Borgmester Michael Ziegler tager det første spadestik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borgmester Michael Ziegler tager det første spadestik"

Transkript

1 Fløng Nyt Kirke fra Juni Juli August 5. årgang Nr Borgmester Michael Ziegler tager det første spadestik Israelsrejse e i foråret 2011 Kæmpe rod under kirkegårdsmuren Alle fik»en bid af kagen«

2 Sognegård Den nye sognegård Så er selve byggeriet af Fløng nye Sognegård i fuld gang. Inden påske blev skurbyen vest for byggepladsen etableret. Straks efter påske begyndte entreprenørfirmaet HHM A/S udgravningen til fundamentet, og om få måneder er der rejse gilde! Der er naturligt nok visse»ulemper«medens bygningen opføres. F.eks. er fortovet ved byggegrunden spærret, ligesom der er tung trafik til og fra byggepladsen. Og det er desværre nødvendigt for kirkegårdens og kirkens besøg ende at anvende den tidligere udkørsel syd for Sognets Hus til både ind og udkørsel (Vis hensyn, kør forsigtigt ud fra og ind på p-pladsen ved kir ken)! Inden vi nåede hertil, var der adskillige formaliteter der skul le være i orden. Den 4. februar var der licitation hos Triarc A/S Arkitekter, hvor entreprenørfir maet HHM A/S, Hillerød, vandt entreprisen. Den 24. fe bruar kunne menighedsrådets formand, Inge Jacobsen, underskrive entreprisekontrakten med afdelingschef Jakob Søbroe, HHM A/S. Første spadestik fandt sted onsdag den 17. marts kl , med deltagelse af Af Kaj Jørgensen, formand for ejendomsudvalget borgmester Michael Ziegler og 45 andre interesserede. Der blev budt på kaffe og sognegårds-kage, hvor der var et nydeligt billede af sognegården i glasuren! (Se foto på forsiden) Et lidt uventet problem viste sig i begyndelsen af april måned. En kæmpe rod fra et træ var groet ind under kirkegårdsmuren og umuliggjorde støbningen af fundamentet. Derfor var det nødvendigt at rive yderligere et par meter kirkegårdsmur ned. Der er nu lukket pænt af ind til kirkegården. Menighedsrådsformand, Inge Jacobsen, underskriver entreprisekontrakten med afdelingschef Jakob Søbroe, HHM A/S. P.S. Hvad skal sognegården hedde? Ideer til navn sendes til: Kaj Jørgensen: Den kæmpe trærod umuliggjorde støbningen af fundamentet 2 Billederne på forsiden af kirkebladet er taget i forbindelse med fejringen af første spade stik til den nye sognegård 17. marts, Fotograferne er Fritz Ole Jensenius, Orla Roed Jensen og Kaj Jørgensen. Billedet fra Israel er taget af Finn Risum.

3 Passionsspillet i Oberammergau 2010 Historien om Passionsspillet i Oberammergau begynder i Trediveårskrigen i Europa medførte ufattelige lidelser, og mange døde af pest. Befolkningen i Oberammergau lovede imidlertid Gud, at hvis man undgik pesten, ville man hvert 10. år dramatisere Jesu lidelse, død og opstandelse. Landsbyen blev sparet, og i pinsen 1634 havde man den første opførelse af Passionsspillet. Allerede i midten af 1800-tallet kom tilskuere fra store dele af Tyskland for at se spillet, tiltrukket af den store kraft og mystik, som spillet bød på. I 2010 er det 41. gang, byen opfører dette passionsspil - en enestående begivenhed, som gennem århundreder har præget byen Oberammergau og dens indbyggere. Mere end 2000 medvirkende opfører på fem timer på den imponerende friluftsscene beretningen om Jesus fra Nazareth. En stor del af Oberammergaus befolkning er med i den 5 timer lange fore stilling, hvis budskab i 2000 år har givet håb og styrke til millioner af mennesker. Lidelses historien be - gynder med Jesu indtog i Jerusalem og fortsætter med korsfæstelsen, døden på korset og opstandelsen. I løbet af 10 måneder har skuespillerne indstuderet de - res roller som Jesus, Maria, Pontius Pilatus, apostle, børn og soldater, og orkester og sangere har forberedt deres opgaver, så hele forestillingen kan gå op i en højere enhed. I år 2010 vil Oberammergaus indbyggere fortsætte den tradi tion, de har holdt i 376 år. Premieren har fundet sted den 15. maj, og passionsspillet opføres i alt 102 gange i løbet af året, Af Arne Kristiansen hver gang med mere end tilskuere. Flere danske rejsebureauer, bl.a. Riis Rejser, Felix Rejser og Unitas Rejser arrangerer fra maj måned rejser til Oberammergau. Herudover kan man naturligvis på egen hånd tage til Sydtyskland. Jeg tør imid lertid ikke vente 10 år med at få denne enestående oplevelse, så derfor går sommerferien 2010 til Tyrol og Oberammergau og jeg glæder mig rigtig meget. 3

4 Den sten»den våde sten«4 Fritz Ole Jensenius, tidligere medlem af Fløng Menighedsråd, fortæller her om projektet med»den våde sten«på den nye kirkegård. Plads til kunst på kirkegården! Der havde været arbejdet på projektet om en kirkegårdsudvidelse i en længere årræk ke, efter at menighedsrådet havde erhvervet de nødvendige grunde. Arkitekt på projektet var Eywin Langkildes tegne stue. Desværre døde Eywin Langkilde, inden projektet kom til udførelse, men arkitektarbejdet og tegnestuen blev ført videre ved Kristian Juul. På et sent tidspunkt i projekteringen kom Kristian Juul med et forslag Foto af Fritz Ole Jensenius 19. juni 2000 om, at der på en central plads skulle skabes plads til noget kunst. Denne tanke kunne menighedsrådet tilslutte sig, men hvor skulle man finde kunstneren og ikke mindst pengene? Af Fritz Ole Jensenius Fandt selv stenen I en række år havde jeg, når mine spadsereture gik ned til Kallerupbækken og hen mod rensningsanlægget, beundret en stor granitsten, som lå i ra batten mellem stien og bækken. Stenen var af finkornet grå granit, ikke noget særligt i sig selv, det særlige var, at den var gennembrudt af flere eruptionsgange, hvoraf især en var særlig fremtrædende, dels ved sin størrelse dels ved sine store krystaller. Dette fænomen er opstået ved, at det oprindelige grundfjeld er revnet ved tryk nedefra, og smeltet magma (lava) er presset op i revnerne. Her er det afkølet så langsomt, at det har kunnet danne de større krystaller. Jeg henvendte mig til kommunen, som stillede sig meget velvillige til at overlade stenen til vores formål, blot vi selv sørgede for transporten! Stenen kom på plads Da stenen så lå på parkeringspladsen, havde vi et arbejdsmøde med arkitekten og sten - huggeren, hvor der blev afprøvet forskellige hældninger af stenen. Og med en vandslange simulerede vi, hvordan vandet ville løbe ned over stenen alt efter stenens og hullets place ring. Det var ikke muligt at få vandet til at løbe ud over hele stenen, det skulle jo ikke være et springvand, men kun sådan, at vandet sprudlede ud af hullet. Da dette var bestemt, gik stenhuggeren på stedet i gang med at bore hullet tværs gennem stenen. Stenen kom på plads i bassinet, ikke på bunden, men på afpassede piller, så den kom

5 til at ligge rigtigt. Alt det tekniske med vandtilførsel og pumpe til at cirkulere vandet var i orden, og der kom vand i bassinet. Jerngitter ødelagde vandkunsten Da vi så resultatet, blev vi nervøse over risikoen for, at små børn skulle falde i og drukne. Børn bliver jo tiltrukket af vand. Arkitekten blev sat til at tegne et gitter, som skulle ligge lidt under vandspejlet, og smeden i Marbjerg gik i gang. Inden han var færdig, døde arkitekt Kristian Juul, og da Poul Jensen kom med det færdige gitter, blev vi forfærdede over udseendet. Ikke at gitteret ikke var smukt og ordentligt lavet, men det skæmmede stenen og hele anlægget, og var ikke konstrueret, så det lå under vandspejlet. Når enden er god! Gode råd var dyre. Et system med sorte granitplader et par centimeter under vandspejlet ville være særdeles flot, men prisen! I stedet fandt vi en løs ning med at fylde bassinet med strandsten, hvoraf i hvert fald de øverste lag var sorte. Det gi ver lidt af det samme indtryk, som granitten, men har bl.a. den ulempe, at der danner sig alger på dem, hvilket forringer virkningen. Men helhedsindtrykket var godt. Foto af Fritz Ole Jensenius 24. august 2003 Israelrejse i foråret i foråret 2011 Fløng Kirke planlægger i samarbejde med Ansgarkirken, Hedehusene, en sognerejse i foråret 2011 med udrejse uge 13 og hjem i uge 14 (8 dage). Vi vil bo i Jerusalem 4-5 dage med udflugter herfra og i Gælilæa 3 dage med udflugter i det nordlige Israel herfra. Kostpris med kost, udflugter med dansktalende guide. For at kunne gennemføre rejsen skal der være min. 20 deltagere. Kontakt venligst undertegnede snarest (inden 15.06) bindende tilsagn sker ved infomøde, som holdes i efteråret. Med venlig hilsen Sognepræst Finn Risum, mobil

6 Frivillig Litteraturkredsen Af Orla Roed Jensen Bente Gormsen var for mere end 25 år siden med til at starte Litteraturkredsen med tilknytning til Fløng Kirke, og hun er stadig med og kontaktperson for kredsen. Man mødes i Sognets Hus en onsdag i hver måned i vintersæsonen fra kl Deltagerne har i forvejen læst den bog, man er blevet enig om, og som biblioteket har skaffet til hver af deltagerne. Medlemmerne skiftes til at bage kage til kaffen, og vi beta ler 20 kr. ved hvert møde, hvor pengene går til sociale arrangementer som f.eks. en sommerudflugt samt til medlemmernes mærkedage. Det er en fordel at mødes om litteraturen på den måde frem for kun selv at læse bøgerne, siger Bente Gormsen, - for der kan komme ting frem, som man ikke selv var opmærksom på. Nog le er bedre end andre til at beskrive personer og hænd elser. Der er i dag 10 medlemmer af kredsen, samme antal som ved starten, - og vi skal ikke være for mange, men der kan godt være et par stykker mere, siger Bente Gormsen. Der er ingen møder i juni, juli og august. Nærmere oplysninger ved henvendelse til: Bente Gormsen, tlf Penge til kirkens ungdom Af Orla Roed Jensen Lotterikredsen, som står for de årlige lotterier i Sognets Hus ved påske- og juletid, har til formål at støtte børneog ungdomsarbejdet, som foregår ud fra Fløng Kirke. Nu har kredsen besluttet at uddele kr. af de opsamlede midler, kr. til arbejdet med juniorkonfirmander og børneklub ved sognemedhjælper Trine May Knutzen og kr. til kirkens Spirekor og Ungdomskor ved organist Carl Viggo Jespersen. Pengene er tænkt anvendt til opfyldelse af særlige ønsker i forbindelse med ibrugtagning af den nye sognegård. De frivillige i Kirkens Korshær Af Jytte Kaspersen I Kirkens Korshær er der mange frivillige. Uden disse frivillige kunne organisationen ikke fungere særlig godt. Der er mange, der virkelig yder en stor indsats for at hjælpe og støtte de mennesker, som er på det allerne derste trin i samfundet. Vores lille kreds i Fløng, består af 12 damer fra Fløng og Hedehusene-området. Vi hjælper ved bl.a. at forarbej- 6 de tæpper, som de hjemløse kan bruge, når de skal ligge på en kold trappesten. Der er damer rundt omkring, der er glade for at strikke firkanter til et tæppe. Vi er glade for at kunne hjælpe de udsatte i vort samfund. Desuden samler vi lidt penge ind i kredsen, som vi giver videre til organisationen. I vores lille kreds har vi samvær en gang om måneden, hvor vi hygger os og snakker omkring et kaffebord, hvor alle er velkomne. Der er ingen møder i juni, juli og august. Vi begynder igen onsdag den 1. september kl i Sognets Hus, Fløng Byvej 16. Vil du være med i et hyggeligt, socialt samvær, er du meget velkommen til at rette henvendelse til Jytte Kaspersen, tlf

7 Kirkeliv Formandens hjørne Menighedsrådet ønsker fokus på børnefamilierne Menighedsrådet vil gerne være mere aktivt omkring børne- og familiearbejde og er derfor interesseret i at høre, hvad børnefamilierne kunne tænke sig, vi skulle tage fat på. Fløng menighedsråd og ansatte var en lørdag i marts samlet til en temadag for at udveksle visioner for, hvad vi tror befolkningen i Fløng forventer af os som kirke. Af menighedsrådsformand Inge Jacobsen Der er stor tilslutning til Kom og syng med, sogneeftermiddage og højskoleaftener så det vil vi selvfølgelig fortsætte med. Menighedsrådet vil gerne være mere aktivt omkring børne- og familiearbejde og er derfor interesseret i at høre, hvad børnefamilierne kunne tænke sig, vi skulle tage fat på. Det ville være ønskeligt, at der kunne etableres et fælles sam arbejde om forskellige projekter. Har du gode ideer, og ønsker du at medvirke, ret da henvendelse til sognemedhjælper Trine May Knutzen, tlf Jeg vil ønske alle en rigtig god sommer! Velkommen i Fløng Kirke Kirken er åben for besøgende april til september 2010 Tirsdag torsdag... kl Fredag kl I kirken kan du sidde i stilhed Du kan bede en bøn læse i salmebogen Læse om kirken og den historie Tage et kirkeblad og andet fremlagt materiale Du er velkommen til at skrive et par linjer i gæstebogen Kirken er åben og derfor under din beskyttelse. Bemærk, at kir ken kan være lukket for besøgende pga. bryllup, begravelse eller ferie. Kirkens graver vil normalt være til stede på kirkegården i åbnings - tiden. Fløng Kirke er optaget i Kirkefondets»Vej kirkefolder«nr. 110 (2010). Fløng Menighedsråd Navne Nyt om navne Britta Raakjær Vind sognepræst i 20 år Skærtorsdag havde sognepræst Britta Raakjær Vind 20-års dag ved Fløng Kirke. Det blev markeret af menighedsrådet ved at formand Inge Jacobsen gav sognepræsten en påskebuket og et malet påskeæg med ønsket om, at Britta vil fortsætte ved Fløng Kirke de næste 20 år. Afsked med gravermedhjælper Med udgangen af april måned havde Erik Falkenberg ønsket at fratræde sin stilling som gravermedhjælper ved Fløng Kirke. Han har som uddannet gartner været en god hjælp ved pasning af kirkegården, ligesom han på en fin måde har medvirket ved de kirkelige handlinger. Stillingen som gravermedhjælper er nu blevet genopslået. 7

8 Gudstjenester Juni Søndag 6. juni kl søndag efter Trinitatis Kirkekaffe Søndag 13. juni kl søndag efter Trinitatis Søndag 20. juni kl søndag efter Trinitatis Finn Risum Søndag 27. juni kl søndag efter Trinitatis Juli Søndag 4. juli kl søndag efter Trinitatis Kirkekaffe Søndag 11. juli kl søndag efter Trinitatis Søndag 18. juli kl bemærk tidspunktet! 7. søndag efter Trinitatis Aftengudstjeneste Merry Lisbeth Rasmussen Kirkekaffe Nyt fra Fløng Kirke Sogneudflugt Søndag 25. juli kl bemærk tidspunktet! 8. søndag efter Trinitatis Morgengudstjeneste uden nadver Søren Nolsøe Sørensen August Søndag 1. august kl søndag efter Trinitatis Finn Risum Kirkekaffe Søndag 8. august kl bemærk tidspunktet! 10. søndag efter Trinitatis Finn Risum Søndag 15. august kl søndag efter Trinitatis Søndag 22. august kl søndag efter Trinitatis Søndag 29. august kl søndag efter Trinitatis Finn Risum Sogneudflugten finder sted onsdag den 15. sept. Udgives af Fløng Menighedsråd, Fløng Byvej 16, 2640 Hedehusene. Redaktion og bladudvalg: Trine May Knutzen, tlf , Orla Roed Jensen, Arne Kristiansen (ansv.) tlf Udkommer 4 gange årligt. Omdeles af frivillige til Fløng Sogns 1650 husstande. Layout & tryk: Team Lynderup, tlf / Videbæk Bogtrykkeri A S Kommende udgivelsesdatoer: 1/ og 1/ Deadline: 1/ Kirkelig vejviser Menighedsrådet holder offentligt møde torsdag den 12. august kl i Sognets Hus. Fløng Kirkes kontor Kordegn: Lone Eddau Øgaard Sørensen Fløng Byvej 16, Fløng 2640 Hedehusene tlf Træffetid: mandag til fredag kl , torsdag tillige kl Sognepræst, kbf. Duekær 8, Fløng 2640 Hedehusene tlf Træffes bedst tirsdag, onsdag og fredag kl , torsdag kl , samt efter aftale. Sognepræst Finn Risum Ejbytoften 7, 2600 Glostrup privat, tlf Sognets Hus tlf Træffes bedst tirsdag og torsdag kl , samt efter aftale. Sognemedhjælper Trine May Knutzen Fløng Byvej 16, Fløng tlf Træffetid: Torsdag kl Graver Lisbet Jensen Graverkontoret, Fløng Byvej 14 tlf Træffes bedst: Tirsdag til fredag kl Organist og korleder Carl Viggo Jespersen Fløng Byvej 16, Fløng tlf / mobil: Formand for menighedsrådet Inge Jacobsen Fyrrevang 11, Fløng tlf Kirkeværge Preben Stub Stjernedalen 15 tlf / mobil: Fløng Kirkes hjemmeside:

Nyt fra Fløng Kirke. Juni Juli August 4. årgang Nr. 2 2009. Læs inde i bladet om:

Nyt fra Fløng Kirke. Juni Juli August 4. årgang Nr. 2 2009. Læs inde i bladet om: Nyt fra Fløng Kirke Juni Juli August 4. årgang Nr. 2 2009 Læs inde i bladet om: Tradition og fornyelse 2 Det sker i kirken 3 Fløng kirkegård - før og nu 4 Babysalmesang, ikonmaling m.m. 6 Fløng Kirke søger

Læs mere

L. A. Rings hjørne LÆS INDE I BLADET: Hvad koster et gravsted? Information fra kirkeværgen

L. A. Rings hjørne LÆS INDE I BLADET: Hvad koster et gravsted? Information fra kirkeværgen Juni - Juli - August 2008 3. årgang Nr. 2 L. A. Rings hjørne Fløng Kirke er åben hele sommeren. Så kan man lægge sin vej forbi L.A. Rings hjørne. Her er opstillet en bænk og en montre med information om

Læs mere

SOGNEREJSE TIL OBERAMMERGAU 16/9 21/9. 2010

SOGNEREJSE TIL OBERAMMERGAU 16/9 21/9. 2010 SOGNEREJSE TIL OBERAMMERGAU 16/9 21/9. 2010 På manges opfordring har Sengeløse Kirkes Menighedsråd besluttet at stå bag en sognerejse i 2010. Turen vil denne gang blive ledet af sognepræst Merry Lisbeth

Læs mere

Biskoppens salme til Fløng salmedigteren døde i februar 86 år gammel. Nu vil vi bisættes! Det giver god plads på kirkegården

Biskoppens salme til Fløng salmedigteren døde i februar 86 år gammel. Nu vil vi bisættes! Det giver god plads på kirkegården Fløng Nyt Kirke fra Juni Juli August 2012 7. årgang Nr. 2 2012 Biskoppens salme til Fløng salmedigteren døde i februar 86 år gammel Nu vil vi bisættes! Det giver god plads på kirkegården Læs om projekt

Læs mere

Nyt fra. Fløng Kirke. juni juli august 2015 10. årgang Nr. 2 2015

Nyt fra. Fløng Kirke. juni juli august 2015 10. årgang Nr. 2 2015 Nyt fra Fløng Kirke juni juli august 2015 10. årgang Nr. 2 2015 25 års præstejubilæum Kom og syng med 100 gange Syholdet bag det nye altertæppe Organist om udvidelse af orgel Udendørs gudstjeneste og koncert

Læs mere

Advent og /eller juleforberedelse?

Advent og /eller juleforberedelse? Af sognepræst Britta Raakjær Vind 1. årgang Nr. 2 2006-2007 Advent og /eller juleforberedelse? Børnene har sikkert allerede glædet sig til jul siden oktober, men når det endelig er blevet advent, så kan

Læs mere

December Januar Februar 2. årgang Nr. 4 2007/08

December Januar Februar 2. årgang Nr. 4 2007/08 December Januar Februar 2. årgang Nr. 4 2007/08 Etiopisk ikon. Tilhører Fritz Ole Jensenius. Kom og hør Fritz Ole Jensenius fortælle om kirker og klostre i Etiopien onsdag den 13. februar kl. 14.30 i Sognets

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

S C T. M O R T E N S S O G N

S C T. M O R T E N S S O G N KIRKEBLADET S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 3 September-november 2015 Menighedsudvalget Efterår 2015 Udflugt, musik, sang og foredrag Udflugt tirsdag d. 1. september kl. 13.00-18.00 med afgang

Læs mere

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept.

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept. Nyt fra Ølstykke Sogn Ølstykke & Udlejre Kirker 1 Indhold Menighedsrådets vision 3-4 Arrangementer 5 Aktiviteter i sognet 6-7 2 0 1 4 April Maj Juni Juli Aug. Sept. Adresser Kirkens præster: Træffes efter

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

På pilgrimsvejen til Santiago de Compostela

På pilgrimsvejen til Santiago de Compostela 1. årgang Nr. 1 2006 På pilgrimsvejen til Santiago de Compostela Af Fritz Ole Jensenius Er du kommet vandrende, cyklende eller ridende? Det er det første spørgsmål, man får, når man har stridt sig vej

Læs mere

Festlig reception da Fløng skiftede kirkeværge Læs mere på side 7

Festlig reception da Fløng skiftede kirkeværge Læs mere på side 7 Fløng Nyt Kirke fra Marts April Maj 5.årgang Nr.1 2010 Festlig reception da Fløng skiftede kirkeværge Læs mere på side 7 Læs inde i bladet om: Er du en succes eller fiasko? 2 Det sker i kirken 2 Sjov søndag

Læs mere

Fløng Kirke. Konfirmander maler ikoner og engle Valg til menighedsrådet Fløng Kirkes yngste klokke har 500 års jubilæum

Fløng Kirke. Konfirmander maler ikoner og engle Valg til menighedsrådet Fløng Kirkes yngste klokke har 500 års jubilæum Nyt fra Fløng Kirke juni juli august 2016 11. årgang Nr. 2 2016 Konfirmander maler ikoner og engle Valg til menighedsrådet Fløng Kirkes yngste klokke har 500 års jubilæum det markeres ved friluftsgudstjeneste

Læs mere

Læs om præstens»usynlige«arbejde

Læs om præstens»usynlige«arbejde Fløng Nyt Kirke fra December 2010 Januar Februar 2011 5. årgang Nr. 4 2010 Læs om præstens»usynlige«arbejde Glade forældre til babysalmesang ALT om det nye»sognets Hus«Det nye Sognets Hus som det så ud

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 34. årgang Nr. 4 December 2014 Hyggeklubben holder juleferie fra d. 4. december, vi begynder igen d. 15. januar kl. 13.00. Bemærk det nye mødetidspunkt.

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg.

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg. Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august 2009 18. årg. Mon Gud er lisså stærk som Tarzan? Sådan spurgte en moderne børnesalme var det i 60 erne? Måske 70 erne? Jeg har ikke fået noget ud af at google den, så

Læs mere

Påske - Kr. Himmelfart - Pinse

Påske - Kr. Himmelfart - Pinse Påske - Kr. Himmelfart - Pinse 1. årgang Nr. 3 2007 Rembrandt: Kristus i Emmaus, 1648. Læs inde i bladet: Om koncerten Bach meets Jazz den 11. marts kl. 15.00 Orientering om konfirmation 2008 og forårets

Læs mere

CRD: Carl Rosenberg-Desroses LS: Lise Steffensen BF: Birgitte Fabritius de Tengnagel

CRD: Carl Rosenberg-Desroses LS: Lise Steffensen BF: Birgitte Fabritius de Tengnagel Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Ib Myrner, organist

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Den nye sognegård 7 Julens gudstjenester 8

Den nye sognegård 7 Julens gudstjenester 8 Fløng Nyt Kirke fra December Januar Februar 4. årgang Nr. 4 2009»Et barn er født i Betlehem«- Børnehaven Refmosegård til julegudstjeneste i Fløng Kirke Læs inde i bladet om: Advent hvad venter vi på? 2

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

LÆS INDE I BLADET: Fløng Kirkes årsprogram Foredrag Koncerter Gudstjenester. September - Oktober - November 2008 3. årgang Nr. 3

LÆS INDE I BLADET: Fløng Kirkes årsprogram Foredrag Koncerter Gudstjenester. September - Oktober - November 2008 3. årgang Nr. 3 September - Oktober - November 2008 3. årgang Nr. 3 Orienteringsmøde om valg til Fløng menighedsråd tirsdag den 9. september kl. 19.00 i Fløng Forsamlingshus Opstillingsmøde - umiddelbart efter orienteringsmødet

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

Læs inde i bladet om: Højskoleaftner og koncerter 6 Kirkelige aktiviteter 7

Læs inde i bladet om: Højskoleaftner og koncerter 6 Kirkelige aktiviteter 7 Nyt fra Fløng Kirke September Oktober November 4. årgang Nr. 3 2009 Fotos fra Ungdomskorets 25 års jubilæum, taget af Lars Poulsen, Fløng Menighedsråd Læs inde i bladet om: Om høst og høstgudstjeneste

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Marts - April - Maj 2013 Kierkegaard fylder 200 år I 2013 markeres Søren Kierkegaards 200-års fødselsdag i hele verden. Søren Kierkegaard er Danmarks største filosof

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk

Afdelingens hjemmeside www.lutherskmission-lf.dk Mail-adresse: info@lutherskmission-lf.dk Redaktion: John Friis (jf) Tlf.: 5485 4476 jhfr@post.tele.dk Ingrid Larsen (il) Tlf.: 5475 9949 larsens@dadlnet.dk Lisbet Rønne- Rasmussen (lrr) Tlf.: 2094 6258 lisbetrr@gmail.com Forsidefoto: lr-r Ekspedition:

Læs mere

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Orø Kirkeblad Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Gå i kirke om torsdagen Vi har, som alle ved, gudstjeneste hver søndag i Orø Kirke. Hvad ikke alle medlemmer af vores menighed måske ved er, at vi også

Læs mere

Fløng Kirke. Nyt fra. Påske årstid eller højtid? 50 Frivillige arbejder ud fra Fløng Kirke Udsmykning af Sognets Hus Gudstjeneste som sognevandring

Fløng Kirke. Nyt fra. Påske årstid eller højtid? 50 Frivillige arbejder ud fra Fløng Kirke Udsmykning af Sognets Hus Gudstjeneste som sognevandring Nyt fra Fløng Kirke Marts april maj 2014 9. årgang Nr. 1 2014 Påske årstid eller højtid? 50 Frivillige arbejder ud fra Fløng Kirke Udsmykning af Sognets Hus Gudstjeneste som sognevandring Meld dig som

Læs mere

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10.

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.5. 1 Maj 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 10. maj 5. søndag efter påske Kl. 11.00 Præst fra Døvemenigheden Døvegudstjeneste Torsdag den 14. maj

Læs mere

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Alle kirker har forskellige tilbud om samvær og aktiviteter for voksne og ældre. Der er foredrag, udflugter, samtaler, fællessang og hygge.

Læs mere

Hvornår er det jul? Glædelig jul. December 2008 - Januar - Februar 2009 3. årgang Nr. 4

Hvornår er det jul? Glædelig jul. December 2008 - Januar - Februar 2009 3. årgang Nr. 4 December 2008 - Januar - Februar 2009 3. årgang Nr. 4 Hvornår er det jul? Af sognepræst Jo, det spørgsmål kommer vi ikke udenom - igen og igen spørger barnet. Ventetiden synes så lang, også selvom der

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

16. søndag efter trinitatis, den 20. september 2015 Vor Frue kirke kl. 10. Tekst: Luk 7,1-17 Salmer: 739, 434, 305, 148, 349, 467, 728 v.

16. søndag efter trinitatis, den 20. september 2015 Vor Frue kirke kl. 10. Tekst: Luk 7,1-17 Salmer: 739, 434, 305, 148, 349, 467, 728 v. 1 16. søndag efter trinitatis, den 20. september 2015 Vor Frue kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Luk 7,1-17 Salmer: 739, 434, 305, 148, 349, 467, 728 v.3-4, 560 Gud, lad os leve af dit ord som dagligt

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Ord på vej Af Dean Andersen

Ord på vej Af Dean Andersen Menighedsblad for Februar/ Marts 2013 KONTAKT Præst Dean Andersen Kyndegårdsvej 13, Nyker Telefon: 56 95 05 30 56 96 16 76 Mobil: 4092 4169 dean.andersen@metodistkirken.dk www.zionskirken.dk Kasserer Bettina

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

nyt 41. årgang Nr. 1 2014 Januar-februar

nyt 41. årgang Nr. 1 2014 Januar-februar IRKE nyt 41. årgang Nr. 1 2014 Januar-februar Kost og kristendom Næring for krop og næring for ånd Tre foredrag om sund kost ved Vindinge Kirke Vi kender udtrykket åndelig næring, men vil sikkert have

Læs mere

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde " Nyt stykke fortov i Andst " Som I kan se her, så har Andst skole (ABC ) Skolebestyrelsen og Andst lokalråd haft kontakt til Vejen kommune, vedr. færdiggørelse eller forlængelse af fortovet på Østervang,

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Syng dig glad! Marts - April - Maj 2015 Der findes ikke noget bedre end inden en landskamp at synge sammen med et fyldt stadion Der er et yndigt land eller Nytårsaften

Læs mere

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner

Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Maj 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Se årets konfirmander Skal kirken ledes af glade amatører? 2011 i tal og tegninger Pinse i det grønne Hotdogs i lange baner Årets konfirmander fra Nr. Herlev

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

April 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

April 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkefolder for Bistrup sogn 7. årgang Kirkekontoret tlf: 9623 1717 April 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk At rejse med telt. Nu har jeg efterhånden været pensionist i 10 år! Så må det vel være

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 25. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2008

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 25. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2008 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 25. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2008 Sommersjov i juni 2007: 1. Gilde konkurrerede i smøring af landgangsbrød. 1. Sct. Georgs Gilde Skanderborg Torsdag

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Forord. Thomas Kristensen

Forord. Thomas Kristensen Forord Der blev stor opstandelse i Jerusalem, da Jesus opstod. Han var virkelig Kristus, Guds Søn! Disciplene glædede sig. Men alligevel var de bange og holdt sig inden døre. Hvordan skulle de dog få dette

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Mark 16,1-8

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Mark 16,1-8 1 Påskedag I. Sct. Pauls kirke 31. marts 2013 kl. 10.00. Salmer: 222/434/219/225//224/439/223/235 Uddelingssalme: se ovenfor: 223 Åbningshilsen Vi fejrer noget, vi ikke forstår og fatter: Jesus var død,

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

IMPULS. Valby. Marts - april 2012. Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby

IMPULS. Valby. Marts - april 2012. Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby IMPULS Marts - april 2012 Nyhedsblad fra Frelsens Hær i Valby Valby AT TAGE PÅ FERIE Den sidste uge i januar havde vi muligheden for at tage på ferie. Og jeg, Anders, tror at de fleste af os kobler ordet

Læs mere

Vil du med til middelalderen? Konfirmanderne skal opleve middelalderen, når flere af kommunens sogne deltager i et stort rollespilsevent ved Terp

Vil du med til middelalderen? Konfirmanderne skal opleve middelalderen, når flere af kommunens sogne deltager i et stort rollespilsevent ved Terp Andst Lokalråd indkalder herved til årsmøde i lokalrådet Det er kl. 19.00 Årssmødet afholdes i forbindelse med foreningsdagen i Andst, lørdag den 18. marts 2017. 1. Valg af dirigent og referent 2. Valg

Læs mere

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016 Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne December 2015 Januar - Februar 2016 Julegaverne Julen er Jesu fødselsdag. Men det er os, der får gaverne! Der er sagt meget om den kommercielle og materialistiske

Læs mere

Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Lægmandsgudstje neste. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst

Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Lægmandsgudstje neste. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst. Birgit Lundholm Jensen, sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.8. Sept. okt. 2014 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant: Rødhus kl. Prædikant: Den 28. september Høstgudstjeneste /15. søndag efter trinitatis Den 5. oktober 16. søndag efter

Læs mere

Birgit Lundholm Jensen. Jytte Abildstrøm og Hune kirkes kor. Arne Mumgaard, domprovst. Søren Lodberg Hvas, biskop. Kl. 10.30 Kristian G.

Birgit Lundholm Jensen. Jytte Abildstrøm og Hune kirkes kor. Arne Mumgaard, domprovst. Søren Lodberg Hvas, biskop. Kl. 10.30 Kristian G. Nyhedsbrev fra Hunne sog Nr. 6. Juni-Juli 2014 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant: Rødhus kl. Prædikant: Den 22. juni 1. søndag 14.30, kl. ca. 16 sommermøde i Kirkeladen Birgit Lundholm Jensen Jytte Abildstrøm

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 50. årg. 2013 September Oktober November Velkommen til vores nye organist Med stor glæde kan vi nu byde Lone Vandt velkommen som vores nye organist

Læs mere

Referat af Menighedsrådsmøde.

Referat af Menighedsrådsmøde. Referat af Menighedsrådsmøde. Dato: onsdag d. 7 oktober 2015 kl. 19,00 Sted: Konfirmandstuen Vestermarievej 41. 3700 Rønne Afbud: Ingen. Gæster:4 fremmødt. Dagsorden. Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden (er

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 51. årg. 2014 Når Pinsesolen danser! Præst og præstevikar Pinse Ferietid og gudstjenster Midsommersang Friluftsgudstjeneste Juni Juli August

Læs mere

Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat. Mødeart. Blad nr. 112. Indkaldelse/ referat Mødedato/ Sct. Hans Kirke. Mødested

Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat. Mødeart. Blad nr. 112. Indkaldelse/ referat Mødedato/ Sct. Hans Kirke. Mødested Mødeart Indkaldelse/ referat Mødedato/ tidspkt. Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Referat Tirsdag d. 27.05.14 Kl. 19.00-21.45 Sven Madsen, John Berwick, Martin Ringsmose, Claus Weber, Birgitte Skovgaard,

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

Toftlund - Tirslund Kirkeblad

Toftlund - Tirslund Kirkeblad Toftlund - Tirslund Kirkeblad 2007 JUNI JULI AUGUST Nr. 3 Tilhørsforhold Alle mennesker hører til i en familie og en slægt eller i en vennekreds eller arbejdsgruppe eller en skoleklasse eller hvad det

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Hårslev Gymnastikforening

Hårslev Gymnastikforening Hårslev Gymnastikforening Byder velkommen til en ny sæson 2017 / 2018 Sæsonprogram Hårslev Gymnastikforening. Nye og gamle ledere byder velkommen til en ny sæson. Mød op første gang, eller ring til en

Læs mere

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja!

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja! Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Klaus Møller, organist

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4. Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus.

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4. Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus. Torsted Sogn Østerhåb & Torsted kirker 2013. juli-august. 33. årgang. nr. 4 Foto: Sogneudflugt 2013 med rundvisning i Vor Frue Kirke i Århus. 1 af dem er kulturperler med spændende kunst og arkitektur,

Læs mere

Allerførst fortælles kort intro: Hvem var Jesus? Jesu liv som optakt til påskebegivenhederne.

Allerførst fortælles kort intro: Hvem var Jesus? Jesu liv som optakt til påskebegivenhederne. Allerførst fortælles kort intro: Hvem var Jesus? Jesu liv som optakt til påskebegivenhederne. Palmesøndag Kirkerummet Palmegrene til at vifte med/lægge foran Jesus Et æsel, palmer, en kappe til Jesus Fortæl

Læs mere

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 1 Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 Åbningshilsen Fastelavns søndag. Vi skal ikke slå katten af tønden i formiddag, det sker efter

Læs mere

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9

Kirke og Sogn. På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 Kirke og Sogn På udflugt med Onsdagsforum se side 8-9 2 KIRKE OG SOGN KIRKE OG SOGN 3 Infoside Kirkekontoret, Sognegården, Kirketorvet 2, 8310 Tranbjerg 86 29 57 33 Mandag-fredag kl. 10.00 13.00 Torsdag

Læs mere

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Padesø Kirke. 11. årgang Sommeren 2009 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT. Padesø Kirke. 11. årgang Sommeren 2009 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT 11. årgang Sommeren 2009 Nr. 3 Padesø Kirke PRÆSTEN Sommerens gudstjenester Som det fremgår af gudstjenestelisten, så er der gudstjeneste hver søndag i sommermånederne, og

Læs mere

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015

Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Kirkebladet Thyregod og Vester Sogne Årgang 76 nr. 3 september - oktober - november 2015 Sognepræst Organist Graveren i Thyregod Kirkeværge Thyregod Graveren i Vester Kirkeværge Vester Formand Hjemmeside

Læs mere