bips nyt bips årsrapport 2004 Byggebranchen tager 3D briller på Anmeldelse bips / bips medlemsliste byggeri informationsteknologi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "bips nyt bips årsrapport 2004 Byggebranchen tager 3D briller på Anmeldelse bips 113 1 / 200 5 bips medlemsliste byggeri informationsteknologi"

Transkript

1 byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips årsrapport 2004 Byggebranchen tager 3D briller på Anmeldelse bips 113 bips nyt bips medlemsliste 1 / bips 1 /

2 Fremtidssikring Fra 5,4 mio. i 2003 til 7,8 mio. i 2004 til forventet 12,5 De 2 frontfigurer for de gamle foreninger, henholdsvis mio. kr. i Det er den udvikling, der afspejler sig i BPS og ibb passerer i disse måneder nogle runde foreningens omsætning. Og tallene er renset for en fødselsdage, som er en påmindelse for bestyrelsen om stigende egenfinansieret indsats. Det siger sig selv, at at forberede et generationsskifte. Ganske vist er der en sådan udvikling stiller store krav til styring af res- både ambitioner og kræfter endnu i Jens Martin og sourcer og likviditet, så vores medlemmer opnår størst Svend Erik, men der kommer en dag efter i morgen. mulig gavn for deres kontingentkroner. Derfor foretager vi nu et vagtskifte. Gunnar Friborg Årsberetning for 2004 står at læse andetsteds i bladet, overtager posten som leder af bips sekretariatet, men overskrifterne er: samtidig med, at Jens Martin Eiberg trapper lidt ned. Vi har fået skabt nye gode værktøjer på IT/CAD siden Det sker den 20. april, samme dag som vi markerer Vi har fået sendt en række nye beskrivelses- det med en reception i bips sekretariatet. værktøjer på gaden Vi har halvvejs henne i Det Digitale Byggeri fået sat Om et par år er Det Digitale Byggeri til ende, hvilket det markante fingeraftryk på dagsordenen, som igen vil påvirke vores omsætning. Vi har en klar for- var et af vores mål. nemmelse af, at det kommer en række følgeopgaver i kølvandet, men af hvilken art og omfang er endnu for Alt det glæder vi os til at fortælle om på general- tidligt at sige noget om. forsamlingen den 17. marts. Men med de nye kræfter er bips velforberedt både Den øgede opgavemængde kræver også et større til de mange opgaver i 2005 og til fremtidens udfor- beredskab i sekretariatet. I 2004 ansatte vi Gunnar dringer. Friborg 51 år, og 1. marts 2005 tiltrådte Gert Rønnow 2 bips 1 / år. Dermed er 2 nye kompetente projektledere Lars Coling klar til at være med til at løse de nye opgaver. Formand bips

3 bips.dk byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips nyt 1 / 2005 Oplag: Ansvarshavende Lars Coling, formand bips Redaktion Fagligt stof: Svend Erik Jensen, bips Sekretariat for bips Jens Martin Eiberg Gunnar Friborg Svend Erik Jensen René Olsen Helle Petersen Gert Rønnow Årsrapport Ledelsespåtegning 5 Beretning 2004 og Handlingsplan Regnskabsaflæggelse Resultatopgørelse pr og budget for Balance pr. 31. december 2004 Byggecentrum Lautrupvang 1 B 2750 Ballerup Telefon Fax Layout Gitte Pedersen, Byggecentrum Tryk: Quickly Tryk A/S 10 Kontingent- og abonnementvilkår og-priser 2005 IT/CAD-værktøjer 11 Byggebranchen tager 3D brillerne på 14 Et virtuelt besøg værd Almene emner Anmeldelse - bips 113 ISSN Redaktionen påtager sig intet ansvar for tekst, fotos og andet materiale, som tilsendes uopfordret Bestyrelse Formand Lars Coling, Holm & Grut Arkitekter A/S Øvrige bestyrelse Bent Feddersen, RAMBØLL Peter Henningsen, MT Højgaard a/s Lars Ole Hansen, Statens forsknings- og uddannelsesbygninger Lauritz Rasmussen, Taasinge Træ A/S Lone Wiggers, Arkitektfirmaet C.F. Møller Hans-Henrik Lang, NIRAS Jørn Kristoffersen, Ernst Nielsen og Co A/S Ib Reinholdt Pedersen, SAS FM Carsten Sletbjerg, Danogips A/S Sten Bonke, DTU BYG Midtersiderne er et nyhedsbrev om Det Digitale Byggeri, indrykket af Erhvervs- og Byggestyrelsen Almene emner 21 Vagtskifte og ny mand i bips sekretariat 21 LURA A/S udvider med ny afdeling Beskrivelsesværktøj 22 Bygningsinstallationer i ny struktur 23 Nu rykker Københavns Erhvervsakademi IT/CAD-værktøjer 24 bips CAD standarder 25 Medlemsoversigt bips 1 /

4 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 2004 for foreningen bips. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Ballerup, den 17. marts 2005 bips sekretariat Jens Martin Eiberg (sekretariatschef) Bestyrelse Lars Coling (formand) Peter Henningsen (næstformand) Sten Bonke Bent Feddersen Lars Ole Hansen Hans-Henrik Lang Jørn Kristoffersen Lauritz Rasmussen Ib Reinholdt Pedersen Carsten Sletbjerg Lone Wiggers 4 bips 1 / 2005

5 Beretning 2004 og Handlingsplan 2005 Beretning blev et hektisk år for bips både mht. samarbejde udadtil og sekretariatsmæssigt med stor faglig aktivitet i Det Digitale Fundament, Det Digitale Byggeris læringsnetværk, IT/CAD-værktøjer og beskrivelsesværktøjet. De mange aktiviteter har affødt behov for udvidelse af sekretariatet for at kunne leve op til opgavemængden og omgivelsernes forventninger. Sekretariatet er blevet udvidet med Gunnar Friborg i 2004, og udvidelsen er fortsat i 2005, så der nu er 5 faglige og 1 administrativ bips medarbejder til at løfte opgaverne. Det Digitale Byggeri (DDB) Foreningen bips har gennem 2004 sat markante fingeraftryk på DDB, som ikke handler om at skabe helt ny teknologi, men om at udnytte og implementere allerede eksisterende teknologi og derved højne nytteværdien. Det Digitale Fundament (DDF) I DDF blev der efter en veloverstået Idéudviklingsfase med afsluttende konference i maj fastlagt tre centrale projekter, som bips forestår frem til sommeren 2006: Klassifikation, 3D arbejdsmetode og Logistik og proces. Erhvervs- og Byggestyrelsen identificerede et 4. projekt, Digitale Opmålingsregler og bad bips udarbejde projektbeskrivelse. Projektet landede på ca. 7 mio. kr. Der er stor opmærksomhed på det, både fra bips og andre i branchen, men det kan for nærværende ikke rummes inden for DDB s økonomiske ramme, så andre finansieringsmuligheder undersøges. Klassifikationsprojektet kom i gang som det første. Inden udgangen af 2004 blev der udarbejdet: Forslag til metamodel for Dansk Bygge Klassifikation og Forslag til Byggeriets Begrebskatalog begge skal være med til at danne funda- ment under de øvrige indsatsområder i DDB, og begge kan læses på Det Digitale Byggeris hjemmeside. Læringsnetværket bips har i 2004 afholdt 11 velbesøgte workshops under Det Digitale Byggeri. Her er der sket en tæt koordinering mellem de deltagende konsortier, desuden har bips forestået en række formidlingsaktiviteter, og deltaget i den løbende opbygning af hjemmesiden, IT-CAD-området I foråret 2004 blev der igangsat 3 CAD projekter, CAD manual 2005, CAD lagstruktur 2005 og Tegningsstandarder Arkitekt. Resultatet af alle 3 projekter har været sendt i høring og blev gennemgået på CAD konferencen i oktober i Odense. Det blev undervejs besluttet, at publikationerne skulle struktureres som beskrivelsesværktøjerne (vejledningsdel, kravdel, firmaspecifik afvigelsesdel). Dette fik navnlig stor indflydelse på CAD manualen, som derfor gennemgik en ekstra høringsrunde, hvilket bl.a. resulterede i, at IT/CAD projektaftalen udgives som selvstændig publikation. Efter sommerferien blev bips opfordret til at udvikle standarder for digitale mangellister og for brug af i byggesager. Fra de 7 firmaer i Digital Konvergens blev der tilbudt at bidrage med en betydelig egenfinansieret indsats, således, at bips finansieringsandel af disse projekter kunne holdes nede på et meget begrænset niveau. Bestyrelsen bakkede op om de 2 projekter, som blev igangsat i regi af IT/CAD udvalget. Alle 5 projekter har givet resultat. De 4 nye CAD-publikationer er nu trykt og udsendt til CAD abonnenter, som også har fået mulighed for at hente de digitale udgaver fra bips hjemmeside. s og mangellister har netop været i høring og publiceres snarest. CAD-konferencen 2004 i Odense Som et af midlerne til at forøge fokus på CAD siden, satsede IT/CAD udvalget på en stor CAD-konference i efteråret 2004 i Odense, som er det tilnærmede geografiske centrum for bips medlemmerne. Konferencen blev planlagt med 3 spor, et der gav et indblik i hvad de moderne CAD værktøjer kan præstere, et spor der gennemgik resultaterne af IT/ CAD udvalgets projekter og et, der gav oplæg til det projekt i Det Digitale Fundament, som skal forberede den fremtidige 3D CAD arbejdsmetode. Derudover var der indlæg om fremtidens IT og om IT anvendelse hos Arup, og aktuelle CAD systemer kunne ses på udstillerstande. 220 tilmeldte sig konferencen, og det skabte stor trængsel i møderum og i pauserne. Konferencen blev en stor succes, hvilket fremgår af deltagerevalueringen. Beskrivelsesværktøj bips beskrivelsesværktøj er i 2004 blevet udvidet med yderligere 10 beskrivelsesanvisninger og basisbeskrivelser murværk, træ, glas, maling, fuger, skeletkonstruktioner, undergulve, gulve, lofter og pæle, således at der nu er beskrivelser for store dele af både ingeniør- og arkitektrådgivningsområdet. Derudover er området bygningsinstallationer planlagt og startet med udvikling af en basisbeskrivelse, der er fælles for de fleste af et byggeris installationsområder f.eks. CTS, sprinkling, køling, elevatorer m.m., hvortil der udvikles separate arbejdsbeskrivelser og basisbeskrivelser. Det hold faglige redaktører, der løbende skal opdatere beskrivelsesværktøjet, er nu også på banen. Der er udviklet et administratormodul, der muliggør, at de faglige redaktører for fremtiden selv går på nettet og opdaterer beskrivelsesværktøjet og lægger nyheder inden for deres faglige områder. Som noget nyt kan abonnenterne bips 1 /

6 nu også downloade basisbeskrivelserne og vejledningerne digitalt fra hjemmesiden. Derudover kan ikke-abonnenter nu tegne et specialabonnement på adgang til at downloade alle basisbeskrivelser digitalt fra hjemmesiden. Antallet af abonnenter på beskrivelsesværktøjet er nu tæt på de 200, en milepæl, vi forventer af passere i løbet af Et af årets flagskibe var bips A113, Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbeton, hvor modellerne er markant klarere defineret end i den meget anvendte BPS publikation 113. bips publikation A113 kan nu frit downloades fra bips hjemmeside og kan købes som publikation i Byggecentrums boghandel. Handlingsplan bliver det mest intensive år for bips mht. de tværgående sparringsaktiviteter i Læringsnetværket i Det Digitale Byggeri og mht. projektaktiviteterne i de tre projekter i Det Digitale Fundament såvel som IT/CAD og beskrivelsesværktøjerne. Til at løfte de nye opgaver er Gert Rønnow, som er ingeniør med ca. 15 års projektledelseserfaring hos MT Højgaard, tiltrådt i sekretariatet fra 1. marts Jens Martin Eiberg bliver 65 år i april og går derefter på halv tid for bips. Gunnar Friborg overtager 20. april posten som sekretariatsleder for bips. Det Digitale Fundament De tre fundamentsprojekter involverer en stor del af bips medlemskreds og skal finde de rette metoder og niveauer for at kunne understøtte nuværende og fremtidig praksis mht. udveksling af digitale informationer i byggeriet, herunder de fire bygherrekravkonsortiers projekter i Det Digitale Byggeri. Der vil blive en række workshops og høringer herom i løbet af bips vil her, som i tidligere projekter, fokusere på at skabe værktøjer, som vil komme byggeriet til gavn i den daglige praksis. Klassifikationsprojektet var ved årets udgang allerede i sin 3. fase ud af 5, og i fase 3 er man i gang med at fastlægge indholdet i klassifikationstabellerne. Denne fase afsluttes med en workshop maj/juni D arbejdsmetode med meget bred repræsentation fra medlemskredsen og Logistik og Proces er blevet detailplanlagt og igangsat frem mod årsskiftet. Der vil blive orienteret løbende om fremdriften gennem læringsnetværket. Læringsnetværkets 2005-udfordring I løbet af 2005 vil der tegne sig et billede af, hvilke bygherrekrav, der fra 1. januar 2007 vil blive stillet af de statslige bygherrer. Der vil blive igangsat sparringsaktiviteter fra bips til konsortierne, og vi vil gå i dialog med disse om den nærmere udformning af kravene. På det seneste møder vi stadig oftere dette spørgsmål fra medlemmer og ERFA klubber: Hvordan kan vi bedst muligt bringe os på omgangshøjde med den kommende teknologi? Der vil derfor blive iværksat en landsdækkende formidlingsaktivitet, så byggeriets aktører i god tid kan forberede sig på at implementere de nødvendige kompetencer. IT-CAD-området Mange af CAD ressourcepersonerne vil i 2005 være bundet til 3D arbejdsmetode projektet i Det Digitale Fundament. Blandt de øvrige CAD projekter vil den største prioritet blive givet til en grundig undersøgelse af dagens CAD værktøjer. 2 projekter skal nævnes: 1) I hvilket omfang lever de gængse CAD værktøjer op til bips standarder? 2) Opdatering af CAD udvekslingstest Hvor godt formår værktøjerne at samarbejde indbyrdes? IT/CAD udvalget vil tillige hente international inspiration og viden hjem fra udlandet i Der forberedes også en opdatering af Arkiv- og dokumentstruktur, men den skal koordineres med resultater i Det Digitale Byggeri, klassifikation og projektweb. bips-konferencen 2005 Vi følger succes en fra 2004 op. Odense Congress Center er booket til en stor bips konference 31. oktober 2005 med plads til 300 deltagere. Det er planen både at præsentere emner fra IT/CAD- og beskrivelsesudvalgene, og at kunne fremlægge version 0,8 udgaver af 3D CAD manual, 3D CAD projektaftale og 3D objekt- og lagstruktur til diskussion. Der vil også blive diskussion om, hvordan man hos parterne hver især bedst muligt udnytter de resultater, der tegner sig af DDB-projekterne. Beskrivelsesværktøj Den største aktivitet på beskrivelsesområdet i 2005 er udviklingen af basisbeskrivelsen på området bygningsinstallationer og de arbejdsbeskrivelser, der ligger inden for området. Samtidig hermed vil der blive gennemført en markant opdatering af VVS-anlæg, ventilationsanlæg og el. Afhængig af udviklingen af de europæiske normer og standarder vil sandsynligvis beton- og stålområdet blive opdateret, ligesom renovering af f.eks. beton bliver planlagt. Hjemmesiden I 2005 vil bips videreudvikle hjemmesiden med henblik på at kunne servicere medlemskredsen bedre, med login-moduler for både beskrivelses- og CAD-værktøjer samt med mere udbygget medlemsinformation om foreningen og resultater af de igangværende projekter. Kontingent og abonnement Satserne for kontingent og IT/CAD abonnement justeres let i forhold til tidligere. Beskrivelseskontingentet foreslås hævet med 1500 kr. for de mindste og med kr. for de største abonnementer. Dette gøres for at skaffe ressourcer til nødvendig vedligeholdelse og opdatering, men til gengæld er beskrivelsespakken nu væsentligt forøget, og abonnementet giver mulighed for at downloade alle digitale udgaver af basisbeskrivelser og vejledninger og således spare køb af papirudgaver. 6 bips 1 / 2005

7 Regnskabsaflæggelse 2003 Anvendt regnskabspraksis Revisionspåtegning Generelt Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Vi har revideret årsrapporten for Foreningen bips for regnskabsåret 2004, der aflægges efter årsregnskabsloven. Revisionen omfatter ikke det i regnskabet medtagne budget. Regnskabsåret er Foreningen bips andet. bips er stiftet pr. 1. januar 2003 ved en sammenlægning af foreningerne BPS, ibb og IT-Bygge.Net. Foreningens ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vores ansvar er på grundlag af vores revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Generelt om indregning og måling Foreningens aktiver og forpligtelser samt indtægter og omkostninger indregnes og måles systematisk og konsekvent i overensstemmelse med almindeligt anerkendte retningslinier under hensyntagen til foreningens art og omfang. Skat Foreningen er skattepligtig efter SEL 1, stk. 1, nr. 6. Årets skat er beregnet på baggrund af særskilt opgørelse af foreningens erhvervsmæssige indkomst. Obligationsbeholdning Obligationer måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Værdireguleringer indregnes i resultatopgørelsen. Den udførte revision Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 2004 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. København, den 16. februar 2005 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab J. Dahl Jakobsen statsautoriseret revisor bips 1 /

8 Resultatopgørelse pr og budget for 2005 Resultat Resultat Budget Note kr. kr. kr. Indtægter Kontingenter Abonnementer Royalty Projekttilskud/Honorarer Andre indtægter Indtægter Omkostninger Honorar til medlemmer 2 ( ) ( ) (6.881) Honorar til sekretariatet ( ) ( ) (1.862) Faglige projekter udisponeret 0 0 (600) Markedsføring, generelt (25.061) (52.556) 0 Nyhedsblad ( ) ( ) (298) Hjemmeside ( ) (22.006) (150) Seminarer ( ) (17.700) (355) Publikationer (75.808) (79.200) (320) Administrativt sekretariat ( ) ( ) (1.217) Øvrige omkostninger ( ) ( ) (340) Omkostninger ( ) ( ) (12.023) Resultat før finansielle poster (69.421) 467 Finansielle indtægter Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Note Projekttilskud Fonden Realdania Erhvervs- og Byggestyrelsen Øvrige Note 2 Medlemmernes egenfinansiering Medlemmernes egenfinansiering i forbindelse med de afholdte projektomkostninger udgør kr. Beløbet er fratrukket inden afregning med bips og inden refusion hos tilskudsgivere. 8 bips 1 / 2005

9 Balance pr. 31. december 2004 Note Aktiver Debitorer Projekttilgodehavender Tilgodehavende moms Periodeafgrænsning Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver i alt Passiver Indskud fra organisationer Indskud fra andre medlemmer Overført overskud Egenkapital Leverandørgæld Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver i alt Note 3 Egenkapital Saldo 1. januar Hensættelse feriepengeforpligtelse, ultimo ( ) 0 Årets resultat Saldo bips 1 /

10 Kontingent- og abonnementvilkår og -priser 2005 Bestyrelsens forslag til kontingent- og abonnementvilkår og -priser for 2005, der skal vedtages på bips ordinære generalforsamling 17 marts 2005 består af fire elementer - et medlemskontingent et abonnement på IT-CAD værktøjet et abonnement på beskrivelsesværktøjet (incl. basisbeskrivelser og vejledninger) og et abonnement på kun de digitale basisbeskrivelser. Kontingent og abonnementspriser er afhængig af antallet af byggefaglige funktionærer/ medarbejdere i medlemsvirksomheden. Et medlemskontingenet indebærer bips nyt i et ønsket antal eksemplarer og 20% rabat på alle bips publikationer. Medlemskontigentet er en forudsætning for tegning af en eller flere af abonnementsordningerne. Et abonnement på bips IT-CAD værktøjer indebærer at abonnenten modtager ét eksemplar af alle IT/CAD publikationer (bl.a. lagstruktur og IT/CAD-manual) uden beregning og kan købe yderligere eksemplarer til fremstillingsprisen. Derudover har alle virksomhedens medarbejdere adgang til at downloade IT/CAD publikationer uden beregning fra bips hjemmeside. Et abonnement på bips beskrivelsesværktøj indebærer adgang til beskrivelsesværktøjets hjemmeside, der indeholder det elektroniske værktøj til generering af sagsspecifike beskrivelser samt basisbeskrivelser og vejledninger som PDF filer som kan downloades. Derudover 50 % rabat på bips beskrivelsesværktøjs publikationer. Et abonnement på bips digitale basisbeskrivelser, for virksomheder som er medlem, men som ikke har behov for hele beskrivelsesværktøjet, giver adgang til at downloade alle basisbeskrivelser fra bips hjemmeside i et ubegrænset antal. bips kontingent- og abonnementpriser 2005 Medlemskab IT-CAD værktøj Beskrivelsesværktøj Dig. basisbeskrivelser Antal bips-enheder dvs.antal kontingent/år abonnement/år abonnement/år abonnement/år byggefaglige funktionærer som medlem over Uddannelsesinstitutioner Udpegende organisationer Andre organisationer bips 1 / 2005

11 Byggebranchen tager 3D brillerne på Mere end 30 firmaer har sat sig for at bane vejen for en fælles 3D CADarbejdsmetode for design, projektering, udførelse og drift af byggeri. De fleste af firmaerne har hver for sig arbejdet med 3D modeller, og mange har efterlyst fælles standarder, så modellerne kan bruges på tværs af firmaer. Udfordringen er: Hvordan får vi det bygget ind i vores arbejdsprocesser? Det Digitale Byggeri har nu skabt anledningen, og den 7. januar blev der holdt kick off møde hos bips, hvor projektarbejdet blev skudt i gang. Projektets mål På kick off mødet udarbejdede 7 fagopdelte arbejdsgrupper deres første bud på hvilke gevinster byggeriet skal opnå ved 3D modelbaseret arbejdsmetode. Selvom hver af grupperne havde hver deres nuancerede meninger, viste der sig at være langt større overensstemmelse mellem fagene, end vi på forhånd havde turdet håbe på. Følgende krav til 3D arbejdsmetode gik igen hos arbejdsgrupperne i flere fag. Skal skabe byggeri af bedre kvalitet Fejl og kollisioner mellem fagenes 3D-modeller skal kunne spores tidligere Skal give produktivitetsbesparelse bl.a. færre sene projektændringer Skal optimere genbrug af data ved at udveksle og trække data fra de samme 3D-modeller Skal forbedre kommunikation og forståelse mellem byggeriets parter Skal styrke firmaernes forretningsgrundlag og indtjening Det sker i 2005 De nydannede arbejdsgrupper for hver af fagene arkitektur, konstruktioner, installationer, bygherre, udførelse, byggevarer og myndigheder skal analysere deres dataflow i deres daglige og nær fremtidige arbejdsrutiner, forklarer Kim Jacobsen. Dataflowet skal sammenholdes med de tekniske muligheder dagens IT- og CAD-programmer tilbyder. Dertil er er nedsat en teknikgruppe, der udelukkende har til opgave at vurdere og anbefale de teknologiske muligheder. På grundlag heraf skal der skrives udkast til manualer, som bliver præsenteret for branchen på den årlige bips-konference 31. oktober 2005 i Odense. Ikke prøvet før Vi har lagt projektet tilrette med så mange deltagere for at få så megen faglig viden ind i projektet som muligt. Når alle byggeriets parter er repræsenteret, giver det forhåbentlig også efterfølgende bred konsensus i branchen og dermed lette implementering på det praktiske plan af arbejdsmetoden, når denne er beskrevet. > bips 1 /

12 Fortsat fra side 11 Den store udfordring ved projektet bliver at styre og koordinere indsatsen fra så mange deltagere. At dømme ud fra stemningen på kick off mødet er der stor entusiasme og meget høj grad af fælles fodslaw, vurderer Kim Jacobsen. Indtil videre tegner der sig en indædt målbevidsthed hos alle for med dette projekt at opnå en betydelig landevinding. Projektets 3 resultater Inden 30. juni 2006 skal 3D arbejdsmetode resultere i 3 praktiske anvisninger, som kan fungere som manual og opslagsværk for de brugere, der skal udarbejde modeller, andre kan viderebearbejde og de, som skal kunne læse og trække data ud af andres 3D bygningsmodeller: 3D CAD manual - et opslagsværk til alle CAD brugere landet over 3D CAD projektaftale en prototype til byggeriets sagsledere og 3D objekt og lagstruktur, som identificerer og definerer de objekter (rum, bygningsdele og komponenter) der indgår i den digitale bygningsmodel. Anvisningerne skal illustrere sammenhængen mellem 3D modeller i alle byggeriets faser. Det Digitale Byggeri 3D arbejdsmetode er en del af Det Digitale Byggeri, som er et større udviklingsinitiativ til 40 mio. kr., støttet af Erhvervs- og Byggestyrelsen og Fonden Realdania. Det Digitale Byggeri har 6-8 store indsatsområder, hvoraf 3D arbejdsmetode blot er det ene. 3D arbejdsmetode ledes af Kim Jacobsen, Rambøll sammen med Flemming Vestergaard, BYG.DTU, Anja Rolvung, KHR arkitekter A/S og Jørgen Emborg COWI. For yderligere oplysninger kontakt: Kim Jacobsen, Rambøll, Projektleder, tlf.: , Svend Erik Jensen, bips, tlf.: , 48 projektdeltagere med både visioner og erfaringer om 3D modeller var med hos bips til at skyde 3D arbejdsmetode projektet i gang. 12 bips 1 / 2005

13 Liste over de deltagende firmaer: Arkitektfirmaer Arkitektfirmaet C. F. Møller Dissing & Weitling A/S Frederiksen & Knudsen Holm & Grut Arkitekter KHR arkitekter A/S PLH Arkitekter Ingeniørfirmaer Bascon Birch & Krogboe A/S Carl Bro A/S COWI NIRAS Novo Nordisk Engineering Rambøll Entreprenører/udførende Byggeriets IT MT Højgaard a/s O. V. Engstrøm A/S Skanska Danmark Bygherrer Danfoss Forsvarets Bygningstjeneste Kuben - Boplan Aalborg Sygehus Århus Amt, Bygningskontor Byggevareproducenter A-L Stål A/S E.J. Badekabiner Tinglev Elementfabrik Tåsinge træ Myndigheder Kbh. Kommune, Byg & Anlæg Københavns Brandvæsen Stadskonduktøren i København Andre deltagere bips BYG.DTU IAI Danmark AAU, Bygningsteknik bips 1 /

14 Et virtuelt besøg værd Hvad skulle argumentet være for at tegne i objektorienteret 3D, hvis ikke det giver nogle sidegevinster, som retfærdiggør indsatsen? af Per Hartman, NTI CADcenter A/S Nu er vores tegning færdig og hvad kan vi så bruge den tredje dimension til? Nu har du så en mængde 3D information indsat fra en eller flere filer, og festen kan begynde. Disse og mange andre overvejelser møder jeg ofte blandt selv øvede bruger af CAD. Normalt bunder dette i mangel på kendskab til de sidegevinster en 3D tegning kan give i særdeleshed hvis der projekteres objektorienteret. Hvorfor fravælge en masse god intelligent 3D information, for at kommunikere det projekterede i 2D streger? På de fleste projekter medvirker personer, som ikke har de nødvendige forudsætninger til at tolke en 2D tegning. Personer som er i besiddelse af en række kvalifikationer, som har afgørende betydning for, om projektet i øvrigt bliver en succes. Eksempler kunne være din kunde, bygherren eller brugeren af den bygning, du er ved at konstruere. Gå en tur Med en orbit kommando kan du dreje din tegning i en passende vinkel for så at tage sko på og gå en tur ind i din tegning! Har du travlt, eller skal du langt, peger du på flyveren. Festen er i gang, og alle kan være med. Du behøver hverken kendskab til CAD eller have en voldsom stor PC. NavisWorks håndterer selv store tegninger meget elegant. Selv store fabrikslayout håndteres med en fornuftig bærbar. Formidling Denne gang handler sidegevinsten om formidling af tegningsinformation til projektdeltagere uden CAD, eller uden erfaring med at se på tegninger, og jeg vil alene koncentrere mig om sidegevinsten ved 3D og glemme det objektorienterede. En større teleudbyder fandt deres vej ind på det danske marked med ordene: samtale fremmer forståelsen. CAD branchens svar på dette må være NavisWorks fremmer forståelsen. NavisWorks fra det engelske firma af samme navn, har i en årrække udviklet og solgt et noget overset program til blandt andet formidling af 3D tegninger. Du åbner din tegning som er skabt i enten AutoCAD, 3D Studio, MicroStation, Inventor, SolidEdge, SolidWorks eller gemt ned som DXF, PRP, PRW, IGS, IGES, MAN, CV7, STP eller i et af NavisWorks egne formater. Du kan med kommandoen append tilføje andre tegninger ind i den tegning du allerede har åbnet og gerne med en blanding af formater. Allerede nu er din tegning og den indeholdte information nået langt ud over din egen CAD arbejdsplads. Måske sidder din kunde på dette tidspunkt og føler sig rådgivet og informeret. Du sendte ham jo en NWD-fil i går via NavisWorks mail-funktion. Sammen med Freedom programmet som du fortalte ham at han gratis kunne hente på kan han jo komme langt. Projektlederen på dit projekt kan ikke CAD - og godt det samme. Men den 3D model du lavede, går han nu rundt i, og kan følge processen på egen skærm. Find en afstand Nu ringer telefonen hos din projektleder. En leverandør spørger på en afstand fra den unit, han skal levere og ind til væggen. Montørerne står derude og er blevet i tvivl. Selv er du ude af huset og kan således ikke hjælpe med at åbne din tegning. Din projektleder åbner tegningen i NavisWorks og ved hjælp af Measure tools peger han på en målepind og får derved den ønskede afstand. 14 bips 1 / 2005

bips nyt 1 / 2007 3 4 bips årsrapport 2006 3 4 Indtryk fra BIM praksis i Finland 3 4 3D arbejdsmetode til lufthavne i Oman byggeri

bips nyt 1 / 2007 3 4 bips årsrapport 2006 3 4 Indtryk fra BIM praksis i Finland 3 4 3D arbejdsmetode til lufthavne i Oman byggeri byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde 3 4 bips årsrapport 2006 3 4 Indtryk fra BIM praksis i Finland 3 4 3D arbejdsmetode til lufthavne i Oman bips nyt 1 / 2007 bips 1 / 2007 1 Ny fokus

Læs mere

bips nyt 1 / 2008 bips har bemandet nye udvalg til nye opgaver Årsrapport 2007 Nyt om beskrivelsesværktøjer byggeri informationsteknologi

bips nyt 1 / 2008 bips har bemandet nye udvalg til nye opgaver Årsrapport 2007 Nyt om beskrivelsesværktøjer byggeri informationsteknologi byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips har bemandet nye udvalg til nye opgaver Årsrapport 2007 Nyt om beskrivelsesværktøjer bips nyt 1 / 2008 bips 1 / 2008 1 Flere opgaver - større

Læs mere

bips nyt Temanummer til bips 1. årlige CAD-konference: 3D CAD-arbejdsmetode 2004 IT/CAD-udviklingsresultater 3 / 2004 3D CAD-projekteringsværktøjer

bips nyt Temanummer til bips 1. årlige CAD-konference: 3D CAD-arbejdsmetode 2004 IT/CAD-udviklingsresultater 3 / 2004 3D CAD-projekteringsværktøjer byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Temanummer til bips 1. årlige CAD-konference: 3D CAD-arbejdsmetode 2004 IT/CAD-udviklingsresultater 3D CAD-projekteringsværktøjer bips nyt 3 / 2004

Læs mere

1 : 14. bipsnyt. læs om:

1 : 14. bipsnyt. læs om: bipsnyt 1 : 14 læs om: 4 forslag om at ændre bips vedtægter 6 to nye beskrivelser 14 de første bygherrer stiller krav om CCS 19 generalforsamling 27. marts 28 passivhusberegning med et snuptag nye tider,

Læs mere

bips nyt 4 / 2005 3D arbejdsmetode i praksis 3D CAD manual i høring Rapportering fra Odense konference byggeri informationsteknologi produktivitet

bips nyt 4 / 2005 3D arbejdsmetode i praksis 3D CAD manual i høring Rapportering fra Odense konference byggeri informationsteknologi produktivitet byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde 3D arbejdsmetode i praksis 3D CAD manual i høring Rapportering fra Odense konference bips nyt 4 / 2005 bips 4 / 2005 1 Sandhedens time i Odense Som

Læs mere

bips nyt 2 / 2007 3 4 Kursen er sat mod 2010 3 4 Cases med beskrivelsesværktøj, modellering og digitalt udbud

bips nyt 2 / 2007 3 4 Kursen er sat mod 2010 3 4 Cases med beskrivelsesværktøj, modellering og digitalt udbud byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde VÆRLØSE BYMIDTE - STIAGERGRUNDEN projekt udarbejdet af totalrådgiver bjerg arkitektur a/s og jjw arkitekte 3 4 Kursen er sat mod 2010 3 4 Cases med

Læs mere

bips nyt Musikkens Hus, Aalborg Efterlevelse af bips tegningsstandarder Digital terrænmodellering 2 / 2005 3D arbejdsmetode byggeri

bips nyt Musikkens Hus, Aalborg Efterlevelse af bips tegningsstandarder Digital terrænmodellering 2 / 2005 3D arbejdsmetode byggeri byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Musikkens Hus, Aalborg Efterlevelse af bips tegningsstandarder Digital terrænmodellering 3D arbejdsmetode bips nyt 2 / 2005 bips 2 / 2005 1 Den mest

Læs mere

bips nyt 1/ 2011 Ny hjemmeside i luften Kick-off for Videncentret Generalforsamling 24. marts Årsberetning 2010 og Handlingsplan 2011 Ti skarpe om DBK

bips nyt 1/ 2011 Ny hjemmeside i luften Kick-off for Videncentret Generalforsamling 24. marts Årsberetning 2010 og Handlingsplan 2011 Ti skarpe om DBK byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Ny hjemmeside i luften Kick-off for Videncentret Generalforsamling 24. marts Årsberetning 2010 og Handlingsplan 2011 Ti skarpe om DBK SketchUp hos

Læs mere

byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips IT/CAD konference: Digital arbejdsmetode CAD manual 2007 bips nyt 3 / 2007 Nyt om DBK

byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips IT/CAD konference: Digital arbejdsmetode CAD manual 2007 bips nyt 3 / 2007 Nyt om DBK byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips IT/CAD konference: Digital arbejdsmetode CAD manual 2007 Nyt om DBK bips nyt 3 / 2007 bips 3 / 2007 1 Digital arbejdsmetode Siden afslutningen

Læs mere

1 : 13. bips nyt. læs om:

1 : 13. bips nyt. læs om: byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips nyt 1 : 13 læs om: 4 nye offentlige krav d. 1. april 20 generalforsamling 2013 36 produktionsplanlægning på superhospital 40 bygningsmodeller

Læs mere

1 : 12. bipsnyt. læs om:

1 : 12. bipsnyt. læs om: bipsnyt 1 : 12 læs om: 5 stor revision af Beskrivelsesværktøjet 10 cuneco classification system 18 generalforsamling d. 28. marts 28 Københavns Ejendommes ambitiøse plan 32 bygningsmodeller på tabletcomputeren

Læs mere

bipsnyt 1 : 15 læs om: 6 resultater fra BIM Survey 14 bips-direktør besvarer kritiske spørgsmål 19 generalforsamling 2015 30 ny software: Dynamo

bipsnyt 1 : 15 læs om: 6 resultater fra BIM Survey 14 bips-direktør besvarer kritiske spørgsmål 19 generalforsamling 2015 30 ny software: Dynamo bipsnyt 1 : 15 læs om: 6 resultater fra BIM Survey 14 bips-direktør besvarer kritiske spørgsmål 19 generalforsamling 2015 30 ny software: Dynamo vil du være med til at udpege bips faglige mål? indhold

Læs mere

bips nyt 4/ 2011 Analyseresultater fra cuneco Ny Ydelsesbeskrivelse DTU giver tips til IKT-specifikationerne Bæredygtighed: Ny certificering afprøves

bips nyt 4/ 2011 Analyseresultater fra cuneco Ny Ydelsesbeskrivelse DTU giver tips til IKT-specifikationerne Bæredygtighed: Ny certificering afprøves byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Analyseresultater fra cuneco Ny Ydelsesbeskrivelse DTU giver tips til IKT-specifikationerne Bæredygtighed: Ny certificering afprøves Plug-and-play

Læs mere

bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne

bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne forretningsmodellen for cuneco-resultaterne tager form

Læs mere

bips nyt 4/ 2010 Videncenteret tager fat Ny IKT-bekendtgørelse Hold styr på projektdata med beskrivelsesværktøjet TEMA: De store hospitalsbyggerier

bips nyt 4/ 2010 Videncenteret tager fat Ny IKT-bekendtgørelse Hold styr på projektdata med beskrivelsesværktøjet TEMA: De store hospitalsbyggerier byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Videncenteret tager fat Ny IKT-bekendtgørelse Hold styr på projektdata med beskrivelsesværktøjet TEMA: De store hospitalsbyggerier BIM og Lean bips

Læs mere

bips nyt 4 : 12 læs om:

bips nyt 4 : 12 læs om: byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips nyt 4 : 12 læs om: 4 jysk hospital kodes med CCS 6 cuneco søger afprøvningsprojekter 20 bips konferencen i tal og billeder 28 landets længste

Læs mere

årsberetning 2014 Ledelsespåtegning årsrapport 2014

årsberetning 2014 Ledelsespåtegning årsrapport 2014 årsberetning 2014 Virksomhedsprofil Foreningen bips har til formål at udvikle og vedligeholde standarder og værktøjer som grundlag for øget produktivitet i byggeri, anlæg og drift; at understøtte implementeringen

Læs mere

bips nyt 2 / 2008 bips konference 2008, Nyborg Strand 1.-2. september Udbuds opmålingsregler Landskab nu også i DBK byggeri informationsteknologi

bips nyt 2 / 2008 bips konference 2008, Nyborg Strand 1.-2. september Udbuds opmålingsregler Landskab nu også i DBK byggeri informationsteknologi byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips konference 2008, Nyborg Strand 1.-2. september Udbuds opmålingsregler Landskab nu også i DBK bips nyt 2 / 2008 bips 2 / 2008 1 År 2 efter DDB

Læs mere

bipsnyt 2 : 13 læs om: 6 bips konference 2013 8 IFC4 er udkommet 16 millionbeløb til CCS-implementering 18 TEMA: Udbud med mængder

bipsnyt 2 : 13 læs om: 6 bips konference 2013 8 IFC4 er udkommet 16 millionbeløb til CCS-implementering 18 TEMA: Udbud med mængder bipsnyt 2 : 13 læs om: 6 bips konference 2013 8 IFC4 er udkommet 16 millionbeløb til CCS-implementering 18 TEMA: Udbud med mængder bips forandres for altid leder bips nyt 2 : 13 2 Lars Coling, formand

Læs mere

bips nyt 2/ 2010 bips-konferencen 6.-7. september her er programmet! buildingsmart BIM topmøde i Danmark Nu kommer renoveringsbeskrivelserne

bips nyt 2/ 2010 bips-konferencen 6.-7. september her er programmet! buildingsmart BIM topmøde i Danmark Nu kommer renoveringsbeskrivelserne byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips-konferencen 6.-7. september her er programmet! buildingsmart BIM topmøde i Danmark Nu kommer renoveringsbeskrivelserne DBK giver styr på tingene

Læs mere

3 : 12. bips nyt. læs om:

3 : 12. bips nyt. læs om: byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips nyt 3 : 12 læs om: 4 den nye dokumenthåndteringsmanual 6 hvad du kan se på bips konferencen 20 ekj s universitetserfaringer 28 små arkitekter

Læs mere

bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland

bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland et bedre bips indhold leder bips nyt 2 : 14 2 Lars Coling,

Læs mere

Implementering af BIM

Implementering af BIM Dan Nissen Speciale 7.semester 13 03 2012 1 Titelblad: Titel: Forfatter: Dan Nissen Lille Thorupvej 17 8860 Ulstrup dn42130@ucn.dk / dk@lykkenissen.dk Udarbejdet som: 7. semesters speciale, med valgfrit

Læs mere

Udbud som proces. Afgangsprojekt. Af: Anders Kudsk s974493. Martin Rasmussen s991586

Udbud som proces. Afgangsprojekt. Af: Anders Kudsk s974493. Martin Rasmussen s991586 Udbud som proces Afgangsprojekt Af: Anders Kudsk s974493 Martin Rasmussen s991586 BYG DTU - februar 2005 1 Forord Nærværende rapport er udarbejdet som et afgangsprojekt på civilingeniørstudiet ved BYG

Læs mere

bipsnyt 4 : 13 læs om: 4 bips udgiver objektguide 18 Litauen overvejer CCS 22 test: landskabsarkitekt prøver CCS 28 metrocityring og beskrivelser

bipsnyt 4 : 13 læs om: 4 bips udgiver objektguide 18 Litauen overvejer CCS 22 test: landskabsarkitekt prøver CCS 28 metrocityring og beskrivelser bipsnyt 4 : 13 læs om: 4 bips udgiver objektguide 18 Litauen overvejer CCS 22 test: landskabsarkitekt prøver CCS 28 metrocityring og beskrivelser du behøver ikke vente på branchen indhold leder bips nyt

Læs mere

4 : 14. bipsnyt. læs om:

4 : 14. bipsnyt. læs om: bipsnyt 4 : 14 læs om: 4 nye abonnementsmodel 8 årets buildingsmart-pris går til... 15 konklusioner fra Gødstrup-afprøvningen 24 SLAM en hel bygning på en dag nye abonnementspakker: Man får det samme,

Læs mere

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesevaluering af CUNECO Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesnotat nr. 5 September 2012- Januar 2013 Rasmus Øivind Nielsen & Christian Koch Casper Siebken Schultz Executive

Læs mere

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesevaluering af CUNECO Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesnotat nr. 8 Februar 2014- september 2014 Rasmus Øivind Nielsen & Christian Koch Casper Siebken Schultz

Læs mere

Temaer: Workplace design allerhuset Akustik i storrum Digital overgang til drift bim Commissioning

Temaer: Workplace design allerhuset Akustik i storrum Digital overgang til drift bim Commissioning #10 juni 2011 FM Update Temaer: Workplace design allerhuset Akustik i storrum Digital overgang til drift bim Commissioning Leder Ørnen er landet Mogens Kornbo, Bestyrelsesformand Kære FM-kollega, DFM har

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM. GI 61 Forsøg og Udvikling Projekt 10 DIGITAL PROJEKTPLANLÆGNING Digital opmåling Fase 2 Fra digital model til digitalt udbud.

UDVIKLINGSPROGRAM. GI 61 Forsøg og Udvikling Projekt 10 DIGITAL PROJEKTPLANLÆGNING Digital opmåling Fase 2 Fra digital model til digitalt udbud. GI 61 Forsøg og Udvikling Projekt 10 DIGITAL PROJEKTPLANLÆGNING Digital opmåling Fase 2 Fra digital model til digitalt udbud. UDVIKLINGSPROGRAM Resumé, afrapportering af fase 1 samt program for fase 2

Læs mere