... de sidste 100 meter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "... de sidste 100 meter"

Transkript

1 ROKLUBBEN»FURESØ«Medlem af Dansk Forening for Rosport under Dansk Idrætsforbund Adresse: Furesøbad, Fiskebæk, 3500 Værløse Klubtelefon: Girokonto: NR. 2 MARTS ÅRGANG... de sidste 100 meter

2 Værd at vide... Sangsvanen Cygnuscygnus 140 cm., kendes på den gule trekant på siden af næbet. Yngler ikke her i landet, men kan træffes på gennemrejse fra Hol land-belgien til Nordskandinavien og Nordrusland og som vintergæst. Sangsvanen kan synge, når den flyver og når den ligger på vandet, men vin geslagene frembringer ikke nogen lyd. Om vinteren træffes den langs kysten, når blot der ikke er dybere, end at den kan nå bundvegetationen og få fat i vandplanter, muslinger og snegle. Sangsvanen plejer at svømme med hal sen mere rank end knopsvanen, der ofte har den S-formet bøjet. Sangsvane Knopsvane Cygnus Olor 150 cm. Danmarks største fugl. Kendes på det rødorange næb med knoppen. Fødderne er gtåsorte og øjnene brune. Knop svanen var ved at blive udryddet, men totalfredning har medført, at den er tiltaget så meget, at den nu findes ynglende i enhver større dansk sø. I 1923 var der kun 3-4 par tilbage, i par, i Knopsvane par og i par. Om efteråret søger knopsvanen ud til kysterne, hvor den tilbringer vinteren i flokke. Knopsvanen lever næsten udelukkende af vandplanter. Når den flyver, frembringer vingerne en høj, syngende lyd. Ungerne har askegrå dunpels, og ungfuglens fjer dragt er gråbrun; først i en alder af to år er svanerne udfarvede. Tre år gam le er de forplantningsdygtige. Knop svanen bygger en stor rede af siv, rør og vandplanterødder på småholme el ler mellem tagrør. I begyndelsen af maj lægger den 4-7 grågrønne æg.det er kun hunnen som ruger, og rugetiden er dage. Der holdes mange tamme eller halvvilde knopsvaner i parker.og søer. Red.102 Erik. Standerhejsning 28. marts kl Reception kl Fællesspisning af medbragt mad kl Vel mødt! 2 3

3 Brovagtsliste 2009 En af betingelserne for en god rosæson er, at brovagtordningen fungerer tilfredsstillende. Det er derfor vigtigt at du: Ser om du er på listen Noterer datoerne i din kalender Har navn og telefonnr. på de andre på dit brovagthold Møder et kvarter før de fastsatte tider for at åbne roklubben Sørger for at bytte med en fra et andet brovagthold, hvis du bliver forhindret. (Der skal være mindst 2 på brovagten). Brovagten skal være iført brovagttrøje. Brovagten fører de fremmødte roere ind på en liste. Kl. 19 (fra 1/9 kl. 18) tælles op og rohold sammensættes, således at alle kommer ud (det kræver lidt regnearbejde eller opslag i tabellen i roprotokollen over bådene), og således at der er en styrmand i hver båd. Styrmanden er ansvarlig for korrekt føring af roprotokollen. Roere, der endnu ikke er frigivet, men som har fået instruktion (roskole), sættes i en båd med en instruktør (hjælpeinstruktør) som styrmand. Hvis du ikke kan komme til din brovagt, skal du selv sørge for at finde en afløser, når du har fundet en, skal du give rochefen besked på eller Mandage og onsdage, S 4/5, 20/7 102 Erik Jacobsen Ossy Jensen Regnar Jarnbak /5, 22/7 59 Niels Funch Jensen Jesper Bøgelund Jørgen Marcher /5, 27/7 105 Hanne Heidemann Ilse Nielsen Vagn Kaas /5, 3/8 328 Jørgen Ludvigsen Birgit Jensen Jørgen Høj /5, 5/8 5 Jytte Nielsen Kurt Nielsen Jens Chr. Hansen /5, 10/8 6 Rune Helgesen Erling Jensen John Kissow Petersen /5, 12/8 310 Bodil Porskrog Peter Ley Kate Nielsen /5, 17/8 52 Ib Madsen Kurt Frank Eva Vejlyt /6, 19/8 12 Hans Christoffersen Lis Christoffersen Ole Henningsen /6, 24/8 238 Marianne Redder Lisbeth Mygind Sonja Haysgaard /6, 26/8 553 Ellis Damgaard Kim Damgaard Susanne Vind /6, 31/8 92 Erik Sørensen Ditte-Lene Sørensen Kirsten Halsnæs /6, 2/9 283 Bent Søegaard Anni Creutzdung Kirsten Frank /6, 7/9 342 Bo Hartz Søren Lundgaard Kirsten Lauritzen /6, 9/9 91 Birthe Gärtner Ole Kongsbak Torben Sørensen /6, 14/9 216 Birthe Dam Henning Andersen Bodil Amorsen /7, 16/9 325 Adda Nielsen Lone Ley Eva Karina L. Jessen /7, 21/9 209 Torben Smith-Rasmus Flemming Schack Gitte Schack /7, 23/9 385 Anni Kreutzfeldt Jan Kreutzfeldt Helle Nielsen /7, 28/9 386 Birgitte Holdt Hanne Hansen Hanne Høg Jensen /7 99 Mette Bonnor Leif Fahrenholtz Poul Hansen Nyt Æresmedlem af Roklubben Furesø Jens Christian er på Generalforsamlingen hædret som æresmedlem i Roklubben Furesø. Indsatsen som rochef har lagt grund til denne flotte hædring. Tillykke Jens Christian du er nu sammen med Jørgen Andersen, Ib Madsen, Erik Jacobsen æresmedlemmer i Roklubben Furesø. Ny i bestyrelsen Bent Søegaard har overladt posten som kasserer til Marianne Henney. Klubben har sat stor pris på det fine arbejde Bent har udført tallene ikke alene taler til ham - de smiler også. Og velkommen til Marianne som en del af Bestyrelsen. 4 5

4 Generalforsamling Formandens beretning Formanden indledte den spændende beretningen for 2008 med en generel vurdering af klimaet. Der var tre forhold, han tog op: Indtægt, Kommune, Forsikring. Formanden sagde: Her sidder vi i et dejligt varmt lokale. Der er lunt og godt, lige som i vor egen klub. Vi sætter pris på en dejlig bådhal og et rigtig godt klublokale med tilhørende terrasse i kingsize og rimelige badeog saunafaciliteter. Åbner vi vinduet, vil de nærmeste med det samme mærke kulden udenfor. Vover man sig ud, er der kun et par skridt så bliver det virkelig koldt, og ved søen er der is og bidende kulde. Indtægter: Der er 3 typer: Kontingent, Kommunen og Sponsorater. Klubbens væsentligste indtægt er medlemmernes kontingenter ( ), vores største sponsor er kommunen, som giver et kontant bidrag ( ), som vi søger om år for år men foruden dette beløb modtager vi også husly, bådhal, klublokale, værksted, lager, baderum, sauna, bådebro, forplads, parkering og de mange gode faciliteter, vi tager som en selvfølge. Vi har igennem årene plejet vor kontakt med kommunen på alle planer. Vi tropper op, når der indkaldes til møde, læser omhyggeligt alle forordninger og regler og retter ind. Erik har påtages sig opgaven at aflægge regelmæssige besøg på kontoret, hvor de personer sidder, som har med os at gøre. I bestyrelsen laver vi et stort arbejde med at imødekomme kommunens ønsker vores største sponser. Indsats med Fonde? Den tredje indtægtskilde for klubben er private fonde og firmaer, hvor vi løbende søger midler. Dette arbejde er tidskrævende og her vurderer jeg, at vi med udbytte kan øge indsatsen. Kulde nedskæring 1 mio. Som sagt indledningsvis er der det koldt udenfor og det er med god grund, jeg tager denne analogi op! Furesø kommune har besluttet at nedskære vort område med 1 million kroner beslutningen er taget og effekterne vil vi mærke næste år. Skal vi dække omkostningerne for at drive klubben, med bygninger, lokaler og bådplads, vil kontingentet nok nå et niveau på 200 kr om måneden eller mere Vi bruger energi og kræfter frivilligt. Det er en selvfølge, at vi kæmper hårdt imod, og vil ofre tid og kræfter på at styrke klubben. I år har vi hævet kontingentet med 100 kroner på årsbasis og de indkomne midler er tænkt, at de skal styrke vores økonomiske beredskab for indkøb af nye både. Hjælp til søgning hos fonde? Et område hvor vi vil bede om hjælp af dem, som mener de kan bidrage og vil være med til at danne en gruppe, som prøver at rejse nogle midler. Kontakt mig alle dem, som vil prøve kræfter med dette arbejde. Uheld ansvar erstatning. Nu, når vi er ved de kedelige emner, er der et andet emne, jeg kort vil berøre. Erstatning og ansvar ved roningen. Årsagen er et indlæg på et seminar, som blev afholdt for nogle måneder siden i DFfR regi. Hvad sker der, såfremt vi eksempelvis overhaler indenom en anden båd, og båden forulykker? Vi er underlagt lovene til søs - Søloven og her har klubben rederansvar, og bådfører (styrmand) indskrevet i roprotokol har ansvar for båd og mandskab. Alle foreninger under DIF er automatisk dækket af kollektive forsikringer (i dag hos Tryg) arbejdsskade er lovpligtig. Prisen i dag er knap 9 kr pr medlem. Disse 5 dækkes: En ansvarsforsikring, arbejdsskadeforsikring af trænere, Psykologisk krisehjælp for personer i klubben, idrætsrejseforsikring udland, retshjælp. Klubben har ved siden af tegnet en Løsøreforsikring, Transportforsikring, og Bestyrelsesansvar. Tilbage til vort uheld. Er vor bådfører skyld i skaderne, og rejser den anden båd krav om erstatning for båd og personskade mm, så er der ingen af ovennævnte forsikringer som dækker. Beløbet påhviler skyldneren at betale, normalt via medlemmets private husstandsforsikring, som dækker denne type ulykker. Der kan dog være undtagelser i de private forsikringer, og disse skal checkes. Den undtagelse som har fået mig til at tage emnet op er, at der kan være undtagelser, såfremt båden er over 5 meter lang. Og det er alle vore inriggere. Så det er vigtigt, at checke de private forsikringer for dette. Efter denne iskolde indledning ser jeg frem til lidt mere varme og glæde med de efterfølgende beretninger. Kim Læs materielforvalterens beretning andetsteds I bladet. Gitte, Flemming, Jens-Christian, Jørgen og Mette følger beretningerne 6 7

5 Summende Ergometre i bådhallen Ergometrene bliver flittigt benyttet. Ikke alene til rå kraft, hvor der bliver motioneret efter alle kunstens regler men også ved at stille Ergometre op i Slides, således de er forbundet, og man roer i takt og kan tydelig mærke om nogen trækker ude af takt og kadence. Medlemsliste 2009 Adda Nielsen A Allan Berger A Anders Elmholdt A Andreas Klose Birketoft A Anette Vestergaard P Anette Søgaard Jensen A Anne Sophie B. Vegger A Annemette Fribo Göttsche A Anni Creutzburg A Anni Kreutzfeldt A Asbjørn Stubkjær Rugh A Benjamin T. Våg A Bent Søegaard A Bent Sørensen A Birgit Jensen A Birgit Sørensen A Birgitte Holst A Birthe Gärtner A Birthe Dam A Birthe Leth Lyhne 301 P Bo Hartz A Bo Jystrup A Bo Wendt Berentsen A Bodil Jystrup P Bodil Porskrog A Bodil Amorsen A Carl Witt-Jespersen P Charlotte Lihn Nielsen A Christian Eismark A Christian B. Nielsen A Christine Neistrup A Ditte-Lene Sørensen A Ellen Risum A Ellis Damgaard A Erik Sørensen A Erik Jacobsen A Erling Jensen A Eva Vejlyt A Eva Karina Lemvig Jenssen A Flemming Eismark A Flemming Vestergaard P Flemming Schack A Frederik Hermansen A Frederik Skræddergaard A Gitte Schack A Gudde Linnet A Hanne Vilgren A Hanne Hansen A Hanne Høeg Jensen A Hanne Lisbeth Heidemann A Hanne Marg. Christensen A Hans Christoffersen A Heidi Eismark A Helena Hviid Trier A Helga Dahlgaard A Helle Nielsen A Henning Andersen A Henrik Rong A Henrik Viktor Stephansen A Ib Madsen A Ilse Nielsen A Jachim Jessen A Jacob Scharff Nielsen A Jan Kreutzfeldt A Jens Risum A Jens Chr. Hansen A Jens Chr. Støvring A Jens S Hemmingsen A Jes Kristensen A Jesper Bøgelund A Jette Eikrem A Jette Husum Andreasen P Joachim Franch A Johannes W. Henriksen A John Ehrbahn P John Kissow Petersen A Jonas Eik Jacobsen A Jonas Grønkjær Perdersen A Jørgen Andersen A Jørgen Ludvigsen A Jørgen Høj A Jørgen Marcher A Jørgen K. Nielsen A Jørgen P. Olsen A Julie Søholm A Jytte Nielsen A 8 9

6 Marts 5 Onsdag Orintering om skovens arbejde. 28 Lørdag Kl. 16 Kl. 18 Standerhejsning + Reception. Spisning af medbragt mad senere. 29 Søndag Kl søndagsroning bemærk i marts og april er det kl , der startes. April Årets gang i roklubben Lørdag Søndag Maj Kl Kl Roskole 1 Senior Roskole 1 Senior 3 Søndag Kl. 9 Søndagsroning starter nu kl Søndag Kl Lyngbytur (kræver ikke tilmelding) Opslag Kl Hjælpeinstruktør/genopfriskning Lørdag Søndag Kl Kl Roskole 2 Senior Roskole 2 Senior 27 Onsdag Kl Outriggerroning (Gig, Sculler, 2x, 4+, 8+). 29 Fredag Lions havnefest - Furesøbad 30 Lørdag Lions havnefest - Furesøbad Juni 3 Onsdag Kl Outriggerroning (Gig, Sculler, 2x, 4+, 8+). 6 Lørdag Kl. 9 til 16 Styrmandskursus 1. Kurset er for roer med 7 Søndag Kl. 9 til 16 minimum 1 sæsons erfaring. Tilmelding via opslagstavlen. 10 Onsdag Kl Outriggerroning (Gig, Sculler, 2x, 4+, 8+). 19 Fredag Kl Nattergale- og frøtur. Søen rundt + stop i Vejlesø + natmad i klubben. Husk forplejning = lidt til Vejlesø + natmad i klubben. (kræver ikke tilmelding). 23 Tirsdag Kl Fællesroning inden Sct. Hans. 23 Mandag Kl. 19 Sct. Hansaften. Grill ved klubben. Klubben sørger for tændt grill. Medbring selv mad og drikke. 27 Lørdag Næstved-tur Juli 31 Fredag August Præstøtur. Tilmelding påkrævet. Opslag vil blive sat op. Ansvarlig: Jens Chr Lørdag Præstøtur. Tilmelding påkrævet. Opslag vil 2 Søndag blive sat op. Ansvarlig: Jens Chr Onsdag Kl Outriggerroning (Gig, Sculler, 2x, 4+, 8+). 15 Lørdag Kl Svømmeprøve og sikkerhedstræning. 15 Lørdag Kl. 17 til 18 Kanindåb Info tilmelding kommer på opslagstavlen. Ansvarlig: Martin Diedrichsen 15 Lørdag Kl Kanin-fest Ansvarlig: Martin Diedrichsen 19 Onsdag Kl Outriggerroning (Gig, Sculler, 2x, 4+, 8+). 22 Lørdag Kl. 9 til 16 Styrmandskursus 2. Kurset er for roer med 23 Søndag Kl. 9 til 16 minimum 1 sæsons erfaring. Tilmelding via opslagstavlen. 26 Onsdag Kl Outriggerroning (Gig, Sculler, 2x, 4+, 8+). 29 Lørdag Danske Bank Cup (Pondus Cup) ved Bagsværd Sø 30 Søndag Kl Havnetur. Info og tilmelding kommer på opslagstavlen. Sept 19 Lørdag 19 Lørdag 27 Søndag Kl Oktober 24 Lørdag Kl Supperoning. VM hygge (VenskabsMotion) Info og tilmelding kommer på opslagstavlen. Kredstur på Furesøen. Kig i den»røde mappe«. Lyngbytur (kræver ikke tilmelding) Husk forplejning! Spørgsmål kontakt Martin D 24 Lørdag Kl Standerstrygning og reception. 24 Lørdag Kl Spisning af medbragt mad

7 Kano-og kajakklubben Nord A Karsten Brøndrum A Karsten Hamborg Andersen A Kasper Mosen A Kate Nielsen A Kim Andersen A Kim Damgaard A Kirsten Christiansen A Kirsten Fraenkel A Kirsten Lauritzen A Kirsten Halsnæs A Kristen Frank A Kurt Nielsen A Kurt Franch A Lars H.W. Avlund A Lasse Hegner A Leif Fahrenholtz A Leif Kristian B. Kristensen A Lene Bech Jørgensen 27 P Lis Christoffersen A Lisbeth Helm P Lisbeth Mygind A Lisbeth Hallestad A Liselotte Fribo Göttsche A Lone Ley A Louise Rønne A Ludvig Skram A Mads Boesen 44 A Magne Skov A Marianne Wintersø A Marianne Redder A Marianne Henney A Marianne Thomasen A Marianne Winther Rix A Marie Otto A Marie Sax Røgind A Markus Hagan A Martin Hallengren A Martin Nygaard Diedrichsen A Mathias Oreskov A Mathias Steffensen A Mathias Larsen A Mathias Nikitos Agapitos A Merete Andersen P Mette Bonnor A Mette Møller A Michael Hermansen A Michael Kassow A 12 Michael Niels Sommer A Mie Boesen A Mikkel Åby Kruse A Morten Lysholt A Nanna Vilen A Niels Funch Jensen A Niels Henrik Stene A Niels-Erik Nielsen A Nina Heinø A Ole Henningsen A Ole Kongsbak A Ole Præst Larsen A Oliver Bjerregaard Fagerholt A Ossy Jensen A Patrick Søndergaard A Peer Wintersø P Peter Ley A Peter Eldahl Jensen A Phillip Glatved Hermansen P Pia Fanø P Poul Hansen A Rebecca Busk A Regnar Jarnbak A Rikke Benjaminsen A Rune Helgesen A Rune Gärtner A Rune Heidemann A Ruth de Place A Signe Sax Røgind A Simon Holm A Sonja Hausgaard A Søren Lundgaard A Søren Boysen A Sten Balslev P Stephen Carney A Susanne Schweitz A Susanne Vind A Tais La Cour A Tanja Glatved Hermansen A Thomas Steffensen A Thomas Søren Henney A Tina Porsbak A Tom Nielsen A Torben Schmidt-Rasmussen A Troben Sørensen A Vagn Kaas A En dag med Ergometer sjov Åbent DM i Ergometerroning, det lyder ikke så ophidsende. Men jeg ved det er sjovt, så en stille og kold lørdag i januar kom Furores udsendte til en tætpakket parkeringsplads udenfor Gladsaxe sportshal. Efter lidt kørsel rundt på pladsen fandt jeg endelig en plads til bilen i nogenlunde gåafstand fra konkurrencerne. Lige når man kommer ind i foyeren, summer det af aktivitet. Først møder man DFfR stand ved siden af andre ro-stande og i baggrunden duft af kaffe og et cafeteria. Bag foyeren finder jeg to store haller forbundet med en overdækket gang. Disse haller danner ramme om de åbne Danmarksmesterskaber i Ergometer roning. I den ene hal var række efter række af Ergometre opsat til opvarmning det virkede som om der var hundrede men det er nok i overkanten der var i alle tilfælde mange. I den store hal ved siden af kører konkurrencerne non stop. To rækker ergometre med 20 i hver række og store lystavler bag og på siderne er Holdstafet med Marianne, Stictor, Ole og Bo stillet op på gulvet. Lystavlerne viser skiftevis resultater og TV klip af optagelser fra konkurrencerne. Overfor de konkurrerende roere er en stor tribune tæt pakket med tilskuere. Straks efter ankomsten ser jeg Marianne sidder og slider i et Ergometer i klassen Dame Veteran 50+ Letvægt (50-59år) 2000m. Thomas står som support på første række. Efter et hårdt slid opnåede Marianne en flot sølvmedalje. Tillykke! Så var det Bo H s tur i Herre Vet. 40+ (40-49år) 2000m i et meget meget stærkt felt. Bo kom ind som nummer 13 i 7:30, hvor nummer 1 vandt med 6:19. Ole stillede op i Herre Vet. 50+ Letvægt (50-59år) 2000m og her var konkurrencen også meget hård. Ole opnåede en 4 plads på 7:22 også meget flot af en roer, som er med for første gang. Rebecca stillede op, selv om hun lige havde haft en drøj gang influenza, i Piger Jun. C (13-14år) 1000m og hun gjorde det igen. Den pige kan vir- 13

8 Mathias L med Mads kelig lægge kræfterne i, når det gælder. Hun kom ind på en 2 plads efter en hårdt løb med en meget stærk (og stor) roer fra Århus. Tillykke med sølvet Rebecca! Så var Mathias L klar på maskiner i Drenge Jun. B (15-16år) 2000m som er meget langt for drengene. Mathias opnåede en 18 plads af ikke mindre en 34 opstillede drenge. Mere imponerende er det, at Mathias præcis roede, som han var blevet enige om med træner Mads Boesen. Tiden er den flotte 7:23. Det var meget flot Mathias. Klasserne bliver stærkere og stærkere, og der bliver roet hurtigere og hurtigere, og stemningen i salen stiger jævnt. I Herre Sen. B Letvægt (19-22år) 2000m er det virkelig de stærke drenge, som mødes. Her vinder Odder Roklub med 6:11 og vor Asbjørn slider sig til den imponerende tid på 7:12 - en flot personlig præstation. Konkurrencens absolutte højdepunkt er Herre åben Letvægt 2000m, med mange af roverdenens stjerner. Her var intens TV dækning, med lokal TV og TV2 i front omgivet med en hær af journalister og presse fotografer. Igen, igen, igen præsterede Henrik det utrolige. Efter meter er stemningen intens og hele salen står på benene, og der går et sus igennem alle, da Henrik stryger over målstregen i tiden 5:58.5. Danmarksmester Ungdoms stafet, med Mathias, Mathias L, Helena med træner Mads mod Bronze medalje. JA, Guld JA og og endnu mere fantastisk: NY VERDENS REKORD! Så kommer de mere muntre og lynhurtige sprint konkurrencer for piger og drenge. Her kommer Rebecca ind til en sølv placering, Helena lige efter som nummer 5. Hos drengene kommer Mathias ind som nummer 6 og Mathias G som nummer 19. Asbjørn når en 7 plads hos Herrerne. Det sjoveste er nok Holdstafet, hvor Juniorerne startede først og vore friske piger og drenge var klar endnu en gang. Helena Hviid Trier, Rebecca Busk, Mathias Larsen, Mathias Gottlieb Oreskov stillede op og vandt Bronze. Tillykke Furesø piger og drenge og træner Mads! Og som rosinen i pølseenden stillede Furesø op i Holdstafet med Henrik Stephansen, Bo Hartz, Marianne Henney og Ole Kongsbak og efter et fantastisk race opnåede holdet en 9 plads. Super! Til slut snuppede Rebecca en Guldmedalje hun var inviteret med i Brandmændenes hold i firmastafet, de manglede een til at pynte på holdet. Således sluttede Roklubben Furesø Stictor med Guldmedalje og ny Verdensrekord en sjov og aktiv dag med masser af sjov og jeg er sikker på roerne sov godt, da de var kommet hjem hen ad aftenstide. Det var en rigtig god dag for mange fra Roklubben Furesø både for tilskuerne som for de aktive roerer. Tak til Stictor med - ny Verdensrekord ved Åbne Mesterskaber for Mænd letvægt. Medaljer også til de stærke Juniorroere Mathias L, Mathias G, Asbjørn, Rebecca, Helena. Og tak til Master roerne: Marianne, Bo og Ole for en forrygende dag. Kim Rebecca mod sølvmedaljen - med Mads bagved 14 15

9 Beretning fra materielkommandoen 2008 var endnu et godt år for vores materiel og der var ingen nævneværdige skader alle både har været til rådighed det meste af tiden. Bådene har roet en del samlet km. Af både kan særligt fremhæves følgende: Nr. 1 Gråanden (Inr 2) 3325 Nr. sjok Lommen (1x) 14 km Af andre betragtninger kan følgende fremhæves: Krikanden (Inr 4) har kun roet 529 mens Musvågen (Inr 4) har roet gang så langt er det et udtryk for at Musvågen er en 5 gange bedre båd? eller at det er 5 gange lettere at få Musvågen i vandet? Konklusion på ovenstående er: At hvis en båd har kulfiberårer så bliver den valgt 5 gange oftere til at ro i end en båd med træårer. At træårer kan bruges som et adfærds regulerende middel når en båd trænger til en pause så får den årer af træ Oxford Rowing Healthcare Bulletin, 16 også kendt som ORHB, har publiceret en artikel om kulfiber associeret helbreds konsekvenser på engelsk: carbon fibre associated healthcare consequences. Undersøgelsen er gennemført I Oxford Rowing Club Meadow Lane Oxford, OX4, United Kingdom It has been proven beyond any reasonable doubt that: If all you re rowing is done with a carbon fibre oar then you in the long term will suffer from: Muscular decrease due to the fact that you do not use the muscles in your arms to a degree where they stay in shape Whit fingers (cold fingers) due to the fact that the sound vibration in the carbon oars makes it difficult for the skin on your fingers to stay in contact with the oars. Et af de midler som har været afprøvet for at mindske lyd effekten har været at hælde vand i kulfiber åren det har vi selv prøvet på Mågen men resultaterne har været svingende nogle årer er knækket det gjorde Mågens også. Da vi her i Furesø ikke vil lade os afskrække af den slags undersøgelser, så har vi til næste sæson indkøbt kulfiber årer til Krikanden og Mågen så de igen vil blive brugt Af yderligere nyanskaffelser kan nævnes: 6 stk. nye ergometre til erstatning af de 4 vi havde vi fik i støtte af Tuborg fonden. 1 stk. ny kulfiber 4x/4- Instruktion Roskoler Styrmandskursus Genopfriskning Outrigger roning Sikkerhedstræning Se i kalenderen for datoer. Den kommende sæson: Fast spuling kommer nok igen der samler sig lige lovligt meget snavs under div. Lister, og det kommer ikke ud af båden ved den almindelige aftørring. Venligst stadig bliv bedre til at gå i båden, lægge fra, lægge til, gå fra borde I er aldrig færdiguddannede som styrmænd I skal holde jeres færdigheder ved lige hele tiden, og det gøres ved at gøre tingene bye the book. Årer af træ vil blive brugt til at sikre en lige fordeling af KM i bådene. Til sidst så er det også på sin plads at sig tak til: Onsdagsholdet for deres store indsats den kan vi alle være glade for, hvis de ikke var der, så skulle vi andre lave meget mere. Tak til dem, som hjælper til med instruktion Tak til alle for at bruge bådene for selv om jeg måske ikke vil indrømme det så er det jo det, det handler om. Bo Vort klublokale Vi siger Nej Tak til udlån af vort klublokale! For fjorten dage siden henvendte Ole Rinck Christensen sig med en plan om at benytte vort klublokale i dagtimerne, hvor han vurderede, vi ikke benyttede det. Initiativet er Ole Christensens eget, og går i korthed ud på at få midler fra Furesø kommune til at oprette en ældre aktivering. Basen er klublokalerne ved Furesø Marina, og det gælder såvel vore lokaler som lokalerne hos vore naboer. Roklubben Furesø benytter både klublokale som bådhal dagligt. Fra morgen til aften, til de sidste går hjem efter træning efter arbejde. Vore aktiviteter er mange, fra gymnastik til træarbejder og lakering sammen med intens ergometertræning dette gælder alle grupper af vore roere ældre som yngre. Kim Bo uddeler Kilometer gaver til roere over 500 km. 17

10 Kalender Kontingent? Klubkalender Lørdag, 28. marts kl : STANDERHEJSNING. Øvrige datoer - se midtersider! Kim hylder Henriks to verdensrekorder til lagkagefest. Henrik mødte op med høj feber. Lagkage At slå en Verdensrekord er det ikke mange som opnår i livet. Men vi er i den fantastiske situation, at det er blevet kutyme i Roklubben Furesø. Vi fejrer en ny Verdensrekord med lagkage og champagne eller cola alt efter alder. De sidste gange har det været Henrik optjent ikke mindre end to lagkager. Verdensrekord ved Europa mesterskaberne i Athen. Ugen efter, ved igen at slå sin egen verdensrekord ved Danmarksmesterskabet. Tak til Henrik, som mødte op, selv om han var hundesyg med influenza, for at skære lagkagen for og ikke skuffe de mange, som var mødt op for Rebecca, men denne gang havde at hylde den flotte præstation. Kim Ungdomsroere fejrer Henrik med lagkage 18 Kontingentet opkræves halv- eller helårlig forud: Juniorer (indtil 18 år) kr halv årlig 900 kr. helårlig Seniorer kr halvårlig kr. helårlig Passive kr. helårlig Indskud seniorer 200 kr., juniorer 100. Halvårligt kontingent betales senest 27. februar/31. juli. Soldater og medlemmer over 18 år under uddannelse betaler juniorkontingent. Ansøgning med kopi af studiekort eller lign. dokumentation til kassereren. Kontingentet skal betales forud, og restance medfører tab af retten til at benytte klubbens materiel (ligesom tab af stemmeret på general forsamlingen). Ved rykning betales kr. 50. HUSK MEDLEMSNUMMER PÅ GIROKORTET!!! HUSK!! Søndagsroning starter 29/3 kl

11 B Formand: Kim Andersen, Skovvej 4, Buresø, 3550 Slangerup, tlf Sekretær: Hanne Christensen Bøgehaven 24, 3500 Værløse, tlf Kasserer: Marianne Henney, Skolekrogen 30, 3500 Værløse, tlf Rochef: Martin Diedrichsen, Kildebakken 42, 1.tv, 2860 Søborg, tlf Materielforvalter: Bo Jystrup, Sandholmvej 8, 3450 Allerød, tlf e-ml: Bestyrelse Ungdomsleder: Jonas Eik Jacobsen, Nybrovej 304, B O46, 2800 Kongens Lyngby, tlf Kaproningschef: Henrik Rong, Toftegårdsvej Værløse tlf Suppleanter: Frederik Hermansen, Ryetvej 35, st.th., 3500 Værløse, tlf Adda Nielsen, Vibevangen 7, 3520 Farum, tlf Husforvalter: Anni Kreutzfeldt, Bavnestedet 71, 3500 Værløse, tlf mobil: Ansvarshavende redaktør: Erik Jacobsen, Fensmarks Alle 5, 3520 Farum, tlf Sats og layout: Regnar Jarnbak, Mølledalen 5, 3500 Værløse, tlf Næste nummer af FURORE forventes primo maj. Stof til bladet skal være redaktionen i hænde senest 10. april. Jeg har ikke alene bevaret min ungdommelige figur, jeg har fordoblet den!

NR. 3 APRIL 2007-39. ÅRGANG

NR. 3 APRIL 2007-39. ÅRGANG ROKLUBBEN»FURESØ«Medlem af Dansk Forening for Rosport under Dansk Idrætsforbund Adresse: Furesøbad, Fiskebæk, 3500 Værløse Klubtelefon: 4495 0157 Girokonto: 6550509 http://www.rofu.dk NR. 3 APRIL 2007-39.

Læs mere

Torben og Gitte. Instruere nye Kaniner Helle, Iben og Kenneth Fotograf : Johannes

Torben og Gitte. Instruere nye Kaniner Helle, Iben og Kenneth Fotograf : Johannes ROKLUBBEN»FURESØ«Medlem af Dansk Forening for Rosport under Dansk Idrætsforbund Adresse: Furesøbad, Fiskebæk, 3500 Værløse Klubtelefon: 4495 0157 Girokonto: 6550509 http://www.roklubbenfureso.dk NR. 1

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Mens vi venter på foråret, med aktivitet på vandet.

Mens vi venter på foråret, med aktivitet på vandet. ROKLUBBEN FURESØ Medlem af Dansk Forening for Rosport under Dansk Idrætsforbund Adresse: Furesøbad, Frederiksborgvej 101, 3500 Værløse Klubtelefon: 4495 0157 Bankkonto: 0283 6550509 http://www.roklubbenfureso.dk

Læs mere

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov Billeder fra 8'er Grand Prix NYHEDSARKIV 2002 Se billederne i Galleriet! Billederne er indsendt af: Evan Jeppesen GYMNASTIK- torsdag Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 8. grand

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

NR. 5 November 2011-43. ÅRGANG

NR. 5 November 2011-43. ÅRGANG ROKLUBBEN FURESØ Medlem af Dansk Forening for Rosport under Dansk Idrætsforbund Adresse: Furesøbad, Frederiksborgvej 101, 3500 Værløse Klubtelefon: 4495 0157 Bankkonto: 0283 6550509 http://www.roklubbenfureso.dk

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

NYHEDSARKIV 2004. Resultater fra Vinterkaproningen. Vinterkaproning. Generalforsamling GENERALFORSAMLING. 8 grand prix. Billeder fra Klubmesterskabet

NYHEDSARKIV 2004. Resultater fra Vinterkaproningen. Vinterkaproning. Generalforsamling GENERALFORSAMLING. 8 grand prix. Billeder fra Klubmesterskabet NYHEDSARKIV 2004 Resultater fra Vinterkaproningen Nu er de første billeder fra weekenden kommet, desuden kan tiderne studeres. Der kan også indtastes en kommentar angående arrangementet 200424.nov Vinterkaproning

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Generalforsamling 19. februar - se side 3

Generalforsamling 19. februar - se side 3 ROKLUBBEN»FURESØ«Medlem af Dansk Forening for Rosport under Dansk Idrætsforbund Adresse: Furesøbad, Fiskebæk, 3500 Værløse Klubtelefon: 4495 0157 Girokonto: 6550509 http://www.rofu.dk NR. 1 JANUAR 2009-41.

Læs mere

NYHEEDSARKIV 2006. Alle medlemmer ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for det gamle år hilsen fra bestyrelsen. 200620.

NYHEEDSARKIV 2006. Alle medlemmer ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for det gamle år hilsen fra bestyrelsen. 200620. Glædelig jul NYHEEDSARKIV 2006 Alle medlemmer ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for det gamle år hilsen fra bestyrelsen. 200620.dec 31.december 2006 Nytårsroning kl. 10.00, hvis vejret tillader.

Læs mere

HOLSTEBRO ROKLUB. Træningstider i vinterhalvåret Roerne inddelt i grupper og med træningstider som angivet på vedlagte skema.

HOLSTEBRO ROKLUB. Træningstider i vinterhalvåret Roerne inddelt i grupper og med træningstider som angivet på vedlagte skema. Kære roere og forældre! Dato: 05/03/2014 Hermed oversigt over træningstider, KCM-samlinger, regattaer m.v. Træningstider i vinterhalvåret Roerne inddelt i grupper og med træningstider som angivet på vedlagte

Læs mere

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub 26. årgang Juli 2010 Nr. 6 Sommeraften Rigtig god ro-sommer www.ishoj-roklub.dk 1 Ishøj Roklub Stiftet 16. oktober 1983 Medlem af Dansk Forening for Rosport under

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Fest. Kanindåb. kl. 19.00. lørdag den 28/8 kl. 16.00. sædvanlige billige priser. Drikkevarer kan købes til klubben 100,00. Pris for mad og morskab kr.

Fest. Kanindåb. kl. 19.00. lørdag den 28/8 kl. 16.00. sædvanlige billige priser. Drikkevarer kan købes til klubben 100,00. Pris for mad og morskab kr. ROKLUBBEN»FURESØ«Medlem af Dansk Forening for Rosport under Dansk Idrætsforbund Adresse: Furesøbad, Fiskebæk, 3500 Værløse Klubtelefon: 4495 0157 Girokonto: 6550509 http://www.fureso.dk NR. 4 AUGUST 2004-36.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

NR. 5 August 2009-41. ÅRGANG

NR. 5 August 2009-41. ÅRGANG ROKLUBBEN»FURESØ«Medlem af Dansk Forening for Rosport under Dansk Idrætsforbund Adresse: Furesøbad, Fiskebæk, 3500 Værløse Klubtelefon: 4495 0157 Girokonto: 6550509 http://www.rofu.dk NR. 5 August 2009-41.

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund.

Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Reglement KDR Revideret Marts 2015 Stiftet 27. Juni 1922. Medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) under Dansk Idrætsforbund. Kolding Dame- Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Reglement: 1 Sæson Sæsonen

Læs mere

Foræ. ldremøde. Dagsorden BAGSVÆRD ROKLUB. Evaluering af sæson 2006. Præsentation af trænere. Præsentation af projekter 2007

Foræ. ldremøde. Dagsorden BAGSVÆRD ROKLUB. Evaluering af sæson 2006. Præsentation af trænere. Præsentation af projekter 2007 BAGSVÆRD ROKLUB Foræ Forældremø ldremøde Fremlægning af sæson 2007 Dagsorden Evaluering af sæson 2006 Præsentation af trænere Præsentation af projekter 2007 Krav til deltagelse i projekterne / kraftcenteret

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18 KLARGØRING ONSDAG Søren Jensenius xx xx xx xx xx xx Andreas Jensenius xx xx xx xx xx xx Lars Jensenius xx xx xx xx Lars Rørbæk xx xx Erik Husher xx xx xx xx xx xx Mette Schondel Andersen xx xx Emma Gade

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Danmarks rekord på 24 timer

Danmarks rekord på 24 timer Danmarks rekord på 24 timer Bagsværd Roklub gentager succes en op på Teatertorvet i Lyngby Storcenter Fredag d. 9. januar kl. 13:00 til Lørdag d. 9. januar kl. 13:00 Projektet Bagsværd Roklub vil, i samarbejde

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Steffen Nordgaard som dirigent, Steffen blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Steffen Nordgaard som dirigent, Steffen blev valgt med akklamation. Roklubben Stevns Generalforsamling torsdag den 16. februar 2012. Tilstede 37 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretninger. 3. Fremlæggelse af regnskab. 4. Budget. 5. Fastsættelse

Læs mere

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail. DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.com U8 DRENGE (2007) Træner Anders Jørgensen Store Tingbakke 109

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00

Jyderup Bridgeklub GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 2012, KL. 18.00 GENERALFORSAMLING I JYDERUPHALLEN MANDAG d. 30. APRIL 202, KL. 8.00 PROGRAM 8.00-ca.9:00: 9:00-ca.20:30: 20:00-ca.20:30: 20:30-ca.22:30: Generalforsamling Spisning (tilmelding inden generalforsamling)

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

MOTIONSLØB NR. 437 Onsdag den 17. august 2011 Ved Bagsværd Sø Distance ca. 8,2 km, fugtigvarmt, ca. 20 o C

MOTIONSLØB NR. 437 Onsdag den 17. august 2011 Ved Bagsværd Sø Distance ca. 8,2 km, fugtigvarmt, ca. 20 o C MOTIONSLØB NR. 437 Onsdag den 17. august 2011 Ved Bagsværd Sø Distance ca. 8,2 km, fugtigvarmt, ca. 20 o C Kvinder, 8,2 km 1. MELINA N. OLSEN HI 33:31 (30) 2. LENE KEHLET PEDERSEN TOPDANMARK 38:24 P (8)

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i.

Du må ikke anvende romateriel, som du ikke er fortrolig med og har fået instruktion i. Roreglement Dagligt rofarvand Dagligt rofarvand er Tissø. Roning skal foregå fra 100 til 300 m fra søbredden. Den enkeltes ansvar Du har som roer i et fartøj medansvar for sejladsen og sikkerheden. Du

Læs mere

SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN!

SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN! SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN! Velkommen til sæsonen 2012/2013 i Taastrup Gymnastik Forening Det er allerede blevet tid til at gøre klar til en ny sæson i TGF. En sæson der sikkert bliver lige så begivenhedsrig

Læs mere

Ishøj Roklub. Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015. Mandag den 23/2 2015 kl. 19.00 i roklubben DAGSORDEN

Ishøj Roklub. Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015. Mandag den 23/2 2015 kl. 19.00 i roklubben DAGSORDEN Ishøj Roklub Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015 Mandag den 23/2 2015 kl. 19.00 i roklubben DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og valg af 2 stemmetællere 3. Forelæggelse til godkendelse

Læs mere

Formøde den 27. april 2005 - Roskilde Roklub

Formøde den 27. april 2005 - Roskilde Roklub Formøde den 27. april 2005 - Roskilde Roklub Instruktionsudvalget: Instruktionsdag 16/4 Rigtig god dag, med fin pressedækning, Udvalget har evaluering og takker for den støtte og hjælp alle bidrog med

Læs mere

Beretning for 2008. Blandt de positive forhold er naturligvis vore 2 nye både Næsset og Lillesø, som vi døbte 23. august med mange fremmødte.

Beretning for 2008. Blandt de positive forhold er naturligvis vore 2 nye både Næsset og Lillesø, som vi døbte 23. august med mange fremmødte. Beretning for 2008 1. Generelt om 2008 2008 var et godt år for Skanderborg Roklub. Det mest negative var, at vi mistede vores trofaste morgenroer Per Rasmussen knap 75 år gammel. Romæssigt er det gået

Læs mere

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig.

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig. / ~ Generalforsamling lørdag d. 25. februar 2012. Allan bød velkommen. Forslag til dirigent: Poul Erik Holm. Han blev valgt. Poul Erik spurgte om der var indvendinger til generalforsamlingens indvarsling,

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære Ældreidræt i Greve Kommune - Din vej til sundhed og velvære Oktober 2012 Motion er vigtigt hele livet og det er aldrig for sent at komme i gang! Med denne reviderede udgave af Ældreidrætskataloget er du

Læs mere

Spilop en. Spilop en 2011. Medlemsblad for. Medlemsblad for. 34. årgang. Nr. 1/2011. 34. årgang

Spilop en. Spilop en 2011. Medlemsblad for. Medlemsblad for. 34. årgang. Nr. 1/2011. 34. årgang Spilop en Spilop en 2011 34. årgang Nr. 1/2011 34. årgang Medlemsblad for Medlemsblad for 20 Bestyrelsen for Randers Pigegarde WWW.randerspigegarde.dk Mailadresse: randers.pigegarde@gmail.com Gardergården

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Nyhedsarkiv 2013. Endnu en fondsgave

Nyhedsarkiv 2013. Endnu en fondsgave Nyhedsarkiv 2013 Endnu en fondsgave Trygfonden har tildelt os 30 stk. oppustelige redningsveste. Det var da en god julegave. Alle ønskes hermed en glædelig jul og et godt nytår fra bestyrelsen i Middelfart

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Velkommen til Horsens Kajakklub

Velkommen til Horsens Kajakklub Velkommen til Horsens Kajakklub Vi stiller trænere og materiel til rådighed og forventer så af dig, at du har lysten og viljen til: At lære at ro kajak At du efter endt træning deltager i den sociale del

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Resultatliste for Aalborg Regatteaen Lørdag den 9. september 2006

Resultatliste for Aalborg Regatteaen Lørdag den 9. september 2006 Resultatliste for Aalborg Regatteaen Lørdag den 9. september 2006 På gensyn igen næste år Resultatlisten er manuelt indtastet og der tages derfor forbehold for indtastningsfejl. Hvis du finder en fejl

Læs mere

Silkeborg Kajakklub. Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013

Silkeborg Kajakklub. Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013 Silkeborg Kajakklub Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formanden for bestyrelsen aflægger årsberetning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

Forældrerådet. Generalforsamling den 9. oktober 2014

Forældrerådet. Generalforsamling den 9. oktober 2014 Forældrerådet Generalforsamling den 9. oktober 2014 Dagsorden Valg af referent Valg af dirigent Formanden for forældreråd aflægger beretning Regnskab til orientering Valg af bestyrelse Indkomne forslag

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Dette velkomstbrev vil fortælle lidt om hvad vi i bestyrelsen har

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

MOTIONSLØB NR. 485 Onsdag den 15. april 2015 Ved Bagsværd Sø Distance ca. 8,2 km, overskyet, men tørt, blæsende, ca. 13-11 o C

MOTIONSLØB NR. 485 Onsdag den 15. april 2015 Ved Bagsværd Sø Distance ca. 8,2 km, overskyet, men tørt, blæsende, ca. 13-11 o C Kvinder, 8,2 km MOTIONSLØB NR. 485 Onsdag den 15. april 2015 Ved Bagsværd Sø Distance ca. 8,2 km, overskyet, men tørt, blæsende, ca. 13-11 o C 1. Maria Stampe (T361) TOPDANMARK 37:52 P (2) 2. Andrea Reif

Læs mere

Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013

Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013 Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013 Dagsorden 19.00 Introduktion 19.15 Furesø Kommunes fokus 19.30 Holdopdeling 19.45 Pause 20.00 Grunde 20.30 Økonomi Paul Erik Weidemann Eva Lunding Olsen

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Kl. 08.00-10.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Læringsforløb 9 Kl. 08.15-13.30 Demokrati

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Resultat fredag den 3/4-2015

Resultat fredag den 3/4-2015 John Løfgren BK Old Stars 192 1 790 1.800 kr. Markus Bergendorff LBC 209 1 743 1.250 kr. Mathias S. Madsen BK Sisu 203 1 730 750 kr. Jesper Larsen Ellipsen 192 1 720 Markus Bergendorff LBC 209 1 717 Lars

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup -

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup - Arena Nord 1 Fredag Vagt 1 Vagt 2 Bemærkninger Kl. 11.00-14.00 Mette Lambertsen Trine Andersen Kl. 14.45-18.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 18.15-21.15 Mette Lambertsen Trine Andersen Lørdag Vagt 1 Vagt 2

Læs mere

GHRI-gymnastik 2010/2011

GHRI-gymnastik 2010/2011 GHRI-gymnastik 2010/2011 Side 1 Gymnastiksæsonen 2010 / 2011 Nu begynder sæsonen med gymnastik for enhver. I Gymnastikafdelingen mener vi, at alle skal have mulighed for at deltage. Vi har fået samlet

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger. 1 Formandsberetning ved generalforsamlingen den 26. februar 2013. Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Læs mere

Handlingsplan 2009. Ungdomsroere i Odder Roklub strækker sig fra 10 til 20 år, og i denne gruppe er der ca. 50 roere den 1.

Handlingsplan 2009. Ungdomsroere i Odder Roklub strækker sig fra 10 til 20 år, og i denne gruppe er der ca. 50 roere den 1. Handlingsplan 2009 Med ca. 60 ungdomsroere er det mere end nødvendigt at strukturere ungdomsroninodder Roklub mere end nogensinde. Odder Roklub har siden 2001 været i stand til vedholdende at arbejde målrettet

Læs mere

www.springteamnordjylland.net

www.springteamnordjylland.net www.springteamnordjylland.net Velkommen som gymnast og forælder i Springteam Nordjylland I gymnastikforening Springteam Nordjylland tilbyder vi trampolintræning. At springe trampolin er at lære sjove spring,

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 SLIKKIOSK ( HOLBERG HALLEN) SLIKKIOSKER OG PØLSEKIOSKER JETTE SCHUBERT 8-13 Stinne Søemosegaard Helle Sigersen 13-18 Tove Madsen Tikkie Hansen 18-23 Carina Jørgensen Anja Brodthagen

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram

Dansk Firmaidrætsforbund. DM i Bordtennis 2012. Stævneprogram Dansk Firmaidrætsforbund DM i Bordtennis 2012 Stævneprogram Velkommen til Aalborg Jeg er glad for endnu engang at kunne byde velkommen til et DM her i Aalborg denne gang i Bordtennis. Det er altid en oplevelse

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Lolland-Falsters Skytteforbund

Lolland-Falsters Skytteforbund 60 liggende Dame 1 Jette Skov Pedersen Vestfalster 93 85 94 94 87 93 546 2 Lisa Jørgensen Søllested 75 87 85 82 78 81 488 60 liggende Damejunior 1 Linette Andersen Sakskøbing 98 95 95 97 96 91 572 2 Nanna

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Læringsforløb 8 Kl. 08.00-10.00 Kl. 08.00-12.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Byrådssalen

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser Frederikssund Roklub Stiftet 29. Maj 1908 Funktionsbeskrivelser - 1 - Revideret juli 2005 Funktionsbeskrivelser for: Bestyrelsen...3 Formand...4 Næstformand...5 Kasserer...6 Kontingentkasserer...7 Nøgleansvarlige...8

Læs mere