FEBRUAR 2012 HOLMSLAND SOGNEBLAD 14. ÅRGANG NR. 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FEBRUAR 2012 HOLMSLAND SOGNEBLAD 14. ÅRGANG NR. 1"

Transkript

1 FEBRUAR 2012 HOLMSLAND SOGNEBLAD 14. ÅRGANG NR. 1 1

2 HOLMSLAND SOGNEBLAD 14. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2012 Udgives af: HOLMSLAND SOGNEFORENING Bladudvalg: Iver Poulsen, Røjklitvej 21, Holmsland, 6950 Ringkøbing (ansvh.) mail: Mogens Tarp, Gadegaardsvej 9, Kloster (omdeling) Ivan Schmidt, Frederiksberg 20, Kloster Bladets indhold giver ikke nødvendigvis udtryk for Holmsland Sogneforenings holdninger. Næste nummer af HOLMSLAND SOGNEBLAD udkommer sidste uge i maj Deadline: torsdag den 3. maj I sidste nummer af Holmsland Sogneblad efterlyste vi forslag til nyt forsidebillede. Der indkom kun tre forslag, men heldigvis kunne vi bruge et af dem, nemlig, som man kan se, et billede af bavnen ved Sidselsbjerg. Forslaget er kommet fra Henning Nielsen, Kloster, der begrunder sit forslag med, at bavnen, selv om den ikke står i det område, sognebladet dækker, dog hilser os velkommen, når vi nordfra kører ind i vores område. Derudover har bavnen haft stor betydning for fiskerne i Houvig og Søndervig dengang man drev fiskeriet fra den åbne strand. De to andre forslag kom fra Poul Lyng. Disse forslag vil på et tidspunkt blive bragt her i bladet. Henning Nielsen har dermed vundet det indrammede kort, som var udlovet som førstepræmie, og til Poul Lyng er der et uindrammet kort som andenpræmie. Vi takker for forslagene og håber, at der er flere, der vil være med, når vi skal have ny forsider i

3 Nyt fra Sogneforeningen På temamødet i september var der især to ting der blev fokuseret på; Rundkørsel i Kloster by og bedre parkerings - og toiletforhold ved surfpladsen for enden af Baggersvej. Sogneforeningen har afholdt et møde med kommunen om blandt andet disse to forhold. Kommunen er godt klar over, at rundkørslen er forkert placeret, og at en del kører den forkerte vej rundt og andre overholder ikke deres vigepligt. Det blev aftalt at kommunen prøver at lave en skitse over en flytning af rundkørslen, der laves også en økonomisk beregning af, hvad det vil koste at ændre rundkørslen, som så vil indgå i kommunens prioritering af vejområdet. Ved surfpladsen er kommunen sammen med Naturstyrelsen i gang med at søge mulighederne for at købe mere jord og få lavet en plan over, hvordan det hensigtsmæssigt kan indrettes. Sogneforeningen forventer at disse 2 ting vil blive forbedret i løbet af det næste år. Med venlig hilsen Iver Poulsen Kontingentbetaling Igen i år er der vedlagt dette nummer af sognebladet et indbetalingskort til betaling af kontingent til Holmsland Sogneforening. Kontingentet er 75 kr. pr. person. og der må gerne betales for flere personer på samme kort. Der er ligeledes plads til at give en gave til Sogneforeningen, hvis man har lyst. Det er vigtigt, at Holmsland Sogneforening har så mange medlemmer som muligt, når der skal lægges vægt bag det arbejde, foreningen udfører. Betal venligst med det samme, så indbetalingskortet ikke bliver væk sammen med alt det andet papir, vi dagligt får i postkassen Maybritt Pogflod (kasserer) 3

4 Generalforsamling Foreningerne: HGU, Dagli Brugsen, Din Egen Forening, Holmsland Sogneforening og Holmsland Idræts- og Kulturcenter indkalder til Fælles Generalforsamling Onsdag den 28. marts 2012 kl i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bandsbyvej 2, Kloster Dagsorden: - Valg af Dirigent og stemmetællere for alle generalforsamlinger For hver enkel forening: - Beretning til fremlæggelse, drøftelse, godkendelse - Regnskab til fremlæggelse, drøftelse, godkendelse - Indkomne forslag - Kontingent for næste år (hvis det kræves) - Valg til bestyrelsen og suppleanter - Valg af revisor og suppleanter - Eventuelt Kaffebord efterfulgt af Musikalsk underholdning ved Olav Lisbye. OBS! o Ved indgangen udleveres stemmesedler til de / den forening man er medlem af. o Man kan mod kontant betaling indmelde sig i en forening ved indgangen før generalforsamlingen. o Man kan deltage i generalforsamlingen uden at være medlem i nogen af de nævnte foreninger. o Ingen bliver valgt til bestyrelsen mod sin vilje o Forslag til bestyrelsen kan indsendes til Formanden senest 4 uger forinden ( HIK dog 6 uger) 4

5 Beretning HGU har for Holmsland Gymnastik- og Ungdomsforening været et rigtigt spændende år. Den første dag i februar blev der i Centret afholdt et borger møde med deltagelse af godt 100 personer som efter et oplæg fra Ole Brændgaard kom med deres bud på hvad der skal tilbydes af aktiviteter på Holmsland. En liste blev lavet og en del af tingene er blevet søsat i løbet af året (se venligst under de forskellige aktiviteter efterfølgende) Badminton: Motion spillere ligger stabilt med samme antal som sidste år. Vi håber på at få et forhæng til at dele hallen op, så der bliver flere tider at gøre godt med. Børne badminton har også næsten samme antal som sidste år. De fylder lige hallen og har en energisk træner i Henrik Bojsen, stor TAK til ham. Kontaktperson for badminton er Verner Kristensen Fodbold Indendørs sæsonen sluttede i februar af med afslutning i hallen med en lille turnering hvorefter vi gik i kantinen til en sportsbolle og saftevand. Vi havde sidste vinter 4 hold med i turnering. Udendørssæsonen startede midt i marts måned med 7 børnehold og 2 voksenhold. En masse gode kampe - nogle blev vundet, andre blev tabt. Vi havde nogle hold med til Kibæk Cup. Til afslutningen op til sommerferien valgte vi en lidt anderledes måde at gøre det på. Børnene blev delt op i hold hvor de skulle dyste mod hinanden i forskellige ting, såsom støvlekast, æggestafet, forhindringsbane, brillebold, høvdingebold og tovtrækning. Efter et par timer var de klar til lidt at spise og stemningen var god. Det havde været en god afslutning. Efter sommerferien er alle hold rykket et alderstrin op og det betød at vi desværre måtte trække et børnehold pga. manglende spillere. I september havde vi besøg af tre FCM spillere, de kom og trænede med vores børn i et par timer - et arrangement børnene syntes meget godt om. I oktober var vores U10 og U11 spillere i Herning for at løbe ind til kamp sammen med FCM spillerne Efter efterårsferien startede vi indendørs med 4 hold i turnering og derudover har vi et voksenhold der kun træner. Jeg vil gerne takke alle trænere, dommere og udvalg for godt samarbejde i 2011 Kontaktperson for fodbold er Kaj Ove Iversen Fyrværkeri Salget gik rigtig fint, og det er heldigvis nemt at finde frivillige til salget af krudtet. Morten 5

6 Krogsager lægger bygning til og Morten, Kenneth Klokker og alle hjælpere skal have TAK for en stor indsats, hvor der går det meste af en dag bare med at få container indrettet, få sat hegn og reklame op og få indrettet salgslokale. Kontaktperson for fyrværkeri er Verner Kristensen Gangmotion Vi startede op først i april og har hver tirsdag mødtes ved Centret og varmet op sammen med løbeklubben. Herefter har vi hver aften gået en rask tur på ca. 1 time. Enten rundt i Kloster og omegn eller vi har fyldt bilerne og kørt længere væk og gået en tur. Sæsonen løb indtil sommerferien med god tilslutning. Kontaktperson for gangmotion er Nanna Nygaard Enevoldsen Gymnastik I efteråret startede der 9 gymnastikhold op. Heraf 3 voksenhold og 6 børnehold. Her efter nytår er der yderlig startet et hold op med forskellige danse. En succes fra starten hvor mange af pigerne i 4-6 klasse mødte op første gang. Da vi i år ikke havde mulighed for at tilbyde zumba da vi ikke har en uddannet instruktør, var vi glade for en henvendelse tidlig forår fra Louise om at starte et hold yoga op på Holmsland. Dette hold kører nu med ca. 20 aktive en gang om ugen. Flere af vores trænere har været på kursus for at dygtiggøre sig og for at få ny inspiration med hjem til deres hold. De engagerede trænere gør en stor indsats for at alle igen i år får nogle sjove og svedige timer til deres ugentlige træninger. Stor TAK til jer alle. Udvalget ser også frem til at der kan komme en opdeling i hallen så de små hold bliver afgrænset til et mindre område. Derved bliver der også mulighed for at flere forskellige aktiviteter kan foregå på samme tid. Kontaktperson for gymnastik er Dorit Hansen Hjemmeside Vi håber snart at det kommer i orden med at den fælles hjemmeside mellem Centret, Sogneforeningen og HGU kan lanceres. Indtil da kan du på følge med i hvad der sker i HGU I efteråret kom vi på Conventus - et system alle idræts foreninger SKAL være med i fra 1. februar Det er et krav fra kommunen - ellers er der bla ikke mere noget der hedder tilskud. Vi er glade for at komme med. Det gør det nemmere med registreringer, tilmeldinger og betaling til alle hold. Vi har også online tilmelding til Indoor Cycling så instruktørerne hele tiden kan følge med i hvor mange der er tilmeldt til de enkelte hold/dage. Systemet indeholder også en økonomi del som gør kassererens arbejde en hel del nemmere. 6

7 Vi skylder en stor TAK til Malene Krogsgaard som sidder og opdaterer hjemmesiden. Har du ris eller ros til hjemmesiden, eller noget der skal med på siden, er du meget velkommen til at kontakte os Kontaktpersoner for hjemmesiden er Bent Erik Iversen og Dorthe Krogsgaard HGU Indoor Cycling NY I ugen før jul kom fragtmanden med 12 splinternye cykler som i løbet af julen blev samlet og prøvet af. Morten Krogsager og Marlene Pedersen har gjort et kæmpe stykke arbejde for at det hele kunne sættes i gang. Der var rigtig meget med musik anlægget og puls målerne de skulle sættes ind i og prøve af inden vi turde tilbyde det til offentligheden. I januar har vi kørt med en prøvemåned med fulde huse = 72 cyklister om ugen fordelt på 6 hold. Vi håber denne opbakning bliver ved. Morten, Marlene og Ina Slot har i skrivende stund været på det første af tre weekend kursus for at blive uddannet til instruktører. En stor TAK til jer tre for det store arbejde I ligger i det. Kontaktperson for Indoor Cycling er Dorthe Krogsgaard Håndbold: Der har ikke kunne stilles nogen hold i år. Mini håndbold kunne måske få gang i bolden igen på Holmsland - vi håber at finde et par stykker der kan se ideen i at tage dette op. Kontaktperson for håndbold er Verner Kristensen Juleskrab En søndag i november samledes nogle friske unge mennesker, som havde taget deres forældre med, i Centret hvor der blev fordelt ruter og i et par timer gik man så rundt og solgte juleskrab. Bagefter var der varm kakao og boller i cafeteriet til alle hjælpere. En god måde at komme rundt med juleskrabene og en succes som der sikkert, måske med nogle små ændringer, gentages. Kontaktperson for juleskrab er Dorit Hansen Kano/kajak NY Vi var så heldige at vælge den varmeste dag i september til vores prøve sejlads på Ringkøbing Fjord. En hyggelig eftermiddag hvor der var ca. 17 ude og prøve at sejle i kajak. Bagefter blev der grillet og snakket. Vi er gået i vinterhi lige nu, men starter op igen til foråret. Information om opstart mv. vil blive annonceret bla. via HIMS Kontaktperson for kano/kajak er John Larsen Krocket Der har i 2011 været 25 medlemmer, som alle har været aktive. Lidt udskiftning, men medlemsantallet ligger på ca det samme som året før. 7

8 Der er indkøbt buer og baneafmærkning til 15 baner og der rådes nu over 22 sæt, som bruges ved stævner på Holmsland. I år blev der afholdt et stævne med 44 deltagere samt et regel kursus i samarbejde med DGI Vestjylland og der er planlagt et stævne i september hold har deltaget i DGI Vestjyllands krocket turnering hvor de begge opnåede flotte 2. pladser Kontaktperson for krocket er Viggo Kofod Løbeklubben - NY I marts startede løbeklubben op med godt 40 tilmeldte hvilket må siges at være en stor succes. I foråret blev der løbet på 4 hold. Efter sommerferien blev der også oprettet et hold med henblik på at løbe et halvmaraton. Der blev deltaget i forskellige løb rundt i Vestjylland. Ved det først løb vi deltog i, Fjordløbet, fik vi pokalen for største tilmeldte hold! Ved adventsarrangementet sidste søndag i november arrangerede løbeklubben deres første løb og i regn og rusk gennemførte 31 friske løbere 3, 5 og 10 km ruter - en enkelt person løb et halvmaraton denne dag. Kontaktperson for løbeklubben er Marianne Dideriksen Pentanque Ligger meget stille - vi har en bane, men pt. er der ingen aktive. Er der nogen der har interesse i at spille, hører vi meget gerne fra jer Kontaktperson for pentaque er Bent Erik Iversen Rekrutteringsudvalg - NY Er et nyt tiltag som vi håber hurtigst muligt at få stablet på benene. Sponsor Udvalget skal have TAK for en kæmpe indsats hvor de samler sponsor penge ind og får nogle rigtige spændende udflugter sat sammen. Uden sponsorer kan HGU ikke starte nye tiltag op TUSIND TAK til alle jer sponsorer. Kontaktperson for sponsor er Verner Kristensen Tirsdags-træf Denne aktivitet har nu kørt i 4 år. Hver tirsdag formiddag mødes aktive personer - seniorer og yngre der har tid og lyst - til et par timers samvær og motion. Dagen starter med kaffe og der synges et par sange. Fast aktivitet er derefter en ½ times gymnastik, hvor man yder efter evne. Bagefter tilbydes curling badminton bob kortspil m.m. 8

9 På skift tilbydes: gulvøvelser(gymnastik) - ringo - sang/skydning og seniordans. Kontaktperson for tirsdags træf er Birthe Eskildsen Volley-ball Har god tilslutning i alle aldre der hygger sig ved en gang aftenbold. De har fået en udendørs volleyball bane og en beach volley turnering til sommer kunne være en mulighed. Kontaktperson for volley-ball er Verner Kristensen HGU blev i september 2011 udtaget af DGI Vestjylland til at deltage i DM i foreningsudvikling hvor vi bla. skulle sætte nogle mål op for Disse mål er: Ud fra brugerundersøgelsen er 3 nye aktiviteter startet. Triologien er gennemført. Nye udvalg er startet Klubben har fået nyt brand/logo Der er startet samarbejde med andre foreninger 4 ud af de 5 mål er allerede nu ved at være på plads: 3 nye aktiviteter startet. Løbeklubben, Indoor Cycling og kano/kajak Nye udvalg er startet. Idet de 3 nye aktiviteter er startet op, er der også kommet nye udvalg til. Dette er bla sket med triologi tanken i baghovedet: mange små aktive udvalg med personer der brænder for netop den aktivitet de har med at gøre. Klubben har fået nyt logo. Vi har valgt et logo der er tegnet af Benedikt Lange. For nogle år siden kom der forslag ind og det er et af disse vi har valgt. Der er startet samarbejde med andre foreninger. Det beviser vores fælles generalforsamling jo netop. Her har vi startet et tættere samarbejde med Centret, Brugsen, Din Egen Forening og Sogneforeningen. Det er meget vigtigt at der er mange aktiviteter på samme tid. Det er med til at skabe mere liv og på den måde trække endnu flere folk til. Dorthe Krogsgaard 9

10 Røjklit Autoservice v/ Torben Vogt Røjklitvej Ringkøbing Rep. af alle bilmærker Reservedele - også originale Aircon - klima Autoskader Auto diagnose Bremsetest Dæk - Fælge Autohjælp Autoglas Vi servicerer alle bilmærker uanset årgang - og du bevarer din bils fabriksgaranti! MIKAEL TVISTHOLM Biobrændsel Solvarme Jordvarme - Naturvarme m.m. MIKAEL TVISTHOLM - Tlf Biobrændsel - Solvarme - jordvarme - Naturvarme - mm. Sønderbyvej 19 - Søndervig Ringkøbing Sønderbyvej 19 Søndervig 6950 Ringkøbing Biobrændsel Solvar MIKAEL TV KLOSTER AUTOVÆRKSTED Bosch Car Service v/ Bjarne Qvistgaard Klostervej 3 - Holmsland 6950 Ringkøbing Sønderbyve 10

11 HGU Samlet Oversigt Indtægter Andre Aktiviteter , , ,92 Fodbold afdelingen , , ,00 Håndbold afdelingen 5.239, , ,00 Badminton afdelingen , , ,00 Gymnastik afdelingen , , ,95 Løbeskole ,00 0,00 0,00 Indoor Cycling 0,00 Hockey 8.390,00 0,00 0,00 Volley afdelingen , , ,00 Kroket afdelingen 7.697, , ,00 Sponsor afdelingen , , ,77 Sportsfest/ koncert 0, , ,75 I alt , , ,39 Udgifter Andre Aktiviteter , , ,40 Fodbold afdelingen , , ,21 Håndbold afdelingen 7.958, , ,50 Løbeskole 2.265,02 0,00 0,00 Indoor Cycling ,39 Hockey 8.250,00 0,00 0,00 Badminton afdelingen , , ,25 Gymnastik afdelingen , , ,02 Volley afdelingen , , ,50 Kroket afdelingen , , ,97 Sponsor afdelingen , , ,00 Sportsfest/ koncert 0, , ,13 I alt , , ,98 Overskud 5, ,41 Underskud ,90 11

12 HGUs bestyrelse: Bestyrelsen vil på generalforsamlingen komme med et forslag til vedtægts ændring om at gå fra de nuværende 5 medlemmer i bestyrelsen ned til 3. Det er for at få satse meget mere på små aktive udvalg hvor mange personer gør en mindre indsats i stedet for at få personer skal trække hele læsset. Vi har arbejdet med tanken siden foråret 2011 og vi TROR på at det er fremtiden! HGU s bestyrelse: Dorit Hansen Kaj Ove Iversen Verner Kristensen Bent Erik Iversen Dorthe Krogsgaard På valg er: Kaj Ove Iversen og Dorthe Krogsgaard Hvis forslaget om vedtægtsændring bliver vedtaget på generalforsamlingen er alle på valg. Det kan meddeles at Verner, Bent Erik og Dorthe gerne modtager genvalg. HOLMSLANDKORET er i fuld sving med at indøve sit program dels til forårskoncerten og dels til de koncerter, vi skal give på Island til sommer. Forårskoncerten finder sted torsdag den 26. april 2012 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter. Sæt allerede nu x i kalenderen. 12

13 Aut. VVS-Installatør & blikkenslager Morten Krogsager Nørbyvej 11 Kloster 6950 Ringkøbing Tlf Salon M/K Kløvermarken 10. Kloster 6950 Ringkøbing Tidsbestilling Tlf:

14 Villy Jørgensen & Holger Kjærgaard ApS TØMRER & BYGNINGSSNEDKER Bandsbyvej 42 Holmsland 6950 Ringkøbing / Træflis Flisning udføres af læbælter, skov og haver Salg af flis og brænde Holmsland Flis- og Brændeservice v/ Svend S. Jensen Klostervej 75 Kloster 6950 Ringkøbing Salg af juletræer & pyntegrønt I/S Ejstrup Plantage Sv. Aa. Lunde Svend S. Jensen

15 Holmsland Brugsforening / Betyrelsens beretning Det er genialt at handle lokalt. I det år der er gået, har man kunnet se mange ændringer i Dagli Brugsen. I butikken har vi en fast stab af medarbejdere, der løber stærkt for at butikken hele tiden skal være veltrimmet og for at kunderne skal få en god oplevelse ved at handle i Dagli Brugsen. Det er nemlig genialt at handle lokalt. Bestyrelsen har afholdt 7 møder. Vi har desuden deltaget i et møde på Lønborggård vedr. butikkerne i landsbysamfund og deres udviklingsmuligheder. Sammen med uddeler har vi deltaget i et kursus i Laugesens Have med fokus på uddeler og bestyrelsens opgaver i butikken. Altsammen for hele tiden at kunne tilpasse butikken til tiden og hvad vi tror, der er kundernes behov og forventninger. Det har været en stor gevinst for Dagli Brugsen med installering af Bake-off og en generel ansigtsløftning i butikken. Coop s driftsoversigt tildeler butikken mange points. Sammenlignet med regionens andre Dagli Brugser ligger vi i den gode ende, dog er vores smertensbarn lønudgifterne, der ligger højt i forhold til omsætningens størrelse. Vores åbningtider har kørt lidt som forsøg hen over året. Nu skulle de ligge fast fra 1. januar 2012 med åbent fra 7.00 til hele året. Så er der mulighed for tidligt morgenbrød og god tid til at handle efter endt arbejdsdag. Fredag d. 12. august afviklede vi vores årlige sommermarked, hvor børnene havde indrettet små boder med legetøj, de var vokset fra, og hvor vi serverede pølser fra grillen. Der var meget godt brugt legetøj og hurtigt udsolgt mange steder. Vejret var fint, og der var en god tilslutning. Tirsdag d. 4. oktober gjorde personalet status i butikken. Resultatet var 0,15 % mod sidste års 0,4 %. Flot resultat. Svindet udgjorde , som gav en indtjening på i forhold til hvad der var afsat til svind. Søndag d. 27. november var 1. søndag i advent, og det markerede vi sammen med Centeret, Din egen Forening, HGU og kirken med et fælles arrangement startende i Centeret, derefter kirkegang og sidst indvielse af Æ Pold, hvor vi også tændte juletræet. To kurve blev skænket arbejdsholdet, der havde renoveret pladsen, og derefter serverede vi kaffe og kage 15

16 i butikken. Det var efterårets første storm, så det var godt at komme ind i butikken, hvor vi hurtigt fik varmen og en god snak. Søndag d. 18. december var der i butikken udtrækning af 10 gevinster på lodder, man havde handlet sig til d. 27. nov. Der var mylder og en god stemning i butikken, og vi serverede kaffe, vin og godteposer til børnene. Søndag d. 8. januar gik startskuddet til Dagli Brugskædens 20 års jubilæum. De morgenfriske fik kaffe og rundstykker i butikken. Der var dog plads til mange flere, og mange gav udtryk for at de ikke vidste noget om arrangementet. Det gav stof til eftertanke. Hvordan formidler vi sådanne ting ud til lokalsamfundet? Vi blev enige om, at bruge annoncering i ugeavisen og flere lokale opslag. Vi har fra årsskiftet 2012 indledt et samarbejde med Henning Jørgensen fra Spar Nørrehus. Det har betydet, at vi har overtaget rigtig mange af Hennings vareturs-kunder i Ringkøbing og opland. Vi har overtaget varevogn og godt inventar, og en del af restlageret er også gået til Dagli brugsen, bl.a. ostekøler, hvor man nu kan smage sig til den rette ost. Det har også betydet, at vi har kunnet ansætte Henning og Kenneth og dermed fået nye og erfarne øjne på butikken. Tilbuddet om vareudbringning gælder jo også herhjemme i sognet. For 30 kr. kan alle få bragt varerne til døren. I ringer, vi bringer. I et notat fra Ringkøbing Skjern kommune gøres der rede for at Søndervig ønskes udviklet til fremtidig lokalcenterby. Kloster betegnes også som lokalcenterby, men fra kommunens side spåes der ikke den store udvikling her. Vi mærker ingen politisk opbakning til udbygning af arealerne ved hovedvejen og dermed udflytning af Dagli Brugsen. Indtil sagerne er endelig afklaret koncentrerer vi os om butikkens løbende renovering, og dens udvikling som handelssted for lokalsamfundet. For det er genialt at handle lokalt. Holmsland Brugsforening eller Dagli Brugsen i Kloster, som vi siger i daglig tale, har 100 års fødselsdag i Det vil vi markere fredag d. 10. august med at invitere hele byen til fest på Æ Pold med helstegt pattegris og alt hvad dertil hører. Mere herom senere på året. I år er det en ny og spændende form for generalforsamling, vi skal holde sammen med 4 andre foreninger i Kloster. Vi har valgt at deltage i den fælles generalforsamling for at være med til at udvikle hele foreningslivet i lokalsamfundet. Vi ser frem til afviklingen. Til slut vil vi takke uddeler og personale for et godt samarbejde. Vi sætter pris på jeres indsats og gode humør for at udvikle vores lokale handelssted Dagli Brugsen i Kloster. På bestyrelsens vegne Svend Jensen 16

17 Holmsland Brugsforening / Dagli Brugsen Kloster Resultatopgørelse 1. januar 31. december kr. kr. Nettoomsætning Vareforbrug Dækningsbidrag Andre driftsindtægter Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat Personaleomkostninger Af- og nedskivninger af materielle anlægsaktiver Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Forslag til resultatdisponering Overført resultat Bestyrelsen i Dagli Brugsen består af: Svend Jensen, formand Henriette Kristensen, næstformand Esther Larsen, sekretær Thorkild Olesen Karen Jensen På valg er : Svend Jensen -modtager genvalg Henriette Kristensen - modtager genvalg Esther Larsen - modtager genvalg 17

18 Forhandler af hestefoder Tina Stage Jeppesen Nyropsvej 12 Mobil: Forhandler af hestefoder Tina Stage Jeppesen Nyropsvej Baggervej 1 Holmsland 6950 Ringkøbing Tlf Christian M. Iversen Baggersvej 1 Holmsland Tømning af: TRIX- OG SEPTITANKE HØJTRYKSSPULING Mogens P. Slot Herningvej 59 Tlf Peder Slot Søndervig Landevej 17 Tlf

19 AED Hjertestarterne i Kloster: Ved Brugsen Ved Hallen Skal der være fest Så kan du leje borde og stole af HGU Borde og stole lejes ved henvendelse til Bent Erik Iversen, Søndervig Landevej eller NYT: Nu kan der også lejes hynder til stolene Vor mailadresse i HGU: Denne adresse kan også bruges, hvis man har spørgsmål til/om HGU. Sogneforeningens flag-udlejning: Kontaktperson: Bodil Schmidt Din lokale gavebutik lige i Kloster Alt i lys, gaver og brugskunst Lige nu kan du hente inspiration til borddækningen på konfirmationsdagen! Galleri Bo Bendixen Kloster Tlf

20 Går det godt i Brugsen, går det også godt i Kloster! - og det går godt i Dagli Brugsen Brugsen oplever succes og fremgang, og det vil vi gerne fortælle lidt om: - noget om vareture Det har vist sig at være en stor gevinst for vores lokale Dagli Brugs, at Kirstine kort før jul indledte et samarbejde med Henning fra Spar Nørrehus. Det har betydet, at vi har overtaget rigtig mange af Hennings hidtidige vareturskunder i Ringkøbing og opland. Vi har overtaget en del godt inventar, og så har vi kunnet ansætte både Henning og Kenneth og dermed fået friske og erfarne nye øjne på og i butikken. Vareturs-kunderne omfatter ca. 60 virksomheder, banker/sparekasser, institutioner, skoler og også private. Kunderne får leveret alt indenfor dagligvarer - typisk en gang om ugen. Alle kunder betaler 30 kr. for en levering. Tibuddet om levering gælder jo også herhjemme i sognet. Ønsker man at få varer leveret til døren, koster det altså kun 30 kr. - I er velkommen til at henvende jer i butikken med jeres ønsker. - noget om oste og andre nye varer Samarbejdet med Henning har også betydet, at vi nu kan tilbyde salg af friske oste, frisk pålæg fra slagteren i Skjern plus de efterspurgte Vorgodkager. Altsammen noget der gør det mere attraktivt at handle i Dagli brugsen. Og jo mere attraktivt jo flere kunder og dermed også hurtigere flow i varerne. - noget om personalet Hele personalet oplever en ny gejst og en ny optimisme. Det mærker vi som kunder, og det smitter af på os alle - ja, på hele byen. Det er altid sjovest at arbejde, der hvor der sker noget. Personalet oplever, at der er flere kolleger på arbejde på samme tid. Det giver en dynamik og større indbyrdes ideudveksling. 20

21 - noget om kunder og generalforsamling Vi oplever, at kunderne har taget godt imod udbuddet af nye varer. Nye kunder er kommet til og vores omsætning i jan. måned er steget med 30 %. Det går den rigtige vej. Alle kunder / medlemmer kan se frem til en spændende generalforsamling, hvor vi for første gang afholder den sammen med andre foreninger i byen. Vi er i alt 5 foreninger, der er gået sammen om en fælles generalforsamling. På denne måde skal vi ikke afsted så ofte - og samtidig får vi et lille kig ind i, hvad det rører sig i de andre foreninger. Generalforsamlingen er fastsat til d. 28. marts kl. 19, og efter den fælles generalforsamling er der buffet og underholdning. Mere herom andet steds i bladet. - noget om bestyrelsen Vi vil gerne være endnu mere synlige i vores arbejde. Vi har op til jul været med ved flere arrangementer i butikken. Vi sætter pris på de uformelle samtaler og er lydhøre overfor det, der rører sig i forhold til Dagli brugsen - både af ting der burde være anderledes og nye ideer til udvikling. Vel mødt i butikken. I 2012 fylder Holmsland Brugsforening 100 år, og i den anledning inviterer vi i august til fest på Æ Pold med mad, marked og musik + selvfølgelig gode tilbud. - noget om økokyllinger Nu er det muligt at købe øko-kyllinger i Dagli Brugsen. De leveres af Frank Bodum i Ølstrup. Vi har hørt, at det er godt at fylde dem med figner, dadler og appelsin og dernæst langtidsstege dem i 3 timer ved 110 gr. Vi er nogen, der har prøvet det, og det smager rigtig godt. - og til allersidst Til alle jer der ikke får ugeavisen leveret, kan vi oplyse, at den nu kan afhentes i butikken hver tirsdag. På gensyn til generalforsamlingen d. 28. marts kl i Kulturcenteret. Venlig hilsen Bestyrelsen 21

22 Murer- og Entreprenørforretning A/S Aut. Kloakfirma Hvide Sande Numitvej Kloster Klostervej 110 Ole Aarup Morten Andersen Alt i.. Ny- og tilbygning, flisearbejde, renovering, ombygning, betonarbejde, kloak, nedsivningsanlæg, gravearbejde, anlæg af veje, indkørsler, terrasse, vognmandskørsel, containerudlejning samt levering af alt i sand, grus m.m. Der kan som hidtil afhentes sand, stabilgrus m.m. fra vores plads i Kloster (tidl. Brdr. Nielsen) 22

23 Beretning Din egen Forening 2012 Generalforsamlingen i 2011 blev afholdt hos Lis B i Søndervig. Der var ca. 25 deltagere og vi havde en rigtig god aften. Lis havde efter generalforsamlingen arrangeret modeopvisning for os, og der var mulighed for både at prøve og købe tøj, hvilket mange benyttede sig af. I juni 2011 gik turen til Vestkystens Gårdbutik, hvor Dorthe og Jens fortalte om stedet og produkterne. Der var dækket op i laden, hvor vi fik serveret smagsprøver og der var mulighed for at handle i butikken. En rigtig god aften og jeg er sikker at mange har besøgt Gårdbutikken efterfølgende. Den 28. september besøgte vi Tind Textil og Kunst og Pure Care. Igen et rigtig godt arrangement, hvor Jette fortalte om butikken, dens produkter og de arrangementer der holdes på stedet. Pia Wennike fortalte om hudpleje og en af deltagerne fik lagt en flot makeup. Den 27. november 2011 deltog vi i julemessen i centret, hvor vi bl.a. fornyede medlemskaber på standen. Damefrokosten løb af stablen for 3. gang den 21. januar og traditionen tro havde vi en rigtig festlig eftermiddag og aften. Vi er glade for den opbakning vi har til vore aktiviteter. Vi har i 2011 holdt arrangementerne i lokalområdet. Vi hører ofte at de steder der ligger tæt på får man ikke besøgt, det har vi forsøgt at råde bod på i året der er gået. Der skal lyde en stor tak til både medlemmer og andre der bakker op om vore arrangementer og tak for den positive modtagelse vi altid oplever, når vi er rundt for at forny medlemskaber. 23

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

A) Medlemsadgang til tennisbanerne

A) Medlemsadgang til tennisbanerne Kære sponsor eller kommende sponsor i tennisklubben - Et tilbud du næsten ikke kan sige nej til! VIL DU SELV SPILLE TENNIS ELLER TILBYDE DINE ANSATTE AT SPILLE TENNIS GRATIS? Har du selv, din familie eller

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Indhold: * Sdr. Vium: Byttemarked * Dagli Brugsen: Generalforsamling

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

NYHEDSBREV NR 1 2012. ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. En hilsen fra formanden

NYHEDSBREV NR 1 2012. ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. En hilsen fra formanden NYHEDSBREV NR 1 2012 ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. Allerførst en rigtig trist nyhed. D. 1. februar blev Marianne ramt af en hjerneblødning, hun blev opereret og lagt i coma. I fredags vækkede

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen

Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen Bestyrelsesmøde med deltagelse af udvalgene 07.12.2011 Referent: Poul Sørensen 1.Orientering fra bestyrelsen I Front Deltagerne i I Front har afsluttet kurset. Der har været meget stor tilfredshed med

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014

Sdr. Vium Nyt. Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014 Sdr. Vium Nyt Nr. 270 Sdr. Vium Sogneforeningen maj 2014 Sogneforeningens generalforsamling. Til sogneforeningens generalforsamling blev der valgt Kent Rosendahl og John Jacobsen som nye medlemmer af bestyrelsen.

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Formands beretning SAR 27/2-14

Formands beretning SAR 27/2-14 Formands beretning SAR 27/2-14 Da det er min første formands beretning, vil jeg starte med at undskylde hvis der er noget jeg har glemt, overset eller fejl disponeret. Igen i går er der sket mange ting

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

UGEBREV nr. 58 uge 02

UGEBREV nr. 58 uge 02 UGEBREV nr. 58 uge 02 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Det var rigtig rart at se alle børn og voksne igen efter en god lang juleferie. Alle er mødt op med godt humør, så vi har haft en fin første uge

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Kære Grundejer, Svanlevvej, 06.05.2012

Kære Grundejer, Svanlevvej, 06.05.2012 Kære Grundejer, Svanlevvej, 06.05.2012 Den nye bestyrelse: Hermed en kort introduktion til den nye bestyrelse, som nu varetager jeres nuværende og fremtidige fælles interesser i forbindelse med det skønne

Læs mere

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning:

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Titel: Navn: Tlf. / Mobilnummer: Formand Søren Larsen 86 33 60 63 Kasserer Anders V. Hansen Ikke medlem af bestyrelse 86 34 59

Læs mere

Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015

Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015 Dianalund/Tersløse Håndbold Regnskab 1. maj 2014 til 30. april 2015 Ledelsesberetning Aktivitet Foreningens primære aktivitet er at drive en håndboldklub, herunder underaktivitet i form af banko. Væsentlige

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Juni 2015

Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn ÅRETS BYFEST 2015 Den 23. 27. juni afholdes der byfest i Krejbjerg. Tirsdag den 23. juni kl. 18.30 Cykeltur til Nymølle kl. 20.00

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 100. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. 100-års jubilæum. Som sagde i min velkomst

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Emne Aktivitet Ansvar

Emne Aktivitet Ansvar Deltagere: Formand Helle Eriksen Næstformand Louise Vedel Kasserer Lone Bilyk Sekretær Henning Riber Gymnastik Hanne Roslyng-Stilou Motion Merete Olsen Fodbold Søren Tofte Tennis Flemming Jepsen Badminton

Læs mere

Nyhedsbrev Maj 2012.

Nyhedsbrev Maj 2012. Nyhedsbrev Maj 2012. Nyt fra Bestyrelsen. Arbejdsdag i klubben lørdag d 16 Juni. Der vil denne dag blive lavet en arbejdsdag i klubben, hvor der skal males det sidste på klubhuset og der skal repareres

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt ARRILD NYT Infobrevet No. 1. - 4. kvartal 2011 Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt Nyt infobrev til alle i Arrild sogn Som et nyt tiltag i Arrild sogn, vil støtteforeningen for Arrild

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Efter en dejlig uge med solskin er vi nu nået til at kigge lidt tilbage på ugens løb og evaluere samt kigge lidt frem på næste undervisningsuge

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Indhold: Nyt fra bestyrelsen. UBI arrangement i Operaen. Børnejulearrangement. Genralforsamling. 18. april. Nr. 1 2007 Januar

Indhold: Nyt fra bestyrelsen. UBI arrangement i Operaen. Børnejulearrangement. Genralforsamling. 18. april. Nr. 1 2007 Januar Indhold: Nyt fra bestyrelsen UBI arrangement i Operaen Børnejulearrangement Genralforsamling 18. april Nr. 1 2007 Januar RASMUS er medlemsblad for Gymnastikforeningen ODK (Ollerup Delingsførere København)

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO December 2012 Siden sidst. Sne, sne, sne.. Først var det vores penge der var indefrosset, og nu har sne og frost gjort, at færdiggørelsen af legepladsen bliver lidt forsinket.

Læs mere

Adresse: Hattehuset Skovborgvej 2 7173 Vonge. Tlf. 75 80 31 99 Mail: hattehuset@hotmail.com

Adresse: Hattehuset Skovborgvej 2 7173 Vonge. Tlf. 75 80 31 99 Mail: hattehuset@hotmail.com Adresse: Hattehuset Skovborgvej 2 7173 Vonge. Tlf. 75 80 31 99 Mail: hattehuset@hotmail.com I Hvad er Kasketten og Hattehuset: Den selvejende institution Hattehuset Kasketten 3 4 klasse Hattehuset 5 6

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010 Tennis Nyt 2010 Sejs Svejbæk Tennis Sejs Svejbæk Tennisklub www.sejssvejbaek-if.dk/tennis Tennis Nyt 2010 1 Bestyrelsen 2010 Formand Uffe Rasmussen, Strandvejen 28 tlf.: 8684 5690 Mobil: 2949 0360 privat

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i VUIF torsdag d. 16.1. 2014

Referat fra bestyrelsesmøde i VUIF torsdag d. 16.1. 2014 Referat fra bestyrelsesmøde i VUIF torsdag d. 16.1. 2014 Mødt: Hanne Lene, Britta, Allan, Rasmus, Mette J., Helle, Mikael, Susanne, Mette Afbud: Asbjørn, Lisbet Vi startede med at synge Det er i dag et

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

FEBRUAR 2013 HOLMSLAND SOGNEBLAD 15. ÅRGANG NR. 1

FEBRUAR 2013 HOLMSLAND SOGNEBLAD 15. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2013 HOLMSLAND SOGNEBLAD 15. ÅRGANG NR. 1 1 HOLMSLAND SOGNEBLAD 15. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2013 Udgives af: HOLMSLAND SOGNEFORENING www.holmslandsogneforening.dk Bladudvalg: Iver Poulsen, Røjklitvej

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter:

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter: Referat fra generalforsamling: Tid: Tirsdag den 27-03-2012, kl. 19.00 Sted: ISK klublokale. Punkter: Nr. Emner: 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere (2 stk.): Dirigent: Kenneth Petersen Referent:

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus Velkommen til Forsamlingsgården Sundeved Vester Sottrup Dit lokale kulturhus 2014 Foreningen for Forsamlingsgården Sundeveds formål: - At bevare Forsamlingsgården som et socialt og kulturelt samlingssted

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim

Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim Bestyrelsesmøde i Holstebro IM Elim Mandag den 9. marts 2015 kl. 19.00 Kathrine Damtoft, Særkærparken 134, Holstebro. Følgende er indkaldt til mødet: Tove Kristensen, Kathrine Damtoft, Dagmar Bjerregaard,

Læs mere