Athene Auto Dynamic 5100

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Athene Auto Dynamic 5100"

Transkript

1 Athene Auto Dynamic 5100 Bruger Vejledning Fuldautomatisk Veksel trykmadras med batteri backup til profylakse og behandling af tryksår samt komfort og smertelindring

2 Indholdsfortegnelse: Kontraindikationer. Side 3 Indledning, herunder opbygning og formål.. Side 3 Installation.Side 4 Madras inkl. betræk Pumpe Betjening start Side 5 Valg af funktion Blød Dynamisk (vekseltryk) brugervægt kg Auto Firm (fuld-oppustet) Funktion Dynamisk (vekseltryk) brugervægt kg Statisk (ikke-vekslende).side 5 CPR Lyntømning.Side 6 Batteri funktion og drift Side 6 Børne-/funktionslås..Side 7 Transport...Side 7 Patient transfer..side 7 Alarmer..Side 8 Højt-tryk Lavt-tryk Filter Ventil Strøm Vedligeholdelse procedurer Side 8 Sikkerhed Rengøring procedurer Side 8 Rengøring/Dekontaminering, lokalt Madras...Side 9 Rengøring/Dekontaminering Pumpen..Side 10 Tekniske Data.Side 10 Pumpe Madras

3 Betræk Kontraindikationer Som med alle vekseltryk madrassystemer er Athene 5100 Auto Dynamic kontraindiceret til brug, hvor brugere/patienter har ustabile frakturer eller spinal skader. Er De i tvivl søg da råd og vejledning hos læge eller nærmest overordnede. Indledning Athene Auto Dynamic 5100 er blevet udviklet som et "state of the art" vekseltryk madrassystem for lav til og med ekstra høj risiko forebyggelse af tryksår samt for behandling af tryksår inklusiv kategori 4 sår. Produktet består af en luftfyldt celle/lamelmadras, der hviler på toppen af en konventionel eller hospitals sengeramme, og er forbundet via luftslange til en separat pumpe enhed. Formålet med produktet er at aflaste trykket, der opstår under en patient ved kortere eller længere tids sengeleje, således at blodgennemstrømningen bliver vedligeholdt og iltningen af væv opnås. Dette sker ved intermitterende at aflaste trykket fra patienten krop, der er i forbindelse med madrassen oven på sengerammen, ved sekventielt at deflatere (tømme for luft) de støttende luft celler/lameller i madrassen. En pumpe styrer fuldautomatisk denne proces. Madrassen består af en række på 20 tværgående PU luft celler, der alle er beskyttet af et semi- /damp-permeabel kontinent lynlås betræk. 17 af de tværgående celler er arrangeret i alternerende par af A- og B-celler, som skiftevis fyldes og tømmes, mens de 3 hoved-celler forbliver oppustet/statiske. Pumpen, der opererer fra en 230 V net spænding, kan rekvireres både med en integreret batteri back up løsning, som gør det muligt for Athene 5100 Auto Dynamic at operere uafhængigt af ledningsnettet i en fortløbende periode på op til 3 timer, og en pumpe uden. Børne-/funktionslåsen er indbygget i display og er aktiveret efter 1 minut ved 3 individuelle lysende punkter i nederste højre hjørne af hvert af de tre display ruder. Det software baserede system inden i pumpeenheden kontroller bl.a. at magnetventilerne giver korrekt luftmængde til at fylde i eller trække ud af madrassens luftceller, som det kræves iht. den valgte drift funktion. Styringen vedligeholder også lufttrykket i madrassen på det krævede niveau samt styrer handling af akustisk/visuel alarm som aktiveres i tilfælde af strøm svigt eller ved over- eller undertryk. For at spare patienten for at anvende unødvendig energi til at bibeholde varmen i madrassen recirkuleres 90 % af al luft i hver eneste cyklus. CPR-funktionen tillader hurtig deflation/tømning af madrassens celler ved bl.a. nødsituation. CPR- funktionen skal altid være stillet på normal når ikke i brug.

4 Installation a) Madras Fjern evt. standard madras fra sengens liggeflade. Placer madrassen på sengens liggeflade. Se til at det aftagelige vandtætte betræk vender opad der er meget synligt fødder tryk på oversiden og disse fødder skal være placeret i sengens fodende. Madrassens luftslange kommer herved ud i fodenden af sengen. Fastgør madrassen til sengen ved at fastgøre de 2 hovedende-stropper til sengens ryg-del. Derefter fæstnes de 2 x 2 stropper på midten af madrassen til sengens modsvarende BEVÆGELIGE dele på liggefladen. Sluttelig fæstnes de 2 stropper i madrassen fodende omkring de bevægelige dele i sengens bendel. Gjordene bør ikke være alt for stramme og må ikke forstyrre driften af sengen. Kontroller regelmæssigt fæstninger for patientens sikkerhed og plejernes optimale arbejdssikkerhed. Kontroller at CPR Ventilen er på Normal position. Det anbefales at bruge luftmadrassen med et almindeligt LØST hængende lagen, der er afpasset madrassens længde bredde og højde. b) Pumpe enhed Hæng Pumpeenheden på sengens ende gavl. Bøjlerne på pumpens bagside justeres så de passer til tykkelsen/dybden af sengens gavl eller lignende hvorover pumpen hænges.

5 Tilslut madrassens luftslange til pumpe enheden ved at indsætte de 3 han stik i pumpens 3 hun stik (med kvik-lås/åbning). Når luftslangens stik er korrekt indsat høres et KLIK. Kontroller at CPR Ventilen på luftslangen er på Normal position. Betjening - start Sæt pumpens strømkabel i en korrekt autoriseret 230V stikkontakt og tænd derefter Pumpe enheden ved hjælp af Tænd/Sluk kontakten på pumpens venstre side set fra sengens fod ende. LED-display aktiveres og viser 3 blinkende grønne vandrette linjestykker ( _), efterfulgt af 3 grønne halve nuller (ooo) og tre hele nuller (000). Alle 3 blinker skiftevis på display. Når madrassen er oppustet vil display vise skiftevis (_o_) og (o_o), der er symbolet for dynamisk funktion, vekseltrykfunktion. Valg af madras funktion: Ved at trykke gentagne gange på "Funktion"-knappen gøres det muligt at vælge en af følgende funktioner: Blød Dynamisk (vægt kg) Auto Firm/Fuld-oppustet Dynamisk-vekseltryk(vægt kg) Statisk funktion. Blød Dynamisk Funktion. Når madrassen er fuldt oppustet skifter pumpen automatisk til 'Blød Dynamisk' funktion og display skifter til blinkende (_o_) og (o_o). Systemet arbejder som et såkaldt 1:2 system. En celle cyklus på 10 minutter kan beskrives således: A-cellerne tømmes langsomt for luft over ca. 3 minutter, hvorefter er de i de næste 4 minutter holder samme lufttryk niveau. Derefter vil de i løbet af de næste 3 minutter, pumpes op igen til det driftstryk som systemet har identificeret, som det optimale for netop denne patient i netop denne lejringsstilling, og dér holdes trykket så i minutter og vi er så videre i den næste cyklus. Processen foretages samtidig for B-cellerne, men med modsat cyklus. Herefter er cellerne simultant i modsatte positioner. Denne funktion gør det muligt at brugervægten indstilles automatisk fra kg. Den dynamiske cyklus er nu igen i gang, men med et reduceret tryk på ca. 8 % ift. normal dynamisk funktion Auto Firm (fuld-oppustet) Funktion Auto Firm funktionen, i hvilken alle luftcellerne forbliver fuld-oppustet, er valgt ved at trykke på "Funktion" knappen på kontrolpanelet på pumpens front. LED-display ændrer sig til '000 og blinker med få sekunders mellemrum som et tegn på at systemet fungerer korrekt. Hvis tilstanden ikke allerede er blevet ændret af brugeren, vil Auto Firm funktionen automatisk være begrænset til at fungere som sådan i maks. 15 minutter, efter hvilken pumpen, af kliniske sikkerheds hensyn, returnerer automatisk til Blød Dynamisk funktion.

6 Dynamisk (vekseltryk) Funktion Denne funktion ses i display som (_0_) og (0_0). Denne facilitet gør det muligt at øge luftindtaget i madrassens celler og derved opnå en hårdere og mere stabil madras til den bariatriske borger/patient. Brugervægten indstilles automatisk fra kg. Systemet arbejder som et såkaldt 1:2 system. En celle cyklus på 10 minutter kan beskrives således: A-cellerne tømmes langsomt for luft over ca. 3 minutter, hvorefter er de i de næste 4 minutter holder samme lufttryk niveau. Derefter vil de i løbet af de næste 3 minutter, pumpes op igen til det driftstryk som systemet har identificeret, som det optimale for netop denne patient i netop denne lejringsstilling, og dér holdes trykket så i minutter og vi er så videre i den næste cyklus. Processen foretages samtidig for B-cellerne, men med modsat cyklus. Herefter er cellerne simultant i modsatte positioner. Statisk (ikke-vekslende) Funktion "Statisk -funktion vælges ved at trykke på "Funktion" knappen igen indtil display skifter til "ooo". Alle madrassens celler forbliver nu oppustet med ensartet Komfortabelt tryk. Denne funktion er IKKE tidsbegrænset. CPR Lyntømning CPR-ventilen består af en manuel betjent ventil med et stort rødt drejeligt håndtag, som, når det betjenes, åbner alle luftcellerne og dermed opnås en meget hurtig luft-lyntømning /deflation af alle madrassens luftceller. Der kan efter maks. 10 sekunders CPR aktivering ydes første hjælp i relation til hjertestop. For optimal tilgængelighed er CPR-ventilen monteret tæt ved pumpen på luftslangen. Drejning af det røde håndtag i retning med uret - til CPR-positionen - aktiverer CPR-ventilen. Når madrassen lyntømmes vil Lavt Tryk alarm blive aktiveret, og den deaktiveres ved at slukke på Tænd/Sluk kontakten på for Pumpens venstre side. NB! Luk CPR-ventilen ved at dreje den røde knap mod uret til NORMAL position. Herefter kan der tændes for pumpen igen. Tænd på Tænd/sluk kontakten på pumpens venstre side for fyldning af luft i madrassen med videre. Batteridrift for Pumpe med Batteri Back Up: I tilfælde af netspændingen slås fra eller simpelthen falder ud stikket trækkes ud af væggens

7 stikkontakt eller der er et simpelt strøm svigt slår madras systemet automatisk over til at fungere via den interne batteri forsyning uden afbrydelse af vekseltrykfunktionen i madrassen. Når det sker, aktiveres den akustiske alarm ved at udsende korte bip" og Batteri Operation LED lyset tændes foran på pumpen øverste LED i højre side af display. Den akustiske alarm har til formål at henlede opmærksomheden overfor plejepersonalet at der er afbrydelse på ledningsnettet (en stor fordel hvor denne afbrydelse ikke er tilsigtet), således at korrigerende foranstaltninger der træffes helt uden stress momenter. Den akustiske alarm annulleres/de-aktiveres ved at trykke på "Funktion knappen. Batteri Operation LED forbliver tændt så længe batteriet er i drift. Batteri forsyningssystemet er designet for at give fuld drift af madrassen, idet det kan kontinuerligt fortsætte sin drift i ca. 3 timer total uafhængig af ledningsnettet. Power Reserve LED lyset på pumpen indikerer batteriets tilstand/niveau. Det er det nederste LED i højre side af display. Under almindelig funktion og drift lyser LED en konstant Grøn. Når Batterikapacitet er faldet til ca.1/3 af maks. vil farven skifte til blinkende rød for at angive, at ledningsnettet skal genetableres indenfor maks. 30 min. Når batteriet kapaciteten er utilstrækkelig til at opretholde fuld drift af madras systemet skifter lyset til kontinuerlig Rød og en akustisk alarm aktiveres. Ledningsnettet skal genetableres omgående for at opretholde madrassystemets funktioner. Rød Batteri Power LED lys vil efter genetablering til 230 V kontakt skifte til blinkende Grøn for at angive, at batteriet er under genopladning. Når batteriet er ved at være genopladet, skifter det blinkende grønne Power Reserve til konstant Grøn LED lys. NB: Når batteriet har været afladet, skal det genoplades, hvilket sker ved at tilslutte systemet til 230 V net spænding i en periode på op til 20 timer, før batteriet igen kan benyttes helt driftsikkert over ca. 3 timer. Børnesikring/funktionslås Athene Auto Dynamic 5100 er udstyret med børneesikring/funktionslås, der aktiveres automatisk 1 minut efter sidste indtastning på knappen foran på pumpe huset. Låsen er aktiveret når der i hvert af de 3 display vinduer viser sig en kraftig lysende diode i nederste højre hjørne. Deaktivering af sikringen/låsen sker ved at trykke på funktionsknappen foran på pumpehuset. Hold knappen inde i 8 sekunder, hvorved de 3 lysende dioder forsvinder en efter en. Når alle tre dioder er forsvundet høres et BIB og systemet er ulåst. Børnesikring/funktionslås deaktiveres ved konstant at trykke i 8 sekunder på knappen på pumpens front. Børnesikringen/funktionslåsen aktiveres automatisk efter 1 minut

8 Transport Hvis seng med Athene Auto Dynamic 5100 madras system i lagt skal flyttes: Udtag stikkontakten i væggen (afbryd 230 V net spændingen) og systemet skifter helt automatisk til Batteri funktionen for pumpe med Batteri Back Up, der nu styrer f.eks. vekseltrykket og andre funktioner i systemet. Husk ikke at slukke på tænd/sluk kontakten på pumpen. Denne knap skal konstant være aktiveret. Deaktiveres kontakten vil batteri funktionen ophøre med at virke øjeblikkelig. For Pumpe uden batteri slukkes pumpen og stikket tages ud af stikkontakt. Pumpe forbliver integreret med Slangerne til madrassen. Herved forbliver luften i madrassen min. 8 timer. I statisk funktion. Patient Forflytning (evt. pleje) Sæt systemet i 'Auto Firm' funktion så alle cellerne pustes op med luft. Tryk på Funktion knappen. Herefter vil evt. transfer og/eller repositionering og/eller pleje situation blive utrolig vel afhjulpet bl.a. i relation til plejerens belastning. Efter endt opgave sættes pumpen tilbage på tidligere funktion. Tryk på Funktion knappen Advarsel: "Fuld oppustet tilstand giver ikke trykaflastning. "Dynamisk" funktion skal genetableres så hurtigt som muligt. Alarmer Alarmer viser aktivitet ved en blinkende rød LED lampe ledsaget af et lydsignal. I hvert enkelt tilfælde skal pumpen slukkes på pumpens tænd/sluk kontakt på venstre side af pumpen herved de-aktiveres alarmen og årsagen til alarm undersøges og efter opklaring kan systemet genstartes på tænd/sluk kontakten på pumpens venstre side. Høj-Tryk Alarm Denne tilstand kan for eksempel skyldes et knæk på luftslangen eller en anden/ekstra person pludselig har sat sig på madrassen. Høj-Tryk alarmtilstand vises i display ved (000) blinker rødt samt en akustisk alarm. Lav-Tryk Alarm

9 Denne tilstand kan for eksempel skyldes at CPR-ventilen er åbnet eller en lækage i madrassen evt. på grund af punktering eller som følge af strøm svigt. Lav-Tryk alarmtilstand er i display vist ved ( _) blinker rødt samt en akustisk alarm. Filter Alarm Pumpen har indbygget FILTER ALARM, som informere om at det er ved at være tid til et filter skift i pumpen. Denne alarmtilstand er i display vist ved (FIL) blinker rødt samt en akustisk alarm Ventil-Fejl Alarm Hvis en af Magnetventilerne fejler elektrisk (enten åbent kredsløb eller kortslutning), forårsager dette en fejl i madrassen, der medfører at der ikke sker noget vekseltryk. Denne alarmtilstand er i display vist ved (0_0) blinker rødt samt en akustisk alarm. Strømsvigt Alarm Svigt i ledningsnettet vil udløse en alarm. Systemet vil automatisk skifte til den batteri- drevne funktion (se ovenfor), hvis batteri back up pumpe er valgt. Først når batterikapaciteten falder til et punkt der er utilstrækkeligt til at opretholde fuld drift af madras systemet vil Power reserve LED, på pumpens front, skifte til kontinuerlig rød og den akustisk alarm aktiveres. Vedligeholdelse - Procedurer Sikkerhed Udelukkende kvalificerede, trænede og formelt godkendte teknikere af Athene Healthcare A/S må vedligeholde, modificere samt servicere og reparere madras systemet. Overholdes disse procedurer ikke, risikerer personen, der bryder proceduren, at forårsage alvorlige ulykker og skader på sig selv og andre samt en mulig død som følge af elektrisk stød. Rengøring - Procedurer Advarsel: Før rengøring af systemet sørg for, at Pumpen er afbrudt fra strømnettets elforsyning.

10 Pumpen må ikke nedsænkes i vand eller andre væsker. Pumpen må ikke autoklaveres, ligeså må der ikke anvendes Fenol til rengøring. HUSK! Vask hænder før påbegyndelse af rengøringen. Brug passende beskyttelsesbeklædning såsom handsker, forklæde og maske. Sørg for at alle overflader er rengjort før og efter kontakt med madrassen. Rengøring/dekontaminering, lokalt Madras 1. Betræk er stadig på madrassen. Pumpen er afbrudt af 230 V el-net. Pumpen er slukket på tænd/sluk kontakten. Luftslanger er låst op så separat fra pumpen. Pumpens el ledning rulles sammen om pumpen. 2. Rengør overfladen på bordet, der skal bruges til at dekontaminere madrassen, med Hypoklorid eller tilsvarende desinfektionsmiddel iht. lokale hygiejne forskrifter. 3. Betræk lynes af madrassen. Dekontaminer madrassens celler, bund mv. med varmt vand (gerne 80º C) der indeholder rengøringsmiddel. Efterfølgende kan tørres med f.eks. køkkenrulle eller anden form for klud uden slibemiddel. 4. Fold Madrassen på midten, fra hoved-del mod fod-del, rengør bordet dér hvor der ikke er nogen madras, hvilket svarer til det sted hvor madrassens hoved-del var placeret. Rengør den opadvendte side af madrassen (den ene halvdel af bunden). Tør med f.eks. køkkenrulle ingen slibemateriale tilladt. 5. Herefter placeres den foldede madras på øverste halvdel af bordet ved at folde den modsat, dvs. fold hoveddel tilbage på bordet og lad fod-delen følge ovenpå hoved-del. Rengør bordet på den tomme del samt den opadvendte del af madrasbunden, der nu vender op af. Tør med køkkenrulle. 6. Fjern tekstil omslaget omkring luftslangen og dekontaminer dette separat med betrækket. Luftslange og CPR-ventil dekontamineres med egnet børste og varmt vand tilsat vaskemiddel- og f.eks. Hypochlorit opløsning iht. lokal hygiejne forskrift. Tør med køkkenrulle. 7. Madrasbetræk maskinvaskes iht. lokale forskrifter f.eks. med vaskemiddel- og f.eks. Hypochlorit opløsning ved en temperatur på 90º C i 3 minutter. Rengøring/Dekontaminering - Pumpen Pumpen kan dekontamineres ved at tørre med fugtig klud uden slibemidler med vaskemiddel og Hypoklorid opløsning iht. lokale hygiejne forskrifter. Tekniske Data Pumpe

11 Serie Nummer: Label på bagsiden El-strøm: 230 volt, 50 Hz Strøm forbrug: Maks. 30 Watt Sikringer: 2 x 500 ma Batteri kapacitet: 1050 mah Støj niveau: Gnst. 26,9 db (A) Dimension: 29,5 x 22 x 9 cm Vægt: 2,7 kg Garanti: Iht. Købeloven Service interval: 12 mdr. v/autoriseret tekniker Beskyttelse mod chok: Klasse 2 Udstyrsklasse: Klasse B Certifikat. BS medicinsk udstyr 93/42(EEC) Madras Mærkat i fodende: Serie nummer, lev. info, vægt, vask angivelser Materiale: Polyuretan (PU) (total PVC fri) Stropper for befæstelse: 8 stk. totalt Patient vægt: Kg. Antal luft celler: 20 Dimension: 200 x 83 x 23 cm Vægt: 6 Kg. Betræk Materiale: Egenskaber: Dimension: Vægt: Farve: Tryk: Strikket Polyamid med PU belægning Semipermeabel, 2-vejs strækbart Kontinent overfor bl.a. blodbårne patogener Lynlås befæstning hele vejen rundt Hygiejneflap hele vejen rundt Øko-Tex certifikat 214 x 94 cm Ca. 1 kg. Bourgogne fødder-tegning, Leverandørnavn samt bruger vægt Alle henvendelser vedr. produkt, klinisk rådgivning, service, reparation og garanti mv.: Athene Healthcare A/S Hejreskovvej 22 B 3490 Kvistgård

12 Telefon: Fax: Webside:

Athene Auto Dynamic 5100 Bruger Vejledning

Athene Auto Dynamic 5100 Bruger Vejledning Athene Auto Dynamic 5100 Bruger Vejledning Fuldautomatisk Vekseltrykmadras med batteri backup til profylakse og behandling af tryksår samt komfort og smertelindring 1 Kontraindikationer Som med alle vekseltryk

Læs mere

Auto Dynamic 5100. Bruger Vejledning

Auto Dynamic 5100. Bruger Vejledning Auto Dynamic 5100 Bruger Vejledning Fuldautomatisk Veksel trykmadras med batteri backup til profylakse og behandling af tryksår samt komfort og smertelindring 1 Indholdsfortegnelse: Kontraindikationer.

Læs mere

Plexus Air Express Helmadras

Plexus Air Express Helmadras Brugsanvisning Plexus Air Express Helmadras Dynamisk, alternerende trykaflastende helmadrassystem Vare nr. 80-10219 HMI nr. 53438 Maj-10 Vare nr. 80-10277 HMI nr. 40691 Alu Rehab ApS - Kløftehøj 8 - DK-8680

Læs mere

Neba Air Flow. Brugsanvisning. Dynamisk, alternerende trykaflastende madrassystem. Fylde- og vedligeholdelsespumpe Plexus C-102

Neba Air Flow. Brugsanvisning. Dynamisk, alternerende trykaflastende madrassystem. Fylde- og vedligeholdelsespumpe Plexus C-102 Brugsanvisning Neba Air Flow Dynamisk, alternerende trykaflastende madrassystem Vare nr. 80-10229 HMI nr. 39721 Vare nr. 80-10282 HMI nr. 53386 Fylde- og vedligeholdelsespumpe Plexus C-102 Maj-10 Alu Rehab

Læs mere

Athene II-systemet. Brugervejledning. Vekseltryk - Enkeltceller Topmadras med elektronisk MCS styring

Athene II-systemet. Brugervejledning. Vekseltryk - Enkeltceller Topmadras med elektronisk MCS styring Brugervejledning Athene II-systemet Vekseltryk - Enkeltceller Topmadras med elektronisk MCS styring Dekubitus forebyggelse og behandling (Grad I-III iht. EPUAP) Zibo Athene A/S Blokken 23a 3460 Kvistgård

Læs mere

Plexus Auto Sure-Float

Plexus Auto Sure-Float Brugsanvisning Plexus Auto Sure-Float Alternerende, dynamisk, trykaflastende helmadrassystem med automatisk tryksensorstyring. Bariatriske størrelser op til 260 kg. Vare nr. 80-10213 HMI nr. 40692 Maj-10

Læs mere

Zibo Athene III-systemet

Zibo Athene III-systemet Brugervejledning Zibo Athene III-systemet Vekseltryk - Enkeltceller Helmadras (luft/luft) med elektronisk MCS styring Dekubitus forebyggelse og behandling (Grad I- IV iht. EPUAP) Indhold Zibo Athene A/S

Læs mere

ACADEMY MATTRESS 415

ACADEMY MATTRESS 415 ACADEMY MATTRESS 415 AVAILABLE SIZES MODELS AND SIZES CM INCH 80x200 32x80 Adult 90x200 36x80 Paediatric 68x140 27x56 * Width x Length Special sizes and custom made products on request. 4 1 2 3 fig. A

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Brugsanvisning. Aqua Bruseleje BA M14 190 & BA M14 214

Brugsanvisning. Aqua Bruseleje BA M14 190 & BA M14 214 Aqua Bruseleje BA M14 190 & BA M14 214 Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion 2. Anvendelsesområde 3. Ibrugtagning 4. Betjeningsvejledning 5. Vedligeholdelse 6. Fejlfinding 7. Teknisk data 8. Garanti Winncare

Læs mere

Dynamisk Alternerende Madras System. Bruger Manual

Dynamisk Alternerende Madras System. Bruger Manual Dynamisk Alternerende Madras System Bruger Manual Modell No.: 9P-051 serie LÆS ALLE INSTRUKTIONER FØR BRUG. 1 Indhold Sikkerhedsforeskrifter 2 Introduktion.. 3 Produkt beskrivelse.. 4 Instalation 6 Operation..

Læs mere

Brugsanvisning til. Cobiflow 200 vekseltryks topmadras med Cobiflow 300 pumpe

Brugsanvisning til. Cobiflow 200 vekseltryks topmadras med Cobiflow 300 pumpe Brugsanvisning til Cobiflow 200 vekseltryks topmadras med Cobiflow 300 pumpe Cobiflow 200 topmadras er udstyret med 17 luft celler der fyldes af en mekanisk vekseltryks pumpe, som hele tiden pumper luft

Læs mere

Leglifter. Brugsvejledning. Winncare Nordic ApS, Hejreskovvej 18 B C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 1 2016.01.20

Leglifter. Brugsvejledning. Winncare Nordic ApS, Hejreskovvej 18 B C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 1 2016.01.20 Leglifter Brugsvejledning. Winncare Nordic ApS, Hejreskovvej 18 B C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 1 2016.01.20 DANSK Producent: Mangar International Presteigne, Powys Wales, UK UK LD8 2UF England

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Carebed. Carebed. Brugermanual (DK) Inkl. information om brug af fyldningspumpe samt vedligeholdelsespumpe

Carebed. Carebed. Brugermanual (DK) Inkl. information om brug af fyldningspumpe samt vedligeholdelsespumpe Carebed Carebed Brugermanual (DK) Inkl. information om brug af fyldningspumpe samt vedligeholdelsespumpe Invacare A/S Version 01 03.2013 Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 2. Produktbeskrivelse... 3. Når

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

E L K EMERGENCY LIFTING CUSHION. Brugsanvisning. Borringia A/S, Hejreskovvej 18B-C, 3490 Kvistgård, Tlf.: 4913 8855 Rev 2.

E L K EMERGENCY LIFTING CUSHION. Brugsanvisning. Borringia A/S, Hejreskovvej 18B-C, 3490 Kvistgård, Tlf.: 4913 8855 Rev 2. E L K EMERGENCY LIFTING CUSHION Brugsanvisning Borringia A/S, Hejreskovvej 18B-C, 3490 Kvistgård, Tlf.: 4913 8855 Rev 2. 10/10-09 2 Producent: Mangar International Presteigne, Powys Wales, UK UK - LD8

Læs mere

DORMI BRUGER- MANUAL DYNA-FORM TM MERCURY ADVANCE OVERSKUD TIL OMSORG

DORMI BRUGER- MANUAL DYNA-FORM TM MERCURY ADVANCE OVERSKUD TIL OMSORG DORMI DYNA-FORM TM MERCURY ADVANCE BRUGER- MANUAL OVERSKUD TIL OMSORG INDHOLD Tillykke med deres nye DORMILET Dyna-Form TM Mercury Advance. DORMILET Dyna-Form TM Mercury Advance er en fleksibel kombinationsmadras,

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Tlf.: Fax: Brugsanvisning Lenos light 30 o automatisk lejringssystem

Tlf.: Fax: Brugsanvisning Lenos light 30 o automatisk lejringssystem Tlf.: 86 55 70 45 Fax: 86557145 Brugsanvisning Lenos light 30 o automatisk lejringssystem Indholdsfortegnelse Lenos light. SIDE: Forord 3 2. Sikkerheds instruktion. 3 3. System installering og opsætning

Læs mere

Cobiflow 500 vekseltryks madras Med Dual Plus pumpe

Cobiflow 500 vekseltryks madras Med Dual Plus pumpe Brugsanvisning til Cobiflow 500 vekseltryks madras Med Dual Plus pumpe INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 2 1.0 Symboler 2 2.0 Sikkerhed 2 3.0 Advarsler 3 4.0 Produktets opbygning 3 5.0 Kontrolpanel,

Læs mere

Scan QR koden og læs mere om StarLock puden eller se instruktionsvideo

Scan QR koden og læs mere om StarLock puden eller se instruktionsvideo 1 Brugsvejledning Scan QR koden og læs mere om StarLock puden eller se instruktionsvideo 2 StarLock bruger patenteret teknologi. Unikt at man kan skabe fuld stabilitet med luft. Det gør, at man kan skabe

Læs mere

DORMI BRUGER- MANUAL. Mercury Advance Mercury Advance Bari OVERSKUD TIL OMSORG

DORMI BRUGER- MANUAL. Mercury Advance Mercury Advance Bari OVERSKUD TIL OMSORG DORMI Mercury Advance Mercury Advance Bari BRUGER- MANUAL OVERSKUD TIL OMSORG Tillykke med deres nye DORMILET Dyna-Form TM Mercury Advance / Mercury Advance Bari. DORMILET Dyna-Form TM Mercury Advance

Læs mere

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr. 12651 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug. 2. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. 3. Opbevares utilgængeligt for

Læs mere

HC Seng. Model 800,801,810,811. Brugervejledning (DK) Rev. 1.0

HC Seng. Model 800,801,810,811. Brugervejledning (DK) Rev. 1.0 Model 800,801,810,811 (DK) Rev. 1.0 en kan downloades på www.jyskhandi.dk Under produktet eller scan QR-koden. 1. Generelt...3 1.1. Produkt anvendelse...3 1.2. Certification...4 2. Produkt oversigt...5

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

DORMI. trykaflastning til sengeliggende OVERSKUD TIL OMSORG

DORMI. trykaflastning til sengeliggende OVERSKUD TIL OMSORG DORMI trykaflastning til sengeliggende OVERSKUD TIL OMSORG Kategori 1-3 DORMI Dyna-Form TM Mercury DORMILET Dyna-Form TM Mercury er en kvalitets skummadras, med høj komfort og effektiv trykfordeling. DORMILET

Læs mere

6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W

6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W EL-PANEL Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W Brugsanvisning Kære kunde, Tillykke med deres nye Heatmax El-panel! VIGTIGT Læs grundigt denne brugsanvisning igennem inden brug og gem den

Læs mere

Invacare Scandi-Puls. User s manual (DK)

Invacare Scandi-Puls. User s manual (DK) Invacare Scandi-Puls Invacare Scandi-Puls User s manual (DK) Invacare EC-Høng A/S Ident. nr.: 1427684 Version 01 01.2003 Indholdsfortegnelse 1. Generelt...4 2. Scandi-Puls systemet...4 3. Ved modtagelse

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

C A M E L COMPLETE AIR MOVING ELEVATING LIFT. Brugsanvisning

C A M E L COMPLETE AIR MOVING ELEVATING LIFT. Brugsanvisning C A M E L COMPLETE AIR MOVING ELEVATING LIFT Brugsanvisning Winncare Nordic Aps, Hejreskovvej 18B-C, 3490 Kvistgård, Tlf.: 4913 8855 Rev 4. 29-09-2015 2 Producent: Mangar International Presteigne, Powys

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

W 1000W 1500W 2000W

W 1000W 1500W 2000W EL-PANEL Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W Brugsanvisning Kære kunde, Tillykke med deres nye Heatmax El-panel! VIGTIGT Læs grundigt denne brugsanvisning igennem inden brug og gem den

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

DORMI. manual. Dyna-form TM Mercury Advance OVERSKUD TIL OMSORG

DORMI. manual. Dyna-form TM Mercury Advance OVERSKUD TIL OMSORG DORMI Dyna-form TM Mercury Advance manual OVERSKUD TIL OMSORG Tillykke med deres nye DORMILET Dyna-Form TM Mercury Advance. DORMILET Dyna-Form TM Mercury Advance er en fleksibel kombinationsmadras, der

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Dynamisk Alternerende Helmadras System. Bruger Manual

Dynamisk Alternerende Helmadras System. Bruger Manual Dynamisk Alternerende Helmadras System. Bruger Manual Model No.: 9P-052 series LÆS ALLE INSTRUKTIONER FØR BRUG 1 Indholdsfortegnelse. Vigtige Sikkerhedsforeskrifter 2 Introduktion.. 3 Produkt beskrivelse..

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Brugsanvisning Bidette R3 Art. nr. 11 122 DK

Brugsanvisning Bidette R3 Art. nr. 11 122 DK Brugsanvisning Bidette R Art. nr. DK Efter installation skal brugsanvisningen og monteringsvejledningen efterlades hos brugeren. SC 08 B Bidette R med armlæn (ekstraudstyr) Produktbeskrivelse Bidette R

Læs mere

Cobiflow 300 vekseltryksmadras med standard pumpe Vekseltryks helmadras til forebyggelse og behandling af tryksår

Cobiflow 300 vekseltryksmadras med standard pumpe Vekseltryks helmadras til forebyggelse og behandling af tryksår Cobiflow 300 vekseltryksmadras med standard pumpe Vekseltryks helmadras til forebyggelse og behandling af tryksår 30-180 KG Kan med fordel anvendes til: - Brugere, der har tryksår. - Brugere, der midlertidigt

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

alpha active 4 HeLMadras

alpha active 4 HeLMadras ALPHA ACTIVE 4 HELMADRAS with people in mind ENKEL OG EFFEKTIV TRYKAFLASTNING Designet til forebyggelse og behandling af tryksår er Alpha Active 4 helmadrassystemet egnet til en bred vifte af plejemiljøer,

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Cobiflow 300 vekseltryksmadras med dual plus pumpe Vekseltryks helmadras til forebyggelse og behandling af tryksår

Cobiflow 300 vekseltryksmadras med dual plus pumpe Vekseltryks helmadras til forebyggelse og behandling af tryksår Cobiflow 300 vekseltryksmadras med dual plus pumpe Vekseltryks helmadras til forebyggelse og behandling af tryksår 30-180 KG Kan med fordel anvendes til: - Brugere, der har tryksår. - Brugere, der midlertidigt

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

DECUBIMAT 360 / SURCON.

DECUBIMAT 360 / SURCON. Tlf.: 8655 7045 Fax: 8655 7145 DECUBIMAT 360 / SURCON. Juli 2014 Speciel luftpumpeaggregat og PU- vekseltryksmadras til understøttelse i forebyggelse- og behandling af tryksår m.m. Sår stadie I-II - Kategori

Læs mere

Fjernbetjeningen låser automatisk efter 3 min. - derefter forfra med grøn knap.

Fjernbetjeningen låser automatisk efter 3 min. - derefter forfra med grøn knap. Indstilling af bendel Indstilling af højde Indstilling af ryglæn Tryk her for at tænde fjernbetjening Synkron indstilling af ben-og rygdel LED-Lys tændes her Start altid med at trykke på den grønne knap

Læs mere

airflo Brugsvejledning. Winncare Nordic Aps, Hejreskovvej 18 B-C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15

airflo Brugsvejledning. Winncare Nordic Aps, Hejreskovvej 18 B-C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15 airflo rugsvejledning. Winncare Nordic ps, Hejreskovvej 18 -C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15 Producent: Mangar International Presteigne, Powys Wales, UK UK - LD8 2UF England Mangar Internationals

Læs mere

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHEDSADVARSEL Indholdsfortegnelse s. 2 Sikkerhedsadvarsel s. 3 Advarsel om anvendelse s. 4 Sikker anvendelse s. 5 Kontraindikationer

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Brugsanvisning til Cobiflow 300 og 500

Brugsanvisning til Cobiflow 300 og 500 Brugsanvisning til Cobiflow 300 og 500 Vi håber, De får glæde og gavn af madrassystemet i hverdagen. Læs denne brugsanvisning nøje før systemet installeres og tages i brug. Vær venlig specielt at lægge

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

PM 211AA. Brugervejledning. Dynamisk selvindstillelig madras. Læs brugervejledning før brug. Model No.: 9P-052080

PM 211AA. Brugervejledning. Dynamisk selvindstillelig madras. Læs brugervejledning før brug. Model No.: 9P-052080 PM 211AA Brugervejledning Dynamisk selvindstillelig madras Model No.: 9P-052080 Læs brugervejledning før brug VIGTIGE SIKKERHEDSFORESKRIFTER LÆS ALLE INSTRUKTIONER FØR BRUG FARE Reducer risikoen for stød:

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900.

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Lagerføres i farven gul/blå. Der tager forbehold for evt. produktændringer. Copyright: Welldana A/S Udgave 1.0 11 2007. Sprog: Dansk. Tillykke med Deres nye Grampus

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 2 Sikkerhed 2 Stand-by mode 2 Bremser 2 Aktivering 3 Sidde ned 3 Armlæn 3 Aktivering af hejs 3 Sænkning af stolen 4 Brug af bækken

Læs mere

GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809. Brugermanual

GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809. Brugermanual GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809 Brugermanual Oversigt 1. Indhold 2 2. Funktion 3 3. Signal 3 4. Bemærk 4 5. Installation /forklaring på LED lys 4 5.1. Stik på bagsiden 5.2. LED lys 5.3. Betydningen af

Læs mere

LIBERTY BACK SYSTEM GB NL D N S DK SF F

LIBERTY BACK SYSTEM GB NL D N S DK SF F LIBERTY BACK SYSTEM GB NL D N S SF F User manual Gebruiksaanwijzing Gebrauchsanweisung Brukermanual Bruksanvisning Brugermanual Käyttöohje Mode d emploi AVAILABLE STANDARD MODEL Liberty BC AVAILABLE STANDARD

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

Madrassen er en vigtig del af tryksårsbehandlingen

Madrassen er en vigtig del af tryksårsbehandlingen Madrasser Madrassen er en vigtig del af tryksårsbehandlingen Tryksår er en skade i huden og det underliggende væv. Tryksår opstår, når blodforsyningen over en tid er utilstrækkelig på grund af friktion,

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Bison 80 Brugervejledning 1. udgave - april 2005. Indholdsfortegnelse

Bison 80 Brugervejledning 1. udgave - april 2005. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til din trappelift...2 2 Hovedkomponenter...2 3 Betjening...3 3.1 Oplade din trappelift... 3 3.2 Sikker drift... 4 4 Anvende din trappelift...5 5 Ekstraudstyr...6 5.1

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

Bruger- og monteringsvejledning Installation and user manual Installatie- en gebruikershandleiding... 17

Bruger- og monteringsvejledning Installation and user manual Installatie- en gebruikershandleiding... 17 Bruger- og monteringsvejledning... 3 Installation and user manual... 10 Installatie- en gebruikershandleiding... 17 Les instructions et le manuel... 24 www.kronings.com - next generation caravan equipment

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

LOGIC PROGRAM. Helmadrasser og topmadrasser. with people in mind

LOGIC PROGRAM. Helmadrasser og topmadrasser. with people in mind LOGIC PROGRAM Helmadrasser og topmadrasser with people in mind Helmadrasser og topmadrasser Auto logic 200 helmadrasser og Auto logic 110 topmadrasser udgør en del af det nye logic-program fra ArjoHuntleigh.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Scan QR koden og læs mere om produktet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 2 Sikkerhed 2 Bremser 3 Aktivering 3 Elektronisk stop knap/nødstop 3 Sidde ned / stå

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam 1 8 1 9 3 2 230 215 200 185 170 ionic + - 5 4 6 7 pro 230 steam ionic titanium 2 DANSK Glattejern i pro 230 steam Glattejernet i pro 230 steam fra BaByliss er et dampglattejern med meget høj temperatur

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

Brugsanvisning 2015-10-01. Opus 5 Skummadras. Brugsanvisning, varenummer 95-001618

Brugsanvisning 2015-10-01. Opus 5 Skummadras. Brugsanvisning, varenummer 95-001618 Brugsanvisning 2015-10-01 Opus 5 Skummadras Brugsanvisning, varenummer 95-001618 Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsforskrifter 2 Indledning 3 Produktbeskrivelse og ydelse 4 Udpakning af madrassen 5

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

Betjenings- og installations manual model Lotus

Betjenings- og installations manual model Lotus Betjenings- og installations manual model Lotus AB401 AB402 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler..... 3 Grundlæggende instruktioner.....4 Sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

ZIBO TURN. Brugsvejledning. Vekseltryksmadras med Automatisk vendesystem og Low Air Loss. Læs venligst hele brugsvejledningen før brug.

ZIBO TURN. Brugsvejledning. Vekseltryksmadras med Automatisk vendesystem og Low Air Loss. Læs venligst hele brugsvejledningen før brug. ZIBO TURN Brugsvejledning Vekseltryksmadras med Automatisk vendesystem og Low Air Loss Model No.: 9P-060 serie Læs venligst hele brugsvejledningen før brug. 2 Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere