ISSN: Nr Sydvestjyske Arkiver

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ISSN: Nr Sydvestjyske Arkiver"

Transkript

1 ISSN: Nr Sydvestjyske Arkiver

2 Nyt fra Sydvestjyske Arkiver Udgives af Sydvestjyske Arkiver Sydvestjyske Arkiver Nr er redigeret af Richard Bøllund Sats: Verdana Tryk: Esbjerg Byhistoriske Arkiv ISSN Redaktions- og ekspeditionsadresse: Sydvestjyske Arkiver Esbjerg Byhistoriske Arkiv Torvegade Esbjerg Forsidefoto: Et af de sjældne og værdifulde dokumenter fra pergament-samlingen blev fremvist ved rundvisningen i Rigsarkivet i forbindelse med SVAs studietur til Viborg den 22. august Foto: Jørgen Dieckmann Rasmussen (EBA Q )

3 Indhold Nyt fra konsulenten Af Richard Bøllund, konsulent Sydvestjyske Arkiver Richard Bøllund har fået orlov som arkivkonsulent...3 Af Jørgen Dieckmann Rasmussen, fmd. SVA Se verden fra forskellige synsvinkler..4 Af Annette Sode og Karin Berg, GrindstedArkivet 20 årige Guldager Sognearkiv er flyttet hjemmefra..9 Af Jørgen Dieckmann Rasmussen, fmd. SVA Barndom i gamle dage..11 Af Linda Vesterbæk, arkivleder, Nordby Sognearkiv Ny bog om Vester Nebel og Bryndum..15 Af Jørgen Dieckmann Rasmussen, fmd. SVA Nye digitaliseringer fra Rigsarkivet.18 Af Linda Nielsen, Lokalhistorisk Arkiv for Grene Sogn Da julemanden kom forbi...20 Af Jørgen Dieckmann Rasmussen, fmd. SVA Glimt fra studieturen til Viborg og Herning..22 Børsen.23 Efterlysninger Nyt fra Sydvestjyske Arkiver nr Arkivkonsulent..24 SVAs bestyrelse.. 25

4 Nyt fra konsulenten Af Richard Bøllund, konsulent, Sydvestjyske Arkiver Som tidligere informeret har jeg fået bevilget et års orlov som konsulent for Sydvestjyske Arkiver for at hellige mig et arbejde på fuld tid på Fiskeri- og Søfartsmuseet. Orlov Orloven giver mig mulighed for at samle kræfterne ét sted og være med i forskellige projekter og i opbygningen af en ny organisation på museet, som er under stor forandring. Det er en mulighed, som er opstået, og som jeg ikke kunne sige nej til, idet det rummer en mulighed for både personlig samt faglig udvikling. Orloven begynder den 1. januar, og varer hele Min beslutning om at søge orlov fra konsulent- og arkivverdenen har ikke været let. Det er svært at forlade noget, man holder meget af, og efter 15 år er blevet en fast og integreret del af. Derfor er det også et stort plus for mig, at jeg efter planen vender tilbage den 1. januar Jeg skylder min arbejdsgiver en stor tak, for den frihed jeg er blevet vist ved bevilling af orloven. Som skrevet på næste side er der fundet en vikar, så jeg forventer derfor ikke, at der sker de store forandringer for Sydvestjyske Arkiver, og håber SVAs medlemmer vil tage godt i mod vikaren, som for nogle, vil være et kendt ansigt. Kurser Alle planlagte kurser i 2017 vil blive gennemført. Dog har det været nødvendigt at flytte datoerne for det planlagte modulkursus i januar måned. Deltagerne har fået besked, og det opdaterede program med nye datoer er udsendt til SVAs medlemmer. De to Arkibaskurser der foreløbigt er planlagt for 2017 afvikles som planlagt. Derudover har bestyrelsen for SVA drøftet afholdelsen af en ny studietur i 2017, som I sikkert vil komme til at høre nærmere om. Nyt på hjemmesiden På Sydvestjyske Arkivers hjemmeside er der kommet nyt. Blandt andet et nyt afsnit om arkivernes organisering på hhv. lokalt, regionalt og nationalt plan som kan findes under Om SVA. Meningen med dette afsnit er, at give et overblik over hvilke funktioner og opgaver som hhv. arkivsamvirkerne, Sydvestjyske Arkiver (SVA) og Sammenslutningen af Lokalarkiver (SLA) har. Det er nemlig erfaringen, at arkivfolkene nogle gange har svært ved at skelne de forskellige arkivorganisationer fra hinanden, men nu skulle det være på plads, og ingen længere i tvivl om hvad der er SVAs særlige profil. På hjemmesiden er der under konsulenten også kommet nogle punkter med Hvad konsulenten kan tilbyde. Dette er naturligvis uændret under vikarperioden den eneste ændring under dette punkt er konsulentens ansigt samt træffetiderne på konsulenten, som vil være lidt anderledes i Med dette vil jeg ønske alle en glædelig jul og godt nytår samt et foreløbigt tak for nu og på gensyn! 2

5 Richard Bøllund har fået orlov som arkivkonsulent Af arkivchef Jørgen Dieckmann Rasmussen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv, formand for SVA Som nævnt i mail til SVAs medlemmer den 29. november har arkivkonsulent Richard Bøllund ansøgt om og fået et års orlov fra sin stilling som arkivkonsulent ved Esbjerg Byhistoriske Arkiv. Baggrunden var som nævnt, at han på sin anden arbejdsplads Fiskeri- og Søfartsmuseet ville blive presset på sit arbejdsområde det næste års tid på grund af en kollegas forskningsorlov og andre personalemæssige dispositioner. Efter 15 år med to arbejdspladser forekom det mig rimeligt at give orlov, så Richard Bøllund kan hjælpe sin anden arbejdsplads vi er tidligere blevet velvilligt behandlet samme sted. Han har derfor fået bevilget orlov i et år fra 1. januar 2017 at regne. Arkivkonsulent i orlovsperioden At orloven kunne bevilges skyldes også, at der var mulighed for vikardækning med det samme. Karen Jermiin Nielsen, der er leder af Ribe Byhistoriske Arkiv, er ansat på halv tid og vil således kunne vikariere under orloven. Hun kender lokalarkivverdenen og dens arbejdsopgaver indefra og vil således straks være en kvalificeret hjælp. Ligesom Richard Bøllund vil hun være stationeret i Esbjerg Byhistoriske Arkiv, men bl.a. af hensyn til hendes anden arbejdsplads Ribe Byhistoriske Arkiv vil hendes kontaktdage blive mandag, onsdag og fredag. Kontakt Konsulenten kan fremover træffes på følgende måde (Bemærk ny e- mail adresse og træffetider ved telefonen). Telefon: Nummeret er uændret Telefontid mandag kl. 8:30-15:30 samt fredag kl. 8:30-13:00. Karen Jermiin Nielsen er den nye konsulent som vikarierer i orlovsperioden. 3

6 Se verden fra forskellige synsvinkler Af Annette Sode, Billund Kommunes Museer & Karin Berg, GrindstedArkivet Kan man sætte nyt liv i fortiden? Ja, det mener Billund Kommunes Museer, GrindstedArkivet og Billund Kommunes Biblioteker. Vi har derfor i 2016 startet et projekt for at sætte kultur og kulturhistorie på dagsordenen på en ny måde. Projektet handler om digitalisering og formidling af en fotosamling fra perioden Samlingen omfatter motiver af landskaber, byer, begivenheder og portrætter af mennesker fra de egne af landet, som i dag omfattes af Billund Kommune. Tanken bag projektet er at afprøve, hvad vi kan løfte i flok, når vi engagerer os og sammen søger at skabe noget nyt ud fra noget gammelt. Samskabelse af viden Projektet, der hedder Dit liv i perspektiv Fotofortællinger fra Grindsted og omegn, har til formål at: gøre vores fælles kulturarv vedkommende og nærværende inddrage lokal viden i større omfang end tidligere styrke forskning og undervisning inden for bl.a. historie og kulturstudier afprøve nye samarbejds- og formidlingsformer inden for feltet. Vi har stort fokus på samskabelse af viden og søger med projektet at nå ud til borgere, som normalt Fotosamlingen indeholder negativer med mange forskellige motiver her på glasplader med fotografens numre angivet langs kanten. 4

7 ikke eller kun sjældent besøger museer og lokalhistoriske arkiver. Kulturarven Samlingen stammer primært fra fotodynastiet Lund - især fra Hans Lund og søn. Hans Lund ( ) var fotograf i Grindsted fra , hvorefter sønnen Christian Lund overtog forretningen og drev den videre indtil Flere andre familiemedlemmer har dog bidraget til samlingen. Hans Lunds familiekrønike rummer fortællinger om en vigtig periode i Danmark: Den første halvdel af 1900-tallet. Her forandredes det danske samfund, økonomisk, politisk og kulturelt. Med baggrund i familiens aktivitet kan vi følge udviklingen i samfundslivet i en stationsby under opbygning, bl.a. i håndværk, handel og industri, i andelsbevægelsen og i åndslivet. Men her er også fortællinger om hverdagslivet i en stationsby før, under og efter 2. Verdenskrig. Billederne anskueliggør ændringer i kulturelle traditioner/ sædvaner, boligindretning, mode (klædedragt og frisure) og familiestruktur. Dertil kommer, at samlingen afspejler udviklingen i de fotografiske fremgangsmåder og anvendelser. En arv af betydelig vægt Lunds fotosamling er i dag placeret på GrindstedArkivet. Dog findes en mindre andel i Billund på Lokalhistorisk Arkiv for Grene Sogn og ved Billund Kommunes Museer i Grindsted. Samlingen består især af negativer på glasplader og plastmaterialer, men der findes også dias, filmruller og papirbilleder. Materialet er yderst omfattende: Skønsmæssigt glasplader, mindst lige så mange plastnegativer, 300 dias, 500 filmruller (hver med mange enkeltoptagelser) og mindst papirbilleder. Dertil kommer, at der formentlig findes mindre private fotosamlinger hos borgere og virksomheder i kommunen. Med negativerne følger fotografens protokol. Heri er angivet navne (på bestiller og evt. de viste personer), steder, årstal m.v., men det er langtfra alle fotos, der er oplysninger til. Derfor er det ekstra værdifuldt at inddrage lokal viden og få hidtil ukendte fortællinger frem om livet på Grindsted- Billund egnen. Samlingens indhold I GrindstedArkivet er Lunds fotosamling inddelt i tre hoveddele: Bestillingsdelen Denne stammer fra Lunds professionelle fotoforretning med bestilte opgaver. Det drejer sig om portrætfotos til familiealbummet, f.eks. ved begivenheder som dåb, konfirmation, bryllup, runde fødselsdage, jubilæer og begravelse. Desuden er der skolefotos og fotos til brug for pas, køre- og visitkort og lignende, samt reklamefotos af legetøj og andre produkter fra egnens forretninger og virksomheder. Bestillingsdelen udgør knapt 80% af samlingen. Den generelle del Hans Lund var meget interesseret i samfunds- og byudviklingen i det sydvestjyske område. Derfor tog han billeder for egen regning. Billederne demonstrerer, hvad der er sket inden for byggeri, handel, landbrug, industri, håndværk og 5

8 I Lunds fotosamling findes protokoller med oplysninger om steder, navne, antal optagelser, størrelse og de daværende priser for billederne. Samlingens ældste data angivet med sirlig skrift. Det kræver dog en mester ofte flere i at tyde det skrevne og finde de rette numre og fotos. infrastruktur fra 1907 og fremad. Der er fokus på begivenheder, men der er også fotos af almindelige mennesker, f.eks. de der færdes i gadebilledet eller tyske flygtninge ved stationen ved slutningen af 2. Verdenskrig. Billederne er taget fra vandtårne, kirketårne, nybyggerier og gader. Denne del af samlingen udgør ca. 20%. Privatdelen Denne del stammer fra Hans Lunds søn, Vagner Lund. Den indeholder fotos af mere privat karakter, bl.a. billeder, der illustrerer familie- og boligforhold. Denne del er ret lille, men værdifuld, fordi den kan bidrage til indsigt i familiens fotografiske virksomhed, traditioner og levevis. Hvorfor er Lunds fotosamling noget særligt? Fotografier har en særlig appel. Ud over realisme og dokumentation bidrager de med nærvær, sanses umiddelbart, påvirker vores følelser, giver os mulighed for fortolkning og fungerer ofte som udsagn og argumentation. De er derfor et værdifuldt hjælpemiddel, når vi vil fortælle om og levendegøre fortidens begivenheder og mennesker, samt deres livsvilkår og opfattelse af verden. De fotografiske metoder og anvendelsen af fotos har udviklet sig meget siden fotografiets fødsel i I mange år fulgtes fotografi og malerkunst dog ad i et frugtbart samspil. Det indebærer ofte foto- 6

9 grafier af høj kvalitet. Museer og lokalhistoriske arkiver ligger i dag inde med værdifulde historiske fotoarkiver. Lokalt for det sydjyske område kan f.eks. fremhæves GrindstedArkivets samling af mere end 700 negativer fra amatørfotografen Sophus Levin Hansen. Han kom til Grindsted fra København i 1920 og dokumenterede bl.a tallets byggeskik, produktionsmetoder og dagligliv (f.eks. hedebøndernes). Alligevel er Lunds historiske fotoarkiv noget ganske særligt! Det skyldes dels, at mange billeder er af høj kvalitet, dels at samlingen er så stor. Men frem for alt er der tale om en grundig synliggørelse af udviklingen fra hedelandsby, over stationsby til industriby i en central periode af 1900-tallet. Projektindholdet Vi har inddelt projektet i to hovedfaser: En pilotfase med en mindre del af samlingen og en mere langsigtet fase, hvori samlingen forventes at indgå i sin helhed. I det følgende omtales kun første fase, som strækker sig over perioden 1. maj april Pilotdelen har til formål at skabe erfaring med udpegning af billeder, gennemgang og tolkning af protokoller, nummerering af fotos, opbygning af database, inddatering af oplysninger, tematisering, digitalisering, lagring af fotos og negativer - og ikke mindst - den efterfølgende formidling og samskabelse af viden. Der er efter bestemte kriterier - udvalgt godt negativer af glas- og plastmateriale og et mindre antal papirfotos, gamle dias og filmruller. Der indgår fotos fra perioden , samt et mindre antal fra 1960-erne. Desuden har vi inddraget et mindre antal nega- Medarbejderne registrerer oplysninger fra Lunds protokoller i en database og kontrollerer med omhu, at motiv og oplysninger passer sammen. 7

10 tiver fra før 1907, for hvilke fotografens navn p.t. er ukendt. Vores første prioritet har været at få skannet den ældste del af Lunds fotoarkiv, fordi der her er størst behov for at indhente fortællinger i tide (mens der endnu er borgere, der kan huske noget fra deres egen eller deres forfædres tid). Desuden har de gamle negativer potentielt størst behov for sikring for eftertiden, hvorimod de yngre forventes at have længere holdbarhed. Ved den strategi er det f.eks. også muligt at sammenligne med fotos taget af apoteker og fotograf Sophus Levin Hansen, samt med malerier af kunstmaler og stationsforstander Jørgen Glavind ( ), hvis motiver omfatter landskaber, bygninger og mennesker fra egnen omkring Grindsted. Herved bliver det muligt at opleve og forstå verden ud fra forskellige synsvinkler. og studerende fra videregående uddannelser og museer, samt turister, der ønsker at opleve dansk kultur og kende landets og lokalområdets kulturhistorie. Vi forventer efter fotoskanning at anvende en kombination af traditionelle og nye formidlingsformer, der involverer aktørerne på forskellige måder. Den interesserede borger og besøgende i kommunen vil med baggrund i projektet få ekstra mulighed for at forstå egne og andre generationers og befolkningsgruppers livsvilkår og handlinger - og endog selv opleve at være en aktiv medskaber af historien. Om denne del af vores projekt lykkes, er en helt anden historie, som ligger og venter os forude! De udpegede billeder fra Lundsamlingen forventes scannet inden udgangen af 2016, hvorefter de kan indgå i faglig formidling og gøres tilgængelige for forskning. En vigtig udfordring bliver her at afprøve forskellige typer af formidling for at opnå indsigt i, hvordan man bedst involverer borgerne og får sat deres viden i spil. Fremtidsperspektiver Sammenfattende kan konkluderes, at Lunds fotosamling rummer mange muligheder for forskning i og formidling om kultur og historie. Da den dækker et bredt spektrum af emner, kan formidlingen desuden omfatte temaer, som vil være aktuelle og nærværende for moderne mennesker. Projektet henvender sig til aktører som kommunens borgere og virksomheder, folkeskoler og gymnasier, forskere Protokollerne fra Lunds fotosamling 8

11 20-årige Guldager Sognearkiv er flyttet hjemmefra Af arkivchef Jørgen Dieckmann Rasmussen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv, formand for SVA I en alder af 20 år flyttede Guldager Sognearkiv hjemmefra og markerede det ved en housewarming-sammenkomst den 18. november 2016 om eftermiddagen. Det blev samtidig markeringen af arkivets 20 års jubilæum. Begyndte i et privat hus Som de fleste andre lokalarkiver begyndte Guldager Sognearkiv i det små og havde husly i et privat hus. Det var i lokaler hos Helga og Chr. Jacobsen, Guldagervej 76, hvor der i forvejen var en stor samling af smedeværktøj. Med Chr. Jakobsen død for et par år siden stod det dog klart for arkivets bestyrelse, at tiden var kommet til at finde andre lokaler til arkivets samlinger. Forskellige løsninger har været overvejet, men den 18. november 2015 blev der indgået en aftale mellem Esbjerg International School og Guldager Sognearkiv om benyttelse af kælderlokalerne under den tidligere inspektørbolig til sognearkiv. Arkivleder Lis Møller fra Guldager Sognearkiv bød velkommen ved receptionen. Foto: Jørgen Dieckmann Rasmussen (EBA Q ) 9

12 Siden har der så været arbejdet på at få de nye lokaler sat i stand og ikke mindst at finde penge til nyindretning og flytning. Fødselsdag og housewarming Det var stolte arkivfolk, der den 18. november kunne vise resultatet af deres store arbejde frem. Arkivet har fået to lokaler under den tidligere inspektørbolig, Guldager Skolevej 4, 6710 Esbjerg V., men i dagens anledning havde de fået lov at låne yderligere to lokaler til udstilling og reception. Det var heldigt, for mange mennesker mødte frem. De blev budt på kaffe og kagemand, og før receptionen havde eleverne på Den Internationale Skole også fået serveret kagemand. Arkivleder Lis Møller bød gæsterne velkommen til receptionen og takkede bestyrelse og ledelse på Esbjerg International School for den imødekommenhed og hjælpsomhed, de var blevet mødt med fra alle sider, ligesom hun takkede for det store fremmøde til åbningen. Efter den mere officielle del var der mulighed for rundvisning i arkivets lokaler, ligesom der blev fortalt om arkivets samlinger og aktiviteter, og hvad man var interesseret i at få afleveret. Der var trængsel i arkivet, da folk kom for at besigtige de nye arkivlokaler i Guldager. Foto: Jørgen Dieckmann Rasmussen (EBA Q ) 10

13 Barndom i gamle dage Af Linda Vesterbæk, arkivleder, Nordby Sognearkiv På SVAs studietur til Rigsarkivet i Viborg i august måned, fik vi en glimrende introduktion til arkivets kilder, og hvordan nogle af kilderne er digitaliseret og lagt ud til undervisningsbrug. Rigsarkivets brug af kilderne er et godt eksempel på, hvordan arkivernes materialer kan komme i spil, og hvad arkiverne kan byde ind med til undervisningsbrug. Også de lokalhistoriske arkiver ligger nemlig inde med meget materiale, som er velegnet til undervisning, f.eks. erindringer, breve, avisudklip, billeder osv. I det følgende gengives en erindring om barndommen i gamle dage, som er skrevet specifikt på opfordring til brug i et undervisningsforløb. Men det er samtidigt et godt eksempel på, at den type materialer erindringer, dagbøger, breve m.m., som lokalarkiverne rummer masser af, kan komme i spil ude på skolerne og med til at gøre børnene klogere på fortiden. Kære alle i 3.B på Bryndum Skole! Jeg hedder Linda og er Mathildes oldemor man kan også sige at jeg er Mathildes mors bedstemor eller Mathildes bedstefars mor! Mathilde har spurgt mig, om jeg vil skrive lidt fra dengang, jeg var barn, og det vil jeg gøre i dette brev. Jeg er født på Fanø under 2. Verdenskrig, så min barndom var i det meste af efterkrigsårene, som det blev kaldt. Mine forældre havde en lille gård, hvor jeg er født og vokset op. Jeg er nr. tre af syv søskende, så der var altid nogen at skændes med, men også nogen at lege med. Der var ingen børnehave dengang, så jeg begyndte i skolen i 1. klasse i 1948, lige før jeg fyldte seks år. Vi mødte på skolen hver morgen præcis kl. 8.00, og vi skulle være på vores pladser, inden vores lærer kom ind af døren. Vi lærte at rejse os op, når læreren kom ind og sagde godmorgen vi svarede altid i kor: Godmorgen Hr./Fru/ eller Frk. Hansen. Der stod en stor kakkelovn i hvert klasselokale, som der blev fyret op i om vinteren, og den var altid dejlig varmt. Mine første læsebøger hed Svanebogen og ABC. Vi havde alle en middagspause på en time, så kunne vi nå hjem for at spise, og dengang fik vi altid varm mad til middag. Vi gik i skole hver dag fra kl til ca. kl (og lidt senere hvis man skulle sidde efter eller fik en sveder, som det blev kaldt det skete jo nogle gange!). Om lørdagen sluttede skolen kl Vores hus var et af de gamle større Fanøhuse med bolig i den østlige ende og stald og lade i den vestlige ende af huset. Det har også været min fars barndomshjem. Vi børn havde værelse sammen, jeg sov i samme seng med to af mine små brødre. Det kunne slet 11

14 ikke komme på tale at få sit eget værelse, så lidt plads var der. Vi havde en kakkelovn i stuen og et komfur i køkkenet det var de eneste varmemuligheder. Om vinteren kunne det være så koldt inde om natten (der blev ikke fyret om natten, der skulle spares på brændslet) at der var små rimperler oven på vores dyner, og vinduesruderne var dækket af isblomster! Når vi skulle i bad - det skete en gang om ugen - så blev der tændt op under den store vaskegruekedel, så vi fik varmt vand, og så skiftedes vi til at bade i en stor zinkbalje der var sat ind på køkkengulvet. Toilet, som vi har det i dag, havde vi slet ikke. De første år måtte vi sætte os i grebningen ( mogroen ) bag køerne i stalden, når vi skulle - så var det bare om at holde øje med køernes haler, for når de løftede dem, skulle man skynde sig væk, ellers blev man våd, eller det der var værre! Senere lavede far et lille rum med en bænk med et hul til en spand, og det var dejligt at kunne sidde i fred, når man skulle besørge. Da vi endelig fik træk og slip, som vi kaldte det, var jeg blevet 12 år. I mit barndomshjem var vi ikke rige på penge, men derimod rige på kærlighed. Vi sultede aldrig og savnede ikke andet dengang, for de fleste vi kendte, havde det ligesom os. Det var de ganske få, der havde penge, så de kunne købe, hvad de ville. Mit tøj var næsten altid noget aflagt og brugt, som min mor syede om. Jeg havde kjoler syet af faldskærmsstof, det var meget almindeligt dengang. Mine første cowboybukser købte jeg for penge jeg selv havde tjent, da jeg var 17 år! Min farbror boede i Amerika, og han sendte pakker hjem efter krigen, med kjoler til min søster og jeg. De var rigtig flotte! Der var også chokolade, kaffe og meget andet i pakkerne. Jeg husker meget tydeligt de små gule pakker med Amerikansk Wrigleys tyggegummi åh, hvor det duftede godt. Dette var jo i og årene derefter, og man skulle bruge noget som hed rationeringsmærker, for at kunne købe sukker, smør, kaffe, brød, margarine, brændsel og mange andre ting, der blev brugt i husholdningen. Vi fik altid to retter mad derhjemme: Om sommeren var der forskellige slags frugtgrød, koldskål, sagosuppe med svesker eller rosiner, øllebrød eller andet til eftermad. Til forret var der altid kartofler, mange kartofler, og lidt kød til. Af frikadeller, flæsk eller andet kød var der altid kun ét stykke til os børn, og far fik to, for han arbejdede jo. Vi fik også meget fisk, det var jo billigt dengang. Vi havde dengang ingen fryser til at opbevare grøntsager og kød i, men når far slagtede en gris til jul, så var der altid en stor flæskesteg til juleaften. Resten af kødet blev skåret ud og lagt i saltkarret, så det kunne holde sig hele vinteren. Til pinse fik vi altid helstegt kylling (som mor selv slagtede) med persille i nye kartofler med brun sovs agurkesalat og rabarberkompot. Uhm, hvor det smagte! Dengang var kylling jo ikke hverdagsmad, som i dag. 12

15 Til jul fik vi næsten altid flæskesteg (en kæmpestor en, syntes jeg) med rødkål og brunede kartofler og risalamande alting hjemmelavet. Mandelgaven var altid en lille marcipangris dvs. vi kunne ikke købe marcipan dengang, så mor bagte en lille gris af brunkagedej, som hun pyntede med glasur, farvet lyserød med frugtfarve. Åh det var lykke, hvis man var den heldige. Vores slik juleaften var gulerodskonfekt og havregrynskugler, som mor selv lavede. Jeg smagte først en appelsin, da jeg var ni år! Af julegaver fik vi som regel kun én nogle gange to gaver hver, men altid noget som vi alligevel skulle have, men vi var altid glade, for det vi fik. Når vi havde fri eller ferie fra skolen, var der altid noget at lave, enten hjemme eller ude i marken. Der var roer og gulerødder, der skulle luges (åh, jeg hadede det) men der var ingen kære mor. De roerækker var så usandsynlig lange flere kilometer syntes jeg. Høet skulle høstes og sættes i stak kornet skulle slåes, bindes i neg og sættes i skok der var altid noget, der skulle gøres. Derhjemme skulle køerne malkes, grisene fodres og der skulle muges ud. Høns og kaniner skulle passes, og så var der altid mine små brødre, som skulle hjælpes. Men selvfølgelig havde vi også fri til at lege, det var ikke bare arbejde alt sammen. Vi var en del børn i vores nabolag, og vi legede altid ude om sommeren, når vi havde spist til aften, og vasket op. Vi spillede bold, rundbold, langbold, antonius og legede gemmeleg. Vi Kostald Før det blev almindeligt med træk og slip, foregik toiletbesøg ude i stalden. Foto Knud Rasmussen. Esbjerg Byhistoriske Arkiv ( ) 13

16 kunne også gå lige om på marken, kun en stenkast hjemmefra, hvor vi alle kunne tumle og lege uden at genere nogen. Om vinteren var vi ude at kælke på Kikkebjerget, løb på skøjter på strandsøerne, eller når vejret var dårligt, kunne vi altid klippe ud af gamle blade, tegne påklædningsdukker, lave kukkasser (som var en æske, hvori vi lavede et hul i den ene ende til at se ind i, og så kunne vi klistre forskellige billeder ind i kassen), eller lave musefælder det var gamle stilebøger vi foldede og lagde glansbilleder ind i. Fjernsyn havde vi ikke af den grund, at der slet ikke var noget der hed fjernsyn, i hvert fald ikke hos os i Danmark, tror jeg. Men radio, det havde vi. Bil havde vi heller ikke. Min far havde heller ikke traktor, mejetærsker, malkemaskine eller andre hjælpemidler, som i dag, men vi havde to dejlige heste og en hestevogn af den gamle slags til brug i marken, - og en rigtig pæn vogn, Landauer måske?, når vi skulle i byen. Jeg husker specielt en tur i hestevogn til marked i Varde i 1949 det var en lang tur, men vejret var dejligt, og jeg fik en rigtig flot baby påklædningsdukke af mor og far, og den har jeg endnu den dag i dag. Se kære børn jeg kunne jo blive ved, men vi skal jo slutte et sted og det gør jeg med Kærlig hilsen fra Mathildes oldemor På Rigsarkivets hjemmeside (sa.dk) findes materiale og inspiration til undervisning

17 Ny bog om Vester Nebel og Bryndum Af arkivchef Jørgen Dieckmann Rasmussen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv, formand for SVA Det er ikke hver lørdag formiddag, Vester Nebel Sognehus er fyldt med 30 mennesker, men det var tilfældet lørdag den 26. november, hvor Henning Jørgensen, leder af Vester Nebel Sognearkiv, kunne præsentere sin seneste bog med titlen Bryndum og Vester Nebel sogne før 1800: Bryndum og Vester Nebel før selvejet Ejendomme og beboere i de to sogne ca Om bogen De fleste bøger, der udgives om lokalhistorie, er om nyere tid. Det har Henning Jørgensen allerede gjort noget ved, men derudover er han meget interesseret i og vidende om den ældre lokalhistorie, som han har skrevet og holdt foredrag om. Dog var så meget mere materiale blevet tilgængeligt bl.a. som følge af Rigsarkivets digitaliseringer, at korrektioner let kunne foretages, ligesom der kunne sættes kød på mange af sognets beboere, bl.a. på grundlag af historier fra tingbogsudskrifterne i Mortensens Sedler, der findes på Esbjerg Byhistoriske Arkivs hjemmeside eba.esbjegkommune.dk. tyndt befolket med store, ubeboede arealer. Beboerne var alle bønder, der boede i ganske små landsbysamfund. Alle disse små landsbyer findes stadig, og der er endnu spor i landskab og byområder efter de ældgamle landsbysamfund. Bryndum og Vester Nebel før selvejet går tilbage til de gamle landsbyfællesskabers tid landsbysamfundet før landboreformerne i slutningen af 1700-tallet og udskiftningen af landsbyernes jord. Bønderne var alle fæstebønder under forskellige godser og dyrkede jor- Bryndum og Vester Nebel sogne omfattede tidligere stort set det område, der i dag er kendt som Esbjerg N i Esbjerg Kommune. I dag er den sydlige del af området et byområde, som dels er forstad til Esbjerg, dels butiksområde, dels industriområde. Går man 200 år tilbage, var hele området meget 15

18 den i et aftalefællesskab med bystævnet som omdrejningspunkt i hver enkelt landsby. I bogen bliver de forskellige gårde og huses tilhørsforhold og beboerne i de to sogne kortlagt. Med små historier fra tingbøgerne får man samtidig et indtryk af tiden, som bl.a. var præget af en mængde stridigheder, men også af vold. Og overraskelser hvem ville have troet, at der i var folk i Vester Nebel, som var i familie med en mand, der arbejdede som dykker i Holland, og som for øvrigt også omkom ved det? Vester Nebel og Bryndum politirapport før 1800 Netop historierne fra det levede liv i Bryndum og Vester Nebel før 1800 var emnet for det indlæg, Henning Jørgensen holdt efter formiddagskaffen og præsentationen af bogen. Politiprotokollerne fortæller, hvordan folk kom ud af det med hinanden eller ikke. Tiden før 1800 var en helt anden tid end den, vi kender i dag. Tog man en plads i kirken, som tilhørte en anden, kunne det ende med slagsmål og en tur i retten. Man skulle bestemt heller ikke kalde sin nabo med skældsord eller tale ærekrænkende, idet vejen til retten i så fald også ofte var kort. Det var alt sammen et spørgsmål om ære og stand. Samfundet var desuden påfaldende voldeligt, og tilsyneladende kunne småting føre til meget voldelige overfald man brugte kårder, spader og ofte også skydevåben. Midlerne var små, og Arkivleder og forfatter Henning Jørgensen (t.h.) holdt i forbindelse med bogudgivelsen et foredrag om emnet. Foto: Jørgen Dieckmann Rasmussen (EBA Q ) 16

19 Efter udgivelsen solgte og signerede Henning Jørgensen bøger i Vester Nebel Sognearkiv. Foto: Jørgen Dieckmann Rasmussen (EBA Q ). for mange var tilværelsen et spørgsmål om at overleve. Alligevel var beboerne ikke en stor, ensartet masse. Man ser meget tydelige karakterforskelle, og bønderne lod sig bestemt ikke bare kue. Hvis de følte sig for groft undertrykte af herremanden, var de ikke blege for at gå rettens vej. I afsnittet om herregården Ølufgård i Vester Nebel Sogn kan man bl.a. læse om et stort bondeoprør omkring Foredraget var ledsaget af tegninger, fortrinsvis lavet af Henning Jørgensens kone, Conny Jørgensen. De illustrerede på bedste vis foredragets emne. Om forfatter og bog Henning Jørgensen er 50 år, har arbejdet med lokalhistorie og slægtsforskning siden 1990 og været leder af Vester Nebel Sognearkiv siden Han har tidligere skrevet bøger om både Vester Nebel Sogn og dele af Bryndum Sogn. Den senest udgivne bog er i A4- format, på 260 sider og koster kun 200 kr. Det har været muligt at udgive bogen takket være en arv til Vester Nebel Sognearkiv efter afdøde Inger Rasksen i Alslev. Esbjerg Byhistoriske Arkiv er forlag for bogen. Henning Jørgensen. Bryndum og Vester Nebel før selvejet. Ejendomme og beboere i de to sogne ca Esbjerg s., ill. Indb. Pris: 200 kr. 17

20 Nye digitaliseringer fra Rigsarkivet Af Linda Nielsen arkivleder, Lokalhistorisk Arkiv for Grene Sogn Det er ikke alle arkiver, der abonnerer på nyhedsbrevet fra Rigsarkivet - derfor vil jeg her oplyse jer, om de nye arkivalier, der siden sidst er blevet digitaliseret. De der var med på studieturen til Rigsarkivet i Viborg i august, så selv at der arbejdes dagligt med nye digitaliseringer, og derfor er der blevet meget mere tilgængeligt. For de der arbejder med slægter i København er der kommer to nye folketællinger til, nemlig fra 1885 og De kan findes sammen med de øvrige folketællinger på arkivalieronline.dk. Der er også kommet en folketælling fra Slesvig fra Det er den sidste før De Slesvigske Krige, og der gik 10 år, før der igen kom en folketælling, som er på tyske skemaer, og fra Senere kom de i nord på danske skemaer og fødested blev så også oplyst. Andre arkivalier, der er blevet tilgængelige, er vaccinationsprotokoller fra 1812 til 1925 fra sjællandske og lollandske lægedistrikter. Desuden er der mange andre specielle arkivalier fra København blevet tilgængelige, og alt kan findes på arkivalieronline.dk under øvrige arkivalier. Der er også kommet specielle arkivalier fra psykiatrisk hospital i Risskov. Et album fra Aalborg over løsagtige fruentimmer med fotos Desuden en tilsvarende protokol over løsagtige fruentimmere fra også fra Aalborg. For dem der har rødder til Tyskland/Slesvig er der kommet en del fra Tyske Kancelli, indenrigsafdeling der også kan være af interesse. Man har valgt at lægge en del af Ringsted Byfogedarkiv på arkivalieronline.dk. Det har ikke umiddelbart interesse i vores område, men der kan sidde slægtsforskere, der kan have interesse i det materiale. Af overordnede arkivalier er en del fra Danske Kancelli blevet tilgængelig. Fra Højesteret er voteringsprotokoller og domprotokoller blevet tilgængelig, for de der har interesse. Noget der sikkert er mere brugbart er, hvad der er lagt ud fra landstinget, nemlig skøde- og panteprotokoller, tingbøger og Landstingsbøger fra perioden 1567 til begyndelsen af Noget andet interessant er Lavsarkivet. Her kan man følge håndværkere gennem deres protokoller, dagbøger, korrespondance og ligkasse-protokoller, og de dækker hele Nørrejylland, men ikke Sønderjylland. Hvordan finder man de forskellige arkivalier? Gå ind på Rigsarkivets hjemmeside sa.dk og vælg derefter arkivalieronline.dk - en grå side til venstre i billedet. Gå ind i 18

21 Blandt det senest digitaliserede materiale fra Rigsarkivet er blandet en protokol over Løsagtige Fruentimmere med fotos fra Aalborg Byfoged. Nedenfor: Rigsarkivets Filmningscenter i Viborg, som blev besøgt på SVAs studietur i august. søgelinjen, som er en rulletekst, her vil man finde næsten alt om Sønderjylland under overskriften Sønderjylland og hertugdømmerne. Det øvrige findes for det meste i øvrige samlinger. Når man har åbnet det, man er interesseret i, kommer der en rulletekst frem, hvor hvert arkivalie er omtalt. Hvis man selv vil modtage nyhedsbrevene fra Rigsarkivet kan man også tilmelde sig - opfordringen findes flere steder under omtalen af arkivalierne. Er der problemer med at finde et arkivalie, kan man spørge Rigsarkivet, men prøv først hjælpefunktionen. Rigtig god arbejdslyst. EBA Q

22 Da julemanden kom forbi Af arkivchef Jørgen Dieckmann Rasmussen, Esbjerg Byhistoriske Arkiv, formand for SVA I denne tid er verden fyldt med kalendere: Julekalendere af karton, slikkalendere, TV julekalendere (for både børn og voksne), ølkalendere ja, selv hundene slipper ikke for en julekalender, selv om julens budskab for dem næppe er andet end at få noget ekstra spiseligt - men vent bare: Hvis ikke det allerede findes, kommer der sikkert snart en julemenu for hunde på markedet. Nutidens kalenderrigelighed hører efterkrigstiden til. Julekalendere af papir fandtes allerede i 1930erne, men selv i rimeligt velstillede familier udløste børns plagerier ikke automatisk en julekalender til 2 kr. Fik et barn så endelig en kalender, måtte lågerne pænt lukkes igen efter julen, så kalenderen kunne bruges året efter. Fra vikingetiden Skikken med julesokken går ifølge Phyllis Siefker, forfatter til blandt andet bogen Santa Claus, Last of the Wild Men, helt tilbage til vikingetiden. Dengang skulle børnene have sat deres støvler frem og puttet hø og halm i dem, så Odins hest Sleipner havde noget at spise, når Odin gjorde holdt på sine lange rejser. Som tak skulle Odin derefter have fyldt børnenes støvler med søde sager eller små gaver. Historien og traditionen overlevede kristningen af Norden og blev i stedet gjort kristen med helgenen Sct. Nicolaus (julemanden) i hovedrollen. Fra USA og England kom traditionen til Danmark efter besættelsen, måske hurtigere til Esbjerg end andre steder i Danmark på grund af Englandsbådenes hyppige afgange over Nordsøen. Skikken vandt dog kun langsomt udbredelse, bl.a. fordi man havde andre og måske næsten mere oprindelige løsninger i brug. Nogle steder brugte man nemlig stadig at sætte en træsko i vindueskarmen, og der kunne børnene så næste morgen se julemandens belønning: Noget godt og spiseligt, hvis de havde opført sig ordentligt eller noget mindre behageligt som en kartoffel eller et stykke koks, hvis de ikke havde opført sig pænt. Med tiden er træskoen blevet udskiftet med en sok, i begyndelsen en hverdagssok, men efterhånden kunne man, som med alt muligt andet, købe en større, speciel julesok af filt, som også kan håndtere større gaver fra julemanden. 20

23 Torben Jensen, der har skrevet bogen Glansbilleder fra et havregrynskvarter (Esbjerg 1998) er lige vågnet en decembermorgen i 1958 i sit børneværelse på Th. Dahls Vej i Esbjerg og skynder sig at tjekke, hvad julemanden har lagt i julesokken. Det var mens, illusionen endnu levede, for en sen aften, hvor han sammen med sin far havde set seksdagsløb i fjernsynet og endnu ikke var faldet helt søvn, oplevede han nemlig julemanden liste ind til børnesengen og lægge morgendagens godbid en pebermyntekaramel i sokken. Så var han den illusion fattigere. (EBA ) 21

24 Glimt fra studieturen til Viborg og Herning Læsesalen på Rigsarkivet i Viborg. (EBA Q ) Indblik i de nye klimastyrede magasiner i Viborg. (EBA Q ) Rindsholm Kro, hvor der var spisepause på vejen fra Viborg til Herning (Q ) 22

25 Børsen Lokalhistorisk Arkiv for Brørup og Omegn har følgende bøger til overs, som de tilbyder andre arkiver, som måtte være interesseret: Fra Ribe Amt Udgivet af Historisk Samfund for Ribe Amt. H. K. Kristensen: Hovedgården Estrup i Malt Herred. Udgivet af Historisk Samfund for Ribe Amt Steffen M. Søndergaard: Peder Holden Hansens huse og nogle af hans kollegers Ribe Amts Landboforeninger års jubilæum. Kontakt Lokalhistorisk Arkiv for Brørup og Omegn på Efterlysning På denne side kan medlemmerne af Sydvestjyske Arkiver efterlyse oplysninger om for eksempel de mange ukendte billeder fra arkivets samlinger. Eller I kan efterlyse oplysninger om foreninger, personer, virksomheder - alt hvad I mangler at vide noget om. Send et af jeres uidentificerede fotografier eller jeres efterlysning til 23

26 Nyt fra Sydvestjyske Arkiver Nr Indlæg til næste nummer indsendes til: Sydvestjyske Arkiver Esbjerg Byhistoriske Arkiv Torvegade Esbjerg Telefon: Fax: INDEN den 15. maj 2017 Arkivkonsulent (Vikar pr. 1/1-17) Sydvestjyske Arkiver Esbjerg Byhistoriske Arkiv Torvegade Esbjerg Tlf.: Træffetider: mandag fredag kl

27 SVAs bestyrelse Formand: Jørgen Dieckmann Rasmussen Esbjerg Byhistoriske Arkiv Torvegade Esbjerg Tlf.: Fax: Privat: Grønlandsparken 58C 6715 Esbjerg N Tlf.: Kasserer: Linda Nielsen Lokalhistorisk Arkiv, Billund Billund Centret Hans Jensens Vej Billund Tlf.: Bestyrelsesmedlemmer: Nanna Iversen Lokalhistorisk Arkiv for Brørup og Omegn Biblioteket Stadionvej Brørup Tlf.: Linda Vesterbæk Sognearkivet i Nordby Nordby Skole Midtbjergvej Fanø Tlf.: Anni Skov Christensen Blåvandshuk Lokalhistoriske Arkiv Kirkegade 3, 6840 Oksbøl Tlf.: Suppleanter: Karin Berg Grindsted Lokalhistoriske Arkiv Sverrigsvej Grindsted Tlf.: Karen Riisager Varde Lokalhistoriske Arkiv Torvet Varde

28 Kommende aktiviteter MODULKURSUS (MODUL 3) Tirsdag den 21. og den 28. februar 2017 i Helle Hallen Program findes på SVAs hjemmeside ARKIBAS-KURSER Mandag den 7. februar 2017: Grundkursus billeder Mandag den 7. marts 2017: Administratorkursus SVAs ÅRSMØDE Onsdag den 1. marts 2017 i Bryndum Forsamlingshus Mødeindkaldelse med dagsorden udsendes primo februar 2017.

ISSN: Nr Sydvestjyske Arkiver

ISSN: Nr Sydvestjyske Arkiver ISSN: 2246-0764 Nr. 2-2017 Sydvestjyske Arkiver Nyt fra Sydvestjyske Arkiver Udgives af Sydvestjyske Arkiver Sydvestjyske Arkiver Nr. 2-2017 er redigeret af Karen Jermiin Nielsen Sats: Verdana Tryk: Esbjerg

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

Hans og Christian Lunds historiske fotoarkiv

Hans og Christian Lunds historiske fotoarkiv Projektoplæg juli 2014 udarbejdet af ekstern konsulent Tove Baisgaard i samarbejde med projektparterne Billund Museum, Grindsted Lokalhistoriske Arkiv og Billund Bibliotekerne og Borgerservice Hans og

Læs mere

Christian Bruuns jul 1917.

Christian Bruuns jul 1917. Christian Bruuns jul 1917. Oversat til nudansk og med nutidig retskrivning står der: D. 25./12. 1917. Kære forældre og søster. Vil hurtigt skrive et par ord inden middag. Det var altså den fjerde juleaften

Læs mere

Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1

Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1 Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1 Julehygge i Fritidshuset Lørdag den 27. november blev der budt på julehygge i Fritidshuset fra kl. 13 til kl. 16, og små boder solgte forskelligt både for øjet og for ganen.

Læs mere

Historiebrug. Hvad er historiebrug? Noget, vi gør hele tiden. Politisk historiebrug. Reklamer, underholdning og traditioner

Historiebrug. Hvad er historiebrug? Noget, vi gør hele tiden. Politisk historiebrug. Reklamer, underholdning og traditioner Historiebrug Historie er mange ting, og historien er til stede overalt omkring os. Historie er noget, vi alle bruger på en række forskellige måder. Det kaldes "historiebrug". Hvad er historiebrug? Når

Læs mere

Kong Vinter og Madam Tø

Kong Vinter og Madam Tø Jeg kan næsten ikke vente, til jeg kommer i skole i dag. Jeg er så spændt på at høre resten af historien om Ole, Onkel Rimfrost og Kong Vinter, ja, også om hende Madam Tø. Men fru Andersen siger, at før

Læs mere

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er Jeg skal i skole - Kan du nu skynde dig, siger mor, da jeg med sne på min jakke stormer ind i køkkenet. - Du skulle ikke ha taget med Rasmus Mælkekusk, nu kommer du for sent i skole. Og se hvor du drypper

Læs mere

Og sådan blev det. Hver gang jeg gik i stå, hviskede Bamse en ny historie i øret på mig. Nu skal du få den første historie.

Og sådan blev det. Hver gang jeg gik i stå, hviskede Bamse en ny historie i øret på mig. Nu skal du få den første historie. Bamse hjælper Nogle gange, når jeg sidder ved mit skrivebord og kigger på gamle billeder, dukker der en masse historier frem. Historier fra dengang jeg var en lille dreng og boede på et mejeri sammen med

Læs mere

Astrid og S.P. Jensen

Astrid og S.P. Jensen Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer Redigeret af John Lykkegaard Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer udgivet 2006 udgivet som e-bog 2011 S. P. Jensen og Forlaget Mine Erindringer Redigeret af John

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Program for efterår 2017. Evt. ændringer vil fremgå af foreningens website: www.shfs.dk Tirsdag den 5. september 2017, Sønderborg Bibliotek, kl. 19.00-ca. 21.00:

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V.

For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V. For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V. Den 20. juni 2005 var vi to fra arkivet, der var på besøg hos brødrene Henry og Gunnar Olesen. Vi blev vist rundt

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2

EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 Historiens Hus står bag en række arrangementer i efteråret 2010. Nærmere oplysninger om de enkelte arrangementer vil løbende blive vist på

Læs mere

- # - - # - Ad 2: Kurser & møder i LASS: Se nærmere omtale af kurserne samt praktiske oplysninger i programmet eller i kalenderen på

- # - - # - Ad 2: Kurser & møder i LASS: Se nærmere omtale af kurserne samt praktiske oplysninger i programmet eller i kalenderen på LASS. Indhold: 1. Fra LASS Styrelse. 2. Kurser og møder i LASS. 3. Fra medlemmerne. 4. Hjemmesiden & Nyhedsbrevet. 5. Andre arrangementer. Ad 1: Fra LASS Styrelse: Referat af Årsmødet er lagt på websitet

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

HVAD BETYDER ORDET ARKIV?

HVAD BETYDER ORDET ARKIV? ARKIV I DAG Arkivfoto, arkivklip Lydarkiv DRs digitale arkiv Politikens avisarkiv O.s.v. Et broget landskab, hvor vi i vores verden nok bedst kender Statens Arkiver, lokalarkiver og 7-arkiver HVAD BETYDER

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog

Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog Reception for årbog 2017 Det er med stor glæde, at vi igen kan invitere vores medlemmer til reception torsdag d. 5. oktober

Læs mere

Jeg besøger mormor og morfar

Jeg besøger mormor og morfar Jeg besøger mormor og morfar I dag er det søndag. Normalt kan jeg sove længe, for jeg skal selvfølgelig ikke i skole om søndagen. Men i dag står jeg alligevel tidligt op. Jeg skal nemlig besøge mormor

Læs mere

FRITTERENS MÅNEDSBREV

FRITTERENS MÅNEDSBREV FRITTERENS MÅNEDSBREV SÅDAN GIK NOVEMBER MÅNED I november måned fik børnene følgende at spise til eftermiddagsmad. Husk, som altid, at Lone gerne tager mod forslag til eftermiddagsmaden. A38 med ymerdrys

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

LASS Nyhedsbrev januar 2016.

LASS Nyhedsbrev januar 2016. LASS. Indhold: 1. Fra LASS Styrelse. 2. Kurser og møder i LASS. 3. Fra medlemmerne. 4. Hjemmesiden & Nyhedsbrevet. 5. Andre arrangementer. Ad 1: Fra LASS Styrelse: Styrelsens næste møde er planlagt til

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

OLDEMORS, BEDSTEMORS OG MORS BARNDOMSHJEM

OLDEMORS, BEDSTEMORS OG MORS BARNDOMSHJEM OLDEMORS, BEDSTEMORS OG MORS BARNDOMSHJEM Opgaver til Elmuseets Frilandshuse 5. 6. 7. klasse ELMUSEET 2003 DE TRE HUSE Elmuseet har tre huse med udstillinger i. Du kan finde dem på kortet herunder. Nr.

Læs mere

Den udstilling, du skal rundt og finde oplysninger i, handler om arbejderfamilien, som den boede, arbejdede og levede i København i 1950 erne.

Den udstilling, du skal rundt og finde oplysninger i, handler om arbejderfamilien, som den boede, arbejdede og levede i København i 1950 erne. Da Bedste var barn Da Bedste var barn Den udstilling, du skal rundt og finde oplysninger i, handler om arbejderfamilien, som den boede, arbejdede og levede i København i 1950 erne. Du vil få viden om,

Læs mere

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget Jeg laver biograf Jeg følges med Signe og Inger hjem fra skole i dag, vi standser ved åen og kigger ned og kan se, at åen så småt er ved at fryse til. Vi var inde hos fru Andersen og øve os på at synge

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 41 2013. Efterårsferie!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 41 2013. Efterårsferie! Fælles info Efterårsferie! Vi har åbent i efterårsferien fra kl. 06.30 til 16.00. Bemærk venligst at vi lukker 1 time tidligere end til daglig! Tilmelding ikke nødvendig (se forklaring om dette i de sidste

Læs mere

EFTERÅR 2014 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2

EFTERÅR 2014 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 EFTERÅR 2014 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 9.9. Kend din by! Byvandring v/arkivarer fra Historiens Hus Byvandringen vil foregå i Odenses bymidte og vil have fokus på både kendte og

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Min bog om Baunegård 1

Min bog om Baunegård 1 Min bog om Baunegård 1 Velkommen til Baunegård Denne lille bog er til dig, da du skal flytte ind på Baunegård. I bogen kan du læse eller få læst højt, hvad Baunegård er. Midt i Værløse ved en dejlig stor

Læs mere

UGEBREV nr. 54 uge 48

UGEBREV nr. 54 uge 48 UGEBREV nr. 54 uge 48 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Julefest Husk, det er på lørdag den 6. december, at vi har vores årlige julefest. Dagen er en skoledag, dvs. at der er mødepligt som til alle

Læs mere

FORÅR 2015 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2

FORÅR 2015 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 FORÅR 2015 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 29.1. Torsdagsmik Formiddagsforedrag med kaffe og rundstykker. Emnet for foredraget vil blive bragt i vores nyhedsbrev og på www.historienshus.dk

Læs mere

Den udstilling, du skal rundt og finde oplysninger i, handler om arbejderfamilien, som den boede, arbejdede og levede i København i 1950 erne.

Den udstilling, du skal rundt og finde oplysninger i, handler om arbejderfamilien, som den boede, arbejdede og levede i København i 1950 erne. Da Bedste var barn Da Bedste var barn Den udstilling, du skal rundt og finde oplysninger i, handler om arbejderfamilien, som den boede, arbejdede og levede i København i 1950 erne. Du vil få viden om,

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

L o k a L a r k i v e r n e

L o k a L a r k i v e r n e L o k a l a r k i v e r n e - hvem er vi? 3 Forord - hvorfor dette hæfte? De danske lokalhistoriske arkiver har gennem de sidste mange år op levet en stigende interesse for den lokale historie. Dermed

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. X 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? 23459764 23458764 23459723 2. Hvornår rejser Susanne og Peter

Læs mere

En sådan bemærkning går selvfølgelig ikke upåagtet hen. Vera blev prompte inviteret til at deltage i bogprojektet.

En sådan bemærkning går selvfølgelig ikke upåagtet hen. Vera blev prompte inviteret til at deltage i bogprojektet. Ludvigsgave - Friisenfeldt Folkehold, daglejere og løsarbejdere foreviget i fotos Beretning ved Vera Wöhliche, datter af Hans og Jelva Wöhliche karl og malkepige Hans og Jelva Wöhliche flyttede i 1947

Læs mere

Tine Olesen. Decemberhistorier. Af samme forfatter: Mor - sidste udkald. 24 afsnit. Til højtlæsning for børn. Forlaget Peregrina

Tine Olesen. Decemberhistorier. Af samme forfatter: Mor - sidste udkald. 24 afsnit. Til højtlæsning for børn. Forlaget Peregrina Decemberhistorier Tine Olesen Af samme forfatter: Mor - sidste udkald Decemberhistorier 24 afsnit Til højtlæsning for børn Forlaget Peregrina Decemberhistorier 24 afsnit Til højtlæsning for børn Forlaget

Læs mere

Hjælp til børn, som har mistet alt

Hjælp til børn, som har mistet alt Bispedømmets Fasteaktion 2009 Hjælp til børn, som har mistet alt Millioner af børn i det sydlige Afrika er blevet forældreløse på grund af AIDS og andre sygdomme. Du kan være med til at hjælpe 100 forældreløse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. På de forskellige sider ser I billeder fra dagene før første skoledag Der var lidt kaotisk forskellige steder både ude og inde!

Indholdsfortegnelse. På de forskellige sider ser I billeder fra dagene før første skoledag Der var lidt kaotisk forskellige steder både ude og inde! Indholdsfortegnelse side 2: Skolelederen har ordet side 4: Kalenderen side 5: En lille huskeliste side 6: Forældremøderne side 7: UndervisningsMiljøVurde ring side 8: Idrætsdagene på Herlev Stadion side

Læs mere

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Siden sidst. Onsdag d. 13. januar. Foredrag ved forfatter Vibeke Nørgård Nielsen om Johannes Larsen o g Island. Foredraget blev ledsaget af dejlige lysbilleder fra

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19.

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19. Adresselabels 12 Kalenderen ISSN 1602 9577 1 Den 26. oktober kl. 13.30 Tur til Københavns Rådhus Sted: Foran Københavns Rådhus (Rådhuspladsen) Den 13. november kl. 19.30 Foredrag om Rakkerne Ved Mette

Læs mere

Born i ghana 4. hvad med dig

Born i ghana 4. hvad med dig martin i ghana 1 2 indhold Børn i Ghana 4 Martin kommer til Ghana 6 Børnene i skolen Landsbyen Sankt Gabriel 12 Martin besøger en høvding 16 Zogg en lille klinik på landet 1 På marked i Tamale 20 Fiskerne

Læs mere

LASS kursusprogram for 2015

LASS kursusprogram for 2015 700 Aabenraa, den 16. december 2014 LASS kursusprogram for 2015 Var 2014 det store jubilæumsår for arkiverne i Sønderjylland, så bliver 2015 det helt store kursusår. Arkibas 5 kræver for de fleste en introduktion

Læs mere

DYR PÅ LANDET & FRA JORD TIL BORD

DYR PÅ LANDET & FRA JORD TIL BORD DYR PÅ LANDET & FRA JORD TIL BORD Vi glædede os vist begge rigtig meget til vores første temauge og var nok samtidig lidt spændte på hvordan det hele ville forløbe. Det var jo meget anderledes især for

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 22. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 22 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 22. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 22 Emne: Her bor jeg side 1 Uge 22 Emne: Her bor jeg Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 22 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge22_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.40 Uge 22 l Her bor jeg Dagene er begyndt at

Læs mere

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.00 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind.

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.00 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind. Årgang 23 Nr.3/2014. Medlemsblad for foreningen Legetøjets venner Næste møde: Torsdag den 6. marts 2014 kl. 14.30 Lyshøjgårdsvej 103, kælderen 2500 Valby Månedens emne: Køretøjer af alle slags NB. Hvis

Læs mere

EFTERÅR LOKALHISTORISKE BALLE FUNDER KRAGELUND LEMMING SEJLING SEJS-SVEJBÆK SERUP SILKEBORG SINDING

EFTERÅR LOKALHISTORISKE BALLE FUNDER KRAGELUND LEMMING SEJLING SEJS-SVEJBÆK SERUP SILKEBORG SINDING EFTERÅR 2015 LOKALHISTORISKE BALLE FUNDER KRAGELUND LEMMING SEJLING SEJS-SVEJBÆK SERUP SILKEBORG SINDING ...FØLG OS PÅ FACEBOOK Slægtsforskercafé Udflugt til Viborg Museum Vi tager på udflugt til Viborg

Læs mere

bbb Børnebiksen, Oktober 2012. Ørbækvej 34, Svendborg, 42912080 Bulen 23924382, Biksen 23927149, Banjen 23921749.

bbb Børnebiksen, Oktober 2012. Ørbækvej 34, Svendborg, 42912080 Bulen 23924382, Biksen 23927149, Banjen 23921749. bbb Børnebiksen, Oktober 2012. Ørbækvej 34, Svendborg, 42912080 Bulen 23924382, Biksen 23927149, Banjen 23921749. Nyt fra kontoret. Så kom efteråret med regn og blæst, men da børnene stadig gerne vil ud,

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Bagåen ved Rolfsted Mølle 2006 2007/1 Middelaldervandmølle fundet i Rolfsted Under Fyns Amts arbejde med at lave en fiskepassage og dermed fjerne den sidste hindring

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen. Hockey finale Aab Hallen BEMÆRK Nyhedsbrev December DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg

Læs mere

UGEBREV nr. 18 uge 51 Årgang 6

UGEBREV nr. 18 uge 51 Årgang 6 UGEBREV nr. 18 uge 51 Årgang 6 Juleferie Så blev det lige pludselig juleferie igen efter en meget hyggelig og god december måned på friskolen. Vi har som sædvanligt været i kirke her til morgen, så vi

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

Til grupper der vil besøge Vendsyssel Historiske Museum, har vi nogle helt specielle tilbud

Til grupper der vil besøge Vendsyssel Historiske Museum, har vi nogle helt specielle tilbud Til grupper der vil besøge Vendsyssel Historiske Museum, har vi nogle helt specielle tilbud Vendsyssel Historiske Museum har fem afdelinger, og alle steder er der mulighed for, at grupper kan bestille

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Kan dit arkiv bruge bogen Trap Danmark topografisk atlas?

Kan dit arkiv bruge bogen Trap Danmark topografisk atlas? LASS. Indhold: 1. Fra LASS Styrelse. 2. Kurser og møder i LASS. 3. Fra medlemmerne. 4. Hjemmesiden & Nyhedsbrevet. 5. Andre arrangementer. Ad 1: Fra LASS Styrelse: Styrelsens næste møde er planlagt til

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling ? Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling Laurits hus 1. Hvor sover Laurits? A. På gulvet ved ildstedet B. På bordet, der kan klappes sammen. C. På en bænk langs væggen 2. Sover Gertrud i en seng?

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

En dag i Maries liv. Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Morgen på sengestuen: Formiddagens beskæftigelse

En dag i Maries liv. Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Morgen på sengestuen: Formiddagens beskæftigelse En dag i Maries liv Undervisningsmateriale 5.-7. klasse Morgen på sengestuen: Klokken er 6, og Marie vækkes af en sygeplejerske, der banker på døren, stikker hovedet ind og siger godmorgen. Marie strækker

Læs mere

Kapitel 1. Noget om årets gang

Kapitel 1. Noget om årets gang Kapitel 1 Noget om årets gang 1 4. Mennesker og måneder VOXPOP Er der en måned, du særlig godt kan lide, eller er der en, du ikke bryder dig om? Nina Ja... Jeg kan rigtig godt lide september. Efterårsmånederne

Læs mere

LASS Nyhedsbrev februar 2017.

LASS Nyhedsbrev februar 2017. LASS. Indhold: 1. Fra LASS Styrelse. 2. Kurser og møder i LASS. 3. Fra medlemmerne. 4. Hjemmesiden & Nyhedsbrevet. 5. Andre arrangementer. Ad 1: Fra LASS Styrelse: Konstituering: Formand: Næstformand:

Læs mere

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag

Årre En Blomstrende Landsby. Bilag Årre En Blomstrende Landsby Bilag 1 Kære Foreninger Så nærmer d. 7. oktober sig, hvor I har givet tilsagn om at stille op til præsentation af netop jeres forening. Vi er rigtig glade for jeres opbakning,

Læs mere

På jagt efter historiske fortællinger i. Den Fynske Landsby årgang. Billederne er hentet fra wikipedia

På jagt efter historiske fortællinger i. Den Fynske Landsby årgang. Billederne er hentet fra wikipedia På jagt efter historiske fortællinger i Den Fynske Landsby 5.- 6.årgang Billederne er hentet fra wikipedia Velkommen I Den Fynske landsby ser det ud på samme måde, som der kan have set ud i 1800-tallet.

Læs mere

Hjørnegården gennem 100 år.

Hjørnegården gennem 100 år. Hjørnegården gennem 100 år. I 1894 købte Jacob Rasmussen, husmandssøn fra Munkebo, Hjørnegården for penge tjent som kreaturhandler. Hans hustru var Gertrud Marie Andersen, gårdmandsdatter fra Martofte.

Læs mere

Dus Mellervang. Børnerådet. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst. www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar

Dus Mellervang. Børnerådet. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst. www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar Børnerådet Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes

Læs mere

Smid det ikke ud! Hjælp dit lokalarkiv! Vi passer på historien

Smid det ikke ud! Hjælp dit lokalarkiv! Vi passer på historien Smid det ikke ud! Hjælp dit lokalarkiv! Vi passer på historien Tysk vagtpost på Storstrømsbroen under besættelsen.vordingborg Lokalhistoriske Arkiv. Skolepatrulje i Vrå. 1962-63. Lokalhistorisk Arkiv Vrå.

Læs mere

Vikar-Guide. Enkelt - eller dobbeltkonsonant

Vikar-Guide. Enkelt - eller dobbeltkonsonant Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Dansk 6. - 7. klasse Enkelt - eller dobbeltkonsonant 1. Fælles gennemgang: Start med at gennemgå oplysningerne i kassen. Kom evt. med flere eksempler. Lad derefter eleverne

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt.

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. Hold øje uge 11 Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. I denne uge afsluttede valgfagene. Et af valgfagene var

Læs mere

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950 Lokalhistoriske arrangementer Sinding, 1950 Silkeborg efterår 2009 BESØG PÅ FUNDER RADIOMUSEUM Onsdag 19. august kl.19 Bjarne Jensen vil vise og fortælle om sine 1685 gamle radioer, grammofoner, fjernsyn

Læs mere

Test din viden om Præpositioner

Test din viden om Præpositioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Præpositioner 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 27. juni 2014 Fredagsbrev nr. 787 Næste uge: 28. juni 10. august 12. august Baunen udlejet Kollegialt samvær I skole igen (søndag) Lærermøde Mærkedag: TILLYKKE TIL JER Kære forældre

Læs mere

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej HER PÅ BAKKEN februar 2012 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej november 2012 På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk Side 2 HER PÅ BAKKEN november 2012 Redaktionen

Læs mere

Digerne ved Digehytten Hvem byggede digerne?

Digerne ved Digehytten Hvem byggede digerne? Digerne ved Digehytten Hvem byggede digerne? Til pædagoger og børn, der gæster Digehytten. Da Ribe diget blev opført i 1911 14, var det både skovarbejdere fra Polen og enkelte lokale arbejdere, der var

Læs mere

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde MOGENS BILLE Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde Pædagogisk Center Ballerup Kommune 2014 1 2 Skolen i 1914 fortalt af Edith fra Schwenckestræde. Edith fra Schwenckestræde 6 boede i et lille

Læs mere

Erindringsportalen Giv det videre! åbner snart alle kan være partnere

Erindringsportalen Giv det videre! åbner snart alle kan være partnere Skal en livshistorie fra jeres samling på DR TV? Erindringsportalen Giv det videre! åbner snart alle kan være partnere Søren Bitsch Christensen, ODA Kulturarv, 31. januar 2017 DR efterlyser livshistorier

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Den bunder i mangel på en interesseforening for slægtsforskere bosat i Storkøbenhavn. Det er det første forsøg på at finde ligesindede i området.

Den bunder i mangel på en interesseforening for slægtsforskere bosat i Storkøbenhavn. Det er det første forsøg på at finde ligesindede i området. TIL LYKKE MED DE FYRRE ÅR Ovenfor ses kopi af en efterlysning i det nu ophørte blad Hvem forsker hvad, årgang 1976. Heri kunne slægtsforskere efterlyse anesammenfald hos andre læsere, idet man opgav, hvad

Læs mere

I LÆRE PÅ VÆRFTET. Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse

I LÆRE PÅ VÆRFTET. Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse I LÆRE PÅ VÆRFTET Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse Helsingør Kommunes Museer 2013 Introduktion Velkommen til Helsingør Værftsmuseum. Museet handler

Læs mere

ISSN: 2246-0764. Nr. 2-2013. Sydvestjyske Arkiver

ISSN: 2246-0764. Nr. 2-2013. Sydvestjyske Arkiver ISSN: 2246-0764 a r f t y N Nr. 2-2013 Sydvestjyske Arkiver Nyt fra Sydvestjyske Arkiver Udgives af Sydvestjyske Arkiver Sydvestjyske Arkiver Nr. 2-2013 er redigeret af Richard Bøllund Sats: Verdana Tryk:

Læs mere

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013 Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg Ansøgt om beløb 0 Lei pr. måned Bevilget beløb 2012 400 Lei i alt Bevilget beløb Apr. 2013 500 Lei Bevilget beløb Sep. 2013 500 Lei

Læs mere

ISSN: 2246-0764. Nr. 2-2015. Sydvestjyske Arkiver

ISSN: 2246-0764. Nr. 2-2015. Sydvestjyske Arkiver ISSN: 2246-0764 Nr. 2-2015 Sydvestjyske Arkiver Nyt fra Sydvestjyske Arkiver Udgives af Sydvestjyske Arkiver Sydvestjyske Arkiver Nr. 2-2015 er redigeret af Richard Bøllund Sats: Verdana Tryk: Esbjerg

Læs mere

På jagt efter historiske problemstillinger i. Den Fynske Landsby og 9. årgang

På jagt efter historiske problemstillinger i. Den Fynske Landsby og 9. årgang På jagt efter historiske problemstillinger i Den Fynske Landsby 7.-8. og 9. årgang Velkommen Velkommen til Den Fynske Landsby. Den Fynske Landsby ser ud som mange landsbyer så ud på Fyn i 1800-tallet.

Læs mere

Julebrev d uge 51. Vi sluttede skoleåret 2016 med et brag af en julefrokost. Figur 1Vuggestue, børnehave og skole spiser sammen.

Julebrev d uge 51. Vi sluttede skoleåret 2016 med et brag af en julefrokost. Figur 1Vuggestue, børnehave og skole spiser sammen. Julebrev d.21.12-2016-uge 51 Vi sluttede skoleåret 2016 med et brag af en julefrokost. Figur 1Vuggestue, børnehave og skole spiser sammen. De sidste 5 undervisningsdage op til juleferien stod i julens

Læs mere

UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM

UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM EFTERBILLEDER UNDERVISNINGSPORTAL FOR FOTOGRAFI I FOLKESKOLEN UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM Lærervejledning Familiealbum. Indhold og formål: Familiealbum behandler spændingsfeltet mellem fotografiet i det

Læs mere

Seniorjobberen. 26 november 2015. Nøglemedarbejderen på Vanløse skole. Seniorjobberen Nyhedsbrev. Nr. 10. Nyhedsbrev

Seniorjobberen. 26 november 2015. Nøglemedarbejderen på Vanløse skole. Seniorjobberen Nyhedsbrev. Nr. 10. Nyhedsbrev 26 november 2015 Nr. 10-26. november 2015. Nr. 10 Nøglemedarbejderen på Vanløse skole Redaktionen har været på Vanløse Skole og lavet et portræt af Dorte Christensen, der er ansat i seniorjob som administrativ

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere