Som I kan se på ovenstående, skal vi ud at gå i den ny udsprungne skov ved Fussingø Gods.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Som I kan se på ovenstående, skal vi ud at gå i den ny udsprungne skov ved Fussingø Gods."

Transkript

1 Gildenyt Sct. Georgs Gildet i Hadsten Maj Indbydelse til Gildemøde torsdag den 22. maj 2014, kl Som I kan se på ovenstående, skal vi ud at gå i den ny udsprungne skov ved Fussingø Gods. Der vil være 2 ruter, en for ikke så terrængående der foregår på en nogenlunde vandret grus- og asfaltvej, ca. 1,5 km. En anden rute for de mere terrængående, hvor vi kommer til at gå lidt op og ned på grusveje, småstier og lidt i terræn, ca. 2,5 km. I skal selvfølgelig have egnet tøj og fodtøj til turen. Check gerne vejrudsigten. I skal også selv medbringe en slæbbar stol og kaffe/the/drikkelse til eget brug, så vil vi sørge for den lidt mere faste føde. Hele arrangementet vil foregå udendørs. Skulle det ske, at det står ned i spejderstænger (læs: regner), er der mulighed for at nyde fortæringen indendørs. Mødested ved hytten på Ellemosevej, kl Efter en kort briefing og fordeling i bilerne er der afgang mod Fussingø Gods. OBS! Bemærk at vi starter kl Gruppevis tilmelding senest mandag den 19. maj 2014 til Kirsten L. (Tlf ) Vel mødt på gruppe 3 s vegne.

2 Gildemøde i juni: Hærvejsgruppen er i fuld gang med planlægningen af gildemødet torsdag d. 12/6, hvor vi skal besøge Mette og Troels på Bakkely. Østjysk Distriktsgilde Distriktsgildeting i Østjysk Distrikt. Herved indkaldes til distriktsgildeting tirsdag d. 13. maj 2014 kl i sundhedscentret Kernehuset, Hovvej 76 i Hadsten Dagsorden iflg. Østjysk distriktsgildes vedtægter fra Valg af dirigent og referent 2. Distriktsgildemesteren aflægger beretning a. Beretning fra DIS b. Beretning fra DUS 3. Behandling af indkomne forslag 4. Distriktsgildeskatmester aflægger det reviderede regnskab og forslag til budget for det kommende år, herunder kontingent. Regnskabsår følger kalenderåret. 5. Beretning og rev. regnskaber fra fonde og institutioner i distriktet. (Ingen her) 6. Beretning fra distriktets gilder om årets aktiviteter. 7. Valg af distriktsmester (ikke på valg) Valg af distriktskansler (villig til genvalg) Valg af distriktsskatmester (ikke på valg) Valg af international sekretær (villig til genvalg) Valg af uddannelses sekretær (ikke på valg) 8. Valg af suppleanter for distriktsledelsen 9. Valg af revisorer 1 revisor og 1 suppleant. 10. Valg af medlemmer til udvalg, herunder 3 til ridderudvalget + 1 til Friluftsrådet 11. Eventuelt Forslag der ønskes behandlet under dagsorden pkt. 3 skal være distriktsgildemesteren i hænde senest den 13. april Erling Kjer mail: postadr.: Fyrrebakken 10, 8450 Hammel På distriktets vegne Erling Kjer, DGM Tilmelding: Gildevis senest 5. maj til DGK Anne Marie Hansen tlf og eller meget gerne på mail: Pris for traktement 60 kr.

3 Mod nye horisonter Dette var titlen på en debataften arrangeret af Østjysk Distriktsgilde, og som blev afholdt den 3. april på Kirkecenter Højvangen i Skanderborg. Landsgildets Udviklingssekretær Peter Skræ ledte os igennem aftenen med et rigtig godt indlæg, der lagde op til diskussion. Vi var 10 gildebrødre fra Hadsten blandt de små 30 deltagere, og distriktets udviklingssekretærer stod for det praktiske. Mod nye horisonter er Sct. Georgs Gildernes handleplan og blev vedtaget på landsgildetinget i Slesvig i september Følgende indlæg er mine egne personlige kommentarer til Peter Skræs oplæg og er på ingen måde udtryk for den officielle holdning til handleplanen. Vi bliver nødt til at skabe vores egen slagkraftige profil, d.v.s. vi skal frigøre os fra spejderbevægelserne. Vi er ved at nærme os en kritisk masse, hvor vi er tæt på at ikke kunne drive gildebevægelsen økonomisk strukturen er for dyr og er og for tung, og den har ikke bragt os videre, d.v.s. nye, yngre medlemmer. Vi skal gå fra en støvet bevægelse for gamle til en moderne, attraktiv og synlig bevægelse. Peter Skræ præsenterede os for nogle betragtninger om Gildebevægelsen i den 21. århundrede: Hvem skal være vores nye medlemmer? - 45 år + - De skal arbejde for at udbrede Gildebevægelsens værdier gennem Spejderideen for voksne Synlighed: - Skabe genkendelse - Reducere fokus på spejderbevægelserne - Øge fokus på humanitært arbejde - Fortælle den gode historie - Bloddonor korpset - Børnehaver - Sætte label på vores aktiviteter - Gøre os bredere (Trøjer, tørklæder og bøllehatte gør os ikke synlige!!) Gildebevægelsen i Danmark skal have 3 ben at stå på: Personlig udvikling Humanitært arbejde på højt niveau Spejderideen for voksne Dette forudsætter en fælleskabskultur, som er synlig og stærk. Peters oplæg skabte nogle gode kommentarer, og gav os et bedre indtryk af hvad handleplanen gik ud på. Jeg synes vi godt kunne tage en debat selv i Hadsten gildet om vejen frem vi var jo 10 deltagere i aftenen, så der var mindst 20 ører, der var med! Referent: Mike Vandre og cykelture Fem friske gildebrødre tog ud for at nyde forårsskoven mandag d. 7/4. Ref.: Kirsten A Turen gik denne gang til Mygind skov, hvor vi gik en dejlig tur inden vi sluttede af ved et bålsted, hvor den medbragte kage og kaffe blev indtaget. Næste tur er onsdag d. 14 maj. Vi mødes ved spejderhytten kl og drager til Langå, hvor Hannah har tilrettelagt en lille tur. Husk kaffe til eget forbrug.

4 Sct. Georgs Gildehal den 24. April gildebrødre mødtes torsdag aften, den 24.april, til udendørs Gildehal ved KFUM spejdernes hytte. Her blev der som indledning til gildehallen overdraget et støttebeløb på kr til Julemærkehjemmet i Hobro, som besluttet på årets gildeting. Viceforstander Klaus Rasmussen modtog donationen og fortalte om arbejdet på hjemmet. Årligt modtager de 250 børn, og de fire julemærkehjem i Danmark hjælper tilsammen omkring 700 børn, mens 500 står på venteliste. Børnenes selvværd støttes ved god voksenkontakt, sund kost, motion og godt kammeratskab, så de derved får en bedre tilværelse fremover. Kun omkring jul og påske er hjemmene lukkede. Resten af året er der undervisning og aktiviteter, og donationen vil blive anvendt til sommerferieaktiviteter. Julemærkehjemmet i Hobro dækker området fra Skagen til omkring Horsens og kan derfor også benyttes af Favrskov Kommune Gildemester fortalte om forfatteren til årets Sct. Georgsbudskab, Karl Otto Meyer Fra Sydslesvig. Efter 5 minutters Sct. Georg, hvor Hans Ole causerede over smilet og dets betydning for samværet mellem mennesker jvf. Det gamle ord: Et smil om dagen holder doktoren borte. Så læste mester Sct. Georgsbudskabet op, og derefter fornyede vi alle vores gildeløfte i en kreds om bålet. I eftergildehallen bød gruppe 2 på en quiz om Italien og Toscana. Der var ny viden til alle om stort og småt på disse kanter. Gruppen drager af sted til Toscana om en uges tid, og så er det jo vigtigt at vide det mest nødvendige. Derefter blev der bagt portionspizzaer på bål, og til kaffen var der Tosca-kage, selvfølgelig. En hyggelig aften i det fri, hvor det til sidst var mørkt og lidt koldt, men også meget stemningsfuldt i KFUM spejdernes bålhytte. Pressemeddelelse: Donation fra Sct. Georgs Gildet i Hadsten Torsdag aften, den 24.april, holdt Sct. Georgs Gildet i Hadsten udendørs Gildehal ved KFUM spejdernes hytte. Her blev overdraget et støttebeløb på kr til Julemærkehjemmet i Hobro. Viceforstander Klaus Rasmussen modtog donationen og fortalte om arbejdet på hjemmet. Årligt modtager de 250 børn, og de fire julemærkehjem i Danmark hjælper tilsammen omkring 700 børn, mens 500 står på venteliste. Børnenes selvværd støttes ved god voksenkontakt, sund kost, motion og godt kammeratskab, så de derved får en bedre tilværelse fremover. Kun omkring jul og påske er hjemmene lukkede. Resten af året er der undervisning og aktiviteter, og donationen vil blive anvendt til sommerferieaktiviteter. Julemærkehjemmet i Hobro dækker området fra Skagen til omkring Horsens og kan derfor også benyttes af Favrskov Kommune. Gildet i Hadsten vedtog på Gildetinget (generalforsamlingen) i marts, at donationen i år skulle gå til et formål, som Favrskovs egne børn kan nyde godt af. Pengene til donationer kommer fra Hadsten-gildets årlige loppemarked, der afvikles i forbindelse med Lilleåmarkedet. Støtte til humanitære og samfundsmæssige opgaver er en vigtig del af Sct. Georgs Gildernes arbejde, og på landsplan uddeles årligt 2,5 millioner kroner. Ud over støtte til humanitære formål gives også støtte til spejderaktiviteter. Alle med interesse for spejderarbejdet kan være med i gilderne, hvor der arbejdes ud fra spejderværdierne, men tilpasset voksne. Gildebevægelsen, der sidste år kunne fejre 80-års jubilæum, startede i Danmark og har siden udviklet sig til en international bevægelse. Møderne i Hadsten Gildet afholdes en gang om måneden, og de indendørs møder foregår i spejderhytten på Ellemosevej. Derudover mødes gildemedlemmerne privat i mindre grupper, som i år arbejder med bl.a. tovværk, politik og Hærvejen. Mere information om Sct. Georgs gildet i Hadsten findes på hjemmesiden

5 Pressemeddelelse: Spejdere kom Jorden rundt. Lørdag d. 26. april havde 84 spejdere og ca. 30 voksne valgt at tage på tur i skoven ved Hinnerup. Sct. Georgs Gildet i Hadsten havde tilrettelagt et spejderløb for de yngste spejdere i Hadsten, Hinnerup og Søften. Løbet var en tur jorden rundt og til en start fik hver patrulje udleveret et pas, så de havde adgang til de enkelte lande. På turen skulle spejderne løse forskellige opgaver. I Kenya skulle de vilde dyr have vand, i Skotland mødte spejderne Loch Nessuhyret, i Indien var der opgaver i forbindelse med Junglebogen og i Brasilien skulle der spilles fodbold. Der blev også fremstillet forskellige ting undervejs, - boomeranger i Australien og møller i Holland og endelig skulle der kastes med Lasso i USA og løbes på fællesski i Grønland. Der var altså mange sjove udfordringer undervejs på turen, som sluttede i Danmark, hvor de medbragte madpakker kunne spises og de, der havde lidt energi tilbage kunne bygge med Lego, snitte venskabspinde til hinanden og stege skumfiduser over bål. Turen Jorden rundt sluttede af med kage og saftevand til alle, inden der var præmieoverrækkelse. Der blev uddelt præmier til de bedste patruljer, både når det gjaldt opgaveløsning og samarbejde. Vinderne hos de yngste blev Den hjælpsomme Bæverfamilie 2 fra KFUM i Hadsten, som var på førstepladsen både med opgaveløsning og samarbejde. Hos de ældste var Bande 2 fra KFUM i Søften bedst til at løse opgaverne, mens Puma fra DDS i Hadsten fik præmien for bedste samarbejde. Inden de mange spejdere tog hver til sidst fik alle et mærke til at sy på uniformen. Det var en dejlig dag i skoven i det fineste forårsvejr. Gruppe 1 Besøget torsdag den 10. april 2014 ved Todbjerg Tårnet og Todbjerg Gobelinerne. Gruppen bestod denne eftermiddag af: Lise, Ellen, Helge, Janne og Mike med 2 børnebørn samt 2 gæster: Helle og Kjeld Pedersen. Vi mødtes kl ved Todbjerg Tårnet. Hvor tidligere gårdejer nu 88 årige Gunner Sørensen bød velkommen. Gunner har boet det meste af sit liv i Todbjerg. Og mens vi indtog eftermiddagskaffen med boller og chokoladekage til. fortalte han meget levende om byens vartegn. Det startede i begyndelsen af 1900-tallet som en Varde bestående af et antal egestolper som bar et spidstag afsluttet med en stor kugle. Efter en årrække havde vind og vejr tæret så meget på den, at en storm i 1918 væltede den. Sammenholdet i byen var så stærkt, at man efter en indsamling, som vistnok gav ca kr. kunne få en lokal murermester til at tegne og opføre det nuværende Tårn, som blev indviet i Tårnet ejes af alle byens borgere, og styres af en selv-supplerende bestyrelse, som Gunner var formand for i 34 år. Efter foredraget, som også indeholdt mange sjove anekdoter om begivenhederne omkring tårnet, fik vi mulighed for at gå op i tårnet (altså de som turde). Her kunne man fornemme den fantastiske udsigt, selv om vejret var lidt diset.

6 Derefter kørte vi ned til Todbjerg Sognegård, hvor Mejlby Gobelinerne er udstillet. Det var en meget stor oplevelse at se de 68 broderede billeder, som er gengivet efter en meget gammel billedbibel. De er lavet på beige farvet lærred og med anvendelse af ca. 50 forskellige farver garn. Alt sammen broderet og syet sammen af damer fra Todbjerg og omegn til et 13 m. langt billedtapet, som nu hænger i en til formålet opført tilbygning til sognegården. Efter et kort/koldt/stående gruppemøde afsluttede Mike gruppemødet med et GOD PÅSKE til alle. Referat: Helge Gruppe 2 Referat af gruppemøde i Toscana gruppen tirsdag 25 marts hos Lars og Marianne. Vi tjekkede først op på at vi har styr på vores poster til St Georgsløbet. Henrik Honore kommer og hjælper Lars og Marianne med Skotland da Helle er forhindret. Vi planlagde eftergildehal 24 april se invitation. Derefter fortsatte vi planlægningen af vores tur til Toscana den første uge i maj. Vi vil se et marmorbrud i det nordlige Toscana, samt vandre i bjergene. Vi har bestilt guidede byture i Lucca og Siene, samt besøg i en vinkælder i Lucca med vinsmagning. Vores hus ligger ca 7 km udenfor Lucca rigtig meget på landet og med bjerge. En aften har vi bestilt en kok til at lave mad til os, det er vi meget spændte på. Planlægningen fortsætter på sidste møde inden turen den 30 april. Vi fik endnu engang et dejligt Italiensk inspireret traktement. Bente Gruppe 4 Endelig kan HÆRVEJSGRUPPEN leve op til sit navn, for tirsdag efter påske besøgte gruppen, ekskl. Hannah, der måtte pleje en forkølelse derhjemme, dele af Hærvejen syd for Viborg, her (billedet tv) ved vejens passage af Dollerup bakker. I to biler kørte vi fra morgenstunden, i let regn imod Viborg. Kaffe og rundstykker blev indtaget i Ans, i frisk vind ved søen. Men ved ankomsten til Søndermarkskirken i Viborg strålede solen. Her så vi det 10 meter lange og 1 meter høje Hærvejstæppe, syet af Mejlbygruppen, en gruppe af midtjyske damer under ledelse af Jean Dolmer. Hærvejstæppet består af 13 store billeder, der danner et fortløbende landskab fra Viborg til Dannevirke. De 34 mindre billeder viser steder og seværdigheder undervejs langs Hærvejen. Tæppet blev afsløret i Søndermarkskirken, der stod færdig i 1981, indeholder også en Sognesal og øvelokale til kirkens kor, og i kirkesalen ses bl.a. en enorm muslingeskal, der stammer fra Stillehavet ved Filippinerne og som anvendes som døbefont. Herfra videre gennem Hald Ege til Hald Hovedgård, hvorfra

7 gruppen vandrede forbi Brattingsborg (omkring 1300) til resterne af Jørgen Friis borg (1528). Jørgen Friis var den sidste katolske biskop i Viborg. Ved Hald Hovedgård, der i dag huser Det Danske Forfatter- og Oversættercenter, er der også indrettet Hærvejsherberg og i Hald-laden fortæller en udstilling om naturen, vandet, geologien og kulturhistorien. Frokosten blev indtaget her, inden turen gik videre til den nyligt udsprungne bøgeskov på Inderøen. Her fulgte vi den 4,5 km lange Bøgeskovs-tur langs søbredden på en sti, der i slutningen af 50-erne blev anlagt af ungarere, der var flygtet efter opstanden i En meget flot tur i den lyse bøgeskov, der mange steder afgrænses af stejle skråninger ned imod Hald sø. Få hundrede meter imod syd gik gruppen Dollerup-turen, ca. 1,5 km, i Dollerup Bakker, og netop her indtog gruppen for første gang en mindre del af den gamle Hærvej, der passerer gennem de bakker, der skaber et helt særligt naturområde med krogede ege, enebær og lyngklædte bakketoppe med en enestående udsigt over dele af Hald sø. Usikkerheden omkring aftensmaden blev (heldigvis) pludselig afværget af Mette og Troels kendskab til Ans Hotel, der hurtigt serverede flotte stjerneskud som en værdig afslutning på en flot dag, begunstiget af dejligt solskin og særdeles flotte naturoplevelser og for første gang med fødderne på Hærvejen!!!!!! Morgenkaffe ved Ans Enebærdalen, Dollerup Egetræ, Dollerup Bakker Hald Hovedgård Gruppe 4, Hans Ole Loppemarkedsteltet. Det er muligt for gildebrødre leje loppemarkedsteltet til privat formål. Hvis det ikke er i loppemarkedsweekenden ellers optaget af gildearrangement (jf. aktivitetskalender) eller Betingelserne for lån er, at teltet afhentes og afleveres på Holkjærvej efter aftale med Ib Ladefoged. Det skal leveres tørret og sammenlagt i samme stand, som det er udleveret - Bortset fra almindeligt slid. Pris er 300,- kr., som går i loppemarkedskassen. Beløbet indbetales til vores konto: med oplysning om hvem, der indbetaler og hvorfor. Gildeledelsen Dåseringe Så er der afleveret en stor pose dåseringe til støtte af projektet Prostheses Foundation i Thailand, som primært gratis laver proteser til fattige ben-amputerede thailændere. Vi havde samlet ca. 2 kg denne gang. Godt gået Bliv endelig ved med at samle. Se evt. mere på

8 Fødselsdage 2. maj Marianne Lyngsø 12. maj Janne Mark (75 år) 24. maj Ellen Bredgaard Alle ønskes hjerteligt tillykke. Kalenderen Maj: Tirsdag d. 13/5: Distriktsgildeting i Kernehuset Tirsdag d. 20/5: Tur med besøgsvenner Torsdag d. 22/5: Gildemøde i Spejderhytten Juni: Torsdag d. 12/6: Gildemøde på Bakkely Tirsdag d. 24/6: Busbjerg. Nærmere info i næste Gildenyt Deadline for næste Gildenyt, som udkommer omkring 1/6 er d. 25/5. Indlæg sendes til

Gildehal i november. Torsdag den 13. november kl. 19:30 i spejderhytten, Ellemosevej, Hadsten. Bak op om Dansk Flygtningehjælps Landsindsamling 2014

Gildehal i november. Torsdag den 13. november kl. 19:30 i spejderhytten, Ellemosevej, Hadsten. Bak op om Dansk Flygtningehjælps Landsindsamling 2014 Gildenyt Sct. Georgs Gildet i Hadsten November 2014 www.sctgeorg-hadsten.dk Gildehal i november Torsdag den 13. november kl. 19:30 i spejderhytten, Ellemosevej, Hadsten Gruppe 2 vil gerne invitere til

Læs mere

SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8

SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8 SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG Årgang 62 APRIL 2013 Nr. 8 ARRANGEMENTER I APRIL/MAJ 2013 ALLE Onsdag den 15. maj kl. 19:00 på Poulholm i Viborg: Distriktsgildeting. 1. GILDE Mandag den 22. april kl.

Læs mere

kalenderen Torsdag den 6. marts 2008 kl. 19:00 Gildeting i Spejderhytten

kalenderen Torsdag den 6. marts 2008 kl. 19:00 Gildeting i Spejderhytten Marts 2008 Centrum marts 2008. Side 2 kalenderen Torsdag den 6. marts 2008 kl. 19:00 Gildeting i Spejderhytten Onsdag den 23. april 2008 kl. 19:00 Sct. Georgs Aften i Spejderhytten Vi siger tillykke med

Læs mere

Nr. 1 19. årgang Februar 2013. Bramming Esbjerg Fanø Grindsted Hjedding Hærvejen Ringkøbing Skjern/Tarm Varde

Nr. 1 19. årgang Februar 2013. Bramming Esbjerg Fanø Grindsted Hjedding Hærvejen Ringkøbing Skjern/Tarm Varde Nr. 1 19. årgang Februar 2013 Bramming Esbjerg Fanø Grindsted Hjedding Hærvejen Ringkøbing Skjern/Tarm Varde 1 1 Nu er julen og nytåret vel overstået, og vi er alle klar til at begynde på et frisk år.

Læs mere

Fellowshipday Landsgildeting 2011 Spejdernes Lejr 2012

Fellowshipday Landsgildeting 2011 Spejdernes Lejr 2012 NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Fellowshipday Landsgildeting 2011 Spejdernes Lejr 2012 Sct. Georg Oktober 2011 78. ÅRGANG 5 Landsgildeledelsen Landsgildemester Lone Erkmann Munkebanken

Læs mere

Liljen. 65. årg September 2013 Nr. 9

Liljen. 65. årg September 2013 Nr. 9 Liljen 65. årg September 2013 Nr. 9 Svampe skyder frem I denne blæst falder en del blade af Menneskelig lykke frembringes ikke så meget af de store lykketræf, der sjældent sker, som af de små ting, man

Læs mere

Denne måneds aktiviteter Næste måneds aktiviteter Klovnerier..

Denne måneds aktiviteter Næste måneds aktiviteter Klovnerier.. MÅNEDSBREV Nummer 3 45. årgang Marts 2012 Marts Denne måneds aktiviteter Gildeting tirsdag den 20. marts kl. 19:00 i Spejderhytten. NB: Er flyttet fra Kirkecenteret OBS! Ta service og bestik med som sædvanlig.

Læs mere

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 68. ÅRGANG NR. 3 APRIL 2010

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 68. ÅRGANG NR. 3 APRIL 2010 MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 68. ÅRGANG NR. 3 APRIL 2010 2. GILDE Onsdag d. 21. april kl. 19.30. Sct. Georgs gildehal med 6. og 9. Gilde i Fredenskirken. Vært 9. Gilde. 4. GILDE Fredag

Læs mere

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 71. ÅRGANG NR.2 MARTS 2013

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 71. ÅRGANG NR.2 MARTS 2013 MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 71. ÅRGANG NR.2 MARTS 2013 1./7. GILDE Mandag d. 18. marts kl. 19.30. Gildeting i Langenæs. Afbud til Birgitte og Jan. 2. GILDE Mandag den 25. marts kl. 19.

Læs mere

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 62. årgang Nr.: 2 Februar 2015

Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE. 62. årgang Nr.: 2 Februar 2015 Kilden NYT FRA SCT. GEORGS GILDERNE I ROSKILDE 62. årgang Nr.: 2 Februar 2015 Der indkaldes herved til generalforsamling i Bygildet Torsdag d. 9. april 2015 kl. 19 i Gildehuset med følgende dagsorden:

Læs mere

Liljen. 66. årg Januar 2014 Nr. 1. Det nye år er nået, Med et det gamle er gået! Den mørke tid går på held! Snart igen blomster omkring os, i et væld!

Liljen. 66. årg Januar 2014 Nr. 1. Det nye år er nået, Med et det gamle er gået! Den mørke tid går på held! Snart igen blomster omkring os, i et væld! Liljen 66. årg Januar 2014 Nr. 1 Det nye år er nået, Med et det gamle er gået! Den mørke tid går på held! Snart igen blomster omkring os, i et væld! Lolland Falster Distrikt 2013-2014 DGM: Lis Mølvig Henriksen

Læs mere

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 68. ÅRGANG NR. 6 SEPTEMBER 2010

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 68. ÅRGANG NR. 6 SEPTEMBER 2010 MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 68. ÅRGANG NR. 6 SEPTEMBER 2010 STADSGILDET Projekt LGT 2011. Onsdag den 29. september kl. 19.00. I Langenæskirkens lille mødelokale: Projektmøde for projektgruppeledelser.

Læs mere

Velkommen i gildets ledelse Gildernes Højskole 2012-13 Violence against women

Velkommen i gildets ledelse Gildernes Højskole 2012-13 Violence against women NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Velkommen i gildets ledelse Gildernes Højskole 2012-13 Violence against women Sct. Georg Juni 2012 79. ÅRGANG 3 Landsgildeledelsen Landsgildemester

Læs mere

Nye gilder Landsgildeting 2011 SOS-børnebyerne

Nye gilder Landsgildeting 2011 SOS-børnebyerne NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Nye gilder Landsgildeting 2011 SOS-børnebyerne Sct. Georg LANDSGILDETING 2011 Februar 2011 78. ÅRGANG 1 Landsgildeledelsen Landsgildemester Lone Erkmann

Læs mere

SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG

SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG SCT. GEORGS GILDERNE I SILKEBORG Årgang 57 Januar 2009 Nr. 6 ARRANGEMENTER I FEBRUAR ALLE Tirsdag den 27. januar 2009 kl. 19,30 Distriktsgildehal, se Æ Binderi november 2008 Fredag den 30. januar 2009

Læs mere

25. årgang December 2013 Nr. 3

25. årgang December 2013 Nr. 3 25. årgang December 2013 Nr. 3 Gildemester: Hans Jensen, Kløvervej 12, 8450 Hammel - 86 96 94 60 mail: post@hans-jensen.dk Gildeskatmester: Ruth Føns, Skanderborgvej 280, 8472 Sporup - 86 96 88 08 mail:

Læs mere

Sct. Georg. Rummelighed En gang spejder - altid spejder Gildernes Højskole NUMMER. August 2010 77. ÅRGANG

Sct. Georg. Rummelighed En gang spejder - altid spejder Gildernes Højskole NUMMER. August 2010 77. ÅRGANG NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Rummelighed En gang spejder - altid spejder Gildernes Højskole Sct. Georg August 2010 77. ÅRGANG 4 Landsgildeledelsen Landsgildemester Lone Erkmann

Læs mere

Sct. Georg. Højskoledag på Vallekilde Højskole Tid til forandring Bloddonorerne Flygtningeindsamlingen NUMMER. December 2003 70.

Sct. Georg. Højskoledag på Vallekilde Højskole Tid til forandring Bloddonorerne Flygtningeindsamlingen NUMMER. December 2003 70. NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Højskoledag på Vallekilde Højskole Tid til forandring Bloddonorerne Flygtningeindsamlingen Sct. Georg December 2003 70. ÅRGANG 6 LANDSGILDELEDELSEN

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015 2. Gilde har mistet en tapper kriger - gildebroder Ejvinds kone, Karen, har fået fred. Karen beklagede sig aldrig

Læs mere

Charles-Louis de Secondat Montesquieu

Charles-Louis de Secondat Montesquieu Liljen 64. årg Oktober 2012 Nr. 11 Kvinders selskab er farligt for mandens moral og nyttigt for hans manerer. Charles-Louis de Secondat Montesquieu (1689-1755) fransk forfatter og politisk filosof Lolland

Læs mere

NØGLEN. Nr. 6 - August 2015-46. årgang. Sct. Georgs Gilderne i Næstved, Præstø og Stege. Suså Gildet 2. Næstved Præstø Stege

NØGLEN. Nr. 6 - August 2015-46. årgang. Sct. Georgs Gilderne i Næstved, Præstø og Stege. Suså Gildet 2. Næstved Præstø Stege NØGLEN Nr. 6 - August 2015-46. årgang Sct. Georgs Gilderne i Næstved, Præstø og Stege Suså Gildet 2. Næstved Præstø Stege 8. september 7. september 16. september Gildehal Gildehal Scleroseaften 27. september

Læs mere

København Hvidovre. Februar 2014

København Hvidovre. Februar 2014 Februar 2014 København Hvidovre om sædvanlig er jeg i tvivl om, hvad jeg skal skrive, for jeg har to virkelig gode ting jeg kunne bruge. Derfor har jeg besluttet at bruge begge. Steen gav mig disse visdomsord:

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK. Sct. Georg. April 2007 NUMMER 74. ÅRGANG

MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK. Sct. Georg. April 2007 NUMMER 74. ÅRGANG NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Sct. Georg April 2007 74. ÅRGANG 2 LANDSGILDELEDELSEN Landsgildemester Hanne Borgstrøm Ruskær 15, st. tv., 2610 Rødovre Tlf.: 36 75 94 85 E-mail: lgm@sct-georg.dk

Læs mere

30.årgang nr. 113 Marts 2007 Hjemmeside: www.herskindsigt.dk, hvor der findes en ajourført kalender, og hvor teksten i de seneste 14 numre kan findes.

30.årgang nr. 113 Marts 2007 Hjemmeside: www.herskindsigt.dk, hvor der findes en ajourført kalender, og hvor teksten i de seneste 14 numre kan findes. 30.årgang nr. 113 Marts 2007 Hjemmeside: www.herskindsigt.dk, hvor der findes en ajourført kalender, og hvor teksten i de seneste 14 numre kan findes. Skivholme kirke, der skal være DR-kirke Se også omtalen

Læs mere

Grp.rådsmedl. Charlotte Kirkegaaard Martinsvej 19 7593 2767/3045 1027 charlotte.kirkegaard@hotmail.com

Grp.rådsmedl. Charlotte Kirkegaaard Martinsvej 19 7593 2767/3045 1027 charlotte.kirkegaard@hotmail.com Ledervikar Pia Jensen Anchersvej 23 7591 0708/2811 4541 undulat@live.dk Lån af Knuden Søren Christensen Albert Naursvej 9 7593 1162 Webredaktør Sune Amstrup Olsen Klanleder Tove Bahnsen Bissensvej 32 6146

Læs mere

Juli Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 33. Årgang

Juli Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 33. Årgang Juli Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 33. Årgang 2011 Formand: Leif Ravn Nielsen Email: smv@hongnet.dk Tlf.: 58852301 Næstformand: Bent Riff Email: bent@riffskilte.dk Tlf.: 46351992 Kasserer: Mette Pedersen

Læs mere

Håndbog for Gildebrødre

Håndbog for Gildebrødre Håndbog for Gildebrødre 2014 Kære gildebrødre! Med fornyelsen af denne håndbog for gildebrødre håber vi at kunne give alle et godt redskab til brug i deres gildetid. Vi håber, at den vil blive brugt flittigt,

Læs mere

Holte Kollen Julemorgen kl. 06.00

Holte Kollen Julemorgen kl. 06.00 Indhold: Vigtigt! på side 3. Gruppelederen på side 4. Minier på side 5-8. Juniorer på side 9-10. Troppen på side 11-12. Klanen!! på side 13-14. Lederne i 1. Holte på side 17. Forældrepatruljen på side

Læs mere

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 73. ÅRGANG NR. 2 MARTS 2015

HEROLDEN MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 73. ÅRGANG NR. 2 MARTS 2015 MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS 73. ÅRGANG NR. 2 MARTS 2015 1./7. GILDE. Mandag d. 23. marts kl. 19.30. Gildeting i Langenæskirkens lokaler. Afbud til Birgitte og Jan. 2. GILDE Mandag d. 23.

Læs mere