Setpoint Medlemsblad nr Gladsaxe Tennis Klub - Marts 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Setpoint Medlemsblad nr. 76 - Gladsaxe Tennis Klub - Marts 2014"

Transkript

1 Setpoint Medlemsblad nr Gladsaxe Tennis Klub - Marts 2014 Standerhejsning i klubhuset søndag den 4. maj 2014 kl Klubbens hjemmeside: Klubbens Facebookside: https://m.facebook.com/groups/ ?ref=bookmark

2 Formanden skriver Så er det ved at være tid til at spille på grus! Den 4. maj byder GTK velkommen til en ny tennis sæson. Og det sker som sædvanlig med morgenmad for alle fra kl. 9:00. Under morgenmaden vil jeg præsentere bestyrelse og udvalg, og vi vil i fællesskab fortælle om den kommende sæsons aktiviteter og besvare de spørgsmål, der måtte være. Vi glæder os til at gense klubbens gamle medlemmer og til at hilse på dem, der netop har meldt sig ind. Ikke mindst sidstnævnte vil vi opfordre til at møde op, idet vi arrangerer rundvisning og gennemgang af lokaliteterne og fortæller alt om, hvad man kan gøre for at få det optimale ud af sit medlemskab af Gladsaxe Tennis Klub. Herefter hejser vi GTK flaget, erklærer sæsonen for åbnet og lægger straks herefter ud med lidt tennis i en form, hvor alle kan deltage dvs. både begyndere, let øvede, øvede, seniorer og juniorer. Sidste år startede vi et par uger tidligere og havde desværre vejret imod os. I år er foråret kommet en del tidligere, så skulle nogen af jer få lyst til at tyvstarte, skal jeg minde om, at vores kunststofbane (bane 1) står klar til brug og bookning, hvis man synes vejret er til det. Veteranerne har trampet den godt til i vinterens løb, og den er efterhånden helt fin at spille på, så kom bare i gang! Som nævnt starter ny sæson 4. maj, og som det ses under kassererens bemærkninger, bedes nuværende medlemmer indbetale kontingent senest 1. maj hvilket i år er ekstra vigtigt, idet vi nu går over til banebookning over internettet, og før man har betalt sit kontingent, er det ikke muligt at booke baner, ligesom man heller ikke kan få sin medlemsbrik, der giver adgang til træning og sociale arrangementer. Federico, som står for det nye bookingsystem, vil inden standerhejsning genudsende password og bookinginstruktion. Booking skal som nævnt ske over nettet d.v.s. via en computer eller smartphone, men reglerne for booking vil i store træk følge de nuværende, hvilket bl.a. betyder: - at bookning skal ske for 2 personer, som begge skal være medlemmer, - at der kun kan bookes 1 time pr. gang - og at næste bookning først kan finde sted, når den bookede time er gået. Vi håber, at dette vil lette adgangen til banebookning for alle dem, som ikke lige har tid til og mulighed for at køre op til anlægget for at sætte brikker op. Men det kalder også på ansvarlighed, således at man husker at afbooke sin tid, hvis man alligevel ikke har mulighed for at bruge sin bookning. 2

3 Sæsonen, som starter her i maj, strækker sig som bekendt frem til , og når sommerhalvårets aktiviteter, som de er beskrevet i det følgende, slutter henne omkring oktober, starter vi som sædvanlig en række vinteraktiviteter op. Det drejer sig om indendørs træning for juniorer og voksne begyndere, indendørs Rita og udendørs spil på bane 1 (bl.a. den ugentlige veterantennis hver mandag morgen) og endelig en mulighed for mod betaling at tilmelde sig double spil i Farum og Herlev tennishaller. Information om dette udsendes i løbet af august måned. Af hensyn til nye medlemmer vil jeg også nævne, at al træning, interne turneringer og stort set alle sociale arrangementer i Gladsaxe Tennis klub er gratis, hvilket er helt unikt i forhold til andre klubber, og på en del af nedenstående punkter skiller vi os også ud: Vi er således en tennisklub for bredden, d.v.s. en klub, som ikke fokuserer på en snæver gruppe elitespillere, men derimod prioriterer alle medlemmer i samme grad. Vi vil gerne have medlemmer i alle aldersklasser og forsøger derfor at skabe forudsætninger og aktiviteter, der tilgodeser dette. Klubbens ressourcer sættes primært ind på aktiviteter, der medvirker til at skabe et godt spilleniveau for samtlige medlemmer, således at alle har mulighed for at deltage i de talrige arrangementer og turneringer, der afvikles i sæsonens løb. Træningsmæssigt er der mulighed for at starte på det rigtige niveau (begynder, let øvet eller øvet), og træning varetages af DGI uddannede trænere. En god sportslig stemning prioriteres højt, og der lægges stor vægt på træningstimer og turneringsarrangementer, hvor det sociale samvær er en væsentlig ingrediens. Antallet af medlemmer og de fællesaktiviteter, der iværksættes, tilpasses løbende, således at der også er rigelig mulighed for at reservere baner på individuel basis i ugens løb. Og for de juniorer og seniorer, der ønsker at prøve kræfterne af mod spillere fra andre klubber, arrangerer og tilbyder vi løbende aktiviteter på dette område. Og på søndag den 4. maj starter det hele op! Bestyrelse, udvalg og trænere glæder sig til at se jer alle sammen både nye og gamle medlemmer! Og husk: Alle kan komme til at spille denne dag ikke mindst jer juniorer for vi arrangerer selvfølgelig også spil specielt for jer - så husk sko og ketsjere (begyndere, som endnu ikke har købt ketsjer, kan låne). Med venlig hilsen Peter Munk 3

4 Og så giver vi ordet til vores kasserer: Kontingentindbetaling Nu skal der betales kontingent for årets tennissæson, som strækker sig fra til kontingenterne er følgende: Juniorer (ikke fyldt 18 år den 1. maj 2014) Ungsenior (fyldt 18, men ikke over 25 år den 1. maj 2014) Formiddagsspiller (kan spille på hverdage i tidsrummet 7-14) Seniorer (fyldt 25 år og derover den 1. maj 2014) Indskud ved indmeldelse for nye senior medlemmer 300,- kroner 450,- kroner 350,- kroner 725,- kroner 100,- kroner Frist for indbetaling er senest den 1.maj 2014 for nuværende medlemmer og for nye, som starter 4. maj. Nye medlemmer, som indmelder sig senere, får meddelt betalingsfrist i forbindelse med indmeldelsen. Det er vigtigt at ovenstående frist overholdes idet password til brug for banebookning slettes hvis betaling ikke er registreret på dette tidspunkt, og genetablering vil i bedste fald tidligst kunne ske efter 2 uger. Herudover vil der fortsat blive udleveret brik til skoen, når kontingentbetaling er sket (udleveres ved standerhejsning og træning) og det er en betingelse for at kunne deltage i træning og sociale arrangementer, at man har en sådan brik. Kontingentet indsættes på klubbens konto: Det er vigtigt at, du angiver dit navn og medlemsnummer, så vi kan finde din indbetaling. Betaler du for dit barn, så husk at skrive navnet på dit barn på indbetalingen, samt barnets medlemsnummer og ikke dit navn - det gør det lidt nemmere at registrere indbetalingen. Har du glemt dit medlemsnummer, så find det på Der er et link på forsiden, der henviser til medlemslisten. adresse og øvrige data Kontroller venligst på hjemmesiden om vi har din korrekte adresse, idet dette er en forudsætning for, at vi kan sende dig dit password til banebookning, og vi vil naturligvis også gerne have information, hvis du skifter bopæl eller telefonnummer. Herudover fremsendes nyheder og Setpoint efterår også via . Ændringer bedes meddelt via hjemmesiden (Ændringsformular på hjemmesiden findes i et af afsnittene under menu punktet Om klubben.) Klubbens Facebook-side Vi oprettede sidste år en Facebook-side til klubbens medlemmer. Der var dog flere, der ønskede at siden skulle laves om til en gruppe, da de ikke modtog notifikationer, når andre medlemmer lavede opslag på siden. Den oprindelige side blev derfor lukket og en gruppe blev oprettet med samme navn "Gladsaxe Tennis Klub". I kan finde gruppen på Facebook ved at bruge følgende link: https://m.facebook.com/groups/ ?ref=bookmark Hvis I endnu ikke er tilføjet, så ser vi jer rigtig gerne derinde. Og I er også meget velkomne til at tilføje andre medlemmer fra klubben, hvis de skulle have svært ved at finde den. Der vil ligge sjove billeder, vigtige informationer og deadlines, samt information om fremtidige arrangementer derinde. Med venlig hilsen Kristiane Gredal Koch 4

5 Seniorafdelingen Seniorafdelingen vil gerne byde velkommen til en ny udendørssæson med en masse hyggelige arrangementer fordelt hen over sæsonen. Sæsonen starter efter vores standerhejsning og vi håber at se så mange af jer som muligt til både træning, turneringer og sociale arrangementer. TRÆNING Onsdage Træningen er opdelt i 2 niveauer. Let øvede : kl: 18:00 19:30 Øvede : kl: 19:30 21:00 Træner : Oliver Lykke Honoré og Anders Roy Christiansen Træningsdatoer: Forår : uge Efterår : uge Lørdage Begyndertræning (for medlemmer over 18 år) Kl. 10:00-12:00 Trænere: Bent Kristensen og Peter Munk Ved træningen tager vi fat på alle tennisspillets grundliggende elementer, og træningen er således egnet både for dem, der er helt nye, og de ikke så øvede, der gerne vil have opfrisket deres tennis-færdigheder. Træningsdatoer: Forår : uge Efterår : uge TURNERINGER DGI Søndagstræf 6 søndage, hvor der bliver mulighed for kampe mod spillere fra andre klubber. Et klubhold består af 4 herrer og 4 damer. Man mødes kl hvor der spises fælles morgenmad og herefter spilles der doublekampe, herredouble, damedouble og mixdouble. Når der spilles på hjemmebane, skal holdkaptajn sørge for, at der bliver arrangeret morgenmad. Forventede spilledatoer på hjemmebane : 25. maj, 24.august på udebane : 15. juni, 22. juni, 10. august, 17. august Denne turnering er forbeholdt øvede spillere. Seniorudvalget sætter det bedste hold blandt de tilmeldte. Tilmeld dig de søndage du kan spille senest 15. maj til Claus 5

6 Søndagsudfordring/klubkampe I lighed med sidste år, vil vi gentage successen med søndagsudfordring/klubkampe. Kampene vil i videst muligt omfang blive tilrettelagt, så spillere på samme niveau spiller mod hinanden. Kampene spilles på søndage i tidsrummet 15:00 ca. 18:00 Deltagerne tilmelder sig de datoer de kan, og herefter planlægger seniorudvalget de enkelte kampe/deltagere. Tilmelding samt yderligere information kommer på opslag i klubhuset og på hjemmesiden. Spillere på alle niveauer er velkomne. Klubmesterskab GTK 2014 Klubmesterskaber vil blive afviklet i løbet af august og september måned. Nærmere information om datoer og tilmelding kommer som opslag ved klubhuset og på hjemmesiden. Vi kan dog allerede røbe, at finalen løber af stablen lørdag den 13. september. Indendørsspil i vinterhalvåret Fra oktober til april vil der som sædvanlig være begyndertræning i Bagsværd skoles boldhal lørdag 17-18:30 og vi vil også i år indbyde til double spil i Herlev tennishal om lørdagen og i Farum tennishal om søndagen. Mail vedr. tilmelding og information udsendes i løbet af august. Udendørsspil i vinterhalvåret Når vejret er til det (og det er det året rundt siger Veteranerne) er der mulighed for at spille på bane 1. Banen kan bookes via nettet til individuelt spil og måske indbyder seniorudvalget også til et arrangement eller to i vinterens løb. SOCIALE ARRANGEMENTER Alfreds morgenmadsturnering Lørdag den 21. juni kl. 09:00 12:00. Alfreds morgenmadsturnering er en uformel sammenkomst for alle klubbens medlemmer. Vi starter med en lækker fælles morgenmad og derefter tager vi banerne i brug til doublespil. Holdene vil blive sammensat af seniorudvalget. Information om tilmelding ved standerhejsning samt på hjemmesiden. Ølsmagning Lørdag den 16. august kl. 15:00 Vi starter med at spille forskellige former for udfordring og doublekampe kl. 15:00-18:00. Efter spillet vil der være fællesspisning med grillpølser og vi får besøg af selveste brygmesteren fra Jacobsen Mikro-bryggeri, som vil guide os igennem smagning af forskellige slags øl. Arrangementet er for alle. Information om tilmelding kommer på opslag i klubhuset og på hjemmesiden. Klubfest Årets klubfest afholdes lørdag den 13/9 Reservér allerede datoen nu, så du ikke misser årets brag af en fest. På vegne af seniorudvalget Anna Lyhne Fiehn 6

7 RITA Hver mandag og torsdag hele sæsonen igennem spiller vi RITA RIGTIG INTENSIV TENNIS ARRANGEMENT. Rita er vores populære - Kom og spil med for alle tennis interesserede. Det er godt, hvis du har overstået begynder træningen om lørdagen med Bent og Peter, eller har lidt rutine med dig fra tidligere. Vi starter den 5. maj om mandagen og som noget nyt spiller vi også RITA om torsdagen med start 8. maj. Tiderne for begge dage er fra kl. 18 til kl. 20. Det er lagt an på, at vi skal lære med -og modspillere at kende, så man har en god chance for at arrangere egne kampe og blive et kendt ansigt i klubben. For at understrege det sociale i dette arrangement har vi fælles spisning en gang hver måned og her er det klubben, der er den glade giver. Spisning vil blive annonceret efter sæsonstart den 4. maj. Som holdkaptajn om mandagen er det undertegnede, der står for fordeling af spillere og det det vil primært være doubler og hvis der er mange så også udfordring, hvor vi kan være flere spillere på banen af gangen. Den første mandag i hver måned spiller vi med fast makker, forstået på den måde, at de første 16 spillere, der kommer, spiller en lille turnering. Vi spiller på 4 baner á en halv time og derefter på to baner, hvor vinderne forsætter, indtil vi har den endelige vinder. Torsdag skulle vi gerne have en ny tovholder. Jeg vil hjælpe til de tre første torsdage og derefter håber vi, at der er en anden, der kan overtage torsdagsprojektet. Mandagen prøver vi at holde det Rita,som alle kender og torsdagen håber jeg, at det bliver de bedre spillere i klubben, der vil overtage spillet. Fra oktober til april spiller vi som sædvanlig i Bagsværd skoles boldhal om mandagen - mere om det senere. Med kærlige tennis hilsner Willy Pedersen. VETERANTENNIS Efter en flot vinter udendørs på kunststofbanen, ser veteranfolket nu frem til at kunne brede sig ud også på de andre baner. En kerne på spillere har vinteren igennem spillet udfordring og hver mandag. Kun regnvejr har kunnet standse os; den smule sne, der er kommet, har vi hurtigt kunnet rydde væk. Og banen har været rigtig god - et scoop for klubben, at vi har fået en kunststofbane, som kan bruges hele året! (Og vi fortsætter selvfølgelig i den kommende vintersæson). I sommersæsonen spiller vi fortsat mandage kl Flere baner gør, at vi kan spille mere "normal" tennis med serv og point. Primært formentlig double, men eftersom vi organiserer os selv, er der selvfølgelig også mulighed for singlespil og udfordring. Har du lyst og har du mulighed mandag formiddag, er du meget velkommen. Vi matcher deltagerne bedst muligt i forhold til niveau, så tvivl om egne tennis-evner behøver ikke at holde nogle tilbage. Der er ingen aldersgrænse opad eller nedad, men indtil nu har de fleste selvfølgelig en del år på bagen. Så kig lige spejlet. Er du i tvivl, hører du nok til i målgruppen. Med venlig hilsen Gisle Ag 7

8 Ungdomsafdelingen Gode nyheder til ungdommen i GTK! Vi har besluttet at skabe endnu flere muligheder for udendørssæsonen Som noget helt nyt tilbyder vi nemlig ungdoms-rita hver søndag formiddag. Det er ikke træning, men en god mulighed for at spille single/double eller udfordring mod hinanden. Der er en voksen tilstede for at arrangere spillet og holde lidt opsyn. Ved at tilbyde denne ekstra mulighed, håber vi at sætte skub i mere spil imellem vores unge spillere. Endvidere satser vi på, at endnu flere øvede spillere vil deltage i DGIs turneringer. Trænere og udvalg skal nok minde spillere om dette. Er ofte lidt sjovere, hvis vi er flere afsted på tur. Vi skal nok prøve at arrangere samkørsel. Vi har i den kommende sæson glæden af at kunne fortsætte med vores nuværende trænerstab. I foråret står Anders, Stefan og Oliver primært for træningen. Efter sommeren skulle Josephine og Signe også være til rådighed igen for træning i GTK. Det skal lige nævnes, at træningstider eventuelt må ændres i efteråret for at tilpasses den nye skolereform. Mere om det senere. Ungdomsudvalget er ligeledes blevet forstærket via Thomas Taul. Han vil udover de normale opgaver også fokusere på at etablere et samarbejde med skoler og klubber i området. Træning Aldersgrp Dag Tid Hold / Niveau 7-10 år Mandag 16:30-18:00 Alle år Mandag 15:00-16:30 Begyndere/let øvede Mandag 16:30-18:00 Øvede 7-10 år Onsdag 16:30-18:00 Alle år Onsdag 15:00-16:30 Begyndere/let øvede Onsdag 16:30-18:00 Øvede fra 10 år Søndag 10:00-12:00 Let øvede/ øvede Træningsperiode: Forår: fra 5/5 til og med 26/6. Ingen træning på flg dage: 8/6, 9/6 Efterår: fra 11/8 til og med 24/9. På søndage, hvor der er turneringer, spilles der ikke ungdoms-rita 8

9 Turneringer Forældre og Barn turnering: Søndag 25. maj, kl. 10:00-14:00 Klubbens klassiker. Ungdomsmedlemmer spiller double med en voksen (far/mor/onkel etc). Den voksne behøver ikke være medlem. Klubben sørger for mad og drikke. Tilmelding opslås i klubhus og på facebook nogle uger forinden. Pokaler uddeles. Forårsturnering: Søndag 15. juni, kl. 10:00-14:00 (11-18 år) Mandag 16. juni, kl. 16:30-18:00 (7-10 år, i træning) Turneringen for årige blandt klubbens egne spillere bliver opdelt efter alder, så det bliver sjovt for alle. Tilmelding opslås i klubhus og på facebook nogle uger inden. Medaljer uddeles. Gladsaxe Open: Søndag 7. september, kl. 10:00-15:00 (10-15 år) Vi prøver at få genskabt denne hold-kamp mod Bagsværd. Bliver i år afholdt hos GTK. Tilmelding opslås i klubhus og på facebook nogle uger inden. Medaljer uddeles. Klubmesterskaber: Onsdag 17. september, kl. 16:30.18:00 (7-10 år, i træning) Søndag 22. september, kl. 10:00-14:00 (11-18 år) Vi afrunder sæsonen med de traditionelle klubmesterskaber. Der opdeles i aldersgrupper. Tilmelding opslås i klubhus nogle uger inden. Medaljer uddeles DGI turneringer: Datoer bekræftes løbende via s og facebook Klubbens øvede spillere spiller mod andre klubber. Der spilles med blødere bolde afhængig af aldersklasse. GTK trænere og ungdomsudvalg skal nok minde spillere om at deltage. Vi vil gerne skabe en pulje bestående af flere spillere, der så kan komme afsted nogle gange i løbet af sæsonen. Vintersæsonen Oktober 2014 april 2015, lørdag eftermiddag Træning indendørs starter op efter efterårsferien. Mere information følger når vi nærmer os dette tidspunkt. På vegne af ungdomsudvalget Mikkel Pilemand 9

10 Gladsaxe Tennis Klubs bestyrelse, udvalg og trænere Formand: Peter Munk, Marienborg Allé 95, 2860 Søborg. Tlf.: Næstformand: Willy Pedersen, Ågerupvej 47, 2700 Brønshøj. Tlf.: Kasserer: Kristiane Gredal Koch, Gyngemose Parkvej 59, 3. th, 2860 Søborg, Tlf.: Sekretær: Hanne Bendtsen, Daltoftevej 54, 2860 Søborg. Tlf.: Bestyrelsesmedlem: Gisle Ag, Branddamsvej 51, 2860 Søborg. Tlf: Seniorudvalgsformand: Anna Lyhne Fiehn, Tlf.: Ungdomsudvalgsformand: Mikkel Pilemand, Moseskrænten 19, 2860 Søborg. Tlf.: Seniorudvalgsmedlemmer: Liselotte Astrup, Marienborg Park 31, 2860 Søborg, Tlf.: Bent Aasted, Venusvej 14, 2860 Søborg, Tlf.: Lars Magnussen, Laugårds Alle 24 A, 2860 Søborg, Tlf.: , Ungdomsudvalgsmedlemmer: Louise Munk Kleist, Bagsværd Hovedgade 270, 2880 Bagsværd, Tlf.: Kristian Voigt, Møllemarken 62, 2880 Bagsværd. Tlf.: Thomas Taul, Lillegårds Allé 85, 2730 Herlev, Tlf.: Webmaster: Hjemmeside: Bent Kristensen, Søborg Parkallé 102, 2860 Søborg. Tlf.: Bookingsystem: Federico Festino, Telefonvej 4E, 2tv Søborg Tfl.: Ungdomstrænere Anders Roy Christiansen, tlf , Oliver Lykke Honoré, Tlf.: , Stefan Hansen, tlf , Josephine Robins, tlf , Signe Hørlyk Nielsen,Toppen 1, 2860 Søborg, Tlf.: Seniortrænere Oliver Lykke Honoré, Tlf.: , Anders Roy Christiansen, Tlf.: , Begyndertrænere (Seniorer) Bent Kristensen, Tlf.: Peter Munk, Tlf.: Veterantræner Gisle Ag, Tlf: Rita Willy Pedersen, Tlf.:

11 Til notater: 11

12 Klip fra indeværende sæson 12

Standerhejsning ved klubhuset Lørdag d. 2. maj 2009 kl. 9.00 12.00

Standerhejsning ved klubhuset Lørdag d. 2. maj 2009 kl. 9.00 12.00 Setpoint Medlemsblad for Gladsaxe Tennis Klub 1981 Setpoint nr. 66 April 2009 28. årgang Standerhejsning ved klubhuset Lørdag d. 2. maj 2009 kl. 9.00 12.00 Klik ind på klubbens hjemmeside: www.gladsaxetennisklub.dk

Læs mere

Referat GTK generalforsamling 4. november 2014

Referat GTK generalforsamling 4. november 2014 Referat GTK generalforsamling 4. november 2014 1. Valg af dirigent: Claus Sylvest blev forslået og valgt 2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år: Peter orienterede først om medlemssituationen,

Læs mere

Generalforsamling i klubhuset Onsdag d. 1. november 2006 kl. 19.00

Generalforsamling i klubhuset Onsdag d. 1. november 2006 kl. 19.00 Setpoint Medlemsblad for Gladsaxe Tennis Klub 1981 Setpoint nr. 61 Oktober 2006 25. årgang Generalforsamling i klubhuset Onsdag d. 1. november 2006 kl. 19.00 Klik ind på klubbens hjemmeside: www.gladsaxetennisklub.dk

Læs mere

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2015 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2015 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 12/5-23/6 Jesper D. Larsen 11/8-25/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-19.00 12/5-23/6 Jesper

Læs mere

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 6. maj Onsdag 6. maj Sæsonplan 2015 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2015 HVER mandag. 17 21. (Opstart 4. maj). Hyggeaften

Læs mere

Haarby tennisklub. Sæson 2014. Sæsonplan 2014. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Haarby tennisklub. Sæson 2014. Sæsonplan 2014. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 7. maj Onsdag 7. maj Sæsonplan 2014 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2014 HVER mandag. 17 21. Hyggeaften for alle. Gratis

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Dette velkomstbrev vil fortælle lidt om hvad vi i bestyrelsen har

Læs mere

KLUBBLADET. Juniortræning. Sponsorer. Fællestræf. Tennisskole. Torsdagstræf +65. Varde Tennisklub 2015

KLUBBLADET. Juniortræning. Sponsorer. Fællestræf. Tennisskole. Torsdagstræf +65. Varde Tennisklub 2015 KLUBBLADET Varde Tennisklub 2015 Juniortræning Mandagen er reserveret til juniortræning. Se side 7 Sponsorer Se alle vores sponsorer på side 8. Fællestræf Fortsætter om mandagen. Se mere på side 11 Tennisskole

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2014 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2014 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 6/5-17/6 Jesper D. Larsen 12/8-26/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-20.00 6/5-17/6 Jesper

Læs mere

Tennis Nyt 2012. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2012

Tennis Nyt 2012. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2012 Tennis Nyt 2012 Sejs Svejbæk Tennis Sejs Svejbæk Tennisklub www.sejssvejbaek-if.dk/tennis Tennis Nyt 2012 1 Bestyrelse og andre ressourcepersoner 2012 Formand Berit Rømer, Lyngvej 13 tlf.: 8684 5294 mobil:

Læs mere

Tennis i Hammel april 2014 1

Tennis i Hammel april 2014 1 Tennis i Hammel april 2014 1 Hammel Tennisklub Gl. Randersvej 22, 8450Hammel BESTYRELSEN Formand Peder Helbo Tlf. 86 96 32 13 40 75 82 22 Peder@helbo.com Kasserer Ole Hollenbo Tlf. 86 96 19 14 27 64 06

Læs mere

Kære tennisspiller. Venlig hilsen Bestyrelsen

Kære tennisspiller. Venlig hilsen Bestyrelsen taarbæk tennis klub Kære tennisspiller Med denne informationsfolder ønsker bestyrelsen alle gamle og nye medlemmer velkommen. Folderen indeholder relevante oplysninger om klubbens aktiviteter. Navne og

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010 Tennis Nyt 2010 Sejs Svejbæk Tennis Sejs Svejbæk Tennisklub www.sejssvejbaek-if.dk/tennis Tennis Nyt 2010 1 Bestyrelsen 2010 Formand Uffe Rasmussen, Strandvejen 28 tlf.: 8684 5690 Mobil: 2949 0360 privat

Læs mere

Varde Tennisklub. KLUBbladet. Aktiviteter 2013. Vekommen. Bagsiden. Side 2

Varde Tennisklub. KLUBbladet. Aktiviteter 2013. Vekommen. Bagsiden. Side 2 Varde Tennisklub KLUBbladet 2013 Vekommen Aktiviteter 2013 Side 2 Bagsiden Velkommen i Varde Tennisklub 2013 Så er vi tæt på at skulle i gang med endnu en spændende udendørssæson.vi vil gerne følge op

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Sæsonstart 2014/2015

Sæsonstart 2014/2015 Sæsonstart 2014/2015 Kære tennisspiller, Bestyrelsen for Vejle Tennis Hal har hermed fornøjelsen af at byde velkommen til sæsonen 2014/2015 den 12. sæson i tennishallens historie. Vi har i den forgangne

Læs mere

VALBY OPEN 2015. 26.-27. september i Valbyhallen

VALBY OPEN 2015. 26.-27. september i Valbyhallen VALBY OPEN 2015 26.-27. september i Valbyhallen YONEX VALBY OPEN 2015 KÆMPE OPSTARTSTURNERING OG FEST I VALBYHALLERNE 26.-27. SEPTEMBER Få en god start på sæsonen med masser af kampe, sjove indslag, super

Læs mere

Og der har været meget fokus på økonomien, så vi ikke kom ud med røde tal som tidligere.

Og der har været meget fokus på økonomien, så vi ikke kom ud med røde tal som tidligere. Formandens beretning på generalforsamlingen d. 24-03-2015 Formanden indleder med at fortælle om hans første år som formand. Bestyrelsen har været gennem en spændende proces men også mange udfordringer,

Læs mere

RINGE TENNISKLUB. Tennisbaner og klubhus Holmehøjvej 5, 5750 Ringe. www.ringetennisklub.dk. ! Mød op til Standerhejsning og Åbent Hus arrangement

RINGE TENNISKLUB. Tennisbaner og klubhus Holmehøjvej 5, 5750 Ringe. www.ringetennisklub.dk. ! Mød op til Standerhejsning og Åbent Hus arrangement RINGE TENNISKLUB Vi byder alle velkommen til en ny sæson, og glæder os til at se såvel nye som gamle medlemmer. Tennisbaner og klubhus Holmehøjvej 5, 5750 Ringe www.ringetennisklub.dk! Mød op til Standerhejsning

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

Velkommen til TIK BUESKYDNING. Introhæfte. Side 1 af 7. www.tikbue.dk

Velkommen til TIK BUESKYDNING. Introhæfte. Side 1 af 7. www.tikbue.dk Velkommen til TIK BUESKYDNING Introhæfte Side 1 af 7 Velkommen til TIK bueskydning. TIK bueskydning er oprettet i 1980 og er en underafdeling til Taastrup Idræts klub. Klublokale TIK bueskydning har eget

Læs mere

Middelfart tennisklub Bestyrelsesmøde den 07-02-2014.

Middelfart tennisklub Bestyrelsesmøde den 07-02-2014. Middelfart tennisklub Bestyrelsesmøde den 07-02-2014. 1. Generalforsamling: Klubbens generalforsamling afholdes i klubhuset den 23-03-2014 kl. 10.00 Polle sørger for at dagsorden kommer i Melfar poster

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

A) Medlemsadgang til tennisbanerne

A) Medlemsadgang til tennisbanerne Kære sponsor eller kommende sponsor i tennisklubben - Et tilbud du næsten ikke kan sige nej til! VIL DU SELV SPILLE TENNIS ELLER TILBYDE DINE ANSATTE AT SPILLE TENNIS GRATIS? Har du selv, din familie eller

Læs mere

Vejledning for BTK s banebookingsystem

Vejledning for BTK s banebookingsystem Vejledning for BTK s banebookingsystem Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Tegningsregler... 2 Banebooking i klubhuset... 3 Banebooking på Internettet... 9 Udfordringskampe... 12 Reservering af en double

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

Formandsberetning. Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub:

Formandsberetning. Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub: Formandsberetning Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub: Klubben har til tider summet af aktivitet med distinkte højdepunkter omkring

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2011-2012. Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2011-2012. Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2011-2012 Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent Frederikssund Badminton Klub introducerer ny hjemmeside og online betaling af kontingent!

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2015 2 Indholdsfortegnelse! Formanden byder velkommen 3 Så starter vi snart en ny tennissæson! 6 Husorden 9 Bryllup fødselsdage - fester

Læs mere

Landsmesterskaber 2015

Landsmesterskaber 2015 DGI Bordtennis Landsmesterskaber 2015 i Indbydelse og Information Vil du vide mere om DGI bordtennis - så klik ind på: www.dgi.dk/bordtennis i Kære bordtennisspiller! Vil Du há spænding, humor, kammeratligt

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

Velkommen til ungdomsafdelingen i Badminton Roskilde

Velkommen til ungdomsafdelingen i Badminton Roskilde Velkommen til ungdomsafdelingen i Badminton Roskilde Indholdsfortegnelse Hvem er vi?... 3 Hvordan starter jeg til Badminton i Badminton Roskilde?... 4 Træningsfaciliteter... 5 Vores værdier... 5 Praktiske

Læs mere

Velkommen til TIK BUESKYDNING. Introhæfte. Side 1 af 8. www.tikbue.dk

Velkommen til TIK BUESKYDNING. Introhæfte. Side 1 af 8. www.tikbue.dk Velkommen til TIK BUESKYDNING Introhæfte Side 1 af 8 Velkommen til TIK bueskydning. TIK bueskydning er oprettet i 1980 og er en underafdeling til Taastrup Idræts klub. Klublokale TIK bueskydning har eget

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Skjern Badmintonklub

Skjern Badmintonklub Skjern Badmintonklub OPSTARTSFOLDER 2012/13 Velkomst! Velkommen til en ny sæson i Skjern Badmintonklub. I denne sæson har vi flere spændende ting på programmet. Blandt andet en klubtur til Denmark Open

Læs mere

Tennissommerskole i Odder Tennisklub

Tennissommerskole i Odder Tennisklub Tidspunkt Februar/marts Tilmelding til DTF Aktion og kommentarer Mail fra DTF om tennissommerskole. Klubben skal tilmelde sig en tennisskolepakke inden en bestemt dato (medio april). Gør opmærksom på ved

Læs mere

Fredensborg Tennis Klub. Tennis. sæson

Fredensborg Tennis Klub. Tennis. sæson Fredensborg Tennis Klub Tennis 2010 sæson Hvem gør hvad i 2010? Indmeldelser, online booking, Webansvarlig, Kom. relationer, indkøb klubhuskøkken. Jørgen Th. Holm, Klubbens formand, Kirkeleddet 218,, tlf.48485258/61285258

Læs mere

Generalforsamling i. Ballerup Tennisklub. søndag d. 18. februar 2006 kl 10:00. i klubhuset i Damgårdsparken

Generalforsamling i. Ballerup Tennisklub. søndag d. 18. februar 2006 kl 10:00. i klubhuset i Damgårdsparken Generalforsamling i Ballerup Tennisklub søndag d. 18. februar 2006 kl 10:00 i klubhuset i Damgårdsparken Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Peter Hesselholt, som blev valgt. Indkaldelsen

Læs mere

Ku du tænke dig at spille golf? så er

Ku du tænke dig at spille golf? så er så er det rette sted at begynde! Hvorfor spille golf? Golf er en vedvarende udfordring. Uanset hvor ofte du træner, vil du hver gang du er på golfbanen opleve noget nyt og få nye udfordringer. Du vil opleve

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 8. APRIL 2014

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 8. APRIL 2014 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 8. APRIL 2014 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og 2 stemmetællere 3. Optælling af tilstedeværende stemmeberettede 4. Beretning til godkendelse Generelt Børge Korsholm

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 Husk der er - Standerhejsning Lørdag den 21. april 2012 kl.13, og festaften kl.18 1 Vi er klar til sæsonen 2012 og vi be r bare

Læs mere

BESTYRELSESMØDE 28.04.2010

BESTYRELSESMØDE 28.04.2010 BESTYRELSESMØDE 28.04.2010 Tilstede; Afbud; Sted: Agenda: Steen Seitner (SS), formand Flemming Adriansen (FA), næstformand Jørn Østergren (JØ), kasserer Flemming Scheuer-Larsen (FSL), ungdomsudvalg Hans

Læs mere

BORDTENNIS Landsmesterskaber 2015

BORDTENNIS Landsmesterskaber 2015 BORDTENNIS Landsmesterskaber 2015 Landsmesterskaberne afholdes igen i denne sæson samlet for alle spillere fredag/søndag d. 10. 12. april 2015 i Vejen Idrætscenter. Deltagelse er kun mulig med overnatning

Læs mere

Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008

Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008 Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008 Så står den nye sæson 2008/2009 for døren og vi glæder os til at se de unge mennesker tilbage med bat og godt humør. Ungdomsudvalget er

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2015 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2014 2 Indholdsfortegnelse! 2013 set og hørt med formandens øjne og ører 3 Så starter vi snart en ny tennissæson 5 Husorden 8 Bryllup

Læs mere

SKISMØREN HIB SKIKLUB

SKISMØREN HIB SKIKLUB BRANDESKIKLUB.dk SKISMØREN HIB SKIKLUB 2012 Nr. 19 10. årgang Formanden har ordet: Sommeren er begyndt - vi har allerede haft en rigtig varm pinse - og den kommende vintersæson ligger måneder ude i fremtiden.

Læs mere

MEDLEMSFOLDER Sæson 2011/2012

MEDLEMSFOLDER Sæson 2011/2012 MEDLEMSFOLDER Sæson 2011/2012 Sæson 2011-2012 Kære spiller i Team Fyn Badminton. Denne lille folder er tænkt som et praktisk opslagsværk, som indeholder alverdens oplysninger. Du kan her finde alt fra

Læs mere

Bilag 2 Årets vægtede antal medlemmer opgøres på følgende måde: De enkelte medlemskategorier har følgende vægte: art vægt seniorer 1 flexmedlemmer 0,64 ungseniorer 0,68 juniorer 0,34 æresmedlemmer. Max

Læs mere

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov Billeder fra 8'er Grand Prix NYHEDSARKIV 2002 Se billederne i Galleriet! Billederne er indsendt af: Evan Jeppesen GYMNASTIK- torsdag Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 8. grand

Læs mere

AKTIVITETSTILBUD JBU REGION 4

AKTIVITETSTILBUD JBU REGION 4 AKTIVITETSTILBUD JBU REGION 4 Børnefodbold Ungdomsfodbold Seniorfodbold Stævner Indefodbold Kurser INDHOLD Børnefodbold... side 4 Ungdomsfodbold... side 5 Seniorfodbold... side 6 Oldboys, Veteraner og

Læs mere

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Nyhedsbrev Juli - August Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Side 2 Kære alle. Så kom sommeren endelig til landet efter lang tids venten. Klub

Læs mere

KFUMs Tennisklub introducerer nyt administrationssystem med online betaling af kontingent!

KFUMs Tennisklub introducerer nyt administrationssystem med online betaling af kontingent! KFUMs Tennisklub introducerer nyt administrationssystem med online betaling af kontingent! KFUMs Tennisklub har tidligere anvendt Foreningspakken til at håndtere bogføring og medlemsdata og kontingentbetaling

Læs mere

Referat. Generalforsamlingen i STK

Referat. Generalforsamlingen i STK Referat Generalforsamlingen i STK onsdag den 24. marts 2010 Referat af generalforsamling i Svendborg Tennisklub 24. marts 2010 1. Valg af dirigent - Gert Henningsen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling i Fyns Tennis Union

Generalforsamling i Fyns Tennis Union Generalforsamling i Fyns Tennis Union Onsdag den 15. februar 2006 Kl. 19.00 i Idrættens Hus Stadionvej 50. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

KALUNDBORG GOLFKLUB.

KALUNDBORG GOLFKLUB. KALUNDBORG GOLFKLUB. MATCHER 2015. 12 Apr. ÅBNINGSNMATCH 2015. Sponsor: SPAR NORD HOLBÆK. Matchform: Greensome høj/lav 18 huller. Max. HCP. 44,0 gunstart. Mødetid: Kl. 9:00 Turneringsleder: Max Anthoni

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

ÅRHUS BRIDGEKLUB 2009-2010

ÅRHUS BRIDGEKLUB 2009-2010 ÅRHUS BRIDGEKLUB 2009-2010 Indhold: Bestyrelse og ugeplan Mandagsklubben Undervisning Onsdagsklubben Tilmelding og betaling Andre klubber Anden information Spillested: Vanggaardcentret Paludan Müllersvej

Læs mere

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Bestyrelsen ønsker DIN feedback til klubben. I år vil der ikke være et traditionelt møde. Du kan give din feedback på e-mail: formand@stjernen-tennis.dk, som en kommentar

Læs mere

www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP,

www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP, www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP, som afvikles den 26. september til den 28. september 2014 Vi håber, at Syd Cup

Læs mere

2010/11. Sæsonprogram STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 25. APRIL 2010 KL. 11.00 ALLE ER VELKOMNE

2010/11. Sæsonprogram STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 25. APRIL 2010 KL. 11.00 ALLE ER VELKOMNE 2010/11 Sæsonprogram STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 25. APRIL 2010 KL. 11.00 ALLE ER VELKOMNE RIngsted Tennisklub byder dig velkommen til en forrygende sæson med masser af aktiviteter på vores flotte anlæg

Læs mere

Velkommen til en ny sæson i en (næsten) ny hal!

Velkommen til en ny sæson i en (næsten) ny hal! Velkommen til en ny sæson i en (næsten) ny hal! Gruppespil 2015-16 GRUPPESPIL ÅR 2015-16 1 REGLER FOR GRUPPESPIL Velkommen til gruppespil for motionister i Skovbakken. For at kunne få konceptet til at

Læs mere

Kom i form i din lokale idrætsforening. Håndbold Gymnastik Senioridræt

Kom i form i din lokale idrætsforening. Håndbold Gymnastik Senioridræt Kom i form i din lokale idrætsforening Håndbold Gymnastik Senioridræt Program for sæsonen 2015/2016 Gymnastik Motion for hele familien: Velkommen til gymnastiksæson 2015 2016. Vi hjælper dig med at komme

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

HUMLEBÆK TENNISKLUB NYHEDSBREV APRIL 2013

HUMLEBÆK TENNISKLUB NYHEDSBREV APRIL 2013 HUMLEBÆK TENNISKLUB NYHEDSBREV APRIL 2013 Forsidebilleder fra sidste års fantastiske marathondøgn der ligger 91 af Stefans lige så fantastiske billeder på www.humletennis.dk/facebook Baner søppes Sol og

Læs mere

Gymnastik. Sæsonen 2015 2016. Starter mandag den 31. august www.if32gymnastik.dk

Gymnastik. Sæsonen 2015 2016. Starter mandag den 31. august www.if32gymnastik.dk Gymnastik og Spring/rytme, TeamGym konkurrencehold, Familiegymnastik, Stram op, Step, Rytme, Sjipning og Rope Skipping konkurrencehold Sæsonen 2015 2016 Starter mandag den 31. august www.if32gymnastik.dk

Læs mere

Formandens beretning 2014-15

Formandens beretning 2014-15 Formandens beretning 2014-15 Dette er så afslutningen på mit første år som formand for Tårnby HK. Det kan vel siges at have været et turbulent år, når man ser på de ting der er sket i løbet af året, men

Læs mere

Nyhedsbrev Klub Viadukten uge 35, 2015 og fremad

Nyhedsbrev Klub Viadukten uge 35, 2015 og fremad Nyhedsbrev Klub Viadukten uge 35, 2015 og fremad Kære forældre og medlemmer. Læs gerne dette nyhedsbrev sammen. Siden sidst :o) Hurra. Vi har fået 105 nye medlemmer 4. maj i år. Alle har været igennem

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Dette nummer indeholder vigtig information for alle medlemmer!

Dette nummer indeholder vigtig information for alle medlemmer! Medlemsblad for HVIDOVRE BADMINTON 2000 Årgang 47 Marts 2013 Nr. 1 Dette nummer indeholder vigtig information for alle medlemmer! Læs Formanden har ordet og vejledningen på side 13 Blomsterne her er JULEROSER.

Læs mere

Danske Bank Cup Åben U15 Badmintonturnering Lørdag d. 29. september 2007 U15, født 1993 eller 1994, A, B, C & D-rækken

Danske Bank Cup Åben U15 Badmintonturnering Lørdag d. 29. september 2007 U15, født 1993 eller 1994, A, B, C & D-rækken Badmintonafdeling Og inviterer til Cup Åben U15 Badmintonturnering Lørdag d. 29. september 2007 U15, født 1993 eller 1994, A, B, C & D-rækken Sted: Deltagere: Kategorier: Bolde: Allesøhallen, Søhusvej

Læs mere

ALARM I MÅLØVHALLERNE GENERALFORSAMLING KLUBMESTERSKAB 2005 MÅLØV BADMINTON CLUB

ALARM I MÅLØVHALLERNE GENERALFORSAMLING KLUBMESTERSKAB 2005 MÅLØV BADMINTON CLUB MÅLØV BADMINTON CLUB Formand: Karsten Friis Tlf.: 4465 4645, kfriis@kfriis.com Kasserer: Birte Bachmann Tlf.: 4465 4645, birte@kfriis.com Banefordeler: Jakob Jespersen Tlf.: 2072 7957, jjj@maalov.dk e-mail:

Læs mere

Frederikssund Badminton Klub FBK 92 NETBOLDEN. 20. årgang Sæsonen 2012 2013 Nr. 1 juni

Frederikssund Badminton Klub FBK 92 NETBOLDEN. 20. årgang Sæsonen 2012 2013 Nr. 1 juni FBK 92 NETBOLDEN 20. årgang Sæsonen 2012 2013 Nr. 1 juni 2 Indholdsfortegnelse! Nyt fra Formanden... 3 Kontingenter for 2012 2013....... 5 Det får du for dit Kontingent.... 6 Nyt fra Ungdomsafdelingen..

Læs mere

Velkommen til Aarhus Bridgeklub sæsonen 2013-2014

Velkommen til Aarhus Bridgeklub sæsonen 2013-2014 Velkommen til Aarhus Bridgeklub sæsonen 2013-2014 Indhold Præsentation af Aarhus Bridgeklub... 3 Bestyrelsen:... 5 Turneringsledere:... 6 Mandag eftermiddag:... 7 Undervisning mandag eftermiddag... 8 Mandagsklubben...

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Dagsorden. 4. Behandling af indkomne forslag. (Forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før

Dagsorden. 4. Behandling af indkomne forslag. (Forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før Generalforsamling Bestyrelsen indkalder herved til ordinær generalforsamling. Mandag d. 19. marts 2012 kl. 19.00 i tennisklubbens klubhus Dagsorden 1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslår Ole Madsen

Læs mere

FB Nyhedsbrev. nr. 3 april 2009

FB Nyhedsbrev. nr. 3 april 2009 FB Nyhedsbrev. nr. 3 april 2009 Så er Frederiksberg Boldklub på banen med årets tredje Nyhedsbrev, med de sædvanlige nyheder fra de forskellige afdelinger, både ungdom og senior samt generelle informationer

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

Centrets Computerklub Solrød

Centrets Computerklub Solrød Centrets Computerklub Solrød Medlemsbrev - juni 2009 Kære medlem! Computerklubben har den glæde at kunne præsentere efterårets program. Computerklubben udmærker sig ved både at være en hobbygruppe og gennem

Læs mere

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC VELKOMMEN Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba Herstedøster IC Herstedøster Idræts Club - eller blot HIC i daglig tale - blev stiftet den 14. Maj 1920, og er dermed den ældste idrætsforening i Albertslund

Læs mere

Danmarks Gymnastik Forbund. Byder søndag den 19 maj 2013. Kl. 12.50. Velkommen i Odense Idrætspark. Højstrupvej 5, 5200 Odense V. Til SENIOR DM 2013

Danmarks Gymnastik Forbund. Byder søndag den 19 maj 2013. Kl. 12.50. Velkommen i Odense Idrætspark. Højstrupvej 5, 5200 Odense V. Til SENIOR DM 2013 Danmarks Gymnastik Forbund Byder søndag den 19 maj 2013 Kl. 12.50 Velkommen i Odense Idrætspark Højstrupvej 5, 5200 Odense V Til SENIOR DM 2013 i TeamGym Stævnet arrangeres i samarbejde med BolbroGymnasterne

Læs mere

SKOVBAKKEN TENNIS VELKOMMEN TIL UNGDOMSMESTERSKABERNE 2015 I SKOVBAKKEN TENNIS

SKOVBAKKEN TENNIS VELKOMMEN TIL UNGDOMSMESTERSKABERNE 2015 I SKOVBAKKEN TENNIS SKOVBAKKEN TENNIS VELKOMMEN TIL UNGDOMSMESTERSKABERNE 2015 I SKOVBAKKEN TENNIS VELKOMMEN TIL UNGDOMSMESTERSKABERNE 2015 I SKOVBAKKEN Skovbakken Tennis er glade for i samarbejde med Dansk Tennis Forbund

Læs mere

Årsregnskab 2013 inkl. budget 2014

Årsregnskab 2013 inkl. budget 2014 Årsregnskab 2013 inkl. budget 2014 Side 1 af 7 RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER Indtægter 2013 2012 2011 2014 Kontingent m.v. Kontingent 0-24 år 38.747,50 57.950,00 64.828,00 45.000

Læs mere

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Denne håndbog er til hjælp til klubben trænere og ledere i HVB børn og ungdom. Er der punkter i syntes mangler så send mig en mail eva@hvb-fodbold.dk

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

HUMLEBÆK TENNISKLUB NYHEDSBREV APRIL 2014

HUMLEBÆK TENNISKLUB NYHEDSBREV APRIL 2014 HUMLEBÆK TENNISKLUB NYHEDSBREV APRIL 2014 Forsidebillede fra sidste års Marathondøgn udfordringskamp mellem borgmesteren og Øresund Tennis 1. single, Henrik KC. Vi har lovet, at det forbliver en hemmelighed,

Læs mere

Christiansholms Tennis Klub Kassereren Mosehøjvej 12A 2920 Charlottenlund

Christiansholms Tennis Klub Kassereren Mosehøjvej 12A 2920 Charlottenlund Kære Tennis interesserede Oprettelse af profil og betaling af bane såvel som booking af bane sker på Klubbens hjemmeside. Vi har nedenfor lavet en grundig instruktion i, hvorledes du opretter profil, indbetaler

Læs mere

Vandpoloturneringen er en åben turnering med mulighed for at deltage med klubhold, byhold og landshold.

Vandpoloturneringen er en åben turnering med mulighed for at deltage med klubhold, byhold og landshold. INVITATION VANDPOLO Kære vandpolospillere, trænere, dommere og familier, Det er en stor glæde igen at invitere alle unge med interesse for vandpolo til Hans Christian Andersen City Games Vandpolostævne.

Læs mere

SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN!

SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN! SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN! Velkommen til sæsonen 2012/2013 i Taastrup Gymnastik Forening Det er allerede blevet tid til at gøre klar til en ny sæson i TGF. En sæson der sikkert bliver lige så begivenhedsrig

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 6. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 6. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere