Kirken i Søllerød. Lev enkelt. Nr. 2 Juni - september årg.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirken i Søllerød. Lev enkelt. Nr. 2 Juni - september 2015 31. årg."

Transkript

1 Kirken i Søllerød Nr. 2 Juni - september årg. Lev enkelt Da jeg var barn, husker jeg, at min far jævnligt fremhævede en bog, som hed Walden, af amerikaneren Henry David Thoreau, og fornylig blev jeg igen mindet om den, da jeg så filmen Døde poeters Klub med mine konfirmander fra Skovlyskolen. Et Walden citat spiller nemlig en central rolle i filmen, om at drage ud i skovene for at leve bevidst. Så jeg ved min død ikke må erfare, at jeg i virkeligheden aldrig rigtig har levet. Som I fornemmer, udspringer det af en romantisk tanke om at leve intenst og ægte, gribe dagen og overveje, hvad man egentlig har brug for af alt det skidt og skrammel, man får samlet sammen. Dette fik mig til at tænke, at denne bog fra 1845 egentlig må kunne kaldes den første selvhjælpsbog i Simple living. Thoreau bygger en lille hytte i skovene ved Walden Pond i Massachusetts, USA. Her levede han nogenlunde alene i to år. Han var dog ikke fuldstændig isoleret, for godt nok lå hytten ude i skoven, men kun et par kilometer fra den nærmeste by, og han tog ansættelser rundt omkring som daglejer, og venner besøgte ham. Endvidere får man også det indtryk, at hans hytteliv blev en hel turistattraktion på den tid.

2 Artikel Men Thoreau stiller det grundlæggende spørgsmål, som man også hører stillet i dag, nemlig: Behøver det hele at være så kompliceret? Hvor meget af det, der fylder i vores tilværelse, kan virkelig siges at have nogen betydning? Dengang som nu føler de fleste mennesker, at deres liv er bestemt af en række ikke mindst økonomiske nødvendigheder og ting, der binder os, for at vi kan opretholde vores liv. Mails skal besvares, Facebook skal passes, nyheder skal læses, listen er alenlang. Nu taler jeg ikke for, at vi alle skal smide alt, hvad vi har i hænderne, og flytte ud i skoven; men refleksionen over, hvad der har grundlæggende værdi og betydning i vores liv, er da værd at skænke en tanke eller to. 2 Turistfotos fra Walden Pond i Massachusetts, USA. Når man læser Walden, bliver man betaget af, hvilken dygtig detaljeiagttager Thoreau er. Han skriver et sted: Der er ingen grund til at rejse verden rundt i rastløs jagt på oplevelser. For den, der har trænet sit blik, tilbyder iagttagelsen af en myretue lige så mange oplevelser som en jordomrejse. For her gælder Thoreaus slagord: Enkelhed, enkelhed, enkelhed! Også den besættende nyhedstrang, som synes at være en af vor tids største plager, kendte Thoreau. Han beskriver og filosoferer over telegrafens anlæggelse fra Texas til Maine og skriver: Men måske har Maine og Texas ikke noget af vigtighed at meddele hinanden. Siden 1848 er kommunikationsmidlerne og hastigheden mangedoblet, og

3 man kunne undertiden få den tanke, at den store kapacitet ikke nødvendigvis står i noget rimeligt forhold til, hvad der faktisk er at meddele. Der er så uendelig meget, som bliver så hurtigt glemt. Bogen kan også i dag læses som et indblik i en romantikers livsverden og drømme, men den kan i virkeligheden også ses som en selvhjælpsbog. I virkeligheden er den jo henvendt til alle, der som Thoreau selv ser sig forført ind i civilisationens stadig mere komplicerede og forførende verden. Man behøver som sagt ikke at forfølge ideen om det enkle liv helt ud i skoven, men vores verden har brug for kritik, overvejelse og fordybelse. Et sted, man også meget gerne skulle kunne møde dét, er på toppen af bakken i vores kirke, og altså ikke kun langt ude i skoven. Jeg håber, kirkebladet vil inspirere, og så vil jeg minde om, at vores hjemmeside soelleroedkirke.dk både giver et godt overblik over gudstjenester og arrangementer, og her kan man også læse artikler om forskellige relevante emner. Xenia Dalgaard Knutzen Artikel 3

4 Grundlovsfest Fredag den 5. juni kl. 13 (bemærk tidspunktet!) i Præstegårdshaven Grundlovsdag i Præstegårdshaven Til grundlovsmødet taler i år udenrigsminister Martin Lidegaard, som i sin tale vil komme ind på aktuelle emner i relation til Grundloven. Fredensborg Brass Ensemble spiller til fællessangene og leverer tilmed en underholdningsafdeling. Under festen vil der være kaffe/te og forfriskninger. Vi håber naturligvis på godt vejr. I modsat fald vil arrangementet blive holdt i Sognegården. Menighedsrådet byder hjerteligt velkommen til dette års grundlovsmøde! Billede fra tidligere fest med godt vejr. 4

5 Levende billeder Filmaftener i Sognegården Torsdag den 17. september Torsdag den 8. oktober Begge dage kl. 19. Igennem de sidste 6 år har der regelmæssigt været vist film i Sognegården, og tilslutningen har fra begyndelsen været mere end god. Det giver mening at være sammen om store oplevelser, og ofte kan man blive klogere af at høre, hvad andre mener. Derfor fortsætter vi rækken af aftener, hvor der er er lejlighed til i fællesskab at se og bagefter drøfte en særligt udvalgt film. Før forevisningen vil der blive givet en kort introduktion. Aftenens film vil som altid være en overraskelse af høj kvalitet! Der er fri adgang til filmaftenerne. Sæt allerede nu kryds i kalenderen! Vi mødes i mørket Thomas Reventlow Bruun Ved fyraften Sangeftermiddage i Sognegården Onsdag den 30. september Onsdag den 4. november Begge dage kl Efteråret byder på to gode muligheder for at opleve glæden ved at synge i Sognegården! Vi indøver og synger i fællesskab nogle af efterårets dejlige sange og salmer under musikalsk ledelse af organist Klaus Lyngbye. Undervejs vil der blive givet en række introduktioner til det, vi synger, og der vil også være et let måltid med brød, pålæg, ost og lidt at drikke. Alle er velkomne, uanset om man er bas, sopran eller noget midt imellem! Kom og vær med! Thomas Reventlow Bruun Film og sang 5

6 Sogneeftermiddag Koncerter Torsdag den 21. maj kl. 17 Korkoncert Kirkens Spire-, Børne- og Juniorkor synger forårssange og andre sange fra deres repertoire. Dirigenter: Kirsten Thorup og Lisbet Dünnwald Sogneeftermiddage og koncerter Tirsdag den 8. september kl. 14 til 16 Kim Malthe-Bruun Et liv for frihed v. Thomas Reventlow Bruun I 70-året for Danmarks befrielse fortælles om modstandsmanden Kim Malthe- Bruun og hans indsats i den danske frihedskamp under besættelsen. Kim blev sammen med tre fra sin gruppe henrettet af besættelsesmagten den 6. april 1945 i Ryvangen. Der vil i foredraget blive citeret fra en række af de breve, som Kim skrev i fængslet og fik smuglet ud. Endvidere vil der blive lejlighed til at synge en række sange, der særligt hører besættelsestiden og befrielsen til. Tirsdag den 11. august kl Rudersdal Sommerkoncerter Arte dei Suonatorti & Bolette Roed Instrumental Opera Musik relateret til opera og oratorium af Telemann, Händel, Vivaldi m.fl. Fredag den 28. august kl Rudersdal Sommerkoncerter Lisa Tjalve, sopran. Kristoffer Hyldig, klaver Carl Nielsen, Rued Langgaard, Richard Strauss Entré ved begge sommerkoncerter Søndag den 13. september kl. 15 Modernisme i Rudersdal Nielsen og Langgaard. I anledning af 150 året for Carl Nielsens fødsel opføres hans store orgelværk Commotio. Hertil værker af Rued Langgaard Orgel: Philip Smith-Madsen. Introduktion: Jesper Tange 6 Onsdag den 7. oktober kl Orgelforedrag nr. 5 Ved Klaus Lyngbye Den franske orgeltradition Couperin, Franck, Boëllman, Alain m.fl.

7 Gemmesider! Kirkehøjskole for Søllerød Sogn Efterår 2015 Litteratur - Kunst - Kristendom - Musik Foredrag med diskussion under ledelse af sognepræsterne Thomas Reventlow Bruun, Xenia Dalgaard Knutzen og Rikke Vanggaard Kirkehøjskole Lørdage fra 10 til september oktober - 7. november november 7

8 Michael Böss Lørdag den 19. september kl. 10 Det demente samfund Kirkehøjskole Forsker, journalist, kommentator, samfundsdebattør og foredragsholder Michael Böss fortæller på baggrund af sin bog Det demente samfund. I den nutidskultur, vi lever i, skal alting ske hurtigt, kunne betale sig, og kunne fungere. Derfor er der ikke plads til eftertanke, erindring og ånd. Vi forsøger hele tiden at holde os opdateret og frygter at falde bagud i livets store kapløb mod mål, vi ikke længere kan sætte ord på. For nutidskulturen er historieløs, og vi har mistet troen på de fortællinger, der gav tidligere generationer håb og livsmod, og som oppebar de folkelige fælleskaber og institutioner. Hvordan kommer vi på bedre tanker? Og hvorfor skal vi lære af fortiden for fremtidens skyld? 6 af 6 stjerner: Lektor ved Aarhus Universitet, historikeren og samfundsforskeren Michael Böss, har skrevet en debatbog, der vil noget: Nemlig gøre op med den voksende»historieløshed i nutidskulturen«. Ifølge Böss viser vort samfund faretruende tegn på demens, faretruende, fordi et samfund uden erindring falder fra hinanden. Vi lever i en nutidskultur, der udelukkende fokuserer på øjeblikket, mens vi glemmer fortiden. Berlingske Tidende Anmeldelser: Med DET DEMENTE SAMFUND hudfletter historiker og samfundsforsker MICHAEL BÖSS vores nutidsfikserede samfund og påviser ansatser, bevæggrunde og årsager til den omsiggribende historiefornægtelse i hverdagens Danmark. Et reflekteret forsvar for historisk dannelse, uden hvilken vi let bliver ofre for nyttepolitisk argumentation og kortsigtede løsninger. Kristelig Dagblad. 8

9 Klaus Lyngbye Lørdag den 17. oktober kl. 10 Bach - den 5. evangelist J.S. Bach var en stor del af sit liv beskæftiget som kirkemusiker. En væsentlig del af hans embedsforpligtelse bestod i at komponere en kantate for solister, kor og orkester til søndagenes og de kirkelige højtiders gudstjenester. Det blev til flere årgange af kantater - ialt over 300, hvoraf de ca. 200 er bevaret. Ved gennemgang af udvalgte kantater vil jeg belyse Bachs måde at komponere på, ikke blot teknisk, men også hvordan Hans Gammeltoft- Hansen Lørdag den 7. november kl. 10 han på sin helt egen vis forkynder evangeliet gennem musikken. Sandheds- og Forsoningskommissionen Kirkehøjskole Sandheds- og Forsoningskommissionen i Sydafrika var et storstilet forsøg på at finde en tredje vej. I forhold til opgøret efter krige har man stort set altid forholdt sig på én af to måder. Enten har den sejrende part gennemført et såkaldt retsopgør og dømt den tabende parts ledere for krigs- og politiske forbrydelser; eller også har man forsøgt at lade som ingenting i håb om, at tiden ville hele sårene. Begge dele har oftest efterladt megen uforløst bitterhed. Efter Apartheidsystemets fald i Sydafrika forsøgte 9 man sig i 1993 med en tredje mulighed, en Sandheds- og Forsoningskommission. Her kunne regimets forbrydere melde sig. Hvis de uforbeholdent tilstod alt og lod sig konfrontere med ofrene for deres ugerninger, fik de amnesti. Hvorledes kunne man gennemføre en sådan proces? Lykkedes den i den forstand, at den skabte forsoning i det sydafrikanske samfund? Herom fortæller professor, dr.jur. Hans Gammeltoft-Hansen, der var Folketingets Ombudsmand fra 1987 til 2012.

10 Kirkehøjskole Maja Lisa Engelhardt Lørdag den 28. november kl. 10 Mine kirkeudsmykninger Maja Lisa Engelhardt er en af vore mest fremtrædende billedkunstnere. Med en lang række kirkeudsmykninger har hun sat sit præg på både gamle og nye kirker over hele landet. Hendes værker afspejler en sjælden lydhørhed over for hver enkelt kirkes særlige stemning og ånd. Kunsthistorikeren og præsten Lisbeth Smedegaard Andersen udtaler: I forlængelse af traditionen indkredser hun ved hjælp af lys og farver det guddommelige uden at overskride den usynlige grænse ind til det urørlige. Ved at sløre det figurative element og visualisere det usynlige gennem en anelsesfuld gennemlysning af motivet, evner hun at bevare den ærefrygt for det hellige. Maja Lisa er uddannet fra Det Fynske Kunstakademi og havde debutudstilling i Nikolaj Kirke i København i I 2001 blev hun medlem af Corner. Hæderspriser og legater: Rockwool Prisen (1988), Prins Henriks Legat (1989), Tagea Brandts Rejselegat (1998), Nordisk førstepris for farvesætning af Roskilde Museum (1999), Kristeligt Dagblads Pris (2010) og Skovgaard medaljen (2012). Kirkehøjskolen er oprettet af Søllerød Menighedsråd Det koster 450 kr. for alle 4 foredrag inkl. frokost. Enkelt foredrag 150 kr. Tilmelding til kirkekontoret senest den 3. september på tlf Tilmelding er gældende, når kirkekontoret har modtaget betaling kontant eller via Danske Bank reg kt. nr Undervisningsudvalget består af: Marianne Jensen-Broby Lausten, Anna Sofie Poulsen, Anette Rechendorff, Henrik Haar, Helle Moesgaard Andersen, Kirsten Thyme, Asta Smith-Hansen, Elisabeth Riis, Xenia Dalgaard Knutzen, Thomas Reventlow Bruun og Rikke Vanggaard. 10

11 SORG OG SAVN Bliver man nogensinde glad igen? Der er ingen vej uden om sorgen - kun igennem den. Men der er ingen, der siger, at du skal gå vejen alene. Samtaler om sorg og savn afholdes i efteråret i den nye sognegård i Holte. Lederne i denne sæson er sognepræsterne Charlotte Nørballe, Bistrup og Christian Fink Tolstrup, Holte. Møderne finder sted mandage kl sept okt okt nov nov. og 30. nov. Tilmelding skal ske til Charlotte Nørballe på mail: 11 Arne Haugen Sørensen: Hjemkomst eller Christian Fink Tolstrup på mail: Vore sognepræster ved Søllerød Kirke står også til rådighed, hvis du ønsker en samtale efter at have mistet en af dine nærmeste. Thomas Reventlow Bruun Tlf Mail: Xenia Dalgaard Knutzen Tlf Mail: Rikke Vanggaard Tlf: Mail: Kontor- og telefontider for præsterne er oplyst bag i bladet. Samtaler om sorg og savn

12 Høstgudstjeneste og studiekreds Høstgudstjeneste Søndag den 20. september kl. 10 Kom til en festlig gudstjeneste, hvor kirken er udsmykket i høstens tegn. Medbring gerne høstofre i form af havens frugter, bær og grøntsager. Ved gudstjenestens begyndelse vil det alt sammen blive båret ind i kirken af alle de børn, der har lyst. Børne- og juniorkoret synger ved gudstjenesten. Bagefter vil der være samvær i Sognegården, hvor vi synger efterårets sange og får en bid brød. Dagen afsluttes med en auktion over de medbragte høstofre til formidable priser. De indkomne penge går til arbejdet med børn og unge i sognet. Rikke Vanggaard Studiekreds Ind i kristendommen Tirsdag den 20. oktober kl Ind i kristendommen er et tilbud til dem, der fordomsfrit har lyst til at diskutere, hvad kristendom er og ikke er. Vi vil bl.a. tage fat på trosspørgsmål, etiske dilemmaer og eksistentielle temaer, aktuelle debatter i det folkekirkelige landskab og meget mere. Formålet med studiekredsen er at diskutere ud fra en kristen forståelseshorisont. Alle kan deltage uanset forudsætninger, og sammen sætter vi dagsordenen. Vi mødes nogle gange i efterårs- og vinterhalvåret og lader os sammen udfordre og inspirere af de spørgsmål, vi hver især måtte tumle med. Eksempler på temaer, vi kan diskutere: Er der nogle, der bliver frelst, mens andre går fortabt? Har kristendommen noget at sige i spørgsmålet om genteknologi? Hvad er meningen med livet? Hvorfor findes der lidelse i verden, hvis Gud er almægtig til at forhindre den? Hvad laver et menighedsråd? Rikke Vanggaard 12

13 Minikonfirmander Vil du være minikonfirmand? Tirsdag den 25. august begynder det nye hold for 3. og 4. klasser. At være minikonfirmand er sjovt og spændende. Hver tirsdag eftermiddag er vi i sognegården, hvor vi synger, hører bibelhistorier, øver drama, ser film, tegner og går på skattejagt og på opdagelse i kirken. Forløbet afsluttes med en festlig gudstjeneste, hvor minikonfirmanderne medvirker. Hvis du gerne vil være minikonfirmand, kan dine forældre tilmelde dig på I kan se nærmere oplysninger om holdet på kirkens hjemmeside. Jeg glæder mig meget til at lære dig at kende. Mange venlige hilsner Jennie Maria Davidsen 13 Nye konfirmander Konfirmandundervisning Den 3. og 4. juni kl kan næste års konfirmander tilmelde sig undervisningen. Tilmeldingen sker i Sognegården på Søllerødvej 13, og man bedes medbringe kopi af dåbs/fødselsattest. Præsterne vil dele konfirmanderne på hold hhv. om tirsdagen for Skovlyskolens konfirmander og om torsdagen for Vangeboskolens konfirmander. (For Vangeboskolens vedkommende er der tale om udvalgte torsdage i enten 3 eller 5 lektioners moduler efter aftale med skolen. Vi henviser til vores hjemmeside for yderligere informationer). Elever, som bor i sognet, men går på andre skoler, vil blive sat på de morgenhold, som passer bedst i deres skema og på det hold, hvor der er bedst plads. Men det er vor erfaring, at det ofte vil være lettere at følge undervisning sammen med klassekammerater i det sogn, som skolen er beliggende i, og så evt. gennemføre selve konfirmationen i Søllerød kirke. I august måned vil alle konfirmander modtage et brev, hvori der står hvilken præst, der skal undervise dem. Heri vil det også fremgå, hvornår vi inviterer til en introduktionsdag for konfirmanderne og deres forældre. Undervisningen begynder hhv. tirsdag d. 29. september fra kl og torsdag d. 1. oktober kl På gensyn sognepræsterne Xenia Dalgaard Knutzen Thomas Reventlow Bruun og Rikke Vanggaard Det er for børn og unge

14 Kirkens tre børne- og ungdomskor Kirkens kor SPIREKOR (Torsdag kl ) Start I spirekoret er alle sangglade børn i alderen 5-8 år velkomne. Vi synger et bredt repertoire fra børnesange og salmer over Mozart til små kirkesange. Musikkens og korsangens grundbegreber indlæres gennem leg, dans og bevægelse. Før du møder op til korprøve som ny, bør du henvende dig til korleder Susanne Hartmann Stæger på tlf eller mail BØRNEKOR (Torsdag kl ) Start Børnekoret er for piger og drenge fra 2./3. klasse til og med 4./5. klasse. Her har vi sangmapper, synger kanons og 2- eller 3-stemmige sange. Koret medvirker til flere arrangementer - f.eks. Lucia, høstgudstjeneste og koncert i kirken. Der er plads til flere børn i koret - kom og vær med og hav det sjovt, mens du samtidig lærer noget! Det er bevist, at man bliver bedre til at læse og regne, når man udfolder sig inden for musik. Korleder Lisbet Dünnwald 14 JUNIORKOR (Onsdag kl ) Start Juniorkoret består af piger fra 6. klasse og op. De medvirker til familiegudstjenester, koncerter og korstævner. Vi synger både rytmisk og klassisk. Koret synger 3-stemmigt. For at være med, skal man til en vejledende prøve. I september tager koret på hyttetur. Alle 3 kor synger både rytmiske og klassiske sange, og der er en god stemning, hvor vi lægger vægt på, at alle er en del af fællesskabet og har det sjovt. Korleder Lisbet Dünnwald: eller tlf.: MENIGHEDSRÅDET har fastlagt afholdelse af offentlige menighedsrådsmøder kl i Sognegården 10. juni, 10. september og 6. oktober. Formand Georg Lund Agnetevej 3, 2840 Holte Tlf / i Søllerød«udgivet af Søllerød Sogns Menighedsråd Dette nummer er redigeret af: Xenia Dalgaard Knutzen (ansvarshavende) Deadline for næste nr. 17. august.

15 Sognepræster: Thomas Reventlow Bruun (Kirkebogsfører/begravelsesmyndighed) Præstegården, Søllerødvej 31, 2840 Holte Tlf mail: Kontor- og telefontid: Tir.-fre. kl Torsdag tillige samt efter aftale. Xenia Dalgaard Knutzen Søllerødgårdsvej 19 A, 2840 Holte Tlf mail: Kontor- og telefontid: Man.- tor. kl Torsdag tillige samt efter aftale. Rikke Vanggaard Præstegårdsvej 6, 2605 Brøndby Tlf mail: Træffes bedst: Tir.-fre. kl Torsdag tillige samt efter aftale. Organist: Klaus Lyngbye Tlf mail: Organist: Lisbet Dünnwald Tlf mail: KIRKEKONTOR Sognegården, Søllerødvej 13, 2840 Holte Tlf Fax Kontor- og telefontid: Man. - fre. 9-13, Torsdag tillige Kordegn: Kristian Kousgaard: og Annette Grunnet: eller mail: Kirketjenere: Mogens T. Nielsen og Birte Thuen Tlf mail: 15 FØDSEL Er man ikke gift, kan faderskab anmeldes digitalt på senest 14 dage efter fødslen. DÅB Henvendelse sker til kirkekontoret. NAVNGIVNING Henvendelse til kirkekontoret senest 6 måneder efter fødselen. KONFIRMATION Konfirmation afholdes i 2016 den 16., 22. og 23. april. VIELSE Henvendelse sker til kirkekontoret. Angående prøvelsesattest henvender man sig på rådhuset i den kommune, hvor en af parterne bor. DØDSFALD Anmeldes senest 2 dage efter dødsfaldet til kirkekontoret i bopælssognet. BEGRAVELSE / BISÆTTELSE Henvendelse til den præst, der skal foretage begravelsen/bisættelsen. SOGNEBÅNDSLØSERE bedes melde adresseforandring til kirkekontoret. RUDERSDAL KOMMUNES KIRKEGÅRDSKONTOR Kirkegårdsinspektør Keld Øder Sognegården, Søllerødvej 13, 2840 Holte Tlf Kirken

16 GUDSTJENESTER ALTERGANG Der er alkoholfri vin/saft ved det sidste alterbord i hver gudstjeneste. KIRKEBIL Henvendelse til kirkekontoret senest kl. 13 hverdagen inden den ønskede handling. PoBe sats & repro Gudstjenesteliste JUNI s.e. trinitatis TRB Højmesse - kirkekaffe s.e. trinitatis XDK Højmesse s.e. trinitatis TRB Højmesse s.e. trinitatis RV Højmesse JULI s.e. trinitatis TRB Højmesse s.e. trinitatis TRB Højmesse s.e. trinitatis TRB Højmesse s.e. trinitatis TRB Højmesse AUGUST s.e. trinitatis XDK Højmesse s.e. trinitatis XDK Højmesse s.e. trinitatis RV Højmesse s.e. trinitatis XDK Højmesse s.e. trinitais RV Højmesse SEPTEMBER s.e. trinitatis TRB Højmesse - kirkekaffe s.e. trinitatis XDK Højmesse s.e. trinitatis RV Højmesse s.e. trinitatis TRB Højmesse 16 Forsiden: Walden Pond i Massachusetts, USA.

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Minikonfirmand om mandagen

Minikonfirmand om mandagen September oktober november 2015 1 Minikonfirmand om mandagen I Boholte Sogn tilbyder vi fra mandag den 21. september kl. 14-15.30 undervisning for minikonfirmander ved sognepræst Lars Ulrik Jensen. Tilbuddet

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE WWW.HORNSLETKIRKE.DK nr. 3 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE SOGNEPOST juni, juli og august 2014 ? Spørgsmål til præsten om alt fra vielser under åben himmel

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE 2015 NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE TAK! Tak er kun et fattigt ord, siger vi. Og det er såmænd også meget sandt. For vel kan det synes, som om de tre bogstaver

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkefolder for Bistrup sogn 6. årgang Kirkekontoret tlf: 9623 1717 Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk At krydse grænser Når et liv opstår og når et liv forsvinder ændres livet, og vi

Læs mere

Carl Nielsen-fejring 2015

Carl Nielsen-fejring 2015 Carl Nielsen-fejring 2015 I anledning af 150-året for komponistens fødsel Kirkerne i Slagelse og omegn I 2015 er det 150 år siden komponisten Carl Nielsen (1865-1931) blev født, og det markeres ved en

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT

KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT KIRKE & SOGN KIRKEBLADET FOR DRONNINGLUND-DORF PASTORAT Konfirmationsbilleder 2015 Grundlovsmøde Maratonsang Koncert med Orkester Norden Koncert med Musica Ficta Udflugt til Mariager Dronninglund-Dorf

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Fællesskabet er kirkens sande byggesten

Fællesskabet er kirkens sande byggesten Fællesskabet er kirkens sande byggesten Nr. 7 / August 2015 Vejviser Sognepræster Marianne Sørensen Mejrup Kirkevej 2 7500 Holstebro. Tlf. 40 46 35 13 marn@km.dk Marie Overlade Larsen Rydevej 7 7830 Vinderup

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET

KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET Marts April 2014 Indholdsfortegnelse Gudstjenesteliste... 3 Gudstjenester på Kildevæld Sogns plejehjem... 4 Kirkebil... 4 Kirkekontor... 4 Åben Kirke... 4 Kildevæld Sogns Menighedsråd...

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010. Grøndalslund Kirke

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010. Grøndalslund Kirke GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010 Grøndalslund Kirke 1 2 Mit nye liv som præst af Ved Sarahs indsættelse den 6. juni 2010. Fra venstre:,, Karen Margrete Evald og Lis-Ann

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Kirkebladet. Kirkeblad for Sunds Sogn. www.sundskirke.dk

Kirkebladet. Kirkeblad for Sunds Sogn. www.sundskirke.dk Kirkebladet Kirkeblad for Sunds Sogn www.sundskirke.dk Juli 2015 Sommertid, sommertid, sommertid! Af sognepræst Sigrid Marcussen Meget mere end mursten! Af Helge Andersen Sunds Kirke I skrivende stund

Læs mere

Vor Frelsers Kirke Nr. 3 2013 September oktober november

Vor Frelsers Kirke Nr. 3 2013 September oktober november Vor Frelsers Kirke Nr. 3 2013 September oktober november I dette nummer: Side 2 Gud du som lyset og dagen oplod, selv er du lysenes kilde Side 4 Nyt Fra Menighedsrådet Sensommerarrangement Side 5 Gadepræst

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Brostenen. Kingo-Samuel sogn

Brostenen. Kingo-Samuel sogn Brostenen Kingo-Samuel sogn Juni, juli, august 2014 Gudstjenester i JUNI Søndag 1. kl. 10.00 Højmesse 6. s. e. påske J C Larsen Onsdag 4. kl. 18.00 Musikgudstjeneste H P Nohns og Karsten Amby Lørdag 7.

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 Butterup-Tuse Kirkeblad 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 EFTERÅR MED KONTRASTER Jeg ved ikke, hvad det er, der gør efteråret til den særlige årstid, som det er. Hvad det er ved efteråret,

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

FRA KIRKEN JUNI - JULI - AUGUST 2013

FRA KIRKEN JUNI - JULI - AUGUST 2013 FRA KIRKEN JUNI - JULI - AUGUST 2013 Salmedigteren N.F.S. Grundtvig Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse Maj Torsdag den 16. maj kl. 16.00 Lørdag den 25. maj kl. 9.00 Salmer & Leg for børn

Læs mere

Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER?

Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER? Kirkeblad for Kolt-Hasselager GUD ELLER GAVER? SMUG BØRNEGUDSTJENESTE- BØRNEGUDSTJENESTE OG 5 ÅRS DÅBSTRÆF Søndag den 21. juni kl. 14.00 i Kolt Kirke INDVIELSE AF KOLT KIRKES LAPIDARIUM Søndag den 7. juni

Læs mere

Gurre menighedsråds beretning 2011.

Gurre menighedsråds beretning 2011. Gurre menighedsråds beretning 2011. Menighedsrådets virksomhed i det forløbne år og planerne for det kommende års virksomhed. Udarbejdet af: Mette Bitsch Joanesarson Februar 2012 Godkendt på menighedsrådsmøde

Læs mere

Nordborg Kirke. 3 August 2014. Lovet være Gud. 56. årg.

Nordborg Kirke. 3 August 2014. Lovet være Gud. 56. årg. Nordborg Kirke 56. årg. Lovet være Gud 3 August 2014 Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

KIRKEBLADET GRAVLEV STØVRING SØRUP. Ensomhed rammer ikke kun ældre mennesker. Læs mere i gymnasiepræstens artikel.

KIRKEBLADET GRAVLEV STØVRING SØRUP. Ensomhed rammer ikke kun ældre mennesker. Læs mere i gymnasiepræstens artikel. KIRKEBLADET GRAVLEV STØVRING SØRUP Ensomhed rammer ikke kun ældre mennesker. Læs mere i gymnasiepræstens artikel. WWW.BUDERUP-GRAVLEV.DK JUNI-JULI-AUGUST 2015 - NR. 3-48. ÅRG. For børn " KLIP UD! Babysalmesang

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

RYSLINGE SOGNEKIRKE. Symbol og virkelighed. September oktober november Nr. 4/2013

RYSLINGE SOGNEKIRKE. Symbol og virkelighed. September oktober november Nr. 4/2013 Carl-Henning Pedersens udsmykning af koret i Ribe Domkirke, 1983-88. Foto venligst stillet til rådighed af kirketjener Folmer Iversen, Ribe Domkirke. RYSLINGE SOGNEKIRKE September oktober november Nr.

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

E R E M. 2 5 - J a n P T S E D E L A E B K R K I. www.annakirke.dk

E R E M. 2 5 - J a n P T S E D E L A E B K R K I. www.annakirke.dk R K I 2 0 1 6 S E P T E M P E R 2 0 1 5 - J a n T D E L A u a E B r K Håb for fladmaste... Der er så meget, der kan trykke.. lyder de første ord i en sang, som synges ofte,-en sang om at lege i livstræets

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

KYNDELMISSE. indsamling. Hvidovre Kirke www.hvidovrekirke.dk. Maria Magdalene Kirken Hvidovre Hospital

KYNDELMISSE. indsamling. Hvidovre Kirke www.hvidovrekirke.dk. Maria Magdalene Kirken Hvidovre Hospital kirkebladet for hvidovre sogn KYNDELMISSE indsamling Hvidovre Kirke www.hvidovrekirke.dk Maria Magdalene Kirken Hvidovre Hospital HØJMESSER OG GUDSTJENESTER FEB. - MARTS Kl. 10.00 hvor intet andet anføres

Læs mere

Nordborg Kirke. 2 Juni 2014. Er jeg god nok? 56. årg.

Nordborg Kirke. 2 Juni 2014. Er jeg god nok? 56. årg. Nordborg Kirke 56. årg. Er jeg god nok? 2 Juni 2014 Det er et spørgsmål, der plager mange af os. Tvivl, håb, svigt, kærlighed, nederlag, lykke, hverdag, fest Alt det, der rummes i det sammensurium, der

Læs mere

AS-KLAKRING-JUELSMINDE

AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2015 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Det sker... Sogneudflugten til Moesgård Museum i juni 2015 Læs om og se flere fotos fra vores tur på: www.as-klakring-juelsminde-sogne.dk

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk Her bor de... Internetadresser... Vigtige Internetadresser Konstitueret sognepræst: Erik Erik Lunde Lunde tlf. 97 tlf. 86 9711 8645 11 45 www.hjermvestrekirke.dk Mail: Mail: erika@mail-telia.dk www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet.

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Arbejdsbeskrivelse for organist ved Vedbæk kirke Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Organistens ugentlige fridag er: Mandag. Fredag er løs fridag på

Læs mere

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 3 i én Nr. 19 Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 2 VOR FRUE KIRKE INDHOLD Her inder du os....................... Side 2 Evangelister..........................

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander!

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander! Karlslunde Strandsogn En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30 Mangler du hjælp eller vil du hjælpe et medmenneske med have, computer, indkøb eller småreparationer,

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Sogneaftener Film og Studiekredse Højskoledage Efterår 2012 og Forår 2013

Sogneaftener Film og Studiekredse Højskoledage Efterår 2012 og Forår 2013 jallese Kirke Sogneaftener Film og Studiekredse Højskoledage Efterår 2012 og Forår 2013 Velkommen til Hjallese Kirke Hjallese Kirke er en ung kirke forankret i et stort og levende sogn, hvor traditioner

Læs mere

Velkommen til AG Master Class 2015 Sprog & Naturvidenskab. din fremtid starter her

Velkommen til AG Master Class 2015 Sprog & Naturvidenskab. din fremtid starter her Velkommen til AG Master Class 2015 Sprog & Naturvidenskab din fremtid starter her Kære elev i folkeskolen AG Master Class er for dig, der er dygtig, ambitiøs og har en særlig interesse for at lære mere

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget Åby Sogns Menighedsråd Åbyhøj, 15. april 2015 Protokol af offentligt menighedsrådsmøde Tirsdag d. 28. april 2015 kl. 17.15. Indledning: Karsten Oprydning: Jesper, Thorkild Afbud: Thorkild Det officielle

Læs mere

simeon-sanktjohannessogn.dk juni juli august Sommer

simeon-sanktjohannessogn.dk juni juli august Sommer simeon-sanktjohannessogn.dk nyhedsbrev juni juli august 2014 Sommer 2014 2 Kalender Juni Søn. 1/6 15:00 BaBymusikgudstjeneste For de allermindste og deres familier v. sognemedhjælper Frederikke Hultberg

Læs mere

FRA KIRKEN JuNI - AuGuST 2012

FRA KIRKEN JuNI - AuGuST 2012 FRA KIRKEN Juni AUGUST 2012 DET SKER I MAJ PINSEN Pinsen er en af kristendommens store fester. Det er en ildrød fest for Helligåndens komme. Mægtige, usynlige kræfter besatte den første pinse disciplene.

Læs mere

Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd

Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes referat til menighedsrådsmødet den 10. juni 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Afbud: René Høeg, Hanne Henriksen, Ilse Kyndesgaard, Hans Abrahamsen,

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

KIRKEBLADET. Tandtråd, dødsdom og fastelavnsboller! for Jerslev, Mylund og Hellum Sogne. KIRKEN SKAL HVERMANDS HJEMHUS VÆRE (Sjællandsk lov) September

KIRKEBLADET. Tandtråd, dødsdom og fastelavnsboller! for Jerslev, Mylund og Hellum Sogne. KIRKEN SKAL HVERMANDS HJEMHUS VÆRE (Sjællandsk lov) September KIRKEN SKAL HVERMANDS HJEMHUS VÆRE (Sjællandsk lov) KIRKEBLADET for Jerslev, Mylund og Hellum Sogne Tandtråd, dødsdom og fastelavnsboller! Jerslev Kirke Hvis du havde en dag tilbage at leve i, hvad ville

Læs mere

KIRKE. Foto: Thomas Heie Nielsen. Foto: Thomas Heie Nielsen

KIRKE. Foto: Thomas Heie Nielsen. Foto: Thomas Heie Nielsen KIRKE Søndag d. 6. september kl. 11-15 SEPTEMBERFEST Igen i år rykker kirken udendørs og inviterer til et brag af en Septemberfest for hele familien. Vi starter med en børnevenlig gudstjeneste, hvor kirkens

Læs mere

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU November DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314 Side 1 Kaj Normann Andersen Anne-Grete Langaard Annie Andersen Ove Søtofte 10 November 22. November 22.

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Gå ikke glip af årets forårskoncert eller festugens friluftsgudstjeneste Februar til maj 2013 Guds Himmerige er jo dit;

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Er du dreng/pige mellem 6 og 11 år? Babysalmesang i Boholte Kirke. Kan du lide at synge? Har du lyst til at synge sammen med andre børn i et kor?

Er du dreng/pige mellem 6 og 11 år? Babysalmesang i Boholte Kirke. Kan du lide at synge? Har du lyst til at synge sammen med andre børn i et kor? Marts april maj 2015 1 Ungdomskor Er du dreng eller pige mellem 12 og 18 år? Har du lyst til at lære at synge i kor? Har du lyst til sjove og spændende oplevelser med andre unge? Så ring til organisten

Læs mere

KIRKEBLAD HUNDIGE OG KILDEBRØNDE

KIRKEBLAD HUNDIGE OG KILDEBRØNDE KIRKEBLAD HUNDIGE OG KILDEBRØNDE Juni - Juli - August 2015 Tillykke til konfirmandårgang 2015! En ny sæson med mange aktiviteter: Kilden - Hyggeligt Samvær Nål, tråd og garn - Gudstjenester - Fællesspisning

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 45. ÅRGANG NR. 2 MARTS - JUNI 2015 Sig det med blomster I København på Krystalgade lå der i dagene efter den frygtelige hændelse lørdag d. 14. februar, hvor en jødisk vagtmand

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

kirkeblad nyhed feltpræst ude og hjemme torsdagstræf Hør sognepræst Ulla Thorbjørn Hansen fortælle om arbejdet som feltpræst i Afghanistan

kirkeblad nyhed feltpræst ude og hjemme torsdagstræf Hør sognepræst Ulla Thorbjørn Hansen fortælle om arbejdet som feltpræst i Afghanistan vor frue & vindinge sognes kirkeblad september-november 2013 / 37. årgang nr. 4 feltpræst ude og hjemme Hør sognepræst Ulla Thorbjørn Hansen fortælle om arbejdet som feltpræst i Afghanistan Se mere på

Læs mere

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke Embedsbeskrivelse Sognepræst i Søndbjerg-Odby og Struer 1 / 5 Modtaget: TS: Udsendt: 2015-08-14 Embedsbeskrivelse Embedsbeskrivelse for sognepræst i Søndbjerg-Odby Pastorat (60%) samt Struer Pastorat (40%),

Læs mere

SVOGERSLEV KIRKE. JUNI JULI AUGUST 2015 nr. 2 årgang 51. Grundlovsdag Carl Nielsen Sankt Hans Kokkeskole for børn

SVOGERSLEV KIRKE. JUNI JULI AUGUST 2015 nr. 2 årgang 51. Grundlovsdag Carl Nielsen Sankt Hans Kokkeskole for børn SVOGERSLEV KIRKE JUNI JULI AUGUST 2015 nr. 2 årgang 51 Grundlovsdag Carl Nielsen Sankt Hans Kokkeskole for børn Svogerslev kirke medvirker ved livets overgange og fester. NAVNE OG ADRESSER PRÆSTER Elsebeth

Læs mere

Weekend højskole 2015

Weekend højskole 2015 Weekend højskole 2015 Biografier - og det der ligner Kan vi lære af andre menneskers erfaringer? Tre dages weekend-højskole om og med biografier. Fem spændende foredrag med meget forskellige tilgange til

Læs mere

for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke

for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke Kirke- og kirkegårdsvandring tirsdag den 8. september 18.30 Vores kirke skal have nyt varmeanlæg og kalkes

Læs mere

Konfirmand i Mølholm

Konfirmand i Mølholm Konfirmand i Mølholm Nu nærmer vi os konfirmationen. Og skal så småt tænke frem mod den. Men der er også både festaften, konfirmandlejr og spændende undervisning i posen inden. Her kommer et samlet overblik

Læs mere