INDLEDNING... 3 VÆRDIER PÅ FALKENBERG... 3 BEBOERNES RETSSTILLING... 3 RYGNING... 3 HUSORDEN... 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDLEDNING... 3 VÆRDIER PÅ FALKENBERG... 3 BEBOERNES RETSSTILLING... 3 RYGNING... 3 HUSORDEN... 4"

Transkript

1

2 Indhold INDLEDNING... 3 VÆRDIER PÅ FALKENBERG... 3 BEBOERNES RETSSTILLING... 3 RYGNING... 3 HUSORDEN... 4 OBLIGATORISKE OG VALGFRIE YDELSER... 4 OBLIGATORISKE YDELSER... 4 GODT AT VIDE VED INDFLYTNING... 4 VALGFRIE YDELSER... 6 INDFLYTNING... 9 INDRETNING I BOLIGEN... 9 MEDBRINGES VED INDFLYTNING HVERDAGEN I BOLIGENHEDEN DAGLIGDAGEN I LEVE- BO MILJØET PERSONLIGT SYGEPLEJE SYGEPLEJEARTIKLER PRAKTISK BISTAND TRÆNING FORFLYTNING HJÆLPEMIDLER HØREAPPARAT PERSONLIGE TILLÆG NEM-ID / DIGITAL POSTKASSE SUNDHEDSKORT LÆGE- OG SPECIALLÆGE KØRSEL TIL LÆGE MM PERSONLIGE TILLÆG ØKONOMI OMSORGSTANDPLEJE OPBEVARING AF PENGE OG VÆRDIER FÆLLESOMRÅDER LEDELSE INFO-TAVLE RECEPTION CENTERTORVET CAFÉ DAGCENTER DAGCENTER DEMENS SAMVÆRSGRUPPEN TRÆNINGSSAL GÆSTEBOLIG SAMARBEJDSPARTNERE FRISØR FODTERAPEUT APOTEK... 17

3 ØVRIGE INFORMATIONER TRANSPORT HANDICAP SERVICE BANK POSTKASSE AVISER/BLADE TELEFON HUSDYR BEBOERBLADET FALKEPOSTEN FALKEEKSPRESSEN HJEMMESIDE BEBOERINDFLYDELSE VENNEFORENING FRIVILLIGE /19

4 Indledning Alle medarbejdere på plejehjemmet byder dig og dine pårørende hjertelig velkommen på Plejehjemmet Falkenberg. Vi håber, at oplysningerne i denne pjece vil være med til at lette din indflytning samtidig med, at de giver dig et indblik i dine muligheder i dagligdagen på Falkenberg. Plejehjemslederen, den Enhedsansvarlige og evt. din kontaktperson i boligenheden vil umiddelbart efter din indflytning invitere dig og dine eventuelle pårørende til et indflytningsmøde. På dette møde vil du blive orienteret om dine muligheder og pligter som beboer på Falkenberg. Sammen med denne pjece har du fået udleveret pjecerne Værdier på plejehjemmet Falkenberg og Beboeres retsstilling på plejehjem. Begge pjecer giver et billede af, hvilket grundlag vi, de ca. 110 medarbejdere på Falkenberg, arbejder ud fra. Nedenstående er eksempler på hvad vi, som medarbejdere lægger vægt på i det daglige: At du som beboer oplever tryghed, fællesskab og nærvær med baggrund i en god atmosfære hvor humor er et karakteristisk træk. At du som beboer oplever hjemlige forhold med mulighed for at leve dit liv ud fra egne præmisser og at dine individuelle behov og ønsker respekteres. At din dagligdag som beboer her og nu tager udgangspunkt i det liv, du havde før du flyttede til Falkenberg. At vi prioriterer samarbejdet med dine pårørende højt, og at de i forhold til dine ønsker, inddrages mest muligt i din dagligdag. At du som beboer inddrages aktivt i hverdagens gøremål, i forhold til hvad du kan bidrage med, både i boligenheden og i plejehjemmets centerområde (den bedste vedligeholdende træning er, at du fortsætter med at gøre alt det, du kan selv). At du som beboer inddrages i beslutninger i og omkring det fælles liv i boligenheden, men også ved at du får mulighed for at vælge/fravælge aktiviteter og samvær både i og uden for boligenheden. Værdier på Falkenberg Al arbejde på plejehjemmet Falkenberg tager udgangspunkt i Helsingør Kommunes overordnede værdier. Der kan i værdipjecen læses mere om hvordan, vi som medarbejdere på Falkenberg inddrager værdierne i det daglige arbejde. Pjecen kan læses på eller hentes i receptionen. Beboernes retsstilling Ledelsen på plejehjemmet Falkenberg har valgt at udarbejde en forenkling af Sundhedsstyrelsens vejledning for at udbrede viden om beboernes retsstilling. Pjecen kan læses på eller hentes i receptionen. Rygning På Falkenberg er der høj bevidsthed om sikkerhed og arbejdsmiljø, både når det berører beboere og medarbejdere. Rygning er en privat sag, og beboerne har derfor mulighed for at ryge i egen bolig med lukket dør, både når der ryges og ikke ryges. Vi henstiller til, at gæster begrænser rygning. 3/19

5 Der kan opstå farlige situationer når der ryges, dette gør at vi sætter skilt på døren til disse boliger, på lige fod med skilt om iltbrug. Skiltningen øger fokus på, at beboer og medarbejder i samarbejde lufter ud og sikrer røgfrit arbejdsmiljø. Der må aldrig ryges, når der er medarbejdere i boligen. Ingen medarbejdere ryger i arbejdstiden, og vi tilbyder alle medarbejdere og beboere hjælp til rygestop. Plejehjemmet Falkenberg har en politik for rygning, der gælder både for medarbejdere og beboere. Politikken kan læses på eller hentes i receptionen. Husorden Plejehjemmet Falkenberg har i samarbejde med beboerne i enhederne udarbejdet en hensigtserklæring, dvs. et sæt regler, der gælder både for beboere og deres gæster, når de opholder på alle plejehjemmets fællesområder. Obligatoriske og valgfrie ydelser Du modtager fortsat pension, når du flytter ind på plejehjemmet, derfor skal du betale for alle de ydelser, du modtager på plejehjemmet. Ydelserne er opdelt i henholdsvis obligatoriske og valgfrie ydelser. Obligatoriske ydelser Husleje, el, vand og varme er obligatoriske ydelser. Det er Helsingør Boligselskabs opmåling og beregning der danner grundlag for den samlede udgift til husleje, som opkræves af Boligselskabet. Godt at vide ved indflytning Boligkontrakt Boligen på plejehjemmet Falkenberg lejes af Helsingør Boligselskab. I forbindelse med indflytningen udleverer Boligselskabet nøglebrikker og orienterer nye beboere om forhold vedrørende betaling af husleje, varme, el, husorden, vaskeri og vinduespudsning mv. Der skal underskrives en boligkontrakt med Helsingør Boligselskab. Såfremt nye beboere har behov for hjælp i den forbindelse, kan Helsingør Kommunes pensionistvejleder kontaktes via Borgerservice på tlf Nøglebrikker For at opnå størst mulig sikkerhed for alle beboere og medarbejdere på Falkenberg, vil vi på plejehjemmet meget gerne informeres om, hvem beboerne leverer deres ekstra nøglebrikker videre til. Ved indflytningen bliver der udleveret en blanket, der kan udfyldes med data på dem, beboeren har valgt at udlevere nøglebrikker til. Det forventes, at pårørende, der har fået udleveret nøglebrik, anvender denne ved alle besøg. Der udleveres 3 nøglebrikker. En af disse nøglebrikker giver adgang til værdiskabet, såfremt plejehjemmet bistår beboeren i administration af værdier er denne adgang fjernet fra brikken. Desuden udleveres 2 nøgler til den personlige postkasse. 4/19

6 Beboeren er ansvarlig for nøglerne som skal erstattes hvis de bliver væk. Ekstra nøglebrikker kan bestilles/købes til 150 kr. stk. i receptionen. Boligindskudslån Lejere, der flytter i alment boligbyggeri eller ældrebolig, kan søge om boligindskudslån. Læs mere om betingelserne for at få lån, samt hvordan der søges på Helsingør Kommunes hjemmeside: eller ved at kontakte Helsingør Kommunes pensionistvejleder via Borgerservice på tlf Boligydelse Boligydelse er betegnelsen for boligstøtte til pensionister. Læs mere om betingelserne for at få boligydelse, samt hvordan der søges på Helsingør Kommunes hjemmeside: eller ved at kontakte Helsingør Kommunes pensionistvejleder via Borgerservice på tlf Varmetillæg Varmetillæg gives kun til folkepensionister og til førtidspensionister, der er tilkendt førtidspension efter de regler, der var gældende indtil 1. januar Der kan opnås varmetillæg uanset boligform. Varmetillægget udbetales sammen med øvrige pensionsydelser og er afhængigt af den personlige tillægsprocent. Læs mere om betingelserne for at få varmetillæg, samt hvordan der søges på Helsingør Kommunes hjemmeside: eller ved at kontakte Helsingør Kommunes pensionistvejleder via Borgerservice på tlf Boligens opdeling Boligen indeholder en kombineret stue/soverum samt eget badeværelse med toilet og brusebad. Dertil kommer et depot umiddelbart uden for hoveddøren ind til boligen. Der er installeret et lille tekøkken i hver bolig indeholdende vask, køleskab og køkkenskabe. I et af køkkenskabene er isat en værdiboks og et medicinskab se nærmere om disse skabe under Medicin og Opbevaring af penge og værdier i denne pjece. Til hver bolig hører også et klædeskab på hjul, som gør det muligt at placere det i boligen efter eget ønske, samt et mindre skab, ligeledes på hjul, i badeværelset. De fleste af boligerne på Falkenberg har egen altan/terrasse enkelte boliger, som er beliggende over plejehjemmets centerdel, er dog uden. Gardiner, badeforhæng og vasketøjskurve Ovennævnte er ikke fast inventar i boligen, men badeforhæng og vasketøjskurve kan købes i plejehjemmets kiosk. Brugte gardiner, badeforhæng og vasketøjskurve kan så vidt muligt købes ved henvendelse i receptionen. Betaling for dette kan udelukkende ske via NEM konto, hvorfor cpr-nr. skal oplyses. Beboeren er også velkommen til at medbringe effekter hjemmefra. 5/19

7 TV antenne og licens Antenne I boligen er antennestik (digitalt) som giver mulighed for at se standard kanaler (DR1 og DR2) såfremt det er et nyere TV, der kan modtage digitalt signal. Såfremt beboere ønsker at kunne se flere programmer skal dette tilkøbes via en privat udbyder f.eks. TDC, eller Boxer. Paraboler må ikke placeres på bygningens yderside eller på altaner/terrasser. Licens Beboerne betaler selv licens i forhold til radio og TV søg på DR hjemmeside: oplysninger om, hvad der skal betales i licens, hvordan der søges licensnedsættelse samt om særregler for ægtepar hvor kun den ene part er på plejehjem. I forbindelse med indflytning kan der eventuelt blot foretages en flyttemeddelelse fra tidligere bolig. I hver enkel enheds fællesstue er der TV hvor, standard kanalerne kan ses. Valgfrie ydelser Socialministeriet bekendtgør, at Helsingør Kommune skal tilbyde beboerne følgende valgfrie ydelser: Kost tilbud i servicepakkeaftalen som på Falkenberg betales via girokort/pbs. Rengøringsartikler - tilbud i servicepakkeaftalen som på Falkenberg betales via girokort/pbs. Vask af eget tøj og linned foregår på Falkenberg i boligenhedens vaskeri med betalingssystem og betales til Helsingør Boligselskab via huslejen. Vinduespudsning aftales og betales på Falkenberg via huslejen til Helsingør Boligselskab. Herudover har beboere på plejehjem i Helsingør Kommune mulighed for at tilkøbe nedenstående ydelser: Toiletartikler kan på Falkenberg købes til dagspris i kiosken på centertorvet. Dagcenter tilbud i servicepakkeaftalen som på Falkenberg betales via girokort/pbs. Forsikring tilbud i servicepakkeaftalen som på Falkenberg betales via girokort/pbs. Tilbuddene og de fastsatte priser i servicepakken er vedtaget af Social- og Sundhedsudvalget i Helsingør Kommune. Priserne reguleres 1 gang årligt. Beboerne orienteres skriftligt, når priserne ændres. Servicepakkeaftale Ved indflytningen orienteres om vores servicepakkeaftale, og beboeren vælger de ydelser, der ønskes i servicepakken og aftalen underskrives. Betaling for servicepakken sker via girokort, som Borgerservice sender direkte til beboeren. Vi anbefaler betalingen tilmeldes PBS. Servicepakken betales månedsvis forud. Der opkræves for fuld servicepakke fra indflytningsdagen. Såfremt sammensætningen i servicepakken efterfølgende ændres vil der ske efterregulering/tilbagebetaling. 6/19

8 Specificering af servicepakken Mad og drikke Beboerne tilbydes velsmagende og ernæringsrigtig mad, med hensyntagen til den enkeltes behov. Alle beboere inviteres til at deltage i planlægningen af ugens menu i samarbejde med kostansvarlige medarbejdere. Morgenmad og aftensmad planlægges og tilberedes i samarbejde mellem den enkelte boligenheds beboere og medarbejdere og spises i boligenheden. Middagsmaden planlægges og tilberedes centralt i plejehjemmets centerkøkken ud fra beboernes ønsker og medarbejdernes faglige viden om ernæring. Middagsmaden spises i det daglige i boligenheden. Middagsmaden vil efter forudgående aftale (inden kl samme dag) også kunne serveres i caféen på plejehjemmets centertorv. Kostpakken indeholder morgen-, middags og aftensmad samt drikkevarer (vand, saft, og mælk, kaffe og the) samt mellemmåltider. Øl, sodavand, juice, vin og spiritus skal beboeren selv sørge for. Drikkevarer kan købes i caféen på Centertorvet. Den samlede kostpakke koster 109,00 kr. pr. dag (2015) og aftales for en fuld måned ad gangen. Ændringer, som faste til og fravalg i kostpakken, skal således meddeles i receptionen på Falkenberg mindst 1 måned før ændringer ønskes at træde i kraft. Afbestilling af enkelte måltider Såfremt beboeren ikke er hjemme, kan denne på forhånd afbestille enkelte måltider eller alle måltider i en periode. Afbestillinger skal meddeles til caféen senest 3 døgn før det/de aktuelle måltider ønskes afbestilt. Caféen sender besked til receptionen, hvor der sørges for, at betaling for det/de afbestilte måltider efterfølgende fratrækkes servicepakkebetalingen. Man skal være opmærksom på, at det kan tage 2 til 3 måneder før beløbet er fratrukket. Afbestilling skal helst ske pr. mail til: ved personlig henvendelse til caféen eller pr. telefon Ved indlæggelse betales der ikke for de måltider, hvor beboeren er indlagt i fulde døgn. Vask af tøj og linned Tøjvask kan ske i boligenhedens vaskeri, hvor der findes vaskemaskine og tørretumbler. Beboeren ordner selv sit vasketøj i samarbejde med sine pårørende og/eller boligenhedens medarbejdere. Beboeren deltager selv i arbejdet med vasketøjet alt efter hvor meget, den enkelte kan. Beboeren anvender sit eget sengetøj, håndklæder samt dyner og puder. Derfor vaskes alle disse dele selvfølgelig sammen med beboerens personlige tøj. Vi gør opmærksom på, at dundyner er meget lang tid om at tørre, hvorfor de frarådes. Helsingør Boligselskab/Boliggården udleverer et elektronisk vaskekort til hver beboer. Dette aflæses automatisk når vaskemaskine og tørretumbler benyttes. Prisen for en vask koster 12 kr., ekstra skyl koster 2 kr. og tørring koster 0,30 øre pr. minut. Beboerne betaler således i forhold til eget behov/forbrug. Beboerne sørger selv for tøjkurve med låg. Det anbefales, af hensyn til indeklimaet at tøjet tørres i tumbleren. Personalet har ikke mulighed for at hjælpe beboere, der ønsker anden tørreform end tørretumbler. Ligesom det ikke er muligt at yde hjælp til håndvask eller anden specialvask. 7/19

9 Beboeren er som udgangspunkt selv ansvarlig for tøjet. Såfremt en medarbejder hjælper med tøjvask, og der sker skade på tøjet, kan der i særlige tilfælde søges erstatning gennem kommunens forsikring Tøj som kun tåler rensning, kan på beboerens ønske og regning sendes til rensning. Personalet kan i begrænset omfang hjælpe med at sende tøjet til rensning. Toiletartikler Toiletartikler til personlig brug består af håndsæbe, flydende sæbe til brusebad, hårshampoo, kropslotion, deodorant, tandpasta og evt. steradent til protese samt tandbørste. Disse artikler vil kunne købes i kiosken på plejehjemmets Centertorv, eller bliver bestilt hjem via apoteket. Rengøringsartikler Under rengøringsartikler indregnes miljørigtige rengøringsmidler opvaskemiddel i boligenhedens fælles køkken anvendelse af plejehjemmets ergonomisk korrekte rengøringsredskaber plasticposer til fælles affaldsspande toiletpapir og håndruller Prisen for rengøringsartikler er 118,00 kr. pr. måned (2015) og aftales for en fuld måned ad gangen. Til og fravalg skal således meddeles i receptionen på Falkenberg mindst 1 måned før ændringer ønskes at træde i kraft. Ønsker beboeren ikke denne ydelse, skal denne selv sørge for indkøb af ovennævnte artikler inkl. rengøringsredskaber. Der gøres opmærksom på, at alle rengøringsmidler skal være miljørigtige og redskaberne skal være ergonomisk rigtige samt i forsvarlig stand. Både redskaber og øvrige rengøringsartikler skal opbevares i beboerens egen bolig/depot. Dagcenter I dagcentret kan beboerne deltage i socialt samvær med plejehjemmets øvrige beboere samt med brugere ude fra. Aktiviteterne i dagcentret planlægges i samarbejde mellem beboerne og medarbejderne med udgangspunkt i forslag fra beboere og brugere. Aktiviteterne kan f.eks. være bage gruppe, herregruppe og/eller fælles gymnastik med vedligeholdende træning. forskellige spil - f.eks. kort, bingo, rafling, mindespil mm. ture ud af Huset som oftest i plejehjemmets bus, herunder fælles udflugter ud i det blå, til seværdigheder eller indkøbsture film på TV i biblioteket eller i de enkelte boligenheder træning eller konkurrencer med Wii i træningsrum eller på Centertorvet petanque på plejehjemmets udendørs bane sang og musik og dans fælles fester/arrangementer på Falkenbergs centertorv (beboere der ikke er medlem af dagcenteret skal betale), f.eks. fællesmiddage for beboere og deres pårørende, 8/19

10 julefrokost samt foredrag med gæstetalere mm. Ved foredrag og andre arrangementer kan der dog forekomme en mindre egenbetaling. Derudover kan beboere, der ikke selv kan eller har pårørende, der kan hjælpe, efter nærmere aftale med medarbejder i dagcentret, få hjælp til indkøb af tøj samt bankbesøg. Alle beboere modtager Falkeposten beboernes månedsblad gratis. Prisen for dagcentret er 109,00 kr. pr. måned (2015) og aftales for en fuld måned ad gangen. Til og fravalg skal således meddeles i receptionen på Falkenberg mindst 1 måned før ændringer ønskes at træde i kraft. Forsikring Kombineret ansvars- og løsøreforsikring som dækker en forsikringssum på kr Forsikringen tegnes efter aftale med Helsingør Kommune og præmien betales til Kommunen med 10,00 kr. om måneden (2015) og aftales for en fuld måned ad gangen. Ændringer skal således meddeles i receptionen på Falkenberg mindst 1 måned før ændringer ønskes at træde i kraft. Forsikringen omfatter 2 dele, som ikke kan tegnes uafhængigt af hinanden. Indboforsikring dækker ved brand, vandskade, indbrudstyveri og simpelt tyveri. Selvrisikoen er kr. pr. skade. Simpelt tyveri er dækket op til kr. pr. skade, dog kun kr. for kontanter. Ansvarsforsikring dækker ved ansvarspådragende handlinger. Ved flytning fra Falkenberg ophører forsikringen efter 14 dage. Forsikringen dækker ikke dødsbo. Teleslynge Der er mulighed for at benytte teleslynge i følgende rum Boligdelen Fælles opholdsrum i hver enhed Centerdelen Torvet, receptionen, billard, bibliotek, dagcenter, dagcenter demens Samværsgruppen, træningslokalet samt mødelokale 2.1 Indflytning Indretning i boligen Seng med madras findes i boligen, når beboeren flytter ind. Herudover indretter beboeren boligen med egne møbler og lamper mm. Samtidig med at det er beboerens bolig, er det også personalets arbejdsplads, hvor de risikofrit skal kunne udføre deres arbejde. Derfor anbefaler vi, at der ikke lægges tæppe på gulvet at der er god plads mellem møblerne at TV hænges på væggen at der opsættes loftlampe og anden belysning, f.eks. up-light, især ved sengen og ved køkkenet, så personalet kan se, at udføre deres arbejde både om aftenen, om 9/19

11 natten samt i gråvejr Hvis beboeren har kørestol eller rollator i det fraflyttede hjem, skal disse hjælpemidler medbringes på Falkenberg. Hvis der er andre hjælpemidler, kontaktes Visitationen for afhentning af disse. Hvis der opstår tvivl i forhold til indretning af den nye bolig på Falkenberg spørg personalet. Erfaringen viser, at det er meget vigtigt, for at få en god start på det nye liv på plejehjemmet, at boligen så hurtigt som muligt og helst inden selve indflytningen indrettes med møbler, lamper, gardiner og andre personlige genstande. Dette er især vigtigt, når det er beboere med demenslidelse, der flytter ind. Der må ikke bores i vægge ud mod badeværelset. Der hører et depot til hver bolig. Dette kan indrettes efter ønske blot skal vi minde om, at der skal være plads til opbevaring af evt. hjælpemidler. Altaner og terrasser indrettes efter ønske. Beboerne og deres eventuelle pårørende passer selv udendørs planter mm. Medbringes ved indflytning Det er vigtigt, at beboeren ved indflytning medbringer medicin, termometer og sårplejeartikler toiletsager og eventuelle bleer - hvis beboeren har bevilling i forvejen alt personligt tøj og fodtøj herunder hjemmesko dyne og hovedpude - meget gerne brandhæmmende dyne, hvis beboeren ryger sengelinned - meget gerne brandhæmmende hvis beboeren ryger, vaskbart sengetæppe håndklæder, viskestykker samt karklude Hverdagen i boligenheden Dagligdagen i leve- bo miljøet Beboeren bestemmer og gør det han/hun kan selv vi støtter, vejleder og hjælper efter den enkeltes behov. Boligen Boligen er beliggende i en boligenhed. En boligenhed består af tolv eller tretten boliger, vaskeri, affaldsrum, fælles køkken i forbindelse med fælles spise- og dagligstue samt et kontor til personalet. Gæster Beboeren bestemmer selv hvilke, hvornår og hvor mange gæster denne ønsker at modtage i egen bolig. Hvis beboeren har valgt at udlevere nøglebrik til enkelte af deres gæster bedes disse nøglebrikker altid anvendt efter kl. 16, hvor hoveddøren låses. Beboeren og gæsterne skal i fællesskab sikre, at øvrige beboere ikke generes, og at personalet fortsat frit kan udføre deres arbejde. Beboerne og deres gæster skal anvende og rengøre eget service i boligen. Der er ikke mulighed for at låne service i fælles køkkenet. Der er vigtigt, at alle enhedens beboere kan opholde sig i de fælles opholdsrum. Gæster 10/19

12 er velkomne på beboernes præmisser. Gæster der ønsker at overnatte kan eventuelt leje plejehjemmets gæstebolig læs mere under emnet i denne pjece. Beboere der tager ud af huset bedes give besked til personalet af hensyn til beboerens sikkerhed. Hjælp til selvhjælp I forbindelse med visitation til plejebolig vurderes den kommende beboers funktionsniveau. Kriterierne for den tildelte ydelse kan læses i Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder: hvor der bl.a. i krav til beboeren, nævnes at beboeren skal deltage, så aktivt som muligt, og selv udføre de opgaver, beboeren er i stand til. Den daglige pleje og omsorg som ydes i plejeboligen, vil være individuelt afhængig af funktionsvurdering. Målsætningen for al hjælp er, at støtte og vejlede således, at funktionsniveauet bevares eller bedres gennem vedligeholdende aktiviteter hjælp til selvhjælp. Således vil vi forvente en aktiv indsats på de områder, hvor beboeren kan bidrage f.eks. ved at hjælpe med planlægning af menu, borddækning, eget vasketøj, oprydning, rengøring m.m. Dag Om dagen foregår de fleste praktiske ting, såsom rengøring, tøjvask, træning og deltagelse i aktiviteter i dagcentre, frisør, fodterapeut, ture ud af huset m.m. Ønsker beboeren eller dennes pårørende, at tale med personalet om specielle ting, er det mest hensigtsmæssigt, at dette også foregår i dagtimerne. Aften Om aftenen er der færre praktiske ting, som skal gøres og derfor færre medarbejdere. Færre medarbejdere betyder dog ikke, at det nære og hyggelige fællesskab med samvær i enheden ikke prioriteres. Nat Om natten ønsker vi mest mulig fred og ro i alle boligenheder, således at alle beboere sikres en god nats søvn. Ønsker beboeren, at se TV eller andet skal dette foregå, så de øvrige beboere ikke generes. Måltider Ved spisetid mødes beboerne som udgangspunkt i boligenhedens spisestue hvor maden nydes i fællesskab. Hvis beboeren ønsker at spise i egen bolig, skal denne så vidt muligt selv hente sin mad i fællesstuen. Kun hvis beboerens funktionsniveau forhindrer dette, vil beboeren kunne modtage hjælp til at få måltidet bragt til boligen. Morgenmad tilbydes mellem kl og Formiddagskaffe og vand/saft står fremme i fællesstuen mellem kl. 10 og 11 Middagsmad (varmt måltid) tilbydes mellem kl og Eftermiddagskaffe står fremme i fællesstuen mellem kl og Aftensmad tilbydes omkring kl Aftenskaffe står fremme i fællesstuen efter aftensmaden 11/19

13 Ønsker beboeren f.eks. vin, øl, sodavand og juice til maden, skal beboeren selv købe/betale dette. Dette kan evt. købes i caféen. Personligt Sygepleje Sygepleje ydes gratis til alle beboerne på plejehjemmet. Sygeplejen ydes efter faglig vurdering. Sygeplejeartikler I Helsingør Kommune betaler beboere ikke for forbindsstoffer samt øvrige produkter til sårpleje. Produkterne tilbydes efter faglig vurdering. Hjælpemidler som f.eks. katetre, stomi og bleprodukter søges via Bistandslovens 97. Personalet hjælper dig gerne med ansøgning. Beboere skal selv sørge for at indkøbe f.eks. plaster mm. Praktisk bistand Praktisk bistand f.eks. hjælp til personlig pleje og rengøring ydes efter det visiterede funktionsniveau. Vores mål er, at hjælpe beboerne med at vedligeholde og gerne styrke de færdigheder, de allerede har. Derfor yder vi kun hjælp til de områder, hvor beboerens formåen ikke slår til. Træning Der tilbydes træning til beboere ud fra en faglig vurdering. Personalet i Dagcentret besøger kort efter indflytning beboeren for at fortælle om beboerens muligheder for træning og aktiviteter i Dagcentret. Vi vil gerne have viden om beboerens ønsker, interesser og behov, og vi forsøger i videst mulig omfang at imødekomme disse. Den enkelte beboers vigtigste træning er dog, at holde sig i gang ved selv at klare så mange daglige gøremål som muligt. Der er fælles gymnastik flere gange om ugen. Gymnastikken foregår i centerdelen. Forflytning I henhold til Lov om Arbejdsmiljø og Helsingør Kommunes forflytningspolitik Løfter personalet aldrig på beboerne. Personalet forflytter i stedet for at løfte. En god forflytning er behagelig og skånsom og aktiverer beboeren. En god forflytning er let, hurtig og sikker at udføre for personalet. På plejehjemmet Falkenberg er det kun hjælpemidlerne der løfter! I alle boliger er der skinner til loftlifte. Hjælpemidler Seng, madras er standard i alle boliger. Arten af seng, madras og øvrige hjælpemidler herunder sengebord tilbydes efter faglig vurdering. 12/19

14 Kald herunder snor i bolig til nødkald samt armkald tilbydes ligeledes efter en faglig vurdering. Kald må kun anvendes som nødløsning ud fra de aftaler, der er indgået ved udlevering. I stedet for kald kan tilbydes faste tilsyn. Personlige hjælpemidler, som f.eks. ortopædisk fodtøj, støttekorset, kompressions/støttestrømper der er ordineret af egen læge, kan søges betalt af Helsingør Kommune - læs mere på Helsingør Kommunes hjemmeside: eller ved at kontakte Helsingør Kommunes pensionistvejleder via Borgerservice på tlf Høreapparat Ordineret høreapparat efter undersøgelse på høreklinik betales af Helsingør Kommune. Det er muligt at indgå i kommunale ordning om vederlagsfri levering af batterier til høreapparat. Personlige tillæg Tildeling af personlige tillæg, eksempelvis varmetillæg, fodplejekort, medicinkort, fysioterapeutisk behandling, kropsbårne hjælpemidler, kiropraktisk behandling, briller m.v. er afhængig af din formue- og indkomstforhold. Nærmere information om personlige tillæg kan findes på Helsingør Kommunes hjemmeside: eller kontakte Helsingør Kommunes pensionistvejleder via Borgerservice på tlf Plejehjemmet Falkenberg kan være behjælpelig med at søge personlige tillæg, under forudsætning af at beboeren har NEMID og digital postkasse. Nem-Id / Digital Postkasse Folketinget har vedtaget, Lov om Digital Postkasse, hvor alle borgere i Danmark med virkning pr. 1. november 2014 får tildelt en Digital Postkasse. Du kan oprette Nem-Id på ved henvendelse til Borgerservice på tlf , eller ved henvendelse til personalet på Falkenberg. På Falkenberg kan du også få hjælp til at oprette og læse din Digitale Post. Alle borgere har selv ansvar for at få adgang til egen Digital Postkasse, og læse posten i denne. Det er derfor vigtigt at du har til- eller fravalgt Digital Post. Hvis du har fravalgt modtager du din post som hidtil i din fysiske postkasse. Sundhedskort Der er valgfrihed mellem sygesikringsformerne Gruppe 1 og Gruppe 2. Gruppe 1 sikrer gratis lægehjælp hos alment praktiserende læge. Gruppe 2 sikrer adgang til lægehjælp, hos alment praktiserende læge efter frit valg mod honorar. Det koster kr.185,00 (2015) i gebyr at skifte læge, sygesikringsgruppe eller få nyt bevis, hvis det gamle er mistet. Det er gratis, at skifte læge eller sygesikringsgruppe i forbindelse med flytning. Læs mere herom på Helsingør Kommunes hjemmeside: Læge- og speciallæge I sygesikringsgruppe 1 kan der ved behov rettes henvendelse til lægen evt. ved hjælp fra personalet. 13/19

15 I sygesikringsgruppe 2 skal man være opmærksom på, at konsultationer og vagtlægebesøg skal afregnes med kontant betaling. Indlæggelse på sygehus finder sted efter henvisning fra alment praktiserende læge, vagtlæge eller speciallæge. Akut indlæggelse sker til nærmeste hospital. Kørsel til læge mm Beboere som ikke kan benytte offentlig transport, kan få kørsel til læge, kiropraktor, tandlæge, optiker eller lignende læs mere om hvordan på Helsingør Kommunes hjemmeside: eller ved at kontakte Helsingør Kommunes pensionistvejleder via Borgerservice på tlf Plejehjemmet Falkenberg søger bevilling for alle nye beboere. Medicin Ved behov yder plejens medarbejdere hjælp til at administrere medicin. Fast medicin administreres som dosisdispenseret medicin. Dosisdispenseret medicin leveres af Kommunens Apoteker. Personalet hjælper med at igangsætte dosisdispensering. Anden medicin doseres i æsker, som beboeren selv anskaffer og betaler. Beboerne betaler selv deres medicin. Medicinen opbevares til boligen. Når personalet administrerer beboerens medicin, opbevares denne i aflåst skab i boligen. Beboere der vælger selv at administrere deres medicin, råder selv over boligens medicinskab. Afhængigt af indkomst, kan der søges om medicinkort i Borgerservice på Prøvestenen, læs mere på Helsingør Kommunes hjemmeside: eller ved at kontakte Helsingør Kommunes pensionistvejleder via Borgerservice på tlf Personlige tillæg Der findes 3 typer af tilskud - helbredstillæg, udvidet helbredstillæg samt personligt tillæg. Helbredstillæg der ydes til folkepensionister og førtidspensionister før Der kan søges om helbredstillæg til helbredsbetingede udgifter, som den offentlige sygesikring giver tilskud til. Det drejer sig om lægeordineret medicin, almindelig tandbehandling, fysioterapi, kiropraktik, fodterapi og psykologhjælp. Udvidede regler om helbredstillæg hvor der ydes tilskud til tandproteser, briller og fodbehandling. Kriterierne er de samme som for helbredstillæg. Der skal altid søges i kommunen inden der bestilles behandling/ vare. Personlige tillæg der ydes til dækning af rimelige og nødvendige udgifter til folkepensionister og førtidspensionister før , som er i en økonomisk vanskelig situation. Der foretages altid en konkret individuel økonomisk vurdering. Der kan f.eks. ydes tilskud til egenbetaling efter helbredstillæg, supplement til brøkpension, særlig dyr tandbehandling, etablering i bolig m.v. 14/19

16 Mere information kan fås på Helsingør Kommunes hjemmeside: eller ved at kontakte Helsingør Kommunes pensionistvejleder via Borgerservice på tlf Økonomi Der henstilles til, at beboeren selv eller dennes pårørende sørger for alle økonomiske forhold. Pensionistvejlederen i Helsingør Kommune kan i særlige tilfælde hjælpe. Helsingør Kommunes pensionistvejleder kan kontaktes via Borgerservice på tlf Omsorgstandpleje Beboere beholder så vidt muligt sin vanlige tandlæge efter indflytning på plejehjem. Kun i særlige tilfælde kan beboere visiteres til omsorgstandplejen. Omsorgstandplejen tilbyder et tandeftersyn ved indflytning på plejehjem. Omsorgstandplejen har klinik på Falkenberg. Læs mere om ordningen på Helsingør Kommunes hjemmeside: Opbevaring af penge og værdier I alle boliger på plejehjemmet Falkenberg, findes et indbygget værdiskab. Det forventes at beboerne selv og/eller eventuelle pårørende administrerer anvendelsen af værdiskabet. Såfremt plejehjemmet/medarbejderne skal bistå beboeren i administration af værdier i skabet, er det af sikkerhedsmæssige årsager udelukkende plejehjemmet der kan have adgang til værdiskabet. Vi anbefaler, at der ikke opbevares store kontante beløb, smykker samt andre værdier i boligen. Fællesområder Ledelse Plejehjemsleder, afsnitsleder og stedfortrædende leder har deres kontorer ved receptionen i blok 1. Det er altid muligt, at træffe aftale med en fra ledelsen ved henvendelse i receptionen eller via ledernes personlige mail eller telefon se mailadresser og telefonnumre på plejehjemmets hjemmeside Info-tavle Info-tavlen hænger i hallen tæt på receptionen. På tavlen vises bl.a. plejehjemmets hjemmeside, hvor alle informationer om plejehjemmet kan hentes. Reception Her kan der rettes henvendelse til plejehjemmets administrative medarbejdere. 15/19

17 Centertorvet Centertorvet er plejehjemmets samlingssted i forbindelse med fester og arrangementer for alle beboerne og medarbejdere. Plejehjemmets flygel står på Torvet. Det er muligt at låne Centertorvet i forbindelse med særlige lejligheder f.eks. runde fødselsdage. På Torvets storskærm er der mulighed for at se nyheder, og der kan vises film. Kan også anvendes ved træning, eller sjov med Wii samt større undervisningsarrangementer mm. Café Plejehjemmets café findes på Centertorvet. Her sælges mad og drikke til beboere, deres pårørende, øvrige gæster på plejehjemmet samt til medarbejderne, ligesom der er mulighed for at indtage det købte i hyggeligt samvær med andre. Det er muligt at bestille mad mm i caféens køkken. I forbindelse med caféen findes en kiosk, hvor der bl.a. sælges toiletartikler, chokolade m.m. Dagcenter Bibliotek og dagcenter ligger i forbindelse med Centertorvet. For at deltage i dagcenterets aktiviteter skal man være medlem se nærmere om dagcentret andet sted i denne pjece under Servicepakkeaftale. Dagcenter Demens Samværsgruppen I dagcentrets Samværsgruppen mødes dagligt 6 visiterede udefra kommende brugere, der har fået konstateret en demenslidelse. Medarbejderne tilrettelægger dagens aktiviteter sammen med borgerne. Træningssal I træningssalen afvikles vedligeholdende gymnastik 2 gange ugentligt. Derudover er beboerne velkomne til at anvende træningsredskaberne efter ønske. Gæstebolig Gæster har mulighed for at overnatte i plejehjemmets gæstebolig på 1. sal. Gæsteboligen har eget badeværelse og er indrettet med to enkeltsenge samt en sovesofa. Gæsteboligen kan lejes for 150 kr. pr. person/overnatning inkl. linned. Ønskes derudover opredning på sovesofaen koster det 75 kr. pr. person/overnatning. Når der aftales leje af gæsteboligen, skal der samtidig indgås aftale om hvilke og antal måltider, der ønskes i perioden. Dette er for at sikre, at der kan købes mad i caféen. På vores hjemmeside findes formular til brug for udlejning. Ønskes leje udfyldes denne formular og sendes til administrationen, der viderebehandler og kontakter lejeren for aftale om dato for udlejning. Hvis nogle spørgsmål kan plejehjemmets reception kontaktes personligt eller via på hverdage mellem 9.00 og /19

18 Nøglebrik til Falkenbergs nat-dør (sidedør ved hovedindgangen) og gæsteboligen udleveres af personalet i beboerens boligenhed ved ankomst. Sammen med nøglebrik udleveres faktura med plejehjemmets kontonummer til betaling af lejen via bankoverførsel. Samarbejdspartnere Frisør Plejehjemmet har aftale med Susanne fra Frisørsaxen, Ærøvej 11 i Ålsgårde, Se åbningstider ved salonen. Tidsbestilling sker via personlig kontakt til Susanne i åbningstiden eller ved at ringe til Susanne på tlf , eller mail Det står beboeren frit for at anvende anden frisør enten i egen bolig eller ude af Huset. Fodterapeut Plejehjemmet har aftale med Klinik for fodterapi som tilbyder beboerne fodbehandling i egen bolig. Tidsbestilling sker via kontaktpersonen. Der betales via PBS. Det står beboeren frit for at anvende anden fodplejeterapeut, enten i egen bolig eller ude af Huset. Sygesikringen DANMARK yder tilskud. Der kan søges personlig tillæg se nærmere under afsnittet i denne pjece. Apotek Plejehjemmet Falkenberg anvender Stengades og Axeltorvs Apotek i Helsingør. Oplysninger om evt. medlemskab af Sygesikringen DANMARK skal fremsendes til apoteket. Apoteket tilbyder - mod gebyr - på alle hverdage at bringe medicin til Falkenberg. Ved behov for akut levering af livsvigtig medicin, efter kl på hverdage, lørdag efter kl samt søn og helligdage, leveres medicin på beboerens regning med taxa fra vagthavende apotek. Betaling sker via PBS, oprettelsen er omkostningsfri, og der opnås kredit på løbende måned + 30 dage. Beboerens pårørende kan vælge at hente medicinen. PBS ordningen kan fravælges, hvis beboeren selv sørger for at medicinen hentes og betales kontant på apoteket. Øvrige informationer Transport Handicap Service Er et tilbud til fysisk handicappede, der er afhængige af hjælpemidler, og dermed afskåret fra at benytte offentlige trafikmidler læs mere på hjemmesiden Movia Flextrafik :www.moviatrafik.dk 17/19

19 Handicapkørsel kan benyttes ved besøg hos familie eller venner, til teatret eller biograf samt andet fritidsformål. Handicapkørsel kan ikke benyttes ved transport til hospital, læge eller anden behandling. Få flere oplysninger om dine muligheder for at anvende Handicapservice ved at kontakte Helsingør Kommunes pensionistvejleder via Borgerservice på tlf Bank I Ålsgårde findes ingen bank. Der kan derfor kun hæves kontanter med hævekort i Nordeas hæveautomat i Ålsgårde centret. Hvis ikke beboeren eller dennes pårørende kan hæve penge, kan personalet i begrænset omfang hjælpe. Beboerne kan naturligvis beholde deres vanlige bankforbindelse, men hvis personalet skal hæve penge, vil det kun ske i hæveautomaten i Ålsgårde centret (OBS personalet skal have oplyst PIN-koden). Beboeren skal være opmærksom på, at der betales gebyr ved hævning med kort fra anden bank. Beboeren kan evt. få hjælp til oprettelse af bankkonto med hævekort i Nordea ved at kontakte Helsingør Kommunes pensionistvejleder via Borgerservice på tlf Det anbefales, at beboere der ønsker at handle hos plejehjemmets leverandører, som sælger tøj, sko, tasker mm. på Centertorvet, har et dankort, da det er eneste betalingsmulighed. Postkasse Post afleveres i den enkelte beboers postkasse, som er ophængt ved elevatoren i henholdsvis stueetage og på 1. sal både i blok 1 og blok 2. Beboerne henter selv deres post, såfremt det er muligt. Aviser/blade Beboerne anbefales, at abonnere på den avis/blad de ønsker at læse, og meddele leverandøren at avis/blad skal leveres i egen postkasse. Det anbefales derfor at dette leveres postomdelt med beboerens navn, adresse, og bolig nr. Telefon Såfremt beboeren ønsker at kunne ringe/modtage opkald, skal denne selv indgå aftale/abonnement med telefonudbyder med henblik på oprettelse af fastnet eller mobilnet. Husdyr Hvis Beboeren har ønske om at medbringe husdyr ved indflytningen på Falkenberg, er vi åbne over for muligheden. Det forudsætter dog, at beboeren varetager den fulde pasning af husdyret samt sikrer at øvrige beboere ikke generes. Beboerbladet FalkePosten Bladet FalkePosten udkommer én gang om måneden. Her findes informationer, foto og reportager fra begivenheder og udflugter, aktivitetskalender, vigtige meddelelser og meget, meget mere 18/19

20 Falkeekspressen Donationer har gjort det muligt for os at købe en bus til plejehjemmets beboere og brugere, så de kan komme på udflugter og ferier. For at kunne vedligeholde Falkeekspressen, har vi løbende indsamling i gang. Ønsker man at bidrage til Falkeekspressen, kan henvendelse ske til plejehjemsleder Helle Lund. Der er mulighed for at leje Falkeekspressen, såfremt beboeren er med på køreturen, nærmere orientering om dette fås i receptionen. Hjemmeside Falkenberg har egen hjemmeside På hjemmesiden kan der læses om plejehjemmets værdier, politikker, tilsynsrapporter, diverse arrangementer, menuplan, billeder fra hverdagen, samarbejdspartnere og mange andre praktiske oplysninger. Beboerindflydelse På plejehjemmet Falkenberg ønsker vi, at beboerne involveres i alle forhold, der har med deres daglige liv at gøre. Ligesom pårørende inddrages i den udstrækning beboerne ønsker det. Mulighed for indflydelse sker bl.a. ved indflytningssamtalen, opfølgningssamtalen, døgnrytmeplanen, Husmøder i enhederne, temaaftener om relevante emner for beboerne, de pårørende samt borgere udefra. Venneforening Plejehjemmets Venneforening har til formål at virke til glæde for beboerne på plejehjemmet Falkenberg. Dette sker bl.a. ved at arrangere udflugter, bingo og fester. Betaling for medlemskab sker via kontingent på 150 kr. pr. medlem. Ønsker beboeren eller deres pårørende at blive medlem i plejehjemmet Falkenbergs Venneforening, kan der rettes henvendelse til beboerens kontaktperson eller i receptionen. Frivillige På Falkenberg er vi glade for frivillige hænder og har fokus på at inddrage flere frivillige i plejehjemmets aktiviteter til gavn og glæde for beboerne. På Plejehjemmet Falkenberg går alt frivilligt arbejde gennem Venneforeningen. Hvis man ønsker at bidrage med frivilligt arbejde, kan der rettes henvendelse til en af Falkenbergs ledere. 19/19

INDLEDNING... 3 VÆRDIER PÅ FALKENBERG... 3 BEBOERNES RETSSTILLING... 3 RYGNING... 3 HUSORDEN... 4

INDLEDNING... 3 VÆRDIER PÅ FALKENBERG... 3 BEBOERNES RETSSTILLING... 3 RYGNING... 3 HUSORDEN... 4 Indhold INDLEDNING... 3 VÆRDIER PÅ FALKENBERG... 3 BEBOERNES RETSSTILLING... 3 RYGNING... 3 HUSORDEN... 4 OBLIGATORISKE OG VALGFRIE YDELSER... 4 OBLIGATORISKE YDELSER... 4 GODT AT VIDE VED INDFLYTNING...

Læs mere

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration.

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration. 1 Praktiske råd ved indflytning Vi vil på de kommende sider fortælle om hvad vi kan tilbyde, samt nogle praktiske informationer, som kan hjælpe med til at gøre indflytningen til en god oplevelse. Ved indflytning

Læs mere

Plejecenter Præstevænget

Plejecenter Præstevænget Plejecentre Velkommen til Plejecenter Præstevænget Indhold Information før indflytning s.4 Indflytning s.5 Forplejning s.6 Tøjvask s.6 Rengøring s.6 Servicepakken s.7 Frisør og fodpleje s.7 Forsikringer

Læs mere

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken Velkommen som beboer og pårørende i midlertidig bolig på Jebjerg Ældrecenter Velkommen: Med denne pjece vil vi gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Jebjerg Ældrecenter. Du er bevilget

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ MARSTAL ÆLDRECENTER Indhold Velkommen... 2 Marstal Ældrecenter... 3 Aktiviteter... 3 Beboerbladet... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut, frisør, tandpleje

Læs mere

Velkommen. til sektion Bryghuset Pleje Ældrebolig. Plejecenter Vest

Velkommen. til sektion Bryghuset Pleje Ældrebolig. Plejecenter Vest Velkommen til sektion Bryghuset Pleje Ældrebolig Plejecenter Vest Svendborg kommune Velkomst: Med denne pjece byder vi Dem og Deres pårørende velkommen til sektion Bryghuset Pleje. Det er vores ønske,

Læs mere

Dit nye hjem. Velkommen til Ringkøbing-Skjern Kommunes ældrecentre

Dit nye hjem. Velkommen til Ringkøbing-Skjern Kommunes ældrecentre Dit nye hjem Velkommen til Ringkøbing-Skjern Kommunes ældrecentre Dit nye hjem Når du flytter ind på et ældrecenter i Ringkøbing Skjern Kommune, har du stadig dit eget hjem. Din lejlighed er din privatbolig,

Læs mere

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON...

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... SØBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 4 LEJLIGHEDERNE... 5 STØRRELSE...

Læs mere

Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå

Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå Vi er fokuserede og udadrettede Vi er ambitiøse Velkommen og fornyende Vi har forskellighed og fællesskab. 1 Velkommen til din nye bolig på Mergeltoften...

Læs mere

Velkommen på Oddense Ældrecenter

Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen på Oddense Ældrecenter Velkommen: Vi vil gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Oddense Ældrecenter. Når du læser dette, er du ved at overveje at flytte i plejebolig eller har

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS Indhold Velkommen... 2 Gilleballehus... 3 Aktiviteter... 3 Beboerbladet... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut, frisør, tandpleje m.m.... 4

Læs mere

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 VESTERBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 STØRRELSE... 6 BOLIGSELSKAB/HUSLEJE...

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN Indhold Velkommen... 2 Demenscenter Søkilden... 3 Aktiviteter... 3 Aktivitetsblad og nyhedsbrev... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut,

Læs mere

Glesborg Plejecenter. Glesborg Plejecenter. Velkommen til Glesborg Plejecenter

Glesborg Plejecenter. Glesborg Plejecenter. Velkommen til Glesborg Plejecenter Glesborg Plejecenter Glesborg Plejecenter Vi glæder os til at byde dig og din familie velkommen til Glesborg Plejecenter Velkommen til Glesborg Plejecenter www.glesborgplejecenter.dk lbm@norddjurs.dk Glesborg

Læs mere

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken Velkommen som beboer og pårørende på Jebjerg Ældrecenter Velkommen: Med denne pjece vil vi gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Jebjerg Ældrecenter. Når du læser dette, er du ved at

Læs mere

Velkommen til Ollerup Plejecenter! Personalet på Ollerup Plejecenter ønsker dig hjerteligt velkommen!

Velkommen til Ollerup Plejecenter! Personalet på Ollerup Plejecenter ønsker dig hjerteligt velkommen! Velkommen til Ollerup Plejecenter! Velkommen til Ollerup Plejecenter, hvor nærvær, samvær og gode stunder vægtes meget højt, for både det enkelte menneske og hele den samlede flok. Her på Ollerup, arbejder

Læs mere

Svendborg Kommune Plejecenter Vest

Svendborg Kommune Plejecenter Vest Svendborg Kommune Plejecenter Vest Velkommen til Aldersro Ældreboliger Forord Velkommen til Aldersro ældreboliger. Denne folder er udarbejdet som en hjælp til dig, der flytter ind i en ældrebolig på Aldersro.

Læs mere

MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1

MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1 MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL MØLLEHAVEN... 3 BELIGGENHED... 3 FAKTA OM MØLLEHAVEN... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 KONTAKTPERSON... 4 HUSENES TELEFONNUMRE...

Læs mere

Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave.

Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave. Kære nye beboer i Kløckershave Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave. Boligens indretning Boligen

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

Velkommen. til sektion Bryghuset Pleje Plejebolig. Plejecenter Vest

Velkommen. til sektion Bryghuset Pleje Plejebolig. Plejecenter Vest Velkommen til sektion Bryghuset Pleje Plejebolig Plejecenter Vest Svendborg kommune Velkomst: Med denne pjece byder vi Dem og Deres pårørende velkommen til sektion Bryghuset Pleje. Det er vores ønske,

Læs mere

Praktiske oplysninger ved indflytning på Solgaven

Praktiske oplysninger ved indflytning på Solgaven Praktiske oplysninger ved indflytning på Solgaven Solgaven er et specielt botilbud for blinde og svagsynede efter Lov om social service 108. Med blinde og svagsynede menes der, en nedsættelse der svarer

Læs mere

Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven

Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven Velkommen til Plejecenter Kirstinehaven Indhold Velkommen... 3 Om Kirstinehaven... 4 Lejligheden... 5 Indflytning... 5 Når du flytter ind, så husk... 6 Hvad koster det at bo på Kirstinehaven?... 8 Andet

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Uttrupgaard Jeg og personalet på Uttrupgaard Plejehjem vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende

Læs mere

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder.

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder. Dorthe Mariehjemmet ligger i Rødovre kommune, på hjørnet af Fortvej og Rødovrevej. Der er adgang til boligerne fra Fortvej 19. Der bor 90 borgere i huset, fordelt på 6 grupper. OM BOLIGEN Huslejen betales

Læs mere

Velkommen til Bøgebakken Plejecenter

Velkommen til Bøgebakken Plejecenter Velkommen til Bøgebakken Plejecenter Center for Velfærd & Omsorg Indholdsfortegnelse Præsentation af Bøgebakken Plejecenter 3 Beskrivelse af boligerne/haven 4 Indflytning og udflytning 5 Indretning 5 Tobaksrygning

Læs mere

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Det er vort håb, at du kommer til at befinde dig godt her. Vi vil på de kommende sider prøve at besvare de mange spørgsmål, der altid opstår, når man skal

Læs mere

Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter

Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter Velkommen på Povlsbjerg Plejecenter Vi håber lidt information på nuværende tidspunkt vil hjælpe Dem, så De hurtigt vil finde Dem til rette i Deres nye bolig Centret har fælles ledelse med Bregnbjerglunden.

Læs mere

VELKOMMEN TIL SOMMERSTED PLEJEHJEM

VELKOMMEN TIL SOMMERSTED PLEJEHJEM 12 1 MIN SIDSTE TID: For os har det stor værdi, at den sidste tid af livet bliver så fredfyldt som muligt, og at du og dine pårørende får mulighed for at få en snak om jeres forventninger og øn- VELKOMMEN

Læs mere

Velkommen til Ammershøjparken

Velkommen til Ammershøjparken Velkommen til Ammershøjparken Center for Velfærd & Omsorg Indholdsfortegnelse Præsentation af Ammershøjparken 3 Beskrivelse af boligerne / haven 4 Indflytning og udflytning 5 Indretningen af lejligheden

Læs mere

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund.

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Plejehjemmet Tårnbygård Løjtegårdsvej 100 2770 Kastrup

Læs mere

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Det er vort håb, at du kommer til at befinde dig godt her. Vi vil på de kommende sider prøve at besvare de mange spørgsmål, der altid opstår, når man skal

Læs mere

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Velkommen Akaciegården byder dig velkommen. På Akaciegården har vi 5 midlertidige Flexpladser. Hver bolig består af et dobbeltværelse indrettet

Læs mere

Velkommen til. Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland

Velkommen til. Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland Velkommen til Oasen Oasen Lunden 17 4130 Viby Sjælland Indholdsfortegnelse: Velkommen til Oasen...3 VÆRDIGRUNDLAG...4 OASEN...4 Nøgler...6 Telefon og TV...6 Forsikring...6 Indretning...6 Skitse over boligerne

Læs mere

Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden

Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk 1 Der tages forbehold for ændringer. Oplysningerne er opdateret på vores hjemmeside www.plejecentre.haderslev.dk

Læs mere

Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING. Informationspjece

Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING. Informationspjece Velkommen til REHABILITERINGSCENTER, HERNING Informationspjece Indhold Velkommen side 3 1. Indretning side 3 2. Visitering side 3 3. Patientmålgruppe side 4 4. Centrets personale side 5 5. Samarbejde side

Læs mere

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen:

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen: De fysiske rammer: Afdelingen består af 28 boliger, hvor hver bolig indeholder entré, bad, toilet, stue og lille altan eller have. Endvidere indbefatter hver bolig: El-seng Gardinstænger. Stuearealet er

Læs mere

Behandling: Lindely har tilknyttet fodterapeut og mobil frisør. Begge ydelser kræver kontant betaling.

Behandling: Lindely har tilknyttet fodterapeut og mobil frisør. Begge ydelser kræver kontant betaling. PLEJEBOLIGER PRAKTISK INFORMATION (i alfabetisk orden) Aktivitetstilbud: Kulturelle aktiviteter: aktiviteter som gåture, gymnastik, spil, højtlæsning af bøger og aviser, sang og musik enkeltvis og i grupper

Læs mere

Velkommen til ældreboligerne Carl Blochs Gade

Velkommen til ældreboligerne Carl Blochs Gade Velkommen til ældreboligerne Carl Blochs Gade Område Midtbyen Carl Blochs Gade, Møllestien og Vestervang Grønnegade 10, 8000 Aarhus C Tlf. 87 13 46 00 Med denne lille pjece vil vi orientere om Område Midtbyen

Læs mere

Velkommen til Hvalsø Ældrecenter

Velkommen til Hvalsø Ældrecenter Velkommen til Hvalsø Ældrecenter Center for Velfærd & Omsorg Indholdsfortegnelse Præsentation af Hvalsø Ældrecenter 3 Beskrivelse af boligerne / haven 4 Indflytning og udflytning 5 Indretningen af lejligheden

Læs mere

Velkommen til Øster Snede Plejecenter

Velkommen til Øster Snede Plejecenter Velkommen til Øster Snede Plejecenter Lindvedvej 16, Øster Snede 8723 Løsning Tlf. 7675 8210 Revideret 21.08.09 Kære nyankomne beboer Vi byder dig velkommen her på Øster Snede Plejecenter. Med denne pjece

Læs mere

Velkommen. Plejecenter Kærgården. Forfatter: Berit Svensson og Hanne Buch Revideret den 4.9.2014 Dokument nr. 480-2014-946896 Sags nr.

Velkommen. Plejecenter Kærgården. Forfatter: Berit Svensson og Hanne Buch Revideret den 4.9.2014 Dokument nr. 480-2014-946896 Sags nr. Velkommen Plejecenter Kærgården Forfatter: Berit Svensson og Hanne Buch Revideret den 4.9.2014 Dokument nr. 480-2014-946896 Sags nr. 480-2014-150413 Indhold VELKOMMEN TIL KÆRGÅRDEN... 2 BELIGGENHED...

Læs mere

Velkommen på Bregnbjerglunden

Velkommen på Bregnbjerglunden Velkommen på Bregnbjerglunden Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk 1 Velkommen Bregnbjerglunden Plejecenter byder velkommen til din nye lejlighed, som er en plejebolig.

Læs mere

Velkommen! VELKOMMEN! Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem. Personale og beboere byder dig hjertelig velkommen til ROSENLUNDEN

Velkommen! VELKOMMEN! Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem. Personale og beboere byder dig hjertelig velkommen til ROSENLUNDEN Velkommen! VELKOMMEN! Vi håber, at du bliver glad for dit nye hjem Personale og beboere byder dig hjertelig velkommen til ROSENLUNDEN 2 Indhold DIN NYE BOLIG...3 Indflytning...3 Indflytningssamtale...2

Læs mere

Velkommen til din nye bolig. Omsorgscenteret Solgården

Velkommen til din nye bolig. Omsorgscenteret Solgården Velkommen til din nye bolig Omsorgscenteret Solgården Indholdsfortegnelse Velkommen til Solgården... 3 Omsorgscentret Solgården... 4 Privatliv og fællesskab... 4 Rygning... 4 Solgårdens værdier og målsætning...

Læs mere

Værd at vide. Flytning fra Plejehjemmet til Plejecentret Lions Park Søllerød

Værd at vide. Flytning fra Plejehjemmet til Plejecentret Lions Park Søllerød Værd at vide Flytning fra Plejehjemmet til Plejecentret Lions Park Søllerød 1 2 Kære beboer Lions Park Søllerød opfører et nyt moderne Plejecenter med 72 plejeboliger. De første 30 boliger er klar til

Læs mere

Velkommen. Din adresse bliver:

Velkommen. Din adresse bliver: Velkommen Vi har forsøgt at samle nogle praktiske oplysninger, som kan hjælpe dig og din familie til at blive fortrolig med hverdagen på Rise plejehjem Din adresse bliver: Velkommen til Rise Parken Medarbejdere

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

NOTATER: Sundeved Ældrecenter Katforte 20, Nybøl 6400 Sønderborg tlf. 88 72 66 16. Revideret dec. 2012

NOTATER: Sundeved Ældrecenter Katforte 20, Nybøl 6400 Sønderborg tlf. 88 72 66 16. Revideret dec. 2012 24 NOTATER: Sundeved Ældrecenter Katforte 20, Nybøl 6400 Sønderborg tlf. 88 72 66 16 Revideret dec. 2012 2 Indholdsfortegnelse: 23 Velkommen... 5 Adresse... 6 Adresseændring... 6 Aviser... 6 Besøg... 6

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2014 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: Marts 2014 Formålet

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2015 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: April 2015 2 Indhold

Læs mere

Geriatrisk afdeling G1

Geriatrisk afdeling G1 Geriatrisk afdeling G1 Geriatri (græsk: geras (alderdom), iatreia (helbredelse) er et medicinsk speciale omhandlende læren om sygdomme hos ældre. Velkommen til afdeling G1 På denne afdeling indlægges de

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Velkommen til Løsning Plejecenter

Velkommen til Løsning Plejecenter Velkommen til Løsning Plejecenter Information til beboere og pårørende EMN Præsentation af Seniorservice i Hedensted Kommune. Hedensted er beliggende i region Midtjylland mellem Horsens og Vejle. Løsning

Læs mere

Hannerup Pleje og Rehabiliterings Center

Hannerup Pleje og Rehabiliterings Center Hannerup Pleje og Rehabiliterings Center Aflastningsplads Der kan være forskellige formål med et ophold på en aflastningsplads på Hannerup Pleje og Rehabiliterings Center: at aflaste din ægtefælle / dine

Læs mere

Når du får en bolig på Dorthe Mariehjemmet, får du tilsendt en lejekontrakt med forskellige bilag:

Når du får en bolig på Dorthe Mariehjemmet, får du tilsendt en lejekontrakt med forskellige bilag: Når du får en bolig på Dorthe Mariehjemmet, får du tilsendt en lejekontrakt med forskellige bilag: - en folder med oplysninger om Dorthe Mariehjemmet - informationer om priser på forplejning og andre praktiske

Læs mere

VELKOMMEN TIL STENSTRUP PLEJECENTER

VELKOMMEN TIL STENSTRUP PLEJECENTER VELKOMMEN TIL STENSTRUP PLEJECENTER 1 Postadresse: Plejecenter Vest Stenstrup Plejecenter Hostrupvej 1 5771 Stenstrup Telefon 6223 4180 / 6223 4176 Døgntelefon mobil 3017 4646 Sektionsleder Rita Stuhr

Læs mere

NEDERBYLUND. 26 boliger på ca. 40 kvm. 4 boliger på ca. 30 kvm. Af de 30 boliger har vi indrettet 8 boliger i et skærmet afsnit for demente.

NEDERBYLUND. 26 boliger på ca. 40 kvm. 4 boliger på ca. 30 kvm. Af de 30 boliger har vi indrettet 8 boliger i et skærmet afsnit for demente. NEDERBYLUND Det første spadestik til Nederbylund blev taget i november 1992, og i november 1993 stod centret klar til indflytning. I 1999 blev det andet spadestik taget til 8 nye boliger, som blev taget

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

Din adresse på afdelingen er: Bytoften 75,. sal lejl. 7400 Herning

Din adresse på afdelingen er: Bytoften 75,. sal lejl. 7400 Herning Side 12 Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.nr.: 9628 4700 Fax.nr.: 9726 4710 Vagtstuen: 9628 4727 E-mail: kobbg@herning.dk Web: www.bytoften.dk Afd.

Læs mere

Frederiksgadecenteret

Frederiksgadecenteret Velkommen til Frederiksgadecenteret Frederiksgadecenteret Frederiksgade 8 4690 Haslev Tlf. 56 20 41 40 Indledning Som ny beboer på Frederiksgadecenteret ønskes du hjertelig velkommen af leder og personale.

Læs mere

Velkommen til Esehuset

Velkommen til Esehuset Velkommen til Esehuset - til dig som beboer og dine pårørende Sundhed & Omsorg Esbjerg Kommune Indhold Velkommen til Esehuset.... 3 Hvad er Esehuset?... 4 Vi møder dig der, hvor du er.... 5 Pårørende....

Læs mere

Serviceloven 192 Lov om almene boliger Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger

Serviceloven 192 Lov om almene boliger Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger Ydelsestype Ydelsens ydelsen Kriterier for at få tildelt ydelsen Beskrivelse af ydelsens Serviceloven 192 Lov om almene boliger Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger At tilbyde brugere med

Læs mere

BRYGGERGÅRDEN VELKOMMEN

BRYGGERGÅRDEN VELKOMMEN BRYGGERGÅRDEN VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL BRYGGERGÅRDEN... 3 BELIGGENHED... 3 FAKTA OM BRYGGERGÅRDEN... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE...

Læs mere

VELKOMMEN TIL MARIENLYST CENTERET

VELKOMMEN TIL MARIENLYST CENTERET VELKOMMEN TIL MARIENLYST CENTERET Marienlystvej 11 7800 Skive 1 Historie Gigtplejehjemmet blev opført i 1978 af Gigtforeningen, og var en selvejende institution indtil 2001, hvor den overgik til Skive

Læs mere

Kastaniegården. Skolegade 5 7490 Aulum. Velkommen til Kastaniegården

Kastaniegården. Skolegade 5 7490 Aulum. Velkommen til Kastaniegården Kastaniegården Skolegade 5 7490 Aulum Velkommen til Kastaniegården Kastaniegården har 16 plejeboliger og 15 ældreboliger. Boligerne administreres af boligselskabet Fællesbo i samarbejde med Herning Kommune.

Læs mere

Plejeboligerne Mellemtoft

Plejeboligerne Mellemtoft Velkommen til Plejeboligerne Mellemtoft Velkommen Vi vil med denne pjece byde dig hermed velkommen på Mellemtoft, og håber at du vil blive glad for at bo her. Pjecen kan du altid finde på www.mellemtoft.dk

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2014 Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for praktisk hjælp i eget hjem uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet

Læs mere

Velkommen til Rønnebækhus

Velkommen til Rønnebækhus Velkommen til Rønnebækhus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Rønnebækhus, som er kommunens største ældreboligkompleks. Huset er centralt beliggende i Vallensbæk syd nær

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

ØRESTAD PLEJECENTER. Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen

ØRESTAD PLEJECENTER. Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen 2015 ØRESTAD PLEJECENTER Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Indhold En ny bolig et nyt hjem... 3 Ørestad Plejecenter... 3 Et Aktivt & Trygt Liv... 4 Information... 4 Aktiviteter... 4 Ørestad

Læs mere

PLEJECENTER SMEDEGADE

PLEJECENTER SMEDEGADE PLEJECENTER SMEDEGADE Velkommen til PLEJECENTRET Smedegade 32, 4200 Slagelse Telefonliste over Plejecenter Smedegade, Smedegade 32: Plejecenter Smedegade Telefon: Administrativ medarbejder Dorthe Nayberg

Læs mere

Velkommen til Ålholmhjemmet

Velkommen til Ålholmhjemmet 1 Indhold Velkommen til Ålholmhjemmet... 3 Bruger- og pårørenderåd Ålholmhjemmet 2012... 5 Vision og mission for Ålholmhjemmet... 6 Boligadministration... 8 Forsikring... 8 Lejligheden... 8 Nøgler... 8

Læs mere

Velkommen til Hjemmeplejen

Velkommen til Hjemmeplejen Velkommen til Hjemmeplejen Velkommen til Hjemmeplejen Egedal Kommunes hjemmepleje leverer både praktisk hjælp (rengøring og tøjvask), personlig pleje og sygepleje til kommunes borgere. I denne pjece kan

Læs mere

Hermann Koch Gården. I pjecen kan læses om:

Hermann Koch Gården. I pjecen kan læses om: Hermann Koch Gården I pjecen kan læses om: Herman Koch gården 2 Hvem kan bo på Hermann Koch Gården 2 Boligerne 3 Fællesarealer 3 Personale 3 Indflytning 4 Kost 4 Inventar 6 Tøjvask 6 Rengøringsmidler 6

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

Velkommen til Pilehavehus

Velkommen til Pilehavehus Velkommen til Pilehavehus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Pilehavehus. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. Pilehavehus ligger i den nordlige del af

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALLE BEBOERE OG PÅRØRENDE

VELKOMMEN TIL ALLE BEBOERE OG PÅRØRENDE Århus Kommune Magistratens 3 Afd. Afdelingen for Sundhed og Omsorg VELKOMMEN TIL ALLE BEBOERE OG PÅRØRENDE Fortegårdens Plejeboliger Femmøllervej 10 8240 Risskov Tlf: 86178144 Velkommen til Fortegårdens

Læs mere

Retningslinjer for administration af beboermidler 85 og 107

Retningslinjer for administration af beboermidler 85 og 107 24. juli 2012 Retningslinjer for administration af beboermidler 85 og 107 Retningslinjerne vil blive indføjet i kommende pjecer, der udleveres til kommende beboere, pårørende og andre kommuner. Pjecen

Læs mere

Velkommen til Øsby Plejecenter. rev.jan 2013 b. Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk

Velkommen til Øsby Plejecenter. rev.jan 2013 b. Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk Velkommen til Øsby Plejecenter rev.jan 2013 b S Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk De bydes velkommen som beboer på Øsby Plejecenter. Vi ser frem til et godt og positivt

Læs mere

Velkommen til Fjordparken Ældrecenter

Velkommen til Fjordparken Ældrecenter Velkommen til Fjordparken Ældrecenter Til beboere og pårørende 1 Velkommen til Fjordparken Ældrecenter Det er vores håb, at denne velkomstpjece, som bl.a. giver en række praktiske oplysninger, vil lette

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Indhold Velkommen til Medicinsk

Læs mere

Mad og måltider. på Sønderborg Kommunes plejecentre. Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg. nærvær tryghed respekt

Mad og måltider. på Sønderborg Kommunes plejecentre. Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg. nærvær tryghed respekt Aktive ældre i eget liv med omtanke og omsorg 03.2011 Kommunikation nærvær tryghed respekt Mad og måltider på Sønderborg Kommunes plejecentre Ældreservice Kvalitetsstandard i Ældreservice Sønderborg Kommune

Læs mere

Rubrik. Plejecenter Mølleparken. Velkommen til nye beboere

Rubrik. Plejecenter Mølleparken. Velkommen til nye beboere Rubrik Plejecenter Mølleparken Velkommen til nye beboere Velkommen. Vi starter lige med lidt praktiske informationer. Adressen er: Damgade 5-7 lejl. nr.: 6400 Sønderborg Administrationen har telefontid

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indhold

Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Velkommen til Hybyhus Plejecenter... 2 Indflytning... 3 Boligselskabet Futura (vicevært)... 3 Den nye hverdag på Hybyhus... 4 Økonomi... 4 Livshistorie... 4 Forplejning... 5

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling Tlf.: 78 42 28 70 2 Velkommen til Medicinsk sengeafsnit 3 I denne pjece er der praktiske oplysninger, som kan have betydning

Læs mere

Velkommen. Område Midtbyen. Til Ceres Huset Ceres Allé 15 Aarhus C. Side

Velkommen. Område Midtbyen. Til Ceres Huset Ceres Allé 15 Aarhus C. Side Velkommen Til Ceres Huset Ceres Allé 15 Aarhus C Område Midtbyen Side Velkommen til Ceres Huset På Ceres Husets vegne vil jeg gerne byde dig velkommen til din nye bolig. Vi ønsker, at du, din familie og

Læs mere

VELKOMMEN TIL BOTILBUDDET MARIENLYST

VELKOMMEN TIL BOTILBUDDET MARIENLYST VELKOMMEN TIL BOTILBUDDET MARIENLYST Marienlystvej 11 7800 Skive 1 Historie Gigtplejehjemmet blev opført i 1978 af Gigtforeningen, og var en selvejende institution indtil 2001, hvor den overgik til Skive

Læs mere

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp Hvilken hjælp kan du få som borger i Roskilde Kommune? Roskilde Kommune har fokus på hverdagsliv, borgerinddragelse og sundhedsfremme i den hjælp, vi tilbyder.

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

S er v i c ei n f o r Plejebolig m Midlertidig bolig a t io n

S er v i c ei n f o r Plejebolig m Midlertidig bolig a t io n Serviceinformation Plejeboligbolig Midlertidig Hvad er formålet med denne serviceinformation: Et af Lolland Kommunes fem overordnede kvalitetsmål er: At du som borger oplever, at indsatsen tilrettelægges

Læs mere

Plejecenter Sophienborg

Plejecenter Sophienborg Plejecenter Sophienborg Indholdsfortegnelse Arrangementer.. side 9 Bruger/ pårørenderådet. side 9 Ejendomsmester... side 9 Fodpleje.side 10 Forsikring.. side 10 Frisør. side 9 Handicapbusser. side 10 Haven

Læs mere

Dronning Ingrids Hjem. Godkendt i MED den 18. september 2013. Rettelse 12. august 2015. Velkommen. D.I.H. tryk

Dronning Ingrids Hjem. Godkendt i MED den 18. september 2013. Rettelse 12. august 2015. Velkommen. D.I.H. tryk Dronning Ingrids Hjem Godkendt i MED den 18. september 2013 Rettelse 12. august 2015 Velkommen D.I.H. tryk Bestyrelsen for DRONNING INGRIDS HJEM, forstander og det øvrige personale byder Dem hjertelig

Læs mere

Velkommen til Plejecenter Trollehøj

Velkommen til Plejecenter Trollehøj Velkommen til Plejecenter Trollehøj 1 Trollehøj Plejecenter Trollehøj er en del af Plejecenter Øst i Svendborg Kommune. Trollehøj ligger op til Trolleskoven, og ned til et grønt område blandt andet tæt

Læs mere

Plejehjemmet Falkenberg. Helsingør Kommune

Plejehjemmet Falkenberg. Helsingør Kommune Plejehjemmet Falkenberg Helsingør Kommune 04-04-2012 1. Indledning.... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Gennemførsel af tilsynet... 3 2. Konklusion af tilsynet.... 3 2.1 Lovmedholdelighed.... 3 2.2 Overordnet

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Dronning Ingrids Hjem. Godkendt MED udvalg den 20. April 2011. Velkommen. D.I.H. tryk

Dronning Ingrids Hjem. Godkendt MED udvalg den 20. April 2011. Velkommen. D.I.H. tryk Dronning Ingrids Hjem Godkendt MED udvalg den 20. April 2011 Velkommen D.I.H. tryk Bestyrelsen for DRONNING INGRIDS HJEM, forstander og det øvrige personale byder Dem hjertelig velkommen. Det er vort håb,

Læs mere

Dronning Ingrids Hjem. Godkendt i MED den 18. september 2013. Rettelse 8. januar 2014. Velkommen. D.I.H. tryk

Dronning Ingrids Hjem. Godkendt i MED den 18. september 2013. Rettelse 8. januar 2014. Velkommen. D.I.H. tryk Dronning Ingrids Hjem Godkendt i MED den 18. september 2013 Rettelse 8. januar 2014 Velkommen D.I.H. tryk Bestyrelsen for DRONNING INGRIDS HJEM, forstander og det øvrige personale byder Dem hjertelig velkommen.

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Personlig pleje. Ydelseskatalog 2015 ny

Faaborg-Midtfyn Kommune. Personlig pleje. Ydelseskatalog 2015 ny Faaborg-Midtfyn Kommune Personlig pleje Ydelseskatalog 2015 ny 1 Ydelseskataloget beskriver, hvad en borger kan modtage hjælp til jævnfør Faaborg Midtfyn Kommunes kvalitetsstandard. Ydelserne kombineres

Læs mere

Velkommen til Trollemose

Velkommen til Trollemose Velkommen til Trollemose 1 Indholdsfortegnelse: Denne folder...3 Hvordan får jeg en plejebolig i Trollemose?...3 Trollemose....4 Fællesstuens funktion...6 Traditioner...6 Multihus...6 Udflugter...7 Gæster...8

Læs mere