fifty/ fifty/ fulby Hans og Birgitte Börjeson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fifty/ fifty/ fulby Hans og Birgitte Börjeson"

Transkript

1 fifty/ fifty/ fulby Hans og Birgitte Börjeson 1

2 2

3 En fortælling om os og vores keramiske værksted i Fulby gennem 50 år. 3

4 FULBY FEMTI i FULD FORM Det er ikke mange forundt samtidig at fejre 50-års guldbryllup og værkstedsfællesskab - og stadig være i fuldt firspring på vej mod nye keramiske udviklinger og oplevelser. For os mange, der dagligt anvender de fornemme brugsting fra Fulby, skabt af Birgitte og Hans Börjeson, er der god grund til at kippe med flaget i den anledning og håbe på mange flere gode år for Fulby. Gennem et halvt århundrede har Birgitte og Hans Börjeson formået at skabe sig et sted i verden, det smukke værkstedsmiljø i landsbyen Fulby ved Sorø, og at præge det med en vitalitet og keramisk kultur, der gør det til en oplevelse at besøge dem. Man fornemmer straks man kommer over dørtærsklen en soberhed og arbejdsomhed parret med munter livsappetit, kvaliteter, som gennemsyrer Fulbyproduktionen og dermed beriger omgivelserne, hvad enten det sker i stort format med udsmykninger eller i form af den daglige mælkekande. Men hvad er den røde tråd i det enestående makkerskab foruden det rent personlige? Noget bærende har sikkert været lysten til at komme rundt i verden, til at møde mennesker og skabe relationer. Denne åbenhed har givet sig udtryk i ægteparrets keramik, som føles almen, ukunstlet og selvfølgelig, fordi den netop har indoptaget spor fra andre kulturer, bla den afrikanske og fra verdenskeramikkens centre i Østen. Hertil kommer de mange forbindelser og venskaber med kolleger rundt om i Europa, hvor Fulby er rigt repræsenteret på vigtige messer og markeder. Fællesskabet begyndte i læreårene i England omkring 1960, hvor både Hans og Birgitte arbejdede på Crowan Pottery hos Harry og May Davis, hvortil de begge kom efter at have gennemført kunsthåndværkets grunduddannelser i henholdsvis Sverige og Danmark. Et gennemgående træk i Fulby samarbejdet og en forudsætning for virksomheden her har naturligvis været det keramiske fællesskab, som er udviklet gennem årene til en symbiose mellem de to keramikere i så høj grad, at de betegner sig med det fælles Fulby. I værkstedet er der arbejdet med både stentøj og porcelæn, med saltglasering, tenmoku- og celadonglasurer og sikkert meget andet. Man når ikke resultaterne fra Fulby uden mange timers og års forsøg og studier og på parrets mange rejser har der været rig mulighed for at se og suge til sig. Hans Börjeson har selv skrevet smukt om sin egen porcelæns historie, som begyndte på Victoria & Albert museet i London med beundringen af skåle fra Sungtidens Kina og inspirationen til indsamling af prøver fra stenbruddene i Cornwall, som blev anvendt i senere glasurforsøg. Sådan forestiller jeg mig, at tingene altid har hængt sammen i det frugtbare Fulby samarbejde. Saltglasering er et speciale for Fulby, de er mestrene, som har opnået det utrolige med en præcision og kontrol af en udefra set ustyrlig proces, hvor de målrettet arbejder med samspillet mellem farver, ornamentik og lerets strukturer. De skaber former: kanderne, som er et særligt kapitel, fade, skåle, søjler, gadeudstyr og -belægninger, alt perfekt til saltovnen. Vidunderlige store gulvkrukker med rørformede halse og netagtig ornamentik og de store skåle fra 1990erne dekoreret med satiriske og urovækkende sammenstød mellem dyr og fuglelignende mennesker. Det svimler for en, når man tænker på de tusindvis af objekter, der er udgået fra Fulby gennem femti år og som er spredt ud over vor verden. Hvis der er noget, man kan være sikker på, er det, at tingene har gjort fyldest. De er måske gået i stykker, keramik har den art, hvis man taber det, men de er ikke blevet frivilligt udskiftede. Det enestående ved Fulby keramik er, at det tåler øjets slitage (Sven Lundh, Källemo). Og det er for mig de smukkeste og mest værdiladede ord, som kan bruges i en karakteristik af det af mennesker skabte. Bodil Busk Laursen 4

5 FULBY FINE FORM AT FIFTY It isn t granted to many people to celebrate a Golden Wedding and 50 years of workshop partnership and still be in full gallop towards new ceramic challenges and experiences. For the many of us who every day use the fine utility objects from Fulby, created by Birgitte and Hans Börjeson, there is good reason to dip the flag in appreciation and hope for many good years to come for Fulby. Through half a century Birgitte and Hans Börjeson have been able to create a place in the world, the beautiful workshop environment in the village of Fulby near Sorø, and to imbue it with a vitality and a pottery culture that make it an experience to visit them. The moment you cross the threshold you feel it the dedication and industriousness coupled with a cheerful appetite for life that permeate Fulby s production and thus enrich the surroundings, whether in the large format with decorations or in the everyday milk jug. But what, besides the purely personal, is the binding element that bears up this unique partnership? One bearing principle has certainly been the desire to travel around the world, to meet people and forge relationships. This openness has come to expression in the couple s pottery, which has a feeling of the universal, the unaffected and inevitable, precisely because its has absorbed traces from other cultures, including Africa and the centres of world ceramics in the East. To these we can add the many connections and friendships with colleagues all over Europe, where Fulby is richly represented at important fairs and markets. The partnership began in the apprentice years in England around 1960, when Hans and Birgitte both worked at Crowan Pottery with Harry and May Davis, where they had both gone after completing basic training in the craft in Sweden and Denmark respectively. A recurring feature in the Fulby collaboration, and a precondition of its enterprise, has of course been the pottery collaboration that has developed over the years into a symbiosis between the two potters so much so that they name themselves with the common designation Fulby. In the workshop they have worked with both stoneware and porcelain, with salt-glazing, tenmoku and celadon glazes, and probably many other things. You get nothing from Fulby that isn t the result many hours and years of experimentation and study, and on their many travels the couple have had rich opportunities to see and absorb impressions. Hans Börjeson has himself written beautifully about the history of his own porcelain, which began at the Victoria & Albert Museum in London when he admired bowls from the China of the Sung period, and was inspired to gather specimens from the quarries in Cornwall that were used in later glazing experiments. That is how I imagine things have always come together in the fruitful Fulby collaboration. Salt glazing is a specialization for Fulby they are masters of the technique who have achieved the incredible with precision and control in a process that seems unmanageable to the outsider as they work determinedly with the interplay of colours, ornamentation and the structures of the clay. They create forms: the jugs, which are in a class by themselves; the dishes, bowls, columns, street furnishings and pavings, all perfectly suited for the salt kiln; wonderful large floor pots with tubular necks and net-like ornamentation; and the large bowls from the 1990s decorated with satirical, disconcerting clashes between animals and bird-like humans. The mind boggles when you think of the thousands of objects that have issued from Fulby for fifty years, and which have spread out over our world. If there s anything you can be certain of, it s that things have consummately made. They may break that is the nature of pottery if you drop it but they haven t been replaced voluntarily. The unique thing about Fulby pottery is that it tolerates the wear of the eye (Sven Lundh, Källemo). And for me these are the most beautiful and most value-laden words that can be used in a characterization of the creations of mankind. Bodil Busk Laursen 5

6 MIN KERAMISKE HISTORIE Jeg begyndte at arbejde med ler i 50 erne. Industrien blomstrede i Sverige og på kunsthåndværkerskolerne blev der lagt meget vægt på industriel formgivning. Dette stod for mig som noget diffust, koldt og kedeligt. Det vigtigste redskab på skolen var drejeskiven den udfordrede mig. Bevidstheden om hvor vanskelig den er at beherske, blev drivkræften fremad. Jeg følte mig tryg på skiven, industrien ville sikkert blomstre videre uden mig. Da jeg var færdig med skolen, rejste jeg til England for at finde et håndværksmiljø, som var et alternativ til det industrielle. Via Lucie Rie kom jeg til Harry og May Davis icornwall. På rejsen derover læste jeg Bernhard Leach s Towards a Standard, for at friske mit skoleengelsk op. Det var nye tanker, som fascinerede mig, og jeg følte jeg var på rette vej. Crowan Pottery var for mig det ideelle et sted hvor så mange håndværksmæssige, kunstneriske og menneskelige kvaliteter var samlede. Lyden af et kæmpe stort vandhjul, som drev hele værkstedet og synet og lugten af det hvidgule ballclay var en oplevelse i sig selv. Det var mit første møde med det højtbrændte stentøj og porcelæn. Cornwall og Devonshire i Sydvestengland er rigt på keramiske råmaterialer. Geologien blev en ny udfordring spændende at havne her midt blandt kaolin, ballclay og mineraler i deres urformer. Jeg erfarede langsomt at det først var nu, jeg faktisk begyndte min vej som keramiker forfra. Jeg var kommet på rette sted, Harry Davis var en mesterlig drejer, det var af ham, jeg skulle lære at beherske drejningens kunst. Geologien blev brugt intensivt Cornwall hviler på et konglomerat af forskellige granitter, (som jo danner grundlaget for glasurer) som var mere eller mindre lettilgængelige i et utal af gamle stenbrud. Jeg rejste en tur til Sverige for at bruge mine nye geologiske erfaringer. Jeg udforskede Småland for råmaterialer jernmalm, granit, kalksten og ler. Det hele fandtes det var bare at vælge. Jeg tog tilbage til Cornwall med en stor tung trækasse som rejsegods. At forklare tolderne på Paddington Station hvad de små sten, indpakkede i avispapir med etiketter med smålandske stednavne på, skulle bruges til, var umuligt. De opgav at fremskaffe en geigertæller, og 3 mand læssede kassen på toget og ønskede god rejse. På Crowan lavede jeg en lang række prøver. Vånga-granit med de røde feldspatkrystaller udviklede, med jernmalm fra Smålands Taberg og kalksten fra Ignaberga, en dyb blå-sort tenmoku. Uden jernmalmen, men kun med det naturlige jernindhold i granitten, dannedes en klargrøn celadon-glasur. Jeg havde en stærk følelse af at have noget meget værdifuldt i bagagen, da jeg efter 3 år forlod England. Davis meddelte en dag ved tea-time, til vores store overraskelse, at Crowan Pottery skulle pakkes sammen og flyttes til New Zealand. Birgitte, der havde arbejdet på Crowan i et par år, og jeg pakkede også sammen og drog til Danmark. Vi fandt den gamle skole i Fulby og startede vores værksted i En ny epoke nu begyndte vores egen keramiske karriere. Stedet havde vi, med masser af plads og så 2 glasurer. Den første sommer byggede vi vores 6m 3 store olieovn og gik i gang med at lave kapsler. Vores energi og tro var der ikke noget i vejen med. Vi drejede tallerkner, suppeskåle, fade, kopper, kander mm. som vi glaserede i den sorte tenmoku eller den grønne celadon. Det var svært at sælge, men i 1965 blev 6

7 60 erne 7 Vores stel med tenmokuglasur

8 vi medlemmer af Den Permanente og gennem deres eksportafdeling solgte vi, til både Nordiska Kompagniet i Stockholm og til Bonniers i New York. Der blev leveret mange papkasser ind til Vesterport i de år. Det var en fryd at tømme en så stor ovn, vel at mærke når brændingen var god (for en tenmoku kræver en helt præcis tykkelse, temperatur og atmosfære i ovnen) hele ovnrummet fyldt med meterhøje stabler af sorte tallerkner. Men det var rigtig hårdt arbejde. Davis besøgte os flere gange fra New Zealand. Han blev ret imponeret af vores mættede blå-sorte tenmoku, det hjalp. Hans besøg var hver gang en herlig opmuntring. Det var også opmuntrende at have unge elever på værkstedet. Vi har haft mange både danske og udenlandske. Der blev diskuteret mange keramiske problemer over formiddagskaffen, og der blev drejet mange postejforme. I 1972 rejste familien til Afrika og arbejdede et par år for Danida i Swaziland. Det var en spændende tid, vi byggede ovne, vi underviste og vi eksperimenterede med lokale råmaterialer. Det var en oplevelse vi sugede til os af den afrikanske natur, mentalitet og livsglæde. I begyndelsen af 1980 erne brændte vi vores første saltglasur en ny udfordring nye materialer, nye farver. Vi arbejdede blandt andet med at løse forskellige udsmykningsopgaver vores brugsting blev større. Det er bænke til boligområder, søjler som indgår i byggeri, som bærende elementer, håndvaske, fliser og brosten. (dette er et udsnit af en artikel jeg skrev til vores første katalog i 1993). I 2003 blev vi medlemmer af The International Academi of Ceramics og har siden rejst med Akademiet til Korea, Baltikum og Kina. I Jingdezhen i Kina var vi i 2004 så heldige at deltage i fejringen af porcelænets 1000-årige historie. Nu i 2013, når vi ser tilbage har det ikke været et kedeligt liv som keramiker det har været en daglig udfordring at afprøve nye ideer. Vi har en føling af at være privilegerede, vi har stadigvæk mod på at udforske lerets uendelige muligheder. Tak til vores værksteds backing group, som kommer fra nær og fjern og Sorø. Den har været nødvendig i alle disse år. Hans In english page 57 8

9 9

10 10

11 11

12 12 Vi underviser 2 år i Swaziland på et Danida-projekt

13 70 erne Landroveren fra 1948 Legekammerater 13 Vores bolig

14 The Great Enclosure, Zimbabwe Vi ses til venstre Rejsen hjem fra Swaziland langs Nigerfloden 14

15 Marked i Mali 15

16 16 Birgittes relief Apartheid

17 17 Projekt 75 6 unge keramikere udvikler nye ideer på Den kgl. Porcelænsfabrik

18 18 Hans drejer håndvask i porcelæn

19 19

20 80 erne Vi arbejder med porcelæn lige fra dukkehoveder, snapseglas til skål med burhøns 20

21 Vi begynder at arbejde med saltglasur. Form d. 25 cm og lystige koner 21

22 22

23 Kander og anti-kander og den første postejform 23

24 24 Skål d.55 cm

25 25

26 Springvand i Brøndby Lang bænk, nu i Frankfurt

27 27

28 28 Rejse til Japan. Soltørring af ler på øen Kiushu og morgenthe hos nabo

29 Rejse til Thailand. Traditionelle vandkrukker i byen Ratchaburi 29

30 30

31 31 Tænkeren h. 45 cm Frelseren h. 65 cm

32 90 erne Rejser til Syrien, Ægypten og Iran 32

33 33

34 Søjle i Sæby bygges op Demonstration i Port Elisabeth S.A. 34

35 Søjle bygges op i Slaglille-Bjernede skole 35

36 36 Udsmykning i Slaglille Bjernede skole

37 Søjler i Sæby og Vordingborg 8 m høje 37

38 38 Vandkunst i Slagelse, kaldet vulkanen

39 Form d. 35 cm 39

40 Sommer, vinter og julestue i Fulby

41 Krukke h. 60 cm. Nationalmuseet i Stockholm 41

42 00 erne Harry og May Davis på besøg, her sammen med vores datter Marie 1. pris, Salzbrand

43 43 Rejse til Kina med Det Internationale Keramiske Akademi, fejring af porcelænets 1000 årige historie i Jengdezhen

44 OM KERAMIKMARKEDER Vi starter vores værksted i Fulby i 1963 og var med til at åbne det første kunsthåndværker- marked på Frue Plads i 1983 efter model fra Oslo, som vi havde deltaget i i flere år. Nu lidt tilbage Efter at have solgt vores potter til Den Permanente og vores sorte tenmoku-tallerkener til DP exportafdeling i mange år og efter at have været med til at starte Butikken på Amager Torv og været med i Galleri Nørby konstaterer vi bare at det hele er lukket vi må finde på noget, for vi lukker jo ikke. Vi synes vi er heldige vi er keramikere. Der findes et stort antal keramikmarkeder i Europa. Vi har prøvet nogen af dem af, for at se hvor vi og vores potter passer ind. Vi har været i Gmunden i Østrig, i Diessen og Oldenburg i Tyskland, i Hatfield House, Rufford og Potfest i England, i Abbaye d`arthous, Bandol og St. Sulpice i Frankrig, og i Swalmen og Milsbeek i Holland. I Milsbeek har vi været med i 25 år. Og hvad er det så vi synes er så fint ved markeder, ok det er et knokkel job, sortere, pakke, køre, finde hotel eller camping, stille op osv.osv. Men det er blevet vores måde at holde ferie på og den er altid gratis. Man står der med sine bedste potter i sin bod, man snakker og forklarer og får kontakt med mange folk, man møder sine kolleger, ser hvad der rører sig rundt omkring, man udveksler tekniske erfaringer og man har det herligt sammen om aftenerne. Og man er spændt på salget, bliver der et større overskud kunne man jo se sig lidt om i Europa, når man nu er der nede. Markederne er også en mulighed for at møde samlere, gallerister, museumsfolk og måske blive inviteret til at udstille et eller andet sted, hvilket vi er blevet en stor separatudstilling i det keramiske center i Giroussens i Sydfrankrig og i Treigny og La Borne syd for Paris. Diskussion med kolleger og publikum har også ført til at vi har stået for adskillige workshops rundt omkring, det har været en fin udfordring. En større kommission fik vi på markedet i Holland, 6 store bærende søjler til et nybyggeri i Wlissingen Markedet i Paris er specielt og fantastisk, hvert år i juni opstilles ca. 100 gamle træboder, som i de 4 weekender bruges til antikviteter, poesi og litteratur og i sidste weekend til keramik før det hele pilles ned, så borgmesteren lige overfor igen kan se det store springvand og St. Sulpice katedralen. Mange markeder skal man inviteres til, andre markeder f.eks. Milsbeek i Holland, skal man indsende ansøgning og billedmateriale til, så udvalget bliver varieret og af god kvalitet. Markederne er for os, blevet en del af den livsform det er at være keramiker og hvornår går man i øvrigt på arbejde i 3 dage fra 11 til 21 i hjertet af Paris. 44

45 ABOUT POTTERY MARKETS We started up our workshop in Fulby in 1963 and helped to open the first market for applied art on Frue Plads in 1983 on the model of one in Oslo in which we had participated for several years. Going back a bit after selling our pots to Den Permanente and our black tenmoku plates to their export department for many years, and co-founding the shop on Amager Torv and being in Galleri Nørby, we noted that everything had closed down: we had to think of something, since we had no intention of closing down. We think we re fortunate to be potters. There are many pottery markets in Europe. We have tried some of them out, to see how we and our pots fit in. We ve been at Gmunden in Austria, at Diessen and Oldenburg in Germany, at Hatfield House, Rufford and Potfest in England, at Abbaye d Arthous, Bandol and St. Sulpice in France, and at Swalmen and Milsbeek in Holland. We have participated in Milsbeek for 25 years. sizeable profit you can look around a little on the Continent now that you re down there. The markets are also an opportunity to meet collectors, gallerists, museum people and perhaps be invited to exhibit somewhere, as we have been a big solo show in the ceramics centre at Giroussens in the south of France and in Treigny and La Borne south of Paris. Discussions with colleagues and the public have also led to our running workshops in various places, and this has been a fine challenge. We won a major commission at the market in Holland, six large bearing col-umns for a new building in Wlissingen. The market in Paris is special and fantastic; every year in June about a hundred old wooden booths are set up and for four weekends are used for activities, poetry and literature, then for pottery in the last weekend before it is all dismantled so that he mayor just across from there can see the big fountain and the So what is it we like so much about markets? Ok, it s hard work sorting, packing, driving, finding a hotel or camping, setting up etc., etc. But it has become our way of taking a holiday, and it s always free. You stand there with your best pots on your stall, you talk and explain and make contact with lots of people, you meet your colleagues, see what s happening round about, you exchange technical experiences and you have a marvellous time together in the evenings. And you re excited about sales if there s a Diskussion med kollegaen Richard Dewar St. Sulpice cathedral again. There are many markets that you have to be invited to; for other markets, for example Milsbeek in Holland, you have to send in an application and illustrative material, to ensure that the range on sale is varied and of high quality. For us the markets have become part of the lifestyle of being potters and when else are you able to work for three days from 11 a.m. to 9 p.m. in the heart of Paris? 45

46 46 Kvadratisk fad 50 x 50 cm og skål d. 60 cm begge special prize 2001 International competition Ichon world ceramic center Korea

47 47

48 48

49 Krukke h. 50 cm 49

50 50 Søjler fra Dianalund, Vlissingen Holland og Ringsted

51 51

52 I efteråret 2007 brændte vores værksted ned på grund af en defekt tørretumbler. Vi var i gang med en større separatudstilling un atelier un couple i Girossens i Frankrig og havde ikke lyst til at opgive den, så vi indrettede et intermistiskt lille værksted i vores hus. Vi købte ny drejeskive, ler, råmaterialer og værktøj og arbejdede videre på udstillingen mens dygtige håndværkere fik et nyt værksted op at stå i løbet af sommeren Det nye værksted er blevet rigtig godt, med masser af lys og varme. Sådan kan tingene pludseligt skifte. In the autumn of 2007 our workshop burned down because of a faulty tumble-drier. We were working on a major solo exhibition, un atelier un couple, in Giroussens in France and had no wish to give up on it, so we set up a small temporary workshop in our house. We bought a new wheel, clay, raw materials and tools and worked on with the exhibition while skilled craftsmen got a new workshop up and running in the course of the summer of The new workshop has turned out really well, with plenty of light and heat. Just shows how suddenly things can change. 52

53 Det nye værksted 53

54 54 Birgitte og kollegaen Richard Godfrey tager sig en snaps efter en lang markedsdag i Milsbeek

55 55

56 56 Krukke h. 40 cm

57 MY POTTERY STORY My work with clay began in Sweden in the 1950s when industry was prospering and at art schools much importance was given to industrial design. All this appeared to me uninspiring. The potter s wheel seemed a more important and challenging tool and, knowing the time and effort it would take to master. I wanted to learn the skill. I felt confident when throwing and was certain that the industry would continue to do fine without my contribution. From art school I went to England hoping to find a sympathetic craft environment that would prove an alternative to the industrial world. Via Lucie Rie I went to Harry and May Davis in Cornwall. To give my English a last minute brush-up I read Bernhard Leach s Towards a Standard whilst travelling to the west of England. Leach s ideas were new to me. I became fascinated by them and felt quite literally that I was moving in the right direction. Crowan Pottery turned out to be the right milieu so many skills in arts and crafts, not to mention the human aspects, all gathered in one place. The sound of a huge water wheel driving the whole workshop and the sight and smell of the yellow ballclay were experiences in themselves. It was my first meeting with high fired stoneware and porcelain. Cornwall and Devonshire in the south west are rich in ceramic raw materials, kaolin, ballclays and other minerals became a huge challenge. Gradually, I realised that it was then that I had actually started my career as a potter. In Sweden I took advantage of my newly-acquired geological experience. I searched Småland for raw materials iron ore, granite, limestone and clay. They were all there for me to pick and choose and I travelled back to Cornwall loaded with a box full of little stones, individually wrapped in old newspapers and carefully labelled with Swedish place-names. It was a paramount task to explain the intended use of the box to incredulous customs officers. Eventually they relented on their request for a Geiger counter instead they had three men load the box onto the train and ended up sending me off with good wishes. At Crowan I made many tests. Vånga-granite with its red feldspar crystals, combined with iron ore from Småland s Taberg and limestone from Ignaberga, resulted in a deep bluish-black tenmoku. Without the iron ore, but only due to the natural contents of iron in the granite, produced a green celadon. After three years I had a feeling of taking something very precious with me when I left England. Together with Birgitte, who had been working at Crowan for the past 2 year, we went to Denmark, Birgitte s homeland. We found the old school in Fulby and opened our workshop in This was the beginning of a new era and of our independent careers. We had got the right place with plenty of space and also the two glazes. During the first summer we built our first oil-fired kiln six cubic meters and made saggers. Busy and confident we threw plates, soup bowls, dishes, cups and jars, which we glazed in black tenmoku or green celadon. It was difficult to sell but in 1965 we became members of Den Permanente and through their export department we began to sell to Nordiska Kompagniet in Stockholm and to Bonniers in New York. Many cardboard boxes were delivered to Vesterport in those years. When the firing was good, it was a great feeling to unload a kiln of that size and to see the piles of black plates everywhere. But the firings were tricky. The tenmoku glaze needs just the right thickness, temperature and atmosphere in the kiln. From New Zealand, Harry Davis visited us several times. He was impressed when he saw our rich bluish-black tenmoku, which of course was a great encouragement. His visits were always a good confidence booster. It has always been encouraging to have students in the workshop. We have had them both from Denmark and abroad. Lots of ceramic problems were solved at coffee times and lots of oval dishes were thrown. In 1972 the family went to Africa for a couple of years to work for Danida in Swaziland. We built kilns, taught, and tested lots of raw materials, enjoying the experience of being exposed to African nature, mentality and love of life. In the early 1980s we fired our first saltkiln, another new experience new materials, new colours. Later we worked on various commissions. One could say that the size of our domestic ceramics had just grown benches, columns, water-fountains tiles and flagstones. (this is a part of an article I wrote in our first catalogue in 1993). page 60 57

58 58

59 59

60 In 2003 we became members of The International Academi of Ceramics and have travelled with the Academi to Korea, The Baltics and China. In Jingdezhen in China we were lucky to attend the celebration of the 1000 years history of porcelain in Now in 2013 when I look back it has not been a boring life being a potter an everyday challenge to try new ideas, filling kilns, firing, trying to get a reasonable control of the ceramic process. We have a feeling of being privileged to still have the spirit to explore the boundless possibilities of clay. Thanks to the Fulby Pottery backing group coming from here and there and Sorø being an important encouragement in all these years. Hans Den gamle Skole i Fulby 60

61 CV 2013 Birgitte Börjeson Uddannet på Kunsthåndværkerskolen Arbejder hos Harry og May Davis, Crowan Pottery, Cornwall Hans Börjeson Uddannet på Slöjdforeningens Skola, Göteborg Arbejder hos Harry og May Davis, Crowan Pottery, Cornwall Starter værksted sammen i Fulby Gamle Skole I 1963 Arbejder med keramisk projekt i Swaziland for Danida Medlemmer af International Academy of Ceramic IAC 2003 Udstillinger Charlottenborg Den Permanente Helligåndshuset Kunstindustrimuseet Galleri Nørby Kunstmuseet Trapholt Nordenfjeldske Kunstindustrimuseet, Trondheim Galleri L., Hamburg Jahrhunderthalle, Frankfurt Galleri Hilde Holstein, Bremen Keramikmuseum Frechen, Tyskland Blås och Knåda, Stockholm Det Historiske Museum, Stockholm Röhska Museet, Göteborg Höganäs Museum Tegelen Pottenbakkermuseum, Holland Galleri Loes und Reinier, Holland Alpha House Galleri, England Hantwerkskammer, Koblenz Centre de la Ceramique la Borne, Frankrig Treigny Frankrig, Giroussens, Frankrig Keramikmuseum Westerwald, Tyskland Galleri Pagter, Kolding Udsmykninger Springvand, Brøndbyøster 7m høj søjle TV2, Vordingborg 8m høj søjle, Sæby Fiskeindustri Bænke Psykiatrihospitalet,Dianalund Pejlemærker Dronning Olgas vej, København 4 søjler Vordingborg Statsseminarium Vandkunst Ringparken, Slagelse Bænke og belægning Solgården, Ringsted Søjle og relief Bjernede Skole, Sorø Stifindersti Vejen Kunstmuseum Relief, belægning og farvesætning KARA kraftvarmeværk, Roskilde 6 søjler og farvesætning Dansk Blindesamfund, København 3 søjler Psykiatrien, Dianalund 6 søjler, Vlissingen, Holland 3 søjler Knud Lavard Center, Ringsted. Vandpost, Grundejernes Investeringsfond, København Repræsenteret på Keramisk Museum Bechynee, Tjekkiet Thiemanns Samlung, Hamburg Taipei Kunstmuseum, Taiwan Kunstindustrimuseet, København Nationalmuseet, Stockholm Kunstmuseet, Trapholt Keramikmuseum, Grimmerhus Craft Counsil, Kilkenny Irland Icheon World Ceramic Center, Korea International Ceramic Center, Xian Kina Keramikmuseum, Westerwald Demonstrationer og Workshops Thomastown, Ireland Bechynee, Tjekkiet Kalamata, Grækenland La Borne, Frankrig Universitetet i Preston, England Universiteter i Cape Town, Port Elizabeth og Pretoria, Syd Afrika Guldagergård, Skælskør University of Aberystwyth, ceramic department Legater og Priser Statens Kunstfond Nationalbankens Jubilæumsfond Dalhoff Larsens Fond Hæderslegat fra Ole Haslunds Kunstner fond Park 90 Malmö Pot D or Milsbeek, Holland 1. Pris Rahren, Belgien 2 Priser International World Ceramic Biennale, Korea 1. pris International Salt Glaze, Koblenz Litteratur Salt glaze Ceramic by Janet Mansfield Salt glaze Ceramic by Rosemary Cochrane Salt glazing by Phil Rogers Stoneware by Richard Dewar The Ceramic Surface by Matthias Ostermann Ceramic Narrative by Matthias Ostermann 61

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4 C, Næstved Blad nr. 4/201 5

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4 C, Næstved Blad nr. 4/201 5 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4 C, Næstved Blad nr. 4/201 5 Hans og Birgitte Börjeson 30. maj - 21. juni 201 5 Næstved Kunstforening inviterer til fernisering af H. & B. Börjeson lørdag

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

COACH NETWORK MEETING

COACH NETWORK MEETING COACH NETWORK MEETING Tommerup d. 1 The presentation: Split into 4 parts: Who am i? Pre Post Ask questions anytime 2 Who am i? 23 years old Started my career in Vildbjerg Svømmeklub in 2010 Became assistant

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2014 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Horace Engdahl i interview i Politiken Bøger, 7. december 2014: [Hos os i Norden]

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

www.helbak.dk / SPRING 2013

www.helbak.dk / SPRING 2013 www.helbak.dk / SPRING 2013 MALENE HELBAK - en kombination af nordisk enkelhed og en farverig verden. Hendes ambition er at lave brugsting, der gør en forskel. Der skaber positiv opmærksomhed og daglig

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015

Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015 De merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2015 Casebaseret eksamen Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015 All information needed for this case is available at: http://www.emu.dk/soegning?f%5b0%5d=field_omraade%3a5463&f%5b1%5d=field_fag1%3a13

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering.

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. ida, katrine og mia. Kommunikation/IT-opgave Hvordan læser man på nettet? Og hvad har det betydet for den måde, i har skrevet jeres artikler på? Når man

Læs mere

Historien om en ikonisk vase

Historien om en ikonisk vase Varekatalog 2016 ...tilbage til de danske hjem Historien om en ikonisk vase Lyngby by Hilfling er en dansk virksomhed, der genopdager og genskaber brugskunst fra vores fælles skandinaviske designarv og

Læs mere

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire.

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. Dear holiday-maker We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. The information and answers you provide

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Uret er stillet til vintertid, og antallet af lyse timer i døgnet er fortsat faldende. Vintermørket er kort sagt over os, og det

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling

FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling FORVANDLENDE FORBINDELSER: Et studie af migranters forbindelser til hjemstavnen og deres visioner for at deltage i lokal udvikling Ditte Brøgger PhD studerende / Geografi Agergaard, J. and Brøgger, D.

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Sweden Norway France United Kingdom Denmark Finland EFG International Professional

Sweden Norway France United Kingdom Denmark Finland EFG International Professional Professional EJ 2 Eyes design: Johannes Foersom & Peter Hiort-Lorenzen EJ 2 EJ 2-R 42,5 cm 83 cm 67 cm 84 cm 45 cm 50,5 cm 59,5 cm 53 cm 58 cm EJ 2 Eyes design: Johannes Foersom & Peter Hiort-Lorenzen

Læs mere

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00

Engelsk B. Højere teknisk eksamen. 1. delprøve - uden hjælpemidler. kl. 9.00-14.00 Engelsk B Højere teknisk eksamen 1. delprøve - uden hjælpemidler kl.9.00-10.00 htx111-eng/b-30052011 Mandag den 30. maj 2011 kl. 9.00-14.00 Side 1 af 7 sider Nedenstående rubrikker udfyldes. Efter prøven

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

- man sov tæt på belægningsstuerne

- man sov tæt på belægningsstuerne Præsenteret af: - man sov tæt på belægningsstuerne I belægningsstuen var der plads til 26 soldater: 24 menige soldater i dobbeltmands køjesenge og to befalingsmænd i enkeltmands køjesenge. Der var plads

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics Navn på universitet i udlandet: Tartu University Land: Estonia Periode: Fra: 02.2012 Til: 06.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk:

Appendix A. E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Appendix A E-mail correspondence with Fyrvaerkeri.dk: Fra: Mette Jørvad Niess MEJN@ucl.dk Emne: SV: Projekt til fyrværkeri Til: "dste06@media.aau.dk" dste06@media.aau.dk Cc: "Kathrine Møgelbjerg Jørgensen"

Læs mere

Fra masse til rum. Form og energi skal bryde ud indefra, og samtidig agere det fundament der bære motiv og udtryk frem.

Fra masse til rum. Form og energi skal bryde ud indefra, og samtidig agere det fundament der bære motiv og udtryk frem. THE POT To me shape is essential. The task is the right relation between bottom, profile and rim. And the aim is a composition with peace of a meditative character In opposition to the stone mason who

Læs mere

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Læs mere

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Marie Bartholdy, Cand.jur., De videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Et informeret samtykke 2, nr. 10:

Læs mere

Part 5 Leisure Time and Transport

Part 5 Leisure Time and Transport Part 5 Leisure Time and Transport Lesson 3 Situation and Listen & Practice Situation Line and Louise are colleagues. They meet at a café before work. Line is late because h bike had a puncture on the way.

Læs mere

PR day 7. Image+identity+profile=branding

PR day 7. Image+identity+profile=branding PR day 7 Image+identity+profile=branding A few definitions Public Relations is the planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and understanding between an organisation and it s public.

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

http://www.youtube.com/watch?v=fr1ru4sm2l8&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=fr1ru4sm2l8&feature=related Digtforløb Jeg plejer at lave et digtforløb i 7. klasse, hvor eleverne møder forskellige typer af digte som oplæg til egne digterier. Som afslutning på emnet skal de vælge et af deres digte og fremstille

Læs mere

Teknologi & Uddannelse

Teknologi & Uddannelse Teknologi & Uddannelse ~Access determinisme? Samspillet mellem teknologi og samfund We don't need no school...experience strongly suggests that an incremental increase of more of the same building schools,

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

YNKB TEMA 6. Adventure Playgrounds Copenhagen 2003

YNKB TEMA 6. Adventure Playgrounds Copenhagen 2003 YNKB TEMA 6 YNKB TEMA 6-2003 Baldersgade 70 st tv DK 2200 N tlf +45 35851037 fax +45 35851837 www.ynkb.dk ISSN 1602-2815 Adventure Playgrounds Copenhagen 2003 The idea for adventure playgrounds originated

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

nyt håndmalet univers

nyt håndmalet univers ny kollektion 2017 NY KOLLEKTION 3 nyt håndmalet univers Det er med stor glæde og forventning at vi hermed præsenterer vores nyeste kollektion, som viser en helt ny og mere kunstnerisk og eksperimenterende

Læs mere

Temaopgave - Den keltiske tiger

Temaopgave - Den keltiske tiger Temaopgave - Den keltiske tiger Navne: Rami Kaddoura Safa Sarac Jens Nielsen Klasse: 2.4 Fag: Dansk, Engelsk, IT og Teknologi Vejleder: Grete Holm, Birgitte Madsen, Karl Bjarnason, Arne Wamsler Skole:

Læs mere

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic.

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic. General Questions What kind of information do you need before I can start trading? Please visit our webpage www.gaspointnordic.com under the heading How to become a participant Is it possible to trade

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

LIVET I SKURET. Christiania

LIVET I SKURET. Christiania LIVET I SKURET 80 ernes Christiania Christiania IRMA CLAUSEN Ten years after KAPITEL 1 Skuret Christiania rummer alt fra det grimmeste til det smukkeste. Fra Pusherstreet til ren poesi i boligområderne

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down... 1 Tvangsmedicineringens lange arm... 1 For the sake of being someone... 2 Steps away... 3 Tell me... 4 Darkness

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

bab.la व क य श क श: व यक त गत श भक मन ए अ ग र ज -ड न श

bab.la व क य श क श: व यक त गत श भक मन ए अ ग र ज -ड न श श भक मन ए : श द Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. ह ल ह म ज नक स द ह ई ह, उन ह बध ई Congratulations and

Læs mere

HECTOR design Anderssen & Voll

HECTOR design Anderssen & Voll HECTOR design Anderssen & Voll HECTOR design Anderssen & Voll DK: Det er arketypisk Erik Jørgensen-design, som den norske designduo Anderssen & Voll har nyfortolket i sofaen 'Hector'. Sofaen er bygget

Læs mere

PORCELAIN BULB WITH GLOWING PLEATS

PORCELAIN BULB WITH GLOWING PLEATS PORCELAIN BULB WITH GLOWING PLEATS After spending several years removing from our homes any signs of decoration, heavy textiles and patterns to achieve a clean, Nordic look, the more decorative southern

Læs mere

Søsterhotellerne i Fredericia

Søsterhotellerne i Fredericia Hotellet ved lillebælt Søsterhotellerne i Fredericia Tel. +45 7592 1855 www.postgaarden.dk Hotellet i city Vi hygger om vore gæster We always spoil our guests På Hotel Postgaarden og Hotel Medio sørger

Læs mere

Better driving experience guaranteed!

Better driving experience guaranteed! MAXIMUM RESPONCE Pedalbox, Dynamisk - BEDRE RESPONSE - Flere program trin MAXIMUM RESPONCE Better driving experience guaranteed! Pedalbox, Dynamisk - BEDRE RESPONSE - Flere program trin For at forbedre

Læs mere

Voice of the People. Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark. Production-team: Reporter: Jesper Mortensen

Voice of the People. Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark. Production-team: Reporter: Jesper Mortensen Voice of the People Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark Production-team: Reporter: Jesper Mortensen Photographer: Lars Damgaard Nielsen Editing: Jesper Mortensen Places of shooting: Riga,

Læs mere

Engelsk B. Højere forberedelseseksamen. 1. delprøve, uden hjælpemidler. Fredag den 29. maj 2015 kl. 9.00-14.00. kl. 9.00-10.00. 2hf151-ENG/B-29052015

Engelsk B. Højere forberedelseseksamen. 1. delprøve, uden hjælpemidler. Fredag den 29. maj 2015 kl. 9.00-14.00. kl. 9.00-10.00. 2hf151-ENG/B-29052015 Engelsk B Højere forberedelseseksamen 1. delprøve, uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 2hf151-ENG/B-29052015 Fredag den 29. maj 2015 kl. 9.00-14.00 50824.indd 1 18/02/15 11.47 50824.indd 2 18/02/15 11.47

Læs mere

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD JOHN LENNON (DANISH

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Sæsonen er tidligt i gang Der er overraskende gode meldinger fra havet her i oktober. Faktisk er der nogen, der fortæller os, at en bedre start og så tidlig en start ikke

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek English version below Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek Udfyld Sundhedsprocenten Sæt mål og lav en handlingsplan Book tid til Sundhedstjek Log ind på www.falckhealthcare.dk/novo Har du problemer

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Bilag 5 - Respondentskemaer. Farvekodning: Blå: Neutralt udsagn. Rød: Kritisk udsagn. Grøn: Positivt udsagn

Bilag 5 - Respondentskemaer. Farvekodning: Blå: Neutralt udsagn. Rød: Kritisk udsagn. Grøn: Positivt udsagn Bilag 5 - Respondentskemaer Farvekodning: Blå: Neutralt udsagn Rød: Kritisk udsagn Grøn: Positivt udsagn Fokusgruppe Forståelse Konstruktionsbevidsthed Holdning Handling Handlingsforløb It s about a group

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag:

I henhol til informationen givet i tryksagen Nationalt testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage fremsender undertegnede følgende forslag: Page 1 of 2 Hansen, Gitte Fra: Brøndum, Jette Sendt: 19. oktober 2009 13:34 Til: 'chris@jorgensen.com' Cc: Brøndum, Jette Emne: VS: Testcenter til vindmøller Niels Christian Jørgensen: Forslag Opførelse

Læs mere

Grammar online: - http://cms.elevunivers.dk/index.php?option=com_wrapper&itemid=2645 - http://engelsk5-7.gyldendal.dk/indgange/grammar.

Grammar online: - http://cms.elevunivers.dk/index.php?option=com_wrapper&itemid=2645 - http://engelsk5-7.gyldendal.dk/indgange/grammar. Årsplan 2015/2016 6. klasse We ll still be speaking English in class. Students build confidence in their language abilities through a strong emphasis on discussion, dialogue, listening and questioning

Læs mere

Klimaformidling Odense 26.10.2015

Klimaformidling Odense 26.10.2015 Klimaformidling Odense 26.10.2015 En NØRD s oplevelser fra den 3. verden som inspirerer til forandring: Radikale problemer kræver radikale løsninger. Hvis vi vil ændre vores måde at leve på, er vi derfor

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

============================================================================

============================================================================ Mega mopar meet i Datteln 01. og 02. August Skrevet af Fury - 2009/06/30 16:18 Regner med at vi ankommer om fredagen hvis ikke alt går skævt Vil vi møde andre fra moparclub.dk der? :P Skrevet af krofater

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

My Opinion about.. The military TVMV, Denmark

My Opinion about.. The military TVMV, Denmark My Opinion about.. Presenter: What are the young people in Denmark thinking of the military. Here are some opinions: Names of participants are written in translation Camera: Editing: Sound: Duration: 2

Læs mere