Kirken i Søllerød. Lev enkelt. Nr. 2 Juni - september årg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirken i Søllerød. Lev enkelt. Nr. 2 Juni - september 2015 31. årg."

Transkript

1 Kirken i Søllerød Nr. 2 Juni - september årg. Lev enkelt Da jeg var barn, husker jeg, at min far jævnligt fremhævede en bog, som hed Walden, af amerikaneren Henry David Thoreau, og fornylig blev jeg igen mindet om den, da jeg så filmen Døde poeters Klub med mine konfirmander fra Skovlyskolen. Et Walden citat spiller nemlig en central rolle i filmen, om at drage ud i skovene for at leve bevidst. Så jeg ved min død ikke må erfare, at jeg i virkeligheden aldrig rigtig har levet. Som I fornemmer, udspringer det af en romantisk tanke om at leve intenst og ægte, gribe dagen og overveje, hvad man egentlig har brug for af alt det skidt og skrammel, man får samlet sammen. Dette fik mig til at tænke, at denne bog fra 1845 egentlig må kunne kaldes den første selvhjælpsbog i Simple living. Thoreau bygger en lille hytte i skovene ved Walden Pond i Massachusetts, USA. Her levede han nogenlunde alene i to år. Han var dog ikke fuldstændig isoleret, for godt nok lå hytten ude i skoven, men kun et par kilometer fra den nærmeste by, og han tog ansættelser rundt omkring som daglejer, og venner besøgte ham. Endvidere får man også det indtryk, at hans hytteliv blev en hel turistattraktion på den tid.

2 Artikel Men Thoreau stiller det grundlæggende spørgsmål, som man også hører stillet i dag, nemlig: Behøver det hele at være så kompliceret? Hvor meget af det, der fylder i vores tilværelse, kan virkelig siges at have nogen betydning? Dengang som nu føler de fleste mennesker, at deres liv er bestemt af en række ikke mindst økonomiske nødvendigheder og ting, der binder os, for at vi kan opretholde vores liv. Mails skal besvares, Facebook skal passes, nyheder skal læses, listen er alenlang. Nu taler jeg ikke for, at vi alle skal smide alt, hvad vi har i hænderne, og flytte ud i skoven; men refleksionen over, hvad der har grundlæggende værdi og betydning i vores liv, er da værd at skænke en tanke eller to. 2 Turistfotos fra Walden Pond i Massachusetts, USA. Når man læser Walden, bliver man betaget af, hvilken dygtig detaljeiagttager Thoreau er. Han skriver et sted: Der er ingen grund til at rejse verden rundt i rastløs jagt på oplevelser. For den, der har trænet sit blik, tilbyder iagttagelsen af en myretue lige så mange oplevelser som en jordomrejse. For her gælder Thoreaus slagord: Enkelhed, enkelhed, enkelhed! Også den besættende nyhedstrang, som synes at være en af vor tids største plager, kendte Thoreau. Han beskriver og filosoferer over telegrafens anlæggelse fra Texas til Maine og skriver: Men måske har Maine og Texas ikke noget af vigtighed at meddele hinanden. Siden 1848 er kommunikationsmidlerne og hastigheden mangedoblet, og

3 man kunne undertiden få den tanke, at den store kapacitet ikke nødvendigvis står i noget rimeligt forhold til, hvad der faktisk er at meddele. Der er så uendelig meget, som bliver så hurtigt glemt. Bogen kan også i dag læses som et indblik i en romantikers livsverden og drømme, men den kan i virkeligheden også ses som en selvhjælpsbog. I virkeligheden er den jo henvendt til alle, der som Thoreau selv ser sig forført ind i civilisationens stadig mere komplicerede og forførende verden. Man behøver som sagt ikke at forfølge ideen om det enkle liv helt ud i skoven, men vores verden har brug for kritik, overvejelse og fordybelse. Et sted, man også meget gerne skulle kunne møde dét, er på toppen af bakken i vores kirke, og altså ikke kun langt ude i skoven. Jeg håber, kirkebladet vil inspirere, og så vil jeg minde om, at vores hjemmeside soelleroedkirke.dk både giver et godt overblik over gudstjenester og arrangementer, og her kan man også læse artikler om forskellige relevante emner. Xenia Dalgaard Knutzen Artikel 3

4 Grundlovsfest Fredag den 5. juni kl. 13 (bemærk tidspunktet!) i Præstegårdshaven Grundlovsdag i Præstegårdshaven Til grundlovsmødet taler i år udenrigsminister Martin Lidegaard, som i sin tale vil komme ind på aktuelle emner i relation til Grundloven. Fredensborg Brass Ensemble spiller til fællessangene og leverer tilmed en underholdningsafdeling. Under festen vil der være kaffe/te og forfriskninger. Vi håber naturligvis på godt vejr. I modsat fald vil arrangementet blive holdt i Sognegården. Menighedsrådet byder hjerteligt velkommen til dette års grundlovsmøde! Billede fra tidligere fest med godt vejr. 4

5 Levende billeder Filmaftener i Sognegården Torsdag den 17. september Torsdag den 8. oktober Begge dage kl. 19. Igennem de sidste 6 år har der regelmæssigt været vist film i Sognegården, og tilslutningen har fra begyndelsen været mere end god. Det giver mening at være sammen om store oplevelser, og ofte kan man blive klogere af at høre, hvad andre mener. Derfor fortsætter vi rækken af aftener, hvor der er er lejlighed til i fællesskab at se og bagefter drøfte en særligt udvalgt film. Før forevisningen vil der blive givet en kort introduktion. Aftenens film vil som altid være en overraskelse af høj kvalitet! Der er fri adgang til filmaftenerne. Sæt allerede nu kryds i kalenderen! Vi mødes i mørket Thomas Reventlow Bruun Ved fyraften Sangeftermiddage i Sognegården Onsdag den 30. september Onsdag den 4. november Begge dage kl Efteråret byder på to gode muligheder for at opleve glæden ved at synge i Sognegården! Vi indøver og synger i fællesskab nogle af efterårets dejlige sange og salmer under musikalsk ledelse af organist Klaus Lyngbye. Undervejs vil der blive givet en række introduktioner til det, vi synger, og der vil også være et let måltid med brød, pålæg, ost og lidt at drikke. Alle er velkomne, uanset om man er bas, sopran eller noget midt imellem! Kom og vær med! Thomas Reventlow Bruun Film og sang 5

6 Sogneeftermiddag Koncerter Torsdag den 21. maj kl. 17 Korkoncert Kirkens Spire-, Børne- og Juniorkor synger forårssange og andre sange fra deres repertoire. Dirigenter: Kirsten Thorup og Lisbet Dünnwald Sogneeftermiddage og koncerter Tirsdag den 8. september kl. 14 til 16 Kim Malthe-Bruun Et liv for frihed v. Thomas Reventlow Bruun I 70-året for Danmarks befrielse fortælles om modstandsmanden Kim Malthe- Bruun og hans indsats i den danske frihedskamp under besættelsen. Kim blev sammen med tre fra sin gruppe henrettet af besættelsesmagten den 6. april 1945 i Ryvangen. Der vil i foredraget blive citeret fra en række af de breve, som Kim skrev i fængslet og fik smuglet ud. Endvidere vil der blive lejlighed til at synge en række sange, der særligt hører besættelsestiden og befrielsen til. Tirsdag den 11. august kl Rudersdal Sommerkoncerter Arte dei Suonatorti & Bolette Roed Instrumental Opera Musik relateret til opera og oratorium af Telemann, Händel, Vivaldi m.fl. Fredag den 28. august kl Rudersdal Sommerkoncerter Lisa Tjalve, sopran. Kristoffer Hyldig, klaver Carl Nielsen, Rued Langgaard, Richard Strauss Entré ved begge sommerkoncerter Søndag den 13. september kl. 15 Modernisme i Rudersdal Nielsen og Langgaard. I anledning af 150 året for Carl Nielsens fødsel opføres hans store orgelværk Commotio. Hertil værker af Rued Langgaard Orgel: Philip Smith-Madsen. Introduktion: Jesper Tange 6 Onsdag den 7. oktober kl Orgelforedrag nr. 5 Ved Klaus Lyngbye Den franske orgeltradition Couperin, Franck, Boëllman, Alain m.fl.

7 Gemmesider! Kirkehøjskole for Søllerød Sogn Efterår 2015 Litteratur - Kunst - Kristendom - Musik Foredrag med diskussion under ledelse af sognepræsterne Thomas Reventlow Bruun, Xenia Dalgaard Knutzen og Rikke Vanggaard Kirkehøjskole Lørdage fra 10 til september oktober - 7. november november 7

8 Michael Böss Lørdag den 19. september kl. 10 Det demente samfund Kirkehøjskole Forsker, journalist, kommentator, samfundsdebattør og foredragsholder Michael Böss fortæller på baggrund af sin bog Det demente samfund. I den nutidskultur, vi lever i, skal alting ske hurtigt, kunne betale sig, og kunne fungere. Derfor er der ikke plads til eftertanke, erindring og ånd. Vi forsøger hele tiden at holde os opdateret og frygter at falde bagud i livets store kapløb mod mål, vi ikke længere kan sætte ord på. For nutidskulturen er historieløs, og vi har mistet troen på de fortællinger, der gav tidligere generationer håb og livsmod, og som oppebar de folkelige fælleskaber og institutioner. Hvordan kommer vi på bedre tanker? Og hvorfor skal vi lære af fortiden for fremtidens skyld? 6 af 6 stjerner: Lektor ved Aarhus Universitet, historikeren og samfundsforskeren Michael Böss, har skrevet en debatbog, der vil noget: Nemlig gøre op med den voksende»historieløshed i nutidskulturen«. Ifølge Böss viser vort samfund faretruende tegn på demens, faretruende, fordi et samfund uden erindring falder fra hinanden. Vi lever i en nutidskultur, der udelukkende fokuserer på øjeblikket, mens vi glemmer fortiden. Berlingske Tidende Anmeldelser: Med DET DEMENTE SAMFUND hudfletter historiker og samfundsforsker MICHAEL BÖSS vores nutidsfikserede samfund og påviser ansatser, bevæggrunde og årsager til den omsiggribende historiefornægtelse i hverdagens Danmark. Et reflekteret forsvar for historisk dannelse, uden hvilken vi let bliver ofre for nyttepolitisk argumentation og kortsigtede løsninger. Kristelig Dagblad. 8

9 Klaus Lyngbye Lørdag den 17. oktober kl. 10 Bach - den 5. evangelist J.S. Bach var en stor del af sit liv beskæftiget som kirkemusiker. En væsentlig del af hans embedsforpligtelse bestod i at komponere en kantate for solister, kor og orkester til søndagenes og de kirkelige højtiders gudstjenester. Det blev til flere årgange af kantater - ialt over 300, hvoraf de ca. 200 er bevaret. Ved gennemgang af udvalgte kantater vil jeg belyse Bachs måde at komponere på, ikke blot teknisk, men også hvordan Hans Gammeltoft- Hansen Lørdag den 7. november kl. 10 han på sin helt egen vis forkynder evangeliet gennem musikken. Sandheds- og Forsoningskommissionen Kirkehøjskole Sandheds- og Forsoningskommissionen i Sydafrika var et storstilet forsøg på at finde en tredje vej. I forhold til opgøret efter krige har man stort set altid forholdt sig på én af to måder. Enten har den sejrende part gennemført et såkaldt retsopgør og dømt den tabende parts ledere for krigs- og politiske forbrydelser; eller også har man forsøgt at lade som ingenting i håb om, at tiden ville hele sårene. Begge dele har oftest efterladt megen uforløst bitterhed. Efter Apartheidsystemets fald i Sydafrika forsøgte 9 man sig i 1993 med en tredje mulighed, en Sandheds- og Forsoningskommission. Her kunne regimets forbrydere melde sig. Hvis de uforbeholdent tilstod alt og lod sig konfrontere med ofrene for deres ugerninger, fik de amnesti. Hvorledes kunne man gennemføre en sådan proces? Lykkedes den i den forstand, at den skabte forsoning i det sydafrikanske samfund? Herom fortæller professor, dr.jur. Hans Gammeltoft-Hansen, der var Folketingets Ombudsmand fra 1987 til 2012.

10 Kirkehøjskole Maja Lisa Engelhardt Lørdag den 28. november kl. 10 Mine kirkeudsmykninger Maja Lisa Engelhardt er en af vore mest fremtrædende billedkunstnere. Med en lang række kirkeudsmykninger har hun sat sit præg på både gamle og nye kirker over hele landet. Hendes værker afspejler en sjælden lydhørhed over for hver enkelt kirkes særlige stemning og ånd. Kunsthistorikeren og præsten Lisbeth Smedegaard Andersen udtaler: I forlængelse af traditionen indkredser hun ved hjælp af lys og farver det guddommelige uden at overskride den usynlige grænse ind til det urørlige. Ved at sløre det figurative element og visualisere det usynlige gennem en anelsesfuld gennemlysning af motivet, evner hun at bevare den ærefrygt for det hellige. Maja Lisa er uddannet fra Det Fynske Kunstakademi og havde debutudstilling i Nikolaj Kirke i København i I 2001 blev hun medlem af Corner. Hæderspriser og legater: Rockwool Prisen (1988), Prins Henriks Legat (1989), Tagea Brandts Rejselegat (1998), Nordisk førstepris for farvesætning af Roskilde Museum (1999), Kristeligt Dagblads Pris (2010) og Skovgaard medaljen (2012). Kirkehøjskolen er oprettet af Søllerød Menighedsråd Det koster 450 kr. for alle 4 foredrag inkl. frokost. Enkelt foredrag 150 kr. Tilmelding til kirkekontoret senest den 3. september på tlf Tilmelding er gældende, når kirkekontoret har modtaget betaling kontant eller via Danske Bank reg kt. nr Undervisningsudvalget består af: Marianne Jensen-Broby Lausten, Anna Sofie Poulsen, Anette Rechendorff, Henrik Haar, Helle Moesgaard Andersen, Kirsten Thyme, Asta Smith-Hansen, Elisabeth Riis, Xenia Dalgaard Knutzen, Thomas Reventlow Bruun og Rikke Vanggaard. 10

11 SORG OG SAVN Bliver man nogensinde glad igen? Der er ingen vej uden om sorgen - kun igennem den. Men der er ingen, der siger, at du skal gå vejen alene. Samtaler om sorg og savn afholdes i efteråret i den nye sognegård i Holte. Lederne i denne sæson er sognepræsterne Charlotte Nørballe, Bistrup og Christian Fink Tolstrup, Holte. Møderne finder sted mandage kl sept okt okt nov nov. og 30. nov. Tilmelding skal ske til Charlotte Nørballe på mail: 11 Arne Haugen Sørensen: Hjemkomst eller Christian Fink Tolstrup på mail: Vore sognepræster ved Søllerød Kirke står også til rådighed, hvis du ønsker en samtale efter at have mistet en af dine nærmeste. Thomas Reventlow Bruun Tlf Mail: Xenia Dalgaard Knutzen Tlf Mail: Rikke Vanggaard Tlf: Mail: Kontor- og telefontider for præsterne er oplyst bag i bladet. Samtaler om sorg og savn

12 Høstgudstjeneste og studiekreds Høstgudstjeneste Søndag den 20. september kl. 10 Kom til en festlig gudstjeneste, hvor kirken er udsmykket i høstens tegn. Medbring gerne høstofre i form af havens frugter, bær og grøntsager. Ved gudstjenestens begyndelse vil det alt sammen blive båret ind i kirken af alle de børn, der har lyst. Børne- og juniorkoret synger ved gudstjenesten. Bagefter vil der være samvær i Sognegården, hvor vi synger efterårets sange og får en bid brød. Dagen afsluttes med en auktion over de medbragte høstofre til formidable priser. De indkomne penge går til arbejdet med børn og unge i sognet. Rikke Vanggaard Studiekreds Ind i kristendommen Tirsdag den 20. oktober kl Ind i kristendommen er et tilbud til dem, der fordomsfrit har lyst til at diskutere, hvad kristendom er og ikke er. Vi vil bl.a. tage fat på trosspørgsmål, etiske dilemmaer og eksistentielle temaer, aktuelle debatter i det folkekirkelige landskab og meget mere. Formålet med studiekredsen er at diskutere ud fra en kristen forståelseshorisont. Alle kan deltage uanset forudsætninger, og sammen sætter vi dagsordenen. Vi mødes nogle gange i efterårs- og vinterhalvåret og lader os sammen udfordre og inspirere af de spørgsmål, vi hver især måtte tumle med. Eksempler på temaer, vi kan diskutere: Er der nogle, der bliver frelst, mens andre går fortabt? Har kristendommen noget at sige i spørgsmålet om genteknologi? Hvad er meningen med livet? Hvorfor findes der lidelse i verden, hvis Gud er almægtig til at forhindre den? Hvad laver et menighedsråd? Rikke Vanggaard 12

13 Minikonfirmander Vil du være minikonfirmand? Tirsdag den 25. august begynder det nye hold for 3. og 4. klasser. At være minikonfirmand er sjovt og spændende. Hver tirsdag eftermiddag er vi i sognegården, hvor vi synger, hører bibelhistorier, øver drama, ser film, tegner og går på skattejagt og på opdagelse i kirken. Forløbet afsluttes med en festlig gudstjeneste, hvor minikonfirmanderne medvirker. Hvis du gerne vil være minikonfirmand, kan dine forældre tilmelde dig på I kan se nærmere oplysninger om holdet på kirkens hjemmeside. Jeg glæder mig meget til at lære dig at kende. Mange venlige hilsner Jennie Maria Davidsen 13 Nye konfirmander Konfirmandundervisning Den 3. og 4. juni kl kan næste års konfirmander tilmelde sig undervisningen. Tilmeldingen sker i Sognegården på Søllerødvej 13, og man bedes medbringe kopi af dåbs/fødselsattest. Præsterne vil dele konfirmanderne på hold hhv. om tirsdagen for Skovlyskolens konfirmander og om torsdagen for Vangeboskolens konfirmander. (For Vangeboskolens vedkommende er der tale om udvalgte torsdage i enten 3 eller 5 lektioners moduler efter aftale med skolen. Vi henviser til vores hjemmeside for yderligere informationer). Elever, som bor i sognet, men går på andre skoler, vil blive sat på de morgenhold, som passer bedst i deres skema og på det hold, hvor der er bedst plads. Men det er vor erfaring, at det ofte vil være lettere at følge undervisning sammen med klassekammerater i det sogn, som skolen er beliggende i, og så evt. gennemføre selve konfirmationen i Søllerød kirke. I august måned vil alle konfirmander modtage et brev, hvori der står hvilken præst, der skal undervise dem. Heri vil det også fremgå, hvornår vi inviterer til en introduktionsdag for konfirmanderne og deres forældre. Undervisningen begynder hhv. tirsdag d. 29. september fra kl og torsdag d. 1. oktober kl På gensyn sognepræsterne Xenia Dalgaard Knutzen Thomas Reventlow Bruun og Rikke Vanggaard Det er for børn og unge

14 Kirkens tre børne- og ungdomskor Kirkens kor SPIREKOR (Torsdag kl ) Start I spirekoret er alle sangglade børn i alderen 5-8 år velkomne. Vi synger et bredt repertoire fra børnesange og salmer over Mozart til små kirkesange. Musikkens og korsangens grundbegreber indlæres gennem leg, dans og bevægelse. Før du møder op til korprøve som ny, bør du henvende dig til korleder Susanne Hartmann Stæger på tlf eller mail BØRNEKOR (Torsdag kl ) Start Børnekoret er for piger og drenge fra 2./3. klasse til og med 4./5. klasse. Her har vi sangmapper, synger kanons og 2- eller 3-stemmige sange. Koret medvirker til flere arrangementer - f.eks. Lucia, høstgudstjeneste og koncert i kirken. Der er plads til flere børn i koret - kom og vær med og hav det sjovt, mens du samtidig lærer noget! Det er bevist, at man bliver bedre til at læse og regne, når man udfolder sig inden for musik. Korleder Lisbet Dünnwald 14 JUNIORKOR (Onsdag kl ) Start Juniorkoret består af piger fra 6. klasse og op. De medvirker til familiegudstjenester, koncerter og korstævner. Vi synger både rytmisk og klassisk. Koret synger 3-stemmigt. For at være med, skal man til en vejledende prøve. I september tager koret på hyttetur. Alle 3 kor synger både rytmiske og klassiske sange, og der er en god stemning, hvor vi lægger vægt på, at alle er en del af fællesskabet og har det sjovt. Korleder Lisbet Dünnwald: eller tlf.: MENIGHEDSRÅDET har fastlagt afholdelse af offentlige menighedsrådsmøder kl i Sognegården 10. juni, 10. september og 6. oktober. Formand Georg Lund Agnetevej 3, 2840 Holte Tlf / i Søllerød«udgivet af Søllerød Sogns Menighedsråd Dette nummer er redigeret af: Xenia Dalgaard Knutzen (ansvarshavende) Deadline for næste nr. 17. august.

15 Sognepræster: Thomas Reventlow Bruun (Kirkebogsfører/begravelsesmyndighed) Præstegården, Søllerødvej 31, 2840 Holte Tlf mail: Kontor- og telefontid: Tir.-fre. kl Torsdag tillige samt efter aftale. Xenia Dalgaard Knutzen Søllerødgårdsvej 19 A, 2840 Holte Tlf mail: Kontor- og telefontid: Man.- tor. kl Torsdag tillige samt efter aftale. Rikke Vanggaard Præstegårdsvej 6, 2605 Brøndby Tlf mail: Træffes bedst: Tir.-fre. kl Torsdag tillige samt efter aftale. Organist: Klaus Lyngbye Tlf mail: Organist: Lisbet Dünnwald Tlf mail: KIRKEKONTOR Sognegården, Søllerødvej 13, 2840 Holte Tlf Fax Kontor- og telefontid: Man. - fre. 9-13, Torsdag tillige Kordegn: Kristian Kousgaard: og Annette Grunnet: eller mail: Kirketjenere: Mogens T. Nielsen og Birte Thuen Tlf mail: 15 FØDSEL Er man ikke gift, kan faderskab anmeldes digitalt på senest 14 dage efter fødslen. DÅB Henvendelse sker til kirkekontoret. NAVNGIVNING Henvendelse til kirkekontoret senest 6 måneder efter fødselen. KONFIRMATION Konfirmation afholdes i 2016 den 16., 22. og 23. april. VIELSE Henvendelse sker til kirkekontoret. Angående prøvelsesattest henvender man sig på rådhuset i den kommune, hvor en af parterne bor. DØDSFALD Anmeldes senest 2 dage efter dødsfaldet til kirkekontoret i bopælssognet. BEGRAVELSE / BISÆTTELSE Henvendelse til den præst, der skal foretage begravelsen/bisættelsen. SOGNEBÅNDSLØSERE bedes melde adresseforandring til kirkekontoret. RUDERSDAL KOMMUNES KIRKEGÅRDSKONTOR Kirkegårdsinspektør Keld Øder Sognegården, Søllerødvej 13, 2840 Holte Tlf Kirken

16 GUDSTJENESTER ALTERGANG Der er alkoholfri vin/saft ved det sidste alterbord i hver gudstjeneste. KIRKEBIL Henvendelse til kirkekontoret senest kl. 13 hverdagen inden den ønskede handling. PoBe sats & repro Gudstjenesteliste JUNI s.e. trinitatis TRB Højmesse - kirkekaffe s.e. trinitatis XDK Højmesse s.e. trinitatis TRB Højmesse s.e. trinitatis RV Højmesse JULI s.e. trinitatis TRB Højmesse s.e. trinitatis TRB Højmesse s.e. trinitatis TRB Højmesse s.e. trinitatis TRB Højmesse AUGUST s.e. trinitatis XDK Højmesse s.e. trinitatis XDK Højmesse s.e. trinitatis RV Højmesse s.e. trinitatis XDK Højmesse s.e. trinitais RV Højmesse SEPTEMBER s.e. trinitatis TRB Højmesse - kirkekaffe s.e. trinitatis XDK Højmesse s.e. trinitatis RV Højmesse s.e. trinitatis TRB Højmesse 16 Forsiden: Walden Pond i Massachusetts, USA.

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Kirken i Søllerød. Nr. 2 Juni - september 2016 32. årg.

Kirken i Søllerød. Nr. 2 Juni - september 2016 32. årg. Kirken i Søllerød Nr. 2 Juni - september 2016 32. årg. Kærlighed og vielser Sommertid er også bryllupstid, selv om mange par faktisk vælger at blive viet på andre tider af året. Vores kirke er meget søgt

Læs mere

Kirken i Søllerød. Spejle og lys. Nr. 2 Juni - september 2013 29. årg.

Kirken i Søllerød. Spejle og lys. Nr. 2 Juni - september 2013 29. årg. Kirken i Søllerød Nr. 2 Juni - september 2013 29. årg. Spejle og lys Når disse linjer læses, har vi netop passeret 200 års dagen for Søren Kierkegaards fødsel. Det var som bekendt den 5. maj, og det er

Læs mere

Kirken i Søllerød. De sidste Breve. Oktober 15 - januar 2016 31. årg.

Kirken i Søllerød. De sidste Breve. Oktober 15 - januar 2016 31. årg. Kirken i Søllerød Nr. 3 Oktober 15 - januar 2016 31. årg. De sidste Breve Den 5. maj markerede vi 70-året for Danmarks befrielse ligesom talrige andre sogne landet over. Det skete ved en forlænget ringning

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Kirken i Søllerød. Interview med konfirmanderne. Nr. 2 Juni - september 2014 30. årg.

Kirken i Søllerød. Interview med konfirmanderne. Nr. 2 Juni - september 2014 30. årg. Kirken i Søllerød Nr. 2 Juni - september 2014 30. årg. Interview med konfirmanderne Nu har de unge næsten gennemført 9 måneders konfirmandundervisning. I år har vi haft 87 deltagere fra sognets to skoler,

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS Kirkebladet Tibirke Sogn November - December 2015 MEDITATIONS- OG MUSIK- GUDSTJENESTE TORSDAG D. 19. NOVEMBER KL. 20.00 TIBIRKE KIRKE Der vil være tid til stilhed og refleksion. Enkle meditative tekster

Læs mere

Kirken i Søllerød. Kunsten at tilgive. Nr. 2 Juni - september 2012 28. årg.

Kirken i Søllerød. Kunsten at tilgive. Nr. 2 Juni - september 2012 28. årg. Kirken i Søllerød Nr. 2 Juni - september 2012 28. årg. Kunsten at tilgive Lad os først slå fast, at tilgivelse er absolut livsnødvendig. Der er kort og godt ingen fremtid uden tilgivelse, for uden denne,

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

September 2014. Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn. Koncert og Rock-gudstjeneste Småkagebager søges

September 2014. Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn. Koncert og Rock-gudstjeneste Småkagebager søges September 2014 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Koncert og Rock-gudstjeneste Småkagebager søges Forårets konfirmander For gavernes skyld? 44 nye konfirmander tjekkede sammen med deres forældre ind

Læs mere

Kirken i Søllerød. Hvorfor fejre allehelgen? Oktober 14 - januar 2015 30. årg.

Kirken i Søllerød. Hvorfor fejre allehelgen? Oktober 14 - januar 2015 30. årg. Kirken i Søllerød Nr. 3 Oktober 14 - januar 2015 30. årg. Hvorfor fejre allehelgen? Sorg og glæde i kirkens rum: Traditionen tro fejrer vi allehelgen i begyndelsen af november i Søllerød Kirke, som man

Læs mere

Stiftskursusdag. Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter

Stiftskursusdag. Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter Stiftskursusdag Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter Kirkehandlinger performance eller gudstjeneste? Velkommen til årets stiftskursusdag,

Læs mere

Koncert. Udflugt. for voksne. In Consort. Halloween. Mikkelsdag. Kristendom. kirkebladet for hvidovre sogn. og øen Nyord.

Koncert. Udflugt. for voksne. In Consort. Halloween. Mikkelsdag. Kristendom. kirkebladet for hvidovre sogn. og øen Nyord. kirkebladet for hvidovre sogn In Consort Koncert med blokfløjtenister September-oktober 2014 Udflugt til Udby og Møns Klint og øen Nyord Halloween Græskar og aftensang for hele familien Kristendom for

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med...

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med... Mini-konfirmand i Lillerød Kirke Kom og se og vær med... Kære 3. klasser på Lillerød Skole! Hvis du går i 3.klasse på Lillerød Skole, så er det netop dig, vi skriver til. I efteråret 2015 vil vi gerne

Læs mere

Kirken i Søllerød. Nr. 1 Februar - maj 2013 29. årg. Rynker er som årringe

Kirken i Søllerød. Nr. 1 Februar - maj 2013 29. årg. Rynker er som årringe Kirken i Søllerød Nr. 1 Februar - maj 2013 29. årg. Rynker er som årringe Rynker er som årringe i et træ Den svenske forfatter, Olov Hartmann, har skrevet en novelle, som hedder rynkerne. Historien handler

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

NR. 3-2015 FÆLLESKALENDER PÅ TVÆRS AF SOGNEGRÆNSER SOMMER GRUNDLOV MUSIK GUDSTJENESTER OG ARRANGEMENTER JUNI JULI AUGUST

NR. 3-2015 FÆLLESKALENDER PÅ TVÆRS AF SOGNEGRÆNSER SOMMER GRUNDLOV MUSIK GUDSTJENESTER OG ARRANGEMENTER JUNI JULI AUGUST NR. 3-2015 FÆLLESKALENDER PÅ TVÆRS AF SOGNEGRÆNSER VOR FRELSERS KLOSTER SØNDERBRO SOMMER GRUNDLOV MUSIK GUDSTJENESTER OG ARRANGEMENTER JUNI JULI AUGUST Tirsdag d. 2. juni kl. 19.30 Sommerkoncert med Erik

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 Kirke og Sogn På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 2 KIRKE OG SOGN KIRKE OG SOGN 3 Infoside Kirkekontoret, Sognegården, Kirketorvet 2, 8310 Tranbjerg 86 29 57 33 Mandag-fredag kl. 10.00 13.00 Torsdag

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept.

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept. Nyt fra Ølstykke Sogn Ølstykke & Udlejre Kirker 1 Indhold Menighedsrådets vision 3-4 Arrangementer 5 Aktiviteter i sognet 6-7 2 0 1 4 April Maj Juni Juli Aug. Sept. Adresser Kirkens præster: Træffes efter

Læs mere

Minikonfirmand om mandagen

Minikonfirmand om mandagen September oktober november 2015 1 Minikonfirmand om mandagen I Boholte Sogn tilbyder vi fra mandag den 21. september kl. 14-15.30 undervisning for minikonfirmander ved sognepræst Lars Ulrik Jensen. Tilbuddet

Læs mere

Kirkebladet BJERREBY OG LANDET SOGNE Efterår 2015

Kirkebladet BJERREBY OG LANDET SOGNE Efterår 2015 Kirkebladet BJERREBY OG LANDET SOGNE Efterår 2015 2 Ord til eftertanke Vi mindes de afdøde, men vi forkynder Kristus Vi er meget tæt forbundet med de mennesker, der er døde. Når det gælder vores nærmeste

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.8. 1 August sept. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 16. august 11.søndag Kl. 10.30 Lægmandsgudstjene ste Kl. 12.00 Gudstjeneste på tysk: Tysk præst:

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

FRA KIRKEN JUNI - JULI - AUGUST 2014

FRA KIRKEN JUNI - JULI - AUGUST 2014 FRA KIRKEN JUNI - JULI - AUGUST 2014 Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse JUNI Onsdag den 4. kl. 9.30 Morgensang begynder i Hvalsø kirke Onsdag den 4. kl. 19.30 Orgelaften i Osted kirke Torsdag

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2016-17 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10.

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.5. 1 Maj 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 10. maj 5. søndag efter påske Kl. 11.00 Præst fra Døvemenigheden Døvegudstjeneste Torsdag den 14. maj

Læs mere

Carl Nielsen - 1865-1931

Carl Nielsen - 1865-1931 Kirkens aktiviteter af Torben Møllenbach Teatertur Teaterturen sidste år var en fantastisk tur ud i det moderne teater med fantastisk flot skuespil i to små stykker af Samuel Beckett. I skrivende stund

Læs mere

Gerne tror jeg her er gemt glimt af Edens have, og hvad jeg nu ved bestemt: Det er alt Guds gave! DDS 724 v.4

Gerne tror jeg her er gemt glimt af Edens have, og hvad jeg nu ved bestemt: Det er alt Guds gave! DDS 724 v.4 Gerne tror jeg her er gemt glimt af Edens have, og hvad jeg nu ved bestemt: Det er alt Guds gave! DDS 724 v.4 Der er i disse sommerdage et gyldent lys over aftnerne. Det lægger sig hen over landskabet

Læs mere

Kirken i Søllerød. Tråden fra oven. Oktober 13 - januar 2014 29. årg.

Kirken i Søllerød. Tråden fra oven. Oktober 13 - januar 2014 29. årg. Kirken i Søllerød Nr. 3 Oktober 13 - januar 2014 29. årg. Tråden fra oven Hvor henter præsterne inspiration fra til deres prædikener? Nogle gange bliver jeg spurgt, om det ikke kan være svært at skrive

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser Her bor de... internetadresser... Her bor de Vigtige Internetadresser Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Kierkegaards København Sogneindsamling Musica og Mariamusik Pilgrimsvandring

Kierkegaards København Sogneindsamling Musica og Mariamusik Pilgrimsvandring kirkebladet for hvidovre sogn marts-april 2013 Påskemusical palmesøndag Kierkegaards København Sogneindsamling Musica og Mariamusik Pilgrimsvandring Hvidovre Kirke www.hvidovrekirke.dk Maria Magdalene

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Syng dig glad! Marts - April - Maj 2015 Der findes ikke noget bedre end inden en landskamp at synge sammen med et fyldt stadion Der er et yndigt land eller Nytårsaften

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Sognepræst Organist Graveren i Thyregod Kirkeværge Thyregod Graveren i Vester Kirkeværge Vester Formand Hjemmeside

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Maj 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Årets konfirmander fra Nr. Herlev

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Kirken på bakken. Sct. Peders Kirke. Biskoppen kommer

Kirken på bakken.  Sct. Peders Kirke. Biskoppen kommer Kirken på bakken www.sct-peders.dk Biskoppen kommer Sct. Peders Kirke Randersugen 2017 Kirken på bakken vil være din ekstra synlige kirke i Randersugen 2017. Velkommen til en lang række aktiviteter i Sct.

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Orø Kirkeblad Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Gå i kirke om torsdagen Vi har, som alle ved, gudstjeneste hver søndag i Orø Kirke. Hvad ikke alle medlemmer af vores menighed måske ved er, at vi også

Læs mere

Musikskolen. frivillige undervisningstilbud. Sæson 2015-16. Tilmelding senest 1. juni. af 9

Musikskolen. frivillige undervisningstilbud. Sæson 2015-16. Tilmelding senest 1. juni. af 9 Musikskolen frivillige undervisningstilbud Tilmelding senest 1. juni Sæson 2015-16 af 9 Velkommen Undervisere Kåre Tórður Anette Det er mig en stor glæde, at kunne byde velkommen til en ny sæson i Musikskolen

Læs mere

Spaghettigudstjenester Spaghettigudstjenesten i Taksigelseskirken er altid den første torsdag i måneden kl. 17.00. Små som store børn er velkomne; det er gratis at deltage. Efter gudstjenesten er der fællesspisning

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

Kirken i Søllerød. Camino del Norte Inspiration-reflektion-transpiration. Nr. 1 Februar - maj 2015 31. årg.

Kirken i Søllerød. Camino del Norte Inspiration-reflektion-transpiration. Nr. 1 Februar - maj 2015 31. årg. Kirken i Søllerød Nr. 1 Februar - maj 2015 31. årg. Camino del Norte Inspiration-reflektion-transpiration Kystvejen fra Irún til Santiago (Fisterra) 20. maj - 20. juni 2014 Af Nicolaus Peregrinus alias

Læs mere

Valgfag på Feldballe Friskole

Valgfag på Feldballe Friskole Valgfag på Feldballe Friskole For elever i fritidsordningen på Feldballe Friskole bliver der nu flere valgfag at vælge imellem i løbet af året. I dette lille hæfte kan du se hvilke aktiviteter det handler

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Nørklere: Strik og gør en forskel Ønske- og rockgudstjeneste Nr. Herlev kirke skal være grøn Accessories

Nørklere: Strik og gør en forskel Ønske- og rockgudstjeneste Nr. Herlev kirke skal være grøn Accessories September 2013 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Nørklere: Strik og gør en forskel Ønske- og rockgudstjeneste Nr. Herlev kirke skal være grøn Accessories Hvem finder jeg hvor? Sognepræst Lyngevej

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

BØRN. Foto: Niels Busch. Foto: Thomas H. Nielsen. Foto: Thomas H. Nielsen

BØRN. Foto: Niels Busch. Foto: Thomas H. Nielsen. Foto: Thomas H. Nielsen BØRN Onsdag kl. 11.00. Dog sommerferie: 18/6-6/8 BABYSALMESANG Til babysalmesang i Frederiksholm Kirke fyldes kirken med musik og rytmik for alle babyer mellem 0 og 1 år. Vi hygger, synger et par salmer

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Kirke & Sogn 70. årgang Skårup SognS kirkeblad august 2013 - december 2013 1

Kirke & Sogn 70. årgang Skårup SognS kirkeblad august 2013 - december 2013 1 Kirke & Sogn 70. årgang Skårup Sogns Kirkeblad august 2013 - december 2013 1 Ja tak Jeg ønsker fremover at få Skårup kirkes nyhedsbrev sendt med posten: Navn: Adresse: eller Jeg ønsker at få Skårup kirkes

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

Birgit Lundholm Jensen. Jytte Abildstrøm og Hune kirkes kor. Arne Mumgaard, domprovst. Søren Lodberg Hvas, biskop. Kl. 10.30 Kristian G.

Birgit Lundholm Jensen. Jytte Abildstrøm og Hune kirkes kor. Arne Mumgaard, domprovst. Søren Lodberg Hvas, biskop. Kl. 10.30 Kristian G. Nyhedsbrev fra Hunne sog Nr. 6. Juni-Juli 2014 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant: Rødhus kl. Prædikant: Den 22. juni 1. søndag 14.30, kl. ca. 16 sommermøde i Kirkeladen Birgit Lundholm Jensen Jytte Abildstrøm

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Februar i Tagensbo Kirke

Februar i Tagensbo Kirke Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Vakant, organist

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 50. årg. 2013 September Oktober November Velkommen til vores nye organist Med stor glæde kan vi nu byde Lone Vandt velkommen som vores nye organist

Læs mere

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja!

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja! Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Klaus Møller, organist

Læs mere

KIRKEBLADET FOR HVIDOVRE SOGN

KIRKEBLADET FOR HVIDOVRE SOGN KIRKEBLADET FOR HVIDOVRE SOGN Oktober - november 2015 ALLEHELGENSKONCERT ROSKILDE DOMKIRKES DRENGEKOR KONCERT I HVIDOVRE KIRKE ONSDAG DEN 4. NOVEMBER KL. 19.30 GRATIS ADGANG www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER

Læs mere

S C T. M O R T E N S S O G N

S C T. M O R T E N S S O G N KIRKEBLADET S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 3 September-november 2015 Menighedsudvalget Efterår 2015 Udflugt, musik, sang og foredrag Udflugt tirsdag d. 1. september kl. 13.00-18.00 med afgang

Læs mere

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August IRKE nyt God sommer! 40. årgang Nr. 3 2013 Juni - Juli - August Konfirmand 2014? Jeg har nu åbnet for indskrivning af kommende konfirmander bosiddende i enten Kullerup eller Vindinge Sogn. Det vil sige,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Kirkenyt. GUDSTJENESTER September - december 2015

Kirkenyt. GUDSTJENESTER September - december 2015 Kirkenyt GUDSTJENESTER September - december 2015 Jungshoved Allerslev 14. s. e. trin. 6. sep. Ingen 10.30 Høstgudstjeneste 15. s. e. trin. 13. sep. 10.30 Høstgudstjeneste Ingen 16. s. e. trin. 20. sep.

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn. Når Jonas Serner-Pedersen har ferie eller friweekend, passes sognet af sognepræst Leif Bak, Gimsing.

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn. Når Jonas Serner-Pedersen har ferie eller friweekend, passes sognet af sognepræst Leif Bak, Gimsing. Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 51. årg. 2014 Når Pinsesolen danser! Præst og præstevikar Pinse Ferietid og gudstjenster Midsommersang Friluftsgudstjeneste Juni Juli August

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Forår på Padesø Kirkegård. 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Forår på Padesø Kirkegård. 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Foråret 2011 Nr. 2 Forår på Padesø Kirkegård PRÆSTEN Padesø Sogn praktiske oplysninger Som omtalt i sidste nummer af kirkebladet er Padesø Kirkedistrikt blevet omdannet

Læs mere

Biskop Czeslaw Kozons prædiken i Sct. Ansgars domkirke, julenat den 25. december 2011 Læsninger: Es. 9,1-6 Tit. 2,11-14 Luk.

Biskop Czeslaw Kozons prædiken i Sct. Ansgars domkirke, julenat den 25. december 2011 Læsninger: Es. 9,1-6 Tit. 2,11-14 Luk. Biskop Czeslaw Kozons prædiken i Sct. Ansgars domkirke, julenat den 25. december 2011 Læsninger: Es. 9,1-6 Tit. 2,11-14 Luk. 2,1-14 I går kunne man som overskrift læse i en avis, at julen giver danskernes

Læs mere

Inge Marstal Hørelære i Koret

Inge Marstal Hørelære i Koret Inge Marstal Hørelære i Koret Gitte Chren Music Mind Games i Koret Doris Kjærgaard Inspiration til Korprøven Mandag d. 14. sept. kl. 12.30-17.30 i Margrethekirken i Aalborg Tirsdag d. 6. okt. kl. 10.00-14.30

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4. Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus.

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4. Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus. Torsted Sogn Østerhåb & Torsted kirker 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4 Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus. 1 af dem er kulturperler med spændende kunst og arkitektur,

Læs mere

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg.

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg. Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august 2009 18. årg. Mon Gud er lisså stærk som Tarzan? Sådan spurgte en moderne børnesalme var det i 60 erne? Måske 70 erne? Jeg har ikke fået noget ud af at google den, så

Læs mere

Skt. Jørgens Kirke. kirken midt i livet - dit liv. nr. 3, 2014 juni-august* www.sjkn.dk

Skt. Jørgens Kirke. kirken midt i livet - dit liv. nr. 3, 2014 juni-august* www.sjkn.dk Skt. Jørgens Kirke kirken midt i livet - dit liv www.sjkn.dk nr. 3, 2014 juni-august* Fællesskab er kirke I kirken går vi fra den ene højtid til den anden. Fra jul til påske og fra påske til pinse og ind

Læs mere