Den 6. august 2015 Selskabsmeddelelse nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den 6. august 2015 Selskabsmeddelelse nr. 08-15"

Transkript

1 HALVÅRSRAPPORT 2015

2 Den 6. august 2015 Selskabsmeddelelse nr NejTak+ fortsætter fremgangen, og flere end husstande er nu tilmeldt. Koncernens omsætning og resultat var som forventet i 1. halvår 2015, og forventningerne til helåret er uændrede. De planlagte aktiviteter og strategiske mål for 1. halvår 2015 blev eksekveret og opnået som forventet. Koncernen omsatte i 1. halvår 2015 for 511,6 mio. kr. For 1. halvår 2015 blev koncernens EBITDA på 20,3 mio. kr. og EBIT før særlige poster på -3,5 mio. kr. 1. halvår 2015 var præget af store omkostninger til markedsføring af NejTak+. Onlinesegmentets resultat forbedret som planlagt. Pr. 30. juni 2015 var koncernens nettorentebærende indestående på 74,4 mio. kr. og det likvide beredskab på 272,2 mio. kr. I 1. halvår 2015 blev koncernens omsætning på 511,6 mio. kr., hvilket var 23 mio. kr. svarende til 4 % mindre end i 1. halvår FK Distributions omsætning falder grundet den strukturelle markedsudvikling, som medfører lavere volumen. Priserne på omdeling af tryksager falder fortsat på grund af en efter North Media A/S mening ulovlig priskonkurrence fra Post Danmark. Koncernens resultat af ordinær primær drift (EBIT) før særlige poster blev på -3,5 mio. kr. i 1. halvår 2015, hvilket er 30,2 mio. kr. lavere end samme periode Tilbagegangen skyldes omsætningsfald i FK Distribution og højere omkostninger til markedsføring af NejTak+ og udvikling af minetilbud.dk. Onlineaktiviteterne forbedrede resultatet med 3,3 mio. kr. i samme periode, på trods af omkostninger til kraftig markedsføring af håndværker.dk. FK Distribution fortsætter med at øge antallet af husstande tilmeldt NejTak+ og øger mulighederne for avanceret tilbudssøgning på minetilbud.dk Flere end husstande har i 1. halvår 2015 tilmeldt sig NejTak+, heraf over husstande i 2. kvartal. Successen med NejTak+ fortsætter således og med over husstande pr. 30. juni 2015 udvikler aktiviteten sig tilfredsstillende og som forventet. Reklameafgiften blev vedtaget af folketinget i 2012, men er fortsat ikke implementeret. Reklameafgiften forventes nu ikke længere at blive indført. FK Distribution har i juni 2015 forlænget distributionsaftalen med Dansk Supermarked frem til udgangen af COOP har opsagt aftalen med FK Distribution pr. 1. januar BEKEY cementerer markedslederpositionen inden for elektroniske nøglesystemer til kommuner BEKEY er nu i drift eller test i 18 danske kommuner, og vinder hovedparten af de udbud, der hidtil har været. BE- KEYs produktportefølje blev tidligere i år suppleret med nødkaldssystemer, og senest er en nøgleboks med BEKEYs elektroniske adgang føjet til. Uden for Danmark er aktivitetsniveauet øget, særligt i Sverige, og der er gennemført kampagner, som har medført stor interesse fra kommuner. BEKEY er nu i drift eller i test i 2 svenske kommuner. Avisaktiviteterne fastholdt markedspositionen med læsertal og resultat på niveau med sidste år Avisaktiviteternes omsætning blev lidt lavere i 1. halvår 2015 sammenlignet med 1. halvår Dette skyldes tilbagegang på regionale detailkunder, som delvist modsvares af fremgang på salget til storkunder og kæder. Læsertallene for Søndagsavisen var svagere end forventet i 1. kvartal 2015, men i april-juni lå læsertallet 1 % over sidste år baseret på de foreløbige månedstal fra Gallup. Resultatmæssigt lykkedes det at kompensere for den lidt lavere omsætning, og EBIT i 1. halvår 2015 var på niveau med 1. halvår Ofir skaber omsætningsvækst med Emply Hire Ofir realiserede den forventede og høje omsætningsvækst i 1. halvår 2015 på e-rekrutteringssystemet Emply Hire. Salg af annoncer til medier i Ofir jobunivers, udviklede sig derimod svagere end forventet. Ofir har i 2. kvartal 2015 tilføjet sociale medier, såsom Facebook og LinkedIn til Ofir jobunivers, hvilket har medført en kraftig stigning i det antal ansøgninger, som arbejdsgiverne modtager, når de benytter Ofir.dk. håndværker.dk udvikler sig fortsat positivt med høj vækst i antallet af tilknyttede håndværkere håndværker.dk (tidligere Byggestart.dk og HentTilbud.dk) udvikler sig fortsat positivt med vækst i antallet af håndværkere samt reduceret driftstab på trods af en massiv forøgelse af markedsføringsomkostninger i 1. halvår BoligPortal.dk fastholder markedslederpositionen på markedet for lejeboligannoncering Som planlagt lancerede BoligPortal.dk nye produkter og forbedret usability inden for såvel leje-, andels- som ejerboliger. BoligPortal.dk s omsætningsvækst blev lidt lavere end ventet i 1. halvår 2015, mens resultatet planmæssigt afspejlede højere omkostninger til produktudvikling. Uændrede forventninger til koncernens omsætning og resultat for helåret 2015 Koncernens omsætning forventes uændret at blive mellem mio. kr. og mio. kr. i Koncernens EBIT (før særlige poster) forventes uændret at blive mellem -20 mio. kr. og +5 mio. kr. i Halvårsrapport 2015 for North Media A/S Side 2 af 22 Selskabsmeddelelse nr af 6. august 2015

3 Koncernens hoved- og nøgletal (mio. kr.) Resultatopgørelse H1-15 H Nettoomsætning 511,6 535, ,7 Dækningsbidrag 248,6 266,1 533,4 Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) 20,3 51,5 103,4 Afskrivninger 23,8 24,8 48,2 EBIT før særlige poster -3,5 26,7 55,2 Særlige poster 0,0-7,5-7,5 Resultat af ordinær primær drift (EBIT) -3,5 19,2 47,7 Finansielle poster, netto 6,3 1,5-6,7 Resultat før skat (EBT) 2,8 18,5 39,6 Skat af årets resultat 0,6 7,6 16,9 Årets resultat 2,2 10,9 22,7 Totalindkomst 3,7 8,6 18,7 Balance, ultimo Aktiver i alt 873,7 883,2 888,6 Egenkapital (inkl. minoritetsinteresser) 534,9 521,3 532,4 Nettorentebærende indestående 74,4 42,4 67,6 Netto arbejdskapital (NWC) -33,1-43,5-43,2 Investeret kapital 460,5 478,9 464,8 Årets investering i materielle aktiver 8,3 6,4 25,0 Frit cash flow -2,1 50,3 83,3 Øvrige oplysninger Gennemsnitligt antal medarbejdere Antal aktier ultimo, t.stk. á 5 kr Beholdning af egne aktier, t.stk Kurs ultimo, kr. 13,7 20,0 18,2 Nøgletal Dækningsgrad (%) 48,6 49,7 49,7 Overskudsgrad (EBIT før særlige poster) (%) -0,7 5,0 5,1 Egenkapitalandel (%) 61,2 59,0 59,9 Egenkapitalforrentning (ROE) (%) *) 0,8 4,2 4,3 Forrentning af kapitalgrundlag (ROIC) (%) *) -1,5 10,5 11,0 Indtjening pr. aktie (EPS) 0,2 0,5 1,1 Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger og Nøgletal De med *) markerede nøgletal er angivet på årsbasis. Halvårsrapport 2015 for North Media A/S Side 3 af 22 Selskabsmeddelelse nr af 6. august 2015

4 Ledelsesberetning I 1. halvår 2015 var hovedparten af aktiviteterne centreret omkring transformation og fortsatte investeringer i aktiviteter og produkter, som skal udgøre kernen i North Media koncernens position på fremtidens mediemarked. Som forventet har markedsudviklingen i 2015 været meget lig udviklingen i Udbuddet af både fysiske produkter og digitale produkter på onlineplatforme til den typiske medieforbruger øges samtidig med, at brugernes efterspørgsel bliver mere on-demand- og nicheorienteret. I disse år bygges således bro mellem de klassiske printprodukter, som stadig er de mest effekt- og omkostningseffektive og nye onlineplatforme, som vil redefinere og udvide mulighederne for markedsføring og annoncering. North Media koncernen består af såvel traditionelle og klassiske medieprodukter som af nyskabende og fremadskuende onlinemedier, der er med til at sætte retningen for mediemarkedets udvikling og trend. På den baggrund blev der i slutningen af 2014 defineret seks strategiske tiltag, der tager udgangspunkt i koncernens strategiske styrker, og som er afgørende for resultatet i 2015 og for det fremtidige indtjeningsniveau FK Distribution, mål for 2015: FK Distribution skal fortsætte med at øge antallet af husstande tilmeldt NejTak+. Samtidig skal minetilbud.dk være den førende platform for onlinelæsninger og lokalitetsbaseret tilbudssøgning og tjenester. Der investeres massivt i produktudvikling og markedsføring. Omsætningstilbagegangen i 2015 forventes på niveau med På grund af øgede investeringer i NejTak+ og minetilbud.dk bliver resultatnedgangen dog større. Resultat efter 1. halvår 2015: I 1. halvår af 2015 har FK Distribution øget antallet af husstande tilmeldt NejTak+ med knap til at udgøre over husstande ultimo juni Dette er lidt bedre end forventet. Der bruges mange ressourcer på udviklingen af nye tjenester på minetilbud.dk, og der investeres således massivt i produktudvikling. Som tidligere meddelt har FK Distribution mistet COOP som kunde pr. 1. januar COOP er en mangeårig og vigtig kunde, men ophøret af samarbejdet ændrer ikke ved fokus på at fortsætte den succesfulde udvikling af NejTak+ og minetilbud.dk og heller ikke på overbevisningen om, at det er FK Distributions produktpalette, der giver forbrugerne og detailhandlen det bedste tilbudsmarked. FK Distributions omsætning faldt med 7 % i 1. halvår 2015 sammenlignet med samme periode Det er som forventet på niveau med faldet fra H til H I 1. halvår 2015 er resultattilbagegangen imidlertid forholdsmæssigt større end omsætningsfaldet på grund af lavere priser og store investeringer i udvikling af minetilbud.dk samt omkostninger til markedsføring af NejTak+. BEKEY, mål for 2015: BEKEY skal bevare momentum, og udbygge markedslederpositionen inden for kommunemarkedet skal cementeres. Sammen med en øget salgsindsats i udlandet skal det resultere i høj omsætningsvækst. Der skal fortsat investeres i produktudvikling. Omsætningen forventes væsentlig højere i 2015 og resultatet på niveau med Resultat efter 1. halvår 2015: BEKEY har cementeret markedslederpositionen på kommunemarkedet for elektroniske nøglesystemer og udvidet markedet til også at indeholde nødkaldssystemer og nøglebokse. I 1. halvår 2015 deltog BEKEY i 3 udbud og vandt heraf de 2. Salgsindsatsen er øget i udlandet. Avisaktiviteter, mål for 2015: Avisaktiviteterne skal tilbage til en situation, hvor omsætnings- og læsertalsudviklingen er bedre end det generelle marked. Samtidig skal salgsindsatsen i højere grad fokusere på ROI (return on investment) og på, at koncernens avistitler er landets største pushmedie og det bedste alternativ til stigningen i antallet af husstande tilmeldt nej-tak til reklamer, nedgangen i oplag hos dagbladene og tv s udfordring med at levere tilstrækkelig effekt (TRP, target rating points). Omsætning og resultat i 2015 forventes på niveau med Resultat efter 1. halvår 2015: Søndagsavisens samlede omsætning udviklede sig på niveau med markedet, hvilket dækker over at avisen klarede sig markant bedre end markedet på de store kunder, og lidt dårligere end markedet på de mindre direkte kunder. Derudover er omsætningen præget af et fald i omsætningen med lavt dækningsbidrag. De københavnske ugeaviser klarede sig generelt betydeligt bedre end markedet, idet et fald i omsætningen fra ejendomsmæglere og annoncer solgt via De Lokale Ugeaviser blev opvejet af en markant vækst i omsætningen til direkte kunder. Dette er et resultat af de forbedringsplaner, som Halvårsrapport 2015 for North Media A/S Side 4 af 22 Selskabsmeddelelse nr af 6. august 2015

5 blev iværksat i forbindelse efter tilkøbet af aviserne i efteråret Arbejdet med at øge fokus på ROI i salgsindsatsen har udviklet sig planmæssigt og blandt andet medført en markant vækst i omsætningen fra lokalvisernes direkte kunder, at Søndagsavisen mere end fordoblede sin markedsandel af valgannoncer samt en betydelig vækst i de store annoncekunder. Implementeringen af det ROI-baserede salg har ikke været tilfredsstillende i dele af det regionale salg, og der er derfor igangsat et øget fokus på at gøre alle i stand til at beherske dette område. Læsertallet for Søndagsavisen har efter en svag udvikling i 1. kvartal rettet sig i 2. kvartal, og avisens læsertal i 2. kvartal var 1 % højere end sidste år baseret på de foreløbige månedstal fra Gallup. Det betyder, at Søndagsavisen igen klarer sig bedre end gennemsnittet af konkurrenterne. Ofir, mål for 2015: For Ofir.dk er det vigtigste, at salget af jobannoncer skal øges væsentligt. Endvidere skal omsætningsvæksten fra Emply ApS e-rekrutteringssystemer fortsætte på samme høje niveau som i Omsætningen forventes væsentlig højere i 2015, og resultatforbedringen skal fortsætte. Det forventes, at Ofir.dk når break-even på EBIT-niveau i 2. halvår Resultat efter 1. halvår 2015: På Ofir er omsætningen fra salg af jobannoncer i 1. halvår 2015 ikke øget sammenlignet med 1. halvår 2014, hvilket er utilfredsstillende. Omsætningsvæksten fra Emply Hire e-rekrutterings-systemet har derimod udviklet sig meget tilfredsstillende. Ofir etablerede for fire år siden Ofir jobunivers bestående af jobportalen Ofir.dk, en lang række øvrige onlinemedier og Søndagsavisen, hvor kundernes jobannoncer vises. Ofir jobunivers er under konstant udvikling og tilknytter fortsat flere relevante medier. Senest har Ofir i 2. kvartal tilføjet sociale medier, såsom Facebook og LinkedIn, til Ofir jobunivers. Ofirs Jobunivers generer fortsat en stigning i det antal ansøgninger, som arbejdsgiverne modtager, når de benytter Ofir.dk til deres jonannoncering. Det øgede antal ansøgere øger kundernes tilfredshed med Ofir. håndværker.dk, mål for 2015: Byggestart.dk/HentTilbud.dk ændrede navn til håndværker.dk i februar 2015 og lancerede i den forbindelse et nyt site. Det nye site understøttes af markedsføring og skal sikre, at håndværker.dk bliver den bedste måde at finde den helt rigtige håndværker på. Omsætningen forventes lidt lavere i 2015 på grund af omstillingen af forretningsmodellen, men resultatet forventes bedre på trods af betydelig markedsføring. Det forventes, at håndværker.dk når break-even på EBIT-niveau ultimo Resultat efter 1. halvår 2015: håndværker.dk lancerede et nyt site som planlagt, og det nye site blev understøttet af markedsføring. Resultatet har været den forventede stigning i antallet af håndværkere. Håndværkerne anerkender værdien af håndværker.dk som facilitator for, at danskerne nemt finder de bedste håndværkere, at håndværkerne bliver set af de rigtige kunder og til at opnå flere ordrer. På trods af store markedsføringsomkostninger i 1. halvår 2015 er EBIT i perioden forbedret sammenlignet med samme periode sidste år. Med baggrund i den positive udvikling er det besluttet at øge markedsføringen for derigennem at accelerere volumenvæksten i forretningen. De øgede omkostninger hertil medfører, at håndværker.dk nu ikke forventes at nå breakeven ultimo 2015, men i stedet i 1. halvår BoligPortal.dk, mål for 2015: BoligPortal.dk skal bevare markedslederpositionen og øge tilstedeværelsen på mobilplatforme og sociale medier inden for lejebolig. Nye produkter og services skal lanceres til både udlejere og lejere. BoligPortal.dk skal samtidig skabe et marked for sælg-selv af andels- og ejerboliger. Omsætningen forventes højere i 2015 og resultatet lavere på grund af yderligere investering i produktudvikling og markedsføring sammenlignet med Resultat efter 1. halvår 2015: BoligPortal.dk har fastholdt markedslederpositionen på markedet for annoncering af lejeboliger, og de opstillede mål er nået. Den planlagte udvikling af et nyt mobilvenligt site, apps og nye værktøjer til såvel lejere som private og professionelle udlejere er gennemført planmæssigt. På den nye markedsplads for sælg-selv salg af andels- og ejerboliger har BoligPortal.dk lanceret måske-til-salg, hvilket dog i nogen grad kannibaliserer det betalbare sælg-selv produkt. Omsætningsudviklingen er derfor svagere end forventet. Halvårsrapport 2015 for North Media A/S Side 5 af 22 Selskabsmeddelelse nr af 6. august 2015

6 Forventningerne til koncernens omsætning og EBIT (før særlige poster) for 2015 fastholdes For 2015 forventes koncernens omsætning uændret at udgøre mellem mio. kr. og mio. kr. For 2015 forventes koncernens EBIT (før særlige poster) uændret at blive på mellem -20 mio. kr. og + 5 mio. kr. Forventning til 2015 mio. kr. Omsætning EBIT Print til +5 Online til 0 Koncern til +5 Investeringer forventes i 2015 på koncernniveau at udgøre cirka 25 mio. kr., mens de ordinære afskrivninger forventes at udgøre cirka 46 mio. kr. Ved udgangen af 2015 forventes koncernens kapitalberedskab at være på niveau med kapitalberedskabet ved udgangen af Uændret forventning om resultatforbedring efter 2016 Som meddelt i selskabsmeddelelse nr af 15. juni 2015, har FK Distribution tabt COOP som kunde pr. 1. januar Isoleret set må dette forventes at påvirke indtjeningen negativt i North Media fra Det er imidlertid uændret forventningen, at koncernen fra og med 2017 vil få fornyet resultatfremgang og have positiv indtjening som resultat af de allerede iværksatte strategiske og produktmæssige tiltag, som rækker langt ind i det fremtidige mediemarked. Halvårsrapport 2015 for North Media A/S Side 6 af 22 Selskabsmeddelelse nr af 6. august 2015

7 Koncernens resultat for 1. halvår 2015 blev som forventet massiv fremgang i antallet af husstande, der har tilmeldt sig NejTak+. Koncernens omsætning på niveau med det forventede Koncernens omsætning androg 511,6 mio. kr. i 1. halvår Det er 4 % mindre end i samme periode i På markedet for omdeling af uadresserede tryksager noteredes i 1. halvår reducerede mængder og lavere priser, ligesom aviserne ikke nåede deres vækstmål. Omvendt oplevede BEKEY en kraftig omsætningsvækst om end fra et lavt niveau. FK Distributions omsætning falder fortsat Printsegmentets omsætning blev på 462,9 mio. kr. i 1. halvår 2015, mens den var 485,3 mio. kr. i 1. halvår Det svarer til et fald på 22,4 mio. kr. eller 5 %. Såvel FK Distribution som Avisaktiviteterne oplever omsætningstilbagegang som følge af faldende mængder og faldende priser. BEKEY oplever omvendt kraftig omsætningsvækst, men fra et lavt niveau. Omsætningen i onlinesegmentet på niveau med sidste år Omlægningen af strategien for håndværker.dk og dermed øget periodisering af omsætningen samt frasalget af Godmail.dk førte til en mindre omsætningstilbagegang inden for onlineaktiviteterne. Omsætningen faldt således fra 49,9 mio. kr. i 1. halvår 2014 til 48,7 mio. kr. i 1. halvår Det svarer til et fald på 2 %. Nettoomsætning 1. halvår 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. Året mio. kr Print 462,9 485,3 237,0 225,9 267,9 223,1 251,8 233,5 976,3 Indeks ift. samme periode forrige år 95,4 99,0 94,1 96,7 95,3 104,1 101,7 96,2 99,0 Online 48,7 49,9 24,1 24,6 22,3 25,2 25,1 24,8 97,4 Indeks ift. samme periode forrige år 97,6 106,2 96,0 99,2 100,5 115,6 108,2 104,2 107,0 Omsætning 511,6 535,2 261,1 250,5 290,2 248,3 276,9 258, ,7 Indeks ift. samme periode forrige år 95,6 99,6 94,3 97,0 95,7 105,1 102,2 96,9 99,7 EBIT før særlige poster 1. halvår 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. Året mio. kr Print 1,0 34,2 9,2-8,2 23,3 3,7 17,4 16,8 61,2 Overskudsgrad 0,2% 7,0% 3,9% -3,6% 8,7% 1,7% 6,9% 7,2% 6,3% Online -4,1-7,4-0,7-3,4-3,2 2,4-3,2-4,2-8,2 Overskudsgrad -8,4% -14,8% -2,9% -13,8% -14,3% 9,5% -12,7% -16,9% -8,4% Ikke fordelte indtægter/omkostninger -0,4-0,1-0,4 0,0 1,0 1,3 0,8-0,9 2,2 Koncernens EBIT -3,5 26,7 8,1-11,6 21,1 7,4 15,0 11,7 55,2 Overskudsgrad -0,7% 5,0% 3,1% -4,6% 7,3% 3,0% 5,4% 4,5% 5,1% Halvårsrapport 2015 for North Media A/S Side 7 af 22 Selskabsmeddelelse nr af 6. august 2015

8 Omsætning, mio. kr. EBIT, mio. kr. Omsætning, mio. kr. EBIT, mio. kr. Dækningsbidrag Det samlede dækningsbidrag for koncernen for 1. halvår 2015 blev på 248,6 mio. kr., hvilket er 17,5 mio. kr. lavere end for samme periode i Det svarer til en dækningsgrad på 48,6 %. I 1. halvår 2014 var dækningsbidraget 266,1 mio. kr. og dækningsgraden 49,7 %. Personaleomkostninger Personaleomkostninger udgjorde 150,2 mio. kr. i 1. halvår 2015, hvilket er 8,2 mio. kr. højere end i Stigningen er et resultat af øgede aktiviteter i forbindelse med NejTak+ på FK Distribution samt internationaliseringen af BEKEY, ligesom der har været afholdt omkostninger til koncernens 50 års jubilæumsfest. Der var i gennemsnit 630 ansatte i 1. halvår 2015, hvilket er 3 personer færre end ultimo 2014, men 9 flere end i 1. halvår Øvrige omkostninger Øvrige omkostninger udgøres primært af markedsføringsomkostninger, lokaleomkostninger, it-omkostninger, honorarer og administrationsomkostninger. Øvrige omkostninger var i alt 83,0 mio. kr. i 1. halvår 2015 mod 75,5 mio. kr. i 1. halvår Hovedparten af stigningen kan henføres til intensiveret udvikling, implementering og markedsføring af NejTak+ og minetilbud.dk. Herudover har der været afholdt omkostninger til udvikling af en række BEKEY produkter. Koncernens resultat for 1. halvår 2015 blev som forventet Koncernens EBIT før særlige poster for 1. halvår 2015 udgjorde -3,5 mio. kr., mod 26,7 mio. kr. i samme periode af Resultatet for perioden svarer til forventningerne udmeldt i februar FK Distribution har indtjeningsfald FK Distribution oplever fortsat omsætnings- og indtjeningsfald som følge af faldende mængder og fortsat prispres. Dette er årsagen til at Printsegmentets driftsresultat falder fra 34,2 mio. kr. i 1. halvår 2014 til 1,0 mio. kr. i 1. halvår Aviserne oplevede ligeledes mængdefald, men primært på kunder med lavt dækningsbidrag. Resultatet for avisaktiviteterne er på niveau med sidste år på trods af et mindre omsætningsfald. BEKEYs resultat er som forventet negativt på niveau med sidste år. Den forøgede omsætning er geninvesteret i yderligere produktudvikling, ligesom der er taget skridt til en internationalisering. Onlinesegmentets EBIT (før særlige poster) forbedret som planlagt EBIT før særlige poster for Onlinesegmentet blev på -4,1 mio. kr. i 1. halvår 2015 mod -7,4 mio. kr. i samme periode Driftsresultatet skyldes primært tab i Ofir.dk og håndværker.dk med baggrund i omkostninger relateret til produktudvikling og markedsføring. håndværker.dk s resultat er forbedret på trods af væsentlige omkostninger til markedsføring i 1. halvår Onlineresultatet er positivt påvirket af frasalget af Godmail.dk, der indgår i andre driftsindtægter med en nettoavance på 2,2 mio. kr. i Q Koncern Printsegment H H H H H H EBIT før særlige poster Omsætning EBIT før særlige poster Omsætning Halvårsrapport 2015 for North Media A/S Side 8 af 22 Selskabsmeddelelse nr af 6. august 2015

9 Mio. kr. Omsætning, mio. kr. EBIT, mio. kr. Særlige poster Der er i 2015 ingen særlige poster. I 1. halvår 2014 inkluderede Særlige poster en nedskrivning af goodwill og tilbageførsel af skyldig earn-out på netto i alt 7,5 mio. kr. fra købet af Byggestart/Hent- Tilbud.dk. Efter nedskrivningen blev goodwill og skyldig earn-out reduceret til 0 kr. I særlige poster for 1. halvår 2014 blev ligeledes inkluderet 1,6 mio. kr. i fratrædelsesomkostninger til personale i forbindelse med, at antallet af ansatte i Byggestart/HentTilbud.dk blev halveret til 15 personer. Se også note 3. Andel af resultat fra associerede virksomheder Koncernens andel af resultat efter skat fra associerede virksomheder udgjorde 0,0 mio. kr. i 1. halvår 2015 og -2,2 mio. kr. i 1. halvår Resultatet i A/S Vestsjællandske Distriktsblade er på niveau med resultatet i 1. halvår I 2014 var resultatet negativt påvirket af salget af minoritetsposten i Shopbox ApS, der resulterede i et tab på 1,7 mio. kr. Endvidere var der et negativt driftsresultat frem til salgstidspunktet. Finansielle indtægter Koncernen havde i 1. halvår 2015 finansielle indtægter på 10,5 mio. kr., mens indtægten udgjorde 7,5 mio. kr. i 1. halvår Indtægten hidrører primært fra afkast af investeringer i værdipapirer i form af realiserede og urealiserede kursgevinster, renteindtægter samt modtagne udbytter. Se også note 2. Pr. 30. juni 2015 havde koncernen en beholdning af værdipapirer på 195,4 mio. kr., mens beholdningen på samme tidspunkt i 2014 udgjorde 180,8 mio. kr. Finansielle omkostninger Finansielle omkostninger udgjorde i 1. halvår ,2 mio. kr. mod -6,0 mio. kr. i 1. halvår Renteomkostninger kan henføres til renter af realkreditlån samt diskonteringseffekt af skyldig købesum. Reduktionen i forhold til 1. halvår 2014 kan primært henføres til lavere diskonteringseffekt. Se også note 2. Resultat før skat Koncernens resultat før skat blev 2,8 mio. kr. i 1. halvår 2015 mod 18,5 mio. kr. i samme periode Faldet skyldes primært lavere driftsindtjening, som dog for en mindre dels vedkommende opvejes af højere netto finansielle indtægter. Skat Skat af periodens resultat udgør 0,6 mio. kr. og svarer til en effektiv skatteprocent på 21,4 %. I 1. halvår 2014 udgjorde den samlede skat i alt 7,6 mio. kr. baseret på et resultat på 18,5 mio. kr. Onlinesegment Pengestrømme fra driftsaktiviteter H H H EBIT før særlige poster Omsætning H H H Halvårsrapport 2015 for North Media A/S Side 9 af 22 Selskabsmeddelelse nr af 6. august 2015

10 Periodens resultat Periodens resultat for koncernen blev på 2,2 mio. kr. i 1. halvår Det er 8,7 mio. kr. lavere end i 2014 og skyldes hovedsageligt det førnævnte fald i basisindtjeningen. Særlige risici og usikkerhedsmomenter i 2. halvår 2015 Hovedparten af koncernens forretninger er i udpræget grad volumenvirksomheder med høje initialomkostninger og efterfølgende lave stykomkostninger, hvorfor en stigning i omsætningen vil understøtte en positiv udvikling i overskudsgraden. Omvendt vil et fald i omsætningen tilsvarende påvirke overskudsgraden negativt, idet det kun i begrænset omfang er muligt at tilpasse omkostningerne på kort sigt. Samtidig opereres på markeder, der er præget af kraftige strukturelle forandringer, hvilket er med til at øge usikkerheden. Immaterielle aktiver Immaterielle aktiver i koncernens balance er reduceret med 7,4 mio. kr. i 1. halvår 2015 via afskrivninger. Der er afskrevet 6,1 mio. kr. i Printresultatet på immaterielle aktiver relateret til købet af de otte lokalaviser i slutningen af 2013, 0,9 mio. kr. på software relateret til FK Distribution samt 0,4 mio. kr. i Onlineresultatet relateret til Boligportal.dk. Ultimo juni 2015 udgør goodwill relateret til købet af de otte lokalaviser 32,9 mio. kr., mens øvrige immaterielle aktiver i form af udgiver- og navnerettigheder vedrørende de otte lokalaviser er opgjort til 41,4 mio. kr. Den øvrige goodwill er relateret til FK Distribution og Bolig- Portal.dk og de øvrige immaterielle aktiver ligeledes til BoligPortal.dk. Det er konkluderet, at der ikke er behov for nedskrivninger pr. 30. juni Kapitalandele i associerede virksomheder I 1. halvår 2015 udgør kapitalandele i associerede virksomheder investeringen i Vestsjællandske Distriktsblade A/S samt en mindre aktiepost i et boligsite i Ukraine. Endelig er indeholdt kapitalandelen i Dansk Distributions Center P/S og tilhørende komplementarselskab. I 1. halvår 2014 solgte koncernen minoritetsposten i Shopbox ApS. Investeringer Koncernens samlede investeringer i immaterielle og materielle aktiver udgjorde 8,4 mio. kr. i 1. halvår 2015, hvilket er på niveau med samme periode sidste år, hvor de udgjorde 7,8 mio. kr. Hovedparten af investeringerne kan henføres til FK Distributions pakketerminaler. Periodens afskrivninger udgjorde 23,8 mio. kr. i 2015, hvilket er et lille fald på i alt 1,0 mio.kr. i forhold til samme periode året før. Faldet kan hovedsageligt henføres til reducerede afskrivninger på immaterielle aktiver efter nedskrivningen i Arbejdskapital Koncernens tilgodehavender fra salg af tjenesteydelser var 86,7 mio. kr. pr. 30. juni I debitordage svarede dette til 25,2 dage. I sammenligning med samme periode i 2014 er koncernens tilgodehavender øget med 0,4 mio. kr., og debitordagene er forøget med 1,2 dage fra 24,0 dage. Stigningen i debitordage er sket for de fleste aktiviteter. Kortfristede forpligtelser til leverandører af varer og tjenesteydelser udgjorde 40,4 mio. kr. ved udgangen af juni 2015 mod 40,8 mio. kr. ultimo juni I kreditordage svarer det til 24,4 dage i 2015 mod 25,0 dage i samme periode Anden gæld var 84,8 mio. kr. pr. 30. juni 2015, hvilket var 7,2 mio.kr. lavere end samme tidspunkt i Anden gæld udgøres primært af skyldige feriepengeforpligtelser, momsgæld samt skyldige omkostninger. Koncernens nettoarbejdskapital (NWC) udgjorde -33,1 mio. kr. ultimo juni 2015, hvilket er en forringelse på 10,4 mio. kr. i forhold til samme periode året før, hvor koncernens nettoarbejdskapital var på -43,5 mio. kr. Ultimo 2014 udgjorde den negative arbejdskapital -43,2 mio. kr. Periodens pengestrømme fra driftsaktiviteter blev på +2,0 mio. kr. i 2015 Pengestrømme fra driftsaktiviteter for 1. halvår 2015 blev markant lavere end samme periode Reduktionen skyldes primært faldet i resultatet, men også den forringede arbejdskapital. Pengestrømme fra investeringsaktiviteter er +11,2 mio. kr. i 1. halvår 2015, mens de var -46,3 mio. kr. i Pengestrømme fra investeringsaktiviteter påvirkes væsentligt af køb og salg af værdipapirer og for 2014 ligeledes af betaling af skyldig købesum samt køb af minoritetsandele i distributionsforretningen. Finansieringsaktiviteternes pengestrømme i 1. halvår 2015 er -4,9 mio. kr. og kan henføres til udbetalt udbytte til minoritetsaktionærer på 2,0 mio. kr. samt afdrag på realkreditlån. I 1. halvår 2014 udgjorde finansieringsaktiviteternes pengestrømme -6,7 mio. kr., hvilket ligeledes skyldes udbytte til minoritetsaktionærer samt afdrag på realkreditlån. Periodens samlede pengestrømme for 1. halvår 2015 blev på +8,3 mio. kr. Kapitalberedskab forbedres fortsat i 2015 Den 30. juni 2015 havde koncernen likvide beholdninger på 56,8 mio. kr. samt beholdning af værdipapirer på 195,4 mio. kr. Det likvide beredskab udgjorde således 272,2 mio. kr. ved udgangen af juni Halvårsrapport 2015 for North Media A/S Side 10 af 22 Selskabsmeddelelse nr af 6. august 2015

11 Heri er inkluderet en trækningsret på 25 mio. kr., hvoraf der er trukket 5 mio. kr. pr. 30. juni Koncernens beholdning af børsnoterede aktier androg 88,7 mio. kr. pr. 30. juni 2015 og bestod af investeringer i en investeringsforening samt en række danske og udenlandske ultralikvide aktier inden for informationsteknologi og sundhedspleje. Koncernens beholdning af obligationer pr. 30. juni 2015 var 106,7 mio. kr. Obligationsbeholdningen bestod af såvel virksomhedsobligationer som realkreditobligationer. Afkastet på værdipapirerne har været 9,7 mio. kr. svarende til 4,7 % for 1. halvår Koncernen har endvidere realkreditlån inklusive negativ dagsværdi af renteswap på i alt 151,4 mio. kr. samt en driftskredit, hvor der er trukket 5,0 mio. kr. Herudover har koncernen skyldig købesum, primært relateret til købet af Lokalaviserne Østerbro og Amager A/S, for i alt 21,4 mio. kr., hvoraf 12,6 mio. kr. forfalder inden for et år. Koncernens nettorentebærende indestående ved udgangen af 1. halvår 2015, efter fraregning af skyldig købesum, er således 74,4 mio. kr., hvilket er 6,8 mio. kr. bedre end ultimo Egenkapital og beholdning af egne aktier Den 30. juni 2015 udgjorde koncernens egenkapital 534,9 mio. kr., hvilket var 2,5 mio. kr. højere end ved udgangen af Der er i årets løb ikke købt eller solgt egne aktier. Pr. 30. juni 2015 var koncernens beholdning af egne aktier uforandret t. stk. svarende til 7,4 % af aktiekapitalen og stemmerne i North Media A/S. Den gennemsnitlige købskurs har udgjort 27,7 kr. pr. aktie. Eventualforpligtelser og -aktiver Der har ikke i 1. halvår 2015 været væsentlige ændringer i koncernens eventualforpligtelser og -aktiver. Begivenheder efter balancedagen Bestyrelsen og direktionen er ikke bekendt med, at der siden 30. juni 2015 er indtruffet begivenheder, som har væsentlig indvirkning på koncernens finansielle stilling. Anvendt regnskabspraksis Halvårsrapporten omfatter et sammendrag af koncernregnskabet for North Media A/S for perioden 1. januar juni Halvårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Halvårsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som årsrapporten for Der er foretaget en mindre korrektion i sammenligningstallene af regnskabsposterne direkte omkostninger, øvrige omkostninger samt andre driftsindtægter. Korrektionen påvirker ikke koncernens EBIT før særlige poster. I halvårsrapporten beregnes selskabsskat med 23,5 % af resultat før skat, dog justeret for avancen ved salg af godmail.dk. Skatten er beregnet separat for hver enkelt skattejurisdiktion. Ledelsesændringer Ingen. Nærtstående parter Der har ud over ledelsens ordinære aflønning ikke været transaktioner med direktion og bestyrelse. Richard Bunck er via sit holdingselskab Baunegård ApS hovedaktionær og dermed omfattet af oplysningspligten for nærtstående parter. Der har i regnskabsperioden ikke været transaktioner med Richard Bunck bortset fra bestyrelseshonorar. Samhandlen med associerede virksomheder har alene bestået af ordinære salgs- og købstransaktioner. Halvårsrapport 2015 for North Media A/S Side 11 af 22 Selskabsmeddelelse nr af 6. august 2015

12 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt den ureviderede halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 for koncernen North Media A/S. Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til halvårsrapporter for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Det er derfor vores opfattelse, at halvårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2015 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar juni Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står over for. Søborg, den 6. august 2015 Direktion Lars Nymann Andersen Adm. direktør Kåre Stausø Wigh Økonomidirektør Arne Ullum Laursen Mediadirektør Bestyrelse Richard Bunck Formand Peter Rasztar Næstformand Steen Gede Ulrik Holsted-Sandgreen Halvårsrapport 2015 for North Media A/S Side 12 af 22 Selskabsmeddelelse nr af 6. august 2015

13 Totalindkomstopgørelse for koncernen H1-15 H Note mio. kr. mio. kr. mio. kr. Nettoomsætning 511,6 535, ,7 Direkte omkostninger 163,3 166,9 333,7 Direkte personaleomkostninger 99,7 102,2 206,6 Dækningsbidrag 248,6 266,1 533,4 Personaleomkostninger 150,2 142,0 278,9 Øvrige omkostninger 83,0 75,5 157,3 Afskrivninger 23,8 24,8 48,2 Andre driftsindtægter 4,9 2,9 6,2 EBIT, før særlige poster -3,5 26,7 55,2 3 Særlige poster, netto 0,0-7,5-7,5 EBIT -3,5 19,2 47,7 1 Andel af resultat i associerede virksomheder 0,0-2,2-1,4 2 Finansielle indtægter 10,5 7,5 18,0 2 Finansielle omkostninger -4,2-6,0-24,7 Resultat før skat 2,8 18,5 39,6 Skat af årets resultat 0,6 7,6 16,9 Årets resultat 2,2 10,9 22,7 Poster der senere kan omklassificeres til resultatopgørelsen: Valutakursregulering, udenlandske virksomheder -0,3-0,1-0,2 Værdiregulering af sikringsinstrumenter 2,5-2,9-5,1 Skat af anden totalindkomst -0,7 0,7 1,3 Anden totalindkomst 1,5-2,3-4,0 Totalindkomst 3,7 8,6 18,7 Fordeling af årets resultat Aktionærerne i North Media A/S 2,8 9,7 20,6 Minoritetsinteresser -0,6 1,2 2,1 2,2 10,9 22,7 Fordeling af totalindkomst Aktionærerne i North Media A/S 4,3 7,4 16,6 Minoritetsinteresser -0,6 1,2 2,1 3,7 8,6 18,7 Resultat pr. aktie, kroner Resultat pr. aktie (EPS) - i alt 0,2 0,5 1,1 Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D) - i alt 0,2 0,5 1,1 Halvårsrapport 2015 for North Media A/S Side 13 af 22 Selskabsmeddelelse nr af 6. august 2015

14 Balance for koncernen Aktiver H1-15 H Note mio. kr. mio. kr. mio. kr. Goodwill 72,0 86,1 72,0 Øvrige immaterielle aktiver 57,4 69,1 63,9 Færdiggjorte udviklingsprojekter, software 2,8 4,0 3,8 Udviklingsprojekter under udførelse 0,7 0,9 0,6 Immaterielle aktiver 132,9 160,1 140,3 Grunde og bygninger 287,7 296,6 292,2 Tekniske anlæg 59,9 53,4 62,2 Driftsmidler og inventar 11,2 15,3 12,9 Materielle aktiver 358,8 365,3 367,3 4 Kapitalandele i associerede virksomheder 7,5 8,7 11,0 Andre kapitalandele 4,7 9,3 4,7 Andre tilgodehavender 2,3 1,9 2,3 Andre langfristede aktiver 14,5 19,9 18,0 Langfristede aktiver i alt 506,2 545,3 525,6 Varebeholdninger 4,5 0,0 0,0 Tilgodehavender fra salg af tjenesteydelser 86,7 86,3 91,7 Tilgodehavender fra associerede virksomheder 0,6 0,7 0,6 Andre tilgodehavender 4,7 1,2 1,3 Periodeafgrænsningsposter 18,8 16,1 21,2 Værdipapirer 195,4 180,8 204,7 5 Likvide beholdninger 56,8 52,8 43,5 Kortfristede aktiver i alt 367,5 337,9 363,0 Aktiver i alt 873,7 883,2 888,6 Halvårsrapport 2015 for North Media A/S Side 14 af 22 Selskabsmeddelelse nr af 6. august 2015

15 Balance for koncernen Passiver H1-15 H Note mio. kr. mio. kr. mio. kr. Aktiekapital 100,3 100,3 100,3 Egne aktier -41,2-41,2-41,2 Reserve for sikringstransaktioner -12,5-12,7-14,3 Reserve for valutakursreguleringer -3,7-3,3-3,4 Overført resultat 489,4 474,0 485,8 Moderselskabets andel af egenkapital 532,3 517,1 527,2 Minoritetsinteresser 2,6 4,2 5,2 Egenkapital i alt 534,9 521,3 532,4 Udskudt skat 16,8 17,4 16,1 7 Kreditinstitutter 129,0 134,9 131,9 Dagsværdi, renteswap 16,5 16,9 19,0 6 Skyldig købesum 8,8 31,6 15,4 Langfristede forpligtelser i alt 171,1 200,8 182,4 7 Kreditinstitutter 10,9 5,7 5,9 Leverandører af varer og tjenesteydelser 40,4 40,8 51,2 6 Skyldig købesum 12,6 2,1 8,4 Skyldig selskabsskat 0,3 5,5 1,5 Anden gæld 84,8 92,0 87,9 Periodeafgrænsningsposter 18,7 15,0 18,9 Kortfristede forpligtelser i alt 167,7 161,1 173,8 Forpligtelser i alt 338,8 361,9 356,2 Passiver i alt 873,7 883,2 888,6 Halvårsrapport 2015 for North Media A/S Side 15 af 22 Selskabsmeddelelse nr af 6. august 2015

16 Egenkapitalopgørelse for koncernen Halvår - urevideret H1-15, mio. kr. Aktiekapital Egne aktier Reserve for sikringstransaktioner Reserve for valuta kursregulering Overført resultat Moderselskabets andel i alt Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Egenkapital 1. januar ,3-41,2-14,3-3,4 485,8 527,2 5,2 532,4 Egenkapitalbevægelser H1-15 Periodens resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 2,8-0,6 2,2 Valutakursregulering, udenlandske virksomheder 0,0 0,0 0,0-0,3 0,0-0,3 0,0-0,3 Værdiregulering af sikringsinstrumenter 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 2,5 0,0 2,5 Skat af anden totalindkomst 0,0 0,0-0,7 0,0 0,0-0,7 0,0-0,7 Anden totalindkomst efter skat 0,0 0,0 1,8-0,3 0,0 1,5 0,0 1,5 Totalindkomst i alt 0,0 0,0 1,8-0,3 2,8 4,3-0,6 3,7 Udloddet udbytte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-2,0-2,0 Aktiebaseret vederlæggelse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8 0,0 0,8 Egenkapitalbevægelser i H1-15 i alt 0,0 0,0 1,8-0,3 3,6 5,1-2,6 2,5 Egenkapital 30. juni ,3-41,2-12,5-3,7 489,4 532,3 2,6 534,9 H1-14, mio. kr. Aktiekapital Egne aktier Reserve for sikringstransaktioner Reserve for valuta kursregulering Overført resultat Moderselskabets andel i alt Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Egenkapital 1. januar ,3-41,2-10,5-3,2 462,2 507,6 15,7 523,3 Egenkapitalbevægelser H1-14 Periodens resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 9,7 9,7 1,2 10,9 Valutakursregulering, udenlandske virksomheder 0,0 0,0 0,0-0,1 0,0-0,1 0,0-0,1 Værdiregulering af sikringsinstrumenter 0,0 0,0-2,9 0,0 0,0-2,9 0,0-2,9 Skat af anden totalindkomst 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,7 0,0 0,7 Anden totalindkomst efter skat 0,0 0,0-2,2-0,1 0,0-2,3 0,0-2,3 Totalindkomst i alt 0,0 0,0-2,2-0,1 9,7 7,4 1,2 8,6 Køb af minoritetsinteresser, netto (note 6) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-7,6-7,6 Ændret indregning af minoritetsinteresser 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 1,3-1,3 0,0 Udloddet udbytte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-3,8-3,8 Aktiebaseret vederlæggelse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8 0,0 0,8 Egenkapitalbevægelser i H1-14 i alt 0,0 0,0-2,2-0,1 11,8 9,5-11,5-2,0 Egenkapital 30. juni ,3-41,2-12,7-3,3 474,0 517,1 4,2 521,3 Halvårsrapport 2015 for North Media A/S Side 16 af 22 Selskabsmeddelelse nr af 6. august 2015

17 Egenkapitalopgørelse for koncernen Helår - revideret 2014, mio. kr. Aktiekapital Egne aktier Reserve for sikringstransaktioner Reserve for valuta kursregulering Overført resultat Moderselskabets andel i alt Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Egenkapital 1. januar ,3-41,2-10,5-3,2 462,2 507,6 15,7 523,3 Egenkapitalbevægelser i 2014 Årets resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 20,6 20,6 2,1 22,7 Valutakursregulering, udenlandske virksomheder 0,0 0,0 0,0-0,2 0,0-0,2 0,0-0,2 Værdiregulering af sikringsinstrumenter 0,0 0,0-5,1 0,0 0,0-5,1 0,0-5,1 Skat af anden totalindkomst 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 1,3 0,0 1,3 Anden totalindkomst efter skat 0,0 0,0-3,8-0,2 0,0-4,0 0,0-4,0 Totalindkomst i alt 0,0 0,0-3,8-0,2 20,6 16,6 2,1 18,7 Køb af minoritetsinteresser 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-7,6-7,6 Ændret indregning af minoritetsinteresser 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 1,2-1,2 0,0 Udloddet udbytte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-3,8-3,8 Aktiebaseret vederlæggelse 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 1,8 0,0 1,8 Egenkapitalbevægelser i 2014 i alt 0,0 0,0-3,8-0,2 23,6 19,6-10,5 9,1 Egenkapital 31. december ,3-41,2-14,3-3,4 485,8 527,2 5,2 532,4 Halvårsrapport 2015 for North Media A/S Side 17 af 22 Selskabsmeddelelse nr af 6. august 2015

18 Pengestrømsopgørelse for koncernen H1-15 H Note mio. kr. mio. kr. mio. kr. Periodens resultat 2,2 10,9 22,7 Regulering for ikke likvide driftsposter 19,7 39,2 79,9 Ændringer i driftskapital -14,6 6,4 7,4 Pengestrømme fra primær drift 7,3 56,5 110,0 Renteindbetalinger 0,1 0,3 0,3 Renteudbetalinger -3,6-4,0-7,8 Pengestrømme fra resultat før skat 3,8 52,8 102,5 Betalt selskabsskat -1,8-5,0-19,0 Pengestrømme fra driftsaktiviteter 2,0 47,8 83,5 Investeringer i immaterielle og materielle aktiver -8,4-7,8-26,9 Salg af immaterielle og materielle aktiver 0,6 0,1 1,0 4 Udbytte fra associerede virksomheder 3,5 13,0 13,6 Køb/salg af værdipapirer, netto 16,3-34,1-48,8 Udbytte fra værdipapirer 2,2 0,6 1,0 Investering i øvrige langfristede aktiver 0,0 0,1-4,8 8 Køb af virksomheder -3,0-10,6-11,5 Køb af andele i koncernselskab 0,0-7,6-7,6 Investering i associerede virksomheder 0,0 0,0-4,5 Pengestrømme fra investeringsaktiviteter 11,2-46,3-88,5 Afdrag på langfristede forpligtelser -2,9-2,9-5,7 Udbytte til minoritetsaktionærer -2,0-3,8-3,8 Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter -4,9-6,7-9,5 Årets pengestrømme i alt 8,3-5,2-14,5 5 Likvider, primo 43,5 58,0 58,0 5 Likvider, ultimo 51,8 52,8 43,5 Halvårsrapport 2015 for North Media A/S Side 18 af 22 Selskabsmeddelelse nr af 6. august 2015

19 Noter til halvårsrapport 1 Andel af resultat i associerede virksomheder H1-15 H mio. kr. mio. kr. mio. kr. Andel af resultat før skat 0,3-0,5 0,5 Andel af skat -0,3 0,0-0,6 Tab ved salg af kapitalandel 0,0-1,7-1,3 Andel af resultat i associerede virksomheder i alt 0,0-2,2-1,4 2 Finansielle poster H1-15 H mio. kr. mio. kr. mio. kr. Valutakursdifferencer 0,7 0,4 0,4 Renteindtægter mv. 0,1 0,3 0,3 Aktieudbytte 2,2 0,6 1,0 Renter og kursgevinster på obligationer, netto 1,2 2,6 4,1 Kursgevinster på aktier, netto 6,3 3,6 12,2 Finansielle indtægter i alt 10,5 7,5 18,0 Renteomkostninger mv. 3,6 4,0 7,5 Valutakursdifferencer 0,0 0,0 0,3 Dagsværdiregulering af andre kapitalandele 0,0 0,0 13,8 Diskonteringseffekt, skyldig købesum 0,6 2,0 3,1 Finansielle omkostninger i alt 4,2 6,0 24,7 3 Særlige poster H1-15 H mio. kr. mio. kr. mio. kr. Nedskrivning af goodwill relateret til Byggestart/HentTilbud ApS 0,0 14,1 14,1 Tilbageførsel af skyldig købesum relateret til købet af HentTilbud ApS 0,0-8,2-8,2 Fratrædelsesomkostninger ifm. organisationsmæssig ændring i HentTilbud ApS 0,0 1,6 1,6 Nedskrivning af goodwill relateret til midtugeaviser 0,0 0,0 15,0 Tilbageførsel af skyldig købesum relateret til købet af Lokalaviserne Østerbro og Amager A/S 0,0 0,0-15,0 Særlige poster, netto 0,0 7,5 7,5 Halvårsrapport 2015 for North Media A/S Side 19 af 22 Selskabsmeddelelse nr af 6. august 2015

20 4 Kapitalandele i associerede virksomheder H1-15 H mio. kr. mio. kr. mio. kr. Indre værdi 1. januar 11,0 25,0 25,0 Tilgang i året 0,0 0,0 5,0 Afgang i året 0,0-2,8-5,3 Andel af resultat før skat 0,3-0,5 0,5 Andel af skat -0,3 0,0-0,6 Modtaget udbytte / nedsættelse af kapital -3,5-13,0-13,6 Indre værdi ultimo 7,5 8,7 11,0 Kapitalandelen i Shopbox ApS blev solgt ultimo juni 2014, og tab på 1,7 mio. kr. blev driftsført i H1-14, jf. note 1. 5 Likvider H1-15 H mio. kr. mio. kr. mio. kr. Likvider ultimo omfatter Likvide beholdninger 56,8 52,8 43,5 Likviditetstræk på driftskredit -5,0 0,0 0,0 Likvider ultimo 51,8 52,8 43,5 Koncernen har en samlet trækningsret på i alt 25,0 mio. kr., hvoraf 5,0 mio. kr. er brugt pr. 30. juni Skyldig købesum H1-15 H mio. kr. mio. kr. mio. kr. Primo 23,8 51,8 51,8 Tilgang 0,0 0,0 4,8 Betalinger -3,0-10,6-11,5 Værdijusteringer 0,0-9,5-24,4 Diskontering 0,6 2,0 3,1 Skyldig købesum i alt 21,4 33,7 23,8 Langfristet del 8,8 31,6 15,4 Kortfristet del 12,6 2,1 8,4 Skyldig købesum i alt 21,4 33,7 23,8 It-leverancerne fra Emply til Ofir er leveret planmæssigt, og den yderligere kapitalinvestering i Emply ApS, der blev hensat pr. 31. december 2014, forventes gennemført i Q Halvårsrapport 2015 for North Media A/S Side 20 af 22 Selskabsmeddelelse nr af 6. august 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 3. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 3. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 3. KVARTAL 215 Den 5. november 215 Selskabsmeddelelse nr. 9-15 FK Distribution er kraftigt negativt påvirket af en urimelig priskonkurrence fra Post Danmark: Det totale antal breve

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2014

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2014 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 214 Den 8. maj 214 Selskabsmeddelelse nr. 5-14 Eksekvering af igangsatte initiativer forløber planmæssigt. Omsætning og resultat som forventet i 1. kvartal 214 og uændrede

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 7. AUGUST 2014 Agenda Halvåret i hovedtræk Udvikling i aktiviteter Fokus og forventninger til 2014 Baggrund Finansiel udvikling i 1H 2014 7. august 2014 2 Implementering og

Læs mere

ÅRSRAPPORT 5. FEBRUAR 2015

ÅRSRAPPORT 5. FEBRUAR 2015 ÅRSRAPPORT 2014 5. FEBRUAR 2015 Agenda 2014 i hovedtræk Fokus og forventninger 2015 Finansiel udvikling 2014 Udvikling i selskaber 5. februar 2015 2 Succesfuld vækst med NejTak+ er det vigtigste strategiske

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Halvårsrapport 2008 for Søndagsavisen a-s

Halvårsrapport 2008 for Søndagsavisen a-s Den 6. august 2008 Selskabsmeddelelse nr. 12-08 Halvårsrapport 2008 for Søndagsavisen a-s Der forventes uændret et resultat før skat for 2008 på 20-40 mio. kr. Negativ tendens på annoncemarkederne. Fortsat

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Halvårsrapport 2009 for Søndagsavisen a-s

Halvårsrapport 2009 for Søndagsavisen a-s Den 5. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 17-09 Halvårsrapport 2009 for Søndagsavisen a-s Søndagsavisen a-s realiserer et resultat for første halvår 2009, som er bedre end i samme periode året før. Betydeligt

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning... 7. Regnskabspåtegninger... 58. Koncernregnskab... 61. Noteoversigt... 67. Bestyrelse og direktion...

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning... 7. Regnskabspåtegninger... 58. Koncernregnskab... 61. Noteoversigt... 67. Bestyrelse og direktion... Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 7 Regnskabspåtegninger... 58 Koncernregnskab... 61 Noteoversigt... 67 Bestyrelse og direktion... 112 Koncernstruktur... 116 Årsregnskab for moderselskabet... 118

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

EBIT-margin før kulturstøtte er 6,7 % for kvartal 2016, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 4,3 %.

EBIT-margin før kulturstøtte er 6,7 % for kvartal 2016, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 4,3 %. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Resumé TV 2 har i de første 3 kvartaler i 2016 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 83 mio.kr. mod 183 mio.kr. i 2015. EBIT i 3. kvartal 2016 er 20 mio.kr. mod

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

EBIT-margin før kulturstøtte er 7,2 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 4,8 %.

EBIT-margin før kulturstøtte er 7,2 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 4,8 %. HALVÅRSRAPPORT FOR 2016 Resumé I 1. halvår 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 63 mio.kr. mod 98 mio.kr. i 2015. Nedgangen skyldes primært, at 2016 er et stort sportsår med stigende

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2013 Fjerritslev, 22. august 2013 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2016 Fjerritslev, 24. august 2016 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2016. Positivt halvårsresultat i Migatronic koncernen

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Tivoli, den 15. august 2010 Delårsrapport for

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 29. august 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 29. august 2014 HALVÅRSRAPPORT FOR 2014 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2014 et resultat før skat på 139 mio.kr. mod 111 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 0,7 procentpoint til 34,9 % i 1. halvår 2014.

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 28. oktober 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 28. oktober 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2014 et resultat før skat på 202 mio.kr. mod 164 mio.kr. i 2013. I 3. kvartal 2014 er resultatet før skat 63 mio.kr. mod

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Side 1 af 11 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 for perioden 1. januar - 31. marts 2017 Resumé Brøndby

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 for perioden 1. januar - 31. marts 2016 Resumé Brøndby IF s nettoomsætning

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,6 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,3 %.

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,6 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,3 %. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2017 Resumé I de første tre kvartaler af 2017 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 247 mio.kr. mod 83 mio.kr. i 2016. EBIT i 3. kvartal 2017 er 74 mio.kr.

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,8 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,4 %.

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,8 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,4 %. HALVÅRSRAPPORT FOR 2017 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2017 et historisk godt resultat før finansielle poster (EBIT) på 172 mio.kr. mod 63 mio.kr. i 2016. Forbedringen i resultatet skyldes højere omsætning

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2017

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2017 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2017 Fjerritslev, 29. august 2017 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2017. Halvårsresultat med overskud i Migatronic

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

Halvårsrapport 2011 for North Media A/S

Halvårsrapport 2011 for North Media A/S Den 3. august 2011 Selskabsmeddelelse nr. 09-11 Halvårsrapport 2011 for North Media A/S North Media A/S fortsætter den solide indtjeningsfremgang. EBIT for 1. halvår 2011 blev 80,8 mio. kr., hvilket er

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2013

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2013 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 213 Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. North Media A/S 1 Den 3. maj 213 Selskabsmeddelelse nr. 7-13 Koncernens resultat blev bedre end forventet i

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2014 Tivoli, den 31. oktober 2014 Delårsrapport for

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2015 Tivoli, den 27. april 2015 Delårsrapport for

Læs mere

TV 2 har i 1. kvartal 2017 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 15 mio.kr. mod 0 mio.kr. i 2016.

TV 2 har i 1. kvartal 2017 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 15 mio.kr. mod 0 mio.kr. i 2016. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2017 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2017 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 15 mio.kr. mod 0 mio.kr. i 2016. Omsætningen på 666 mio.kr. er steget 2,9 % i 1. kvartal

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

North Media investerer fortsat i at udvikle og transformere de enkelte forretningsområder til nye annoncemedievaner hos detailhandel og forbrugere.

North Media investerer fortsat i at udvikle og transformere de enkelte forretningsområder til nye annoncemedievaner hos detailhandel og forbrugere. 583.000 Den 4. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 05-16 North Media investerer fortsat i at udvikle og transformere de enkelte forretningsområder til nye annoncemedievaner hos detailhandel og forbrugere.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2012: Øget markedsindsats og positivt resultat

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere