Klager over skydning med automatvåben på Holmegård

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klager over skydning med automatvåben på Holmegård"

Transkript

1 LANGELAND STRYNØ TAASINGE TIRSDAG DEN 15. SEPTEMBER NR. 38. Klager over skydning med automatvåben på Holmegård Ejeren af kursusstedet ved Bagenkop har fået en indskærpelse af reglerne - stedet er ikke miljøgodkendt AF BJARNE SELVAGER HANSEN Flere naboer til Holmegård ved Bagenkop har klaget over skydning med automatvåben og over flyvning med helikopter i området. Holmegård ejes af Henrik Otkjær, der driver kursusvirksomheden SOF Academy på stedet - blandt andet i sikkerhed, samarbejde og udvikling for politi og forsvar, som der står på firmaets hjemmeside. Langeland Kommune behandler i øjeblikket en lokalplan vedrørende disse aktiviteter. Den er i offentlig høring frem til 6. oktober - og altså ikke godkendt endnu. Først når og/eller hvis en lokalplan er endeligt godkendt af kommunalbestyrelsen, kan der gives miljøgodkendelse til skydning - som ansøgt af SOF Academy. Firmaet har ikke søgt om tilladelse til helikopterflyvninger i området. Klagerne medførte, at en medarbejder fra Svendborg Kommune og een fra Langeland Kommune den 3. september gennemførte et miljøtilsyn på Holmegård. Ved tilsynet forklarede Henrik Otkjær, ifølge de kommunale medarbejderes referat, at helikopter-flyvningerne var foregået i forbindelse med en øvelse udført af et af forsvarsværnene, og at der ikke var affyret skud på ejendommen. Ved besigtigelsen kunne de kommunale medarbejdere observere en del brugte kapsler fra paintball-skydning. Henrik Otkjær kunne ikke umiddelbart tidsbestemme aktiviteten. Skydning med paintball-kugler alene er normalt ikke godkendelsespligtigt, men som biaktivitet til en godkendelses-pligtig skydebane bliver det omfattet af den fremtidige godkendelse, skriver de kommunale medarbejdere og indskærper samtidig overfor Henrik Otkjær, at de godkendelsespligtige aktiviteter og anlæg, nemlig skydebane og helikopterflyvning, ikke må udføres, Ejeren af Holmegård, Henrik Otkjær, har fået indskærpet at der ikke må foregå skydning og helikopterflyvning før der er givet en miljøgodkendelse. (Arkivfoto: Marianne Skovby) etableres eller tages i brug før der er givet godkendelse. Ved tilsynet blev det aftalt, at Henrik Otkjær indsamler alle brugte kapsler fra paintball-skydning. Desuden retter de kommunale myndigheder henvendelse til Forsvarskommandoen for at få oplysninger om øvelsens omfang, både med hensyn til helikopterflyvning og skydning. Det har ikke været muligt at få Henrik Otkjærs kommentar til det kommunale tilsyns-besøg. SIDE 3 Revision kritiserer Langeland Kommune SIDE 4 Tænketanke inviteret til møde SIDE 5 Langelændere med i Hævnen TÆPPETILBUD EGE NYLONBOUCLE grå, mønstret br. 4 mtr. partivarer Pr. kvm...59,- BERBER Et lækkert stuetæppe i 100 % ren ny uld Naturbeige Br. 4 mtr. Pr. kvm ,- GULVVINYL Br. 3 og 4 mtr. Forskellige farver og kvaliteter. Fra pr. kvm...89,- Efter at Ide Møbler Rudkøbing er lukket har vi overtaget hovedforhandlingen af Ege Tæpper på Langeland. Vi glæder os til at vise dig Ege`s mange elegante nyheder. EN FILM AF DANI ANIEL ALF REDSON DK-PREMIERE I BIO LANGELAND Vises 18/9 1/10 Vi måler op og lægger på, hvis du ønsker det! HAGH S FARVE - TÆPPE - MARINEHANDEL ØRSTEDSGADE 5-7, 5900 RUDKØBING. TLF Nu åbner Langelands Hundepension Nordre Løkkebyvej 7 Løkkeby Tranekær Det fejres med Reception/Åbent hus lørdag den 19. september fra kl hvor der vil være lidt godt til ganen. Alle interesserede er velkomne! Venlig hilsen Familien Elian tlf eller EFTERÅR VINTER 2009 Modeshow Mandag den 28. sept. & Tirsdag den 29. sept. kl i butikken Gratis adgang. Tilmelding nødvendig, tlf v/ Jette Ikjær Østergade Rudkøbing Tlf Smarttøjtilvoksnepiger-str www.poula-jette.dk

2 2 DØDSFALD 04.09: Grethe Meyer, Nørregade 14, Rudkøbing - 82 år : Else Margrethe Hansen, Tværvej 6, Humble - 84 år : Lili Schmedes Rødgaard, Bagenkopvej 2, Humble - 61 år. Reception I anledning af Afdelingsdirektør Bjarne Anderssons 50 års fødselsdag indbyder Svendborg Sparekasse til reception torsdag d. 24. september kl i Sparekassen, Østergade 41, Rudkøbing. TILLYKKE 80 år Børge Christiansen, Præstejorden 3, Tryggelev, fylder 80 år mandag den 21. september. GENERALFORSAMLINGER Sydlangeland Fjernvarme tirsdag den 15. september kl i Østerskov Forsamlingshus. Danahus Venner tirsdag den 15. september kl på Danahus, Rudkøbing. Banjen torsdag den 17. september kl i Banjen, Lohals havn (repræsentantskabsmøde). Tullebølle Fjernvarme tirsdag den 22. september kl på Tullebølle Kro. Tullebølle Borgerforening onsdag den 30. september kl i Borgernes Hus. Lohals Varmeforsyning onsdag den 30. september kl i Banjen, Lohals havn. WEEKENDVAGT Weekenden september Lægevagten: Ring på tlf til den fælles lægevagt. Dyrlægevagt: Dyrlæge Aksel Møller Petersen, Tranekær, tlf Jordemodervagt: Svendborg Sygehus, tlf Apotekervagten: Rudkøbing Apotek, tlf (tilkaldevagt). Kiropraktorvagten: På tlf eller tlf henvises til vagthavende. Offerrådgivningen - i Svendborg Politikreds: Døgn-åben tlf Tandlægevagt: Tlf (kl lørdage, søn- og helligdage). VIET på Rudkøbing Rådhus lørdag den 5. september: Vanja og Sandra Kulidzan. (Privatfoto) 50 år Afdelingsdirektør Bjarne Andersson (billedet), Svendborg Sparekasse, Rudkøbing, fylder 50 år. Fødselsdagen markeres med reception i afdelingen torsdag den 24. september kl Bjarne Andersson har været ansat i sparekassens langelandske afdeling siden Førhen arbejdede han for Langelands Bank og siden Fionia Bank. Han er født i Odense, opvokset i Ullerslev, er gift og har to børn. Fritiden bruger han blandt andet på Rudkøbing Tennisklubs veteranhold. LANDET RUNDT FOREDRAGSHOLDERE BYTTER - På grund af en personlig begivenhed har FFF måttet bytte rundt på nogle af foredragsholderne ved højskoleaftenerne i Bøstrup Sognehus. Det betyder, at Peder Thyssen lægger for onsdag den 30. september. Og derefter kommer Jytte Dreyer tirsdag den 27. oktober. De andre foredrag foregår efter den oprindelige plan. Efterårets tema er Livets glæder og besværligheder. UgeAvisen Øboen udgives af Fynske Medier P/S, der bl.a. også udgiver Kerteminde UgeAvis, LokalAvisen Nyborg, Melfar Posten, Midtfyns Posten, LokalAvisen Assens, UgeAvisen Nordfyn, UgeAvisen Odense, UgeAvisen Svendborg, UgeAvisen Fåborg, Dalum-Hjallese Avis, LokalAvisen Nordvest og SkibhusAvisen. Medlem af De Lokale Ugeaviser. UgeAvisen Øboen omdeles hver uge gratis til samtlige husstande på Langeland, Strynø og Tåsinge. Distribueret oplag: eksemplarer. Erhvervsmæssig affotografering af bladets redaktionelle tekst og annoncer er ikke tilladt. Bladet påtager sig intet ansvar som følge af fejl i tekst og annoncer. Egon Sohnesen Salgsleder Tlf Karin Skov Salgskonsulent Tlf Tove Skov Salgskonsulent Tlf Jytte Have Salgssekretær Tlf Helle Egeberg Salgssekretær Tlf Bjarne Selvager Hansen Redaktør Tlf Kristina Holt Fotograf Ørstedsgade Rudkøbing Tlf Fax annonce: redaktion: Kontortid: Mandag-torsdag kl Fredag kl Annonceindlevering: Korrekturannoncer Onsdag kl Tektsideannoncer Torsdag kl Rubrikannoncer Fredag kl Markedspladsen Torsdag kl Udgiver: Fynske Medier P/S Tryk: Fynske Mediers Trykkeri Direktion: Poul Erik Andersen, adm. direktør. Jørgen Krebs, ansvarsh. redaktør Distribution: Udebliver avisen, så ring til Tryksagsomdelingen, tlf

3 TIRSDAG DEN 15. SEPTEMBER 2009 GUDSTJENESTER Søndag den 20. september (15.s.e. trinitatis) Hou...ingen Stoense...kl Høstgudstjeneste og bowling Snøde...kl Høstgudstjeneste Tullebølle...kl Høstgudstjeneste Tranekær...ingen Bøstrup...kl Høstgudstjeneste Rudkøbing...kl Lene Andersen Simmerbølle...kl Lene Andersen Strynø... ingen Longelse...kl Høstgudstjeneste Fuglsbølle...ingen Skrøbelev...kl Høstgudstjeneste Lindelse...kl Høstgudstjeneste Tryggelev...kl Høstgudstjeneste Fodslette...kl Høstgudstjeneste Humble...kl Jan Schøler Nielsen Ristinge...ingen Kædeby...ingen Magleby...kl Bagenkop...kl Bjerreby...kl Høstgudstjeneste Landet...kl Bregninge...kl Høstgudstjeneste Valdemar Slots Kirke..kl Høstgudstjeneste Lohals Frimenighed...ingen Tåsinge Frimenighed...ingen Rudkøbing Pinsekirke... kl Susanne Krog Jehovas Vidner...kl UGEAVISEN ØBOEN Revisions-kritik af kommunen AF BJARNE SELVAGER HANSEN Langeland Kommune får alvorlig kritik af revisionen - der udføres af BDO Kommunernes Revision. Dels fordi kommunens økonomi ser meget skidt ud, dels fordi kommunen ikke helt har fulgt reglerne. Det fremgår af den afsluttende beretning for regnskabsåret 2008, som i går blev fremlagt for politikerne i kommunalbestyrelsen. Den samlede vurdering fra revisionen lyder således: Generelt anfører revisionen, at Langeland Kommunes økonomiske situation ser meget vanskelig ud. Overførslerne af uforbrugte driftsbevillinger mellem årene er på et højt niveau. Hvis denne tendens ændrer sig, vil dette også kunne medføre et pres på kommunens økonomi. Ud fra de kendte forudsætninger kan der være stor risiko for, at kommunen fremover vil kunne få problemer med at opretholde tilstrækkelig likviditet. Det betyder, at der fortsat bør være stor fokus på kommunens økonomistyring og at der i god tid træffes de beslutninger, der kan sikre den nødven- dige sammenhæng mellem indtægter og udgifter. Revisionen har også kig på overskridelser, altså sager hvor den samlede regning blev større end bevillingen. De skriver: Der har i forbindelse med tre anlægsprojekter været væsentlige overskridelser af anlægsbevillingerne. På den baggrund har revisionen anbefalet, at der etableres en procedure, der sikrer, at der bliver givet de fornødne bevillinger. De tre sager, hvor der har været væsentlige overskridelser, er: Ombygning af nyt rådhus: I 2008 var der en udgift på 2,1 mio. kroner, selv om der ikke var bevilget een eneste krone. Omlægning af IT-drift: Her var der 5,1 mio. kroner i udgift, selv om bevillingen kun var på 3,0 mio. kroner. Ny skole i Rudkøbing: Der var afsat en bevilling, men der er ikke søgt om en negativ tillægsbevilling, da den nye skole i stedet blev etableret som OPPprojekt (Offentligt-Privat Partnerskab). Specielt i forhold til de sociale regnskaber har revisionen bemærket, at der i forhold til personsager og kontante ydelser ikke fuldt ud har været administreret i overensstemmelse med gældende regler, hvorfor det anbefales, at der fortsat er fokus på området. TAK for den store opmærksomhed og opbakning i forbindelse med åbningen af min salon. Venlig hilsen Kathrine ÅBNINGSTILBUD Gælder hele september måned 10% rabat på alle behandlinger. Åbningstider: Tirsdag til fredag Lørdag i lige uger Efter aftale: onsdag til kl Mandag lukket Kathrine Kaae, Østergade 63, Rudkøbing Tlf LANDET RUNDT ARKÆOLOGER GRAVER - Arealet, hvor Ørstedskolen for tiden bygges, blev undersøgt sidste år, og nu er turen kommer de resterende arealer omkring skolen. Langelands Museum er i gang med arkæologiske forundersøgelser i det godt 15 hektar store område, hvor det er tanken at Ørstedbyen engang skal opføres. Budgettet er på godt kroner, og de penge skal betales af Langeland Kommune. Efterårsfest i Bagenkophallen Hurra - hurra... 9 års fødselsdag! med d supergode d ffødselsdagstilbud, d l d ilb d d der gælder ld ffra tirsdag d. 15/9 til søndag d. 20/9 - se bare her: Lørdag d. 26. september 2009 kl Lille Othello lagkage til 4 pers. KOM OG OPLEV FEDE FINN OG FUNNY BOYZ OG KIM & HALLO Minnesota-modellen! "! Frisøren til hele familien Langeland Kommunes økonomi ser meget skidt ud, og kommunen har ikke fulgt reglerne om anlægsbevillinger ØBOEN på internettet SOMMERHUSE SØGES TIL UDLEJNING VI MANGLER 15 HUSE TIL SÆSON 2010 RING 3 Billetsalg er startet Salgssteder: Bagli Brugsen Bagenkop Dagli Brugsen Humble Spar Lindelse SuperBrugsen Rudkøbing Bordbestilling på tlf senest d. 24/9 kl Billetpris: Sponsorer: Albani Dagli Brugsen Bagenkop Blik v/ Birger Groth Larsen, Rudkøbing Fionia Bank Bagenkop Kro Vildmarksbrød - bagt i stenovn 2250 Lille fødselsdagskringle 4-6 pers Verdens bedste KRANSEKAGE Guldæske m. 4 forskellige varianter Lille kagemand 4-6 pers ,Arrangører: Bagenkop Borgerforening Bagenkop Idrætsforening Bagenkop By- & Havnefest KKaptajn Kaasvej 7 Lohals 5953 Tranekær Tlf.:

4 4 BESTIL TID til besøg af vores gardinbus i uge og få syet dine gardiner i alm. længder GRATIS GRATIS SYNING Tænketanke mødes Alle tænketank-tilmeldte inviteret til møde på rådhuset onsdag den 16. september Ved fristens udløb havde godt 40 langelændere tilmeldt sig de grupper - eller tænketanke, som blev oprettet efter visionsmødet i Bio Langeland i august. Samtlige gruppe-medlemmer er inviteret til et fællesmøde onsdag den 16. september kl i rådhussalen. Her skal det videre forløb aftales. De nedsatte tænketanke: Børn og Unge: Jens Jørgen Søgaard. Kim og Nanna Heinrich. Det maritime miljø: Morten Jans. Nis Rattenborg. Revurdering af turismebegrebet: Morten Jans. Eva Terndrup. Torkild Larsen. Michael Bay. Ulla Dannesbo. Branding af vores ø: Rikke Fink. Anne Mette Wandsøe. Susanne Søgaard. Michael Bay. Bosætning og Erhverv: Margit Vraa Larsen. Eva Terndrup. Rikke Fink. Michael Schou-Hansen. Klaus Eggert. Anne Mette Wandsøe. Michael Bay. Jens Jørgensen. Arkitektur: Margit Vraa Larsen. Hans Erik Bønnelykke. Erhverv - iværksættere og udviklingsmuligheder: Kasper Kari. Jens Aage Christensen. Torkild Larsen. Anne Mette Wandsøe. Simon Greve. Helle Juul Kristensen. Ulla Dannesbo. Landbruget i fremtiden: Lene Sjørup Infrastruktur kollektivtrafik og cykelstier: Bent Uhrenholt. Kirsten Jæger. Rudkøbing Rådhus nye muligheder: Kaj Kromann. Anne Mette Wandsøe. Walter Dalland. Birte Eskelund. Ove Møller Jensen. Ann Jeppesen. Else Wolsgård. Marianne Gejl. Helle Munkholm Davidsen. Janne Riis. Cristoffer Sæverud. Diverse visioner: Jette Nevers. Bjørn Vestager. Ulrik Bremholm. Anna Kjærbøll. C. E. Sander. Ved ikke: Alice Pico Andersen. Ejvin Stürup. Klokkestøbervej Odense M Tlf Tinghusgade 20 A 5700 Svendborg Tlf LANDET RUNDT MINDRE SERVICE I BORGERSERVICE - Siden 1. april har kommunens Borgerservice har ekstra åbent om torsdagen - helt frem til kl Det blev gjort for at give borgerne en bedre mulighed for at få pas. Men det er ikke alverden, der har benyttet denne service. Fra 1. april til 13. august har der i alt været 43 personlige henvendelser og 27 pr. telefon i den ekstra åbningstid. Derfor vil denne ekstra service forsvinde fra Borgerservice. Men dog først efter kommunalvalget i november - for at give borgerne en bedre mulighed for at brevstemme. Til gengæld vil Borgerservice - som et forsøg - holde ekstraordinært to eller tre lørdage i maj-juni næste år. Hvor man ved at mange mennesker kommer i tanke om, at nu skal de have passet i orden inden ferien. VI TAGER ANSVAR FOR HELHEDEN KVALITET TIL TIDEN Velkommen til din gamle skole som fylder 100 år og slår dørene op Skolen på Kohavebakken i Rudkøbing fylder 100 år og det vil vi gerne fejre. Her har været folkehøjskole, husholdningsskole, landbrugsskole og nu efterskole og mange unge mennesker har været gennem skolen i årenes løb. Vi ved jo, at dette skoleophold fylder rigtig meget i manges bevidsthed og vi tror også, at mange gerne vil gense skolen og være med til at fejre dette dejlige sted. Vi vil derfor gerne se tidligere elever, ansatte og skolekredsmedlemmer fra Husholdningsskolen, Landbrugsskolen og Efterskolen til jubilæumsmøde torsdag d. 1. oktober 2009 kl. 14 på skolen Projekteringer og tegninger foretages på egen tegnestue Se EFTERÅRETS NYHEDER Forstander Iver Iversen byder velkommen Foredrag ved Hans Jensen. Tidligere redaktør ved Langelands Folkeblad Kaffebord og underholdning af skolens elever. Ordet er frit Orientering om skolen i dag Rundvisning på skolen Afslutning af dagen Tilmelding til dagen kan ske på mail til: eller tlf senest d. 24. september Denne indbydelse er sendt til de, som skolen har adresse på, men indbydelsen er gældende for alle som har tilknytning til skolen. Vi opfordrer derfor til at lade invitationen gå videre. Med venlig hilsen Langelands Efterskole Langelands Efterskole, Nørrebro 190, 5900 Rudkøbing, tlf TORVET 11 RUDKØBING TLF MØLLERGADE 14 SVENDBORG TLF

5 TIRSDAG DEN 15. SEPTEMBER 2009 UGEAVISEN ØBOEN 5 Langelændere med i Hævnen Zentropa er begyndt på optagelserne til Susanne Biers nye spillefilm Hævnen Vi holder hyggeaften Langelandske skole-elever, nogle af deres forældre og meget berømte skuespillere er med i filmen Hævnen, som optages i disse måneder. En del af optagelserne foregår på Rudkøbing skole. Flere af skolens elever kommer muligvis til at spille pænt store roller i filmen. Selskabet Zentropa, der står bag filmproduktionen, er i øjeblikket i gang med at prøvefilme. Instruktør på filmen er Susanne Bier. I hovedrollerne er stjerner som Trine Dyrholm, Ulrich Thomsen og svenske Mikael Persbrandt i hovedrollerne. Filmen skulle være klar til biografpremiere den 27. august næste år. Efter Hollywood-debuten Things We Lost in the Fire for Dreamworks Pictures i 2007, er Susanne Bier for en stund tilbage i dansk film, hvor hun og Anders Thomas Jensen netop har sat sidste punktum i manuskriptet til Hævnen. Hævnen trækker spor fra de trøstesløse flygtningelejre i Sudan til den almindelige halvgrå trummerum i en dansk provinsby. To danske familier krydser hinanden, og et usædvanligt og farligt venskab slår spirer. Men ensomhed, afmagt og sorg lurer - og snart bliver venskab til en livsfarlig alliance og et nervepirrende kapløb med livet som indsats. Hævnen er en tidløs fortælling om hævn, retfærdighed, kærlighed og det gode i mennesket. I hovedrollerne er det lykkedes at sikre en pragt-trio til de tre centrale voksenroller: Trine Dyrholm er tilbage i dansk film som lægen Marianne, mens hendes svenske mand Anton spilles af én af Sveriges største mandlige stjerner, Mikael Persbrandt. I den tredje store rolle som enkemanden Claus er Ulrich Thomsen tilbage i dansk film efter rollen som superskurk i forårets Hollywood-thriller The International. Som de to ti-årige drenge, der indleder et foruroligende venskab, kan publikum se frem til at møde Markus Rygaard som Elias og William Jøhnk Nielsen som Christian. Desuden medvirker Bodil Jørgensen. Hævnen har manuskript af Anders Thomas Jensen baseret på en historie af ham og Susanne Bier. Filmens producent bliver Susannes Biers faste makker i Danmark, Sisse Graum Jørgensen, mens også fotograf Morten Søborg og klipper Pernille Bech Christensen har været med på Susanne Bier-film flere gange før. Budgettet er på 30 mio. kroner, og filmen er en co-produktion mellem Zentropa Danmark og Memfis Film Sverige. Filmen er støttet af Det Danske Filminstitut v. 60/40 ordningen, DR, Filmfyn, Nordisk Film og TV Fond, Svenska Filminstituttet, Sveriges Television AB (SVT) og Film I Väst. Komogværmedtilenog med en inspirerende aften med MODESHOW og ideer til efterårsgarderoben. ONSDAG D. 30/9 KL og igen ONSDAG D. 7/10 KL Vælgénaftenogringfor for tilmelding på tlf LANDET RUNDT BOLDKLUB MANGLER STADIG PENGE - Rudkøbing Boldklub er stadig på den rent økonomisk. Tidligere har klubben fået ekstraordinær støtte af Rudkøbing Kommune, og i 2004 udstedte klubben et gældsbrev til Rudkøbing Kommune på kroner. Dette lån skulle være rente- og afdragsfrit indtil 1. juli i år, hvor klubben ifølge aftalen skulle begynde at afdrage lånet i 10 rater. Men klubben har ikke pengene. Repræsentanter for kommunen har holdt møde med klubbens formand, der oplyste at klubben har et negativt driftsresultat, som det hedder. Altså minus i kassen. Samtidig har klubben et banklån, som også skal afvikles. Derfor har politikerne i økonomiudvalget besluttet, at tilbagebetalingen udskydes - foreløbig til Dér skal parterne mødes igen. Max. 35 deltagere pr. aften ØSTERGADE RUDKØBING TLF DIN TÆPPEBUS BILLIGT, NEMT OG PÅLAGT Ring for uforpligtende tilbud Gratis opmåling og fremvisning af vores varesortiment i Deres hjem, når de har tid. DANSK BERBER i 400 el. 500 cm. br. Normalt pr. m 2 179,- Nu pålagt pr. m 149,- 2 HIT BOUCLE i 400 el. 500 cm. br. Flere farver - 5 års garanti Norm. pr. m 2 159,- Nu pålagt pr. m 2 119,- TÆTVÆVET BOUCLE 400 cm. br. Plet væk garn. Normalt pr. m 2 99,- Nu pålagt pr. m 2 fra 59,- 79,- KRAFTIG BERBER 10 års garanti. 400 el. 500 cm. br. Norm. pr. m 2 229,- Nu pålagt pr. m 2 179,- MASSER AF FORSK. TARKETT VINYLER 200, 300 el. 400 cm. br. Nu pålagt pr. m 2 fra 99,- Ring på tlf Måltagning og montering uden merpris. Min. 20m 2 SAMLET DANMARKS ABSOLUT LAVESTE PRISER TÆPPETRYGHED - OVER 15 ÅRS ERFARING - så når de køber tæpper - tal med os. Det betaler sig Dine lokale mæglere Køb eller salg Træf det rigtige valg Ring til: SvendOttoRasmussen -mobil: Er din mand dig utro? Vi stiller en gratis privatdetektiv til rådighed, så du kan få vished. 80% af danske mænd er utro. Afslører vores privatdetektiv, at din mand er én af dem, kan vi hjælpe dig med at få ændret i jeres papirer, før du anmoder om skilsmisse. Du sikres maksimalt økonomisk udbytte af skilsmissen, og har I fælles børn, kan vi med næsten 100% sikkerhed garantere, at du får børnene. Læs mere på adelfeldt-schmidt.dk og kontakt os for at høre nærmere. Fuld diskretion ved alle henvendelser. ADVOKATER Larsbjørnsstræde KBH. K. TLF: adelfeldt-schmidt.dk BRILLER MED GLIDENDE OVERGANG 2glasglidende overgang medbedstesynsfelt 1 stel, frit valg blandt 2000 modeller 1brilleetui Kontrol af synsstyrke ved Autoriseret Optiker Tilvænningsgaranti To års stelgaranti Johnny Didriksen -mobil: Altdetteforkun 1.999,- Benny Boesgaard -mobil: De vejledende priser for disse briller er kr ,- sådusparerkr.1.900,-.derudoverydesderet tilskud fra Sygeforsikring Danmark. DANMARKS BEDSTE PRISER - Når det passer dig! BestZeller Langeland Østerport Rudkøbing Tlf Lyngby, Lyngby Hovedgade 19c Tlf: Frederiksberg, Falkoner allé 47 Tlf: Hillerød, Slangerupgade 2 Tlf: Odense, Fisketorvet 5 Tlf: Århus, Klostertorvet 6 Tlf: Roskilde, Hersegade 1A Tlf:

6 6 Kai Ove Andersen, Leif Christiansen og Poul- Erik Andersen er i samme firma fra 1. oktober. (Foto: Kristina Holt) J.K. BOLIGUDSTYR DE RINGER VI KOMMER GARDINER TIL PRIVAT OG ERHVERV EXPERTEN I: DRAPERINGER GARDINER PLISSÉ LIFT LAMEL RULLEGARDIN PERSIENNER INSEKTNET J K BOLIGUDSTYR ØSTERGADE RUDKØBING FORRETNINGEN MED 40 ÅRS ERFARING - DIN GARANTI INFORMERER Kommunal rottebekæmpelse I de næste par måneder vil alle ejendomme i landzone samt landbrug i byzone få besøg af kommunens rottebekæmper, og bekæmpelse vil blive foretaget, hvor der er rotter. I byzoneområder i øvrigt sker bekæmpelsen kun, hvis man henvender sig til kommunen. Det samme gælder sommerhusområder. Kun autoriserede personer eller personer, der er undergivet en autoriseret persons instruktion og arbejder på dennes ansvar må bekæmpe rotter med kemiske midler. Dette indebærer, at der ikke længere kan udleveres rottegift til borgerne. Alle henvendelser om rotter skal ske til: Langeland Kommune Borgerservice Fredensvej Rudkøbing Tlf.: Træffetid: Mandag onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Bagenkop og Magleby området Magleby Spejderne indsamler den 19. september 2009 Indsamlingen omfatter kun sorteret pap, papir og flasker til genbrug. Effekterne der ønskes afhentet, skal stilles frem til offentlig vej senest kl. 9 om morgenen. Evt. spørgsmål vedr. ovennævnte kan rettes til Erling Rasmussen tlf: TTS overtager Statene Murerforretning AF BJARNE SELVAGER HANSEN TTS i Tryggelev fortsætter med at ekspandere. Den 1. oktober overtager virksomheden Statene Murerforretning, der ejes og drives af brødrene Poul-Erik Andersen og Kai Ove Andersen. Alle fem medarbejdere i Statene Murerforretning flytter med over til TTS, som dermed får en samlet medarbejderstab på Allerede for et par år siden snakkede vi om en overtagelse, og igen for ¾ år siden. Men nu skal det være, forklarer Leif Christiansen, direktør for og grundlægger af TTS. De senere år har TTS overtaget en stribe mindre håndværksvirksomheder. Firmaet kan i dag yde bistand indenfor alle former for byggeri: Tømrer, snedker, jord & beton, murer, gulvlægning, tegnestue osv. - Udsigterne er fornuftige lige nu. Vi har rimeligt godt at lave for tiden, men man skal selvfølgelig konstant være på dupperne. Firmaets koncept er det rigtige - at kunne klare alle former for opgaver, og firmaet har et godt navn, siger Leif Christiansen, der mener at Statene Murerforretnings omdømme falder godt i tråd med TTS. Medarbejderne fra Statene Murerforretning kommer til at indgå i TTS murerafdeling. - Statene Murerforretning har passet sin kundekreds igennem mange år, og vi fortsætter selvfølgelig med at servicere dem, tilføjer Leif Christiansen. 30 år gammelt firma Poul-Erik Andersen og Kai Ove Andersen lægger ikke skjul på, at det har været en svær beslutning. De etablerede sammen Statene Murerforretning for godt 30 år siden. - Men vi har jo haft et par år til at tænke over det - siden vi første gang talte med Leif Christiansen, og nu er tiden inde. Vi er meget tilfredse med aftalen med TTS. Det er et firma, hvor der er styr på tingene, siger Poul-Erik Andersen, som er 57 år. Mens Kai Ove Andersen er fyldt 60 år - og vil på pension om et par år. - Efterhånden er der så meget administration og papirer, og det er svært for de små firmaer at overkomme. Derfor er sammenlægninger vejen frem - det er den vej det går. Og det vi vil, det er at bruge hænderne. Dét er hvad vi har lært, siger Kai Ove Andersen, som også er autoriseret kloakmester. Statene Murerforrretnings telefonnummer består, selv om firmaet indgår i TTS murerafdeling. - Vi håber selvfølgelig, at vores mange faste kunder vil fortsætte med at ringe til os, og de vil fortsat få den daglige kontakt med os, tilføjer Poul-Erik Andersen. INFORMERER Hvor langt er de kommet med Ørstedskolen.??? Nu har du muligheden for at komme tæt på byggeriet komme ind på pladsen, opleve omfanget af byggeriet og danne dig et indtryk af de muligheder den nye skole giver både elever og lærere. Søndag den 27. september kl Program: Kl Velkommen i hallerne på byggepladsen (følg skiltene) Kl Velkomst ved borgmester Knud Gether Kl Præsentation af byggeriet ved leder af Rudkøbing Skole Berit Falster-Hansen Kl Ledsaget rundtur på byggepladsen Af praktiske og ikke mindst sikkerhedsmæssige grunde, er det kun muligt at komme rundt på byggepladsen under ledsagelse Bilister kan køre frem til byggepladsen ved at benytte indgangen fra Spodsbjergvej. Der er kun et begrænset antal parkeringspladser ved byggepladsen. Din lokale låsesmed - altid et sikkert valg Alt i låse og nøgler Låse-systemer Tyverisikring Pengeskabe m.m. Dørlukker/dørpumper DØGNSERVICE Peter Schnohrsvej 47 Rudkøbing Tlf LANDET RUNDT TO MUSEER GÅR SAM- MEN - Langeland Museum og de fire andre kulturhistoriske museer i og omkring Det sydfynske Øhav har længe forhandlet om at fusionere. Men flere museer vil alligevel ikke være med: Svendborg Museum og Marstal Søfartsmuseum - og dermed Ærø Kommune - er udtrådt af forhandlingerne. Tilbage er Langeland Museum og Faaborg kulturhistoriske Museum - der arbejder videre med planen. Den daglige leder af de sammenlagte museer vil blive udpeget internt.

7 TIRSDAG DEN 15. SEPTEMBER 2009 UGEAVISEN ØBOEN Herreløse katte indfanges Fru Estrup 1 års fødselsdag Dyrlæge Martine Voigt, Kattens Værn og Langeland Kommune sammen om nyt projekt Martine Voigt fra Snøde Dyreklinik undersøger de indfangede herreløse katte. Nogle vil blive aflivet, andre genudsat efter vaccinering og neutralisering. På billedet holder Martine Voigt to tamkatte. AF BJARNE SELVAGER HANSEN De herre- og dameløse katte lever som regel et usselt liv. Dyrlæge Martine Voigt, der ejer Snøde Dyreklinik, har taget initiativ til et indfangnings-projekt i samarbejde med Langeland Kommune og Kattens Værn. Projektet indebærer både indfangning og aflivning af herreløse katte i områder, hvor der er problemer. Men også genudsætning. - En genudsætnings-kat er en vildtlevende herreløs kat, der dagligt fodres af og bliver tilset af en fodervært. Den kan ikke umiddelbart tages op, er menneskesky og kommer typisk kun i tæt kontakt med foderværten. Fordelene er, at området holdes fri for skadedyr. Ved genudsætning neutraliseres, vaccineres og øremærkes katten. Alle katte testes for katte-aids og leukemi-virus for at se hvor stor udbredelsen er, og genudsætnings-katte aflives, hvis de er positive, forklarer Martine Voigt. Både katte-aids og katte 7 den 19. september men starter fra den 17. september med alle de gode tilbud! 2 glas Samsøe Marmelade Blomster-hårspænde og alm. B Også i Svendborg arbejder man på at få bragt antallet af herreløse katte ned. Svendborg Dyrehospital har forleden åbnet et internat i samarbejde med Kattens Værn. leukemi er virus-sygdomme, der fører til at kattene dør. Begge sygdomme findes på Langeland, og de kan overføres til tamkatte, for eksempel ved katte-slagsmål. Pengene til projektet kommer fra Langeland Kommune og Kattens Værn. Dyrlægearbejdet forestås af Snøde Dyreklinik til kostpris. Projektet starter 23. september og fortsætter indtil de begrænsede midler er opbrugt. Målet med projektet er at få antallet af disse katte ned på et bæredyg- tigt niveau - og at søge at sikre bedre vilkår for kattene. - Neutralisering er langt at foretrække fremfor p-piller. Dels har p-piller en række mulige bivirkninger, for eksempel sukkersyge, livmoderbetændelse og kræftsvulster i mælkekirtlerne, dels virker ppiller kun hvis katten får dem regelmæssigt. På denne måde bliver bestanden reduceret, og man vil være et skridt videre med at nedsætte antallet af katte med sygdomme, forklarer Matine Voigt. G A D S L E S D Ø F HURRA PRISS 3.999,SPAR 500,- LE32B465C Flot 32 LCD TV med høj kontrast og Wide Color Enhancer 2 der sikrer dig en høj billedkvalitet. DNIe+ billedmotoren giver detaljerne. Takket være avancerede farve- og bevægelsesoptimerede egenskaber, vil du opleve dybere og mere levende billeder Expertpris før: 4.499,- Finansiering fra kr. 99,- pr. md. Expert Rudkøbing A/S Østergade 55, Rudkøbing, tlf Undgå sort skærm 1. November, kig ind til expert og hør om du er klar til det nye tv-signal. Der tages forbehold for pris- og afgiftsændringer, tryk- og billedfejl samt leveringssvigt. Priserne er gældende fra den uge 36 til og med den uge 36, eller så længe lager haves. R E D L O H EXPERT 50,- (Så længe lager haves.) 20,- Små træbiler 25,Kig ind - Skebjergvej 3B, Tullebølle K MOBILNR Åbningstider: Torsdag & Fredag kl , Lørdag kl

8 8 Priser og hæder til Hedo s Bageri De to ejere af bageriet i Lohals, Helle Hansen og Dorthe Andersen, bager nogle af Danmarks bedste brød og kager Bager Helle Hansen og konditor Dorthe Andersen er blandt landets bedste. De to i Hedo s Bageri i Lohals har igen vundet priser og hæder. Forleden uge opnåede Hedo s Bageri andenpladsen i Fyns Stifts Bagerlaug s konkurrence Sund Skolemad og tre finalepladser i konkurrencen Danmarks Bedste Brød & Kager I forbindelse med Høstfest i Odense lørdag den 5. september fik Hedo s Bageri med Shogun-rugbrødet m/vilde ris, bagt i miniformat beregnet til skolemadpakken, en 2. plads i konkurrencen Sund skolemad arrangeret af Fyns Stifts Bagerlaug. I de indledende runder i konkurrencen om Danmarks Bedste Brød og Kage 2009 har Hedo s Bageri fået to finalepladser i kategorien desserttærte: Cognac Knas og Skovbær Kræs og en finaleplads i kategorien bagt tærte: Hyldedrøm. Finalen afvikles ved et stort anlagt arrangement på Rådhuspladsen i København tirsdag den 20. oktober. Danmarks Bedste Brød og Kage 2009, der har knapt 10 år på bagen, arrangeres hvert år af Arbejdsgiverforeningen Konditorer, Bagere og Chokolademagere. I år var ikke mindre end 281 brød og kager tilmeldt de 6 kategorier: Specialbrød, rugbrød samt frokoststykke/baguette og bagt tærte, desserttærte og tørkage. I alt er 60 produkter gået videre. Hedo s Bageri kunne sidste år præsentere en helt speciel kage i anledning af Lohals 200 års jubilæum - der blev markeret med besøg af Dronning Margrethe i både by og bageri. (Arkivfoto: Kurt Hardi) Detkandukiggeivejviserenefter... hele DU FINDER DET HER! I Langeland Fagbog/Navnebog finder du alle de informationer, du har brug for i det daglige. Alle kommunens borgere over 18 år finder du i navneregisteret - optaget med telefonnummer. Hvis du har nummeret, har vi navnet. Og har du navnet, har vi nummeret. Alle kommunens gader finder du i gaderegisteret. Her finder du alle borgere over 18 år - optaget med navn, stillingsbetegnelse og telefonnummer. Endvidere finder du ejendomsoplysninger, med bl.a. ejendomsvurderinger, grundstr., ejerforhold m.m. Har du adressen, har vi navnet. Og har du navnet, har vi adressen. I fagregisteret finder du alle virksomheder i kommunen, som i let overskuelig rubrikopdeling er sorteret alfabetisk, så du nemt finder det firma, du søger. Her finder du firmaer og firmaer finder kunder. Ikke kun størrelsen til forskel... Tlf vejviserfyn.dk...vi viser vejen på Langeland!

9 TIRSDAG DEN 15. SEPTEMBER 2009 UGEAVISEN ØBOEN 9 Ingen kritik af jordhandel AF BJARNE SELVAGER HANSEN Tilsynet med kommunerne har ikke noget at udsætte på Langeland Kommunes køb af jord til Ørstedskolen og visionsplanen - og heller ikke på at sælgeren, proprietær Poul Christensen, ganske gratis har dyrket en del af arelaerne siden. Arno Kruse klagede i november sidste år til Tilsynet, der hører under Statsforvaltningen Syddanmark - det tidligere Tilsynsråd. Arno Kruse var blandt andet utilfreds med, at kommunen havde betalt omkring 19 mio. kroner for de 22 hektar - med henvisning til at det havde været langt billigere for kommunen at gennemføre en ekspropriation. Dermed havde kommunen handlet økonomisk uforvarligt, mente han. Og han satte spørgsmålstegn ved, om det var lovligt at lade sælgeren af jorden fortsætte med at dyrke en del af arealerne uden at betale forpagtningsafgift. Begge klager afvises af Tilsynet. Statsforvaltningen fastslår dog, at den ikke har kompetence til at foretage en vurdering af om Langeland Kommune kan indgå en aftale om køb af 22 hektar jord på ekspropriationslignende vilkår, idet kompetencen til at foretage denne vurdering ligger hos SKAT. Til gengæld mener Tilsynet ikke, at kommunen har handlet økonomisk uforsvarligt, blandt andet fordi kommunen havde brug for en hurtig afklaring af jordhandlen, idet kommunen tidsmæssigt var bundet af et OPP-projekt, der var planlagt etableret på de omhandlede arealer, som der står i afgørelsen. Dyrkningen af jorden uden forpagtningsafgift ser Tilsynet som en udveksling af gensidige ydelser, fordi sælgeren også skulle finde sig i at der muligvis kunne ske en indskrænkning i dyrkningsmulighederne - samtidig med at kommunen kunne spare udgifter til landskabspleje. Men kun i en kortere periode. I afgørelsen står der videre: Statsforvaltningen konstaterer, at Langeland Kommune anser aftalens indhold for at være udveksling af gensidige ydelser af kortere varighed, idet arealet tænkes udbudt i løbet af Endelig havde Arno Kruse undret sig over, at der i købsaftalen var nævnt et honorar til sælger på kroner. Om det punkt skriver Tilsynet: Sluttelig bemærkes, at Langeland Kommune har oplyst telefonisk, at der i den endelige aftale om køb af de 22 hektar landbrugsjord ikke indgår et honorar til sælger på kroner. Hele afgørelsen kan læses på FÅ 12 AF VORES MEST POPULÆRE TV-KANALER KØBNUOGSEMEDFRA1.NOVEMBER TYVERIALARMER STOP TYVEN Medlem M af AUTORISERET P R O B LE M LØ S E R Premiere tyverialarm anlæg er et system der giver tryghed og sikkerhed i dit hjem. Indbrudsalarmen er usædvanlig brugervenlig og flexibel. Systemet dækker alle behov fra det lille sommerhus til den moderne villa eller kontorer. Systemet giver mulighed for at sende alarm beskeder som sms eller alm. talebesked, og kan samtidig fungere som brandalarm når du ikke er hjemme. Her findes ingen dumme spørgsmål Skovsbovej Rudkøbing Tlf / Maritim weekend md. 179kr./ + halvårlig kortafgift på 389 kr. Samlet pris pr.år:2.926kr.* 12 kanaler TV 2, DR1, DR2, DR Update, DR Ramasjang, DR K og DR HD kan du se med eller uden abonnement hos Boxer. Du får også 3 nabolandskanaler. DETBEDSTEMIXAFVORES 12 MEST POPULÆRE TV-KANALER. MED ALT FRA NYHEDEROGFILMTIL UNDERHOLDNING OG SPORT FÅ TV 2 SPORT FREM TIL ** Få en digital HD modtagerboks fra 0kr. * *12mdr.xabonnementspris+2x389kr.(halvårligkortafgift)+0kr. (digital modtagerboks). Digital modtagerboks medfølger kun uden beregningved12mdr. sabonnement.vejl.pris:1.500kr. **Efter30.april2010kosterTV2Sport39kr.pr.md.somTilvalgskanal. weekend irudkøbinglystbådehavn LØRDAGD.19/9FRAKL.10-16OG SØNDAG D. 20/9 FRA KL Brugtbådsmarked Både til salg kan ligge gratis til udstilling i inderhavn. Gratis liggeplads! Sejl til Rudkøbing i denne weekend - gratis liggeplads fra lørdag til søndag. Maritim udstilling Firmaer fra Langeland og Fyn viser bl.a. sejlergrej, både, kajakker og motorer. Arbejdende værksteder og informationsstande om duelighedsbeviser og forsikringer. Demonstration og øvelser Dansk Søredningsselskab - DSRS-Rudkøbing Åbent hus i Kajak Langeland Kom og prøv en kajak ved sejlklubben lørdag fra kl Maritimt loppemarked Sælg og køb brugt sejlergrej. Åbent hus i sejlklub Kom og få en snak med aktive Rudkøbing-sejlere. Lørdag årets Hovedkapsejlads. EDBFIRMAET Telekæden Rudkøbing Ørstedsgade Rudkøbing Tlf Udstillere: YachtBroker Bådkommissæren Nicus Nature Kajakeventyr.dk Thurøbund Yachtværft Sydfyns Sejlerklub Bianca Yacht Zik-Zak Fish & Trips Haus & Boot Søassurancen Ærø Solmer s Marine og Maskinværksted Fyns Yachtbureau

10 10 UGEAVISEN ØBOEN PRESTON SOVESOFA TIRSDAG DEN 15. SEPTEMBER CM 3 pers. sovesofa i enkel stil med brede armlæn og ben i metal. Mål 243 cm. Vælg mellem mange forskellige stoftyper og 3 typer armlæn. 3999,SPAR 2000,- BLIV DESIGNER! KOM IND OG DESIGN DINE MØBLER SELV 1000 MULIGHEDER Vil du have møbler på din egen måde, så kom i MEGA og design din sovesofa selv. Du kan 238 CM 223 X 245 CM 4999,- 6999,- SPAR 2000,- SPAR 3000,- PRESTON SOVESOFA PRESTON SOVESOFA 3 pers. sovesofa med vendbar chaiselong. Smalle armlæn og ben i metal. Mål 238 cm. Vælg mellem mange forskellige stoftyper og 3 typer armlæn. 3 pers. sovesofa med chaiselong. Brede armlæn og ben i metal. Mål 223 x 245 cm. Med opbevaringsmagasin. Vælg mellem mange forskellige stoftyper og 3 typer armlæn. MEGA A/S Risingsvej Odense C Tlf.: Hverdage Lørdag Første søndag i hver måned Vi tager forbehold for trykfejl, udsolgte varer og svigtende leverancer vælge mellem flere modeller med eller uden chaiselong. Og du kan vælge mellem tre slags armlæn og mange forskellige farver og stoftyper. Det er kun modellen af sofaen der afgør prisen. Kom ind og se dine mange muligheder.

11 TIRSDAG DEN 15. SEPTEMBER 2009 UGEAVISEN ØBOEN 11 Børnebørnene er glade for, at jeg har fået høreapparater Poul Jeppesen Maskinmester Jeg føler mig mindst 10 år yngre efter jeg har fået høreapparat HOS OS FÅR DU GRATIS HØREUNDERSØGELSE -og det største udvalg af høreapparater! CHARLOTTENLUND, Jægersborg Allé 18 ESBJERG, Strandbygade FAABORG, Herregårdscentret 104 HADERSLEV, Storegade 33 HELSINGØR, Hovedvagtsstræde 7 HOLBÆK, Smedelundsgade 43 HORSENS, Allégade 2 KOLDING, Slotsgade 12 KØBENHAVN, Esplanaden 24 MIDDELFART, Jernbanegade 75 NYBORG, Nørrevoldgade 33 NÆSTVED, Ringstedgade 27A ODENSE, Nørregade 71 ODENSE, Rosengårdcentret RINGOGBESTILTIDPÅ SVENDBORG, Vestergade 153 SØNDERBORG, Perlegade 1 VIBORG, Gravene 28 ÅRHUS, Valdemarsgade 32 AABENRAA, Borgmester Finks Gade 4 AALBORG, Maren Turis Gade 5

12 12. LEVERANDØR TIL DET LANGELANDSKE BILFOLK.. Polo med kurs mod Golfklassen Brugte bilerkm/1000pris/kr. 03 Citroën Berlingo 2,0 HDi Multispace clim, 5d Citroën C1 1,0i Prestige, 5-d, rød, fjb.c-lås Citroën C1 1,0i Prestige, 5d, rød, fjb. c-lås Citroën C5 2,0i 16V Prestige Weekend, 5d Citroën Grand C4 Picasse 1,6 HDi 110 VTR van Citroën Xsara 2,0i 16V Exclusive st.car, 5d, blå Citroën Xsara Picasso 18i 16V Prestige, sølvm Fiat Punto 1,2 Active 3d, blåmet., airc.c-lås Ford Fiesta 1,4 Ambiente, 5d, sølvmet. dc/radio Peugeot 206 1,4 HDi Performance SW, 5d Peugeot 306 1,9 XRDT st.car, 5d, sølvmet Suzuki Alto 1,1 5d, sølvm. alu., vinterhjul Statoil Servicecenter Lars Christiansen Nørrebro 95 Rudkøbing Tlf UDSALG Kig ud - Vi er til at handle med! BILTESTEN AF HENRIK DREBOLDT Brysk og maskulin med en visuel attitude som Tøfting efter en ureglementeret eftertackling. Det lyder ikke som en Polo. Siden 2001 har Volkswagens mini nemlig virket kedelig, træt og karakterløs. Men med femte generation af Polo fortsætter stilen, der blev lagt med Scirocco, Passat CC og den nye Golf. Og deraf den indledende karakteristik. Polo har fået maskulin karakter og et design der fungerer andre steder end i hjemmeplejen. Oceaner af TSI overskud VW introducerer den nye Polo på Sardinien, hvor sommerheden hænger tungt på de snoede bjergveje. DEMOBILER Testbilen er topmodellen Highline med den helt nye 1.2 liters TSI motor på 105 hestekræfter. En bil der ikke er bleg for en hurtig kurvekombination. Sikker på benene og med masser af TSI-overskud tackler den sving efter sving, og stigning efter stigning. TSI konceptet imponerer i den lille Polo, hvor en turbo hiver de ekstra kræfter ud af den lille 1.2 er med en gedigen brændstofbesparelse som bonus. 105 hestekræfter og et blandet forbrug på 18.2 km/l er flot i mini-klassen. Til sport og spare Udover TSI motoren - der er Poloseriens stjerne, fås Polo med tre andre benzinmotorer. To tre-cylindrede 1.2 ere på henholdsvis 60 og 70 hestekræfter og en firebenet 1.4 er på 85 hestekræfter. På dieselsiden lancerer Volkswagen for første gang TDI commonrail NY ALTO 22,7 KM/L FRA KR teknologi i Polo med en 1.6 liters dieselmotor på henholdsvis 75, 90 eller 105 hestekræfter. Især den 90 hestes diesel er spændende iført en skræddersyet Blue Motion habit. Blue Motion er Volkswagens sparebetegnelse og i Polo byder Blue Motion pakken blandt andet på start-stop teknologi og opladning af batteri ved nedbremsning. Med en dieseløkonomi på 27.8 km/l og en CO2 udledning på ydmyge 96 gram per kørte kilometer, gør det Polo med Blue Motionpakke til en af de allermest økonomiske minier på markedet overhovedet. Og hvis man stadigvæk savner det sidste på økonomifronten, så vent bare til Der kommer en fuldblods Polo Blue Motion med hele spare arsenalet, og så skulle den køre over 30 kilometer på en liter diesel. Klassisk VW kvalitet Kvalitetsfornemmelsen i kabinen er klassisk Volkswagen. Der er ikke sat en fod forkert med materialevalg af høj kvalitet og en flot finish. Tidligere tiders nærigt udstyrede basisversioner er i Polo-regi en saga blot, da Polo i basisversionen Trendline får centrallås, elruder, fartpilot, multijusterbart førersæde og AUX-indgang. Polo er vokset 5 centimeter i længden, 3 i bredden og er blevet halvanden centimeter lavere, men intelligent materialevalg og en determineret indsats på designfronten har barberet 2 procent af egenvægten, så ved kantstenen fremstår den veltrænet og markeret. Polo er nu så gennemført og størrelsesmæssigt så velpolstret, at den langsomt begynder at true storebror Golf. Ved at vælge Polo frem for Golf får du samme kvalitetsfornemmelse, et kækt design og så kan du bruge pengene du sparer til at gå et udstyrs- og motorniveau op. Jeg tror jeg ville nappe sådan en 1.2 TSI Highline tak, og så kører i cirkler omkring ejerne af en nærig basisgolf med FSI motor og stålfælge. 07/2003 AUDI A6 2,0 4-D, alu., klima, træk, service ok. km /2005 AUDI A3 1,6, 3-D, klimaanlæg, km , 1 ejer, 2006 model ESP CITRÖEN C5 2,0 HDI ELEGANCE, ST.CAR, sort. Ny model med alt i udstyr /2003 MERCEDES E270 2,7 CDI AVANTGARDE ST.CAR aut. 5d Sølvmetal, aut.gear, alufælge, c.lås, fartpilot, km /2000 NISSAN KING CAB 2,5 TDI 4X4, km , klima, træk, cd, alu., momsfri /2001 PEUGEOT 406 1,8 4D, aircon, nysynet, service OK, træk /1997 PEUGEOT 406 2,0 ST.CAR, træk, aircon, c.lås, abs, airbag, alu /2005 RENAULT MEGANE 1,5 DCI st. car., km , aircon, servoce ok, træk /2005 SEAT ALTEA 2,0 TDI, 140HK, DSG km , klima, træk, service ok, fartpilot, momsfri SKODA OCTAVIA 1,6 5-D, aircon, service ok, alu., c.lås /2002 SKODA OCTAVIA 2,0 5-D klima, alu, service ok, fyr, træk /2002 VW GOLF 1,9 TDI, ST. CAR, træk, service ok, c.lås, fartpilot /2004 VW TOURAN 2,0 TDI 140 TRENDLINE DSG 5-d, sølvm., serv. ok /2007 VW TOURAN 1,9 TDi, 6 GEAR, klima, service ok, fartpilot, CD moms AFHENTNINGSTILBUD: 06/1998 FIAT PALIO 1,6 ST.CAR, træk, service ok, tectylbeh /1995 FORD MONDEO 1,8 5-D alu, nysynet, servo /1991 MiITSUBISHI COLT 1,3 3-D nysynet d. 17/ /1995 SUBARO LEGACY 2,0 4-D, nysynet, træk /1996 SUZUKI SWIFT 1,3 4-D nysynet, tectylbeh /1989 TOYOTA CARINA 1,6 4-D nysynet, træk Alle priser er excl. levering. SOLGT SOLGT Din leverandør af alle bilmærker!!! ALTID GODT TILBUD ALU- OG VINTERDÆK DER TAGES FORBEHOLD FOR EVT. PRISÆNDRINGER OG TRYKFEJL TORNHØJ BILER A/S Tryggelev 5932 Humble Værksted tlf Døgn- & weekendvagt: Finn: Tlf Daniel: Tlf DÆKCENTER - STORT UDVALG I NYE DÆK- FWA 4 -HJULS COMPUTERUDMÅLING SPAR TUSINDVIS AF KRONER! 09 Suzuki Liana 1,6 GLX km. DEMO 08 Suzuki Splash 1,3 DDIS diesel m. partikkelfilter km. DEMO 05 Suzuki Grand Vitara 2,0 Active, læderstue, træk, 1 ejer Galoper 2,5TD 4x4, 7 pers., km. 1 ejer, nysynet Suzuki Wagon R 1,3 VVTGL st. car, 4 airbag, ABS, servo, Sony RDS.CD Nissan Micra 1,4 Comfort Aut. 5d, 4 airbag, ABS, servo, 1 ejer, nysynet Suzuki Grand Vitara 2,0 Van, 1 ejer, lev. nysynet, papegøjeplader, momsfri Suzuki Baleno 1,3 GL st.car, 2 airbag, ABS, servo, c.lås, 1 ejer, nysynet VW Polo 1,4 5-d, 2 airb., ABS, træk, 15,4 km/l, 1.010,- grøn afg., 1 ejer, nys Mazda 323F, 5-dørs, 4 airbag, ABS, servo, træk, 1 ejer, nysynet Mazda 626, 2,0 GLX Sedan, 4 airbag, ABS, servo, elruder, c.låse, træk Seat Cordoba 1,6 MPI Stella, blåmet.., 2 airb., ABS, hæksp., træk, nysynet Suzuki Wagon R 1,3 GL, st.car, 4 airbag, ABS, servo, træk Mazda 626, 1,8 LX Sedan, grønm., 4 airb, ABS,servo,,træk,1ejer, nysynet Toyota Avensis 1,6 Sedan, alufælge, træk, lev. nysynet Ford Fiesta 1,25 16V 5-d., 2 airb., ABS, sædev., servo, træk, 1 ejer, nysynet Nissan Primera 1,6, TWIN CAM 16 Valve, arib., ABS, servo, c-lås, træk, nys Audi 80 2,0 ABS, servo, soltag, træk Fiat Punto 1,2 60S, 5-dørs, 2 airbag, gråmetallic, træk Skoda Felicia 1,6 st.car, 2 airbag, ABS, træk, nysynet Seat Cordoba 1,8 CLX, 2 airbag,abs,servo,c-lås., hæksp., 1 ejer, nysynet Ford Mondeo 2,0i st.car, 2 airbag, ABS, soltag, træk, nysynet Citroen Xantia 1,8, 5-dørs, træk, nysynet Citroen Berlingo 2,0 HDi Van, 5-dørs, træk, nysynet Citroen ZX 1,4i Reflex 3-dørs, gråmetallic, airbag, træk, nysynet Mazda 626 2,2i GLX Combi Coupe, servo,træk, komplet renov., nysynet Toyota Corolla 16V, 3-dørs. 2 airbag, ABS, træk VW Golf 1,8 Manhatten, træk, sidelister, nysynet Skoda Felicia 1,6 LX, 5-dørs, hot-line, 1 ejer, træk Saab 900C 2,0 synet , træk Besøg vort moderne autoværksted og dækcenter med stort udvalg i nye dæk. Medbring din registreringsattest, hvis vi ikke er bekendt med din bils data, og få en gratis test med en tilstandsrapport på din bil. Kom ind og få et godt tilbud! Her får du råd til en ordentlig bil Specialværksted i 35 år SE BILER PÅ STORT MODERNE AUTOVÆRKSTED - OPRETNING OG UDMÅLING I BÆNK TSI-motoren på 1.2 liter og 105 hestekræfter er en fabelagtig motor, og det er benzinmotoren man skal vælge hvis man vælger Polo. Fakta om VW Polo Pris: fra kroner. Motorversioner: 1.2 liter 3-cyl. på 60 hk 1.2 liter 3-cyl. på 70 hk 1.4 liter på 85 hk 1.2 litertsi på 105 hk 1.6 TDI diesel på 75 hk 1.6 TDI diesel på 90 hk Brændstofforbrug: 1.2(60)/1.2(75)/1.4/1.2TSI/1.6TDI(75)/ 1.6TDI(90) 18.2/18.2/16.9/18.2/23.8/23.8 km/l Præstationer: 1.2(60)/1.2(75)/1.4/1.2TSI/1.6TDI(75)/ 1.6TDI(90) km/ /14.1/12.1/9.7/14/11.5 sek Topfart 157/165/177/190/170/180 km/t

13 TIRSDAG DEN 15. SEPTEMBER 2009 UGEAVISEN ØBOEN 13. LEVERANDØR TIL DET LANGELANDSKE BILFOLK.. Polo har fået den visuelle karakter forgængeren i den grad savnede. Kabinekvaliteten er på Golf-niveau og udstyrsniveauet er pænere end tidligere i basismodellerne. Vær i god tid & spar masser af penge på vinterdæk/sommerdæk Klik ind på her finder du dæk til netop din bil & til rigtige gode priser, på nogle udvalgte mærker kan du bestille til flexlevering. HER SPARER DU RIGTIG MANGE PENGE! Den nye generation vinterdæk som giver dig sikkerhed og mange kilometer Trailer FRA 3.995,- 175/65R14 T 1.950,- 195/65R15 T 2.100,- 205/55R16 T 3.600,- Prisen er for 4 stk. alt incl. - både afbalancering og montering. PERS AUTO Mjølbyvej Rudkøbing Tel se hele vores sortiment på: hjulskift.dk Gældende Gælder til den til forbehold for forudsolgte varer varer og trykfejl. og trykfejl. v. Per Theodorsen Mjølbyvej 6 Tlf mobil Flere glade bilister Skoda Octavia 1,6 GLX A/C, træk, km Pris Nissan Almera 1,8 Delta 08/2005 5d., koksmet., fuldautom. klima, fjernbetj., c.lås, km Pris Toyota HiAce 2,5 D-4D 01/ lang, 4d., blå, fjernbe. c. lås, startsspærrer, km Pris Peugeot 307 1,6 XR 5-D 2002, guldmetal, km Pris Citroën Xara 2,0 16V ekskl. st.car 2002, sortmetal, km Pris SALG AF BÅDE: ÔRNVIK, UTTERN, QUICKSILVER SAMT MERCURY PÅHÆNGSMOTORER. SERVICE AF INDENBORDS BÅDMOTORER. VARIANT trailersalg Snøde- & Tullebølle Autoværksted Stoensevej 2 Bygaden 99 Tranekær Tlf Audi A4 1,9 TDi 130 Avant 6 g. S-Line, 4-d., km 278,900 Daihatsu Cuore 1,0 3-d., km Fiat Grande Punto 1,4 16V Dynamit 5-d., km Fiat Panda 1,2 Dynamic, 5-d., km Ford Focus 1,6 Trend 5-d., km Ford Mondeo 1,8i Delta st.car, 5-d., km Kia Rio 1,3 Combi Coupé 5-d., km Kia Shuma 1,6 LS 5-d., km Mercedes 190 E, 2,6 4-d., km Nissan Micra 1,2 SLX 3-d., km Opel Kadett 1,4 S Van 5-d., km Subaru Impreza 2,0 RX 4-d., km Subaru Legacy 1,8 DL, 4-d., km Subaru Legacy 2,0 GL-PX, 4-d., km Toyota RAVA 2,0 VVT-i 4x4, 5-d., km VW Caravelle 2,4 D All-rounder kassevogn, 5-d., km VW Golf 1,9 TDi 130 Highline Tiptr. st. car, 5-d., km VW Golf 1,8 Rolling Stone, 4-d., km VW Passat 1,9 TDi 130 Trendline, st. car, 6g, 5-d., km VW Passat 1,9 TDi GL, st. car, 5-d., 1995, km VW Passat 2,0 Family, 5-d., 1995, km VW Polo 1,4 16V 75, 3-d., km VW Polo 1,6 3-d., km VW Polo 1,9 SDi, 3-d., km Har vi ikke bilen du søger på lager, hjælper vi gerne med at finde den, der svarer til dine ønsker. Få din bil undervognsbehandlet inden vinteren! Dit PAVA-CENTER RØDGAARD BILER ApS Tlf Eggertsvej 3 Humble Kurt Rasmussen Værksted og Service

14 14 Læserbreve kan sendes direkte til ØBOENs redaktion på: Eller sendes pr. post til: ØBOEN, Ørstedsgade 18, 5900 Rudkøbing. God til at lytte...lyst til at hjælpe? - så bliv frivillig telefonvagt hos på Fyn Vi har brug for dig til ulønnet frivilligt arbejde ved telefonen. Du kan vælge at være i vagtlokalet ved Domkirken, eller få stillet telefonen om til dig selv helt anonymt. Vil du vide mere så ring Vi venter på dit opkald Forbedret spildevandsrensning Nedsivningsanlæg eller minirenseanlæg Kontakt: Statene Murerforretning Aut. kloakmester Kai Ove Andersen Tlf Bil-tlf LÆSERNE REAGERER Eigil Røntved, Kaptajn Kaasvej 3, Lohals, skriver: Til Lohals Havn A/S bestyrelse: Bliv endelig ved med at give tidligere formand Søren Ramsing henholdende svar, idet generalforsamlingen har bedt bestyrelsen prøve at navigere havnen ud af det morads, den tidligere formand og kommunen har ført os ud i. Da tidligere formand Henrik Nørkær opgav formandsposten, grundet sygdom, så havnens økonomi rigtig god ud. Siden Søren Ramsing ønskede og blev formand, er havnen blevet mindre og aktionærerne fattigere, hver gang den tidligere formand har ytret sig. Søren Ramsing byttede havnens areal Spørg ikke hvad havnen kan gøre for dig... for opbevaring af både ud med en indhegnet og miljøgodkendt vinterplads på Nordstranden, hvor blev den af? Dersom havnens værdier i form af bygninger og arealer ikke blev solgt, ville havnen gå fallit hævdede formanden og borgmesteren. De fik deres vilje og nu er havnen fallit, mener Søren Ramsing, hvad mener den tidligere borgmester? Og hvad agter han nu at anbefale den nuværende borgmester for at redde havnen ud af falitten. Dersom den nuværende borgmester vil høste stemmer på Nordlangeland som sidst, må han ud af busken og klart melde ud, hvad hans forslag er. Vi aktionærer har i mere end 30 år investeret vort udbytte i havnen og ønsker ikke at ende som Strynø, hvor det hele afhang af tiggergang. Da jeg var havneudvalgsformand i havnen, spurgte jeg havnefoged Jørgen Farup, hvorfor der ikke var store skibe, der anløb havnen mere. Det skal jeg sige dig, sagde han, det har Lohals Havn ikke råd til, de optager hver 10 bådes plads og betaler 200 kroner som de bruger i vand og strøm derfor melder jeg optaget, når de ringer. Det gav mig noget at tænke på, som værende købmand. Iøvrigt var det ham der dengang bragte økonomi i Lohals Havn A/S, hadet af misbrugerne, men agtet af de retskafne. Jeg tror iøvrigt havnen med kommunens hjælp og den nye havnefogedordning har fat i den lange ende på længere sigt. Til brugerne: spørg ikke hvad havnen kan gøre for dig, men hvad du kan gøre for havnen. Lad os nu få klar besked LÆSERNE REAGERER Hans Erik Hansen, Botofte, der er lokalformand for Dansk Folkeparti og kandidat ved kommunalvalget, skriver: Nu må de langelandske borgere have klar besked om problemerne på Rudkøbing Skole. Formanden for Øhavets Lærerkreds Torben Møller Petersen udtaler: Problemet skyldes at forholdet mellem lærerne og skolens leder Berit Falster-Hansen, er voldsomt belastet. Endvidere udtaler han: Kommunen og ikke mindst det politiske udvalg har trampet rundt som elefanter i en glasbutik. Den nuværende formand for Uddannelses- og socialudvalget, Helle Hansen fra Socialistisk Folkeparti udtaler: Trusler om at lærere vil fravælge Ørstedsskolen, får os ikke til at ryste på hånden. Det er jo folks eget valg, hvis de ikke vil arbejde i Langeland Kommune. Hendes udtalelser passer fint med hvad hun udtalte til Øboen i uge 12, 2007: En ny skole vil være et flagskib som kan tiltrække gode lærere. Disse udtalelser må være topmålet af arrogance, idet hun siger at de langelandske lærere blot kan rejse, såfremt de ikke gør som hun siger. Hun udtaler også at en ny skole vil tiltrække gode lærere. Med andre ord de nuværende lærere på Langeland er ikke dygtige nok. I min naivitet troede jeg at Socialistisk Folkeparti var et parti der ville arbejde for lønmodtagernes interesser, men jeg kan nu se at dem er partiet ligeglad med, det drejer sig om deres egen magt. Lad nu os borgere få den egentlige årsag til fagligt møde og arbejdsnedlæggelsen på Rudkøbing skole. Alt andet er useriøst. Heldigvis nærmer kommunalvalget sig, så der er mulighed for at få en stor udskiftning. Det er hårdt tiltrængt. Vi har brug for politikere der tænker på befolkningen og ikke på egen magt og honorar. livsglæde er kvalitet Ja til cykelstier Jeg har tandprotese, men nu er der ingen, der kan se det. Det er livskvalitet. LÆSERNE REAGERER HC Rasmussen, Ennebølle - Radikale Venstres spidskandidat - skriver: Byggeriet af Ørstedskolen går hurtigt og er spændende at følge. Den tages i brug efter sommerferien Ombygningen af Snøde skole starter sommeren 2010, så eleverne kan flytte ind til nytår. Disse projekter er del af den meget vigtige visionsplan for hele Langelands udvikling. Byggeriet gør det ikke alene. En god skole betyder også sikker skolevej. Derfor er det meget vigtigt at vore børn sikres en tryg og sikker skolevej. Vi skal etablere cykelstier, først og fremmest fra Tullebølle gennem Simmerbølle og frem til Nordre Landevej. Langs Omfartsvejen frem til Spodsbjergvej, men også langs Omfartsvejen fra syd. Det er vigtigt at vi vil sikre de mange, der skal cykle til skole en sikker skolevej. Men kommunen har ikke økonomi dertil. Så meget desto mere undrer det mig, at vor borgmester tager til Indenrigsministeren, for at låne penge til en svømmehal. Han udtaler skuffelse over ikke at kunne låne nok dertil. Han siger i Fyns Amts Avis den 1/9 Jeg anser det stadig ikke for udelukket, at vi får en svømmehal men det er klart, at vi er nød til at prioritere. Ikke et ord om cykelstier. Vi, i det Radikale Venstre, siger derfor at al snak om etablering af svømmehal må udskydes, så længe vi ikke kan love vore skolebørn en sikker skolevej. Mine nye tænder er fremstillet efter foto af mit naturlige smil. Nu er jeg igen glad for mit udseende. Dyrt? Det kan diskuteres. Men jeg er mig og min mand det værd. tandproteser med livskvalitet Odense: Vestergade 38, tlf Svendborg: Det Gule Pakhus Havnepladsen 3 B, tlf års garanti på nye tandproteser og finansiering af tandbehandlinger over op til 5 år. Hvem ka - det kan Lindelse LÆSERNE REAGERER Kirsten Bjerg, Skovvej 7, Illebølle, skriver: Fredag den 4. september var der gang i den igen til den årlige sognefest i Lindelse Sognegård. Alt var timet og tilrettelagt. Formanden Jan Bønnelykke ledede de 135 fremmødte, så det er en idrætsforening værdigt. Ned til mindste detalje var der styr på slagets gang. Finn og Bjarnes Big Band førte os alle gennem aftenen godt krydret med Kræmmers fortræffelige mad. Og der blev danset på kryds og tværs. Kunne man ikke finde en dansepartner, ja så kunne man da bare gribe et par krus fadøl og tage en svingom med dem. De unge mennesker ved baren leverede både øl, vin og vand med samme store smil, så man behøvede ikke at drikke for at føle sig i godt humør. Kald det kærlighed... et godt valg af sang til lejligheden, hvor arrangørerne virkelig formåede at gøre ord til handling og give alle deltagere en fantastisk dejlig aften. Hermed vil vi sige tak til jer der, ikke kun arrangerede denne energifremmende aften, men også tak for jeres store arbejde i året løb, der er med til at vi trives i Lindelse sogn.

15 TIRSDAG DEN 15. SEPTEMBER 2009 UGEAVISEN ØBOEN 15 Babywellness i Gymnastikhuset Selvfølgelig findes det også - wellness for babyer. Babyer er i centrum, når Gymnastikhuset i Vornæs sprudler af inspiration og gode idèer til alt, der har med forældre og babyer at gøre. Der er gode råd til alle, som har småfolk - kommende forældre, nybagte forældre og bedsteforældre. Baby-messen indledes med velkomst af socialudvalgsformand Ulla Larsen. Derefter følger oplæg ved foredragsholder Mitzi Thorndal Larsen om krop, psyke og sundhed - og ved sexolog Susanne Christensen om emnet Når mor og far går fra hinanden. Der vil være stande, hvor 14 erhvervsgrupper giver gode råd til og om babyer: Sundhedsplejerske, børnetandpleje, fodterapeut, diætist, frisør, babycremer, sexolog, fotograf, forfatter, kunstner, babymassør, alternative behandlere, LANDET RUNDT RED BARNET INDSAM- LING GAV REKORD danskere samlede ind forleden til Red Barnet, og organisationen regner med en rekord: Omkring 10 mio. kroner. Det er 3 mio. kroner mere end sidste år. bevægelsespædagog og tøjdesign. Desuden vil der være mulighed for at bevæge sig rundt i hele Gymnastikhuset og benytte varmtvandsbassinet, sauna og dampbad med udsigt over Det sydfynske Øhav. Entreen er 50 kr. for voksne. Børn under 10 år gratis Baby-messe med fokus på babywellness lørdag den 26. september kl i Gymnastikhuset, Vornæs Skovvej 14, Tåsinge. DINNYEBRUGTBILFINDERDUHOSKEAUTOMOBILERI/S ALTIDSTORTUDVALGITOPKLARGJORTEBILER. HERETLILLEUDPLUK+MANGEANDRE. FINEBILERFRAKR KIGUD... 07ChevroletMatiz1,0SE5d 05Mazda62,0Touring5d 06 Suzuki Jimny 1,3 SE 3d Sort, Airc., fjernb. c.lås, startspærre, el-ruder, Sølvmetal, Airc.,fjernb. c.lås, fartpilot, Blåmetal,fjernb.c.lås,el-spejlem/varme,cd/ cd/radio, db.airbag, indf. kofangere, hvide startsp., højdejust. forsæde, 4x el-ruder, elspejle, 6 airbags, hvide blink, indf. kofangere, læderrat, SJOV LILLE 4+4. km radio, db.airbag, servo, service ok, dellæder, blink, 1 ejer, service ok, ER SOM NY RIGTIG LILLE FIN ØKOBIL km ejer, service ok, km Udb mdr. a. kr UDB, kr.84mdr prmdr. Udb:kr mdr.a.kr SuzukiWagonR1,3SportsWagonR5d 01CitroënXsara1,6i16VFamily5d 05RenaultModus1,5dCi805d Sort, Alu., airc., fjernb. c.lås, startspærre, 4x Sølvmetal, Fjernb. c.lås, el-ruder, el-spejle, Koksmetal, C.lås, startspærre, el-spejle, el-ruder,el-spejle,cd/radio,4airbags,abs,servo, multifunktionsrat, 4 airbags, tågelygter, el-ruder, cd/radio, 4 airbags, indf. kofangere, 1 ejer, lev. nysynet, træk km indf. kofangere, service ok, FLOT BIL TIL 1 ejer, service ok, km Udb. kr mdr. a. kr FORNUFTIGE PENGE. km Udb.kr mdr.akr Toyota Yaris 1,3 Soul 3d Udb, mdr. a. kr Seat Toledo 1,6 Stella 4d Sort,startspærre,fjernb.c.lås,el-ruder,cd/radio, 97 Ford Ka 1,3 3d Sølvmetal, Airc.,fjernb. c.lås, el-ruder, bagagerumsdækken, db. airbags, abs, servo, indf. Rød, alu., cd/radio, stofindtræk, abs, splitbagsæde, bagagerumsdækken, fin lille bil ejer, træk, KANON VELHOLDT 1 EJERS BIL Udb.kr mdr.a.kr db.airbag, abs, servo, indfarvede kofangere, 1 kofangere, 1 ejer km km SKAL SES km VolvoV401,8Classic5d 07Hyundaii301,6CRDi115Classic5d Udb mdr. a. kr Sort,16 alufælge,vinterhjul,fuldaut.klima, Blåmetal, Airc., fjernb. c.lås, infocenter, 07SkodaRoomster1,416VStyle5d fjernb. c.lås, fartpilot, 4x el-ruder, tågelygter, 4 startspærre, el-ruder, el-spejle, cd/radio, 6 Grønmetal, airc., fjernb. c.lås, fartpilot, airb., service ok, lev. nys. km airbags, abs, esp, servo, indf. kofangere, infocenter, startspærre, sædevarme, el-ruder, Udb.kr mdr.a.kr ejer, service ok,km cd/radio, el-spejle, 6 airbags, indf. kofangere, 94VWGolf1,8CL3d Udb.kr mdr ejer, service ok, km Sølvmetal, alu., bagagerumsdækken, splitbagsæde, db. airbags, abs, servo, træk, 01HyundaiSonata2,7V6GLSaut.4d Udb: kr mdr. a. kr Sølvmetal, 15 alufælge, airc., fjernb. c.lås, 06 Suzuki Ignis 1,3 Basic 5d FAKTISK FIN GOLF startspærre, vinterhjul, sædevarme, el-ruder, Sort, Vinterhjul, startspærre, cd/radio, 4 05 VW Passat 1,6 FSi Trendline 4d el-spejle, cd/radio, 4 airbags, service ok, airbags, abs, servo, indfarvede kofangere, 1 Sølvmetal, Fuldaut. klima, fjernb. c.lås, fartpilot, EN RIGTIG CAMPINGTRÆKKER. ejer, service ok, træk,km airbags,servo,serviceok,6gearFLOT1EJERS UTROLIG VELHOLDT km Udb. kr mdr. a. kr BIL. DK,S BILLIGSTE. km Mazda31,6Touring4d 04SuzukiIgnis1,54WD5d Udb mdr. a. kr Sølvmetal, Airc., c.lås, fjernb. c.lås, startspærre, 4x el-ruder, cd/radio, 6 airbags, abs, startspærre, el-ruder, el-spejle, 4 airbags, 5d.Gråmetal,6gear,17 alu.,2zoneklima,køli Gråmetal, 15 alufælge, c.lås, fjernb. c.lås, 07VWTouran1,9TDi90Conceptline7prs. antispin, indfarvede kofangere, 1 ejer, service abs, servo, indfarvede kofangere, 1 ejer, handskerum,fjernb.c.lås,6airbags,1ejer,service ok, træk, km service ok, træk, km ok, REG F.G km Udb.kr MDR.AKR Udb. kr mdr. a. kr Udb.kr mdr.a.kr MANGEANDREGODETILBUD-SEMEREPÅWWW.KEAUTO.DK GODFINANSERING-SPØRGPÅNETOPDINNYEBIL Rytterhaven2/Fåborgvej 5700Svendborg Tlf ÅBENHVERDAG8-17SØNDAGKL Udenforåbningstidtlf Fiat Lounge PRIVATLEASING 1.795,- kr./md.* månedlig ydelse Kr Spar penge og CO 2 med Fiat Privatleasing Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi gerne vil have dig ind i en ny Fiat. Med Fiat Privatleasing vil du være godt kørende i en ny Fiat med godt udstyr for nogle af de bedste månedlige ydelser på markedet helt uden bekymringer om værditab og uforudsete udgifter. Og da Fiat er den bilproducent, hvis modeller samlet set har det laveste CO2-udslip, vil miljøet også gerne have dig over i en ny Fiat. Start med at besøge din nærmeste forhandler for at høre og køre mere. Odensevej 42, Svendborg. Tlf Gratis lånebil indtil den 20/9 månedlig nydelse L E S S I S M O R E, L E S S I S B E T T E R, L E S S I S G E N I U S. ÅBENT HUS OLIESKIFT på alle HYUNDAI personbiler hele ugen Efter kl HYUNDAI i10: med filter HELE UGE 38 HYUNDAI i20: HYUNDAI I30 SUN KAMPAGNEMODEL MED SOLTAG OG AIRCONDITION: Finansieres fra kr. pr. md. Udbetaling kr. Fast rente 5,45. ÅOP 8,13 Finansieres fra kr. pr. md. Udbetaling 20,735 kr. Fast rente 5,45. ÅOP 8,55 Finansieres fra kr. pr. md. Udbetaling kr. Fast rente 5,45. ÅOP 7,44 A/S Mogens Frederiksen Automobiler Odensevej 56 - Svendborg - Tlf Vestergade 39 - Nyborg - Tlf Mandagtilfredag9.00til Lørdag/Søndag11.00til16.00 Niels - Nyborg Bjarne - Svendborg Lasse - Svendborg Thomas - Svendborg

16 16 Ahoi Langeland AF BJARNE SELVAGER HANSEN Ahoi Dänemark - Danmark Ohøj - er overskriften på den turné rundt i Danmark, som den tyske ambassadør dr. Johann Christoph Jessen i dag indleder på Langelandsfortet. Den tyske ambassadør ønsker at tale med langelænderne - på dansk. Ambassadøren ønsker at øge danskernes bevidsthed om de sidste 60 års meget nære samkvem mellem Danmark og Tyskland både på det kulturelle, det handelsmæssige og det forsvarsmæssige område. I år er målet Det sydfynske Øhav, der jo er et yndet feriemål for mange tyske turister. Her vil ambassadøren i sin yacht foretage en sejltur fra Langeland til Svendborg og derefter til Ærøskøbing. First stop bliver Askø-hallen på Koldkrigsmuseum Langelandsfort ved Bagenkop. Her vil ambassadøren i dag tirsdag fra 16:30-18:00 byde langelænderne på et glas vin og blandt andet sammen med borgmester Knud Gether og turist- og erhvervschef Anne Mette Wandsø sige et par ord om det nære forhold mellem landene idag - på dansk, altså. Ambassadøren vil meget gerne se øens befolkning godt repræsenteret ved arrangementet. - Der vil være mulighed for spørgsmål og kommentarer til indlæggene om dette vigtige emne for Langelands turisme og økonomi, oplyser Ole Grøn, chef for Langelands Museum. En af de farligste opgaver, de tyske kvinder havde, var at hente vand ved udendørs pumper, der var placeret rundt om i byen. En enlig, yngre kvinde skulle forbi alt for mange russiske soldater. Vand var en nødvendighed. Voldtægt prisen for det. (Foto: Scanbox film distribution) En kvinde og soldater Vitrækkerhverugelodom2gavekortá100kr.,derkanindløseshosvoreannoncører. Løsningenskalværeosihændesenestfredagmorgen,huskatmærkekuverten Kryds Voradresse:ØBOEN,Ørstedsgade18,5900Rudkøbing. Vindere blev: Lise Pedersen, Bygaden 54, Tullebølle. UllaC.Rosenqvist,Engkarsevej18,Stoense BIO LANGELAND AF ELSE WOLSGÅRD ENDNU EN FILMPERLE triller ind i Bio Langeland: En kvinde i Berlin. Filmen er baseret på en dagbog, som en tysk journalist førte fra april til juli 1945, og den handler om, hvordan det lader sig gøre at overleve på præmisser, der synes helt umenneskelige. Ikke blot har de overlevende tyskere i Berlin hverken gas, vand eller elektricitet. Den største fare kommer fra de mange russiske soldater, der anser voldtægt af tyske kvinder i alderen 12 til 82 år for en naturlig ret, de har som sejrherrer. Den anonyme kvinde, hvis identitet senere er blevet fastslået, skriver alt ned, lidenskabsløst og uden vrede. Hun har bestemt sig for at overleve - koste hvad det vil. Hendes løsning bliver, at hun finder sig en officer. Han forsyner hende med mad og beskyttelse mod mere brutale typer, og hun leverer uden at kny den forventede modydelse. At hun taler lidt russisk, gør hende blot mere værdifuld i militærfolkenes øjne, og et par gange får hun reddet nogle landsmænd, som stod til at blive skudt - blot på grund af en misforståelse. Filmen virker meget autentisk, bl.a. optræder der ingen amerikansk talende helte, ja faktisk slet ingen helte. I krigen tabte alle noget: Sig selv, deres værdighed, deres familie, deres tro på LANDET RUNDT godhed og menneskelighed. Alligevel er det ikke en deprimerende film, kun tankevækkende. Hovedrollen spilles af Nina Höss, der af mange huskes fra filmen Den hvide masai. Filmen spilles mandag kl. 14 (seniorbio), samt tirsdag til torsdag aften. Onsdag også kl. 14. Alle forestillingerne indledes ca. 10 minutter af denne skribent, der vil sætte En kvinde i Berlin ind i et historisk perspektiv og fortælle facts om kvinden. FREDAG den 18/9 kl er der danmarkspremiere på anden del af Stieg Larssontrilogien om makkerparret Blomkvist og Salander: Pigen der legede med ilden. Det bliver spændende at se, om instruktøren Daniel Alfredson kan løfte opgaven lige så flot, som danske Niels Arden Oplev gjorde det i den første film, Mænd der hader kvinder. Filmen går i Bio Langeland til og med onsdag aften 30/9. LØRDAG OG SØNDAG eftermiddag er der familiefilm, Coraline. Det er en animationsfilm om 11årige Coraline, der via en dør i familiens nye hjem opdager en anden verden - en verden, hvor hendes forældre har masser af tid til at beskæftige sig med deres børn(!). Der er dansk tale. Filmen vises også næste weekend. KONFIRMATIONS-UNDERVISNING FOR VOKSNE - Præsterne på Langeland og Strynø er gået sammen om konfirmations-undervisning for voksne. Det foregår ved en række møder. Første gang torsdag den 17. september i Bøstrup Sognehus, hvor sognepræst Torben Poulsen indleder med Fortællingerne om Jesu fødsel. Der er gratis adgang.

17 TIRSDAG DEN 15. SEPTEMBER 2009 UGEAVISEN ØBOEN 17 Skole til tiden Langelands Efterskole fejrer 100 års jubilæum AF IBEN FRIIS JENSEN, NÆSTFORMAND I BESTYRELSEN FOR LANGELANDS EFTERSKOLE I 1909 blev skolebygningen på Nørrebro 190 i Rudkøbing indviet. I år 2009, hundrede år efter, er det stadig et hus for læring, men de stivede forklæder og hvide kapper er blevet erstattet af fantasifulde genbrugsklude og forne tiders begreber som ro, renlighed og regelmæssighed rocker nu i stedet øregangene, sætter liv på lærreder og skulpturer og bliver til teaterforestillinger af uforudsigelighed. Men tilbage til historien om en helt speciel mand, en dynamisk, progressiv idealist, der var grebet af tanken om Ånd og Hånd. Navnet var Kristen Kristensen Tange, og han var egentlig mejeribestyrer i Humble en driftig og dygtig mejeribestyrer, der dog havde meget andet end ost og mælk i hovedet. Han ville skumme fløden få gårdkarlene til at opleve glæden ved at lære, have langelænderne til at læse litteratur. Og efter at have forsøgt sig med en aftenskole for unge karle, en læsekreds i Humble, en universitetsforening og meget andet, fik han i 1909 etableret Langelands Folkehøjskole på Nørrebro på en grund han købte for kr. I en halv snes år drev han højskolen som forstander, men i 1920 måtte han af mangel på elever og diverse følger af 1. verdenskrig - omdanne sin højskole til et læringssted med kurser af kortere varighed. Tyskerne besatte bygningen Familien Kristensen Tange blev boende på skolen, indtil tyskerne drev dem ud. De ville benytte den solide rødstensbygning som indkvartering. Men allerede i 1945 var der igen skole på Nørrebro. Nu var det forstander Johannes Johansen, som etablerede Langelands Landbrugs & husholdningskole, som igennem 29 år gav unge mennesker fra hele landet (og Færøerne og Island med) mulighed for ekstra skolegang. Indskrivningslisterne afslører i øvrigt, at mange af eleverne blev på Langeland efter skleopholdet. Enten havde de fundet deres livsledsager under skoleopholdet eller også havde de fået øje på den eneste ene blandt øens befolkning som der står i børnesangen: Jeg er født på Langeland og du er født i Skåne, vil du være min lille mand, så vil jeg være din kone! Johannes Johansen drev sin skole, til sidst dog udelukkende som husholdningsskole, frem til 1974, da Langelands Efterskole blev oprettet efter forbillede fra Rantzausminde Efterskole og med forstanderparret Margrethe og Søren Ilsøe. De gode gamle lege Nogle af de gode gamle lege kan bedre leges på Strynø. Nogle såkaldte lege/spilbaser blev forleden indviet. Foreningen Livstræet på Strynø kunne først på året fejre sit 20 års jubilæum. I den forbindelse har foreningen netop afviklet et jubilæumsarrangement, hvor man samtidig har indviet nogle lege/spilbaser på øens sportsplads. Kort fortalt har foreningen opstillet en legekasse med diverse legerekvisitter samt opsat nogle skilte med forskellige legeanvisninger. Lege/spil-baserne er til almindelig fri afbenyttelse for såvel strynboer som gæster. Dog har foreningen opstillet følgende fire betingelser: At man leger, passer på hinanden, husker at rydde op samt kommer igen en anden dag. Legene kan leges af alle, børn som voksne, unge som gamle, små og store grupper, og vil være et oplagt indslag i en hver familie-komsammen. Legene er alle gamle idrætslege, og legeanvisningerne LANDET RUNDT Fra dengang, hvor der var husholdningsskole og eleverne fik små fif, der kunne hjæpe de vordende husmødre. Tiden er gået, men skolen er heldigvis fulgt med. Så tre forstander-skifte senere er det nu forstander Iver Iversen, der sammen med hele byen, skolens lærerstab og de omkring 90 elever vil fejre de 100 år. Det vil ske i løbet af eftersommeren/efteråret. Planlagt er foreløbig et jubilæumsskrift, et hæfte, som vil fortælle skolens historie bl.a. går efterskoleeleverne allerede nu i gang med at interviewe gamle elever fra tiden som Landbrugs- og Husholdningsskole, og i heldigste fald er det måske muligt også at finde en enkelt højskoleelev. Under alle omstændigheder håber Langelands Efterskole, at der stadig dukker flere navne op på personer, som vil bidrage med deres lille stykke af skolens historie. Selve festen skal gerne holdes med deltagelse af så mange gamle elever som muligt og selvfølgelig med underholdning. Gerne af tidligere elever, som er blevet noget ved musikken. 1. oktober markeres jubilæet med et eftermiddags-arrangement, hvortil alle med tilknytning til skolen er velkomne, oplyser skoleleder Iver Iversen. Interesserede kan tilmelde sig jubilæet på skolens mail: eller på tlf benyttes med tilladelse af Center for leg og bevægelse i Gerlev ved Slagelse. Langeland Kommune har givet tilladelse til etableringen på sportspladsen og arbejdet er udført med økonomisk støtte på kroner fra Nordea Fonden, oplyser Finn Jørgensen fra Livstræet. 40 strynboer var forrige weekend mødt op til indvielsen, hvor de havde den fornøjelse at stifte bekendtskab med gamle lege som Nat og Dag, Føde en Bjørn, Troldehoved, og mange flere. HYGGELIG RINGRIDNING - Sydlangelands Ride- og Køreklub havde ringridning søndag den 6. september. Kun 15 ekvipager var tilmeldt i år, men det blev en rigtig hyggelig eftermiddag, oplyser Dorthe Skytte Hansen fra klubben. Vinder i stor klasse blev Anne Kristensen på Viksen. Resultaterne i de øvrige grupper blev: Lille klasse: 1. Mia Grabentinn på Filip. 2. Maiken Nielsen på Malou. 3. Wendy Dahl på Filip. Trækker hold: 1. Emma Sørensen på Pontus. 2. Christian Eckstrøm på Viksen (billedet til venstre). 3. Sofie Hansen på Niza. Kristina Larsen blev årets rytter på grund af sin hjælpsomhed. 7 mio. til Langelandsfort Arbejdsmarkedets Feriefond støtter udbygningen af koldkrigsmuseet AF BJARNE SELVAGER HANSEN - Det er fantastisk nyt, siger Ole Grøn, direktør for Langelands Museum. I fredags fik han besked om at Arbejdsmarkedets Feriefond har bevilget 7 mio. kroner til museet udbygningsplaner på Koldkrigsmuseum Langelandsfort ved Bagenkop. - Bevillingen muliggør det næste planlagte skridt i retning af at gøre Koldkrigsmuseet til en central institution lokalt, nationalt og internationalt indenfor formidling FRA POLITIETS DØGNRAPPORT og forskning i den kolde krig i samarbejde med Langelands Museums faste partner, Center for Koldkrigsstudier ved Syddansk Universitet. Den nylige ansættelse af den kendte koldkrigshistoriker Peer Henrik Hansen på Langelands Museum er også et skridt i retningen mod dette mål, oplyser Ole Grøn. Bevillingen fra feriefonden skal blandt andet bruges til en ny udstillingshal og en hal til et fly, som museet tidligere har fået, men ikke har haft mulighed for at udstille. Færdselsuheld Rudkøbing - Havnegade. Anmeldt: 5. september 09:30. Sket: 5. september 09:30. Part 1 kørte ad Havnegade i sydlig retning og foretog svingning til venstre mod Vinkældergade uden at overholde sin vigepligt hvilket medførte, at han påkørte part 2, der kørte ad Havnegade i nordlig retning. Groft hærværk, graffiti. Rudkøbing - Havnegade. Anmeldt: 7. september 09:15. Sket: 4. september 21:00-7. september 08:30. Bænke og legehuse på ny legeplads samt bænke og statuer overmalet med forskellige tacs i flere farver med tuschpen. Indbrud i privat beboelse Rudkøbing - Nørrebro. Anmeldt: 8. september 09:15. Sket: 7. september 23:30-23:50. Intet stjålet. Indbrud i privat beboelse Rudkøbing - Æblevænget. Anmeldt: 8. september 17:01. Sket: 7. september 15:30-8. september 16:30. Stjålet 2 stk. dyner, 2 stk. hovedpuder, kontanter i mønt, div. smykker. Hærværk, graffiti Rudkøbing - Havnegade. Anmeldt: 9. september 14:00. Sket: 9. september 00:00-14:00. Grafitti tegnet på flisegulvet i opholdslokale. Hærværk, graffiti Rudkøbing - Spodsbjergvej. Anmeldt: 9. september 14:50. Sket: 1. september 10:00-9. september 14:00. Ukendte gerningsmænd har med hvid og lilla spraymaling påført stensætningen ved scenekanten samt suffløsekassen graffiti. Hærværk Rudkøbing - Spodsbjergvej. Anmeldt: 10. september 13:15. Sket: 9. september 16: september 07:00. Drivhus ruder smadret samt dør revet af Hærværk, graffiti Rudkøbing - Ørstedsgade. Anmeldt: 10. september 09:50. Sket: 29. august 10: august 16:00. Gerningsmanden har ved brug af grøn tusch påført væg i port graffiti. Hærværk, graffiti Rudkøbing - Østergade. Anmeldt: 10. september 11:50. Sket: 29. august 10: august 16:00. Gerningsmanden har med grøn tusch påført gulmalet mur ved p-plads graffiti. Hærværk, graffiti Rudkøbing - Ørstedsgade. Anmeldt: 10. september 13:20. Sket: 29. august 10: august 16:00. Gerningsmand har med sort og grøn tusch påført gavlmuren graffiti.

18 18 Møbler Udfyld nedenstående (max. 15 ord inkl. navn, adresse og telefonnummer) med tydelig skrift og husk prisen pr. genstand skal fremgå. Annoncerne må ikke omhandle ting til over kr. samt beskæftigelse, lejligheder eller dyr. Navn: Adresse: Postnr.: MARKEDSPLADSEN Du kan indrykke 15 ord for kun 25 kr. - fra privat til privat hver tirsdag i SÆLGES: Lys eg reolsystem.består af 3 monduler á 80x200-1 med glaslåger. Samlet mål 240x200, 600 kr. Tlf SÆLGES: Sovesofa m. fyrretræsgavle udtrækkes til 2 boksmadrasser. Liggemål 160x200. Flot. 500 kr. Tlf SÆLGES: Ovalt spisebord m/8 højryggede stole, kr. Reol m/glasvitrine, kr., mørkt træ, velholdt. Tlf SÆLGES: Tallerkenrække 300 kr. Spisebord m/2 plader, 2 klap, 4 stole 200 kr. Kommode 150 kr. Lademanns leksikon 50 kr. Tlf el Byggematerialer Cykler og knallerter SÆLGES: Giantco kanallert 30, kører godt. Pris kr. Tlf SÆLGES: Symaskine mrk. royal, fin stand 150 kr. Fyrretræshylder med vanger 3 stk. forsk. længder 150 kr. pr. stk. Tlf ell Børneartikler SÆLGES: Barnevogn 700 kr. Cykelanhænger 2 børn 800 kr. Klapvogn 500 kr. Høj stol 200 kr. Boxseng 90x200 cm 300 kr. Tlf By: SÆLGES: Stiga Bio, med træk, elstart. Pris kr. Tlf SÆLGES: 2 Lama topmadrasser, næsten nye. 85x kr. Tlf SÆLGES: Fors. motorer B.S.JAP. Stihl. Bernard, oliemotor el. m/ gear. Stk. 200 kr. Tlf SÆLGES: Rød Kildemoes pigecykel 400 kr. Box seng m/topmadras, 2 år gl. 600 kr. Tlf SÆLGES: Texas havefræser 5 HK KAVA motor, 1 frem, 1 bak. Pris kr. Tlf SÆLGES: 2boxmadrasser 90x200 cm m/meder, rullemadrasser samlet 550 kr. Topmadras 85x200 cm, 1 år gl. 500 kr. Tlf SÆLGES: Sofabord, mørkt træ med kakler i siden 150 kr. Uld topmadras 90x200 cm 150 kr. Printer 350 kr. Tlf el SÆLGES: TV mrk. panasonic 28 med tvbord, digitalboks, video/dvd-afspiller. Samlet kr. Med 1 års forsikring. Tlf el KØBES: Gammelt indbygget brændekomfur. Gammelt støbejerns badekar. Bondehus vinduer. Tlf Kuponen vedlagt 25 kr. i check eller frimærker, sendes til Øboen, Ørstedsgade 18, 5900 Rudkøbing mrk. markedspladsen senest torsdag før kl Hovedkapsejlads ved Brugtbådsmarked Det såkaldte Brugtbådsmarked i Rudkøbing om efteråret er ved at være en meget fast tradition - som også byder på andre aktiviteter. I år foregår markedet i weekenden september. Rudkøbing Sejlklub afvikler den årlige hovedkapsejlads, hvor der dystes om en vandrepokal. Denne dag er naboklubberne inviteret med, og det foregår på en trekantbane syd for byen. Den første også åbent hus. Der sælges kaffe og brød i klubhuset både lørdag og søndag af klubbens medlemmer - der også står klar til en snak om sejlerlivets glæder. Der kunne jo være potentielle sejlere blandt de besøgende - da der er mange både til salg i havnen samtidig. Samtidig er Klubbens onsdagssejladser vel overstået. De har stået på hver onsdag hele sejlsæsonen, hvor der har deltaget op til 14 både. Der har hver onsdag hele sæsonen været livlig aktivitet på vandet, og ved det efterfølgende kaffebord har klubhuset været fyldt til sidste plads. De, der ikke har deltaget i sejladserne, har flittigt skudt startpistolen af og holdt styr på tyvstarter, tidtagning og kaffebrygning. To af de deltagende både er Folkebåde og besætningen er elever fra Den maritime Efterskole i Bagenkop. De møder start er kl. 9.00, og derefter sejles banen to gange. Banens længde besluttes først på skippermøde samme dag kl Dødsfald Der er tilmelding indtil torsdag den 17. september kl. Vi har et udvalg af færdige gravsten & udfører gerne på tlf specialopgaver Start og mål er lige syd for Langelandsbroen. Dette gør at tilskuerne kan følge bådenes placering når de runder mærket første gang. Sidste år var det Michael Koll, Rudkøbing, der med sin Banner 23 racer To fast for You løb med pokalen. I forbindelse med Brugtbådsmarkedet har sejlklubben Birte Andersen Træffes hele døgnet - alle dage Humblevej 78A 5900 Rudkøbing INFORMATION til borgere på Langeland Afgørelse om ikke-godkendelsespligt af husdyrbrug Lars Andersen Svendborg Kommune har meddelt, at udbygning af udleveringsrumsamtetableringaflæsserampe(ialt21m²) på adressen Sønderskovvej 2, 5953 Tranekær ikke kræver en miljøgodkendelse efter lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. NærmereoplysningeromafgørelsenkanfåsvedhenvendelsetilMiljøogTeknikpåtlf Dereradgangtilaktindsigtisagenjf.offentlighedsloven, forvaltningslovenoglovomfriadgangtilmiljøoplysninger. Anmodningomaktindsigtskalskevedskriftlighenvendelse til Svendborg Kommune. KlageoverafgørelsensendestilSvendborgKommune,Miljø og Teknik Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge, eller til Kommunen videresender klagen til Miljøklagenævnet. Klagen skal være skriftlig og skal være indgivet senest d. 13. oktober Venlig hilsen Svendborg Kommune Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej Vester Skerninge Vi svarer også på tlf. i aftentimerne og weekend og oldemor Grethe Meyer er stille sovet ind. Elsket og savnet. Jette, Søren, Freja, Trine og Cico. Taksigelser Mange tak for opmærksomheden til min 75 års dag. Tak for alle blomster, alle andre gaver og de varme hilsner. Birthe Jensen Tværvej 7 Humble Tak for opmærksomheden ved mit 25 års jubilæum og en særlig tak til Karina og Søren for det flotte arrangement. Hilsen Henrik Nielsen Tusind tak for den store deltagelse ved vor mor, svigermor, mormor, farmor og oldemor Grethe Meyer s sygdom, død og bisættelse. Gitte - Lisbeth - Søren og Peder med familier Annoncetlf Vores kære mor, svigermor, mormor, farmor og oldemor Else Margrethe Hansen * 21. april september 2009 Du vil altid være i vore hjerter På hele familiens vegne Benny, Jonna og Conny Begravelsen har fundet sted. trofast op hver onsdag og gi r klubbens andre medlemmer kamp til stregen, oplyser Lone Nielsen fra klubben. Vinderen af årets sejlads er Leif Nielsen i Peti, en Elvstrøm 95. Nr. 2 er Ole Espe, Skårup i Prob, en L 23, og nr. 3 er Ulrik Bastholm i Linjen, en Bianca 28. Der er præmieoverrækkelse ved standerstrygningen lørdag den 31. oktober kl SÆLGES: 3gadespejle SÆLGES: Ny dørkarm (fejlkøb). Mål 71x204, 200 kr. Tlf. - et firkantet, et rundt og et ovalt, 350 kr. pr. stk. + fragt Tlf Vor elskede mormor Bekendtgørelser Fritids- og hobbyarbejde Diverse SÆLGES: Små høballer sælges 13 kr. pr. stk. Tlf SÆLGES: Denver DVD afspiller 150 kr. Philips videoafspiller/optager VHS 250 kr. Tlf SÆLGES: Texas fræser hobby 300, fejlkøbt kr. Dannebro vindue som nyt H:128, B: kr. Tlf , Rudkøbing Købes Officielt HURRA HURRA! Du ønskes stort tillykke med de 30 år i går. Vi glæder os til festen på lørdag. Knus F. M. D. A. S. S. A. M. K.C Åbent hus I anledning af min 30 års fødselsdag vil det glæde mig at se familie, venner og kollegaer til ÅBENT HUS lørdag d. 19/9 i Fælleshuset på Nilssons Vænge. Dørene er åbne fra kl Venlig hilsen Tine Friis Jørgensen

19 19 80 år Børge Christiansen Tillykke med dagen den 21. september ønskes du af Familien MILITÆR ØVELSE Sydlangeland Tirsdag den 22/9 til torsdag den 23/9. DER VIL BLIVE SKUDT MED LØS AMMUNITION og brugt hvidt lys. Hjemmeværnskompagni Sydlangeland Høstgudstjenester søndag d. 20. september Tryggelev kirke Fodslette kirke Lindelse kirke kirkekoret medvirker. Alle tre kirker er smukt pyntet. Kom og vær med til at takke for årets høst. Bøstrup Kirke Efter en hyggelig fælles udflugt vil vi gerne invitere jer til Høstgudstjeneste søndag den 20. september kl Vi har: En flot pyntet kirke, en enestående god høstprædiken, smukke høstsalmer. Kaffe i sognehuset - kirkebil. Vi ønsker: Mange glade høstkirkegængere. Vi ses til hyggelig samvær. Høsthilsner menighedsrådet. Foreninger og møder Denne dejlige pige fyldte 40 år i går. Hjertelig tillykke med dagen. Nikolaj, Emilie, Helena, Martin, mor og far HUSK SQUAREDANS onsdag den 16/9 kl i Borgerhuset. Langelænderne Er du ramt af kræft? Så få en samtale med en frivillig onsdage kl på Forebyggelsescentret, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing - eller efter aftale. Vi kommer også i hjemmet. Inga Kirsten Bitten Kræftens Bekæmpelse Frivilligrådgivning LANGELAND LOKALFORENING»Gospel for Gospelfolk«Kursus om gospel over ti aftner i efteråret. Kurset henvender sig til de mange gospelkor på Fyn og alle andre, der interesserer sig for gospel. Udgangspunktet for de ti aftener vil være bogen»gospel for Gospelfolk«af Carsten Morsbøl. KURSETS EMNER: De sortes kirke Tilbedelse med afrikanske rødder Gospelmusikkens budskab Gospel som livsgrundlag Gospel som kirke Kurset afholdes mandage kl fra den 28. september til den 7. december i Pinsekirken Svinget 2. i Svendborg. Kurset ledes af præst Poul Henning Krog med team. Prisen for kurset inklusiv et måltid varm mad og kaffe er kun 495,- kr. Tilmelding til kurset kan ske på: samt på telefon FFF Efterår 2009 Højskoleaftener i Bøstrup Sognehus Ændringer i foredrag den 30/9 og 27/10 Preben Thyssen og Jytte Dreyer har ændret dato for deres foredrag: Onsdag den 30. september kl : Peder Thyssen - Gadepræst Fortæller om: Livets ulidelige krav og ensomhed Tirsdag den 27. oktober kl : Jytte Dreyer - kendt fra TV og radio Fortæller om: Livsglædens nødvendighed FFF (Folkekirkens Folkeoplysnings Forbund) tlf At sætte ord på hvad vi tror på! Konfirmations-undervisning for voksne for alle interesserede. - Mener du, Jesus blot var en karismatisk person, der stadigvæk fortælles gode historier om i kirken? - Mener du, Jesus er Guds søn og verdens frelser? - Mener du noget andet om Jesus eller måske ingenting, og vil du gerne vide mere? - Tilhører du en anden religion, er du ateist, eller tror du bare på noget, det er svært at sætte ord på, og vil du gerne vide noget om kristendommen som baggrund for vores kultur og historie? Så mød op til konfirmationsundervisning for voksne i sognene her i efteråret. Første gang i Bøstrup Sognehus torsdag den 17. september kl , hvor sognepræst Torben Poulsen fortæller om: "Fortællingerne om Jesu fødsel" Gratis adgang og kaffe. Kirkebil kan bestilles dagen før ved henv. til sognepræst Torben Poulsen. Yderligere oplysninger i folderen eller hos præsterne. Vel mødt! Sognepræsterne på Langeland og Strynø Efterlysning Diabetesforeningen Diabetesforeningen for Langeland holder Café-møde i Borgerhuset, Rudkøbing fredag den 25. september kl Lars Skov vil fortælle og vise lysbilleder fra det caribiske Cuba. Skov vil også tale lidt om politik og historie fra Cuba. Der serveres kaffe, the og brød. Pris 20,- kr. Sidste frist for tilmelding onsdag den 23. september kl Bente Arnsted tlf Lis Hansen tlf Bestyrelsen Tal om det, der ligger dig på hjertet Hjerteforeningen lokalkomité Langeland inviterer hjertepatienter og deres pårørende til en kop kaffe. Her er der mulighed for at tale/snakke med andre, der har oplevet/gennemgået det samme eller lignende, som du selv har. Mødet er uforpligtende, der er ingen tilmelding og det er gratis. Du kan ligeledes få målt dit blodtryk. Du behøver ikke være medlem af Hjerteforeningen. Forebyggelsescentret, Fredensvej 1 Torsdag 24. september 2009 kl Vinder efterlyses! Nokia 6700 classic som blev udloddet i sidste uges Øboen. Find CBB MOBIL annoncen og vær med i lodtrækningen. EDBFIRMAET Telekæden Rudkøbing Ørstedsgade Rudkøbing Tlf Fax Loppemarkeder Tullebølle Borgerforening: Loppemarked Effekter modtages og afhentes. Tlf eller Udlejning: tlf eller Loppemarkedeffekter afhentes og dødsboer tømmes hele året. Lindelse Idræts- og Støtteforening. Tlf Loppemarked Indsamling til loppemarked foretages hele året. Dødsboer. L.S.F. tlf og Longelse Beboerforening tlf Kom og gør et godt køb i Kirkens Korshær, Genbrugspassagen. Ting afhentes. Tlf Bøstrup Forsamlingshus modtager og afhenter effekter til det årlige loppemarked. Tlf eller udlejning hus. Tlf Tøj, møbler og ting modtages, større mængder afhentes. Tlf Støtteforeningen for Bøstrup Forsamlingshus afholder Loppemarked Søndag den 20. september kl Lejbøllegårdsvej 22, Lejbølle Entre kr. 10,- incl. kaffe Effekter kan stadig afhentes ved henvendelse på tlf eller på tlf Torvet 4 modtager m. tak brugt tøj og brugsting. Folkekirkens Nødhjælp MARKEDSDAG HOS SPAR I LEJBØLLE Som afslutning på vort ophørsudsalg, sælges de sidste rester SØNDAG DEN 20/9 kl ALT SKAL VÆK - KOM OG GØR ET KUP Klinikker Peder Most Loppemarked Førstkommende søndag fra kl på Bjernemarksvej 50. KÆMPE INDENDØRS LOPPEMARKED OG KRÆMMERMARKED Få ledige stadepladser Søndag 6. september kl KRÆMMERE 3500 m 2 fyldt med spændende ting og sager. Dødsboer købes. Stort udvalg af brugte møbler, samle objekter og meget andet. Vi ses hos Kirkeby Gamle Mejeri Assensvej 13, Stenstrup. Tlf Div. effekter og dødsbo købes/afhentes Lejbølle Tlf

20 20 Klinikker PSYKOTERAPI LANGELANDS FYSIOTERAPI Patrick Groen - Martin Lange Torvet 2, Rudkøbing En god behandling, som gør forskel med tilskud fra sygesikringen og DANMARK Tlf , bedst mellem Ingen ventetid Hjemmebehandling også Tåsinge Bliv røgfri fra dag til dag Én behandling Ingen abstinenser Ingen bivirkninger Tjek eller ring tlf Forretningsanliggender RENSETØJ Indlevering af rensetøj hos: MR. RUDKØBING RUDKØBING Sommerhuse DYNAMISK GREV SCHACKS VEJ, SVENDBORG HINE MØLLEVEJ, RUDKØBING TLF Klinikken Karin Frost RAB Akupunktør RAB Zoneterapeut Massør, sygeplejerske Kastanievej Rudkøbing Tlf SOMMERHUSE SØGES TIL UDLEJNING VI MANGLER 15 HUSE TIL SÆSON 2010 RING G EKSISTENTIEL MEDLEM AF PSYKOTERAPEUT FORENINGEN Fysioterapeautisk behandling Hjemmebehandling Træning, hold eller individuel Pilates Fysio-Massage Nørrebro 151 Tlf Stillinger tilbydes TOPPRIS Alt i gl. møbler og småting, antikviteter og dødsboer, købes altid til højeste dagspris. Frank Hilding Ferielukning Forskelligt købes BØGEBRÆNDE - SAVET OG KLØVET i den længde og størrelse der passer til din ovn - leveres i større og mindre partier Nyskovet bøg sælges til lev. i vinter/foråret. Bestillinger modtages gerne nu. LANGELANDS BRÆNDESALG v/per skytte SALG AF KOKS, BRIKETTER, GRUS OG STEN SAMT UDLEJNING AF CONTAINERE Vognmand Torben Skov Jensen Spodsbjergvej Rudkøbing Tlf Biltlf Tjen en GOD HUND i timen vedatbringeaviserud! Fyens Stiftstidende og de øvrige morgenaviser skal ud hver dag. VimanglermorgenfriskeomdelereflerestederpåFyn. Din alder skal være mellem 13 og 18 år. Avisomdelingen starter typisk mellem kl og Voresavisrutererpåca.1timeoglønnen forvoksneerca.100kr.pr.rute*) Hardutidoglysterdetmuligtatfåflereavisruterogstørreindtjening. *) ifølge overenskomst. Netop nu mangler vi bude i følgende områder: Rudkøbing (67345) Søndag i området: Brogade, Nørregade, Ramsherred, Rue, Strandbakken, Østergade m.m. (ca. 90 aviser) Løn pr. måned: år ca. kr. 450,-. Et godt job for efterlønsmodtagere og pensionister. Kontakt tlf Jannick Spodsbjerg (67349) Søndag i området: Drejet, Egevænget, Slaaenvænget, Solbakken, Spodsbjergvej m.m. (ca. 20 aviser) Løn pr. måned: år ca. kr. 310,-. Et godt job for efterlønsmodtagere og pensionister. Kontakt tlf Jannick Kontakt os på den direkte telefonlinie mandag fredag mellem kl og Du kan også sende en mail til: Tullebølle (67371) Søndag i området: Bygaden, Egevej, Frellesvigvej, Kirsebærvænget, Møllevænget, Skebjergvej, Solskrænten m.m. (ca. 45 aviser) Løn pr. måned: år ca. kr. 540,-. Et godt job for efterlønsmodtagere og pensionister. Kontakt tlf Jannick - et Fyens Stiftstidende datterselskab Ferielukning i perioden 25/9-4/10, begge dage incl. Salon Ebbe Platanvej - Rudkøbing - tlf Opsynsmand søges Til vort sommerhus i Ristinge søges en person, som har lyst til at foretage småvedligeholdelser i perioder hvor huset er tomt. Interesserede bedes sende et par ord pr. brev eller pr. til: Novenco s Personalefond Att.: Birthe Jensen, Industrivej 22, 4700 Næstved tlf såerdu godt på vej til noget stort! Er du fyldt 13 år? - Så kan du tjene rigtig gode penge som avisbud. Men der er mange andre fordele. Uanset hvad du senere skal arbejde med, så er en tidligere avisrute en super god anbefaling, der viser, at du er klar til at yde en indsats og tage et ansvar. Og så må du ikke glemme den friske luft, motionen, de frie arbejdstider og den gratis avis til din familie. Ledige budruter Langeland Nord: Rute 636 Lejbølle, 20 aviser. Godthåbsvej, Horsekæret, Lejbøllegårdsvej, Lejbøllevej, Mejerivej. Rute 638 Tranekær, 22 aviser. Aasøvej, Nygade, Slotsgade. Stillinger tilbydes Kvik medarbejder søges til Havnegrillen i Lohals. Tlf Rute 648 Lohals Nord, 50 aviser. Hovvej, Skovvænget, Smedegade, Solbakken, Stigtehaven, Tom Knudsensvej, Østergade. Langeland Syd: Rute 627 Bagenkop 1, 49 aviser. Bakkevej, Dæmningen, Fredsbjergvej, Kirkevej, Kløvervænget, Laksevej, Stationsvej, Vestervej, Vestervænget, Østergade. Rute 629 Tryggelev, 24 aviser Jernbanevej, Ourevej, Pilehaven, Tryggelev. Rute 662 Lindelse 2, 50 aviser. Bogøvej, Bregnevej, Brungårdsvænget, Hennetvedvej, Herslevvej, Kirkegade, Lønkildevej, Vævergyden, Østerled. Rute 674 Humble 3, 44 aviser. Bøgebjergvej, Egevej, Ellehaven, Helsnedvej, Højetoftevej, Lærkevej, Poppelvej. Rudkøbing: Rute 550 Ahlefeldtsgade, 28 aviser. Ahlefeldtsgade, Reberbanen, Rolighedsvej, Østerport. Rute 551 Chr. Kilsgårdsvej, 65 aviser.bakkevænget, Birkevænget, Bryggergården, Bryggervej, Byskrivervej, Ellehaven, Elmevænget, Nørrebro, Schnorsvej. Rute 562 Humblevej, 56 aviser. Cirklen, Fredskovvej, Garverstrædet, Halvmånen, Hugpiben, Humblevej, Planken, Skindhandlerparken, Spangevej, Sylen. Vi kan altid bruge afløsere enten du er voksen eller barn. Ring SEND EN SMS TIL 1239 MED TEKSTEN AVISBUD OG DEREFTER NAVN OG EVT. RUTE DU ØNSKER SÅ KONTAKTER VI DIG. Når du er avisbud, får dine forældre automatisk tildelt et abonnementsnr., som giver dem ret til at læse Fyns Amts Avis hver dag - også elektronisk. Derudover kan de opnå gode rabatter ved køb af billetter og rejser m.m.

Autolease anbefaler følgende direktionsbiler.

Autolease anbefaler følgende direktionsbiler. Autolease anbefaler følgende direktionsbiler. Ford Mondeo EcoBoost 240HK Titanium Stationcar Km pr. l. 13,0 CO2 179 g pr. km Udstyr: Titanium udstyr + aktiv fartpilot, xenon lygter, sportsundervogn, sædepakke,

Læs mere

Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier

Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier Center for Grøn Transport Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier Den 25. august 2009 blev der indført energi- og miljøkrav til taxier jf. bekendtgørelse

Læs mere

udsalg sensommer Horsens største bilforhandler - det skal fejres!! Spar op til 27.200,- på udvalgte brugte biler NY Peugeot 208 NY Hyundai i20 Sport

udsalg sensommer Horsens største bilforhandler - det skal fejres!! Spar op til 27.200,- på udvalgte brugte biler NY Peugeot 208 NY Hyundai i20 Sport AUGUST 2015 sensommer udsalg Horsens største bilforhandler - det skal fejres!! Spar op til 27.200,- på udvalgte brugte biler NY Peugeot 208 NY Hyundai i20 Sport NY Hyundai i30 Turbo Vejlevej 160. 8700

Læs mere

Nyhedsbrev. Nu er vi gået ind i efteråret 2013 og mange er ved at bestille biler for resten af året og til levering i begyndelsen af det nye år.

Nyhedsbrev. Nu er vi gået ind i efteråret 2013 og mange er ved at bestille biler for resten af året og til levering i begyndelsen af det nye år. ALM. BRAND Leasing Alm. Brand Leasing A/S Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 70 03 Telefax 35 47 70 04 www.almbrandleasing.dk Oktober 2013 Nyhedsbrev Kære kunde Nu er vi gået ind i efteråret

Læs mere

Byloppemarked i Troense

Byloppemarked i Troense Byloppemarked i Troense Lørdag og søndag 4.og 5.juni Kl. 10.00-16.00 Den hyggelige nye tradtion med at holde loppemarked i hele Troense by den første weekend i juni er i år den 4. og 5. juni. Sidste år

Læs mere

ALFA AUDI CHEVROLET CITROËN FIAT FORD HONDA HYUNDAI KIA MAZDA NISSAN OPEL PEUGEOT RENAULT SAAB SEAT SKODA SUZUKI TOYOTA VOLVO VW

ALFA AUDI CHEVROLET CITROËN FIAT FORD HONDA HYUNDAI KIA MAZDA NISSAN OPEL PEUGEOT RENAULT SAAB SEAT SKODA SUZUKI TOYOTA VOLVO VW ALFA AUDI CHEVROLET CITROËN FIAT FORD HONDA HYUNDAI KIA MAZDA NISSAN OPEL PEUGEOT RENAULT SAAB SEAT SKODA SUZUKI TOYOTA VOLVO VW BETJENINGSENHEDER El-værkstedet tlf. +45 8741 8020 fax. +45 8617 4444 ALFA

Læs mere

Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v.

Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v. UDKAST Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 www.trafikstyrelsen.dk Sagsnummer:TS20703-00028 Sagsbehandler: PJL Dato 30.04.2013 Årlig vurdering i forbindelse med regulering af bekendtgørelse

Læs mere

20 ÅRS FØDSELSDAGSFEST

20 ÅRS FØDSELSDAGSFEST Mandag - fredag 09.00-17.30 Lørdag - søndag 11.00-16.00 Vejlevej 160 8700 Horsens 8711 8800 www.rafmotors.dk 20 ÅRS FØDSELSDAGSFEST - hos DK s største Hyundai-forhandler DET SKAL FEJRES!!! 25. - 26. april

Læs mere

Hyundai Getz årgang 2002-2009 Alu-fælge (4x100 Et 37) monteret med 195/50R15 Kormoran helt NYE dæk. Kr. 2500.-

Hyundai Getz årgang 2002-2009 Alu-fælge (4x100 Et 37) monteret med 195/50R15 Kormoran helt NYE dæk. Kr. 2500.- Vi har over 100 sæt brugte hjul på lager til forskellige biler. Herunder er blot et lille udvalg. Audi 80/90 årg. 90-00 - 4 brugte sommerhjul Alufælge (4x108 Et 35) monteret med 205/50R15 Budget sommerdæk

Læs mere

verdenspremiere 14.-15. marts kl. 11-16 Ny Hyundai i20

verdenspremiere 14.-15. marts kl. 11-16 Ny Hyundai i20 verdenspremiere 14.-15. marts kl. 11-16 Ny Hyundai i20 BREAKING NEWS: En stjerne er født! fra kun 119.995.- anmelderne er enige - klassens bedste! i20 Den nye i20 forener elegance og rummelighed i ét sporty

Læs mere

Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Guide Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 12 Guide: sider Næsten samme bil - bare billigere Hvorfor betale 130.000 kr. for en Fiat 500, når du kan få en Ford Ka til 70.000 kr.?»fordi

Læs mere

Benzin Diesel. Guide. eller. sider. Oversigt benzin-vindere og diesel-vindere samt nøgletal for 28 biler

Benzin Diesel. Guide. eller. sider. Oversigt benzin-vindere og diesel-vindere samt nøgletal for 28 biler Foto: Scanpix Guide Januar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Benzin Diesel eller 12 sider Oversigt benzin-vindere og diesel-vindere samt nøgletal for 28 biler BENZIN ELLER DIESEL INDHOLD:

Læs mere

Anerkendelse hos andre. Holdbarhed. Design. Støjniveau i kabinen Holdbarhed Sikkerhedsudstyr Holdbarhed. Pris ift. kvalitet

Anerkendelse hos andre. Holdbarhed. Design. Støjniveau i kabinen Holdbarhed Sikkerhedsudstyr Holdbarhed. Pris ift. kvalitet Bilejernes vurdering af den enkelte bilmodel er omregnet til en skala på 0 1000 indekspoint. De tre parametre, der forholdsvis har scoret mest og mindst, står i prioriteret rækkefølge i skemaet. Kilde:

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Test: Biler der kører længst på literen

Test: Biler der kører længst på literen Test: Biler der kører længst på literen De nye regler om energimærkning har gjort det lettere for normalforbrugeren at se, hvilke biler, der tilbyder den bedste brændstoføkonomi. Af Hans Uffe Christensen,

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Der bliver kørt flere kilometer

Der bliver kørt flere kilometer Der bliver kørt flere kilometer Medlemmerne har gennemsnitligt kørt 32.200 erhvervskilometer i 2015, hvilket er et lille fald i forhold til 2014, men ellers på niveau med de foregående år. Den private

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Referat fra dialog møde med lodsejere fra Hou Nordstrand. Afholdt på Fredensvej 1 5900 Rudkøbing 6. februar 2015:

Referat fra dialog møde med lodsejere fra Hou Nordstrand. Afholdt på Fredensvej 1 5900 Rudkøbing 6. februar 2015: Referat fra dialog møde med lodsejere fra Hou Nordstrand. Afholdt på Fredensvej 1 5900 Rudkøbing 6. februar 2015: Referent Astrid Ejlersen (AE). Mødets program: 1) Velkommen ved Langeland Kommune 2) Præsentation

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Status Bycykelsæson 2014. Åbning af sæson 2014. Begivenheder i løbet af bycykelsæson 2014. Aarhus Kommune

Status Bycykelsæson 2014. Åbning af sæson 2014. Begivenheder i løbet af bycykelsæson 2014. Aarhus Kommune Status Bycykelsæson 2014 Åbning af sæson 2014 Rådmand Thomas Medom åbnede bycykelsæson 2014 på en kølig lørdag den 5. april under arrangementet Cyklen i Centrum, på rådhuspladsen. Bycykelsæson nr. 10 stod

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT Ny tilmeldingsprocedure: I forbindelse med digitaliseringen og den nye hjemmeside er der ændret på måden at tilmelde sig. På hjemmesiden under Event kan du se alle

Læs mere

Guide. brugte biler BILLIGSTE. Gør et godt køb. sider. Se hvor i landet det er billigst. September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Guide. brugte biler BILLIGSTE. Gør et godt køb. sider. Se hvor i landet det er billigst. September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris Guide September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider Gør et godt køb De BILLIGSTE brugte biler Se hvor i landet det er billigst Her finder du de bil Københavnerne kører

Læs mere

Venskabsklub. www.svendborgsingleklub.dk. Januar 2013

Venskabsklub. www.svendborgsingleklub.dk. Januar 2013 Sydfyns Single- single- og og vens Venskabsklub www.svendborgsingleklub.dk Januar 2013 Fredag den 4. januar kl. 19 Klubaften på Færgegården, Færgevej 13, 5700 Svendborg Der serveres hakkebøf med stegte

Læs mere

NY BENZINMOTOR LANGT PÅ LITEREN LAVT CO2-UDSLIP SKARP PRIS

NY BENZINMOTOR LANGT PÅ LITEREN LAVT CO2-UDSLIP SKARP PRIS CITROËN C3 NYHED NY BENZINMOTOR LANGT PÅ LITEREN LAVT CO2-UDSLIP SKARP PRIS CITROËN C3 VTi 82 Attraction KUN 129.990,- CITROËN C4 VTi 95 Attraction KUN 179.990,- CITROËN C1 FRA 79.990,- FINANSIERING FRA

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Udvikling i nye danske personbilers CO 2. udledning og energiforbrug. årgang 2005

Udvikling i nye danske personbilers CO 2. udledning og energiforbrug. årgang 2005 Udvikling i nye danske personbilers CO 2 udledning og energiforbrug årgang 2005 December 2006 Indholdsfortegnelse POLITISKE RAMMER 3 EU-Strategi 3 DANSK INDSATS 4 Oplysningsarbejde 4 Grøn ejerafgift 4

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Der bliver kørt flere kilometer

Der bliver kørt flere kilometer Baggrund Business Danmark gennemfører hvert år en undersøgelse om medlemmernes kørselsmønstre og holdninger til adfærd i trafikken. Sælgere bruger generelt meget tid i deres biler. Derfor er det interessant

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Søren Cajus. DI Bilbranchen

Søren Cajus. DI Bilbranchen Elbiler og det danske Søren Cajus Chefkonsulent DI Bilbranchen www.bil.di.dk dk Personlig profil Karriere - DI Bilbranchen siden 2005 - DI siden 2000 - Danmarks Statistik 1998-2000 - Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

Et strejftog gennem 20 år

Et strejftog gennem 20 år 1993-2013 www.taarnbybladet.dk OKTOBER 2013 Et strejftog gennem 20 år Redigeret af: Allan Meyer Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indledning... 2 Stiftende generalforsamling 2 Første nummer udkom 15. september

Læs mere

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol Blad nr. 82 Dagsorden Tilstede: Janne (JRP). Jens Christian (JCB), Kirsten (KKO), Kjeld (KM), Lars (LF), Tine (TS), Tom (TVS), Vibeke (VW), Helle (HJ), Kisser (KW), Mai (MBA), Benny (BR) Afbud: Anders

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Formålet med importørundersøgelsen er at vise vejen til et bedre forhold mellem forhandler og importør.

Formålet med importørundersøgelsen er at vise vejen til et bedre forhold mellem forhandler og importør. Importørundersøgelsen 2013 Danmarks Automobilforhandler Forening har i samarbejde med analysebureauet Loyalty Group A/S gennemført en undersøgelse blandt landets nybilforhandlere. Undersøgelsens formål

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Oversigt over musik events på Langeland sommeren 2014

Oversigt over musik events på Langeland sommeren 2014 Lohals Bøstrup Musikken er fra langeland Rudkøbing Spodsbjerg Oversigt over musik events på Langeland sommeren 2014 Bagenkop Sommerkoncerter i Bøstrup Kirke Lørdag d. 7. juni Kl. 15.30 Danavista Kvartetten

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 Klubhuset. Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 kl 19 i klubhuset Bestyrelsen : Bente Meunier Thomas Schmidt Claus Svenningsen Rasmus Jørgensen Flemming Laursen Niels Martin Larsen Flemming Larsen Per

Læs mere

De bedste bilkøb. guide MPV SMÅ BILER STATIONCAR MELLEMKLASSE. Se listerne: 202 modeller. sider. Flere guider på bt.dk/plus FÆRREST FEJL

De bedste bilkøb. guide MPV SMÅ BILER STATIONCAR MELLEMKLASSE. Se listerne: 202 modeller. sider. Flere guider på bt.dk/plus FÆRREST FEJL FEBRUAR 2012 guide 16 Flere guider på bt.dk/plus sider FÆRREST FEJL De bedste bilkøb MPV SMÅ BILER STATIONCAR MELLEMKLASSE BEDSTE GARANTI BEDSTE TOTALØKONOMI Se listerne: 202 modeller Vælg bil med tegnebogen

Læs mere

REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008

REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008 REFERAT AF MØDE I FORRETNINGSUDVALGET 25. JUNI 2008 25. juni 2008 kl. 19:00 på, DAGSORDEN: 1. Godkendelse af referater 2. Formandens beretning v/formanden 3. Regnskab, Budget og Satser v/ Kassereren. 4.

Læs mere

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT ALM. BRAND ALM. BRAND NETBANK SÅDAN STARTER DU NETBANKEN Gå ind på hjemmesiden www.almbrand.dk Vælg Netbanken under Genveje nederst

Læs mere

Der bliver kørt flere kilometer

Der bliver kørt flere kilometer Baggrund Business Danmark gennemfører hvert år en undersøgelse om medlemmernes kørselsmønstre og holdninger til adfærd i trafikken. Sælgere bruger generelt meget tid i deres biler. Derfor er det interessant

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Jkf Faaborg-Midtfyn kommune.

Jkf Faaborg-Midtfyn kommune. Referat JKF møde d. 29. august 2012. Sted: Flemmings Fiskehytte Horne Strandvej. Tilstede: Ejgil Jensen (EJ), Peter Reitz (PR), Jerrik Andersen (JA), Jesper Langfeldt (JL), Flemming Sørensen (FS) og Jens

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 93 af 30. november 2006. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 93 af 30. november 2006. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 93 Offentligt J.nr. 2006-518-0200 Dato: 19. December 2006 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 93 af 30. november 2006. (Alm.

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 Evt. ændringer forbeholdes. Alle arrangementer er kun for foreningens medlemmer. Køge Borger- og Haandværkerforening Stiftet 24. januar 1847 Kontaktpersoner : Formand : Murermester

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

14.-21. oktober 2013

14.-21. oktober 2013 14.-21. oktober 2013 Børnenes Efterårsferien GAVEKORT 2013 Langeland Langeland Bibliotek Langelands Langelandsfortet TICKON Bagenkop Familie Fitness hardet hele... Handelsstandsforening 51964 Gavekort

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Her sparer du penge på værkstedsregningen

Her sparer du penge på værkstedsregningen Her sparer du penge på værkstedsregningen Din bil er gået i stykker, og du vil indhente et tilbud på reparation. Det sker hurtigst hos en værkstedsportal, har danskerne erfaret Af Hans Uffe Christensen,

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 4. februar 2008/ik Referat Bestyrelsesmøde 01-2008 19. januar 2008 Idrættens Hus 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 08-2007 3. Bestyrelsens siden sidst 3.1. Beslutninger

Læs mere

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære Ældreidræt i Greve Kommune - Din vej til sundhed og velvære Oktober 2012 Motion er vigtigt hele livet og det er aldrig for sent at komme i gang! Med denne reviderede udgave af Ældreidrætskataloget er du

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

E`Svenstruplaug. Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens. 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse

E`Svenstruplaug. Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens. 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens Afbud.: 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse 2. Orientering v. Børge da formanden var fraværende : Havde alle

Læs mere

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Seniorkulturuge 2008 Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Kulturelt Samråd, Solrød Bibliotekerne, Kræftens Bekæmpelse, AOF, Super Brugsen, Lokalhistorisk Forening, Lions, Ældresagen,

Læs mere

MIDTVENDSYSSEL AMATØRSCENE BYDER VELKOMMEN TIL FORESTILLINGEN. UD AF RØRET Skrevet af Knud Erik Meyer Ibsen STØT VORE SPONSORER, DE STØTTER OS

MIDTVENDSYSSEL AMATØRSCENE BYDER VELKOMMEN TIL FORESTILLINGEN. UD AF RØRET Skrevet af Knud Erik Meyer Ibsen STØT VORE SPONSORER, DE STØTTER OS 2006 MIDTVENDSYSSEL AMATØRSCENE BYDER VELKOMMEN TIL FORESTILLINGEN UD AF RØRET Skrevet af Knud Erik Meyer Ibsen BESØG OS PÅ HTTP://WWW.MVAS.DK 34 BESØG OS PÅ HTTP://WWW.MVAS.DK INDHOLDSFORTEGNELSE NYHED

Læs mere

Referat fra TeamGym seminar Dato: 02.06.12 Tid: 13.00 17.30 sted: Odense idrætscenter

Referat fra TeamGym seminar Dato: 02.06.12 Tid: 13.00 17.30 sted: Odense idrætscenter Referat fra TeamGym seminar Dato: 02.06.12 Tid: 13.00 17.30 sted: Odense idrætscenter 1. Velkomst ved Anders. Vi vil gerne høre hvad I mener inden vi beslutter noget 2. Forslag om nye aldersinddelinger

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Andersen & Martini Husmandsvej 3 2630 Taastrup 36 93 15 39 Fra 80,00 -> Jan Würtz jw@a-m.dk Chevrolet US

Andersen & Martini Husmandsvej 3 2630 Taastrup 36 93 15 39 Fra 80,00 -> Jan Würtz jw@a-m.dk Chevrolet US SJÆLLAND Skadesværksted Adresse Post nr. By Tlf. nr. Vilkår Kontaktperson Mail adresse Bilmærke Incl. 50 km.pr.dag Bo Kjeldsmark Islevdalsvej 2610 Rødovre 44 91 04 00 u/b Andy Baüerlein ab@rodovre.peugeot.dk

Læs mere

Lindknud Motocross Klub

Lindknud Motocross Klub Lindknud Motocross Klub Hyldelundvej 8 Lindknud, 6650 Brørup Tlf.: 22 67 77 93 Dato: 02.03.2014 Vejen Kommune Udvikling & Erhverv Kultur & Fritid Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Vedrørende ansøgning om tilskud

Læs mere

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Hvem er vi Turist- og Erhvervsforeningen Langeland herefter kaldet TEL er en dynamisk og velfungerende organisation under daglig ledelse af direktør

Læs mere

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 DM i Firmaidræt Golf, stableford PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 1 Velkommen til DM-stævne i Golf, stableford Det er med stor glæde at Holstebro Firmaidræt kan byde velkommen til firmaidrætten,

Læs mere

Sommerfest i Mellerup

Sommerfest i Mellerup Sommerfest i Mellerup på Fælleren 29. maj - 1. juni Randers Maskinfabrik A/S SLOTSGARTNEREN I/S Eriksvej 5B, 8960 Randers SØ Tlf: 86 43 56 15 Engros og firmaordninger Nyholmsvej 11-8930 Randers NØ Tlf.:

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding Oktober 2010, nr. 8 Velkommen til oktobermødet. Onsdag, den 13. oktober kl. 18:00 til fællesmøde mellem Fyn og Trekantområdet Til foredraget Bliv bedre til forhandling Du er velkommen

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring

Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring en del af Alm. Brand WWW. A L M B R A N D. D K ALM. SUND FORNUFT indhold 2 Nordisk veteran 4 Tegningsregler 2010 4 Præmier for ansvars- og kaskoforsikring 5 Stilstandskaskoforsikring

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011 Nyheder og informationer fra Osted Idrætsforening Side 1 af 6 Indhold 1. JULETRÆSFEST I OSTEDHALLEN... 1 2. LBS LANDSBADMINTONSTÆVNE I EFTERÅRSFERIEN... 2 3. DGI BADMINTONSTÆVNE FOR + 60 ERE... 2 4. LOPPEMARKED

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Lillebæltsskydning 2008

Lillebæltsskydning 2008 Lillebæltsskydning 2008 Mandag den 21. januar til lørdag den 26. januar 2008 Østergade 3 Særslev mail: keld@handelsfirmaet.dk TØMRERMESTER Steen Andersen Mejlskov Tømrer og Snedkerforretning ApS Savværksvej

Læs mere

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. Løbenr.: 483 Generalforsamling den 29. januar kl. 18.30 I Hallen. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2012 + budget 2013 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

Læs mere

Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, torsdag den 23. april, 2015

Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, torsdag den 23. april, 2015 Generalforsamling i Baaring Banke Lokaludvalg, torsdag den 23. april, 2015 Generalforsamlingen foregik i biblioteket i Roerslev-Blankes Forsamlingshus, kl. 19.30 Dagsordenen var følgende: 1. Valg af dirigent

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Christiansfeld Skole Nyhedsbrev

Christiansfeld Skole Nyhedsbrev Oktober 2014 Dette nyhedsbrev er det første efter flere års pause. Skolebestyrelsen drøftede på sit møde i september skolens kommunikation med forældre og lokalsamfund. Det er efterhånden mange år siden,

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling d. 15. marts 2014 Fredericia Tegnsprogsforening

Referat fra ordinær generalforsamling d. 15. marts 2014 Fredericia Tegnsprogsforening Referat fra ordinær generalforsamling d. 15. marts 2014 Fredericia Tegnsprogsforening 1. a. Valg af dirigent Christian Høybye blev foreslået af bestyrelsen og blev valgt. b. Valg af referent Tine Lind

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

ÅBENT REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE 1/2006

ÅBENT REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE 1/2006 ÅBENT REFERAT AF FORRETNINGSUDVALGSMØDE 1/2006 TID: Tirsdag den 31. januar 2006 kl. 14.00 18.00 STED: Mødet afholdtes ved Revisionsfirmaet Ernst & Young i Odense DELTAGERE: Christian Kjær Pedersen (CKP),

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn. Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia

Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn. Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Fyn og Sydjylland inviteres du

Læs mere

Om Frivilligafdelingen

Om Frivilligafdelingen Frivillighåndbog Om Frivilligafdelingen Indhold Frivilligafdelingens opgaver... 3 Værktøjsmapper... 4 Frivilligafdelingen består af... 6 Mødrehjælpens lokalforeninger... 7 Mødrehjælpens fondsbutikker...

Læs mere

KALØ GOLFNYHEDSBREV GENERELT SPONSORER ORGANISATION NR. 1 2014

KALØ GOLFNYHEDSBREV GENERELT SPONSORER ORGANISATION NR. 1 2014 NR. 1 2014 KALØ GOLFNYHEDSBREV GENERELT Kalø Golf Club 2014 Klubhus 2014 Bagskabe Ekstraordinær generalforsamling / Infomøde tirsdag d. 18/3 SPONSORER Bliv sponsor i Kalø Golf Club ORGANISATION Præsentation

Læs mere

Skal du lease en privatbil?

Skal du lease en privatbil? Skal du lease en privatbil? Privatleasing eller løb? Der er mange aspekter, som skal inddrages når man skal lease en bil. Vi gør beslutningen overskuelig, da vi har samlet de bedste tilbud på private leasingbiler,

Læs mere