Læs om præstens»usynlige«arbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læs om præstens»usynlige«arbejde"

Transkript

1 Fløng Nyt Kirke fra December 2010 Januar Februar årgang Nr Læs om præstens»usynlige«arbejde Glade forældre til babysalmesang ALT om det nye»sognets Hus«Det nye Sognets Hus som det så ud den 4. november 2010

2 Hvad laver præsten egentlig, når man ikke holder gudstjenester, dåb, bryllupper og begravelser? Præsten skal som det vigtigste, forkynde og undervise i den kristne tro. Derfor mødes man altid med forældrene forud for en barnedåb, eller med de kommende brudepar, og får en snak om den kirkelige handling og ritualet. Jeg holder meget af disse samtaler, som ofte fører os vidt omkring i troens univers, og ind på troens betydning i vores liv. Ved dødsfald og begravelser/ bisættelser skal præsten støtte afdødes nærmeste og forestå begravelsen. Samtalen finder ofte sted i hjemmet, og da de efterladte ofte er i sorg, skal præsten her kunne lytte til de tanker, der presser sig mest Præstens»usynlige«arbejde Af Sognepræst på, og bringe evangeliets trøst. Også her gennemgår man forløbet og ritualet for jordpåkastelse, og man aftaler, hvilke salmer der skal synges. Det kaldes også sjælesorg, når præsten har personlige samtaler med folk, i forbindelse med at de er i sorg eller krise. Det hører med til præstens opgaver, at alle kan bede om en samtale eller et besøg. Præsten har tavshedspligt og må ikke viderebringe oplysninger, som man har fået betroet. Har man behov for at tale med en præst, er man velkommen til at henvende sig. Jeg tager også gerne på besøg hos folk, der er syge og skal dø. Og hvis sygdom eller svækkelse forhindrer nogen i at komme til gudstjeneste og til alters, så kommer præsten også gerne og holder hjemmealtergang. En vigtig men ikke synlig - del af præstens arbejde består i at forberede prædikener, taler, gudstjenester og undervisning af konfirmander. Man skal vedligeholde sit fag, teologien, og sørge for at være opdateret, så man kan få inspiration og viden. Derfor sidder præsten ved sit skrivebord mange timer hver uge, og ind imellem er man på efteruddannelse. En præst kan have mange flere opgaver. Men det arbejde jeg her har beskrevet, hører til de særlige»pastorale opgaver«, som altid kommer i første række. Litteratur kredsen mødes den anden onsdag i hver måned. Kontakt Bente Gormsen Kirkens Korshær Der afholdes møder i Kirkens Korshærskredsen den første onsdag i hver måned i Sognets Hus, Fløng Byvej 16, kl Alle er velkomne. ni De ni læsninger - musikgudstjeneste 8. december kl i Fløng Kirke Kom til en hyggelig gudstjeneste i Fløng Kirke, nyd de to tændte lys i adventskransen og lyt til korets og solisternes dejlige sang. Musikgudstjenesten»De ni læsninger«er en helt speciel oplevelse i Fløng Kirke. Bagefter er der kaffebord og lotteri i Sognets Hus. 2

3 Babysalmesang Glade forældre til babysalmesang For første gang har sognemedhjælper, Trine May Knutzen, gennemført et hold med babysalmesang i Fløng Kirke. Redaktionen har spurgt, hvordan det er gået.»det har været utrolig dejligt at have babysalmesang«, fortæller Trine,» og jeg har været så heldig at få en frivillig medhjælper, der laver kaffe og hjælper med praktiske opgaver undervejs. Det er sjovt at opleve, hvordan børnene bliver mere og mere lydhøre for hver gang. Der var stor interesse for babysalmesang lige fra starten, og vi fik oprettet et hold på under en uge. Der kan ikke være flere end 10 personer på gulvet foran alteret. Så til at begynde med måtte vi oprette en venteliste. Heldigvis blev der alligevel plads på holdet, og det har været en stor fornøjelse at synge og danse med forældrene igennem efterårets salmer«. Julefest Julefest i det nye Sognets Hus tirsdag 28. december Tirsdag den 28. december inviterer Fløng Menig hedsråd til julefest i»det nye«sognets Hus kl Pensioneret skolelærer, Arne Jacobsen, Vallensbæk, vil fortælle lidt løst og fast om sit møde med musikken og ikke mindst mødet med Kai Normann Andersens musik. Hvem kender ikke»titte til hinanden«,»glemmer du, så husker jeg alt«samt den dejlige»den allersidste dans«? Denne eftermiddag vil der blive et genhør med mange af hans melodier, men også en sangeftermiddag, hvor vi sammen synger noget fra hans store repertoire. Og der skal naturligvis også synges julesange. Menighedsrådet byder traditionen tro på svesketærte, kaffe og juleknas. Sognepræst Britta Raakjær Vind læser en julehistorie og til slut kan alle være med i lotteriet. Kai Normann Andersen (11. april juni 1967) var egentlig uddannet bankmand, men kom tidligt i gang som komponist. Han Et nyt hold med babysalmesang begynder tirsdag den 25. januar kl , tilmelding på kirkekontoret. bidrog til film og revyer med iørefaldende melodier. Melodierne til Landmandsliv og operettefilmen Mød mig på Cassiopeia blev store schlagere, ligesom en lang række melodier til både Liva Weel og hans hustru Ellen Gottschalch blev det. Et udvalg af Kai Normann Andersens tidløse musik er optaget i Kulturkanon i 2006, og han omtales i bogen»det 20. århundrede De 100 mest betydningsfulde personer i Danmark«. Tilmelding til kirkekontoret på tlf senest torsdag den 18. december. Dårligt gående kan bestille kirkebil 3

4 Sådan blev det nye Sognets Hus til Den 6. juli 1992 underskrev menighedsrådets daværende for - mand Kaj Gormsen og fru Anna Lassen slutseddel om menighedsrådets køb af Tårnkærgård købesum kr ,- kontant. I skrivelse til Stiftsøvrigheden af 15. juli 1992 fremgår det, at»det er menighedsrådets hensigt foreløbig at udleje stuehuset til beboelse og anvende eksisterende lade/stald til opbevaring af maskiner og materiel«. Tårnkærgårds stuehus blev udlejet til Flemming og Bodil Larsen indtil 2002, hvor der blev indrettet graverkontor mv. i stuehuset. Nye graverfaciliteter eller nyt sognehus Der var i begyndelsen lidt delte meninger om en fremtidig løsning. Menighedsrådet var på flere ture til nabosognene for at hente inspiration. Resultatet af mange møder og overvejelser var, at løsningen nødvendigvis måtte være et samlet hele, sognehus inkl. graverfaciliteter. En renovering af det gamle Sognets Hus ville blive dyrere pr. m 2, i forhold til at opføre et helt nyt hus. Ikke nok med det vi ville fortsat være bundet af de samme utidssvarende forhold. Af Kaj Jørgensen, formand for byggeudvalget Arkitektkonkurrencen Inden arkitektkonkurrencen blev der nedsat et byggeudvalg»tårnkærgårdudvalget«, som havde til formål at indstille ideer og tanker til menighedsrådet. Dette udvalg udgjorde sammen med to fagdommere fra AA (Akademiske Arkitekter) Bedømmelsesudvalget. Der indkom 91 forslag. Heraf blev de 85 fundet»konditionsmæssige i henhold til programmet«, og de blev alle udstillet på Fløng Skole. 4 I 2007 fik menighedsrådet dispensation fra AT (Arbejdstilsynet) til at benytte huset som arbejdsplads i en periode. Grunden hertil var svamp i lofter og tagkonstruktion. Ved provstesynet i 2007 blev Tårnkærgård»Synsudsat til nedrivning«. Et nu enigt menighedsråd manglede så kun at få provstiets øvrige menighedsråd med på idéen af hensyn til de penge, der skulle til, hvilket lykkedes i september Kravet til os var, at vi iværksatte en arkitektkonkurrence. Tårnkærgård under nedrivning Arkitekt Bo Frederiksen præsenterer vinderprojektet. Det var glædeligt at et enigt dommerpanel kunne udpege vinderforslaget fra Triarc A/S Arkitekter. Første spadestik Efter en udbudsrunde hos Triarc A/S Arkitekter blev det entreprenørfirmaet HHM A/S, Hillerød, der fik opgaven. Onsdag den 17. marts 2010 var dagen hvor første spadestik

5 skulle tages. En god og hyggelig dag, hvor interesserede så borgmester Michael Ziegler og menighedsrådets formand Inge Jacobsen tage de første spadestik. serveret øl, vand og pølser, fra en til formålet lejet pølsevogn. Indvielsen Menighedsrådet er ikke helt fri for lidt»kriller«i maven. Når vi det? Lige fra projektets start, har indvielsesdagen været bestemt til første søndag i kirkeåret første søndag i advent som i år er søndag den 28. november. (Program for dagen kan ses andetsteds i bladet). Jeg vil på byggeudvalgets vegne takke for det gode samarbejde i hele forløbet. Først og fremmest til de øvrige sogne i provstiet, provstiudvalget, Triarc A/S Arkitekter, vores bygherrerådgiver Carsten Larsen, hifab bygherreombud A/S, HHM A/S, personalet ved Fløng Kirke, og endelig menighedsrådet. Fremtiden byder på hidtil ukendte gode forhold for såvel gæster som personale og menighedsråd. Aktiviteter ud fra Fløng Kirke har nu og i mange, mange år ud i fremtiden de bedst tænkelige forhold. Borgmester Michael Ziegler tager det første spadestik Rejsegilde Fredag den 25. juni var der rejsegilde. Udover håndværkerne og arkitekterne, var borgmesteren igen på besøg. Der blev Menighedsrådet inviterede alle til rejsegilde fredag den 25. juni Sådan fik huset navn NavnetAf Orla Roed Jensen I et tidligere nummer af Nyt fra Fløng Kirke blev læserne opfordret til at indsende forslag til navn til det nye sognehus. Flere havde taget opfordringen op, og da menighedsrådet på septembermødet skulle tage stilling til, hvad den det nye hus skulle hedde, havde man hele 20 indsendte forslag at vælge imellem. For at gøre resultatet så retfærdigt som muligt, foretog man 3 afstemninger, hvorved nogle af forslagene blev udskilt, sådan at der til sidst kun var 2 forslag tilbage at stemme om. Resultatet blev, at det nye hus kom til at hedde Sognets Hus, - samme navn som det nuværende Sognets Hus, der vil blive nedrevet først i det nye år. Menighedsrådet har med sit valg lagt vægt på, at bygningen skal være et samlingssted for hele sognet, og at navnet i øvrigt er kendt i forvejen. 5

6 Indvielse af Sognets Hus Det er med stor glæde, at Fløng Menighedsråd kan indvie SOGNETS HUS et længe næret ønske går i opfyldelse. Indvielsen finder sted: 1. søndag i advent, den 28. november 2010 Programmet er som følger: Kl : Festgudstjeneste i Fløng Kirke, hvor Helsingør Stifts biskop Lise-Lotte Rebel prædiker. Kom i god tid en dag som denne vil vores smukke kirke være fyldt til sidste plads. Efter festgudstjenesten indvielse af Sognets Hus. Der vil være en lille forfriskning før selve indvielsen begynder med sange og taler. Talerækken er allerede lang, og der bliver således ikke plads til spontane indslag. Efter talerækken er Menighedsrådet vært ved et traktement, og så er der åbent hus. Anvendelse af det nye Sognets Hus 6 Ud over konfirmand- og juniorkonfirmandundervisning, som kirkens præster og sognemedhjælper har ansvaret for, er der en lang stribe aktiviteter, der i dag udgår fra Fløng Kirke. I fremtiden vil der være så gode forhold, at det bliver muligt at indfri ønsker, som ikke hidtil har kunnet lade sig gøre i det gamle»sognets Hus«. Der kan f.eks. lejes lokale til mindehøjtidelighed efter bisættelse/begravelse. Derudover er der mulighed for at leje lokale til reception efter bryllup, dåb og velsignelse. En nyskabelse er også, at Sognets Hus kan stilles til rådighed for folkelige og kulturelle foreninger i Fløng. Af Kaj Jørgensen, formand for byggeudvalget Menighedsrådet har udarbejdet et regelsæt, prisliste mv. som kan afhentes på kirkekontoret. Regelsættet vil snarest blive lagt ud på kirkens hjemmeside, hvorfra ansøgning mv. kan downloades. Velkommen til aktiviteterne i Sognets Hus.

7 VM KØL sognemedhjælper fortællehaven arbejdsområde lille sal præst graver store sal kordegn foyer ankomstgården materielområde organist kirkehaven N Plan 1:200 det nye sognets hus kirkegård 7

8 Sogneeftermiddage onsdage kl i det nye Sognets Hus Onsdag 1. december: Sognepræst Kirsten Senbergs: En eftermiddag med H.C. Andersen og de fortællinger, vi sjældent hører. Onsdag 12. januar: Robert Sunderland, arkivar Blaakildegaard: En by bliver til. I 1960 var den nuværende Høje-Taa strup Kommune delt mellem to sogneråd; Høje-Taastrup og Hvedstrup- Fløng. Området inkluderede to stationsbyer: Taastrup og Hedehusene samt landsbyerne. I 1963 blev S-toget forlænget til Taastrup. Det var et led i en plan om at forlænge S- togsnettet via Hedehusene til Roskilde, mens sydlinien skulle forlænges til Køge. Med denne plan som baggrund begyndte både de regionale og lokale myndigheder at kigge på de store områder af bare marker mellem Taastrup og Hedehusene. Høje-Taastrup Station knudepunkt for togtrafik mod København og den vest lige endestation for S-toget blev åbnet i Denne historie handler primært om hvor meget, der blev opnået i disse 24 år og hvor meget, der faldt på gulvet. Onsdag 9. februar: Biolog Claus Helweg Ovesen: Jesusskikkelsen i nyere dansk billedkunst. Der er meget dansk, religiøs billedkunst fra de sidste 200 år af stor kunstnerisk værdi tænk bare på Joakim Skovgaard, men også på nulevende kunstnere som Arne Haugen Sørensen og Peter Brandes! I foredraget ser vi på et helt centralt motiv: Jesusskikkelsen, og på hvordan Jesus fremtræder i både maleri og skulptur fra Guldalderen og frem til vore dage, hvor den religiøse kunst lever i bedste velgående og endda har sit eget museum. Claus Helweg Ovesen er biolog og har beskæftiget sig med billedkunst og kunstformidling gennem en årrække bl.a. ved undervisning på Folkeuniversitetet og som medlem af bestyrelsen for Roskilde Kunstfore ning. Koncerter foregår søndage kl i Fløng Kirke 13. februar kl i Fløng Kirke: Salmer fra en beat-tid - en collage bestående af sange og oplæsning - er en anderledes koncert, hvor stærke tekster fra Bibelen sammenstilles med nogle af de allermest kendte beatsange fra perioden omkring Inden for populærmusikken var dette en yderst blomstrende tid. Der 8 var grøde i alle former for eksperimenter; der var endda også en Jesus-bølge, hvori bl.a. en musical som»jesus Christ Superstar«opstod. Konceptet BEATSALMER består af: Journalist Marianne Kjær står for den dramatiske oplæsning. Sangsolist er det unge tenortalent Simon Mott Madsen, Bjørn Krog Larsen spiller klaver. Tore Bjørn Larsen spiller kirkeorgel. Det er far og søn, der spiller henholdsvis kirkeorgel og klaver. Musikken klinger således fra begge ender af kirken samtidig! Der er altså ikke tale om kopiversioner, men et friskt bud på hits fra tiden omkring 1970!

9 Tidligere har jeg omtalt, at vi gerne vil i dialog med børnefamilierne. Det skal ikke kun være, som det så ofte bliver sagt, Tordenskjolds soldater der engagerer sig, selvom det var dem, han vandt krigen med. Hvordan opnår vi en god kontakt? Vi må kunne tale frit om kristendommen, for at kunne give budskabet videre. Formandens Hjørne KirkelivAf Inge Jacobsen, formand for Fløng Menighedsråd Der er allerede mange af de unge, der tager imod de tilbud, der finder sted i kirken og i Sognets Hus. Som formand for menighedsrådet vil jeg opfordre til at få en god oplevelse sammen med jeres børn. Det kan være ved gudstjenesten, hvor korene synger, ved familiegudstjenester med juniorkonfirmanderne, ved babysalmesang, Sjov Søndag eller til andre arrangementer i Sognets Hus. Kom og deltag i fællesskabet. Husk, at dit barn gør hvad du gør, ikke hvad du siger, det skal gøre. Dit barn lærer først og fremmest af din adfærd. Højskoleaftener onsdage kl i det nye Sognets Hus. Husk tilmelding til spisning kl januar kl i det nye Sognets Hus: Kulturjournalist og forfatter Ole Michelsen: Den værste sorg om at miste sit barn og ikke tie smerten væk. I 2009 mistede Ole Michelsen sin voksne datter, som døde af kræft efter 7 års sygdom, og han har valgt at tale om sin sorg. At sætte ord på sorgen gør den til at håndtere.»hvis jeg kan få lov til at tale om min sorg, kan jeg også få lov til at fortælle om det gode, der var. I sorgen er der hele tiden glimt af lys og håb«. 2. marts kl : Cand. psyk. Peter la Cour: Når man kan dø af sorg, kan man så også leve af glæde? Har religion og helbred noget med hinanden at gøre? Ja, det siger moderne forskning. Meningsdimensionen i menneskelivet har afgørende betydning for livslysten, og livslysten har meget at gøre med vores helbred. Peter la Cour fortæller både om de principielle og de konkrete aspekter af det nye forskningsfelt omkring religion og helbred. 9

10 Nyt om Juniorkonfirmander Hele 18 børn fra 3. A havde meldt sig til juniorkonfirmandforløbet i efteråret. I oktober måned fik juniorkonfirmanderne besøg af billedkunstner Kirsten Hansson Brøns, der instruerede børnene i at male ikoner. Det var en krævende proces både at male, blande farver og finde et egnet motiv. På billedet nederst til venstre ses Kirsten Hansson Brøns. Undervejs i forløbet har juniorkonfirmanderne set, hvordan man spiller på orglet og deltaget i to særlige familiegudstjenester. Det var BUSK - gudstjenesten 31. oktober og familie- gudstjeneste og Sjov Søndag 21. november. Ved BUSK - gudstjenesten skulle Juniorkonfirmanderne selv læse ind- og udgangsbøn, lige som de hjalp med at uddele træpinde, der skulle bindes sammen til et kors under gudstjenesten. Nyt hold efter jul Der er tilmelding for Juniorkonfirmander fra 3.B fra november måned. Sidste frist for tilmelding er torsdag den 6. januar. Tilmeldingssedlen ligger på forældre-intra på Fløng Skoles hjemmeside, og forældre til børn i 3.B kan tilmelde deres barn her. Forløbet for juniorkonfirmander fra 3. B begynder torsdag 27. januar og vil finde sted i det nye Sognets Hus. Alle børn inviteres til familiegudstjeneste 10. april 2011, hvor Tante Andante med band bagefter kommer og underholder børnene. Juniorklub Hvis du går i 3.A, 4. eller 5. klasse vil vi gerne invitere dig til at deltage i Juniorklubben her ved Fløng Kirke. Vi mødes hver mandag, og vi starter op mandag 24. januar 2011 kl. 13:50 15:20. Det kommer til at foregå i det nye Sognets Hus. 10

11 Kirkebil Fløng Sogn Kirkebil Til gangbesværede i Fløng Sogn eller ældre medborgere i Hedehusene, der har tilknytning til Fløng Kirke, vil der til gudstjenesten den første søndag i hver måned kunne bestilles kirkebil. Anmodning skal ske til kirkekontoret i Fløng, tf senest fredag kl. 11. Kirkebil vil også kunne bestilles til juledag, påskedag og pinsedag. Herudover kan kirkebil bestilles til sogneeftermiddage, der finder sted på onsdage. Kirkekontoret skal da kontaktes senest tirsdag kl. 12. Første søndag i måneden er der kirkekaffe i Sognets Hus efter gudstjenesten. Denne kirkekaffe vil man derfor normalt deltage i inden hjemkørslen. Disse ændringer er vedtaget af Menighedsrådet på mødet d Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling 2011 Søndag den 13. marts 2011 sender Fløng Kirke og Folkekirkens Nødhjælp igen indsamlere på gaden for at fortsætte kampen mod sulten i verden. FN har opgjort, at antallet af ekstremt fattige er faldet fra 1,8 milliarder til 1,4 milliarder mennesker siden Og FNs Fødevare- og Landbrugsorganisation FAO skønner, at antallet af sultende er faldet med 98 millioner mennesker i år. Folkekirkens Nødhjælp synes, det er en af verdens bedste nyheder. Den store indsats, der allerede er gjort for verden fattigste, har bragt udviklingen på det rette spor. Men der dør fortsat et barn hvert sjette sekund på grund af underernæring, og i år sulter 925 millioner mennesker, så der er stadig meget at gøre. Derfor er der igen indsamling over hele landet søndag d. 13. marts. Sogneindsamlingen er en festlig mulighed for alle generationer til at arbejde sammen om det fælles mål: at samle så mange penge ind til verdens fattige som muligt. At vi denne dag kan besøge alle Fløngs 1650 h u s s t a n d e er virkelig dejligt. Vi mærker, at vi også er ventet. Og med et resultat på ca kr. for en dags indsats, så er det en stor glæde og tilfredsstillelse at være med. Men vi har hvert år brug for en håndfuld nye indsamlere. Derfor henvend dig til indsamlingsleder Arne Kristiansen, tlf eller send en mail til 11

12 Gudstjenester November 28. november kl s. i advent. Festgudstjeneste Præd. Biskop Lise-Lotte Rebel Efterfølgende indvielse af Sognets Hus December 5. december kl s. i advent. Finn Risum 8. december kl De ni læsninger. Musikgudstj. Finn Risum Kaffebord og lotteri. 12. december kl s. i advent 19. december kl s. i advent. 24. december Juleaften kl Finn Risum Juleaften kl og december kl Juledag. Festgudstjeneste 26. december kl juledag. Finn Risum Januar 1. januar kl Nytårsdag Godt Nytår i Sognets Hus! 2. januar kl Hellig Tre Kongers søndag Finn Risum. Kirkekaffe 9. januar kl s. e. Hellig Tre Konger 16. januar kl s. e. Hellig Tre Konger Finn Risum 23. januar kl s. e. Hellig Tre Konger 30. januar kl s. e. Hellig Tre Konger Februar 6. februar kl s. e. Hellig Tre Konger Finn Risum. Kirkekaffe 13. februar kl Sidste s. e. Hellig Tre Konger 20. februar kl Søndag Septuagesima 27. februar kl Søndag Seksagesima Finn Risum Nyt fra Fløng Kirke Udgives af Fløng Menighedsråd, Fløng Byvej 16, 2640 Hedehusene. Redaktion og bladudvalg: Trine May Knutzen, tlf , Orla Roed Jensen, Arne Kristiansen (ansv.) tlf Layout & tryk: Team Lynderup, tlf / Videbæk Bogtrykkeri A S Udkommer 4 gange årligt. Omdeles af frivillige til Fløng Sogns 1650 husstande. Kommende udgivelsesdatoer: 1/ og 1/ Deadline: 17/ Kirkelig vejviser Fløng Kirkes kontor Kordegn: Lone Eddau Øgaard Sørensen Fløng Byvej 16, Fløng 2640 Hedehusene tlf Træffetid: mandag til fredag kl , torsdag tillige kl Sognepræst, kbf. Duekær 8, Fløng 2640 Hedehusene tlf Træffes bedst tirsdag, onsdag og fredag kl , torsdag kl , samt efter aftale. Sognepræst Finn Risum Ejbytoften 7, 2600 Glostrup privat, tlf Sognets Hus tlf Træffes bedst tirsdag og torsdag kl , samt efter aftale. Sognemedhjælper Trine May Knutzen Fløng Byvej 16, Fløng tlf Træffetid: Torsdag kl Graver Lisbet Jensen Graverkontoret, Fløng Byvej 14 tlf Træffes bedst: Tirsdag til fredag kl Organist og korleder Carl Viggo Jespersen Fløng Byvej 16, Fløng tlf / mobil: Formand for menighedsrådet Inge Jacobsen Fyrrevang 11, Fløng tlf Kirkeværge Preben Stub Stjernedalen 15 tlf / mobil: Fløng Kirkes hjemmeside:

Velkommen til Sognets Hus

Velkommen til Sognets Hus Velkommen til Sognets Hus Fløng Byvej 16, Fløng 2640 Hedehusene Telefon: 46 56 27 49 Anvendelse af det nye Sognets Hus Udover konfirmand- og juniorkonfirmandundervisning, som kirkens præster og sognemedhjælper

Læs mere

Velkommen til Sognets Hus

Velkommen til Sognets Hus Velkommen til Sognets Hus Fløng Byvej 16, Fløng 2640 Hedehusene Telefon: 46 56 27 49 Anvendelse af det nye Sognets Hus Udover konfirmand- og juniorkonfirmandundervisning, som kirkens præster og sognemedhjælper

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE

nr. 3 WWW.HORNSLETKIRKE.DK 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE WWW.HORNSLETKIRKE.DK nr. 3 7. årgang DÅBSTRÆF FRILUFTSGUDSTJENESTE OMBYGNING AF SOGNEGÅRDEN SLOTSGUDSTJENESTE SOGNEPOST juni, juli og august 2014 ? Spørgsmål til præsten om alt fra vielser under åben himmel

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Marts April Maj 2012 7. årgang Nr. 1 2012

Marts April Maj 2012 7. årgang Nr. 1 2012 Fløng Nyt Kirke fra Marts April Maj 2012 7. årgang Nr. 1 2012 Se navne på årets konfirmander inde i bladet Information om konfirmation 2013 Fra 2014 skifter konfirmationen fra 7. klasse til 8. klasse i

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Fløng Kirke. September oktober november 2014 9. årgang Nr. 3 2014

Fløng Kirke. September oktober november 2014 9. årgang Nr. 3 2014 Nyt fra Fløng Kirke September oktober november 2014 9. årgang Nr. 3 2014 Skolereform og konfirmander Aktiv menighedsrådsformand fylder 70 Årsprogram»Dig og mig og Bibelen«- årets tema for højskoleaftnerne

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Forældrebrev den 20. december 2013

Forældrebrev den 20. december 2013 Forældrebrev den 20. december 2013 1. Præcisering på vores hjemmeside omkring søskendetilskud Hidtil har der på hjemmesiden stået: Der ydes søskendetilskud til forældrenes betaling af skole og SFO. Elever

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

15 RITUALER SMÅ OG STORE

15 RITUALER SMÅ OG STORE 102 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 15 RITUALER SMÅ OG STORE En måde at opretholde følelsesmæssige bånd til den døde er at gennemføre ritualer store som små. Sorg rummer stor kreativitet

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Fløng Kirke. Nyt fra. Påske årstid eller højtid? 50 Frivillige arbejder ud fra Fløng Kirke Udsmykning af Sognets Hus Gudstjeneste som sognevandring

Fløng Kirke. Nyt fra. Påske årstid eller højtid? 50 Frivillige arbejder ud fra Fløng Kirke Udsmykning af Sognets Hus Gudstjeneste som sognevandring Nyt fra Fløng Kirke Marts april maj 2014 9. årgang Nr. 1 2014 Påske årstid eller højtid? 50 Frivillige arbejder ud fra Fløng Kirke Udsmykning af Sognets Hus Gudstjeneste som sognevandring Meld dig som

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Alle kirker har forskellige tilbud om samvær og aktiviteter for voksne og ældre. Der er foredrag, udflugter, samtaler, fællessang og hygge.

Læs mere

Nyt fra. Fløng Kirke. december januar februar 2013/14 8. årgang Nr. 4 2013

Nyt fra. Fløng Kirke. december januar februar 2013/14 8. årgang Nr. 4 2013 Nyt fra Fløng Kirke december januar februar 2013/14 8. årgang Nr. 4 2013 Julefest for pensionister Om julekrybber, okse og æsel Festgudstjeneste, fernisering og kirkefrokost 1. søndag i advent Menighedsrådsmedlem

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3

Butterup-Tuse Kirkeblad. 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 Butterup-Tuse Kirkeblad 81. årgang September-Oktober-November 2014 Nr. 3 EFTERÅR MED KONTRASTER Jeg ved ikke, hvad det er, der gør efteråret til den særlige årstid, som det er. Hvad det er ved efteråret,

Læs mere

AS-KLAKRING-JUELSMINDE

AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2015 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Det sker... Sogneudflugten til Moesgård Museum i juni 2015 Læs om og se flere fotos fra vores tur på: www.as-klakring-juelsminde-sogne.dk

Læs mere

1. Dagsordenen. Gauerslund Sogns Menighedsråd. Protokol

1. Dagsordenen. Gauerslund Sogns Menighedsråd. Protokol Blad nr. 210-210 - Referat fra menighedsrådsmøde onsdag den 9. januar 2013 klokken 19.00 i Sognehuset. Tilstede: Bente Normann Rasmussen, Elsebeth Karlskov, Jan Weber, Thorkild Højvig, Erik Risager Thomsen,

Læs mere

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE 2015 NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE TAK! Tak er kun et fattigt ord, siger vi. Og det er såmænd også meget sandt. For vel kan det synes, som om de tre bogstaver

Læs mere

Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkefolder for Bistrup sogn 6. årgang Kirkekontoret tlf: 9623 1717 Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk At krydse grænser Når et liv opstår og når et liv forsvinder ændres livet, og vi

Læs mere

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013.

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Menighedsrådet Bellahøj - Utterslev Sogn Frederikssundsvej 125A 2700 Brønshøj 27.05.2013 Bellahøj-Utterslev Sogns menighedsråds lovbestemte

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

Gurre menighedsråds beretning 2011.

Gurre menighedsråds beretning 2011. Gurre menighedsråds beretning 2011. Menighedsrådets virksomhed i det forløbne år og planerne for det kommende års virksomhed. Udarbejdet af: Mette Bitsch Joanesarson Februar 2012 Godkendt på menighedsrådsmøde

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 33. årgang Nr. 4 December 2013 Forsidebilledet Motivet er denne gang hentet fra kirkens prædikestol Det forestiller evangelisten Lukas, og han er at finde

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Tema. Gammelt og nyt. »Et identitetshus med holdning og tro og håb« Det gamle Sognets Hus fjernes. Salen i det nye Sognets Hus

Tema. Gammelt og nyt. »Et identitetshus med holdning og tro og håb« Det gamle Sognets Hus fjernes. Salen i det nye Sognets Hus Fløng Nyt Kirke fra Marts April Maj 2011 6. årgang Nr. 1 2011 Tema Gammelt og nyt Det gamle Sognets Hus fjernes Salen i det nye Sognets Hus s tale ved indvielsen af det nye Sognets Hus:»Et identitetshus

Læs mere

IKAST august KIRKE 2010

IKAST august KIRKE 2010 IKAST KIRKE a u g u s t 2 0 1 0 v e d d u a t : K a l e n d e r Ved du? at man tidligere brugte Mikkelsdag d. 29.9. som markering og fejring af høsten. I dag har folkekirken ikke en officiel helligdag,

Læs mere

Spørring Menighedsråd Dagsorden onsdag d. 13 maj, 2009

Spørring Menighedsråd Dagsorden onsdag d. 13 maj, 2009 Mødedeltagere: LH,WNR,DS,PEJ,RSS,ASS,LKB,KJ Afbud: TQF DAGSORDEN PKT SAGSINDHOLD BESLUTNING 1 Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser og info 3. Siden sidst/evaluering Se pkt. 2 Meddelelser, info a. Indvielse

Læs mere

Vor Frelsers Kirke Nr. 3 2013 September oktober november

Vor Frelsers Kirke Nr. 3 2013 September oktober november Vor Frelsers Kirke Nr. 3 2013 September oktober november I dette nummer: Side 2 Gud du som lyset og dagen oplod, selv er du lysenes kilde Side 4 Nyt Fra Menighedsrådet Sensommerarrangement Side 5 Gadepræst

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2013 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 3. oktober 4. oktober 7. oktober 8. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Taget til efterretning Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning

Taget til efterretning Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning Indkaldelse til menighedsrådsmøde: Torsdag den 28. november 2013 kl. 19.00 Mødet indledes med spisning ca. kl. 18.00 i Pyramiden. Fraværende med afbud: Eva Hoffmann Randrup Evt. stedfortrædere indkaldt:

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

Ordinært. menighedsrådsmøde. Tilstede: Annika(AV), Helle(HJ), Janne(JRP), Tom(TVS), Vibeke(VW), Kisser(KW) Afbud: Lene(LA), Lars(LF), Benny(BR)

Ordinært. menighedsrådsmøde. Tilstede: Annika(AV), Helle(HJ), Janne(JRP), Tom(TVS), Vibeke(VW), Kisser(KW) Afbud: Lene(LA), Lars(LF), Benny(BR) Blad nr. 111 Ordinært menighedsrådsmøde Dagsorden Tilstede: Annika(AV), Helle(HJ), Janne(JRP), Jens Christian(JCB), Kirsten(KKO), Kjeld(KM), Mai(MBA), Tine(TS), Tom(TVS), Vibeke(VW), Kisser(KW) Afbud:

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

SCT. MARIÆ SOGNS MENIGHEDSRÅD

SCT. MARIÆ SOGNS MENIGHEDSRÅD DAGSORDEN for møde i menighedsrådet tirsdag den 3. december 2013 kl. 19.30 i foredragssalen. Fraværende: Forhåndsafbud fra Jørgen Ingberg Henriksen 03.12.2013 13/14, 01. Init.: REFERAT: 1. Godkendelse

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 13. august 2013 Blad nr. 1

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 13. august 2013 Blad nr. 1 Solrød Menighedsråd indkaldes hermed til tirsdag den 13. august 2013 Spisning kl. 18, mødet begynder kl. 18.30. Afbud bedes meldt til kontoret. Den 13. august 2013 Blad nr. 1 Fraværende med afbud: Anita,

Læs mere

Ansgarkirkens folder. - Arrangementer og øvrige aktiviteter

Ansgarkirkens folder. - Arrangementer og øvrige aktiviteter Ansgarkirkens folder - Arrangementer og øvrige aktiviteter Program Januar-marts 2014 Arrangementer i Ansgarkirken Januar-marts 2014 Der er gratis adgang til samtlige arrangementer, medmindre andet er beskrevet

Læs mere

NÆRUM ADVENTISTKIRKE JANUAR 2015

NÆRUM ADVENTISTKIRKE JANUAR 2015 NÆRUM ADVENTISTKIRKE JANUAR 2015 Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Galaterne 5, 22-25 CONCORDIAVEJ 14-2850 NÆRUM Præstens

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk Her bor de... Internetadresser... Vigtige Internetadresser Konstitueret sognepræst: Erik Erik Lunde Lunde tlf. 97 tlf. 86 9711 8645 11 45 www.hjermvestrekirke.dk Mail: Mail: erika@mail-telia.dk www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

Beslutningsprotokol fra menighedsrådsmøde torsdag d. 9. april 2015 kl. 19.00 i Faxe Sognehus. Dagsorden:

Beslutningsprotokol fra menighedsrådsmøde torsdag d. 9. april 2015 kl. 19.00 i Faxe Sognehus. Dagsorden: Beslutningsprotokol fra menighedsrådsmøde torsdag d. 9. april 2015 kl. 19.00 i Faxe Sognehus Dagsorden: 0. Orientering fra formanden 1. Meddelelser fra formanden 2. Meddelelser fra kirkeværgen 3. Meddelelser

Læs mere

TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN.

TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN. TINGBJERG KIRKE NR. 88 NOV. - DEC. 2008 JAN. 2009 Pas på din kirke! Velkommen til et nyt menighedsråd Er kirken bare for sjov? spørges der på plakaten til menighedsrådsvalget 2008. På billedet ses en præst

Læs mere

TINGBJERG KIRKE DIAKONIKIRKEN BISPEBJERG - BRØNSHØJ PROVSTI

TINGBJERG KIRKE DIAKONIKIRKEN BISPEBJERG - BRØNSHØJ PROVSTI TINGBJERG KIRKE DIAKONIKIRKEN BISPEBJERG - BRØNSHØJ PROVSTI NR. 108 DEC. 2013 - FEB. 2014 Kom, Jesus, vær vor hyttegæst! Har I det på samme måde? At der kan være en linje fra en salme eller en popsang,

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n Musik s k o l Musik Musik e t j e n e s t e n Kan du høre kirkeklokken, der hvor du bor? Hvordan synes du, den lyder? I gamle dage ringede kirkeklokkerne, når der var krig eller ildebrand. De kunne advare

Læs mere

ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK

ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK NYHEDSBREV FORÅR 2015 MEDARBEJDERE: Tina Brixtofte Andersen Skrydstrupvej 11 2.tv. 8200 Århus N tlf 25 30 23 73 e-mail TIBA@km.dk

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj-Juni-Juli 2007 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj-Juni-Juli 2007 Af håbets grønne maj jeg vil min pinseløvsal bygge mod skylregn og mod dagens ild, med hvile og med skygge. Om kærlighed bag gravens bred med ren og evig

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander!

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander! Karlslunde Strandsogn En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30 Mangler du hjælp eller vil du hjælpe et medmenneske med have, computer, indkøb eller småreparationer,

Læs mere

Den 22. Nov. 2005 Blad nr. 1. Der blev afgivet 14 stemmer på Birger (skriftlig afstemning)

Den 22. Nov. 2005 Blad nr. 1. Der blev afgivet 14 stemmer på Birger (skriftlig afstemning) Referat af ordinært menighedsrådsmøde i Solrød Menighedsråd, tirsdag den 22. Nov. kl.18.00 i Solrød Strandkirke Den 22. Nov. 2005 Blad nr. 1 Fraværende med afbud: Gunna Jørgensen., Michael R.R., Karin

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Fælles gudstjenester/andagter m.v.

Fælles gudstjenester/andagter m.v. Fælles gudstjenester/andagter m.v. Indhold Side 2-3: Fællesgudstjenester Side 4-5: Kalender Side 5: Baby-salmesang Side 6: Kirkehøjskole. Teologi for alle. Side 7: Adresser Hverdagsgudstjenester i Helligåndskirken

Læs mere