Korskirken. Vallekilde Valgmenighed. Sommerstemning i byen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Korskirken. Vallekilde Valgmenighed. Sommerstemning i byen"

Transkript

1 Korskirken Vallekilde Valgmenighed Juni - Juli - August 2013 nr. 482 Sommerstemning i byen Solen skinner så skønt og livligt ind i mit værelse, vinduet står åbent i det næste; på gaden er alt stille, det er søndag eftermiddag; jeg hører tydelig en lærke, der uden for et vindue i en af nabogårdene slåer sine triller, uden for det vindue, hvor den smukke pige bor; langt borte fra en fjern gade hører jeg en mand råbe med rejer; luften er så varm, og dog er hele byen som uddød. - Da mindes jeg min ungdom og min første kærlighed, da jeg længtes, - nu længes jeg kun efter min første længsel. Hvad er ungdom? En drøm. Hvad er kærligheden? Drømmens indhold. Søren Kierkegaard (fra Enten - Eller, 1843)

2 Nyt fra bestyrelsen Erling Christensen har, efter at have bestridt formandsposten i de sidste 10 år, valgt at udtræde af bestyrelsen. Efter et konstituerende møde er Berit Hansen valgt til ny formand. Nyvalgt medlem af bestyrelsen er Gitte Sonne. Som ny suppleant valgtes Mogens Brix Olsen. Tak til Erling for et godt og tillidsfuldt samarbejde. Tillykke til Berit med den nye udfordring, og velkommen til Gitte Sonne og Mogens Brix Olsen. Tro det, eller ej, men vores kirkesanger, Inge Jespersen, har netop haft 25-års jubilæum. Det blev fejret under meget hyggelige former omkring et veldækket morgenbord hjemme hos Inge. Vi håber, at hun holder mange år endnu. I skrivende stund nyder Janne sin velfortjente orlov sydpå. I hendes fravær har vi god hjælp af Anna Monrad og Axel Bording. Det er der grund til at takke for. Sommeren står for døren. De forskellige udvalg forbereder så småt den kommende sæson. Nye opgaver venter. Blandt andet forberedes der fra vores side et program for " Bevægelsesdøgnet" i slutningen af august måned. Mere herom senere. Årets udflugt gik til "Andelslandsbyen Nyvang". Dagens program omhandlede tyskernes besættelse af Danmark. Der var rig lejlighed til at bese områdets mange bygninger, både inde og ude. Der var skydende tyskere iført originale uniformer, Udstilling af forskellige køretøjer fra krigens tid, og folk klædt i datidens tøj. Man kunne gå i kirke, synge "Alsang" og lytte til Liva Weel-sange i forsamlings huset. Bageren, slagteren og brugsen havde masser af kunder, og mejeriet havde kærnet smør, som kunne købes i brugsen. Den gode kærnemælk blev skænket op, og blev nydt af de besøgende. Der blev spist medbragt mad i de lysegrønne omgivelser. Solen skinnede fra en skyfri himmel, og anemonerne bredte sig i skovbunden som et hvidt tæppe. Birte Brejner, Kirsten Schou og Berit Hansen havde arrangeret en fin og vellykket dag. Med henblik på turisterne i området, bliver der i år udgivet en speciel folder med oplysninger om sommerens gudstjenester. Det sker i samarbejde med de øvrige kirker i Odsherred. På bestyrelsens vegne Betty Rathnov 2

3 Afsked med Dorte, vores gravermedhjælper Vores gode gravermedhjælp Dorte Larsen har af helbredsmæssige grunde valgt at holde op hos os pr. 1. juli. Vi har været (og er) rigtig glade for Dorte, og vil gerne både her i bladet og ikke mindst ved kirkekaffen den sidste søndag i juni sige stor tak til hende for de 3 år, hun har været her - og mødt os med smil og godt humør. M.a.o. er der: Reception for Dorte den 30. juni! - Janne og bestyrelsen Stillingsopslag: Gravermedhjælp søges Dorte slutter sin ansættelse pr. 1/ og vi søger derfor en ny gravermedhjælper. Arbejdsopgaverne er af samme art som graverens, og opgaverne aftales løbende med denne. Arbejdstiden er 600 timer årligt. For nærmere arbejdsbeskrivelse og løn m.v. bedes man kontakte Berit på Vi håber, at der af denne vej skulle vise sig nogen, der er interesseret i opgaven. Med venlig hilsen bestyrelsen Udsmykning i Den gamle Friskole Det er i bestyrelsen besluttet, at lade en enkelt være ansvarlig for de kommende ophængninger i Den Gamle Friskole. Annie Westphael påtager sig opgaven, hvor hun så har kontakten med de enkelte, som har lyst til at udstille. Det er vi glade for, idet de dejlige lokaler er så vældig tomme, når der ikke er noget på væggene. Vi har været meget glade for de meget smukke værker, som gennem tiden har pyntet lokalet, der jo bliver brugt rigtig meget til de mange forskellige mødeaktiviteter, som Vallekilde Valgmenighed arrangerer. Når der er forslag til udsmykning, kan vi alle nævne det til Annie, som klarer det videre samarbejde. Annie kan kontaktes på tlf eller på flg. mailadresse: På bestyrelsens vegne Betty Rathnov / Kirsten Rubæk 3

4 Fra generalforsamlingen (Årsmødet) Efter formandsberetningen, som kan læses på vores hjemmeside fortalte de forskellige udvalg om årets gang, - og om kommende tiltag og arrangementer. Bl.a. kunne kirkegårdsudvalget fortælle, at den resterende hæk af bøg vil blive plantet i dette efterår. Udvalget nævnte også, at de finder prisniveauet på de kirkelige handlinger pasende, - og har af sammen grund ikke indstillet prisstigninger til bestyrelsen. Det reviderede regnskab blev fremlagt og godkendt, og herefter foretoges valg til bestyrelse og kirkegårdsudvalg samt udpegning af medlemmer til de øvrige udvalg. Til bestyrelsen valgtes: Niels Rasmussen, Kirsten Rubæk og Gitte Sonne. Suppleant: Mogens Olsen. I kirkegårdsudvalget blev Grethe Tonsgaard genvalgt. Øvrige medlemmer er her: Jens Lundgaard, Niels Rasmussen, Jens Christian Larsen, Palle Maarbjerg. Mødeudvalget: Berit Hansen, Birthe Brejner, Janne Sulkjær. Julehilsenudvalg: Ingrid Hervik, Inge Jespersen, Janne Sulkjær, Leanne Hansen. PR-udvalg: Kirsten Rubæk, Betty Rathnov, Jacob Antvorskov, Janne Sulkjær. Redaktionsudvalg: Ulla Margrethe Hansen, Kirsten Schou, Benned Hansen, Janne Sulkjær. Derefter drøftedes gudstjenestens form og indhold, - herunder opsamling af debatmødet den 3. februar i år, hvor emner som kirkens indretning, fællesskabet, tekster, ritualer, gudstjenestegang, sang og musik, - og samvær efter gudstjenesten blev vendt. Det blev bl.a. bemærket, at vores gudstjeneste udmærker sig ved sin enkelthed, men at der godt kan afprøves nyt, f.eks. en bestemt søndag hver måned. Janne foreslog, at der dannes en lille gruppe, som kan arbejde videre med gudstjenesteformen. Ønsker nogle at være med så kan man henvende sig til bestyrelsen. Sluttelig sagde næstformanden Mette Bentsen tak for godt samarbejde til Erling Christensen, der havde valgt at stoppe efter 14 år i valgmenighedens bestyrelse, heraf de sidste 7 år som formand. Hele referatet kan læses på vores hjemmeside... 4

5 Søren Kierkegaard, år Det er vist ingen hemmelighed, at vores store tænker (og digter) Søren Kierkegaard ville være fyldt 200 år i år. - Der er fra årets begyndelse blevet sagt og især skrevet meget om S.K., der trods sin korte levetid for altid har skrevet sig ind i både verdenslitteraturen og i filosofihistorien. Resten af året vil byde på flere foredrag og seminarer om S.K. og hans skrifter rundt om i landet, ja i verden. Også i Odsherred. Der er m.a.o. rig lejlighed til at lære S.K. nærmere at kende, - og han er et bekendtskab værd! I dette nummer af kirkebladet siger vi ham: Tak og tillykke! Kirkelyd - OK13 Som optakt til Odsherred Kulturfestival lægger Korskirken hus til en række koncerter under betegnelsen KIRKELYD. Koncerter, komponeret til lejligheden. Vi har allerede haft de første tre koncerter, - alle meget spændende. Først hørte vi Vallekildes Thomas Burøs Koncert for græshoppe, strømskab og drone, et lydbillede fra Vallekilde og omegn, kombineret med elektronisk musik. Så fulgte lydkunstner T.R. Kirstein med Lyspunkter i hvidt/parallelismer, hvor tilhørerne havde medbragt bøger til at læse i under koncerten. Det gav en meget stemningsmættet atmosfære, - at sidde fordybet i hver sin bog, fælles om at lytte i det samme rum. Som at være på rejse, med tog? I april havde vi besøg af musiker Jørgen Teller, der med Den astrale Boulevard fik lyde, musik og digtning til at gå op i en højere enhed. Tankevækkende. Koncerten i maj med Maiken Bauer blev desværre aflyst, - hun kommer den 1. august i stedet for, og afslutter rækken af Kirkelydskoncerter (se særskilt omtale af denne koncert på side 11). Inden da vil vi her i juni kunne høre den græske lyd-. og installationskunstner Marinos Koutsomichalis i en uropførsel. Og i juli kommer endnu en international kunstner, - James Webb fra Sydafrika, som bl.a. udforsker vor tids trosudtryk og måder at kommunikere på, - gerne ved brug af forskydninger og humor for at få sit budskab igennem. Det bliver spændende. 5

6 Gudstjenester 2. juni kl juni INGEN (Årsmøde i København) 16. juni kl. 11 Børnegudstjeneste m. sommerfest 23. juni kl juni kl. 10 Kirkekaffe 7. juli INGEN 14. juli INGEN 21. juli kl. 10 Kirkekaffe 28. juli kl aug. kl aug. kl aug. kl. 10 Konfirmandintro 25. aug. kl. 11 Salmegennemgang kl sep. kl sep. INGEN (Grundtvigs fødselsdag i Vartov) 15. sep. kl sep. kl. 10 Høstgudstjeneste og tur til Nonnetit Ferie - og tak for pasning i præstens orlovsperiode Stor tak til valgmenighedspræsterne Anna Monrad og Axel Bording for support under min orlov i april og maj. Og tak til bestyrelse, mødeudvalg og ansatte for aktiv indsats med at samle tropperne. Dejligt at vide, at alt har været i gode hænder. Jeg glæder mig til at komme i gang igen, - og se jer alle. Da jeg lige har haft orlov, holder jeg kun ferie i 14 dage, - fra mandag d mandag d. 15. juli. Valgmenighedspræst i Ubberup, Anna Monrad (tlf ) er igen stand by, hvis I får brug for en præst i denne periode, hvor vi i øvrigt ikke har almindelige søndagsgudstjenester. - Janne 6

7 Kalenderen, - til opslagstavlen Torsdag, 6. juni kl : Kirkelyd v/ Marinos Koutsomichalis (GR) Lørdag - søndag, juni: Årsmøde i København Søndag, 16. juni kl. 12: Sommerfest i præstehaven (efter gudstj. kl. 11) Torsdag, 11. juli kl : kirkelyd v/ James Webb (ZA) Lørdag, 27. juli kl. 20 og kl. 21: Vuggeviser for voksne /Æteriske sange Torsdag, 1. aug. kl : Kirkelyd v/ Maiken Bauer Fredag, 30. aug. kl og kl : Bevæg dig - og lad dig bevæge Torsdag, 5. sep. kl : Orgelkoncert v/ Grethe Krogh Søndag, 8. sep. fra kl. 9 - fejring af Grundtvigs fødselsdag i Vartov Konfirmanderne 2013 Tim Lerche Fotografi 7

8 Praktiske oplysninger Kirkebil Ring til Asnæs Taxa på tlf , senest kl. 16 dagen før Ansatte og bestyrelse Kirkesanger: Inge Jespersen, tlf Graver: Leanne Christiansen, tlf (mobiltlf.: ) Gravermedhj.: Dorte Larsen (til 1. august) Organist: Karen Højland, tlf Kasserer: Jytte Gynther, tlf Kirkeværge: Jens Lundgaard, tlf Formand: Berit Hansen, tlf Præst: Janne Sulkjær, tlf Mail Hjemmeside Redaktionsudvalg Ulla Margrethe Hansen, Kirsten Thøgersen Schou, Benned Hansen og Janne Sulkjær (Ansvarshavende redaktør) Forsidefoto af kirkens glasmosaik: Freddy Sebastian Træsnit: Sven Havsteen-Mikkelsen Tryk: Sejer s Bogtryk, tlf Ekspedition: Jytte Gynther, tlf Udgivet af Vallekilde Valgmenighed Kulturfestival OK13 - Vuggeviser for voksne Sange om døden og evigheden, - og om det, der trøster et voksent menneske. Lørdag, 27. juli kl. 20 på Gravhøjen Barnet og kl. 21 i Korskirken. Vi slutter af med en aperitif og en aftenmelodi i præstehaven. Basbaryton: Jens Bruno Hansen Harmonika: Emir Bosnjak Orgel: Frode Stengaard 8

9 Kulturfestival OK13 Fra lørdag den 27.juli til lørdag den 3.august holder hele Odsherred kulturfestival. Det bliver en uge med rigtig mange spændende begivenheder og kulturelle indslag, som enhver kan tage del i. Det vil foregå både inde og (især) ude i de offentlige rum, - i skoven, på stranden, på gravhøjene, på stationerne, i toget, i byerne, under jorden og oppe i luften... Festivalkoordinator Thomas Burø: Muligheden for at blive overrasket er en del af Odsherred Kulturfestival. Hvis man tager en omvej og snuser til det ukendte, er der store oplevelser i vente. Festivalen skal minde os alle sammen om, at Odsherred er en utroligt smuk egn som gemmer på mange finurligheder, røverhistorier og hemmelige steder, der blot venter på at blive oplevet. Derfor siger vi, at festivalen belønner den nysgerrige". På OK13 kan den nysgerrige således tage på en togtur igennem smukke landskaber og opleve forfatter Charlotte Weitzes spritnye audiofortælling Fremtidsspor ; man kan cykle sig en tur sammen med festivalens Lydcykler ; man kan opleve dansk samtidskunst, teater, koncerter... Men årets kulturfestival spiller på andet og mere end nysgerrighed og overraskelser. Sloganet Mere kant end udkant afslører, at OK13 har en klar ambition. Thomas Burø: Vi har valgt at fokusere på, at Odsherreds placering på landkortet netop IKKE gør os til udkant på en dårlig måde. Det er sjovere at se udkanten som et frirum, hvor ting rent faktisk sker. Derfor sætter festivalen fokus på Odsherred som et sted med et levende og sprudlende kulturliv og engagerede borgere, der bidrager til at gøre Odsherred til en egn med stolthed, en god sans for humor og en lovende fremtid. Sjovt bliver det sikkert, når der dækkes op til et verdensrekordforsøg af den mere fantasifulde slags: Festivalens gæster kan være med til at bygge 'Verdens Længste Frokostbord' på Lammefjorden - midt på den tidligere havbund. Festivalen åbner lørdag 27/7 kl i Nykøbing med taler af bl.a. Marianne Jelved. Program over alle festivalbegivenhederne foreligger både på tryk og digitalt. Se: ww.odsherredkulturfestival.dk hvorfra der også er link til facebook, der bringer seneste nyt om festivalen. Vel mødt! 9

10 Vuggeviser for voksne - OK13 Lørdag, 27. juli kl. 20 byder vi på nyskrevne sange om døden og evigheden, - og om det, der trøster et voksent menneske. Vi mødes ud for nr. 168 på Vallekildevej og går herfra op gravhøjen Barnet, hvor basbaryton Jens Bruno Hansen fra Vallekilde synger nyskrevne viser af forfatter Trisse Gejl. Jens Bruno vil blive akkompagneret af harmonikaspiller Emir Bosnjak, - og der er tale om en uropførsel af både tekster og musik! Efter en god håndfuld sange på gravhøjen, fortsætter vi til Korskirken, hvor vi vil høre flere sange, - nu med organist Frode Stengaard på orglet. Vi slutter med et lille glas og en aftensang i præstehaven. Deltagerpris på 50 kr. for det hele. På bagsiden af kirkebladet kan I læse en af Trisse Gejls tekster, som vil blive fremført den 27. juli: Vuggehaiku, - og her nedenfor fortæller hun om det, at skrive vuggeviser for voksne, - kan man overhovedet det? Trisse Gejl: Barnet synger vi ind i søvnen. Alt er godt lille skat, der sker ikke noget, bilder vi det ind, mor passer på dig. Vi omslutter det med vores krop. Barnet har livet foran sig. Intet ondt vil nå dig, siger vi, for mor og far og guderne våger over dig. Du kan sove trygt nu. Vuggevisen er formentlig et af de ældste ritualer i verden. Men hvordan kan vi fortælle en voksen, at intet ondt vil ske? At alt er godt? Den voksne er for længst styrtet gennem uskyldstabet. Har mistet, har grædt, har måske rejst sig igen. Vi kan ikke bilde hende ind at nogen beskytter hende mod det værste, mod de sorger og tab og desillusioner, hun allerede er blevet slået omkuld af på sin vej gennem livet? Kan en vuggevise betrygge hende? Uden at hykle? Deri ligger poesien. At tage den mest ritualiserede form, nemlig vuggevisen, og slå ritualet i stykker, ved at fylde et andet indhold i den. At møde hende i øjenhøjde i stedet for at betrygge. At anerkende det grusomme i det flygtige strejf vi er i livet og ikke foregøgle noget andet. Tage hende i hånden og være døende sammen med hende. Tage hende i hånden og gå gennem melankolien og alle tabene sammen. Elske med hende i stedet for at vugge hende i armene som et barn. 10

11 Anden omtale af arrangementer Sommerfest Søndag, 16. juni holder vi sommerfest for børn og voksne i præstehaven. Vi begynder kl. 11 med gudstjeneste i børnehøjde - og med barnedåb og fortsætter med frokost i det grønne. Efter maden er der leg og skattejagt mm. Medbring en ret til det fælles bord. Drikkevarer kan købes; valgmenigheden giver kaffen, og der er is til børnene. Kirkelyd OK13 Torsdag, 1. august kl åbner vi Korskirken for Maiken Bauer s KOMPOSITION FOR KIRKE- KLOKKER, - en koncert bygget op af truede lyde. Maiken Bauer har indsamlet lydoptagelser af de 16 københavnske lukningstruede kirker. Værket dokumenterer en række lyde, som har fyldt det offentlige rum og er en del af byens lydlige signatur gennem flere hundrede år; hvis de forsvinder vil det soniske bybillede forandre sig. Igennem omhyggelige optagelser bliver hver enkelt klokkes særegne lyd bevaret og bliver grundelementer i en komposition, der reflekterer over lydes betydning for vores fornemmelse for hjemligheden ved de steder hvor vi bor. Bevæg dig - og lad dig bevæge Fredag, 30. aug. kl og kl tager vi del i Odsherreds bevægelsesdøgn og sætter fokus på, at der er liv i kirken og - i tillid til opstandelsen - også på kirkegården: Vi indsamler små og store dyr, klatrer højt i træer og springer over grave Når mørket har sænket sig over kirkegården, åbner kirken kl. 21 for et arrangement der i højere grad vil bevæge sindet. I samarbejde med Vallekilde Højskole laves et multi-medie-arrangement hvor det nye elevhold laver en scenografisk ramme for en bevægende oplæsning, der understøttes af eksperimenterende musik. Orgelkoncert Torsdag, 5. sep. kl : Koncertorganist Grethe Krogh spiller orgelværker af bl.a. Buxtehude, Bach, Yon og Willscher. Mere herom i næste kirkeblad. Grundtvigs fødselsdag i Vartov Søndag, 8. sep. fra kl. 9 - fejring af Grundtvigs fødselsdag i Vartov med gudstjeneste, taler, fødselsdagskage og debat. Der kommer nærmere besked om dagen inden længe, - og program i næste blad. 11

12 B Afs: Jytte Gynther Kirkestien Hørve OK13 - Vuggeviser for voksne Vuggehaiku Du kysser barnet døden en nat nærmere gardinet svæver Græsset er køligt mørke ruder lyser svagt en gul plasticskovl Gråspurven fjumrer barnet smasker i søvne sort øje på vagt Mælkeblå aften løfter dagen ud og op Stille forundring En hund gør et sted et æble river sig løs Du er her endnu Trisse Gejl Foto: F. Sebastian

Korskirken. Marts - April - Maj 2013

Korskirken. Marts - April - Maj 2013 Korskirken Vallekilde Valgmenighed Marts - April - Maj 2013 nr. 481 Tredjedagens lyse rum I den nat af stumme skrig sattes Helveds-stenen som et djævelsk dementi efter fredagspinen. Under den forrevne

Læs mere

Korskirken. Juni - Juli - August Højrehånden

Korskirken. Juni - Juli - August Højrehånden Korskirken Vallekilde Valgmenighed Juni - Juli - August 2014 nr. 486 Højrehånden Kristus! Ære skal dig bære gennem himlens nære rum. Højrehånden styrer Ånden med dit budskab jorden om. Du vil træde håbets

Læs mere

Korskirken Vallekilde Valgmenighed

Korskirken Vallekilde Valgmenighed Korskirken Vallekilde Valgmenighed Sep. - Okt. - Nov. 2013 nr. 483 Et stemningsbillede Nyt fra bestyrelsen, s. 2 Liv på kirkegården, s. 3 Program for Tirsdagstræf og Efterårsmøde, s. 4-5 Omtale af arrangementer,

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Korskirken Vallekilde Valgmenighed

Korskirken Vallekilde Valgmenighed Korskirken Vallekilde Valgmenighed Juni - Juli - August 2016 nr. 494 Sang Livet er langt og godt, verden dækket af blomster. Fasthold dette sekund hvor livet er langt og godt. Solen er lys netop nu, gul

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 7. juni Fredagsbrev nr. 743 Næste uger: 8. juni 10+11. juni 12. juni 13.juni 13.+14. juni 14. juni Fælles arbejdsdag Mundt.prøve Historie Lærermøde + P-møde Helle L- kursus Lejrskole

Læs mere

Korskirken. Vallekilde Valgmenighed. Sommerregn i poplerne. Juni - Juli - August 2012

Korskirken. Vallekilde Valgmenighed. Sommerregn i poplerne. Juni - Juli - August 2012 Korskirken Vallekilde Valgmenighed Juni - Juli - August 2012 nr. 478 Sommerregn i poplerne Referat fra Årsmødet i marts 2012, side 2... Bestyrelsens beretning på Årsmødet, side 4... Lidt om Skaberånd,

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag Tekst. Matt. 07-11-2016 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2016. Tekst. Matt. 5,13-16 Vi er fælles om livet og om det at være mennesker. Vi er fælles om at smage livet med alle dets nuancer af surt og sødt, af

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Juni og juli Sammen med dette nummer får du:

Juni og juli Sammen med dette nummer får du: Juni og juli 2007 Sammen med dette nummer får du: Folder med adresser, grupper og madgrupper Årsprogram 2007/2008 Orientering fra gruppen Åbent hus 30.09.2007 Centrum juni og juli 2007. Side 2 kalenderen

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt April Såril 2004 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Menighedsudflugt Lørdag den 15. maj tager vi på menighedsudflugt. Vi er blevet enige om at tage til Gerlev Legepark,

Læs mere

God sommer til alle på Bakkelandet

God sommer til alle på Bakkelandet Fredagsbrevet Light uge 26 26. juni 2015 Sommerskole 2015 Nimdrupvej 2a 8740 Brædstrup 75753888 kontor@bakkelandets-friskole.dk www.bakkelandets-friskole.dk Indhold De sidste dage.. Sommerskolen.. Nye

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

2. søndag efter Helligtrekonger

2. søndag efter Helligtrekonger 2. søndag efter Helligtrekonger Salmevalg 355: Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre 448: Fyldt af glæde 441: Alle mine kilder skal være hos dig 369: Du som gir os liv og gør os glade 29: Spænd

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Lillevangsposten. November - December 2015. 17. årgang nr. 6

Lillevangsposten. November - December 2015. 17. årgang nr. 6 Lillevangsposten November - December 2015 17. årgang nr. 6 1 Indhold: Side 3: Side 5: Side 6: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side 16: Side 18: Side 19: Side 21: Kalender Lillevangs dagtilbuds aktiviteter

Læs mere

Korskirken Vallekilde Valgmenighed

Korskirken Vallekilde Valgmenighed Korskirken Vallekilde Valgmenighed Sep. - Okt. - Nov. 2014 nr. 487 Det skønneste Himmelske Gud det skønneste er det jeg ikke kender endnu Jeg drømmer om det fuldendte det er ikke mit det er dit Lad det

Læs mere

www.struerfolkedanserforening.dk GENERALFORSAMLING

www.struerfolkedanserforening.dk GENERALFORSAMLING Struer Folkedanserforening Medlemsorientering November 2013 30. årgang NR. 2 www.struerfolkedanserforening.dk GENERALFORSAMLING Husk der er generalforsamling i Struer Folkedanserforening mandag d.20. januar,

Læs mere

Korskirken Vallekilde Valgmenighed

Korskirken Vallekilde Valgmenighed Korskirken Vallekilde Valgmenighed Juni - Juli - August 2015 nr. 490 Himmelsk lykke Når jeg med åbne øjne betragter hvad du har skabt, min Gud, så er jeg i din Himmel allerede her og nu Roligt samler jeg

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk. Side 5-6

Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk. Side 5-6 Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 44-2013 Side 1 Side 2 Musik for 4.-5. kl. om Carl Nielsen Invitation til bedsteforældredag

Læs mere

Evighedens sange. Prædiken til 16.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke Erik Høegh-Andersen

Evighedens sange. Prædiken til 16.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke Erik Høegh-Andersen 1 Evighedens sange Prædiken til 16.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2012. Erik Høegh-Andersen Herre, dit rige er dér, hvor man død byder trods, det komme til os. Amen. Det er høstgudstjeneste

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

Kirkebladet. Hér finder du os. Lundforlund Gerlev Slots Bjergby Sludstrup Pastorat. September December 2014

Kirkebladet. Hér finder du os. Lundforlund Gerlev Slots Bjergby Sludstrup Pastorat. September December 2014 Hér finder du os Organist ved alle pastoratets kirker: Mai Larsen, 28 11 92 09 Kirkesanger ved Lundforlund og Sludstrup kirker: Carsten Jørgensen, 58 54 54 00 / 23 74 61 54 Kirkesanger ved Gerlev og Slots

Læs mere

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Steffan Lykke 1. Ta mig tilbage Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Her er masser af plads I mit lille ydmyg palads men Her er koldt og trist uden dig Men hvor er du

Læs mere

Så er I her, og i dag er I midtpunkt som I aldrig før har været det, jo måske da I blev født og dagene, der fulgte. Men det kan I jo ikke huske.

Så er I her, og i dag er I midtpunkt som I aldrig før har været det, jo måske da I blev født og dagene, der fulgte. Men det kan I jo ikke huske. 1 Prædiken til konfirmation 4. maj kl. 9.45 & 11.00 751 Gud ske tak og lov 557 Her vil ties udvalgte vers 17 Altmægtige og kære Gud udvalgte vers 439 O, du Gud lam 70 Du kom til vor runde jord 4. maj 11.00

Læs mere

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Jul i Padesø Kirke. 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Jul i Padesø Kirke. 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT 11. årgang Vinteren 2008/2009 Nr. 1 Jul i Padesø Kirke PRÆSTEN MENIGHEDSRÅDET ADVENT NYT FRA MENIGHEDSRÅDET Advent og jul i Padesø Kirke Også i år indleder vi adventstiden

Læs mere

Sidste / Første skoledag på Æblegård Friskole

Sidste / Første skoledag på Æblegård Friskole Sidste / Første skoledag på Æblegård Friskole Nogle er blevet blå, nogle lysegrønne, andre er blevet grønneog der er endda en hel flok der er blevet gule Dagens dejlige overraskelse var at hele 9. klasse

Læs mere

Korskirken Vallekilde Valgmenighed

Korskirken Vallekilde Valgmenighed Korskirken Vallekilde Valgmenighed Marts - April - Maj 2016 nr. 493 Vinden har lagt sig Alt er til stede altid selv om det ikke er der synligt for øjet eller inden for hørevidde Alt er til stede ikke kun

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Kære Medlem. Så er det blevet tid til at takke af for denne sæson, og ØNSKE JER ALLE EN DEJLIG SOMMER FYLDT MED SPÆNDENDE OPLEVELSER.

Kære Medlem. Så er det blevet tid til at takke af for denne sæson, og ØNSKE JER ALLE EN DEJLIG SOMMER FYLDT MED SPÆNDENDE OPLEVELSER. Nyhedsbrev 40 maj 2014. Kære Medlem. Så er det blevet tid til at takke af for denne sæson, og ØNSKE JER ALLE EN DEJLIG SOMMER FYLDT MED SPÆNDENDE OPLEVELSER. Vi har taget afsked efter mange års godt samarbejde

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

16.s.e.trin. II 2016 Cykelgudstjeneste 11. september 2016

16.s.e.trin. II 2016 Cykelgudstjeneste 11. september 2016 Gyserforfatteren Stephen King fortæller, at han i sin skoletid blev tvunget til at lære et bibelvers uden ad. Han var måske en smule dovent anlagt og valgte et af dem, vi har hørt i dag: Jesus græd. Det

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Korskirken Vallekilde Valgmenighed

Korskirken Vallekilde Valgmenighed Korskirken Vallekilde Valgmenighed Dec. - Jan. - Feb. 2017/2018 nr. 500 Nu daler julesneen tæt Nu daler julesneen tæt som manna i dit åndedræt et hjerte ses på grenen hvis vi kysser misteltenen. Da samler

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 15 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge15_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 15 l Verden omkring

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Asserballe sogns kirkeblad

Asserballe sogns kirkeblad Asserballe sogns kirkeblad JUNI JULI AUGUST 2013 Indhold i Kirkeblad Billeder af Konfirmander Konfirmand indskrivning Altergang uden gluten Æblefest Gudstjenester i Asserballe og Ketting Nyt fra Kirkegården

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Herre Jesus Kristis. Tak at du blev menneske født af Maria. Lev med os, så tro, håb og kærlighed bliver vore kendetegn. AMEN

Herre Jesus Kristis. Tak at du blev menneske født af Maria. Lev med os, så tro, håb og kærlighed bliver vore kendetegn. AMEN Mariæ Bebudelse Hurup og Gettrup 2015 Lukas 1, 26-38 Herre Jesus Kristis. Tak at du blev menneske født af Maria. Lev med os, så tro, håb og kærlighed bliver vore kendetegn. AMEN Lyset stråler med forårssolen

Læs mere

ÅRSTIDS-DAGPLEJER NINNA SCHMIDT

ÅRSTIDS-DAGPLEJER NINNA SCHMIDT ÅRSTIDS-DAGPLEJER NINNA SCHMIDT Som årstidsdagplejer skal man introducere dagplejebørnene for årstidens skiften højtider og traditioner, der er forbundet hermed ud fra børnenes præmisser. Gennem arbejdet

Læs mere

Fredagsnyt d. 30. september Kære alle

Fredagsnyt d. 30. september Kære alle Fredagsnyt d. 30. september 2016 Kære alle Siden sommerferien har mine vinduer på 1. sal stået åbne for at få luften cirkuleret her i varmen. Derfor strømmer der også skøn børnelyd op til mig og i denne

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

Vendsyssel Friskole/Børnehus Opgaver til Landsbypedellen Sankt Hans 2016 Ældretræf 2016 Facebook projekt

Vendsyssel Friskole/Børnehus Opgaver til Landsbypedellen Sankt Hans 2016 Ældretræf 2016 Facebook projekt Referat fra møde i Mosbjerg - Tolne Landsbyråd mandag den 29. februar 2016 kl. 19.00 i Mosbjerg Sognegård. Dagsorden 1. Godkendelse af referat fra 11. januar 2016 2. Godkendelse af dagsorden 3. Meddelelser

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Korskirken. Dec. - Jan. - Feb. 2014-2015. Lille Messias

Korskirken. Dec. - Jan. - Feb. 2014-2015. Lille Messias Korskirken Vallekilde Valgmenighed Dec. - Jan. - Feb. 2014-2015 nr. 488 Lille Messias En stjerne på himlen og flere og flere i nat føder himlen med jordiske veer i nat lover himlen at den vil befri os

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07 26 Årgang 2010 Maj Juni Juli Fødselsdage: Maj Heidi Kasper Nicholai Anders D 0605 1305 1405 2405 Juni Jørn Christian Anders R Tobias Sebastian 1206 1406 1606 2306 2706 Juli Kristian 1207 Anne Sofie 1407

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Menighedsrådsmøde onsdag den 11. januar 2017 kl i Sognegården.

Menighedsrådsmøde onsdag den 11. januar 2017 kl i Sognegården. Karup Menighedsråd Laursen, Åhusevej 10, 7470 Karup Tlf. 2014 0896 Menighedsrådsmøde onsdag den 11. januar 2017 kl. 17.30 i Sognegården. Tilstede: Bærnholdt, Ingrid S. Elgaard, Laursen, Benny Nissen Raun,

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. 14. august 2015 Vallekilde-Hørve Friskole. Fredagsbrev nr. 829 Næste uge: 17. august Lejrskoleuge Mærkedag: 15. august 16. august 18. august 19. august 20. august Mads S 4.kl. Mads K 4.kl. Helle Søren

Læs mere

Allehelgens dag,

Allehelgens dag, Allehelgens dag, 3.11.2013. Domkirken: 732 Dybt hælder året, 571 Den store hvide (prædiken, navneoplæsning, motet), 549 Vi takker dig, 754 Se nu stiger. Nadver: 573 Helgen her Gråbrødre: 732, 571, 549,

Læs mere

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015.

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 32. ÅRGANG NUMMER 9 SEPTEMBER 2015 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship

Læs mere

Generalforsamling i Norddjurslands Valgmenighed. Onsdag den 16. marts 2016

Generalforsamling i Norddjurslands Valgmenighed. Onsdag den 16. marts 2016 Generalforsamling i Norddjurslands Valgmenighed a. Formandens beretning: Onsdag den 16. marts 2016 Formanden meddelte, at året 2015 havde været et meget travlt år med mange forskellige opgaver for bestyrelsen.

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2016. Tekst. Matt. 19,16-26. Et fint menneske mødte Jesus, men gik bedrøvet bort. Der var noget han ikke kunne slippe fri af. Men før vi skal se mere på den rige unge

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Klokkeringning intro prælud. m. procession Indgangsbøn Salme: 729: Nu falmer skoven Hilsen svar Indledning om høst Læsning: Gud sagde:»jorden

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Generalforsamling Årsberetning 2015.

Generalforsamling Årsberetning 2015. Generalforsamling Årsberetning 2015. Det første år. Det var så mit første hele kalender år som valgmenighedspræst. En ny titel for mig. Først var jeg folkekirkepræst, så vikarpræst, så sydslesvig præst,

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 Padesø Kirke en sommerdag PRÆSTEN præster som ferieafløsere i Padesø Kirke. Før Padesø Kirkedistrikts omdannelse til sogn havde præsten i Veflinge og

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 17,11-17.

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 17,11-17. Bruger Side 1 20-09-2015 Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 17,11-17. Når døden rammer livet. I september måned fejrer vi høsten, at den er kommet i hus, og i år var det sen høst

Læs mere

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken Bøvling Valgmenighed Bøvling Valgmenighed Hvad er en Valgmeninghed? Hvad med økonomien? Oprettet i 1875 da et flertal er familierne i Bøvling og Flynder sogne ønskede en grundtvigsk præst. Et ønske som

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2016-17 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Udkast læringsmål det ca. 6 årige barn

Udkast læringsmål det ca. 6 årige barn De pædagogiske processer, i samarbejde med barnets forældre, skal lede henimod, at barnet ved slutningen af tiden på Spilopstuen, med lyst, har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter barnet i stand

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 10. Ny1hedsbrev uge

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 10. Ny1hedsbrev uge Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk 111111111111111 Ny1hedsbrev uge 51-2013 Side 1 Glædelig jul Side 6 Spilleaften Side 2 Nyt fra bestyrelsen

Læs mere

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER TELE Veteran Veteranklubben i Tele-post Greenland Referat af Generalforsamlingen d. 1. september 2012 på KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER Generalforsamlingen blev påbegyndt lidt over 1500 efter indtagelse

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Læs i dette lokalnyt bl.a. om: Cykelture 2013, 2. halvår Cykeltursberetninger Landsmøde i Roskilde Generalforsamlingen 2013, formandsberetning

Læs mere

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1 FALKEPOSTEN Oktober 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Gud har en plan -3. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter

Gud har en plan -3. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning minutter Gud har en plan -3 Plan nr. 3: Jeg giver dig evigt liv! Mål: Fortæl børn om Guds plan nr. 3: At give mennesker evigt liv. Gud giver sig selv, for at intet nogensinde vil kunne stå i vejen for et evigt

Læs mere