Kommentar. Fra alle os..til alle jer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommentar. Fra alle os..til alle jer."

Transkript

1 December 2001 Nr.10 /25.årgang Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Sikker Skolevej 3 Blindes Jul 3 Nyt fra Kirken 4 Valg til E Svenstruplaug 6 Nyt fra Skolen 7 Spareforeningen 11 Nyt fra Børnehuset 12 Fra Lokalhistorisk arkiv 13 Brandværn 15 Nyt fra vandværket 16 Julestue Aktivitetskalender 18 Datoer Glædelig Jul & godt Nytår Fra alle os.til alle jer Indlevering til næste nr....senest den 20. januar 2002 til... Kaj Nielsen, Kløvertoften 19 Lasse Andersen, Kirketoften 4 Kim Christiansen, Vestertoften 18 Samling af næste nummer: Ny?? 2002, kl. 19:00

2 Kommentar Så er det atter December i Danmark, den måned som alle glæder sig til. Julen og Nytåret står for døren, julefrokoster, familiekomsammen m.m. Vinteren er også lige for døren, den kommer senere og senere, jeg kan huske da jeg var barn, da havde vi oftest bygget mange snemænd og snehuler, løbet på skøjter og været forfrosne mange gange, når vi kom ind i december. Børn af i dag ved ikke hvad en rigtig vinter er, oftest har vi bare blæsende vejr med regn og rusk, måske med en lille snert et par dage af frost og en del sne der forsvinder inden man rigtigt for leget i den. December er også den måned hvor vi laver det sidste nr. af E SvenstruPPe inden vi tager hul på et nyt år, med nye numre af E SvenstruPPe. Vi skal herfra sige tak for det forgangne år, og specielt sige tak til alle der har været behjælpelig med at få bladet op at stå gang efter gang. Her fra redaktionen siger vi så tak for året der gik rigtig glædelig Jul Og et godt Nytår..som altid Fra alle os..til alle jer. Kim Christiansen Redaktion Lasse Andersen Gert Wonsyld Kontaktudvalg Brandværn Hans Egon Bendorff E Svenstruplaug Kim Christiansen Folkedansere Per Zacho Forældreforeningen (skolen) John Petersen Hjortspringskolen Ejvind Bojsen Hjortspring Børnehus Søsser Buch Outzen Jagtforeningen Lorens Brodersen Lokalhistorisk Forening Ingrid Dall Menighedsrådet Peter Ruge Pædagogisk råd Birgit Rasmussen Riecks Arkæologiske samling Jørgen Bruncke Ringriderforening Dorthe Johansen Skolebestyrelsen Pernille Thorup Skytteforeningen Kjeld Andersen Spareforeningen Peter Christensen Svenstrup Vandværk Flemming Christiansen Trævlerne Jonny Mathiesen Ungdomsforeningen Bibi Andersen Tekst & layout Kaj Nielsen Kim Christiansen Trykning Lasse Andersen, Claus Nicolaisen, Hans Petersen, John Dahl, Peter Christensen, Benny Jensen Distribution Marianne Møller Udbringning Elever fra Hjortspringskolen Svenstrup Hjemmeside December 2001 Side 2 af 19 E SvenstruPPe

3 Sikker Skolevej E`Svenstruplaug har fået en henvendelse fra forældre til skolesøgende børn på Hjortspringskolen fra Kløvertoften området. Omkring sikring af skolevejen. Henvendelsen kommer efter en ulykke med lykkelig udgang i krydset Sidst i september i år Apotekergade Nor dbo rgv ej Nørreskovvej?? Hvordan sikre vi børnenes skolevej, så de færdes på lovlig vis??? Hvilke muligheder har vi??? Kan vi gøre noget.? Vi har efterfølgende haft møde med Politi, skole, Kommune, Amt sammen med John Jacobsen forældrerepræsentant for Kløvertoftområdet På den baggrund inviterer vi til Borgermøde på Svenstrup Forsamlingshus tirsdag d. 11 december Kl. 19,00 Til en høring omkring sikker skolevej for vore børn fra Kløvertoftområdet Der vil komme mere orientering i ugepressen op til mødet Håber at dette også vil have din interesse E`Svenstruplaug / Forældrerep. Agnes Nielsen / John Jacobsen 1000 TAK Blindes Jul vil gerne takke Svenstruppeme for den fine Opbakning vi har fået igen i år, det blev til 119 solgte blade her i Svenstrup. Jeg vil gerne takke for den fine støtte Til Blindes jul gennem næsten 10 år her i Svenstrup. Jeg takker af nu, og håber at jeres støtte vil overføres til den kommende sælger. Skulle der være en der har lyst til at sælge Blindes Jul i år 2002 kan du kontakte mig. Tak for jeres støtte, og en rigtig glædelig jul. Rita Nicolaisen Kløvertoften 20 December 2001 Side 3 af 19 E SvenstruPPe

4 Nyt fra Kirken ADVENT OG JUL Aftengudstjeneste Søndag d. 9. december holder vi en stilfærdig aftengudstjeneste, som en mulighed for at trække vejret dybt og huske hvad julen egentlig handler om, inden juleræset for alvor går løs. "Vi synger julen ind Gudstjenesten 16 december kl. 16 kalder vi: "Vi synger julen ind". Vi skal synge nogle af julens salmer. Renæssanceorkesteret spiller, og kirkens kor går i Lucia-optog, og vil synge noget af den musik, det har øvet her op til jul. Der vil ikke være prædiken, men læsning af nogle af de stykker i Bibelen, som er knyttet til julen. Gudstjeneste i Oksbøl kirke 4. søndag i advent falder i år på lille juleaften. Da vi ikke regner med at kunne fylde kirken på netop denne dag, har vi slået os sammen med Oksbøl Sogn. Så den fælles gudstjeneste finder sted i Oksbøl kirke. Juleafslutninger Der er juleafslutning i kirken for Hjortspring Børnehus tirsd. d. 18. december kl og for Hjortespringskolen fredag d..21. december kl Gudstjeneste julenat Der er igen i år gudstjeneste julenat kl Det vil blive en stilfærdig gudstjeneste med julesalmer, læsning af juleevangeliet og en kort periode med stille musik. Juledag Som et forsøg holder vi gudstjeneste juledag kl Siden vi indførte midnatsgudstjeneste julenat har der ikke været vældig mange til formiddagsgudstjeneste juledag, så vi undersøger nu, om det sene tidspunkt giver anden tilslutning. Julens indre 2. juledag har vi en stilfærdig julegudstjeneste kl Bag ved alt det ydre og forvirrede omkring julefesten gemmer der sig en hjertets og sindets dybde, som kun kan blive levende i ro og fred. Vi kan kalde det julens indre liv, som i dag hvor handel og underholdning har overtaget, er trængt næsten bort fra vores fælles opmærksomhed. En højtidelig længsel efter ro og fred, som ikke er nærværende i det daglige liv. Spejdernes nytårsparade Spejderne holder nytårsappel ved gudstjenesten d. 20. januar. Kl. 10 KIRKEHØJSKOLE PÅ ALS Kirkehøjskolen er et samarbejde mellem Svenstrup, Nordborg, Egen og Notmark Sogne. Kirkehøjskolens samlede sæsonprogram er fremlagt i kirkerne, men kan også bestilles hos Peter Ruge. Hvad er kristendom og hvad er det vi tror på? Der er i de seneste år kommet en række nye grundbøger om kristendom. Vi skal læse én af dem i en studiekreds her i vinter. Bogen gennemgår i et nutidigt sprog de grundlæggende forestillinger i kristendommen og lægger op til samtale og debat. December 2001 Side 4 af 19 E SvenstruPPe

5 Bogen kan lånes gennem bibliotekerne eller købes til reduceret pris 150 kr. ved tilmelding. Arbejdsformen bliver samtale, hvor deltagerne på skift har mulighed for at fremlægge afsnit af bogen. 4. dec. (introduktion v. Peter Ruge) 8. jan. 15. jan., 22. jan., 29. jan. alle dage kl Sted: Svenstrup Præstegård Tilmelding til Peter Ruge senest 26. november på tlf el. e-post: Paulus et spejl, en gåde Skuespilleren Caspar Koch giver i Egen kirke en dramatisk fremstilling af Paulus liv og forestillinger. En spændende indføring i apostelens liv og tankeverden. Onsdag d. 23. januar kl som formand og Ejvind Bojsen som næstformand, mens Carl Chr. Schink fortsat er kirkeværge. Julelegat Menighedsrådet har fra Fabrikant Mads Clausens Fond fået stillet et beløb til rådighed til uddeling blandt trængende i juletiden. Ansøgning eller forslag til Sognepræst Peter Ruge. KIRKEBIL Kirkebilen bestilles hos GF-Taxi på telefon senest dagen før gudstjenesten. "Kirkebil" er til rådighed for enhver, der ikke selv kan skaffe sig transport til kirke BESØG AF PRÆSTEN Mennesker, der ønsker besøg, er velkomne til at henvende sig. Det gælder besøg i hjemmet såvel som på sygehus og på plejehjem. På samme måde kan man lave aftale om personlig samtale i Præstegården. Peter Ruge Islam i Danmark En foredragsrække om ligheder og forskelle, om dialog og konfrontation mellem Islam og kristendommen. Fjendebilleder og hvad man gør ved dem. Svenstrup Præstegård 11. feb. Kl Islam en religion og en livsstil i Danmark. Egen Præstegård 19. feb. Kl Samtaler om Gud og om menneskets skæbne, Notmark Præstegård 5. marts kl Islam nutid og historie, Nordborg præstegård 11. marts kl Udførligt program kan afhentes i kirken eller tilsendes. MENIGHEDSRÅDET Ny formand Menighedsrådet har på sit seneste møde konstitueret sig med Thomas Damgaard MENIGHEDSRÅDET Thomas Damgaard (formand), Carl Chr. Schink (Kirkeværge) Bente Pedersen, Ejvind Bojsen Jonna Olsen, Maja Jørgensen, Jette Wolff, Kristensen, Peter Ruge Kommende møder: 8. januar Menighedsrådets møder er offentlige og afholdes i Konfirmandstuen ved Præstegården. KIRKEGÅRDEN Graver og kirketjener Torben Nielsen træffes i arbejdstiden på kirkegården og på telefon DØDE OG BEGRAVEDE Harry Nielsen, Havnbjerg Jørgen Nicolajsen, Vestetoften Tove Davidsen,. Stevning DØBTE Asbjørn Damsø Petersen, Havnbjerg December 2001 Side 5 af 19 E SvenstruPPe

6 Valg til E Svenstruplaug Vi har nu fået kandidater ind til Laugets næste 4 årige periode. Foreslåede?? Inge Good, Voldgade 18 modtager valg?? Gert Wonsyld, Nordborgvej 50 modtager valg?? Kurt Nissen, Skoletoften 2 modtager valg?? Arne Buch, Kirketoften 17 modtager valg?? Per Jacobsen, Sandvej 2 modtager valg?? Bente Purup, Sandvej modtager valg Foreslåede, men modtager ikke valg i denne omgang: Arne Madsen (Ugebjergvej 15), John Jacobsen (Skoletoften 26), Else Rasmussen (Ugebjergvej 24), Jytte Koch (Ugebjergvej 39), Kim Christiansen (Vestetoften 18), Birgitte Bay (Vestetoften 36), Gundhild Brunke (Sandvej 28a), Ove Clausen (Skærveagervej 5), Finn Broesby Olsen (Brokbjergvej 1). Vi har personer, der er villige til at køre E'Svenstruplaug de næste fire år, og såfremt der ikke kommer indsigelser inden den 15 december 2001 vil Inge, Bente, Gert, Kurt, Arne og Per være valgt til at varetage vore interesser i Lauget. Valgudvalget Magda Petersen, Viggo Nielsen. December 2001 Side 6 af 19 E SvenstruPPe

7 Nyt fra Skolen Julefest Torsdag den 6. december kl holder skolen sin årlige julefest på skolen i Svenstrup. Der bliver lejlighed til at danse om juletræ i skolegården, gå på forældreforeningens cafe, se nisseteater og sidst, men ikke mindst opleve 3. klasse gå Lucia-optog. Eleverne opstiller forskellige boder, hvor de sælger ting, som de har produceret i Unicef-ugen. Overskuddet går til Unicefs børnearbejde. Den nyvalgte forældreforening er selvfølgelig på pletten for at tjene penge til vore børns lejrskole og hytteture i foråret. Vi håber, at der kommer ligeså mange mennesker, som der plejer, så vi kan få en rigtig hyggelig aften. Juleafslutning Sidste skoledag inden jul er fredag den 21. december. Som sædvanlig skal vi i kirke. Det er i år fra kl til 11.10, og når vi kommer hjem fra kirken, holder vi juleferie. Arrangementer i skoleåret 2001/2002 Torsdag den 6. december Julearrangement. Svenstrup Tirsdag+onsdag+torsdag den marts Skolefester. Stevning Tirsdag+onsdag den 6+7 maj Forårskoncerter. Stevning Torsdag den 20. juni Sidste skoledag. Svenstrup Refleksbrikker Også i år har alle elever fået uddelt refleksbrikker, og vi vil opfordre alle forældre til at se efter, om børnene husker at tage refleksbrikken på. Det er en ekstra sikkerhed i denne mørke vintertid, hvor det er svært at se de svage trafikanter. I løbet af december kommer politiet på besøg i en tilfældig klasse. Hvis alle i klassen bærer refleks på deres overtøj, får klassen 500 kr til klassekassen. Hvis bare 1 elev ikke har refleks på, får man ingen penge. Dette kan yderligere være en grund for forældre til at se efter refleksbrikken, for det er altså ikke sjovt at være den ene elev, der er skyld i, at klassen går glip af 500 kr. Ejvind December 2001 Side 7 af 19 E SvenstruPPe

8 Lys på cyklen Så er tiden kommet, hvor man skal have lys på cyklen om morgenen. Vi oplever alt for mange elever, der kommer drønende om morgenen uden lys på, og med de farlige vejkryds, som vi har både i Svenstrup og i Stevning er det nok ikke lige den smarteste måde at ankomme på. Jeg vil opfordre alle forældre til at checke, om deres barn har lys på cyklen. Vi skal nok gøre vores bedste her på skolen, men det er altså i sidste ende forældrenes ansvar. Godt nok går det stærkt, men 7. august 2001 begyndte 1. klasses skoleår. 9. august blev følgende sagt i 1. klasse: Så nu kan vi læse, hvornår skal vi ha engelsk? 20. november Vi arbejder nu godt nok stadig med at lære at læse og skrive, men i dag var vi til valg. Jo det går stærkt i 1. klasse. Og det er dejligt for børnene at være blevet store i hvert fald meget større end de små i børnehaveklassen. Men dejligt er det stadig at få lov til at kigge ind til Susanne, og hyggeligt er det også, når vi arbejder sammen med de små om tirsdagen i Stevning. Og så var der det med hastigheden vi kan sagtens bruge 3 timer på turen fra Børnehuset til stranden og tilbage igen!!! Men så er der også fundet mange orme, snegle, sten og svampe. Og jeg tror mangen en edderkop ender sine dage i en lomme fra 1. klasse. Hos Knud og Inge Margrethe har 1. klasse lært både om matematik og om affald. Og hvis vi alle var ligeså omhyggelige som 1. klasse, fandtes der ingen glasskår, plastik eller søm i græs og hæk i Svenstrup og omegn. 1. klasse lærer også de fleste sange til vores fredags morgensang. Og det er en fornøjelse både at se og høre. Og lidt engelsk sniger sig ind, når vi synger Happy Birthday. Peter og Ulven og alle de mange, mange spændende ting vi skal nå i 1. klasse. Og dejligt er den en morgen i det tidlige efterår at møde og høre en lille bog blive læst op for de andre. Jo nu kan de dansk i 1. klasse. Og jo, det går stærkt i 1. klasse. Meget stærkt. Men vi venter nu lidt med det der engelsk. Inger I dansk knokler alle børn og Kjeld og jeg med bogstaver, Læsefidusen, bibliotek, December 2001 Side 8 af 19 E SvenstruPPe

9 Udviklingsprojekter I indeværende skoleår arbejder vi på skolen med 4 udviklingsprojekter: Projekt Status Handleplan Parkeringspladsproblemer Forventninger Unicefskole Legeplads Alt for mange forældre bruger skolens parkeringsplads om morgenen for at sætte deres børn af. Skolebestyrelsen har ønsket, at der iværksættes en kampagne med det formål at mindske problemet. Vi har ikke pt. en fælles udmelding om gensidige forventninger mellem skole og hjem Hjortspringskolen har først i år meldt sig som Unicefskole. Legepladsen i Svenstrup er i en dårlig forfatning. Den er nedslidt og en del at træet er råddent. Den er ellers populær nok, men den giver ikke de store udfordringer i børnenes leg. I uge 43 iværksættes en skiltekampagne, hvor der på en rød plade hver dag bliver opsat et ord eller en sætning. Budskabet bliver bygget op over ugens 5 dage og sidste dag afsløres, hvad budskabet er. I august 2001 iværksættes en forventningsdebat, startende med en pædagogisk dag. På den pædagogiske dag deltager det pædagogiske personale samt skolebestyrelsen. Derefter fortsætter debatten i hhv. pæd. råd samt skolebestyrelse. Arbejdet skal resultere i en fælles udmelding af forventninger mellem skole og hjem. Det 1. projekt løber af stabelen i uge Ugen gennemføres som en emneuge, hvor eleverne skal arbejde med forskellige ulande på tværs af klasser. Arbejdet skal resultere i et produkt, som skal sælges til skolens julearrangement torsdag den 6. december Overskuddet går til Unicef. Legepladsen laves i samarbejde med Udviklingshøjskolen Egen Mark. Der etableres en Tarzanbane samt legeredskaber med legetårn.?? Juni 2001: Tegninger færdige.?? Okt : Egen Mark starter produktionen af legeredskaberne.?? Forår 2002: Legepladsen etableres.?? maj 2002: Indvielse af legepladsen.?? Pris: kr December 2001 Side 9 af 19 E SvenstruPPe

10 Astmabørn og tandsundhed Fra Nordborg Børnetandpleje har vi modtaget flg. artikel: Astmabørn har ikke kun svært ved at trække vejret. Nej, mange af dem risikerer også at få flere huller i tænderne end deres kammerater. Mens den generelle tandsundhed i Norden er blevet bedre i løbet af de sidste 25 år f.eks. er antallet af huller i tænderne faldet med 60-80% blandt børn og unge har astmabørn stadig mange huller. I mange år har læger og tandlæger vidst at den forebyggende astmamedicin med steroider f.eks. Spirocort, giver større risiko for svamp i munden, dog mest hos voksne. Nu viser nyere undersøgelser at anfaldmedicinen med Beta-2-agonister f.eks. Bricanyl og Ventoline påvirker produktionen af spyt og spyttets sammensætning. Medicinen gør, at astmabørnene danner mindre mængder af spyt, og det spyt, der laves, er åbenbart dårligere og indeholder bl.a. mindre mængder protein og kalk og er mere surt, dvs. har lavere ph-værdi. Desuden gør astmaen, at barnet ofte trækker vejret gennem munden mundånder og det udtørrer munden for spyt, hvilket ofte øger lysten til søde halspastiller eller andet slik. Alt i alt giver det en betydelig øget risiko for at få huller. Tandlægerne anbefaler fluor fra både fluortyggegummi og fluor-tandpasta for at hæve ph-værdien i munden hos astmatikere i Beta-2 behandling. Et stykke tyggegummi sukkerfrit og eventuelt med fluor sætter både gang i spytproduktionen, neutraliserer syren i spyttet og fluoren er med til at styrke emaljen. Forældre til astmabørn skal være ekstra omhyggelige, når de børste børnenes tænder. Et barn kan ikke selv børste sine egne tænder grundigt nok før de er år og motorikken er tilstrækkelig udviklet. Nogle børn har måske behov for ekstra tandlægekontrol, hvor tandlægen f.eks. pensler fluor direkte på tænderne. Daglig tygning af et stykke fluortyggegummi virker også forebyggende. Det kan købes i håndkøb på apoteket under navnet Fluorette og koster ca. 48 kr. for 90 stk. Børnelæge Hans-Peter Jacobsen anbefaler også daglig brug af sukkerfrit tyggegummi og peger på et andet problem når en person mundånder, er det ikke altid pga. astma. Er man udtalt tæt i næsen og har man ikke en sæsonrelateret allergi, så er det en god idé at få tjekket, om det i stedet er polypper, der blokerer næsen. Også selvom barnet tidligere har fået fjernet polypper de kan jo komme igen. En svensk undersøgelse viser, at unge på 15 år med astma har mange flere huller, når de går ud af folkeskolen, end deres ikkeastmatiske venner. Der er i øjeblikket en dansk undersøgelse i gang, hvor tandlæge Pia Wogelius er ved at skrive en ph.d.- afhandling om emnet og resultaterne ventes klar til næste år. Forebyg astma-huller.?? Børst barnets tænder grundigt mindst 2 gange hver dag børn under 10 år bør ikke selv have ansvaret for tandbørstning.?? Børst altid tænder på barnet efter det har taget sin medicin eller giv det som minimum et stykke tyggegummi sukkerfrit og evt. med fluor.?? Børst kun med fluortandpasta?? Undgå slik og søde sodavand?? Fortæl tandlægen om barnets medicinforbrug?? Gå evt. oftere til tandlægekontrol?? Vær opmærksom på forandringer i barnets mund December 2001 Side 10 af 19 E SvenstruPPe

11 Spareforeningen SVENSTRUP STEVNING SPAREFORENING JULENS GLÆDE Indbydelse til lottospil på Svenstrup Forsamlingshus Søndag den 2.december 2001 kl Der spilles om 45 gevinster gæs, ænder, og kalkuner m.m. + stor ekstra gevinst. Kalkunerne er friskslagtede. Gæssene er friskslagtede, men frosne. Der er også kinesisk lotteri og pausespil. December 2001 Side 11 af 19 E SvenstruPPe

12 Nyt fra Børnehuset BØRN I november fik vi 3 nye små 3 årige børn. De er i gruppen hos elefanterne, som til januar får endnu 4 nye kammerater. PERSONALENYT Elefanterne har fået en øvelsespraktikant fra seminariet. Birgitte skal være her til sidst i januar. Susanne fra skolegruppen holder forældreorlov fra 1. februar og ½ år frem. Søsser er fortsat ledervikar i Havnbjerg Børnehus. Fællesinstitutionen Lavensby- Havnbjerg er endnu ikke en realitet, så AKTIVITETER 12 november har vi holdt laternefest. Som tidligere år var der stor tilslutning omkring 200 personer deltog først i bolle og kakao drikning og derefter på ruten rundt i Stevning. December måned byder på mange aktiviteter. Der holdes julefrokost i de respektive børnegrupper. Vi laver julegaver. Klipper og klistre. Sidste dag inden ferien byder vi på gløgg og æbleskiver. Efter jul og frem til juni vil Børnehuset deltage i et stort projekt arrangeret af seminariet i Aabenraa. I skolegruppen er der kommet et nyt barn sidst i oktober. 1.december udmeldes 3 børn fra skolegruppen. Søsser fortsætter i Hjortspring og Havnbjerg. FORÆLDRE I november tilbydes forældresamtaler for kommende skolebørn. I januar tilbydes forældresamtaler i skolegruppen. Vi skal være med i en musical sammen med en hel masse andre institutioner i Sønderjylland. Projektet er for børnehavegruppen. Projektet starter med 4 fælles aftner for det inplicerede personale, derefter inddrages børnene. Vi glæder os meget. BØRNEHUSET ØNSKER ALLE EN GLAD DECEMBER OG GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR. Venlig hilsen Søsser December 2001 Side 12 af 19 E SvenstruPPe

13 Fra Lokalhistorisk arkiv Mennesker, jeg har kendt Denne gang vil jeg fortælle om Willy. De fleste, der har boet i Stevning i Willys tid, husker ham. Især børnene, som han var en rigtig god ven for. Han var født Wilhelm Struckmann i Tyskland 19--?. Som søn af Ernst Struckmann. Willy var handicappet, men hans intelligens og interesse for sine omgivelser og hele samfundet fejlede ikke noget. Når jeg ser Willy for mit indre blik, er det især øjnene, som var vågne og lysende af klogskab. Willys nevø, Povl Struckmann, skriver i sine barndomserindringer: Min onkel Willy var ungkarl og boede på loftet over aftægtsboligen. Han var barn af min Opas 1. ægteskab og derfor Omas stedsøn. Efter Opas død blev han boende i mange år indtil Omas død i Willy var handicappet af en arvelig sygdom, der var i familien og bevirkede, at rygsøjlen hos drenge kunne vokse i et S, men den forkerte vej. Resultatet var, at disse drenge så ud som dværge og fik en pukkel på nakken. Det arvelige gen, som førte sygdommen videre, kunne kun ske efter de kvindelige medlemmer af familien og kun når der fødtes drenge. Willy var et af disse børn, en han havde, til trods for dette handicap, arbejdet på teglværket, da dette endnu var i gang, som brænder. Det er den, der sørger for at der kommer kul ned i ovnen på de rigtige steder og på de rigtige tidspunkter. Men efter at teglværket var holdt op, fik han til opgave at passe de ca. 100 slagterisvin, der var på Gøllinggård, uden løn men for kost og logi. Den eneste indtægt han havde, var de få kroner han kunne skaffe sig ved at flette kurve af pil om vinteren. Pilekvistene skar han selv, fordi han vidste, hvor de rigtige piletræer groede. Sammen med de få renteindtægter, som han havde af den lille kapital, han havde arvet efter sin far, Kr. 4000,-, voksede kapitalen alligevel. Willy var også god til at få noget ud af gamle ting. På sin daglige spadseretur gik der sjældent en dag, hvor han ikke havde et eller andet med hjem, alt kunne bruges. På grund af handicappet var Willy også dårlig til bens, og da han havde værelse på loftet, skulle han ned ad en vindeltrappe, hvilket tog sin tid. Engang da han lå i sengen med influenza, blev han meget trængende og skulle lade vandet. Vinduet fra hans værelse lå ovenover WC et, og han tissede derfor ud ad vinduet, men der må have været søndenvind, for Oma kunne ikke forstå, at det pludselig begyndte at regne og hun skyndte sig at lukke vinduet. Hun kiggede op og opdagede, at det ikke var nogen helt almindelig regn, hvorefter Willy fik alle tiders skideballe. Willy havde indrettet et værksted i et gammelt hønsehus bag ved laden. Han havde en støbejerns kakkelovn og en motor til at drive en drejebænk, hvor han kunne dreje håndtag til det hjemmelavede værktøj, som han fremstillede af gamle forketænder. Motoren var en gammel vandkølet bådmotor, så Willy havde lavet et arrangement med slanger, der gik udenfor en tønde med vand, der så skulle køle motoren, det virkede udmærket. Værkstedet var tapetseret med fine kulørte billeder fra Hjemmet og Familie Journalen, fordi disse blade endte deres dage i kakkelovnen efter at Willy havde læst dem. Han vidste besked med stort set alt, hvad der rørte sig i tiden. Willys værksted ar samlingspunkt for mange børn. Når cyklen var i stykker, havde Willy som regel den reservedel, der skulle til. Det bedste var, at reparationen var gratis. Dette lager af cykeldele var en del af udbyttet fra de mange gåture med en stok, som selvfølgelig var hjemmelavet. Min søster og jeg ville gerne drille Willy. Engang fyldte vi skorstenen med sne, og da December 2001 Side 13 af 19 E SvenstruPPe

14 Willy tændte op, begyndte sneen at smelte, og ilden gik ud. Eller vi stoppede udstødningen til motoren til, så han ikke kunne starte den. Vi kunne også finde på at gemme de kurve, han havde lavet og som snart skulle leveres. Vi var nogle onde sataner, men Willy elskede at drille os, så vi mente nok, han havde fortjent det. Vi kunne lave en masse spændende ting i Willys værksted. Især kunne vi godt lide at smelte bly. Så blev kakkelovnen åbnet og en beholder med blystumper blev anbragt i de varme gløder indtil blyet var smeltet. Når vi så hældte det varme bly en spand med koldt vand fik vi de mærkeligste figurer ud af det. Willy lærte os også at hærde stål i kakkelovnen. Willy kunne også godt lide at sætte os børn på en prøve. Han udsatte en præmie på 100 kr. til min fætter Kurt fra Gråsten, hvis han fik den bedste realeksamen i Gråsten skole og minsandten om ikke Kurt fik det og pengene faldt omgående. Jeg blev sat på en lignende prøve. Jeg fik på et tidspunkt 5 kr. om ugen for at rygte køerne og jeg ødslede alle pengene væk på slik. Willy havde regnet ud, at hvis jeg sparede alle mine penge op inden jul, så kunne jeg spare 100 kr. sammen, og han ville doble op, så jeg kunne købe mig et Certina ur. At det netop skulle være Certina skyldtes, at Willy havde forstand på Ure og kun købte kvalitet. Han havde nemlig haft et stort ønske om at blive urmager, men p.g.a. sygdommen mente hans far ikke, at det kunne betale sig at give knægten en uddannelse. Lægerne havde nemlig sagt, at drengen ikke ville blive ældre end 30 år. Willy blev næsten 80 år. Såvidt Povl Struckmanns beretning om sin onkel. Mine børn har også mange gode minder om Willy og det har de fleste af de børn, der voksede op i Stevning i de år. De lærte mange gode ting i hans lille hus bag laden på Gøllinggård. Sommetider kom de hjem med en lille kurv, en lerskål eller andre ting, som de selv havde lavet under Willys kyndige vejledning. De undlod heller ikke at fortælle os forældre, som altid havde så frygtelig travlt, at der var så hyggeligt ude hos Willy, han havde nemlig tid til dem. Det var uanset om det var en cykel, der skulle repareres eller et par våde handsker, der skulle tørres. Lidt almindelig dannethed og opdragelse fik de også med i købet. Jeg tror aldrig de så meget som tænkte på at drille ham. Willy var deres ven, som de aldrig glemmer. Ingrid Dall December 2001 Side 14 af 19 E SvenstruPPe

15 Svenstrup Frivillige Brandværn Juletræsfest Svenstrup Frivillige Brandværn afholder juletræsfest Søndag den 9. December kl. 14 til 16:30. Vi mødes til en hyggelig eftermiddag på Brandstationen hvor Julemanden kommer forbi med godteposer. Der er mulighed for at købe gløgg og æbleskiver. Tilmelding med hensyn til godteposer senest den 6. December! Godteposterne koster 15 kr. Tilmelding kan ske til: Leif Melchior tlf Bent Byllemos tlf Torben Sprenger tlf Vel mødt! December 2001 Side 15 af 19 E SvenstruPPe

16 Nyt fra vandværket Vandværkets åben-hus arrangement d. 22/9 var godt besøgt. Mange benyttede lejligheden til at se, hvordan vores drikkevand bliver håndteret inden vi tapper det ud af hanerne. En af vandværkets 3 råvandsboringer er i øjeblikket taget ud af brug, da råvandspumpen er stået af. Vi har fået et tilbud på udskiftning af pumpen fra en udenbys samt en lokal håndværker. Ny pumpe med tilbehør løber op i ca kroner. Vi har foretaget en pejling af vores 3 boringer, vandspejlet ligger i meters dybde, hvilket er lidt højere som i 85, hvor de lå i meters dybde. Grundfos har med disse målinger regnet den nye pumpes størrelse ud. Svenstrup Vandværk har sammen med Nordborg Kommune og Svenstrup Brandværn valgt at nedlægge en brandhane på Skærveagervej. Brandhanen var utæt, og det blev for kostbart at reparere den. Automatikken på Svenstrup Vandværk kører nu perfekt, efter at vi fik løst nogle fugtproblemer. Vi har fra vores programmør fået installeret et rapport system på vandværkets pc er, så vi kan se det daglige forbrug af udpumpet vand, samt overvåge pumperne. På bestyrelsens vegne. Flemming Christiansen JULEGAVE IDÉ Skøjter sælges 2 par skøjter sælges. str.41 og næsten ikke brugt. Pris: 100 kr. pr.par Henvendelse til Henning Hansen Ugebjergvej 19 Svenstrup Tlf.: December 2001 Side 16 af 19 E SvenstruPPe

17 December 2001 Side 17 af 19 E SvenstruPPe

18 Aktivitetskalender..november 2001 Lørdag d. 1. dec. Kl Udstilling i Stolbroladen Søndag d. 2. dec. Kl. 10:00 Gudstjeneste (1. søndag i advent) Svenstrup Kirke Kl Udstilling i Stolbroladen Kl. 19:00 Lottospil Spareforeningen Forsamlingshuset Tirsdag d. 4. dec. Kl. 19:00 Kirkehøjskole (tilmelding senest 26. nov.) Præstegården Torsdag d. 6. dec. Kl. 18:30 20:30 Julefest Hjortspringskolen i Svenstrup Søndag d. 9. dec. Kl. 14:00 Juletræsfest Brandværnet Brandstationen Kl. 19:30 Gudstjeneste (2. søndag i advent) Svenstrup Kirke Tirsdag d. 11. dec. Kl. 19:00 Møde om sikker skolevej Forsamlingshuset Søndag d. 16. dec. Kl. 16:00 Vi synger julen ind Svenstrup Kirke Fredag d. 21. dec. Kl. 10:30 Skolens Juleafslutning Svenstrup Kirke Søndag d. 23. dec. Kl. 10:00 Oksbøl Kirke Svenstrup Kirke Mandag d. 24. dec. Kl. 15:00 Juleaften Svenstrup Kirke Kl. 16:30 Juleaften Svenstrup Kirke Kl. 23:30 Julenat Svenstrup Kirke Trsdag d. 25. dec. Kl. 16:00 Juledag Svenstrup Kirke Onsdag 26. dec. Kl. 19:30 2. Juledag Svenstrup Kirke Søndag d. 30. dec. Kl. 10:00 Gudstjeneste Svenstrup Kirke Tirsdag d. 1. jan. Kl. 16:00 Nytårsdag Svenstrup Kirke Søndag d. 6. jan. Kl. 10:00 Hel. 3 kong. Svenstrup Kirke Søndag d. 13. jan. Kl. 10:00 Gudstjensete Svenstrup Kirke Søndag d. 20 jan. Kl. 10:00 Spejdernes nytårsparade Svenstrup kirke Søndag d. 20. jan..sidste frist for indlæg til E SvenstruPPe december nummer Søndag d. 27. jan. Kl. 16:00 Ole Werth Sørensen Svenstrup Kirke 1 feb....udkommer E SvenstruPPe Februar nummer Søndag d. 3 feb. Kl. 10:00 Gudstjeneste Svenstrup Kirke Søndag d. 10. feb. Kl.10:00 Gudstjeneste Svenstrup Kirke 22/12 til 02/01 incl. Skolens juleferie (..husk, at efterfølgende nummer først udkommer til februar 2002) (...uden ansvar) December 2001 Side 18 af 19 E SvenstruPPe

19 December 2001 Side 19 af 19 E SvenstruPPe

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO December 2012 Siden sidst. Sne, sne, sne.. Først var det vores penge der var indefrosset, og nu har sne og frost gjort, at færdiggørelsen af legepladsen bliver lidt forsinket.

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

.sådan kan man også bo! November 2000 Nr.9 /24.årgang

.sådan kan man også bo! November 2000 Nr.9 /24.årgang November 2000 Nr.9 /24.årgang Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Svenstrup Forsamlingshus Rengøringshjælp søges 3 Værelser udlejes 3 Svenstrup Vandværk Vigtig meddelelse 3 Nyt fra Kirken

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol Blad nr. 82 Dagsorden Tilstede: Janne (JRP). Jens Christian (JCB), Kirsten (KKO), Kjeld (KM), Lars (LF), Tine (TS), Tom (TVS), Vibeke (VW), Helle (HJ), Kisser (KW), Mai (MBA), Benny (BR) Afbud: Anders

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

julesne og vinterferie? December 2007 Nr.10 /31.årgang

julesne og vinterferie? December 2007 Nr.10 /31.årgang December 2007 Nr.10 /31.årgang Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 E Svenstruplaug juletræ 3 Julecafé, Stevning 4 Julestue, Trævlerne 5 Jul i Stolbroladen 6 Nyt fra Kirken Advent & Jul

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt ARRILD NYT Infobrevet No. 1. - 4. kvartal 2011 Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt Nyt infobrev til alle i Arrild sogn Som et nyt tiltag i Arrild sogn, vil støtteforeningen for Arrild

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke KOM OG VÆR MED!!!!!!!!! AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke KOM OG VÆR MED!!!!!!!!! AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Emneugen Se billederne fra arbejdet og fra udstillingen

Emneugen Se billederne fra arbejdet og fra udstillingen I dette nummer vil du kunne læse om: Et halloween indlæg fra skolens store græskarmand om efterår og kommunevalg Velkommen til Nyt Nuntius. Velkommen til et nyt layout og en ny måde at præsentere vores

Læs mere

Fra 6. klasses Teaterforestilling Skattenes Ø

Fra 6. klasses Teaterforestilling Skattenes Ø April 2001 Nr.3 /25.årgang Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Lokalhistorisk Forening en hychle avden 3 Kafe93 Genbrugsen 3 Påskeudstillinger Alsingergården 4 Stolbroladen 4 Riecks Arkæologiske

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

UGEBREV nr. 11 uge 44

UGEBREV nr. 11 uge 44 UGEBREV nr. 11 uge 44 Årgang 4 Kære alle børn og forældre! Der har godt nok været en del syge børn og voksne i denne uge. Der har været mandefald pga. opkast og dårlig mave, og det er åbenbart ret smitsomt.

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

Julemanden skal vækkes.

Julemanden skal vækkes. Bladet For Rørbæk & Opland - November 2005-15. årgang Julemanden skal vækkes. Lørdag d. 10. December kl. 10.30, så han kan nå at blive vågen til han skal ud med de mange gaver. Kom og hjælp med at vække

Læs mere

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 Herre Jesus Kristus. Forbarm dig over mig synder. Styrk mig til at tage imod din fred og til at bringe den ind i verden.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN. Fra skoleleder

NYT HERSKINDSKOLEN. Fra skoleleder Juletræet er ikke en særlig gammel tradition i Danmark D E C E M B E R 2 0 1 1 NYT HERSKINDSKOLEN Traditionen med at hente et juletræ ind i stuen og pynte det med lys stammer fra Tyskland - og den tradition

Læs mere

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler.

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Substantiver arbejde www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Du skal købe to kilo kartoffel

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

PARK NYT SKOLEPARKERNE. Vinter 2014

PARK NYT SKOLEPARKERNE. Vinter 2014 PARK NYT Vinter 2014 SKOLEPARKERNE Indhold i dette nr.: Juletræstænding 1. december side 2 Nyt fra bestyrelsen side 3 Skoleparkens Fritidsklub side 6 Julespisning 29. november side 10 Juletræsfest 30.

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer Velkommen tilbage Kære alle, Så er sommerferien endegyldigt forbi og et nyt skoleår venter. Vi går det nye år i møde med 45 elever et plus på tre elever i

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

Keld har ordet. Godt nytår og velkommen i 2013

Keld har ordet. Godt nytår og velkommen i 2013 Indholdsfortegnelse side 2: Skolelederen har ordet side 6: Kalenderen side 7: 2. klasse og dåserydderne side 8: Nyt fra Klubben og frugtordningen side 9: Danmarks Indsamlingen side 10: Juleklippedagen

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

UGEBREV nr. 58 uge 02

UGEBREV nr. 58 uge 02 UGEBREV nr. 58 uge 02 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Det var rigtig rart at se alle børn og voksne igen efter en god lang juleferie. Alle er mødt op med godt humør, så vi har haft en fin første uge

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

. en rigtig God Jul og Godt Nytår. December 2002 Nr.10 /26.årgang

. en rigtig God Jul og Godt Nytår. December 2002 Nr.10 /26.årgang December 2002 Nr.10 /26.årgang Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Annonce: Zoneterapi 2 Børneklubben 3 Spareforeningen Lottospil 3 Nyt fra Kirken 4 Svenstrup Vandværk Vandværkets historie

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2013 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer Luk 24,6 Efter Jesu opstandelse og disciplenes

Læs mere

Nyhedsbrev uge 14 2015

Nyhedsbrev uge 14 2015 Nyhedsbrev uge 14 2015 Så er tiden sat til sommertid og de andre sikre forårstegn som bl.a. vibens komme og anemoner i skovbunden. Enkelte beboere har nydt de første dejlige solskins timer på terrassen

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Lig til Sankt Hans! R E V Y Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Marts 2009 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk 16. marts Generalforsamling 21. - 22. marts Maleriudstilling

Læs mere

BINDELEDDET. Oktober - December 2013. Hej spejdere og forældre.

BINDELEDDET. Oktober - December 2013. Hej spejdere og forældre. BINDELEDDET Oktober - December 2013 Hej spejdere og forældre. Efteråret er over os og det er blevet koldt igen. Snart er julen også over os. Det betyder også store beskidte støvler og vådt overtøj. Alt

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Hver tirsdag kl. 19.30-21.30 fra 2. september i Øster Lindet Forsamlingshus ved Ellinor Jensen, tlf. 74 84 64 12/22 76 61 29.

Hver tirsdag kl. 19.30-21.30 fra 2. september i Øster Lindet Forsamlingshus ved Ellinor Jensen, tlf. 74 84 64 12/22 76 61 29. Blandet kor for voksne Hver tirsdag kl. 19.30-21.30 fra 2. september i Øster Lindet Forsamlingshus ved Ellinor Jensen, tlf. 74 84 64 12/22 76 61 29. Se korets hjemmeside: www.123hjemmeside.dk/oesterlindetkoret

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Juni 2001 Nr.5 /25.årgang

Juni 2001 Nr.5 /25.årgang Juni 2001 Nr.5 /25.årgang Indhold side Kommentar Svenstrup Vandværk 2 Indleveringsfrist 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Ringridning 3 Hjortspringskolen Flagdage 4 6. klasses tur 4 Forårskoncert 5 Skolebussen

Læs mere

Marts 2006 Nr.2 /30.årgang

Marts 2006 Nr.2 /30.årgang Marts 2006 Nr.2 /30.årgang Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Ungdomsforeningen Teaterforestillinger 3 E Svenstruplaug Bredbåndsforbindelse? 4 Nyt fra Kirken Folkekirkens Nødhjælp 6 Guldkonfirmation

Læs mere

Hjælp Julemanden. Lærerark

Hjælp Julemanden. Lærerark Hjælp Julemanden Lærerark Om undervisningen i Tivoli: Undervisningen i Tivoli varer 60 min. I bliver budt velkommen af Tivolis underviser, der viser jer til rette i julemandens stue. Eleverne får at vide,

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar Der er intet i verden så stille som sne Betonhjertet Jan/Feb. 2003 1 INDHOLD FASTELAVN side 3 BILLETTER 4 LYSFEST PÅ BROGAARDS

Læs mere

På forhånd tak. Personalet. Der er intet så stille i verden som sne.indtil børnene kommer ud og leger i den.

På forhånd tak. Personalet. Der er intet så stille i verden som sne.indtil børnene kommer ud og leger i den. SAMUELSGÅRDEN, MINIKLUBBEN, TORPSALLÉ 4, 6840 OKSBØL TLF. 79947295. Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk De store opfindelsers tid er ikke forbi. Da den dybe tallerken var fundet, har Thomas Møller i stedet

Læs mere

INFO TVÆRSUGE 21 2011

INFO TVÆRSUGE 21 2011 TVÆRSUGE 21 2011 2010-2011 1 Generel information om Tværsugerne I løbet af et skoleår er der mange forskellige aktiviteter for de enkelte klasser, der kræver ændringer af skemaerne. Det kan f.eks. være:

Læs mere

Tandklinikken Nordborg Luffes Plads 4 6430 Nordborg Tlf. 8872 4189 TKNordborg@sonderborg.dk

Tandklinikken Nordborg Luffes Plads 4 6430 Nordborg Tlf. 8872 4189 TKNordborg@sonderborg.dk Sønderborg Kommune Tandklinikken Nordborg Luffes Plads 4 6430 Nordborg Tlf. 8872 4189 TKNordborg@sonderborg.dk Hvordan opstår syreskader? Syreskader der i fagsprog kaldes erosioner kommer som følge af,

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L KONTAKT 12/13 nr. A P R I L Indhold: Aktuelt i april s. 2 Fritternyt s. 3 4.a syr slanger s. 3 Besøg af Vejen Musiksko le s. 4 8.årgang i Odense s. 4 A-dage i E 3 s. 5 Foredrag med forfatter s. 6 Skolefest

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Nyhedsbrevet. December

Nyhedsbrevet. December Nyhedsbrevet December Indhold: Leder.... Side 3 Nyt fra Holme.... Side 5 Nyt fra Absalonsgade. Side 6 Nyt fra Boenheden.. Side 7 Nyt fra KopITryk. Side 8 KopITryks julearrangement... Side 10 Tanker om..

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Nyt Fra Huset. Minim veniam. Duis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea d minim veniam, Se side 12

Nyt Fra Huset. Minim veniam. Duis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea d minim veniam, Se side 12 Nyt Fra Huset Nr. 01 årgang 07 Minim veniam Duis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea d minim veniam, quis. Se side 12 Velkommen til det første nummer af det nye spejderblad

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Julekursus - 22.12-28.12. Julehygge. Omsorg Nærvær Samvær

Julekursus - 22.12-28.12. Julehygge. Omsorg Nærvær Samvær 2013 Julekursus - 22.12-28.12 Julehygge Omsorg Nærvær Samvær Side 2 Julehygge på Livsstilshøjskolen For nogle mennesker er det slet ikke en selvfølge, at juledagene er ensbetydende med smilende hygge,

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere