... de sidste 100 meter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "... de sidste 100 meter"

Transkript

1 ROKLUBBEN»FURESØ«Medlem af Dansk Forening for Rosport under Dansk Idrætsforbund Adresse: Furesøbad, Fiskebæk, 3500 Værløse Klubtelefon: Girokonto: NR. 2 MARTS ÅRGANG... de sidste 100 meter

2 Værd at vide... Sangsvanen Cygnuscygnus 140 cm., kendes på den gule trekant på siden af næbet. Yngler ikke her i landet, men kan træffes på gennemrejse fra Hol land-belgien til Nordskandinavien og Nordrusland og som vintergæst. Sangsvanen kan synge, når den flyver og når den ligger på vandet, men vin geslagene frembringer ikke nogen lyd. Om vinteren træffes den langs kysten, når blot der ikke er dybere, end at den kan nå bundvegetationen og få fat i vandplanter, muslinger og snegle. Sangsvanen plejer at svømme med hal sen mere rank end knopsvanen, der ofte har den S-formet bøjet. Sangsvane Knopsvane Cygnus Olor 150 cm. Danmarks største fugl. Kendes på det rødorange næb med knoppen. Fødderne er gtåsorte og øjnene brune. Knop svanen var ved at blive udryddet, men totalfredning har medført, at den er tiltaget så meget, at den nu findes ynglende i enhver større dansk sø. I 1923 var der kun 3-4 par tilbage, i par, i Knopsvane par og i par. Om efteråret søger knopsvanen ud til kysterne, hvor den tilbringer vinteren i flokke. Knopsvanen lever næsten udelukkende af vandplanter. Når den flyver, frembringer vingerne en høj, syngende lyd. Ungerne har askegrå dunpels, og ungfuglens fjer dragt er gråbrun; først i en alder af to år er svanerne udfarvede. Tre år gam le er de forplantningsdygtige. Knop svanen bygger en stor rede af siv, rør og vandplanterødder på småholme el ler mellem tagrør. I begyndelsen af maj lægger den 4-7 grågrønne æg.det er kun hunnen som ruger, og rugetiden er dage. Der holdes mange tamme eller halvvilde knopsvaner i parker.og søer. Red.102 Erik. Standerhejsning 28. marts kl Reception kl Fællesspisning af medbragt mad kl Vel mødt! 2 3

3 Brovagtsliste 2009 En af betingelserne for en god rosæson er, at brovagtordningen fungerer tilfredsstillende. Det er derfor vigtigt at du: Ser om du er på listen Noterer datoerne i din kalender Har navn og telefonnr. på de andre på dit brovagthold Møder et kvarter før de fastsatte tider for at åbne roklubben Sørger for at bytte med en fra et andet brovagthold, hvis du bliver forhindret. (Der skal være mindst 2 på brovagten). Brovagten skal være iført brovagttrøje. Brovagten fører de fremmødte roere ind på en liste. Kl. 19 (fra 1/9 kl. 18) tælles op og rohold sammensættes, således at alle kommer ud (det kræver lidt regnearbejde eller opslag i tabellen i roprotokollen over bådene), og således at der er en styrmand i hver båd. Styrmanden er ansvarlig for korrekt føring af roprotokollen. Roere, der endnu ikke er frigivet, men som har fået instruktion (roskole), sættes i en båd med en instruktør (hjælpeinstruktør) som styrmand. Hvis du ikke kan komme til din brovagt, skal du selv sørge for at finde en afløser, når du har fundet en, skal du give rochefen besked på eller Mandage og onsdage, S 4/5, 20/7 102 Erik Jacobsen Ossy Jensen Regnar Jarnbak /5, 22/7 59 Niels Funch Jensen Jesper Bøgelund Jørgen Marcher /5, 27/7 105 Hanne Heidemann Ilse Nielsen Vagn Kaas /5, 3/8 328 Jørgen Ludvigsen Birgit Jensen Jørgen Høj /5, 5/8 5 Jytte Nielsen Kurt Nielsen Jens Chr. Hansen /5, 10/8 6 Rune Helgesen Erling Jensen John Kissow Petersen /5, 12/8 310 Bodil Porskrog Peter Ley Kate Nielsen /5, 17/8 52 Ib Madsen Kurt Frank Eva Vejlyt /6, 19/8 12 Hans Christoffersen Lis Christoffersen Ole Henningsen /6, 24/8 238 Marianne Redder Lisbeth Mygind Sonja Haysgaard /6, 26/8 553 Ellis Damgaard Kim Damgaard Susanne Vind /6, 31/8 92 Erik Sørensen Ditte-Lene Sørensen Kirsten Halsnæs /6, 2/9 283 Bent Søegaard Anni Creutzdung Kirsten Frank /6, 7/9 342 Bo Hartz Søren Lundgaard Kirsten Lauritzen /6, 9/9 91 Birthe Gärtner Ole Kongsbak Torben Sørensen /6, 14/9 216 Birthe Dam Henning Andersen Bodil Amorsen /7, 16/9 325 Adda Nielsen Lone Ley Eva Karina L. Jessen /7, 21/9 209 Torben Smith-Rasmus Flemming Schack Gitte Schack /7, 23/9 385 Anni Kreutzfeldt Jan Kreutzfeldt Helle Nielsen /7, 28/9 386 Birgitte Holdt Hanne Hansen Hanne Høg Jensen /7 99 Mette Bonnor Leif Fahrenholtz Poul Hansen Nyt Æresmedlem af Roklubben Furesø Jens Christian er på Generalforsamlingen hædret som æresmedlem i Roklubben Furesø. Indsatsen som rochef har lagt grund til denne flotte hædring. Tillykke Jens Christian du er nu sammen med Jørgen Andersen, Ib Madsen, Erik Jacobsen æresmedlemmer i Roklubben Furesø. Ny i bestyrelsen Bent Søegaard har overladt posten som kasserer til Marianne Henney. Klubben har sat stor pris på det fine arbejde Bent har udført tallene ikke alene taler til ham - de smiler også. Og velkommen til Marianne som en del af Bestyrelsen. 4 5

4 Generalforsamling Formandens beretning Formanden indledte den spændende beretningen for 2008 med en generel vurdering af klimaet. Der var tre forhold, han tog op: Indtægt, Kommune, Forsikring. Formanden sagde: Her sidder vi i et dejligt varmt lokale. Der er lunt og godt, lige som i vor egen klub. Vi sætter pris på en dejlig bådhal og et rigtig godt klublokale med tilhørende terrasse i kingsize og rimelige badeog saunafaciliteter. Åbner vi vinduet, vil de nærmeste med det samme mærke kulden udenfor. Vover man sig ud, er der kun et par skridt så bliver det virkelig koldt, og ved søen er der is og bidende kulde. Indtægter: Der er 3 typer: Kontingent, Kommunen og Sponsorater. Klubbens væsentligste indtægt er medlemmernes kontingenter ( ), vores største sponsor er kommunen, som giver et kontant bidrag ( ), som vi søger om år for år men foruden dette beløb modtager vi også husly, bådhal, klublokale, værksted, lager, baderum, sauna, bådebro, forplads, parkering og de mange gode faciliteter, vi tager som en selvfølge. Vi har igennem årene plejet vor kontakt med kommunen på alle planer. Vi tropper op, når der indkaldes til møde, læser omhyggeligt alle forordninger og regler og retter ind. Erik har påtages sig opgaven at aflægge regelmæssige besøg på kontoret, hvor de personer sidder, som har med os at gøre. I bestyrelsen laver vi et stort arbejde med at imødekomme kommunens ønsker vores største sponser. Indsats med Fonde? Den tredje indtægtskilde for klubben er private fonde og firmaer, hvor vi løbende søger midler. Dette arbejde er tidskrævende og her vurderer jeg, at vi med udbytte kan øge indsatsen. Kulde nedskæring 1 mio. Som sagt indledningsvis er der det koldt udenfor og det er med god grund, jeg tager denne analogi op! Furesø kommune har besluttet at nedskære vort område med 1 million kroner beslutningen er taget og effekterne vil vi mærke næste år. Skal vi dække omkostningerne for at drive klubben, med bygninger, lokaler og bådplads, vil kontingentet nok nå et niveau på 200 kr om måneden eller mere Vi bruger energi og kræfter frivilligt. Det er en selvfølge, at vi kæmper hårdt imod, og vil ofre tid og kræfter på at styrke klubben. I år har vi hævet kontingentet med 100 kroner på årsbasis og de indkomne midler er tænkt, at de skal styrke vores økonomiske beredskab for indkøb af nye både. Hjælp til søgning hos fonde? Et område hvor vi vil bede om hjælp af dem, som mener de kan bidrage og vil være med til at danne en gruppe, som prøver at rejse nogle midler. Kontakt mig alle dem, som vil prøve kræfter med dette arbejde. Uheld ansvar erstatning. Nu, når vi er ved de kedelige emner, er der et andet emne, jeg kort vil berøre. Erstatning og ansvar ved roningen. Årsagen er et indlæg på et seminar, som blev afholdt for nogle måneder siden i DFfR regi. Hvad sker der, såfremt vi eksempelvis overhaler indenom en anden båd, og båden forulykker? Vi er underlagt lovene til søs - Søloven og her har klubben rederansvar, og bådfører (styrmand) indskrevet i roprotokol har ansvar for båd og mandskab. Alle foreninger under DIF er automatisk dækket af kollektive forsikringer (i dag hos Tryg) arbejdsskade er lovpligtig. Prisen i dag er knap 9 kr pr medlem. Disse 5 dækkes: En ansvarsforsikring, arbejdsskadeforsikring af trænere, Psykologisk krisehjælp for personer i klubben, idrætsrejseforsikring udland, retshjælp. Klubben har ved siden af tegnet en Løsøreforsikring, Transportforsikring, og Bestyrelsesansvar. Tilbage til vort uheld. Er vor bådfører skyld i skaderne, og rejser den anden båd krav om erstatning for båd og personskade mm, så er der ingen af ovennævnte forsikringer som dækker. Beløbet påhviler skyldneren at betale, normalt via medlemmets private husstandsforsikring, som dækker denne type ulykker. Der kan dog være undtagelser i de private forsikringer, og disse skal checkes. Den undtagelse som har fået mig til at tage emnet op er, at der kan være undtagelser, såfremt båden er over 5 meter lang. Og det er alle vore inriggere. Så det er vigtigt, at checke de private forsikringer for dette. Efter denne iskolde indledning ser jeg frem til lidt mere varme og glæde med de efterfølgende beretninger. Kim Læs materielforvalterens beretning andetsteds I bladet. Gitte, Flemming, Jens-Christian, Jørgen og Mette følger beretningerne 6 7

5 Summende Ergometre i bådhallen Ergometrene bliver flittigt benyttet. Ikke alene til rå kraft, hvor der bliver motioneret efter alle kunstens regler men også ved at stille Ergometre op i Slides, således de er forbundet, og man roer i takt og kan tydelig mærke om nogen trækker ude af takt og kadence. Medlemsliste 2009 Adda Nielsen A Allan Berger A Anders Elmholdt A Andreas Klose Birketoft A Anette Vestergaard P Anette Søgaard Jensen A Anne Sophie B. Vegger A Annemette Fribo Göttsche A Anni Creutzburg A Anni Kreutzfeldt A Asbjørn Stubkjær Rugh A Benjamin T. Våg A Bent Søegaard A Bent Sørensen A Birgit Jensen A Birgit Sørensen A Birgitte Holst A Birthe Gärtner A Birthe Dam A Birthe Leth Lyhne 301 P Bo Hartz A Bo Jystrup A Bo Wendt Berentsen A Bodil Jystrup P Bodil Porskrog A Bodil Amorsen A Carl Witt-Jespersen P Charlotte Lihn Nielsen A Christian Eismark A Christian B. Nielsen A Christine Neistrup A Ditte-Lene Sørensen A Ellen Risum A Ellis Damgaard A Erik Sørensen A Erik Jacobsen A Erling Jensen A Eva Vejlyt A Eva Karina Lemvig Jenssen A Flemming Eismark A Flemming Vestergaard P Flemming Schack A Frederik Hermansen A Frederik Skræddergaard A Gitte Schack A Gudde Linnet A Hanne Vilgren A Hanne Hansen A Hanne Høeg Jensen A Hanne Lisbeth Heidemann A Hanne Marg. Christensen A Hans Christoffersen A Heidi Eismark A Helena Hviid Trier A Helga Dahlgaard A Helle Nielsen A Henning Andersen A Henrik Rong A Henrik Viktor Stephansen A Ib Madsen A Ilse Nielsen A Jachim Jessen A Jacob Scharff Nielsen A Jan Kreutzfeldt A Jens Risum A Jens Chr. Hansen A Jens Chr. Støvring A Jens S Hemmingsen A Jes Kristensen A Jesper Bøgelund A Jette Eikrem A Jette Husum Andreasen P Joachim Franch A Johannes W. Henriksen A John Ehrbahn P John Kissow Petersen A Jonas Eik Jacobsen A Jonas Grønkjær Perdersen A Jørgen Andersen A Jørgen Ludvigsen A Jørgen Høj A Jørgen Marcher A Jørgen K. Nielsen A Jørgen P. Olsen A Julie Søholm A Jytte Nielsen A 8 9

6 Marts 5 Onsdag Orintering om skovens arbejde. 28 Lørdag Kl. 16 Kl. 18 Standerhejsning + Reception. Spisning af medbragt mad senere. 29 Søndag Kl søndagsroning bemærk i marts og april er det kl , der startes. April Årets gang i roklubben Lørdag Søndag Maj Kl Kl Roskole 1 Senior Roskole 1 Senior 3 Søndag Kl. 9 Søndagsroning starter nu kl Søndag Kl Lyngbytur (kræver ikke tilmelding) Opslag Kl Hjælpeinstruktør/genopfriskning Lørdag Søndag Kl Kl Roskole 2 Senior Roskole 2 Senior 27 Onsdag Kl Outriggerroning (Gig, Sculler, 2x, 4+, 8+). 29 Fredag Lions havnefest - Furesøbad 30 Lørdag Lions havnefest - Furesøbad Juni 3 Onsdag Kl Outriggerroning (Gig, Sculler, 2x, 4+, 8+). 6 Lørdag Kl. 9 til 16 Styrmandskursus 1. Kurset er for roer med 7 Søndag Kl. 9 til 16 minimum 1 sæsons erfaring. Tilmelding via opslagstavlen. 10 Onsdag Kl Outriggerroning (Gig, Sculler, 2x, 4+, 8+). 19 Fredag Kl Nattergale- og frøtur. Søen rundt + stop i Vejlesø + natmad i klubben. Husk forplejning = lidt til Vejlesø + natmad i klubben. (kræver ikke tilmelding). 23 Tirsdag Kl Fællesroning inden Sct. Hans. 23 Mandag Kl. 19 Sct. Hansaften. Grill ved klubben. Klubben sørger for tændt grill. Medbring selv mad og drikke. 27 Lørdag Næstved-tur Juli 31 Fredag August Præstøtur. Tilmelding påkrævet. Opslag vil blive sat op. Ansvarlig: Jens Chr Lørdag Præstøtur. Tilmelding påkrævet. Opslag vil 2 Søndag blive sat op. Ansvarlig: Jens Chr Onsdag Kl Outriggerroning (Gig, Sculler, 2x, 4+, 8+). 15 Lørdag Kl Svømmeprøve og sikkerhedstræning. 15 Lørdag Kl. 17 til 18 Kanindåb Info tilmelding kommer på opslagstavlen. Ansvarlig: Martin Diedrichsen 15 Lørdag Kl Kanin-fest Ansvarlig: Martin Diedrichsen 19 Onsdag Kl Outriggerroning (Gig, Sculler, 2x, 4+, 8+). 22 Lørdag Kl. 9 til 16 Styrmandskursus 2. Kurset er for roer med 23 Søndag Kl. 9 til 16 minimum 1 sæsons erfaring. Tilmelding via opslagstavlen. 26 Onsdag Kl Outriggerroning (Gig, Sculler, 2x, 4+, 8+). 29 Lørdag Danske Bank Cup (Pondus Cup) ved Bagsværd Sø 30 Søndag Kl Havnetur. Info og tilmelding kommer på opslagstavlen. Sept 19 Lørdag 19 Lørdag 27 Søndag Kl Oktober 24 Lørdag Kl Supperoning. VM hygge (VenskabsMotion) Info og tilmelding kommer på opslagstavlen. Kredstur på Furesøen. Kig i den»røde mappe«. Lyngbytur (kræver ikke tilmelding) Husk forplejning! Spørgsmål kontakt Martin D 24 Lørdag Kl Standerstrygning og reception. 24 Lørdag Kl Spisning af medbragt mad

7 Kano-og kajakklubben Nord A Karsten Brøndrum A Karsten Hamborg Andersen A Kasper Mosen A Kate Nielsen A Kim Andersen A Kim Damgaard A Kirsten Christiansen A Kirsten Fraenkel A Kirsten Lauritzen A Kirsten Halsnæs A Kristen Frank A Kurt Nielsen A Kurt Franch A Lars H.W. Avlund A Lasse Hegner A Leif Fahrenholtz A Leif Kristian B. Kristensen A Lene Bech Jørgensen 27 P Lis Christoffersen A Lisbeth Helm P Lisbeth Mygind A Lisbeth Hallestad A Liselotte Fribo Göttsche A Lone Ley A Louise Rønne A Ludvig Skram A Mads Boesen 44 A Magne Skov A Marianne Wintersø A Marianne Redder A Marianne Henney A Marianne Thomasen A Marianne Winther Rix A Marie Otto A Marie Sax Røgind A Markus Hagan A Martin Hallengren A Martin Nygaard Diedrichsen A Mathias Oreskov A Mathias Steffensen A Mathias Larsen A Mathias Nikitos Agapitos A Merete Andersen P Mette Bonnor A Mette Møller A Michael Hermansen A Michael Kassow A 12 Michael Niels Sommer A Mie Boesen A Mikkel Åby Kruse A Morten Lysholt A Nanna Vilen A Niels Funch Jensen A Niels Henrik Stene A Niels-Erik Nielsen A Nina Heinø A Ole Henningsen A Ole Kongsbak A Ole Præst Larsen A Oliver Bjerregaard Fagerholt A Ossy Jensen A Patrick Søndergaard A Peer Wintersø P Peter Ley A Peter Eldahl Jensen A Phillip Glatved Hermansen P Pia Fanø P Poul Hansen A Rebecca Busk A Regnar Jarnbak A Rikke Benjaminsen A Rune Helgesen A Rune Gärtner A Rune Heidemann A Ruth de Place A Signe Sax Røgind A Simon Holm A Sonja Hausgaard A Søren Lundgaard A Søren Boysen A Sten Balslev P Stephen Carney A Susanne Schweitz A Susanne Vind A Tais La Cour A Tanja Glatved Hermansen A Thomas Steffensen A Thomas Søren Henney A Tina Porsbak A Tom Nielsen A Torben Schmidt-Rasmussen A Troben Sørensen A Vagn Kaas A En dag med Ergometer sjov Åbent DM i Ergometerroning, det lyder ikke så ophidsende. Men jeg ved det er sjovt, så en stille og kold lørdag i januar kom Furores udsendte til en tætpakket parkeringsplads udenfor Gladsaxe sportshal. Efter lidt kørsel rundt på pladsen fandt jeg endelig en plads til bilen i nogenlunde gåafstand fra konkurrencerne. Lige når man kommer ind i foyeren, summer det af aktivitet. Først møder man DFfR stand ved siden af andre ro-stande og i baggrunden duft af kaffe og et cafeteria. Bag foyeren finder jeg to store haller forbundet med en overdækket gang. Disse haller danner ramme om de åbne Danmarksmesterskaber i Ergometer roning. I den ene hal var række efter række af Ergometre opsat til opvarmning det virkede som om der var hundrede men det er nok i overkanten der var i alle tilfælde mange. I den store hal ved siden af kører konkurrencerne non stop. To rækker ergometre med 20 i hver række og store lystavler bag og på siderne er Holdstafet med Marianne, Stictor, Ole og Bo stillet op på gulvet. Lystavlerne viser skiftevis resultater og TV klip af optagelser fra konkurrencerne. Overfor de konkurrerende roere er en stor tribune tæt pakket med tilskuere. Straks efter ankomsten ser jeg Marianne sidder og slider i et Ergometer i klassen Dame Veteran 50+ Letvægt (50-59år) 2000m. Thomas står som support på første række. Efter et hårdt slid opnåede Marianne en flot sølvmedalje. Tillykke! Så var det Bo H s tur i Herre Vet. 40+ (40-49år) 2000m i et meget meget stærkt felt. Bo kom ind som nummer 13 i 7:30, hvor nummer 1 vandt med 6:19. Ole stillede op i Herre Vet. 50+ Letvægt (50-59år) 2000m og her var konkurrencen også meget hård. Ole opnåede en 4 plads på 7:22 også meget flot af en roer, som er med for første gang. Rebecca stillede op, selv om hun lige havde haft en drøj gang influenza, i Piger Jun. C (13-14år) 1000m og hun gjorde det igen. Den pige kan vir- 13

8 Mathias L med Mads kelig lægge kræfterne i, når det gælder. Hun kom ind på en 2 plads efter en hårdt løb med en meget stærk (og stor) roer fra Århus. Tillykke med sølvet Rebecca! Så var Mathias L klar på maskiner i Drenge Jun. B (15-16år) 2000m som er meget langt for drengene. Mathias opnåede en 18 plads af ikke mindre en 34 opstillede drenge. Mere imponerende er det, at Mathias præcis roede, som han var blevet enige om med træner Mads Boesen. Tiden er den flotte 7:23. Det var meget flot Mathias. Klasserne bliver stærkere og stærkere, og der bliver roet hurtigere og hurtigere, og stemningen i salen stiger jævnt. I Herre Sen. B Letvægt (19-22år) 2000m er det virkelig de stærke drenge, som mødes. Her vinder Odder Roklub med 6:11 og vor Asbjørn slider sig til den imponerende tid på 7:12 - en flot personlig præstation. Konkurrencens absolutte højdepunkt er Herre åben Letvægt 2000m, med mange af roverdenens stjerner. Her var intens TV dækning, med lokal TV og TV2 i front omgivet med en hær af journalister og presse fotografer. Igen, igen, igen præsterede Henrik det utrolige. Efter meter er stemningen intens og hele salen står på benene, og der går et sus igennem alle, da Henrik stryger over målstregen i tiden 5:58.5. Danmarksmester Ungdoms stafet, med Mathias, Mathias L, Helena med træner Mads mod Bronze medalje. JA, Guld JA og og endnu mere fantastisk: NY VERDENS REKORD! Så kommer de mere muntre og lynhurtige sprint konkurrencer for piger og drenge. Her kommer Rebecca ind til en sølv placering, Helena lige efter som nummer 5. Hos drengene kommer Mathias ind som nummer 6 og Mathias G som nummer 19. Asbjørn når en 7 plads hos Herrerne. Det sjoveste er nok Holdstafet, hvor Juniorerne startede først og vore friske piger og drenge var klar endnu en gang. Helena Hviid Trier, Rebecca Busk, Mathias Larsen, Mathias Gottlieb Oreskov stillede op og vandt Bronze. Tillykke Furesø piger og drenge og træner Mads! Og som rosinen i pølseenden stillede Furesø op i Holdstafet med Henrik Stephansen, Bo Hartz, Marianne Henney og Ole Kongsbak og efter et fantastisk race opnåede holdet en 9 plads. Super! Til slut snuppede Rebecca en Guldmedalje hun var inviteret med i Brandmændenes hold i firmastafet, de manglede een til at pynte på holdet. Således sluttede Roklubben Furesø Stictor med Guldmedalje og ny Verdensrekord en sjov og aktiv dag med masser af sjov og jeg er sikker på roerne sov godt, da de var kommet hjem hen ad aftenstide. Det var en rigtig god dag for mange fra Roklubben Furesø både for tilskuerne som for de aktive roerer. Tak til Stictor med - ny Verdensrekord ved Åbne Mesterskaber for Mænd letvægt. Medaljer også til de stærke Juniorroere Mathias L, Mathias G, Asbjørn, Rebecca, Helena. Og tak til Master roerne: Marianne, Bo og Ole for en forrygende dag. Kim Rebecca mod sølvmedaljen - med Mads bagved 14 15

9 Beretning fra materielkommandoen 2008 var endnu et godt år for vores materiel og der var ingen nævneværdige skader alle både har været til rådighed det meste af tiden. Bådene har roet en del samlet km. Af både kan særligt fremhæves følgende: Nr. 1 Gråanden (Inr 2) 3325 Nr. sjok Lommen (1x) 14 km Af andre betragtninger kan følgende fremhæves: Krikanden (Inr 4) har kun roet 529 mens Musvågen (Inr 4) har roet gang så langt er det et udtryk for at Musvågen er en 5 gange bedre båd? eller at det er 5 gange lettere at få Musvågen i vandet? Konklusion på ovenstående er: At hvis en båd har kulfiberårer så bliver den valgt 5 gange oftere til at ro i end en båd med træårer. At træårer kan bruges som et adfærds regulerende middel når en båd trænger til en pause så får den årer af træ Oxford Rowing Healthcare Bulletin, 16 også kendt som ORHB, har publiceret en artikel om kulfiber associeret helbreds konsekvenser på engelsk: carbon fibre associated healthcare consequences. Undersøgelsen er gennemført I Oxford Rowing Club Meadow Lane Oxford, OX4, United Kingdom It has been proven beyond any reasonable doubt that: If all you re rowing is done with a carbon fibre oar then you in the long term will suffer from: Muscular decrease due to the fact that you do not use the muscles in your arms to a degree where they stay in shape Whit fingers (cold fingers) due to the fact that the sound vibration in the carbon oars makes it difficult for the skin on your fingers to stay in contact with the oars. Et af de midler som har været afprøvet for at mindske lyd effekten har været at hælde vand i kulfiber åren det har vi selv prøvet på Mågen men resultaterne har været svingende nogle årer er knækket det gjorde Mågens også. Da vi her i Furesø ikke vil lade os afskrække af den slags undersøgelser, så har vi til næste sæson indkøbt kulfiber årer til Krikanden og Mågen så de igen vil blive brugt Af yderligere nyanskaffelser kan nævnes: 6 stk. nye ergometre til erstatning af de 4 vi havde vi fik i støtte af Tuborg fonden. 1 stk. ny kulfiber 4x/4- Instruktion Roskoler Styrmandskursus Genopfriskning Outrigger roning Sikkerhedstræning Se i kalenderen for datoer. Den kommende sæson: Fast spuling kommer nok igen der samler sig lige lovligt meget snavs under div. Lister, og det kommer ikke ud af båden ved den almindelige aftørring. Venligst stadig bliv bedre til at gå i båden, lægge fra, lægge til, gå fra borde I er aldrig færdiguddannede som styrmænd I skal holde jeres færdigheder ved lige hele tiden, og det gøres ved at gøre tingene bye the book. Årer af træ vil blive brugt til at sikre en lige fordeling af KM i bådene. Til sidst så er det også på sin plads at sig tak til: Onsdagsholdet for deres store indsats den kan vi alle være glade for, hvis de ikke var der, så skulle vi andre lave meget mere. Tak til dem, som hjælper til med instruktion Tak til alle for at bruge bådene for selv om jeg måske ikke vil indrømme det så er det jo det, det handler om. Bo Vort klublokale Vi siger Nej Tak til udlån af vort klublokale! For fjorten dage siden henvendte Ole Rinck Christensen sig med en plan om at benytte vort klublokale i dagtimerne, hvor han vurderede, vi ikke benyttede det. Initiativet er Ole Christensens eget, og går i korthed ud på at få midler fra Furesø kommune til at oprette en ældre aktivering. Basen er klublokalerne ved Furesø Marina, og det gælder såvel vore lokaler som lokalerne hos vore naboer. Roklubben Furesø benytter både klublokale som bådhal dagligt. Fra morgen til aften, til de sidste går hjem efter træning efter arbejde. Vore aktiviteter er mange, fra gymnastik til træarbejder og lakering sammen med intens ergometertræning dette gælder alle grupper af vore roere ældre som yngre. Kim Bo uddeler Kilometer gaver til roere over 500 km. 17

10 Kalender Kontingent? Klubkalender Lørdag, 28. marts kl : STANDERHEJSNING. Øvrige datoer - se midtersider! Kim hylder Henriks to verdensrekorder til lagkagefest. Henrik mødte op med høj feber. Lagkage At slå en Verdensrekord er det ikke mange som opnår i livet. Men vi er i den fantastiske situation, at det er blevet kutyme i Roklubben Furesø. Vi fejrer en ny Verdensrekord med lagkage og champagne eller cola alt efter alder. De sidste gange har det været Henrik optjent ikke mindre end to lagkager. Verdensrekord ved Europa mesterskaberne i Athen. Ugen efter, ved igen at slå sin egen verdensrekord ved Danmarksmesterskabet. Tak til Henrik, som mødte op, selv om han var hundesyg med influenza, for at skære lagkagen for og ikke skuffe de mange, som var mødt op for Rebecca, men denne gang havde at hylde den flotte præstation. Kim Ungdomsroere fejrer Henrik med lagkage 18 Kontingentet opkræves halv- eller helårlig forud: Juniorer (indtil 18 år) kr halv årlig 900 kr. helårlig Seniorer kr halvårlig kr. helårlig Passive kr. helårlig Indskud seniorer 200 kr., juniorer 100. Halvårligt kontingent betales senest 27. februar/31. juli. Soldater og medlemmer over 18 år under uddannelse betaler juniorkontingent. Ansøgning med kopi af studiekort eller lign. dokumentation til kassereren. Kontingentet skal betales forud, og restance medfører tab af retten til at benytte klubbens materiel (ligesom tab af stemmeret på general forsamlingen). Ved rykning betales kr. 50. HUSK MEDLEMSNUMMER PÅ GIROKORTET!!! HUSK!! Søndagsroning starter 29/3 kl

11 B Formand: Kim Andersen, Skovvej 4, Buresø, 3550 Slangerup, tlf Sekretær: Hanne Christensen Bøgehaven 24, 3500 Værløse, tlf Kasserer: Marianne Henney, Skolekrogen 30, 3500 Værløse, tlf Rochef: Martin Diedrichsen, Kildebakken 42, 1.tv, 2860 Søborg, tlf Materielforvalter: Bo Jystrup, Sandholmvej 8, 3450 Allerød, tlf e-ml: Bestyrelse Ungdomsleder: Jonas Eik Jacobsen, Nybrovej 304, B O46, 2800 Kongens Lyngby, tlf Kaproningschef: Henrik Rong, Toftegårdsvej Værløse tlf Suppleanter: Frederik Hermansen, Ryetvej 35, st.th., 3500 Værløse, tlf Adda Nielsen, Vibevangen 7, 3520 Farum, tlf Husforvalter: Anni Kreutzfeldt, Bavnestedet 71, 3500 Værløse, tlf mobil: Ansvarshavende redaktør: Erik Jacobsen, Fensmarks Alle 5, 3520 Farum, tlf Sats og layout: Regnar Jarnbak, Mølledalen 5, 3500 Værløse, tlf Næste nummer af FURORE forventes primo maj. Stof til bladet skal være redaktionen i hænde senest 10. april. Jeg har ikke alene bevaret min ungdommelige figur, jeg har fordoblet den!

Julestue. Onsdag den 3. december klokken 19:00 Restaurant Furesø Marina

Julestue. Onsdag den 3. december klokken 19:00 Restaurant Furesø Marina ROKLUBBEN»FURESØ«Medlem af Dansk Forening for Rosport under Dansk Idrætsforbund Adresse: Furesøbad, Fiskebæk, 3500 Værløse Klubtelefon: 4495 0157 Girokonto: 6550509 http://www.rofu.dk NR. 7 NOVEMBER 2008-40.

Læs mere

NR. 3 APRIL 2007-39. ÅRGANG

NR. 3 APRIL 2007-39. ÅRGANG ROKLUBBEN»FURESØ«Medlem af Dansk Forening for Rosport under Dansk Idrætsforbund Adresse: Furesøbad, Fiskebæk, 3500 Værløse Klubtelefon: 4495 0157 Girokonto: 6550509 http://www.rofu.dk NR. 3 APRIL 2007-39.

Læs mere

Dengang, det var før...

Dengang, det var før... ROKLUBBEN»FURESØ«Medlem af Dansk Forening for Rosport under Dansk Idrætsforbund Adresse: Furesøbad, Fiskebæk, 3500 Værløse Klubtelefon: 4495 0157 Girokonto: 6550509 http://www.rofu.dk NR. 3 APRIL 2008-40.

Læs mere

NR. 3 April 2010-42. ÅRGANG

NR. 3 April 2010-42. ÅRGANG ROKLUBBEN»FURESØ«Medlem af Dansk Forening for Rosport under Dansk Idrætsforbund Adresse: Furesøbad, Fiskebæk, 3500 Værløse Klubtelefon: 4495 0157 Girokonto: 6550509 http://www.rofu.dk NR. 3 April 2010-42.

Læs mere

Torben og Gitte. Instruere nye Kaniner Helle, Iben og Kenneth Fotograf : Johannes

Torben og Gitte. Instruere nye Kaniner Helle, Iben og Kenneth Fotograf : Johannes ROKLUBBEN»FURESØ«Medlem af Dansk Forening for Rosport under Dansk Idrætsforbund Adresse: Furesøbad, Fiskebæk, 3500 Værløse Klubtelefon: 4495 0157 Girokonto: 6550509 http://www.roklubbenfureso.dk NR. 1

Læs mere

Standerhejsning. kl. 16.00. lørdag den 2. april. Bestyrelse. sædvanlige priser. Vin, øl og vand kan købes til de. medbragt mad

Standerhejsning. kl. 16.00. lørdag den 2. april. Bestyrelse. sædvanlige priser. Vin, øl og vand kan købes til de. medbragt mad B Formand: Kim Andersen, Skovvej 4, Buresø, 3550 Slangerup, tlf. 4733 9233 e-mail: formand@fureso.dk Sekretær: Jesper Bøgelund Rosenvænget 1, 3520 Farum, tlf. 4495 1984 e-mail: sekretaer@fureso.dk Kasserer:

Læs mere

Edderfuglen fra storslået til ituslået på 4 dage..

Edderfuglen fra storslået til ituslået på 4 dage.. ROKLUBBEN FURESØ Medlem af Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idrætsforbund Adresse: Furesøbad, Frederiksborgvej 101, 3500 Værløse Klubtelefon: 4495 0157 Bankkonto: reg.1551 nr. 6550509 http://www.roklubbenfureso.dk

Læs mere

NR. 2 MARTS 2008-40. ÅRGANG

NR. 2 MARTS 2008-40. ÅRGANG ROKLUBBEN»FURESØ«Medlem af Dansk Forening for Rosport under Dansk Idrætsforbund Adresse: Furesøbad, Fiskebæk, 3500 Værløse Klubtelefon: 4495 0157 Girokonto: 6550509 http://www.rofu.dk NR. 2 MARTS 2008-40.

Læs mere

Stander- strygning. Se midtersiderne med formandens invitation. Bestyrelse

Stander- strygning. Se midtersiderne med formandens invitation. Bestyrelse B ROKLUBBEN»FURESØ«Medlem af Dansk Forening for Rosport under Dansk Idrætsforbund Adresse: Furesøbad, Fiskebæk, 3500 Værløse Klubtelefon: 4495 0157 Girokonto: 6550509 http://www.fureso.dk NR. 5 OKTOBER

Læs mere

Regnar Jarnbak døber vores nye 4x Glenten. NR. 3 Maj 2009-41. ÅRGANG

Regnar Jarnbak døber vores nye 4x Glenten. NR. 3 Maj 2009-41. ÅRGANG ROKLUBBEN»FURESØ«Medlem af Dansk Forening for Rosport under Dansk Idrætsforbund Adresse: Furesøbad, Fiskebæk, 3500 Værløse Klubtelefon: 4495 0157 Girokonto: 6550509 http://www.rofu.dk NR. 3 Maj 2009-41.

Læs mere

Generalforsamling. onsdag den 27. februar kl. 19.00 på Stavnsholt Skole. Et tilbageblik På opfordring, Kantinen, Stavnsholtvej 43, 3520 Farum

Generalforsamling. onsdag den 27. februar kl. 19.00 på Stavnsholt Skole. Et tilbageblik På opfordring, Kantinen, Stavnsholtvej 43, 3520 Farum ROKLUBBEN»FURESØ«Medlem af Dansk Forening for Rosport under Dansk Idrætsforbund Adresse: Furesøbad, Fiskebæk, 3500 Værløse Klubtelefon: 4495 0157 Girokonto: 6550509 http://www.rofu.dk NR. 1 JANUAR 2008-40.

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Femte gang med succes

Femte gang med succes Femte gang med succes Det kan man sige om de Sjællandske mesterskaber i Kalundborg Hallerne. Samtidigt kan vi også allerede nu love at det ikke bliver sidste gang, og at stævnet vil ligge nogenlunde samtidigt

Læs mere

Aktiviteter i Middelfart Roklub ud over de normale trænings og klubaftener Sæson 2014/2015

Aktiviteter i Middelfart Roklub ud over de normale trænings og klubaftener Sæson 2014/2015 Aktiviteter i Middelfart Roklub ud over de normale trænings og klubaftener Sæson 2014/ 12 detagere Langture og Længere endagsture: 30. april 2. maj Store bededagstur til Augustenborg Roklub 1.juli Madpakketur

Læs mere

NR. 4 JUNI 2006-38. ÅRGANG

NR. 4 JUNI 2006-38. ÅRGANG ROKLUBBEN»FURESØ«Medlem af Dansk Forening for Rosport under Dansk Idrætsforbund Adresse: Furesøbad, Fiskebæk, 3500 Værløse Klubtelefon: 4495 0157 Girokonto: 6550509 http://www.rofu.dk NR. 4 JUNI 2006-38.

Læs mere

NYHEDSARKIV 2012. http://middelfartroklub.dk/billeder/ergorum1small.jpg GODT NYTÅR TIL ALLE MEDLEMMER OG STØTTER AF ROKLUBBEN. 201227.

NYHEDSARKIV 2012. http://middelfartroklub.dk/billeder/ergorum1small.jpg GODT NYTÅR TIL ALLE MEDLEMMER OG STØTTER AF ROKLUBBEN. 201227. NYHEDSARKIV 2012 31.december 2012 - NYTÅRSKUR Indvielse af nyrenoveret ergometerrum kl. 9.30 Derefter nytårstur til Kulturø, hvis vejret tillader el. måske en gåtur i vor flotte natur. Kl. ca. 12 er der

Læs mere

ROKLUBBEN FURESØ Medlem af Dansk Forening for Rosport under Dansk Idrætsforbund NR. 1 JANUAR 2013-45. ÅRGANG. ... Store vaskedag 1. Foto: Kim A.

ROKLUBBEN FURESØ Medlem af Dansk Forening for Rosport under Dansk Idrætsforbund NR. 1 JANUAR 2013-45. ÅRGANG. ... Store vaskedag 1. Foto: Kim A. ROKLUBBEN FURESØ Medlem af Dansk Forening for Rosport under Dansk Idrætsforbund NR. 1 JANUAR 2013-45. ÅRGANG Foto: Kim A.... Store vaskedag 1 Værd at vide... Sangsvane Sangsvane Cygnus cygnus 140 cm. Kendes

Læs mere

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10. okt. 2011 30. årgang Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt En aften med

Læs mere

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov Billeder fra 8'er Grand Prix NYHEDSARKIV 2002 Se billederne i Galleriet! Billederne er indsendt af: Evan Jeppesen GYMNASTIK- torsdag Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 8. grand

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang Rotur på fjorden 10. april 2010 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Roklubbens 110 års fødselsdag Morgenroture Søndagslangture Sea

Læs mere

Mens vi venter på foråret, med aktivitet på vandet.

Mens vi venter på foråret, med aktivitet på vandet. ROKLUBBEN FURESØ Medlem af Dansk Forening for Rosport under Dansk Idrætsforbund Adresse: Furesøbad, Frederiksborgvej 101, 3500 Værløse Klubtelefon: 4495 0157 Bankkonto: 0283 6550509 http://www.roklubbenfureso.dk

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Kurser Arbejdslørdage Gåture Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Kurser Arbejdslørdage Gåture Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10 oktober 2012 31. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Kurser Arbejdslørdage Gåture Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61

Læs mere

Standerstrygningstale 2015

Standerstrygningstale 2015 Standerstrygningstale 2015 Så står vi her igen velkommen til jer alle dejligt at se et godt fremmøde. I dag er jo dagen, hvor sommersæsonen for alvor er slut og vi gør op, hvor mange kilometer, vi har

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 31. MARTS - 2. APRIL 2006 Særslev Grovpistol Herre 23 deltagere 5 Hold Fripistol Junior

Læs mere

NR. 6 September 2009-41. ÅRGANG

NR. 6 September 2009-41. ÅRGANG ROKLUBBEN»FURESØ«Medlem af Dansk Forening for Rosport under Dansk Idrætsforbund Adresse: Furesøbad, Fiskebæk, 3500 Værløse Klubtelefon: 4495 0157 Girokonto: 6550509 http://www.rofu.dk NR. 6 September 2009-41.

Læs mere

NR. 2 Maj 2012-44. ÅRGANG

NR. 2 Maj 2012-44. ÅRGANG ROKLUBBEN FURESØ Medlem af Dansk Forening for Rosport under Dansk Idrætsforbund Adresse: Furesøbad, Frederiksborgvej 101, 3500 Værløse Klubtelefon: 4495 0157 Bankkonto: 0283 6550509 http://www.roklubbenfureso.dk

Læs mere

Hårslev Gymnastikforening

Hårslev Gymnastikforening Hårslev Gymnastikforening Byder velkommen til en ny sæson 2017 / 2018 Sæsonprogram Hårslev Gymnastikforening. Nye og gamle ledere byder velkommen til en ny sæson. Mød op første gang, eller ring til en

Læs mere

NR. 5 AUGUST 2008-40. ÅRGANG

NR. 5 AUGUST 2008-40. ÅRGANG ROKLUBBEN»FURESØ«Medlem af Dansk Forening for Rosport under Dansk Idrætsforbund Adresse: Furesøbad, Fiskebæk, 3500 Værløse Klubtelefon: 4495 0157 Girokonto: 6550509 http://www.rofu.dk NR. 5 AUGUST 2008-40.

Læs mere

Mester Herrer. Mester Damer. Herre A. Dame A

Mester Herrer. Mester Damer. Herre A. Dame A Der blev spillet KM Bohle i alle 3 haller i weekenderne - og 1-1 marts 200 og resultaterne blev følgende.. Mester Herrer Bent-Ole Gad 202 Allan Mogensen 23 21 Michael Winding Henrik Sandell 21 Jørgen Risnæs

Læs mere

Foto Kim. NR. 6 November 2013-45. ÅRGANG

Foto Kim. NR. 6 November 2013-45. ÅRGANG ROKLUBBEN FURESØ Medlem af Dansk Forening for Rosport under Dansk Idrætsforbund Adresse: Furesøbad, Frederiksborgvej 101, 3500 Værløse Klubtelefon: 4495 0157 Bankkonto: 0283 6550509 http://www.roklubbenfureso.dk

Læs mere

Jyske Mesterskaber og Nordic Open

Jyske Mesterskaber og Nordic Open Jyske Mesterskaber og Nordic Open Godt 20 roere fra Odder Roklub deltog i Jyske mesterskaber i lørdags. Junior C drenge: I junior C 13 og 14 år roede Rasmus Blæsbjerg sig ind på en sikker 2. plads efterfulgt

Læs mere

NR. 1 Januar ÅRGANG

NR. 1 Januar ÅRGANG ROKLUBBEN»FURESØ«Medlem af Dansk Forening for Rosport under Dansk Idrætsforbund Adresse: Furesøbad, Fiskebæk, 3500 Værløse Klubtelefon: 4495 0157 Girokonto: 6550509 http://www.rofu.dk NR. 1 Januar 2010-42.

Læs mere

Jane Stella Winther og Nick Andrés Winther Kristensen Fjordparken 220 8700 Horsens. ret: 23 10-2014. Godsbanegade 1, 1. tv.

Jane Stella Winther og Nick Andrés Winther Kristensen Fjordparken 220 8700 Horsens. ret: 23 10-2014. Godsbanegade 1, 1. tv. ret: 23 10-2014 Navn og adresse Pårørende Godsbanegade 1, 1. tv. Jens Nielsen - Tlf.: 29768036 Mail : jens-nielsen01@jubii.dk Tove Nielsen - Tlf.: 75621368 / 24251224 Godsbanegade 1, 1 th. Flemming Hjortlund

Læs mere

NYHEDSARKIV 2007. Der afholdes julefrokost i klubben fredag d. 14.december. Tilmelding senest 11.dec. Liste er ophængt i klubben 200714.

NYHEDSARKIV 2007. Der afholdes julefrokost i klubben fredag d. 14.december. Tilmelding senest 11.dec. Liste er ophængt i klubben 200714. Forum oprettet NYHEDSARKIV 2007 På siden Forum kan du komme med dine egne indlæg. Brug fx. siden til at aftale roture med andre. Siden er åben for alle og for alle emner. Det er således ikke klubbens eller

Læs mere

Nr. 2 Maj 2007 27. årgang. Medlemsblad. Lemvig Roklub. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund

Nr. 2 Maj 2007 27. årgang. Medlemsblad. Lemvig Roklub. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund Nr. 2 Maj 2007 27. årgang Medlemsblad Lemvig Roklub Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 Formand Jørgen Kielsholm Torsvej 115 97 82 18 92 kielsholm@mail.dk BESTYRELSEN 2007 Kasserer Hanne

Læs mere

Generalforsamling torsdag den 23. februar kl på Stavnsholt Skole Kantinen, Stavnsholtvej 43, 3520 Farum

Generalforsamling torsdag den 23. februar kl på Stavnsholt Skole Kantinen, Stavnsholtvej 43, 3520 Farum ROKLUBBEN»FURESØ«Medlem af Dansk Forening for Rosport under Dansk Idrætsforbund Adresse: Furesøbad, Fiskebæk, 3500 Værløse Klubtelefon: 4495 0157 Girokonto: 6550509 http://www.rofu.dk NR. 1 JANUAR 2006-38.

Læs mere

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub 26. årgang Juli 2010 Nr. 6 Sommeraften Rigtig god ro-sommer www.ishoj-roklub.dk 1 Ishøj Roklub Stiftet 16. oktober 1983 Medlem af Dansk Forening for Rosport under

Læs mere

Børn til og med 11 år, 6 km

Børn til og med 11 år, 6 km Børn til og med 11 år, 6 km 00:37:04 Tilde Plass 306 1 00:55:42 Mille Plass 307 2 00:55:43 Cecilie Rasmussen 338 3 01:02:16 Rasmus Rosendahl Kaa 163 4 01:02:18 Ida Rosendahl Kaa 155 5 01:02:20 Christine

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

HOLSTEBRO ROKLUB. Træningstider i vinterhalvåret Roerne inddelt i grupper og med træningstider som angivet på vedlagte skema.

HOLSTEBRO ROKLUB. Træningstider i vinterhalvåret Roerne inddelt i grupper og med træningstider som angivet på vedlagte skema. Kære roere og forældre! Dato: 05/03/2014 Hermed oversigt over træningstider, KCM-samlinger, regattaer m.v. Træningstider i vinterhalvåret Roerne inddelt i grupper og med træningstider som angivet på vedlagte

Læs mere

STARTLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE I WORLD CUP HALLEN' RØDOVRE LØRDAG D.. AUGUST 2015

STARTLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE I WORLD CUP HALLEN' RØDOVRE LØRDAG D.. AUGUST 2015 STARTLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE I WORLD CUP HALLEN' RØDOVRE LØRDAG D.. AUGUST 2015 Følgende klubber bydes velkommen: Coop Idræt - Tryg & NLP. - Alfa Laval - D S B - C/T * I - Disa - Danske Bank Laybourn

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

NR. 7 NOVEMBER ÅRGANG

NR. 7 NOVEMBER ÅRGANG ROKLUBBEN»FURESØ«Medlem af Dansk Forening for Rosport under Dansk Idrætsforbund Adresse: Furesøbad, Fiskebæk, 3500 Værløse Klubtelefon: 4495 0157 Girokonto: 6550509 http://www.rofu.dk NR. 7 NOVEMBER 2007-39.

Læs mere

Foto Kim. NR. 1 Marts 2014-46. ÅRGANG

Foto Kim. NR. 1 Marts 2014-46. ÅRGANG ROKLUBBEN FURESØ Medlem af Dansk Forening for Rosport under Dansk Idrætsforbund Adresse: Furesøbad, Frederiksborgvej 101, 3500 Værløse Klubtelefon: 4495 0157 Bankkonto: 0283 6550509 http://www.roklubbenfureso.dk

Læs mere

Nummer Navn Tid for distancen Placering

Nummer Navn Tid for distancen Placering Starttidspunkt: 14:00 Gruppe 1 Børe til og med 11 år 6 Km 316 Mads Munk Larsen 00:29:59 1 485 Morten Werwgreen 00:30:36 2 404 Kasper Brysting 00:31:07 3 423 Steffen Kjærsgaard 00:31:16 4 313 Christian

Læs mere

RESULTATLISTE Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne

RESULTATLISTE Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne Steen Nielsen Fra: Gemt af Windows Internet Explorer 8 Sendt: 30. november 2011 18:30 Emne: Resultatliste - Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne 29-11-2011 11:00:14 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE Kongsted

Læs mere

vinterturnering cal 22,

vinterturnering cal 22, vinterturnering cal 22, 215-16 Individuel V1H1 - voksen 1 hand - 1 ( klasse 1 ) 16916 Rune Knudsen St. Restrup 283 286 288 857 3579 Allan Borg Års 284 286 287 857 16491 Peter Holmegaard Ålborg 288 278

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

Hold navn: Hold nr.: Løber Tid pers. Tid hold

Hold navn: Hold nr.: Løber Tid pers. Tid hold Hold navn: Hold nr.: Løber Tid pers. Tid hold Brørup Løbeklub Herre 1,0 35:52 Brørup Løbeklub Herre 1,1 Michael 6:41 Brørup Løbeklub Herre 1,2 Erik 7:45 Brørup Løbeklub Herre 1,3 Patrick 7:08 Brørup Løbeklub

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Eftersyn af redningsveste Nytårsfest og kur Ergometer træning Massevis af aktiviteter i de

Læs mere

Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.)

Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.) Bemandingsplan Hylke Festuge 2016 (1. udg.) Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke Festuge 2016, hvor jeg igen i år med rund hånd har fordelt vagter i madtelt, grill, pølsevogn og ølvogn. Kig

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Bestyrelse Værløse, tlf Regnar Jarnbak, Mølledalen 5, Sats og layout:

Bestyrelse Værløse, tlf Regnar Jarnbak, Mølledalen 5, Sats og layout: B Formand: Kim Andersen, Skovvej 4, Buresø, 3550 Slangerup, tlf. 4733 9233 e-mail: formand@fureso.dk Sekretær: Jesper Bøgelund Rosenvænget 1, 3520 Farum, tlf. 4495 1984 e-mail: sekretaer@fureso.dk Kasserer:

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 11 Nov. 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

Læs mere

KAPRONINGSMØDE SØNDAG D. 16. MARTS 2014

KAPRONINGSMØDE SØNDAG D. 16. MARTS 2014 KAPRONINGSMØDE SØNDAG D. 16. MARTS 2014 AGENDA FROKOST OG VELKOMST MÅL OG VISIONER SIKKERHED TRÆNING REGATTAER SÆSONOVERSIGT ØKONOMI BÅDFORDELING KAPRONINGSUDVALG HÅNDTERING AF BÅDE OG INDSTILLINGER KAPRONING

Læs mere

DELTAGERE / PARTICIPANTS

DELTAGERE / PARTICIPANTS Anders Johansen Anders Lund Andrea Luth Anette Pedersen Annemarie H. Kristensen Axel Grønkjær Bente Skovgaard Kristensen Berit Puggaard Birgitte Nielsen Bo Vestergaard Bodil Halkjær Kristensen Brian Askvig

Læs mere

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 30-10-2011 14:09:29 - DDS SP v.3.11.10.2 RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 87091 Tanja R. Wriedt 14-006 Næstved Skytteforening 200/11 198/09 398/20 2 88697 Kasper

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Resultater Vinterlang 2016 2016-01-31

Resultater Vinterlang 2016 2016-01-31 MeOS 2016-02-01 10:15:20, KORT, (1/6) Resultater Vinterlang 2016 2016-01-31 KORT (34 / 34) Tid Efter 1. Rasmus Lau Petersen Allerød OK 36:20 2:21 (2:21) 2:30 (4:51) 2:51 (7:42) 2:01 (9:43) 1:33 (11:16)

Læs mere

Skelskør Roklub, referat af generalforsamling den 26/ på Skælskør Bibliotek.

Skelskør Roklub, referat af generalforsamling den 26/ på Skælskør Bibliotek. Skelskør Roklub, referat af generalforsamling den 26/2 2016 på Skælskør Bibliotek. Formanden bød velkommen og foreslog Max Hansen som dirigent. Max blev valgt. Arne Binderup blev valgt som referent. Flemming

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5.

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5. Hals Forenede Sportsklubber Fodbold Trænerhåndbog Tilhører: 1 Indholdsfortegnelse Fodboldudvalg 3 Kampfordeler 3 Oversigt fodboldhold og træningstider 4 Nøgler 5 Spillerlister 5 Kontingent 5 Sæsonopstart

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

RESULTATLISTE Hvalsø 15m 2011

RESULTATLISTE Hvalsø 15m 2011 29-10-2011 17:42:49 - DDS SP v.3.11.10.2 RESULTATLISTE Hvalsø 15m 2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 94745 Benjamin Mastrup 12-043 Vallensbæk IF af 1939 200/10 200/13 400/23 G 2 96351 Louise Petersen

Læs mere

Side 1 af 7 06-09-2015 17:19:25 - DDS SP v.3.15.6.1 RESULTATLISTE Landsdelsmesterskaber 50-200- 300M 2015 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 114483 Thomas Marding Thorsen-Poulsen 09-116 Midtdjurs Skytteforening

Læs mere

MOTIONSLØB NR. 436 Onsdag den 27. juli 2011 Ved Bagsværd Sø Distance ca. 8,2 km, fugtigvarmt med nogen sol, ca. 20 o C

MOTIONSLØB NR. 436 Onsdag den 27. juli 2011 Ved Bagsværd Sø Distance ca. 8,2 km, fugtigvarmt med nogen sol, ca. 20 o C MOTIONSLØB NR. 436 Onsdag den 27. juli 2011 Ved Bagsværd Sø Distance ca. 8,2 km, fugtigvarmt med nogen sol, ca. 20 o C Kvinder, 8,2 km 1. MELINA N. OLSEN HI 33:29 (29) 2. VIBEKE DALSBERG NORDEA 38:44 P

Læs mere

Piger Nr Navn Klub Runde 1 Runde 2 I alt 22 Emilie Toftgaard 00:15:32 00:08:59 00:24:31

Piger Nr Navn Klub Runde 1 Runde 2 I alt 22 Emilie Toftgaard 00:15:32 00:08:59 00:24:31 Mænd Lørdagsløb 6. juni 2015 1 Michael Hainz Christensen NyborgTri 00:12:25 00:06:52 00:19:17 123 Tobias Toftgaard NyborgTri 00:13:06 00:07:25 00:20:31 85 Mogens Petersen 00:13:30 00:07:07 00:20:37 142

Læs mere

Kontingent SENIOR Efterår 2015-01.07.2015-12:00

Kontingent SENIOR Efterår 2015-01.07.2015-12:00 Billettype Bo Brassøe 1 Christian Poulsen 1 Jacob Hørbye 1 Mathias Fuglsang 1 Thomas Mølbjerg Jørgensen 1 Alex Brøndum 1 Anders Borregaard 1 Bjørn Bundgaard Jensen 1 Casper Hansen 1 Christian Jungersen

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

vinterturnering cal

vinterturnering cal vinterturnering cal 22. 215-16 Individuel V1H1 - voksen 1 hand - 1 ( klasse 1 ) 28779 niels vistesen Sjørring 287 287 16941 Peter Holmgaard Ålborg 283 283 15548 Mads Jensen Ulsted 283 283 15238 Mikkel

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

NYHEEDSARKIV 2006. Alle medlemmer ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for det gamle år hilsen fra bestyrelsen. 200620.

NYHEEDSARKIV 2006. Alle medlemmer ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for det gamle år hilsen fra bestyrelsen. 200620. Glædelig jul NYHEEDSARKIV 2006 Alle medlemmer ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for det gamle år hilsen fra bestyrelsen. 200620.dec 31.december 2006 Nytårsroning kl. 10.00, hvis vejret tillader.

Læs mere

Danske mesterskaber 2012

Danske mesterskaber 2012 Dansk Forening for Rosport afholder sammen med Københavns Regattaforening Danske mesterskaber 2012 Danmarksmesterskaber Forbundsmesterskaber Juniormesterskaber TU - Cup Finale Invitation På Bagsværd Sø

Læs mere

De Danske Mesterskaber M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2008 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 4. - 6. APRIL 2008 Korsør Grovpistol Herre 48 deltagere 10 Hold Fripistol Junior 037

Læs mere

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18 KLARGØRING ONSDAG Søren Jensenius xx xx xx xx xx xx Andreas Jensenius xx xx xx xx xx xx Lars Jensenius xx xx xx xx Lars Rørbæk xx xx Erik Husher xx xx xx xx xx xx Mette Schondel Andersen xx xx Emma Gade

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft 04-02-2012 23:09:11 - DDS SP v.3.11.12.1 RESULTATLISTE Møn Åben 2012 Luft Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1G 92515 Rikke Lindegaard 14-044 Faxe Skytteforening 200/12 200/12 400/24 2S 99756 Rebecca Ellehave

Læs mere

Åbne Danske Mesterskaber i indendørsroning

Åbne Danske Mesterskaber i indendørsroning & Åbne Danske Mesterskaber i indendørsroning Lørdag 29. januar 2011 Kl. 9.00-17.30 Arrangør: Bagsværd Roklub og Concept 2 Danmark Version 3 Invitation Side 2/5 Bagsværd Roklub og Concept 2 Danmark inviterer

Læs mere

Resultater. for Hanstholm løbet 2005

Resultater. for Hanstholm løbet 2005 Resultater for Hanstholm løbet 2005 RESULTATER - : KVINDER 4.2 KM 327 EMMA LEU HANSTHOLM 20.40 11 0.00 3 424 LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 24.36 9 0.00 8 336 KRISTINA MADSEN THISTED 29.39 12 0.00 24 426 KATHARINA

Læs mere

MOTIONSLØB NR. 474Rev. Onsdag den 18. juni 2014 Ved Bagsværd Sø Distance ca. 8,2 km, Sol, ca o C

MOTIONSLØB NR. 474Rev. Onsdag den 18. juni 2014 Ved Bagsværd Sø Distance ca. 8,2 km, Sol, ca o C MOTIONSLØB NR. 474Rev. Onsdag den 18. juni 2014 Ved Bagsværd Sø Distance ca. 8,2 km, Sol, ca. 23-21 o C Kvinder, 8,2 km 1. Helle Nygaard (N260) NOVO 40:02 (42) 2. Andrea Reif Andersen (T349) TOPDANMARK

Læs mere

DGI Nordsjælland Skydning Milnersvej 44-46 3400 Hillerød 79 40 47 00

DGI Nordsjælland Skydning Milnersvej 44-46 3400 Hillerød 79 40 47 00 DGI Nordsjælland Skydning Milnersvej 44-46 3400 Hillerød 79 40 47 00 nordsjaelland@dgi.dk www.dds-nordsjaelland.dk DGI idræt & fællesskab 04-01-2015 RESULTATLISTE HOLDTURNERINGEN FREDERIKSBORG AMT Efterår

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010 StævneProgram 24-08-2010 15:59 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.21 Januar 2010 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-84400 Oliver Olsen 101-Randers Skyttekreds

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Side 1 af 7 18:34:49 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Veteran Plads Bane Navn Res. 5 6 7 8 9 10 P-finale I alt 1 2 022 Jette Skov Pedersen 394 8 51,6 10,6 10,7 10,4

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

Program for KLUBMESTERSKABERNE Seniorer 2010/2011 Resultater

Program for KLUBMESTERSKABERNE Seniorer 2010/2011 Resultater Program for KLUBMESTERSKABERNE Seniorer 2010/2011 Resultater Klubmesterskaberne 2010/2011 seniorafdelingen Indledende kampe til klubmesterskaberne afvikles i år mandag den 1, tirsdag den 1, onsdag den

Læs mere

NR. 5 November 2011-43. ÅRGANG

NR. 5 November 2011-43. ÅRGANG ROKLUBBEN FURESØ Medlem af Dansk Forening for Rosport under Dansk Idrætsforbund Adresse: Furesøbad, Frederiksborgvej 101, 3500 Værløse Klubtelefon: 4495 0157 Bankkonto: 0283 6550509 http://www.roklubbenfureso.dk

Læs mere

Startliste. Spilledage Start tidspunkt: Lørdag 11. 3. april 2010 Side 1 af 19

Startliste. Spilledage Start tidspunkt: Lørdag 11. 3. april 2010 Side 1 af 19 Startliste Spilledage Start tidspunkt: Kamille Jørgensen NIF / Heidi Tved NIF / Jan Andersen Brasilia / Christian Andersen Brasilia / Hanne Pedersen Pletskud / Finn Pedersen Pletskud / 4 Rasmus Ussing

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Tur til Helnæs Statistik Madpakketur Efterårsturen til Silkeborg Aktivitetskalender Faaborg

Læs mere

RESULTATLISTE Rødding Skydning 2016

RESULTATLISTE Rødding Skydning 2016 13-03-2016 17:41:59 - DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Rødding Skydning 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 116598 Nicolai Mathiesen 11-072 Helle Skytteforening 200/12 198/08 398/20 2 99520 Stine Jacobsen

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton Hold A - Michael Jensen 1 Carina Brenøe 0 61225785 cbrenoe29@gmail.com 2 Dorte Jacobsen 43907959 24247127 dorte.jak@gmail.com 3 Lisbeth Seierø 43900809 26830809 lisbeth.seiero@gmail.com 4 Helle Wiil 0

Læs mere

Finale Herrer 300 Finale Damer

Finale Herrer 300 Finale Damer Finale Herrer indl. serie 1 serie 2 serie 3 serie 4 Total Ravnsborg 45-072-069 Kim Andersson H E 6 1240 0 1240 222 244 179 233 2118 Ravnsborg 45-072-037 Thomas Dideriksen H E 8 1236 0 1236 189 190 191

Læs mere

RESULTATLISTE FOR. 15m Riffelstævne 2010 Nykøbing F. Skytteforening

RESULTATLISTE FOR. 15m Riffelstævne 2010 Nykøbing F. Skytteforening RESULTATLISTE FOR 15m Riffelstævne 2010 Nykøbing F. Skytteforening Vindere af præmiechecks: Kr. 250,00 klassegruppe BK: Magnus Nielsen, Vallensbæk IF af 1939 399/20 Kr. 250,00 klassegruppe JUN: Nicolai

Læs mere

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Skelskør Roklub Tidende Nr. 1. 2012 41 Årgang Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk

Læs mere