Kommentar. Fra alle os..til alle jer.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommentar. Fra alle os..til alle jer."

Transkript

1 December 2001 Nr.10 /25.årgang Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Sikker Skolevej 3 Blindes Jul 3 Nyt fra Kirken 4 Valg til E Svenstruplaug 6 Nyt fra Skolen 7 Spareforeningen 11 Nyt fra Børnehuset 12 Fra Lokalhistorisk arkiv 13 Brandværn 15 Nyt fra vandværket 16 Julestue Aktivitetskalender 18 Datoer Glædelig Jul & godt Nytår Fra alle os.til alle jer Indlevering til næste nr....senest den 20. januar 2002 til... Kaj Nielsen, Kløvertoften 19 Lasse Andersen, Kirketoften 4 Kim Christiansen, Vestertoften 18 Samling af næste nummer: Ny?? 2002, kl. 19:00

2 Kommentar Så er det atter December i Danmark, den måned som alle glæder sig til. Julen og Nytåret står for døren, julefrokoster, familiekomsammen m.m. Vinteren er også lige for døren, den kommer senere og senere, jeg kan huske da jeg var barn, da havde vi oftest bygget mange snemænd og snehuler, løbet på skøjter og været forfrosne mange gange, når vi kom ind i december. Børn af i dag ved ikke hvad en rigtig vinter er, oftest har vi bare blæsende vejr med regn og rusk, måske med en lille snert et par dage af frost og en del sne der forsvinder inden man rigtigt for leget i den. December er også den måned hvor vi laver det sidste nr. af E SvenstruPPe inden vi tager hul på et nyt år, med nye numre af E SvenstruPPe. Vi skal herfra sige tak for det forgangne år, og specielt sige tak til alle der har været behjælpelig med at få bladet op at stå gang efter gang. Her fra redaktionen siger vi så tak for året der gik rigtig glædelig Jul Og et godt Nytår..som altid Fra alle os..til alle jer. Kim Christiansen Redaktion Lasse Andersen Gert Wonsyld Kontaktudvalg Brandværn Hans Egon Bendorff E Svenstruplaug Kim Christiansen Folkedansere Per Zacho Forældreforeningen (skolen) John Petersen Hjortspringskolen Ejvind Bojsen Hjortspring Børnehus Søsser Buch Outzen Jagtforeningen Lorens Brodersen Lokalhistorisk Forening Ingrid Dall Menighedsrådet Peter Ruge Pædagogisk råd Birgit Rasmussen Riecks Arkæologiske samling Jørgen Bruncke Ringriderforening Dorthe Johansen Skolebestyrelsen Pernille Thorup Skytteforeningen Kjeld Andersen Spareforeningen Peter Christensen Svenstrup Vandværk Flemming Christiansen Trævlerne Jonny Mathiesen Ungdomsforeningen Bibi Andersen Tekst & layout Kaj Nielsen Kim Christiansen Trykning Lasse Andersen, Claus Nicolaisen, Hans Petersen, John Dahl, Peter Christensen, Benny Jensen Distribution Marianne Møller Udbringning Elever fra Hjortspringskolen Svenstrup Hjemmeside December 2001 Side 2 af 19 E SvenstruPPe

3 Sikker Skolevej E`Svenstruplaug har fået en henvendelse fra forældre til skolesøgende børn på Hjortspringskolen fra Kløvertoften området. Omkring sikring af skolevejen. Henvendelsen kommer efter en ulykke med lykkelig udgang i krydset Sidst i september i år Apotekergade Nor dbo rgv ej Nørreskovvej?? Hvordan sikre vi børnenes skolevej, så de færdes på lovlig vis??? Hvilke muligheder har vi??? Kan vi gøre noget.? Vi har efterfølgende haft møde med Politi, skole, Kommune, Amt sammen med John Jacobsen forældrerepræsentant for Kløvertoftområdet På den baggrund inviterer vi til Borgermøde på Svenstrup Forsamlingshus tirsdag d. 11 december Kl. 19,00 Til en høring omkring sikker skolevej for vore børn fra Kløvertoftområdet Der vil komme mere orientering i ugepressen op til mødet Håber at dette også vil have din interesse E`Svenstruplaug / Forældrerep. Agnes Nielsen / John Jacobsen 1000 TAK Blindes Jul vil gerne takke Svenstruppeme for den fine Opbakning vi har fået igen i år, det blev til 119 solgte blade her i Svenstrup. Jeg vil gerne takke for den fine støtte Til Blindes jul gennem næsten 10 år her i Svenstrup. Jeg takker af nu, og håber at jeres støtte vil overføres til den kommende sælger. Skulle der være en der har lyst til at sælge Blindes Jul i år 2002 kan du kontakte mig. Tak for jeres støtte, og en rigtig glædelig jul. Rita Nicolaisen Kløvertoften 20 December 2001 Side 3 af 19 E SvenstruPPe

4 Nyt fra Kirken ADVENT OG JUL Aftengudstjeneste Søndag d. 9. december holder vi en stilfærdig aftengudstjeneste, som en mulighed for at trække vejret dybt og huske hvad julen egentlig handler om, inden juleræset for alvor går løs. "Vi synger julen ind Gudstjenesten 16 december kl. 16 kalder vi: "Vi synger julen ind". Vi skal synge nogle af julens salmer. Renæssanceorkesteret spiller, og kirkens kor går i Lucia-optog, og vil synge noget af den musik, det har øvet her op til jul. Der vil ikke være prædiken, men læsning af nogle af de stykker i Bibelen, som er knyttet til julen. Gudstjeneste i Oksbøl kirke 4. søndag i advent falder i år på lille juleaften. Da vi ikke regner med at kunne fylde kirken på netop denne dag, har vi slået os sammen med Oksbøl Sogn. Så den fælles gudstjeneste finder sted i Oksbøl kirke. Juleafslutninger Der er juleafslutning i kirken for Hjortspring Børnehus tirsd. d. 18. december kl og for Hjortespringskolen fredag d..21. december kl Gudstjeneste julenat Der er igen i år gudstjeneste julenat kl Det vil blive en stilfærdig gudstjeneste med julesalmer, læsning af juleevangeliet og en kort periode med stille musik. Juledag Som et forsøg holder vi gudstjeneste juledag kl Siden vi indførte midnatsgudstjeneste julenat har der ikke været vældig mange til formiddagsgudstjeneste juledag, så vi undersøger nu, om det sene tidspunkt giver anden tilslutning. Julens indre 2. juledag har vi en stilfærdig julegudstjeneste kl Bag ved alt det ydre og forvirrede omkring julefesten gemmer der sig en hjertets og sindets dybde, som kun kan blive levende i ro og fred. Vi kan kalde det julens indre liv, som i dag hvor handel og underholdning har overtaget, er trængt næsten bort fra vores fælles opmærksomhed. En højtidelig længsel efter ro og fred, som ikke er nærværende i det daglige liv. Spejdernes nytårsparade Spejderne holder nytårsappel ved gudstjenesten d. 20. januar. Kl. 10 KIRKEHØJSKOLE PÅ ALS Kirkehøjskolen er et samarbejde mellem Svenstrup, Nordborg, Egen og Notmark Sogne. Kirkehøjskolens samlede sæsonprogram er fremlagt i kirkerne, men kan også bestilles hos Peter Ruge. Hvad er kristendom og hvad er det vi tror på? Der er i de seneste år kommet en række nye grundbøger om kristendom. Vi skal læse én af dem i en studiekreds her i vinter. Bogen gennemgår i et nutidigt sprog de grundlæggende forestillinger i kristendommen og lægger op til samtale og debat. December 2001 Side 4 af 19 E SvenstruPPe

5 Bogen kan lånes gennem bibliotekerne eller købes til reduceret pris 150 kr. ved tilmelding. Arbejdsformen bliver samtale, hvor deltagerne på skift har mulighed for at fremlægge afsnit af bogen. 4. dec. (introduktion v. Peter Ruge) 8. jan. 15. jan., 22. jan., 29. jan. alle dage kl Sted: Svenstrup Præstegård Tilmelding til Peter Ruge senest 26. november på tlf el. e-post: Paulus et spejl, en gåde Skuespilleren Caspar Koch giver i Egen kirke en dramatisk fremstilling af Paulus liv og forestillinger. En spændende indføring i apostelens liv og tankeverden. Onsdag d. 23. januar kl som formand og Ejvind Bojsen som næstformand, mens Carl Chr. Schink fortsat er kirkeværge. Julelegat Menighedsrådet har fra Fabrikant Mads Clausens Fond fået stillet et beløb til rådighed til uddeling blandt trængende i juletiden. Ansøgning eller forslag til Sognepræst Peter Ruge. KIRKEBIL Kirkebilen bestilles hos GF-Taxi på telefon senest dagen før gudstjenesten. "Kirkebil" er til rådighed for enhver, der ikke selv kan skaffe sig transport til kirke BESØG AF PRÆSTEN Mennesker, der ønsker besøg, er velkomne til at henvende sig. Det gælder besøg i hjemmet såvel som på sygehus og på plejehjem. På samme måde kan man lave aftale om personlig samtale i Præstegården. Peter Ruge Islam i Danmark En foredragsrække om ligheder og forskelle, om dialog og konfrontation mellem Islam og kristendommen. Fjendebilleder og hvad man gør ved dem. Svenstrup Præstegård 11. feb. Kl Islam en religion og en livsstil i Danmark. Egen Præstegård 19. feb. Kl Samtaler om Gud og om menneskets skæbne, Notmark Præstegård 5. marts kl Islam nutid og historie, Nordborg præstegård 11. marts kl Udførligt program kan afhentes i kirken eller tilsendes. MENIGHEDSRÅDET Ny formand Menighedsrådet har på sit seneste møde konstitueret sig med Thomas Damgaard MENIGHEDSRÅDET Thomas Damgaard (formand), Carl Chr. Schink (Kirkeværge) Bente Pedersen, Ejvind Bojsen Jonna Olsen, Maja Jørgensen, Jette Wolff, Kristensen, Peter Ruge Kommende møder: 8. januar Menighedsrådets møder er offentlige og afholdes i Konfirmandstuen ved Præstegården. KIRKEGÅRDEN Graver og kirketjener Torben Nielsen træffes i arbejdstiden på kirkegården og på telefon DØDE OG BEGRAVEDE Harry Nielsen, Havnbjerg Jørgen Nicolajsen, Vestetoften Tove Davidsen,. Stevning DØBTE Asbjørn Damsø Petersen, Havnbjerg December 2001 Side 5 af 19 E SvenstruPPe

6 Valg til E Svenstruplaug Vi har nu fået kandidater ind til Laugets næste 4 årige periode. Foreslåede?? Inge Good, Voldgade 18 modtager valg?? Gert Wonsyld, Nordborgvej 50 modtager valg?? Kurt Nissen, Skoletoften 2 modtager valg?? Arne Buch, Kirketoften 17 modtager valg?? Per Jacobsen, Sandvej 2 modtager valg?? Bente Purup, Sandvej modtager valg Foreslåede, men modtager ikke valg i denne omgang: Arne Madsen (Ugebjergvej 15), John Jacobsen (Skoletoften 26), Else Rasmussen (Ugebjergvej 24), Jytte Koch (Ugebjergvej 39), Kim Christiansen (Vestetoften 18), Birgitte Bay (Vestetoften 36), Gundhild Brunke (Sandvej 28a), Ove Clausen (Skærveagervej 5), Finn Broesby Olsen (Brokbjergvej 1). Vi har personer, der er villige til at køre E'Svenstruplaug de næste fire år, og såfremt der ikke kommer indsigelser inden den 15 december 2001 vil Inge, Bente, Gert, Kurt, Arne og Per være valgt til at varetage vore interesser i Lauget. Valgudvalget Magda Petersen, Viggo Nielsen. December 2001 Side 6 af 19 E SvenstruPPe

7 Nyt fra Skolen Julefest Torsdag den 6. december kl holder skolen sin årlige julefest på skolen i Svenstrup. Der bliver lejlighed til at danse om juletræ i skolegården, gå på forældreforeningens cafe, se nisseteater og sidst, men ikke mindst opleve 3. klasse gå Lucia-optog. Eleverne opstiller forskellige boder, hvor de sælger ting, som de har produceret i Unicef-ugen. Overskuddet går til Unicefs børnearbejde. Den nyvalgte forældreforening er selvfølgelig på pletten for at tjene penge til vore børns lejrskole og hytteture i foråret. Vi håber, at der kommer ligeså mange mennesker, som der plejer, så vi kan få en rigtig hyggelig aften. Juleafslutning Sidste skoledag inden jul er fredag den 21. december. Som sædvanlig skal vi i kirke. Det er i år fra kl til 11.10, og når vi kommer hjem fra kirken, holder vi juleferie. Arrangementer i skoleåret 2001/2002 Torsdag den 6. december Julearrangement. Svenstrup Tirsdag+onsdag+torsdag den marts Skolefester. Stevning Tirsdag+onsdag den 6+7 maj Forårskoncerter. Stevning Torsdag den 20. juni Sidste skoledag. Svenstrup Refleksbrikker Også i år har alle elever fået uddelt refleksbrikker, og vi vil opfordre alle forældre til at se efter, om børnene husker at tage refleksbrikken på. Det er en ekstra sikkerhed i denne mørke vintertid, hvor det er svært at se de svage trafikanter. I løbet af december kommer politiet på besøg i en tilfældig klasse. Hvis alle i klassen bærer refleks på deres overtøj, får klassen 500 kr til klassekassen. Hvis bare 1 elev ikke har refleks på, får man ingen penge. Dette kan yderligere være en grund for forældre til at se efter refleksbrikken, for det er altså ikke sjovt at være den ene elev, der er skyld i, at klassen går glip af 500 kr. Ejvind December 2001 Side 7 af 19 E SvenstruPPe

8 Lys på cyklen Så er tiden kommet, hvor man skal have lys på cyklen om morgenen. Vi oplever alt for mange elever, der kommer drønende om morgenen uden lys på, og med de farlige vejkryds, som vi har både i Svenstrup og i Stevning er det nok ikke lige den smarteste måde at ankomme på. Jeg vil opfordre alle forældre til at checke, om deres barn har lys på cyklen. Vi skal nok gøre vores bedste her på skolen, men det er altså i sidste ende forældrenes ansvar. Godt nok går det stærkt, men 7. august 2001 begyndte 1. klasses skoleår. 9. august blev følgende sagt i 1. klasse: Så nu kan vi læse, hvornår skal vi ha engelsk? 20. november Vi arbejder nu godt nok stadig med at lære at læse og skrive, men i dag var vi til valg. Jo det går stærkt i 1. klasse. Og det er dejligt for børnene at være blevet store i hvert fald meget større end de små i børnehaveklassen. Men dejligt er det stadig at få lov til at kigge ind til Susanne, og hyggeligt er det også, når vi arbejder sammen med de små om tirsdagen i Stevning. Og så var der det med hastigheden vi kan sagtens bruge 3 timer på turen fra Børnehuset til stranden og tilbage igen!!! Men så er der også fundet mange orme, snegle, sten og svampe. Og jeg tror mangen en edderkop ender sine dage i en lomme fra 1. klasse. Hos Knud og Inge Margrethe har 1. klasse lært både om matematik og om affald. Og hvis vi alle var ligeså omhyggelige som 1. klasse, fandtes der ingen glasskår, plastik eller søm i græs og hæk i Svenstrup og omegn. 1. klasse lærer også de fleste sange til vores fredags morgensang. Og det er en fornøjelse både at se og høre. Og lidt engelsk sniger sig ind, når vi synger Happy Birthday. Peter og Ulven og alle de mange, mange spændende ting vi skal nå i 1. klasse. Og dejligt er den en morgen i det tidlige efterår at møde og høre en lille bog blive læst op for de andre. Jo nu kan de dansk i 1. klasse. Og jo, det går stærkt i 1. klasse. Meget stærkt. Men vi venter nu lidt med det der engelsk. Inger I dansk knokler alle børn og Kjeld og jeg med bogstaver, Læsefidusen, bibliotek, December 2001 Side 8 af 19 E SvenstruPPe

9 Udviklingsprojekter I indeværende skoleår arbejder vi på skolen med 4 udviklingsprojekter: Projekt Status Handleplan Parkeringspladsproblemer Forventninger Unicefskole Legeplads Alt for mange forældre bruger skolens parkeringsplads om morgenen for at sætte deres børn af. Skolebestyrelsen har ønsket, at der iværksættes en kampagne med det formål at mindske problemet. Vi har ikke pt. en fælles udmelding om gensidige forventninger mellem skole og hjem Hjortspringskolen har først i år meldt sig som Unicefskole. Legepladsen i Svenstrup er i en dårlig forfatning. Den er nedslidt og en del at træet er råddent. Den er ellers populær nok, men den giver ikke de store udfordringer i børnenes leg. I uge 43 iværksættes en skiltekampagne, hvor der på en rød plade hver dag bliver opsat et ord eller en sætning. Budskabet bliver bygget op over ugens 5 dage og sidste dag afsløres, hvad budskabet er. I august 2001 iværksættes en forventningsdebat, startende med en pædagogisk dag. På den pædagogiske dag deltager det pædagogiske personale samt skolebestyrelsen. Derefter fortsætter debatten i hhv. pæd. råd samt skolebestyrelse. Arbejdet skal resultere i en fælles udmelding af forventninger mellem skole og hjem. Det 1. projekt løber af stabelen i uge Ugen gennemføres som en emneuge, hvor eleverne skal arbejde med forskellige ulande på tværs af klasser. Arbejdet skal resultere i et produkt, som skal sælges til skolens julearrangement torsdag den 6. december Overskuddet går til Unicef. Legepladsen laves i samarbejde med Udviklingshøjskolen Egen Mark. Der etableres en Tarzanbane samt legeredskaber med legetårn.?? Juni 2001: Tegninger færdige.?? Okt : Egen Mark starter produktionen af legeredskaberne.?? Forår 2002: Legepladsen etableres.?? maj 2002: Indvielse af legepladsen.?? Pris: kr December 2001 Side 9 af 19 E SvenstruPPe

10 Astmabørn og tandsundhed Fra Nordborg Børnetandpleje har vi modtaget flg. artikel: Astmabørn har ikke kun svært ved at trække vejret. Nej, mange af dem risikerer også at få flere huller i tænderne end deres kammerater. Mens den generelle tandsundhed i Norden er blevet bedre i løbet af de sidste 25 år f.eks. er antallet af huller i tænderne faldet med 60-80% blandt børn og unge har astmabørn stadig mange huller. I mange år har læger og tandlæger vidst at den forebyggende astmamedicin med steroider f.eks. Spirocort, giver større risiko for svamp i munden, dog mest hos voksne. Nu viser nyere undersøgelser at anfaldmedicinen med Beta-2-agonister f.eks. Bricanyl og Ventoline påvirker produktionen af spyt og spyttets sammensætning. Medicinen gør, at astmabørnene danner mindre mængder af spyt, og det spyt, der laves, er åbenbart dårligere og indeholder bl.a. mindre mængder protein og kalk og er mere surt, dvs. har lavere ph-værdi. Desuden gør astmaen, at barnet ofte trækker vejret gennem munden mundånder og det udtørrer munden for spyt, hvilket ofte øger lysten til søde halspastiller eller andet slik. Alt i alt giver det en betydelig øget risiko for at få huller. Tandlægerne anbefaler fluor fra både fluortyggegummi og fluor-tandpasta for at hæve ph-værdien i munden hos astmatikere i Beta-2 behandling. Et stykke tyggegummi sukkerfrit og eventuelt med fluor sætter både gang i spytproduktionen, neutraliserer syren i spyttet og fluoren er med til at styrke emaljen. Forældre til astmabørn skal være ekstra omhyggelige, når de børste børnenes tænder. Et barn kan ikke selv børste sine egne tænder grundigt nok før de er år og motorikken er tilstrækkelig udviklet. Nogle børn har måske behov for ekstra tandlægekontrol, hvor tandlægen f.eks. pensler fluor direkte på tænderne. Daglig tygning af et stykke fluortyggegummi virker også forebyggende. Det kan købes i håndkøb på apoteket under navnet Fluorette og koster ca. 48 kr. for 90 stk. Børnelæge Hans-Peter Jacobsen anbefaler også daglig brug af sukkerfrit tyggegummi og peger på et andet problem når en person mundånder, er det ikke altid pga. astma. Er man udtalt tæt i næsen og har man ikke en sæsonrelateret allergi, så er det en god idé at få tjekket, om det i stedet er polypper, der blokerer næsen. Også selvom barnet tidligere har fået fjernet polypper de kan jo komme igen. En svensk undersøgelse viser, at unge på 15 år med astma har mange flere huller, når de går ud af folkeskolen, end deres ikkeastmatiske venner. Der er i øjeblikket en dansk undersøgelse i gang, hvor tandlæge Pia Wogelius er ved at skrive en ph.d.- afhandling om emnet og resultaterne ventes klar til næste år. Forebyg astma-huller.?? Børst barnets tænder grundigt mindst 2 gange hver dag børn under 10 år bør ikke selv have ansvaret for tandbørstning.?? Børst altid tænder på barnet efter det har taget sin medicin eller giv det som minimum et stykke tyggegummi sukkerfrit og evt. med fluor.?? Børst kun med fluortandpasta?? Undgå slik og søde sodavand?? Fortæl tandlægen om barnets medicinforbrug?? Gå evt. oftere til tandlægekontrol?? Vær opmærksom på forandringer i barnets mund December 2001 Side 10 af 19 E SvenstruPPe

11 Spareforeningen SVENSTRUP STEVNING SPAREFORENING JULENS GLÆDE Indbydelse til lottospil på Svenstrup Forsamlingshus Søndag den 2.december 2001 kl Der spilles om 45 gevinster gæs, ænder, og kalkuner m.m. + stor ekstra gevinst. Kalkunerne er friskslagtede. Gæssene er friskslagtede, men frosne. Der er også kinesisk lotteri og pausespil. December 2001 Side 11 af 19 E SvenstruPPe

12 Nyt fra Børnehuset BØRN I november fik vi 3 nye små 3 årige børn. De er i gruppen hos elefanterne, som til januar får endnu 4 nye kammerater. PERSONALENYT Elefanterne har fået en øvelsespraktikant fra seminariet. Birgitte skal være her til sidst i januar. Susanne fra skolegruppen holder forældreorlov fra 1. februar og ½ år frem. Søsser er fortsat ledervikar i Havnbjerg Børnehus. Fællesinstitutionen Lavensby- Havnbjerg er endnu ikke en realitet, så AKTIVITETER 12 november har vi holdt laternefest. Som tidligere år var der stor tilslutning omkring 200 personer deltog først i bolle og kakao drikning og derefter på ruten rundt i Stevning. December måned byder på mange aktiviteter. Der holdes julefrokost i de respektive børnegrupper. Vi laver julegaver. Klipper og klistre. Sidste dag inden ferien byder vi på gløgg og æbleskiver. Efter jul og frem til juni vil Børnehuset deltage i et stort projekt arrangeret af seminariet i Aabenraa. I skolegruppen er der kommet et nyt barn sidst i oktober. 1.december udmeldes 3 børn fra skolegruppen. Søsser fortsætter i Hjortspring og Havnbjerg. FORÆLDRE I november tilbydes forældresamtaler for kommende skolebørn. I januar tilbydes forældresamtaler i skolegruppen. Vi skal være med i en musical sammen med en hel masse andre institutioner i Sønderjylland. Projektet er for børnehavegruppen. Projektet starter med 4 fælles aftner for det inplicerede personale, derefter inddrages børnene. Vi glæder os meget. BØRNEHUSET ØNSKER ALLE EN GLAD DECEMBER OG GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR. Venlig hilsen Søsser December 2001 Side 12 af 19 E SvenstruPPe

13 Fra Lokalhistorisk arkiv Mennesker, jeg har kendt Denne gang vil jeg fortælle om Willy. De fleste, der har boet i Stevning i Willys tid, husker ham. Især børnene, som han var en rigtig god ven for. Han var født Wilhelm Struckmann i Tyskland 19--?. Som søn af Ernst Struckmann. Willy var handicappet, men hans intelligens og interesse for sine omgivelser og hele samfundet fejlede ikke noget. Når jeg ser Willy for mit indre blik, er det især øjnene, som var vågne og lysende af klogskab. Willys nevø, Povl Struckmann, skriver i sine barndomserindringer: Min onkel Willy var ungkarl og boede på loftet over aftægtsboligen. Han var barn af min Opas 1. ægteskab og derfor Omas stedsøn. Efter Opas død blev han boende i mange år indtil Omas død i Willy var handicappet af en arvelig sygdom, der var i familien og bevirkede, at rygsøjlen hos drenge kunne vokse i et S, men den forkerte vej. Resultatet var, at disse drenge så ud som dværge og fik en pukkel på nakken. Det arvelige gen, som førte sygdommen videre, kunne kun ske efter de kvindelige medlemmer af familien og kun når der fødtes drenge. Willy var et af disse børn, en han havde, til trods for dette handicap, arbejdet på teglværket, da dette endnu var i gang, som brænder. Det er den, der sørger for at der kommer kul ned i ovnen på de rigtige steder og på de rigtige tidspunkter. Men efter at teglværket var holdt op, fik han til opgave at passe de ca. 100 slagterisvin, der var på Gøllinggård, uden løn men for kost og logi. Den eneste indtægt han havde, var de få kroner han kunne skaffe sig ved at flette kurve af pil om vinteren. Pilekvistene skar han selv, fordi han vidste, hvor de rigtige piletræer groede. Sammen med de få renteindtægter, som han havde af den lille kapital, han havde arvet efter sin far, Kr. 4000,-, voksede kapitalen alligevel. Willy var også god til at få noget ud af gamle ting. På sin daglige spadseretur gik der sjældent en dag, hvor han ikke havde et eller andet med hjem, alt kunne bruges. På grund af handicappet var Willy også dårlig til bens, og da han havde værelse på loftet, skulle han ned ad en vindeltrappe, hvilket tog sin tid. Engang da han lå i sengen med influenza, blev han meget trængende og skulle lade vandet. Vinduet fra hans værelse lå ovenover WC et, og han tissede derfor ud ad vinduet, men der må have været søndenvind, for Oma kunne ikke forstå, at det pludselig begyndte at regne og hun skyndte sig at lukke vinduet. Hun kiggede op og opdagede, at det ikke var nogen helt almindelig regn, hvorefter Willy fik alle tiders skideballe. Willy havde indrettet et værksted i et gammelt hønsehus bag ved laden. Han havde en støbejerns kakkelovn og en motor til at drive en drejebænk, hvor han kunne dreje håndtag til det hjemmelavede værktøj, som han fremstillede af gamle forketænder. Motoren var en gammel vandkølet bådmotor, så Willy havde lavet et arrangement med slanger, der gik udenfor en tønde med vand, der så skulle køle motoren, det virkede udmærket. Værkstedet var tapetseret med fine kulørte billeder fra Hjemmet og Familie Journalen, fordi disse blade endte deres dage i kakkelovnen efter at Willy havde læst dem. Han vidste besked med stort set alt, hvad der rørte sig i tiden. Willys værksted ar samlingspunkt for mange børn. Når cyklen var i stykker, havde Willy som regel den reservedel, der skulle til. Det bedste var, at reparationen var gratis. Dette lager af cykeldele var en del af udbyttet fra de mange gåture med en stok, som selvfølgelig var hjemmelavet. Min søster og jeg ville gerne drille Willy. Engang fyldte vi skorstenen med sne, og da December 2001 Side 13 af 19 E SvenstruPPe

14 Willy tændte op, begyndte sneen at smelte, og ilden gik ud. Eller vi stoppede udstødningen til motoren til, så han ikke kunne starte den. Vi kunne også finde på at gemme de kurve, han havde lavet og som snart skulle leveres. Vi var nogle onde sataner, men Willy elskede at drille os, så vi mente nok, han havde fortjent det. Vi kunne lave en masse spændende ting i Willys værksted. Især kunne vi godt lide at smelte bly. Så blev kakkelovnen åbnet og en beholder med blystumper blev anbragt i de varme gløder indtil blyet var smeltet. Når vi så hældte det varme bly en spand med koldt vand fik vi de mærkeligste figurer ud af det. Willy lærte os også at hærde stål i kakkelovnen. Willy kunne også godt lide at sætte os børn på en prøve. Han udsatte en præmie på 100 kr. til min fætter Kurt fra Gråsten, hvis han fik den bedste realeksamen i Gråsten skole og minsandten om ikke Kurt fik det og pengene faldt omgående. Jeg blev sat på en lignende prøve. Jeg fik på et tidspunkt 5 kr. om ugen for at rygte køerne og jeg ødslede alle pengene væk på slik. Willy havde regnet ud, at hvis jeg sparede alle mine penge op inden jul, så kunne jeg spare 100 kr. sammen, og han ville doble op, så jeg kunne købe mig et Certina ur. At det netop skulle være Certina skyldtes, at Willy havde forstand på Ure og kun købte kvalitet. Han havde nemlig haft et stort ønske om at blive urmager, men p.g.a. sygdommen mente hans far ikke, at det kunne betale sig at give knægten en uddannelse. Lægerne havde nemlig sagt, at drengen ikke ville blive ældre end 30 år. Willy blev næsten 80 år. Såvidt Povl Struckmanns beretning om sin onkel. Mine børn har også mange gode minder om Willy og det har de fleste af de børn, der voksede op i Stevning i de år. De lærte mange gode ting i hans lille hus bag laden på Gøllinggård. Sommetider kom de hjem med en lille kurv, en lerskål eller andre ting, som de selv havde lavet under Willys kyndige vejledning. De undlod heller ikke at fortælle os forældre, som altid havde så frygtelig travlt, at der var så hyggeligt ude hos Willy, han havde nemlig tid til dem. Det var uanset om det var en cykel, der skulle repareres eller et par våde handsker, der skulle tørres. Lidt almindelig dannethed og opdragelse fik de også med i købet. Jeg tror aldrig de så meget som tænkte på at drille ham. Willy var deres ven, som de aldrig glemmer. Ingrid Dall December 2001 Side 14 af 19 E SvenstruPPe

15 Svenstrup Frivillige Brandværn Juletræsfest Svenstrup Frivillige Brandværn afholder juletræsfest Søndag den 9. December kl. 14 til 16:30. Vi mødes til en hyggelig eftermiddag på Brandstationen hvor Julemanden kommer forbi med godteposer. Der er mulighed for at købe gløgg og æbleskiver. Tilmelding med hensyn til godteposer senest den 6. December! Godteposterne koster 15 kr. Tilmelding kan ske til: Leif Melchior tlf Bent Byllemos tlf Torben Sprenger tlf Vel mødt! December 2001 Side 15 af 19 E SvenstruPPe

16 Nyt fra vandværket Vandværkets åben-hus arrangement d. 22/9 var godt besøgt. Mange benyttede lejligheden til at se, hvordan vores drikkevand bliver håndteret inden vi tapper det ud af hanerne. En af vandværkets 3 råvandsboringer er i øjeblikket taget ud af brug, da råvandspumpen er stået af. Vi har fået et tilbud på udskiftning af pumpen fra en udenbys samt en lokal håndværker. Ny pumpe med tilbehør løber op i ca kroner. Vi har foretaget en pejling af vores 3 boringer, vandspejlet ligger i meters dybde, hvilket er lidt højere som i 85, hvor de lå i meters dybde. Grundfos har med disse målinger regnet den nye pumpes størrelse ud. Svenstrup Vandværk har sammen med Nordborg Kommune og Svenstrup Brandværn valgt at nedlægge en brandhane på Skærveagervej. Brandhanen var utæt, og det blev for kostbart at reparere den. Automatikken på Svenstrup Vandværk kører nu perfekt, efter at vi fik løst nogle fugtproblemer. Vi har fra vores programmør fået installeret et rapport system på vandværkets pc er, så vi kan se det daglige forbrug af udpumpet vand, samt overvåge pumperne. På bestyrelsens vegne. Flemming Christiansen JULEGAVE IDÉ Skøjter sælges 2 par skøjter sælges. str.41 og næsten ikke brugt. Pris: 100 kr. pr.par Henvendelse til Henning Hansen Ugebjergvej 19 Svenstrup Tlf.: December 2001 Side 16 af 19 E SvenstruPPe

17 December 2001 Side 17 af 19 E SvenstruPPe

18 Aktivitetskalender..november 2001 Lørdag d. 1. dec. Kl Udstilling i Stolbroladen Søndag d. 2. dec. Kl. 10:00 Gudstjeneste (1. søndag i advent) Svenstrup Kirke Kl Udstilling i Stolbroladen Kl. 19:00 Lottospil Spareforeningen Forsamlingshuset Tirsdag d. 4. dec. Kl. 19:00 Kirkehøjskole (tilmelding senest 26. nov.) Præstegården Torsdag d. 6. dec. Kl. 18:30 20:30 Julefest Hjortspringskolen i Svenstrup Søndag d. 9. dec. Kl. 14:00 Juletræsfest Brandværnet Brandstationen Kl. 19:30 Gudstjeneste (2. søndag i advent) Svenstrup Kirke Tirsdag d. 11. dec. Kl. 19:00 Møde om sikker skolevej Forsamlingshuset Søndag d. 16. dec. Kl. 16:00 Vi synger julen ind Svenstrup Kirke Fredag d. 21. dec. Kl. 10:30 Skolens Juleafslutning Svenstrup Kirke Søndag d. 23. dec. Kl. 10:00 Oksbøl Kirke Svenstrup Kirke Mandag d. 24. dec. Kl. 15:00 Juleaften Svenstrup Kirke Kl. 16:30 Juleaften Svenstrup Kirke Kl. 23:30 Julenat Svenstrup Kirke Trsdag d. 25. dec. Kl. 16:00 Juledag Svenstrup Kirke Onsdag 26. dec. Kl. 19:30 2. Juledag Svenstrup Kirke Søndag d. 30. dec. Kl. 10:00 Gudstjeneste Svenstrup Kirke Tirsdag d. 1. jan. Kl. 16:00 Nytårsdag Svenstrup Kirke Søndag d. 6. jan. Kl. 10:00 Hel. 3 kong. Svenstrup Kirke Søndag d. 13. jan. Kl. 10:00 Gudstjensete Svenstrup Kirke Søndag d. 20 jan. Kl. 10:00 Spejdernes nytårsparade Svenstrup kirke Søndag d. 20. jan..sidste frist for indlæg til E SvenstruPPe december nummer Søndag d. 27. jan. Kl. 16:00 Ole Werth Sørensen Svenstrup Kirke 1 feb....udkommer E SvenstruPPe Februar nummer Søndag d. 3 feb. Kl. 10:00 Gudstjeneste Svenstrup Kirke Søndag d. 10. feb. Kl.10:00 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 22/12 til 02/01 incl. Skolens juleferie (..husk, at efterfølgende nummer først udkommer til februar 2002) (...uden ansvar) December 2001 Side 18 af 19 E SvenstruPPe

19 December 2001 Side 19 af 19 E SvenstruPPe

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO December 2012 Siden sidst. Sne, sne, sne.. Først var det vores penge der var indefrosset, og nu har sne og frost gjort, at færdiggørelsen af legepladsen bliver lidt forsinket.

Læs mere

Juli / Aug. 2000 Nr.6 /24.årgang

Juli / Aug. 2000 Nr.6 /24.årgang Juli / Aug. 2000 Nr.6 /24.årgang Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Nyt fra Kirken Ny graver? 3 Sommerudflugt 3 Sommerkoncert 3 Budbringer Job på Hjortefarm 4 Dreng søger fritidsjob 4

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO November 2012 Siden sidst. Vi havde en morgen i november kontrolbesøg af politiet, som især kiggede efter cyklister uden lys. Der var kun ganske få elever, der havde glemt

Læs mere

Nyhedsbrev Januar/februar

Nyhedsbrev Januar/februar Så blev det vinter Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Januar/februar BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

en sidste rest af sommertid November 2003 Nr.9 /27.årgang

en sidste rest af sommertid November 2003 Nr.9 /27.årgang November 2003 Nr.9 /27.årgang Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Nyt fra Kirken Fortælling fra krigen 3 Kirkens indvielse 3 Kirkebogen 3 Ungdomsforeningen Hjælp!! 5 Kontaktpersoner 5

Læs mere

en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Månedsblad december 2009 Fra skolelederen: I uge 48 havde vi atter en aktivitetsuge, denne gang stod ugen i julens tegn. Klasserne er blevet pyntet, juletræet er kommet op og er blevet pyntet med hjemmelavet

Læs mere

God Jul og Godt Nytår Fra alle os

God Jul og Godt Nytår Fra alle os December 2000 Nr.10 /24.årgang Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Brandværn juletræsfest 3 Hjortspringskolen 4 Julefest 4 Glæden ved læsning 4 Årets arrangementer 5 Udviklingsprojekter

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Kommentar. Det er ganske vist! Svenstrup Hjemmeside www.svenstrup-als.dk. Redaktion Lasse Andersen 74 45 62 73 Gert Wonsyld 74 45 63 00

Kommentar. Det er ganske vist! Svenstrup Hjemmeside www.svenstrup-als.dk. Redaktion Lasse Andersen 74 45 62 73 Gert Wonsyld 74 45 63 00 Juli/Aug. 2005 Nr.6 /29.årgang Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 E Svenstruplaug Strandrensning 3 Nyt fra Kirken Konfirmandopstart 4 Udflugt til Flensborg 4 Gudstjenesteværksted 4 Studiekreds

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 1. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/12-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, 23869786,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 1. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/12-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, 23869786, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 1. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/12-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, 23869786, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening Syng julen

Læs mere

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE:

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE: AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12

Læs mere

UGEBREV nr. 18 uge 51 Årgang 6

UGEBREV nr. 18 uge 51 Årgang 6 UGEBREV nr. 18 uge 51 Årgang 6 Juleferie Så blev det lige pludselig juleferie igen efter en meget hyggelig og god december måned på friskolen. Vi har som sædvanligt været i kirke her til morgen, så vi

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen. Hockey finale Aab Hallen BEMÆRK Nyhedsbrev December DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

Henrik Weinkouff Skoleleder

Henrik Weinkouff Skoleleder Skolebladet Lucia Nyt skoleblad Som noget nyt vil Torslev Skoles skoleblad udkomme elektronisk. Og vi vil ligge os i selen for at få bladet til at udkomme hver måned, når eleverne er her. Der vil altid

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2013/2014 Nr. 5 Kalenderen skoleåret 2014 2015 Skolens aktivitetskalender kan ses på forældreintra og skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk/fo Ferieplan for

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke KOM OG VÆR MED!!!!!!!!! AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke KOM OG VÆR MED!!!!!!!!! AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Julen 2016 i Holbøl kirke

Julen 2016 i Holbøl kirke Julen 2016 i Holbøl kirke Med fredslys fra 1. søndag i advent til helligtrekonger. 1 Advent er forventning og forberedelse til julen, hvor vi fejrer, at Jesus kom til verden. Adventskrans, julekrybbe,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

nyt Juleoptog i Lunde. Aktivitetskalender for sognets beboere November 2010

nyt Juleoptog i Lunde. Aktivitetskalender for sognets beboere November 2010 nyt Aktivitetskalender for sognets beboere Juleoptog i Lunde. November 2010 Hej alle børn og voksne! Så har vi igen haft kontakt til julemanden, og han har bekræftet, at han igen i år lægger vejen forbi

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Nyhedsbrev december 2015

Nyhedsbrev december 2015 Nyhedsbrev december 2015 Fælles Bedsteforældredag. Der var julehygge over alt den 27. november, der blev lavet nogle flotte juledekotationer. Vi vil lige sige tak til Lene og? for hjælpen til julefrokosten,

Læs mere

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt ARRILD NYT Infobrevet No. 1. - 4. kvartal 2011 Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt Nyt infobrev til alle i Arrild sogn Som et nyt tiltag i Arrild sogn, vil støtteforeningen for Arrild

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

November 2005 Nr.9 /29.årgang

November 2005 Nr.9 /29.årgang November 2005 Nr.9 /29.årgang Elever på motionsløb, i skolens motions uge Indhold side Kommentar 2 -forside billede -trafik -økonomisk håndsrækning Redaktion & Kontaktudvalg 2 Spareforening 3 Spejderne

Læs mere

December 2012 Januar Julemarked på Lyngparken.

December 2012 Januar Julemarked på Lyngparken. December 2012 Januar 2013 Julemarked på Lyngparken. Aktiviteter på Lyngparken i december Mandag, den 3. Tøjsalg fra kl. 10 til 13 Tirsdag, den 4. kl. 11 Julefrokost for beboere og personale. Personalet

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

. er du klar til fastelavn, jeg har fundet masken. Februar 2002 Nr.1 /26.årgang

. er du klar til fastelavn, jeg har fundet masken. Februar 2002 Nr.1 /26.årgang Februar 2002 Nr.1 /26.årgang Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Hjortspringskolen Skolefester 3 Ferieplan 2002 / 2003 3 Hærværk 3 Sikker skolevej 4 Hjortspring Børnehus 5 Nyt fra Kirken

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja!

På stjernetæpper lyseblå skal glade vi til kirke gå. Halleluja, halleluja! Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Kirkekontor, kordegn: tagensbo.sogn@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk, tlf. 5354 5546 Klaus Møller, organist

Læs mere

Fredag den 25.november 2016

Fredag den 25.november 2016 den 25.november 2016 Så er juleforberedelserne allerede gang, og i morgen når der er Juleklippedag vil hele skolen og Krabben blive udsmykket med diverse julepynt, og juletræet stå klar til at blive tændt.

Læs mere

Landsbynyt December 2011

Landsbynyt December 2011 Landsbynyt December 2011 Kære forældre Julen er forventningernes tid i hvert fald hos alle de børn, vi er sammen med hver dag i Sebber Landsbyordning. Forventning og glæde ser vi i deres ansigter, når

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Dus Mellervang. Børnerådet. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst. www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar

Dus Mellervang. Børnerådet. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst. www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar Børnerådet Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Skolenyt uge 45

Skolenyt uge 45 Skolenyt uge 45 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Endnu en uge er gået. Vi har i denne uge været ramt en del af sygdom både blandt børnene, personalet og personalets børn. Men vi har forsøgt at

Læs mere

Hermed lidt praktiske oplysninger omkring jul og nytår!

Hermed lidt praktiske oplysninger omkring jul og nytår! [deadline mandag kl. 8.30] Hermed lidt praktiske oplysninger omkring jul og nytår! Tirsdag den 17. dec. Fredag den 20. dec. Juleafslutning i domkirken kl.18.00 Juleafslutning i klasserne og julespil i

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn November 2014

AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn November 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn November 2014 Indhold: Vennekredsen: Bankospil Borgerforeningen: Opråb Friskolen: Ny legeplads Friskolen: Åben skole Lyne Brugs:

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

Afslutning på folkedanse-sæsonen.

Afslutning på folkedanse-sæsonen. Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2015 31. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning på folkedanse-sæsonen. Midtvejsholdet tager 9.marts på besøg i Ringkøbing, hvorfor

Læs mere

Juleaften II Sct. Pauls kirke 24. december 2015 kl Salmer, trykte: 94/119// Hvad er det, der gør jul til noget særligt /104/121

Juleaften II Sct. Pauls kirke 24. december 2015 kl Salmer, trykte: 94/119// Hvad er det, der gør jul til noget særligt /104/121 1 Juleaften II Sct. Pauls kirke 24. december 2015 kl. 14.30. Salmer, trykte: 94/119// Hvad er det, der gør jul til noget særligt /104/121 Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 2,1-20 Bøn. Lad os bede!

Læs mere

16 Årgang Nummer 4 December 2010

16 Årgang Nummer 4 December 2010 16 Årgang Nummer 4 December 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

.forår i luften? Maj 2001 Nr.4 /25.årgang

.forår i luften? Maj 2001 Nr.4 /25.årgang Maj 2001 Nr.4 /25.årgang Indhold side Kommentar Lokalhistorisk Forening 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Svenstrup Ringridning 3 Læserbrev vedr. Vandværket 4 Svar fra Vandværket 6 Annonce Zoneterapi 6 E Svenstruplaug

Læs mere

Jule-gudstjeneste ,00 - Brændkjærkirken

Jule-gudstjeneste ,00 - Brændkjærkirken Jule-gudstjeneste 241214 14.45 + 16,00 - Brændkjærkirken Prædiken af: sognepræst Ole Pihl Bibeltekster: Es 9,1-6a, Luk 2,1-14 Salmer: DDS 94 Det kimer nu DDS 117 En rose så jeg skyde DDS 120 - Glade jul

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN MARIA BAASTRUP JØRGENSEN ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN KATEKISMUS kristendom fra top til tå MIN MINI NÆSE FOR SKABELSE Første Mosebog kapitel 1 og 2 Engang var der ingenting, kun mørke og stilhed. Verden

Læs mere

Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café

Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café Årgang 7, nr. 11 November 2017 Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café Nyt fra Centerlederen Så er nisserne flyttet ind Solstrålen har igennem nogen tid haft gang i nisserierne,

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET. Nytårsaften uden fyrværkeri?

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET. Nytårsaften uden fyrværkeri? Nytårsaften uden fyrværkeri? Efter år 1900 blev det almindeligt at fyre fyrværkeri af. Før hen var det kun soldater og jægere der skød op i luften for at markere årsskiftet. Dengang var det også skik at

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning.

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning. UGEBREV nr. 09 uge 41 Årgang 6 Temauge Vi har haft en rigtig god temauge, hvor der forhåbentlig er blevet flyttet lidt i vores hoveder, så vi ved hvad mobning er, og vi ved hvordan man er en god kammerat.

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

KvongPosten Januar 2018

KvongPosten Januar 2018 KvongPosten Januar 2018 Nytårsskål i Kvong Mandag den 1. januar kl. 15.00 efter gudstjenesten er der mulighed for, at ønske hinanden godt nytår og menighedsrådet er vært for et lille glas og et stykke

Læs mere

Danmarks Riges Grundlov den 5. juni 1849 Grundlovsdag, en god dag for Danmark. Juni 2008 Nr.5 /32.årgang

Danmarks Riges Grundlov den 5. juni 1849 Grundlovsdag, en god dag for Danmark. Juni 2008 Nr.5 /32.årgang Juni 2008 Nr.5 /32.årgang Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Sankt Hans fest ved Nygård 3 Nyt fra Kirken Afskedsgudstjeneste 4 Kirken i efteråret 4 Konfirmander 2009 4 Nørreskov-Skolen

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

Datid. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges.

Datid. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges. Datid rejser www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges. John læser på DTU, da han var yngre.

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Hindholm NYT. Hindholm Privatskole

Hindholm NYT. Hindholm Privatskole Hindholm NYT Hindholm Privatskole Kort nyt Skolevejledning Mie Hansen er skolens nye skolevejleder. Hun har kontor i bygning B på 1. sal. Mie kommer fast på skolen hver tirsdag formiddag og ellers efter

Læs mere

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16.

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16. Vi er kommet godt i gang efter ferien - og vi får rigtig tit besøg af de børn, som nu er startet i skole både i vuggestuen og i børnehaven. Som I kan se, er barnevognsskuret næsten klar til at komme i

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Det betyder at Tove har sidste dag i Børnehuset Nøddehegnet, fredag den 19. dec., hvor hun tager

Det betyder at Tove har sidste dag i Børnehuset Nøddehegnet, fredag den 19. dec., hvor hun tager VI TAGER AFSKED med en god kollega, en dygtig pædagog, børnenes ven og ambassadør. Tove på Knasterne, har valgt at gå på efterløn, og fratræder med udgangen af året 2014. Det betyder at Tove har sidste

Læs mere

Vinder af månedens opgave og en lille hyggepakke - er Johannes Petersen, lejlighed 29. Tillykke! Jill sender følgende hilsen:

Vinder af månedens opgave og en lille hyggepakke - er Johannes Petersen, lejlighed 29. Tillykke! Jill sender følgende hilsen: Til jule-pynte-dagen var der som sædvanlig rigtig god opbakning. En af de dage, jeg altid ser frem til det er simpelthen bare så hyggeligt. Tusind tak til Bruger-/Pårørenderådet for et godt arrangement

Læs mere

SFO NYT DECEMBER 2011

SFO NYT DECEMBER 2011 SFO NYT DECEMBER 2011 FÆLLES Spilledagen mod Ravn á Rock Endelig kom dagen, hvor dysten skulle stå mod Ravn á Rock. Deltagerne i alle 4 discipliner (skak, backgammon, bordfodbold og bordtennis) var spændte,

Læs mere

UGEBREV nr. 58 uge 02

UGEBREV nr. 58 uge 02 UGEBREV nr. 58 uge 02 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Det var rigtig rart at se alle børn og voksne igen efter en god lang juleferie. Alle er mødt op med godt humør, så vi har haft en fin første uge

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Maj 2012 Siden sidst. Orientering omkring planlægningen af næste skoleår Som både skolebestyrelsen og jeg tidligere har været inde på, har det kommende skoleårs planlægning

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

Så er der fødselsdagslagkage!

Så er der fødselsdagslagkage! Årgang 28 År 2015 På personalets vegne Conny Andersen Redaktion: Ole Rødtness Tøstesen Ansvarshavende: Conny Andersen 2015 Sup: Sven Wodschow Samuelsgårdens venner: SFO leder: Conny Andersen Jonna Kobbelgaard

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med...

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med... Mini-konfirmand i Lillerød Kirke Kom og se og vær med... Kære 3. klasser på Lillerød Skole! Hvis du går i 3.klasse på Lillerød Skole, så er det netop dig, vi skriver til. I efteråret 2015 vil vi gerne

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Oktober 2015 Fra Indvielse af Byfornyelse Indhold: * Vennekredsen: Foredrag * Avisindsamling: Fortsætter * Ny Butik: Mormors ting

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO Juni 2011 Siden sidst Skoleåret 2010/2011 er ved at være slut. På fredag samles vi alle sammen i gymnastiksalen til en fælles sommerferieafslutning med musik og fællessang.

Læs mere

Klingbjerg 400 år. Juli / Aug. 2004 Nr.6 /28.årgang

Klingbjerg 400 år. Juli / Aug. 2004 Nr.6 /28.årgang Juli / Aug. 2004 Nr.6 /28.årgang Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Lokalhistorisk Forening Klingbjerg 400 år 3 Kommende arrangementer 3 Spiret på Svenstrup Kirke 4 Nyt fra Kirken Udflugt

Læs mere

Årsplan. Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest.

Årsplan. Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest. Årsplan 2015 Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest. Ligeledes har vi vedlagt sedler med svarblanketter til ovenstående

Læs mere

Leg og fælles aktivitet som indgang til 0. klasse Se mere på side 9 inde i bladet. Juni 2002 Nr.5 /26.årgang

Leg og fælles aktivitet som indgang til 0. klasse Se mere på side 9 inde i bladet. Juni 2002 Nr.5 /26.årgang Juni 2002 Nr.5 /26.årgang Indhold side Kommentar 2 Riecks Arkæologisk Saml. SUF Skt. Hans Fest aflyst Støtteforeningen Redaktion & Kontaktudvalg 2 Ringridning 3 Nyt fra Kirken Sommerkoncert 4 Renovering

Læs mere

Mølleavisen Maj 2015. Hvad var det bedste ved revyen?

Mølleavisen Maj 2015. Hvad var det bedste ved revyen? Mølleavisen Maj 2015 Så fik vi afsluttet vores revy. Vi syntes selv den var helt fantastisk. Men det var hårdt med 4 forestillinger, men vi synes, at vi klarede det så godt. Vi var lidt skuffede over,

Læs mere

51. ÅRGANG NR. 1 DEC. 2014 JAN. - FEB. 2015

51. ÅRGANG NR. 1 DEC. 2014 JAN. - FEB. 2015 51. ÅRGANG NR. 1 DEC. 2014 JAN. - FEB. 2015 Indhold: Side 03 Nyt fra gruppen Side 04 Vølsungerne, Junior Side 05 Vølsungerne, Junior Side 06 Troppen Side 07 Troppen ILDBORET: Udkommer fast 4 gange årligt:

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 21. Emne: Dyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 21 Emne: Dyr side 1. Uge21_dyr.indd 1 06/07/10 11.

Kursusmappe. HippHopp. Uge 21. Emne: Dyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 21 Emne: Dyr side 1. Uge21_dyr.indd 1 06/07/10 11. Uge 21 Emne: Dyr Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 21 Emne: Dyr side 1 HIPPY HippHopp Uge21_dyr.indd 1 06/07/10 11.39 Uge 21 l Dyr Det er tidligt om morgenen og stadig mørkt. Hipp

Læs mere

SFO1 Pavillonen april 2013. Tlf. nummer: 36 37 83 41

SFO1 Pavillonen april 2013. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Stjernebrevet SFO1 Pavillonen april 2013 Tlf. nummer: 36 37 83 41 I april måned holder støttebenet børnebanko i Pavillonen for alle medlemmer af støttebenet. Fra personalets side vil vi gerne benytte lejligheden

Læs mere

Årsplan. Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest.

Årsplan. Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest. Årsplan 2014 Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest. Ligeledes har vi vedlagt sedler med svarblanketter til ovenstående

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Den 27. november, 1. søndag i advent, tænder vi juletræet ved forsamlingshuset og lysene på torvet.

Den 27. november, 1. søndag i advent, tænder vi juletræet ved forsamlingshuset og lysene på torvet. Krejbjerg Nyt Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Så tænder vi træet November 2011 www.krejbjerg.dk Den 27. november, 1. søndag i advent, tænder vi juletræet ved forsamlingshuset og lysene på

Læs mere