! Bestilling på tlf til Læsø Taxi som gerne betjener dig!

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer:

LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer: LÆSØ KIRKENYT Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 20. årgang, nr. 1 I dette nummer: Præstens input Nyt fra menighedsrådet Danske kirkedage Byrum kirkegård Det sker Kirkelig information Marts

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

LÆSØ KIRKENYT LÆS BL.A. OM: Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 21. årgang, nr. 2

LÆSØ KIRKENYT LÆS BL.A. OM: Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 21. årgang, nr. 2 LÆSØ KIRKENYT Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 21. årgang, nr. 2 Spillemandsmessen søndag d. 15. juni 2014 ved Østerby kirke LÆS BL.A. OM: Du må ikke misbruge Herren din Guds navn Syng solen

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer:

LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer: LÆSØ KIRKENYT Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 20. årgang, nr. 3 I dette nummer: Tak Ny sognepræst Afsked Siden sidst Det sker for børn og voksne Opsang fra kirkekoret Præsteindsættelse Alternative

Læs mere

15 RITUALER SMÅ OG STORE

15 RITUALER SMÅ OG STORE 102 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 15 RITUALER SMÅ OG STORE En måde at opretholde følelsesmæssige bånd til den døde er at gennemføre ritualer store som små. Sorg rummer stor kreativitet

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg.

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg. ORØ KIRKEBLAD Nr. 2 Marts/april 2012 21. årg. 1 Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt. Deadline for næste nummer af Orø kirkeblad Maj/juni 2012 er mandag d. 26. marts. Vielser af homoseksuelle

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

Bilag 8, Fester og højtider

Bilag 8, Fester og højtider Bilag 8, Fester og højtider I alle kulturer er der opstået fester i forbindelse med de afgørende begivenheder menneskets liv: fødsel, overgang fra barn til voksen og indgåelse af ægteskab. Sådanne begivenheder

Læs mere

KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET

KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET Marts April 2014 Indholdsfortegnelse Gudstjenesteliste... 3 Gudstjenester på Kildevæld Sogns plejehjem... 4 Kirkebil... 4 Kirkekontor... 4 Åben Kirke... 4 Kildevæld Sogns Menighedsråd...

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Arrangementer i øvrigt: Gudstjenester i Køng Kirke: Gudstjenester i Svinø Kirke:

Arrangementer i øvrigt: Gudstjenester i Køng Kirke: Gudstjenester i Svinø Kirke: Køng Kirke Svinø Kirke Mindelunden Gudstjenester i Køng Kirke: 1.marts 1.s. i fasten kl.10,30 8.marts 2.s. i fasten kl. 9,00 15. marts 3.s.i fasten kl.10,30 22. marts -Midfaste kl.10,30 29. marts Mariæ

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Kirkeblad. for Højslev, Dommerby og Lundø sogne Nr. 2-2014 - 8. årgang Juni - Juli - August

Kirkeblad. for Højslev, Dommerby og Lundø sogne Nr. 2-2014 - 8. årgang Juni - Juli - August Kirkeblad for Højslev, Dommerby og Lundø sogne Nr. 2-2014 - 8. årgang Juni - Juli - August Fra vugge til grav i en digital verden med sit NemID. En navnændring koster pr. 1. marts 2014 kr. 500, beløbet

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 1 50. årg. 2013 Marts April Maj Et glimt fra tøndeslagningen efter fastelavnsgudstjenesten Det nye menighedsråd Det nye menighedsråd er blevet

Læs mere

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE WWW.HORNSLETKIRKE.DK nr. 3 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE SOGNEPOST juni, juli og august 2014 ? Spørgsmål til præsten om alt fra vielser under åben himmel

Læs mere

KIRKENYT AASTED-SKÆRUM-KVISSEL

KIRKENYT AASTED-SKÆRUM-KVISSEL KIRKENYT AASTED-SKÆRUM-KVISSEL Juni Juli August 2015 2 OPLYSNINGER KIRKEBLADET Redaktionsudvalg: Erik Colding Thaysen Bettina Nielsen Vera Holm Knud-Erik Thrane Layout: Knud-Erik Thrane Tryk: Solografisk

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

KIRKESTOFFET. All inclusive... Ryde-Handbjerg. Kontakt Overlade Larsen. Ryde kirke Graver Karsten Hansen 23 44 59 08

KIRKESTOFFET. All inclusive... Ryde-Handbjerg. Kontakt Overlade Larsen. Ryde kirke Graver Karsten Hansen 23 44 59 08 RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg All inclusive... Efter en maj som den vi har haft i år, er det tillokkende at hoppe på alle rejseselskabernes reklamer. Vi finder dem i postkassen, de kommer som

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj-Juni-Juli 2007 Af håbets grønne maj jeg vil min pinseløvsal bygge mod skylregn og mod dagens ild, med hvile og med skygge. Om kærlighed bag gravens bred med ren og evig

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 1 52. årg. 2015 Marts April Maj Koncert med Duo Zilia Filmaften Syng sammen Påskefejring Foredrag Konfirmationer i foråret 2015 Ældreudflugt Babysalmesang

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-21. årg. Juni - juli - august 2011 Øsløs Vesløs Arup Sogne 2 Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk Menighedsrådet:

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk Her bor de... Internetadresser... Vigtige Internetadresser Konstitueret sognepræst: Erik Erik Lunde Lunde tlf. 97 tlf. 86 9711 8645 11 45 www.hjermvestrekirke.dk Mail: Mail: erika@mail-telia.dk www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Fællesskabet er kirkens sande byggesten

Fællesskabet er kirkens sande byggesten Fællesskabet er kirkens sande byggesten Nr. 7 / August 2015 Vejviser Sognepræster Marianne Sørensen Mejrup Kirkevej 2 7500 Holstebro. Tlf. 40 46 35 13 marn@km.dk Marie Overlade Larsen Rydevej 7 7830 Vinderup

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer Forår 2015 V E S T E R B Ø L L E S O G N S Lokalblad Foråret så sagte kommer BEBOERFORENINGEN Legeplads Lørdag d. 18. april gør vi som sædvanlig legepladsen i stand, så den ser godt ud i den følgende sommer.

Læs mere

Klynger & fællesskaber

Klynger & fællesskaber Klynger & fællesskaber i Strandkirken Fællesskaber i Karlslunde Strandkirke Vi er mange forskellige mennesker i kirken... så det er godt at komme med ind i et mindre fællesskab, hvis man ønsker at lære

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

BJERREBY OG LANDET SOGNE

BJERREBY OG LANDET SOGNE Kirkebladet BJERREBY OG LANDET SOGNE Forår 2009 Er vi ved at blive for private? Vi bliver efterhånden mere og mere private. Dåben bliver lørdagsdåb, og begravelserne foregår i stigende grad i kirkegårdskapellet.

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Gå ikke glip af årets forårskoncert eller festugens friluftsgudstjeneste Februar til maj 2013 Guds Himmerige er jo dit;

Læs mere

Klynger & fællesskaber i Strandkirken

Klynger & fællesskaber i Strandkirken Klynger & fællesskaber i Strandkirken Fællesskaber i Karlslunde Strandkirke Vi er mange forskellige mennesker i kirken... så det er godt at komme med ind i et mindre fællesskab, hvis man ønsker at lære

Læs mere

Min sidste vilje. Udarbejdet af Silkeborg Kirkegårde og Krematorium og Silkeborg Kirke

Min sidste vilje. Udarbejdet af Silkeborg Kirkegårde og Krematorium og Silkeborg Kirke Min sidste vilje Udarbejdet af Silkeborg Kirkegårde og Krematorium og Silkeborg Kirke Min Sidste Vilje Ved at udfylde Min Sidste Vilje hjælper du din familie med at træffe nogle af de mange valg, der er

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 45. ÅRGANG NR. 2 MARTS - JUNI 2015 Sig det med blomster I København på Krystalgade lå der i dagene efter den frygtelige hændelse lørdag d. 14. februar, hvor en jødisk vagtmand

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det.

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 5 Unge mand, rejs dig op! Ugens tekst og referencer: Luk 7,11-17. Den store Mester, kap. 32. Huskevers: Gud har besøgt sit folk. (Luk 7,16) Hovedformålet er, at børnene Ved,

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere