Nyhedsblad for Søspejderledere i Det Danske Spejderkorps. 21. årgang - nummer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsblad for Søspejderledere i Det Danske Spejderkorps. 21. årgang - nummer 3 2009"

Transkript

1 SØSPRØJT Nyhedsblad for Søspejderledere i Det Danske Spejderkorps 21. årgang - nummer Gæt en søspejder (K)ærlig søspejdergruppe søger Foto:Boff (K)ærlig 84-årig søspejdergruppe i god form og med humoristisk sans søger nye voksne bekendtskaber til hyggeligt socialt samvær, sejlture på Limfjorden i solnedgangen, hygge ved bålet og fantastiske naturoplevelser på både vand og land. Bor i charmerende ældre træ-villa i 2 etager på fjordgrund med egen badebro og flåde bestående af større og mindre fartøjer. Om dette nummers gættespejder er lige til at spise må stå hen i det uvisse. Sikkert er at redaktionen stiller sukker og syltetøj til rådighed, hvis vinderen af gætttekonkurrencen skulle ønske det. Årets SØPLan2 kursus i Hvidovre DIG: Alder ingen hindring bare du er ung af sind, engageret, idérig, sød og god mod dyr og børn da jeg har mange børn og gerne vil ha flere. Du kan læse mere om mig på Kontakt mig på mail Billetmrk SØSPRØJT PÅ DET VERDE SOMSPÆ DE DE I DER ET -

2 2 Søsprøjt 3/2009 Søområde Sjælland Søledermøde på Thurø november 2009 Så er det tid til at tage til søledermøde på Thurø! Mødet er i weekenden d november 2009 på Thurøbund Spejdercenter, Grastenvej 204c, Thurø, 5700 Svendborg. Busrute 201 kører fra Svendborg Banegård til Thurøbund Spejdercenter. Find tider på Mødet er et kursusmøde, hvor vi har taget udgangspunkt i de ønsker om træning vi fik på forrige søledermøde hos 4. Hvidovre. Mange ytrede ønske om grendelte kurser, så dette vil en god bid af lørdagen gå med. Vi håber, at grupperne vil deltage med ledere fra hver gren. Jo flere deltagere, jo mere udbytte vil der nemlig komme af kurserne. Vi laver også et kursus rettet mod bestyrelsesmedlemmer, så husk også at inviter dem med. Medbring: Sovepose, liggeunderlag, skaffegrej og hvad du ellers mener at få brug for i løbet af weekenden. Det kan være en god idé at medbringe telt, hvis man ikke er interesseret i at sove i 20-mands sovesale. Derudover skal du medbringe en aktivitet eller lign. Læs nærmere om dette i programmet for lørdag eftermiddag. Det er vigtigt for indholdet af eftermiddagen, at du bruger lidt tid på at forberede dette. Tilmelding foregår igennem Blåt Medlem, hvor du også skal tilmelde dig kursus-modulerne lørdag eftermiddag og søndag formiddag. Tilmelding skal være sket senest torsdag d. 12. november 2009 om morgenen. Gruppen debiteres 225,- kr. pr. deltager. Da mødet er et kursusmøde, vil det være muligt for de fleste at søge refusion hos kommunen. Eventuelle spørgsmål kan stille til: Med søspejderhilsen SØA Indkaldelse til møde i Søområde Sjælland november 09 Mødet afholdes i forbindelse med søledermødet på Thurøbund. Se tidspunkt for mødet i dagsordenen til søledermødet. Dagsorden for Søområde Sjælland Valg af dirigent Valg af referent Evaluering af Søslag Evaluering af kapsejladsen Julemøde Ørholm Evt.

3 3/2009 Søsprøjt 3 Fredag: Standertrykning Der bliver måske mulighed for at få demonstreret, hvordan man laver sin egen trykramme Reception for nye medlemmer af sølederforsamlingen Lørdag: 8.00 Morgenmad 8.45 Morgensamling 9.00 Landet rundt. Emne: Gruppens opdeling og hvorfor er det sådan? F.eks. mikro, mini, junior, trop og senior Pause Orientering fra SØA. Bl.a. om revision af sikringsaftale for søspejderfartøjer Frokost Oplæg om børn og unge samt om ledernes pædagogiske udfordringer i spejderarbejdet Pause Grendelte kurser med erfaringsudveksling mm. Mikro/mini-, junior- og tropsledere Hver gruppe fremlægger en aktivitet, en tur eller en leg, som med held er brugt hjemme i gruppen. Medbring gerne aktiviteten på tryk/fil, så andre kan få den med sig hjem med det samme. Ovennævnte må gerne kunne afprøves af deltagerne på kurset, så medbring også evt. materialer. Der bliver mulighed for at diskutere forskellige pædagogiske metoder for den pågældende aldersgruppe, hvordan ledere og spejderne planlægger møder og ture samt mange andre ting. Kurset er i høj grad deltager-styret, så det er vigtigt at deltagerne planlægger hjemmefra og er klar til at byde ind med meninger og erfaringer. Søledermøde på Thurø november 2009 Gruppeledere Vi snakker møde- og årsplanlægning, PR og medlemshvervning, hvad en gruppeleders opgaver er og hvad der ellers falder os ind. Medbring eksempler på f.eks. gruppeblad, plakater til medlemshvervning og andet andre bør se/vide mere om. Kurset er i høj grad deltager-styret, så det er vigtigt at deltagerne planlægger hjemmefra og er klar til at byde ind med meninger og erfaringer. Søkyndige, bestyrelsesmedlemmer m.fl. Bestyrelsens opgaver med udgangspunkt i søsikkerhed Pause med kaffe og kage/frugt Grendelte kurser med erfaringsudveksling mm. fortsat Pause Opsamling på grenmøderne Info fra SøPLan 1 og Regionalmøder Aftensmad Aftensunderholdning Seniorer Det er svært at have senior-hatten på, både som spejder og leder. Man står med et ansvar som man ikke nødvendigvis kan leve op til. Vi laver en workshop, hvor vi taler om og arbejder med kommunikation og ledelse på et passende niveau, for at forstå hvor indviklet og svært det kan være. Få et overblik over nogle af de problemer seniorer har ved at lytte til andres erfaringer og dele dine egne. Opnå en basisviden om kommunikation gennem øvelser og oplæg. Deltag i en dialog om ledelse af børn i Det Danske Spejderkorps Søndag: Morgenmad Morgensamling Vælg-selv-modul Geocaching i praksis vi har et begrænset antal GPS er til rådighed, så medbring gerne en selv. Glasfiber i praksis Lær at lave din egen vejrudsigt Pause Opfølgning på weekenden Evaluering Frokost og på gensyn

4 4 Søsprøjt 3/ hjælp til søs Med støtte fra Torm Fonden og i samarbejde med Dansk Sejlunion vil Beredskabsforbundet fra september tilbyde alle landets sejlere et førstehjælpskursus. Kurset er målrettet fritidssejlere og bygger på de scenarier, som du kan komme ud for på søen. Hjælpen til søs kan være længe undervejs, og derfor er det vigtigt, at du kan yde førstehjælp, hvis ulykken sker. Ved livstruende ulykker er det afgørende, at hjælpen sættes ind inden for ganske få minutter. Det er i det tidsrum, at du kan gøre forskellen mellem liv og død. Udover for eksempel at lære, hvordan helikopterassistance foregår samt yde basal genoplivning til druknede, så lærer du også mange ting, som du kan bruge i din hverdag. Det kan være alt fra behandling af generelle småskader til livreddende førstehjælp ved hjertestop. Du lærer blandt andet også at behandle forstuvninger, ætsninger, forgiftninger og forbrændinger. Så kurset give dig kompetencer, som du kan bruge, hvad enten du er til lands eller vands. Målrettet søsporten Pladsen i en båd er ofte trang. Så hvordan lægger du en person i aflåst sideleje? Hvordan udfører du førstehjælp, når der er høj sø? Hvad skal du gøre ved en drukneulykke? Spørgsmålene er mange, og du vil kunne få svar på dem på førstehjælpskurset. Få kurset til din klub- et kursus der er målrettet fritidssejlere Varighed: 12 timer (undervisning kan ske alle ugens dage. Eksempelvis 2 x 6 timer afholdt lørdag og søndag, eller 4 x 3 timer afholdt på hverdagsaftener) Pris: 200,- kr. pr. kursist (der fremsendes samlet faktura til sejlklubben, der så skal stå for indkrævning af kursusgebyr ved de enkelte kursister) Hold: Der kan være personer pr. hold. Sejlklubben kontakter Beredskabsforbundet, når et hold er samlet Lokale: Sejlklubben skal stille undervisningslokale til rådighed Kursusstart: Kurserne afholdes fra den 1. september 2009 Information: Læs mere på Nyt fra Søfartsstyrelsen Hermed en rapport vedr brand/brandforebyggelse. Måske er søspejdere ikke lige målgruppen, men læg mærke til at små fiskeskibe (under 15 meter) er kraftigt repræsenteret i statistikken. Temaundersøgelsen kan læses her ers%c3%b8gelseombrandidanskeskibeiperioden aspx Der kom lige endnu en interessant redegørelse fra SFS i dag: nts/publikationer/ulykker%20til%20søs/oke%20rapp orter/andre-baade/ fiskepram.pdf Venlig hilsen, Keld

5 3/03 - Uge 41 Søsprøjt 5 Skippy 650 SØA har skaffet 2 af disse både, til brug på Blå Sommer og efterfølgende udlån. SØA søger grupper som gerne vil låne bådene. Bådene kan lånes gratis i fire uger; efter fire uger skal båden så afgives til den næste gruppe som vil låne den. Hver gruppe afhenter selv båden. Der er trailer til hver båd. Fordi bådene har sænkekøl og er på trailer behøver de ikke havneplads, og kan derfor også prøves af grupper som normalt sejler Wayfarer. Vi forestiller os at den ene båd lånes ud på Sjælland og den anden i Jylland eller på Fyn. For at låne en båd, kontakt Ron på Bådene fordeles efter først-til-mølle princippet. Wayfarer Blå Sommer har desuden købt 3 Wayfarer joller i Wales. De skal nu sælges til interesserede grupper. Den endelige pris kendes endnu ikke, men de er meget billige sammenlignet med de danske priser for brugte Wayfarer. Hidtil har to grupper ytret interesse for bådene, men vi opfordrer alle grupper til at kikke på dem og give SØA et praj hvis gruppen er interesseret. For users of Google Earth: As you may have noticed it is now possible to upload pictures (shown as a small blue square on the maps. It would be great if there was a picture of all Sea Scout buildings and harbour facilities available for viewing. It is very easy to upload pictures and text. Click on a photo and follow instructions. Panoramio (which is owned by Google) will do the rest. It takes a few weeks before your picture is set on the maps as all photos are vetted first. A common setup for text could be: Group name, Sea Scout Station and a link to your homepage. If you cannot find the time then send me some photos, details and I will upload them. GPS: TomTom users may have noticed that it is possible to add extra IP (interest points) to the display. (All Nettos in Denmark for example.) I do not know if it is possible to do this with other makes but I would think so. It is easy to download an extra list of IPs from TomTom homepage. However the list has to be made first. This is fairly easy so if you could mail me your groups name and coordinates of lat. lon. of your groups station I will create a list and see that it is available as an add on from TomToms homepage. Information fra SØA Also if we could find a Garmin user to do the same. Can you please check details below and send missing details or corrections to me. Group Lat N Lon E Ålsgård Sø 56,04, ,32,4914 Helsingør Sø 56,02, ,36,4867 Jon Litle Sø 55,53, ,32,4123 Vikingerne Vedbækø 55,50, ,34,1878 Havmændene 55,45, ,35,5773 Gry 55,43, ,35,3123 Fribytterne Sø 55,39, ,38,0639 Kastrup 55,38, ,39, Hvidovre 55,37, ,29,5968 Torshøj Gruppe 55,36, ,23,0318 Køge Søspejd 55,28, ,11,3194 Nørre Alslev 54,54, ,58,5232 Kong Volmer Sø 55,00, ,55,1062 Fejø Gruppe 54,56, ,22,2372 Korsør Sø 55,19, ,07,4835 Børre Klan 55,45, ,48,0769 RLS 55,43, ,43,2982 Frederiksund 55,50, ,02,5124 Peter Lassen 55,48, ,23,1328 Niels Jules Sø 55,03, ,36,4355 Thurøbund 55,02, ,41,1926 Thurøspejder Krage sø 55,05, ,22,1569 Krage sø 55,03, ,22,5208 Stifinder 56,08, ,13, Mols 56,12, ,28,2065 Ålborg 57,03, ,54, Hals 56,59, ,18,3216 Rudkøbing Gruppe 1. Strib Gruppe 1. Fjordager Gruppe 3. Kolding gruppe 55,29, ,27,3003 Hjerting Sø Skivegruppen 56,34, ,03,0427 Struer Sø 56,29, ,35,2741 Mariager Gruppe Angantyr Gruppe 55,50, ,35,2971 Stærkodder Gruppe 1. Silkeborg Gruppe Corrections to Ron at See you allat søledermøde in Thurø

6 6 3/2009 Søsprøjt Søsprøjt 3/03 - Uge 41 6 Nyt fra Køge Bugt Den sidst nyankomne Søgruppe under DDS som vi jo er, kan hermed oplyse at vi har fået 9 nyindmeldelser. Det er mange når vi i forvejen var 10 medlemmer. Det foregik på den måde at der hvert år vores kommune sker det at der udsendes et Sommeraktivitetskatalog. Deri annoncerede vi Vådt & Blåt, en søspejderdag for alle. Vi bød velkommen til 22 tilmeldte børn i alderen år. Vi introducerede kort Køge Søspejd og dagens program, som bød på følgende.: Sejllads i Wayfarer jolle med instruktør, bygge tømmerflåde, kanosejlads, billedpost og Ren Strand. Til frokost lavede serverede vi Svensk Pølseret over bål og Marcipanæbler i gløder. Alle ungerne havde en fantastisk dag og de efterfølgende spejdermøder spurgte 12 nye unger hver gang, om de måtte komme igen næste tirsdag. Det har selvfølgelig en kant hvor mange gange de kan komme og prøve os af og efter 3 møder fik vi 9 indmeldelser. Kæmpe succes for os som gruppe, men også for DDS og ikke mindst SØA. Så tillykke til os alle, vi ses på først kommende Søledermøde. Hilsen Køge Søspejd - Jan Thorst. En herlig søspejder hilsen Gruppeleder Køge Søspejd Ivar Huitfeldt Gruppe Svendborgjoller til salg Krage Sø er ved at udskifte bådene, og vi har derfor 4 Svendborgjoller til salg: 1 Svendborg junior med lakeret træmast 1 Svendborg junior med alumast 1 Svendborg senior med lakeret træmast Alle bådene er godt brugt, men ordenligt vedligeholdt og i fuldt forsvarlig og forskriftsmæssig stand. Junior ene er flydeprøvet som korpsets regler foreskriver. Der medfølger storsejl, fok og genua til alle bådene; til senior en også spiler. Junior ene kan købes for under kr/stk. Senior en tror vi at vi kan få lidt mere for. Hvis nogen af grupperne er interesserede kan henvendelse ske til Krage Sø Eric Kenworthy Mail: Jan Thorst Mobil Søarbejdsgruppen (SØA) Formænd Ron Brown, SMUK Linda Strodl, Fribytterne Sø Øvrige medlemmer Heidi Larsen, Aalborg Sø Matilde Frandsen, RLS David Cederström, Havmændene Sø Mikkel Hertz, 4. Hvidovre Søsikkerhedsansvarlig Finn Anker Petersen, Fribytterne Søarbejdsgruppen kan kontaktes på Indlæg til Søsprøjt Tlf: kan 20 sendes med 61 snailmail til redaktionen på nedenstående adresse eller es til: eller Hold jer venligst til et af følgende formater: ASCII, RTF, MS Word, Wordperfect eller TeX. Redaktionen c/o Anders Rostgaard Bystrup Tonysvej Charlottenlund

Ron modtager Korpsets Hæderstegn

Ron modtager Korpsets Hæderstegn Ron modtager Korpsets Hæderstegn December 2012 På søledermødet i november fik Ron tildelt Korpsets hæderstegn. Ron har gennem mange år gjort en stor indsats for især søspejderne i både ind- og udland.

Læs mere

Læsergave fra en anonym pirat - modtaget i flaskepost http://www.nyteknik.se/popular_teknik/teknikrevyn/article571768.ece

Læsergave fra en anonym pirat - modtaget i flaskepost http://www.nyteknik.se/popular_teknik/teknikrevyn/article571768.ece SØSPRØJT Nyhedsblad for Søspejderledere i Det Danske Spejderkorps Nummer 22. årgang 4 - nummer 1 December 2011 2010 ew tider i den Danish Søspejderkorps Tilbageblik Hi Shipmates As an Englishman (worth

Læs mere

Konkurrence: SØ 15 Lejrsang. Ophalervogne søges

Konkurrence: SØ 15 Lejrsang. Ophalervogne søges Oktober 2014 Konkurrence: SØ 15 Lejrsang På Sø 15 skal vi selvfølgelig have en lækker lejrsang! Hvis du har en sangfugl i maven, så skriv til sang@soe15.dk og få tilsendt de vilde konkurrencebetingelserne!

Læs mere

nr. 1 2010 Her kan der stå en god teaser Og også her er der plads Og også her er der plads Og også her er der wn lille plads

nr. 1 2010 Her kan der stå en god teaser Og også her er der plads Og også her er der plads Og også her er der wn lille plads nr. 1 2010 Tillæg til ledermagasinet Broen, udgivet af Det Danske Spejderkorps Her kan der stå en god teaser Og også her er der plads Og også her er der plads Og også her er der wn lille plads Praktiske

Læs mere

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1 5. S E P. 2 0 1 0 N U M M E R 6 2 N Y T F R A K. A. S. Formandens Sommeren er forbi og det begynder at blive rigtigt mørkt om aftenen inden sejlerskolens

Læs mere

online Læs mere på side 11 Velkommen hjem fra Blå Sommer 2009 Indhold www.absalondivision.dk Redaktion Rune Lyhne Seglet@absalondivision.

online Læs mere på side 11 Velkommen hjem fra Blå Sommer 2009 Indhold www.absalondivision.dk Redaktion Rune Lyhne Seglet@absalondivision. Seglet online Absalon Division Det Danske Spejderkorps Indhold DC nyt 2 BSF/GK møde 2 Senior/Leder dag 3 Bøfaften 2009 4 Nyt fra DAJUN en 5 JuniorTræf 6 Info fra DASP en 7 Info fra DASEN en 8 Slange på

Læs mere

ISSN 1901-1717. nr. 2 juni 2014 26. årgang. Landsforeningen Rett Syndrom

ISSN 1901-1717. nr. 2 juni 2014 26. årgang. Landsforeningen Rett Syndrom ISSN 1901-1717 nr. 2 juni 2014 26. årgang A redaktionen Den gode historie annoncesalg Dansk Blad Service ApS Vestergade 11 A 5540 Ullerslev Telefon 70 70 12 25 kl. 8.30-12.00 og 12.30-15.00 E-mail: info@danskbladservcie.dk

Læs mere

Informationer Kimberskuet Efterårets aktiviteter Ung i 4H

Informationer Kimberskuet Efterårets aktiviteter Ung i 4H Nr. 2 2013 Informationer Kimberskuet Efterårets aktiviteter Ung i 4H Information Formandens ord 3 Område Nord 4 Siden sidst 5 Kimberskuet 5 Efterårets aktiviteter Gistrup 8 Storvorde 10 Åbent landbrug

Læs mere

Amirs vej som frivillig. Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde. Erfaringer, idéer og gode råd

Amirs vej som frivillig. Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde. Erfaringer, idéer og gode råd Foto: Layton Thomson Amirs vej som frivillig Guide til inddragelse af unge asylansøgere og flygtninge i det frivillige arbejde Erfaringer, idéer og gode råd 2013 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund S. 5 2.

Læs mere

de grå Senior-, leder- og bestyrelsesblad Antvorskov division

de grå Senior-, leder- og bestyrelsesblad Antvorskov division D e T D A n s K e s P e j D e r K o r P s de grå Senior-, leder- og bestyrelsesblad Antvorskov division 2013 DeT DAnsKe spejderkorps De Grå 2013 AnTVorsKoV DiVision Tak for denne gang Det startede, da

Læs mere

Udgives af: Aalborg Søspejdere Det Danske Spejderkorps. Tekst og foto: Spejdere, ledere m.fl. fra Aalborg Søspejdere

Udgives af: Aalborg Søspejdere Det Danske Spejderkorps. Tekst og foto: Spejdere, ledere m.fl. fra Aalborg Søspejdere Udgives af: Aalborg Søspejdere Det Danske Spejderkorps Tekst og foto: Spejdere, ledere m.fl. fra Aalborg Søspejdere Redaktion og trykning: Bodil, Merete, Ronald og familien Stubbe Indlæg og annoncer: Heidi

Læs mere

HUSK. o n l i n e. Divisionsrådsmødet. allerede nu. Grupperådsmøder. Det foregår på DDS Holmen, Arsenalvej 10. Onsdag den 18.april. kl.18.30-22.

HUSK. o n l i n e. Divisionsrådsmødet. allerede nu. Grupperådsmøder. Det foregår på DDS Holmen, Arsenalvej 10. Onsdag den 18.april. kl.18.30-22. Seglet o n l i n e Absalon Division Det Danske Spejderkorps Indhold DC nyt 2 Stormøde 3 Spejd2020 3 Sommerlejr 2007 4 Aften Møde 5 Yggdrasil fortælling 6 Folk til Oak City Rally 7 Junior Divi 8 Uddannelse

Læs mere

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Sydfyn Nyhedsblad for januar & februar Mød os på Facebook Julebowling Hjerneugen Selvhjælpsgrupper Bestyrelsesberetning Referat fra Generalforsamlingen Hovedtropperne

Læs mere

Dæmningen. Nr. 3. Oktober 2009. 29. årgang MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Foto: Jørgen Land Truelsen

Dæmningen. Nr. 3. Oktober 2009. 29. årgang MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Foto: Jørgen Land Truelsen Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB Nr. 3. Oktober 2009. 29. årgang Foto: Jørgen Land Truelsen Indhold Toreby Sejlklub Dæmningen 2, Sundby 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 85 78 01 e-mail: post@toreby-sejlklub.dk

Læs mere

Udgives af: Aalborg Søspejdere Det Danske Spejderkorps. Tekst og foto: Spejdere, ledere m.fl. fra Aalborg Søspejdere

Udgives af: Aalborg Søspejdere Det Danske Spejderkorps. Tekst og foto: Spejdere, ledere m.fl. fra Aalborg Søspejdere Udgives af: Aalborg Søspejdere Det Danske Spejderkorps Tekst og foto: Spejdere, ledere m.fl. fra Aalborg Søspejdere Redaktion og trykning: Bodil, Merete, Ronald og familien Stubbe Indlæg og annoncer: Heidi

Læs mere

MS-LEDER nyhedsbrev for ledere i MS uge 48, november 2011

MS-LEDER nyhedsbrev for ledere i MS uge 48, november 2011 MS-LEDER nyhedsbrev for ledere i MS uge 48, november 2011 Kort nyt fra korpset Mission Mange tak for jeres evaluering af Rumæniensåret. Det er en fryd at læse alt det I har lavet i grupperne. Hvis I ikke

Læs mere

nr. 2 2010 FÅ GANG I DIT SENIORLIV - tag på spark Kurser i alt fra bålmad til teambuilding

nr. 2 2010 FÅ GANG I DIT SENIORLIV - tag på spark Kurser i alt fra bålmad til teambuilding nr. 2 2010 Tillæg til ledermagasinet roen, udgivet af Det Danske Spejderkorps FÅ GNG I DIT SENIORLI - tag på spark uddannelsesmarked Kurser i alt fra bålmad til teambuilding oversæt dit spejder-c til dansk

Læs mere

3. Silkeborg Information til juniorspejderen og forældre

3. Silkeborg Information til juniorspejderen og forældre Kære Juniorspejder Velkommen i juniorgrenen til sjove, spændende og udfordrende aktiviteter. Side 1 af 7 Udg.: 07 Som juniorspejder laver vi mere seje aktiviteter. Vi sover i bivuak, sejler i kano og kører

Læs mere

Kom. nger om. og fordeles. i 2014.

Kom. nger om. og fordeles. i 2014. 1. Ry Gruppe inviterer til en den årlige genera amforsamling fredag 14. marts kl. 18.00 20.000 på Spejdergården Lynghoved Kom og vær med til at tage beslutnin nger om udvidelsen af Lynghoved, den fremtidige

Læs mere

Kredsblad for FDF Tjæreborg November - Februar Nr. 4 2003

Kredsblad for FDF Tjæreborg November - Februar Nr. 4 2003 Kredsblad for FDF Tjæreborg November - Februar Nr. 4 2003 Kredsweekend 55º Nord Café I N D H O L D Læs i dette nummer: Kredslederen... 3 Telefonbogsomdeling... 5 Tumlinge... 7 1. Pilte... 9 2. Pilte...

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Nyt om Sølandslejren i 2015 Sø 15

Nyt om Sølandslejren i 2015 Sø 15 Til Søsprøjt redaktionen go 1. maj: Nyt om Sølandslejren i 2015 Sø 15 Kære Søledere Som nogen af jer måske ved, blev der på Søledermødet i Svendborg i marts, valg tre til at stå i spidsen for Sø 15. Det

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

Nr. 2 40. årgang Feb-Apr. 2015 GODT NYTÅR 2015. 1. Ry Gruppes blad

Nr. 2 40. årgang Feb-Apr. 2015 GODT NYTÅR 2015. 1. Ry Gruppes blad Nr. 2 40. årgang Feb-Apr. 2015 GODT NYTÅR 2015 1. Ry Gruppes blad STAMMEN Gruppeblad for 1. Ry Gruppe og F.R.Y.S. som er gruppens støtteforening. Bladet udkommer 7 gange årligt, i et oplag på 300 eksemplarer.

Læs mere

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13

Parkposten. Kultur og fritid Side 11. Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia. Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Parkposten Beboerblad for Sønderparken og Korskærparken, Fredericia Årgang 5 Nr. 1 Marts 2015 Redaktionen Leder Beskæftigelse og uddannelse Side 4 og 13 Bygge bro og netværk Beskæftigelse og udd. Aktivitetshus

Læs mere

Energigivende kurser for seniorer, ledere og bestyrelsesmedlemmer

Energigivende kurser for seniorer, ledere og bestyrelsesmedlemmer Energigivende kurser for seniorer, ledere og bestyrelsesmedlemmer Broen Uddannelse 2011 intro 2011 Overblik over kurser og tilbud 4-5....Praktiske oplysninger ing og priser 6-7... Fjeldkurser 8-9... Ledelse

Læs mere

Grp.rådsmedl. Charlotte Kirkegaaard Martinsvej 19 7593 2767/3045 1027 charlotte.kirkegaard@hotmail.com

Grp.rådsmedl. Charlotte Kirkegaaard Martinsvej 19 7593 2767/3045 1027 charlotte.kirkegaard@hotmail.com Ledervikar Pia Jensen Anchersvej 23 7591 0708/2811 4541 undulat@live.dk Lån af Knuden Søren Christensen Albert Naursvej 9 7593 1162 Webredaktør Sune Amstrup Olsen Klanleder Tove Bahnsen Bissensvej 32 6146

Læs mere

Årsskrift 2014 - Aalborg Søspejdere

Årsskrift 2014 - Aalborg Søspejdere Årsskrift 2014 - Aalborg Søspejdere Så gik der endnu et år hos søspejderne, på søsportsvej, vi har brugt året på en masse forskellige arrangementer, både for hele gruppen og for grenene, ikke kun på vores

Læs mere

Jeg håber at i har set den nye flotte hjemmeside Korpset har fået.

Jeg håber at i har set den nye flotte hjemmeside Korpset har fået. Fra Formanden. Hej alle spejdere I har fået nogle nye venner. Den 18. januar blev den 13. gruppe i DGS startet. Ved Gurre i Nordsjælland begyndte Ravnetroppen sin eksistens. Der var mødt 10 kommende ulveunger

Læs mere

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012

FD-NYT. Frederikssund Sejlklub. Husk standerhejsningen den 5. maj. Marts 2-2012 FD-NYT Frederikssund Sejlklub Marts 2-2012 Husk standerhejsningen den 5. maj Frederikssund Sejlklub Kalvøvej 15, 3600 Frederikssund www. frederikssundsejlklub.dk Bestyrelse: Formand Lotte Moselund 30 26

Læs mere