Drukner Helnæs i i den den nye nye storkommune?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Drukner Helnæs i i den den nye nye storkommune?"

Transkript

1 Jollehavn eller ophalerplads - en idé på Helnæs? side 8 Forsamlingshuset - øens ukuelige omdrejningspunkt side10 Drukner Helnæs i i den den nye nye storkommune? Fra nytår 2007 er storkommunen en realitet Vil Helnæs blive hørt? Af John Rasmussen Den 15. november 2005 blev der som bekendt afholdt kommunevalg på Helnæs. Kommunevalget betød et systemskifte, idet Socialdemokratiet sammen med De Radikale og SF pegede på Finn Brunse (S) som ny borgmester fra Det medfører, at det nuværende byråd fortsætter i hele 2006 og de 29 nyvalgte medlemmer sammen med byrådet indgår i et koordinerende sammenlægningsudvalg med Finn Brunse som formand. Kirkebjergvej 17, Flemløse, 5620 Glamsbjerg, tlf Udvalget skal planlægge den endelige kommunesammenlægning med start Slut med lokal repræsentation fra Helnæs Valget på Helnæs betyder et farvel til Venstres Kamma Hansen pr. 31/ , idet hun ikke ønskede at genopstille. Derved mister Helnæs en politiker, som i særlig grad kendte til vort lille samfund. Og findes der i det fremtidige byråd politikere, der har samme indsigt og forståelse for Helnæs? Eller bliver vi en blindtarm på Kjær s tilbud Januar, februar, marts Rejecocktail anrettet i portionsglas med asparges, salat, kaviar, tomat, citron og rød dressing Kalveculotte med urtecremekartofler, grønsagssauté og mixed salat Jordbær flødeis Pyntet med flødeskum og chokolade Pris kr. 99,- borgmesterens kommunekort, hvor man knap nok ved hvor Helnæs ligger. Hvordan kan vi synliggøre os og sikre fremtidig opmærksomhed fra kommunen? Det er vigtigt, at landområdernes stemme og ønsker høres i den nye kommune. Vi skal ses som en ressource og ikke som en belastning, men man kan frygte, at den nye storkommune vil spare ude i landdistrikterne. Hvis man fjerner den kommunale service, flytter folk ikke hertil. Fortsættes på side 3 FOTO HELLE BLUME Lederen: Helnæs Posten side 2 Debat og Læserbreve side 2 Ny café på Helnæs side 5 Nye helnæsboere side 6 og 7 Højskoledagen på Helnæs Grundtvigs mangfoldighed Side 4 Jollehavn eller ophalerplads side 8 Forsamlingshuset øens ukuelige omdrejningspunkt side 10 På strandjagt fra Helnæs side Det sker i januar side 14 Foreninger side 14 Køb og Salg Helnæs Postens gratisannoncer side 15 Mærkedage Side 15 Ny præst på Helnæs Bagsiden Kommunalvalget på Helnæs Bagsiden

2 2 LEDER Helnæs Posten Helnæs Posten udkommer hermed for første gang. I mange år har Brugsen, senere Købmandsforretningen, været mødestedet for beboerne på Helnæs, hvor nyheder og meninger er blevet udvekslet. Udhængskabet og de mange sedler på døre og vinduer fortalte om et livligt og dynamisk samfund. Efter butikkens lukning er der opstået et behov for et samlende nyheds- og orienteringsmedie, som opslagspælen på P-pladsen ikke formår at dække. Hvad skal der så stå i en avis, der kommer én gang om måneden? Vi ønsker, at Helnæs Posten skal sætte de spørgsmål til debat, som er vigtige og som interesserer folk på Helnæs. Vi ønsker at skrive om fortid, nutid og fremtid. Vi ønsker at orientere om det bedste, der kan overleveres fra de gamle til de nye. Med portrætter byder avisen de nye helnæsboere velkommen og fortæller om dem, der har boet her et langt liv, så man kan lære hinanden bedre at kende. Bedst er det dog at mødes, og det er der god anledning til på Helnæs med det rige foreningsliv, der trives her. Helnæs Posten vil bringe meddelelser om begivenheder og referater af møder. Helnæs Posten vil også orientere om halvøens arbejdspladser og det øvrige arbejdsliv. I dette første nummer vil vi sætte fokus på det overståede kommunevalg og hvilken betydning, det kan få for fremtidens Helnæs. Vi vil også være et blad, der skaber opmærksomhed udenfor Helnæs, ikke mindst i forhold til de nye politiske rammer, vi har fået. Nedenfor bringes sidste vers i den sang af N.F.S. Grundtvig, der er omtalt i en artikel i dette blad, og som på glimrende vis kan stå for det, der er Helnæs Postens ærinde: Oplysning være skal vor lyst, / er det så kun om sivet, / men først og sidst med folkerøst / oplysningen om livet; / den springer ud af folkedåd / og vokser, som den vugges, / den stråle i vort folkeråd, / til aftenstjernen slukkes. Omsættes dette budskab til Helnæs Postens formål, siger det at Helnæs Posten er skrevet for at oplyse om livet, som det leves her. Oplevet, fortalt og skrevet af og for dem, der lever og bor på Helnæs, om det, de finder vigtigt for deres liv og af kærlighed til livet på Helnæs. Med den hensigt at pleje og udvikle det, der er vigtigt for fællesskabet, således at det også afspejles i de råd og bestyrelser, der bestemmer om rammerne for livsudfoldelserne. Vi håber, at Helnæs Posten vil blive en levende avis, men det forudsætter, at læserne kommer med indlæg og kommentarer til de begivenheder og spørgsmål, som vedrører Helnæs. Vi håber, I tager godt imod bladet. LÆSERBREVE Redaktionen opfordrer bladets læsere til at indsende læserbreve. Indlæg underskrives med navn og adresse. Spor i landskabet Jeg mener, det er en god idé, hvis Helnæs fik etableret nogle vandrestier, naturligvis først efter aftale og godkendelse med de implicerede lodsejere. Det forholder sig nu engang således, at turister ofte kun færdes, hvor man har lov. Spor i landskabet er en landsomfattende organisation under Friluftsrådet, der har anlagt vandrestier mange steder i landet, bl.a. på Bågø og Lyø. Anlæggelse vil begrænse færdsel uden tilladelse og den dermed følgende irritation på private områder. Jeg opfatter det som en oplagt god idé for Helnæs. Helle Blume Andresen, Stævnevej 22, Helnæs. Hygge i forsamlingshuset Jul er altid noget ekstra, men stemningen steg i det øjeblik man kom ind i forsamlingshuset. Det dejlige store pyntede juletræ og de mange borde med julestjerner og røde stearinlys var et syn for hjertet. Så kom det lille teatersykke, Klods Hans, i moderne form. Børnene var fremragende allesammen, særlig Klods Hans, med glimt og smil i øjet, var herlig at se på. Jeg tror, vi alle var godt tilpas, med sodavand, Glögg, kaffe og æbleskiver - og så kom der oven i købet dejlig lagkage. Ja, helnæsbeboerne forstår at hygge sig. Ingeborg Nielsen, Ryet 5, Helnæs Smuk opdækning i forsamlingshuset MÅNEDENS TEGNING UAFHÆNGIG AF POLITISKE, ØKONOMISKE OG FORENINGSMÆSSIE INTERESSER Flere helnæsboere flygter op i Bobakkerne, da de frygter at drukne i den nye storkommune. Tegning og tekst: Inge Højby

3 Torsdagsklubben fylder 25 år Torsdagsklubben, der er en afdeling af Helnæs Beboerforening, kunne forleden fejre sølvbryllup. Anne Hansen, der siden dens oprettelse har været igangsætter og programlægger fortæller, at deltagerantallet i snit er stykker. Tidligere kunne man samle 30 deltagere pr. gang. Anne Hansen fortsætter: Torsdagsklubben har det problem, at deltagerkredsen bliver mindre på grund af naturlig afgang. I starten var gennemsnitsalderen meget lavere, og vi må erkende, at mange helnæsboere åbenbart føler sig for unge til at være Smuk istandsættelse af Toftegaard med her. Torsdagsklubben holder til i Borgerhuset ved Højskolen og næste arrangement er torsdag den 12. januar kl , hvor lærer Niels Fauerbye viser billeder og fortæller om De Dansk- Vestindiske Øer. Næste gang den 26. januar kl.14.30, causerer højskolelærer Helle Blume Andreasen over emnet: Fortid, Nutid, Fremtid. Husk et kryds i kalenderen. Alle - både unge, ældre og gamle - er velkomne! Helnæs Posten ønsker tillykke og ser frem til, at Torsdagsklubben fejrer guldbryllup. jr Toftegård blev for et års tid siden solgt af Arne Rasmussen, Østergaard til lægefamilien Kirsten og Jens Zimmer Rasmussen. De har på forbilledlig vis istandsat den gamle gård. Taget er blevet nytækket, bindingsværket nænsomt repareret og de oprindelige 1700-tals vinduer er afrenset og malet. Gårdens smukke brolægning er ligeledes bevaret og gården fremtræder nu som et autentisk og meget smukt eksempel på en fynsk bondegård fra 1700-tallet. Helnæs Posten vil følge den videre restaurering af gården og i et senere nummer af bladet komme med en mere uddybende artikel om restaureringen. oa. 3 Torsdagsklubben holder møde i Borgerhuset Drukner Helnæs.. Fortsat fra forsiden Konkret er der i flere kommuner nedsat initiativgrupper, der mener det er vigtigt, at repræsentanter for lokalsamfundene bidrager med forslag, projekter og en politik, der medfører et aktivt samspil mellem den nye kommunalbestyrelse og lokalsamfundene. Lokalråd i støbeskeen I Assens Kommune er man endnu ikke nået så langt, men her er der dog etableret en selvbestaltet forening med 13 medlemmer, to fra hver af de nye kommuner og et fra Bågø. Foreningen arbejder frem imod at oprette et lokalråd med repræsentanter fra kommunen og yderområderne. Helnæs Posten anser dette arbejde for særdeles vigtigt for Helnæs fremtid og undrer sig over, at Helnæs ikke er med i arbejdsgruppen. Helnæs Posten vil dog fremover følge dette arbejde nøje. Støt vore annoncører - de støtter os

4 4 Grundtvigs mangfoldighed Debat mellem Sune Auken og Poul Engberg på Højskoledagen Af Poul Dreisler Når behovet og muligheden melder sig, åbner Højskolen på Helnæs sine døre for gæster og holder Højskoledag. Torsdag den 8. december var den 34-årige lektor og dr.phil. Sune Auken fra Københavns Universitet inviteret til at fortælle om sin afhandling Sagas spejl og diskutere den med den 97- årige fhv. højskoleforstander og præst Poul Engberg. 44 gæster og højskolens elever fyldte foredragssalen til sidste plads. Skarpe politiske udmeldinger Det blev en livlig og til tider skarp debat, hvor debattørernes syn på Grundtvig og hans syn på (ud)dannelse og oplysning for begges vedkommende endte ud i, mildt sagt, meget bramfrie ord om den nuværende regerings handlinger overfor de frie skoler, højskolen og humaniora på universiteterne. Ødelæggelse af alle frie skoler i Danmark og kampen for at bevare humanistiske uddannelser og forskning blev sat i modsætning til den enøjede fiksering på teknologi og produktion. Det er ikke det, livet og tilværelsen primært handler om, mente de begge. Er grundtvigianismen en entydig størrelse? Inden de nåede dertil, havde Sune Auken i store træk fortalt om arbejdet med sin afhandling, der behandler spørgsmålet om grundtvigianismen var/er en entydig bevægelse. For at undersøge det, havde han sat fokus på forholdet mellem nordisk mytologi, historie og kristendom i Grundtvigs forfatterskab. Grundtvig har efterladt sig 1471 skrifter, hvorfra Sune havde udvalgt 5 hovedværker og enkelte andre som grundlag for sin analyse. Konklusionen var, at Grundtvig ikke havde én, men mange meninger og synspunkter i mange retninger. Han viste sig at være en dynamisk, bevægelig og mangfoldig person, når man læste hans værker et for et og dermed, mente Sune Auken, at det var vanskeligt at tale om grundtvigianismen som udtryk for én mening. En duel på sang og ord Den 63 år ældre Poul Engberg skulle herefter diskutere Sune Aukens afhandling og ved at foreslå Er lyset for de En fyldt foredragssal på højskolen lærde blot, som indledningssang efter middagen, gav han et frisk og provokatorisk oplæg til sin tilkendegivelse af, at han ikke var enig med Sune Auken i alt, hvad han havde fremført. Hermed havde han sagt meget og tilføjede, at grundtvigianismen er udtryk for en mundtlig kultur, hvortil også hører de mange sange og salmer, der synges. Den folkelige kultur lever af og ved det talte ord. Han fandt også anledning til at markere, at der er forskel på folkelig oplysning, som er videnskab i populær form og livsoplysning, der handler om livet og kærligheden. Det sidstnævnte mener han er højskolens ærinde. En højskolemand med markante meninger Poul Engberg, der trods sin høje alder er en levende og engageret foredragsholder, ville helst tale om de visioner, som Sune Auken havde nævnt i omtalen af grundtvigianismen. Hvor spændende det end kunne være, er det ikke muligt at gengive hans indlæg her, blot nævne, at han fastslog, at Grundtvigs eneste formål med sit virke var, at vække det slumrende folk. Han fik også indflettet de nævnte politiske betragtninger, som Sune Auken fulgte op på i endnu skarpere sovs under den efterfølgende debat. Højskoledagens pauser er også vigtige Lige så væsentlige som foredragene er pauserne, hvor mødet og samtalen med kendte og nye mennesker øgede glæden og udbyttet ved dagen. En højskoledag er berigende, til glæde for dem der kommer fra nær og fjern. Herfra en anbefaling til også at slutte op næste gang. Brandfogeden på Helnæs stopper Den 1. december 2005 holdt Jens Hansen som brandfoged på Helnæs. Han blev brandmand allerede i 1978 og brandfoged i Desværre har der været bud efter Helnæs Brandvæsen mange gange, både til gård og husbrande, skorstens og markbrande. Fhv. kommunaldirektør Willy Markussen og beredskabschef Arne Astrup takkede Jens Hansen med en erkendtlighed for de mange år i brandvæsenets tjeneste. Heldigvis har vi andre dygtige og hurtige brandmænd på Helnæs: Mogens Rasmussen, Søren Foss Madsen og Peter Mygind Hansen, men der er endnu ikke udnævnt en ny brandfoged. Den afgåede brandfoged Jens Hansen Helnæs Brandvæsens moderne tank og sprøjtevogn

5 5 Ny café på Stævnevej Munnie og Palle i deres nye café på Helnæs ved indvielsen den 13. november Indvielse af ny café på Helnæs Helnæs Posten var med til indvielse af cafeen på Stævnevej 9 søndag den 13. november 2005 hos Munnie og Palle. Butikken og galleriet er blevet udvidet, så der nu er plads til stole og borde samt en afdeling, hvor der kan tilberedes te, kaffe og andre hotte drikke. Vi prøvesmagte et enkelt sortiment: cappucino med tilhørende æbletærte. Der var enighed om at give 6 kaffebønner for udseende, optræden, servering, smag og pris. Et besøg hos Munnie kan varmt anbefales. Der er åbent hver lørdag. I begyndelsen var koen. På Galleri Helnæs Gl Præstegaard blev udstillingen: I begyndelsen var Koen... en stor succes. Den fandt sted i oktober og november, og der blev vist malerier, fotografier og skulpturer over emnet: køer. Det var to lokale kunstnere, maleren Gunnar K. Hansen, fotografen Helle Blume Andresen samt den udenbys billedhugger Jens Seeberg, der udstillede deres værker. Mange af motiverne var hentet fra Helnæs. Gunnar K. Hansen Jul på Helnæs Helle Blume pd. Hanne og Eigil steger pølser Charlotte Traditionen tro blev det jul på Helnæs tredje søndag i advent. For ottende gang. Og hvilken jul. I år var der ikke mindre end 13 deltagere i arrangementet, gratis bybus til og fra Assens. Kalle i festligt humør, en ægte julemand ombord, der med sit hoo, hoo, hoo fik børn og voksne i rette stemning. Aldrig har så mange mennesker stimlet sammen i gallerier og udsalgssteder, der med en flot nissetegning som logo signalerede et velorganiseret julemarked, som er en god anledning til at møde naboer, venner og bekendte. Mange aktiviteter Det er spændende at gå indenfor på Højskolen, hvor eleverne havde etableret sangkor, oplæsning og en udstilling, der illustrerer mangfoldigheden i den kunst og kultur, der trives midt i blandt os. Kaffen i Caféen gør godt på en kold og blæsende decemberdag, og varmen får man også, når man klemmer sig sammen i Quiltepigernes udstilling ved stranden. Solveig Refslunds fortælling og billeder om sine oplevelser på ture over strand og made forstærker pludseligt de sanseindtryk, der møder én, når man fortsætter sin videre færd. Og sådan kan man blive beriget fra sted til sted. Til sidst mødes man i kirken, hvor der lyttes til Gamtofte-Turup Kirkekors 38 sangere og en kort andagt med vores præst. Og dagen sluttes af i forsamlingshuset med klar suppe og boller. Dette sidste arrangement var ved at sprænge rammerne. Det myldrede ind. Stole blev fundet frem fra alle hjørner, men der var suppe nok til alle. Og det var det vigtigste. pd John Rasmussen var årets julemand Stort besøg i Møllen

6 6 Mette fandt huset på nettet Familien var betaget af Helnæs ved første øjekast Af John Rasmussen Den lille familie på tre personer kæmpede sig frem det sidste stykke over dæmningen mod Helnæs. Det var familien Erik Mortensen, kaldet Morten, og Kith Bjerg Hansen samt datteren Mette. Turen fra Albertslund havde været anstrengende. Godt nok sad de lunt indendørs i deres bil, men føret havde været næsten ufremkommeligt på grund af stærk snefygning. Det sidste stykke over Bobakkerne inden Helnæs Byvej 28 var det værste, men endelig nåede de frem den iskolde februardag i Familien havde næsten opgivet at finde et passende hus på Fyn, indtil datteren på nettet spottede huset. Hele familien var enige om, at når det faldt i deres smag en sådan kold vinterdag, så måtte det simpelthen være stedet. Her var frisk luft, udsyn, en tilhørende skovparcel og kort afstand til vandet. Morten er ansat som lærer ved en skole i Albertslund. Hver dag kører han til Odense i bil, hvorfra turen går videre med tog til Albertslund. Daglig transporttid er ca. seks timer! En noget kortere tur har Kith, der er ansat som adjunkt på CVU i Odense, hvor hun arbejder med projekt- og organisationsudvikling. I 3 ½ år fra boede familien i Sydafrika, idet Kith var udsendt af Danida/Ibis som underviser i miljøudvikling. Mette går i 1.g på Glamsbjerg gymnasium. Helnæs Posten ønsker jer velkommen til Helnæs og ser frem til skriverier her i bladet om jeres ophold i Sydafrika. Morten og Kith med datteren Mette samt deres lille hund Smilla foran deres nye hus på Helnæs. Det kunne være meget interessant at få et indblik i denne fremmedartede verden, selvom det er svært at forestille sig en verden uden for Helnæs. v/ Torben Jensen Ebberupvej Ebberup Tlf Telefax LÆDERVARE OG HOBBY ARTIKLER AFDELINGEN I ASSENS ØSTERGADE ASSENS TLF

7 To fynboer vender hjem efter 40 år i Jylland Helnæs Posten mødte Ulla og Poul Dreisler i deres hyggelige stue på Ryet 22. Den tidligere mejeribestyrerbolig er blevet smukt renoveret såvel udvendig som indvendig. Parret er særdeles bekendte med Helnæs, da de har haft sommerhus her i 31 år. Poul Dreisler arbejder dog fortsat som lektor på Handelshøjskolen i Århus - en stilling han regner med at have endnu et par år. Ulla har været administrator på en grafisk virksomhed i Aarhus og er nu gået på efterløn, hvilket også er den direkte årsag til at de er flyttet til Helnæs i år. De er begge ærkefynboer, født i Ebberup og Assens, og vender nu tilbage til rødderne. Deres efternavn er faktisk formet af Pouls fars fødesogn, Dreslette, og hans mors slægt har sit udspring på Helnæs for ca. 170 år siden. Siden midten af 90 erne formedes tanken om at flytte til Helnæs, og de begyndte at kigge sig om efter det hus, de ville bo i og købte Ryet 22 i 1999 og lejede det ud de følgende fem år. De seneste år har de deltaget aktivt i hvad der er foregået, især i forbindelse med aktiviteterne i Helnæs Kultur og Musikforening i Præstegården, og de var aktive deltagere i Højskolens start og har med stor interesse fulgt den udvikling, skolen har været igennem siden. Pouls arbejde betyder, at de ikke er på Helnæs så meget som de kunne ønske, idet Ulla ofte tager med til Århus for at besøge børn og børnebørn. De ser frem til at få mere tid til virkeligt at bo og være på Helnæs, bl.a. for at bruge deres kajakker mere end de fire gange det er blevet til i år. I det hele taget for at få tid til at tage del i de mange spændende ting, der sker. Ikke mindst at være med i det mangfoldige foreningsliv, der udfolder sig. Forsamlingshusets generalforsamling Forsamlingshuset afholdt vanen tro generalforsamling, i midten af november. Der var mødt ca. 30 medlemmer op, som blev budt på kaffe og småkager. Bestyrelsen havde valgt ikke at afholde det traditionelle bankospil, idet der var et vigtigt punkt på dagsordenen: Hvordan skulle pengene fra købmandsforeningen benyttes? Det blev efter en livlig debat besluttet, at der skulle nedsættes et Legat-udvalg for at undersøge mulighederne for at søge fondsmidler til en gennemgribende restaurering og renovering af forsamlingshuset. Det blev desuden besluttet, at bestyrelsen skulle udarbejde en prioriteringsliste over hvilke ting, der skal laves i huset. Et arbejde bestyrelsen vil starte på i begyndelsen af det nye år. Der blev endvidere brugt meget tid på at diskutere Borgerhusets fremtid, hvilket jeg syntes var en skam. Jeg mener det var vigtigere at have koncentreret sig om forsamlingshusets fremtid. To bestyrelsesmedlemmer, Ane Jensen og Lis Pedersen, modtog ikke genvalg til bestyrelsen. Dem vil jeg gerne takke for et stort stykke arbejde og god samarbejdsvilje. Bente Haines og Jørgen Nielsen blev nyvalgt til bestyrelsen. Velkommen - jeg håber på et godt samarbejde. Janus Storm, Formand for Helnæs forsamlingshus Janus Storm ny formand efter Søren Foss Madsen Efter valg af bestyrelse til forsamlingshusforeningen konstituerede bestyrelsen sig. Da den hidtidige formand, Søren Foss Madsen, på grund af en kommende familieforøgelse ønskede at blive aflastet, valgtes Janus Storm til ny formand. Søren fortsætter i bestyrelsen som næstformand. ARKITEKT MAA OTTO ARP HELNÆS GL. PRÆSTEGAARD ARKITEKTARBEJDE TIL RIMELIGE PRISER OMBYGNING - TILBYGNING - RESTAURERING OG NYBYG- NING RING OG AFTAL EN UFOR- BINDENDE SAMTALE OG BESIGTIGELSE AF DIT HUS TLF

8 8 JANUAR 2006 Jollehavn eller ophalerplads - en ide på Helnæs? Af John Rasmussen På Helnæs er der i dag ikke flere erhvervsfiskere tilbage, kun fritidsfiskere, hvis både ligger på svaj ved Lillestrand. Det samme er tilfældet ved Helnæsbugten. Ude på Maden ved Lillebæltskysten ligger bådene på land, klar til brug, når tid og vejr tillader det. Til tider oplever man en bådtrailer, hvorfra der forsøges søsætning. Det går som regel let med at få båden ud - straks sværere bliver det, når båden skal hales op på traileren, for der findes ingen offentlig ophalerplads på Helnæs. Kun en privat, som er forbeholdt sommerhusejerne. Tidligere har der været gjort et par forsøg på at anlægge en lille jollehavn ved fiskerlejet, men det er mislykkedes, sidste gang på grund af et par indsigelser fra beboerne. Med det stigende antal fritidsbåde er tiden måske nu inde til at tage spørgsmålet op på ny: Mon ikke det er rimeligt, at Helnæs får sin egen jollehavn, eller i det mindste får anlagt et ophalersted. Det nærmeste sted er som bekendt i øjeblikket Brydegaard. Et af problemerne ved fiskerlejet er tilsandingen, men det problem kan løses, som det i dag sker ved Brydegaard, hvor der hvert år må uddybes ved lavvande ved hjælp af en gummiged. Forslaget omfatter ikke en marina, blot en lille havn, hvor dybden ikke behøver at være mere end ca. 1 meter. I tilknytning til denne eller separat et andet sted kunne anlægges en lille ophalerplads. Begge dele kunne være et godt aktiv for Helnæs og til stor glæde for de fastboende Foto Helle Blume fritidsfiskere. Redaktionen vil gerne høre læsernes mening om dette spørgsmål. Juletræsfest i forsamlingshuset Traditionen tro afholdt forsamlingshuset sine to juletræsfester igen i år. Der var i år et nyt tiltag, der bestod i at nogle af børnene på Helnæs opførte et skuespil - nemlig en modernisering af H.C. Andersens eventyr Klodshans, som Anne Hansen havde omdigtet og instrueret. Det blev ganske enkelt en fantastisk oplevelse. Tak til Anne Hansen og alle ungerne. Det første arrangement løb af stablen klokken 14. Der kom ca. tyve voksne og fem børn. Det lyder måske ikke af meget. Til gengæld havde bestyrelsen modtaget et overvældende antal tilmeldinger til aftenens arrangement: 50 børn og 46 voksne. Efter forestillingen blev der serveret æbleskiver, kaffe, gløgg og lagkage samt chokolade fra Summerbird. Charlotte havde lavet en julequiz med spørgsmål om julen i andre lande. Førstepræmien var en købmandskurv andenpræmien en æske chokolade fra Summerbird. Igen i år var vi heldige, at selveste JULEMANDEN kom forbi og delte sodavand og godteposer ud til børnene. Der blev desuden serveret æbleskiver, gløgg og kaffe til alle gæsterne. Det var også muligt at købe lagkage. Arrangementet, der var en stor succes, sluttede kl Til sidst en stor tak til vore sponsorer: Q8 i Assens og Summerbird (chokolade til begge arrangementer). Også tak til Hanne & Niels Ellebæk for det flotte juletræ, til Charlotte for julequizzen, - samt ikke mindst til bestyrelsen for deres store indsats før, under og efter. Også en tak til vores lagkagebundsbager. Janus Storm Formand for forsamlingshuset De dejlige unger i Klodshans Helnæs Kirke ikke med i ny folder En meget smuk folder om kirkerne i Assens Provsti er netop udgivet og lå til omdeling i kirkens våbenhus. Det var med megen stor undren, at vi ikke fandt Helnæs Kirke mellem de mange kirker, der var gengivet og beskrevet i folderen, der jo netop omhandlede kirker i Assens Provsti. Ved en henvendelse til provst Jacob Hvidt forklarede denne, at der ikke var plads til alle provstiets kirker i folderen, og at man derfor havde valgt de mest markante og arkitektonisk værdifulde kirker i provstiet. Det er efter vor mening et betænkelig og særdeles subjektiv kriterium for udvælgelse. Alle kirker burde have været med. Vi viser derfor det billede af Helnæs Kirke, som burde have været med i folderen. oa

9 JANUAR Tidligere tiders skibsfart og fiskeri ved fiskerlejet Af John Rasmussen I slutningen af 1800-tallet og i begyndelsen af 1900-tallet var der flere anpartshavere til store sejlskibe på Helnæs, og flere skibsførere og søfolk havde hjemsted på øen. Ja, adskillige helnæsboere havde selv skibe i søen, for dengang foregik hovedparten af varetransporten til Helnæs ad søvejen. For eksempel er murstenene til forsamlingshuset og den ældste del af købmandsforretningen bragt hertil med skib. Vejene Søtransporten var nemmere og billigere end ad landevejen, som oftest var i en elendig forfatning, og alt skulle transporteres med hestekøretøj. Ind- og udskibningen foregik ved hjælp af fladbundede pramme, som transporterede varerne til de ventende hestevogne, der så fragtede varerne i land. Sukkerroer Da Assens sukkerfabrik blev bygget i 1884, blev roerne sendt ad søvejen. Skibene lagde til i nærheden af marken, og roerne blev læsset på vognene og derfra over i prammene og så over i skibet. Helnæs har så vidt vides aldrig haft en egentlig havn. Det nærmeste tiltag er en lang anløbsbro ud for Helnæshus Bundgarnsfiskere Men ikke alene skibsfarten gav arbejdspladser nede ved stranden, for tidligere levede her også 8-10 familier af fiskeri. Det var primært bundgarnsfiskere, der satte deres garn om efteråret i håb om, at de fede blankål på vej til Sargassohavet svømmede i ruserne. Blankålfiskeriet ophørte altid i december. Men også andre fisk som sild, hornfisk, torsk, fladfisk, laks m.m. fandt vej til bundgarnene, men det var kun bifangster. Fiskeriets økonomi hvilede på blankålene. Derudover sattes garn og kasteruser, og helnæsboerne kunne for det meste altid skaffe sig friske fisk. - Det kniber lidt mere i dag! Skarven Bundgarnsfiskeriet foregår stadig rundt om Helnæs i mindre målestok, til stor glæde for skarven, der på pælene har fortrinlige hvilepladser, men samtidig til stor ærgrelse for fiskerne, der med rette betragter denne ålekrage som en åletyv. Fiskerne er dog ikke hjemmehørende på Helnæs. De kommer enten fra Brunshuse eller Brydegaard. Tjæregyden Flere bøde- og fiskerhuse vidner endnu om denne periode, ja selv tjæregryden, hvor fiskere tjærede garn findes endnu. Stejlepladsen ligger øde hen, og den besøgende advares om forurenet tjærejord, der stammer fra dengang fiskerne tørrede de ny tjærede garn på jorden. Kilde: Helnæs Arkiv Helnæshus med anløbsbro, ældre foto (t.v.) Udsigt fra Helnæs mod Illumø, ældre foto (t.h.)

10 10 Forsamlingshuset - øens ukuelige omdrejningspunkt Af Otto Arp Forsamlingshuset har fra midten af 1800-tallet været et karakteristisk element i dansk landbokultur. På Fyn har der i alt været bygget næsten 300 forsamlingshuse, hvoraf de fleste af bygningerne er opført i perioden 1886 til 1910, men helt frem til omkring 1950 blev der stadig bygget forsamlingshuse. I dag findes der over fungerende forsamlingshuse i Danmark, som alle er andels eller foreningsejede. Skytteforeningerne og højskolen Skytteforeningerne var de første, der tog fat på forsamlingshusbyggeriet, men også ungdomsforeninger og foredragsforeninger var ofte initiativtagere til opførelsen af forsamlingshuse. Disse foreninger blev ofte startet af gamle højskoleelever. Derfor blev mange af de første forsamlingshuse fremskudte stillinger for højskolerne og friskolerne, og forløber for det folkelige demokrati vi kender i dag Efter nederlaget i 1864 til Tyskland var der en stærk vilje i befolkningen for at genvinde den tabte landsdel Slesvig. Skytteforeningerne byggede forsamlingshuse som våbenøvelseshuse, for at man i tide kunne lægge grunden til kampdygtige fædrelandsforsvarere. Ud over politisk betonede motiver var der også religiøse og moralske motiver til opførelsen af forsamlingshusene. Men hovedparten blev bygget af folk, der ikke havde nogen bestemt sag, der skulle fremmes. Højre og Venstre Under Estrups provisorielove voksede spændingen mellem de to politiske grupperinger Venstre og Højre. Venstre brød sig ikke særligt om våbenøvelserne og gymnastikken blev delt i Højregymnastik og Venstregymnastik. Det blev efterhånden utænkeligt, at de to grupper kunne være i stue sammen og flere steder i landet blev der bygget både Højre- og Venstre- huse. Højrehusene byggede på det, alle gode konservative satte højest - nemlig Gud, Konge og Fædreland. Den vigtigste begivenhed var naturligvis Kongens fødselsdag, hvor alle højremænd mødtes til festmåltid. Der er i dag næsten ingen Højre-huse tilbage og de fleste har næsten glemt eksistensen af dem. Grundtvigianere og missionsfolk En anden konflikt opstod mellem grundtvigianerne og missionsfolkene, der mange steder havde hver deres hus: forsamlingshuset og missionshuset. Indre Missions formand Vilhelm Bech udtalte ved indvielsen af et nyt missionshus: Dette skal ikke være et BADUTSPRINGERHUS, men et hus hvor Guds ord forkyndes til de fortabte sjæles frelse. En fynsk biskop var også betænkelig: Forsamlingshusene ophjælper drikfældigheden, hvilket medfører en del svir og sværm. Hele sognets Storstue Forsamlingshuset ændrede sig efterhånden til at blive hele sognets Storstue. Der var foredragsaftener, adskillige gymnastikhold, grundlovsfest, jule- og fastelavnsgilder. I 1920 var der i alt bygget forsamlingshuse landet over foruden de 40, der var bygget i det genvundne Sønderjylland. Forsamlingshusene blev sognets eller landsbyens omdrejningspunkt, og det har - trods alle forudsigelser om en snarlig død - vist sig stadig at være levedygtigt og står i dag som et symbol på landsbysamfundets overlevelsesevne. Det første forsamlingshus på Helnæs Helnæs var et af de første sogne i landet der byggede forsamlingshus. Allerede i 1865 blev den markante grundmurede bygning på hjørnet af Stævnevej og Bygaden opført. Der var forsamlingssal på 1. sal og beboelse og købmandsforretning i stueetagen. Forsamlingshuset blev bl.a. benyttet af Helnæs Sangforening, en danseskole, og naturligvis til gymnastik både for voksne og børn. Forsamlingshuset bag kroen I 1888 byggedes bag Helnæs Kro et nyt forsamlingshus. Dette skete i forbindelse med oprettelse af Helnæs Skytteforening, der holdt fester og. og politiske møder i salen. Huset var ligesom det første forsamlingshus indrettet med sal på 1. etage og køkken og depotrum i stueplan. Det tredje forsamlingshus På grund af en konflikt mellem den nye brugsforening og købmanden, der bestyrede forsamlingshuset, byggede Helnæs sit tredje forsamlingshus. Det blev bygget på Ryet tæt ved Mejeriet. Her kunne også Brugsforeningen holde sine møder med dans og fællesspisning. Det blev en stor bred og rummelig grundmuret bygning i rød mursten med en høj markeret sokkel oppudset med cementkvadre. Indgangspartiet mod vejen

11 11 Ældre koloreret postkort ca Billedet viser forsamlingshuset med sit oprindelige udseende. Bemærk den smukke dør i midten af gavlen. Helnæs Arkiv var omgivet af en rundbuet kvadreindfatning placeret midt i gavlen. Husets bygningsdetaljer er fremhævet: sokkel, gesimser, liséner m.v. samt en symmetrisk placering af vinduer og døre. På grund af sin bredde opnåede huset en stor rummelighed og stor højde. Taget - med lav taghældnig (ca. 30 grader) - var oprindelig belagt med paptag med trekantlister over samlingerne. Huset har udhæng med synlige, profilerede spærender og frie hanebånd i gavlene. På sydsiden var store opsprossede vinduer med fladbuestik imod salen. En helstøbt og markant bygning, der tydeligt markerede sit funktion som forsamlingshus. Nationalromantik Forsamlingshuset var ganske tidstypisk udformet og præget af andelstidens og højskole-bevægelsens sværmeri for nationalromantikken. Det gav sig udslag i den indvendige fremtoning ved en fremvisning af bygningsdetaljer som synlige loftsbjælker og hanebånd, træværk på loft og vægge, udskårne vindskeder, knægtbårne bjælkeender osv. Forsamlingshuset var indrettet med scene med fortæppe med motiv fra Helnæs Made. Adskillige af de gamle billeder af Grundtvig og Ingemann hænger stadig i forsamlingshuset. Sognets samlingspunkt Helnæs Forsamlingshus har haft sin storhed, hvor huset var åndeligt og kulturelt samlingssted. I dag er det højskoleprægede og grundtvigianske trængt lidt i baggrunden til fordel for fester, juletræ, og private sammenkomster. Men stadig afvikles på Helnæs Forsamlingshus den årlige dilettant forestilling. Det er naturligt, at forsamlingshuset ændrer sig, blot det sker i respekt for de folkelige bevægelser, der er så tæt sammenknyttet med forsamlingshusets lange historie. Ombygninger Bygningen har desværre undergået en lidt hårdhændet ombygning: Den symmetrisk placerede hovedindgang er flyttet og skævt placeret i gavlfacaden. De meget karakteristiske og smukke vinduer er udskiftet med firkantede vinduer med termoruder. Planløsningen er på flere områder ændret, og den karakteristiske, synlige loftkonstruktion er blevet skjult af et lakeret profilbræddeloft. Der er endvidere tilbygget et nyt køkken og indrettet toiletter. Ombygningen har mange praktiske og funktionsmæssige fordele, men har desværre forringet og forsimplet bygningens oprindelige harmoniske og velproportionerede udtryk. Fremtiden Såfremt der kan skaffes midler til at istandsætte og restaurere forsamlingshuset bør der snarest udføres en samlet plan herfor. Udover de nødvendige tekniske forbedringer, isolering, varme, tag osv. må det være en plan, der genindsætter de gamle vinduer, flytter indgangspartiet tilbage samt genetablerer det karakteristiske, smukke loft. Samtidig hermed skal de akustiske forhold forbedres, ligesom der skal etableres en langt bedre belysning. Der vil, såfremt en sådan plan udarbejdes, være mulighed for at opnå tilskud fra forskellige fonde, ligesom den nye storkommune må kunne forventes at støtte projektet. Kildehenvisninger: Carlo Jacobsen: Korte Træk af Helnæs Sogns Historie. Forsamlingshuse i Fyns Amt Fynske årbøger Odensevej 29, Assens tlf

12 12 På strandjagt fra Helnæs På Helnæs bruger vi og er vi i naturen på forskellig vis. Helnæs Posten har besøgt Jørgen Jørgensen, der beretter om, hvordan han med skydepram og haglgevær i de kolde vintermåneder tager på strandjagt Af Jakob Haahr Det er vinter, det er morgen. Det meste af Helnæs sover, fanden har ikke fået sko på endnu. Udenfor blæser der en vind fra vest, og det er koldt. Her et par timer før solen står op vil mange af os, hvis vi skulle ske at vågne, vende os i sengen og tage et par timer mere på den anden side. Men ikke Jørgen Jørgensen fra Abkjeldsgård. Han står op, klæder sig godt på og vandrer ud af døren og ind i nattens natur. Bil afrimes og trailer og skydepram spændes efter bilen og så tager han på stranden. Det er stadig mørkt. Fem kvarter før solopgang sættes skydeprammen på vandet ved Helnæs made. Påklædningen er varmt tøj - vind- og vandtæt foroven og waders forneden, inderst uld. Det blæser 8-10 m/sek. Det er koldt, og det er mørkt. Bare det at komme ud over brændingen er i sig selv en præstation. Vand i skydepram og ansigt er svært at undgå. Vel ude på vandet startes motoren og han sejler mod fyret. At være strandjæger kræver viden om fuglenes levevis, vind og vejr. Om natten driver edderfuglene med strøm og vind væk fra deres ædepladser. Jørgen kan i den kraftige vind skjule sig i læ af bølgeskum og den høje sø og venter nu på edderfuglene. Det er med morgenlyset og med fuglenes træk tilbage til ædepladserne at edderfuglene skydes. Strandjagtsjournalen Jørgen har fundet strandjagtjournalen frem som blev påbegyndt i 1964, og han begynder at læse op. I 1964 skød han 51 fugle i alt, heraf var de 8 edderfugle. Resten var sortænder, fløjlsænder og havlitter. Jørgen fortsætter videre med tal fra 1966, 1967, 1968 etc. Tal er der mange af og jeg begynder at få skrivekløe. I 1969 skød han således 232 fugle, hvoraf de 100 var edderfugle. Jeg tænker hvad jeg skal bruge det her til, imens jeg noterer, at Jørgen i 1973 skød 38 fugle, hvoraf de 31 var edderfugle. I 1990 skyder han 122 fugle, hvoraf de 118 er edderfugle. Mange tal, men der er et mønster forklarer han, og nu kan jeg også se det. I begyndelsen, da han var yngre blev der skudt mange havlitter, sortænder og fløjslsænder, imens der blev skudt få edderfugle. I halvfjerdserne ændre tallene sig og fra da af skyder han flest edderfugle og i dag er det næsten kun edderfugle der skydes, når han er på havjagt. Forurening Jørgen forklarer, at det er et billede på forurening. Som følge af næringsudvaskningen til havet og det deraf følgende iltsvind forsvinder hjertemuslingerne og dermed også den føde der er forudsætningen for havlitter og sortænder. Derimod er bestanden af blåmuslinger som edderfuglene lever af ikke dalende, hvorfor edderfuglene fortsat er at finde store mængder. Hjemme foran Internettet ser jeg at Jørgens oplysninger spejler de nationale målinger man har lavet på området og i en rapport fra Danmarks miljøundersøgelser kan jeg aflæse at hjertemuslingen kun klarer sig få timer ved små ilt-mængder, imens blåmuslingerne er hårdføre. Jeg forundres endnu engang over hvordan alt hænger sammen i naturen. Hvorfor stå så tidligt op? Hvorfor tage ud i denne kolde vinter, når man kan ligge og hygge sig i dynerne? Hvad er det der driver dig? Jeg ved ikke, om det helt var sådan spørgsmålene faldt, men det var noget i den stil. Jørgen kan ikke give mig et entydigt svar, men han forklarer mig, at naturoplevelsen og det at være på vandet betyder meget. Det er en stor oplevelse at tage ud i en lille båd. En skydepram er kun 3,40 meter. Når vinden er kraftig, bliver søen stor, og desto længere bliver der mellem bølgedal og bølgetop. Der ligger man så som en lille prop og kan glæde sig ved at ligge i bølgerne, opleve daggryet og solopgangen, mens man tænker på edder-

13 13 fuglene, og om de nu mon vil trække forbi. Jørgen fortæller, at har man først placeret sig rigtigt på vandet, så kommer der mange edderfugle og der kommer ofte så mange, at der kan skydes flere edderfugle end både en selv og nære venner kan spise. Kunsten er at begrænse sig, og kunsten er at skyde det antal man har det godt med, fortæller Jørgen. Derfor tager han kun 32 patroner med ud på vandet. Trækket varer ca. en time, eller til der ingen patroner er tilbage. I skrivende stund - ultimo november - har Jørgen været ude otte gange i år og i alt skudt 100 fugle. En flot præstation. Hvis der ikke er så meget vind, er det ikke muligt at camouflere sig bag bølgerne. Derfor bruger Jørgen lokkefugle i stille vejr. Lokkefuglene er en flok plastikænder, der sættes ud på søen - og hvis alt går vel, så tror de vilde edderfugle, at det er rigtige ænder. Edderfuglene tror at her hvor lokkeænderne er, er godt at være, og måske er der endog noget at spise, og så slår de vilde edderfugle på lokkeænderne. Det handler også ved denne jagtform om at komme tidligt ud og skyde fuglene på vej tilbage til deres ædepladser. De helt store ædepladser i området ligger ved Torø Sand eller ud for Lyø, fortæller Jørgen. Når Jørgen taler om fuglene gemmer der sig i ordvalg og udtryk en stor respekt for edderfuglene. Således kunne han ikke drømme om at forstyrre dem på deres ædepladser, han skyder dem i stedet, når de kommer trækkende forbi og kun hannerne og kun dem, han har behov for. Foto: Helle Blume Således er Jørgens forargelse stor, da han beretter om et par strandjægere, der denne vinter tilsammen har skudt op i mod 200 fugle af gangen, når de har været på jagt. Strandjagten er fri Imens jagten på land kræver jord eller penge eller i det mindste gode venner, så forholder det sig anderledes med havet. Havet tilhører os alle, og strandjagten er fri. Alle med et jagttegn kan, når først jægerafgift til staten er betalt, tage på havjagt. Tidligere udgjorde jagten et vigtigt tilskud til husholdningen derhjemme. Jørgen fortæller at han kan huske, at det var meget normalt i Sønderby, at de vinterarbejdsløse roearbejdere og bygningshåndværkere tog på havjagt. Dengang skulle de møde på kontrolsted kl. 11 hver dag. De arbejdsløse cyklede derfor tidligt om morgenen til stranden ved Sønderby Klint, lagde ud på vandet og roede 3,5 km til Sønderbygrunden Thorø banke. Her skød de nogle andefugle, roede 3,5 kilometer tilbage, trak bådene op, cyklede ind til kontrolstedet, hvorefter turen gik tilbage igen for at ordne fuglene, der så blev solgt. Under krigen var der folk, som tog på strandjagt simpelthen for at få mad på bordet. Nogle af dem har han mødt senere og de har i dag en aversion mod strandjagt, fordi den giver dem forfærdelige minder fra en tid, hvor en god havjagt var forudsætning for mad på bordet. De fugle, Jørgen ikke selv spiser, forærer han bort til venner og bekendte. Efter at fuglene er skudt får de lov at hænge et par dage. Så skærer han gerne to brystfileter af dem, lægger dem i vand et par timer, så eventuelt blod kan trække ud. Derefter steges de med persille. De kan også steges og brunes sammen med bacon, hvortil der tilsættes vand og ribsgele, til de er møre. De smager godt serveret sammen med brun sovs, hvide og/eller brunede kartofler samt ribsgele. Til slut lidt edderfugledata for den nysgerrige. Edderfuglene er kraftig bygget andefugle. De er let genkendelig bl.a. på deres flade hovedprofil og farve. Edderfuglehannen er sort og hvid imens hunnen mørkebrun. Edderfuglen vejer mellem 1,2 og 2,8 kilo. Edderfuglene yngler i kolonier og på mindre øer og ynglebestanden i Danmark var i 1991 mindst ynglende par et tal der dog er dalet lidt siden. Danmark er overvintringsområde for en stor del af de edderfugle som yngler i Østersøreigonen og vadehavet. I øjeblikket har vi ca edderfugle om vinteren i Danmark. Et lille PS fra Jørgen: Edderfuglehannen er ikke kun sort og ren hvid - den er også cremefarvet lys og smaragd-grøn og gammelrosa. GRAFISK VIRKSOMHED HOSTRUPVEJ ODENSE

14 14 DET SKER I JANUAR Redaktion Janus Storm tlf FORENINGER Helnæs Jagtforening Helnæs Jagtforening afholder generalforsamling tirsdag den 17. januar kl i Borgerhuset Helnæs Jagtforening Helnæs Jagtforening afholder rævejagt lørdag den 28. januar kl Rævejagten starter i Borgerhuset. Helnæs Beboerforening Helnæs Beboerforening afholder generalforsamling tirsdag den 24 januar kl i Forsamlingshuset. Der er BANKO efter mødet Meditation Meditation foråret 2006 på Abkjeldsgård. En god vej til indre ro og velvære. Vi mødes til meditation i form af afspænding og guidede fantasirejser til afslappende musik. Tirs. d. 17. januar Tirs. d. 31. januar Tirs. d. 14. februar Tirs. d. 28. februar Tirs. d. 14. marts Tirs. d. 28. marts Tirs. d. 4. april Alle dage kl Medbring tæppe og evt. liggeunderlag. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe, ellers kom og prøv at være med. Det er gratis. Ghita Dinell, Torsdagsklubben Torsdagsklubben i Januar Torsdag d. 12. januar kl Torsdag d. 26. januar kl Alle møder foregår i Borgerhuset, og alle er hjertelig velkommen. Helnæs Andelsfrysehus Afrimning af fryseboksene søges gennemført lørdag den 21. januar Boksene skal være tømt inden kl Der vil komme meddelelse ud til andelshaverne en uge før. Gudstjenester i januar: 1. januar, nytårsdag kl januar, kl januar, kl januar, ingen 29. januar, kl Fredagsklubben i Dreslette Præstegaard Fredag den 13 januar kl Forstander på Glamsbjerg Friskole Søren Henriksen: Nordisk Mytologi Mødet foregår i Dreslette præstegårds konfirmandstue. Ebberupvej - Ebberup - tlf Helnæs Beboerforening: fmd. Annelise Larsen Helnæs Byvej 33 Tlf Arkivet Anne Hansen Tlf Torsdagsklubben Anne Hansen Tlf Helnæs Forsamlingshus Ryet 10 Fmd. Janus Storm Lindhovedvej 29 Tlf Udlejning Bente Haines Tlf Helnæs Idrætsforening Fmd. Lone Rasmussen Stævnevej 14 Tlf Helnæs Jagtforening Fmd. Jørgen Storm Lindhovedvej 20 Tlf Petanque Fmd. Hanne Ellebæk Bøgeskovvej 16 Tlf Borgerhuset Fmd. Bodil Storm Ryet 19 Tlf Skolekredsen, Helnæs Højskole Fmd. H. Moritz Hansen Odensevej Kerteminde Tlf Helnæs Kultur- og Musikforening Fmd. Kirsten Broberg Fåborgvej Assens Tlf I/S Maen. Fmd. Finn Hemmingsen Stævnevej 23 Tlf Frysehuset Fmd. Dan Ravn-Jonsen Stævnevej 2 Tlf Vandværket Fmd. Preben Jensen Helnæs Byvej 7 Tlf Menighedsrådet Fmd. Bodil Storm Ryet 19, Tlf Sognepræst: Anders Lundbeck Rasmussen Tlf Graver: Hanne Albrechtlund Tlf

15 15 KØB OG SALG Køb og salg annoncer optages gratis og skal være redaktionen i hænde senest 6 dage før den første i hver måned. Billeder kan medtages i et vist omfang Træer Fældes Haves: Motorsav, sikkerhedsudstyr og erfaring. Ønskes : Brænde Eigil Kristensen, Strandbakken 21. tlf stk el-komfur El-komfur med glaskeramisk plade og varmluftovn, som nyt. Brugt mindre end et år: kr. Ulla og Poul Dreisler Ryet 22, Helnæs tlf / Sofabord Sofabord i massivt fyrretræ 110x110: 500 kr. Ulla og Poul Dreisler Ryet 22, Helnæs tlf / Udv. Jyde-dør Udv. Jyde-dør med ramme 208x96, hvidmalet, som ny, pris før 3500 kr. nu 1000 kr. Ulla og Poul Dreisler Ryet 22, Helnæs tlf / Farve-laser printer Lexmark C720 til A4 tryk, sælges billigt. Fungerer perfekt. Otto Arp, Stævnevej 7, Helnæs, Tlf eller Keramiker Sparkeskive til lerdrejning Sælges billigt Otto Arp, Stævnevej 7, Helnæs, Tlf eller Rullepølsepresse købes Otto Arp, Stævnevej 7, Helnæs, Tlf eller Svejseværk sælges Fungerer og er i orden Casper Arp Helnæs Byvej MÆRKEDAGE Under rubrikken Mærkedage optager Helnæs Posten orientering om kommende fødselsdage, jubilæer, bryllupper osv. - og gerne med billeder. Fremsendes senest 6 dage før udgivelsen. Annelise og Kristian Larsen Guldbryllup den 26. november Annelise og Kristian har fejret guldbryllup ved en storstilet fest på Gl. Avernæs Slot. De mødte hinanden for over 50 år siden på Lögismose, hvor de begge arbejdede. Efterfølgende har de været ansat på Gl. Avernæs - over 30 år blev det til. De bebor den første gamle skole på Helnæs og er i kraft af deres store hjælpsomhed og indlevelse i alle øens gøremål blevet en institution og fast holdepunkt på Helnæs. Lone Rasmussen, Stævnevej 14, fylder 40 år den 31. januar. I den anledning holder hun åben kælder for familie, venner, bekendte og kolleger lørdag den 4. februar fra kl på Stævnevej 14. Støt vore annoncører - de støtter os

16 Ny præst på Helnæs Et sviende nederlag for Venstre på Helnæs Dorthe Rudbeck vikarierer for sognepræst Anders Lundbeck Rasmussen, der har forældreorlov Pastor Dorthe Rudbeck skal være vikar i Dreslette- Helnæs Pastorat under sognepræst Anders Lundbeck Rasmussens forældreorlov. Hun er 36 år, gift med Per. Sammen har de Benjamin på snart 10 år og Agnethe på 7 år. Hun afsluttede sin teologiske uddannelse fra Århus Universitet i foråret Familien har sammen realiseret en drøm om at rejse jorden rundt i bil. De kørte først fra Danmark til Indien, hvorfra de sendte bilen med skib til Sydafrika. Der satte de sig atter bag rattet, og kørte bilen hele vejen tilbage til Danmark, gennem Afrika og Sydeuropa. - Måske den første danske familie nogensinde, der har kørt Cape to Cairo i bil. I alt blev det en tur gennem 27 lande. Rejsen har blandt meget andet givet indblik i andre kulturer, andre religioner og andre livsformer. Samtidig med, at det har givet familien en masse storslåede oplevelser. Efter godt et år på verdens veje afsluttede Dorte Rudbeck sin uddannelse på Pastoralseminariet i december Vi byder Dorthe Rudbeck hjertelig velkommen til Helnæs. Et glimt fra valglokalet Kommune- og Regionsvalget i november på Helnæs observeret af Helnæs Posten Valget viste en markant tilbagegang for Venstre med næsten en halvering af stemmetallene i forhold til valget Samme tendens kunne spores på de andre valgsteder i Ny Assens Kommune. Den kraftige tilbagegang kan skyldes, at ingen lokal venstrekandidat denne gang var opstillet. Søren Edlefsen, som har sommerhus ved fyret, var det nærmeste ved en lokal kandidat, vi kunne komme, men det lykkedes ikke - for søren! I øvrigt stor fremgang for Socialdemokratiet, der nu på Helnæs har næsten samme størrelse som Venstre. En mindre tilbagegang for de konservative. Næsten en Stævnevej 21 Tøj til hele familien af mærket kendt for kvalitet Årstidens brugskunst Besøg butik Lørdage fordobling af stemmerne på Dansk Folkeparti, og endelig Det radikale Venstre og SF, der begge fik 10 stemmer. Der foreligger ikke tal for SF fra sidste valg, så en mulig fremgang eller tilbagegang kan ikke dokumenteres i skrivende stund. Det er heller ikke muligt ud fra en spinkel valganalyse at påvise en sammenhæng mellem vælgerforskydninger og den ændrede befolkningssammensætning. Men derfor kan det sagtens være tilfældet! Stemmeprocenten var denne gang på 80,6 %, en tilbagegang på 10 % i forhold til sidste kommunevalg, men stadigvæk høj i forhold til tlf Valgplakat for Søren Edlefsen landsgennemsnittet. Den generelt lavere stemmeprocent skyldes nok, at kandidaterne denne gang var mere ukendte for vælgerne, og derfor ikke havde samme interesse som ved foregående valg. Det mindede lidt for meget om amtsrådsvalgene, som vi kendte dem tidligere. En lidt kedelig udvikling for demokratiet, hvis denne tendens fortsætter! Endnu mere usynligt blev regionsvalget, som af de fleste betragtes som værende mindre betydningsfuldt, idet de kun skal stå for driften af sygehusene. Imidlertid må man ikke glemme, at regionerne også har det overordnede ansvar for udkantsområderne og landdistrikterne. De skal fastlægge en politik herfor, herunder tildeling af EU-midler. Derfor har regionsvalget i høj grad betydning for os her på Helnæs. HØJSKOLEN PÅ HELNÆS - højskolen for voksne Tlf

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Julen Skiferier. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub. Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede.

Julen Skiferier. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub. Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub Julen 2009 Skiferier Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede. Når man er med skiklubben går man blot uden for hotellet

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

2. søndag efter Helligtrekonger

2. søndag efter Helligtrekonger 2. søndag efter Helligtrekonger Salmevalg 355: Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre 448: Fyldt af glæde 441: Alle mine kilder skal være hos dig 369: Du som gir os liv og gør os glade 29: Spænd

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Havenisserne flytter ind

Havenisserne flytter ind Havenisserne flytter ind Om havenisserne flytter ind I løbet af de sidste par år er flygtningestrømmen fra krigshærgede- og katastrofeområder vokset støt. For os, der bor i den her del af verden, er det

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang Rotur på fjorden 10. april 2010 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Roklubbens 110 års fødselsdag Morgenroture Søndagslangture Sea

Læs mere

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er Jeg skal i skole - Kan du nu skynde dig, siger mor, da jeg med sne på min jakke stormer ind i køkkenet. - Du skulle ikke ha taget med Rasmus Mælkekusk, nu kommer du for sent i skole. Og se hvor du drypper

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. De ord kan sættes som overskrift over julen. Gaven er Guds. Julen

Læs mere

Så er min årlige ferietur med min datter forbi, vi er hjemme igen. Turen gik i år til Tönning som ligger ved Ejderen, Danmarks gamle grænse.

Så er min årlige ferietur med min datter forbi, vi er hjemme igen. Turen gik i år til Tönning som ligger ved Ejderen, Danmarks gamle grænse. Cykelferie August 2016 Så er min årlige ferietur med min datter forbi, vi er hjemme igen. Turen gik i år til Tönning som ligger ved Ejderen, Danmarks gamle grænse. Jeg siger gerne for sjov at jeg er medlem

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev 1 Prædiken til Kr. Himmelfart 2014 på Funder-siden af Bølling Sø 723 Solen stråler over vang 257 Vej nu dannebrog på voven 392 Himlene Herre 260 Du satte dig selv Er du der? Er der sommetider nogen, der

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Amen

Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Amen 1 749 - I østen stiger solen op 419 - O Gud hør min bøn 70 - Du kom til vor runde jord 478 - vi kommer til din kirke, Gud 721 - Frydeligt med jubelkor Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning September 2012 Sommeren er ved at gå på hæld, og jeg håber, at man har nydt det typiske danske sommervejr, som må siges at være så uforudsigeligt. Bestyrelsen er atter i arbejdstøjet

Læs mere

Program for Landdistrikternes Uge

Program for Landdistrikternes Uge Program for Landdistrikternes Uge For 16. gang afholdes i Sønderho Landdistrikternes Uge 11. til 18. oktober 2015 Søndag d. 11. oktober. Kl. 9.30: Gudstjeneste i Sønderho Kirke. Arrangør: Nordby og Sønderho

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

På sporet af julen og Grundtvig

På sporet af julen og Grundtvig December i København På sporet af julen og Grundtvig jul 2009 N.F.S. Grundtvig er en vigtig skikkelse i DR s julekalender Pagten, hvor hans salmer og tanker om menneske og fællesskab spiller en rolle.

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

Festival kataloget 2013 er på gaden

Festival kataloget 2013 er på gaden Nyhedsbrev 4 Festival kataloget 2013 er på gaden Ligesom sidste år er deltagertallet på festivalen stigende. I år deltager 101 kunstnere fra i alt 12 lande i de ni dage festivalen varer. Alene den lokale

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

VEJRUP NÆRKØB Æ` DØGNER

VEJRUP NÆRKØB Æ` DØGNER VEJRUP NÆRKØB Æ` DØGNER OMBYGGET 2006 VEJRUP SOGNEARKIV PRÆSENTERER Lidt om æ`døgner i Vejrup - - som her i 2006 har gennemgået en omfattende restaurering af butikken. Der blev for trangt og besværligt

Læs mere

Tale ved begravelsen af konstabel Benjamin Davi Sala Rasmussen i Brønshøj Kirke den 2. januar 2009.

Tale ved begravelsen af konstabel Benjamin Davi Sala Rasmussen i Brønshøj Kirke den 2. januar 2009. Feltpræst Kim Jacobsen: Tale ved begravelsen af konstabel Benjamin Davi Sala Rasmussen i Brønshøj Kirke den 2. januar 2009. Kære I der er til stede, kære kolleger, kære familie! I sidste uge kunne man

Læs mere

Tånum Forsamlingshus

Tånum Forsamlingshus Program for 2015/16 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Side 1 33 Handicap Toiletgangen Side 2 Velkommen til 2015/2016 i Tånum Forsamlingshus. Med de nye gulve, væg og loftbeklædning

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Velkommen. Charlotte Frandsen og Morten Birkerod

Velkommen. Charlotte Frandsen og Morten Birkerod Velkommen Der kan være mange gode grunde til, at du besøger Tornøes Hotel og dejlige Kerteminde. Du kan være på udkig efter oplevelser. Være deltager i et interessant møde med kolleger eller kunder. Være

Læs mere

Tekster: 2 Mos 16,11-18, 2 Pet 1,3-11, Joh 6,24-35[36-37]

Tekster: 2 Mos 16,11-18, 2 Pet 1,3-11, Joh 6,24-35[36-37] Tekster: 2 Mos 16,11-18, 2 Pet 1,3-11, Joh 6,24-35[36-37] Salmer: 736 Den mørke nat 637 Du som mætted tusind munde 319 Vidunderligst (Barnekow) 31 Til himlene rækker 736 Den mørke nat 298 Helligånden trindt

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Fisk til alle tider! Fiskerliv i Skagen omkring 1850. Skagen By-og Egnsmuseum

Fisk til alle tider! Fiskerliv i Skagen omkring 1850. Skagen By-og Egnsmuseum Fisk til alle tider! Fiskerliv i Skagen omkring 1850 Skagen By-og Egnsmuseum 1 Skagen omkring 1850. Kender du Skagen? Du har sikkert hørt om Skagens gule murstenshuse. Går vi 150 år tilbage i tiden, så

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev!

Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! N Y H E D S B R E V N R. 1 0 2 0 1 4 Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! Årets julekalender Vinder af årets tegnekonkurrence, til brug på forsiden af julekalenderen

Læs mere

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716.

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Af domprovst Anders Gadegaard Den første dag i et nyt år er en

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012 Hejnsvig Jagtforening Vinter 2011/2012 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt Lørdag d. 3/12 2011 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN MARIA BAASTRUP JØRGENSEN ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN KATEKISMUS kristendom fra top til tå MIN MINI NÆSE FOR SKABELSE Første Mosebog kapitel 1 og 2 Engang var der ingenting, kun mørke og stilhed. Verden

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 1. Velkommen. Goddag gooddaaag. Balder og jeg har såmænd glædet os til at se jer igen. Det har jo været en lang ferie kunne I kende hinanden? Skolen? Jeg har været

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Juleaften II Sct. Pauls kirke 24. december 2015 kl Salmer, trykte: 94/119// Hvad er det, der gør jul til noget særligt /104/121

Juleaften II Sct. Pauls kirke 24. december 2015 kl Salmer, trykte: 94/119// Hvad er det, der gør jul til noget særligt /104/121 1 Juleaften II Sct. Pauls kirke 24. december 2015 kl. 14.30. Salmer, trykte: 94/119// Hvad er det, der gør jul til noget særligt /104/121 Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 2,1-20 Bøn. Lad os bede!

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Siden sidst Torsdag den 19 januar var der foredrag i Friskolen hvor tidligere højskolelærer Per Sonne fortalte om Frithof Nansen der krydsede Grønlands indlandsis.

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom 2016-2 1 Siden sidst. Tirsdag den 19. januar: Foredrag på friskolen i samarbejde med Nutidens Husmødre, Foreningen Norden, Friskolen og Lokalhistorisk Forening.

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014

Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Beretning til VIF s generalforsamlingen 2014 Fredag den 7. juli 1939 var startskuddet til det vi er en del af i dag. I år er året, hvor Vivild Idrætsforening fylder 75 år. Oprettelsen af VIF var et billede

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Maskinsnedkeri. v/ Snedker Palle Jørgensen. Alt i tømrer- og snedkerarbejde. Mosegårdsvej 56 5380 Dalby Tlf. 27135291

Maskinsnedkeri. v/ Snedker Palle Jørgensen. Alt i tømrer- og snedkerarbejde. Mosegårdsvej 56 5380 Dalby Tlf. 27135291 Drigstrup Jagtforening www.drigstrupjagtforening.dk Kreds 5 VINTERPROGRAM 2014/2015 Maskinsnedkeri Alt i tømrer- og snedkerarbejde v/ Snedker Palle Jørgensen Mosegårdsvej 56 5380 Dalby Tlf. 27135291 2

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 9. 20. 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. 4. 23. KLUBKALENDER: JANUAR 2016 Nytårskur. FEBRUAR 2016 Bestyrelsesmøde. MARTS 2016

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 383 Offentligt Ferring, den 11.04.2017 Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

Havfruernes verden. - En sanserejse. Børnemeditation af Mia Nørnberg Paaske

Havfruernes verden. - En sanserejse. Børnemeditation af Mia Nørnberg Paaske Havfruernes verden - En sanserejse Børnemeditation af Mia Nørnberg Paaske Læses inden start: Du skal nu til at guide dit barn gennem denne skønne meditation. Jeg vil her inden meditationen starter guide

Læs mere

SKULDERBLADET. I lyst og nød. 23. Årgang nr marts - 1. april 2013 IS

SKULDERBLADET. I lyst og nød. 23. Årgang nr marts - 1. april 2013 IS 23. Årgang nr. 3 1. marts - 1. april 2013 IS 0906-6519 SKULDERBLADET for Nørre Søby og omegn I lyst og nød Når man i denne tid passerer det gamle plejehjem Humlehaven, bliver man let lidt trist til mode

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

Kong Vinter og Madam Tø

Kong Vinter og Madam Tø Jeg kan næsten ikke vente, til jeg kommer i skole i dag. Jeg er så spændt på at høre resten af historien om Ole, Onkel Rimfrost og Kong Vinter, ja, også om hende Madam Tø. Men fru Andersen siger, at før

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen

St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen Aftenens taler ved Randbøldal Borgerforenings Skt. Hans Bål, var pastor ved Randbøl Kirke, Helle Pahus, der her forøger at få styr

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014 Læs inde i bladet: INVITATION TIL JULEBANKO FLERE FESTLIGHEDER AFHOLDT SEJLSÆSON AFSLUTTET 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere