UDEFRISKOLEN 2016/2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDEFRISKOLEN 2016/2017"

Transkript

1 UDEFRISKOLEN 2016/2017 I efteråret 2007 mødtes en gruppe forældre til det første initiativmøde omkring Udefriskolen. Det var en gruppe mennesker, som havde det til fælles, at de ønskede at lave en skole for børn, som arbejdede ud fra nye teorier om børn og læring. Det blev flere års hårdt arbejde, men viljen og idealismen var stor og den 14. august 2008 kunne Udefriskolen slå dørene op for første gang. Udefriskolen er en Grundtvig - Koldsk friskole, hvilket betyder at vi vægter dannelsen af det hele menneske gennem mødet med bl.a. fortællingen. Udefriskolens grundelement er Udeskolepædagogikken og tiden til fordybelse. Vi er en heldagsskole, som bygger på både det fælles og det individuelle i mødet med børnenes læreprocesser. Vi vægter faglighed meget højt. Ikke kun den boglige faglighed, men den faglighed der opstår i menneskers forskellighed og den enkelte elevs møde med fagene.

2 UNDERVISNING På Udefriskolen er det vores mål hele tiden at arbejde med de nyeste tanker omkring læring og undervisning samtidig med, at vi tager afsæt i den Grundtvig Koldske skoletradition, som bygger på, at det også er nødvendigt at møde livet gennem det levende ord nemlig fortællingen om det at være menneske. Netop i dette spændingsfelt ønsker vi at tilbyde vores skole som noget særligt, hvor børn kan blomstre og gro i troen på egne evner og formåen og hvor nysgerrigheden efter at blive klogere skal stå højt hævet som en uvurderlig værdi. Udeskolen er en undervisningsform, der supplerer indeskolen. Ofte arbejder man i indeskolen med tekst, abstrakte begreber, bøger m.v. hvorimod man i udeskolen arbejder med de samme emner, men gennem mere praksis. Udeskole er ikke en skole, hvor der altid arbejdes udendørs, men en skoleform der altid tilstræber at virkeliggøre, det der skal læres gennem et sanseligt møde med stoffet eller emnet. Faglighed vægter vi højt, fordi vi tror på, at det barn som møder en variation af undervisningsmetoder, og en bred vifte af sanselige oplevelser i mødet med undervisningen - kan nå langt i sin dannelses- og uddannelsesproces. UDESKOLE Udeskole er en skoleform, hvor børnene undervises regelmæssigt udenfor klasserummet i natur- og kulturmiljøer i folkeskolens almindelige fag, fx. dansk, matematik, natur/teknik, historie, kristendom, billedkunst. Daglig bevægelse prioriteres højt, da det er videnskabeligt bevist, at fysisk aktiv udfoldelse øger både indlæringsprocessen og koncentrationsevnen.

3 FREMMEDSPROG Der undervises i engelsk og tysk. Engelsk undervisningen begynder på 0. årgang, hvor sproget indlæres gennem sange, lege, rim og remser. Senere begynder den mere systematiske sprogindlæring. Der undervises i tysk fra 4. årgang. DAGLIGDAGEN Udefriskolen er en heldagsskole. Det betyder, at eleverne har mere tid til deres læring i de centrale fag. Vi prioriterer, at der skal være tid til fordybelse og tværfaglighed. De længere skoledage giver flere muligheder for ture ud af skolen. Skoletiden er for: årgang fra kl (mandag -torsdag) årgang fra kl (mandag-torsdag) Alle har fri kl. 13 om fredagen. MORGENSAMLING Alle skoledage startes med fælles morgensang i skolens aula. LEKTIER OG HJEMMEARBEJDE Vi tilstræber at være en lektiefri skole, men noget læring fungerer bedst, når der også foregår skolearbejde derhjemme. Eksempelvis forventes det, at alle eleverne læser frilæsning hjemme, da det kun er ved at læse dagligt, at man bliver ved med at udvikle sine læsefærdigheder tilstrækkeligt. Ligeledes er der en del af særligt de ældre elevers trænings- og rutineringsopgaver, som med fordel kan foregå hjemme. Den mere traditionelle lektielæsning sker i studietiden på skolen. Eleverne fra 4. til 9. årgang arbejder dagligt med selvstudietid fra kl til I selvstudietiden har eleverne deres faste studiepladser og arbejder selvstændigt og normalt individuelt. I særlige tilfælde kan eleverne arbejde sammen om fælles opgaver i studietiden. Eleverne har deres arbejdspladser, så de hver for sig får de bedste muligheder for læring. Nogle elever er samlet og får særlig lærerstøtte i studietiden, mens andre blot tilses og har mulighed for at få hjælp fra en studielærer.

4 FERIER OG FRIDAGE Udefriskolen følger normalt Lemvig Kommunes ferieplan for folkeskolerne. Feriedatoerne kan også ses på vores hjemmeside. FORÆLDREBETALING Forældrebetaling for skolegangen i skoleåret (fra marts 2015): kl Prisen er inkl. SFO 1. barn 1300 kr. pr. md. i 11 mdr. 2. barn (eller flere) 700 kr. pr. md. pr. barn i 11 mdr kl. 1. barn 1075 kr. pr. md. i 11 mdr. 2. barn 450 kr. pr. md. i 11 mdr. 3. barn (eller flere) 300 kr. pr. barn pr. md. i 11 mdr. FORÆLDREKREDS- OG SKOLEKREDS Forældrekredsen består af alle forældre til børn på skolen. Forældrekredsens opgave er at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed og herunder naturligvis også elevernes læring. Der vælges en tilsynsførende, som jævnligt kommer på skolen og som især iagttager elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk. Skolekredsen består at alle, som har interesse i skolen, og som er villige til at deltage i skolens opretholdelse. Man kan blive medlem af skolekredsen efter godkendelse af skolens bestyrelse. Alle som er medlem af forældrekredsen, er også automatisk medlem af skolekredsen. Henvendelse om medlemskab af skolekredsen kan ske til skolens kontor. 1. barn er altid det yngste barn Eksempel: Familien har et barn i 2. kl. og et barn i 6. kl. Pris: 1300 kr kr. = 1750 kr. pr. md.

5 KONTAKT MELLEM HJEM OG SKOLE På Udefriskolen vægter vi forældresamarbejdet meget højt. Hvis børn skal udvikle sig og trives, kræver det et solidt samarbejde og tillidsforhold mellem skole og hjem. Hvis en elev ikke trives, handles der hurtigt og resolut, enten i form af samtaler mellem skole og hjem eller i form af ekstra forældremøder (fyraftensmøder) hvis det gælder problemer i en gruppe. Udefriskolen er et åbent sted, hvor forældre til hver en tid er velkomne med deres bekymringer og overvejelser, når det gælder deres børns trivsel. Gennem det ugentlige Fredagsbrev orienteres forældrene om ugens gang på Udefriskolen og i Udebørnehaven. Her kan man følge med både i de faglige og sociale arbejdsområder på skolen. RENGØRING Den daglige rengøring varetages af vores rengøringsassistent. Ca. 2 gange årligt forventes det, at forældrene deltager i arbejdsdage eller andre opgaver løbende over året. SFO Udefriskolens SFO-børn er en integreret del af Udebørnehaven i dagligdagen, da SFO-børnene har deres base i børnehaven efter skoletid. Vi vægter, at børnene på tværs af alle aldre lærer at tage omsorg og ansvar for hinanden. Da Udefriskolen og Udebørnehaven har et tæt samarbejde, ønsker vi at drage nytte af de muligheder, der opstår i mødet mellem alle aldersgrupper. Det formelle forældresamarbejde udgør: Fredagsbrevet. Et årligt forældremøde fælles for alle forældre på skolen. To årlige skole/hjemsamtaler.

6 SFO ENS OVERORDNEDE PÆDAGOGISKE MÅL At det enkelte barn i fællesskab med andre kan udvikle en alsidig og selvstændig personlighed. At barnet kan tilegne sig konkret viden og alsidige erfaringer med deres omverden i et trygt og tillidsfuldt miljø. At skabe størst mulig rum for at børnene kan undersøge og udforske omverdenen i institutionens nærmiljø og ude i lokalområdets natur og kultur. At barnet gennem sansemæssige oplevelser udvikler legelyst og læringslyst med henblik på at blive klogere på verden, livet, sig selv og andre mennesker. At børnene støttes og udvikles i deres evne til at kommunikere på et aldersvarende niveau, både verbalt og non verbalt. At der skabes en pædagogisk hverdag med vægt på fordybelse og nærvær. At bevægelse og spontanitet er en integreret del af hverdagen. At børn, personale og forældre udviser respekt for hinandens forskelligheder, således at grundlaget for samarbejdet i hverdagen er tolerance og forståelse. SFO ENS DAGLIGDAG Dagligdagen er tilrettelagt så SFO-børnene begynder med at spise eftermiddagsmad. Dette foregår ude som inde afhængig af vejr og lyst. Der er forskellige aktiviteter fordelt over ugen, tilrettelagt efter børnenes ønsker. I grove træk er mandag og fredag fri til leg. Tirsdag og torsdag er der værksteder og onsdag er børnenes dag, hvor de på skift står for at tilrettelægge ugens aktivitet. Der tages på ture med vores bus, når behovene og ideerne opstår.

7 SFO ENS ÅBNINGSTIDER Morgenåbning: Kl til skolestart 1. barn 1300 kr. pr. md. (11 mdr.) 2. barn (eller flere) 700 kr. pr. md. pr. barn (11 mdr.) Efter skoletiden: Når eleven har fri til kl. 17 Fredag lukker vi dog kl. 16. FERIER OG LUKKEDAGE Vi tilstræber at holde følgende lukkedage (foruden helligdage): Torsdag og fredag i vinterferien (uge 7) Fredag efter Kr. Himmelfartsdag Grundlovsdag den 5. juni Sommerferie uge 29, 30 og 31 Torsdag og fredag i skolernes efterårsferie (uge 42) Den 23. december og mellem jul og nytår. FORÆLDREBETALING FOR SFO I SKOLEÅRET UDEFRISKOLENS PERSONALE Skoleleder Helle Hansen Administrativ leder Kirsten Berggren Lærer Anne Hindkjær Andersen Lærer Anne-Sofie Øgendahl Lærer Gitte Petersen Lærer Jane Dissing Lærer Hanne Galsgaard Lærer Anne-Marie Stausholm Lærer Stine Kledal Andersen Lærerstuderende Mathias Larsen Pædagog Maria Lønbæk Serviceleder Jack Sundstrøm Rengøringsassistent Ljyudmyla Solodarenko Der er SFO for børn i kl. Prisen er inkluderet i skolebetalingen.

8 BESTYRELSEN Bestyrelsen afholder ordinært bestyrelsesmøde en gang pr. måned. Sager der ønskes behandlet i bestyrelsen, kan indleveres til bestyrelsesformanden eller på skolens kontor. Formand Uffe Strandby Bestyrelsesmedlem Erik Petersen Bestyrelsesmedlem Jessie Vestergaard Bestyrelsesmedlem Lisbeth Sandgrav Kasserer Ivan Riis Suppleant for forældrekredsen Karen Touborg Suppleant for skolekredsen Jakob Friis VELKOMMEN PÅ UDEFRISKOLEN Denne brochure giver en kort præsentation af Udefriskolen. Vil du vide mere, kan du gå ind på vores hjemmeside. Se mere på

9

10 UDEBØRNEHAVEN VANDPYTTEN Udebørnehaven Vandpytten er en privat institution under Udefriskolen. Børnehaven er oprettet efter Dagtilbudsloven 20 og skal leve op til de standarder, der er vedtaget i Lemvig Kommune, svarende til niveauet for kommunens øvrige institutioner. Børnehaven blev etableret den 15. september 2008 og er foreløbig godkendt til 50 børnehavebørn. Vi er en udebørnehave, som lægger vægt på, at vores aktiviteter primært foregår udendørs, bl.a i forbindelse med vores dyrehold, nyttehave og øvrige udendørsarealer. Børnehaven er delt i to hovedgrupper afhængig af antal børn. De yngste kaldes myrer og de ældste mariehøns. Hver gruppeer på tur en gang om ugen, hvor vi kører ud i vores to egne busser, og oplever og udforsker nye ting og steder. Vores hus er rummeligt med store og små rum og en stor alsidig legeplads i stadig udvikling, som også indeholder en lille stald til vores smådyr. Vores dyrehold består af kaniner, hamstere, skildpadder, et akvarium og høns. Udefriskolen og Udebørnehaven ligger lige ved siden af hinanden og vi har et tæt samarbejde, både administrativt, pædagogisk og praktisk. Vi har fælles ledelse og bestyrelse. Udefriskolens SFO-børn er en integreret del af Udebørnehaven, hvor de i dagligdagen bl.a. kommer i frikvartererne og efter skole. Vi ser stor værdi i læring, omsorg og ansvar for hinanden på tværs af aldersgrupperne.

11 VANDPYTTENS OVERORDNEDE PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING ligheder, således at grundlaget for samarbejdet i hverdagen er tolerance og forståelse. At det enkelte barn i fællesskab med andre kan udvikle en alsidig og selvstændig personlighed. At barnet kan tilegne sig konkret viden og alsidige erfaringer med deres omverden i et trygt og tillidsfuldt miljø. At skabe størst mulig rum for at børnene kan undersøge og udforske omverdenen i institutionens nærmiljø og ude i lokalområdets natur og kultur. At barnet gennem sansemæssige oplevelser udvikler legelyst og læringslyst med henblik på at blive klogere på verden, livet, sig selv og andre mennesker. At børnene støttes og udvikles i deres evne til at kommunikere på et alderssvarende niveau, både verbalt og nonverbalt. At der skabes en pædagogisk hverdag med vægt på fordybelse og nærvær, som grundlag for et omsorgfuldt og anerkendende legeog læringsmiljø. At sang, musik, bevægelse og spontanitet er integreret i hverdagen. At børn, personale og forældre udviser respekt for hinandens forskel-

12 VANDPYTTENS PERSONALE Afdelingsleder Jens-Aksel Hansen ÅBNINGSTID Mandag fredag kl Pædagog Kirsten Rask Pædagog Tina Jessen Pædagog Charlotte Tonsberg Pædagog Ditte Maria Kjærgaard Pædagog Dorte Henriksen Pædagog Louise Hedegaard Pædagogmedhjælper Liselotte Trillingsgaard Pædagogmedhjælper Sanne Kamstrup BESTYRELSEN Udefriskolen og Udebørnehaven Vandpytten er underlagt samme bestyrelse, som beskrevet tidligere i folderen. Forældre til børn i børnehaven er automatisk medlem af skolekredsen, og har derfor stemmeret og er valgbare på Generalforsamlingen. DAGSRYTME Kl Vi tilbyder morgenmad til de morgenfriske (havregryn, cornflakes og brød). Kl Mandag og torsdag deltager mariehønsene i morgensang på skolen, og fredag deltager myrerne. Kl Vi spiser formiddagsfrugt, fortæller, lytter, synger og leger. Kl Myrerne spiser mad fra kl og mariehønsene fra kl ofte i det fri. Kl. 12 ca. 14 De børn, der har brug for middagssøvn, bliver puttet i soverummet. Kl. ca. 14 Mariehønsene og myrerne spiser eftermiddagsmad. Kl. 17 Vandpytten lukker.

13 PÅKLÆDNING Rigtig mange af vores aktiviteter foregår udendørs. Det kræver naturligvis, at tøjet svarer til vejret og gerne må blive snavset. Gerne to sæt overtøj, så der er tørt tøj at få på anden gang vi skal ud. Det vil være godt, hvis barnet i sin garderobe har et sæt termotøj og et sæt regntøj både sommer og vinter. Gerne et ekstra sæt overtøj, så der er tørt tøj at få på anden gang vi skal ud. Tøjet må gerne hænge i garderoben fra mandag til fredag, men om fredagen bedes i tømme garderoben, så der kan blive gjort rent. Det er vigtigt, at alt tøjet er mærket med navn. På turdagene har vi busserne til rådighed og kan køre til vandet, i skoven, til fødselsdage osv. Både myrer og mariehøns har egen rygsæk, enten medbragt hjemmefra eller en lånetaske fra Vandpytten. Det er forældrenes ansvar at pakke tasken, når vi skal på tur. MAD I BØRNEHAVE Børnene skal medbringe frokost og eftermiddagsmadpakke med navn på. Børnehaven sørger for frugt og rugbrød til formiddag. Der serveres mælk til middag. TURDAGE Tirsdag er myrernes faste turdag, mødetid senest kl Vi er hjemme igen senest kl. 14, med mindre andet står på infotavlen i børnehaven. Onsdag er mariehønsenes faste turdag, mødetid senest kl Vi er hjemme igen senest kl , med mindre andet står på infotavlen i børnehaven. HVAD SKAL BARNET MEDBRINGE? Tøj der passer til vejrforholdene Skiftetøj og ekstra strømper Bleer efter behov

14 FØDSELSDAGE Vi fejrer gerne børnenes fødselsdage i børnehaven, men har I lyst til at invitere børnehaven hjem, kommer vi gerne på besøg. Børnene laver en fælles gave til fødselsdagsbarnet. AFLEVERING Det er vigtigt, at barnet får en god begyndelse på dagen, og derfor er det godt at give sig tid til at fortælle de voksne, der tager imod barnet, om der har været indtryk eller oplevelser, der kan få indflydelse på barnets dag. Husk altid at sige farvel til barnet inden I går. Vi vil gerne have besked, hvis andre end forældrene afhenter barnet. ARBEJDSDAGE FOR FORÆLDRE En gang årligt bliver der indkaldt til en arbejdsdag og en rengøringsdag for forældre og børn. Vi håber, at så mange som muligt kan deltage i at gøre vores børnehave/sfo endnu bedre. Er der nogen, som ikke har mulighed for at deltage, kan de få uddelegeret en opgave. FORÆLDRESAMTALER Forældresamtaler vil blive tilbudt, når jeres barn har gået i Vandpytten i tre måneder. I er altid velkomne til at bede om en samtale angående jeres barn. Vi vil indkalde til en samtale, hvis der opstår behov, og I vil blive tilbudt en samtale i forbindelse med skolestart. TAVHEDSPLIGT Personalet og bestyrelsen har ligesom i alle offentlige institutioner tavshedspligt.

15 ANSVAR/ ULLYKKESFORSIKRING Vi anbefaler, at I tegner en ansvars-/ ulykkesforsikring på jeres barn inden det begynder i børnehaven. Vi har ikke tegnet forsikring ud over det lovpligtige. INDMELDELSE Blanket til anmodning om indmeldelse kan hentes via vores hjemmeside samt i børnehaven. Barnet kan begynde i institutionen den måned, det fylder 2 år og 10 mdr. SØSKENDERABAT Har man flere børn i børnehaven, betales fuld pris for det første barn og halv pris for de øvrige børn. Der kan rettes henvendelse til Lemvig Kommunes pladsanvisning ang. ansøgning om søskenderabat, såvel som friplads. Vær opmærksom på, at fristen for ansøgning er senest den 15. i måneden forud for start i børnehaven. Udbetalingen af søskenderabatten sker efter den første indbetaling. Indmeldelse skal ske inden den 1. eller 15. i måneden før forventet opstart. Indmeldelsesblanketten afleveres i børnehaven. FORÆLDREBETALING 2016 Prisen for en fuldtidsplads er kr. pr. md. i 11 måneder.

16 LUKKEDAGE Vi tilstræber at holde følgende lukkedage (foruden helligdage): Torsdag og fredag i vinterferien (uge 7) Fredag efter Kr. himmelfartsdag Grundlovsdag den 5. juni Sommerferie uge 29, 30 og 31 Torsdag og fredag i skolernes efterårsferie (uge 42) Den 23. december og mellem jul og nytår. VELKOMMEN I UDEBØRNEHAVEN På hjemmesiden kan du læse mere om dagligdagen og samarbejdet mellem Vandpytten og Udefriskolen. Se mere på

UDEFRISKOLEN 2014/2015

UDEFRISKOLEN 2014/2015 UDEFRISKOLEN 2014/2015 I efteråret 2007 mødtes en gruppe forældre til det første initiativmøde omkring Udefriskolen. Det var en gruppe mennesker, som havde det til fælles, at de ønskede at lave en skole

Læs mere

Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre. Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90

Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre. Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90 Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90 Hvem er vi: Vuggestuen startede op 1. august 2014, som en del af børnehaven

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt:

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt: Indholdsfortegnelse: 1. Velkommen 2. Teams/ åbningstider / lukkedage samt ferie 3. Praktiske oplysninger 1. Aflevering/afhentning: 2. Mad: 3. Middagssøvn: 4. Tøj: 5. Legeplads: 6. Legetøj: 7. Fødselsdage:

Læs mere

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VI ER ALLE EN VIGTIG BRIK, FOR AT VI KAN FÅ EN DEJLIG OG HYGGELIG DAG I SFO. Kære forældre! Personalet og bestyrelsen byder jer hermed velkommen til Bøvling SFO. Vi ønsker

Læs mere

Velkommen til Sfo Hulen.

Velkommen til Sfo Hulen. Velkommen til Sfo Hulen. Hulens målsætning: Hulen er en fritidsordning som modtager børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. Børn har efter en skoledag brug for at skifte spor. I Hulen lægger vi

Læs mere

Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20

Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20 Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20 Se Bremdal Dagtilbuds hjemmeside: http://bremdal.struer.dk Mail: bremdaldagtilbud@struer.dk Åbningstider: Mandag-torsdag 6.15-16.45

Læs mere

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi?

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi? Velkommen til Billum Børnehave. Med denne pjece vil vi gerne sige velkommen til jer og jeres barn, samt give en kort introduktion til hverdagen i Børnehaven. I børnehaven lægger vi vægt på: At barnet accepteres,

Læs mere

Velkommen i Nim Børnehus. Møllegade 24, Nim 8740 Brædstrup Tlf

Velkommen i Nim Børnehus. Møllegade 24, Nim 8740 Brædstrup Tlf Velkommen i Nim Børnehus Møllegade 24, Nim 8740 Brædstrup Tlf 7629 1611 Revideret juni 2016 Velkommen Velkommen til Samdriftsordningen Nim Skole og Børnehus. Med denne folder, ønsker vi at give jer forældre

Læs mere

Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej

Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej Ullerup Bæk Skolen Skjoldborgsvej 25 DK-7000 Fredericia Tlf. 7210 5930 britta.madsen@fredericiakom.dk www.fredericiakommune.dk I denne folder kan du læse lidt

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHUSET BAVNEHØJ Velkommen til Børnehuset Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en integreret institution

Læs mere

Velkommen i Øster Højst Børnehus

Velkommen i Øster Højst Børnehus Velkommen i Øster Højst Børnehus Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i Øster Højst Børnehus og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier, pædagogiske

Læs mere

velkommen i dagplejen

velkommen i dagplejen velkommen i dagplejen velkommen i Dagplejen Kære forælder Denne pjece indeholder praktiske oplysninger, som i ord og billeder, fortæller om hverdagen hos en dagplejer. Indhold 3 Dagplejen er for børn fra

Læs mere

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Sfo v/ Virum Skole Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Velkommen til Virum Skoles Sfo Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til vores skolefritidsordning. Vi håber,

Læs mere

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540 Leder af SFO Viceskoleleder Rasmus Andreassen Tlf. skolens kontor. 88 72 44 07 Hverdagens beskeder: Tlf. SFO køkkenet 27 90 82 60 Tlf. Klub 27 90 82 62 Åbningstider i SFO Mandag torsdag: 6.30 8.00 / 12.55

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHAVEN BAVNEHØJ Velkommen til Børnehaven Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en børnehave med plads

Læs mere

Velkommen i børnehaven

Velkommen i børnehaven Velkommen i børnehaven I Børnehuset Kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på De voksne på stuen

Læs mere

Stjernehuset Nord og Syd byder dig og din familie velkommen. Vi glæder os meget til at hilse på Jer og lære Jer at kende.

Stjernehuset Nord og Syd byder dig og din familie velkommen. Vi glæder os meget til at hilse på Jer og lære Jer at kende. Hej Stjernehuset Nord og Syd byder dig og din familie velkommen. Vi glæder os meget til at hilse på Jer og lære Jer at kende. Du skal starte i Stjernehuset De voksne i den gruppe hedder: Generel information

Læs mere

Velkommen i Kahytten

Velkommen i Kahytten Velkommen i Kahytten SFO på Skjern Kristne Friskole Skoleåret 2015-16 - at lede til livet At lede til livet Når børnene træder ind i SFO, indgår de i relationer med andre børn og et personale, der har

Læs mere

Velkomstfolder. Vesterbjerggård Børnehave

Velkomstfolder. Vesterbjerggård Børnehave Velkomstfolder Vesterbjerggård Børnehave ÅBNINGSTID OG PERSONALE VESTERBJERGGÅRD BØRNEHAVE Vi er en børnehave med max 69 børn, fordelt på 3 stuer BLÅ STUE GUL STUE REGNBUEN Børnene er fra 2 6 år Gul stue

Læs mere

Velkommen til Nøddekrattets vuggestue

Velkommen til Nøddekrattets vuggestue Velkommen til Nøddekrattets vuggestue Vi vil gerne byde dig og dine forældre velkommen Vores telefonnummer er 43 35 32 35 Vores hjemmeside er www.detgroenneomraade.htk.dk/afdelingerne I denne folder kan

Læs mere

Velkommen til Selde Børnehave Natur, leg og Bevægelse

Velkommen til Selde Børnehave Natur, leg og Bevægelse Velkommen til Selde Børnehave Natur, leg og Bevægelse Skolebakken 10, Selde 7870 Roslev Tlf. 99 15 64 70 www.seldeboernehave.dk chls@skivekommune.dk Mobil: 2497 8609 Velkommen til Selde Børnehave. Med

Læs mere

Velkommen til. Børnehaven i D.I.I. Byleddet. Byleddet 22a, 8220 Brabrand. Telefon

Velkommen til. Børnehaven i D.I.I. Byleddet. Byleddet 22a, 8220 Brabrand. Telefon Velkommen til Børnehaven i D.I.I. Byleddet Byleddet 22a, 8220 Brabrand Telefon 87 13 83 28 Velkommen til børnehaven i Byleddet Med denne lille pjece vil vi gerne byde jeres barn og jer forældre velkommen

Læs mere

Velkommen til Rising Børnehus

Velkommen til Rising Børnehus Velkommen til Rising Børnehus Velkommen Personalet i Rising Børnehus vil gerne byde jer og jeres barn velkommen. Vi ser frem til at lære jeres barn at kende og sammen med jer være med til at give barnet

Læs mere

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset Kære forældre. Det handler om at være tryg, ja nu skulle man måske tro, at vi reklamerer for et forsikringsselskab, men det gør vi absolut ikke. Men ordlyden er god nok, for det handler jo netop om, at

Læs mere

VELKOMMEN I DAGPLEJEN

VELKOMMEN I DAGPLEJEN VELKOMMEN I DAGPLEJEN VELKOMMEN i Dagplejen Kære forælder Denne pjece indeholder praktiske oplysninger, som i ord og billeder fortæller om hverdagen hos en dagplejer. Indhold 3 Dagplejen er for børn fra

Læs mere

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset Kære forældre. Det handler om at være tryg, ja nu skulle man måske tro, at vi reklamerer for et forsikringsselskab, men det gør vi absolut ikke. Men ordlyden er god nok, for det handler jo netop om, at

Læs mere

Velkommen. Børnehuset Digterparken

Velkommen. Børnehuset Digterparken Velkommen til Børnehuset Digterparken Dr.Holst Vej 52, 8230 Åbyhøj Tlf: 87138205 www.digterparken.dagtilbud-aarhus.dk S. 1 S. 2 Kære forældre Vi er glade for at kunne byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

SFO Højvangskolen 2013 Info

SFO Højvangskolen 2013 Info SFO Højvangskolen 2013 Info VELKOMMEN Vi vil gerne byde Jer velkommen i Højvangskolens SFO. Vores mål er at få et godt samarbejde mellem forældre, børn og personale, da det er vejen til god trivsel for

Læs mere

Velkomstfolder. Underoverskrift SKIVEKOMMUNE. Resen Daycare Furvej 7 7800 Skive www.resendaycare.dk

Velkomstfolder. Underoverskrift SKIVEKOMMUNE. Resen Daycare Furvej 7 7800 Skive www.resendaycare.dk Resen Daycare Furvej 7 7800 Skive www.resendaycare.dk Underoverskrift Velkomstfolder Velkommen til Musik og bevægelsesbørnehaven: SpilLoppen Vi håber, at både du og dit barn bliver glade for og trygge

Læs mere

Velkommen i Østerdalen Skårup Børnehus

Velkommen i Østerdalen Skårup Børnehus Velkommen i Østerdalen Skårup Børnehus Informationsfolder til nye børn og forældre redigeret marts 2016 Hvad er Østerdalen Skårup Børnehus? Skårup Børnehus er et integreret børnehus som del af det kommunale

Læs mere

Velkommen til Glyngøre Vuggestue

Velkommen til Glyngøre Vuggestue Velkommen til Glyngøre Vuggestue En hverdag fyldt med glæde, nærvær og sjov Vuggestue og Børnehave Kirkestræde 12, Glyngøre Tlf. 97 10 00 19 1 Vi byder jer velkommen i Glyngøre Vuggestue. Vi glæder os

Læs mere

Velkommen til Brenderup og Omegns Realskoles SFO

Velkommen til Brenderup og Omegns Realskoles SFO Velkommen til Brenderup og Omegns Realskoles SFO Kontakt til Skolevejens SFO Skolevejens SFO Skolevej 25 5464 Brenderup Tlf. 2117 0787 E-mail: via skolens Intra Afdelingsleder Lene Sand Christensen Tlf.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. FORÆLDRESAMARBEJDE Forældresamarbejde. side 6 Forældresamtaler.. side 6 Sprogvurdering... side 6 Tavshedspligt...

INDHOLDSFORTEGNELSE. FORÆLDRESAMARBEJDE Forældresamarbejde. side 6 Forældresamtaler.. side 6 Sprogvurdering... side 6 Tavshedspligt... INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN Børnehavens adresse side 2 Børnehavens email og hjemmeside. side 2 Åbningstider side 2 Bestyrelsen.. side 2 Personalet side 3 Antal børn side 4 PRAKTISKE OPLYSNINGER Betaling

Læs mere

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave Mariehønen Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave ariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 grs@struer.dk http://mariehonen.struer.dk Velkommen hos os i Mariehønen Når Jeres barn starter

Læs mere

Velkommen til. Hadsten Børnehave Lindevej 4 8370 Hadsten Tlf. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk

Velkommen til. Hadsten Børnehave Lindevej 4 8370 Hadsten Tlf. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk Velkommen til Hadsten Børnehave Lindevej 4 8370 Hadsten Tlf. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk Hadsten Børnehave er en selvejende institution Vores institution skal være et sted, hvor både børn og voksne

Læs mere

H.C.Ørstedsvej 4 7800 Skive Tlf. 99 15 71 17 Vuggestueafd. 99 15 71 10

H.C.Ørstedsvej 4 7800 Skive Tlf. 99 15 71 17 Vuggestueafd. 99 15 71 10 H.C.Ørstedsvej 4 7800 Skive Tlf. 99 15 71 17 Vuggestueafd. 99 15 71 10 Velkommen Vi vil med denne pjece byde nye børn og forældre velkommen til Paletten. Som personale er vi klar over, at I som forældre

Læs mere

Velkommen til Børneoasen Lind

Velkommen til Børneoasen Lind Velkommen til Børneoasen Lind Børnehaven Toftegården Mellemtoften 14, Lind Start i børnehaven Inden et barn starter i børnehaven snakker vi med de andre børn om, at der kommer et nyt barn, så både børn

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRN OG FORÆLDRE I

VELKOMMEN TIL BØRN OG FORÆLDRE I VELKOMMEN TIL BØRN OG FORÆLDRE I SKALS BØRNEHAVERNE VUGGESTUEN I KÆRHUSET Børnehaven Kærhuset Kærvej 11g 8832 Skals Tlf. 87871480 hg@viborg.dk Hjemmeside: Børnehaven Kærhuset Vuggestuen i Børnehaven Kærhuset

Læs mere

Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken.

Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken. Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken. Daginstitutionen Norddalsparken er en aldersintegreret institution med børn i alderen 0-6 år. Lederen er Bente Nielsen, Daglig

Læs mere

PRAKTISK PJECE ALSVEJ

PRAKTISK PJECE ALSVEJ PRAKTISK PJECE ALSVEJ KÆRE NYE FORÆLDRE TIL BØRN I BØRNEHAVEN! Hermed byder vi rigtig hjertelig velkommen til Børnehuset Alsvejs børnehave. Vi håber, at I og Jeres barn vil få nogle rigtig gode år her

Læs mere

TOFTHØJSK. Velkommen i Tofthøjskolens DUS

TOFTHØJSK. Velkommen i Tofthøjskolens DUS TOFTHØJSK LEN Velkommen i Tofthøjskolens DUS Side 2 Velkommen til nye børn Vi er glade for at kunne byde jer og jeres barn velkommen i Tofthøjskolens DUS. Vi håber, vi vil få et godt samarbejde omkring

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KFUM

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KFUM VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KFUM Christmas Møllers Vej 21 5200 Odense V Tlf: 63 75 69 33 Stuen: 29 79 71 64 Åbningstider: mandag - torsdag 6.30-16.45. fredag 6.30-16.30. Børnehuset KFUM: Børnehuset KFUM er

Læs mere

Velkomstpjece til Fanø Børnehave

Velkomstpjece til Fanø Børnehave Velkomstpjece til Fanø Børnehave Kære børn og forældre! Velkommen til Fanø Børnehave. Hensigten med denne pjece er at give en kortfattet orientering om dagligdagen, traditioner og andre emner, som vi tror

Læs mere

Velkommen til Magdalene Haven

Velkommen til Magdalene Haven Velkommen til Magdalene Haven Vi er glade for, at I har valgt Magdalene Haven og vi håber at I bliver glade for at have jeres barn her i vores hus. Magdalene Haven er en integreret institution bygget i

Læs mere

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i. af Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt. Hvad er dagpleje?

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i. af Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt. Hvad er dagpleje? Dagplejen Kære forældre Velkommen til dagplejen i Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt af Randers Kommune. Hvad er dagpleje? En dagplejer passer normalt 4 børn, og har i perioder

Læs mere

Bøgeskovskolens Fritidsordning

Bøgeskovskolens Fritidsordning Velkommen Til Bøgeskovskolens Fritidsordning Skoleåret 2010/2011 Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen til Bøgeskovskolens Fritidsordning. Vi håber på et godt og positivt samarbejde omkring

Læs mere

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2 Velkommen Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2 Mail: Annette R. Jensen arjen@gribskov.dk (områdeleder) Netti Bromose cnebr@gribskov.dk (daglig pædagogisk

Læs mere

Velkommen til børnehaven Kernehuset

Velkommen til børnehaven Kernehuset Velkommen til børnehaven Kernehuset Smedebakken 16-8530 Hjortshøj Telefon 86 22 01 89 E-mail: suyde@aarhus.dk 1 Velkommen til Kernehuset Personalet og bestyrelsen ønsker dig og dit barn velkommen i Kernehuset.

Læs mere

Landsbyordning ved Hou Skole Nørregade 9, Hou 9370 Hals Tlf: 99317898 Mobil: 25197898

Landsbyordning ved Hou Skole Nørregade 9, Hou 9370 Hals Tlf: 99317898 Mobil: 25197898 Landsbyordning ved Hou Skole Nørregade 9, Hou 9370 Hals Tlf: 99317898 Mobil: 25197898 Vi ønsker hermed at byde jer og jeres barn velkommen i Landsbyordningen på Hou skole. Vi håber, at denne folder kan

Læs mere

Velkommen til Egeknoppen

Velkommen til Egeknoppen På glædelig gensyn Velkommen til Egeknoppen Telefon nummer til Egeknoppen Hoved nummer 76162645 Vuggestuen 76162646 Børnehaven 76162647 Side 10 Velkommen til afdeling Egeknoppen. Med denne folder vil vi

Læs mere

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Kære forældre! Jeres barn skal nu til at opleve livet i en børnehave. Barnet er måske vant til dagpleje eller vuggestue, og skal nu til

Læs mere

A-Z folder for Klintholm

A-Z folder for Klintholm A-Z folder for Klintholm Klintholm Aktiviteter udenfor huset. Skal en børnegruppe på tur ud over det sædvanlige, bliver det skrevet på tavlen. Alle aktiviteter foregår som udgangspunkt i børnehavens åbningstid.

Læs mere

Velkommen i. Hjemmeside: Adresse: Askevænget nummer 2. Telefonnummer: Mail:

Velkommen i. Hjemmeside:  Adresse: Askevænget nummer 2. Telefonnummer: Mail: Velkommen i Hjemmeside: www.askevaenget.ltk.dk Adresse: Askevænget nummer 2 Telefonnummer: 45 28 57 40 Mail: mekl@ltk.dk Åbningstider: Mandag til torsdag: 7:00-17:00 Fredag: 7:00-16:0 Hvem er vi? Vi er

Læs mere

Velkommen i Hesselager Børnehus. Informationsfolder til nye børn og forældre

Velkommen i Hesselager Børnehus. Informationsfolder til nye børn og forældre Velkommen i Hesselager Børnehus Informationsfolder til nye børn og forældre Hesselager Børnehus er et børnehus for børn fra 3-6 år. Vi er en del af Østerdalen, som er et kommunalt dagtilbud i Svendborg

Læs mere

Velkommen i Hesselager Børnehus

Velkommen i Hesselager Børnehus Velkommen i Hesselager Børnehus Informationsfolder til nye børn og forældre Hesselager Børnehus er et børnehus for børn fra 3-6 år. Vi er en del af Østerdalen, som er et kommunalt dagtilbud i Svendborg

Læs mere

Praktiske oplysninger for skole

Praktiske oplysninger for skole Praktiske oplysninger for skole Denne folder indeholder de praktiske oplysninger, som vedrører vores skole. Skulle der være spørgsmål, som ikke besvares heri og det er der helt sikkert - er I velkomne

Læs mere

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave.

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave. Kære forældre Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til. Vi glæder os til at modtage jeres barn og til at samarbejde med jer. I prioriterer vi udelivet, legen og den motoriske udvikling højt.

Læs mere

Børnehaven Hækkemosen Bjergsted Bakker

Børnehaven Hækkemosen Bjergsted Bakker Forældrefolder Børnehaven Hækkemosen Bjergsted Bakker BJERGSTED BAKKER Velkommen til Hækkemosen Opstart Vi vil gerne have,at I ringer og aftaler et besøg i børnehaven inden I starter, så I kan se børnehaven,

Læs mere

STENGÅRDSVEJ ESBJERG Ø TLF VUGGESTUEN TLF KONTORET TLF

STENGÅRDSVEJ ESBJERG Ø TLF VUGGESTUEN TLF KONTORET TLF OMRÅDE TJÆREBORG/ESBJERG Ø STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 76 16 22 51 VUGGESTUEN TLF. 29 34 71 08 KONTORET TLF. 76 16 22 51 ÅBNINGSTIDER: MANDAG TIL OG MED TORSDAG FRA KL. 6.00 TIL 16.30 FREDAG FRA

Læs mere

Hvad indeholder mappen.

Hvad indeholder mappen. Hvad indeholder mappen. Velkommen Besøg i Naturbørnehaven inden start Barnets start i børnehaven Aflevering/afhentning Aflevering Morgenmad Afhentning Afkrydsning Sprogvurdering Forældresamtaler Bestyrelse

Læs mere

Skolestart på Skovbakkeskolen

Skolestart på Skovbakkeskolen SKOLESTART Skolestart på Skovbakkeskolen Sag 727-2010-19130 Dok. nr. 727-2010-129163 Indskrivning Skoleindskrivningen nærmer sig. Indskrivningen finder sted på distriktsskolen i uge 49 2010. På Skovbakkeskolen

Læs mere

Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé

Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé Forældrepjece Dagtilbud Nordvest Velkommen til Børnehuset Spentrup/Naturbørnehaven Bane Alle Naturbørnehaven har omkring 46 børn i alderen 3-6 år. Naturbørnehaven

Læs mere

Velkommen til Barnets Hus Afd. Gårdens Børnehave. Frølundvej Herning

Velkommen til Barnets Hus Afd. Gårdens Børnehave. Frølundvej Herning Velkommen til Barnets Hus Afd. Gårdens Børnehave Frølundvej 49 7400 Herning Gårdens Børnehave: Børnehaven er normeret til 35 børn i alderen 2,9 år - 6 år, Åbningstider: Mandag torsdag: 6.30 16.45 Fredag:

Læs mere

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014 Køng Idrætsfriskole Informationsfolder Køng Idrætsfriskole Juli 2014 1/7 Velkomst Denne folder skal gerne give en række informationer om så det forhåbentlig er nemt og let for Jer at være eller blive en

Læs mere

Furvej 7 7800 Skive 9915 3500

Furvej 7 7800 Skive 9915 3500 Daginstitution Resen Furvej 7 7800 Skive 9915 3500 Daginstitution Resen Kernehuset. Velkommen til Resen Daginstitution. Vi håber både du og dit barn bliver glade og trygge ved hverdagen i Børnehaven, og

Læs mere

Naturbørnehaven Krabbely

Naturbørnehaven Krabbely Velkommen til Naturbørnehaven Krabbely - en integreret børnehave for børn i alderen 0 6 år Børnehavens pasningsordning for børn fra 0 3 år 1 Velkommen til Krible-Krable Krible-Krable i Naturbørnehaven

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro

Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro Skolefritidsordningen ved Filial Bredebro Velkommen til Bredebro SFO. Det er dejligt at kunne sende denne folder ud til jer, for nu nærmer vi os snart begyndelsen på den nye struktur. Vi glæder os meget

Læs mere

Velkommen. til SFO ved Saksild-Nølev skole. Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860

Velkommen. til SFO ved Saksild-Nølev skole. Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860 Velkommen til SFO ved Saksild-Nølev skole Rudevej 100, Saksild, 8300 Odder, tlf. 8780 3860 VELKOMMEN TIL. Vi byder dig og dine forældre velkommen til skolefritidsordningen på Saksild Skole, hvor vi håber,

Læs mere

Område Sundet: Solsikken Byder velkommen til og familie. Du skal starte på

Område Sundet: Solsikken Byder velkommen til og familie. Du skal starte på Område Sundet: Solsikken Byder velkommen til og familie. Du skal starte på 1 De voksne er fordelt således: Sol-stuen: Nina Susanne W. Måne-stuen: Lena Gitte Charlotte Rune Stjerne-stuen: Grethe Susanne

Læs mere

MINI VULKANEN. Mini SFO-en børnehaveplads i skolens rammer.

MINI VULKANEN. Mini SFO-en børnehaveplads i skolens rammer. MINI VULKANEN 2013 Mini SFO-en børnehaveplads i skolens rammer. MINI VULKANEN Østermarkskolens førskolegruppe Mini Vulkanen er et tilbud til børn, som er indmeldt i skole og forventes at påbegynde undervisningen

Læs mere

Velkommen til Trollskoven

Velkommen til Trollskoven Velkommen til Trollskoven Information til nye børn og forældre TROLLESGAVE 5 A, Fensmark, 4684 Holmegaard, Tlf. 55884634 / 25450090. Mail-adresse: Frit Fensmark@naestved.dk Hjemmeside: www.holmegaard.dk/holmegaardskolen

Læs mere

VELKOMMEN TIL VUGGESTUEN LARVERNE SKOVHUSET

VELKOMMEN TIL VUGGESTUEN LARVERNE SKOVHUSET VELKOMMEN TIL SKOVHUSETS VUGGESTUE: Med denne velkomstfolder byder vi jer velkommen i Skovhusets vuggestue gruppe Larverne. Vi glæder os til at samarbejde med jer og håber, at I og jeres barn må få en

Læs mere

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE TIL BØRN OG FORÆLDRE Informationsfolder SÆBYGAARDSKOLEN SFO - Sæbygaardvej 34, 9300 Sæby ATHENE 4021 0813 - APOLLON 4021 3913 Olympen Sæbygaardskolens SFO Indhold Kære forældre... 3 Personale... 4 Generel

Læs mere

Børnehaven Rømersvej. Rømersvej 2 4. 9700 Brønderslev Tlf.: 99454986. E-mail: lene.mariegaard@99454545.dk Hjemmeside: www.bornehaven-romersvej.

Børnehaven Rømersvej. Rømersvej 2 4. 9700 Brønderslev Tlf.: 99454986. E-mail: lene.mariegaard@99454545.dk Hjemmeside: www.bornehaven-romersvej. Børnehaven Rømersvej. Rømersvej 2 4. 9700 Brønderslev Tlf.: 99454986. E-mail: lene.mariegaard@99454545.dk Hjemmeside: www.bornehaven-romersvej.dk 0 Velkommen: Velkommen i børnehaven Rømersvej. Vi har lavet

Læs mere

Hjems Børnehaves lille A Å

Hjems Børnehaves lille A Å Hjems Børnehaves lille A Å A Afhentning ; Sig altid farvel til en personale! Skal foregå inden 16.45, hvor døren skal være låst - udefra! Giv besked, hvis det er andre der henter, vi må ellers ikke udlevere

Læs mere

Fredensborg Naturdagpleje

Fredensborg Naturdagpleje PRAKTISKE OPLYSNINGER Januar 2015 Her kan du finde nyttig information om privat dagpleje, vores naturdagpleje, om Jane og Hanne, godkendelse og tilsyn, priser og tilskud og andre vigtige ting. PRIVAT DAGPLEJE

Læs mere

Forældrefolder. Børnehuset Elisehaven. Børnehuset Elisehaven. Ranunkelvænget Odense SV Tlf Praktiske oplysninger til forældre

Forældrefolder. Børnehuset Elisehaven. Børnehuset Elisehaven. Ranunkelvænget Odense SV Tlf Praktiske oplysninger til forældre Forældrefolder Børnehuset Elisehaven Børnehuset Elisehaven Ranunkelvænget 84 5250 Odense SV Tlf. 6375 1075 Praktiske oplysninger til forældre Velkommen i Børnehuset Elisehaven Det er vores ønske, at Elisehaven

Læs mere

En god start. Velkommen. til jer og jeres barn. Lyngens Børnehuse - Houlkær HOBBITTEN

En god start. Velkommen. til jer og jeres barn. Lyngens Børnehuse - Houlkær HOBBITTEN En god start Velkommen til jer og jeres barn Lyngens Børnehuse - Houlkær HOBBITTEN Kære nye forældre 1 Velkommen til Lyngens Børnehuse Houlkær. Det er en ny og spændende udfordring at starte et nyt sted

Læs mere

VELKOMSTFOLDER. Børnehuset Østre. Børnehuset Østre Danmarksgade Odense C Telefon:

VELKOMSTFOLDER. Børnehuset Østre. Børnehuset Østre Danmarksgade Odense C Telefon: VELKOMSTFOLDER Børnehuset Østre Børnehuset Østre Danmarksgade 2 5000 Odense C Telefon: 6375 1135 Kære forældre. Vi byder jer velkommen til Børnehuset Østre. Vi glæder os til at lære jer og jeres barn at

Læs mere

Velkommen til DUF Den udvidede Fællesskole Vi ser frem til et godt samarbejde Kernehuset

Velkommen til DUF Den udvidede Fællesskole Vi ser frem til et godt samarbejde Kernehuset Velkommen til DUF Den udvidede Fællesskole Vi ser frem til et godt samarbejde Kernehuset Om Kernehuset: Kernehuset er en udvidet skolefritidsordning i forbindelse med Blåhøj Skole. Vi er 80 børn i alderen

Læs mere

Kære Velkommen til Fredensgård Børnehave. Du skal starte i børnehave den 15. august 2015, og vi glæder os til at møde dig og din familie.

Kære Velkommen til Fredensgård Børnehave. Du skal starte i børnehave den 15. august 2015, og vi glæder os til at møde dig og din familie. Kære Velkommen til Fredensgård Børnehave. Du skal starte i børnehave den 15. august 2015, og vi glæder os til at møde dig og din familie. På Fredensgård har vi fokus på at være ude i naturen. Derfor vil

Læs mere

Højvangshaven er præget af glæde, læring og udvikling. Vi ser muligheder og er nytænkende.

Højvangshaven er præget af glæde, læring og udvikling. Vi ser muligheder og er nytænkende. Højvangshaven er præget af glæde, læring og udvikling. Vi ser muligheder og er nytænkende. Vores værdier er: Glæde, nærvær, respekt, faglighed og mod. NORMERET BØRNETAL: Højvangshavens Integrerede Institution

Læs mere

VELKOMMEN til den kommunale dagpleje

VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN - til den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune Med denne pjece ønsker vi at byde jer velkommen som forældre i den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune.

Læs mere

Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse

Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse Velkommen i Arresø Skole, Ølsted pædagogiske tilbud 0. - 3. klasse 3300 Natur Frederiksværk og Udvikling Indledning På alle 8 SFOer i arbejder vi professionelt med at styrke barnets kompetencer til at

Læs mere

Orientering til nye forældre i Slagelse Børneasyl.

Orientering til nye forældre i Slagelse Børneasyl. Orientering til nye forældre i Slagelse Børneasyl. 1 Indholdsfortegnelse: Forord... side 3 Historie, adresse og telefonnummer...side 4 Sådan ser hverdagen ud i børnehaven...side 5 Praktiske oplysninger...side

Læs mere

Børnehuset Tommeliden Vuggestuen

Børnehuset Tommeliden Vuggestuen Pædagogik Vores hverdag er præget af en anerkendende tilgang til barnet, hvor vi vil støtte og opmuntre barnet til at være nysgerrig på livet. Forskellige oplevelser og udfordringer er med til at udvikle

Læs mere

Velkommen til SFO Smørum. På Distriktsskole Smørum

Velkommen til SFO Smørum. På Distriktsskole Smørum Velkommen til SFO Smørum På Distriktsskole Smørum SFO Smørum består af 3 SFO er fordelt på de 3 matrikler: SFO Mosehuset på Afdeling Balsmoseskolen - Æblevangen 126, Tlf.: 72598150 SFO Firkløveren på Afdeling

Læs mere

S.F.O. Tranebo er en Skole Fritids Ordning ved Thorstrup Skole i Sig, Varde Kommune.

S.F.O. Tranebo er en Skole Fritids Ordning ved Thorstrup Skole i Sig, Varde Kommune. 2009/2010 S.F.O. Tranebo S.F.O. Tranebo er en Skole Fritids Ordning ved Thorstrup Skole i Sig, Varde Kommune. Dette skoleår modtager vi 17 nye 0.kl. børn. Vi starter ud med 70 børn. For at vi kan rumme

Læs mere

Klar parat SFO start 2014

Klar parat SFO start 2014 Klar parat SFO start 2014 Lindved SFO Sognegårdsvej 3 Lindved 7100 Vejle 75 85 14 69 Giv børnene ret til at lege og lære, At drømme og forme, leve og være. Kun der hvor børn kan føle sig trygge Gror det,

Læs mere

Vi vil gerne byde jeres barn og jer hjertelig velkommen i Børnehuset NOVA. Vi ser frem til et godt samarbejde og en god tid sammen!

Vi vil gerne byde jeres barn og jer hjertelig velkommen i Børnehuset NOVA. Vi ser frem til et godt samarbejde og en god tid sammen! Kære forældre Vi vil gerne byde jeres barn og jer hjertelig velkommen i Børnehuset NOVA. Vi ser frem til et godt samarbejde og en god tid sammen! Dine voksne på vuggestuen er: Laila Rikke Emma Maja Pædagog

Læs mere

Formiddagen går dels med leg, som børnene selv får lyst til og forskellige aktiviteter, som vi tilbyder.

Formiddagen går dels med leg, som børnene selv får lyst til og forskellige aktiviteter, som vi tilbyder. En dag i børnehaven Dagen starter med morgenhygge i køkken/alrum. Institutionen tilbyder morgenmad fra kl. 06.45 til omkring kl. 07.30 til de børn, som har behov for det. Formiddagen går dels med leg,

Læs mere

Velkommen til Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen samt give en kort introduktion til vores børnehave.

Velkommen til Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen samt give en kort introduktion til vores børnehave. Velkommen til Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen samt give en kort introduktion til vores børnehave. Børneby Øster er en kommunal institution med ca. 110 børn i alderen 2 år og 9 mdr. til

Læs mere

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE FORORD Dette hæfte er en introduktion til de værdier Stillinge Børnehave står for. (Ordet Børnehave dækker både vuggestue og børnehave) Information om hverdagen, indsatsområder

Læs mere

En hverdag fyldt med glæde, nærvær og sjov

En hverdag fyldt med glæde, nærvær og sjov En hverdag fyldt med glæde, nærvær og sjov Glyngøre Vuggestue og Børnehave Kirkestræde 12, Tlf. 97 10 00 19 1 Vi byder jer velkommen i Glyngøre Børnehave. Vi glæder os til et godt og konstruktivt samarbejde

Læs mere

Dette hæfte er en introduktion til de værdier Stillinge Børnehave står for. (Ordet Børnehave dækker både vuggestue og børnehave)

Dette hæfte er en introduktion til de værdier Stillinge Børnehave står for. (Ordet Børnehave dækker både vuggestue og børnehave) VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE Stillingevej 50, 4200 Slagelse 58 54 73 98 Stillinge-bh@slagelse.dk FORORD Dette hæfte er en introduktion til de værdier Stillinge Børnehave står for. (Ordet Børnehave dækker

Læs mere

2010/2011 Skolefritidsordningen ved

2010/2011 Skolefritidsordningen ved 2010/2011 Skolefritidsordningen ved Grundlagt 1898 Hovedgaden 47, 4270 Høng Information SFO: Direkte telefonnummer er 5884 1775 Høng Privatskole Hovedgaden 47 4270 Høng SFO Skolefritidsordning modtager

Læs mere

VELKOMMEN TIL DAGNÆSSKOLEN

VELKOMMEN TIL DAGNÆSSKOLEN VELKOMMEN TIL DAGNÆSSKOLEN Førskolegruppen 2016 Førskolegruppen 2016 Fælles om en god Indre styrke Faglig udvikling Omsorg Inklusion Glæde skolestart Læring og trivsel Distrikt Dagnæs Tryghed Kompetencer

Læs mere

Kære forældre! Med venlig hilsen Personalet

Kære forældre! Med venlig hilsen Personalet Velkommen til Børnehuset Kære forældre! Velkommen til Pilehaven. Her er nogle praktiske oplysninger om vores hverdag som vi håber, vil være med til at gi en god start i børnehaven. I er altid velkommen

Læs mere