MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE"

Transkript

1 MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl

2 Multimediedesigner 1. års prøve Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 Erhvervsakademiet København Nord Indledning Flere og flere virksomheder oplever i disse år, at en stadigt større andel af omsætningen i deres branche foregår online på bekostning af de traditionelle salgskanaler. Samtidig trues de etablerede virksomheder i stigende grad af nye konkurrenter, der udelukkende baserer sig på online forretningskoncepter, og som med raketfart erobrer betydelige markedsandele. De virksomheder der ikke formår at ændre deres forretningsmodel på en sådan måde, at deres traditionelle murstensforretning erstattes af nye online løsninger, vil få vanskeligt ved at klare sig i fremtiden. I er som multimediedesignere blevet bedt om at hjælpe en virksomhed med at forbedre deres nuværende e handelsløsning. De ønsker forslag til, hvordan de kan synliggøre deres virksomhed online, samt forslag til hvordan en mulig webshop for deres produkter kunne se ud. Da det er forbundet med betydelige omkostninger for virksomheden at lancere et nyt website, lægger de stor vægt på, at jeres løsningsforslag er velbegrundede og testede. Virksomheden forventer således, at både designmæssige, kommunikative og tekniske elementer i jeres forslag er udarbejdet på baggrund af kendt teori på området. For at afdække virksomhedens behov skal I analysere dens position på markedet samt komme med en vurdering af dens nuværende kommunikationsstrategi, herunder hvordan virksomheden anvender web mediet som platform til formidling af mission og værdigrundlag. I skal desuden vurdere hvilken målgruppe virksomheden primært henvender sig til, samt hvorledes det nuværende website promoverer virksomheden. Dernæst er det jeres opgave at komme med forslag til, hvordan virksomheden kunne gribe kommunikationen anderledes an med henblik på at styrke websitet som salgskanal. Rammer Projektet gennemføres i grupper på 3 5 studerende. I skal finde en eksisterende virksomhed, som kan fungere som case for opgaven. Gruppen vælger selv hvilken virksomhed de ønsker at benytte som case eneste krav er, at sproget på websitet er enten dansk eller engelsk Når I vælger en virksomhed, skal I sikre jer, at I kan finde den nødvendige information om virksomhedens organisation, værdier, etc., som er nødvendige for at kunne udføre opgaven I skal udvikle en prototype af en e handelsløsning for virksomheden samt komme med forslag til ny visuel identitet I skal dokumentere det i en rapport 1

3 Projektrapport Rapporten skal som minimum indeholde: 1. Indholdsfortegnelse 2. Projektformulering, herunder problemformulering 3. Projektplan 4. Metode og teorier 5. Analyser af den valgte virksomhed 6. Vurdering/analyse af nuværende kommunikations og marketingstrategi samt forslag til ændringer i forhold til denne og diskussion af valg 7. Design brief 8. Dokumentation af designudvikling 9. Resultater af brugertest 10. Konklusion og refleksion 11. Referencer (litteratur & kilder) 12. Obligatoriske bilag i skriftlig form: a. Navigationsdiagram for web site prototype b. Repræsentative eksempler på kildekode (scripts, stylesheets etc.) med kommentarer c. Designskitser 13. Filer på vedlagt CD eller DVD (følgende struktur ønskes) a. En folder Rapport indeholdende rapporten i PDF format b. En folder Website struktureret på samme måde som det implementerede website (inkl. grafiske filer etc.) c. Anvendes Flash eller andre værktøjer placeres filer herfra i en særlig folder Produkt/prototype Jeres leverance skal bestå af følgende: Visuel identitet Der skal designes en ny visuel identitet til virksomheden, der på bedste vis understøtter virksomhedens værdier og som samtidig egner sig til kommunikation til virksomhedens primære målgruppe. Der forventes forslag til Nyt logo Nye corporate farver Nye typografier til henholdsvis web og print Det er et krav, at udviklingsprocessen der ligger til grund for de endelige designforslag dokumenteres i form af brainstorming, skitser osv., samt at der argumenteres for alle valg og at disse argumenter baseres på kendt teori og best practices. Website (prototype) Den visuelle identitet skal videreføres til websitet, hvor den skal fungere som et bærende og genkendeligt element på alle sider. Virksomheden forventer at jeres forslag som minimum indeholder følgende: 2

4 Forside En forside hvor fokus er at kommunikere virksomhedens værdier i overensstemmelse med den visuelle identitet. Produktside En side der beskriver et af virksomhedens produkter, hvor fokus er at sælge produktet, dvs. at lede brugeren videre til bestillingssiderne Bestillingssider Sider der illustrerer den online købsproces. Der skal være mulighed for at udfylde formularer med alle de oplysninger, der er nødvendige, for at et køb kan gennemføres (navn, adresse, kreditkort etc.). Det er ikke et krav at de indtastede oplysninger gemmes eller overføres på nogen måde, så længe siderne giver et realistisk billede af, hvordan virksomhedens kunder vil opleve et online køb. Det forventes, at formularfelterne valideres, og at brugeren på passende vis gøres opmærksom på eventuelle fejl/mangler (client side validering). Alle sider skal opbygges i XHTML og CSS, der kan valideres. I skal desuden dokumentere, at websitet er optimeret i forhold til søgemaskiner (SEO). Der skal foretages brugertest af prototypen. I vælger selv hvilken testmetode I ønsker at anvende, så længe det er en metode, der baseres på direkte observation af brugerne. Spørgeskemaer og lignende er således ikke tilstrækkelige som testmetode. Resultaterne af brugertesten skal dokumenteres i rapporten, og I skal vurdere hvilke ændringer i prototypens design testresultaterne kunne give anledning til. Vejledning Det er projektgruppens eget ansvar at aftale vejledningsmøder med relevante undervisere. Dette gælder også for feedback og godkendelse af nedenstående obligatoriske delafleveringer. Skemaet på Fronter viser hvilke dage de forskellige undervisere er til rådighed som vejledere. Delleverancer der skal godkendes i projektperioden I løbet af projektperioden skal følgende delleverancer præsenteres og godkendes: 5. maj: Meddelelse af gruppesammensætning (fulde navn på gruppemedlemmer sendes til 7. maj: Problemformulering og udarbejdet projektplan 13. maj: Foreløbige analyseresultater og designskitser 21. maj: Draft af rapport (indholdsfortegnelse samt kort sammendrag/præsentation af afsnit) Formalia Projektet er grundlaget for årsprøven efter 2. semester, der samtidig er den første eksterne eksamen. Gennemførelsen af projektet baseres på en bred kombination af væsentlige områder af 3

5 hele det 1. års undervisning inden for alle fagområder. Projektet udgør 8 ECTS point på 2. semester. Projektet skal være tværfagligt og problemorienteret. Det skal resultere i et digitalt produkt (et website) og en rapport, som dokumenterer udviklingsarbejdet og produktet. Projektrapporten må maksimalt have et omfang på 10 normalsider 1 plus 8 normalsider per gruppemedlem, eksklusiv bilag en gruppe på 3 medlemmer kan således maksimalt aflevere 34 normalsider. Rapporten og CD ens layout skal vise at du ønsker at blive multimediedesigner. Det er således en forventning, at rapporten er sat op i et professionelt DTP program. Vælg også indpakning og indbinding med omhu. Produkt og projektrapport afleveres i 4 eksemplarer senest fredag d. 28. maj 2010 kl til Charlotte Jørgensen i receptionen. Der modtages ikke produkter /rapporter efter dette tidspunkt. Eksamen Der eksamineres i alle fire emneområder (virksomheden, kommunikation, visualisering og interaktion). Eksamen er organiseret som følger: Individuel præsentation med udgangspunkt i produkt og rapport: 5 minutter Individuel eksamination: 20 minutter Votering og meddelelse af karakterer: 5 minutter Der gives en individuel karakter ud fra en helhedsvurdering af produkt, rapport, præsentation og eksamination. Præstationen bedømmes i forhold til opfyldelse af formål og læringsmål for 1. og 2. semester, som de er beskrevet i studieordningen. 1 En normalside er 2400 anslag inklusiv mellemrum 4

Multimediedesigner CSR. Corporate Social Responsibility

Multimediedesigner CSR. Corporate Social Responsibility Multimediedesigner CSR Corporate Social Responsibility Eksamensprojekt 3. sem. nov. 2013 - jan. 2014 Introduktion CSR Corporate Social Responsibility, er ofte blevet oversat til virksomhedernes sociale

Læs mere

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Køge Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2013 Indholdsfortegnelse Studieordningen...

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fælles elementer i uddannelsen... 3

Indholdsfortegnelse Fælles elementer i uddannelsen... 3 Erhvervsakademier i Danmark, der udbyder uddannelsen inden for e-konceptudvikling August 2014 Indholdsfortegnelse Fælles elementer i uddannelsen... 3 for alle erhvervsakademier, der udbyder uddannelsen

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, januar 2013 Studieordningens institutionsdel

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Studieordning 2015-2017

Studieordning 2015-2017 Studieordning 2015-2017 Markedsføringsøkonom Institutionsdel. Draft version, ændringer kan forekomme Academy Profession Degree Programme in Marketing Management Draft Version 0.9 Revideret 26. januar 2015

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

Projekt URL: www.linkmeup.dk

Projekt URL: www.linkmeup.dk Vejledere: Ditlev vestergaard Skanderby Frederik David Tang Ian Wisler Poulsen Ivan Rosenvinge Frederiksen Jesper Hinchely Marc Kluge Merethe Lindemann Morten Rold Projekt URL: www.linkmeup.dk 1. Indledning.

Læs mere

Den gode projektopgave til MDU

Den gode projektopgave til MDU Den gode projektopgave til MDU Rapporten er ikke projektet, men formidlingen af projektet Erhvervsakademi Aarhus, 2013 Opgavens dele placeres således: Titelblad/forside. Indholdsfortegnelse. Bilagsoversigt.

Læs mere

Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse)

Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse) Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse) Hvad er kravene, og hvordan gør jeg? Studieordning pr. 1. januar 2013 (revideret

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2014 PROJEKTLEDELSE OG ORGANISATIONSUDVIKLING Studieordningens historik 01-08-2014 gældende 8. udgave med revision af afgangsprojekt, 2 nye moduler (19.11.5

Læs mere

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling

2013-2015. Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling Studieordning for Financial Controller (AK) erhvervsakademiuddannelsen inden for økonomistyring, eksternt regnskab, revision og controlling 2013-2015 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Læs mere

2013 EKSAMEN CSR - CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. 3. semester eksamensprojekt

2013 EKSAMEN CSR - CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. 3. semester eksamensprojekt 2013 EKSAMEN CSR - CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 3. semester eksamensprojekt 1 2 FACT SHEET PROJEKTTITEL: EKSAMENSPROJEKT 3. SEM - CSR LINK TIL WEBSITE: CHRISTIANDEVRIES.DK/NOVO/INDEX.HTML LINK TIL BANNER:

Læs mere

NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK

NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK NYT CMS, INFORMATIONSARKITEKTUR OG RESPONSIVT WEBDESIGN TIL VALLENSBAEK.DK Udbudsmateriale OS2web 1.0/Drupal CMS-løsning til vallensbaek.dk Vallensbæk den 7. marts 2013 1 Udbudsmateriale OS2web 1.0/Drupal

Læs mere

Metodeguide til aktionsforskningsprojekt

Metodeguide til aktionsforskningsprojekt Metodeguide til aktionsforskningsprojekt Produktionsprojekt 3. semester Kirsten Jæger, august 2003 Prøvetitel: Prøve 4 FRI MUNDTLIG PRØVE PÅ BASIS AF PROJEKTRAPPORT INDEN FOR OMRÅDET PRODUKTION ECTS: 10

Læs mere

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Det Informationsvidenskabelige Akademi 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelseschef... 3 Formål og kompetenceprofil...

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

2. semester eksamensopgave

2. semester eksamensopgave 2. semester eksamensopgave Hold l15mul2a14f Årgang 2014 / 2015 Vejledere: Ditlev Skanderby Marc Kluge Frederik Tang http://www.multimediedesigner.nu 2 3 Indholdsfortegnelse Faktaark 3 Indledning 4 Projektbeskrivelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lasse Gottenborg Egholm, Emil Jansen, Jacob Oldenborg Voetmann & Troels Brandt Partoft

Indholdsfortegnelse. Lasse Gottenborg Egholm, Emil Jansen, Jacob Oldenborg Voetmann & Troels Brandt Partoft URL: http://lasseegholm.com/beerfestival/index.html NAVNE: Emil Jansen, Troels Brandt Partoft, Jacob Oldenborg Voetman, Lasse Gottenborg Egholm DATO: 31 Maj 2012 HOLDNR.: tr11mul02 INSTITUTION: Copenhagen

Læs mere

Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik

Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik Modul 12 Tværfaglighed og psykomotorik 15 ECTS point Modulet begynder i uge 17/46 Modulbeskrivelse 12 Gældende for forårssemestret 2015 Psykomotorikuddannelsen Carlsbergvej 14 3400 Hillerød www.ucc.dk

Læs mere

innovating communication

innovating communication innovating communication Multimediedesigneruddannelsen, 2. semester Eksamensprojekt, maj 2010 Erhvervsakademiet København Nord, Trongårdsvej 44, Lyngby Indholdsfortegnelse 1.0 Introduktion 1.1 Indledning

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

K ARNEVALSGUIDEN - 3. SEMESTERS EKSAMENSPROJEKT

K ARNEVALSGUIDEN - 3. SEMESTERS EKSAMENSPROJEKT K ARNEVALSGUIDEN - 3. SEMESTERS EKSAMENSPROJEKT ANSL AG Denne rapport samt pdfudgaven har et omfang af cirka 59.764 anslag ekskl. indholdsfortegnelse, bilag, kilder og forside/forord. INFO Et projekt udarbejdet

Læs mere

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA)

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA) Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse Engineering Business Administration (EBA) Revideret 11.12.12 Side 1 af 33 Indhold 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse september 2011 Studieordning for uddannelsen til Serviceøkonom (AK), gældende pr. 1. august 2011 Der tages forbehold for eventuelle

Læs mere

Kompendium til kurset i samarbejde, læring og projektstyring

Kompendium til kurset i samarbejde, læring og projektstyring Kompendium til kurset i samarbejde, læring og projektstyring - det sete afhænger af perspektivet INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION OG LÆSEVEJLEDNING 4 AAU STUDIEFORM 5 Studieording

Læs mere

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...

Læs mere

K ARNEVALSGUIDEN - 3. SEMESTERS EKSAMENSPROJEKT

K ARNEVALSGUIDEN - 3. SEMESTERS EKSAMENSPROJEKT K ARNEVALSGUIDEN - 3. SEMESTERS EKSAMENSPROJEKT ANSL AG Denne rapport samt pdfudgaven har et omfang af cirka 59.722 anslag ekskl. indholdsfortegnelse, bilag, kilder og forside/forord. INFO Et projekt udarbejdet

Læs mere

Designmanual til online kommunikationsplatform

Designmanual til online kommunikationsplatform Designmanual til online kommunikationsplatform Udarbejdet af Kidvertising Agency Januar 2012 1 Indhold 1. Baggrund... 3 1.1 Opgavebeskrivelse... 3 2. Research og metode... 3 2.1 Designmanual... 3 2.2.

Læs mere