DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse"

Transkript

1 Notat Dato 21. maj 2015 MEB Side 1 af 3 DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Dansk Socialrådgiverforening (DS) har foretaget en undersøgelse af kommunernes sociale investeringer. Formålet med undersøgelsen er at belyse investeringernes effekt på socialrådgivernes arbejdsliv samt indsatsen overfor borgerne. Herudover har undersøgelsen til formål at give et overblik over, hvilke kommuner, der arbejder med investeringer i praksis. Undersøgelsen er en spørgeskemaundersøgelse foretaget i april Undersøgelsen er sendt til 313 kommunalt ansatte tillidsrepræsentanter. 151 har deltaget i undersøgelsen, hvilket giver en samlet svarprocent på 48 %. Tillidsrepræsentanter fra 2 forskellige kommuner har deltaget i undersøgelsen, bredt fordelt over hele landet. Undersøgelsen giver en indledende fornemmelse af, at der er en positiv effekt ved at investere i socialt arbejde. DS anbefaler, at der fra politisk hold tages initiativ til at gå mere i dybden med effekten af sociale investeringer i form af forskningsprojekter mv., som kan give en seriøs impuls til kommunerne om, at investeringer er en effektiv vej til at sikre velfærd. Hovedkonklusioner I det følgende præsenteres undersøgelsens hovedkonklusioner. Undersøgelsens rådata fremstilles i bilag 1, hvis man ønsker at dykke dybere ned i undersøgelsens resultater. Halvdelen investerer Halvdelen af de adspurgte tillidsrepræsentanter (52 %) angiver, at der indenfor det seneste år har været foretaget sociale investeringer i deres kommune. 38 % angiver, at der ikke har været investeret. De 52 % repræsenterer 46 kommuner, bredt fordelt over hele landet (se bilag 2 for en oversigt over de kommuner, der investerer). Der foretages typisk investeringer på børne- og ungeområdet (34 %) og beskæftigelsesområdet (30 %). Undersøgelsens kvalitative kommentarer vidner om, at investeringerne varierer i omfang. De fleste steder har investeringen været af mindre omfang. Investeringerne er her foretaget i en enkel afdeling, det har været en begrænset og/eller tidsbegrænset opnormering, et mindre, tidsafgrænset projekt, eller finansieret via projekt/puljemidler og dermed ikke en egentlig investering på budgettet.

2 Side 2 af 3 Få steder medfører investeringen en egentlig omstilling af kommunens arbejde, eksempelvis i form af fremskudte stillinger, nye og anderledes tilbud, anderledes arbejdsgange/teamorganiseringer mv. Flere sagsbehandlere og bedre indsatser Undersøgelsen peger på, at den mest anvendte investeringsstrategi er ansættelse af flere sagsbehandlere (65 % af de adspurgte) og indførelse af bedre indsatser til målgruppen, ex. tættere koordinering, tidligere, forebyggende indsats mv. (61 % af de adspurgte). De to investeringsstrategier kobles ofte sammen: ansættelse af flere sagsbehandlere er forudsætningen for bedre indsatser, da det frigiver tid hos den enkelte sagsbehandler til ex. tættere opfølgning, bedre koordinering, tidligere indsats mv. Investeringer har en effekt Undersøgelsen viser, at investeringerne har en effekt både på socialrådgivernes arbejdsliv og indsatsen overfor borgeren. Effekten varierer i intensitet og omfang (i nogen, høj eller meget høj grad). De adspurgte angiver, at investeringen har en positiv effekt på følgende parametre i deres arbejdsliv i meget høj, høj eller nogen grad: Større arbejdsglæde: 5 Bedre mulighed for at udnytte ens faglighed: 62 % Bedre mulighed for at tænke langsigtet i en sag: 5 Forbedret koordinering med kolleger: 61 % Forbedret koordinering med samarbejdspartnere: 64 % Herudover nævner de adspurgte i de kvalitative kommentarer følgende positive effekter på deres arbejdsliv: et bedre arbejdsmiljø, mulighed for bedre at udnytte sine kompetencer, bedre mulighed for at overholde deadlines i en sag, mere spændende arbejdsliv mv. De adspurgte angiver, at investeringen har en positiv effekt på følgende parametre i indsatsen overfor borgeren i meget høj, høj eller nogen grad: Bedre mulighed for tættere opfølgning i sagerne: 61 % Bedre dialog med borgeren: 68 % Bedre mulighed for at skabe bedre resultater: 60 % Bedre mulighed for at give et målrettet tilbud: 66 % Herudover nævner de adspurgte i de kvalitative kommentarer følgende positive effekter på indsatsen overfor borgeren: mere tid til en individuel indsats, bedre mulighed for at opbygge en relation til borgeren, mulighed for at skabe én indgang til kommunen for borgeren, mulighed for at lave en tidlig indsats, mulighed for reel borgerinddragelse, bedre mulighed for en tværfaglig og helhedsorienteret indsats, mere tilgængelige sagsbehandlere mv.

3 Side 3 af 3 Til trods for dette positive billede, angiver 56 % af de adspurgte, at investeringen slet ikke eller i mindre grad har givet mulighed for at investere i mennesker, eksempelvis bevilge tandbehandling, psykologhjælp, kompetenceudvikling, misbrugsbehandling mv. Dette kan vidne om, at investeringer foretages på indsats- og normeringsniveau (eksempelvis bedre indsatser samt flere sagsbehandlere), men at kommunen fortsat holder igen med konkrete bevillinger, eventuelt af økonomiske årsager. Investeringer løser ikke problemet om arbejdspres Trods investeringer i eksempelvis flere sagsbehandlere angiver 4 % af de adspurgte, at investeringerne slet ikke eller kun i mindre grad har sænket deres stressniveau. Undersøgelsens kvalitative kommentarer understøtter dette billede. Her beskriver en del af de adspurgte, at der trods investeringerne fortsat er et stort arbejdspres. Nogle steder øges presset ligefrem, hvis der udelukkende investeres i at udbygge indsatser/tilbud uden at den nødvendige opnormering følger med. Behov for bredere investeringsstrategier Undersøgelsens kvalitative kommentarer tegner et billede af, at de mindre investeringer i kommunerne ikke slår igennem over en bred skala. Det er kun de berørte medarbejder, eksempelvis i den enkelte afdeling, der oplever effekten af investeringen men ikke hele kommunen som sådan. Der er således behov for nogle bredere investeringsstrategier, hvis hele kommunen skal opnå en effekt af investeringerne. Manglende investeringslyst skyldes økonomi Blandt de adspurgte, hvis arbejdsplads ikke har foretaget investeringer i socialt arbejde, påpeger 4 %, at årsagen hertil er økonomi. Herudover angiver, at ansættelse af flere sagsbehandlere og 6 %, at bedre indsatser til målgruppen vil være en investeringsstrategi indenfor deres arbejdsfelt, der vil kunne give en besparelse på de offentlige budgetter på længere sigt.

4 Notat Dato 21. maj 2015 MEB Side 1 af 3 Bilag 1 - Datamateriale Tabel 1: Har der indenfor det seneste år været foretaget sociale investeringer på din arbejdsplads? Procent Antal Ja 52 % Nej 38 % 58 Ved ikke 14 Tabel 2: Hvad bestod investeringen i (mulighed for flere svar)? Ansættelse af flere sagsbehandlere 65 % 51 Indførelse af bredere målgrupper (hvilket gør det 1 % 1 muligt at tildele flere borgere bevillinger) Indførelse af bedre indsatser til målgruppen (fx 61 % 48 tættere opfølgning, bedre koordinering, tidlig indsats mv.) Indførelse af lavere sagstal 25 % 20 Andre investeringer 16 % 13 Tabel 3: I hvor høj grad vurderer du, at investeringen har haft indflydelse på følgende parametre i dit arbejdsliv? Større arbejdsglæde 1 % 1 Bedre mulighed for at udnytte min faglighed Bedre mulighed for at tænke langsigtet i en sag Bedre koordinering med kolleger Bedre koordinering med samarbejdspartnere 6 % 5 8 % 6 4 % 3 5 % 4 Lavere stressniveau 0 % 0 33 % 26 2 % % % 1 15 % % % % % % % % 10 8 % 6 20 % % % % % % 11 2 % % % 13 % % 8 Note: 1 I meget høj grad, 2 I høj grad, 3 I nogen grad, 4 I mindre grad, 5 Slet ikke, 6 Ved ikke

5 Side 2 af 3 Tabel 4: I hvor høj grad vurderer du, at investeringen har haft indflydelse på følgende parametre i indsatsen overfor målgruppen? Bedre mulighed for tættere opfølgning i sagerne Bedre mulighed for bedre dialog med borgeren Bedre muligheder for at skabe resultater Bedre muligheder for at investere i mennesker Bedre muligheder for at give et målrettet tilbud 8 % 6 4 % 3 3 % 2 1 % 1 23 % % % % 25 % % % % % 8 % 6 13 % % 1 15 % % % 34 % 2 10 % 8 10 % 8 16 % % 13 Note: 1 I meget høj grad, 2 I høj grad, 3 I nogen grad, 4 I mindre grad, 5 Slet ikke, 6 Ved ikke Tabel 5: Er investeringen en del af en større investeringsstrategi i kommunen? Procent Antal Ja 41 % 32 Nej 30 % 24 Ved ikke 2 23 Tabel 6: Hvad vurderer du er årsagen til, at der ikke er foretaget investeringer i socialt arbejde på din arbejdsplads? Ledelsesmæssig prioritering 31 % 18 Økonomi 4 % 43 Politisk prioritering 52 % 30 Ved ikke 12 % Andet 3 % 2

6 Side 3 af 3 Tabel : Hvilke muligheder for investeringer, der kunne give det offentlige en besparelse på kort/lang sigt, ser du indenfor dit arbejdsfelt? Ansættelse af flere sagsbehandlere 5 Investeringer i bedre IT-systemer 33 % 24 Bredere målgrupper (der gør det muligt at tildele 4 % 3 flere borgere bevillinger) Bedre indsatser til målgruppen (fx tættere 6 % 48 opfølgning, bedre koordinering, tidlig indsats mv.) Ved ikke 4 % 3 Andre investeringer 14 % 10 Tabel 8: Hvilket forvaltningsområde arbejder du indenfor? Beskæftigelse 32 % 48 Børn, Unge, Familier 30 % 46 Handicap 11 % 16 Voksen udsatte (hjemløse, stofmisbrug mv.) 14 Psykiatri 5 % Integration 4 % 6 Ydelser 5 % Andet 5 % Tabel : Hvilke forvaltningsområder investeres der indenfor? Beskæftigelse 30 % 24 Børn, Unge, Familier 34 % 2 Handicap 8 % 6 Voksen udsatte (hjemløse, stofmisbrug mv.) 6 % 5 Psykiatri 5 % 4 Integration 6 % 5 Ydelser 4 % 3 Andet 6 % 5

7 Notat Dato 21. maj 2015 MEB Side 1 af 1 Bilag 2 Kommuner der investerer i socialt arbejde Liste over kommuner, der ifølge undersøgelsen 1, har foretaget investeringer i socialt arbejde. Investeringerne kan variere i omfang og indhold. Aabenraa Aalborg Aarhus Assens Bornholm Brønderslev Brøndby Esbjerg Fredericia Frederiksberg Frederikshavn Frederikssund Gribskov Hedensted Helsingør Hillerød Hjørring Holstebro Horsens Høje Taastrup Ikast-Brande Jammerbugt Kalundborg Kerteminde København Lolland Lyngby-Taarbæk Middelfart Næstved Odder Odense Roskilde Samsø Silkeborg Skive Slagelse Sorø Stevns Svendborg Syddjurs Sønderborg Tønder Vallensbæk Varde Vejle Viborg 1 Det er således ikke en udtømmende liste. Der kan forekomme kommuner, der investerer i socialt arbejde, men som ikke er en del af denne undersøgelse og derfor ikke figurerer på listen.

8 Notat Dato 21. maj 2015 MEB Side 1 af 2 Bilag 3 Eksempler på investeringsprojekter I det følgende præsenteres en række eksempler på investeringsprojekter, som de er beskrevet i undersøgelsens kvalitative kommentarer. Eksemplerne er listet op efter forvaltningsområde. Børneområdet Man er overordnet gået fra anbringelse til forebyggelse. Man har ansat socialrådgivere i konsultative funktioner på skoler og i dagtilbud med henblik på at opfange eventuelt begyndende vanskeligheder hos børn og unge. Indsatsen er blevet underbygget ved ansættelse af flere socialrådgivere Man har forsøgt at lave en grad af den svenske model i form af en forebyggelsesstrategi, der berører flere faggrupper, herunder skole og daginstitutioner. Man har ansat flere socialrådgivere til de små børn fra 0-12 år. Det lavere sagstal har muliggjort en tættere opfølgning i sagerne. Derudover er der ansat skolesocialrådgivere til at støtte skoler og institutioner til at opspore udsatte børn og kvalificere indsatsen omkring disse både lokalt og med hjælp fra forvaltningen Der er blevet oprettet et tidligt indsats team ( 11, SEL), som skal opspore og arbejde med sociale problemstillinger tidligere end forvaltningen tidligere har gjort. Derved vil man forsøge at fange problemstillingerne, når de er små og undgå, at de udvikler sig og bliver en sag i forvaltningen Indførelse af sikkerhedsplaner og fleksible hjemmebaserede indsatser. Overordnet handler det om, at der i den enkelte familie gøres en indsats ved hjælp af både det professionelle og private netværk med henblik på at forebygge anbringelse Projekt Tæt på familien er sat i værk. Vi har færre sager (20-25), hvilket muliggør tættere opfølgning i de enkelte sager, en tættere relation mellem den unge og sagsbehandleren, mulighed for at møde de unge mere ude af huset, deltage i møder på skoler, etablere kontakt til netværket mv. Beskæftigelse og integration Man har valgt at investere i ressourceforløbene. Man har investeret både på tilbudssiden, hvor der er blevet oprettet nye tilbud og i forhold til ansættelse af flere sagsbehandlere, således at normeringen er lavere end andre områder. Derudover har man investeret i uddannelse af de koordinerende sagsbehandlere, både i forhold til dem, der arbejder med uddannelseshjælp, kontanthjælp og ressourceforløb

9 Side 2 af 2 En cost-benefit analyse viste, at ansættelse af yderligere 6 socialrådgivere ville medføre at flere unge kom i uddannelse/selvforsørgelse. Den besparede udgift på ydelser til de unge kunne aflønne de 6 socialrådgivere Der er ansat flere sagsbehandlere for at kunne give en bedre modtagelse af nye flygtninge med henblik på at få dem hurtigere i arbejde eller uddannelse Vi fik opnormeret antallet af socialrådgivere på beskæftigelsesområdet og voksenområdet med ca. 2. mio. Man opnormerede typisk med jobkonsulenter (både socialrådgivere og andre faggrupper) for at kunne imødekomme lovgivningens fokus på tidlige praktikforløb til sygedagpengemodtagere Voksenområdet Der er iværksat et projekt med fremskudt sagsbehandling i gademiljøet med henblik på at få flere i behandling samt skabe kontakt til hjemkommunen Implementering af en rehabiliteringsstrategi for hele socialforvaltningen Der er blevet etableret en fælles forvisitation, hvor både voksenhandicap og jobcenteret deltager i samtalen med henblik på at afklare, hvilke indsatser der er nødvendige samt skabe den nødvendige, efterfølgende koordination

Stofmisbrugsområdet i kommunerne - muligheder og barrierer efter kommunalreformen

Stofmisbrugsområdet i kommunerne - muligheder og barrierer efter kommunalreformen Stofmisbrugsområdet i kommunerne - muligheder og barrierer efter kommunalreformen Juni 2008 Flemming Jakobsen, Jonas Markus Lindstad Marianne Malmgren og Finn Kenneth Hansen CASA Stofmisbrugsområdet i

Læs mere

Hans Knudsen. Sygefravær i kommunerne. Kan organiseringen nedbringe sygefraværet?

Hans Knudsen. Sygefravær i kommunerne. Kan organiseringen nedbringe sygefraværet? Hans Knudsen Sygefravær i kommunerne Kan organiseringen nedbringe sygefraværet? Publikationen Sygefravær i kommunerne kan downloades fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre uddrag, herunder

Læs mere

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne - en undersøgelse blandt socialrådgivere på jobcentre maj 2014 Hvis sagstallet faldt, ville der i højere grad være tid til tværfaglig og helhedsorienteret

Læs mere

Undersøgelse af forhold, der tager tid fra den borger- og beskæftigelsesrettede

Undersøgelse af forhold, der tager tid fra den borger- og beskæftigelsesrettede Notat Dato 17. december 2013 MEB Side 1 af 8 Undersøgelse af forhold, der tager tid fra den borger- og beskæftigelsesrettede indsats Dansk Socialrådgiverforening (DS) har i samarbejdet med Mandag Morgen

Læs mere

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Udsættelse af lejere Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Om dette hæfte 2 At blive sat ud af sin bolig er en voldsom begivenhed med store personlige konsekvenser for lejeren. Fogeden,

Læs mere

ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU)

ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU) Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Juni 2009 ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU) ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU) INDHOLD 1. Konklusion

Læs mere

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet N OTAT Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet Indhold 1. Baggrund for projektet 2. Resumé 3. Dataanalyse af registerdata 4. Kvalitative casestudier i udvalgte

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres

KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015. De udsatte børn. Fremtiden er deres KL-udspil om udsatte børn og unge Marts 2015 De udsatte børn Fremtiden er deres Dette udspil er en del af debatten, som er skudt i gang på KL s Børn & Unge Topmøde den 29-30. januar 2015. Fotos: Colourbox

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN Den 17. december 2007 Sidsel Vinge Cand.merc., ph.d. Senior projektleder Dansk Sundhedsinstitut 1 Indledning Dette notat afrapporterer resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark

Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark Når Viden skaber resultater--- Servicestyrelsen Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark juni 2008 Servicestyrelsen Evaluering af opfølgnin- Juni 2008 Ref 7018 2088

Læs mere

Undersøgelsen består dels af en registerundersøgelse og dels af en spørgeskemaundersøgelse.

Undersøgelsen består dels af en registerundersøgelse og dels af en spørgeskemaundersøgelse. N OTAT KL-undersøgelse af ressourceforløb mv. KL har i marts-april 2015 gennemført en undersøgelse af implementeringen af reformen af førtidspension, med særlig fokus på, om intentionerne bag ressourceforløbene

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 26. juli 2012 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse Stærkere politisk styring - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse 1 Følgende kommuner deltager i det politiske partnerskab om beskæftigelse: Første etape Assens Billund Bornholm

Læs mere

ANALYSE AF JOBCENTRENES RESSOURCEFORBRUG

ANALYSE AF JOBCENTRENES RESSOURCEFORBRUG ANALYSE AF JOBCENTRENES RESSOURCEFORBRUG ENDELIG AFRAPPORTERING JUNI 2014 www.quartzco.com www.bdo.dk COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO COPENHAGEN Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 Havneholmen

Læs mere

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 18. maj 2014 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Socialpsykiatriens kontakt med etniske minoriteter

Socialpsykiatriens kontakt med etniske minoriteter Ko Socialpsykiatriens kontakt med etniske minoriteter - en spørgeskemaundersøgelse Af Mona Rosenberg og Sidsel Holm Sørensen Socialpsykiatriens kontakt med etniske minoriteter - En spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte

Rådet for Socialt Udsatte ÅRS RAPPORT 2014 Rådet for Socialt Udsatte Rådet for Socialt Udsatte er talerør for socialt udsatte mennesker. Her tænkes især på hjemløse, stofmisbrugere, alkoholmisbrugere, mennesker med sindslidelse,

Læs mere

EVALUERING ALKOHOLFOREBYGGELSE I KOMMUNEN 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats

EVALUERING ALKOHOLFOREBYGGELSE I KOMMUNEN 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats EVALUERING ALKOHOLFOREBYGGELSE I KOMMUNEN 20 modelkommuners arbejde med at styrke den forebyggende indsats 2012 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering. Alkoholforebyggelse i kommunen 20

Læs mere

10,6 % danskere drikker

10,6 % danskere drikker NU ER ANSVARET DIT! 42% af danske førtidspensionister er rygere 25% af alle årlige dødsfald i Danmark kan henføres til rygning 10,6 % danskere drikker mere end højrisikogrænsen 13% er svært overvægtige

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

Færre på offentlig forsørgelse

Færre på offentlig forsørgelse Notat Dato 02.01.2012 JBJ Side 1 af 22 Revideret 23.05.2012 Færre på offentlig forsørgelse - En tæt, tidlig og rehabiliterende indsats Der skal tænkes nyt på beskæftigelsesområdet. Vi skal forhindre en

Læs mere

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Udgivet

Læs mere

NOTAT. Notat om nedbringelse af antallet af blinde alarmer

NOTAT. Notat om nedbringelse af antallet af blinde alarmer NOTAT April 2011 Sagsnr.: 2010/016592 Sagsbehandler: JP Baggrund På baggrund af en situation, hvor mange af det kommunale redningsberedskabs udrykninger går til blinde alarmer, har Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020.

Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020. Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020. De sociale 2020-mål skal understøttes Social mobilitet: Vi skal bryde med den negative sociale

Læs mere

Fremme af mental sundhed i kommunerne. eksempler, muligheder og barrierer

Fremme af mental sundhed i kommunerne. eksempler, muligheder og barrierer Fremme af mental sundhed i kommunerne eksempler, muligheder og barrierer 2009 Fremme af mental sundhed i kommunerne eksempler, muligheder og barrierer Fremme af mental sundhed eksempler, muligheder og

Læs mere