FORMAND/KONTAKTPERSON

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORMAND/KONTAKTPERSON"

Transkript

1 Nr årgang Juni 2011

2 FORENING FORMAND/KONTAKTPERSON Bladudvalg Ejvind Bojsen Skolevænget 12a Børnehuset Ketty Jørgensen Skolevænget 14 Bådelaug Per Appel Hjortspringvej 16 FOBIS Jens Erik Bendixen Skolevænget 24 Grundejerforeningen(Vestermarken) Bjarne Ketelsen Østermarken 20 Nørreskov-Skolen Ejvind Bojsen (www.norreskov-skolen.dk) Nordborgvej 62 (Svenstrup) Skolegade 21 (Guderup) Pedel Steffen Fog (Svenstrup) Pedel Frank Boye (Guderup) KFUM-spejderne Carsten Davidsen Stevning Gade 2b Klubberne Susanne Zimmermann / (Udlejning af sluch ice maskine) Østermarken 23 Klublokalerne Susanne Zimmermann / Udlejning til fødselsdage (Bedst 17-18) Østermarken 23 Lokalhistorisk forening Vagn Hesselager Stevningnorvej 45 Madklub (tilmelding) Else Willadsen Hjortspringvej 1 Ringriderforeningen Claus Hansen Vestermarken 9 Hjortspringvej 5 Skolebestyrelsen Henrik Christensen Gl. Guderup 21 Sognepræst Bo Scharff Kalvehavevej 3 Stevning Brandværn Poul Nissen Skolevænget 9 Stevning IF Anette Bendixen Skolevænget 24 Stevning Kulturhus Steffen Fog Sandvigvej 4 Stevning landsbylaug John Svane Christensen Østermarken 29 Stevning Vandværk Kjeld Nissen Ravnsbjergvej 3 Se bladet i farver på: 2

3 Fra FOBIS Skt. Hans aften ved Sandvig strand Kl. 21:00 tændes t båletb Der kan købes k øl, Vand, bom og pølserp Der bages snobrød d over bålb Fobis afholder Skt. Hans aften Den 23.juni kl Mvh. FOBIS 3

4 4

5 FRA KIRKEN En sommeraften i præstegårdshaven Menighedsrådet og præsteparret inviterer alle i Svenstrup Sogn til at nyde en aften i den smukke præstegårdshave. Vi tager på en havevandring ad præstestien, hvor præsten og hans hustru viser særlige smukke steder med oplevelser og fortælling til. Dernæst vil der være mulighed for at grille, spise sammen og synge sommerens skønne sange. Svenstrup Kirkes Kor vil give en lille sommerkoncert. Kom kl fredag den 1. juli Menighedsrådet vil sørge for grill, kød, salat, flute og drikkevarer. Medbring: Noget at sidde på, tallerken og bestik, samt det bedste humør, du har. Tilmelding til Bo Scharff / senest 24. juni 5

6 Malerfirma C.C. Schinks Eftf. v/ David Hildebrandt Nordborgvej 163, Hjortspring 6430 Nordborg Tlf Mobil en god forbindelse Gl. Guderup 2. Guderup Nordborg. Tlf Nyanlæg af haver Græsslåning Hjemmeservice Vedligeholdelse af små/store arealer Hækklipning Belægningsarbejde Træfældning Beskæring m.m. v/bjarne Bladt Dyndvedgade Nordborg Tlf Mobil Als Entreprenørforretning ApS Aut. kloakmester v/ Claus Bonde - tlf Bent Jespersen - tlf Stevning Nordborg - også salg af sand og støbemateriale

7 Salon Hvirvel Tlf Fax v/ Jonna Olsen Salon Hvirvel Sandvej 31, Svenstrup Åbningstider: 6430 Nordborg Tirsdag Onsdag Jeg holder orlov v/ Jonna Olsen Torsdag Fredag 35 pga barns sygdom Sandvej 31, Lørdag Svenstrup efter aftale Åbningstider: MandagSalonen lukket 6430 Nordborg lukket Tirsdag fra d. 4/5 Onsdag - d /7..! Torsdag Fredag Lørdag efter aftale Mandag lukket Tøj til hende og ham

8 FRA FOBIS Generalforsamling Fobis afholdt generalforsamling d Bestyrelsen fortsætter uændret. Der forelå dagsorden jfr. vedtægter. Formanden bød velkommen til de fremmødte. Der mødte ingen personer ud over bestyrelsen, hvorfra der var afbud Lone. Formanden blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet jfr. vedtægter. Formanden fremlagde beretningen for Beretningen blev godkendt af de fremmødte. Kasserer fremlagde revideret regnskab for Af regnskabet fremgik, at der var et overskud på ca ,--. Valg jfr. vedtægter til bestyrelsen. Der var genvalg til de 4 bestyrelsesmedlemmer som var på valg, som nedenfor anført Poul Nissen, kasserer, Margit Hollænder, Henriette Pedersen, Jytte Frandsen FRA STEVNING LANDSBYLAUG Bud søges Vi søger et nyt bud til at bringe Rundt om Stevning ud. Vores nuværende bud Jesper Hagensen har valgt at stoppe, da han har fået andet arbejde. Bladet udkommer 6 gange om året, og man får 300 kr. pr. gang. Så det kan da give et godt tilskud til lommepengene. Hvis du er interesseret, så henvend dig til Margit Schmidt på tlf / eller mail: 8

9 Badebroen og tømmerflåden Som led i kommunens spareplaner sætter kommunen ikke badebroen op mere. Dette har også været annonceret i diverse lokalblade. Da vi ser badebroen som et stort aktiv for badelivet nede ved Sandvig har vi undersøgt alternativer. Kommunen har tilbudt at vi kan købe badebroen for 100 kr. leveret nede ved Sandvig. Det har lauget accepteret, og den leveres i slutningen af maj. Vi er nu i gang med at undersøge de praktiske forhold ved selv at skulle sætte den op. Planen er, at vi vil sætte den op et stykke længere omme ad standen, der hvor havbunden er mere sandet. Tømmerflåden flyttes tilsvarende længere om. Vi håber at få broen om inden midt juni. Madklubben Hvis man ønsker at deltage i madklubben, skal man huske: TILMELDING SENEST 3 DAGE FØR TIL: Else Willadsen TLF Kommende datoer for madklubben: 8/6 Rundt om Stevning i 2011 Blad nr. Deadline Udkommer /08 27/ /09 01/ /11 26/11 Rundt om Kastanjen Pladsen oppe i lyskrydset kaldes Rundt om Kastanjen. Den er efterhånden forfaldet med stigende tilgroning af flisebelægning, meget mos på bænken og kastanjetræet har slået grene forneden. En gruppe frivillige har her i slutningen af maj renset op og pladsen er igen indbydende for forbipasserende cyklister og beboere i byen. 9

10 Udviklingsplanen og Stevningfolder Udviklingsplanen er som tidligere nævnt afsluttet. Landsbylauget vil nu prioritere opgaverne i planen. Der sendes kopi af planen til udvalgte politikkere og embedsmænd i kommunen. Planen ligger som kopi på hjemmesiden. En af opgaverne var bl.a. at lave en folder som skulle husstandsomdeles. Dette skete i april måned og vi håber den er blevet vel modtaget. Stevning hjemmeside Den nye hjemmeside er nu taget i brug og vi vil løbende opdatere indholdet og bringe de vigtigste nyheder. Derfor er hjemmesiden altid et jævnligt besøg værd. Skulle der være nogen som et indlæg af almen interesse for byen er I velkommen til at fremsende materialet til Lene Sørensen eller et andet medlem af Laugets bestyrelse. Link til hjemmesiden : Den gamle hjemmeside lukkes indenfor de næste par måneder. På laugets vegne John S. Christensen FRA NØRRESKOV-SKOLEN SFO-klub Efter sidste tilmelding den 26. april er der basis for at oprette en SFO-klub i Guderup. I alt 13 børn er tilmeldt, og det er nok. Når tid er, kommer der yderligere oplysninger ud til forældrene. Fantastiske forårskoncerter Svenstrupafdelingen har her i april afviklet to forårskoncerter. Der var som sædvanligt fulde huse, og børnene fik på fornem vis vist deres forældre, hvad de har lært i musiktimerne. Det er altid spændende og en stor oplevelse for børnene at stå på en scene foran en fyldt sal og være den, der er på! 10

11 Sammenlægningsudvalget Sammenlægningsudvalget har igen været samlet. Denne gang blev mødet holdt i Guderup, hvor udvalget var rundt og se på de muligheder, der er for at rumme klasserne fra Svenstrup. Og udvalget kunne konstatere, at der er rige muligheder for at rumme alle elever, hvilket selvfølgelig også blev undersøgt, inden beslutningen om nedlæggelsen af Svenstrupafdelingen blev taget. Der skal dog inddrages nogle lokaler, som lige nu bruges til grupperum. Vi tager på et senere tidspunkt stilling til, hvordan klasseværelserne skal fordeles mellem klasserne. Sammenlægningsudvalget drøftede også kommende udviklingspunkter. House af Reading i indskolingen, fokus på naturfag og fastholdelse af drengenes interesse for læring på mellemtrinnet, og specielle linier i overbygningen er punkter, der skal arbejdes videre med i det kommende skoleår. FRA STEVNING IF ZUMBA / Stevning Festival Kom forbi Stevning Festival lørdag den 4. juni kl 14 eller kl 16 og få en gratis prøvetime i Zumba ved foreningens instruktør Bente Philipsen. Hvis det har interesse, starter der hold op igen til efteråret (nærmere tidspunkt følger). mvh Bestyrelsen FRA LOKALHISTORISK FORENING Generalforsamlingen Der mødte ca. 25 personer op til foreningens generalforsamling. Her blev Matthias Jensen valgt til dirigent. Beretning/regnskab blev godkendt og økonomien er god. Beretningen kan læses på foreningens hjemmeside: Der var genvalg til Tove Semmelmann, Connie Vogt, Inger Marie Christiansen og Jørgen Valentin. Også genvalg til suppleant Kirsten Jørgensen og revisor Gert Wonsyld. 11

12 Efterfølgende vistes først en ældre film om Svenstrup, som gav inspiration til at lave en ny om Svenstrup og om Stevning. Et projekt, der er lagt i hænderne på Jørgen Valentin og Chresten Møller. Derefter vistes flotte billeder fra Svenstrup/Stevning både ældre og nyere billeder bl. a. luftfotos taget af Jacob Christensen i 1950 erne. Visningen gav anledning til mange dejlige bemærkninger. Konstituering Ved efterfølgende bestyrelsesmøde blev der omrokeret i bestyrelsen. Jørgen Valentin ønskede ikke at fortsætte som formand, men gerne som bestyrelsesmedlem. Vi er glade for, at Jørgen fortsat vil bidrage med sin store viden og sit arbejde. Vi har været glade for Jørgen som formand. Vi valgte Vagn Hesselager til ny formand og ny kasserer blev Elsebeth Breede. Desuden ville Inger Marie Christiansen gerne aflastes, så vi valgte Sine Møller til arkivleder. Kender I de gamle x, y og z telefonnumre, som gjaldt indtil automatiseringen i 1964? Her er nogle eksempler: 62x. Hans Lang, landmand og rugeri, Stevning. 62y. Peter Hansen, gårdejer, Stevning. 62u. Hans Petersen, Stevninghøj. 62v. Hans Blaudzun, Stevning. 69x. Hans Nymand, gårdejer Stevning. 69y. Hans Petersen, aftægtsmand, Stevning. 69u. Bertel Bonde, gårdejer, Stevning. 69v. Peter Petersen, gårdejer, Ildmosegård, Stevning. 71x. Johannes Good, gårdejer, Stevning. 71y. Mathilde Carlsen, Stevning kro. 71u. Jørgen Petersen, gårdejer, Stevning. 71v. Christian Good, vognmand, Stevning. De øvrige kommer med i Svenstrupbogen, som udkommer i november i år. 12

13 DET FOREGÅR I Skolevænget

14 Juni 2011 Lørdag 04. juni kl Kulturhuset Stevning Musikfestival 2010 kl for god amatørmusik Mandag 6.jun. kl Lokalhistorisk Åbent hus alle er velkomne kl Onsdag 8.jun. kl Madklubben Køkken Fællesspisning (tilmelding tlf ). Fredag 17.jun. kl Kulturhuset Caféen Kulturhusets 6 års fødselsdagsfest for alle der har hjulpet Kulturhuset i denne sæson. Mandag 20.jun. kl Lokalhistorisk Åbent hus alle er velkomne kl August 2011 Lørdag 13. aug. kl Kulturhuset Cykeltur for hele familien. En rigtig hyggelig tur. (se opslaget) September 2011 Mandag 5.sept. kl Madklubben køkken Så starter madklubben den nye sæson. Alle er velkomne til at deltage Mandag 5.sept. kl Kulturhuset Salen Linedance med Bente starter sæsonen Onsdag 7.sept. kl Kulturhuset caféen Vagn starter nyt PC hold (se opslag) Onsdag 7.sept. kl Kulturhuset caféen Vagn starter nyt PC hold (se opslag) Faste tidspunkter: Stevning Musikfestival 4. juni 2011 kl kl kan der købes øl/vand/vin, ringridderpølser, is og slik m.m. kl kl serveres der gratis sildebord i teltet kl kl kan der købes ovnstegt skinke med pastasalat og flutes Kulturhuset: Petanque Tirsdage kl ca Alle der har lyst til at spille petanque, er velkommen til at deltage. Petanquekugler kan lånes. Lokalhistorisk Forening: Åbent hus - alle er velkomne Der er åbent 1. og 3. mandag i måneden kl (undtaget juli, august og december måned) Denne Kulturhus-folder er en fast del af Rundt om Stevning og E SvenstruPPe. Hvis du/i har en eller flere aktiviteter der skal foregå i Stevning Kulturhus, kan den/de offentliggøres her i folderen. Materialet til folderen skal sendes til Steffen Fog, Sandvigvej 4, tlf , mail: Deadline for materiale til næste udgave er d. 15. august. Rundt om Stevning nr.137 udkommer d. 27. august og E`SvenstruPPe udkommer d. 31. august. NYT! Gå ind på og se mere om Stevning kulturhus og de aktiviteter og arrangementer der foregår. 14

15 15

16 Petanque Så starter petanque-sæsonen 2011 og alle er velkomne til at deltage. Der kan spilles på 5 baner Der spilles: Tirsdage kl Alle er velkomne Kulturhuset har petanquekugler, der kan lånes. Sted : Stevning Kulturhus, Skolevænget 14 Instruktør : Mathias Jensen tlf Caféen fungerer som klublokale på spilledagene 16 Arrangør: Stevning Kulturhus Skolevænget 14

17 17

18 PC kursus for alle 2011 i Stevning Kulturhus, Skolevænget 14 Instruktør: Vagn Hesselager Hold nr : Onsdage kl i Caféen. Første gang d. 7. september og sidste gang d. 16. november (der er ikke kursus d. 19. oktober) Hold nr : Onsdage kl i Caféen. Første gang d. 7. september og sidste gang d. 16. november (der er ikke kursus d. 19. oktober) Der undervises individuelt. Du kan for eksempel lære at skrive i Word, regne i Excel, lave en præsentation i Power Point, surfe på nettet eller skrive en mail. Du må gerne medbringe din egen computer. Den kan kobles til et trådløst netværk i lokalet. På hvert hold er der plads til 5 personer ved Kulturhusets computere + 3 personer med egen computer. Der er max. 8 deltagere på hvert hold. Det koster 75 kr. for at deltage i et kursus. Beløbet betales den første kursusdag. Tilmelding til: Vagn Hesselager tlf eller mail: Ved tilmelding bedes du oplyse navn, adresse og telefonnummer. Du bedes også oplyse om du ønsker at benytte din egen PC på kurset. 18

19 Nordborgvej Nordborg. Tlf MASSAGE Keld Massør Tlf Ø s t e r g a d e 7. G u d e r u p N o r d b o r g

20 Hele familiens frisør... Anne Pedersen Mosevej 5 Tlf V/GUDERUP TØMRERFORRETNING ApS Smedevænget 9. Guderup Nordborg. Tlf alt snedker- og tømrerarbejde udføres ALS SPECIALFODER v/kjeld Nissen Ravnsbjergvej 3, Stevning 6430 Nordborg, tlf Vi sælger foder til: Heste. Får. Kaniner. Fugle. Hunde m.m. Egebjergvej 15 Stevning 6430 Nordborg Tlf Fax

21 FRA SPEJDERNE Søndag den 3. april samlede vi igen affald på Dansk Naturfredningsforenings Affaldsindsamlingsdag. 6 børn og 6 voksne samlede 40 kg affald og 293 dåser på 2 timer i vores nærområde!! Vi har været på løb til Sandvig med mobil-poster. Det var både svært, sjovt og spændende og lidt koldt og vådt, men pyt. Så var der bæver- og ulveturnering med mange andre bævere og ulve i Bolderslev. Bæverne kom hjem med en flot 3. plads og ulvene med en flot 2. plads. Så store smil efter en dejlig solskinstur. Der er blevet klatret i MEGET store træer for små bævere og seje ulve og stor spejder. Vi skal selvfølgelig også på kanotur fra Lillenor over i den gamle hytte i skoven og lave mad. Og snart går vores sommertur til Dybbøls spejderhytte, hvor vi skal besøge historiecentret og igen sejle i kanoer. Vi har lige haft besøg af 1. og 2. og 3. klasse i deres venskabsuge, hvor de rigtig fik afprøvet venskaber med samarbejdsopgaver. Alle hyggede sig og var aktive og fik afprøvet nogle gode spejderfærdigheder bla. kammeratskab! Har DU lyst til at prøve spejderlivet, så kontakt Mona Boysen eller Carsten Davidsen Lørdag den 4. juni kan I møde os et par timer ved Kulturhuset, mens musikken spiller ved Stevning Musik-festival. Stor sommerhilsen fra alle KFUM-spejderne i Hjortspring Gruppe FRA SØNDAGSCAFEEN En lille hilsen fra søndagscafeen. Vi er altid glad for jeres besøg, men kun godt tænke os lidt flere gæster. Vi piger hygger os altid, derfor besluttede vi, at tage en periode mere. Pengene gik også denne gang til Lokalhistorisk Forening, der kan man altid bruge et lille tilskud Mange hilsner fra Connie, Mary, Rita, Magdalene, Lene og Brigitte 21

22 SVENSTRUP CYKELRINGRIDNING FRA BRANDVÆRNET Bliv Brandmand i Stevning Frivillige Brandværn Er du interesseret, så kontakt Brandkaptajn Poul Nissen, Skolevænget 9 Stevning, Mobil Besøg også vores hjemmeside på 22

23 & Farvehandel Salg til private Hjortspringvej Nordborg. Mobil: Guderup Butik tlf Spisekrog tlf Åbningstider: Man. - fre Lør søn. i mdr Nymøllevej 8 Guderup 6430 Nordborg Tlf Jens Madsen Stevninggade Nordborg Tlf

24 Stevning snedker & tømrer v/anders Larsen Stevninggade 4. Stevning Nordborg. Telefon Mobil v/rasmus Burmeister, Stevning Massage i dit eget hjem Tlf.: v/gitte og Claus Smedevænget 16 Guderup 6430 Nordborg Tlf Fax Goods Gårdbutik Alt i frugt, grøntsager og kød..! Stevning Sæsonpræget udvalg, da vi kun sælger danske varer, enten egen avl, eller lokalt produceret. F.eks. Gårdens grisekød - hele eller halve pakket lige til fryseren kr. pr. kg.

25 ANNONCE HENRIETTES PRIVATE DAGPLEJE FRA BORGERGRUPPEN Info fra møde på Svenstrup skole d Kort referat fra et meget positiv informationsmøde om skole situation i Svenstrup/Stevning. Morten fra Borgergruppen præsenterede, hvor vidt gruppen er kommet i arbejdet om at Bevar Svenstrup skole. Han kunne fortælle at, gruppen er kommet så langt at der ikke længere er en tro på en kommunal skole og man nu arbejder på en friskole. Derfor er det meget afgørende for det videre arbejde, at få en aftale i hus med kommunen omkring bygningerne, enten leje eller køb af skolen, dette skulle meget gerne afgøres på et udvalgsmøde d Repræsentanter fra Friskole Østerlund kom for at fortælle om, hvordan man starter en friskole, med de udfordringer der ligger i det. De kunne også fortælle om økonomien for forældrene 25

26 og typisk ligger forældre betalingen på kr. for skolen og nogenlunde det samme for SFO. Østerlund havde en anden udfordring da de startede op, da den gamle skole var revet ned og de skulle bygge en ny skole. Midtals friskole var også mødt op for at fortælle om samlæsning, på tværs af årgange som de gør på Midtals friskole og de havde kun positivt at fortælle om den model de kørte efter. Børn på tværs af årgange lærte af hinanden og brugte modellen i de fag, hvor det gav mening. Borgergruppen har kontaktet Universe Fonden, for høre om de have mulighed for at indgå i et sammenarbejde med skolen. Vi har været så heldige at de har meldt tilbage, at der er en mulighed for et sammenarbejde. Jesper fra Universe Fonden fremlagde deres ideer, som er en anderledes undervisning form, for at styrke indlæring hos eleverne og bl.a. bruger omkring liggende lokalsamfund til projekter. Så det giver mening og læringen bliver brugbar for eleverne og der kan også komme brugbar projekter ud af det arbejde de har lagt i deres projekt, se mere på følgende hjemmeside Der er også nu mulighed for at melde sit barn ind på skolen, der indbetales 500 kr til Arbejdernes Landsbank. Reg: 5354, konto: , skriv navn og barnets årgang. Skulle der imod al forventning ikke blive en friskole, vil pengene naturligvis betales tilbage, ved indmelding af dit barn for Borgergruppen billede af, om der er grundlag for en friskole. Med venlig hilsen Borgergruppen Bevar Svenstrup Skole, som I altid kan kontakte Mail adresse FRA KIRKEN Særlige begivenheder i Svenstrup Kirke og Sogn juni - september 2011: Søndag d. 5. juni kl Gudstjeneste med anknytning til Ringridningen i Svenstrup. De bedste fester begynder i kirken det kan også ske denne dag! Mandag d. 13. juni 2. pinsedag kl Udflugtsgudstjeneste til Nygård med deltagelse af jazzorkestret Saxappeal og med hav og himmel som altertavle. En traditionsrig dag, hvor jazztoner og natur fører os lige i armene på taknemmeligheden. Fredag d. 1. juli kl En sommeraften i Præstegårdshaven Se indlagte flyveblad riv flyvebladet ud og giv det til din nabo! 26

27 Søndag d. 4. september kl Gudstjeneste med deltagelse af konfirmander og efterfølgende indskrivning. Eftersommerens nye konfirmandhold inviteres til en ung gudstjeneste med ekstra musik og efterfølgende let frokost med en prøve på årets undervisning. Evangelisk kvarter Et evangelisk kvarter kan vare fra et splitsekund til en evighed. Det er både et sted og et tidsrum: et kvarter et sted, hvor man kan bo - og en stund - et frikvarter. - et evangelisk kvarter: Dette siger Gud Herren: Jeg giver jer et nyt hjerte og en ny ånd i jeres indre. Jeg fjerner stenhjertet fra jeres krop og giver jer et hjerte af kød. Jeg giver jer min ånd i jeres indre Ezékiel 36, 26-28a I troen får vi en pant på, at livet kan genbruges. De hårde stenhjerter blødes op og Gud giver os et hjerte af kød. Et hjerte, der kan rumme Guds ånd. Med Guds ånd i vores indre får vi hjælp til at mildne vores sind og møde hinanden med glæde. Evangelisk kvarter i kirken for dig, der gerne vil møde evangeliet i tekst og bøn på ugens hverdage, holder vi de fleste hverdage kl. 17 en stille stund i kirken et evangelisk kvarter med klassisk andagt. Skulle der enkelte gange ikke være nogen andre til stede, ligger der en liturgi for et Evangelisk kvarter på reolen under Mariabebudelsesikonen. Her er der også fyfadslys, som kan tændes ved Betlehemslyset i døbefonten, der altid står tændt i vores kirke. Der vil de fleste dage være mulighed for en samtale med præsten efter andagten. Dåb Ingen Døde Ingen 27

28 Viede Ingen Kirkebil Kirkebilen bestilles hos GF-Taxi på telefon senest dagen før gudstjenesten. "Kirkebil" er til rådighed for enhver, der ellers har svært ved at komme i kirke. Kirkegården Graver og kirketjener Torben Nielsen træffes i arbejdstiden 8-14 på kirkegården og på telefon og mobil Kirkens hjemmeside På: finder man alle relevante oplysninger om kirken, menighedsrådet, gudstjenestetider, møder osv. Her kan du tillige hente dig en relevant prædiken eller en lille meditativ bøn til inspiration. Sognepræst Bo Scharff Der er altid mulighed for at træffe sognepræsten enten ved at henvende sig på præstegårdens kontor (den nye sydindgang) eller ved at træffe aftale over telefonen - dog undtagen mandag. Giv endelig sognepræsten besked, hvis der er viden om, at der på grund af sygdom eller lignende er brug for et ekstra besøg. Tlf.: Menighedsrådet Der holdes ordinære møder: 21. juni. Der er tale om den 3. tirsdag i måneden. Møderne holdes kl. 19 i mødelokalet ved præstegården. Menighedsrådets møder er offentlige, og alle interesserede er velkomne. Referater fra menighedsrådsmødet er fremlagt i kirkens våbenhus. Menighedsrådets medlemmer er: Asta Broesby-Olsen (formand og kontaktperson), Thomas Damgaard (næstformand, sekretær og kirkeværge), Bente Purup (kasserer i rådet), Mona Boysen, Ruth Good, Klaus Nørrelykke; Bo Scharff (præst, født medlem). Uden for rådet: Torben Nielsen/Maja Jørgensen (medarb. repr.), Ole Rasmussen (kasserer). Bygningskyndig: Hans Jensen. 28

29 Nyt fra Menighedsrådet Menighedsrådet og præsten ønsker de nyslåede konfirmander tillykke med deres konfirmation. Det er jo en rigtig stor begivenhed på året, som kræver et kreativt samarbejde mellem kirkens ansatte, frivillige, konfirmander, forældre og præsten - tak for det! Hvert hold er jo noget særligt og byder på helt nye relationer mellem unge mennesker, præst og kirke. Det bærende element i undervisningen er netop de relationer, vi opbygger og den måde, vi møder hinanden på. I kristendommen møder de unge en uudtømmelig skatkiste af livsværdier, og de pejles så småt ind på, at det er vigtigt at have en tro og nogle livsværdier at bygge sin tilværelse på. Fadervor, trosbekendelse, konfirmandord, evangeliske fortællinger og anden paratviden er vigtig at have, men hvis ikke denne viden afspejler nogle livsværdier og en tro, som konkrete mennesker lever efter i deres hverdag og deres møde med hinanden, er det ikke så meget værd. Vi har alle sammen og ikke mindst de unge - brug for at møde nogen, der gør det, som de siger, de står for. Alle kan træde ved siden af, men der skal være en stemning af, at vi tager vores tro og vores livsværdier alvorligt. Derfor er det så vigtigt at have et ordentligt samvær med nogle ritualer, der holder os fast på, hvad vi vil leve efter. Det håber jeg, at de unge mennesker har kunnet genkende i undervisningen og de varierede oplevelser, som vi har haft sammen - lige fra fortælling, sange, cirkelsnak og andagter til film, pilgrimsvandring og ungdomsgudstjenester. Fra præsten, det fødte medlem af Menighedsrådet. 29

30 Ringning, velkomst, bedeslag I Svenstrup er vi rigtig glade for, at vi har fået lov til at afvige lidt fra nogle af den danske højmesses faste regler. Det giver os mulighed for at gudstjenesten understreger deltagernes delagtighed i det, der foregår. I lang tid har det ligget Menighedsrådet på sinde sammen med præsten at finde den rigtige måde at sige velkommen på til dem, der er mødt op. Formålet er, at vi fra starten får antydet en stemning af nærvær og ligeværd, og giver mulighed for at begynde med en hvis ro og fokus på det emne, som helligdagens bønner og tekst kredser om. For at lægge denne velkomst uden for gudstjenestens mere højtidelige indledning og pege på bedeslagenes kalden til bøn har vi besluttet det næste års tid at lægge velkomst og antydning af tema i en sekunders pause mellem den sidste ringning og bedeslagene. (Kom og prøv det! ) 30

31 KIRKENS KORSHÆR Kirkens Korshærs vandring 2011 fra 13. juni følger Gendarmstien og Alsstien og slutter i Havnbjerg 18. og 19. juni. 18. juni startes med morgenandagt på Efterskolen Strand. Der vandres fra Fynshav gennem Nørreskoven og fortsættes til Svenstrup Kirke, hvor der er andagt* ved Ole Werth Sørensen (alle er velkomne) Fra Svenstrup vandres til Kafé 93 / Genbrugsen i Havnbjerg, hvor der holdes et offentligt aftenmøde, hvor alle er velkomne. Overnatning i caféen. 19. juni afsluttes vandringen med deltagelse i gudstjenesten* Havnbjerg Kirke. Alle, som ønsker at lære Kirkens Korshær at kende, er velkomne til at være med på vandringen. Man kan være med hele ugen, nogle dage, en enkelt dag eller blot nogle timer. Dagsvandringen vil være på ca. 18 km. Der vandres i ca min. og holder en kort pause, før der igen vandres videre. Der synges en salme og læses en evangelietekst. Se nærmere program på Tilmelding til vandringen: tlf / eller mail: Se tidspunkter i uge- og dagspressen Kirkens Korshær/Havnbjergcenteret v. Asta Broesby-Olsen 31

32 AKTIVITETSKALENDER Faste tidspunkter: Mandage: 1. og 3. mandag i hver måned. Lokalhistorisk åben Tirsdage: Mødedag bævere, ulve og spejdere kl MAJ Lørdag 28. maj Rundt om Stevning nr. 136 udkommer. Søndag 29. maj Kl Stillegudstjeneste. JUNI Torsdag 02. jun. Kl Kristihimmelfartsgudstjeneste. Lørdag 04. jun. Kl Stevning Musikfestival. Søndag 05. jun. Kl Gudstjeneste med anknytning til Svenstrup Ringridning. Onsdag 08. jun. Kl Madklub. Søndag 12. jun. Kl Pinsegudstjeneste Mandag 13. jun. Kl Udflugtsgudstjeneste til Nygård. Søndag 19. jun. Kl Menighedsgudstjeneste. Fredag 24. jun. Sidste skoledag inden sommerferien. Søndag 26. jun. Kl Stillegudstjeneste. JULI Fredag 01. jul. Kl En sommeraften i Præstegårdshaven. Søndag 03. jul. Kl Gudstjeneste. Søndag 10. jul. Ingen gudstjeneste i Svenstrup. Der henvises til de øvrige kirker. Søndag 17. jul. Ingen gudstjeneste i Svenstrup. Der henvises til de øvrige kirker. Søndag 24. jul. Kl Gudstjeneste. Ole W. Sørensen Søndag 31. jul. Kl Stillegudstjeneste. AUGUST Søndag 07. aug. Kl Gudstjeneste. Torsdag 11. aug. Første skoledag efter sommerferien. Søndag 14. aug. Kl Gudstjeneste. Onsdag 17. aug. Deadline for stof til Rundt om Stevning nr Søndag 21. aug. Kl Gudstjeneste. Lørdag 27. aug. Rundt om Stevning nr. 137 udkommer. Søndag 28. aug. Kl Stillegudstjeneste. SEPTEMBER Søndag 04. sep. Kl Gudstjeneste med deltagelse af konfirmander. Indskrivning. Mandag 05. sep. Kl Madklub. EJVIND BOJSEN, SKOLEVÆNGET 12A, TLF Mail: DEADLINE FOR STOF TIL RUNDT OM STEVNING NR. 137 ER DEN 17. AUG

FORMAND/KONTAKTPERSON

FORMAND/KONTAKTPERSON Nr. 154 26. årgang Juni 2014 FORENING FORMAND/KONTAKTPERSON Bladudvalg (ejvind@sonderborg.dk) Ejvind Bojsen 74 45 83 59 Skolevænget 12a Børnehuset Mette Ringsgaard 74 45 86 37 Skolevænget 14 Bådelaug Per

Læs mere

FORMAND/KONTAKTPERSON

FORMAND/KONTAKTPERSON Nr. 148 25. årgang Juni 2013 FORENING FORMAND/KONTAKTPERSON Bladudvalg (ejvind@sonderborg.dk) Ejvind Bojsen 74 45 83 59 Skolevænget 12a Børnehuset Mette Ringsgaard 74 45 86 37 Skolevænget 14 Bådelaug Per

Læs mere

FORMAND/KONTAKTPERSON

FORMAND/KONTAKTPERSON Nr. 140 24. årgang Februar 2012 FORENING FORMAND/KONTAKTPERSON Bladudvalg (ejvind@sonderborg.dk) Ejvind Bojsen 74 45 83 59 Skolevænget 12a Børnehuset Ketty Jørgensen 74 45 86 37 Skolevænget 14 Bådelaug

Læs mere

FORSIDE SIDE 1. Annoncørliste blad nr. 128. Side 5: Malerfirma C. C. Schink El-hjørnet i centrum Stevning Byggeforretning Kurt Petersen, murermester

FORSIDE SIDE 1. Annoncørliste blad nr. 128. Side 5: Malerfirma C. C. Schink El-hjørnet i centrum Stevning Byggeforretning Kurt Petersen, murermester FORSIDE SIDE 1 Annoncørliste blad nr. 128 Side 5: Malerfirma C. C. Schink El-hjørnet i centrum Stevning Byggeforretning Kurt Petersen, murermester Side 6 Kanal 7 Salon Hvirvel P. Nebeling Reservedelslager

Læs mere

FORMAND/KONTAKTPERSON

FORMAND/KONTAKTPERSON Nr. 162 27. årgang Oktober 2015 FORENING FORMAND/KONTAKTPERSON Bladudvalg (eboj@stofanet.dk) Ejvind Bojsen 40 92 56 29 Skolevænget 12a Bådelaug Per Appel 51 58 15 04 Hjortspringvej 16 FOBIS Jens Erik Bendixen

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Skolebussernes holdeplads

Skolebussernes holdeplads www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 7. november 2012 Nyhedsbrev nr. 44 Fra skolebestyrelsen: Skolebestyrelsesmøde I sidste nyhedsbrev bragte vi en oversigt over skolebestyrelsesmedlemmerne. Der

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 «Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder... 3 Facebook.3 Julefrokost..3 Madklub..3 Sommerfest 4 TDC (Tour de Chambres)..4 Vi har

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol Blad nr. 82 Dagsorden Tilstede: Janne (JRP). Jens Christian (JCB), Kirsten (KKO), Kjeld (KM), Lars (LF), Tine (TS), Tom (TVS), Vibeke (VW), Helle (HJ), Kisser (KW), Mai (MBA), Benny (BR) Afbud: Anders

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart Godt nytår Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015 Jeg håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år. Jeg håber, at 2015 vil blive et rigtig godt år for dig, for dine venner og for alle

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Nr.7 / 37.årgang. September 2013. Vi har den 7. juli 2013 taget afsked med vores præst Bo Scharff og hans kone Vibeke

Nr.7 / 37.årgang. September 2013. Vi har den 7. juli 2013 taget afsked med vores præst Bo Scharff og hans kone Vibeke Nr.7 / 37.årgang September 2013 Vi har den 7. juli 2013 taget afsked med vores præst Bo Scharff og hans kone Vibeke Indhold side Kommentar / byfest 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Nyt fra kirken 3 Tak 5

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1

hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 hestholm Orientering Januar 2009 Nr. 1 Passer din bank ordentligt på din økonomi? Lad os se på din privatøkonomi med friske øjne. En ny bank kan måske give din økonomi det lille løft i hverdagen, der giver

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Lig til Sankt Hans! R E V Y Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Marts 2009 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk 16. marts Generalforsamling 21. - 22. marts Maleriudstilling

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

Nr.5 /37.årgang. Travlhed før Ringridningen og aktiveringsdagen. Cykelklubben rejser det store telt. Og så blev det indviet med en velfortjent øl.

Nr.5 /37.årgang. Travlhed før Ringridningen og aktiveringsdagen. Cykelklubben rejser det store telt. Og så blev det indviet med en velfortjent øl. Nr.5 /37.årgang Juni 2013 Indhold side Travlhed før Ringridningen og aktiveringsdagen. Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Nyt fra kirken 3 Cykelklubben rejser det store telt. Friskolen 6 Aktiviteter

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Juni 2009 Nr.5 /33.årgang

Juni 2009 Nr.5 /33.årgang Juni 2009 Nr.5 /33.årgang Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 En lørdag i Svenstrup 3 Lokalhistorisk forening 3 Cykelringridning 4 Ringridning 5 Nyt fra kirken 6 Strandrensning 8 Skytteforeningen

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol. Blad nr. 93. Dato: 29.10.

1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol. Blad nr. 93. Dato: 29.10. Blad nr. 93 Dagsorden Tilstede: Benny (BR), Helle (HR), Kjeld (KM), Kirsten (KKO), Kisser (KW), Lars (LF), Mai (MBA), Thomas (TH), Tine (TS), Tom (TVS), Vibeke (VW) Afbud: Janne (JRP), Jens Christian (JCB),

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse

24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse Nyhedsbrevet indeholder: Tyverier fra garderoben, og hvad vi gør ved det 24 timer du aldrig glemmer, stort arrangement for 4. 7. klasse Sommerferieaktiviteter Fremtiden for børnene fra Mørk skole Koloni

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

E`Svenstruplaug. Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens. 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse

E`Svenstruplaug. Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens. 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens Afbud.: 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse 2. Orientering v. Børge da formanden var fraværende : Havde alle

Læs mere

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00. Kingos Minde

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00. Kingos Minde Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00 Kingos Minde Hermed indkaldes medlemmer af Slangerup Menighedsråd og suppleanter til ordinært offentligt menighedsrådsmøde på ovennævnte sted

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder...3 Filmaftener...3 Julefrokost...3 Lan-Partys...4 Madklub...4 Tour de Chambre...5 Øvrige arrangementer...6

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1 Kort byfestprogram Borbjerg - løbet Pladespil Bilorienteringsløb Friluftsgudstjeneste Familiedag Kæledyrsudstilling flagkonkurrence Gadedysten Fodboldkampe Stjerne for

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer Forår 2015 V E S T E R B Ø L L E S O G N S Lokalblad Foråret så sagte kommer BEBOERFORENINGEN Legeplads Lørdag d. 18. april gør vi som sædvanlig legepladsen i stand, så den ser godt ud i den følgende sommer.

Læs mere

Storstrømmen. Nr. 1 MAJ 2011 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS

Storstrømmen. Nr. 1 MAJ 2011 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Storstrømmen Nr. 1 MAJ 2011 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Et nyhedsbrev Hvorfor nu det? Som en af de eneste kredse i Parkinsonforeningen, har Storstrømmens Kreds ikke tidligere

Læs mere

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk.

Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe. Feb.-Apr. 2015. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes. Leo Vad: 20905896. levad@ikast-brande.dk. Spørgsmål til aktivitetsplanen rettes til: Leo Vad: 20905896 Aktivitetsprogram Værestedet den blå cafe levad@ikast-brande.dk Eller Trine Andersen: 20181639 tcand@ikast-brande.dk 16 Feb.-Apr. 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

ka len der 2014 jan juli

ka len der 2014 jan juli ka len der 2014 jan juli august mar september oktober maj november jul december Kal.juli-dec_2014.indd 1 02/07/14 13.59 JULI 6. Dig, Mig og Gud Homeedition kl. 10.30-12.00 hos Helene & Andreas Mathew Grønnevang

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Nummer 3 17 Årgang Februar 2012

Nummer 3 17 Årgang Februar 2012 17 Årgang Nummer 3 Februar 2012 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

Dagsorden. Afbud: Tine (TS), Tom (TVS), Kirsten (KKO) 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd

Dagsorden. Afbud: Tine (TS), Tom (TVS), Kirsten (KKO) 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd Blad nr. 87 Dagsorden Tilstede: Janne (JRP). Jens Christian (JCB), Kjeld (KM), Lars (LF), Vibeke (VW), Helle (HJ), Kisser (KW), Åse (ÅLS), Mai (MBA), Benny (BR), Thomas (TH) Afbud: Tine (TS), Tom (TVS),

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Nyhedsbrev uge 14 2015

Nyhedsbrev uge 14 2015 Nyhedsbrev uge 14 2015 Så er tiden sat til sommertid og de andre sikre forårstegn som bl.a. vibens komme og anemoner i skovbunden. Enkelte beboere har nydt de første dejlige solskins timer på terrassen

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af generalforsamling i Roskilde Skytteforening. Mandag den 11. februar 2013 kl. 19.00

Referat af generalforsamling i Roskilde Skytteforening. Mandag den 11. februar 2013 kl. 19.00 Referat af generalforsamling i. Mandag den 11. februar 2013 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev afholdt på skydebanen med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra formanden 3. Fremlæggelse

Læs mere