Å r s b e r e t n i n g / 9 8

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Å r s b e r e t n i n g 19 97 / 9 8"

Transkript

1 Årsberetning 19/98

2 Indhold 2 Coloplast kort fortalt og nøgletal 3 10 års hoved- og nøgletal 4 Direktion og bestyrelse 5 Bestyrelsens beretning 10 Regnskabsberetning 14 Risikofaktorer 16 Aktionærforhold 19 Regnskabspraksis 20 Resultatopgørelse 21 Balance 22 Pengestrømsopgørelse 23 Påtegninger 25 Noter 32 En innovativ virksomhed 32 - Logistik sparer på tiden 33 - Brugerdesignet stomipose 34 - Sårvæske suges lodret op 35 - Let adgang til viden 36 - Ledelse gennem dialog 37 - Lettere at bære 38 Videnregnskab 42 Årets kunstner 43 Koncernens adresser 43 Ledende medarbejdere 44 Coloplasts Mission Ordinær generalforsamling afholdes i Falkoner Centret i København mandag d. 14. december 1998 kl Henvendelser fra investorer og analytikere kan rettes til koncerndirektør Carsten Lønfeldt og informationschef Carsten Foghsgaard. Regnskabsår: 1. oktober september 1998 Årets kunstner er Bent Holstein. Læs om kunstneren og hans arbejde på side 42. Redaktion: Coloplast A/S og Communiqué A/S Layout: Kontrapunkt A/S Fotos: Jesper Westley, Willi Hansen og Lars Gundersen Tryk: Saloprint A/S

3 Coloplast kort fortalt Coloplast blev grundlagt i 1957 og noteret på Københavns Fondsbørs i Selskabet udvikler, producerer og markedsfører medicinske engangsprodukter, der hjælper mennesker med et fysisk handicap. Med udgangspunkt i hudvenlige klæbere er der i dag udviklet produkter inden for seks forretningsområder: Stomiprodukter til mennesker, der har fået ført tarmen ud på maven Kontinenshjælpemidler til mennesker med vandladningsproblemer Bandager til kroniske sår Hudplejemidler til forebyggelse og behandling Proteser og specialtekstiler til brystopererede kvinder Specialplastre til konsumentmarkedet. Markedet Coloplast opererer på nichemarkeder med få store udbydere. I den vestlige verden yder sundhedsmyndighederne refusion på hovedparten af produkterne, og det er oftest sygeplejersker, der vælger produktet eller vejleder patienten i dette valg. Coloplast har indgående kendskab til de enkelte landes sundhedssystemer og er repræsenteret ved egne datterselskaber i de fleste markeder. Mere end % af koncernens omsætning finder sted i lande uden for Danmark, heraf ca. 70% i Europa og 20% i USA. Mål og strategi Koncernen har sat sig det mål at nå en omsætning på mindst 6 mia. kr. i år 2005 og fastholde en overskudsgrad på 15%. Målet vil blive nået gennem organisk vækst og opkøb af ny forretning. Markedsandele vindes blandt andet ved at udvikle nye produkter og serviceydelser.

4 Nettoomsætning og overskudsgrad Mio. kr % Nettoomsætning Overskudsgrad Driftsresultat og EPS Mio. kr. 400 Kr Driftsresultat Nøgletal i henhold til Finansanalytikerforeningens definitioner Antal ansatte ultimo Antal ansatte ultimo omregnet til fuldtidsstillinger EPS Overskudsgrad Afkastningsgrad 1 Driftsresultat x 100 Nettoomsætning Driftsresultat x 100 Gennemsnitlige aktiver Egenkapital og forrentning af egenkapital Mio. kr % 40 Afkastningsgrad 2 Driftsresultat + finansielle indtægter x 100 (ROCE) Gennemsnitlig arbejdende kapital Egenkapitalforrentning Resultat til analyseformål x 100 Gennemsnitlig egenkapital Gennemsnitlig egenkapital korrigeret for aktieemissioner. Egenkapital Indre værdi Egenkapital ultimo x just. faktor Antal aktier ultimo Nøgletal er justeret for aktieemissioner. Egenkapitalforrentning Earnings per share Price/earnings ratio Resultat til analyseformål x just. faktor Gennemsnitlige antal aktier Nøgletal er justeret for aktieemissioner. Børskurs Earnings per share Nøgletal er baseret på børskurs pr. aktie ultimo. Udbytte og børskurs pr. aktie Kr. 4,00 3,00 Kr Driftsresultat er resultatet før finansielle poster, ekstraordinære poster, skat og minoritetsaktionærer. 2, Gennemsnitlig arbejdende kapital er passiver i alt fratrukket ikke rentebærende passiver. Udbytte pr. aktie 1, Resultat til analyseformål: Resultat efter skat korrigeret for ekstraordinære poster, skat af ekstraordinære poster og minoritetsaktionærers andel af resultat efter skat. Børskurs pr. aktie

5 Coloplast 19/98 10 års hoved- og nøgletal Mio. kr. 1988/ / / / / / / / / 19/98 Nettoomsætning 727,0 817,4 991, , , , ,7 1.4, , ,9 Driftsresultat 86,9 102,6 134,6 161,2 174,2 189,5 233,3 260,0 346,8 433,9 Resultat før ekstraord. poster og skat 92,3 106,8 141,7 147,1 163,6 168,0 205,3 279,8 342,0 395,4 Årets resultat efter skat og min.int. 64,1 67,5 75,3 86,8 105,0 129,7 150,5 184,8 237,4 264,8 Udbytte 9,8 11,8 13,4 15,1 18,9 19,4 28,4 35,5 46,2 52,8 Likvide beholdninger og værdipapirer 164,4 218,0 165,2 178,9 231,9 519,4 487,0 447,8 364,6 212,6 Samlede aktiver 608,9 712,0 836,3 959, , , , , , ,7 Aktiekapital 61,5 84,0 84,0 84,0 84,0 129,5 157,8 157,8 240,0 240,0 Egenkapital ultimo 355,5 415,5 478,4 543,1 626,4 554,3 738,1 895, , ,7 Årets cash flow 33,4 53,6 (52,8) 13,7 52,9 287,5 (45,3) (39,2) (103,0) (158,6) Likviditet fra ordinær drift 82,4 93,3 143,3 149,2 130,0 209,1 321,7 234,1 271,6 371,1 Anlægsinvesteringer 49,9 71,4 88,2 193,7 173,0 78,9 94,8 168,4 194,9 235,4 Investeringer i finansielle aktiver 1,4 242,4 486,4 100,8 126,4 Afskrivninger 42,3 48,5 59,9 70,6 84,6 94,0 102,7 109,5 127,2 139,2 Afskrivning, koncern-goodwill 233,4 396,2 89,2 116,1 Antal ansatte ultimo Overskudsgrad, % 12,0 12,6 13,6 14,4 13,4 13,1 13,9 13,2 14,5 15,9 Afkastningsgrad 1, % 15,2 15,5 17,4 18,0 17,0 14,9 15,6 16,4 19,9 23,1 Afkastningsgrad 2 (ROCE), % 24,8 24,0 28,4 29,5 27,8 24,6 28,5 27,8 32,1 35,5 Egenkapitalforrentning, % 19,6 18,3 19,3 18,8 18,2 20,4 22,7 24,0 25,2 25,0 Egenkapitalandel, % 58,4 58,4 57,2 56,6 57,3 38,1 48,2 54,7 54,9 57,9 Indre værdi, kr. 38,5 44,0 50,6 57,5 66,3 57,1 62,4 75,6 84,6 92,1 EPS, earnings per share, kr. 7,0 7,5 9,1 10,2 11,2 12,2 13,6 16,6 19,9 22,1 Børskurs pr. aktie Børskurs/indre værdi 2,8 2,8 3,8 3,5 4,3 4,3 4,7 5,5 5,8 6,2 PE, price/earnings ratio 15,3 16,5 21,2 19,7 25,3 20,2 21,3 25,1 24,8 25,9 Udbytte pr. aktie, kr. 1,07 1,24 1,42 1,60 2,00 2,00 2,40 3,00 3,90 4,40 3

6 Coloplast 19/98 Direktion og bestyrelse Direktion Fra venstre: Koncerndirektør Niels O. Johannesson Aktieselskabet Nordisk Solar Compagni (BM) Jensen Industrial Group A/S (BM) Koncerndirektør Carsten Lønfeldt Flex Dental A/S (BM) Scandinavian Mobility International A/S (BM) LICenergy A/S (BM) Medlem af Nykredits Styrelsesråd (SM) Adm. direktør Sten Scheibye A/S Th. Wessel & Vett, Magasin du Nord (BM) Birch & Krogboe A/S (BM) Den Danske Bank Aktieselskab (BM) Bestyrelses- og direktionsmedlemmer i Coloplast A/S har pr. 16. november 1998 oplyst, at de bestrider de anførte ledelseshverv i andre danske aktieselskaber (undt. 100% ejede datterselskaber). (BF) Bestyrelsesformand, (BNF) Bestyrelsesnæstformand, (BM) Bestyrelsesmedlem, (SM) Styrelsesrådsmedlem. Bestyrelse Formand Direktør Palle Marcus Den Danske Bank Aktieselskab (BNF) Novo Nordisk A/S (BNF) Carlsberg A/S (BM) Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, Aktieselskab (BM) Næstformand Niels Peter Louis-Hansen Direktør, Nycomed Pharma A/S, Helle Bechgaard Radiometer A/S (BM) Take Care A/S (BM) Projektleder Jytte Gliim Valgt af medarbejderne Direktør Torsten E. Rasmussen InWear Group A/S (BF) Best Buy Group A/S (BF) JAI A/S (BNF) Bruhn Holding Aps (BNF) uni-chains International A/S (BNF) J. Friisberg & Partners A/S (BNF) A/S Det Østasiatiske Kompagni (BNF) Scandinavian Mobility International A/S (BM) Vest-Wood A/S (BM) Vestas Wind Systems A/S (BM) DTF Serviceselskab A/S (BM) Bang & Olufsen Holding A/S (BM) VariantSystemet International A/S (BM) TK Development A/S (BM) Advokat Per Magid Højgaard Holding a/s (BF) Nunaoil A/S (BNF) Maskinarbejder Bjarne Nielsen Valgt af medarbejderne Viceadm. direktør, Novo Nordisk A/S, Kurt Anker Nielsen Incentive A/S (BM) Elektriker Knud Øllgård Valgt af medarbejderne 4

7 Coloplast 19/98 Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Årets resultater Coloplasts koncernomsætning blev 2.723,9 mio. kr. En stigning på 325,4 mio. kr. eller 14% fra 1996/. Driftsresultatet blev 433,9 mio. kr. svarende til 15,9% af omsætningen. Resultat før ekstraordinære poster og skat blev 395,4 mio. kr. mod sidste års 342,0 mio. kr. en stigning på 16%. Årets resultat efter skat og minoritetsinteresser blev 264,8 mio. kr., hvilket er 27,4 mio. kr. bedre end sidste år svarende til en stigning på 12%. Udbytte foreslås hævet til 4,40 kr. pr. aktie à 20 kr. Omsætningsfremgangen skyldes organisk vækst. I Europa har omsætningsfremgangen været 13%. Grundet et faldende totalmarked i Nordamerika er omsætningen her steget mindre end forventet. Samarbejdet med Johnson & Johnson i Nordamerika har fået en tilfredsstillende start. Der er i 19/98 investeret ca. 120 mio. kr. i virksomheder inden for distribution og service. Coloplast har udgivet sin første miljøredegørelse. IT-systemer er forberedt til år 2000 og indførelsen af euro. Regnskabsberetning, se side 10. Regnskabsåret 19/98 forløb tilfredsstillende, og de opnåede resultater er i god overensstemmelse med de forventninger, der udtryktes i halvårsmeddelelsen, nemlig en stigning i omsætning og i resultat før skat på ca. 15% i forhold til året før. Årets fremgang i omsætning skyldes øget salg af eksisterende produkter samt salg af nylancerede produkter. Partnerskaber med distributions- og serviceselskaber i flere lande medvirker ligeledes til væksten i omsætningen. Omsætningen i Europa er steget med næsten 13%, hvor særligt Frankrig, Tyskland og Østrig har bidraget til det gode resultat. Fremgangen er større end den samlede markedsvækst, og Coloplast vinder derfor markedsandele. Der har været færre større politiske indgreb over for sundhedssektoren end året før, men priserne er fortsat under pres, og de fleste markeder er præget af betydelig konkurrence. På det amerikanske marked for medicinske engangsartikler opleves nedskæringer og konsolidering af markedet med sammenslutning af hospitaler, behandlingscentre og forsikringsselskaber. Totalmarkedet har for første gang været faldende, men på trods af de ugunstige markedsforhold har selskabet opnået en fremgang i eget salg af medicinske engangsartikler på 3%, og også her vindes således markedsandele. Organisationen er blevet tilpasset ændringerne i den amerikanske sundhedssektor, og der er indgået samarbejdsaftaler, der forventes at kunne føre til forstærket omsætningsvækst. Samarbejdet med Johnson & Johnson Consumer Products Company om at markedsføre plastre på det amerikanske konsumentmarked er forløbet tilfredsstillende og forventes udvidet med nye aktiviteter. Omsætningsfremgangen inden for konsumentvarer har været mere end 60%. Coloplast har også klaret sig godt på alle øvrige markeder med pæne vækstrater. Den økonomiske krise i Asien har kun haft ringe indflydelse på Coloplasts resultater. Brystplejedivisionen i USA og især Amoena i Tyskland har haft en tilfredsstillende udvikling baseret på nyudviklede brystproteser og tilhørende specialtekstiler. Coloplasts ønske om en tæt markedskontakt har i 19/98 ført til opkøb af andele i virksomheder, som har specialiseret sig i distribution og service til brugerne af selskabets produkter. Disse opkøb andrager ca. 120 mio. kr. Valutaudviklingen har i 19/98 kun haft lille indvirkning på resultatet, og værdien af Coloplasts gennemsnitsfaktureringsvalutaer ligger knapt 1% over gennemsnittet året før. Den underliggende organiske vækst er dermed blevet på 13%. 5

8 Coloplast 19/98 Bestyrelsens beretning Nye produkter i 19/98 Assura 1-styks ny forbedret stomipose Pasta til bandagering af stomien Specielle urinstomiposer til brug umiddelbart efter operationen Conveen benposer og uridomer i nye størrelser Biatain 3D-polymerbandage til væskende sår Comfeel Plus Sacrum bandage til liggesår CircAid kompressionsbandage Balancia delprotese til brystopererede CoolPad tekstilindlæg mod fugt og varme Specialtekstiler Compeed Kidz plaster til børn Compeed vitamin- og blødgørende cremer Blandt de nye produkter, der blev introduceret i 19/98, var specialtekstiler til brystopererede kvinder. Forretningsområder Stomi Omsætningen passerede 1 mia. kr. i 19/98. Fremgangen udgør 11%, og Coloplast øger dermed fortsat sin markedsandel på alle væsentlige markeder. Især har England, Frankrig, Tyskland, Spanien, Japan og Danmark bidraget til den positive udvikling. Det er stadig det meget brede produktsortiment Assura/Alterna, der vokser stærkt. På flere markeder er der lanceret en ny 1-styks stomipose med markante forbedringer som f.eks. en mere anatomisk korrekt form, større klæbekraft, bedre luftfilter, og det kliniske præg er nedtonet (mere herom på side 33). Nogle af disse forbedringer vil blive overført til andre produkter. Desuden er introduceret hjælpemidler til brugere med urinstomi samt en pasta, som skal give stomiopererede en bedre bandagering af stomien. Kontinens Salget er steget med 19%. Det er især det selvsmørende kateter EasiCath og det latexfri uridom Security+, der driver væksten; men også andre produkter bidrager hertil. Der må noteres et fald i omsætningen af specialbind efter bortfald af refusionen på flere markeder. Næsten alle markeder i Europa har haft god vækst i omsætningen, hvor særligt Frankrig, Tyskland, Italien og Holland har haft gode resultater. Det samme er tilfældet i Australien og på markeder, hvor Coloplast er repræsenteret ved salgskontorer og af distributører. På kontinensområdet udgør rygmarvsskadede den største brugergruppe. Produktsortimentet til denne målgruppe vil fortsat blive udbygget ved anvendelse af Coloplasts teknologier. En ny, forbedret version af Conveen Kontinensbuen til kvinder er under udvikling, og der gennemføres kliniske forsøg med henblik på en mulig lancering af produktet i Sårpleje Der har været fremgang på de fleste markeder og især i Norge, Tyskland, Italien og Spanien. Alligevel er den opnåede vækst på 8% mindre tilfredsstillende, idet markedet vokser mere end Coloplasts omsætning. På sårplejeområdet er der i 19/98 lanceret nye produktteknologier, bl.a. 3D-polymerbandagen Biatain til væskende sår. Biatain er endnu kun lanceret i et par europæiske lande. Derudover er Comfeel Plus Sacrum lanceret til liggesår på korsbenet, som er vanskeligt at bandagere. I USA har Coloplast påbegyndt markedsføringen af kompressionsbandagen CircAid til behandling og forebyggelse af bensår. Der er i løbet af 19/98 opbygget et bredere sortiment af produkter til behandling af kroniske sår, og omsætningen forventes med en række produktlanceringer igen at komme på højde med markedets vækst. Hudpleje Hudplejeprodukterne afsættes hovedsageligt i USA. Det stagnerende amerikanske marked og tekniske vanskeligheder med vandforsyningsanlægget til produktionen, som nu er overvundet, har betydet, at den 6

9 Coloplast 19/98 Bestyrelsens beretning samlede omsætning på området ikke er øget. Udvalgte produkter er blevet lanceret i Europa. Hudplejedivisionens udviklingsafdeling er i 19/98 styrket med etablering af et nyt laboratorium og ansættelse af flere medarbejdere for at opnå den nødvendige produktfornyelse. Flere produktlanceringer er planlagt i 1998/99. Produktion af hudklæber er etableret på fabrikken i Minnesota, USA, i første omgang for at kunne producere sårbandager til det amerikanske marked. På fabrikken indføres samtidig samme kvalitetsstyringssystem som på Coloplasts øvrige fabrikker. Brystpleje Coloplasts stilling som global markedsleder på brystplejeområdet blev befæstet i 19/98. Omsætningen er vokset med 9%. Lanceringen i en del lande af en selvbærende brystprotese med integreret klæber og en letvægtsprotese har været vellykket med en positiv virkning også på salget af de øvrige produkter. Fremgangen har været størst i Europa, og i USA er opnået en markedslederposition på specialtekstiler. Udover forbedringer af eksisterende produkter er der også introduceret en delprotese, Balancia, til kvinder, der har fået foretaget en delvist brystbevarende operation, samt CoolPad, der er et tekstilindlæg, som modvirker fugt og varmedannelse under protesen. Konsumentvarer Konsumentvareomsætningen er vokset med 62% i 19/98. Det skyldes især, at markedsføringen på det nordamerikanske marked af Compeed plastre til fodpleje under Johnson & Johnsons varemærke, Band-Aid, har fået en meget tilfredsstillende start. Der forhandles om at udvide samarbejdet med Johnson & Johnson Consumer Products Company til også at omfatte oversøiske markeder. Udvidelsen af Compeed Hydro Cure System sortimentet har betydet en fortsat fremgang på de etablerede markeder i Europa. I Danmark er testmarkedsført Compeed Kidz, som er et særligt plaster til børn. Endelig er der i Europa lanceret en vitamincreme og en blødgørende creme. Investeringer Kontinensdivisionens ny fabrikshal i Kokkedal er færdiggjort, og fabrikken har dermed øget kapacitet til især produktion af EasiCath kateteret. En omfattende renovering af klæberfabrikken i Espergærde og etableringen af klæberproduktion i Minnesota i USA er ligeledes blevet gennemført. Der er leaset en ny og større fabrik i Costa Rica for at imødekomme efterspørgslen efter specialtekstiler til brystopererede. Anlægsinvesteringerne har været på 235,4 mio. kr. i 19/98, hvilket er 40,5 mio. kr. over sidste år. Koncernens kapitalberedskab var ultimo året 1,5 mia. kr. Heri er medregnet kreditfaciliteter med mindst 12 måneders opsigelse. Dette beredskab vurderes som tilstrækkeligt til investeringer og eventuelle akkvisitioner i de nærmeste år. Markedsføringen af Compeed plastre til fodpleje under Johnson & Johnsons varemærke, Band-Aid, på det nordamerikanske marked har fået en meget tilfredsstillende start. 7

10 Coloplast 19/98 Bestyrelsens beretning Coloplast samarbejder med professionelle behandlere for at udvikle stadig bedre produkter til opfyldelse af brugernes behov. I 19/98 har Coloplast samarbejdet med mere end 700 sygeplejersker og læger for målrettet at øge kvaliteten af selskabets produkter. Konstante forbedringer Medarbejdere Medarbejdernes engagement og trivsel er afgørende for Coloplasts udvikling. Derfor måler alle selskaber i koncernen medarbejdertilfredsheden efter en ensartet metode. Målingerne viser, at medarbejderne generelt er tilfredse med at arbejde i Coloplast, men peger også på forbedringsmuligheder (se også i videnregnskabet på side 40). I 19/98 er etableret en fælles personaleudviklingsfunktion for hele koncernen. Den skal arbejde for, at Coloplast også i fremtiden kan tiltrække og fastholde højt kvalificerede medarbejdere. Det skal blandt andet ske ved at styrke kendskabet til Coloplast i relevante målgrupper, internationale karrieremuligheder skal fremmes, og fælles uddannelsesaktiviteter for hele koncernen skal udbygges. Miljø Coloplast offentliggjorde i august 1998 sin første miljøredegørelse, der er EMAS-verificeret. EMAS (Eco Management Audit Scheme) er en frivillig EU-ordning for virksomheder, der har indført miljøledelse på højt niveau. Miljøredegørelsen, som dækker regnskabsåret 1996/, omfatter Coloplast A/S og Coloplast Konsumentvarer A/S og beskriver, hvilken påvirkning Coloplasts aktiviteter har på miljøet. Selskaberne har tidligere fået miljøledelsessystemet certificeret i henhold til BS 7750 og ISO standarderne. Som den første virksomhed inden for brystpleje er Amoena GmbH i Tyskland ligeledes blevet EMASverificeret. Der er i forbindelse med miljøarbejdet opnået betydelige miljøforbedringer, som også har givet økonomiske fordele. En forbedret råvareudnyttelse har givet 10% mindre affald. Procesenergiforbruget er reduceret med 9% og vandforbruget med 20%. De samlede miljøforbedringer har betydet besparelser på ca. 2 mio. kr. Coloplast modtog den 20. oktober 1998 diplom for udarbejdelse af den bedste førstegangsrapport fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer og dagbladet Børsen (miljø er også omtalt i afsnittet om risikofaktorer på side 15). Forberedt til euro en Allerede i september 19 nedsatte Coloplast arbejdsgrupper inden for IT, salg og marketing, logistik, jura og økonomi for at være velforberedt til indførelsen af euro en. Fra 1. januar 1999 vil alle koncernens politikker, systemer og strukturer være indrettet på, at euro en er en realitet, og alle kunder i eurolande vil få tilbud om at handle i euro. Fra oktober 2000 vil alle de berørte datterselskaber rapportere i euro. Informationsteknologi og år 2000 Som andre virksomheder er Coloplast afhængig af, at IT-systemerne kan håndtere datoer hen over årtusindskiftet. Allerede inden udgangen af finansåret 19/98 havde Coloplast problemfrit konverteret de væsentligste programmer og udstyr i datterselskaber og produktdivisioner. Resterende konverteringer vil ske i begyndelsen af

11 Coloplast 19/98 Bestyrelsens beretning Forskning og udvikling Coloplasts omkostninger til forsknings- og udviklingsaktiviteter svarer til knapt 5% af koncernens omsætning. Produktudviklingen varetages af de enkelte produktdivisioner i Danmark, USA, Tyskland og Kina. Forskning udføres af Coloplast Research i Humlebæk. Forskningsafdelingen blev grundlagt i 1995, og der arbejdes inden for materialeteknologi, biologi og sårfysiologi samt avanceret analyseteknologi. Afdelingen har allerede bidraget med væsentlige materialeteknologiske nyskabelser, som indgår i nylancerede produkter. I 19/98 har Coloplast Research ansat yderligere seks medarbejdere, og afdelingen har dermed i alt 21 ansatte. Organisation Ved generalforsamlingen den 12. december 19 blev viceadministrerende direktør i Novo Nordisk A/S, Kurt Anker Nielsen, indvalgt i Coloplast A/S bestyrelse. Der var ultimo året medarbejdere i koncernen omregnet til fuldtidsansatte (1996/: 2.888), heraf i Danmark (1996/: 1.476). højere livskvalitet. Væksten må dog i Vesteuropa og USA forventes dæmpet af bestræbelserne på at begrænse stigningen i de offentlige udgifter til sundhedsområdet. Uden for disse geografiske områder findes markeder med stærkere vækst. For at få andel i markedsvæksten og for at vinde markedsandele vil Coloplast fortsat udvikle nye og stadig bedre produkter. Det kræver også fremover betydelige investeringer i forskning, produktudvikling, nyt produktionsudstyr og i markedsføring. Opnåelsen af det langsigtede mål vil også kræve akkvisitioner. I regnskabsåret 1998/99 forventes i Europa en omsætningsvækst på ca. 10% og på øvrige markeder en lidt højere vækst. Hertil kan komme vækst som følge af eventuelle tilkøb af nye virksomheder. Coloplast vil i hvert finansår søge at nå et driftsresultat på 15% af omsætningen og vil gennem konstante forbedringer på alle driftsområder tilstræbe at styrke sin konkurrenceevne. Mulighederne herfor kan påvirkes af større og i dag uforudsigelige foranstaltninger på sundhedsområdet og af større udsving i kurserne på væsentlige valutaer. Generalforsamling Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingens godkendelse: at der udloddes et udbytte på 4,40 kr. pr. aktie (1996/ 3,90 kr. pr. aktie) at der gives bestyrelsen bemyndigelse til i overensstemmelse med aktieselskabslovens 48 at erhverve egne aktier på indtil 10% af selskabets aktiekapital. Bemyndigelsen gælder indtil den ordinære generalforsamling i Medarbejdernes engagement og trivsel er afgørende for Coloplasts udvikling. Derfor måles tilfredsheden med regelmæssige mellemrum. Forventninger til fremtiden I 1989 satte Coloplast sig for at nå en omsætning i år 2000 på 3 mia. kr. Målet forventes nået i regnskabsåret 1998/99, et år før tiden. Selskabet har derfor sat sig et nyt langsigtet mål, som er at nå en omsætning, der overstiger 6 mia. kr. i år Efterspørgslen efter Coloplasts produkter forventes at stige i takt med patienternes ønske om stadig 9

12 Coloplast 19/98 Regnskabsberetning Vækst i omsætning pr. forretningsområde Regnskabsberetning Stomi 11% Kontinens Sårpleje Brystpleje Hudpleje Konsumentvarer 14 % 16 % 18 % 0% 62% / i mio. kr. /98 i mio. kr. Geografisk fordeling af omsætningen 19/98 10 % Europa USA Andre 9% 8% 19% Koncernomsætningens fordeling på produktområder 19/98 6% 5% 20% Stomi Kontinens Sårpleje Brystpleje Hudpleje Konsumentvarer 39 % 72% Koncernomsætningen blev 2.723,9 mio. kr., en stigning på 14% i forhold til 2.398,5 mio. kr. i 1996/. Resultatet før skat og ekstraordinære poster steg med 16% til 395,4 mio. kr. fra sidste års 342,0 mio. kr. Årets resultat efter skat og minoritetsinteresser blev 264,8 mio. kr. mod 237,4 mio. kr. svarende til en stigning på 12%. Driftsresultatet før finansielle og ekstraordinære poster og skat blev 433,9 mio. kr., hvilket er 25% mere end i 1996/. Dermed nåede overskudsgraden beregnet som driftsresultatet i procent af omsætningen op på 15,9% mod 14,5% sidste år. Det er meget tilfredsstillende, at koncernens målsætning om en overskudsgrad på 15% dermed er blevet nået. Omsætning og driftsresultat opgøres til årets gennemsnitsvalutakurser, som ligger ca. 1% over gennemsnittet for 1996/. Imidlertid har kursfaldet på visse nøglevalutaer i august og september betydet, at der skal foretages en justering via finansposterne på ca. 12 mio. kr. Sammenlagt er der dermed ikke nogen nettovalutakurseffekt på resultat før skat i forhold til året før. På trods af de faldende valutakurser i slutningen af regnskabsåret er den økonomiske udvikling for koncernen i 19/98 i god overensstemmelse med de forventninger, der blev offentliggjort i årsberetningen for 1996/ og i halvårsmeddelelsen udsendt i maj måned Omsætningsudvikling Målt i faste priser er omsætningen øget med 13% gennem øget markedsandel og omsætning af nyudviklede produkter. Især udviklingen på det europæiske marked har været god, og alle datterselskaber har haft fremgang de fleste med tocifrede vækstrater. Omsætningen i datterselskaberne i Europa er steget med 13%. Også selskaberne i Japan, Australien og Argentina har haft en pæn salgsfremgang på 14%, og salget gennem distributører er gået frem med 17%. Markedet i USA har derimod været præget af tilbagegang i salget af forbrugsartikler til hospitaler. På trods af det faldende totalmarked er det lykkedes at opnå en beskeden stigning på ca. 3% i Coloplasts eget salg af medicinske engangsartikler. Salget af brystproteser og tekstilprodukter er på det nordamerikanske marked steget med ca. 8%. Blandt produktområderne blev stomiomsætningen godt 1 mia. kr. og kunne notere en vækst på 11% i faste priser. Med de løbende forbedringer er Assura programmet fortsat meget konkurrencedygtigt, hvilket har resulteret i øget markedsandel. Kontinensprodukterne har haft den største absolutte vækst og nåede over 0,5 mia. kr. i omsætning svarende til 19% stigning. Bortset fra de absorberende produkter, som er faldende, er der pæn fremgang på alle produkterne inden for urinposer, uridomer og intermitterende katetre. Væksten for sårplejeprodukterne var i regnskabsåret 8%. Markedsvæksten skønnes at være omkring 15%, påvirket af høj vækst inden for skumbandager. En nyudviklet 3D polymerbandage, Biatain, er i juni måned lanceret i Holland og Danmark, og der forventes igen tocifret vækst for sårplejeprodukter i det kommende år. 10

13 Coloplast 19/98 Regnskabsberetning Antal medarbejdere i Danmark og udland 3000 Salget af hudplejeprodukter blev påvirket af det stagnerende marked i USA, ligesom produktionsmæssige problemer med vandforsyningskvaliteten midlertidigt bremsede lanceringen af et nyt produkt. Som verdensmarkedsleder på brystplejeområdet med en samlet markedsandel på over 50% er den realiserede vækst på 9% tilfredsstillende. Nye produkter har medvirket til en stor salgsfremgang i Europa. I USA har selskabet på fire år nået en markedslederposition på specialbh er til brystopererede. Mere end % af koncernens omsætning finder sted uden for Danmark, og af moderselskabets produktion eksporteres 93%. De enkelte produktområders andel af den samlede koncernomsætning har kun ændret sig lidt i forhold til 1996/. Den geografiske fordeling af koncernomsætningen er næsten uændret i forhold til året før. Omkostninger, overskudsgrad og personale Udgifter til råvarer, hjælpematerialer, personale og eksterne ydelser steg med lidt under 12% til mio. kr., og afskrivningerne blev øget med godt 9%. Dermed blev koncernens samlede omkostninger øget mindre end omsætningen, og overskudsgraden målt som driftsresultatet i procent af nettoomsætningen steg fra 14,5% til 15,9%. Overskudsgraden kom således over koncernmålet på 15%. En fortsat koncentreret indsats for at nedbringe produktionsomkostningerne gennem rationalisering og forøgelse af produktionsudstyrets effektivitet har igen reduceret de samlede enhedsomkostninger i forhold til året før. Dette giver en lidt højere dækningsgrad. Det er imidlertid fortsat ikke muligt at øge salgspriserne og få dækning for inflationsudviklingen. Samtidig har den største vækst i 19/98 fundet sted på produkter og på markeder, hvor prisniveau og dækningsgrad er under koncerngennemsnittet. Derfor er indsatsen for at øge værdiskabelsen af de faste omkostninger blevet intensiveret i årets løb. Endelig er der opnået forøget volumen og reduktion af de relativt høje fremstillingspriser på de produkter, der sidste år blev introduceret, så de i dag kan produceres med tilfredsstillende dækningsgrader. Den højere gennemsnitsvalutakurs har haft en lille, positiv effekt. Ca. 30% af de afholdte kapacitetsomkostninger og hovedparten af afskrivningerne er i danske kroner. Gennem den fortsatte globalisering af selskabets aktiviteter og opkøb af produktion i udlandet vil der gradvist opnås en bedre valutarisk balance mellem indtægter og udgifter. Ligeledes vil euro-samarbejdet betyde, at omkring halvdelen af koncernens omsætning fra nytår 1999 vil finde sted i en meget stabil valuta. Det vil være af stor betydning, at så mange af selskabets europæiske omkostninger som muligt kan afholdes i euro. Koncernen beskæftigede i alt ved årets udgang medarbejdere (heraf i Danmark) mod sidste år (1.476 i Danmark). Omsætningen pr. medarbejder var dermed stort set uændret i forhold til året før Valutaforhold Danmark Udland Den vægtede gennemsnitlige værdi af Coloplasts faktureringsvalutaer lå i 19/98 0.6%-point over niveauet for 1996/. Dette medførte som nævnt en beskeden positiv effekt på driftsresultatet i forhold til året før. I finansårets sidste måneder er der imidlertid sket en forværring som følge af den reducerede værdi af GBP, USD, NOK og SEK, som alle er betydningsfulde valutaer for selskabet. Der måtte derfor foretages en justering af balanceposterne pr. 30. september 1998 til de lavere værdier. Effekten heraf er ført som finansiel post. Dette valutakurstab, der er urealiseret ved afslutningen af regnskabsåret, bliver delvist kompenseret af indgåede kurssikringsforretninger. Såfremt faktureringsvalutakurserne forbliver på det lavere niveau, må det imidlertid forudses, at der i regnskabsåret 1998/99 må noteres en negativ valutakurseffekt. Ifølge selskabets valutastrategi tilstræbes det, at de til enhver tid værende valutabeholdninger og de kommende 3-12 måneders netto valutatilgang er sikret ved anven- 11

14 Coloplast 19/98 Regnskabsberetning Udvikling i Coloplasts gennemsnitlige faktureringsvalutaer. Indeks 100: 1. oktober / 19/ Realiserede og forventede nettoindbetalinger fordelt på valutagrupper 19/98 8,8% 33,3% 57,9% Estimat 1998/99 Gennemsnitskurs 1996/ Gennemsnitskurs 19/98 9,2% 33,5% 57,3% EUR GBP, SEK, NOK, DKK, CHF USD, JPY, CAD, AUD, ARG delse af finansielle instrumenter, herunder især terminsforretninger og optioner. Denne praksis blev etableret i 1996 og har fungeret tilfredsstillende siden. Den 30. september 1998 var i alt 709 mio. kr. dækket, svarende til beholdningerne plus 3,5 måneders nettotilgang. Der indgås principielt kun valutaforretninger til afdækning af kommercielle transaktioner. Udviklingen i finansielle, ekstraordinære poster og skat De finansielle poster omfatter renteindtægter og -udgifter, kontantrabatter, kursgevinster samt tab på værdipapirer, valutakursgevinster og -tab på beholdninger, gæld og finansielle kontrakter. Hertil kommer resultat af kapitalandele i associerede virksomheder. Nettofinansudgiften blev 39,1 mio. kr. i 19/98. Det var en forøgelse på 33,7 mio. kr. i forhold til 1996/. Det skyldes især valutakursreguleringer på 27,6 mio. kr., en stigning i kontantrabatter på 3,2 mio. kr. samt et fald i kursgevinster på værdipapirer på 7,9 mio. kr. Den samlede gæld var ved årets udgang 751,1 mio. kr., heraf var 259,2 mio. kr. rentebærende gæld. Af denne havde 157,5 mio. kr. en løbetid på over et år. Coloplasts værdipapirportefølje og kreditforeningslån i ejendomme plejes aktivt efter en fast politik om rente, varighed og kursrisiko. I årets løb er derved opnået realiserede kursgevinster på 2,6 mio. kr. Pr. 30. september 1998 var der urealiserede kurstab på 2,0 mio. kr., som er udgiftsført i 19/98. Porteføljens gennemsnitlige varighed er i løbet af året øget fra 4,1 til 4,3 pr. 30. september Den effektive forrentning er ca. 6,9% p.a. Kontantrabatter, som er en del af standardmarkedsvilkårene på visse markeder, udgjorde i 19/98 28,7 mio. kr. mod 25,5 mio. kr. året før. I indtægter fra associerede virksomheder er inkluderet Coloplasts andel af de beregnede eller konstaterede nettoresultater i distributionsselskaberne i Tyskland og USA samt i det kinesiske selskab. Ekstraordinære poster udgør for året 19/98 en nettoudgift på 0,2 mio. kr. mod en udgift på 1,0 mio. kr. året før. De samlede skatter for koncernen er for året beregnet til 128,1 mio. kr. mod 102,1 mio. kr. i 1996/. Skatteprocenten udgør dermed 32,4% mod sidste års 29,9%. Den forøgede skatteprocent skyldes især, at resultatet er fordelt anderledes på lande end sidste år med en større andel i Europa og en mindre andel i det amerikanske selskab samt den gradvise aftrapning af udlandslempelsen. I Amoena GmbH udgør minoritetsaktionærernes andel 2,3 mio. kr. Investeringer Investeringer i anlægsaktiver beløb sig i 19/98 til 235,4 mio. kr. mod 194,9 mio. kr. året før. I alt er anvendt 131,8 mio. kr. til produktionsanlæg og driftsmateriel; et fald på godt 16% i forhold til 1996/. Hertil kommer anskaffelse af grunde og etablering af bygninger til produktion for i alt 98,6 mio. kr. Investeringerne i maskiner og ejendomme er foretaget i både Danmark, USA og Tyskland (Raubling). 12

15 Coloplast 19/98 Regnskabsberetning Investeringer Cash flow Mio. kr. Mio. kr Produktionsudstyr Ejendomme 98 Pengestrømsopgørelse Årets likviditet fra ordinær drift udgjorde 371,2 mio. kr. En stigning på 98,2 mio. kr. i forhold til 1996/. Med fradrag for investeringer i anlægsaktiver på 235,4 mio. kr., købet af egne aktier og aktier i associerede virksomheder for i alt 126,2 mio. kr. blev netto cash flow i 19/98 negativt med 37,9 mio. kr. Sidste år var det tilsvarende cash flow negativt med 23,3 mio. kr. De øvrige poster, som indgår i pengestrømsopgørelsen, vedrører ekstraordinære poster samt reguleringer vedrørende anlægsaktiver under udførelse, salg af aktiver og valutakursregulering af datterselskabernes egenkapital. Betaling af udbytte til aktionærerne for 1996/ udgjorde 46,2 mio. kr. og nedbringelse af lånefinansieringen 86,8 mio. kr., og der blev dermed i alt anvendt 120,6 mio. kr. til finansiering. Dermed blev de likvide beholdninger i løbet af året nedbragt med 158,6 mio. kr. og udgjorde pr. 30. september ,0 mio. kr. Det forventes, at likviditeten frembragt af driften minus investe Likviditet fra ordinær drift Investeringer Akkvisitioner Netto cash flow ringer i faste aktiver i de kommende år vil være positiv før betaling for eventuelle akkvisitioner. Balance og egenkapitaludvikling Egenkapitalen på 1.104,7 mio. kr. udgjorde pr. 30. september ,9% af den samlede balancesum, hvilket er lidt højere end egenkapitalandelen ved årets begyndelse på 54,9%. Årets resultat efter skat og minoritetsinteresser forrenter egenkapitalen med 25,0%, som er samme niveau som sidste år. Afkastningsgraden blev forøget og nåede op på 23,1% mod sidste års 19,9%. Afkastningsgrad 2 (return on capital employed) blev på 35,5% mod 32,1% i 1996/. Balance Stigningen i egenkapitalen i 19/98 til 1.104,7 mio. kr. pr. 30. september 1998 fra 1.015,7 mio. kr. primo året sammensætter sig som følger. Årets resultat med fradrag af udbytte udgjorde 212,0 mio. kr. Herfra går en negativ valutakursregulering af kapitalandele i dattervirksomheder på 6,9 mio. kr. Endelig er der i overensstemmelse med Coloplasts regnskabspraksis foretaget en afskrivning af koncerngoodwill direkte over egenkapitalen med et beløb på 116,1 mio. kr. vedrørende køb af ejerandele i associerede virksomheder. Regnskabspraksis Coloplast har siden sin børsnotering i 1983 kun foretaget ganske få ændringer i anvendt regnskabspraksis. Når sådanne ændringer er sket, har det altid været som følge af udsendelse af nye danske regnskabsvejledninger. Vi er bekendt med, at der pågår arbejde med at ændre dansk regnskabspraksis, således at danske vejledninger tilpasses de internationale regnskabsstandarder. Coloplast har besluttet at ændre sin regnskabspraksis i takt med, at dette arbejde fører til beslutning om nye danske regnskabsvejledninger Anlægsaktiver Varebeholdninger Tilgodehavender Likvider og værdipapirer Egenkapital Langfristet gæld Kortfristet gæld Aktiver Passiver 13

16 Coloplast 19/98 Risikofaktorer Risikofaktorer Coloplasts bygninger er bygget og indrettet, så de udgør mindst mulig brandrisiko. Beredskab Coloplast har opbygget et brandog miljøberedskab på koncernens fabrikker, der skal sikre en hurtig indsats ved større uheld samt begrænse følgevirkningerne for mennesker og miljø. Beredskabet skal identificere og fjerne risici, som kan true virksomheden på kort og langt sigt. Bygninger og procesanlæg er indrettet, så de udgør mindst mulig brandrisiko, og der er installeret en effektiv, skadebegrænsende brandsikring. Alle medarbejdere i de permanente brandgrupper har gennemgået en uddannelse i brandbekæmpelse og førstehjælp. Grupperne deltager aktivt i øvelser, som afholdes på fabrikkerne sammen med det lokale brandvæsen. Hudvenlige klæbere indgår i en stor del af Coloplasts produkter, og klæberteknologien er helt afgørende for koncernen. Hidtil er klæbere kun blevet fremstillet på fabrikken i Espergærde. I 1998 er også etableret klæberproduktion på fabrikken i Minnesota, USA. Valutarisiko Koncernens internationale afsætning betyder, at kun 3% af omsætningen faktureres i danske kroner, hvorimod mere end halvdelen af koncernens omkostninger afholdes i danske kroner. Dette medfører en valutarisiko, som afdækkes i henhold til en finansiel strategi. Det tilstræbes således, at de til enhver tid værende valutabeholdninger og de kommende 6 måneders valutatilgang er sikret ved anvendelse af finansielle instrumenter, herunder især terminsforretninger og optioner. Handel med valuta finder næsten udelukkende sted i Danmark. Koncernens strategi omfatter opkøb, og i det omfang, der opkøbes virksomheder med produktion uden for Danmark, vil den valutamæssige nettoeksponering kunne reduceres. Et dansk medlemskab af eurosamarbejdet ville ligeledes medføre en ikke uvæsentlig reduktion af selskabets samlede valutakursrisiko. Patenter Coloplasts nøgleteknologier er klæber-, plast- og procesteknologi. Inden for disse områder søger både Coloplast og virksomhedens konkurrenter at beskytte opfindelser gennem patentering. Coloplast disponerer uafhængigt af tredjeparts rettigheder. Dette sikres i overensstemmelse med firmaets patentpolitik, ved at en intern patentafdeling løbende overvåger og evaluerer udstedte patenter inden for relevante områder. Coloplast søger endvidere konsekvent at sikre eneretten til nyudviklinger, når dette er muligt, men Coloplast er ikke afhængig af enkelte patenter. 14

17 Coloplast 19/98 Risikofaktorer På grund af patenternes kompleksitet kan Coloplast blive involveret i patentsager. I finansåret 19/98 har der ikke været anlagt retssager mod Coloplast, der indebærer væsentlige økonomiske risici. Leverandører Coloplast anvender i visse tilfælde meget specielle råvarer i sin produktion. For disse råvarer har Coloplast, i det omfang det er muligt, sikret sig garantier for forsyningerne. Miljø Coloplasts påvirkning af miljøet er relativt beskeden. De væsentligste miljøpåvirkninger skabes ved fremstillingen af de importerede polymerråvarer (plastmaterialer) samt ved bortskaffelsen, hvor de udtjente produkter oftest forbrændes. Coloplasts fabrikker i Europa (Danmark og Tyskland) er godkendt og verificeret efter Eco Management and Audit Scheme (EMAS). EMAS er en frivillig EU-ordning for virksomheder, der har indført miljøledelse på højt niveau. Miljøcertificeringen af Coloplasts produktionsselskaber indeholder fremgangsmåder til en systematisk afdækning og nedbringelse af selskabernes risikoforhold. I miljøledelsessystemet sikrer et antal procedurer, at ingen nye materialer eller processer tages i brug, uden at der bliver opstillet detaljerede krav til driftsstyringen for de dele, som medfører risiko for mennesker, materiel, bygninger og det eksterne miljø. Endvidere sikrer den årlige miljøgennemgang, at risikoelementerne løbende nedbringes. I 1998 udgav Coloplast en miljøredegørelse for de danske fabrikker. Næste år vil miljøredegørelsen også omfatte produktionen i Tyskland. Medicinske gennembrud Der findes i dag ikke medicinske behandlingsformer, som overflødiggør eller væsentligt ændrer antallet af stomi- eller brystoperationer. Der arbejdes inden for den medicinske forskning på en række områder, der kan få betydning på langt sigt. Når løsningsmuligheder måtte være påvist, må der for farmaceutiske produkter påregnes yderligere udviklingstid på 5-7 år. Endvidere vil allerede opererede fortsat have behov for de eksisterende hjælpemidler. Der findes heller ikke kendte medicinske løsninger, der kan fjerne eller reducere behovet for hjælpemidler til inkontinente eller til patienter med kroniske ben- og liggesår. Alle medarbejdere i de permanente brandgrupper har gennemgået en uddannelse i brandbekæmpelse. 15

18 Coloplast 19/98 Aktionærforhold Aktionærforhold Værdi til aktionærerne Det er Coloplasts mål at give aktionærerne et langsigtet, stabilt afkast dels gennem kursstigninger og dels ved udlodning af udbytte. Coloplast anser det for afgørende for værdiskabelsen at have de bedst mulige relationer til kunder, medarbejdere og samfundet. Selskabet ønsker at kunne reagere hurtigt på opkøbsmuligheder, når de viser sig. Med den nuværende soliditetsgrad, likvide beholdning og etablerede lånemuligheder vurderes det, at Coloplast har et tilstrækkeligt kapitalberedskab til dette. Udbytte Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at årets udbytte bliver 4,40 kr. pr. aktie à 20 kr. Det er en stigning på 0,50 kr. eller 13%. I forrige regnskabsår blev udbyttet hævet med 30% til 3,90 kr. Udbyttebetalingen til aktionærerne på ca. 20% af årets nettoresultat er dermed på linie med tidligere år. Årets udbytte udbetales automatisk via Værdipapircentralen senest 5 bankdage efter generalforsamlingen. Aktionærer Fire aktionærer har ifølge aktieselskabslovens paragraf 28, stk. a og b oplyst, at de ejer mere end 5% af aktiekapitalen eller stemmerettighederne. Det er fru J. Louis-Hansen, Randers, civiløkonom N.P. Louis- Hansen, Vedbæk, Aage og Johanne Louis-Hansens Mindefond, Vedbæk, og ATP, Hillerød. Der er i årets løb kun sket mindre forskydninger i ejerkredsen. Antallet af aktionærer er steget fra til Ifølge selskabets vedtægter skal aktier være noteret på navn for at give stemmeret. 95,6% af samtlige aktier er navnenoterede, og den udenlandske ejerandel er på 16%. Coloplast har siden børsintroduktionen i 1983 udstedt medarbejderaktier til favørkurs i alt fem gange, og en meget stor del af koncernens medarbejdere ejer i dag aktier i selskabet. Aktivt medeje er i høj grad med til at fastholde medarbejdernes motivation og engagement i deres daglige arbejde. Coloplast har i løbet af sommeren 1998 opkøbt egne Coloplast B-aktier for 7 mio. kr. Aktierne vil indgå i selskabets værdipapirbeholdning og vil kunne anvendes som betaling i forbindelse med virksomhedskøb. Omsætning og kursudvikling B-aktien blev i november 1995 optaget i KFX-indekset, og placeringen blandt de 20 mest likvide aktier på Københavns Fondsbørs blev igen bekræftet i november Dermed vil Coloplast B også være blandt de ultralikvide aktier på Københavns Fondsbørs i Omsætningen i aktien har i regnskabsåret i gennemsnit ligget på styk pr. måned mod et gennemsnit på styk i sidste regnskabsår. Aktien blev på første handelsdag i regnskabsåret noteret til kurs 492 og sluttede regnskabsåret i kurs 573. Det er en stigning på 16% i løbet af året, hvilket også er 16% over KFX-indekset. Udbyttets andel af koncernens resultat % Coloplasts ejerkreds 30. september 1998 A-aktier B-aktier Ejerandel Stemmeandel 1000 stk stk. % % A-aktionærer i alt ,4 66,8 ATP ,0 7,7 Øvrige inst. investorer ,6 16,4 Andre aktionærer ,6 6,3 Ikke navnenoterede aktier* 533 4,4 I alt ,0, * Kun navnenoterede aktier bærer stemmeret 16

19 Coloplast 19/98 Aktionærforhold Børsværdien af selskabets B-aktier var ved regnskabsårets slutning 6,3 mia. kr. (5,5 mia. kr. pr. 30. september 19). Coloplasts B-aktie er på Københavns Fondsbørs registreret under fondskode DK I de internationale clearinghuse Euroclear og Cedel anvendes fondskoden ved handel med aktierne. Kursudvikling og aktieomsætning Kurs stk. aktier Kontakt med investorer Coloplasts har en åben dialog med investorer og analytikere, så aktiemarkedet kan få den bedst mulige information - med respekt for de børsetiske regler. Derfor afholdes regelmæssige møder med aktionærer, investorer, finansanalytikere og andre interesserede. I 19/98 er afholdt større præsentationer i Stockholm, Edinburgh, London og København. I forbindelse med Dansk Aktiedag i maj 1998 holdt Coloplast åbent hus for private investorer. Internet På Coloplasts hjemmeside findes alle fondsbørsmeddelelser, nyheder, information om Coloplasts produkter og dagens aktiekurs. Regnskabstallene findes som regneark. Adressen er: Okt 96 Nov 96 Dec 96 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Omsætning Coloplast B KFX-index Aug Sep Fondsbørsmeddelelser 19/ nov. Regnskabsmeddelelse for 1996/ 20. nov. Compeed distribueres af Johnson & Johnson Consumer Products Company i Nordamerika 7. maj 98 Coloplast køber aktiepost i distributionsselskab 19. maj 98 Halvårsmeddelelse for 19/ juni 98 Coloplast køber aktiepost i amerikansk distributionsselskab 19. aug. 98 Coloplast udsender miljøredegørelse for 1996/ 16. nov. 98 Regnskabsmeddelelse for 19/98 Finanskalender for 1998/99 1. dec. 98 Det trykte årsregnskab for 19/98 foreligger 14. dec. 98 Generalforsamling i Falkoner Centret i København 21. dec. 98 Udbetaling af udbytte for 19/ maj 99 Halvårsmeddelelse for 1998/ nov. 99 Regnskabsmeddelelse for 1998/99 Okt Nov Dec Jan 98 Feb 98 Mar 98 Apr 98 Maj 98 Jun 98 Jul 98 Kontakt med investorer Koncerndirektør Carsten Lønfeldt Tlf.: Fax: E-post: Aug 98 Informationschef Carsten Foghsgaard Tlf.: Fax: E-post: Sep 98 Spørgsmål fra aktionærer Aktionærsekretariatet, Leise Rasmussen Tlf.: Fax: E-post:

20

19 98 Å r s b e r e t n i n g 19 9 9

19 98 Å r s b e r e t n i n g 19 9 9 Årsberetning 1998 1999 Indhold 2 Coloplast kort fortalt 3 10 års hoved- og nøgletal 4 Bestyrelse og direktion 5 Bestyrelsens beretning 10 Regnskabsberetning 16 Risikofaktorer 18 Aktionærforhold 21 Regnskabspraksis

Læs mere

Coloplast kort fortalt. Indhold. www.coloplast.com/aarsrapport. Coloplast kort fortalt 2

Coloplast kort fortalt. Indhold. www.coloplast.com/aarsrapport. Coloplast kort fortalt 2 Årsrapport 20 / 21 Indhold Coloplast kort fortalt Coloplast kort fortalt 2 5 års hoved- og nøgletal 3 Bestyrelse og direktion 4 Ledelsens beretning 5 Regnskabsberetning 11 Risikofaktorer 15 Regnskabspraksis

Læs mere

Årsrapport 2002/2003 R D I E K S V Æ O N A T I O V I N N

Årsrapport 2002/2003 R D I E K S V Æ O N A T I O V I N N Årsrapport 20/23 I N N O V A T I O N V Æ K S T V Æ R D I E R 2 Indhold 3 Ledelsesberetning 5 Fem års hoved- og nøgletal 6 Årets begivenheder og resultater 6 Bestyrelse og direktion 10 Regnskabsberetning

Læs mere

Årsrapport Årsrapport

Årsrapport Årsrapport Årsrapport 2004/05 Indhold 3 Ledelsesberetning 6 Forretningsresultater 9 Forventninger 10 Strategi og målsætning 11 Forretningsområder 20 Geografiske markeder 23 Risikostyring 24 Selskabsledelse 26 Bestyrelse

Læs mere

FEM ÅRS HOVED- OG NØGLETAL

FEM ÅRS HOVED- OG NØGLETAL Årsrapport 2006/07 FEM ÅRS HOVED- OG NØGLETAL Mio. DKK 2006/07 2005/06 2004/05 2) 2003/04 1) 2) 1) 2) 2002/03 Resultatopgørelse Nettoomsætning 8.042 6.709 6.232 6.069 5.610 Forsknings- og udviklingsomkostninger

Læs mere

Ledelsesberetning - Fem års hoved- og nøgletal

Ledelsesberetning - Fem års hoved- og nøgletal Årsrapport 2008/09 Ledelsesberetning - Fem års hoved- og nøgletal Mio. DKK 2008/09 2007/08 2006/07 2005/06 2004/05 1 ) Resultatopgørelse Omsætning 8.820 8.463 8.042 6.709 6.232 Forsknings- og udviklingsomkostninger

Læs mere

Ledelsesberetning - Fem års hoved- og nøgletal

Ledelsesberetning - Fem års hoved- og nøgletal Årsrapport 2009/10 Ledelsesberetning - Fem års hoved- og nøgletal Mio. DKK 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 2005/06 Resultatopgørelse Omsætning 9.537 8.820 8.463 8.042 6.709 Forsknings- og udviklingsomkostninger

Læs mere

FEM ÅRS HOVED- OG NØGLETAL

FEM ÅRS HOVED- OG NØGLETAL Årsrapport 2005/06 COLOPLAST ÅRSRAPPORT 2005/06 LEDELSESBERETNING FEM ÅRS HOVED- OG NØGLETAL Mio. DKK 2001/02 *) 2002/03 *) 2003/04 *) 2004/05 2005/06 Resultatopgørelse Nettoomsætning 5.567 5.610 6.069

Læs mere

Årsrapport 2013/14. CVR nr. 69 74 99 17

Årsrapport 2013/14. CVR nr. 69 74 99 17 Årsrapport 2013/14 CVR nr. 69 74 99 17 Ledelsesberetning - Fem års hoved- og nøgletal Mio. DKK 2013/14 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10 Resultatopgørelse Omsætning 12.428 11.635 11.023 10.172 9.537 Forsknings-

Læs mere

Årsrapport 2012/13. CVR nr. 69 74 99 17

Årsrapport 2012/13. CVR nr. 69 74 99 17 Årsrapport 212/13 CVR nr. 69 74 99 17 Ledelsesberetning - Fem års hoved- og nøgletal Mio. DKK 212/13 211/12 21/11 29/1 28/9 Resultatopgørelse Omsætning 11.635 11.23 1.172 9.537 8.82 Forsknings- og udviklingsomkostninger

Læs mere

Årsrapport 2011/12. CVR nr. 69 74 99 17

Årsrapport 2011/12. CVR nr. 69 74 99 17 Årsrapport 2011/12 CVR nr. 69 74 99 17 Ledelsesberetning - Fem års hoved- og nøgletal Mio. DKK 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 Resultatopgørelse Omsætning 11.023 10.172 9.537 8.820 8.463 Forsknings-

Læs mere

Mission, mål og strategi. Indhold

Mission, mål og strategi. Indhold Det er således vores mål, at være en solid og innovativ samarbejdspartner for de mange virksomheder, der nu og i fremtiden ønsker at effektivisere og målrette deres markedsføringsindsats... Indhold Mission,

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 3 / 0 4

Å r s r a p p o r t 2 0 0 3 / 0 4 Årsrapport 2003/04 Årets resultat Resumé Resultatet efter skat steg med 11% til 11,3 mio. kr. mod 10,2 mio. kr. i 2002/03, hvilket svarer til ledelsens forventninger efter 3. kvartal. Resultatet af primær

Læs mere

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200 Årsrapport 2005-2006 3 Koncernens økonomiske udvikling Bernd Griese, Adm. direktør År 2005/06 har været et intensivt og spændende år, som blev præget af nye udfordringer og forandringer. I forlængelse

Læs mere

egetæpper a/s Årsrapport 2011/12 CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Årsrapport 2011/12 CVR-nr. 38 45 42 18 egetæpper a/s Årsrapport 2011/12 CVR-nr. 38 45 42 18 Til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Nærværende regnskab er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2012 (Dirigent) Indhold

Læs mere

Årsrapport 2003/2004

Årsrapport 2003/2004 Årsrapport 2003/2004 3 Indhold FOR REGNSKABSÅRET 2003/2004 3 Resumé af regnskabsåret 4 Hoved- og nøgletal 6 Ledelsesberetning for koncernen 11 Ledelsesberetning for Bryggerivirksomheden 17 Ledelsesberetning

Læs mere

ENGLISH VERSION. Årsrapport 07/08

ENGLISH VERSION. Årsrapport 07/08 ENGLISH VERSION >> >> Årsrapport 07/08 2 Indholdsfortegnelse Kære aktionær 3 Idégrundlag, mål og strategier 3 Resumé 4 Roblon i tal 4 Ledelsens beretning 6 Roblon Industrial Fiber 7 Roblon Lighting 8 Roblon

Læs mere

LEO PHARMA ÅRSRAPPORT 2010. LEO Pharma A/S. research based, people driven

LEO PHARMA ÅRSRAPPORT 2010. LEO Pharma A/S. research based, people driven LEO PHARMA ÅRSRAPPORT 2010 LEO Pharma A/S research based, people driven INDHOLDSFORTEGNELSE PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 LEDELSESBERETNING 2010 Selskabsoplysninger...

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for et børsnoteret selskab i. Regnskabsklasse D. inkl. supplerende beretning om videnstyring

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for et børsnoteret selskab i. Regnskabsklasse D. inkl. supplerende beretning om videnstyring Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for et børsnoteret selskab i Regnskabsklasse D inkl. supplerende beretning om videnstyring Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk

Læs mere

Årsrapport for 1998/99

Årsrapport for 1998/99 Årsrapport for 1998/99 Konvolutter og konvoluttryk Grafisk produktion Lettershop aktiviteter Hoved- og nøgletal for koncernen Forandringens tid... Resultatopgørelse 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99

Læs mere

NTR Holding A/S Årsrapport 2006

NTR Holding A/S Årsrapport 2006 NTR Holding A/S Årsrapport 2006 NTR HOLDING A/S CVR-NR. 62 67 02 15 ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2006 GENERALFORSAMLING 2007 Selskabets ordinære generalforsamling afholdes torsdag den

Læs mere

Regnskab og data. Årsregnskab for moderselskabet Novozymes A/S findes på vedlagte cd-rom.

Regnskab og data. Årsregnskab for moderselskabet Novozymes A/S findes på vedlagte cd-rom. Regnskab og data Regnskab og data Redegørelser 4 Risikofaktorer 9 Anvendt regnskabspraksis 10 Påtegninger 18 Novozymes Koncernen 21 Hoved- og nøgletal 1998-2002 37 Dattervirksomheder af Novozymes A/S 38

Læs mere

F. Junckers Industrier A/S

F. Junckers Industrier A/S F. Junckers Industrier A/S Værftsvej 4, 4600 Køge CVR-nr. 66 92 02 16 Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 12. maj 2014 Som dirigent:... Kenneth Enevold Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2003 GN Store Nord

Årsrapport 2003 GN Store Nord GN Store Nord INDHOLD 3 Profil 4 Ledelses- og revisionspåtegning 5 Bestyrelse og direktion 6 Koncernens hovedtal 1999-2003 Ledelsens beretning 7 Fjerde kvartal 2003 7 Året 2003 8 Forventninger til 2004

Læs mere

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14

Årsrapport 2006. Dan-Ejendomme Holding as. CVR-nr. 21 33 56 14 Årsrapport 2006 Dan-Ejendomme Holding as CVR-nr. 21 33 56 14 2 Selskabsoplysninger Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup Telefon: 70 30 20 20 Telefax: 70 30 20 21 Hjemmeside: www.dan-ejendomme.dk

Læs mere

SVEJSEMASKINEFABRIKKEN MIGATRONIC A/S

SVEJSEMASKINEFABRIKKEN MIGATRONIC A/S ÅRSRAPPORT 2014 SVEJSEMASKINEFABRIKKEN MIGATRONIC A/S CVR-nr. 34485216 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING Hovedpunkter og forventninger... 3 Hovedtal for koncernen... 4 Nøgletal for koncernen... 5 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Idégrundlag 3. Forretningsområder 4. Hovedtal og nøgletal 6. Bestyrelse og direktion 8. Ledelsesberetning 9. Aktionærinformation 18

Idégrundlag 3. Forretningsområder 4. Hovedtal og nøgletal 6. Bestyrelse og direktion 8. Ledelsesberetning 9. Aktionærinformation 18 Å r s r a p p o r t 2 4 Idégrundlag 3 Forretningsområder 4 Hovedtal og nøgletal 6 Bestyrelse og direktion 8 Ledelsesberetning 9 Aktionærinformation 18 Ledelses og revisionspåtegning 19 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Regnskabsåret 2003 var markeds- og valutamæssigt et vanskeligt år. Dette til trods var Carlsberg i stand til at forbedre lønsomheden i lokale

Regnskabsåret 2003 var markeds- og valutamæssigt et vanskeligt år. Dette til trods var Carlsberg i stand til at forbedre lønsomheden i lokale Årsrapport 2003 Regnskabsåret 2003 var markeds- og valutamæssigt et vanskeligt år. Dette til trods var Carlsberg i stand til at forbedre lønsomheden i lokale valutaer og øge salget af Carlsberg-øl med

Læs mere

Side. Glunz & Jensen udvikler, producerer og markedsfører integrerede og innovative løsninger til prepress-industrien.

Side. Glunz & Jensen udvikler, producerer og markedsfører integrerede og innovative løsninger til prepress-industrien. Årsrapport Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning: Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resumé 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold 14 Corporate governance

Læs mere

Indhold. Resultater der kan være svære at begribe... Lind Invest ApS Værkmestergade 3, 2. sal DK-8000 Aarhus C T: +45 86 20 36 24 www.lind-invest.

Indhold. Resultater der kan være svære at begribe... Lind Invest ApS Værkmestergade 3, 2. sal DK-8000 Aarhus C T: +45 86 20 36 24 www.lind-invest. ÅRsRAPPORt 2011 Indhold Resultater der kan være svære at begribe... 04 Selskabsoplysninger 05 Ledelsespåtegning 07 Lind Invest 09 Forord Henrik Lind 11 Hoved- og nøgletal for koncernen 14 Ledelsesberetning

Læs mere