Læs om præstens»usynlige«arbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læs om præstens»usynlige«arbejde"

Transkript

1 Fløng Nyt Kirke fra December 2010 Januar Februar årgang Nr Læs om præstens»usynlige«arbejde Glade forældre til babysalmesang ALT om det nye»sognets Hus«Det nye Sognets Hus som det så ud den 4. november 2010

2 Hvad laver præsten egentlig, når man ikke holder gudstjenester, dåb, bryllupper og begravelser? Præsten skal som det vigtigste, forkynde og undervise i den kristne tro. Derfor mødes man altid med forældrene forud for en barnedåb, eller med de kommende brudepar, og får en snak om den kirkelige handling og ritualet. Jeg holder meget af disse samtaler, som ofte fører os vidt omkring i troens univers, og ind på troens betydning i vores liv. Ved dødsfald og begravelser/ bisættelser skal præsten støtte afdødes nærmeste og forestå begravelsen. Samtalen finder ofte sted i hjemmet, og da de efterladte ofte er i sorg, skal præsten her kunne lytte til de tanker, der presser sig mest Præstens»usynlige«arbejde Af Sognepræst på, og bringe evangeliets trøst. Også her gennemgår man forløbet og ritualet for jordpåkastelse, og man aftaler, hvilke salmer der skal synges. Det kaldes også sjælesorg, når præsten har personlige samtaler med folk, i forbindelse med at de er i sorg eller krise. Det hører med til præstens opgaver, at alle kan bede om en samtale eller et besøg. Præsten har tavshedspligt og må ikke viderebringe oplysninger, som man har fået betroet. Har man behov for at tale med en præst, er man velkommen til at henvende sig. Jeg tager også gerne på besøg hos folk, der er syge og skal dø. Og hvis sygdom eller svækkelse forhindrer nogen i at komme til gudstjeneste og til alters, så kommer præsten også gerne og holder hjemmealtergang. En vigtig men ikke synlig - del af præstens arbejde består i at forberede prædikener, taler, gudstjenester og undervisning af konfirmander. Man skal vedligeholde sit fag, teologien, og sørge for at være opdateret, så man kan få inspiration og viden. Derfor sidder præsten ved sit skrivebord mange timer hver uge, og ind imellem er man på efteruddannelse. En præst kan have mange flere opgaver. Men det arbejde jeg her har beskrevet, hører til de særlige»pastorale opgaver«, som altid kommer i første række. Litteratur kredsen mødes den anden onsdag i hver måned. Kontakt Bente Gormsen Kirkens Korshær Der afholdes møder i Kirkens Korshærskredsen den første onsdag i hver måned i Sognets Hus, Fløng Byvej 16, kl Alle er velkomne. ni De ni læsninger - musikgudstjeneste 8. december kl i Fløng Kirke Kom til en hyggelig gudstjeneste i Fløng Kirke, nyd de to tændte lys i adventskransen og lyt til korets og solisternes dejlige sang. Musikgudstjenesten»De ni læsninger«er en helt speciel oplevelse i Fløng Kirke. Bagefter er der kaffebord og lotteri i Sognets Hus. 2

3 Babysalmesang Glade forældre til babysalmesang For første gang har sognemedhjælper, Trine May Knutzen, gennemført et hold med babysalmesang i Fløng Kirke. Redaktionen har spurgt, hvordan det er gået.»det har været utrolig dejligt at have babysalmesang«, fortæller Trine,» og jeg har været så heldig at få en frivillig medhjælper, der laver kaffe og hjælper med praktiske opgaver undervejs. Det er sjovt at opleve, hvordan børnene bliver mere og mere lydhøre for hver gang. Der var stor interesse for babysalmesang lige fra starten, og vi fik oprettet et hold på under en uge. Der kan ikke være flere end 10 personer på gulvet foran alteret. Så til at begynde med måtte vi oprette en venteliste. Heldigvis blev der alligevel plads på holdet, og det har været en stor fornøjelse at synge og danse med forældrene igennem efterårets salmer«. Julefest Julefest i det nye Sognets Hus tirsdag 28. december Tirsdag den 28. december inviterer Fløng Menig hedsråd til julefest i»det nye«sognets Hus kl Pensioneret skolelærer, Arne Jacobsen, Vallensbæk, vil fortælle lidt løst og fast om sit møde med musikken og ikke mindst mødet med Kai Normann Andersens musik. Hvem kender ikke»titte til hinanden«,»glemmer du, så husker jeg alt«samt den dejlige»den allersidste dans«? Denne eftermiddag vil der blive et genhør med mange af hans melodier, men også en sangeftermiddag, hvor vi sammen synger noget fra hans store repertoire. Og der skal naturligvis også synges julesange. Menighedsrådet byder traditionen tro på svesketærte, kaffe og juleknas. Sognepræst Britta Raakjær Vind læser en julehistorie og til slut kan alle være med i lotteriet. Kai Normann Andersen (11. april juni 1967) var egentlig uddannet bankmand, men kom tidligt i gang som komponist. Han Et nyt hold med babysalmesang begynder tirsdag den 25. januar kl , tilmelding på kirkekontoret. bidrog til film og revyer med iørefaldende melodier. Melodierne til Landmandsliv og operettefilmen Mød mig på Cassiopeia blev store schlagere, ligesom en lang række melodier til både Liva Weel og hans hustru Ellen Gottschalch blev det. Et udvalg af Kai Normann Andersens tidløse musik er optaget i Kulturkanon i 2006, og han omtales i bogen»det 20. århundrede De 100 mest betydningsfulde personer i Danmark«. Tilmelding til kirkekontoret på tlf senest torsdag den 18. december. Dårligt gående kan bestille kirkebil 3

4 Sådan blev det nye Sognets Hus til Den 6. juli 1992 underskrev menighedsrådets daværende for - mand Kaj Gormsen og fru Anna Lassen slutseddel om menighedsrådets køb af Tårnkærgård købesum kr ,- kontant. I skrivelse til Stiftsøvrigheden af 15. juli 1992 fremgår det, at»det er menighedsrådets hensigt foreløbig at udleje stuehuset til beboelse og anvende eksisterende lade/stald til opbevaring af maskiner og materiel«. Tårnkærgårds stuehus blev udlejet til Flemming og Bodil Larsen indtil 2002, hvor der blev indrettet graverkontor mv. i stuehuset. Nye graverfaciliteter eller nyt sognehus Der var i begyndelsen lidt delte meninger om en fremtidig løsning. Menighedsrådet var på flere ture til nabosognene for at hente inspiration. Resultatet af mange møder og overvejelser var, at løsningen nødvendigvis måtte være et samlet hele, sognehus inkl. graverfaciliteter. En renovering af det gamle Sognets Hus ville blive dyrere pr. m 2, i forhold til at opføre et helt nyt hus. Ikke nok med det vi ville fortsat være bundet af de samme utidssvarende forhold. Af Kaj Jørgensen, formand for byggeudvalget Arkitektkonkurrencen Inden arkitektkonkurrencen blev der nedsat et byggeudvalg»tårnkærgårdudvalget«, som havde til formål at indstille ideer og tanker til menighedsrådet. Dette udvalg udgjorde sammen med to fagdommere fra AA (Akademiske Arkitekter) Bedømmelsesudvalget. Der indkom 91 forslag. Heraf blev de 85 fundet»konditionsmæssige i henhold til programmet«, og de blev alle udstillet på Fløng Skole. 4 I 2007 fik menighedsrådet dispensation fra AT (Arbejdstilsynet) til at benytte huset som arbejdsplads i en periode. Grunden hertil var svamp i lofter og tagkonstruktion. Ved provstesynet i 2007 blev Tårnkærgård»Synsudsat til nedrivning«. Et nu enigt menighedsråd manglede så kun at få provstiets øvrige menighedsråd med på idéen af hensyn til de penge, der skulle til, hvilket lykkedes i september Kravet til os var, at vi iværksatte en arkitektkonkurrence. Tårnkærgård under nedrivning Arkitekt Bo Frederiksen præsenterer vinderprojektet. Det var glædeligt at et enigt dommerpanel kunne udpege vinderforslaget fra Triarc A/S Arkitekter. Første spadestik Efter en udbudsrunde hos Triarc A/S Arkitekter blev det entreprenørfirmaet HHM A/S, Hillerød, der fik opgaven. Onsdag den 17. marts 2010 var dagen hvor første spadestik

5 skulle tages. En god og hyggelig dag, hvor interesserede så borgmester Michael Ziegler og menighedsrådets formand Inge Jacobsen tage de første spadestik. serveret øl, vand og pølser, fra en til formålet lejet pølsevogn. Indvielsen Menighedsrådet er ikke helt fri for lidt»kriller«i maven. Når vi det? Lige fra projektets start, har indvielsesdagen været bestemt til første søndag i kirkeåret første søndag i advent som i år er søndag den 28. november. (Program for dagen kan ses andetsteds i bladet). Jeg vil på byggeudvalgets vegne takke for det gode samarbejde i hele forløbet. Først og fremmest til de øvrige sogne i provstiet, provstiudvalget, Triarc A/S Arkitekter, vores bygherrerådgiver Carsten Larsen, hifab bygherreombud A/S, HHM A/S, personalet ved Fløng Kirke, og endelig menighedsrådet. Fremtiden byder på hidtil ukendte gode forhold for såvel gæster som personale og menighedsråd. Aktiviteter ud fra Fløng Kirke har nu og i mange, mange år ud i fremtiden de bedst tænkelige forhold. Borgmester Michael Ziegler tager det første spadestik Rejsegilde Fredag den 25. juni var der rejsegilde. Udover håndværkerne og arkitekterne, var borgmesteren igen på besøg. Der blev Menighedsrådet inviterede alle til rejsegilde fredag den 25. juni Sådan fik huset navn NavnetAf Orla Roed Jensen I et tidligere nummer af Nyt fra Fløng Kirke blev læserne opfordret til at indsende forslag til navn til det nye sognehus. Flere havde taget opfordringen op, og da menighedsrådet på septembermødet skulle tage stilling til, hvad den det nye hus skulle hedde, havde man hele 20 indsendte forslag at vælge imellem. For at gøre resultatet så retfærdigt som muligt, foretog man 3 afstemninger, hvorved nogle af forslagene blev udskilt, sådan at der til sidst kun var 2 forslag tilbage at stemme om. Resultatet blev, at det nye hus kom til at hedde Sognets Hus, - samme navn som det nuværende Sognets Hus, der vil blive nedrevet først i det nye år. Menighedsrådet har med sit valg lagt vægt på, at bygningen skal være et samlingssted for hele sognet, og at navnet i øvrigt er kendt i forvejen. 5

6 Indvielse af Sognets Hus Det er med stor glæde, at Fløng Menighedsråd kan indvie SOGNETS HUS et længe næret ønske går i opfyldelse. Indvielsen finder sted: 1. søndag i advent, den 28. november 2010 Programmet er som følger: Kl : Festgudstjeneste i Fløng Kirke, hvor Helsingør Stifts biskop Lise-Lotte Rebel prædiker. Kom i god tid en dag som denne vil vores smukke kirke være fyldt til sidste plads. Efter festgudstjenesten indvielse af Sognets Hus. Der vil være en lille forfriskning før selve indvielsen begynder med sange og taler. Talerækken er allerede lang, og der bliver således ikke plads til spontane indslag. Efter talerækken er Menighedsrådet vært ved et traktement, og så er der åbent hus. Anvendelse af det nye Sognets Hus 6 Ud over konfirmand- og juniorkonfirmandundervisning, som kirkens præster og sognemedhjælper har ansvaret for, er der en lang stribe aktiviteter, der i dag udgår fra Fløng Kirke. I fremtiden vil der være så gode forhold, at det bliver muligt at indfri ønsker, som ikke hidtil har kunnet lade sig gøre i det gamle»sognets Hus«. Der kan f.eks. lejes lokale til mindehøjtidelighed efter bisættelse/begravelse. Derudover er der mulighed for at leje lokale til reception efter bryllup, dåb og velsignelse. En nyskabelse er også, at Sognets Hus kan stilles til rådighed for folkelige og kulturelle foreninger i Fløng. Af Kaj Jørgensen, formand for byggeudvalget Menighedsrådet har udarbejdet et regelsæt, prisliste mv. som kan afhentes på kirkekontoret. Regelsættet vil snarest blive lagt ud på kirkens hjemmeside, hvorfra ansøgning mv. kan downloades. Velkommen til aktiviteterne i Sognets Hus.

7 VM KØL sognemedhjælper fortællehaven arbejdsområde lille sal præst graver store sal kordegn foyer ankomstgården materielområde organist kirkehaven N Plan 1:200 det nye sognets hus kirkegård 7

8 Sogneeftermiddage onsdage kl i det nye Sognets Hus Onsdag 1. december: Sognepræst Kirsten Senbergs: En eftermiddag med H.C. Andersen og de fortællinger, vi sjældent hører. Onsdag 12. januar: Robert Sunderland, arkivar Blaakildegaard: En by bliver til. I 1960 var den nuværende Høje-Taa strup Kommune delt mellem to sogneråd; Høje-Taastrup og Hvedstrup- Fløng. Området inkluderede to stationsbyer: Taastrup og Hedehusene samt landsbyerne. I 1963 blev S-toget forlænget til Taastrup. Det var et led i en plan om at forlænge S- togsnettet via Hedehusene til Roskilde, mens sydlinien skulle forlænges til Køge. Med denne plan som baggrund begyndte både de regionale og lokale myndigheder at kigge på de store områder af bare marker mellem Taastrup og Hedehusene. Høje-Taastrup Station knudepunkt for togtrafik mod København og den vest lige endestation for S-toget blev åbnet i Denne historie handler primært om hvor meget, der blev opnået i disse 24 år og hvor meget, der faldt på gulvet. Onsdag 9. februar: Biolog Claus Helweg Ovesen: Jesusskikkelsen i nyere dansk billedkunst. Der er meget dansk, religiøs billedkunst fra de sidste 200 år af stor kunstnerisk værdi tænk bare på Joakim Skovgaard, men også på nulevende kunstnere som Arne Haugen Sørensen og Peter Brandes! I foredraget ser vi på et helt centralt motiv: Jesusskikkelsen, og på hvordan Jesus fremtræder i både maleri og skulptur fra Guldalderen og frem til vore dage, hvor den religiøse kunst lever i bedste velgående og endda har sit eget museum. Claus Helweg Ovesen er biolog og har beskæftiget sig med billedkunst og kunstformidling gennem en årrække bl.a. ved undervisning på Folkeuniversitetet og som medlem af bestyrelsen for Roskilde Kunstfore ning. Koncerter foregår søndage kl i Fløng Kirke 13. februar kl i Fløng Kirke: Salmer fra en beat-tid - en collage bestående af sange og oplæsning - er en anderledes koncert, hvor stærke tekster fra Bibelen sammenstilles med nogle af de allermest kendte beatsange fra perioden omkring Inden for populærmusikken var dette en yderst blomstrende tid. Der 8 var grøde i alle former for eksperimenter; der var endda også en Jesus-bølge, hvori bl.a. en musical som»jesus Christ Superstar«opstod. Konceptet BEATSALMER består af: Journalist Marianne Kjær står for den dramatiske oplæsning. Sangsolist er det unge tenortalent Simon Mott Madsen, Bjørn Krog Larsen spiller klaver. Tore Bjørn Larsen spiller kirkeorgel. Det er far og søn, der spiller henholdsvis kirkeorgel og klaver. Musikken klinger således fra begge ender af kirken samtidig! Der er altså ikke tale om kopiversioner, men et friskt bud på hits fra tiden omkring 1970!

9 Tidligere har jeg omtalt, at vi gerne vil i dialog med børnefamilierne. Det skal ikke kun være, som det så ofte bliver sagt, Tordenskjolds soldater der engagerer sig, selvom det var dem, han vandt krigen med. Hvordan opnår vi en god kontakt? Vi må kunne tale frit om kristendommen, for at kunne give budskabet videre. Formandens Hjørne KirkelivAf Inge Jacobsen, formand for Fløng Menighedsråd Der er allerede mange af de unge, der tager imod de tilbud, der finder sted i kirken og i Sognets Hus. Som formand for menighedsrådet vil jeg opfordre til at få en god oplevelse sammen med jeres børn. Det kan være ved gudstjenesten, hvor korene synger, ved familiegudstjenester med juniorkonfirmanderne, ved babysalmesang, Sjov Søndag eller til andre arrangementer i Sognets Hus. Kom og deltag i fællesskabet. Husk, at dit barn gør hvad du gør, ikke hvad du siger, det skal gøre. Dit barn lærer først og fremmest af din adfærd. Højskoleaftener onsdage kl i det nye Sognets Hus. Husk tilmelding til spisning kl januar kl i det nye Sognets Hus: Kulturjournalist og forfatter Ole Michelsen: Den værste sorg om at miste sit barn og ikke tie smerten væk. I 2009 mistede Ole Michelsen sin voksne datter, som døde af kræft efter 7 års sygdom, og han har valgt at tale om sin sorg. At sætte ord på sorgen gør den til at håndtere.»hvis jeg kan få lov til at tale om min sorg, kan jeg også få lov til at fortælle om det gode, der var. I sorgen er der hele tiden glimt af lys og håb«. 2. marts kl : Cand. psyk. Peter la Cour: Når man kan dø af sorg, kan man så også leve af glæde? Har religion og helbred noget med hinanden at gøre? Ja, det siger moderne forskning. Meningsdimensionen i menneskelivet har afgørende betydning for livslysten, og livslysten har meget at gøre med vores helbred. Peter la Cour fortæller både om de principielle og de konkrete aspekter af det nye forskningsfelt omkring religion og helbred. 9

10 Nyt om Juniorkonfirmander Hele 18 børn fra 3. A havde meldt sig til juniorkonfirmandforløbet i efteråret. I oktober måned fik juniorkonfirmanderne besøg af billedkunstner Kirsten Hansson Brøns, der instruerede børnene i at male ikoner. Det var en krævende proces både at male, blande farver og finde et egnet motiv. På billedet nederst til venstre ses Kirsten Hansson Brøns. Undervejs i forløbet har juniorkonfirmanderne set, hvordan man spiller på orglet og deltaget i to særlige familiegudstjenester. Det var BUSK - gudstjenesten 31. oktober og familie- gudstjeneste og Sjov Søndag 21. november. Ved BUSK - gudstjenesten skulle Juniorkonfirmanderne selv læse ind- og udgangsbøn, lige som de hjalp med at uddele træpinde, der skulle bindes sammen til et kors under gudstjenesten. Nyt hold efter jul Der er tilmelding for Juniorkonfirmander fra 3.B fra november måned. Sidste frist for tilmelding er torsdag den 6. januar. Tilmeldingssedlen ligger på forældre-intra på Fløng Skoles hjemmeside, og forældre til børn i 3.B kan tilmelde deres barn her. Forløbet for juniorkonfirmander fra 3. B begynder torsdag 27. januar og vil finde sted i det nye Sognets Hus. Alle børn inviteres til familiegudstjeneste 10. april 2011, hvor Tante Andante med band bagefter kommer og underholder børnene. Juniorklub Hvis du går i 3.A, 4. eller 5. klasse vil vi gerne invitere dig til at deltage i Juniorklubben her ved Fløng Kirke. Vi mødes hver mandag, og vi starter op mandag 24. januar 2011 kl. 13:50 15:20. Det kommer til at foregå i det nye Sognets Hus. 10

11 Kirkebil Fløng Sogn Kirkebil Til gangbesværede i Fløng Sogn eller ældre medborgere i Hedehusene, der har tilknytning til Fløng Kirke, vil der til gudstjenesten den første søndag i hver måned kunne bestilles kirkebil. Anmodning skal ske til kirkekontoret i Fløng, tf senest fredag kl. 11. Kirkebil vil også kunne bestilles til juledag, påskedag og pinsedag. Herudover kan kirkebil bestilles til sogneeftermiddage, der finder sted på onsdage. Kirkekontoret skal da kontaktes senest tirsdag kl. 12. Første søndag i måneden er der kirkekaffe i Sognets Hus efter gudstjenesten. Denne kirkekaffe vil man derfor normalt deltage i inden hjemkørslen. Disse ændringer er vedtaget af Menighedsrådet på mødet d Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling 2011 Søndag den 13. marts 2011 sender Fløng Kirke og Folkekirkens Nødhjælp igen indsamlere på gaden for at fortsætte kampen mod sulten i verden. FN har opgjort, at antallet af ekstremt fattige er faldet fra 1,8 milliarder til 1,4 milliarder mennesker siden Og FNs Fødevare- og Landbrugsorganisation FAO skønner, at antallet af sultende er faldet med 98 millioner mennesker i år. Folkekirkens Nødhjælp synes, det er en af verdens bedste nyheder. Den store indsats, der allerede er gjort for verden fattigste, har bragt udviklingen på det rette spor. Men der dør fortsat et barn hvert sjette sekund på grund af underernæring, og i år sulter 925 millioner mennesker, så der er stadig meget at gøre. Derfor er der igen indsamling over hele landet søndag d. 13. marts. Sogneindsamlingen er en festlig mulighed for alle generationer til at arbejde sammen om det fælles mål: at samle så mange penge ind til verdens fattige som muligt. At vi denne dag kan besøge alle Fløngs 1650 h u s s t a n d e er virkelig dejligt. Vi mærker, at vi også er ventet. Og med et resultat på ca kr. for en dags indsats, så er det en stor glæde og tilfredsstillelse at være med. Men vi har hvert år brug for en håndfuld nye indsamlere. Derfor henvend dig til indsamlingsleder Arne Kristiansen, tlf eller send en mail til 11

12 Gudstjenester November 28. november kl s. i advent. Festgudstjeneste Præd. Biskop Lise-Lotte Rebel Efterfølgende indvielse af Sognets Hus December 5. december kl s. i advent. Finn Risum 8. december kl De ni læsninger. Musikgudstj. Finn Risum Kaffebord og lotteri. 12. december kl s. i advent 19. december kl s. i advent. 24. december Juleaften kl Finn Risum Juleaften kl og december kl Juledag. Festgudstjeneste 26. december kl juledag. Finn Risum Januar 1. januar kl Nytårsdag Godt Nytår i Sognets Hus! 2. januar kl Hellig Tre Kongers søndag Finn Risum. Kirkekaffe 9. januar kl s. e. Hellig Tre Konger 16. januar kl s. e. Hellig Tre Konger Finn Risum 23. januar kl s. e. Hellig Tre Konger 30. januar kl s. e. Hellig Tre Konger Februar 6. februar kl s. e. Hellig Tre Konger Finn Risum. Kirkekaffe 13. februar kl Sidste s. e. Hellig Tre Konger 20. februar kl Søndag Septuagesima 27. februar kl Søndag Seksagesima Finn Risum Nyt fra Fløng Kirke Udgives af Fløng Menighedsråd, Fløng Byvej 16, 2640 Hedehusene. Redaktion og bladudvalg: Trine May Knutzen, tlf , Orla Roed Jensen, Arne Kristiansen (ansv.) tlf Layout & tryk: Team Lynderup, tlf / Videbæk Bogtrykkeri A S Udkommer 4 gange årligt. Omdeles af frivillige til Fløng Sogns 1650 husstande. Kommende udgivelsesdatoer: 1/ og 1/ Deadline: 17/ Kirkelig vejviser Fløng Kirkes kontor Kordegn: Lone Eddau Øgaard Sørensen Fløng Byvej 16, Fløng 2640 Hedehusene tlf Træffetid: mandag til fredag kl , torsdag tillige kl Sognepræst, kbf. Duekær 8, Fløng 2640 Hedehusene tlf Træffes bedst tirsdag, onsdag og fredag kl , torsdag kl , samt efter aftale. Sognepræst Finn Risum Ejbytoften 7, 2600 Glostrup privat, tlf Sognets Hus tlf Træffes bedst tirsdag og torsdag kl , samt efter aftale. Sognemedhjælper Trine May Knutzen Fløng Byvej 16, Fløng tlf Træffetid: Torsdag kl Graver Lisbet Jensen Graverkontoret, Fløng Byvej 14 tlf Træffes bedst: Tirsdag til fredag kl Organist og korleder Carl Viggo Jespersen Fløng Byvej 16, Fløng tlf / mobil: Formand for menighedsrådet Inge Jacobsen Fyrrevang 11, Fløng tlf Kirkeværge Preben Stub Stjernedalen 15 tlf / mobil: Fløng Kirkes hjemmeside:

Fløng Kirke. Nyt fra. Påske årstid eller højtid? 50 Frivillige arbejder ud fra Fløng Kirke Udsmykning af Sognets Hus Gudstjeneste som sognevandring

Fløng Kirke. Nyt fra. Påske årstid eller højtid? 50 Frivillige arbejder ud fra Fløng Kirke Udsmykning af Sognets Hus Gudstjeneste som sognevandring Nyt fra Fløng Kirke Marts april maj 2014 9. årgang Nr. 1 2014 Påske årstid eller højtid? 50 Frivillige arbejder ud fra Fløng Kirke Udsmykning af Sognets Hus Gudstjeneste som sognevandring Meld dig som

Læs mere

Nyt fra. Fløng Kirke. december januar februar 2013/14 8. årgang Nr. 4 2013

Nyt fra. Fløng Kirke. december januar februar 2013/14 8. årgang Nr. 4 2013 Nyt fra Fløng Kirke december januar februar 2013/14 8. årgang Nr. 4 2013 Julefest for pensionister Om julekrybber, okse og æsel Festgudstjeneste, fernisering og kirkefrokost 1. søndag i advent Menighedsrådsmedlem

Læs mere

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander Egeskov Kirke DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013 38. ÅRGANG De kommende konfirmander VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise Rind Egeskov Bygade 15 7000 Fredericia

Læs mere

8270 BLADET HOLME HØJBJERG SKÅDE

8270 BLADET HOLME HØJBJERG SKÅDE 8270 BLADET HOLME HØJBJERG SKÅDE Marts April Maj 2013 Et lokalt samarbejde i Højbjerg mellem: Lokalcenter Skåde Lokalcenter Holme Frederikskirken Holme Kirke Fællesrådet Fællesrådet Holme-Højbjerg-Skåde

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5 Den værdige afsked 2 Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4 Den blomstrende oase 5 Kirkevandring med fire forfattere 9 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 3-2011 september - oktober - november af Anne-Marie

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

KIRKE & SOGN. Aars Kirke

KIRKE & SOGN. Aars Kirke KIRKE & SOGN foto-lab.dk Læs om Dåbstræf... og hvad er så det? Alle helgens søndag Gå med i kampen mod sult Høst i Aars Kirkecenter En himmelsk mundfuld Julebasar tak Julekoncerter Adventskransens historie

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 2-2013 MARTS - APRIL - MAJ. Sparekassemanden, sømanden og babysalmesangernes mødre Side 2. Ny præst på vej Side 3

Fredens Sogn ODENSE NR. 2-2013 MARTS - APRIL - MAJ. Sparekassemanden, sømanden og babysalmesangernes mødre Side 2. Ny præst på vej Side 3 Fredens Sogn ODENSE NR. 2-2013 MARTS - APRIL - MAJ Sparekassemanden, sømanden og babysalmesangernes mødre Side 2 Ny præst på vej Side 3 Skærtorsdagsmåltid Side 4 Musikforestilling om David for børn og

Læs mere

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 Sven Havsteen-Mikkelsen, Golgata, Olie på lærred 65x81, Plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård Kære læser! Ikke siden Taarbæk-præsten Thorkild Grosbøll i 2003 proklamerede,

Læs mere

BRÆNDKJÆR SOGN. Vi skal bygge broer...

BRÆNDKJÆR SOGN. Vi skal bygge broer... BRÆNDKJÆR SOGN K i r k e b l a d Vi skal bygge broer... 32. årgang nr. 4 september oktober november 2012 KIRKEN HAR MANGE RUM Enhed i forskellighed af sognepræst Ole Pihl Foto: Sund og Bælt Vi skal bygge

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

Tilgivelse. Synd. nåde. Nåde. Tilgivelse. De store ord. Tilgivelse Synd. D tilgivelse. åde. Tore ord. S ynd. Nåde. Synd Nåde Synd. Tilgivelse.

Tilgivelse. Synd. nåde. Nåde. Tilgivelse. De store ord. Tilgivelse Synd. D tilgivelse. åde. Tore ord. S ynd. Nåde. Synd Nåde Synd. Tilgivelse. September 2015 - november 2015 Til alle sognets husstande d e STore ord åde De store ord synd Måbjerg og Ellebæk sogne www.maabjerg-ellebaek-kirker.dk s yn D tilgivelse nåde S ynd INDHOLD s. 3 Fernisering

Læs mere

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS KIRKEBLAD For Voldum og Rud Sogne Tema: VOLDUM KIRKEHUS Nr. 100 april-december 2014 KÆRE ALLE SAMMEN! Kirkeblad nr. 100! Det er værd at fejre, det er i hvert fald lidt sjovt. Samtidig med, så er dette

Læs mere

Marts, April og Maj 2013. Årgang 57. Hasseris Sogneblad

Marts, April og Maj 2013. Årgang 57. Hasseris Sogneblad Marts, April og Maj 2013. Årgang 57 Hasseris Sogneblad Navne og adresser Hasseris Kirke, Thorsens Alle 2, 9000 Aalborg Kirken er åben mandag fredag kl. 8.00-17.00, lørdag kl. 8.00-12.00. Kirkens kontor:

Læs mere

Fredens Sogn. Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2. Tak til forårets minikonfirmander Side 3. Sankt Hans fest Side 4

Fredens Sogn. Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2. Tak til forårets minikonfirmander Side 3. Sankt Hans fest Side 4 Fredens Sogn Odense Nr. 3-2013 juni - juli - august Klokken faldt i slag af Christian Raun Larsen Side 2 Tak til forårets minikonfirmander Side 3 Sankt Hans fest Side 4 Koncert med Alsobate Side 5 Konfirmation

Læs mere

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Skallerup Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Efterår 2012 Hvorfor tror du egentlig på Gud? 5 gode grunde til at tro på Kristendommens

Læs mere

3Formandens 3 minutter SIDE 2. Konfirmationer SIDE 4 Koncerter i Fredens Kirke SIDE 6 Sankt Hans fest SIDE 9. Nr. 3-2015 JUNI JULI AUGUST

3Formandens 3 minutter SIDE 2. Konfirmationer SIDE 4 Koncerter i Fredens Kirke SIDE 6 Sankt Hans fest SIDE 9. Nr. 3-2015 JUNI JULI AUGUST 3Formandens 3 minutter SIDE 2 Konfirmationer SIDE 4 Koncerter i Fredens Kirke SIDE 6 Sankt Hans fest SIDE 9 Nr. 3-2015 JUNI JULI AUGUST 2 ADRESSER Sognepræst, kbf. Christian Raun Larsen, Vestre Distrikt

Læs mere

JULEGUDSTJENESTER KONFIRMANDGUDSTJENESTE

JULEGUDSTJENESTER KONFIRMANDGUDSTJENESTE WWW.HORNSLETKIRKE.DK nr. 1 7. årgang JULEGUDSTJENESTER KONFIRMANDGUDSTJENESTE FILMKLUB LITTERATURCAFÉ JULEHJÆLP DE 9 LÆSNINGER INSPIRATIONSAFTENER SOGNEPOST december 2013, januar og februar 2014 Marthas

Læs mere

Borum og Lyngby. Sogneblad Nr. 2 Februar 2015. Borum forårsfest den 14. marts. Ny vejviser for Borum og Lyngby er undervejs!

Borum og Lyngby. Sogneblad Nr. 2 Februar 2015. Borum forårsfest den 14. marts. Ny vejviser for Borum og Lyngby er undervejs! Borum og Lyngby Sogneblad Nr. 2 Februar 2015 Kirkenyt Gudstjenester 2-3 Sang tegning 4 Maja og David 9 Højmesse 11 Sogneindsamling 19-20 Audio Feel 21 Liva Mo 23 Mobilindsamlingen 31 Nyt fra foreningerne

Læs mere

FREDENS KIRKE NR. 1 FEBRUAR 2015 - JUNI 2015

FREDENS KIRKE NR. 1 FEBRUAR 2015 - JUNI 2015 FREDENS KIRKE SVENDBORG NR. 1 FEBRUAR 2015 - JUNI 2015 LIVSTEGN Af sognepræst Lars Peter Wandsøe Kristiansen Dette kirkeblad dækker forårs- og forsommermånederne marts april maj og juni. De fire mest livskraftige

Læs mere

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG. Nyt fra menighedsrådet Påskelys Ansættelse af ungdomspræst Æg Folkekirkens Nødhjælpsindsamling

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG. Nyt fra menighedsrådet Påskelys Ansættelse af ungdomspræst Æg Folkekirkens Nødhjælpsindsamling KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn Foto: Hans Jørgen Lysholm MARTS APRIL MAJ 2011 VIBORG Nyt fra menighedsrådet Påskelys Ansættelse af ungdomspræst Æg Folkekirkens Nødhjælpsindsamling Ny Domprovst Gøglerdag

Læs mere

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 75 nr.4 december 2014 - januar - februar 2015

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 75 nr.4 december 2014 - januar - februar 2015 Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 75 nr.4 december 2014 - januar - februar 2015 Det første lys Præsentation af den nye præst Nu på Facebook Sognepræst Sognepræst Gitte B. Lorentzen Borgergade

Læs mere

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 ØSTBYENS KIRKEBLAD 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 01 Vor Frelsers Kirke - en levende kirke 25. årgang Marts - Juni 2015 Kirkehusets indvielse Poul Ulrich Jensen 1. søndag i advent, den 30. november

Læs mere

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG

SOGNENYT. Vestervang Sogn KIRKEBLAD FOR VIBORG KIRKEBLAD FOR Vestervang Sogn VIBORG Julekrybbe fra Mexico Barn Jesus i en krybbe lå Jul i arresten Julens arrangementer Nytårsgudstjeneste Det nye menighedsråd Hele sognets dag Juniorklubben DECEMBER

Læs mere

Herlufsholm. Nummer 2 April - Maj - Juni - Juli 2015 78. årgang

Herlufsholm. Nummer 2 April - Maj - Juni - Juli 2015 78. årgang Herlufsholm Sogneblad Nummer 2 April - Maj - Juni - Juli 2015 78. årgang Kirkelig vejviser Sognepræst Henning Marcher (kbf) Holbergsvej 112, tlf. 5577 5538. Kontor: H.C. Andersens Vej 20, tlf. 4021 5538.

Læs mere

Årgang 2015 - Nr. 3 www.givekirke.dk - www.farrekirke.dk - www.vorslundekirke.dk Give Kirke har en facebookside

Årgang 2015 - Nr. 3 www.givekirke.dk - www.farrekirke.dk - www.vorslundekirke.dk Give Kirke har en facebookside 2 Årgang 2015 - Nr. 3 www.givekirke.dk - www.farrekirke.dk - www.vorslundekirke.dk Give Kirke har en facebookside 1 KIRKELIV i Give, Farre & Vorslunde Pastagudstjeneste med Peter Pan, Carl Nielsen koncert,

Læs mere

Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat

Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat Sognegårdens nye inventar Sogneindsamling, resultat Sogneeftermiddage Pinsearrangement i Aså 4. maj gudstjeneste Dronninglund-Dorf Pastorat april-maj

Læs mere

NYT FRA TVEJE MERLØSE KIRKE SEPTEMBER - NOVEMBER 2014 13. ÅRGANG - NR. 4

NYT FRA TVEJE MERLØSE KIRKE SEPTEMBER - NOVEMBER 2014 13. ÅRGANG - NR. 4 NYT FRA TVEJE MERLØSE KIRKE SEPTEMBER - NOVEMBER 2014 13. ÅRGANG - NR. 4 Side 10: Film og foredrag om C.S. Lewis Side 11: Foredrag: Skæld ud på Gud Side 12: En rejse i Det Gamle Testamente Tveje Merløse

Læs mere

Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008

Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008 Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008 1 Skt. Nikolai Kirke Sognepræst Carsten Barløse (kbf.) Kirkestræde 2 B, 4300 Holbæk Tlf. 5943 2087 cba@km.dk Træffes bedst mandag - onsdag kl. 10-11 eller

Læs mere

Forvandling og forandring

Forvandling og forandring DECEMBER 2007 JANUAR FEBRUAR 2008 NUMMER 1 33 ÅRGANG Gospelkoret Faith side 5 Ord fra præsten SOGNEPRÆST ANNETTE BERG VIG KIRKE Forvandling og forandring Det, at tage et nyt skridt og at sige et nyt ord

Læs mere