Kirken i Søllerød. Lev enkelt. Nr. 2 Juni - september årg.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirken i Søllerød. Lev enkelt. Nr. 2 Juni - september 2015 31. årg."

Transkript

1 Kirken i Søllerød Nr. 2 Juni - september årg. Lev enkelt Da jeg var barn, husker jeg, at min far jævnligt fremhævede en bog, som hed Walden, af amerikaneren Henry David Thoreau, og fornylig blev jeg igen mindet om den, da jeg så filmen Døde poeters Klub med mine konfirmander fra Skovlyskolen. Et Walden citat spiller nemlig en central rolle i filmen, om at drage ud i skovene for at leve bevidst. Så jeg ved min død ikke må erfare, at jeg i virkeligheden aldrig rigtig har levet. Som I fornemmer, udspringer det af en romantisk tanke om at leve intenst og ægte, gribe dagen og overveje, hvad man egentlig har brug for af alt det skidt og skrammel, man får samlet sammen. Dette fik mig til at tænke, at denne bog fra 1845 egentlig må kunne kaldes den første selvhjælpsbog i Simple living. Thoreau bygger en lille hytte i skovene ved Walden Pond i Massachusetts, USA. Her levede han nogenlunde alene i to år. Han var dog ikke fuldstændig isoleret, for godt nok lå hytten ude i skoven, men kun et par kilometer fra den nærmeste by, og han tog ansættelser rundt omkring som daglejer, og venner besøgte ham. Endvidere får man også det indtryk, at hans hytteliv blev en hel turistattraktion på den tid.

2 Artikel Men Thoreau stiller det grundlæggende spørgsmål, som man også hører stillet i dag, nemlig: Behøver det hele at være så kompliceret? Hvor meget af det, der fylder i vores tilværelse, kan virkelig siges at have nogen betydning? Dengang som nu føler de fleste mennesker, at deres liv er bestemt af en række ikke mindst økonomiske nødvendigheder og ting, der binder os, for at vi kan opretholde vores liv. Mails skal besvares, Facebook skal passes, nyheder skal læses, listen er alenlang. Nu taler jeg ikke for, at vi alle skal smide alt, hvad vi har i hænderne, og flytte ud i skoven; men refleksionen over, hvad der har grundlæggende værdi og betydning i vores liv, er da værd at skænke en tanke eller to. 2 Turistfotos fra Walden Pond i Massachusetts, USA. Når man læser Walden, bliver man betaget af, hvilken dygtig detaljeiagttager Thoreau er. Han skriver et sted: Der er ingen grund til at rejse verden rundt i rastløs jagt på oplevelser. For den, der har trænet sit blik, tilbyder iagttagelsen af en myretue lige så mange oplevelser som en jordomrejse. For her gælder Thoreaus slagord: Enkelhed, enkelhed, enkelhed! Også den besættende nyhedstrang, som synes at være en af vor tids største plager, kendte Thoreau. Han beskriver og filosoferer over telegrafens anlæggelse fra Texas til Maine og skriver: Men måske har Maine og Texas ikke noget af vigtighed at meddele hinanden. Siden 1848 er kommunikationsmidlerne og hastigheden mangedoblet, og

3 man kunne undertiden få den tanke, at den store kapacitet ikke nødvendigvis står i noget rimeligt forhold til, hvad der faktisk er at meddele. Der er så uendelig meget, som bliver så hurtigt glemt. Bogen kan også i dag læses som et indblik i en romantikers livsverden og drømme, men den kan i virkeligheden også ses som en selvhjælpsbog. I virkeligheden er den jo henvendt til alle, der som Thoreau selv ser sig forført ind i civilisationens stadig mere komplicerede og forførende verden. Man behøver som sagt ikke at forfølge ideen om det enkle liv helt ud i skoven, men vores verden har brug for kritik, overvejelse og fordybelse. Et sted, man også meget gerne skulle kunne møde dét, er på toppen af bakken i vores kirke, og altså ikke kun langt ude i skoven. Jeg håber, kirkebladet vil inspirere, og så vil jeg minde om, at vores hjemmeside soelleroedkirke.dk både giver et godt overblik over gudstjenester og arrangementer, og her kan man også læse artikler om forskellige relevante emner. Xenia Dalgaard Knutzen Artikel 3

4 Grundlovsfest Fredag den 5. juni kl. 13 (bemærk tidspunktet!) i Præstegårdshaven Grundlovsdag i Præstegårdshaven Til grundlovsmødet taler i år udenrigsminister Martin Lidegaard, som i sin tale vil komme ind på aktuelle emner i relation til Grundloven. Fredensborg Brass Ensemble spiller til fællessangene og leverer tilmed en underholdningsafdeling. Under festen vil der være kaffe/te og forfriskninger. Vi håber naturligvis på godt vejr. I modsat fald vil arrangementet blive holdt i Sognegården. Menighedsrådet byder hjerteligt velkommen til dette års grundlovsmøde! Billede fra tidligere fest med godt vejr. 4

5 Levende billeder Filmaftener i Sognegården Torsdag den 17. september Torsdag den 8. oktober Begge dage kl. 19. Igennem de sidste 6 år har der regelmæssigt været vist film i Sognegården, og tilslutningen har fra begyndelsen været mere end god. Det giver mening at være sammen om store oplevelser, og ofte kan man blive klogere af at høre, hvad andre mener. Derfor fortsætter vi rækken af aftener, hvor der er er lejlighed til i fællesskab at se og bagefter drøfte en særligt udvalgt film. Før forevisningen vil der blive givet en kort introduktion. Aftenens film vil som altid være en overraskelse af høj kvalitet! Der er fri adgang til filmaftenerne. Sæt allerede nu kryds i kalenderen! Vi mødes i mørket Thomas Reventlow Bruun Ved fyraften Sangeftermiddage i Sognegården Onsdag den 30. september Onsdag den 4. november Begge dage kl Efteråret byder på to gode muligheder for at opleve glæden ved at synge i Sognegården! Vi indøver og synger i fællesskab nogle af efterårets dejlige sange og salmer under musikalsk ledelse af organist Klaus Lyngbye. Undervejs vil der blive givet en række introduktioner til det, vi synger, og der vil også være et let måltid med brød, pålæg, ost og lidt at drikke. Alle er velkomne, uanset om man er bas, sopran eller noget midt imellem! Kom og vær med! Thomas Reventlow Bruun Film og sang 5

6 Sogneeftermiddag Koncerter Torsdag den 21. maj kl. 17 Korkoncert Kirkens Spire-, Børne- og Juniorkor synger forårssange og andre sange fra deres repertoire. Dirigenter: Kirsten Thorup og Lisbet Dünnwald Sogneeftermiddage og koncerter Tirsdag den 8. september kl. 14 til 16 Kim Malthe-Bruun Et liv for frihed v. Thomas Reventlow Bruun I 70-året for Danmarks befrielse fortælles om modstandsmanden Kim Malthe- Bruun og hans indsats i den danske frihedskamp under besættelsen. Kim blev sammen med tre fra sin gruppe henrettet af besættelsesmagten den 6. april 1945 i Ryvangen. Der vil i foredraget blive citeret fra en række af de breve, som Kim skrev i fængslet og fik smuglet ud. Endvidere vil der blive lejlighed til at synge en række sange, der særligt hører besættelsestiden og befrielsen til. Tirsdag den 11. august kl Rudersdal Sommerkoncerter Arte dei Suonatorti & Bolette Roed Instrumental Opera Musik relateret til opera og oratorium af Telemann, Händel, Vivaldi m.fl. Fredag den 28. august kl Rudersdal Sommerkoncerter Lisa Tjalve, sopran. Kristoffer Hyldig, klaver Carl Nielsen, Rued Langgaard, Richard Strauss Entré ved begge sommerkoncerter Søndag den 13. september kl. 15 Modernisme i Rudersdal Nielsen og Langgaard. I anledning af 150 året for Carl Nielsens fødsel opføres hans store orgelværk Commotio. Hertil værker af Rued Langgaard Orgel: Philip Smith-Madsen. Introduktion: Jesper Tange 6 Onsdag den 7. oktober kl Orgelforedrag nr. 5 Ved Klaus Lyngbye Den franske orgeltradition Couperin, Franck, Boëllman, Alain m.fl.

7 Gemmesider! Kirkehøjskole for Søllerød Sogn Efterår 2015 Litteratur - Kunst - Kristendom - Musik Foredrag med diskussion under ledelse af sognepræsterne Thomas Reventlow Bruun, Xenia Dalgaard Knutzen og Rikke Vanggaard Kirkehøjskole Lørdage fra 10 til september oktober - 7. november november 7

8 Michael Böss Lørdag den 19. september kl. 10 Det demente samfund Kirkehøjskole Forsker, journalist, kommentator, samfundsdebattør og foredragsholder Michael Böss fortæller på baggrund af sin bog Det demente samfund. I den nutidskultur, vi lever i, skal alting ske hurtigt, kunne betale sig, og kunne fungere. Derfor er der ikke plads til eftertanke, erindring og ånd. Vi forsøger hele tiden at holde os opdateret og frygter at falde bagud i livets store kapløb mod mål, vi ikke længere kan sætte ord på. For nutidskulturen er historieløs, og vi har mistet troen på de fortællinger, der gav tidligere generationer håb og livsmod, og som oppebar de folkelige fælleskaber og institutioner. Hvordan kommer vi på bedre tanker? Og hvorfor skal vi lære af fortiden for fremtidens skyld? 6 af 6 stjerner: Lektor ved Aarhus Universitet, historikeren og samfundsforskeren Michael Böss, har skrevet en debatbog, der vil noget: Nemlig gøre op med den voksende»historieløshed i nutidskulturen«. Ifølge Böss viser vort samfund faretruende tegn på demens, faretruende, fordi et samfund uden erindring falder fra hinanden. Vi lever i en nutidskultur, der udelukkende fokuserer på øjeblikket, mens vi glemmer fortiden. Berlingske Tidende Anmeldelser: Med DET DEMENTE SAMFUND hudfletter historiker og samfundsforsker MICHAEL BÖSS vores nutidsfikserede samfund og påviser ansatser, bevæggrunde og årsager til den omsiggribende historiefornægtelse i hverdagens Danmark. Et reflekteret forsvar for historisk dannelse, uden hvilken vi let bliver ofre for nyttepolitisk argumentation og kortsigtede løsninger. Kristelig Dagblad. 8

9 Klaus Lyngbye Lørdag den 17. oktober kl. 10 Bach - den 5. evangelist J.S. Bach var en stor del af sit liv beskæftiget som kirkemusiker. En væsentlig del af hans embedsforpligtelse bestod i at komponere en kantate for solister, kor og orkester til søndagenes og de kirkelige højtiders gudstjenester. Det blev til flere årgange af kantater - ialt over 300, hvoraf de ca. 200 er bevaret. Ved gennemgang af udvalgte kantater vil jeg belyse Bachs måde at komponere på, ikke blot teknisk, men også hvordan Hans Gammeltoft- Hansen Lørdag den 7. november kl. 10 han på sin helt egen vis forkynder evangeliet gennem musikken. Sandheds- og Forsoningskommissionen Kirkehøjskole Sandheds- og Forsoningskommissionen i Sydafrika var et storstilet forsøg på at finde en tredje vej. I forhold til opgøret efter krige har man stort set altid forholdt sig på én af to måder. Enten har den sejrende part gennemført et såkaldt retsopgør og dømt den tabende parts ledere for krigs- og politiske forbrydelser; eller også har man forsøgt at lade som ingenting i håb om, at tiden ville hele sårene. Begge dele har oftest efterladt megen uforløst bitterhed. Efter Apartheidsystemets fald i Sydafrika forsøgte 9 man sig i 1993 med en tredje mulighed, en Sandheds- og Forsoningskommission. Her kunne regimets forbrydere melde sig. Hvis de uforbeholdent tilstod alt og lod sig konfrontere med ofrene for deres ugerninger, fik de amnesti. Hvorledes kunne man gennemføre en sådan proces? Lykkedes den i den forstand, at den skabte forsoning i det sydafrikanske samfund? Herom fortæller professor, dr.jur. Hans Gammeltoft-Hansen, der var Folketingets Ombudsmand fra 1987 til 2012.

10 Kirkehøjskole Maja Lisa Engelhardt Lørdag den 28. november kl. 10 Mine kirkeudsmykninger Maja Lisa Engelhardt er en af vore mest fremtrædende billedkunstnere. Med en lang række kirkeudsmykninger har hun sat sit præg på både gamle og nye kirker over hele landet. Hendes værker afspejler en sjælden lydhørhed over for hver enkelt kirkes særlige stemning og ånd. Kunsthistorikeren og præsten Lisbeth Smedegaard Andersen udtaler: I forlængelse af traditionen indkredser hun ved hjælp af lys og farver det guddommelige uden at overskride den usynlige grænse ind til det urørlige. Ved at sløre det figurative element og visualisere det usynlige gennem en anelsesfuld gennemlysning af motivet, evner hun at bevare den ærefrygt for det hellige. Maja Lisa er uddannet fra Det Fynske Kunstakademi og havde debutudstilling i Nikolaj Kirke i København i I 2001 blev hun medlem af Corner. Hæderspriser og legater: Rockwool Prisen (1988), Prins Henriks Legat (1989), Tagea Brandts Rejselegat (1998), Nordisk førstepris for farvesætning af Roskilde Museum (1999), Kristeligt Dagblads Pris (2010) og Skovgaard medaljen (2012). Kirkehøjskolen er oprettet af Søllerød Menighedsråd Det koster 450 kr. for alle 4 foredrag inkl. frokost. Enkelt foredrag 150 kr. Tilmelding til kirkekontoret senest den 3. september på tlf Tilmelding er gældende, når kirkekontoret har modtaget betaling kontant eller via Danske Bank reg kt. nr Undervisningsudvalget består af: Marianne Jensen-Broby Lausten, Anna Sofie Poulsen, Anette Rechendorff, Henrik Haar, Helle Moesgaard Andersen, Kirsten Thyme, Asta Smith-Hansen, Elisabeth Riis, Xenia Dalgaard Knutzen, Thomas Reventlow Bruun og Rikke Vanggaard. 10

11 SORG OG SAVN Bliver man nogensinde glad igen? Der er ingen vej uden om sorgen - kun igennem den. Men der er ingen, der siger, at du skal gå vejen alene. Samtaler om sorg og savn afholdes i efteråret i den nye sognegård i Holte. Lederne i denne sæson er sognepræsterne Charlotte Nørballe, Bistrup og Christian Fink Tolstrup, Holte. Møderne finder sted mandage kl sept okt okt nov nov. og 30. nov. Tilmelding skal ske til Charlotte Nørballe på mail: 11 Arne Haugen Sørensen: Hjemkomst eller Christian Fink Tolstrup på mail: Vore sognepræster ved Søllerød Kirke står også til rådighed, hvis du ønsker en samtale efter at have mistet en af dine nærmeste. Thomas Reventlow Bruun Tlf Mail: Xenia Dalgaard Knutzen Tlf Mail: Rikke Vanggaard Tlf: Mail: Kontor- og telefontider for præsterne er oplyst bag i bladet. Samtaler om sorg og savn

12 Høstgudstjeneste og studiekreds Høstgudstjeneste Søndag den 20. september kl. 10 Kom til en festlig gudstjeneste, hvor kirken er udsmykket i høstens tegn. Medbring gerne høstofre i form af havens frugter, bær og grøntsager. Ved gudstjenestens begyndelse vil det alt sammen blive båret ind i kirken af alle de børn, der har lyst. Børne- og juniorkoret synger ved gudstjenesten. Bagefter vil der være samvær i Sognegården, hvor vi synger efterårets sange og får en bid brød. Dagen afsluttes med en auktion over de medbragte høstofre til formidable priser. De indkomne penge går til arbejdet med børn og unge i sognet. Rikke Vanggaard Studiekreds Ind i kristendommen Tirsdag den 20. oktober kl Ind i kristendommen er et tilbud til dem, der fordomsfrit har lyst til at diskutere, hvad kristendom er og ikke er. Vi vil bl.a. tage fat på trosspørgsmål, etiske dilemmaer og eksistentielle temaer, aktuelle debatter i det folkekirkelige landskab og meget mere. Formålet med studiekredsen er at diskutere ud fra en kristen forståelseshorisont. Alle kan deltage uanset forudsætninger, og sammen sætter vi dagsordenen. Vi mødes nogle gange i efterårs- og vinterhalvåret og lader os sammen udfordre og inspirere af de spørgsmål, vi hver især måtte tumle med. Eksempler på temaer, vi kan diskutere: Er der nogle, der bliver frelst, mens andre går fortabt? Har kristendommen noget at sige i spørgsmålet om genteknologi? Hvad er meningen med livet? Hvorfor findes der lidelse i verden, hvis Gud er almægtig til at forhindre den? Hvad laver et menighedsråd? Rikke Vanggaard 12

13 Minikonfirmander Vil du være minikonfirmand? Tirsdag den 25. august begynder det nye hold for 3. og 4. klasser. At være minikonfirmand er sjovt og spændende. Hver tirsdag eftermiddag er vi i sognegården, hvor vi synger, hører bibelhistorier, øver drama, ser film, tegner og går på skattejagt og på opdagelse i kirken. Forløbet afsluttes med en festlig gudstjeneste, hvor minikonfirmanderne medvirker. Hvis du gerne vil være minikonfirmand, kan dine forældre tilmelde dig på I kan se nærmere oplysninger om holdet på kirkens hjemmeside. Jeg glæder mig meget til at lære dig at kende. Mange venlige hilsner Jennie Maria Davidsen 13 Nye konfirmander Konfirmandundervisning Den 3. og 4. juni kl kan næste års konfirmander tilmelde sig undervisningen. Tilmeldingen sker i Sognegården på Søllerødvej 13, og man bedes medbringe kopi af dåbs/fødselsattest. Præsterne vil dele konfirmanderne på hold hhv. om tirsdagen for Skovlyskolens konfirmander og om torsdagen for Vangeboskolens konfirmander. (For Vangeboskolens vedkommende er der tale om udvalgte torsdage i enten 3 eller 5 lektioners moduler efter aftale med skolen. Vi henviser til vores hjemmeside for yderligere informationer). Elever, som bor i sognet, men går på andre skoler, vil blive sat på de morgenhold, som passer bedst i deres skema og på det hold, hvor der er bedst plads. Men det er vor erfaring, at det ofte vil være lettere at følge undervisning sammen med klassekammerater i det sogn, som skolen er beliggende i, og så evt. gennemføre selve konfirmationen i Søllerød kirke. I august måned vil alle konfirmander modtage et brev, hvori der står hvilken præst, der skal undervise dem. Heri vil det også fremgå, hvornår vi inviterer til en introduktionsdag for konfirmanderne og deres forældre. Undervisningen begynder hhv. tirsdag d. 29. september fra kl og torsdag d. 1. oktober kl På gensyn sognepræsterne Xenia Dalgaard Knutzen Thomas Reventlow Bruun og Rikke Vanggaard Det er for børn og unge

14 Kirkens tre børne- og ungdomskor Kirkens kor SPIREKOR (Torsdag kl ) Start I spirekoret er alle sangglade børn i alderen 5-8 år velkomne. Vi synger et bredt repertoire fra børnesange og salmer over Mozart til små kirkesange. Musikkens og korsangens grundbegreber indlæres gennem leg, dans og bevægelse. Før du møder op til korprøve som ny, bør du henvende dig til korleder Susanne Hartmann Stæger på tlf eller mail BØRNEKOR (Torsdag kl ) Start Børnekoret er for piger og drenge fra 2./3. klasse til og med 4./5. klasse. Her har vi sangmapper, synger kanons og 2- eller 3-stemmige sange. Koret medvirker til flere arrangementer - f.eks. Lucia, høstgudstjeneste og koncert i kirken. Der er plads til flere børn i koret - kom og vær med og hav det sjovt, mens du samtidig lærer noget! Det er bevist, at man bliver bedre til at læse og regne, når man udfolder sig inden for musik. Korleder Lisbet Dünnwald 14 JUNIORKOR (Onsdag kl ) Start Juniorkoret består af piger fra 6. klasse og op. De medvirker til familiegudstjenester, koncerter og korstævner. Vi synger både rytmisk og klassisk. Koret synger 3-stemmigt. For at være med, skal man til en vejledende prøve. I september tager koret på hyttetur. Alle 3 kor synger både rytmiske og klassiske sange, og der er en god stemning, hvor vi lægger vægt på, at alle er en del af fællesskabet og har det sjovt. Korleder Lisbet Dünnwald: eller tlf.: MENIGHEDSRÅDET har fastlagt afholdelse af offentlige menighedsrådsmøder kl i Sognegården 10. juni, 10. september og 6. oktober. Formand Georg Lund Agnetevej 3, 2840 Holte Tlf / i Søllerød«udgivet af Søllerød Sogns Menighedsråd Dette nummer er redigeret af: Xenia Dalgaard Knutzen (ansvarshavende) Deadline for næste nr. 17. august.

15 Sognepræster: Thomas Reventlow Bruun (Kirkebogsfører/begravelsesmyndighed) Præstegården, Søllerødvej 31, 2840 Holte Tlf mail: Kontor- og telefontid: Tir.-fre. kl Torsdag tillige samt efter aftale. Xenia Dalgaard Knutzen Søllerødgårdsvej 19 A, 2840 Holte Tlf mail: Kontor- og telefontid: Man.- tor. kl Torsdag tillige samt efter aftale. Rikke Vanggaard Præstegårdsvej 6, 2605 Brøndby Tlf mail: Træffes bedst: Tir.-fre. kl Torsdag tillige samt efter aftale. Organist: Klaus Lyngbye Tlf mail: Organist: Lisbet Dünnwald Tlf mail: KIRKEKONTOR Sognegården, Søllerødvej 13, 2840 Holte Tlf Fax Kontor- og telefontid: Man. - fre. 9-13, Torsdag tillige Kordegn: Kristian Kousgaard: og Annette Grunnet: eller mail: Kirketjenere: Mogens T. Nielsen og Birte Thuen Tlf mail: 15 FØDSEL Er man ikke gift, kan faderskab anmeldes digitalt på senest 14 dage efter fødslen. DÅB Henvendelse sker til kirkekontoret. NAVNGIVNING Henvendelse til kirkekontoret senest 6 måneder efter fødselen. KONFIRMATION Konfirmation afholdes i 2016 den 16., 22. og 23. april. VIELSE Henvendelse sker til kirkekontoret. Angående prøvelsesattest henvender man sig på rådhuset i den kommune, hvor en af parterne bor. DØDSFALD Anmeldes senest 2 dage efter dødsfaldet til kirkekontoret i bopælssognet. BEGRAVELSE / BISÆTTELSE Henvendelse til den præst, der skal foretage begravelsen/bisættelsen. SOGNEBÅNDSLØSERE bedes melde adresseforandring til kirkekontoret. RUDERSDAL KOMMUNES KIRKEGÅRDSKONTOR Kirkegårdsinspektør Keld Øder Sognegården, Søllerødvej 13, 2840 Holte Tlf Kirken

16 GUDSTJENESTER ALTERGANG Der er alkoholfri vin/saft ved det sidste alterbord i hver gudstjeneste. KIRKEBIL Henvendelse til kirkekontoret senest kl. 13 hverdagen inden den ønskede handling. PoBe sats & repro Gudstjenesteliste JUNI s.e. trinitatis TRB Højmesse - kirkekaffe s.e. trinitatis XDK Højmesse s.e. trinitatis TRB Højmesse s.e. trinitatis RV Højmesse JULI s.e. trinitatis TRB Højmesse s.e. trinitatis TRB Højmesse s.e. trinitatis TRB Højmesse s.e. trinitatis TRB Højmesse AUGUST s.e. trinitatis XDK Højmesse s.e. trinitatis XDK Højmesse s.e. trinitatis RV Højmesse s.e. trinitatis XDK Højmesse s.e. trinitais RV Højmesse SEPTEMBER s.e. trinitatis TRB Højmesse - kirkekaffe s.e. trinitatis XDK Højmesse s.e. trinitatis RV Højmesse s.e. trinitatis TRB Højmesse 16 Forsiden: Walden Pond i Massachusetts, USA.

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre Trinitatis Kirke - kirken midt i Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre www.trinitatis-kirke.dk Kirken midt i... Trinitatis Kirke henvender sig

Læs mere

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015 SOGNENYT Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015 Nr. 3-31. årgang Gak ud, min sjæl, betragt med flid i denne skønne sommertid Guds underfulde gaver! Se, hvor hvert lille blomsterpar sig yndefuldt

Læs mere

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. 2013/14 Foredrag og arrangementer Koncerter Aktiviteter for alle aldre. www.trinitatis-kirke.dk

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. 2013/14 Foredrag og arrangementer Koncerter Aktiviteter for alle aldre. www.trinitatis-kirke.dk Trinitatis Kirke - kirken midt i 2013/14 Foredrag og arrangementer Koncerter Aktiviteter for alle aldre www.trinitatis-kirke.dk Kirken midt i... Trinitatis Kirke henvender sig til mennesker i alle aldre

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5 Den værdige afsked 2 Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4 Den blomstrende oase 5 Kirkevandring med fire forfattere 9 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 3-2011 september - oktober - november af Anne-Marie

Læs mere

VIBORG DOMKIRKE Kirkeblad marts - august 2015

VIBORG DOMKIRKE Kirkeblad marts - august 2015 VIBORG DOMKIRKE Kirkeblad marts - august 2015 1 Bøn og salmesang - én og samme ting Af Marianne Koch Sognepræst ved Viborg Domkirke Hvorfor beder vi til Gud? Bøn er, at vi anråber en større magt end vor

Læs mere

Nordborg Kirke. 3 August 2014. Lovet være Gud. 56. årg.

Nordborg Kirke. 3 August 2014. Lovet være Gud. 56. årg. Nordborg Kirke 56. årg. Lovet være Gud 3 August 2014 Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde

Læs mere

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 Sven Havsteen-Mikkelsen, Golgata, Olie på lærred 65x81, Plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård Kære læser! Ikke siden Taarbæk-præsten Thorkild Grosbøll i 2003 proklamerede,

Læs mere

Fredens Sogn. Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2. Tak til forårets minikonfirmander Side 3. Sankt Hans fest Side 4

Fredens Sogn. Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2. Tak til forårets minikonfirmander Side 3. Sankt Hans fest Side 4 Fredens Sogn Odense Nr. 3-2013 juni - juli - august Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2 Tak til forårets minikonfirmander Side 3 Sankt Hans fest Side 4 Koncert med Alsobate Side 5 Konfirmation

Læs mere

FRA KIRKEN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2015

FRA KIRKEN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2015 FRA KIRKEN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2015 Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse SEPTEMBER Tirsdag den 1. kl. 14.00 Torsdag den 3. kl. 17.00 Torsdag den 3. kl. 14.10 Fredag den 4. kl. 17.30

Læs mere

for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke

for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke for Paarup Sogn Nr. 1-65. årgang marts - august 2015 www.paarupkirke.dk Facebook: Paarup Kirke Kirke- og kirkegårdsvandring tirsdag den 8. september 18.30 Vores kirke skal have nyt varmeanlæg og kalkes

Læs mere

Vor Frelsers Kirke. Kirkeblad nr. 3 2013. Aug. Sept. Okt. Nov. Udsigten fra kirketårnet ved Åben kirke-arrangement juni 2013.

Vor Frelsers Kirke. Kirkeblad nr. 3 2013. Aug. Sept. Okt. Nov. Udsigten fra kirketårnet ved Åben kirke-arrangement juni 2013. Vor Frelsers Kirke Kirkeblad nr. 3 2013 Aug. Sept. Okt. Nov. Udsigten fra kirketårnet ved Åben kirke-arrangement juni 2013. Vor Frelsers Kirke Vor Frelsers Sogns kirkeblad Vejviser Præstens klumme 84.

Læs mere

BRÆNDKJÆR SOGN. Vi skal bygge broer...

BRÆNDKJÆR SOGN. Vi skal bygge broer... BRÆNDKJÆR SOGN K i r k e b l a d Vi skal bygge broer... 32. årgang nr. 4 september oktober november 2012 KIRKEN HAR MANGE RUM Enhed i forskellighed af sognepræst Ole Pihl Foto: Sund og Bælt Vi skal bygge

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielse og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m.m. henvender man sig til èn af sognets

Læs mere

Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær.

Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær. F r e d e n s K i r k e S v e n d b o r g N r. 1 m a r t s - a u g u s t 2 0 1 1 MAGTENS FRISTELSE Af sognepræst Da den daværende tjekkiske præsident Vaclav Havel i 1991 modtog Sonningprisen, holdt han

Læs mere

Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst

Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst KIRKE OG SOGN LYNGÅ Læs om Tak til Else Jensen Josefine Ottesen i Lyngå Syng med til høst SKJØD LERBJERG Juli August September Oktober 2015 Nr. 2 35. årg. 2 INDHOLD KIRKELIG VEJVISER Kirkelig vejviser...side

Læs mere

FREDENS KIRKE SVENDBORG NR. 2 JULI 2014 - OKTOBER 2014. FORANDRING Af sognepræst Jørgen Børglum Larsen

FREDENS KIRKE SVENDBORG NR. 2 JULI 2014 - OKTOBER 2014. FORANDRING Af sognepræst Jørgen Børglum Larsen FREDENS KIRKE SVENDBORG NR. 2 JULI 2014 - OKTOBER 2014 og alt det, som den ville sætte i gang hos mig, af tanker og refleksioner og holdninger. Du bliver forandret, det skal du vide! Og hvor fik han ret,

Læs mere

Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat

Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat Sognegårdens nye inventar Sogneindsamling, resultat Sogneeftermiddage Pinsearrangement i Aså 4. maj gudstjeneste Dronninglund-Dorf Pastorat april-maj

Læs mere

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010. Grøndalslund Kirke

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010. Grøndalslund Kirke GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010 Grøndalslund Kirke 1 2 Mit nye liv som præst af Ved Sarahs indsættelse den 6. juni 2010. Fra venstre:,, Karen Margrete Evald og Lis-Ann

Læs mere

Højby Sogn. Afskedsreceptionen for Synnøve og Jan C. Jacobsen søndag d. 30/6 2013. Menighedsrådsformand, Grethe Skovgårds tale:

Højby Sogn. Afskedsreceptionen for Synnøve og Jan C. Jacobsen søndag d. 30/6 2013. Menighedsrådsformand, Grethe Skovgårds tale: KIRKEBLADET E F T E R Å R V I N T E R 2 013 H Ø J B Y L U M S Å S O D D E N Kirkekunstneren Niels Larsen Stevns (1864-1941) er kendt for sine fantastiske altertavler, hvor han ville male Kristus i det

Læs mere

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD SKIVE SOGNS KIRKEBLAD Efterår 2014 September Oktober November Nr. 4 29. årg. www.skivesogn.dk Mens vi venter I skrivende stund venter vi stadig på, hvem der bliver den nye præst i Skive sogn efter Aksel

Læs mere

3Formandens 3 minutter SIDE 2. Konfirmationer SIDE 4 Koncerter i Fredens Kirke SIDE 6 Sankt Hans fest SIDE 9. Nr. 3-2015 JUNI JULI AUGUST

3Formandens 3 minutter SIDE 2. Konfirmationer SIDE 4 Koncerter i Fredens Kirke SIDE 6 Sankt Hans fest SIDE 9. Nr. 3-2015 JUNI JULI AUGUST 3Formandens 3 minutter SIDE 2 Konfirmationer SIDE 4 Koncerter i Fredens Kirke SIDE 6 Sankt Hans fest SIDE 9 Nr. 3-2015 JUNI JULI AUGUST 2 ADRESSER Sognepræst, kbf. Christian Raun Larsen, Vestre Distrikt

Læs mere

ullerød sogns kirkeblad

ullerød sogns kirkeblad Farshad Kholghi: Verden er et land Høstgudstjeneste m. brunch og dans Kirkelig kalender særlige gudstjenester arrangementer Gør kirkedøren høj og UDSIGTEN vid babysalmesang og de små synger Billedkavalkade

Læs mere

Juni/Juli/August 2015. 13. årgang nr. 3

Juni/Juli/August 2015. 13. årgang nr. 3 Juni/Juli/August 2015 13. årgang nr. 3 NØRREMARKSKIRKEN VEJLE Den, der ønsker at leve livet om, har overhovedet ikke levet livet. Karen Blixen Kirkekontor: Moldevej 1 Tlf. 75 82 87 71 Kordegn Bente Munk

Læs mere

Kirkebladet. Hirtshals og Emmersbæk. Har du en stor Gud eller en lille... Marts - April - Maj 2012 57. ÅRGANG. Adresser [2]

Kirkebladet. Hirtshals og Emmersbæk. Har du en stor Gud eller en lille... Marts - April - Maj 2012 57. ÅRGANG. Adresser [2] Kirkebladet Hirtshals og Emmersbæk Marts - April - Maj 2012 NR. 2 57. ÅRGANG Adresser [2] Har du en stor Gud eller en lille... [3] Det sker i Hirtshals sogn [4-7] Sogneudflugt [4] Projektkor [5] Kampen

Læs mere

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD

NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD NR. LYNDELSE SOGNS KIRKEBLAD 26. ÅRGANG NR. 3 SEPTEMBER 2011 Babysalmesang Babysalmesang i Nr. Lyndelse Kirke er et forholdsvis nyt tilbud til forældre og deres 0-6 mdr. gamle babyer. Jeg, Lisbeth Buhl,

Læs mere

Skibet. sogne og kirkenyt. Maj 2012 Foto: James Pauls

Skibet. sogne og kirkenyt. Maj 2012 Foto: James Pauls Skibet sogne og kirkenyt 1 Maj 2012 Foto: James Pauls SKIBET SOGN Skibet Sogne- og Kirkenyt Juni-August 2012 93. årg. nr. 3 Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd. Sognepræst Ulrik Overgaard er ansvarshavende

Læs mere

Flere veje til Gud? Flere veje fra Gud?

Flere veje til Gud? Flere veje fra Gud? Flere veje til Gud? Flere veje fra Gud? 2 af Jørgen Christensen I foråret har en hidsig diskussion sat dagsordenen i kirken, og her tænker jeg ikke på de tragiske afsløringer af misbrug af børn betroet

Læs mere

Tirsdag den 17. august begyndte et nyt hold konfirmander forberedelsen til konfirmation. Her ses de i konfirmandstuen efter den første time.

Tirsdag den 17. august begyndte et nyt hold konfirmander forberedelsen til konfirmation. Her ses de i konfirmandstuen efter den første time. Egeskov Kirke SEP. - OKT. - NOV. 2010 35. ÅRGANG Tirsdag den 17. august begyndte et nyt hold konfirmander forberedelsen til konfirmation. Her ses de i konfirmandstuen efter den første time. Foto: Helle

Læs mere

KIRKEBLADET Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev sogne

KIRKEBLADET Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev sogne KIRKEBLADET Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev sogne Nr. 4 September - Oktober - November 2015 21. årgang Haurum Sall Granslev Houlbjerg Konfirmationsdatoer Velkommen til de nye konfirmander Se velkomstfolder

Læs mere