B R U G E R M A N U A L

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "B R U G E R M A N U A L"

Transkript

1 BRUGERMANUAL

2

3 Velkommen! DA Kære ejer af en irobot Roomba Tak, fordi du købte en irobot Roomba støvsugerrobot. Du har sluttet dig til millioner af mennesker, som bruger robotter til rengøring - den smartere måde til at få det gjort på. For at få den bedste præstation fra din Roomba bør du tage et par minutter til at læse denne manual og gøre dig bekendt med den. Hvis du har nogle spørgsmål, kan du besøge global.irobot.com for yderligere oplysninger. Jeg opfordrer dig også til at registrere din Roomba med det samme på Ved at registrere din robot aktiverer du omgående din garanti og kan starte med at nyde disse eksklusive fordele: Benyt dig af irobots prisbelønnede kundeservice: Få support, der er skræddersyet til din specifikke robot, inklusive svar på spørgsmål, tips til vedligeholdelse, videodemoer, live chat med mere. Få produktopdateringe og andre værdifulde oplysninger: Vær blandt de første til at lære om nye robotter, eksklusive rabatter og særlige reklamekampagner. Når du registrerer dit produkt, kan du også fortælle os om din oplevelse med din Roomba. irobot lytter til vores kunder og forbedrer vores robotter baseret på din højt værdsatte feedback. Vi vil mægtigt gerne høre fra dig! På vegne af hele teamet takker vi dig for dit valg af irobot. Vi værdsatter din forretning, feedback og loyalitet. Lad os hylde robotter, der gør en forskel! Få din og opnå færre kedelige pligter og mere liv. Colin Angle formand, adm. direktør og medstifter irobot Corporation PS. Gå ikke glip af vores eksklusive fordele! Registrer din Roomba med det samme på Brugermanual: 800-serien 3

4

5 Indholdsfortegnelse DA Vigtig sikkerhedsvejledning...7 Vigtige tips...10 irobot Roombas struktur...12 Indstilling af sproget...16 Rengøringsmønster...17 Rengøringsfunktioner...18 Rengøringssystem...19 Batteriopbevaring og opladning...20 Auto Virtual Wall...21 Virtual Wall Lighthouse...22 Virtual Wall Halo...23 Home Base...24 Fjernbetjening...25 Trådløst kommandocenter...26 Programmering af Roomba...27 Regelmæssig vedligeholdelse...30 Fejlfinding...32 Problemer under opladning...33 Udskiftelige moduler...34 Udtagelse af batteri...35 Registrering...36 Konformitetserklæring...37 irobot kundeservice...38 Brugermanual: 800-serien 5

6

7 Vigtige sikkerhedsoplysninger DA DETTE APPARAT KAN BRUGES AF BØRN FRA 8 ÅR OG OP SAMT PERSONER MED NEDSATTE FYSISKE, SANSEMÆSSIGE ELLER MENTALE EVNER ELLER MANGEL PÅ ERFARING OG KENDSKAB, HVIS DE HAR VÆRET UNDER OPSYN ELLER ER BLEVET GIVET INSTRUKTION I BRUGEN AF APPARATET PÅ EN SIKKER MÅDE OG FORSTÅR DE OMFATTEDE FARER. BØRN MÅ IKKE LEGE MED APPARATET. RENGØRING OG BRUGERVEDLIGEHOLDELSE MÅ IKKE FORETAGES AF BØRN UDEN OPSYN. FORSIGTIG: ELEKTRONIKKEN I DIN ROBOT, DENS BATTERI ELLER DEN INDBYGGEDE DOCK-OPLADER KENDT SOM HOME BASE MÅ IKKE BLOTLÆGGES. ROBOTTEN INDEHOLDER INGEN DELE, DER SKAL SERVICERES AF BRUGEREN. SERVICEEFTERSYN SKAL FORETAGES AF KVALIFICERET SERVICEPERSONALE. SØRG FOR, AT DEN NOMINELLE SPÆNDING TIL DEN MEDFØLGENDE HOME BASE SVARER TIL SPÆNDINGEN I EN ALMINDELIG STIKKONTAKT. Bemærk: Din robot omfatter en software-interface til det formål, at producenten er i stand til at sende opdateringer til den interne firmware, hvis sådanne opdateringer gøres tilgængelige for brugerne. Alle forsøg på at tilgå, hente, kopiere, modificere, distribuere eller anden brug af robottens software er strengt forbudt. Vær altid forsigtig under brug af robotten. For at reducere risikoen for personskade eller beskadigelse skal du være opmærksom på disse sikkerhedsforanstaltninger under opsætning, brug og vedligeholdelse af robotten: GENEREL SIKKERHEDSVEJLEDNING Læs al sikkerheds- og betjeningsvejledning inden brug af robotten. Gem sikkerheds- og betjeningsvejledningen som reference fremover. Vær opmærksom på alle advarsler på robotten, batteriet, Home Base og i brugermanualen. Følg alle betjenings- og brugsvejledninger. Alle ikke-rutinemæssige serviceeftersyn skal henvises til irobot. Brugermanual: 800-serien 7

8 DA Vigtige sikkerhedsoplysninger Symbolet på produktet eller emballagen betyder: Undlad at bortskaffe elektriske apparater som usorteret husholdningsaffald, men brug i stedet separate indsamlingsfaciliteter. Kontakt kommunen for oplysninger vedrørende indsamlingsmuligheder. Hvis elektriske apparater bortskaffes på lossepladser eller affaldsdeponeringsteder kan farlige stoffer løbe ned i grundvandet og dermed komme ind i fødekæden, hvilket er skadeligt for sundhed og helbred. Når du erstatter gamle apparater med nye, har forhandleren juridisk pligt til at tage dit gamle apparat retur til gratis bortskaffelse. BRUGSRESTRIKTIONER Robotten er kun til indendørs brug. Robotten er ikke noget legetøj. Du må ikke sidde eller stå på denne anordning. Små børn og kæledyr bør være under opsyn, når robotten er i gang. Robotten bør kun opbevares og betjenes i miljøer med stuetemperatur. Må kun rengøres med en klud fugtet med vand. Denne anordning må ikke bruges til opsamling af brændende eller rygende ting. Denne anordning må ikke bruges til opsamling af spildt blegemiddel, maling eller andre kemikalier eller nogen våde ting. Saml genstande såsom tøj, løse papirer, snore til persienner eller gardiner, el-ledninger og alle skrøbelige genstande op inden brug af denne anordning. Hvis anordningen kører hen over en el-ledning og trækker den, er der risiko for, at en genstand kan blive trukket ned fra et bord eller en hylde. Hvis det lokale, der skal rengøres, omfatter en balkon, bør der bruges en fysisk barriere for at forhindre adgang til balkonen og sikre sikker betjening. Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller mangel på erfaring og kendskab, med mindre de har været under opsyn eller er blevet givet vejledning i brugen af apparatet af en person med ansvar for deres sikkerhed. Børn bør holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med robotten. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn. Der må ikke anbringes noget oven på robotten. Vær opmærksom på, at robotten bevæger sig af sig selv. Pas på, når du bevæger dig i det område, hvor robotten er i brug for at undgå at træde på den. Robotten må ikke betjenes i områder med blotlagte stikkontakter i gulvet. 8 Brugermanual: 800-serien

9 Vigtige sikkerhedsoplysninger DA BATTERI OG OPLADNING Må kun oplades vha. en almindelig stikkontakt. Produkt må ikke bruges med nogen form for strømomformer. Brug af andre strømomformere vil omgående ugyldiggøre garantien. Brug kun den Home Base, der leveres af producenten, til opladning af denne anordning. En Home Base med en/et beskadiget el-ledning eller stik må ikke bruges. Hvis ledningen eller stikket er beskadiget, skal den serviceres af producenten eller lignende kvalificerede personer. Brug kun genopladelige batterier, der er godkendt af irobot. Oplad og tag batteriet ud af robotten og tilbehør inden længerevarende opbevaring eller transport. Må kun oplades indendørs. Robottens Home Base kan beskyttes af en overspændingssikring i tilfælde af alvorlige elektriske storme. Home Base må aldrig håndteres med våde hænder. Robotten skal altid kobles fra Home Base, inden den rengøres eller vedligeholdes. Sørg for, at den nominelle spænding til medfølgende Home Base svarer til spændingen i en almindelig stikkontakt. Brugte batterier skal placeres i en forseglet plastikpose og bortskaffes på en sikker måde i henhold til lokale miljøbestemmelser. Tjek batteriet for nogen tegn på beskadigelse eller lækage inden hver brug. Beskadigede eller utætte batterier må ikke genoplades. Hvis batteriet er utæt, skal det returnes til det lokale autoriserede irobot servicecenter til bortskaffelse. Batteriet skal tages ud af robotten inden bortskaffelse. Brug kun originale batterier med den korrekte specifikation, og som er leveret af irobot. Batterier må ikke knuses eller skilles ad. Batteriet må ikke opvarmes eller anbringes i nærheden af nogen varmekilde. Batteriet må ikke afbrændes. Batteriet må ikke kortsluttes. Batteriet må ikke nedsænkes i nogen væske. ROOMBA BRUGSRESTRIKTIONER OG SIKKERHEDSOPLYSNINGER Roomba må kun bruges i tørre miljøer. Der må ikke sprøjtes eller hældes væsker på Roomba. Brugermanual: 800-serien 9

10 DA Vigtige tips Inden Roomba bruges for første gang, skal du aktivere den ved at fjerne fanen fra batteriet. Oplad Roomba hele natten inden første brug Tænd og sluk for Roomba Tryk på CLEAN én gang for at tænde for Roomba. Du vil høre et bip, og CLEAN-knappen vil lyse. Tryk på CLEAN igen for at starte en rengøringscyklus. Roomba vil starte en rengøringscyklus. Tryk på CLEAN, mens Roomba gør rent for at stoppe Roomba midlertidigt. Tryk på CLEAN igen for at genoptage rengøringscyklussen. Tryk og hold CLEAN nede, til indikatorerne på Roomba går ud for at slukke for Roomba. Den bedste præstation Tøm Roomba-beholderen, og rengør filteret efter hver brug. Brug en Auto Virtual Wall eller Virtual Wall Lighthouse (ekstra tilbehør), så Roomba kan gøre rent der, hvor du vil have det. Tør alle sensorer af med en ren, tør og blød klud hver uge. Brug Roomba hyppigt. Roomba indeholder elektroniske dele. Roomba MÅ IKKE nedsænkes i eller sprøjtes med vand. Må kun rengøres med en tør klud. 10 Brugermanual: 800-serien

11 Vigtige tips DA Batteriets levetid For at forlænge Roomba-batteriets levetid og sørge for, at Roombas rengøringspræstation forbliver på toppen: Skal Roomba altid være opladet, når den ikke er i brug. Skal Roomba genoplades så hurtigt som muligt efter brug. Det kan beskadige batteriet at vente flere dage. Ved opbevaring væk fra Home Base skal batteriet tages ud af Roomba og opbevares på et køligt og tørt sted. Gulvbehandlingsforløbet i hjem med kæledyr, der fælder meget I hjem med kæledyr, der fælder meget, kan Roomba-beholderen hurtigt fyldes med hår. I disse miljøer skal Roomba gennemgå et gulvbehandlingsforløb. Du kan hjælpe Roomba ved at planlægge hyppig rengøring og tømme beholderen, når indikatoren for Fuld beholder lyser - nogle gange halvvejs gennem rengøringsforløbet. Efter dette behandlingsforløb vil du nyde godt af en konsekvent rengøringspræstation fra din Roomba. For den bedste præstation skal du sørge for fortsat at tømme Roombabeholderen og rengøre filteret, når indikatoren for Fuld beholder lyser. CLEAN Fuld beholder-indikator Brugermanual: 800-serien 11

12 DA irobot Roomba struktur Set ovenfra Frontplade Beholderudløser -knap RCON (Sensor til begrænsning af lokalet) Bærehåndtag Stor beholder 12 Brugermanual: 800-serien

13 irobot Roomba struktur DA Knapper & Indikatorer Batteriindikator Dirt Detect CLEAN-/ strømknap CLEAN Anti-sammenfiltringsindikator Fejlfindingsindikator Dag Dock Time Ur Minut Planlæg OK Sted Fuld beholder-indikator Brugermanual: 800-serien 13

14 DA irobot Roomba struktur Set nedefra Højre hjul-modul AeroForce Snavsudsugere Roterende sidebørste Home Base kontaktpunkt Aftageligt kuglehjul Home Base Kontaktpunkt Batteridør Kantsensorer Venstre hjul-modul Kantsensorer 14 Brugermanual: 800-serien

15 irobot Roomba struktur DA Rengøringshoved Udsugerstativ Udløserstropper til udsugerstativet AeroForce Snavsudsugere Udsugerhætter Stor, forseglet beholder Filterdør Udløserknap Filter Sensorport Brugermanual: 800-serien 15

16 DA Indstilling af sproget Roomba kan komme med fejlfindingsmeddelelser på engelsk, fransk, tysk, spansk, italiensk, hollandsk, dansk, svensk, norsk, finsk, polsk, russisk, portugisisk, japansk, koreansk og kinesisk. Roombas standardindstillede sprog er engelsk. For at ændre det standardindstillede sprog: 1 2 x1 3 sek Tag Roomba af Home Base. Tænd for Roomba ved at trykke på CLEAN, til indikatorerne lyser. Tryk og hold DOCK nede, til Roomba bipper og siger det nuværende sprog. Slip DOCK. Nu er Roomba i sprogvalgsfunktionen. 3 English (x1) Français (x2) Deutsch (x3) Español (x4) Italiano (x5) Pусский (x6) 普 通 话 (x7) (x16) 4 3 sek x1 Tryk på CLEAN flere gange, til du hører det sprog, du ønsker. Tryk og hold CLEAN nede for at slukke for Roomba og bekræfte dit sprogvalg. 16 Brugermanual: 800-serien

17 Rengøringsmønster DA Roomba rengør gulve på en anden måde end de fleste mennesker vha. dens robotintelligens, så hele gulvet gøres effektivt rent, under og omkring møbler og langs væggene. Mens den gør rent, beregner Roomba den optimale rengøringsrute og fastslår, hvornår dens forskellige rengøringsmetoder skal bruges: Spiral Roomba benytter en spiralbevægelse til rengøring af et koncentreret område. Vægfølgning Roomba rengør hele lokalets perimeter og navigerer rundt om møbler og forhindringer. Lokalekrydsning Roomba kører på kryds og tværs i lokalet for at sikre fuld rengøringsdækning. Detektion af snavs Når Roomba fornemmer skidt, lyser Dirt Detect op, og Roomba gør ekstra rent i det område vha. en frem-og-tilbage bevægelse i stil med en traditionel støvsuger. For den mest effektive rengøring skal du fjerne alt rod fra gulvet og bruge en Virtual Wall til at begrænse Roomba til ét lokale. Brugermanual: 800-serien 17

18 DA Rengøringsfunktioner Roomba rengør ud fra den rengøringsfunktion, du vælger. Roomba har tre rengøringsfunktioner: ~1 m Rengøringsfunktion Roomba beregner automatisk lokalets størrelse og justerer sin rengøringstid tilsvarende. Stedfunktion Roomba roterer ca. en meter (tre fod) i diameter, og roterer så tilbage til det sted, hvor den startede, hvormed den rengør et lokaliseret område intensivt. Planlagt rengøringsfunktion Når der er programmeret et rengøringstidspunkt i fremtiden, benytter Roomba denne funktion. På det specificerede tidspunkt forlader Roomba sin Home Base, gør rent og vender så tilbage til Home Base for at genoplade, når det er klaret. 18 Brugermanual: 800-serien

19 Rengøringssystem DA AeroForce rengøringssystem AeroForce-systemet bruger en kombination af to banebrydende teknologier, sammenfiltringsfrie snavsudsugere og en kraftig vakuumkanal for at give mere rengøringskraft og mindre vedligeholdesbøvl. Sammenfiltringsfrie AeroForce Snavsudsugere Dobbelte, modroterende udsugere omfatter solide gummigevind, der griber skidt og snavs fra enhver gulvtype, mens det sikrer, at du aldrig står over for problemet med børster, der er dækket af sammenfiltret hår. Kraftig vakuumkanal Accelereret luftstrøm gennem en forseglet kanal, der på dramatisk vis øger sugekraften på gulvet, så skidt, snavs og allergener overføres gennem udsugerne og ind i den store HEPA-filtrerede beholder. Roterende sidebørste Rengør langs vægkanter og hjørner. Gulvoverflader Roomba virker på træ, tæpper, fliser, vinyl og laminat, og den tilpasser sig automatisk de forskellige gulvtyper. Roomba opfanger automatisk trapper og andre kanter. Anti-sammenfiltringssystem Roomba hænger ikke fast i ledninger, tæppekanter eller kvaster. Når Roomba opfanger, at den har opsamlet en ledning eller en kvast, stopper den automatisk sine primære børster eller sidebørste og forsøger at undgå dem. Roomba kan komme med klikkende lyde, når anti-sammenfiltringssystemet er aktiveret. Roomba kan gå i stå, når den står over for runde kanter, og den kan glide hen over særligt glatte overflader. Gulve i meget mørke farver kan resultere i, at Roombas kantsensorer fungerer mindre effektivt. Brugermanual: 800-serien 19

20 DA Batteriopbevaring og opladning For den bedste præstation skal Roomba-batteriet oplades natten inden, Roomba bruges for første gang. Roomba strømforsynes af et genopladeligt batteri. Roombas batteri kan holde til hundredvis af rengøringscyklusser, hvis der passes godt på det. Batteriets levetid For at forlænge batteriets levetid anbefaler irobot, at Roomba altid holdes opladet. For yderligere oplysninger om, hvordan du bevarer Roomba-batteriets levetid, kan du besøge global.irobot.com. Genoplad Roomba så hurtigt som muligt efter brug. Det kan beskadige batteriet at vente flere dage. Ved opbevaring væk fra Home Base skal batteriet tages ud af Roomba og opbevares på et køligt og tørt sted. Rengøringstid Du bør genoplade Roomba-batteriet helt inden hver rengøringscyklus. Når det er helt opladet, lyser Batteriindikatoren grøn, og Roomba-batteriet vil vare til mindst én hel rengøringscyklus. 16 timers genopfriskende genopladning Hvis Roomba har været væk fra Home Base i en længere periode, vil det starte en særlig 16 timers genopladningscyklus. Denne omfattende opladning genopfrisker Roombabatteriet og forlænger dets levetid. Under opladning blinker CLEAN-knappen på Roomba hurtigt. Bemærk: For de bedste resultater må opladningen til genopfriskning ikke afbrydes. Opladning af Roomba For at oplade Roomba skal ledningen kobles til Home Base og din robot sættes på Home Base. Når Roomba befinder sig på Home Base, skal du sørge for, at strømindikatoren på Home Base er tændt. Opladningsindikatorer Roomba bruger batteriikon-indikatoren til at angive, at den lader op. Brug dette diagram for at fastslå batteriets status. BATTERIIKON Fast rødt lys Gule blink Fast grønt lys Hurtige gule blink BATTERISTATUS Batteriet er tomt Oplader Helt opladet 16 timers genopfriskende genopladning 20 Brugermanual: 800-serien

21 Auto Virtual Wall (ekstra tilbehør, der er kompatibelt med alle modeller) En Virtual Wall skaber en usynlig barriere, som Roomba ikke vil krydse. Det gør det nemt at begrænse Roomba til et bestemt lokale eller område og forhindre den i at komme for tæt på skrøbelige eller farlige ting. Du kan indstille en Virtual Wall til at blokere åbninger på op til ca. to meter (syv fod). Den skaber en kegleformet barriere, så strålen gradvist bliver bredere. Virtual Wall skaber også en beskyttende halo omkring sig selv, hvormed Roomba forhindres i komme for tæt på. DA For den bedste præstation skal en Virtual Wall anbringes uden for den dør, du ønsker at blokere. Ret pilene øverst på Virtual Wall mod den åbning, du vil blokere. Auto Virtual Wall Når en Virtual Wall er indstillet til Auto-funktion, blinker strømindikatoren konstant for at angive, at den er tændt. Når batteriniveauet er lavt, blinker Virtual Wall to gange efter hinanden for at angive, at den behøver nye batterier. I Auto-funktionen bør batterierne vare ca. seks måneder. For at spare på batterierne skal der slukkes for Virtual Wall. Isætning af batterier Batterirum To alkaline C-batterier Brugermanual: 800-serien 21

22 DA Virtual Wall Lighthouse (ekstra tilbehør til nogle modeller) Et Virtual Wall Lighthouse kan fungere som både et Lighthouse og en Virtual Wall. I Lighthouse-funktionen lader den Roomba rengøre flere lokaler effektivt, inden den vender tilbage til Home Base. I Virtual Wall-funktionen blokerer den områder, som du ikke vil have gjort rent. Brug blot Funktionsvælgeren for at foretage dit valg. I begge funktioner tændes og slukkes der automatisk for Lighthouse, når du tænder og slukker for Roomba. Den øverste indikator lyser, når den er tændt. Hvert Lighthouse kører på to alkaline C-batterier. En blinkende strømindikator betyder, at batterierne snart skal udskiftes. Sådan bruger du Lighthouse-funktionen Anbring blot Lighthouse i døren med logoet vendt fremad. Når Roomba er færdig med det første lokale, vil Lighthouse hjælpe den med at navigere rundt i dit hjem, hvormed den kan rengøre værelse efter værelse. Når Roomba er færdig med rengøringen, vil Lighthouse lede den tilbage til dens Home Base til genopladning. Du kan bruge Lighthouses og Virtual Walls samtidigt. Du skal dog undgå at anbringe dem for tæt på hinanden, på Home Base eller på møbler, der kunne blokere de usynlige stråler. Ellers vil Roomba eventuelt ikke genkende Lighthouses eller være i stand til at vende tilbage til dens Home Base. Sådan bruger du Virtual Wall-funktionen? I Virtual Wall-funktionen skaber Lighthouse usynlig barriere, som Roomba ikke vil krydse. Den slukker automatisk, når Roomba slukkes. Anbring blot Lighthouse i midten af døren. I modsætning til en Virtual Wall omfatter Lighthouse en områdevælger, der lader dig justere barrierelængden - op til 2,4 meter (otte fod). Bemærk: Indstilling af et længere område dræner hurtigere batteriet. 22 Brugermanual: 800-serien

23 Virtual Wall Halo (ekstra tilbehør, der er kompatibelt med alle modeller) Virtual Wall Halo TM gør Roomba perfekt til hjem med kæledyr. Ved at indstille en beskyttelseszone omkring Virtual Wall TM forhindrer Halo Roomba i at støde ind i eller forstyrre dit kæledyrs mad- og vandskåle. Følg disse trin for at indstille Virtual Wall Halo: DA 1. Når du har sat batterier i Virtual Wall, skal den sættes helt ind i Haloen. Virtual Walls runde linse bør være helt synlig øverst. 2. Anbring Haloen på gulvniveau med Roomba og tæt på skålene (som vist nedenfor). 3. Hvis du har en skål, skal den anbringes ved siden af Halo, mens den næsten er i berøring med væggen. Hvis du har to skåle, skal der anbringes en på hver side af Haloen. beskyttelseszone beskyttelseszone skål skål Halo Halo skål skål x beskyttelseszone Beskyttelseszone med ca. 50 centimeter (20 tommer) i diameter skål Halo skål Virtual Wall Halo virker på ikke-metalskåle med en diameter på mindre end 25 centimer (10 tommer) og en højde på op til 8,9 centimeter (3,5 tommer). Efterhånden som Virtual Wall-batteriets niveau bliver lavt, vil feltet eventuelt ikke være kraftigt nok til at beskytte din(e) skål(e). Hvis det sker, skal batterierne udskiftes. Brugermanual: 800-serien 23

24 DA Home Base Til slut i en rengøringscyklus, eller når Roomba-batteriet er lavt, vender den tilbage til Home Base for at genoplade. Roomba er nødt til at finde Home Bases infrarøde signal for at vende tilbage. Hav altid Home Base sat i en stikkontakt. Når Home Base er sat i en stikkontakt, blinker strømindikatoren for at angive, at Home Base er koblet til strømkilden. Hvis Roomba vender tilbage til Home Base, men ikke kan kobles til, vil den forsøge igen, til den kobles til. Når Roomba kobles til, holder strømindikatoren på Home Base op med at blinke og lyser konstant grønt. Inden for et minut efter tilkobling går Roomba i dvaletilstand, hvor kun batteriindikatoren lyser for at vise opladningsstatus. Placering af Home Base Anbring Home Base på en hård, plan overflade op mod en væg. Sørg for, at den er mindst 1,2 meter (fire fod) fra alle stole, og at Roomba har en klar rute til at nå den. Home Base må ikke anbringes inden for 1,2 meter (fire fod) af en trappe. 24 Brugermanual: 800-serien

25 Fjernbetjening (ekstra tilbehør til alle modeller) Fjernbetjeningen lader sig bekvemt kontrollere Roombas funktioner. Du kan bruge den til at tænde og slukke for Roomba og styre den omkring i dit lokale, uden at du behøver bukke dig ned. Den giver dig også fjernadgang til disse kommandoer: DA Retningsknapper SPOT-knap CLEAN/Strømknap Dock-knap Inden du bruger fjernbetjeningen for første gang, skal du isætte 2 AA-batterier. SPOT CLEAN Dock Roomba roterer ca. en meter (tre fod) i diameter, og roterer så tilbage til det sted, hvor den startede, hvormed den rengør et lokaliseret område intensivt. Roomba beregner automatisk lokalets størrelse og justerer sin rengøringstid tilsvarende. Roomba forsøger at koble til Home Base, hvis den er til stede. Sørg for, at der en en direkte sigtelinje fra fjernbetjeningen til Roomba, og at fjernbetjeningen er rettet mod Roomba. Fjernbetjeningen, Virtual Wall, Lighthouse TM og Home Base fungerer vha. en usynlig infrarød stråle. Hvis de alle bruges i samme område, kan Roomba eventuelt se flere infrarøde signaler og vil ikke fungere. Fjernbetjeningen VIL IKKE fungere, når Roomba er tæt på en Virtual Wall. Brugermanual: 800-serien 25

26 DA Trådløst kommandocenter (ekstra tilbehør til 880-modellen) Det trådløse kommandocenter lader dig styre alle Roomba-funktionerne fra op til 7,6 meters afstand. Brug det trådløse kommandocenter til at tænde og slukke for Roomba, planlægge op til syv rengøringstidspunkter om ugen og styre Roomba omkring i lokalet. For at planlægge rengøring med Roomba bruges knapperne på det trådløse kommandocenter, som om de sad på selve robotten. Se side 27 for detaljerede oplysninger om indstilling af uret på Roomba sammen med indstilling, ændring og sletning af rengøringsplanen. Inden du bruger det trådløse kommandocenter for første gang, skal du isætte 4 AA-batterier. Hvis du køber et trådløst kommandocenter, kan du besøge global.irobot.com for detaljerede oplysninger om indstilling af det trådløse kommandocenter med Roomba. 26 Brugermanual: 800-serien

27 Programmering af Roomba DA Indstilling af klokkeslæt Du skal indstille klokkeslættet, inden Roomba programmeres til rengøring. Sådan indstilles klokkeslættet: 1 Tryk på CLOCK. 2 SUN MON TUES WED THRS FRI SAT Brug knapperne DAY, HOUR og MINUTE individuelt for at indstille det rigtige klokkeslæt. 3 Tryk på OK, og Roomba vil bippe for at angive, at klokkeslæt og dato er blevet indstillet. Brugermanual: 800-serien 27

28 DA Programmering af Roomba Indstilling af et program Du kan programmere Roomba til at gøre rent en gang om dag, op til syv gange om ugen. Du skal indstille tidspunktet, inden du indstiller et program. Sådan indstilles et program: 1 2 SUN MON TUES WED THRS FRI SAT Tryk på SCHEDULE. Brug knapperne DAY, HOUR og MINUTE individuelt for at indstille programmet. Tryk på OK, og Roomba vil bippe for at angive, at programmet er blevet indstillet. 28 Brugermanual: 800-serien

29 DA Visning af planlagte programmer Sådan vises Roombas planlagte rengøringstidspunkter: 1. Tryk på SCHEDULE. 2. Tryk på DAY for at køre gennem de planlagte rengøringstidspunkter. 3. Tryk på OK. Sletning af et program Sådan slettes et planlagt rengøringstidspunkt: 1. Tryk på SCHEDULE. 2. Tryk på DAY for at køre gennem de planlagte rengøringstidspunkter. 3. Når Roomba viser det planlagte rengøringstidspunkt, som du ønsker at slette, skal du trykke og holde DAY nede i fem sekunder. Roomba vil bippe for at angive, at rengøringstidspunktet er blevet slettet. 4. Tryk på OK. Ændring af planen Sådan ændres den planlagte rengøring: 1. Tryk på SCHEDULE. 2. Tryk på DAY for at køre gennem de planlagte rengøringstidspunkter. 3. Når Roomba viser det planlagte rengøringstidspunkt, du ønsker at ændre, skal du trykke og holde HOUR og MINUTE nede for at foretage ændringen. 4. Tryk på OK, og Roomba vil bippe for at angive, at programmet er blevet ændret. Uret på Roomba kan vises i enten 12-timers format (am/pm) eller 24-timers format. For at skifte mellem de to visninger skal du trykke og holde CLOCK nede i 5 sekunder. Skift mellem 12-timers og 24-timers format vha. af CLOCKknappen. Tryk OK for at gemme indstillingen. Roomba bipper, og uret lyses kort op for at angive, at urformatet er blevet skiftet. Uret på Roomba vil skifte tilbage til det standardindstillede 12-timers format (am/pm), når batteriet frakobles eller er meget lavt. Brugermanual: 800-serien 29

30 DA Regelmæssig vedligeholdelse For at bevare Roombas toppræstation bør du foretage følgende vedligeholdelse: Komponent Vedligehold Udskift Beholder Efter hver brug Ikke relevant Filter En gang om ugen (to gange Hver anden måned om ugen i hjem med kæledyr) AeroForce Snavsudsugere Hver fjerde måned (hver tredje En gang årligt måned i hjem med kæledyr) Sensorer Tør af én gang om ugen Ikke relevant Forhjul En gang om ugen Efter behov Roterende sidebørste En gang om ugen Efter behov Roomba kontaktpunkter En gang om ugen Ikke relevant Home Base kontaktpunkter En gang om ugen Ikke relevant Tag Roomba-beholderen ud, og tøm den efter hver brug. Tryk på knappen, og træk for at tage beholderen ud. Rengør Roomba-filteret ved at banke det mod skraldespanden. Tag filteret ud, og ryst snavset ud. Filteret må ikke vaskes. Rengør Roomba-udsugerne. Fjern alt hår fra Roombas gule udsugerhætter (hår vil nemt kunne trækkes ud). AeroForce ekstraktorer eller ekstraktordæksler må ikke vaskes. Filterdøren vil IKKE lukke, med mindre der er isat et filter. Hvis du bemærker, at Roomba opsamler mindre snavs fra gulvet, skal beholderen tømmes, filteret rengøres og udsugerne rengøres. Forsøg ikke at køre Roomba uden udsugerhætterne. Hvis du mister udsugerhætterne til Roomba, kan du kontakte irobot kundeservice for erstatningshætter. 30 Brugermanual: 800-serien

31 Regelmæssig vedligeholdelse Rengør Roomba-sensorerne. Tør følgende genstande af med en ren og tør klud hver uge: 1. Fire kantsensorer foran 2. To kantsensorer bagtil 3. To Home Base kontaktpunkter 4. To kontantpunkter på robotten 5. To beholdersensorer 6. To indvendige porte til beholdersensorer 7. To udvendige sensorporte på beholderen Kantsensorer Robottens kontaktpunkter Kantsensorer DA Beholdersensorer Rengør Roomba forhjul. Hjul 1. Træk hårdt i Roombas forhjul for at tage det af robotten. Aksel 2. Fjern snavs fra forhjulets hulrum. 3. Tag forhjulet ud af dets hus ved at skubbe det Slidbeskytter igennem nedefra. Fjern alt hår, der sidder fast i slidbeskyttelsen. 4. Hvis hjulets rotation stadig er hæmmet, skal du tage fat om hjulet med den ene hånd ved at anbringe din finger over en af slidbeskytterne. Brug derefter din Hus anden hånd til at trække den anden slidbeskytter på for at fjerne akslen fra hjulet. 5. Fjern alt hår og snavs fra aksel- og hjulmontagen. 6. Sæt slidbeskytterne og akselsamlingen tilbage på hjulet og hjulet tilbage i huset. Hvis forhjulene er tilstoppet med hår og snavs, kunne det beskadige gulvet. Rengør den roterende sidebørste. Brug en mønt eller lille skruetrækker til at fjerne skruen. Fjern så børsten, rengør den, og sæt den tilbage på plads. Se efter de gule dele, når du vedligeholder Roomba. Disse dele er designet til at blive fjernet og rengjort, hver gang du tømmer Roomba-beholderen. Brugermanual: 800-serien 31

32 DA Fejlfinding Roomba vil fortælle dig, at der er noget galt med en to-tonet "åh-åh"-lyd efterfulgt af en stemme. Fejlfindingsindikatoren vil også blinke. Der henvises til diagrammet nedenfor for at løse problemer med Roomba. Hvis problemet ikke løses, kan du besøge global.irobot.com. Driftsfejl Tryk på CLEAN for at gentage fejlmeddelelsen på Roomba. Roomba blinker og siger... Fejl 1. Flyt Roomba til et nyt sted, og tryk så på CLEAN for at genstarte. Fejl 2. Åbn Roombas udsugerstativ, og rengør udsugerne. Fejl 5. Rotér Roombas sidehjul for at rengøre dem. Fejl 6. Flyt Roomba til et nyt sted, og tryk så på CLEAN for at genstarte. Fejl 7. Rotér Roombas sidehjul for at rengøre dem. Fejl 8. Fejl 9. Bank på Roombastopperen for at rengøre den. Sandsynlig årsag Roomba sidder fast med et hjul, der hænger nedad. Roombas primære udsugere kan ikke dreje. Roombas sidehjul sidder fast. Roombas kantsensorer er snavsede, den hænger ud over en kant, eller den sidder fast på en mørk overflade. Roombas sidehjul sidder fast. Roombas blæser sidder fast. Roombastopperen sidder fast, eller stoppersensoren er snavset. Handling Sørg for, at Roomba-hjulene er solidt anbragt på gulvet. Start på et nyt sted, hvis Roomba sidder fast. Rengør dens sidehjul for hår og snavs, hvis Roomba ikke sidder fast. Skub hjulene ind og ud og tjek, at de begge kan dreje frit. Fjern og rengør Roombas udsugere og hætter. Rengør Roombas sidehjul for hår og snavs. Rengør Roombas sidehjul for hår og snavs. Skub hjulene ind og ud og tjek, at de begge kan dreje frit. Start Roomba på et nyt sted. Start på et nyt sted, hvis Roomba sidder fast. Hvis Roomba ikke sidder fast, skal dens kantsensorer tørres af med en tør klud. Start på et nyt sted. Rengør Roombas sidehjul for hår og snavs. Skub hjulene ind og ud og tjek, at de begge kan dreje frit. Start Roomba på et nyt sted. Tag Roomba-beholderen ud, og tøm den. Bank derefter kort på beholderen for at løsne eventuelt fastsiddende snavs. Bank kort på Roomba-stopperen flere gange for at løsne eventuelt snavs, der kan sidde fast nedenunder. 32 Brugermanual: 800-serien

B R U G E R M A N U A L

B R U G E R M A N U A L BRUGERMANUAL Velkommen! DA Kære ejer af en irobot Roomba Tak, fordi du købte en irobot Roomba støvsugerrobot. Du har sluttet dig til millioner af mennesker, som bruger robotter til rengøring - den smartere

Læs mere

Din brugermanual IROBOT ROOMBA 530 http://da.yourpdfguides.com/dref/2321003

Din brugermanual IROBOT ROOMBA 530 http://da.yourpdfguides.com/dref/2321003 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Roomba. Robotstøvsuger. Brugervejledning

Roomba. Robotstøvsuger. Brugervejledning Roomba Robotstøvsuger Brugervejledning Kære Roomba-ejer Tak fordi du valgte den ny generation af irobot Roomba-støvsugerrobot. Du er nu en del af et meget særligt fællesskab - 7.5 millioner på verdensplan

Læs mere

500 Series. Brugervejledning

500 Series. Brugervejledning 500 Series Brugervejledning Kære irobot Roomba-bruger, Velkommen til irobots verden! Som ejer af en irobot Roomba støvsugerrobot er du blevet del af et verdensomspændende netværk, der ønsker mere fritid.

Læs mere

Roomba. Støvsugerrobot. Brugervejledning

Roomba. Støvsugerrobot. Brugervejledning Roomba Støvsugerrobot Brugervejledning Kære Roomba-ejer Tak fordi du valgte den ny generation af irobot Roomba-støvsugerrobot. Du er nu en del af et meget særligt fællesskab - 4 millioner på verdensplan

Læs mere

GULVVASKEROBOT. 300-serien

GULVVASKEROBOT. 300-serien GULVVASKEROBOT 300-serien Brugervejledning Kære Scooba-ejer Tillykke og velkommen til irobots verden! Du er blevet en del af den stadigt voksende gruppe mennesker, der har opdaget en smartere måde at gøre

Læs mere

Robotstøvsuger. 600-serie Brugsanvisning

Robotstøvsuger. 600-serie Brugsanvisning Robotstøvsuger 600-serie Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsoplysninger ADVARSEL: FOR AT NEDSÆTTE RISIKOEN FOR FARER SKAL DU LÆSE DE FØLGENDE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER, NÅR DU INSTALLERER, ANVENDER OG VEDLIGEHOLDER

Læs mere

600-serie Brugsanvisning

600-serie Brugsanvisning 600-serie Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsoplysninger DETTE APPARAT KAN ANVENDES AF BØRN FRA 8 ÅR OG OPEFTER OG AF PERSONER MED NEDSATTE FYSISKE, SANSEMÆSSIGE ELLER MENTALE EVNER ELLER MANGLENDE ERFARING

Læs mere

Roomba. Støvsugerrobot. 700-serien Brugervejledning

Roomba. Støvsugerrobot. 700-serien Brugervejledning Roomba Støvsugerrobot 700-serien Brugervejledning Kære Roomba-ejer Tak, fordi du har valgt den nye generation af irobot Roomba-støvsugerrobot. Du er nu en del af et meget særligt fællesskab - 5 millioner

Læs mere

Støvsugerrobot. 800-serien Brugsanvisning

Støvsugerrobot. 800-serien Brugsanvisning Støvsugerrobot 800-serien Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsoplysninger ADVARSEL: FOR AT NEDSÆTTE RISIKOEN FOR FARER SKAL DU LÆSE DE FØLGENDE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER, NÅR DU INSTALLERER, ANVENDER OG

Læs mere

Robotstøvsuger. 800-serie Brugsanvisning

Robotstøvsuger. 800-serie Brugsanvisning Robotstøvsuger 800-serie Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsoplysninger ADVARSEL: FOR AT NEDSÆTTE RISIKOEN FOR FARER SKAL DU LÆSE DE FØLGENDE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER, NÅR DU INSTALLERER, ANVENDER OG

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

gulvvaskende robot 200-serien Brugervejledning

gulvvaskende robot 200-serien Brugervejledning gulvvaskende robot 200-serien Brugervejledning Kære Scooba-ejer Tillykke og velkommen til irobots verden! Du har sluttet dig til det stigende antal af personer, der har opdaget en smartere måde at gøre

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

500 Serier. www.irobot.com

500 Serier. www.irobot.com 500 Serier www.irobot.com Kære irobot Roomba ejer, Tak fordi du købte en irobot Roomba støvsugerrobot. Du har slået dig sammen med millioner af mennesker der rengør med robotter - en smartere måde at

Læs mere

www.irobot.com 500 Serier & Professional 625

www.irobot.com 500 Serier & Professional 625 www.irobot.com 500 Serier & Professional 625 Kære irobot Roomba ejer, Tak fordi du købte en irobot Roomba støvsugerrobot. Du har slået dig sammen med millioner af mennesker der rengør med robotter - en

Læs mere

Roomba 900. Brugsanvisning

Roomba 900. Brugsanvisning Roomba 900 Brugsanvisning Indholdsfortegnelse DA Vigtige sikkerhedsoplysninger... 2 Opsætningsvejledning... 6 Hvorfor downloade appen irobot HOME?... 7 Grundlæggende betjening Instrukser... 8 Sådan gør

Læs mere

900-serie Brugsanvisning

900-serie Brugsanvisning 900-serie Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsoplysninger DETTE APPARAT KAN ANVENDES AF BØRN FRA 8 ÅR OG OPEFTER OG AF PERSONER MED NEDSATTE FYSISKE, SANSEMÆSSIGE ELLER MENTALE EVNER ELLER MANGLENDE ERFARING

Læs mere

Robotstøvsuger. 900-serien Brugsanvisning

Robotstøvsuger. 900-serien Brugsanvisning Robotstøvsuger 900-serien Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsoplysninger ADVARSEL: FOR AT NEDSÆTTE RISIKOEN FOR FARER SKAL DU LÆSE DE FØLGENDE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER, NÅR DU INSTALLERER, ANVENDER OG

Læs mere

Velkommen! Kære Scooba-ejer,

Velkommen! Kære Scooba-ejer, EJERMANUAL Velkommen! DA Kære Scooba-ejer, Tillykke med købet af en irobot Scooba og velkommen i irobot-familien! Du er blevet en del af et fællesskab - 10 millioner, og der kommer flere til - der har

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Roomba. Støvsugerrobot. Brugervejledning

Roomba. Støvsugerrobot. Brugervejledning Roomba Støvsugerrobot Brugervejledning Kære Roomba-ejer Tak fordi du valgte den ny generation af irobot Roomba-støvsugerrobot. Du er nu en del af et meget særligt fællesskab - 4 millioner på verdensplan

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

irobot Roomba OWNER S MANUAL MANUEL DE L UTILISATEUR BEDIENUNGSHANDBUCH GEBRUIKERSHANDLEIDING MANUAL DEL USUARIO MANUALE DELL UTENTE

irobot Roomba OWNER S MANUAL MANUEL DE L UTILISATEUR BEDIENUNGSHANDBUCH GEBRUIKERSHANDLEIDING MANUAL DEL USUARIO MANUALE DELL UTENTE irobot Roomba OWNER S MANUAL MANUEL DE L UTILISATEUR BEDIENUNGSHANDBUCH GEBRUIKERSHANDLEIDING MANUAL DEL USUARIO MANUALE DELL UTENTE MANUAL DO UTILIZADOR INSTRUKCJA OBŁUGI PRZEZNACZONA DLA WŁAŚCICIELA

Læs mere

Betjeningsvejledning DK

Betjeningsvejledning DK Version 09.1 Betjeningsvejledning DK Auto Cleaner 688 Den intelligente støvsuger som kan bruges næsten overalt. Støvsugeren må kun bruges indendørs. Støvsugeren kan rengøre alle typer af gulve såsom træ,

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 1.3. udgave DA Dele Lær din bærbare oplader at kende. 1 Mikro-USB-stik 2 Stikgreb 3 Indikator for batteriniveau 4 Opladerstik 5 USB-kabel Produktets

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

Startpakke-small Dansk manual. Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01

Startpakke-small Dansk manual. Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01 Startpakke-small Dansk manual Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. udskiftelig brænder USB oplader 650mah Batteri Vægoplader 1 x væskebeholder m. udskiftelig

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårig garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Mini Mobile Phones eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Royal Robot Støvsuger Med LCD Docking Station

Royal Robot Støvsuger Med LCD Docking Station Royal Robot Støvsuger Med LCD Docking Station Manual INDHOLDSFORTEGNELSE INTERNATIONALE SIKKERHEDSREGLER------------------------------ 2 * Sikkerhedsregler * Batteri og opladningsinstruktion SYMBOLFORKLARING

Læs mere

irobot Scooba BRUGERVEJLEDNING www.irobot.com

irobot Scooba BRUGERVEJLEDNING www.irobot.com irobot Scooba BRUGERVEJLEDNING www.irobot.com Kære irobot Scooba -ejer Tillykke og velkommen til irobot s verden! Du er blandt den voksende gruppe af personer, der har opdaget en lettere måde at gøre

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8346 DA Brugervejledning a b c d e i h g f j k Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

2008/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate IVO. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate IVO Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3.

Læs mere

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 TAB 4 TAB 3 Dansk English VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs venligst denne brugervejledning Tag dig tid til at følge instruktionerne

Læs mere

Braava. Gulvrengøringsrobot. Betjeningsvejledning til 300-serien. global.irobot.com

Braava. Gulvrengøringsrobot. Betjeningsvejledning til 300-serien. global.irobot.com Braava Gulvrengøringsrobot Betjeningsvejledning til 300-serien global.irobot.com Velkommen Kære ejer af irobot Braava, Velkommen til irobots verden. Som ejer af irobot Braava gulvmopperobotten bliver du

Læs mere

fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner.

fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner. Brugervejledning Tillykke med din nye - den ledningsfri fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner. Hemmeligheden:

Læs mere

Patientvejledning. Tilhører:

Patientvejledning. Tilhører: Patientvejledning Tilhører: Icare HOME (Model: TA022) PATIENTVEJLEDNING TA022-35 DA-3.1 3 Introduktion I denne vejledning får du instruktion i brugen af Icare HOME tonometer. Sørg for at læse alle vejledningens

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Brugervejledning Nokia-kameragreb PD-95G til Lumia 1020

Brugervejledning Nokia-kameragreb PD-95G til Lumia 1020 Brugervejledning Nokia-kameragreb PD-95G til Lumia 1020 1.0. udgave DA Brugervejledning Nokia-kameragreb PD-95G til Lumia 1020 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Om kameragrebet 4 Taster og dele 5 Tilslut

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Learning Home. J6699 Brugsanvisning. www.fisher-price.com

Learning Home. J6699 Brugsanvisning. www.fisher-price.com J6699 Brugsanvisning Learning Home Denne brugsanvisning indeholder vigtige oplysninger og bør gemmes til senere brug. Der skal bruges tre alkaliske C -batterier (LR14 - medfølger ikke) i legetøjet. Legetøjet

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Tak for købet af en Starlyf Cyclonic Vac. Læs disse sikkerhedsvejledninger omhyggeligt før brug af støvsugeren, da de er udarbejdet for at gøre det lettere for dig at bruge din Starlyf

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere

Robotstøvsuger Model: X500. Manual

Robotstøvsuger Model: X500. Manual Robotstøvsuger Model: X500 Manual Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner.........................1 Produktegenskaber.............................2 Produktdele.................................... 3

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

DK..... Light Assist

DK..... Light Assist DK... Light Assist Light Assist er en flytbar motor til hjælp for assisterende personer, der skubber en manuel kørestol. Dens rolle er at gøre dagligdagens kørsel på fortove, gader og stier lettere. Den

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8343 HP8344 DA Brugervejledning a b c d e h g f Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

RC-P. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING

RC-P. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING RC-P Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Bernafon RC-P Fjernbetjening Præsentation... 6 Funktioner... 7 Udskiftning af batteri... 8 Betjening af høreapparat med fjernbetjening... 11 Rækkevidde...

Læs mere

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 1.1. udgave DA Dele Lær din trådløse oplader at kende. 1 USB-kabel 2 Indikator 3 Opladningsområde Produktets overflade er nikkelfri. Nogle af de tilbehørsprodukter,

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren Vedvarende energi Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Energimåleren... 3 2. Sådan påsættes Energiakkumulatoren... 3

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING

BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING Side 2 til din LOCKON fjernbetjening Introduktion Før du starter, skal du have installeret og aktiveret din LOCKON centralenhed. Tips: Brug fjernbetjeningen som en nem

Læs mere