Athene Auto Dynamic 5100

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Athene Auto Dynamic 5100"

Transkript

1 Athene Auto Dynamic 5100 Bruger Vejledning Fuldautomatisk Veksel trykmadras med batteri backup til profylakse og behandling af tryksår samt komfort og smertelindring

2 Indholdsfortegnelse: Kontraindikationer. Side 3 Indledning, herunder opbygning og formål.. Side 3 Installation.Side 4 Madras inkl. betræk Pumpe Betjening start Side 5 Valg af funktion Blød Dynamisk (vekseltryk) brugervægt kg Auto Firm (fuld-oppustet) Funktion Dynamisk (vekseltryk) brugervægt kg Statisk (ikke-vekslende).side 5 CPR Lyntømning.Side 6 Batteri funktion og drift Side 6 Børne-/funktionslås..Side 7 Transport...Side 7 Patient transfer..side 7 Alarmer..Side 8 Højt-tryk Lavt-tryk Filter Ventil Strøm Vedligeholdelse procedurer Side 8 Sikkerhed Rengøring procedurer Side 8 Rengøring/Dekontaminering, lokalt Madras...Side 9 Rengøring/Dekontaminering Pumpen..Side 10 Tekniske Data.Side 10 Pumpe Madras

3 Betræk Kontraindikationer Som med alle vekseltryk madrassystemer er Athene 5100 Auto Dynamic kontraindiceret til brug, hvor brugere/patienter har ustabile frakturer eller spinal skader. Er De i tvivl søg da råd og vejledning hos læge eller nærmest overordnede. Indledning Athene Auto Dynamic 5100 er blevet udviklet som et "state of the art" vekseltryk madrassystem for lav til og med ekstra høj risiko forebyggelse af tryksår samt for behandling af tryksår inklusiv kategori 4 sår. Produktet består af en luftfyldt celle/lamelmadras, der hviler på toppen af en konventionel eller hospitals sengeramme, og er forbundet via luftslange til en separat pumpe enhed. Formålet med produktet er at aflaste trykket, der opstår under en patient ved kortere eller længere tids sengeleje, således at blodgennemstrømningen bliver vedligeholdt og iltningen af væv opnås. Dette sker ved intermitterende at aflaste trykket fra patienten krop, der er i forbindelse med madrassen oven på sengerammen, ved sekventielt at deflatere (tømme for luft) de støttende luft celler/lameller i madrassen. En pumpe styrer fuldautomatisk denne proces. Madrassen består af en række på 20 tværgående PU luft celler, der alle er beskyttet af et semi- /damp-permeabel kontinent lynlås betræk. 17 af de tværgående celler er arrangeret i alternerende par af A- og B-celler, som skiftevis fyldes og tømmes, mens de 3 hoved-celler forbliver oppustet/statiske. Pumpen, der opererer fra en 230 V net spænding, kan rekvireres både med en integreret batteri back up løsning, som gør det muligt for Athene 5100 Auto Dynamic at operere uafhængigt af ledningsnettet i en fortløbende periode på op til 3 timer, og en pumpe uden. Børne-/funktionslåsen er indbygget i display og er aktiveret efter 1 minut ved 3 individuelle lysende punkter i nederste højre hjørne af hvert af de tre display ruder. Det software baserede system inden i pumpeenheden kontroller bl.a. at magnetventilerne giver korrekt luftmængde til at fylde i eller trække ud af madrassens luftceller, som det kræves iht. den valgte drift funktion. Styringen vedligeholder også lufttrykket i madrassen på det krævede niveau samt styrer handling af akustisk/visuel alarm som aktiveres i tilfælde af strøm svigt eller ved over- eller undertryk. For at spare patienten for at anvende unødvendig energi til at bibeholde varmen i madrassen recirkuleres 90 % af al luft i hver eneste cyklus. CPR-funktionen tillader hurtig deflation/tømning af madrassens celler ved bl.a. nødsituation. CPR- funktionen skal altid være stillet på normal når ikke i brug.

4 Installation a) Madras Fjern evt. standard madras fra sengens liggeflade. Placer madrassen på sengens liggeflade. Se til at det aftagelige vandtætte betræk vender opad der er meget synligt fødder tryk på oversiden og disse fødder skal være placeret i sengens fodende. Madrassens luftslange kommer herved ud i fodenden af sengen. Fastgør madrassen til sengen ved at fastgøre de 2 hovedende-stropper til sengens ryg-del. Derefter fæstnes de 2 x 2 stropper på midten af madrassen til sengens modsvarende BEVÆGELIGE dele på liggefladen. Sluttelig fæstnes de 2 stropper i madrassen fodende omkring de bevægelige dele i sengens bendel. Gjordene bør ikke være alt for stramme og må ikke forstyrre driften af sengen. Kontroller regelmæssigt fæstninger for patientens sikkerhed og plejernes optimale arbejdssikkerhed. Kontroller at CPR Ventilen er på Normal position. Det anbefales at bruge luftmadrassen med et almindeligt LØST hængende lagen, der er afpasset madrassens længde bredde og højde. b) Pumpe enhed Hæng Pumpeenheden på sengens ende gavl. Bøjlerne på pumpens bagside justeres så de passer til tykkelsen/dybden af sengens gavl eller lignende hvorover pumpen hænges.

5 Tilslut madrassens luftslange til pumpe enheden ved at indsætte de 3 han stik i pumpens 3 hun stik (med kvik-lås/åbning). Når luftslangens stik er korrekt indsat høres et KLIK. Kontroller at CPR Ventilen på luftslangen er på Normal position. Betjening - start Sæt pumpens strømkabel i en korrekt autoriseret 230V stikkontakt og tænd derefter Pumpe enheden ved hjælp af Tænd/Sluk kontakten på pumpens venstre side set fra sengens fod ende. LED-display aktiveres og viser 3 blinkende grønne vandrette linjestykker ( _), efterfulgt af 3 grønne halve nuller (ooo) og tre hele nuller (000). Alle 3 blinker skiftevis på display. Når madrassen er oppustet vil display vise skiftevis (_o_) og (o_o), der er symbolet for dynamisk funktion, vekseltrykfunktion. Valg af madras funktion: Ved at trykke gentagne gange på "Funktion"-knappen gøres det muligt at vælge en af følgende funktioner: Blød Dynamisk (vægt kg) Auto Firm/Fuld-oppustet Dynamisk-vekseltryk(vægt kg) Statisk funktion. Blød Dynamisk Funktion. Når madrassen er fuldt oppustet skifter pumpen automatisk til 'Blød Dynamisk' funktion og display skifter til blinkende (_o_) og (o_o). Systemet arbejder som et såkaldt 1:2 system. En celle cyklus på 10 minutter kan beskrives således: A-cellerne tømmes langsomt for luft over ca. 3 minutter, hvorefter er de i de næste 4 minutter holder samme lufttryk niveau. Derefter vil de i løbet af de næste 3 minutter, pumpes op igen til det driftstryk som systemet har identificeret, som det optimale for netop denne patient i netop denne lejringsstilling, og dér holdes trykket så i minutter og vi er så videre i den næste cyklus. Processen foretages samtidig for B-cellerne, men med modsat cyklus. Herefter er cellerne simultant i modsatte positioner. Denne funktion gør det muligt at brugervægten indstilles automatisk fra kg. Den dynamiske cyklus er nu igen i gang, men med et reduceret tryk på ca. 8 % ift. normal dynamisk funktion Auto Firm (fuld-oppustet) Funktion Auto Firm funktionen, i hvilken alle luftcellerne forbliver fuld-oppustet, er valgt ved at trykke på "Funktion" knappen på kontrolpanelet på pumpens front. LED-display ændrer sig til '000 og blinker med få sekunders mellemrum som et tegn på at systemet fungerer korrekt. Hvis tilstanden ikke allerede er blevet ændret af brugeren, vil Auto Firm funktionen automatisk være begrænset til at fungere som sådan i maks. 15 minutter, efter hvilken pumpen, af kliniske sikkerheds hensyn, returnerer automatisk til Blød Dynamisk funktion.

6 Dynamisk (vekseltryk) Funktion Denne funktion ses i display som (_0_) og (0_0). Denne facilitet gør det muligt at øge luftindtaget i madrassens celler og derved opnå en hårdere og mere stabil madras til den bariatriske borger/patient. Brugervægten indstilles automatisk fra kg. Systemet arbejder som et såkaldt 1:2 system. En celle cyklus på 10 minutter kan beskrives således: A-cellerne tømmes langsomt for luft over ca. 3 minutter, hvorefter er de i de næste 4 minutter holder samme lufttryk niveau. Derefter vil de i løbet af de næste 3 minutter, pumpes op igen til det driftstryk som systemet har identificeret, som det optimale for netop denne patient i netop denne lejringsstilling, og dér holdes trykket så i minutter og vi er så videre i den næste cyklus. Processen foretages samtidig for B-cellerne, men med modsat cyklus. Herefter er cellerne simultant i modsatte positioner. Statisk (ikke-vekslende) Funktion "Statisk -funktion vælges ved at trykke på "Funktion" knappen igen indtil display skifter til "ooo". Alle madrassens celler forbliver nu oppustet med ensartet Komfortabelt tryk. Denne funktion er IKKE tidsbegrænset. CPR Lyntømning CPR-ventilen består af en manuel betjent ventil med et stort rødt drejeligt håndtag, som, når det betjenes, åbner alle luftcellerne og dermed opnås en meget hurtig luft-lyntømning /deflation af alle madrassens luftceller. Der kan efter maks. 10 sekunders CPR aktivering ydes første hjælp i relation til hjertestop. For optimal tilgængelighed er CPR-ventilen monteret tæt ved pumpen på luftslangen. Drejning af det røde håndtag i retning med uret - til CPR-positionen - aktiverer CPR-ventilen. Når madrassen lyntømmes vil Lavt Tryk alarm blive aktiveret, og den deaktiveres ved at slukke på Tænd/Sluk kontakten på for Pumpens venstre side. NB! Luk CPR-ventilen ved at dreje den røde knap mod uret til NORMAL position. Herefter kan der tændes for pumpen igen. Tænd på Tænd/sluk kontakten på pumpens venstre side for fyldning af luft i madrassen med videre. Batteridrift for Pumpe med Batteri Back Up: I tilfælde af netspændingen slås fra eller simpelthen falder ud stikket trækkes ud af væggens

7 stikkontakt eller der er et simpelt strøm svigt slår madras systemet automatisk over til at fungere via den interne batteri forsyning uden afbrydelse af vekseltrykfunktionen i madrassen. Når det sker, aktiveres den akustiske alarm ved at udsende korte bip" og Batteri Operation LED lyset tændes foran på pumpen øverste LED i højre side af display. Den akustiske alarm har til formål at henlede opmærksomheden overfor plejepersonalet at der er afbrydelse på ledningsnettet (en stor fordel hvor denne afbrydelse ikke er tilsigtet), således at korrigerende foranstaltninger der træffes helt uden stress momenter. Den akustiske alarm annulleres/de-aktiveres ved at trykke på "Funktion knappen. Batteri Operation LED forbliver tændt så længe batteriet er i drift. Batteri forsyningssystemet er designet for at give fuld drift af madrassen, idet det kan kontinuerligt fortsætte sin drift i ca. 3 timer total uafhængig af ledningsnettet. Power Reserve LED lyset på pumpen indikerer batteriets tilstand/niveau. Det er det nederste LED i højre side af display. Under almindelig funktion og drift lyser LED en konstant Grøn. Når Batterikapacitet er faldet til ca.1/3 af maks. vil farven skifte til blinkende rød for at angive, at ledningsnettet skal genetableres indenfor maks. 30 min. Når batteriet kapaciteten er utilstrækkelig til at opretholde fuld drift af madras systemet skifter lyset til kontinuerlig Rød og en akustisk alarm aktiveres. Ledningsnettet skal genetableres omgående for at opretholde madrassystemets funktioner. Rød Batteri Power LED lys vil efter genetablering til 230 V kontakt skifte til blinkende Grøn for at angive, at batteriet er under genopladning. Når batteriet er ved at være genopladet, skifter det blinkende grønne Power Reserve til konstant Grøn LED lys. NB: Når batteriet har været afladet, skal det genoplades, hvilket sker ved at tilslutte systemet til 230 V net spænding i en periode på op til 20 timer, før batteriet igen kan benyttes helt driftsikkert over ca. 3 timer. Børnesikring/funktionslås Athene Auto Dynamic 5100 er udstyret med børneesikring/funktionslås, der aktiveres automatisk 1 minut efter sidste indtastning på knappen foran på pumpe huset. Låsen er aktiveret når der i hvert af de 3 display vinduer viser sig en kraftig lysende diode i nederste højre hjørne. Deaktivering af sikringen/låsen sker ved at trykke på funktionsknappen foran på pumpehuset. Hold knappen inde i 8 sekunder, hvorved de 3 lysende dioder forsvinder en efter en. Når alle tre dioder er forsvundet høres et BIB og systemet er ulåst. Børnesikring/funktionslås deaktiveres ved konstant at trykke i 8 sekunder på knappen på pumpens front. Børnesikringen/funktionslåsen aktiveres automatisk efter 1 minut

8 Transport Hvis seng med Athene Auto Dynamic 5100 madras system i lagt skal flyttes: Udtag stikkontakten i væggen (afbryd 230 V net spændingen) og systemet skifter helt automatisk til Batteri funktionen for pumpe med Batteri Back Up, der nu styrer f.eks. vekseltrykket og andre funktioner i systemet. Husk ikke at slukke på tænd/sluk kontakten på pumpen. Denne knap skal konstant være aktiveret. Deaktiveres kontakten vil batteri funktionen ophøre med at virke øjeblikkelig. For Pumpe uden batteri slukkes pumpen og stikket tages ud af stikkontakt. Pumpe forbliver integreret med Slangerne til madrassen. Herved forbliver luften i madrassen min. 8 timer. I statisk funktion. Patient Forflytning (evt. pleje) Sæt systemet i 'Auto Firm' funktion så alle cellerne pustes op med luft. Tryk på Funktion knappen. Herefter vil evt. transfer og/eller repositionering og/eller pleje situation blive utrolig vel afhjulpet bl.a. i relation til plejerens belastning. Efter endt opgave sættes pumpen tilbage på tidligere funktion. Tryk på Funktion knappen Advarsel: "Fuld oppustet tilstand giver ikke trykaflastning. "Dynamisk" funktion skal genetableres så hurtigt som muligt. Alarmer Alarmer viser aktivitet ved en blinkende rød LED lampe ledsaget af et lydsignal. I hvert enkelt tilfælde skal pumpen slukkes på pumpens tænd/sluk kontakt på venstre side af pumpen herved de-aktiveres alarmen og årsagen til alarm undersøges og efter opklaring kan systemet genstartes på tænd/sluk kontakten på pumpens venstre side. Høj-Tryk Alarm Denne tilstand kan for eksempel skyldes et knæk på luftslangen eller en anden/ekstra person pludselig har sat sig på madrassen. Høj-Tryk alarmtilstand vises i display ved (000) blinker rødt samt en akustisk alarm. Lav-Tryk Alarm

9 Denne tilstand kan for eksempel skyldes at CPR-ventilen er åbnet eller en lækage i madrassen evt. på grund af punktering eller som følge af strøm svigt. Lav-Tryk alarmtilstand er i display vist ved ( _) blinker rødt samt en akustisk alarm. Filter Alarm Pumpen har indbygget FILTER ALARM, som informere om at det er ved at være tid til et filter skift i pumpen. Denne alarmtilstand er i display vist ved (FIL) blinker rødt samt en akustisk alarm Ventil-Fejl Alarm Hvis en af Magnetventilerne fejler elektrisk (enten åbent kredsløb eller kortslutning), forårsager dette en fejl i madrassen, der medfører at der ikke sker noget vekseltryk. Denne alarmtilstand er i display vist ved (0_0) blinker rødt samt en akustisk alarm. Strømsvigt Alarm Svigt i ledningsnettet vil udløse en alarm. Systemet vil automatisk skifte til den batteri- drevne funktion (se ovenfor), hvis batteri back up pumpe er valgt. Først når batterikapaciteten falder til et punkt der er utilstrækkeligt til at opretholde fuld drift af madras systemet vil Power reserve LED, på pumpens front, skifte til kontinuerlig rød og den akustisk alarm aktiveres. Vedligeholdelse - Procedurer Sikkerhed Udelukkende kvalificerede, trænede og formelt godkendte teknikere af Athene Healthcare A/S må vedligeholde, modificere samt servicere og reparere madras systemet. Overholdes disse procedurer ikke, risikerer personen, der bryder proceduren, at forårsage alvorlige ulykker og skader på sig selv og andre samt en mulig død som følge af elektrisk stød. Rengøring - Procedurer Advarsel: Før rengøring af systemet sørg for, at Pumpen er afbrudt fra strømnettets elforsyning.

10 Pumpen må ikke nedsænkes i vand eller andre væsker. Pumpen må ikke autoklaveres, ligeså må der ikke anvendes Fenol til rengøring. HUSK! Vask hænder før påbegyndelse af rengøringen. Brug passende beskyttelsesbeklædning såsom handsker, forklæde og maske. Sørg for at alle overflader er rengjort før og efter kontakt med madrassen. Rengøring/dekontaminering, lokalt Madras 1. Betræk er stadig på madrassen. Pumpen er afbrudt af 230 V el-net. Pumpen er slukket på tænd/sluk kontakten. Luftslanger er låst op så separat fra pumpen. Pumpens el ledning rulles sammen om pumpen. 2. Rengør overfladen på bordet, der skal bruges til at dekontaminere madrassen, med Hypoklorid eller tilsvarende desinfektionsmiddel iht. lokale hygiejne forskrifter. 3. Betræk lynes af madrassen. Dekontaminer madrassens celler, bund mv. med varmt vand (gerne 80º C) der indeholder rengøringsmiddel. Efterfølgende kan tørres med f.eks. køkkenrulle eller anden form for klud uden slibemiddel. 4. Fold Madrassen på midten, fra hoved-del mod fod-del, rengør bordet dér hvor der ikke er nogen madras, hvilket svarer til det sted hvor madrassens hoved-del var placeret. Rengør den opadvendte side af madrassen (den ene halvdel af bunden). Tør med f.eks. køkkenrulle ingen slibemateriale tilladt. 5. Herefter placeres den foldede madras på øverste halvdel af bordet ved at folde den modsat, dvs. fold hoveddel tilbage på bordet og lad fod-delen følge ovenpå hoved-del. Rengør bordet på den tomme del samt den opadvendte del af madrasbunden, der nu vender op af. Tør med køkkenrulle. 6. Fjern tekstil omslaget omkring luftslangen og dekontaminer dette separat med betrækket. Luftslange og CPR-ventil dekontamineres med egnet børste og varmt vand tilsat vaskemiddel- og f.eks. Hypochlorit opløsning iht. lokal hygiejne forskrift. Tør med køkkenrulle. 7. Madrasbetræk maskinvaskes iht. lokale forskrifter f.eks. med vaskemiddel- og f.eks. Hypochlorit opløsning ved en temperatur på 90º C i 3 minutter. Rengøring/Dekontaminering - Pumpen Pumpen kan dekontamineres ved at tørre med fugtig klud uden slibemidler med vaskemiddel og Hypoklorid opløsning iht. lokale hygiejne forskrifter. Tekniske Data Pumpe

11 Serie Nummer: Label på bagsiden El-strøm: 230 volt, 50 Hz Strøm forbrug: Maks. 30 Watt Sikringer: 2 x 500 ma Batteri kapacitet: 1050 mah Støj niveau: Gnst. 26,9 db (A) Dimension: 29,5 x 22 x 9 cm Vægt: 2,7 kg Garanti: Iht. Købeloven Service interval: 12 mdr. v/autoriseret tekniker Beskyttelse mod chok: Klasse 2 Udstyrsklasse: Klasse B Certifikat. BS medicinsk udstyr 93/42(EEC) Madras Mærkat i fodende: Serie nummer, lev. info, vægt, vask angivelser Materiale: Polyuretan (PU) (total PVC fri) Stropper for befæstelse: 8 stk. totalt Patient vægt: Kg. Antal luft celler: 20 Dimension: 200 x 83 x 23 cm Vægt: 6 Kg. Betræk Materiale: Egenskaber: Dimension: Vægt: Farve: Tryk: Strikket Polyamid med PU belægning Semipermeabel, 2-vejs strækbart Kontinent overfor bl.a. blodbårne patogener Lynlås befæstning hele vejen rundt Hygiejneflap hele vejen rundt Øko-Tex certifikat 214 x 94 cm Ca. 1 kg. Bourgogne fødder-tegning, Leverandørnavn samt bruger vægt Alle henvendelser vedr. produkt, klinisk rådgivning, service, reparation og garanti mv.: Athene Healthcare A/S Hejreskovvej 22 B 3490 Kvistgård

12 Telefon: Fax: Webside:

Zibo Athene III-systemet

Zibo Athene III-systemet Brugervejledning Zibo Athene III-systemet Vekseltryk - Enkeltceller Helmadras (luft/luft) med elektronisk MCS styring Dekubitus forebyggelse og behandling (Grad I- IV iht. EPUAP) Indhold Zibo Athene A/S

Læs mere

ZIBO TURN. Brugsvejledning. Vekseltryksmadras med Automatisk vendesystem og Low Air Loss. Læs venligst hele brugsvejledningen før brug.

ZIBO TURN. Brugsvejledning. Vekseltryksmadras med Automatisk vendesystem og Low Air Loss. Læs venligst hele brugsvejledningen før brug. ZIBO TURN Brugsvejledning Vekseltryksmadras med Automatisk vendesystem og Low Air Loss Model No.: 9P-060 serie Læs venligst hele brugsvejledningen før brug. 2 Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

Brugervejledning. KanMed AB Sverige. Art. Nr. BW-50-073/10 2007-05-28

Brugervejledning. KanMed AB Sverige. Art. Nr. BW-50-073/10 2007-05-28 Brugervejledning Art. Nr. BW-50-073/10 2007-05-28 0413 Advarsel! Læs venligst denne vejledning grundigt. Forkert brug af patientvarmeudstyr kan skade patienten. Producent: KanMed AB Sverige Indhold KanMed

Læs mere

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning tekniske hjelpemidler TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning Rigedalen 41 4626 Kristiansand Postboks 8343 4676 Kristiansand Tlf. +47 38 14 48 00 Fax +47 38 14 48 70 rehab@varodd.no www.varodd.no Artikelnummer:

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING Indhold 1 ANVISNINGER FOR SIKKER OG KORREKT BRUG 4 2 INSTALLATION AF APPARATET 6 3 TILPASNING TIL FORSKELLIGE GASTYPER 9 4 AFSLUTTENDE ARBEJDE 14 5 BESKRIVELSE AF KNAPPERNE PÅ FRONTPANELET 16 6 BRUG AF

Læs mere

Cochlear Implants RONDO. Brugervejledning. AW30140_2.0 (Danish)

Cochlear Implants RONDO. Brugervejledning. AW30140_2.0 (Danish) Cochlear Implants RONDO Brugervejledning AW30140_2.0 (Danish) Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2. INTRODUKTION 3 3. TILSIGTET ANVENDELSE INDIKATIONER KONTRAINDIKATIONER

Læs mere

VENTURI NPWT-system. Brugerhåndbog

VENTURI NPWT-system. Brugerhåndbog VENTURI NPWT-system Brugerhåndbog Indhold EN FR DE Side Introduktion 2 Komponentliste 2 Oplysninger om forsigtighedsregler og advarsler 3 Sådan anvendes NPWT Betjening af vakuumenheden 4 ES IT NL FI Brugerinformation

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

VM 9100 RM. Brugsanvisning

VM 9100 RM. Brugsanvisning VM 9100 RM Brugsanvisning 1 Kære kunde Vi vil gerne takke dig for at købe dette produkt samt den tillid du viser vores virksomhed. For optimal brug af alle produktets fordele, har vi opsummeret en række

Læs mere

Alaris GW infusionspumpe. Brugervejledning da

Alaris GW infusionspumpe. Brugervejledning da laris GW infusionspumpe s Brugervejledning da Indhold laris GW infusionspumper Indledning... 2 Om denne manual.... 2 Hurtig startvejledning.... 2 Karakteristika for laris GW infusionspumpe... 3 Knapper

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

IoC - View. Version 2.1. Morpheus Medical. Brugermanual. designed by

IoC - View. Version 2.1. Morpheus Medical. Brugermanual. designed by IoC - View Version 2.1 Brugermanual IoC EMG ESR designed by Morpheus Medical Morpheus Medical Calle/ Llacuna, 162 08018, Barcelona Tel.. +34-933090668 Fax: +34-934019762 www. morpheus-medical.com info@morpheus-medical.com

Læs mere

Instruktionsbog CCS - Centraliserede Transportsystemer Labo-Scan

Instruktionsbog CCS - Centraliserede Transportsystemer Labo-Scan Instruktionsbog CCS - Centraliserede Transportsystemer Labo-Scan Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986890 Rev. 00 Rev.01 Centraliserede Transportsystemer CCS Labo-Scan Side 2 af 45 Indhold 1. GENEREL

Læs mere

PRIMAX PROF LINE MANUAL

PRIMAX PROF LINE MANUAL PRIMAX PROF LINE MANUAL Gas og elektrisk, kombineret konvektion- og dampinjektionsovne Til madlavning og bagværk CE Alle de i denne brugsvejledning angivne specifikationer er ikke bindende og producenten

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

BRUGSANVISNING VIGTIGT DU BEDES LÆSE DENNE BRUGSANVISNING NØJE, FØR DU BRUGER DETTE UDSTYR. OPBEVAR DEN ET SIKKERT STED TIL FREMTIDIG HENVISNING.

BRUGSANVISNING VIGTIGT DU BEDES LÆSE DENNE BRUGSANVISNING NØJE, FØR DU BRUGER DETTE UDSTYR. OPBEVAR DEN ET SIKKERT STED TIL FREMTIDIG HENVISNING. BRUGSANVISNING DK VIGTIGT DU BEDES LÆSE DENNE BRUGSANVISNING NØJE, FØR DU BRUGER DETTE UDSTYR. OPBEVAR DEN ET SIKKERT STED TIL FREMTIDIG HENVISNING. KAPITEL 1: FØR BRUG * Sikkerhedsadvarsler * Brugerinformation

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Leica CV5030. Dækglasautomat

Leica CV5030. Dækglasautomat Leica CV5030 Dækglasautomat Betjeningsvejledning Leica CV5030 Best.-nr. 14 0478 80103 RevE V 3.0, dansk - 04/2013 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

FLEXUS 2. Dansk...2 English... 16 Svenska... 30 U.S.A. and countries outside the EU... 44

FLEXUS 2. Dansk...2 English... 16 Svenska... 30 U.S.A. and countries outside the EU... 44 FLEXUS 2 Dansk..........................2 English......................... 16 Svenska........................ 30 U.S.A. and countries outside the EU........ 44 1 DK.......FLEXUS 2 Varenummer: P07 - XXXXXX

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

D413,579; D413,867; D421,031; D472,568; D472,910;D473,573; D473,574; D474,215;

D413,579; D413,867; D421,031; D472,568; D472,910;D473,573; D473,574; D474,215; Wayne-Dalton Europe Noter vedr. Installation, Brug og Vedligeholdelse 1 Rue Maurice Hollande 51100 Reims, France +33-(0)3-26-09-19-20 Modeller: E3763-433 Dækket af et eller flere af de følgende patenter

Læs mere

Kapitel 1 1 Påtænkt anvendelse, kontraindikationer og generelle forholdsregler

Kapitel 1 1 Påtænkt anvendelse, kontraindikationer og generelle forholdsregler brugervejledning 1 2 Dansk Indhold Kapitel 1 1 Påtænkt anvendelse, kontraindikationer og generelle forholdsregler Kapitel 2 3 Beskrivelse af Inogen One G3 Oxygen Concentrator 3 Vigtige dele af Inogen One

Læs mere

Minimanual for. SKIOLD Datamix MultiFeeder 5000. Version 1.71-27.01.10 (Dok. nr 981000150)

Minimanual for. SKIOLD Datamix MultiFeeder 5000. Version 1.71-27.01.10 (Dok. nr 981000150) Minimanual for SKIOLD Datamix MultiFeeder 5000 Version 1.71-27.01.10 (Dok. nr 981000150) Minimanualen beskriver de styringsområder, som anvendes mest i det daglige arbejde. Henvisninger: I minimanualen

Læs mere

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK Elektrisk kørestol Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK HVIS DU HAR NEDSAT SYN, KAN DETTE DOKUMENT SES I PDF-FORMAT PÅ WWW.SUNRISEMEDICAL.COM ELLER ALTERNATIVT KAN DET STILLES TIL RÅDIGHED I STOR TEKST.

Læs mere

INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 2

INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 2 Inden du begynder at betjene dette apparat, bør du læse manualen grundigt og gemme den til senere opslag. Da de følgende betjeningsanvisninger dækker flere modeller, er det muligt, at dit køleskabs karakteristika

Læs mere

Miljøtjenesten ( Københavns Kommune

Miljøtjenesten ( Københavns Kommune ' " ' " # # Miljøtjenesten ( " #$ % &$& Københavns Kommune Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 SIKKERHED...4 MONTRE...5 STRØM - RUM 1...5 Vindmølle strømmen...5 Solcelle strømmen...5 Net strøm (230V)...5

Læs mere