LÆSØ KIRKENYT LÆS BL.A. OM: Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 20. årgang, nr. 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LÆSØ KIRKENYT LÆS BL.A. OM: Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 20. årgang, nr. 5"

Transkript

1 LÆSØ KIRKENYT Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 20. årgang, nr. 5 LÆS BL.A. OM: Læsø kirker har fået nyt logo Kirkesangerne taler ud Natkirke og pilgrimsvandring Filmkræs med Kaj Munk Spillemandsmesse m.m. Marts - April - Maj -Juni 2014

2 Øen med det tynde slør 2 Lige siden jeg kom til Læsø, har jeg grundet over øens spiritualitet. Den vælder op i tide og i utide, når jeg kigger ned i vandet, der rinder i de mange grøfter og grave, der omkranser veje og stier. På dette sted er naturen og Gud forbundet. Det er ikke noget, der tales om. Kilden er der bare. Vi ved, at den flyder nedenunder vores fødder. I januar var jeg ude at rejse. Jeg var tilbage i mit gamle spor i Sydindien og fik lejlighed til at besøge et dialogcenter, som Danmission har etableret. Quo Vadis hedder det. Jeg har ikke været der siden 2005, hvor jeg var inviteret til indisk bryllup i den lutherske kirke i byen Thiruvannamalai. Dengang var det eneste, som var på stedet, en lille rød murstensbygning med stråtag på. Temmelig tarvelig forekom den mig dengang. Men nu er der skudt adskillige bygninger og en frodig have op omkring den røde murstenshytte. Går man ind i hytten, bemærker Den røde meditationshytte på Quo Vadis man, at der står bøger fra forskellige religiøse traditioner på hylderne. Bhagavad Gita står side om side med Bibelen. Der er udskårne træfigurer, billeder på væggene, afskårne blomster ligger i sirlige mønstre på gulvet. En olielampe brænder i mørket. I den røde hytte holdes der meditation hver søndag aften for dem, der har lyst at være med. På Quo Vadis kan man godt gå rundt i lang tid, uden at vide at man befinder på et kristent sted. Er det et tempel, er det et ashram eller er det en kirke? Gennem årene har mange mennesker gået rundt og undret sig. En australsk dame ringede hjem og fortalte, at hun mest af alt opfattede det som et kristent sted. Lederen af dialogcenteret Quo Vadis, præsten Joshua Peter mener at formålet med centeret er at vise en folkelig side af den indiske spiritualitet. Mange vesterlændinge drages mod det multireligiøse Indien i en søgen efter hinduisme eller buddhisme. Men, siger han, det, som de i virkeligheden søger, er spiritualitet. Spiritualitet findes i alle religioner. Løsrevet fra dogmer og regler; erfaringsnær og følsom som ånden nødvendigvis må være. Spiritualitet er f. eks, når jeg oplever mig forbundet med naturen. Når jeg lader mit øje dvæle ved de krogede,

3 Øen med det tynde slør majestætiske træer eller beundrer en solnedgangs farvepanorama. At jeg fornemmer, at der er sjæl og ånd til stede allevegne uanset om jeg er der. Det var der før mig, og det vil være der efter mig. Jeg er sat her, fordi Gud vil have mig til at indgå i denne store sammenhæng, fordi Han synes, at jeg passer ind. Og Han ønsker alle mennesker det bedste. Hvorfor skulle Han ellers give os sådan en smuk og fantastisk verden, som vi kan udfolde os i? Med taknemmelighed og evighedsperspektiv i sindet kan jeg vende hjem til min lille sammenhæng på Læsø. For her er et tyndt slør imellem det himmelske og det jordi- ske. Vi er på et helligt sted et såkaldt thin place som man siger inden for den keltiske tradition. Her kan vi mærke energien i vandet og overtage den. Her kan vi se det guddommeliges aftryk, fordi det er indlejret i omgivelserne og griber ind i vores måde at leve på. Kreativitet og fantasi. Enkelhed og langsomhed. Gamle sæder, som gentages, fordi de er værd at gentage. Rytme, rødder og relationer. De tre R er ethvert moderne stresset menneske jager. Tør du tro, at der ingen modsætning er? At Gud er den, der vander din have og folder blomsterne ud? Eva Bernhagen Læsø øen med det tynde slør 3

4 Nyt fra menighedsrådet Østerby nye graverhus Efter et mangeårigt ønske fra Østerby Menighedsråd og nu Læsø Menighedsråd og vel ikke mindst fra kirkens personale er det blevet en realitet med nye og funktionelle faciliteter for kirke og kirkegårdspersonalet. Overvejelser er gået mellem ændring og eventuel udvidelse af det gamle kapel eller opførelse af nyt graverhus, hvor valget blev nyt graverhus vest for kirkegården. Huset blev tegnet, ændringer blev foretaget, og 28/ havde Østerby Kirke besøg af provst, arkitekt, fredningsnævn m.m., før den endelige byggetilladelse kunne komme i hus. 15/9 var soklen færdigstøbt, så nu var placeringen synlig, og husets størrelse kunne fornemmes. Byggeriet gik hurtigt fremad, og allerede 13/10 var det parat til rejsegilde, men håndværkerne havde ikke tid, så der venter dem stadig en lille indvielsesceremoni. 20. januar 2014 var huset afleveringsklart: Et flot og godt stykke arbejde med kontorplads og frokost rum samt gode toiletforhold til kirkens personale og kirkens gæster. Nyt fyr. Det gamle og udtjente oliefyr i kapellet, der blev installeret omkring , er slukket, og et nyt og mere energi og miljøvenligt fyr har også fået en plads i den nye bygning. 3/2 blev dagen, hvor graver Birgitte Melchjorsen overtog nøglen og påbegyndte flytning fra tårnkammeret med de få kvadratmeter og de få varmegrader til de nye faciliteter, som hun sammen med det øvrige kirke og kirkegårdspersonale sikkert bliver glad for. Tilbage står udvendig kalkning og maling, som udføres til foråret, når væggene er tjenlige dertil. Hele byggeriet inklusiv det nye fyr har kostet kr. Vi ønsker Østerby Kirke og kirkens brugere hjertelig tillykke med det nye graverhus. Elmer Haaber 4

5 Nyt fra menighedsrådet INDVENDIG RENOVERING AF BYRUM KIRKE Efter en meget grundig forberedelse, hvor adskillige specialister er konsulteret og arbejdsopgaverne detaljeret beskrevet, er planen for indvendig renovering af Byrum kirke så langt fremme, at håndværkerne kan begynde. Bænkene flyttes ud for at blive istandsat og malet, løst puds på murværket fjernes, og der pudses op på ny. Herefter bliver hele murværket kalket. Renoveringen er meget omkostningstung og kan kun delvis finansieres for egen opsparing. Menighedsrådet har derfor søgt og opnået et større lån i Stiftet for at gennemføre projektet. Kirken bliver lukket mandag d. 24. februar, og vi forventer, at den vil stå klar igen den 1. december Olav Juul. Nyt logo! Kirkerne på Læsø har fået en ansigtsløftning. I det nye logo bliver alle tre kirker nævnt under ét nemlig: "Læsø Kirker." Vi har i PR arbejdsgruppen prioriteret, at folkekirkens eget nye logo - korset med de mange små symboler udenom - skal stå side om side med et billede af Læsø. For vi er en del af den store sammenhæng, der kaldes Folkekirken. Det var et bevidst valg at få øen med i logoet - på den måde understreger vi, at kirken er over det hele og ikke kun i selve kirkebygningerne. Det er tanken, at logoet skal være synligt på al information og oplysning, der går ud fra kirken, fortæller næstformand Jørgen Toftlund. Kig efter logoet Et logo er med til at skabe fællesskab og sammenhængskraft indadtil i organisationen imellem medarbejdere og frivillige, og forhåbentlig vil det også skabe synlighed og genkendelse udadtil, blandt de mennesker, som vi er kirke for. Når jeg går i Brugsen iført min jakke, der bærer logoet bagpå, så er jeg med til at styrke bevidstheden om kirken. Jeg signalerer, at vi er der som invitation til et kristent fællesskab og at folk må bruge os, slutter Jørgen Toftlund. 5

6 6 Nyt fra menighedsrådet Pænt farvel til Inge Jespersen Efter godt og vel 25 år som afløser for skiftende kirkesangere har Inge Jespersen valgt at stoppe. Læsø Menighedsråd er Inge en dyb og ærlig tak skyldig for de utallige tjenester, som hun gennem de mange år har udført på smuk og værdig vis. Velkommen til Preben Mikkelsen Ved årsskiftet tiltrådte Preben Mikkelsen som Inge Jespersens efterfølger. Preben har med stor glæde sunget i Kirkekoret i et par år og fik sin ilddåb ved tre gudstjenester i et rap hen over nytår. Samarbejdet mellem ham og vores kirkemusikere fungerer rigtig godt, så det er meget glædeligt, at menighedsrådet nu kan hilse Preben Mikkelsen velkommen som ny medarbejder. Jens Ydegaard takker af Jens Ydegaard har anmodet om sin afsked og fratrædelse af sin graverstilling ved Vesterø Kirke med udgangen af marts med begrundelse i opnået pensionsalder. Jens Ydegaard har været ansat siden d. 1. august 2006 og hans arbejdssted har hovedsageligt været Vesterø Kirke og kirkegård. Vores gravere arbejder sammen i et team, så de skiftes til at tage weekendtjenester og løser mange af de udendørs opgaver i fællesskab. I alle årene har Jens udført arbejdsopgaverne utrolig omhyggeligt og meget samvittighedsfuldt og vist stort engage- ment. I næste kirkeblad vil der komme interview med Jens Ydegaard. BK Sangen har altid fyldt meget I over 25 år har mange kirkegængere betragtet Inge Jespersen, Østerby, som en institution i institutionen. Hun var en periode fuldtidsansat ved Østerby Kirke og har i mange år været afløser i alle tre kirkesogne, hvilket har medført samarbejde med fire kvindelige og tre mandlige organister udover afløsere fra fastlandet. Som kirkesanger har Inge i højeste grad opfyldt de krav, der kræves til stillingen og har således været dybt estimeret ikke alene på grund af sin sangstemme - men også på grund af den ærbødighed hun har udvist i forhold til sin gerning. For en del af os er det også med vemod, at vi ikke længere skal opleve hende på pladsen ved organistens side.

7 Kirkesangerne taler ud. Inge har nemlig formået at sætte et aftryk af ro og tryghed, når hun som professionel var til stede i kirkerummet. Det være sig ved gudstjenester i al almindelighed, ved festlige kirkelejligheder eller ved begravelser. Hun har altid udstrålet glæde i sit job tillige med kompetence og en vis æstetik. Selv udtrykker hun, at hun har følt det som et kald at kunne få lov til at medvirke til, at gudstjenesten blev holdt på en god og ordentlig måde. Ro og styrke Derfor har jeg også følt mig ydmyg, selvom jeg har skullet udføre arbejdet med professionalisme og har ofte under præludiet bedt: Det er til ære for dig, Gud og ikke for mig, at jeg er her ligesom jeg, når jeg har gået foran en kiste til en grav, har sendt en bøn opad. Det har givet mig en ro og styrke fra Gud til at fuldføre min del af den sidste afsked også under dybe tragedier og stor sorg, siger den afgåede kirkesangerafløser eftertænksomt. I Inges arbejdsstue står der et elorgel med to manualer. Dette samt fordelen ved at kunne læse noder har været til stor gavn, når nye salmemelodier skulle indøves. Sang og musik har altid fyldt meget i mit liv og har faktisk været en væsentlig del af min opvækst, idet min mor sang meget, også i situationer hvor der måske ikke var så meget at synge for. Det var hendes dejlige måde at skabe kræfter til at komme videre på, fortæller Inge, der gerne efterlever den evne. Når Inge Jespersen ser tilbage på de mange år, hun har været i kirkens tjeneste, er det med gode minder omkring mange af dem, hun har arbejdet sammen med i kirkelig regi. Det er nu en epoke, der er slut, men Inge følte, at nu var tiden der til at slutte og lade nye kræfter komme til. Savner man hendes sangstemme og hendes friske måde at være på, er hun stadig fuldt til stede ved Plejehjemmets mandagssang, hvor hun gennem årene har sat sine livsbekræftende spor. Jeg er taknemmelig over at kunne få lov at bruge min sangstemme, for det er mit halve liv, siger Inge. I sangen og musikkens verden er der ingen grænser ment på den måde, at der altid er plads til ord og toner i alle livets facetter. KM Lysinstallation lavet af Elmer Haaber til Kyndelmisse. Kan ses i Østerby kirke. 7

8 Kirkesangerne taler ud... Glad Grundtviganer Når man har fået den gudbenådede gave at have en god sangstemme, så har man også forpligtelse til at bruge den. Derom er øens nye kirkesangerafløser, Preben Mikkelsen, Byrum, overhovedet ikke i tvivl. Preben, der elsker at synge og lade sin kraftfulde barytonstemme komme til udfoldelse, fik for alvor sin ilddåb ved gudstjenesterne nytårsaften og nytårsdag, hvor udfordringerne stod i kø for at blive løst. Jeg var selv tilfreds med resultatet, takket være den opbakning jeg fik primært fra Grethe (Havnhøj), der er organistafløser, og da det klingede helt godt for os, fik vi endda overskud til at vove os ud i et par duetter. Jeg trives godt med at synge i kirkerummet. Vi har et åbent samarbejde, og jeg har det godt med alle i kirken ligesom jeg nyder at være medlem af kirkekoret med fællesskab omkring sangen og med Kasper som dirigent, fortæller Preben. Apropos Nytårsduetterne så kan vi her fra kirkebladet tilføje, at Preben og Grethes sang og spil gav mange verbale roser fra de tilstedeværende. Især sangen Gå i mørket med lyset, der blev fremført under nadveren i piano (svagt og dæmpet), var særlig smuk. Her måtte Preben beherske sin stemme og er glad for, det lykkedes. At synge giver mig en indre glæde og tilfredsstillelse, og kan man nå ud til tilhørerne og sætte små aftryk af glæde hos dem, så falder det rigtig i hak. For via toner og tekst kan man jo komme hele følelsesregistret rundt, mener Preben. Udover sangstemmen, føler Preben også, at der er andre faktorer, der spiller ind i jobbet som kirkesanger. Jeg er et troende menneske ikke på nogen måde dybt religiøs men vel nærmest en glad grundtvigianer. Havde jeg ikke været troende, havde jeg heller ikke påtaget mig opgaven dels fordi jeg gerne vil have hjertet med i det, jeg synger dels for at kunne medvirke ved altergang og anden liturgi. 8

9 Det for børn På spørgsmålet til, hvordan Preben har det med at medvirke ved begravelser, er svaret, at det hele er så nyt endnu, og at der i hans korte tid som afløser heldigvis ikke har været så mange. Men det har jeg selvfølgelig også haft oppe og vende, for jeg har efter mine 26 år på skolen og mit aktive fritidsliv fået et stort netværk. Yderligere bor vi i et lille samfund, hvor det til sammenligning med en storby, altid vil være sværere at håndtere den sidste afsked heldigvis for det styrker bare tanken om, at vi kommer hinanden ved, konkluderer Preben. Allerede om et par dage skal jeg medvirke ved en tidligere kollegas begravelse, men når jeg står der som professionel, er min vigtigste opgave at være med til at give de efterladte en mindeværdig afsked med deres kære afdøde. Så kan jeg, når jeg kommer hjem få tid til eftertanke og lade følelserne komme frem. Sorrig og glæde de vandre til hobe, men heldigvis er de glade stunder i Guds hus i flertal, og der er ingen tvivl om, at Prebens entusiasme omkring hans afløser job er stor. KM Babysalmesang - for børn op til 2 år og deres voksne Vi synger og leger med babyerne i deres tempo i det fantastiske kirkerum i ca. 40 min. Herefter går vi i Kirkensgaard til hygge og snacks. Datoer: 5. marts, 19.marts, 2. april, 16. april, 30. april, 14. maj 2014 Vel mødt, Grethe og Kasper Englebixen - Musikalsk legestue for de 2-5 årige i følgeskab med en danseglad voksen m/k. Sang, musik og leg med bibelske helte og heltinder Datoer: 13. marts, 27. marts, 10. april, 24. april, 8. maj samt medvirker ved børnegudstjeneste fredag d. 23. maj 2014 Kom og vær med! 9

10 27. april 21. april 2. Påskedag 20. april Påskedag 18. april Langfredag 17. april Skærtorsdag 13. april Palmesøndag Susanne Fabriti Syng Påsken ind april Børnekirke 6. april Mariæ Bebudelse Line Hage 23. marts 3. s. i fasten Østerby kirke 30. marts Midfaste Line Hage Vesterø Kirke 21. marts Forårsjævndøgn 16. marts 2. s. i fasten 9. marts 1. s. i fasten 2014 marts, april, maj og juni Gudstjenester Susanne Fabri-tius Kirkensgaard

11 29. juni 2. s..e. trin. 22. juni 1. s..e. trin. 19. Juni Aftenandagt 15. juni Trinitatis søndag 9. juni 2. Pinsedag 8. juni Pinsedag 1. juni 6. s. e. påske 29. maj Kr. himmelfarts dag Marie Kirketerp Carsten Bøgh Kresten Christensen Spillemandsmesse Lone Kirkelund 25. maj 5. s. e. påske Konfirmation 18. maj 4. s. e. påske L. Kirkelund Konfirmation 16. maj St. Bededag 23. maj Børnekirke Konfirmation 10. maj Konfirmation 11. maj 3. s. e. påske maj 2. s. e. påske Marie Kirketerp Carsten Bøgh Have-andagt

12 Forårs og sommerk Søndag den 23. marts Koncert med Side by Side, Dronninglund. Koret, for hvem sangen er en urkraft og et must, har en stor kollektiv sangglæde og en fin stemmeteknisk kunnen. Vesterø Kirke kl Entre: 30 kr. Torsdag den 1. maj Forårskoncert Vi synger os glade i masser af forårssange og får mulighed for at nyde lokale sang og musikindslag. Derom nærmere i Læsø-Posten. Vesterø Kirke kl Fri entre. Fredag den 13. juni Glad og festlig klassisk koncert. Kgl. Operasanger Guido Paevatalu, akkompagneret af trioen Dolcemente på henholdsvis fløjte, violin og cello underholder med smukke arier fra kendte operaer som Tryllefløjten, Figaros Bryllup, Don Juan, Carmen, Barberen i Sevilla og Traviata.Et brag af en koncert med store navne, som det er lykkes at få til Læsø. Østerby Kirke kl Entre: 100 kr. Mandag den 23. juni Sct. Hans arrangement Mangfoldigheden blomstrer her på øen, når det gælder lokale sangere og musikere. Da Rungwald / Ditlevsen, som med stor succes plejer at være på Sct. Hans aften, er optaget i år, bliver underholdningen derfor med lokale kræfter. Man kan se frem til et spændende og meget varieret program hvori også fællessange indgår med fokus på Midsommervisen. Vesterø Kirke kl Fri entre.

13 oncerter 2014 Torsdag den 3. juli Jeanett Ulrikkeholm synger og spiller smukke og romantiske danske, franske og engelske kærlighedssange gennem tiderne. Østerby Kirke kl. 20 Entre: 40 kr. Søndag den 3. august Klassisk guitarkoncert med Peter Howard Jensen der regnes blandt de bedste guitarister fra sin generation og som har optrådt i de største koncertsale verden over. Vesterø Kirke kl Entre: 75 kr. Lørdag den 16. august Koncert med Fangekoret fra Vridsløselille Koret betegnes som kriminalforsorgens største succes indenfor resocialisering. Nuværende og tidligere fanger fortæller i ord og toner deres historier i Østerby Kirke kl Entre: 100 kr. Lørdag den 6. september Fairfolk spiller en spændende buket af folkrock numre fra mange lande. Vesterø Kirke kl Entre: 75 kr.

14 Det ske Den 9. marts 2014 afholder Folkekirkens Nødhjælp landsindsamling Indsamlingen d. 9. marts støtter Folkekirkens Nødhjælps arbejde for bekæmpelse af sult blandt verdens fattigste. Vi sætter fokus på Etiopien for at markere 30-året for den værste sultkatastrofe i nyere tid, hvor omkring en million mennesker døde. Vi vil vise, at selvom klimaet er barsk og vilkårene svære, er der sket fremskridt i Etiopien siden. Det går den rigtige vej, men den positive udvikling skal op i fart. Natkirke i Vesterø Vi skal for første gang have Natkirke på Læsø, og det bliver fredag d. 21. marts i Vesterø kirke. Vi åbner kl med taizé workshop ledet af Birgitte Møbjerg. kl er der andagt med lystænding, taizésang og nadver ved Præst Line Hage. Fra kl er kirken åben for enhver, der ønsker at høre musik, tænde et lys, skrive en bøn eller blot kigge ind for at drikke en kop kaffe. Vi ses i mørket Den etiopiske bjergbonde Derebew Mekonen har pløjet sin stenede mark og gjort klar til at så. Hvis regnen altså kommer. Den korte forårsregn udeblev, så såsæden ikke spirede, men blev svedet af solen. Bliv indsamler d. 9. marts og vær med til at støtte kampen mod sult. Meld dig hos Indsamlingslederne: Judith Christensen(Østerby) Tlf Jørgen Toftlund (Byrum) Tlf Bodil Kessler (Vesterø) Tlf FILMKRÆS: Af Kaj Munks Ordet. I januar var det 70 år siden, vor store digterpræst, Kaj Munk, blev likvideret af tyskerne. Det vil vi til Filmkræs aften, torsdag den 3. april kl.19 i Kirkensgaard markere ved at vise Kaj Munks store gennembrudsdrama Ordet fra 1925, der blev filmatiseret af Carl Th.Dreyer med premiere i Dagmar bio i

15 Det sker i sognet - April Handlingen udspilles i et vestjysk miljø præget af modsætni n g e n m e l l e m grundtvigianisme og Indre Mission og skildrer menneskets tro på mirakler. Vi er i 1920`erne med gårdejer Borgen og hans familie som centrum. Ældste søn, Mikkel, er lykkelig gift med Inger, som han har to døtre sammen med. Den yngste, Anders, må ikke gifte sig med sin Anne, hvis far tilhører Indre Mission, og den mellemste søn, Johannes, lever i sin egen verden, lider af vrangforestillinger og præsenterer sig som Jesus af Nazaret. Da Inger dør under endnu en fødsel, får Johannes en rolle i spillet, som kun kan kaldes mirakuløs. Preben Lerdorff Rye leverer en original og uforglemmelig præstation som Johannes, der ikke vil acceptere de grænser, som dikteres af de rettroende i begge vestjyske menigheder. Figuren kan ( jf. Gyldendals Filmguide) ses som et for studie til den Jesus skikkelse, Dreyer drømte om at lave en film om især når Rye i starten prædiker for de vantro fra en klit top med kunstigt ekko på stemmen. Det afsluttende mirakel, hvor barnets og dårens tro forener sig, har fået skeptiske sjæle overbevist om styrken i Dreyers version. Andre vil mene, at scenen er filmens alvorligste anstødssten. Spændende diskussions materiale til Filmkræs-aftenens efterfølgende debat.) Filmen var som Kaj Munks oprindelige skuespil særdeles kontroversiel, men fik en god publikums og anmeldersucces. Ordet modtog en Bodil for bedste film og for bedste mandlige og kvindelige hovedrolle samt den fik Guldløven ved filmfestivalen i Venedig i En film, der er værd at se og senere debattere med en lille appetitlig anretning til. KM Syng Påsken ind i Østerby Kirke Palmesøndag den 13. april kl Kom og se den flotte påskedug, som der gerne må trædes på.. Sang eftermiddag på plejehjemmet Tirsdag d. 22. april kl i selskab med præst Susanne Fabritius, der synger for på de kendte og elskede Kai Normann Andersen sange. 15

16 Det sker i sognet - April/Maj Pilgrimsvandring med ånd og krop Må vi give fysisk udtryk for vores kristne tro eller skal den være en privatsag, vi skal holde for os selv? Hvad med det at gå til gudstjeneste, bære barnet til døbefonten, stå ved alteret som konfirmand eller brudepar eller bære kisten med vores afdøde kære ind i kirken? Er det ikke et fysisk udtryk for vores kristne tro? Inden for de sidste år har pilgrimsvandring grebet mange på en ny måde uden at kaste vrag på Luthers forståelse af troens indre udtryk. Med både krop og ånd er gudstjenesten flyttet uden for. I fællesskab med andre mærker kroppen luften, solens varme, regnens væde, synet af den skabte og forunderlige natur. Ånden begejstres og reflekterer over det at være til. Og man behøver ikke at gå mange dages og kilometers pilgrimsvandring til fjerne og eksotiske helligsteder, men kan sagtens finde mening i at vandre i den skønne og meget get varierende danske natur og finde rasteplads i vores smukke kirkebygninger. Pilgrimsvandring søndag d. 27. april kl med udsendelse fra Havnekirken i Vesterø ISRAEL AFTENER onsdag den 30. april og torsdag den 1. maj Tidl. Generalsekretær for Ordet og Israel, Per Weber, vil holde to oplysende og interessante møder i Østerby Missionshus kl Første aften vil emnet være Israel: Guds tjener og næste aften Israel i aviserne og hos profeterne. Efter kaffepausen vil ægteparret Weber ved begge møder fortælle noget aktuelt fra Israel, hvor de har rejst de sidste 50 år. Andagt Kr. himmelfarts dag ved Carsten Bøgh. Vi går uden for torsdag d. 29. maj og fejrer foråret og befrielsen med sang og foredrag. Det er kl ved Kirkensgaard. 16

17 Det sker i sognet - Juni/Juli Fredagsklubberne i Vesterø og Østerby - klub for børn fra 4 år og opefter Fredage fra kl Bodil Kessler (Vesterø) Lillian Olsen (Østerby) Vi glæder os til at se dig! SPILLEMANDSMESSE i Østerby kirke d. 15. juni kl Den juni vil Læsø genlyde af folkedans og folkedansemusik, når sammenslutningen af folkedansere i Vendsyssel afholder Sommerstævne i Østerby. Dansk folkemindesamling har gennem 70 erne beskrevet ca. 100 melodier komponeret og videreført af generationers spillemænd på Læsø. Lørdag eftermiddag kl afholdes selve opvisningen ved sommerstævnet. Det starter med et optog fra Campingpladsvej og ned til havneplads på Østerby havn, hvor der bliver danset. Sommerstævnet afsluttes med en Spillemandsmesse i Østerby kirke søndag kl ved præst Kresten Christensen. Musikken leveres af et stort orkester på ca. 20 deltagere bestående af fem musikere fra Læsø og en større gruppe fra Fladstrandspillemændene og andre fra det øvrige Vendsyssel. PM Lejr Fredag 2. - lørdag 3. maj Weekendlejr på Gammelgaard Syng solen ned Aften-andagt Onsdag den 2. juli kl (første gang) med musikledsagelse på havnene i Østerby og Vesterø. Kom og syng en sang eller en salme, lyt til en refleksion og bed med på Fadervor, mens du lader aftenstemningen gribe dig. 17

18 Meddelelser - Dåb Velkommen til menigheden ønskes følgende, som er døbt i: Byrum kirke: : Emilie Malling Thomsen Præstevikarer Marts - April - Maj - Juni Line Hage, Randers Susanne Fabritius, Køge Lone Kirkelund, Lendum Carsten Bøgh, Hadsund Kresten Christensen, Fredericia Marie Kirketerp, Gug Døde Vi har i december 2013, januar, februar 2014 måttet tage afsked med: Læsø Kirkenyt udgives af Læsø Menighedsråd Redaktion: Olav Juul, Eva Bernhagen (ansv.)kirsten Melchjorsen og Elmer Haaber : Anna Margrethe Rasmussen : Svend Strøm Jensen : Preben Vinther : Henny Work Rasmussen : Bent Reiersen- Møgelgaard : Laila Remmer : Lis Storm Johannsen : Harald Thuesen Ebba Pedersen Lissen Jensen Henry Melchior Larsen Korte indlæg og meddelelser er meget velkomne til næste kirkeblad. De skal være redaktionen i hænde Senest den 15. maj du kan også følge os på facebook.: laesoekirker.dk 18

19 Adresser Sognepræst: Eva Bernhagen Holmelundsvej 6, Byrum, 9940 Læsø Tlf Ved sognepræstens ferie og fridage: Vesterø præstegård, Strandvejen 10. Tlf Organist: Kasper Køhl Jensen Tlf Kirkesanger: Christina Christoffersen Tlf Menighedsrådsformand: Olav Juul Gaarn Larsen, Juelsmindevej 2, Byrum. Tlf Mail: Vesterø: Kirkegårdskontor, Præstevejen 37, Vesterø, 9940 Læsø, tlf Byrum: Kirkegårdskontor, Hovedgaden 50, Byrum, 9940 Læsø Tlf Graver: Astrid Petersen - træffes efter aftale. Se under kirkegårdskontor. Fridag: mandag Kirkeværge: Karsten Petersen Stoklundvejen 8, Byrum Tlf Østerby: Kirkegårdskontor, Østerbyvejen 75, 9940 Læsø Tlf ell e mail: Graver: Birgitte Melchiorsen Tlf. se under kirkegårdskontor Fridag: mandag. Kirkeværge: Andreas Haaber, Krogen 2, Østerby Tlf Graver: Jens Ydegaard Tlf. se under kirkegårdskontor Fridag: mandag Kirkeværge: Karl-Dieter Kessler Holmbækvej 10, Vesterø Tlf

20 Kirkelig vejviser FØDSEL Jordemoderen foretager sædvanligvis fødselsanmeldelsen. Hvis fødslen er sket uden jordemoder, skal forældrene anmelde den, inden der er gået 14 dage på borger.dk. Er forældrene ikke gift kan "Omsorgs- og ansvarserklæring" (medfører fælles forældremyndighed) udfyldes med NemlD på borger.dk. Bliver omsorgs- og ansvarserklæring for barnet ikke indgivet senest 14 dage efter fødslen indleder Statsforvaltningen en faderskabssag. DÅB Aftales i god tid med sognepræsten. Ved dåb skal der være 2-5 faddere, der selv skal være døbt og mindst have nået konfirmationsalderen. og der skal IKKE anvendes navngivning via borger.dk NAVNGIVNING UDEN DÅB Forældrene navngiver barnet med NemID på inden seks måneder fra fødslen. NAVNEÆNDRING Der udfyldes, betales og indsendes a n s ø g n i n g m e d N e m I D p å Ansøgningen bliver automatisk sendt til den myndighed (sogn eller kommune) som skal behandle ansøgningen. Der kan søges om ændring af eget eller eget barns navn. Det er dog en forudsætning, at ansøger har forældremyndigheden over det barn, der ansøges om navneændring for og at anden forælder medsignerer med sit NemID. En navnændring koster 500 kr. beløbet skal være indbetalt inden sagsbehandlingen kan begynde og uanset om ansøgningen kan imødekommes eller ej. DØDSFALD, BEGRAVELSE/BISÆTTELSE For at træffe aftale om bisættelse og begravelse i folkekirken kontaktes den stedlige præst som hidtil. Dødsanmeldelsen vedlægges afdødes navneeller dåbsattest, evt. vielsesattest med ægtefællens dåbs- eller navneattest. Herefter anmelder pårørende eller en b e d e m a n d d ø d s f a l d e t v i a ATTESTER Attester udskrives ikke længere automatisk medmindre der er tale om dåb eller vielse i folkekirken. Er der brug for en fødselsattest eller attest efter en navneændring eller navngivning af eget barn, kan den rekvireres med NemID på BESØG AF PRÆSTEN: Sognepræsten står naturligvis altid til rådighed og tager gerne ud, hvis der ønskes besøg. Aftale træffes ved at ringe til præsten Kirketaxi Læsø Til alle gudstjenester eller kirkelige aktiviteter kan der bestilles Kirke-taxi. Enhver kan gøre brug af kirke taxi, til den kirkelige aktivitet du måtte ønske:gudstjeneste,sogneaften m.m. Taxien er gratis, kirken betaler den fulde udgift. Velkommen til at benytte dette tilbud! Bestilling på tlf til Læsø Taxi som gerne betjener dig!

LÆSØ KIRKENYT LÆS BL.A. OM: Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 21. årgang, nr. 2

LÆSØ KIRKENYT LÆS BL.A. OM: Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 21. årgang, nr. 2 LÆSØ KIRKENYT Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 21. årgang, nr. 2 Spillemandsmessen søndag d. 15. juni 2014 ved Østerby kirke LÆS BL.A. OM: Du må ikke misbruge Herren din Guds navn Syng solen

Læs mere

LÆSØ KIRKENYT. Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 22. årgang, nr. 1

LÆSØ KIRKENYT. Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 22. årgang, nr. 1 LÆSØ KIRKENYT Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 22. årgang, nr. 1 Marts - April - Maj - Juni 2015 Kontakt www.laesoekirker.dk eller: www.facebook.com/laesoekirker Alt personale træffes efter aftale. For

Læs mere

LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer:

LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer: LÆSØ KIRKENYT Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 20. årgang, nr. 3 I dette nummer: Tak Ny sognepræst Afsked Siden sidst Det sker for børn og voksne Opsang fra kirkekoret Præsteindsættelse Alternative

Læs mere

LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer:

LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer: LÆSØ KIRKENYT Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 20. årgang, nr. 1 I dette nummer: Præstens input Nyt fra menighedsrådet Danske kirkedage Byrum kirkegård Det sker Kirkelig information Marts

Læs mere

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkevandring Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkeblad Læs i dette nummer Nyt fra pastoratsrådet........ 2 Tyveri/hærværk............ 3 Konfirmationsprædiken v/jørgen Lorenzen 4 Konfirmationsprædiken

Læs mere

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet Nr. 1 2015 VVelkommen nytår og velkommen her Februar Marts April Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Sogneindsamling 5 Babysalmesang 6 Bogense skole

Læs mere

2 Juni/Juli August 2014

2 Juni/Juli August 2014 Kirke bladet Ærø 2 Juni/Juli August 2014 Nu er det sommer, og der er langt flere mennesker på Ærø end ellers. Der er liv overalt. I byerne og havnene, i landsbyerne og langt ude på landet, også rundt omkring

Læs mere

Skibet. Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014. God Påske

Skibet. Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014. God Påske Skibet Sogne- og Kirkenyt Marts maj 2014 SKIBET SOGN God Påske 2 Skibet Sogne- og Kirkenyt Marts-maj 2014, 95. årg. nr. 2 Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd og sættes af Andreas Kronlund, Hansenberg.

Læs mere

Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008

Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008 Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008 1 Skt. Nikolai Kirke Sognepræst Carsten Barløse (kbf.) Kirkestræde 2 B, 4300 Holbæk Tlf. 5943 2087 cba@km.dk Træffes bedst mandag - onsdag kl. 10-11 eller

Læs mere

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010.

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010. Nr. 1 17. årgang Februar 2010 Indhold: Side 2: Fødselsdagsbørn, Annonce Nytoft Side 3 og 4: Borgerforening Side 5: Sinding-Ørre Folkeuniversitet Side 6: SGIF Side 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14 Kirkesiderne

Læs mere

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 Sven Havsteen-Mikkelsen, Golgata, Olie på lærred 65x81, Plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård Kære læser! Ikke siden Taarbæk-præsten Thorkild Grosbøll i 2003 proklamerede,

Læs mere

Vive & Hadsund Sogne. Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. Årets konfirmander på rejse i tid og rum

Vive & Hadsund Sogne. Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. Årets konfirmander på rejse i tid og rum xxxx - Kirkebladet 0205 15/05/07 12:37 Side 1 Årets konfirmander på rejse i tid og rum Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. KIRKEBLADET Vive & Hadsund Sogne

Læs mere

Kirkebladet. Hirtshals og Emmersbæk. Har du en stor Gud eller en lille... Marts - April - Maj 2012 57. ÅRGANG. Adresser [2]

Kirkebladet. Hirtshals og Emmersbæk. Har du en stor Gud eller en lille... Marts - April - Maj 2012 57. ÅRGANG. Adresser [2] Kirkebladet Hirtshals og Emmersbæk Marts - April - Maj 2012 NR. 2 57. ÅRGANG Adresser [2] Har du en stor Gud eller en lille... [3] Det sker i Hirtshals sogn [4-7] Sogneudflugt [4] Projektkor [5] Kampen

Læs mere

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Kirke bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Om lidt bli r her stille Sommeren er livets og lysets tid. Det er nu, vi allermest mærker, at vi lever. Det er nærmest som om, vi om sommeren lever i et lidt højere

Læs mere

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 19. Årgang Nr. 4 Efterår 2014 Kirkebladet & for Smidstrup Skærup sogne Kirkebladet / 19. årgang / Nr. 4 / Efterår 2014

Læs mere

KIRKEBLADET MAR. - APR. - MAJ 2011 9. ÅRGANG NR. 1 GRØDETID

KIRKEBLADET MAR. - APR. - MAJ 2011 9. ÅRGANG NR. 1 GRØDETID KIRKEBLADET MAR. - APR. - MAJ 2011 9. ÅRGANG NR. 1 GRØDETID ADRESSER Præsterne træffes på telefon 98 57 10 96 Du bliver stillet om til den af præsterne, du vil tale med! Vive-Hadsund Kirkekontor Kirkegade

Læs mere

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander Egeskov Kirke DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013 38. ÅRGANG De kommende konfirmander VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise Rind Egeskov Bygade 15 7000 Fredericia

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

Skibet. sogne og kirkenyt. Maj 2012 Foto: James Pauls

Skibet. sogne og kirkenyt. Maj 2012 Foto: James Pauls Skibet sogne og kirkenyt 1 Maj 2012 Foto: James Pauls SKIBET SOGN Skibet Sogne- og Kirkenyt Juni-August 2012 93. årg. nr. 3 Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd. Sognepræst Ulrik Overgaard er ansvarshavende

Læs mere

Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær.

Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær. F r e d e n s K i r k e S v e n d b o r g N r. 1 m a r t s - a u g u s t 2 0 1 1 MAGTENS FRISTELSE Af sognepræst Da den daværende tjekkiske præsident Vaclav Havel i 1991 modtog Sonningprisen, holdt han

Læs mere

K I R K E B L A D E T

K I R K E B L A D E T K I R K E B L A D E T Skørping-Fræer & Gerding-Blenstrup Pastorater Husk menighedsrådsvalget i disse uger! Og at det gælder DIN kirke! Oktober-november 2012 Sjette årgang nr. 3 Mange kirker men én Folkekirke

Læs mere

De ni sogne. Vinter 2014-15 December, januar og februar. Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge

De ni sogne. Vinter 2014-15 December, januar og februar. Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge De ni sogne Vinter 2014-15 December, januar og februar Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge 2 De ni sogne Kvindesag igen Tekst: Lene Wadskær Lige om lidt

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 1-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den personlige tilgang til Gud 2. Prædikenværksted 7. Fedt at være kirketjener 8

KIRKEBLAD. Nr. 1-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den personlige tilgang til Gud 2. Prædikenværksted 7. Fedt at være kirketjener 8 Den personlige tilgang til Gud 2 Prædikenværksted 7 Fedt at være kirketjener 8 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 1-2011 marts - april - maj af Anne-Marie Hartoft-Jacobsen og Henrik Winther Nielsen

Læs mere

SOGN & K IRKE. Vær Nebel sogne. Inde i bladet. 29. årgang Nr. 1 Julen 2014

SOGN & K IRKE. Vær Nebel sogne. Inde i bladet. 29. årgang Nr. 1 Julen 2014 SOGN & 29. årgang Nr. 1 Julen 2014 K IRKE Inde i bladet Hvor kommer drømmene mon fra Med livet i hænderne Filmaften og litteraturkreds Konfirmandernes gospeldag 30032_Kirkeblad_nr1_julen_2014.indd 1 Sangaften

Læs mere

Fredens Sogn. Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2. Tak til forårets minikonfirmander Side 3. Sankt Hans fest Side 4

Fredens Sogn. Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2. Tak til forårets minikonfirmander Side 3. Sankt Hans fest Side 4 Fredens Sogn Odense Nr. 3-2013 juni - juli - august Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2 Tak til forårets minikonfirmander Side 3 Sankt Hans fest Side 4 Koncert med Alsobate Side 5 Konfirmation

Læs mere

Mou sognehilsen. Dokkedal Dagene. Mad & Tro. kirker. med nyt fra foreningerne. Mou Kirke. Dokkedal Kirke.

Mou sognehilsen. Dokkedal Dagene. Mad & Tro. kirker. med nyt fra foreningerne. Mou Kirke. Dokkedal Kirke. Mou sognehilsen med nyt fra foreningerne Dokkedal Dagene Mad & Tro Mou Kirke. Døvegudstjeneste Kirkefrokost Babysalmesang Dokkedal Kirke. fyld danmarks kirker august november 2014 adresser www.mousogn.dk

Læs mere

Marts 2014. Opfindsomhed i Børne og Familiehuset. Flot parade i jagtforeningen. Julemarked i Serup Forsamlingshus. IF Centrum Håndbold

Marts 2014. Opfindsomhed i Børne og Familiehuset. Flot parade i jagtforeningen. Julemarked i Serup Forsamlingshus. IF Centrum Håndbold Nummer 48 12. Årgang Marts 2014 Opfindsomhed i Børne og Familiehuset Flot parade i jagtforeningen Julemarked i Serup Forsamlingshus IF Centrum Håndbold Motionsholdene i LIF: Et stort hold motionister siger

Læs mere

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD SKIVE SOGNS KIRKEBLAD Efterår 2014 September Oktober November Nr. 4 29. årg. www.skivesogn.dk Mens vi venter I skrivende stund venter vi stadig på, hvem der bliver den nye præst i Skive sogn efter Aksel

Læs mere

TUE WEST. Paradiset. spiller i Kirke Sonnerup. Interview. med tidligere biskop Niels Henrik Arendt METTE ØSTERGAARD TEMA: OM EDENS HAVE

TUE WEST. Paradiset. spiller i Kirke Sonnerup. Interview. med tidligere biskop Niels Henrik Arendt METTE ØSTERGAARD TEMA: OM EDENS HAVE Sæby kirke Gershøj kirke Kr. Hyllinge kirke Lyndby kirke Rye kirke Kr. Sonnerup kirke TEMA: Paradiset #4-5. ÅRGANG DECEMBER - FEBRUAR 2014/15 TUE WEST spiller i Kirke Sonnerup Interview METTE ØSTERGAARD

Læs mere

Det sker i KIRKEN. Marts April Maj 2014. Kirkeblad for KRAGELUND OG FUNDER SOGNE

Det sker i KIRKEN. Marts April Maj 2014. Kirkeblad for KRAGELUND OG FUNDER SOGNE Det sker i KIRKEN Marts April Maj 2014 Kirkeblad for KRAGELUND OG FUNDER SOGNE Det sker i Kirken 2 Marts April Maj 2014 Møder & koncerter Forsiden: 5.A Skole s bidrag til kunst i kirken 2013. Kirkemusikalsk

Læs mere