Zibo Athene III-systemet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Zibo Athene III-systemet"

Transkript

1 Brugervejledning Zibo Athene III-systemet Vekseltryk - Enkeltceller Helmadras (luft/luft) med elektronisk MCS styring Dekubitus forebyggelse og behandling (Grad I- IV iht. EPUAP) Indhold Zibo Athene A/S Blokken 23A 3460 Birkerød Tel Introduktion Levering Sikkerhed Indikationer/Kontraindikationer Installering Ibrugtagning Af-installering Generelt Funktion: Dynamisk Vekseltryk-, Statisk-, Pleje- Børnelås CPR ventil Alarmer Lavt-tryk, Strømsvigt Problem - Løsning Rengøring/Dekontaminering Vedligeholdelse, Service, Garanti og Levetid Tekniske Data

2 Introduktion: Zibo Athene III-systemet består af en helmadras (celle i celle system) med 20 luftceller, heraf er de 9 med mikro ventilerende huller for at forbedre brugerens hud fugtighed, et semipermeabelt betræk og en meget støjsvag og betjeningsnem pumpe med elektronisk MCS styring. Med en optimal liggekomfort vhja. optimal trykfordeling og vekseltryk i luftcellerne er systemet velegnet til behandling af tryksår Grad I - IV og forebyggelse af tryksår for personer i middel risiko. Gennem optimalt vekseltryk i regelmæssig cyklus bliver huden mod liggefladen skiftevis trykaflastet og trykbelastet for derigennem at optimere mikrocirkulationen. Zibo Athene III-systemet er udviklet for brugere med en kropsvægt på ca Kg. Betrækket er kontinent overfor blodbårne væsker mv. samtidig med at det er semipermeabelt og sørger for et behageligt miljø for huden. For at forebygge shear effekten følger betrækket brugerens bevægelser i sengen. Betrækket er to-vejs-strækbart og byder derfor bruger på optimal liggekomfort. Betrækket er forsynet med lynlås hele vejen rundt i forbindelse med madrassens base for at sikre optimalt mod indtrængen af bakterier. Opsætningen og betjeningen af Zibo Athene III-systemet er bevidst designet mod at være så enkelt som muligt for plejer og hjælper. Trods dette faktum beder vi Dem læse brugermanualen meget nøje igennem før systemet tages i brug. Levering: Zibo Athene III Pumpe Zibo Athene III helmadras (luft/luft) (inkl. celler og lynlås hele vejen rundt for påsætning af betræk) Betræk Transporttaske Brugervejledning og kvik guide Sikkerhed: Hold pumpe og madras væk fra vand når det er tilsluttet el net. Kommer vand i systemet adskil systemet hurtigst muligt fra net strømmen. Systemet må ikke bringes i kontakt med åben ild. Ved bruger skift (evt. ugentligt eller efter behov) lad systemet af hygiejniske årsager dekontaminere og servicere af Zibo Athene Healthcare A/S eller autoriseret Zibo Athene Healthcare forhandler. Kun på denne måde kan de sikre dem at systemet fungerer optimalt for bruger og plejer. Undgå at systemet kommer i kontakt med skarpe genstande (knive, kanyler, nåle mv.). Ved brug af sengens evt. sengeheste anbefales at der er en afstand på 22 cm (DIN1970: 2000) fra overfladen af madrassen til øverste kant af sengehesten. Også i nødstilfælde skal tilsvarende sengehest afstand overholdes for optimal beskyttelse af brugeren. Af sikkerhedsmæssige årsager må pumpen ikke åbnes mens den er tilsluttet net strømmen. Reparation og service arbejde skal udføres af Zibo Athene Healthcare eller en autoriseret forhandler

3 Er sikringer eller andet elektrisk problem opstået overlades pumpen til Zibo Athene Healthcare eller en autoriseret forhandler for yderligere undersøgelse mv. af problem Brug dette produkt kun til det formål der er beskrevet i denne brugervejledning Anvend kun systemet og pumpen ved en spænding på V /50Hz. Tilslut kun pumpen den foreskrevne madras. Dette produkt er sikret gennem BF produkter mod strømudslag! Produkt beskyttelsesklasse I Dette produkt er ikke egnet som husholdningsaffald. Bortanskaffelse kan ske på genbrugspladser hvor madras, betræk og pumpe fordeles, idet pumpen henhører under elektroniske produkter. Indikationer: Systemet er velegnet til profylakse hos patienter med op til høj risiko for tryksår. Tryk fordeling og -aflastning for immobile og delvis immobile brugere. Tryksår grad I - IV efter EPUAP. Kontraindikationer: Patienter med en kropsvægt over 195 Kg. Patienter med en legemsvægt under 40 Kg. Ustabile frakturer (specielt i ryggen) * Neurologiske sygdomme *, eksempelvis hvor dynamisk vekseltryk ikke må anvendes. * Usikkerhed omkring indikationer og kontraindikationer bør undgås, hvorfor vi altid vi anbefale, at den behandlende læge konsulteres inden ibrugtagning. Installering af systemet: Zibo Athene III-systemet er velegnet til brug på pleje senge og hospital senge samt også mange private senge. Indstillinger på sengen kan gøres uden at funktionaliteten af systemet vil blive forstyrret. Sørg for, at luftslangerne til pumpen er placeret i sengens fodende. På betrækket er tegnet et par fødder for at indikere madrassens fodende. Ophængningsbøjler på pumpens bagside sikrer fine muligheder for ophængning af pumpen, der alternativt kan placeres på et bord eller en stol ved sengens fodende. Tilslut derefter luftslangerne til pumpen. De klikkes på stik der er anbragt på siden af pumpen. Sørg for, at slanger ikke vrides eller er tvistet (mest almindelige årsag til system fejl). Ibrugtagning: Tilslut ledningen til el net. Tryk på TÆND knappen. Nu lyser lampen på tænd/sluk-knappen på højre side af pumpen. Under luft fyldning lyser On/Off knappen, Autofirm knappen og max vægt indstilling. Efter endt opfyldning slukker Autofirm funktionen og vægten kan indstilles efter brugervægt. Vægt skalaen viser den anbefalede trykindstilling for brugere med gennemsnitlig anatomiske forhold. Af-installering: Når der slukkes for pumpeenheden på stikkontakten, vil en akustisk alarm lyd begynde, og en

4 grøn LED lampe vil lyse i PFA (Strøm Alarm). For at deaktivere denne lyd - tryk på symbolet deaktiver højttaler Generelt: på pumpens front display. Trykket skal reguleres således, at en gennemligning af madrassen er forhindret. Bemærk at en bruger i helt eller delvist siddende stilling kræver et højere tryk i madrassen end en liggende patient. I tilfælde af brugeren gennemligger madrassen øges gradvist trykindstillingen for at opnå den optimale position. Samme proces er gældende hvis madrassen er for hård for brugeren. Ved begge processer kan det nye tryk tjekkes vhja. Håndprøven. Trykændringen i hver enkelt celle sker langsomt og blidt for optimal ligge komfort for brugeren. Hver celle har en cyklus på ca. 10 minutter, der omfatter en fyldning og en tømning. Ventilationen i torso cellerne har en varighed på ca. 5min. for hver cyklus. De første 3 celler i madrassens hovedsektion er konstant i statisk tilstand, dvs. de ikke er alternerende. Dynamisk/vekseltryk funktion: Lufttrykket i cellerne i madrassen forandres i forholdet 1 til 1 mellem fyld og tøm, således at brugeren regelmæssigt af- og belastes lokalt på kroppen for at maksimere brugerens mikrocirkulation. En speciel designet ventil regulerer automatisk denne funktion. Statisk funktion: ystemet er som standard udstyret med en statisk funktion. Ved aktivering vil luften i madrassens celler modtage ens tryk fra pumpen og derved yde brugeren en konstant blød komfortabel lejring. Trykket i cellerne kan justeres på Kg-skalaen øverst på pumpens front for optimering af komfort samt relateret til forskellig positioneringer af brugeren. I den statiske tilstand bør brugeren synke ned i madrassen og samtidig have en frihøjde på min. 3 cm. for at sikre at gennemligning ikke sker (håndtest). Plejefunktion: Systemet er udstyret med en Autofirm knap (Plejefunktionsknap) som ved aktivering fylder cellerne op til en meget stabil tilstand, for at lette plejernes belastning og dermed forbedre deres arbejdsmiljø ved mobilisering og forflytning af brugeren. Efter 20 min. deaktiveres funktionen hvor efter tidligere indstilling starter. Børnelås: Systemet er udstyret med børnelås som kan aktiveres ved at holde knappen (lås-symbol) nede i ca. 5 sekunder. For at låse op igen holdes knappen nede igen i ca. 5 sekunder for at kunne bruge display på pumpen. CPR - Ventil

5 For LYNTØMNING i nødsituationer (fx cardio-pulmonal genoplivning) er systemet udstyret med 2 stk. CPR ventil. Ventilen er placeret i madrassens hovedende. I en nødsituation trækkes i den gule CPR-mærkat i pilens retning. Ventilen åbnes og luften tømmes omgående af alle madrassens celler. Denne proces varer ca. 10 sekunder hvorefter der kan praktiseres genoplivning. For at fylde luft i systemet igen åbnes betrækket ved CPR ventilen og proppen sættes i CPR ventilen. Hvis systemet ikke fyldes tilstrækkeligt med luft, kan en ikke helt lukket CPR ventil være årsagen til problemet. Kontroller regelmæssigt den korrekte placering af CPR ventil. (Dette er en af de mest hyppige årsager til fejlmeldinger på systemet). Alarmer: Diagnosticeres en trykfejl i Zibo Athene III-systemet, kommer en akustisk lavtryks alarm og advarselslampe på pumpens front (for lavt tryk) lyser. I dette tilfælde skal du først kontrollere om luftslangerne er korrekt samlet ved forbindelsen til pumpen, dernæst om proppen til CPR-ventilen i hovedenden er korrekt isat, og slutteligt kan madrassens luftslangesystem under betrækket kontrolleres for utætheder (lyn lynlås op hele vejen rundt om madrassen). Ved strømsvigt kommer en akustisk lavtryks alarm og viser en grøn LED lampe på pumpens display (PFA) Alarmens hyletone de-aktiveres ved tryk på Problem - Løsning: Problem Pumpen tænder ikke Alarm (lavtryk) Alarm (strømsvigt) Madrassen ikke korrekt fyldt Brugeren ligger igennem madrassen Løsning Er net ledning korrekt tilsluttet el nettet? Kontroller venligst om pumpen ledning er korrekt sat i stikdåse og/eller stikkontakt. Er luftslanger korrekt monteret i pumpens forbindelsesstik? Er CPR ventilens prop korrekt isat (forefindes i hovedenden)? Er Madrassens slanger under betrækket korrekt monteret? Er en luftcelle i madrassen blevet utæt pga. feks. En sikkerhedsnål? Er stikkontakten tændt Er el-ledning isat stikkontakten Er luftslangerne til pumpen tvistet eller er der knude på? Den indstillede brugervægt er for lav. Øg brugervægten på vægtskalaen et trin og vent ca. 10 min. Er det ikke nok, øges yderligere. Er problemet stadig til stede? Pumpens ydeevne er forringet pga. manglende evne til at suge luft ind. Kontakt lokal kontakt el. Zibo Athene Healthcare A/S.

6 Rengøring/Dekontaminering: Pumpe og madras system bør min. rengøres en gang om ugen med en blød og fugtig klud uden slibe evne. Det lunkne vand, kluden fugtes med, er blandet med foreskrevne rengørings- og desinfektionsmidler. Hvis dekontaminering er nødvendig (anbefales min. ved hvert brugerskift og ved konstatering af inficering) lynes betrækket af madrassens base. Betrækket kan vaskes i en almindelig vaskemaskine. Selve madrassen (base, celler og luftslanger) rengøres manuelt med en blød fugtig klud vredet op i lunkent vand der er blandet i korrekt forhold med rengørings- og desinfektionsmidler anskaffet iht. forskrifter fra lokal leverandør eller anbefalet af SSI eller Zibo Athene Healthcare A/S. Anvend kun fenol fri rengøringsmiddel. Ved konstatering af inficering af specifikke patogener (feks. MRSA) skal hele systemet før pakning og eventuel transport for-desinficeres med passende desinfektionsmiddel (feks. Polyalkohol) og derefter hermetisk emballeres (eventuel i gul pose). Det er vigtigt at sikre, at systemet er tydelig mærket på ydersiden af emballagen Yderligere oplysninger om rengøring og forberedelse af genopbygningen af Zibo Athene IIIsystemet er tilgængeligt hos Zibo Athene Healthcare s hygiejne center. Zibo Athene Healthcare tilbyder gerne hygiejne- dekontaminerings- og serviceaftale. Når Zibo Athene Healthcare dekontaminerer madras systemerne vaskes både madras og betræk i maskine og derefter kommer det hele i tørretumbler. Vedligeholdelse, service, garanti og levetid: Zibo Athene III-systemet er udstyret med høj kvalitet komponenter og er underlagt strenge kvalitetskriterier. Skulle en fejl eller mangel forekomme bedes De kontakte Zibo Athene Healthcare A/S. For at sikre sikkerheden i systemet i en længere periode, skal systemet mindst hvert 2. år gennemgå en teknisk sikkerhed kontrol. For optimal drift anbefales at systemet gennemgår et årligt servicetjek. Sådanne servicetjek, sikkerhed kontrol samt dekontaminering kan aftales separat ved løbende aftale eller ad hoc. med Zibo Athene Healthcare special uddannede personale. Der ydes 2 års (regnet fra fakturadato) garanti på nye produkter, under sædvanlige Købelovsregler. Levetid. Hvis serviceintervallerne som er anbefalet 1 gang årligt overholdes af køber, er forventet minimums levetid 6-8 år. Tekniske data: Pumpe: Zibo Athene Healthcare A/S Blokken 23A, 3460 Birkerød Telefon: (Gruppe I udstyr i henhold til MPG / Beskyttelse klasse I Type BF): Strøm: Strømforbrug: 230 Hz volt/50 20 watt

7 Strømforsyning linje: Dimension: Vægt: Tryk: Dynamisk Cyklus: EPR Kabel / 5m med stik beskyttelse 25 cm x 30cm x 13cm 3,5 kg Justerbar mmhg (Min. Max. Kg) 10 min (off i statisk tilstand) Madras og betræk: Betræk-standard: Luftceller: Dimension: Vægt: Celle højde: Semipermeabelt, kontinent, to vejs strækbart, PU belagt Nylon med lynlås 20 celler, alle fremstillet af Polyuretan (PU), heraf 9 celler med ventilering 200cm x 85cm x 21cm 11.5 kg 21 cm Zibo Athene III-systemet opfylder kravene i direktiv 93/42/EØF, bilag I. Klasse 1 medicinsk udstyr, ACC. 14 MPG med CE-mærkning. Tilbehørsliste: Alt tilbehør er inkluderet i det komplette produkt. Madras skum - forlænger kan tilbydes Reservedelsliste: Celler Betræk Madras base CPR system Luftslanger Pumpe Bøjle til pumpe ophæng PCB Luft filter Transporttaske

VM 9100 RM. Brugsanvisning

VM 9100 RM. Brugsanvisning VM 9100 RM Brugsanvisning 1 Kære kunde Vi vil gerne takke dig for at købe dette produkt samt den tillid du viser vores virksomhed. For optimal brug af alle produktets fordele, har vi opsummeret en række

Læs mere

Brugsanvisning. XXL-Rehab Plejeseng I HMI-nr.: 40937 XXL-Rehab Plejeseng II HMI-nr.: 42269. Side 1. Scan QR koden og læs mere om produktet

Brugsanvisning. XXL-Rehab Plejeseng I HMI-nr.: 40937 XXL-Rehab Plejeseng II HMI-nr.: 42269. Side 1. Scan QR koden og læs mere om produktet Brugsanvisning Scan QR koden og læs mere om produktet XXL-Rehab Plejeseng I HMI-nr.: 40937 XXL-Rehab Plejeseng II HMI-nr.: 42269 Side 1 Indhold Introduktion...... 3 2 Formål, Anvendelsesområde... 3 3 Generelle

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt.

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt. BRUGSANVISNING SAMM Dansk 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller på nogen

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

ALPHA ACTIVE 4. ...with people in mind

ALPHA ACTIVE 4. ...with people in mind ALPHA ACTIVE 4 Instructions for Use Brugervejledning Instrucciones de uso Manuel d utilisation Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning 0086...with people in mind Dansk Indhold Generel sikkerhed..................................................

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3197-DK-B

BRUGSANVISNING MB3197-DK-B BRUGSANVISNING DA -B Tillykke med den nye manuelle kørestol Indledning Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 30 bliver fremstillet af Handicare Produktion AS.

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

irobot Scooba BRUGERVEJLEDNING www.irobot.com

irobot Scooba BRUGERVEJLEDNING www.irobot.com irobot Scooba BRUGERVEJLEDNING www.irobot.com Kære irobot Scooba -ejer Tillykke og velkommen til irobot s verden! Du er blandt den voksende gruppe af personer, der har opdaget en lettere måde at gøre

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS

VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS KVALITET SUNDHED TRIVSEL VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS BETJENINGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING FEB 2015 2 VENT PLUS INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle anbefalinger side 3 Sikkerhedskrav side 4 Introduktion

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3196-DK-D

BRUGSANVISNING MB3196-DK-D BRUGSANVISNING DA -D Indledning Tillykke med den nye manuelle kørestol Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 20 bliver fremstillet af Handicare. For din egen sikkerhed

Læs mere

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning DA IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Indholdsfortegnelse Før du bruger enheden Indledning...3 Vigtige sikkerhedsoplysninger...4 1. Oversigt...6

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. Udpakning. BRUGSANVISNING

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. Udpakning. BRUGSANVISNING DK BRUGSANVISNING Udpakning. Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. ECO pumpeserien er fremstillet på baggrund af den nyeste innovation og tekniske udvikling indenfor pumper, og

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

VÆGMONTEREDE EMFANG. SPACE En Elica Collection model. Monterings- og brugsanvisning

VÆGMONTEREDE EMFANG. SPACE En Elica Collection model. Monterings- og brugsanvisning DK VÆGMONTEREDE EMFANG SPACE En Elica Collection model Monterings- og brugsanvisning * Skal kun monteres ved filterversion 2 DK Montering uden aftræk DK 3 * Medfølger ikke 4 DK DK 5 Montering med aftræk

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B BRUGSANVISNING DA -B Indledning Tillykke med den nye manuelle kørestol Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 10 bliver fremstillet af Handicare. For din egen sikkerhed

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere