Behovsanalysens perspektiver for cuneco

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Behovsanalysens perspektiver for cuneco"

Transkript

1 Behovsanalysens perspektiver for cuneco Seminar Ballerup 5. marts/aarhus 8. marts

2 cunecos antagelser Antagelser bag ansøgningen om midler til cuneco Branchen har for at kunne samarbejde mere effektivt og øge produktiviteten behov for standarder inden for fire indsatsområder: Klassifikation Egenskabsdata Informationsniveauer Opmålingsregler

3 cunecos antagelser er bekræftet Analysen bekræfter overordnet antagelserne Byggebranchen har et stort behov for ensartethed, entydighed og struktur Der er behov for standarder inden for alle cunecos fire indsatsområder Brugerne kan se en klar værditilførsel ved brugen af cunecos produkter

4 Analysens input til cunecos projekter Analysen har overordnet bekræftet cunecos planlagte retning og givet konkret input til Indholdet i cunecos planlagte projekter Nye, mulige cuneco projekter Behovsanalysens input kan deles i tre: Relevant for cuneco Relevant for bips Falder uden for

5 Emner inden for bips område Bygningsmodellen opdatering af arbejdsmetoder og regler Beskrivelsesstruktur og -værktøj opdatering vedr. struktur og indhold Beskrivelsesstruktur og -værktøj opdatering vedr. funktionsudbud Struktur for aflevering af data til drift bips overvejer at igangsætte udviklingsarbejde inden for de udpegede områder

6 Emner, der falder uden for cuneco og bips Definitioner af brutto- og nettoarealer (adresseres af Dansk Standard) Digitalisering af den eksisterende bygningsmasse Bygherreforeningens projekter: Modelstrategi for BIM objekter og egenskaber i FM Veldefineret digital aflevering gennem IDM Fra papir til BIM fra dokumenter til modelbaseret digitalisering BIM-understøttet standard for tilstandsvurdering udvikles ikke som helhed af cuneco, men cuneco vil bidrage med delelementer i disse projekter

7 cunecos projektplaner dsaf Klassifikation Egenskabsdata Informationsniveauer Opmålingsregler Afprøvning Implementering cuneco-server Gennemgås i forhold til behovsanalysens ønsker

8 Klassifikation Disciplinen at ordne objekter i klasser Objekter kan være ting, begreber, dokumenter etc. Klasser opstår ud fra et eller flere aftalte klassifikationstemaer. Et systemet af klasser kaldes et klassifikationssystem eller en klassifikation. Klasser kan omtales som begreber (begrebssystemer), kategorier m.v. Eksempler Det periodiske system Biologisk klassifikation (videnskabelig taksonomi) DK5 Decimalklassedeling Klassifikation af tilgængelighed eller funktion Klassifikation af brandklasse Strukturer for udveksling og fremfinding af data

9 Klassifikation DBK erstattes af CCS, cuneco classification system: En enklere klassifikation Kan anvendes uafhængigt af referencesystemet Skal være entydig og konsistent på tværs af fagområder Klassifikation af bebyggelser, bygning og rum cuneco klassificerer rum, men definerer ikke arealer Tabeller for bygningsdele enkelt at anvende Entydig definition af byggevarer dækkes delvist af cunecos klassifikations- og egenskabsprojekter Internationalt perspektiv via ISO-revision

10 Egenskabsdata Detailinformation Informationer om objekters egenskaber eller karakteristika Eksempler Dimensioner Materiale U-værdi Trykstyrke Adresse Georeference

11 Egenskabsdata (1) Brugerne ønsker: At have et fælles sprog At kunne samarbejde om og udveksle egenskabsdata til forskellige formål Grundlag for tidlige beregninger Struktureret arbejde med rumprogrammer Struktureret produktinformation Genbrug af data til bl.a. produktionsplanlægning og drift Struktur for opsamling og bearbejdning af driftsdata Metode til digitalisering af eksisterende bygningsmateriale Kobling drift-programmering

12 Egenskabsdata (2) cuneco udvikler: En struktur for at håndtere egenskabsdata gennem byggeriets livscyklus Beskrivelse af egenskabsdata for resultater, ressourcer, processer cuneco overvejer at udvikle: Egenskabsdatasæt for beregninger på areal, energi og totaløkonomi i programmeringsfasen Egenskabs-database Egenskabsdatasæt for håndtering af rumprogrammer Retningslinjer for hvilke objekter og egenskabsdata, der er nødvendige i ft. produktionsplanlægning Metode for opsamling og aflevering af data Fælles egenskabsdatasat for aflevering til driftsbrug Egenskabsdatasæt for registrering af driftsdata mhp. programmering Sammenhæng til IFD (ikke nævnt i behovsanalysen)

13 Informationsniveau Beskrivelse af detaljeringsgrad ved leverance Informationsniveauer betegnede i DDB den detaljeringsgrad, som 'bygningsmodellen' befinder sig på i en fremadskridende proces. Milepæle, og dermed krav til leverancer, søges defineret ved informationsniveauer. Eksempler Forprojekt/myndighedsprojekt Hovedprojekt /udbudsprojekt Leverance til detailprojektering af ventilation Leverance af data til driftsorganisationen

14 Informationsniveau Brugerne ønsker Et fælles sprog for den information, der udveksles mellem aktørerne i forbindelse med ydelser og leverancer IDM er til specifikke formål Grundlag for at krav/opfyldelse af krav kan overføres og verificeres digitalt cuneco udvikler Retningslinjer for strukturering/navngivning af infoniveauer Redegør for sammenhæng til IDM-teknologien Infoniveauer for fag: de enkelte fag inddrages i definitionen af infoniveauer for at sikre, at deres behov er dækket cuneco overvejer at udvikle Format for kravmodeller (ligesom format for digitale mangellister)

15 Opmålingsregler Regler for opmåling og mængdeudtagning Sigter på, at de arealer og mængder som indgår i udbudsprojektet kan beregnes på en så ensartet måde, at de bydende entreprenører kan beregne deres tilbud på et ensartet grundlag og at tilbuddene bliver direkte sammenlignelige for bygherren. Eksempler Udbud med mængder Tilbudslister Kalkulation

16 Opmålingsregler Brugerne ønsker: Ensartede opmålingsregler Klare retningslinjer for udbud med mængder, herunder funktionsudbud Ensartede tilbudslister Mulighed for genbrug i kalkulationssystemerne cuneco udvikler: Et samlet oplæg for cunecos opmålingsregel-projekter Regler for hvordan mængder opgives inden for de enkelte fag En struktur for opbygning af tilbudslister og et (XML)-format for udveksling af tilbudslister/tilbud cuneco overvejer: At redegøre for opmålingsreglernes anvendelse i forb. med forskellige udbudsformer

17 Afprøvningsprojekter Brugerne ønsker: at cuneco løbende afprøver sine resultater Eksempler på anvendelse af klassifikation og egenskabsdata i praksis Sammenhæng mellem klassifikation, bygningsmodel og bygningsdelsbeskrivelse cuneco vil: afprøve alle delresultater i den virkelige verden Aftale med Gødstrup og vil supplere med øvrige afprøvningsprojekter udvikle best practice manualer til sine produkter cuneco overvejer: at beskrive best practice metoder til at etablere sammenhæng mellem klassifikation, bygningsmodel og bygningsdelsbeskrivelse

18 Implementering Brugerne ønsker: at cunecos resultater skal kunne implementeres i alle typer virksomheder mht. type, størrelse og teknologisk stade at uddannelsesinstitutionerne inddrages mhp. at sikre den nødvendige kompetenceopbygning cuneco vil gennemføre: En implementeringsindsats i f. t. virksomhederne Ledelsesstrategi (motivation) Læringsmateriale/testkurser i f.t. brugerne Tæt samarbejde med softwareleverandører En implementeringsindsats i f.t. uddannelserne Tæt samarbejde med BVU*net

19 Fra projekt til praksis cuneco projekt Udvikling Afprøvning Implementering Drift (cuneco/bips)

20 cuneco-serveren Brugerne ønsker: at cuneco kommunikerer bredt og åbent en fælles forståelse af begreberne at klassifikationen er tilgængelig og praktisk anvendelig at cunecos produkter er tilgængelige via internettet og integreret i softwaren cuneco udvikler: BDS/cuneco-serveren Byggeriets Begrebskatalog Database med egenskabsdata Kodeknækker + App, der viser sammenhængen ml. CCS-koder og objekter XML-download af tabeller

21 Yderligere input til cunecos projekter Deltagernes ønsker og behov Kondenseret i konklusioner cunecos projektplan Input til: Projektbeskrivelser Udvælgelse af afprøvningsprojekter Testscenarier for cunecos produkter Produkternes værdiskabelse

IMPLEMENTERING AF CUNECO- STANDARDER I BYGGERIETS UDDANNELSER

IMPLEMENTERING AF CUNECO- STANDARDER I BYGGERIETS UDDANNELSER IMPLEMENTERING AF CUNECO- STANDARDER I BYGGERIETS UDDANNELSER UDVIKLING AF TVÆRFAGLIGE BIM-KOMPETENCER OG ETABLERING AF NETVÆRKSSAMARBEJDET BVU*NET MELLEM BYGGERIETS UDDANNELSER SBI 2015:11 Implementering

Læs mere

1 : 12. bipsnyt. læs om:

1 : 12. bipsnyt. læs om: bipsnyt 1 : 12 læs om: 5 stor revision af Beskrivelsesværktøjet 10 cuneco classification system 18 generalforsamling d. 28. marts 28 Københavns Ejendommes ambitiøse plan 32 bygningsmodeller på tabletcomputeren

Læs mere

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesevaluering af CUNECO Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesnotat nr. 5 September 2012- Januar 2013 Rasmus Øivind Nielsen & Christian Koch Casper Siebken Schultz Executive

Læs mere

Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i alment byggeri - høringsudgave af 8.

Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i alment byggeri - høringsudgave af 8. Vejledning til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i alment byggeri - høringsudgave af 8. marts 2013 Indholdsfortegnelse Læsevejledning til vejledningen... 3 Indledning...

Læs mere

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesevaluering af CUNECO Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesnotat nr. 8 Februar 2014- september 2014 Rasmus Øivind Nielsen & Christian Koch Casper Siebken Schultz

Læs mere

Krav nr. 1 Brug af projektweb i byggeprojekter

Krav nr. 1 Brug af projektweb i byggeprojekter De relevante projektdeltagere er de parter, der i et traditionelt papirbaseret system kommunikerer skriftligt, dvs. sender breve, tegninger, faxer og sender mails. Primære parter (fx bygherre, rådgiver,

Læs mere

VEJLEDNING NR. 9186. Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informationsog kommunikationsteknologi i alment byggeri

VEJLEDNING NR. 9186. Vejledning. til bekendtgørelse om anvendelse af informationsog kommunikationsteknologi i alment byggeri VEJLEDNING NR. 9186 Vejledning til bekendtgørelse om anvendelse af informationsog kommunikationsteknologi i alment byggeri Indholdsfortegnelse Læsevejledning til vejledningen... 4 Indledning... 5 Baggrund

Læs mere

1 : 14. bipsnyt. læs om:

1 : 14. bipsnyt. læs om: bipsnyt 1 : 14 læs om: 4 forslag om at ændre bips vedtægter 6 to nye beskrivelser 14 de første bygherrer stiller krav om CCS 19 generalforsamling 27. marts 28 passivhusberegning med et snuptag nye tider,

Læs mere

AFRAPPORTERING FRA UDREDNINGSPROJEKTET BYG- OG DRIFTSHERRERS DIGITALISERINGSBEHOV Et værdibaseret digitaliseringsperspektiv

AFRAPPORTERING FRA UDREDNINGSPROJEKTET BYG- OG DRIFTSHERRERS DIGITALISERINGSBEHOV Et værdibaseret digitaliseringsperspektiv AFRAPPORTERING FRA UDREDNINGSPROJEKTET BYG- OG DRIFTSHERRERS DIGITALISERINGSBEHOV Et værdibaseret digitaliseringsperspektiv Del 2: Forslag til 11 strategiske projekter Juni 2011 side 1 af 39 Strategiske

Læs mere

Metode og struktur for informationsniveauer

Metode og struktur for informationsniveauer November 2012 Metode og struktur for informationsniveauer Foreløbig udgave til offentlig høring cuneco.dk center for produktivitet i byggeriet Rapport Metode og struktur for informationsniveauer Redaktion

Læs mere

Referat af fokusgruppemøde om programmeringsfasen 13.10. 2011

Referat af fokusgruppemøde om programmeringsfasen 13.10. 2011 Referat af fokusgruppemøde om programmeringsfasen 13.10. 2011 cuneco en del af bips Dato 24. 10. 2011 Projektnr. Sign. MET 1. Baggrund cuneco vil i en behovsanalyse afdække byggebranchens behov som udgangspunkt

Læs mere

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Det almene byggeri Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Anbefalinger til brug for bygherre og bygherrerådgiver Byggeskadefonden Maj 2014 Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen IKT: Forkortelse for

Læs mere

bipsnyt 1 : 15 læs om: 6 resultater fra BIM Survey 14 bips-direktør besvarer kritiske spørgsmål 19 generalforsamling 2015 30 ny software: Dynamo

bipsnyt 1 : 15 læs om: 6 resultater fra BIM Survey 14 bips-direktør besvarer kritiske spørgsmål 19 generalforsamling 2015 30 ny software: Dynamo bipsnyt 1 : 15 læs om: 6 resultater fra BIM Survey 14 bips-direktør besvarer kritiske spørgsmål 19 generalforsamling 2015 30 ny software: Dynamo vil du være med til at udpege bips faglige mål? indhold

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE VEDR. AFPRØVNING AF CCS KLASSIFIKATION FOR BRUGSRUM

PROJEKTBESKRIVELSE VEDR. AFPRØVNING AF CCS KLASSIFIKATION FOR BRUGSRUM PROJEKTBESKRIVELSE VEDR. AFPRØVNING AF CCS KLASSIFIKATION FOR BRUGSRUM cuneco en del af bips Dato 23. oktober 2013 Projektnr.: 15 051 Sign. HR / HEL 1 Indledning Det selvejende universitet DTU og universiteterne,

Læs mere

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesevaluering af CUNECO Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesnotat nr. 6 Februar 2013- August 2013 Rasmus Øivind Nielsen & Christian Koch Casper Siebken Schultz Executive

Læs mere

Afprøvning af Dansk Bygge Klassifikation (DBK) Digital Konvergens Oktober 2008

Afprøvning af Dansk Bygge Klassifikation (DBK) Digital Konvergens Oktober 2008 Afprøvning af Dansk Bygge Klassifikation (DBK) Digital Konvergens Oktober 2008 2 Afprøvning af Dansk Bygge Klassifikation (DBK) Indhold Konklusion for DBK-afprøvning... 5 Rapportens formål... 5 Baggrund

Læs mere

Samarbejde mellem arkitekter og ingeniører i Revit

Samarbejde mellem arkitekter og ingeniører i Revit VIA UNIVERSITY COLLEGE AARHUS Samarbejde mellem arkitekter og ingeniører i Revit Morten Aaskov 26-11-2012 TITELBLAD TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE SPECIALE TITEL: VEJLEDER: Stig Ilkrone FORFATTER: Morten Aaskov

Læs mere

bips nyt 4/ 2011 Analyseresultater fra cuneco Ny Ydelsesbeskrivelse DTU giver tips til IKT-specifikationerne Bæredygtighed: Ny certificering afprøves

bips nyt 4/ 2011 Analyseresultater fra cuneco Ny Ydelsesbeskrivelse DTU giver tips til IKT-specifikationerne Bæredygtighed: Ny certificering afprøves byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Analyseresultater fra cuneco Ny Ydelsesbeskrivelse DTU giver tips til IKT-specifikationerne Bæredygtighed: Ny certificering afprøves Plug-and-play

Læs mere

Digitalt byggeri og svensk og dansk byggeklassifikation i et Øresundsperspektiv

Digitalt byggeri og svensk og dansk byggeklassifikation i et Øresundsperspektiv Digitalt byggeri og svensk og dansk byggeklassifikation i et Øresundsperspektiv Ronny Andersson Olle Bergman Henrik Buhl Anders Ekholm Christer Karström Flemming Vestergaard Projekteringsmetodik Institutionen

Læs mere

årsberetning 2014 Ledelsespåtegning årsrapport 2014

årsberetning 2014 Ledelsespåtegning årsrapport 2014 årsberetning 2014 Virksomhedsprofil Foreningen bips har til formål at udvikle og vedligeholde standarder og værktøjer som grundlag for øget produktivitet i byggeri, anlæg og drift; at understøtte implementeringen

Læs mere

konference 2013 hjertet i byggeriet velstruktureret information 16. september 2013, Nyborg Strand.

konference 2013 hjertet i byggeriet velstruktureret information 16. september 2013, Nyborg Strand. konference 2013 hjertet i byggeriet velstruktureret information 16. september 2013, Nyborg Strand. Program 8.30-9.30 Registrering og morgenkaffe 9.30-9.40 Velkomst v. Gunnar Friborg, bips sal A+B 9.40-10.15

Læs mere

IKT LEDELSE & KOORDINERING

IKT LEDELSE & KOORDINERING IKT LEDELSE & KOORDINERING 10-dages uddannelse med eksamen Som deltager... rustes du effektivt til at varetage den IKT-koordinering der stilles krav om i IKT-bekendtgørelserne får du kompetencer til at

Læs mere

Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt. - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer

Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt. - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer 1 Hvem står bag denne miniguide? Denne miniguide er udgivet af Implementeringsnetværket for Det Digitale

Læs mere

Til Universitets- og Bygningsstyrelsen. Dokumenttype Evalueringsrapport. Dato September 2010 DIGITAL 3D OPMÅLING PILOTPROJEKT PÅ SYDDANSK UNIVERSITET

Til Universitets- og Bygningsstyrelsen. Dokumenttype Evalueringsrapport. Dato September 2010 DIGITAL 3D OPMÅLING PILOTPROJEKT PÅ SYDDANSK UNIVERSITET Til Universitets- og Bygningsstyrelsen Dokumenttype Evalueringsrapport Dato September 2010 DIGITAL 3D OPMÅLING PILOTPROJEKT PÅ SYDDANSK UNIVERSITET DIGITAL 3D OPMÅLING PILOTPROJEKT PÅ SYDDANSK UNIVERSITET

Læs mere

HØRINGSSVAR. april i år. Driftsherrer. specifi- Side 1. 5. maj 2013. Telefax 70207. Bygherreforeningen. www.bygherreforeningen.dk

HØRINGSSVAR. april i år. Driftsherrer. specifi- Side 1. 5. maj 2013. Telefax 70207. Bygherreforeningen. www.bygherreforeningen.dk HØRINGSSVAR Kommentarer til Cuneco vedr. CCS Dette høringssvar indeholder Bygherreforeningens umiddelbare reaktioner på det fremlagte materiale om CCS, en række dialoger r afholdt i løbet af året mhp.

Læs mere

1 : 13. bips nyt. læs om:

1 : 13. bips nyt. læs om: byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips nyt 1 : 13 læs om: 4 nye offentlige krav d. 1. april 20 generalforsamling 2013 36 produktionsplanlægning på superhospital 40 bygningsmodeller

Læs mere

Whitepaper: Kvaliteten af designmateriale i Danmark

Whitepaper: Kvaliteten af designmateriale i Danmark Whitepaper: Kvaliteten af designmateriale i Danmark Vers. 1 7 4 2014 Whitepaper: Kvaliteten af designmateriale i Danmark Vers. 1-7-4-2014 Executive summary MT Højgaard har undersøgt designmaterialet til

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM. GI 61 Forsøg og Udvikling Projekt 10 DIGITAL PROJEKTPLANLÆGNING Digital opmåling Fase 2 Fra digital model til digitalt udbud.

UDVIKLINGSPROGRAM. GI 61 Forsøg og Udvikling Projekt 10 DIGITAL PROJEKTPLANLÆGNING Digital opmåling Fase 2 Fra digital model til digitalt udbud. GI 61 Forsøg og Udvikling Projekt 10 DIGITAL PROJEKTPLANLÆGNING Digital opmåling Fase 2 Fra digital model til digitalt udbud. UDVIKLINGSPROGRAM Resumé, afrapportering af fase 1 samt program for fase 2

Læs mere

Notat: Analyse af uddannelsesbehovet for AMU-målgruppen på bygge- og anlægsområdet i anledning

Notat: Analyse af uddannelsesbehovet for AMU-målgruppen på bygge- og anlægsområdet i anledning Notat: Analyse af uddannelsesbehovet for AMU-målgruppen på bygge- og anlægsområdet i anledning af indførelsen af Det Digitale Byggeri Udført for: Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri, BAI

Læs mere

bips nyt 4 : 12 læs om:

bips nyt 4 : 12 læs om: byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips nyt 4 : 12 læs om: 4 jysk hospital kodes med CCS 6 cuneco søger afprøvningsprojekter 20 bips konferencen i tal og billeder 28 landets længste

Læs mere