Hovedopgave 4. semester 2004 Odense Tekniske Skole Multimediedesigner. Design & Proces Ketty Boysen Britta Bjerg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedopgave 4. semester 2004 Odense Tekniske Skole Multimediedesigner. Design & Proces Ketty Boysen Britta Bjerg"

Transkript

1 Hovedopgave 4. semester 2004 Odense Tekniske Skole Multimediedesigner Design & Proces Ketty Boysen Britta Bjerg Kunde: NIMA Reklame ApS Hovedvejleder: Lise Agerbæk Bivejleder: Jahn Hermannsen Afleveret: 26.november 2004

2 Indholdsfortegnelse Skærmdump...21 DESIGN... 2 Metodevalg... 2 Web-site...2 TRIN 1, Flowchart... 2 TRIN 2, Storyboard... 4 Tekniske Specifikationer... 4 Skabelonvalg... 5 Display Resolution... 6 TRIN 3, Design af prototype... 8 Ønsker fra værten... 8 Beslutninger... 8 Det endelige design... 9 Den øverste del af hovedet... 9 Farvevalg Baggrundsfarver Den nederste del af hovedet Fontvalg Knapper Lodrette streger Bundlinje Slogan Billede og tekst TRIN 2, Design af postkort PROCESSEN Gruppen KILDER Litteratur...20 Bilag...20 On-line kilder...20 Multimediedesigner : Hovedopgave Efterår 2004 : OTS : NIMA Reklame ApS. Side 1 af 25 sider

3 Design Metodevalg Med stjerneanalysens konklusioner som grundlag for websitet, og det retoriske kompas som grundlag for offline produktet bevæger vi os ind i udviklingsfasen af prototyper af de to produkter. Vi vil først beskæftige os med websitet, da det er det centrale produkt. Vi vil derefter beskæftige os med design af off-line produktet, som vi fremover vil omtale som postkortet. Til udviklingsfasen af websitet har vi valgt at følge udviklingsmetoden af Ray Kristof og Amy Satran. Kilde: Interactivity by Design af Ray Kristof & Amy Satran. Adobe Press ISBN: Metoden er udviklet til design af multimedier og opdelt i 3 trin. Trin 1: Design af informationerne, hvis endemål er flowchartet. Trin 2: Design af interaktiviteten, der munder ud i et storyboard, samt Trin 3: Design af præsentationen med identitet, layout og programmering, hvis endemål er prototypen af websitet og postkortet. Web-site Vi vil her komme ind på processen i de 2 første trin af udviklingsmetoden, og de der af følgende resultater. TRIN 1, Flowchart På det første trin skal vi finde et overblik over de informationer vores vært ønsker på websitet, og få dem organiseret og prioriteret på en hensigtsmæssig måde for de inviterede. Vi vil skabe selve flowet på websitet. Websitet skal være et informationswebsite, som navigationsmæssigt skal være hurtigt, overskueligt og tidssvarende for vores inviterede. Dvs. for navigationens vedkommende indebærer det, at den skal gøres meget enkel, uden undergrupper i menuen. Vores ønske er at skabe en prototype, som præsentationsmæssigt har fokus på 2 områder. Prototypen udvikler vi i programmet Macromedia Flash MX Professionel 2004, til senere implementering i CMSsystemet Mambo. 1. område er hovedproduktet Storformat print og inspiration til den inviterede om, hvordan det kan anvendes. 2. område er det menneskelige nærvær og synlighed af værten, da vi vil øge initiativet hos den inviterede til at tage kontakt til NIMA Reklame ApS. Indholdet vil vi fordele efter emne således: Indexsiden skal give forsmag på Storformat print og vise topmenuen, der skal indeholde 4 knapper. Den 1. skal være en homeknap, som skal være synlig på alle sider, og som linker tilbage til indexsiden, Den 2. skal være NIMA knappen. Denne knap skal indeholde én side, som skal præsentere værten for den inviterede Den 3. knap skal være hovedproduktet, og de sider der ligger i undermenuen, skal hver især være koncentreret omkring et relateret produkt til Storformat print. Den 4. og sidste knap i topmenuen skal være en til øvrige produkter, hvor de forskellige andre produkter, som værten også beskæftiger sig med, hver får en underside. Multimediedesigner : Hovedopgave Efterår 2004 : OTS : NIMA Reklame ApS. Side 2 af 25 sider

4 Dvs. der i alt bliver 3 knapper i topmenuen, der skal indeholde undersider. Hver af disse kategoriers indhold skal fordeles efter emne på undersider, og hver kategori får en fast leftmenu med emnerne, så de inviterede konstant kan få overblik over den valgte kategori. Kilde: The essential Guide to User interface Design af Wilbert O. Galitz. Wiley ISBN: Kilde: Designing Visual Interfaces, Organisation and Visual Structure" s af Kevin Mullet og Darrell Sano ISBN: Vi vælger bevidst at bruge et traditionelt navigationsdesign med en generel topmenu og faste leftmenuer for de enkelte kategorier, for at bevare genkendeligheden for de inviterede. Traditionen for informationswebsites er, at der er mange informationer og menuer på siden. Både venstrestillede og højrestillede undermenuer, samt nogle af de store danske dagsaviser har menuer i bunden. Vi vælger en meget enkel opbygning af navigationen da det er meget vigtigt at NIMA Reklame ApS er i stand til at opdatere websitet. Det kræver, at websitet er nemt at overskue. Opdateringen er essentiel for websitets fremtid. Multimediedesigner : Hovedopgave Efterår 2004 : OTS : NIMA Reklame ApS. Side 3 af 25 sider

5 TRIN 2, Storyboard 2. trin i udviklingsfasen er, at fordele indholdet på den enkelte side i en anskuelsesmodel, som vi kalder storyboard. Vi vælger en traditionel sideopbygning, til dels på baggrund af vores ønske om, at implementere det i CMS-systemet Mambo, og vi skal derfor også forholde os til, hvad det giver af mulige skabeloner. Der er mange forskellige CMS-systemer på markedet - nogle koster en del penge og andre er gratis - Open Source Content Management System. Vi er blevet undervist i CMS systemet Open Source MAMBO. Og det er derfor naturligt for os at foreslå NIMA Reklame ApS får oprettet et website i dette system. Open Source Mambo Open Source er som navnet siger Open Source. Det betyder at hele systemet kan hentes gratis fra denne adresse: Det udbydes under den såkaldte GNU License. Det betyder blandt andet at ingen har rettigheder til systemet eller dets kode. Alle rettigheder går direkte videre til systemets brugere og kan ikke ejes eller sælges. Det der kan sælges er installation, opsætning, design og undervisning i brug af Mambo. Det er der flere aktører på både det danske og det globale marked, der gør. Det at Mambo er et open source system gør, at der findes mange steder at hente nye moduler og få hjælp af andre brugere. Vi kan her nævne i flæng: På alle disse websites er der mulighed for at deltage i forskellige forum eller community. Der er en direkte tilgang til andre brugere og villigheden til at komme med en løsning på div. Problemer med Mambo CMS er stor. Tekniske Specifikationer Da vi har valgt at arbejde ud fra CMS- systemet Mambo, er det derfor også de tekniske krav, som Mambo kræver, vi først og fremmest skal forholde os til. Mambo er et færdigt system beregnet til at oprette dynamiske websites. Systemet er baseret til PHP/MySQL og kan forholde sig til de flest servertyper. Det er bygget op på nogle færdige skabeloner, som brugeren kan sætte komponenter og moduler ind i. Skabelonerne styrer designet og komponenterne forholder sig til websitets funktionalitet, dvs. de indeholder de dele af det visuelle design der henter information fra databasen, det være sig et billedgalleri, tekstelementer etc. Moduler er en enhed der indeholder de elementer der ikke forholder sig til interaktion, dvs. de kræver ikke en aktiv handling fra brugeren. Det kan eksempelvis være en tæller af besøgende på websitet. Mambo har en backend, der gør det muligt at opdatere websitet med nye billeder og tekstenheder for en person uden de store forkundskaber omkring vedligeholdelse af et website. På backend kan man også redigere i tekst og billeder, og den er en lukket enhed, der kræver login adgang. Det er muligt at begrænse en persons adgang til administrationsdelen, men der vil altid være en superbruger der har adgang til hele backend, og dermed mulighed for også at ændre i de stationære Multimediedesigner : Hovedopgave Efterår 2004 : OTS : NIMA Reklame ApS. Side 4 af 25 sider

6 elementer på websitet, det være sig hovedets visuelle udtryk etc. Mambo egner sig ikke til store websites, der kræver integration af eksisterende databaser, og Mambo kan heller ikke forholde sig til designmæssige specialiseringer på de enkelte undersider, da den er baseret på de færdige skabeloner. Kilde: (Bilag nr5) Udover de systemkrav, der er nævnt i ovenstående fra foreslår vi yderligere, at alt billedmateriale er komprimeret til web med en kvalitet på 60 %. Formatet på billederne er underordnet, da mambo kan håndtere de mest gængse billedformater Skabelonvalg Skabelonen, vi vælger at tage udgangspunkt i, består af en gennemgående topbjælke, som vi vil anvende til hovedet. Et venstrestillet ben, som vi vil anvende til vores undermenu og et stort midterparti, som skal anvendes til produktinformation og som skal være det felt, som værten skal forholde sig til i forhold til opdatering. Websitet vil også indeholde et højrestillet ben, som vi vil vælge at bruge til alt det løse. Det er her der skal lægges små slogans/ordbilleder ind, som skal understøtte budskabet om at bruge Storformat print. Det højre ben er også hvor vi vil foreslå, at NIMA Reklame ApS placerer evt. links til hvad der måtte være relevant. Samarbejdspartnere, distributører, kunders website etc. telefonnumre, træffetidspunkter, faxnummer, cv-nummer etc. Det er med den erkendelse, at bundborten ofte vil være uden for skærmen, dvs. den inviterede skal scrolle for at komme til de oplysninger. Men der er tradition for at bruge bundborten til den type af information, og derfor er det et sted den inviterede vil søge til såfremt de skal anvendes. I den forbindelse skal det nævnes at adresse og det primære telefonnummer til NIMA Reklame ApS også skal placeres i hovedet, for der at fastslå identiteten, samt de samme oplysninger kan findes på NIMA Reklame ApS præsentationsside. Vi ser ikke noget problem med, at de samme informationer kan findes flere steder ud fra den betragtning, at de inviterede har opbygget vaner mht. hvordan de navigerer på internettet. På informationswebsites kan der være mange indtryk den inviterede skal forholde sig til, og da det er begrænset, hvor mange informationer og der af påkrævede handlinger den menneskelige hjerne kan forholde sig til på én gang, vælger vi at tilgodese de vaner som den inviterede kan have opbygget ud fra den betragtning, at det er andre områder vi ønsker den inviterede har fokus på. Kilde: The Human Interface af Jeff Raskin, kap. 2. Addison Wesley 2000: ISBN Skabelonen for det grafiske design, vil vi bruge på alle siderne. Den tager udgangspunkt i en af de faste skabeloner, som Mambo råder over. I websitets bundbort vælger vi at skrive de relevante informationer der kan være for den inviterede i forhold til at kontakte NIMA Reklame ApS. Det være sig Multimediedesigner : Hovedopgave Efterår 2004 : OTS : NIMA Reklame ApS. Side 5 af 25 sider

7 Display Resolution 2004 Higher 1024x x x480 Unknown Okt. 10% 51% 34% 1% 4% Juli 10% 50% 35% 1% 4% Jan. 10% 47% 37% 1% 5% 2003 Okt. 9% 45% 40% 2% 4% Juli 8% 43% 44% 2% 5% Jan. 6% 40% 47% 2% 5% 2002 Okt. 6% 38% 49% 2% 5% The current trend is that more and more computers are using a screen size of 1024x768 pixels: Mambo skabelon At vi har valgt CMS systemet Mambo medfører, at der i vores designovervejelser og beslutninger skal tages hensyn til at vi som designer ikke kan kontrollere hvilket indhold, hvilke billeder, hvilken font, farve osv. en bruger vil vælge. Som det fremgå af beskrivelsen af Mambo/tekniske specifikationer, så kan vi rent designmæssigt kun opstille nogle rammer for hvordan et website bygget i Mambo kommer til at se ud. Vi kan designe et hoved, knapperne, rammer om content. Vi kan komme med forslag til hvilke componenter, der skal med på websitet, men en bruger kan ændre indholdet alt efter hvilke moduler og komponenter der hentes ind i websitet. Vi kan med et CSS stylesheet styre en del af udseendet på websitet, men det kræver ikke en superbruger for at foretage ændringer i dette stylesheet. En bruger med adgang til webhotellet kan ændre CSS-filen KILDE: Ovenstående er resultat af en research på brug af skærmopløsning blandt s brugere men i tallene indgår også andre websites brugere. Den viser at i oktober 2004, er det over 50 % der bruger en skærmopløsning på 1024x768, Tallet har været for opadgående siden 2002 og vi går ud fra, at den tendens fortsætter. Derfor er det den skærmopløsning vi har forholdt os til i forhold til de mål som vi har valgt til websitet. Da vores website i den endelige version skal bygges op i mambo og vil indeholde scroll, har vi ingen indflydelse på den endelige højde. Bredden har vi bestemt ud fra vores ønske om oplevelsen af højformat dvs. hovedet har vi valgt ikke skal gå til kanten af skærmen, da det efter vores mening, vil ødelægge den visuelle oplevelse af at se på noget højt. Bredden har vi derfor sat til 900. Multimediedesigner : Hovedopgave Efterår 2004 : OTS : NIMA Reklame ApS. Side 6 af 25 sider

8 Multimediedesigner : Hovedopgave Efterår 2004 : OTS : NIMA Reklame ApS. Side 7 af 25 sider

9 TRIN 3, Design af prototype Ønsker fra værten Værten har i forvejen et website, som blev lavet i 1998, Websitet har aldrig levet op til de forventninger, som værten måtte have haft. NIMA Reklame ApS har aldrig registreret en egentlig kundehenvendelse via websitet. Værten ønsker et website der afspejler trenden på internettet i Han ønsker ikke et salg fra websitet, og er ikke interesseret i, at der skal fremgå produktpriser på websitet, da hver opgave skal løses individuelt. Men han har en forventning om, at få kundehenvendelser via internettet. Samtidig har værten et ønske om, at flere af NIMA Reklame ApS kunder vil opbygge en kontakt og et samarbejde med firmaets øvrige ansatte, der rent beslutningsmæssigt kan gå uden om Flemming Jensen, og dermed undgå at der opstår flaskehalse i arbejdsgangen. Værten ønsker endvidere, at der bliver sat fokus på Storformat print og de muligheder der er her. Endvidere havde værten et helt konkret ønske mht. farver han vil gerne, at websitet bliver sort, men er åben for ideer. Kilde: Interview af Flemming Jensen d.3/9-04. Beslutninger Se endvidere de beslutninger der allerede er taget ud fra de krav og muligheder der er omkring mambo skabelonen. Samtlige medarbejdere i firmaet skal fremstå på websitet med et personligt nærvær, med mulighed for direkte kontakt. Modernismen skal være den grundlæggende isme på websitet. Modernismen indeholder en geometrisk afklarethed, den forholder sig til rene linjer og klar adskillelse af tekst og billeder. Modernismen blev udviklet med afsæt i den industrielle udvikling i 30 erne og deraf et behov for funktionalitet og kommunikation. Den blev siden hen videreudviklet både i Europa og USA, og er i dag et meget anvendt grafisk designsprog. Den indeholder en fleksibilitet og harmoni, og den vil for vores målgruppe være genkendelig, da det er den isme der er mest anvendt på internettet bl.a. af de store danske informationswebsites. Kilde: Mixing messages af Ellen Lupton. side 46-48, ISBN At modernismens rammer i nogle enkelte tilfælde skal brydes, ud fra vores ønske om at synliggøre Storformat prints muligheder i forhold til at bryde gængse grænser og traditioner mht. at formidle et budskab. Websitet skal bygges op, så det i Mambo vil fremstå som et højformat/aflangt format i stil med den genre, der præger danske avisers website. Dvs. websitet går ikke helt ud til højre og venstre kant. Artiklerne er lagt ind under hinanden, så siderne har meget scroll og der er ikke nogen egentlig begrænsning på, hvor lang den enkelte side kan være. Hovedet skal være fast på samtlige sider og indeholde de informationer, som den inviterede har brug for, for at kunne identificere værten. Indexsiden skal indeholde et klart budskab om, hvad websitetets hovedformål er. Multimediedesigner : Hovedopgave Efterår 2004 : OTS : NIMA Reklame ApS. Side 8 af 25 sider

10 Det visuelle udtryk på vores prototype vil blive anderledes. Fordi den er udviklet i Flash er det ikke muligt at lade siderne fremstå som meget lange, da Flash kun kan forholde sig til nogle klart definerede mål på top og bund for hele scenen. Derfor fremstår midterfeltet som et afgrænset tekstfelt, der har scrollen inde i, men designet er udviklet til at implementere i Mambo. Websitet skal fremstå som et præsentationswebsite, der skal give den inviterede inspiration til hvordan man kan anvende Storformat prints. Websitet skal designes til en opløsning 1024X758 og at det skal designes så det kan bære en stor mængde billeder på hver side og derfor vil få scroll. Kundens ønske mht. den sorte farve skal efterleves i hovedet, og at det øvrige farvevalg skal tage udgangspunkt i det og den trend der er på internettet Det endelige design Ud fra at vi som designere ikke har så stor indflydelse på websitets udseende som i gamle dage inden CMS systemer kom frem, har vi valgt at historien om NIMA Reklame ApS skal findes i hovedet. Vi har valgt at opdele hovedet i to dele. En del hvor selve logoet for NIMA Reklame ApS er og en anden del, hvor det i små billeder bliver præsenteret, hvad Storformat kan bruges til. Denne anden del af hovedet kan dog også ændres efter at vi har afleveret designet til værten. Værten kan hente billedfilen ind i photoshop eller et lign. program og skifte et af de små billeder ud. Og det vil i dette tilfælde også være meget relevant. Det er meningen at websitet skal virke inspirerende og fremstå som opdateret. Så forhåbentlig får NIMA Reklame ApS en opgave for en kunde, der ville være relevant at vise i hovedet. omkring brug af de sort/grå farver. Endvidere skal logoets røde farve indgå i farvepaletten. Websitet skal ikke omtale produktpriser, men være en opfordring til at kontakte NIMA Reklame ApS. Vi vil tilstræbe en helhed på websitet, der skal kunne bære værtens egne ændringer. Den øverste del af hovedet Øverste del af hovedet indeholder kun logo, adresse og telefonnummer. Selve logoet er det som kunden har brugt i 10 år, og det element der fremstår som den røde tråd i alle de materialer, som vi har fået udleveret. (se tradition for værten). I nogle sammenhænge fremstår det med ApS skrevet med hvid inde i splitflaget. Vi har valgt at tage det bort, hvilket gør aflæsningen af logoet nemmere. Endvidere opnår vi, at logoet fremstår som et rødt signaltegn. Den Multimediedesigner : Hovedopgave Efterår 2004 : OTS : NIMA Reklame ApS. Side 9 af 25 sider

11 røde farve er den mest dominerende farve og dermed også den farve øjet fanger først. Ved at placere logoet som det øverste element til venstre og dermed det punkt som øjet først aflæser, vil det fremstå meget synligt på trods af, at det fysisk ikke er så stort. Størrelsen af logoet kan også tilføre det en lethed på trods af det massive indtryk den røde farve kan efterlade. Kilde: The essential Guide to User interface Design af Wilbert O. Galitz, part 2, step 3, s Wiley ISBN: Vi vil under afsnittet farvevalg komme nærmere ind på vores valg af farver for hele Websitet. Under logoet har vi placeret adresse og telefonnummer. Visuelt virker det som et fundament for logoet, og er dermed med til at fastholde identiteten af værten. I denne del af hovedet, samt i menuerne har vi brugt gruppering af de få elementer der er. Det er med til at højne synliggørelsen, samt giver en afklaring i aflæsningen for den inviterede Kilde: Designing Visual Interfaces, kap 4 af Kevin Mullet og Darrell Sano, ISBN: Ved at lade den øverste del af hovedet stå åben foroven, dvs. uden en toplinje der lægger tag på websitet, vil vi forsøge at give den inviterede associationer til en himmel og et rum uden begrænsninger, rummet hvor drømmene fødes. Og ved at føre baggrunden helt op i hovedet rodfæster vi det tomme rum, skaber et fundament, hvorfra drømmene kan have et afsæt. Der bliver en samhørighed til resten af siden. Det er et forsøg på at skabe relationer og helheder. Se endvidere næste afsnit Farvevalg Farvevalg Som vi har skrevet i afsnittet Beslutninger har vi arbejdet ud fra de sort/grå farver, med hensyntagen til den røde. Vores intention er, at skabe en baggrund, der skal være forholdsvis neutral, for at give plads til de mange forskellige farveindtryk, som billederne af produkterne vil tilføre. Farverne skal ikke forstyrre det egentlige fokus, men skal på den anden side heller ikke fremstå som fladt og kedeligt, da det er NIMA Reklame ApS image som den dynamiske og visionære virksomhed, der også skal understreges her, se endvidere Corporate Story. Wally Olins nævner i sin bog On brand at branding i dag handler om engagement og tilhørsforhold, og især at kunne gøre dem synlige for andre, kap. 1, s. 14. Han deler virksomheder ind i 3 hovedgrupper, afhængig af hvad der er/har været drivkraften for at starte dem. Den ene af de 3 kategorier er den gruppe der er startet op på en teknisk kunnen: eks. Microsoft, Intel. De er grundlagt på en nysgerrighed ud i at udforske og opdage. I denne gruppe hører også håndværkeren, der har en stolthed i sit fag, og at det er den stolthed og en kreativ energi der driver dem, frem for et ønske om profit. (Sammendrag og oversættelse fra On Brand af Wally Olins, s. 6. Thames & Hudson, 2003, ISBN: ) Øverste del af hovedet Multimediedesigner : Hovedopgave Efterår 2004 : OTS : NIMA Reklame ApS. Side 10 af 25 sider

12 Det er i sidstnævnte gruppe at NIMA Reklame ApS hører hjemme og da websitet handler om at synliggøre et tilhørsforhold, i den her sammenhæng det dynamiske og visionære, er det også nogle elementer vi har haft med i vores overvejelser i opbygningen af websitet. Især fordi det på grund af mambo er begrænset hvad vi kan definere som en permanent del af websitet. Baggrunden og dermed farverne vil vi definere som permanent. Baggrundsfarver Ud fra værtens ønske omkring en sort farve, trenden på internettet med de lyse farver (se stjerneanalyse) og behovet for en baggrundsfarve, der kan fremhæve de mange billeder, der gerne skal komme på websitet, har vi valgt en neutral lys grå farve. Oven på den grå farve har vi derefter lagt forskellige billeder lagvis med en meget høj transparens. Billederne er valgt ud fra en umiddelbar relevans til STORT, men det er ikke det enkelte motiv, der er interessant, men de former der opstår, når opaciteten sænkes og det samspil der opstår imellem dem. De er placeret ud fra at skabe en balance på siden og at formerne skal samarbejde med hovedet. Udover at form bliver et objekt, der kan arbejdes med i forhold til hinanden, er billederne også rent farvemæssigt blevet opløst, så de farver der står tydeligst frem er en svag mørk rød, en gylden gul og de grå/sorte nuancer. Dvs, vi har taget udgangspunkt i en harmonisk varm farveskala med en stor mængde af grå/sorte toner som modvægt til de varme farver. Ved at arbejde med opaciteten, arbejder vi med lyset og dermed afstande og dybde på siden Kilde: Design 3, s Kompendium af René Birkholm Baggrunden er ikke tænkt som at skulle aflæses billede for billede, men den er tænkt til at skulle skabe en følelse af lethed, drømme og uendelighed. Vi har endvidere brugt billederne til at bygge hovedet sammen med de andre komponenter på siden for at skabe en helhed og en harmoni. I design af baggrund og udvikling af slogans til det højre ben, har vi ladet os inspirere af dekonstruktivismen. Dekonstruktivismen opstod i USA i 1970 erne- 80 erne. Den var en reaktion mod modernismens stramme rene linjer, der har klar adskillelse mellem tekst og billeder Især ægteparret Katherine og Michael McCoy har været med til at udfærdige retningslinjer og teorier bag dekonstruktivismen. Teorien er, at hjernen først vil aflæse billeder, derefter tekst. Dvs. billeder bliver aflæst intuitivt, og tekst bliver aflæst rationelt. Det er et aspekt, som kan bruges bevidst informativt, ved at omforme tekst til billeder vil hjernen aflæse det hurtigere. Det har haft som følge at dekonstruktivismen arbejder med at udviske linjer, arbejder med diagonaler og lag. Kilde: Mixing messages af Ellen Lupton. s London ISBN: Dekonstruktivismen har også sat spor indenfor arkitekturen. Her i Danmark er kunstmuseet Arken et tydeligt eksempel. ARKENs former peger ud i det omkring-liggende landskab i forskellige retninger. Bygningen rækker sine arme ud og får tag i den beøgende længe inden, den egentlige indgang kommer til syne. Alle bygningsdelene fortsætter så at sige ud i naturen, så grænsen mellem bygning og omgivelser bliver udvisket. Også indendørs arbejder landskabets og museets linier sammen. Hovedlinierne i landskabet er nemlig gentaget i ARKENs grundplan. Museet indretter sig efter to akser: den ene er Gl. Køge Landevej, den anden kystlinien. Det store udstillingsrum Kunstaksen ligger således parallelt med landevejen, mens museets centrale, røde "trafikåre" - Biaksen - følger strandlinien. Multimediedesigner : Hovedopgave Efterår 2004 : OTS : NIMA Reklame ApS. Side 11 af 25 sider

13 På grundplanen præsenterer museet sig ikke som en samlet, sammenhængende form. ARKEN består snarere af en række bygningsdele, der har hver sin særlige form. Kilde: Det modernistiske udtryk, som der ligger i hovedets nederste del, bliver hermed også forstærket. Se beskrivelse af modernisme i afsnittet Beslutninger. Den nederste del af hovedet Nederste del af hovedet er, som skrevet i afsnittet det endelige design tænkt til, at indeholde relevant billedmateriale, der jævnligt skal opdateres. Den består af en sort baggrundsbjælke, der har transparens. Den sorte farve fremhæver de billeder der ligger ovenpå. Transparensen/opaciteten har vi indlagt, for at få den i harmoni med resten af siden, og dermed opløse det massive indtryk som sort i stor mængde efterlader. Det har vi yderligere forstærket ved at lægge små billeder ind bag bjælken i begge sider. Billeder som i lighed med de billeder der danner baggrund for hele siden er opløst med en høj opacitet. Bjælken fungerer som en vægtstang for siden, der er med til at skabe balance og samtidig er et anker for det luftige, drømmeagtige indtryk baggrunden giver. samhørighed mellem billederne, mens de to forskellige farver til rammerne, som er valgt ud fra sidens øvrige faste elementer, er med til at skabe sammenhængen til siden som helhed, Vores billedvalg er foretaget ud fra at de skal illustrere ideen om hvad hele Websitets formål er, som er at inspirere til brug af storformat. De er valgt ud fra motiv, kvalitet og farver, da de også skal fremgå som en helhed i bjælken. Alle billederne skal være et link til en relevant underside. Pt. er der kun 2 af billederne, som er fra vores kunde. Billederne med Matas og lastbilen med de gule blomster. Bjælken er også galleriet på websitet. Den indeholder 7 kvadratiske rammer, hvor 4 af rammerne har baggrundens rene grå farve. De 3 andre har fået logoets røde farve, der er dæmpet til 60 %, og dermed fremstår farven varmere og roligere end logoets signalrøde farve. Billedformatet er ens for at skabe klarhed og Nederste del af hovedet Multimediedesigner : Hovedopgave Efterår 2004 : OTS : NIMA Reklame ApS. Side 12 af 25 sider

14 Fontvalg Den gennemgående font er Verdana. Den har vi brugt til samtlige knapper i menuerne, oplysningerne der er lagt ind ved bundlinjen, teksten, der står i relation til logoet i hovedet, samt de forskellige variationer på slogans/statements, som vi har sat ud i det højrestillede ben. Knapperne er sat i str. 10, da det er en klar læsbar størrelse, men da det også er en normalstørrelse for tekstfelter, giver det en enkelhed og ro til websitet. Fontstørrelsen i hovedet og på bundlinjen er 7,6. Det er en størrelse, der stadig er aflæselig, men ikke påtrængende, og fonten står i fint samspil med logoet. Verdanas udtryk er helt blottet for overflødige seriffer, og andet forstyrrende, og går dermed fint i tråd med en modernistisk linje. Fonten Verdana blev designet af Matthew Carter og Tom Rickner i 1996 for Microsoft. Fonten blev designet for at imødegå det stadig stigende krav om fonte, der er læsbare på en skærm i selv små størrelser. Verdana har udviklet sig til at blive en af de mest brugte fonte på websider. I familie med Verdana er Tahoma, Nina, og Georgia. Kilde: lt.htm Tekstfelterne i midterpartiet er sat i Arial, med fontstørrelse 10. Den er i lighed med Verdana en meget anvendt font, da den er fri for at være flosset, når den skal aflæses på en skærm. Al tekst er skrevet i sort, undtagen enkelte fremhævede ord, der er skrevet med en rød #CC3300 Knapper De er som skrevet ovenfor sat i en fontstr. 10, samt de er grupperede og venstrestillede i forhold til hinanden. Det er med til at understrege enkelheden og roen i det modernistiske design. Ved mouseover fremkommer der et lille gråt pilehoved, som indikerer, at de er knapper og kan aktiveres. Når den relaterede underside er aktiveret vil knappen blive hvid Vi har valgt at holde de visuelle aktiviteter omkring knapfunktionen på et minimum. Dette for at bevare en lethed i designet, samt efterleve den trend der er på internettet om minimalisme. Dette også for at indikere et kendskab til vores inviterede, som en gruppe der er vant til at færdes på internettet. Lodrette streger Knapperne forholder sig til den tynde streg vi har valgt at lægge ind som en adskillelse og opstramning på websitet. Den tynde lodrette streg indikerer en adskillelse fra midterpartiet, og der er lagt en tilsvarende streg ind som adskillelse af det højrestillede ben fra midterpartiet. Stregerne holder alignment med billederne i hovedet. De er med til at fastholde grupperinger og dermed lette øjets navigation rundt på siden Kilde: Designing Visual Interfaces, kap 4 af Kevin Mullet og Darrell Sano Bundlinje Forneden i midterfeltet er en tekstlinje, der indeholder de relevante informationer omkring NIMA Reklame ApS, se også afsnittet Skabelonvalg. Den vil være fast på alle sider. Teksten udgør bunden af websitet, og vil danne en velkendt og forventet markering af afslutningen af websitets side. Slogan I det højrestillede ben har vi valgt at placere variationer over det slogan, vi konkluderede os frem til under The Corporate Story på side 62. Multimediedesigner : Hovedopgave Efterår 2004 : OTS : NIMA Reklame ApS. Side 13 af 25 sider

15 Vi har brugt dekonstruktivisme til flere af undersiderne. Vores håb er, at når den besøgende ser, der er forskellige udtryk på de enkelte sider, vil det være en faktor, der kan få en besøgende til at fortsætte rundt på alle sider. Billede og tekst En følge af opsplitningen af vores arbejdsgruppe, har medført at vi ingen kundekontakt har på nuværende tidspunkt, og ikke har haft gennem de sidste 6 uger af arbejdstiden med hovedopgaven. Ideen og hensigterne var dog på plads, og vi har derfor valgt at bruge det positivt i forhold til at finde relevant materiale. Tekstmaterialet har vi derfor selv forfattet, inspireret af hensigten med websitet. Motivet på billederne er valgt ud fra hvad vi selv synes er en sjov, spændende, anderledes, inspirerende og flot måde at anvende Storformat print på. De anvendte billeder er hovedsageligt fundet på internettet, og vi har set os fritstillet i forhold til copyrights, ud fra det faktum, at såfremt websitet bliver taget i brug skal billedmaterialet alligevel udskiftes. TRIN 2, Design af postkort Vi har valgt at fremlægge designovervejelserne omkring vores off-line produkt, postkortet til eksamen. Multimediedesigner : Hovedopgave Efterår 2004 : OTS : NIMA Reklame ApS. Side 14 af 25 sider

16 Processen Gruppen Endelig kom vores 4. semester. Efter 3 semesters hårde arbejde kunne vi se en slutning. Vi skulle have et 4. semester, hvor vi beskæftigede os med det, vi hver især brændte for. Vi havde på daværende tidspunkt arbejdet sammen i henholdsvis 1 og 1½ år og havde før sommerferien overstået 3. semester med en rigtig god semesteropgave og alle havde fået en rigtig god eksamen. Vi havde ikke haft problemstillinger i gruppen, hvor en projektleder ville have gjort en forskel. Strukturen i gruppen var meget flad. Efter afleveringen af 3. semesters eksamensopgave mente Dorte, vi bedre kunne samarbejde og få struktur på hovedopgaven, hvis rollefordelingen blev ændret. Hun foreslog at vi fik udpeget en egentlig projektleder. Gruppen blev enige om at Britta skulle være projektleder og rollefordelingen blev som vist på figuren Under arbejdet med 3. semesters eksamensopgave havde vi en meget flad struktur. Vi snakkede om tingene og havde ikke de store uoverensstemmelser. Der blev aldrig i gruppen talt om at der var noget ved vores arbejdsproces, der skulle laves om. Hovedinteressen hos alle i gruppen lå på designdelen men vi deltog alle i de andre processer, der var. Der var ingen som havde et eneansvar og det viste sig at vi fordelte arbejdet mellem os efter nedenstående model Britta blev projektleder og dermed blev der flyttet nogle ansvarsområder af Brittas over på de resterende 2 medlemmer. Ovenstående modeller blev fremlagt som en del af den mundtlige fremlæggelse til eksamen på 3. sem. Alle skulle fortsat tage del i det egentlige arbejde omkring rapporten, da vi var enige om, at det krævede alles ressourcer, samt var grundlæggende for det videre arbejde. Multimediedesigner : Hovedopgave Efterår 2004 : OTS : NIMA Reklame ApS. Side 15 af 25 sider

17 Vi arbejdede ud fra ovenstående model, da vi startede på 4. semester Vi havde fået snakket igennem, hvad vi gerne ville koncentrere os om i hovedopgaven. Vi havde holdt nogle møder og lavet brainstorm over, hvilken type kunde vi kunne tænke os at lave en hovedopgave for. Vores kunde skulle være en erhvervsvirksomhed. Vores 3. sem. opgave blev lavet for en afdeling af Dansk Røde Kors, der skulle starte et helt nyt projekt op i Dansk Røde Kors regi. Alle samarbejdspartnere var frivillige medlemmer fra Dansk Røde Kors, og det havde selvfølgelig en indflydelse på, hvordan vores samarbejde med dem kom til at forløbe. Vi ledte efter et firma, der havde et website i forvejen, hvor det ville være oplagt at udarbejde en prototype til nogle undersider. Det skulle også være et firma, der havde eksisteret i nogle år og derfor havde udarbejdet ide og vision for firmaet. Måske ikke med de ord, men når de blev spurgt, ville de kunne formulere et svar. Under en af vores brainstorm kom Egeskov Slot op som forslag. Vi kendte alle til selve Egeskov Slot og havde også selv været på stedet. På Egeskov Slots website blev der beskrevet en del af de ting, der kan opleves på stedet, men der var stadig mange dele af Egeskov Slot, der ikke kom til udtryk på deres website (www.egeskov.dk). Vi havde kontakt med Susanne Deleuran, Marketing Egeskov Slot et par gange i begyndelsen af august måned men det endte desværre med at Grev Michael Ahlefeldt-Laurvig-Bille besluttede at det var han ikke interesseret i. Så begyndte vi at se i vores nærmeste omgivelser om der var et egnet emne. Dorte deltog på et tidspunkt i et arrangement Thurø rundt på cykel. En af de sponsorer, der fremgik af programmet var NIMA Reklame ApS. Direktøren selv deltog i løbet og Dorte spurgte, om han ikke kendte et egnet firma, vi kunne skrive hovedopgave for. Det gjorde han desværre ikke men han var selv meget interesseret. Det tog vi en snak om i gruppen. Vores umiddelbare reaktion var, at det havde et reklamebureau da ikke brug for. Men da vi fik kigget nærmere på NIMA Reklame ApS website, gik det op for os at det ikke drejede sig om et reklamebureau, men et trykkeri. Det lød spændende. For det første var website lavet i 1998 og trængte til en opdatering. For det andet var det måske vores indgang til en branche, der kunne blive meget relevant at have kontakter i, når vi havde afsluttet vores uddannelse. Vi kontaktede Flemming Nielsen, NIMA Reklame ApS og havde efterfølgende to meget udbytterige møder i selve firmaet Vi aftalte at gruppen skulle udarbejde en prototype på et website til NIMA Reklame ApS I den mellemliggende tid havde vi fået tilsagn fra Lise Agerbæk om at hun gerne ville være vores hovedvejleder og fået tilsagn fra Jahn Hermannsen om at han ville være bivejleder i markedsføringsdelen. Vi holdt det første møde med Jahn og startede med at lave en køreplan for de næste 2 mdr. (se bilag: Gant chart del 1) Multimediedesigner : Hovedopgave Efterår 2004 : OTS : NIMA Reklame ApS. Side 16 af 25 sider

18 Gant chart del 1 (uge 35-42). Multimediedesigner : Hovedopgave Efterår 2004 : OTS : NIMA Reklame ApS. Side 17 af 25 sider

19 Alt gik som planlagt vi fik afleveret og godkendt problemformulering, vi fik afleveret første del markedsføringsstrategien (version 1) til Jahn og var egentlig selv godt tilfredse med resultatet. På det andet møde vi havde med Jahn d. 28. september, påpegede han en del, der efter hans mening skulle laves om eller arbejdes mere igennem. Det snakkede vi om i gruppen og begyndte at lave vores version nr. 2 af markedsføringsstrategien. Vi havde aftalt med Jahn at medmindre, vi havde et stort behov, så var det ikke nødvendigt at vi holdt flere møder med ham. Vi havde på et tidligere møde med Lise Agerbæk aftalt at aflevere vores version 2 af markedsføringsstrategi til hende senest søndag d. 3. oktober (uge 40) men var pga. sygdom i gruppen (os alle) nødt til at skubbe tidspunktet. Fredag d. 22. oktober Den dag holdt vi et møde med Lise Agerbæk, vejleder, Kaare Jørgensen, studievejleder, Britta Bjerg, Ketty Boysen og Dorte Nielsen. På det møde blev det besluttet at dele gruppen i to en med Britta og Ketty og en med Dorte og at hver gruppe arbejdede videre med hver sin målgruppe og udarbejdede hver sin løsning til kunden. Vi skulle dog stadig fremstå som en samlet gruppe til eksamen og aflevere en samlet rapport. Derefter blev der afholdt endnu to møder med os alle 3 og hovedvejlederen, hvor div. ændringer og tilføjelser i version 2 blev aftalt og vi fik fordelt, hvem der skulle lave hvad. Der var aftalt et møde med Lise fredag d. 12. november (uge 46) for at få de sidste detaljer i rapporten på plads. Fredag d. 12. november På mødet fredag d. 12. november meddelte Lise at skolen havde besluttet at gruppen skulle deles endeligt. Der skulle søges dispensation til delingen, men skolen regnede ikke med at det blev et problem. Dorte fortsætter for sig selv og det er hende, der beholder kontakten til kunden. Uge 44 begyndte vi på de rettelser Lise havde påpeget i rapporten og fik skrevet ind i rapporten at der kom to løsninger i hovedopgaven. Meningen var jo at vi skulle gå til eksamen som en samlet gruppe med en samlet rapport. Dorte skulle lave en ny stjerneanalyse til den sekundære målgruppe og renskrive første del af rapporten til og med afsnittet produkter. Vi renskrev så resten. Da det var overstået og rapporten samlet igen og afleveret til Lise tog vi en lang snak om de sidste uger inden vi skulle aflevere. Vi var nu nået til uge 45 og havde tre uger tilbage inden aflevering. Vi var nødt til at tage stilling til Mambo og Indesign/xml. Vi konstaterede, at vi rent tidsmæssigt ikke få et website udarbejdet i Mambo og et postkort udarbejdet i Indesign hvor xml ver en integreret del. Det var ikke nogen nem beslutning. Vi havde fået skolen til at oprette et speciale Single Source Publishing. Samarbejde mellem os de sidste uger har fungeret uden problemer. Vi har været meget enige om, hvordan vi skulle gribe produkterne an designmæssigt. Vi har begge siddet med et overblik over, hvad der var af delopgaver, og vi har til dels løst dem ud fra princippet hvad ligger øverst i stakken og hvem af os kan løse den opgave hurtigst. Multimediedesigner : Hovedopgave Efterår 2004 : OTS : NIMA Reklame ApS. Side 18 af 25 sider

20 Vi har stolet på hinandens evner til at få tingene gjort og vi har brugt hinanden såfremt vi kørte fast i den givne opgave. Det være sig med ideer/løsningsforslag på designmæssige/skriftlige problemer og accept af samme, som det kunne være konkrete tekniske problemer. Vi har gjort brug af elektronisk kommunikation. Messenger er blevet brugt til hurtigt at sende udkast til hinanden og vores webhotel er blevet brugt flittigt som ekstern lager. Møder har vi aftalt fra dag til dag. Vi havde forventet et helt andet forløb af vores 4. semester men vi glemte at tage misteltenen i ed (nordisk mytologi Guden Balder blev dræbt af Loke med en pil lavet af mistelten - alt undtagen misteltenen havde lovet ikke at dræbe Balder). Kunden har vi ikke haft kontakt med siden uge 42. Og det bærer projektet præg af. Vi havde konkluderet os frem til i flere af vores analyser at der skulle være en personlig og nærværende kontakt på websitet. Og det var meningen at alle ansatte i NIMA Reklame ApS skulle optræde på websitet både med billeder, CV, ansvarsområder osv. Det har vi forsøgt, men det giver et andet resultat at skulle forestille sig de ansattes jobsituationer. Næsten alt billedmateriale er hentet på nettet. Der er nogle enkelte med print på last- og varebiler, der er kundens egne optagelser. Gruppen havde bedt om at få Lise som hovedvejleder med fokus på design, fordi det var det område, vi alle ville beskæftige os med. Og med 6 uger tilbage til at designe website, off-line produkt og få websitet lavet i Mambo, skulle vi have haft de sjoveste og bedste uger i vores sidste semester. Virkeligheden blev dog en anden. Det har medført at vi har måttet fravælge at få websitet lavet i Mambo og få off-line produktets tekst til at blive implementeret i InDesign via xml-filer, som derefter kunne bruges direkte på websitet eller i vores rapport. Set fra vores synspunkt er det ikke et optimalt resultat vi har fået. Men i den givne situation kunne vi ikke have valgt anderledes. Multimediedesigner : Hovedopgave Efterår 2004 : OTS : NIMA Reklame ApS. Side 19 af 25 sider

ActiveBuilder Brugermanual

ActiveBuilder Brugermanual ActiveBuilder Brugermanual Forfatter: TalkActive I/S Dato: Juni 2004 Version: R. 1.01 Sprog: Dansk Copyright 2004 - Talk Active - all rights reserved. Indhold: 1. INDLEDNING...2 2. QUICK-START...3 3. OPBYGNINGEN

Læs mere

Denne rapport har til formål at redegøre for tilblivelsen af hjemmesiden beliggende på domænet, http://www.technofil.dk. Der refereres fra nu af blot

Denne rapport har til formål at redegøre for tilblivelsen af hjemmesiden beliggende på domænet, http://www.technofil.dk. Der refereres fra nu af blot Denne rapport har til formål at redegøre for tilblivelsen af hjemmesiden beliggende på domænet, http://www.technofil.dk. Der refereres fra nu af blot til hjemmesiden. Mine indledende tanker bag hjemmesiden

Læs mere

vorbasse.dk Redaktørmanual Kentaur

vorbasse.dk Redaktørmanual Kentaur Redaktørmanual Kentaur Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - TYPO3 Brugerfladen 3 Log ind 3 Backend 4 Frontend 5 Hvor skal jeg klikke? 5 Gem, gem og vis, gem og luk 6 Kapitel 2 - Sider & menuer 7 Sammenhæng

Læs mere

Selv om websites er yderst forskellige i deres fremtræden, så kan de stort set alle sammen passes ind i den skabelon som er illustreret herunder:

Selv om websites er yderst forskellige i deres fremtræden, så kan de stort set alle sammen passes ind i den skabelon som er illustreret herunder: Design en praktisk guide. Et design udtrykker dit websites grafiske udseende, lige fra hvilke skrifttyper der anvendes op til hvor navigationen er placeret og hvilke interaktive elementer der skal benyttes.

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE

GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE 2 REDESIGN AF FUTURECOM BUSINESS SOLUTIONS HJEMMESIDE OPGAVEN Den gamle hjemmeside skulles redesignes da den daværende hjemmeside var forældet (indhold og udseende)

Læs mere

Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse

Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse Webintegrator Thomas á Rógvi 221191-2505 Indholdsfortegnelse Opgaven... 3 Tidsplan... 4 Målgruppe... 5 Layout... 6 Design... 7 Fonte... 7 Browser... 7 Bilag... 8 Det

Læs mere

GRAFISK DESIGN GRÅ ROSA VIOLET. BESKRIVELSE AF OPGAVEN Fiktiv opgave hvor jeg har udarbejdet et logo, et visitkort og en hjemmeside for en fotograf.

GRAFISK DESIGN GRÅ ROSA VIOLET. BESKRIVELSE AF OPGAVEN Fiktiv opgave hvor jeg har udarbejdet et logo, et visitkort og en hjemmeside for en fotograf. GRAFISK DESIGN BESKRIVELSE AF OPGAVEN Fiktiv opgave hvor jeg har udarbejdet et logo, et visitkort og en hjemmeside for en fotograf. KRAV TIL UDTRYKKET Moderne Enkelt Minimalistisk Responsivt Brugervenligt

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

Oliver Marco van Komen Afsluttende opgave 02-05-2014. Kost ved slidgigt. Case 2. Personlig fysisk hjælp

Oliver Marco van Komen Afsluttende opgave 02-05-2014. Kost ved slidgigt. Case 2. Personlig fysisk hjælp Kost ved slidgigt Case 2. Personlig fysisk hjælp Problemobservering Sygdommen slidgigt også kaldes artrose er den mest udbredte led sygdom overhovedet, det kan medføre voldsomme smerter. Sygdommen påvirker

Læs mere

DANMARKS DOMSTOLE DESIGNGUIDE

DANMARKS DOMSTOLE DESIGNGUIDE DANMARKS DOMSTOLE DESIGNGUIDE Marts 2017 /2 INDHOLD FORORD 3 LOGO/ET STÆRKT SYMBOL 4 LOGO/ANVENDELSE 5 LOGO/SUPPLERENDE LOGOER 6 REGLER FOR BRUG AF KERNEBUDSKAB 7 FARVER 8 FARVE-SÆT 9 GRAFISK ELEMENT/BÅNDET

Læs mere

Navn: Skole: Anslag: Emne: Klasse: Dato: URL:

Navn: Skole: Anslag: Emne: Klasse: Dato: URL: Veronicas Portfolio Navn: Veronica Brun Jensen Skole: Erhvervsakademiet Lillebælt Anslag: 9.665 Emne: Obligatorisk Porfolio Klasse: Web B, 2012, 1 sem. Dato: 3/1-13 URL: http://vero0027.mmd.eal.dk/portfolio/index.html

Læs mere

Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag. www.miljonet.org

Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag. www.miljonet.org Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag Kære læser, Du sidder med en brochure, der beskriver et nyt websted,. Det er et websted med rigtig mange oplysninger om de miljøpåvirkninger, der

Læs mere

KT OR LOW PRODUKTION // WORKFLOW

KT OR LOW PRODUKTION // WORKFLOW PR D O U ION KT // W KFKF OR LOW PRODUKTION // WORKFLOW // WORKFLOW HJEMMESIDE / REDEGØRELSE / IDÉ, FARVE, FONT OG GRAFIK / SKITSER OG FLOWCHART / SKELET / STORYBOARD / CSS HVAD? Opgaven er en fiktiv hjemmeside

Læs mere

RESPONS. Få flere henvendelser via dit b2b website. Quick Guide til bedre online markedsføring

RESPONS. Få flere henvendelser via dit b2b website. Quick Guide til bedre online markedsføring Quick Guide til bedre online markedsføring RESPONS Få flere henvendelser via dit b2b website Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing 1 Lign en forretning Produktet

Læs mere

Indhold. Grafisk workflow 3 Procesbeskrivelse 4 Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart 7 Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 12 Html, css og seo 16

Indhold. Grafisk workflow 3 Procesbeskrivelse 4 Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart 7 Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 12 Html, css og seo 16 GRAFISK WORKFLOW Indhold Grafisk workflow Procesbeskrivelse Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 2 Html, css og seo 6 Grafisk workflow Opgaven At skabe et nyt og

Læs mere

CSR. 2. Semester 1. projekt http://s733l.dk/csr/index.php. Udarbejdet af MulA: Anders Lauridsen. Casper Christiansen Casper.christiansen1992@gmail.

CSR. 2. Semester 1. projekt http://s733l.dk/csr/index.php. Udarbejdet af MulA: Anders Lauridsen. Casper Christiansen Casper.christiansen1992@gmail. CSR 2. Semester 1. projekt http://s733l.dk/csr/index.php Udarbejdet af MulA: Anders Lauridsen Andrs.lauridsen@gmail.com Casper Christiansen Casper.christiansen1992@gmail.com Jonatan Nielsen Jonatantwn@hotmail.com

Læs mere

Grafisk Design rapport Kom/IT

Grafisk Design rapport Kom/IT Grafisk Design rapport Kom/IT Filip Olsen & Frederik Bøgh Indholdsfortegnelse Teoriafsnit Form og farver... 1 Grundfarver... 1 Komposition og layout... 2 Praktisk Folder til teknologiprojektet Bæredygtig

Læs mere

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen OPGAVE Designforslag til hjemmeside til motorcykelklubben Mc Chaufførerne GRAFISK DESIGN / Dorte Damsgaard Larsen 1/15 DESIGNPROCES Indledende møde med

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Active Builder - Brugermanual

Active Builder - Brugermanual Active Builder - Brugermanual Version: Release 2.0 Sprog: Dansk Copyright 2014 - Talk Active ApS INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. HURTIGT OVERBLIK... 4 1.1 Vælg URL:... 4 1.2 Vælg en skabelon:...

Læs mere

Opgaven. Brugervenlighed. Designparametre. Følgende krav var : Research. Målgruppe. Konklusion. sitet ikke bliver for mørkt.

Opgaven. Brugervenlighed. Designparametre. Følgende krav var : Research. Målgruppe. Konklusion. sitet ikke bliver for mørkt. Opgaven Opgaven var fiktiv og bestod i at redesigne og kode hjemmesiden Copenhagen Street Food samt at redesigne logo. Kunden ville gerne have et bedre flow på hjemmesiden og tiltrække flere besøgende

Læs mere

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for SOIF www.soif.dk Senest opdateret: 03-07-2009 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 2 Lidt generelt om KlubCMS 3 Brugere/Brugergrupper 3 Sideopbygning:

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

Generel information. Brugere. Hjemmesidens lay-out. HIF Hjemmeside How to do

Generel information. Brugere. Hjemmesidens lay-out. HIF Hjemmeside How to do Generel information Dette dokument er en brugsanvisning for hjemmesidens back-end brugere, med information om hvordan man logger ind og hvordan man arbejder med hjemmesiden/hjemmesidens funktioner samt

Læs mere

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens WordPress vejledning september 2014 INDHOLD Hvad er WordPress 1 Generelt om WordPress 2 Frontend og backend 2 Skrive en blog-tekst (indlæg/post)

Læs mere

Vend billedet... med de 10 bud for B2B-webdesign. Quick Guide til bedre markedsføring

Vend billedet... med de 10 bud for B2B-webdesign. Quick Guide til bedre markedsføring Vend billedet... med de 10 bud for B2B-webdesign Quick Guide til bedre markedsføring 1 Lign en forretning Produktet kommer først Præsentér dine B2B-produkter og -serviceydelser allerede på forsiden af

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Grafisk produktion & workflow

Grafisk produktion & workflow Grafisk produktion & workflow WORKFLOW & PRODUKTION WEBSITE NATURSPEJDERNE Dokumentation I 2 OPGAVEN Opgaven Jeg har lavet dette fiktive website der kunne være en mulighed for en nyopstartet spejderforening.

Læs mere

SmartWeb Brugermanual

SmartWeb Brugermanual SmartWeb Brugermanual Table of Content Table of Content... 1 Best Practice SmartWeb:... 2 Implementering... 4 Egenskaber:... 5 Filer:... 7 Oprettelse af Kategori... 9 Sider og Tekster:... 11 Slideshow...

Læs mere

Portfolio Web:

Portfolio Web: Portfolio Web: http://sann3737.mmd.eal.dk Af: Sanni Maria Lindberg Johannessen Dato: 30. maj 2013 EAL MMD Odense Vejledere: Kristin, Thomas & Pernille Anslag: 1921 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund...

Læs mere

Dokumentation. Workflow. Grafisk produktion. Trine Alexandersen 1. hovedforløb

Dokumentation. Workflow. Grafisk produktion. Trine Alexandersen 1. hovedforløb Dokumentation Workflow Grafisk produktion Trine Alexandersen 1. hovedforløb Jeg har valgt at vise min egen hjemmeside som workflow. Siden er min e-portfolio som skal vise hvad jeg lærer under min uddannelse

Læs mere

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe Ide Designprocess I denne opgave har jeg udviklet et website for et feriehus. Kunden ønsker et site, som både fungere privat, men også som offentlig hjemmeside. Hele site skal være på dansk, tysk og engelsk.

Læs mere

GRAFISK DESIGN GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW

GRAFISK DESIGN GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW 2 RE-DESIGN AF BOARDASSURE.DK Jeg har et enkeltmandsfirma, hvor jeg laver opgaver uden for mit arbejde i Presidents Institute. En af de opgaver jeg har løst, var en opdatering

Læs mere

srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008

srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008 Gruppe 9: Besir Redzepi, Jacob Pedersen, Garwun Jeffrey Lai og Sean Rørgren srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008 Indholdsfortegenelse

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW - RESPONSIV WEBSIDE

GRAFISK WORKFLOW - RESPONSIV WEBSIDE GRAFISK WORKFLOW - RESPONSIV WEBSIDE REDEGØRELSE Opgavebeskrivelse Redesign hjemmeside for Murerfirmaet Døssing i responsivt design, som udstråler professionalisme. Der skulle være en referenceside med

Læs mere

Opgave og rapport er udarbejdet af: Robin Staley, Christina Aagerup, og Kamilla Christiansen. Den 4.Dec.2009 TR09MUL02-4. Projekt

Opgave og rapport er udarbejdet af: Robin Staley, Christina Aagerup, og Kamilla Christiansen. Den 4.Dec.2009 TR09MUL02-4. Projekt Opgave og rapport er udarbejdet af: Robin Staley, Christina Aagerup, og Kamilla Christiansen Den 4.Dec.2009 TR09MUL02-4. Projekt Indholdsfortegnelse Indledning... Side 1 Tidsplan... Side 2 Designvalg...

Læs mere

Gruppe 9 Visuel Interface Design, 27/09/2011

Gruppe 9 Visuel Interface Design, 27/09/2011 Gruppe 9 Visuel Interface Design, 27/09/2011 Først øvelse. Lav en designanalyse i tekst og billeder af det udleverede website www.kariyer.net. Vi startede med en hjemmeside, der så ud som følgende: Gennemgående

Læs mere

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner Portfolioudvikling Line la Fontaine Multimediedesigner Indholdsfortegnelse - Designvalg s. 1-9 - Målgruppe s. 1 - Wireframes/skitser s. 1-5 - Informationsarkitektur s. 6-7 - Farver s. 8 - Typografi s.

Læs mere

Grafisk Design. fra idé til visuelt udtryk Benett

Grafisk Design. fra idé til visuelt udtryk Benett fra idé til visuelt udtryk Benett Indholdsfortegnelse Brief...5 Idé og skitsering....6 Værktøjer....6 Farvevalg....7 Flowchart eksisterende site...7 Design i Photoshop....9 Ikoner i Illustrator...11 Setup

Læs mere

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Det kan du med HostedShop Design Manager... 3 1.2 Feature list... 3 2. Design... 4 3. Filer og CSS... 4 3.1

Læs mere

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på Grafisk design Design af hjemmeside til indretningsarkitekt med firma navn enrico indret, som jeg tidligere har designet logo for. Firmaet laver udelukkende erhvervsindretning og målgruppen for sitet er

Læs mere

Portfolie Redesign. Forord. Det tekniske. Tema ide. Css. opløsning.

Portfolie Redesign. Forord. Det tekniske. Tema ide. Css. opløsning. Portfolie Redesign dette er en gennemgang af opbyggelse af mit portfolie, med samtilige begrunderlser af design valg. Forord Min portfolie hjemmeside er fra start af ment som et startplatform og ikke et

Læs mere

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Delaflevering: Webdesign og webkommunikation Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Vi har valgt at lave et redesign af KEA s online videnscenter/bibliotek. Organisation: Københavns

Læs mere

Disse har alle sammen hjulpet til at skabe min hjemmeside. Ved at give inspiration og få ideerne ned på papir, før de blev vist til omverdenen.

Disse har alle sammen hjulpet til at skabe min hjemmeside. Ved at give inspiration og få ideerne ned på papir, før de blev vist til omverdenen. Introduktion til webdesign Jeg har igennem webdesign projektet arbejdet med en masse forskellige processer, i alt 6 processer. Disse er skab moodboard fra en side, informationsdesign, navigationsdesign,

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

GRAFISK DESIGN CAMILLA VINTER

GRAFISK DESIGN CAMILLA VINTER GRAFISK DESIGN CAMILLA VINTER OPGAVEBESKRIVELSE (Fiktiv) Jeg har valgt at lave en ny visuel identitet for Tv-programmet KURS MOD FJERNE KYSTER. I programmet følger du Mikkel Beha s og resten hans familie,

Læs mere

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41 I designarbejdet forbundet med at udvikle en hjemmeside, er det vigtigt at gøre sig nogle overvejelser over hvilken optimale skærmstørrelse man designer til, da dette har konsekvens for den efterfølgende

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

WORKFLOW & PRODUKTION

WORKFLOW & PRODUKTION OPGAVE Jeg har lavet et fiktiv website for en hundekennel. Det er mit bud på hvordan sådan en eventuelt kan se ud. PROGRAMMER Photoshop Dreamweaver Illustrator WORKFLOW & PRODUKTION KENNEL BISCO Dokumentation

Læs mere

GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW

GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW Digital skilt: JPEG 256 x 384 px Folder: A6 (4 sider) 105 x 148 mm Plakat: A3 297 x 420 mm Flash-animation: 1366 x 768 px Opgave I juni 2013 gik det nye viborg.dk i luften.

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Hjemmeside til Dizzy Mizz Lizzy

GRAFISK DESIGN. Hjemmeside til Dizzy Mizz Lizzy GRAFISK DESIGN Hjemmeside til Dizzy Mizz Lizzy PROCESSBESKRIVELSE Beskrivelse af Dizzy Mizz Lizzy website Opstart 01. Research, filsøgning, idégenerering, målgruppe. 02. Designopsætning i photoshop Målgruppe

Læs mere

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html!

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html! Portfolio redesign Kia Dahlen cph-kd51@cphbusiness.dk 1. semester eksamen MUL-A 2013 www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html Underviserer: Ditlev Skanderby Frederik Tang Ian Wisler-Poulsen Jesper Hinchely

Læs mere

GRAFISK DESIGN 1. HOVEDFORLØB

GRAFISK DESIGN 1. HOVEDFORLØB GRAFISK DESIGN 1. HOVEDFORLØB LAUESEN HUS - OG HAVESERVICE //GRAFISK DESIGN BRIEF Lauesens hus- og haveservice er en enmandsejet virksomhed, som trænger til et løft på sin reklame del. Det er et firma,

Læs mere

Tillæg til Libris-hæftet: WordPress. Temaredigering og sikkerhed m.m.

Tillæg til Libris-hæftet: WordPress. Temaredigering og sikkerhed m.m. Tillæg til Libris-hæftet: WordPress Temaredigering og sikkerhed m.m. 1. Temaopbygning og -redigering I det trykte hæfte gennemgår jeg, hvordan du installerer temaer i WordPress. Der findes tusindvis af

Læs mere

1. Semester afsluttende Projekt Charlotte Bruhn MUL A December Januar 2015

1. Semester afsluttende Projekt Charlotte Bruhn MUL A December Januar 2015 1. Semester afsluttende Projekt Charlotte Bruhn MUL A December 2014 - Januar 2015 Redesign af online portfolio www.cbruhn.dk Side 1 Indholdsfortegnelse Formål 3 Planlægning 4 Designvalg 5 Moodboard 6 Informationsarkitektur

Læs mere

Ahmad Celik, Garwun Jeffrey Lai og Besir Redzepi. 09-10-2009: 3. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 28/09-2009 Aflevering: 09/10-209

Ahmad Celik, Garwun Jeffrey Lai og Besir Redzepi. 09-10-2009: 3. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 28/09-2009 Aflevering: 09/10-209 Ahmad Celik, Garwun Jeffrey Lai og Besir Redzepi 09-10-2009: 3. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 28/09-2009 Aflevering: 09/10-209 Projektets produkt: http://www.abc-cykling.7effrey.dk 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Grafisk Redegørelse Opgaven Programvalg Kvalitetsvurdering Målgruppe Arbejdsproces Kvalitet Komposition og layout Brugervenlighed

Grafisk Redegørelse Opgaven Programvalg Kvalitetsvurdering Målgruppe Arbejdsproces Kvalitet Komposition og layout Brugervenlighed Redegørelse Grafisk Opgaven At redesigne en hjemmeside for AGF fanclub, som har et mere moderne look og et nyhedsarkiv som er let oversskueligt. Hjemmesiden er en opgave jeg selv har stillet mig og kunne

Læs mere

det færdige resultat

det færdige resultat grafisk design Under dette fagområde har jeg valgt at præsentere jer for en opgave, jeg har udarbejdet for virksomheden Breinholt. Breinholt er en nyopstartet virksomhed i Odense, der tilbyder spirituel

Læs mere

få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside

få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside 1 Alle har ret og råd til en professionel hjemmeside på få minutter GoMinisite

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Proces. Ideudvikling. »Jeg er blevet bedt om at udvikle nogle ideer til at udvikle John Frandsens nuværende annoncesider«

GRAFISK DESIGN. Proces. Ideudvikling. »Jeg er blevet bedt om at udvikle nogle ideer til at udvikle John Frandsens nuværende annoncesider« P f t r o o i l o 1 H GRAFISK DESIGN»Jeg er blevet bedt om at udvikle nogle ideer til at udvikle John Frandsens nuværende annoncesider«proces For at udvikle annoncen måtte jeg først klarlægge, hvad der

Læs mere

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k INFLUENCERS Nemt igang på internettet Kom hurtigt igang med det du er god til Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k STOR effekt - billig løsning Hej, jeg hedder Anders Søndergaard, og jeg er selvstændig

Læs mere

Afsluttende semesterprojekt - 1. Semester

Afsluttende semesterprojekt - 1. Semester Afsluttende semesterprojekt - 1. Semester Portfolio Redesign Multimediedesign CPH business Akademi Emilie Arved Eriksen MULA 2014-2015 Indholdsfortegnelse Mind-map... 4 PBS... 5 WBS... 5 GANTT... 6 Brugertest...

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Creativity Design Undersøgelse Case 1: Auction Travels INDEX... 1 DESIGNOVERVEJELSER... 2 LOGOFREMSTILLING... 7 FLOWCHART... 8 STORYBOARDS...

Creativity Design Undersøgelse Case 1: Auction Travels INDEX... 1 DESIGNOVERVEJELSER... 2 LOGOFREMSTILLING... 7 FLOWCHART... 8 STORYBOARDS... Index INDEX... 1 DESIGNOVERVEJELSER... 2 START IDEER... 2 INFORMATIONSDESIGN... 2 BUDSKABET: 2 ORGANISERING AF INDHOLD (SITEMAP): 3 SITE MAPS 3 INTERAKTIONDESIGN... 4 PRÆSENTATIONSDESIGN... 5 ALLE SIDER

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Y ELL O W G REN A D E

Y ELL O W G REN A D E YELLOW GRENADE OPGAVEN Nick Christiansen kontaktede mig på Facebook. Han havde set mit coverbillede, (ulven ses på modstående side) som jeg har tegnet i Illustrator. Han var helt vild med ulven, der udelukket

Læs mere

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN 5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER Under fanen Dok. skabeloner kan du arbejde med de skabeloner som du har i systemet, eller du kan oprette nye. I denne vejledning kigger vi på hvordan du kan tilrette selve

Læs mere

Her ses et screenshot af websitet solsystemet i menuen Merkur. Baggrundsbillede skal være static så resten af siden skal man scrolle ned for at se.

Her ses et screenshot af websitet solsystemet i menuen Merkur. Baggrundsbillede skal være static så resten af siden skal man scrolle ned for at se. Solsystemet lavet af Jesper Kjær Webintegrator i Kastrup Tekniske Skole Grundforløbsprøve 2014 Opgave: Vores solsystem Onsdag 23 april til onsdag 7 maj Her ses et screenshot af websitet solsystemet i menuen

Læs mere

Produkt. Index side GRAFISK DESIGN

Produkt. Index side GRAFISK DESIGN Grafisk design Produkt Index side Produkt Underside - kontakt Redegørelse OPGAVEN I forbindelse med valgfag, som jeg tog i København, havde vi lært forskellige nye funktioner, som vi skulle implementere

Læs mere

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Kompatible browsere... 3 2 Log ind i Umbraco... 3 3 Content-delen... 4 3.1 Indholdstræet... 4 3.2 Ændring af indhold... 5 3.3 Tilføjelse af en side/sektion... 6 3.4. At arbejde

Læs mere

JB Plastic A/S. 3.Projekt - Rapport. MUL B - Gruppe E1 & E2

JB Plastic A/S. 3.Projekt - Rapport. MUL B - Gruppe E1 & E2 JB Plastic A/S 3.Projekt - Rapport MUL B - Gruppe E1 & E2 Indholdsfortegnelse JB PLASTIC A/S... 3 WBS... 3 TANKER VEDRØRENDE DESIGN AF LOGO... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. LETTERHEAD... 5 ANDRE IDÉER

Læs mere

HHBR. Design. Kvalitets vurdering. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg

HHBR. Design. Kvalitets vurdering. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg Opgaven Der skal designes en hjemmeside til en pensioneret revisor, som ønsker at starte en fritids beskæftigelse op, som privat revisor. Han Ønsker en hjemmeside der skal kort fortælle om hans forretning.

Læs mere

Grafisk produktion og workflow

Grafisk produktion og workflow Grafisk produktion og workflow Helle Nicolaysen, mediegrafiker, 3. hovedforløb Introduktion Bylderup-Bov Rideklub har en hjemmeside, bestående af en template, hvor designet er fastlagt. Jeg er i kontakt

Læs mere

Vejledning til kortløsning

Vejledning til kortløsning Vejledning til kortløsning Indholdsfortegnelse 1. Programmel og systemkrav... 1 2. Om kortløsningen... 2 3. Datakvalitet og ansvar... 2 4. Sidens opbygning... 3 5. Navigationsbjælken... 3 6. Kortvinduet...

Læs mere

Grafisk Design. Dansk Center For Organdonation

Grafisk Design. Dansk Center For Organdonation Grafisk Design Dansk Center For Redegørelsen Hvad går opgaven ud på? Denne opgave går ud på at få lavet et redesign af det logo, Dansk Center For fik fremstillet i 2008, af vores kommunikations afdeling.

Læs mere

1 // Grafisk design. Hjemmesiden før. Kunde. Produkt. Opgave. Målgruppe. Bogforlaget Frydenlund A/S. www.his2rie.dk

1 // Grafisk design. Hjemmesiden før. Kunde. Produkt. Opgave. Målgruppe. Bogforlaget Frydenlund A/S. www.his2rie.dk Kunde Bogforlaget Frydenlund A/S Produkt www.his2rie.dk Opgave Hjemmesiden før Redesign af hjemmesiden www.his2rie.dk, som ejes af forlaget. Min opgave lød på, at udforme et nyt design til hjemmesiden,

Læs mere

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu.

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu. Delaflevering Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk Kenneth Hansen, kenhan@itu.dk 1 Indholdsfortegnelse Problemfelt - Problemformulering... 3 Målgruppe...

Læs mere

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Problemformulering 4 Udviklingsmetode 5 Tidsplan 6 Målgruppe 7 Design brief 8 Logo 10 Typografi og farve 11 Navigationsdiagram 12 Usecase

Læs mere

GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW. Hjemmeside til Team Brügger

GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW. Hjemmeside til Team Brügger GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW Hjemmeside til Team Brügger DITTE MADSEN - SVENDEPRØVE - 2015 KUNDEPROFIL Team Brügger er en frisørsalon i Aars. Indehaveren Gitte Brügger startede salonen op sammen med

Læs mere

InfoGalleri i detaljer

InfoGalleri i detaljer InfoGalleri i detaljer InfoGalleri er et digitalt formidlingsværktøj, der hjælper dig til at kommunikere bedre med dine brugere ved brug af storskærme. Ved hjælp af vores brugervenlige redaktionsværktøj,

Læs mere

Yosef Saleh, Ilyas Tulumcu Oguzhan Polat, Mohammad Kaddoura Kom/IT C Kl. 1.2

Yosef Saleh, Ilyas Tulumcu Oguzhan Polat, Mohammad Kaddoura Kom/IT C Kl. 1.2 1/ Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Dokumentation... 4 Hjemmeside og logo design... 14 Valg af skrifttype... 15 AIDA... 16 Arbejdsroller og opgaver... 17 Logbog for vores proces (Ugevis)... 19 Konklusion...

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Opgaveløsningen

Opgavebeskrivelse. Opgaveløsningen Opgavebeskrivelse Opgaven er et redesign af en hjemmeside til Tistrup Festuge. Opgaven er en fritidsopgave, udarbejdet for udvalget bag Tistrup Festuge. Da man i de seneste år, har ændret en del på konceptet

Læs mere

fotografisk kommunikation

fotografisk kommunikation XDANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE CAMPUS KØBENHAVN Forprøve 2016 fotografisk kommunikation 1/2 Professionsbacheloruddannelsen i Visuel Kommunikation Studieretning: Fotografisk Kommunikation Del 1:

Læs mere

Produktbeskrivelse - Grafisk workflow

Produktbeskrivelse - Grafisk workflow Produktbeskrivelse - Grafisk workflow Opgavebeskrivelse Det er en nyhedsmail. De er en ny opsætning Ansvar for opgaveløsning Webadministratoren står for opgavefordeling. Tekst kommer fra salgs og butikslederen.

Læs mere

Van, Olaf, Stine & Nicolette Style and Experience 02-12-2011

Van, Olaf, Stine & Nicolette Style and Experience 02-12-2011 Vi mener, at vi imødekommer brugergruppens behov og ønsker, da vi har skabt et nyt og anderledes design. Vores målgruppe stræber konstant efter nytænkning og søger events de kan deltage i med deres venner.

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW. Kasper Staal - Portfolio - H2

GRAFISK WORKFLOW. Kasper Staal - Portfolio - H2 GRAFISK WORKFLOW Kasper Staal - Portfolio - H2 Opgaven Denne opgave bestod i at design et website til min egen virksomed 3DService.dk. Websitet skulle være responsivt, og indeholde de mest gængse informationer

Læs mere

Kim Pedersen og Pernille Hansen: Design til skærmen, s. 13-14 og 34-38, Forlaget Grafisk Litteratur, 1997.

Kim Pedersen og Pernille Hansen: Design til skærmen, s. 13-14 og 34-38, Forlaget Grafisk Litteratur, 1997. Design til skærmen Af Kim Pedersen og Pernille Hansen Medieudformning Første skridt i medieudformningen er udarbejdelse af et flowchart. I modsætning til fx en trykt brochure, har brugeren i en skærmbaseret

Læs mere

Stine Dorry Meulengracht Madsen Rapport Multimedie og kommunikation

Stine Dorry Meulengracht Madsen Rapport Multimedie og kommunikation Portfolioudvikling I denne rapport vil du kunne læse om mit porfolios tilblivelse. Det skal give læseren indblik i mine designvalg og hele processen bag projektet. Hjemmesiden er kodet fra bunden i HTML

Læs mere

Kommunikation/IT A 2014

Kommunikation/IT A 2014 Kommunikation/IT A 2014 Facebook side projekt Forside Indholdsfortegnelse Formål:... 3 KIE-modellen:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 4 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion...

Læs mere

prisestimat ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15

prisestimat ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15 ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15 Oversigtsværktøj til aktiviteter, kampagner og arrangementer i Roskilde kommune Roskilde Kommunes Erhvervsafdeling har

Læs mere

Hvad er dit bidrag til opgaven? Grafisk opsætning, photoshop af billeder, vektorisering af billeder fra nettet mm. Har lavet opgaven selv.

Hvad er dit bidrag til opgaven? Grafisk opsætning, photoshop af billeder, vektorisering af billeder fra nettet mm. Har lavet opgaven selv. GRAFISK WORKFLOW EKSAMENSOPGAVE Redegørelse Hvad går opgaven ud på? Eksamensopgave mediegrafiker grundforløb. Jeg valgte at lave en folder til en bekendts firma ABK Solar Tech, der leverer og opsætter

Læs mere

PORTFOLIO SEBASTIAN NYHOLM. Eksamensprojekt. 1. Semester

PORTFOLIO SEBASTIAN NYHOLM. Eksamensprojekt. 1. Semester PORTFOLIO SEBASTIAN NYHOLM Eksamensprojekt 1. Semester Indledning Dette projekt gik ud på at designe og udvikle sit eget portfolio, hvor indhold fra tidligere projekter, læring, brugerteste og begrundelse

Læs mere

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 SENIOR LAND Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096 Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 Michael Himmelstrup eycoco@gmail.com +45 2720 7222 Peter Stillinge Dong peterstillinge.dong@gmail.com

Læs mere

Kom godt i gang med. Gadstrup Fodbolds Hjemmeside. Udarbejdet af:

Kom godt i gang med. Gadstrup Fodbolds Hjemmeside. Udarbejdet af: Kom godt i gang med Gadstrup Fodbolds Hjemmeside Udarbejdet af: Forretningsstøtte Søren Tofte Version 1.0 24.2.2011 Indhold Sådan kommer du i gang?... 3 Log ind... 4 Mine oplysninger... 5 Klub CMS... 6

Læs mere

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide OK Fonden Umbraco CMS Quickguide 1 Indhold 1 Indhold... 2 2 Indledning... 3 2.1 Kompatible browsere... 3 2.2 Log ind i Umbraco... 3 2.3 Naviger i administrationsområdet... 4 2.4 Brug af træ menu... 5 3

Læs mere

GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW. Endotest website

GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW. Endotest website GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW Endotest website DOKUMENTATION OPGAVEN: Endotest ApS ønskede at redesigne deres hjemmeside, så den fremstår mere professionel og enkel. Derudover skal det nye site præsentere

Læs mere

Få din hjemmeside på internettet

Få din hjemmeside på internettet DEL DIN FÆRDIGE HJEMMESIDE MED HELE VERDEN: Afsnit 03 Dette nummer: Få din hjemmeside gjort færdig og læg den på nettet. Få din hjemmeside på internettet Når du er tilfreds med din hjemmeside, skal den

Læs mere

JB Plastics visuelle identitet... 2. Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6. Designprocessen... 6

JB Plastics visuelle identitet... 2. Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6. Designprocessen... 6 0 Indholdsfortegnelse JB Plastics visuelle identitet... 2 Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6 Designprocessen... 6 WBS (Work Breakdown Structure)... 6 Procesnedbrydning og SWOT...

Læs mere