Vanførefonden. Årsberetning 2007/2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vanførefonden. Årsberetning 2007/2008"

Transkript

1 Vanførefonden Årsberetning 2007/2008

2 Forsidebillede: Af Birgitte Støvring Billedet illustrerer en kvinde på vej, men endnu ikke i mål. Øjeblikket før hun når til sejr. Det interessante er kampen for at nå derhen. Troen på noget, og viljen til forhåbentlig at nå det. Billeder er skænket til Dansk Handicap Idrætsforbund som støtte til De Paralympiske Lege.

3 Årsberetning for Vanførefonden 2007/2008 Vanførefondens oprettelse og formål Vanførefonden blev stiftet den 24. maj 1955 af statsminister Viggo Kampmann. Vanførefondens formål er bl.a. at støtte aktiviteter og anlæg for fysisk handicappede medborgere i det omfang sådan støtte ikke ydes af det offentlige. Vanførefonden har i mere end 50 år støttet initiativer, som gennemgribende har været med til at forbedre vilkårene for fysisk handicappede i Danmark.

4 Formandens beretning Af formand Palle Simonsen Vanførefonden har i regnskabsåret 2007/2008 givet tilskud til 33 projekter. Fonden har uddelt kr. mod kr. året før. I beretningen nævnte Palle Simonsen traditionen tro nogle af de projekter Vanførefonden har støttet. Da det var hans sidste årsberetning, gjorde han også status over de forgangne år. Handicapidræt I forrige regnskabsår ydede vi støtte til Dansk Handicap Idræts-Forbund (DHIF) i forbindelse med forberedelse til Paralympiske Lege 2008 i Beijing. DHIF arbejder intensivt på den internationale handicappolitiske scene for at profilere og sikre idrætten for personer med svært fysisk handicap. I den forbindelse håber idrætsforbundet på at blive værter for De Paralympiske Leges generalforsamling i 2009, der kan blive en brik i spillet om, hvorvidt Danmark kan blive vært ved OL 2020 og dermed også vært ved Paralympiske Lege dette år. Såfremt legene placeres i Danmark, vil det sætte markant fokus på Københavns infrastruktur, og især tilgængeligheden til idrætsfaciliteter, til museer, kulturelle seværdigheder og ikke mindst på den kollektive trafik. Et fokus der kan betyde, at der vil ske store fremskridt på dette felt. Fondens støtte til projektet er på kr. Forman Palle Simonsen Studie rejser Egmont Højskolens studierejser, der er et obligatorisk tilbud til skolens elever, har til formål at fremme elever med handicap, deres evne og lyst til bl.a. at gøre sig gældende i international sammenhæng samt at lære de praktiske forhold og lignende ved en udlandsrejse. I forårssemestret går turene til Malta, Rom, Kina, Japan og Tanzania. Da det offentlige stort set ikke dækker lærernes og hjælperes deltagelse, er fondens tilskud på kr. med til at turene kan gennemføres. I øvrigt kan jeg nævne, at vores trykte beretning, der udkommer til september, vil have en forside fra den kalender DHIF har udgivet i anledning af Paralympiske Lege i Beijing. DHIF har venligst givet os tilladelse til at benytte billedet, der viser en sportsudøvende kørestolsbruger. Vanførefonden har også ydet tilskud til anden idræt, fx el-hockeystole, rugbykørestole og til et internationalt handicapsvømmestævne. Handicapbiler Mange bevægelseshandicappede er rådvilde, når de skal søge om og indrette en handicapbil. Reglerne er komplicerede og har, specielt i de senere år, været under stor forandring, og rådgivningen er desværre ofte mangelfuld også fra de offentlige myndigheder. RYK Rygmarvsskadede i Danmark - arbejder på at udgive en bog, der beskriver sagsgangen, betingelser for støtte, udskiftningsreglerne og administrativ praksis. Vanførefonden har ydet kr. i økonomisk støtte. Handicap og job Forbundet Kommunikation & Sprog er i gang med et projekt, der kaldes Handicap og job i praksis. Projektet går ud på, at jobsøgende med handicap kan mødes med rekrutterende virksomheder på en fordomsfri måde for begge parter. Til dette projekt er der ydet kr. 04 Vanførefondens årsberetning // Formandens beretning

5 Ph.d projekter om senfølger og tilgængelighed For første gang i Vanførefondens historie har vi ydet støtte til ph.d. projekter. Der er tale om hele to projekter. Det første projekt hedder For ung til at være gammel en empirisk undersøgelse og teoretisk analyse af de psykiske reaktioner på senfølger efter polio, rygmarvsskade og cerebral parese. Den ph. d. studerende er Mette Nyrup, der i februar 2007 blev færdig uddannet som cand. psych. fra Københavns Universitet. Til dette projekt har fonden ydet kr. over en fireårs periode. Mette er selv spastiker. Det andet projekt hedder Tilgængelighed i det offentlige rum. Bag projektet er Arkitektskolen Aarhus, der satser på at opgradere forskningen på tilgængelighedsområdet med to ph.d. stipendier. Eksempelvis kan tænkes projekter fra den planlægningsmæssige skala over kollektiv trafik, til udformning af transport-. hjælpe- eller kommunikationssystemer i bredeste forstand. Projektet forventes at løbe tre år, og fondens støtte er kr. Arkitektskolen i Aarhus har tidligere arbejdet intensivt med tilgængelighedsprojekter, og har fra Kulturministeriet fået støtte til det ene ph.d. projekt, mens det andet finansieres med støtte fra private fonde. Ferie og rejser Atter i år er den største del af den ydede støtte gået til ferie og rejser for handicappede. Dansk Handicap Forbund har modtaget to mio. kr. til sommer- og juleophold på forbundets feriecenter Sct. Knudsborg på Fyn. Også andre arrangerer ferier for handicappede. Således har Handicappede børns ferier igen i år modtaget kr. til grupperejser, ASF- Dansk Folkehjælp har fået kr. og Ungdommens Røde Kors har modtaget kr. Disse tilskud er med til at mange handicappede børn får mulighed for at få en god ferieoplevelse. Toiletter, elevatorer og lifte Tilgængeligheden i forsamlingshuse, højskoler og lignende er løbende noget, der trænger til forbedring, og i regnskabsåret har vi ydet støtte til syv handicaptoiletter og fem elevatorer/lifte. Denne form for støtte gives udelukkende på betingelse af, at forbedringerne som et minimumskrav overholder de krav, der er beskrevet i bygningsreglementet. Personlegater Som sidste punkt vedrørende uddelinger vil jeg nævne personlegaterne, der ydes til ferier, computere, vaskemaskiner eller blot som opmuntring i hverdagen. I året der er gået, har vi støttet 137 personer med i alt kr. Arv og bidrag For at kunne yde alle disse tilskud, skal vi naturligvis også have nogle indtægter. Og på indtægtssiden kan jeg nævne, at med hensyn til modtagne arvemidler har året været rigtigt godt. Vi har modtaget ca. 3 mio. kr. (mod kr. sidste år) og dette beløb går som sædvanlig direkte ind i fondens formue. Modtagne bidrag, der kan benyttes til uddeling, ligger i år på kr. (mod kr. sidste år). Af dette beløb udgør tips- og lottomidlerne kr. Afsked og tilbageblik Det var så min sidste årsberetning. Det er naturligvis vemodigt, men alting har som bekendt en ende. Og det er vigtigt at slutte i tide. Det har været 17 særdeles spændende og udfordrende år, og det har været en stor tilfredsstillelse at kunne bidrage til at forbedre forholdene for handicappede i det omfang, det har været muligt inden for vore rammer. Når man ser på situationen, som den var i 1955, da Vanførefonden blev oprettet, sammenlignet med forholdene i dag, er der heldigvis sket en stor forbedring både af forholdene og synet på handicappede. Beretninger fra den tid er i dag svære at forstå, men det ændrer ikke på, at der også i dag stadig er lang vej til en reel ligebehandling, bl.a. fordi samfundet jo samtidig har ændret sig på dramatisk vis. Derfor vil der også langt ud i fremtiden være et stort behov for Vanførefonden. Ser man på de seneste år er sport, kultur og ferie kommet til at spille en stadig større rolle i vore uddelinger, men det er alligevel fortsat forbedring af tilgængeligheden i bred forstand, der vejer tungt. I en undersøgelse for et par år siden om tilgængelighed i Norden kommer Danmark på en bundplads. Det er ret nedslående. Jeg håber, at den nye FN-konvention, som Folketinget formentlig tilslutter sig i løbet af dette år kombineret med de nye kommunale Handicapråd, vil sætte skub i gennemførelse af forbedret tilgængelighed og egentlig ligebehandling. Der er lang vej endnu. Hjertelig tak for den store tillid, der har været vist mig gennem de 17 år. Jeg ønsker al mulig held og lykke i de kommende år. 05

6 Vanførefondens Priser Vanførefondens Forskerprisen 2008 gik til Seniorforsker, ergoterapeut, ph.d. Tove Borg Forskerprisen er på kr Hvert år henvender Vanførefonden sig til landets universiteter og forskningsinstitutioner og anmoder om forslag til kandidater til forskerprisen, og hvert år kommer der mange gode forslag. Gunnar Schiøler havde atter den store glæde at uddele forskerprisen og sagde bl.a. Endnu engang har jeg den glæde og fornøjelse at stå her for at give Vanførefondens Forskerpris til en person, der har medvirket til at gøre tilværelsen lettere for mennesker med fysiske handicap. Fysisk handicap kan være så mange ting, og det betyder også, at vi heldigvis da hver år får indstillinger af forskere, der beskæftiger sig med vidt forskellige områder. Det kan være alt fra grundvidenskabelige studier til forklaring og forebyggelse af specielle medfødte handicap til udvikling af bedre hjælpemidler, bedre tilgængelighed og bedre behandlingsmetoder. Også i år spænder de emner, der er begrundelserne for de indstillinger, vi har fået, meget vidt. Det er meget opmuntrende hvert år at se på hvor mange steder og på hvor mange forskningsfelter, der arbejdes med emner, der vedrører fysiske handicap og måder til at minimere de konsekvenser, fysiske handicap får for de enkeltindivider, der rammes. De indstillinger, som vi har kunnet glæde os over i år, berører så forskellige emner som sygdomsforskning, arbejdsmarkedsforhold, forskellige former for nedbrydning af kommunikationsbarrierer, genoptræning og rehabilitering. Og det er inden for det sidste af disse områder, vi har kunnet finde årets modtager af forskerprisen, idet priskomiteens valg er faldet på seniorforsker, ergoterapeut, ph.d. Tove Borg, som er ansat ved Forskningsenheden på Hammel Neurocenter. Desuden fungerer Tove Borg som ekstern lektor både ved Syddansk Universitet og Århus Universitet tilknyttet masteruddannelserne i henholdsvis Rehabilitering og Humanistisk Sundhedsforskning og Praksisudvikling. Hun er uddannet som ergoterapeut og har fået sin videreuddannelse både her i landet, Sverige og USA og endelig i 2003 ph.d. -uddannelse fra Ålborg Universitet afsluttet med afhandlingen: Livsførelse i hverdagen under rehabilitering. Kære Tove Borg Det er i sandhed et imponerende curriculum, der følger med de indstillinger, vi har fået uafhængigt af hinanden fra Syddansk Universitet og fra Hjælpemiddelinstituttet. To indstillinger, der tydeligt viser os, at din indsats som forsker værdsættes højt både i det akademiske forsknings- og undervisningsmiljø og i den del af vort hjemlige univers, der samler og formidler viden fra forskning og udvikling for at nyttiggøre den bedst muligt for mennesker med funktionsnedsættelser. Din afsluttende opgave på ph.d.-studiet er en på alle måder stor præstation. Det har været et tidskrævende og kompliceret arbejde at færdiggøre det, og resultatet er fysisk en stor bog på omkring 400 sider, og et meget vægtigt bidrag til forståelse af mål og midler i rehabiliteringen. Du har både i din forskning og i din øvrige virksomhed sat fokus på den enkelte person i nogle sammenhænge siger vi patient og vedkommendes hverdagsliv. Dit fokus er på det liv den enkelte skal leve efter rehabilitering og forhåbentlig også med støtte i den. Du har vist, at det har den allerstørste betydning for både indhold og proces i rehabiliteringen og dermed også for både personens fremtid og det udbytte, de professionelle ønsker at se af deres indsats, at brugeren inddrages aktivt i hele forløbet. Din forskning har haft en ganske betydelig gennemslagskraft ud over landet og sat sig tydelige spor for udviklingen af dansk rehabilitering. Og dette skyldes jo ikke mindst, at du udover din stadige forskningsiver besidder både rige evner og stor energi som underviser. Du har gennem hele din karriere arbejdet for at højne standarden ikke blot blandt kolleger, men også hos andre aktører i rehabiliteringsfaget. Ved siden af din stilling som forsker på Hammel har du to eksterne lektorater at se til, men formår desuden at give din viden og erfaring videre på talrige kurser og faglige konferencer. At heller ikke sundhedsvæsenets myndigheder bliver snydt for din ekspertise, som du stiller til rådighed i det ene udvalg eller arbejdsgruppe efter den anden, kan vi jo alle kun glæde os yderligere over. I disse år ser vi desværre en tendens til, at rehabiliteringen ikke overalt får de rammer og muligheder, der kan give de bedste resultater uanset om det drejer sig om den rehabilitering, som hører hjemme i sundhedssektoren eller den videre rehabilitering til arbejdsmarkedet og en selvstændig og uafhængig tilværelse for den enkelte. Dine resultater viser, at vi skal arbejde med en fælles indsats sammen med brugerne og anvende vores kræfter på de individuelle behov og ønsker, Det er ikke tilstrækkeligt at nøjes med stereotype standardprogrammer, som glemmer at ikke to af os er ens. Hvis vi alle virkelig var ens, så havde vi ikke haft kloge og dygtige fornyere som dig, som kan tænde lys forude i den aktuelle mørke reform-tunnel. Til lykke med prisen! 06 Vanførefondens årsberetning // Vanførefondens Priser

7 Vanførefondens opmuntringspris 2008 gik til Lena Nielsen Vanførefonden indstiftede i 1994 Opmuntringsprisen, der er på kr og som overrækkes modtageren på årsmødet. Prisen uddeles til en person, som har gjort en uegennyttig og bemærkelsesværdig indsats for at lette dagligdagen for fysisk handicappede. Formanden for Vanførefonden Palle Simonsen begrundede årets valg således: Lena Nielsen har været aktiv i handicapbevægelsen i 44 år. Lena begyndte i Dansk Handicap Forbunds Ungdomskreds som 16-årig og har siden haft mange forskellige tillidsposter i forbundet. Hun har siden 1990 siddet i hovedbestyrelsen, hun er næstformand i Bygge og Trafikpolitisk Udvalg (BTPU), som hun har været medlem af siden 1988, og hun er et aktivt medlem af ulandsudvalget, for hun brænder for, at også mennesker med handicap fra mindre begunstigede områder af verden får tålelige vilkår. Uden for Dansk Handicap Forbund lægger Lena blandt andet sine kræfter i Danske Handicaporganisationer og foreningen Kvinder med Handicap. for Lena. Hun deltog i arbejdet, da ordningerne blev indført for 16 år siden, og hun har været en af bagmændene i en aktuel brugerundersøgelse, der skal sikre dokumentation i arbejdet med at gøre ordningerne bedre. Når Lena råber vagt i gevær lytter omgivelserne, selvom det netop ikke sker med store ord og alarm. Hun er ikke bange for at stille spørgsmål og på en intens, rolig og vedholdende måde, forsøger hun at nå ind til sagens kerne. Og man mærker, der brænder en ild for den sag, som er hendes, nemlig: At kæmpe for retten til et almindeligt liv for alle mennesker med handicap. Lena slider utrætteligt for, at mennesker med handicap skal have rettigheder, der sikrer tilgængelighed til alle niveauer i samfundet, uanset om det gælder nedsænkede kantsten, retten til værdig hjælp, uddannelse, job eller pension. Eller til naturoplevelser, for Lena elsker naturen og bedst er det, når man selv kan være en del af oplevelsen. Lena er uddannet korrespondent, men da hun var nyuddannet, var tiden ikke moden til at lukke mennesker med handicap ind på arbejdsmarkedet i stedet blev det muligt at lægge alle kræfterne i det handicappolitiske arbejde. Lena Nielsen er vagtsom og kritisk på den positive måde. Når et bygningsreglement sendes i høring, sætter hun sig grundigt ind i det og udformer sammen med resten af BTPU et høringssvar. Hun giver altid en kompetent rådgivning om for eksempel indretningen af de ny IC4 tog og kæmper en brav kamp for tilgængelige tog i DSB s Handicappanel. Hun har været stærkt medvirkende til, at bygningen af Operaen fik kompetent rådgivning fra start for at undgå fejl, og resultatet blev da også godt. Transport er et af de områder Lena vier stor opmærksomhed, hvad enten det gælder fly- og togrejser eller den individuelle handicapkørsel. Og hun forsøger også at oplyse andre om, hvad der sker. Således råbte hun vagt i gevær over for samtlige trafikministre i EU, trafikordførere i Folketinget m.fl., da det blev åbenbart, at de nye EU- standarder vil bombe tilgængeligheden årtier tilbage. Lena er nu udpeget af Europæisk Handicapforum til at arbejde videre med standarderne. Velfungerende individuelle kørselsordninger for de, som ikke kan køre med tog og bus eller har egen bil, er en hjertesag Gunnar Schiøler, Tove Borg, Palle Simonsen og Lena Nielsen. Da Lena for nogle år tilbage skulle portrætteres i Handicap-Jul, vidste redaktionen, at det ikke ville blive en nem interviewopgave, for Lena er et privat menneske, der ikke promoverer sig selv. Det, der interesserer hende, er at gøre et stykke arbejde sammen med andre. I artiklen siger Lena Nielsen bl.a.: Jeg er sådan et menneske, der hele tiden tager de muligheder, der viser sig og vælger det fra, jeg ikke har lyst til. Og jeg har hele livet haft muligheder, der har bidraget til et godt liv og et spændende og stærkt arbejdsliv. Vi andre kan så bare glæde os over og drage nytte af de store resultater, som Lenas arbejdsliv har givet. Endnu en værdig modtager af Vanførefondens Opmuntringspris. Tillykke med prisen. 07

8 Farvel til Palle Simonsen og velkommen til Pia Gjellerup Ved Vanførefondens årsmøde i Nationalmuseets Festsal var det vagtskifte på formandsposten. Palle Simonsen afsluttede sin beretning med at takke for årene som formand. Fhv. finansminister Pia Gjellerup blev valgt som ny formand. Ved afslutningen af mødet blev formandsskiftet markeret. Den nye formand, Pia Gjellerup, takkede for valget og udtrykte sin glæde over at kunne være med til at omsætte den generøsitet hos givere og testatorer, som Vanførefondens formue og indtægter vidner om, til aktiviteter, redskaber og installationer, som gør hverdagen til en lidt mindre udfordring for mennesker med et fysisk handicap. Pia Gjellerup vendte sig herpå til den afgåede formand, Palle Simonsen, som gennem de sidste 17 år har varetaget opgaven som formand med værdighed, indsigt, følsomhed, engagement og venlighed. Hun mindedes en prisoverrækkelse i 2000, hvor hun som minister havde haft fornøjelsen at begrunde valget af Palle Simonsen som modtager af Årets Bestyrelsespris. Som en del af den officielle begrundelse blev Palle Simonsens indsats fremhævet for det stærke engagement samt en fremtræden, som gav respekt og skabte tillid. Også dengang havde der været plads til en personlig bemærkning: Den måde, du har forvaltet dine opgaver, dit ansvar og din menneskelighed, er et forbillede for mange, der fulgte efter. Det hele gælder også i dag. Herefter overlod formanden talerstolen til andre, der havde et længere fælles virke med Palle Simonsen i Vanførefonden. Fondens støtte er nødvendig Ole Lauth forstander for Egmont Højskolen fortalte bl.a.: Som 10 årig stod jeg sammen med min far Oluf Lauth, Viggo Kampmann og Kristen Helveg-Petersen og så på tegninger af den nye Egmont Højskole, og så sagde Viggo Kampmann: Hvor er svømmebassinet? Det var i 1959, og det var der ikke råd til dengang. Siden er der gjort ni forsøg, og nu ser det ud til at lykkes, så vi kan få vandtræning. Men uden støtte fra Palle Simonsen var det aldrig lykkedes. Respekt og venlighed Susanne Olsen er næstformand i Vanførefonden og mødte Palle Simonsen i en brugerbestyrelse på Jonstrupvang engang i 1970erne. Du var formand, og jeg en af brugerne. Dengang skulle jeg tvinges til at sige noget, senere mødte jeg dig igen, hvor jeg var næstformand i Dansk Handicap Forbund, og du blev oprigtigt glad for, at jeg var nået så langt. Du har altid haft respekt for de mennesker, du har arbejdet sammen med, det har jeg også oplevet i fondens bestyrelse, hvor du har sat mig stille og roligt ind i arbejdet. Herefter gav hun ham på bestyrelses vegne en bålplads til havebrug, som han kan varme sig ved og på symbolsk vis mindes Vanførefonden. Dernæst bød hun Pia Gjellerup velkommen i Vanførefonden og så frem til samarbejdet. Dygtig igangsætter Helge Hjortdal, mangeårigt bestyrelsesmedlem i Vanførefonden og nu medlem af repræsentantskabet roste Palle Simonsen for hans åbne og værdige måde at være formand på og sagde bl.a.: Som formand har du taget mange initiativer og været en dygtig igangsætter. Men det var aldrig, fordi du havde dine egne dagsordener at pleje. Du havde idéer, du havde kontakter og du knyttede nye bånd. For at sikre, at vi i fællesskab kunne træffe de bedste beslutninger for mange mennesker med handicap. Helge Hjortdal havde selv kontakt til Vanførefondens arbejde tilbage fra den første formand, Viggo Kampmann, som havde haft en enestående betydning for etableringen af fonden både formelt og i befolkningens bevidsthed. Han havde haft det længste samarbejde i fondens bestyrelse med Palle Simonsen, som med fuld respekt for grundlaget havde ført fonden ind i en ny tid. Nu forlader du bestyrelsen, Palle. Jeg håber, at du vil se tilbage på tiden med samme glæde, som jeg. Pia Gjellerup og Palle Simonsen 08 Vanførefondens årsberetning // Årsmøde

9 af erfaring eller fysisk forståelse, man har brug for en mere præcis model. Hvis man f.eks. gradvist ændrer ryglænets hældning fra helt opret siddende - til helt liggende stilling, så varierer forskydningskraften mellem sæde og krop kraftigt. Ved helt opretsiddende stilling og ved vandret liggende stilling er forskydningskraften lille, mens den har sit maksimum omkring 20 graders hældning af ryglænet. Disse beregninger forudsætter et vandret sæde med et underlag med god friktion. Beregningen afslører også, hvorfor man foretrækker at læne sig bagud, hvis man skal slappe af: Muskelaktiviteten ifølge modellen er kraftigt faldende fra omkring 7% af kroppens styrke ved lodret position til omkring 2% ved blot 15 graders hældning af ryggen. Ryglænets hældning aflaster altså musklerne på bekostning af forskydningskræfter under numsen. AnyBody-model af et siddende menneske med forskellige hældninger af ryglænet. Model af det siddende menneske i en RBM kontorstol. Kræfter på kroppens bløde væv opdeles traditionelt i trykkræfter og forskydningskræfter. Trykkræfter er defineret som de kræfter der påvirker vinkelret på overfladen, mens forskydningskræfter påvirker parallelt med overfladen. Sidstnævnte er vanskelige at måle og er under mistanke for at være specielt skadelige for bløde væv. Tryk og forskydning. Computermodellen, som er udviklet i kropsmodelleringssystemet AnyBody, kan beregne forskydningskræfterne ved forskellige siddestillinger og understøtningsformer, f.eks. med lodret ryglæn eller tilbagelænet ryglæn, med høj eller lav lændestøtte eller med forskellige hældninger af sædet. Hvis man tæller alle parametrene sammen, bliver det hurtigt til en halv snes stykker eller mere, og så er problemet allerede for kompliceret til kunne overskues på grundlag Modellens sammenhæng mellem ryglænets hældning og forskydningskraften på de bløde væv under sædepartiet. Bemærk, at i lodret siddende position og i liggende position er forskydningskraften nær nul, mens den topper ved en hældning omkring 20 grader. 10 Vanførefondens årsberetning // Gæsteartikel

10 Projektet er endnu i sin begyndelsesfase, og på nuværende tidspunkt er hovedaktiviteten at validere modellens resultater med forsøg, hvorfor en kørestol med indbyggede kraftmålere i sæde, fodstøtte og ryglæn er blevet konstrueret. Resultaterne fra kørestolen kan sammenlignes med resultaterne fra AnyBody-modellen og derved give en idé, om modellen regner rigtigt. Senere skal der opbygges en såkaldt finite element-model af bækkenet og de omkringliggende bløde væv. Når kræfterne fra AnyBody-modellen af det siddende menneske sendes ind i finite element-modellen, så bliver det muligt at beregne spændingspåvirkningen af de bløde væv overalt i systemet, dvs. både på huden og i de dybe lag tæt ved bækkenknoglen. Forhåbentlig bliver det derved muligt at forstå, hvordan forskellige kørestolskonstruktioner skaber spændinger i vævene og dermed risiko for dannelse af tryksår. En sådan forståelse vil være at stor forebyggende værdi, fordi den kan kommunikeres både til kørestolsbrugerne og til producenter og terapeuter. Artiklens forfattere vil gerne takke RBM A/S og Wolturnus A/S for økonomisk og materiel støtte til forskningen, og John Rasmussen takker Vanførefonden varmt for forskningsprisen år Det er en helt speciel ære at modtage en pris på et område, hvor resultaterne kan bidrage til løsningen af virkelig alvorlige problemer. Yderligere information kan fås hos John Rasmussen, 11

11

12 Årsregnskab for Vanførefonden 2007/2008 Indhold af årsregnskabet Den uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Noter

13 Den uafhængige revisors påtegning Til fondsbestyrelsen i Vanførefonden Vi har revideret årsregnskabet for Vanførefonden for regnskabsåret 1. april marts 2008 omfattende ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet aflægges efter lov om fonde og foreninger. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om fonde og foreninger. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændig-hederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for fondens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2008 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. april marts 2008 i overensstemmelse med lov om fonde og foreninger. Supplerende oplysninger Fondens udlån er værdiansat til udlånenes nominelle værdi, kr., med fradrag af en reservation til imødegåelse af tab på kr., eller i alt kr. Lånenes reelle værdi, herunder tilstrækkeligheden af reservationen til imødegåelse af eventuelle tab, er ikke opgjort. Udlånenes bogførte værdi skal bedømmes ud fra fondens formål. Med hensyn til værdiansættelsen af udlån henviser vi endvidere til omtalen i note 4. København, den 27. maj 2008 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Torben Vonsild statsaut. revisor 14 Vanførefondens årsberetning // Årsregnskab

14 Ledelsesberetning Beretning Formål og aktiviteter Vanførefondens formål er at yde støtte, eventuelt i form af lån til vanføre i Danmark i det omfang sådan støtte ikke ydes af det offentlige. Årets resultat og økonomiske stilling Årets resultat før uddelinger udgør kr. mod kr. i 2006/07. Fondens bundne kapital udgør kr. mod kr. pr. 31. marts Uddelinger Fonden har i lighed med tidligere år modtaget et stort antal ansøgninger bl.a. fra institutioner, foreninger og enkeltpersoner om støtte. Årets uddelinger udgør kr. mod kr. i 2006/07. Dispositionskontoen udgør kr. efter ovennævnte uddelinger. Fremtiden Det nuværende uddelingsniveau forventes fastholdt i 2008/09 i overensstemmelse med den fastlagte uddelingspolitik. Bestyrelsen Palle Simonsen formand Susanne Olsen næstformand Vagn Ry Nielsen kasserer Anders Andersen Ole Bjerregaard Chr Bojsen-Møller Thomas Børner Erna Christensen Pia Gjellerup Gunnar Schiøler På Vanførefondens årsmøde den 27. maj 2008 vil formanden aflægge årsberetning, der ligeledes vil blive trykt og offentliggjort. Begivenheder efter statusdagen Der er ikke efter regnskabsårets udløb indtruffet begivenheder, der skønnes at have betydning for årsregnskabet for 2007/08. 15

15

16 Resultatopgørelse Note 2007/ /07 Indtægter Renter og udbytter Indgåede bidrag m.v Tilbageførte bevillinger Indtægter i alt Omkostninger Gager Husleje m.v Forvaltningsafgift Kapitalpleje Revision og regnskabsmæssig assistance Kontorholdsomkostninger Afskrivninger Omkostninger i alt Årets resultat før skat Skat Årets resultat Overskudsdisponering Årets resultat Overført overskud Til disposition Der fordeles således: Bevilgede uddelinger Overført til disponibel kapital Vanførefondens årsberetning // Årsregnskab

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Årsrapport 2006 Godkendt på årsmødet den 11. juni 2007 ------------------------------------------------- dirigent

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41 Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsregnskabet for

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENINGS FOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR.

Læs mere

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 11 70 42 98 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fondsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 1. REGNSKABSÅR

ÅRSREGNSKAB 1. REGNSKABSÅR Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 ro TAARS FONDEN ÅRSREGNSKAB 2014 1. REGNSKABSÅR CVR-NR. 35

Læs mere

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Læs mere

KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND

KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND ÅRSREGNSKAB 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om Kystbeskyttelseslaget... 1 Bestyrelsens regnskabserklæring... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Anvendt

Læs mere

Det Konservative Folkeparti. Nyhavn 4, 1051 København K

Det Konservative Folkeparti. Nyhavn 4, 1051 København K Det Konservative Folkeparti Nyhavn 4, 1051 København K Årsregnskab for 2007 Indholdsfortegnelse Ledelseserklæring 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

FMV Foreningen Flyvemuseets Venner ARSREGNSKAB 2008

FMV Foreningen Flyvemuseets Venner ARSREGNSKAB 2008 FMV Foreningen Flyvemuseets Venner ARSREGNSKAB 2008 I bestyrelsen R~lL K F. ~deriksen O For. and ~) t~~4- e ~1JJ:A, /,- tt.!k Æ Henrik Knudtzon cav~e~sen V ~ c Anders Jakobsen ~~ Lars Gudman Petersen KPMG

Læs mere

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56 Fynsland Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ CVR 33 60 45 56 ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013 8. regnskabsår 526/7/25pl INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 1 Ledelsespåtegning...

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Intern årsrapport 1/1-31/12 2011 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Daglig

Læs mere

FMV. Foreningen Flyvemuseets Venner ARSREGNSKAB 2006

FMV. Foreningen Flyvemuseets Venner ARSREGNSKAB 2006 FMV Foreningen Flyvemuseets Venner ARSREGNSKAB 2006 I bestyrelsen /' Henrik Knudtzon armand d ;Y'Z;;). >ft$ {Jh~L:- Hans Kofoed :K!~~. Ebbe H. Kristiansen P Lars Gudman Petersen ;! A C--~-;~~t4Y--- IJ

Læs mere

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 FORENINGEN WSPA DANMARK CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

Vanførefonden Årsberetning 2011/2012

Vanførefonden Årsberetning 2011/2012 Vanførefonden Årsberetning 2011/2012 FORSIDEBILLEDE: Servicehunden Victor slapper af sammen med kollegaen Chili. Victor er 9 år, han bor og arbejder i Værløse hos Lotte Pehrsson Årsberetning for Vanførefonden

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun

Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun Dr. Priemes Vej 10. 1. tv. - 1854 Frederiksberg C Årsrapport 1. januar - 31. december 2009 (5. regnskabsår) 1 Indhold Påtegninger Side Bestyrelsens påtegning...

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

ABCD KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg

ABCD KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 15 sider Indhold

Læs mere

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45945000 Telefax 45945099 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies (NOCA) CVR-nr.

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

FYNSK ERHVERVS UDDANNELSESFOND ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERVS UDDANNELSESFOND ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR-nr. 20 22 26 70 www.bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 DK-5100 Odense C Tlf: 63 12 71 00, Fax: 63 12 71 01 E-mail: Odense@bdo.dk FYNSK ERHVERVS UDDANNELSESFOND ALBANI

Læs mere

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Årsregnskab for 2012 Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 1 Den uafhængige revisors påtegning... 2-3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...

Læs mere

Grundejerforeningen Sophienlund

Grundejerforeningen Sophienlund CVR nr. 32902480 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Forelagt og vedtaget på generalforsamlingen den: Dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Oplysninger

Læs mere

VEJLAUGET SVANEPARKEN I EBBERØD. Årsrapport 2010

VEJLAUGET SVANEPARKEN I EBBERØD. Årsrapport 2010 VEJLAUGET SVANEPARKEN I EBBERØD CVR-nr. 33 33 55 39 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2011 Dirigent 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: BESTYRELSENS PÅTEGNING ------------------------------------------

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2009 til 31. december 2009 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune. Årsrapport 2010/11

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune. Årsrapport 2010/11 Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune Årsrapport 2010/11 Resultatopgørelse for regnskabsåret 1. april 2010-31. marts 2011 Spec. Vedtaget budget 2010/11 Budgetforslag 2011/12 Indtægter:

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Østergade 40, 6900 Skjern T: 9680 1000, F: 9680 1001, www.pwc.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2012

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33. Årsregnskab 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Gjesing Fritidsskole Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Aalborg Billund Esbjerg Frederikssund Hadsten Registreret

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 ~ REVISORHuSET Hals Antenneforening Årsregnskab 2011 www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 Hals Antenneforening INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr. ÅRSREGNSKAB 2013 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S CVR nr.: 21 17 68 42 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Fondsoplysninger...

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2013 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

Årsregnskab for 2014

Årsregnskab for 2014 TEL.: +45 3945 U200 BHA STATSAUTORISERET REVISION A/S : FAX : +45 3945 U202 TUBÜRGVEJ 32, 0K-2Q00 HELLERUP I CVR : 1B 9679 01 BHA-REVISION.DK REVISION Sandgårdens Grundejerforening Årsregnskab for 2014

Læs mere

Arbejderhjem. A/B Frederiksberg CVR-nr. 13 09 24 19. Fordelingsregnskab for 2013. B l RHOLfT1 VI SKABER BALANCE

Arbejderhjem. A/B Frederiksberg CVR-nr. 13 09 24 19. Fordelingsregnskab for 2013. B l RHOLfT1 VI SKABER BALANCE B l RHOLfT1 A/B Frederiksberg CVRnr. 13 09 24 19 Fordelingsregnskab for 2013 Således vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsarnling den Dirigent BEFERHOLM STATSAUTORISERET PEVISIONSPARTNEPSELSKAB

Læs mere

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2011. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 GK AKO / CW

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2011. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 GK AKO / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 1 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 735900 GK AKO / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Resultatopgørelse...

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006

Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Gjesing Fritidsskole Skanderborgkredsen Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg Årsrapport 1. januar 2006 til 31. december 2006 Dansk Revision Telefon: +45 8936 1212 Frederiksberg Frederiksværk Hadsten Hillerød

Læs mere

FUNDATS. for RAMBØLL FONDEN. Rambøll, Hannemann & Højlund Fonden (Rambøll Fonden)

FUNDATS. for RAMBØLL FONDEN. Rambøll, Hannemann & Højlund Fonden (Rambøll Fonden) for RAMBØLL FONDEN 1 Fondens navn, hjemsted og oprindelse 1.1 Fondens navn er: "Rambøll Fonden". Fondens hjemsted er: Københavns Kommune. Fonden driver tillige virksomhed under navnet: Rambøll, Hannemann

Læs mere

Vanførefonden Årsberetning 2005/2006

Vanførefonden Årsberetning 2005/2006 Vanførefonden Årsberetning 2005/2006 1 Årsberetning for Vanførefonden 2005/2006 Vanførefondens oprettelse og formål Vanførefonden blev stiftet den 24. maj 1955 af statsminister Viggo Kampmann. Vanførefondens

Læs mere

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2009

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2009 EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kasserens erklæring 1 Revisionspåtegning 2 Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2009 3

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Turistforeningen for Faaborg-Midtfyn.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Turistforeningen for Faaborg-Midtfyn. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471 3400 Hillerød ÅRSREGNSKAB FOR ÅRET 2012 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Kreds Nordea. Årsrapport for 2014. Godkendt på kredsens generalforsamling, den. Som dirigent: CVR.nr.: 10 51 38 98

Kreds Nordea. Årsrapport for 2014. Godkendt på kredsens generalforsamling, den. Som dirigent: CVR.nr.: 10 51 38 98 Kreds Nordea CVR.nr.: 10 51 38 98 Årsrapport for 2014 Godkendt på kredsens generalforsamling, den Som dirigent: Indholdsfortegnelse Oplysninger om kredsen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

RANDERS HANDELSSTANDSFORENINGS UDDANNELSESFOND OG KJØBMÆNDENES HJÆLPEFOND TØRVEBRYGGEN 12, 8900 RANDERS

RANDERS HANDELSSTANDSFORENINGS UDDANNELSESFOND OG KJØBMÆNDENES HJÆLPEFOND TØRVEBRYGGEN 12, 8900 RANDERS BDO ScanRevision Statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR-nr. 20 22 26 70 www.bdo.dk Provstegården, Provstegade 10, Box 4002 DK-8900 Randers Tlf: 87 10 63 00, Fax: 87 10 63 01 E-mail: Randers@bdo.dk

Læs mere

Holger og Carla Tornøes Fond Årsregnskab 2012

Holger og Carla Tornøes Fond Årsregnskab 2012 Holger og Carla Tornøes Fond Årsregnskab 2012 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om fonden 3 Bestyrelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5 Bestyrelsesberetning 7 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010 EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kasserens erklæring 1 Revisionspåtegning 2 Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2010 4

Læs mere

Indholdsfortegnelse. De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2+2A. Revisionspåtegning Side 3

Indholdsfortegnelse. De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2+2A. Revisionspåtegning Side 3 Årsregnskab 2011 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2+2A Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2011 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW

Liberal Alliances Landsforening. Årsrapport 2012. CVR-nr. 30 42 94 94 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 735900 / 2548302 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08 CVR-nr. 10 66 46 08 Årsregnskab 2011 Adresse Kampmannsgade 1, 6. 1604 København V STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14 Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Indhold Bestyrelsens erklæring 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 4 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 6 Ernst & Young P/S - Værkmestergade

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Lodseddelregnskab for perioden 15. marts 15. maj 2012

Lodseddelregnskab for perioden 15. marts 15. maj 2012 Lodseddelregnskab for perioden 15. marts 15. maj 2012 Kristelig Handicapforening CVR-nr. 19 13 69 49 Indholdsfortegnelse Side Oplysning om foreningen... 1 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Andelsboligforeningen Poppelvænget. Årsrapport for 2007 19. regnskabsår

Andelsboligforeningen Poppelvænget. Årsrapport for 2007 19. regnskabsår Andelsboligforeningen Poppelvænget Årsrapport for 2007 19. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse...

Læs mere

Idrætssamvirket Århus

Idrætssamvirket Århus Idrætssamvirket Århus ÅRSREGNSKAB 2007 Side 1 Indholdsfortegnelse Den interne revision og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2007 Side 4

Læs mere

Erhvervsforum Roskilde. Årsrapport

Erhvervsforum Roskilde. Årsrapport Erhvervsforum Roskilde Årsrapport 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Foreningsoplysninger Oplysninger om foreningen 3 Årsregnskab 1. januar - 31.

Læs mere

ELIAS B. MUUS' LEGAT ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB

ELIAS B. MUUS' LEGAT ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 ELIAS B. MUUS' LEGAT ALBANI TORV 4, 5100 ODENSE C ÅRSREGNSKAB 2013

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN

FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN Advokat Steen Marslew Sags nr. 800020.20.34 FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN 1 Navn Fondens navn er Holbæk Fonden. 2 - Hjemsted Fondens hjemsted er Holbæk kommune. 3 Stiftelse Fonden er stiftet den 17. november

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S.

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S. Ledelsespåtegning: Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S. Årsregnkabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis som

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

DANSK STYRKELØFT FORBUND

DANSK STYRKELØFT FORBUND Årsregnskab for DANSK STYRKELØFT FORBUND Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby CVR. Nr. 16 01 37 49 2011 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE: side. Introduktion 1. Årsberetning 2. - 3. Revisionspåtegning

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND INDSAMLINGSREGNSKAB

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND INDSAMLINGSREGNSKAB LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND Kristianiagade 8 2100 København Ø Danmark CVR-nr. 17 01 00 77 INDSAMLINGSREGNSKAB 2009 1 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 2013 27. REGNSKABSÅR

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 2013 27. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 27. REGNSKABSÅR CVR-NR. 16 14 77 37 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. Rolighedsvej 6 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2008 til 31. maj 2009 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2009 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET

FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET Årsregnskab Beretning Projektoversigt Kapitalforklaring pr. 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning... 4 Projekter...

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Holstebro Handelsstandsforening CVR-nr. 68 87 46 53 Årsregnskab for 2010

Holstebro Handelsstandsforening CVR-nr. 68 87 46 53 Årsregnskab for 2010 CVR-nr. 68 87 46 53 Årsregnskab for 2010 Hostrupsvej 4 7500 Holstebro T 9610 6161 www.kroyerpedersen.dk Medlem af RevisorGruppen Danmark Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere